DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster)"

Transkript

1 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport

2 KVARTALSRAPPORT Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter med NOK 895,0 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 444,3 mill. Resultat etter skatt ble NOK 507,0 mill. DETTE ER FARSTAD SHIPPING Farstad-rederiet ble etablert i I 1973 besluttet selskapet å gå inn i offshore. Farstad Shipping har vært børsnotert på Oslo Børs siden 1988 under tickerkoden FAR. Rederiet er i dag blant de største aktørene i verden innenfor segmentet ankerhåndteringsfartøy (AHTS) > BHK og plattform supplyskip (PSV) > DWT. Farstad Shipping har som strategi å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet tar sikte på å opprettholde en langsiktig befraktningsprofil. Selskapets flåte består av 51 skip (23 PSV og 28 AHTS). Farstad Shipping har 6 skip (4 AHTS, 1 PSV og 1 CSV) under bygging ved norske verft. Selskapets aktivitet drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé med til sammen 150 ansatte, mens antall seilende totalt er ca For tiden befinner 17 skip seg i Nordsjøen, 11 i Brasil, 21 i Indian Pacific, 1 i Mexico og 1 i Vest- Afrika. FORELØPIG RESULTAT 4. KVARTAL 2008 Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 895,0 mill. (NOK 640,8 mill. i samme periode i 2007). Driftskostnadene for perioden ble NOK 354,4 mill. (NOK 273,9 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 444,3 mill. (NOK 279,2 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 96,3 mill. (NOK 87,6 mill.). Netto finans ble negativ med NOK 280,7 mill. (negativ NOK 44,8 mill.). Det er i kvartalet realisert valutagevinster med NOK 45,0 mill. (gevinst NOK 8,2 mill.). Videre er det utgiftsført urealisert valutatap på NOK 273,3 mill. (tap NOK 12,0 mill.) knyttet til endring i selskapets langsiktige forpliktelser i valuta, samt valutaterminer og opsjoner. Resultat etter skatt ble NOK 507,0 mill. (underskudd NOK 720,4 mill.). Konsernets kontantstrøm*) for kvartalet er NOK 533,2 mill. mot NOK 334,0 mill. for samme periode i Det er i perioden tilbakeført skatt med NOK 317,8 mill. som følge av forslag om regelendring knyttet til miljøfondet. Forskriftene knyttet til miljøinvesteringer ble opprinnelig utformet slik at miljøandelen måtte føres som gjeld. I januar 2009 foreslo Finansdepartementet en endring slik at denne del av skatteforpliktelsen nå kan bli omdefinert til egenkapital i regnskapet. Det er noe usikkerhet knyttet til denne regnskapsføringen inntil forskrifttekst og revisoranbefalinger foreligger. FORELØPIG RESULTAT PR Driftsinntektene pr ble NOK 3 019,7 mill. (NOK 2 514,3 mill.). Inntektene inneholder gevinst ved salg av skip med NOK 61,1 mill. (NOK 196,1 mill.) Driftskostnadene utgjorde NOK 1 290,5 mill. (NOK 1 137,5 mill.) og ordinære avskrivninger NOK 365,4 mill. (NOK 336,8 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 1 363,7 mill. (NOK 1 040,1 mill.). Netto finans ble negativ med NOK 454,4 mill. (negativ NOK 114,9 mill.) etter at det er utgiftsført urealisert valutatap med NOK 315,8 mill. (gevinst NOK 38,6 mill.). Det er realisert valutagevinster på NOK 83,1 mill. (gevinst NOK 26,2 mill.). Som følge av regelendringen knyttet til miljøfondet er skatt inntektsført med NOK 316,3 mill. (skattekostnad i 2007 på NOK 1 014,5 mill. som følge av rederiskatten). Resultat etter skatt ble på NOK 1 225,6 mill. (underskudd NOK 89,3 mill.). Konsernets kontantstrøm*) for perioden er NOK 1 590,5 mill. mot NOK 1 223,4 mill. for samme periode i FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR I balansen pr utgjør rentebærende gjeldsforpliktelser til sammen NOK 5 230,4 mill. (NOK 4 501,2 mill. pr ). Selskapets rentebærende forpliktelser fordeler seg med 57,2% i NOK, 27,5% i *) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger -/+ urealisert valutagevinst/tap vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta samt egenkapital i utenlandske datterselskaper. DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) mill. NOK EBITDA (ekskl. salgsgevinster) mill. NOK kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

3 USD, 12,1% i GBP, 2,0% i EURO og 1,2% i AUD. Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr NOK 1 808,1 mill. (NOK 1 504,0 mill.). Konsernets egenkapital pr er bokført til NOK 4 440,0 mill. (NOK 3 430,1 mill.) tilsvarende NOK 113,85 (NOK 87,95) pr. aksje. Bokført egenkapitalandel er 40,7% (36,7%). Basert på de megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere pr , er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 248,06 (NOK 218,06). Dette gir en verdijustert egenkapitalandel på 59,9% (59,0%). Skipsverdiene har falt med ca. 3% siden halvårskiftet. REGNSKAPSPRINSIPPER Denne delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med dagens International Financial Reporting Standard (IFRS) og tolkninger, og den tilhørende standarden for delårsrapportering (IAS 34). Delårsrapporten er avgitt i tråd med de samme regnskapsprinsipper som er benyttet i siste årsregnskap. Delårsrapporten er ikke revidert. FLÅTEN/BESKJEFTIGELSE 1. kvartal: PSV Far Seeker ble levert fra verftet i februar og gikk direkte inn på kontrakt for StatoilHydro. I forbindelse med overtakelsen av skipet ble det trukket et langsiktig lån på NOK 239 mill. hos Eksportfinans. Lånet er garantert av Sparebanken Møre og Swedbank. AHTS Far Sovereign fikk erklært sin opsjon av Saipem for befraktning av skipet for en periode på 270 dager i løpet av 2008, med oppstart i begynnelsen av april. PSV Lady Melinda fikk en 3 års kontrakt med ConocoPhillips i Australia. Befrakter har opsjon til å forlenge kontrakten med ytterligere 2 år. PSV Far Strider fikk fornyet sin kontrakt med ConocoPhillips i Nordsjøen for 1 år. Team Marine har erklært sin opsjon til å forlenge kontraktene for PSV Far Superior og PSV Far Supplier med ett år. Team Marine har ytterligere 1 års opsjon. PSV Far Viscount fikk forlenget kontrakten med Petrobras i ytterligere 2 år. I mars ble det inngått en intensjonsavtale med StatoilHydro om langsiktig befraktning av vårt plattform supply skip, PSV Far Serenade tbn, som er under bygging ved Aker Yards Brevik. Kontrakten vil gjelde for en fast periode på 5 år med befrakters opsjon på ytterligere 4 x 1 år. Oppstart er ved skipets levering fra verftet som forventes å finne sted i 1. kvartal Intensjonsavtalen innebærer også at PSV Far Symphony har fått fast kontrakt til StatoilHydro som forerunner fra mars 2008 og frem til levering av nybygget. Deretter har StatoilHydro opsjon på å forlenge kontrakten med PSV Far Symphony for 2 x 1 år. 2. kvartal: PSV Far Searcher ble levert fra verftet i april og gikk direkte inn på kontrakt for StatoilHydro. I forbindelse med overtakelsen av skipet er det trukket et langsiktig lån på NOK 238 mill. hos Eksportfinans. Lånet er garantert av Fokus Bank. AHTS Far Grip og AHTS Far Sky fikk kontrakter med Apache Energy i Australia for en periode på ca. 700 dager. AHTS Far Saltire fikk en 2 års kontrakt med Woodside Energy Ltd. i Australia. 3. kvartal: AHTS Far Sabre ble levert fra verftet i juli. I forbindelse med overtakelsen av skipet er det trukket et langsiktig lån på NOK 231 mill. hos Eksportfinans. Lånet er garantert av Sparebanken Møre og Swedbank. I juli ble det også inngått avtale om salg av AHTS Lady Dawn (Bolsønes, 1983) til European Venture III. Overlevering av skipet til ny eier fant sted i midten av august. Salgssum for skipet var USD 17 mill., noe som ga en bokført gevinst i kvartalet på NOK 61,1 mill. For AHTS Far Sound og AHTS Far Sword ble det i juli inngått befraktningsavtaler med ENI for en periode på dager. Skipene skal støtte ENI sitt boreprogram med den halvt nedsenkbare riggen Jack Bates utenfor Indonesia. Oppstart var i begynnelsen av oktober. Det ble også inngått kontrakter for AHTS Lady Astrid og AHTS Lady Caroline. Kontraktene (1 år fast + 1 års opsjon) er med Australian Drilling Associates (ADA) som representerer et konsortium av operatører. Skipene skal støtte et boreprogram med den halvt nedsenkbare riggen Songa Venus utenfor Nordvest Australia. Oppstart var i begynnelsen av oktober. I august fikk PSV Far Service tildelt en 3 års kontrakt (pluss opsjon på 3 x 1 måned) med Marathon Norge. Oppstart av kontrakten var i august. Peterson SBS Den Helder erklærte første års opsjon på PSV Far Splendour med oppstart i slutten av desember og i direkte fortsettelse av eksisterende kontrakt. Coogee i Australia forlenget avtalen for AHTS Lady Valisia og AHTS Lady Gerda med 10 måneder fra henholdsvis 1. oktober og 1. desember. EBIT (ekskl. salgsgevinster) mill. NOK KONTANTSTRØM (før skatt og salgsgevinster) mill. NOK kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

4 4. kvartal: AHTS Far Sabre fikk kontrakt med BG E&P Brasil for en periode på 12 måneder (pluss 14 måneder opsjon) i tilknytning til selskapets boreprogram i Brasil. Oppstart var i slutten av oktober. AHTS Far Sword og AHTS Far Saltire fikk intensjonsavtaler med Hess Australia for en periode på måneder. Skipene skal betjene den halvt nedsenkbare riggen Jack Bates i Australia. Oppstart er planlagt til mai/juni AHTS Far Sound vil ta over AHTS Far Saltires eksisterende kontrakt med Woodside til juni AHTS Far Scimitar ble levert fra verftet i november. Skipet skal gå i spotmarkedet i Nordsjøen. I forbindelse med overtakelsen av skipet ble det trukket et langsiktig lån på NOK 260 mill. hos Eksportfinans. Lånet er garantert av Nordea Bank Norge. AHTS Lady Sandra fikk kontrakt med ConocoPhillips for en periode på minimum 225 dager, pluss opsjon til å forlenge kontrakten med ytterligere 115 dager. Skipet skal betjene den halvt nedsenkbare riggen Sedco 703 i tilknytning til ConocoPhillips boreprogram i Australia. Oppstart var i slutten av november. PSV Far Supporter fikk fornyelse av kontrakt med Talisman for en periode på 12 måneder. Skipet vil fortsette å operere ut fra Peterhead. StatoilHydro erklærte første års opsjon på forlengelse av kontrakten på PSV Far Symphony. Team Marine erklærte sine opsjoner på forlengelse av kontraktene på PSV Far Supplier og PSV Far Superior for ett år. Oppstart for de nye periodene vil være i løpet av januar Kontraktsdekning Kontraktsdekningen for Farstad-flåten er ca. 85% for 2009 og ca. 52% for Tallene inkluderer befrakternes opsjoner til å forlenge enkelte kontrakter. MARKED Til tross for en økning på 15% i antall store og mellomstore supplyskip i 2008 er markedsbalansen på verdensbasis fortsatt god. Dette har gitt gode rater i de fleste markeder. Også i spotmarkedet i Nordsjøen har ratenivået i kvartalet vært godt. SELSKAPETS 20 STØRSTE AKSJONÆRER PR : Antall % 1 Tyrholm & Farstad A/S ,5 2 Folketrygdfondet ,1 3 Brown Brothers Harrisman ,4 4 Pareto Aksje Norge ,0 5 Odin Norge ,2 6 Jan H. Farstad ,7 7 Sverre A. Farstad ,6 8 Pareto Aktiv ,3 9 Odin Norden ,0 10 Skagen Vekst ,9 11 Odin Offshore ,8 12 MP Pensjon ,1 13 Solstad Rederi ,6 14 Skandinaviska Enskilda ,6 15 Citibank N.A ,5 16 SEB Enskilda ASA ,5 17 State Street Bank ,5 18 Nortura Konsernpensjon ,4 19 Bank of New York ,4 20 Sparebanken Møre ,4 Totalt 20 største aksjonærer ,3 Andre aksjonærer ,7 Totalt antall aksjer ,0 Den siste tids hendelser med finanskrise og et dramatisk fall i oljeprisen vil prege markedsutviklingen for vår næring. Redusert vekst i verdensøkonomien vil gi negative utslag på aktiviteten i våre markeder. Hvor kraftig og langvarig markedskorreksjonen blir, gjenstår å se. Oljeprisens videre utvikling vil være en viktig faktor i så henseende. Nybyggingsaktiviteten er fortsatt stor og er med på å forsterke den markedsmessige bekymringen. Ordreboken for store og mellomstor supplyskip består fortsatt av ca. 440 enheter. Den finansielle krisen har imidlertid skapt en usikkerhet om det er mulig å skaffe kapital til disse investeringene. Dette vil kunne ha en dempende effekt på leveringen av nye supplyskip. AKSJONÆRFORHOLD Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 117,00 og NOK 66,50 og var ved utgangen av kvartalet NOK 67,50. Kursen pr gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 2,6 mrd. Antall aksjonærer er ca Utenlandske aksjonærer eier ca. 12% av aksjene. For hele 2008 var aksjen omsatt 246 av 252 børsdager. Høyeste notering i løpet av 2008 var NOK 148,00, mens laveste notering var NOK 66,50. FINANSIELL KALENDER 2009 Foreløpige datoer for selskapets kvartalsrapportering er: 1. kvartal: 14. mai kvartal: 20. august kvartal: 11. november 2009 GENERALFORSAMLING 14. MAI 2009 Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte for 2008 på NOK 5,00 pr. aksje (NOK 4,00 pr. aksje for 2007). Ålesund 12. februar 2009

5 FARSTAD SHIPPING ASA (NOK 1 000) KONSERN FORELØPIG RESULTATREGNSKAP 4. kvartal 4. kvartal Fraktinntekter og andre inntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Sum inntekter Driftskostnader skip ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Administrasjon (42 304) (32 399) ( ) ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger (96 261) (87 648) ( ) ( ) ( ) Driftsresultat (EBIT) Finansinntekter Finanskostnader (75 498) (62 188) ( ) ( ) ( ) Realisert kursgevinst/(tap) valuta Urealisert kursgevinst/(tap) valuta ( ) (11 951) ( ) Sum finansposter ( ) (44 792) ( ) ( ) ( ) Resultat før skatt Skatt ( ) ( ) (31 600) Resultat ( ) (89 327) Hvorav minoritetens andel (158) (153) 782 Resultat / utvannet resultat pr. aksje (NOK) 13,00 (18,47) 31,43 (2,29) 13,91 Kontantstrøm pr. aksje (NOK) 13,67 8,56 40,78 31,37 21,50 Gjennomsnittlig antall aksjer

6 FARSTAD SHIPPING ASA (NOK 1 000) KONSERN FORELØPIG BALANSE EIENDELER Anleggsmidler: Goodwill Utsatt skattefordel Skip m.v Kontrakter nybygg Andre langsiktige fordringer Aksjer Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Kundefordringer fraktinntekter Andre kortsiktige fordringer Valuta- og rentesikringsavtaler Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital: Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresse Sum egenkapital Gjeld: Langsiktig gjeld: Avsetning for forpliktelser Leasing forpliktelse Langsiktig skattegjeld og miljøfond Obligasjonslån Rentebærende pantegjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Valuta- og rentesikringsavtaler Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig del av langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

7 FARSTAD SHIPPING ASA (NOK 1 000) KONSERN SEGMENTRAPPORTERING Driftsinntekter *) Driftsresultat (EBIT) *) 4. kvartal 4. kvartal kvartal 4. kvartal AHTS PSV Annet Totalt Norsk sektor Britisk sektor Brasil Indian Pacific Annet Totalt *) ekskl. salg av skip KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4. kvartal 4. kvartal Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Endringer i kontanter i perioden ( ) Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse *) Beholdning av kontanter ved periodens slutt *) *) Eks. aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner/sertifikater ENDRINGER I EGENKAPITAL 4. kvartal 4. kvartal Egenkapital ved periodens begynnelse Resultat majoritetsinteresse ( ) (89 174) Resultat minoritetsinteresse (158) (153) 782 Utbetalt utbytte - - ( ) ( ) ( ) Endring minoritetsinteresse (1 649) - Endring valutatermin- og swopkontrakter (96 230) (10 972) ( ) (15 776) Endring utsatt skatt (582) (5 153) Valutaeffekter omregning utenlandske datterselskaper (4 442) Andre egenkapitaleffekter 6 (261) Egenkapital ved periodens slutt

8 AHTS/CSV FLÅTEN BEFRAKTNING Anchor Handling Tug Supply Vessel. Ankerhåndteringsfartøy. Spesialkonstruert fartøy for ankerhåndtering og tauing av offshore plattformer, lektere og produksjonsmoduler/-skip. Kan ha tilleggsutstyr for brannslokking, oljeoppsamling og redningsoppdrag. Utfører også ordinær forsyningstjeneste. Construction Subsea Vessel. Spesialdesignet fartøy for operasjon på store dyp, installasjon og vedlikehold på havbunnen Eierforhold: CON = Farstad Construction AS SUP = Farstad Supply AS IOS = P/R International Offshore Services ANS FSL = Farstad Shipping Ltd. FSS = Farstad Shipping Pte. Ltd. BOS = BOS Navegação SA (Brazil Offshore Services) (50%)

9 KONTRAKTSOVERSIKT PR Båtnavn Foto Nr. Design Byggeår BHK Eierforhold Befraktning i ) pr FAR SAMSON tbn 1 UT 761 CD CON feb opsj FAR SARACEN tbn 2 UT 731 CD SUP - FAR SHOGUN tbn 3 UT 731 CD SUP - FAR SAGARIS tbn 4 UT 731 CD SUP - FAR SCORPION tbn 5 UT 731 CD SUP - FAR SCIMITAR 6 UT 712 L SUP spot FAR SABRE 7 UT 712 L SUP okt opsj. FAR SAPPHIRE 8 UT 732 CD SUP mars 09 + opsj. FAR SOUND 9 UT 712 L SUP juni 10 FAR STRAIT 10 UT 712 L FSS april 09 + opsj. FAR STREAM 11 UT 712 L SUP april 09 + opsj. FAR SWORD 12 UT 712 L SUP juni 10 FAR SALTIRE 13 UT 728 L FSL juni 10 FAR SCOUT 14 UT 722 L SUP spot FAR SANTANA 15 UT SUP okt opsj. FAR SOVEREIGN 16 UT SUP juni 09 + opsj. FAR SENIOR 17 UT 722 L SUP mai 09 + opsj. FAR SAILOR 18 UT SUP mai 09 + opsj. FAR FOSNA 19 UT SUP spot FAR GRIP 20 UT SUP sept. 10 FAR SKY 21 ME 303 II SUP sept. 10 FAR SEA 22 ME 303 II SUP jan opsj. LADY ASTRID 23 UT IOS des opsj. LADY CAROLINE 24 UT IOS des opsj. LADY GURO 25 UT FSS okt opsj. LADY SANDRA 26 KMAR FSS jul opsj. LADY CYNTHIA 27 Hart Fenton FSS sept opsj. LADY GERDA 28 Hart Fenton IOS nov. 09 LADY AUDREY 29 ME IOS feb. 09 LADY VALISIA 30 ME IOS nov. 09 BOS TURQUESA 31 UT 722 L BOS feb. 15 BOS TURMALINA 32 UT 722 L BOS juli 14 BOS TOPÀZIO 33 UT 728 L BOS des. 13 i) Enkelte befraktningskontrakter har klausuler som gir befrakter mulighet til, på spesielle vilkår, å kansellere kontraktene. Kontrakter Befrakters opsjon Under bygging

10 PSV-FLÅTEN - BEFRAKTNING Plattform Supply Vessel. Forsyningsfartøy. Spesialkonstruert fartøy for transport av forsyninger og utstyr til og fra offshore installasjoner. Transporterer stykkgods, i hovedsak i containere som dekkslast, samt et stort antall forskjellige produkter (tørre og våte) i separate tanker. Transporterer rør i forbindelse med legging av rørledninger Eierforhold: CON = Farstad Construction AS SUP = Farstad Supply AS IOS = P/R International Offshore Services ANS FSL = Farstad Shipping Ltd. FSS = Farstad Shipping Pte. Ltd. BOS = BOS Navegação SA (Brazil Offshore Services) (50%)

11 KONTRAKTSOVERSIKT PR Båtnavn Foto No. Design Byggeår DWT Eierforhold Befraktning i ) pr FAR SERENADE tbn 34 UT 751 CD SUP mars 14 + opsj. FAR SEARCHER 35 UT 751 E SUP mars 09 + opsj. FAR SEEKER 36 UT 751 E SUP april 11 + opsj. FAR SPIRIT 37 VS 470 Mk II FSL des. 09 FAR SPLENDOUR 38 P SUP des opsj. FAR SYMPHONY 39 P SUP mars 10 + opsj. FAR SWIFT 40 UT 755 L SUP okt opsj. FAR SAGA 41 UT 745 L SUP april 10 + opsj. FAR SCOTIA 42 UT FSL juli 09 + opsj. FAR STAR 43 UT SUP juni 09 + opsj. FAR SUPPLIER 44 VS FSL mai 14 FAR STRIDER 45 VS FSL jan. 10 FAR SUPPORTER 46 UT FSL nov opsj. FAR SERVICE 47 UT FSL aug opsj. FAR SCANDIA 48 UT SUP mai 14 FAR SUPERIOR 49 UT 705 L FSL des. 09 FAR SLEIPNER 50 ME SUP mai 09 + opsj. FAR GRIMSHADER 51 UT 706 L SUP feb. 09 FAR VISCOUNT 52 H/R SUP jan opsj. LADY MELINDA 53 UT FSS des opsj. LADY GRETE 54 UT 755 L FSS nov opsj. LADY GRACE 55 UT IOS april 09 + opsj. LADY CHRISTINE 56 ME IOS april 09 + opsj. LADY KARI-ANN 57 ME IOS mai Kontrakter Befrakters opsjon Under bygging i) Enkelte befraktningskontrakter har klausuler som gir befrakter mulighet til, på spesielle vilkår, å kansellere kontraktene.

12 FARSTAD SHIPPING ASA Postboks 1301, Sentrum, 6001 Ålesund, Notenesgt. 14, Norge Tel: Fax: Internet: FARSTAD SHIPPING Ltd. Farstad House. Badentoy Avenue, Badentoy Park, Portlethen, Aberdeen AB12 4YB, Scotland Tel: Fax: FARSTAD SHIPPING (INDIAN PACIFIC) Pty. Ltd. GPO Box 5111, Melbourne Victoria, 3001 Australia Level 4, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria, 3006 Australia Tel: Fax: FARSTAD SHIPPING Pte. Ltd. 78 Shenton Way, #19-02 Lippo Centre, Singapore Tel: Fax: BOS NAVEGAÇÃO SA (BRAZIL OFFSHORE SERVICES) Rua Abilio Moreira de Miranda. 606 Parque Valentina Miranda, CEP Macae - RJ. Brasil Tel: Fax: Forsidebilde: Far Seeker og Far Star i Nordsjøen - Foto: Fuglefellet

kvartalsrapport 1 farstad shipping asa

kvartalsrapport 1 farstad shipping asa kvartalsrapport 1 farstad shipping asa 2011 Farstad shipping better by far 7 098 Børsverdi 801.0 driftsinntekter 142.8 ebit 2 58 skip 4 nybygg 1 visjon 3 KVARTALSRAPPORT 1-2011 DRIFTSINNTEKTER (ekskl.

Detaljer

kvartalsrapport 3 farstad shipping asa

kvartalsrapport 3 farstad shipping asa kvartalsrapport 3 farstad shipping asa 2011 Farstad shipping better by far 5 265 Børsverdi 728.2 2 655.1 Driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 57 skip 8nybygg 1visjon BOS Turmalina, med ny F på skutesiden

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster)

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster) Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 3-2008 KVARTALSRAPPORT 3-2008 Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 836,7 mill. inklusiv gevinst ved salg av skip på NOK 61,1 mill. Driftsresultatet

Detaljer

kvartalsrapport 4 farstad shipping asa

kvartalsrapport 4 farstad shipping asa kvartalsrapport 4 farstad shipping asa 2011 Farstad shipping better by far 5 889.0 Børsverdi 983.6 3 641.3 Driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 56 skip 8nybygg 1visjon Lady Astrid og i bakgrunnen Far

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster)

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster) Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 1-2009 KVARTALSRAPPORT 1-2009 Farstad Shipping oppnådde i 1. kvartal driftsinntekter på NOK 746,1 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 292,6 mill. Resultatet etter

Detaljer

kvartalsrapport 2 farstad shipping asa

kvartalsrapport 2 farstad shipping asa kvartalsrapport 2 farstad shipping asa 2011 Farstad shipping better by far 6 669 Børsverdi 371.9 1 684.9 Driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 57 skip 8nybygg 1visjon 3 4 V i k t i g e h e n d e ls e

Detaljer

Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa To søsterskip klar for dobbeldåp i Geirangerfjorden - Foto: Kjetil Dreyer kvartalsrapport - farstad shipping asa 3

Detaljer

farstad shipping asa kvartalsrapport 4-2012

farstad shipping asa kvartalsrapport 4-2012 farstad shipping asa kvartalsrapport 4-2012 5 246 905,8 151,9 børsverdi driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 57 skip 1 7nybygg visjon 3 kvartalsrapport 4-2012 FORELØPIG REGNSKAP DRIFTSINNTEKTER ekskl.

Detaljer

Kvartalsrapport 4 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 4 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 4 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa Far Sapphire setter ut anker - Arkivfoto kvartalsrapport - farstad shipping asa 3 F I N A N S I E L L E H O V E DTA

Detaljer

FAR Resultat 3. kvartal 2007

FAR Resultat 3. kvartal 2007 Fra: FARSTAD SHIPPING ASA Dato: 14.11.2007 FAR Resultat 3. kvartal 2007 Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 616,6 mill. inklusiv gevinst ved salg av skip på NOK 56,0 mill. Driftsresultatet

Detaljer

EBITDA (ekskl. salgsgevinster) DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster)

EBITDA (ekskl. salgsgevinster) DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 3-2009 KVARTALSRAPPORT 3-2009 Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 871,9 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 352,6 mill. Resultatet etter

Detaljer

FOKUS OG VERDIER FOKUS. Vi har sterkt fokus på Helse. Miljø. Sikkerhet og Kvalitet.

FOKUS OG VERDIER FOKUS. Vi har sterkt fokus på Helse. Miljø. Sikkerhet og Kvalitet. Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 2-2008 FOKUS OG VERDIER FOKUS Vi har sterkt fokus på Helse. Miljø. Sikkerhet og Kvalitet. Vi har en klar målsetting om null skade på mennesker. utstyr og miljø. Vi

Detaljer

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa V I K T I G E H E N D E LS E R F Ø R S T E H A LVÅ R 2 0 1 0 Overtagelse av Far Shogun AHTS Far Shogun ble overlevert

Detaljer

F ARSTAD SHIPPING ASA

F ARSTAD SHIPPING ASA F ARSTAD SHIPPING ASA RAPPORT PR. 31. MARS 2 0 0 0 % 100 80 60 40 20 0 NOK 3,00 2,00 1,00 0 FRAKTINNTEKTER FARSTAD SHIPPING (FORDELT PÅ SEKTOR) 1995 1996 1997 1998 1999 31.03.00 Norsk sektor Britisk sektor

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 11. November 2004 FAR - DELÅRSRESULTAT

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 11. November 2004 FAR - DELÅRSRESULTAT PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 11. November 2004 FAR - DELÅRSRESULTAT Sammendrag: Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal en kontantstrøm på NOK 128,9 mill. (NOK 142,3 mill. i 3. kvartal 2003). Driftsinntektene

Detaljer

farstad shipping asa kvartalsrapport 2-2012

farstad shipping asa kvartalsrapport 2-2012 farstad shipping asa kvartalsrapport 2-2012 5 460 933,7 200,8 børsverdi driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 54 skip 1 11 nybygg visjon 3 viktige hendelser første halvår 2012 4 kontrahering av AHTS-nybygg

Detaljer

R APPORT PR. 30. SEPTEMBER

R APPORT PR. 30. SEPTEMBER F A R S T A D S H I P P I N G A S A R APPORT PR. 3. SEPTEMBER R A P P O R T P R. 3. % 1 8 6 4 2 FRAKTINNTEKTER FARSTAD SHIPPING (FORDELT PÅ SEKTOR) 1995 1996 1997 1998 3.9.99 Norsk sektor Britisk sektor

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster)

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster) Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 1-2008 KVARTALSRAPPORT 1-2008 Farstad Shipping oppnådde i 1. kvartal driftsinntekter på NOK 625,2 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 236,1 mill. Resultatet etter

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2014

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2014 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2014 4 758 BØRSVERDI 1 010 193 DRIFTSINNTEKTER DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 60 SKIP 1 4NYBYGG VISJON 3 VERDIER, VISJON & MÅL Våre verdier gir uttrykk for de holdninger

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2015

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2015 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2015 1 326 BØRSVERDI 1 063 126 DRIFTSINNTEKTER DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 61 SKIP 1 2NYBYGG VISJON 3 VERDIER, VISJON & MÅL Våre verdier gir uttrykk for de holdninger

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 4-2013

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 4-2013 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 4-2013 5 187 BØRSVERDI 1 029 DRIFTSINNTEKTER 208 DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 59 SKIP 1 5NYBYGG VISJON 3 DETTE ER FARSTAD SHIPPING Farstad Shipping er et ledende supplyskipsrederi

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

HENDELSER OG PRESSEKLIPP

HENDELSER OG PRESSEKLIPP Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 2-2009 FOKUS OG VERDIER HENDELSER OG PRESSEKLIPP FOKUS Vi har sterkt fokus på Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet. Vi har en klar målsetting om null skade på mennesker,

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 17. February 2005 FAR RESULTAT 4Q 2004/RESULTAT 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 17. February 2005 FAR RESULTAT 4Q 2004/RESULTAT 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 17. February 2005 FAR RESULTAT 4Q 2004/RESULTAT 2004 Sammendrag: Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 419,1 mill. (NOK 404,5 mill. i samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 3 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 3 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 3 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa Foto: Norvald Kjerstad Far Scorpion og Far Serenade kvartalsrapport - farstad shipping asa 3 FINANSIELLE HOVEDTALL

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014 4 466 BØRSVERDI 1 051 DRIFTSINNTEKTER 179 DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 62 SKIP 1 2NYBYGG VISJON 3 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE HALVÅR 2014 4 KONTRAKTSINNGÅELSER PSV Far

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 3-2013 5 070 BØRSVERDI 1 074 DRIFTSINNTEKTER 283 DRIFTSRESULTAT (EBIT) Farstadskip i Rio de Janeiro 2 59 SKIP 1 6NYBYGG VISJON Bruk av bildet er godkjent av Petrobras

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR

FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR Fra: FARSTAD SHIPPING ASA Dato: 11.05.2006 FAR RESULTAT 1Q 2006 Sammendrag: Farstad Shipping oppnådde i 1. kvartal driftsinntekter på NOK 417,0 mill. (NOK 382,1 mill. i samme periode i 2005). Driftsresultatet

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA. kvartalsrapport

FARSTAD SHIPPING ASA. kvartalsrapport FARSTAD SHIPPING ASA kvartalsrapport 1 5 011,5 914,8 børsverdi 2 farstad shipping asa d r i f ts i n n t e k t e r 173,3 d r i f ts r e s u ltat ( e b i t ) 58 skip 7 n y byg g 1 visjon farstad shipping

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2015

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2015 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2015 936 BØRSVERDI 1 039-31 DRIFTSINNTEKTER DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 62 SKIP 1 1NYBYGG VISJON 3 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE HALVÅR 2015 4 KONTRAKTSINNGÅELSER SKIP I OPPLAG

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 3-2014 3 305 BØRSVERDI 1 212 DRIFTSINNTEKTER 311 DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 62 SKIP 1 2NYBYGG VISJON 3 VERDIER, VISJON & MÅL Våre verdier gir uttrykk for de holdninger

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 3-2015 579 969 74 BØRSVERDI DRIFTSINNTEKTER DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 61 SKIP 1 1NYBYGG VISJON 3 VERDIER, VISJON & MÅL Våre verdier gir uttrykk for de holdninger og den

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA. kvartalsrapport

FARSTAD SHIPPING ASA. kvartalsrapport FARSTAD SHIPPING ASA kvartalsrapport 2-2013 4 719,0 996,6 205,4 børsverdi driftsinntekter driftsresultat (ebit) 2 59 skip 1 5nybygg visjon Foto: Kjetil Dreyer 3 viktige hendelser første halvår 2013 Foto:

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

28 26 3 AHTS PSV SuBSEA

28 26 3 AHTS PSV SuBSEA 28 AHTS 26 PSV 3 SUBSEA farstadflåten Vi har en moderne og konkurransedyktig flåte bestående av 57 skip. Som en del av vår flåtefornyelse har vi 8 skip under bygging for levering i perioden til. Vi har

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 120,0 mill (NOK 1 077,0 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 375,3 mill (NOK 374,1 mill). Datterselskap DOF Subsea plasserte i juli

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 3-2003

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 3-2003 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 3-3 2 NOK mill. 2 15 1 5 1997 1998 1999 2 21 NOK 12, 1, 8, 6, 4, 2, 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 ekskl. salgsgevinster inkl. salgsgevinster

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 082,5 mill (NOK 1 078,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 333,0 mill (NOK 392,8 mill). Herav utgjorde NOK 108 mill salgsgevinst

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007 FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 848,6 mill (NOK 847,8 mill). Tilsvarende utgjør driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) NOK 326,0

Detaljer

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg): Resultatregnskap Totalt

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg): Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Driftsinntektene for kvartalet ble NOK 306 mill, mot NOK 256 mill samme kvartal året før Kvartalets driftsresultatet (EBITDA) ble NOK 141 mot fjorårets 132 mill Konstruksjonsservice

Detaljer

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett se vedlegg):

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett se vedlegg): SOFF: RAPPORT 2. KVARTAL 2006 Markedet har vært meget bra gjennom hele kvartalet og fraktinntektene ble de høyeste i rederiets histore Sum driftsinntekter i 2. kvartal ble NOK 427 mill mot NOK 337 mill

Detaljer

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2004 Svakt spotmarked i Nordsjøen i årets 1. kvartal Driftsinntektene ble NOK 225 mill (inkludert NOK 22 mill i salgsgevinst) mot NOK 219 mill samme kvartal året før Kvartalets

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 Finansiell rapport 4. kvartal 2006 Konsernets inntekter utgjorde NOK 3 010,9 mill (NOK 1 583,6 mill) pr. 31.12.06 og NOK 839,8 mill (NOK 481,4 mill) for fjerde kvartal

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2008

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2008 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 271 mill (NOK 953,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 477,8 mill (NOK 343,1 mill). DOF har i 4. kvartal gjennomført avtalt transaksjon

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 4-2015 593 940-982 BØRSVERDI DRIFTSINNTEKTER DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 59 SKIP 1 1NYBYGG VISJON 3 VERDIER, VISJON & MÅL Våre verdier gir uttrykk for de holdninger og

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2008 Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 3. kvartal Salg av Viking Nereus, et middels stort plattform forsyningsskip, på markedsmessige vilkår. Overtagelse er januar

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2009 Oslo 01.03.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Etablert et Joint Venture sammen med CGGVeritas ved at CGGVeritas har kjøpt seg inn i selskapet som eier to seismikkskip

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

DOF ASA 1. kvartal 2010

DOF ASA 1. kvartal 2010 DOF ASA 1. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 1 129 mill (NOK 964 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK mill 338 (NOK 231 mill) Konsernet har overtatt tre

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2010 Langevåg 20.5.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal Høyesterett har gitt rederiene medhold i at overgangsreglene til ny rederiskatt hadde tilbakevirkende kraft og

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2010 Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Utøvd opsjon på inngåelse av kontrakt med Kleven Maritime AS om bygging av nok et stort gassdrevet forsyningsskip med levering 3. kvartal

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2008 Oslo 19.05.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Inngått kontrakt med Veolia ES Special services om befraktning av det store subsea skipet med X-bow design som skal

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering (tall i parentes 3Q 2016) Positiv markedsutvikling Bedret nettoinntjening/dag, 3 285 (2 974) EBITDA 8,6 MEUR (4,2 MEUR) Overtatt to skip i løpet av tredje kvartal EBITDA Per 30.09 viser resultatforbedring,

Detaljer

SOFF: RAPPORT 3. KVARTAL 2007

SOFF: RAPPORT 3. KVARTAL 2007 SOFF: RAPPORT 3. KVARTAL 2007 Sum driftsinntekter hittil i år ble NOK 1.594 mill (inkl salgsgevinst) mot NOK 1.255 mill i 2006 Resultat før skatt pr 30.9.07 ble NOK 737 mill mot NOK 389 mill i samme periode

Detaljer

DOF ASA 3. kvartal 2010

DOF ASA 3. kvartal 2010 DOF ASA 3. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 237 mill (NOK 1 120 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 433 (NOK 375 mill inkl. salgsgevinst NOK 108 mill).

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2009 FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 161 mill (NOK 1 271,0 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 294,7 mill (NOK 476,1 mill). Justert

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

årsrapport farstad shipping asa

årsrapport farstad shipping asa årsrapport farstad shipping asa 2010 FINANSKALENDER (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 30. mai Resultat for 1. halvår 24. aug. Resultat

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg):

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg): SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2007 Historisk godt 1. kvartal for SOFF Driftsinntektene ble NOK 530 mill mot NOK 306 mill i samme periode i fjor EBITDA (kontantstrøm fra drift) ble NOK 338 mill mot fjorårets

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Svak avslutning på 4. kvartal, men tilfredsstillende resultat på kontraktsfornyelser - Nettoinntjening/dag på nivå med forrige kvartal og 4Q-2014. - EBITDA på MEUR 6,9 i kvartalet - Året

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Selskapet genererer EBITDA på MNOK 44 i kvartalet tilsvarende 1. kvartal i. Dette oppnås selv med et fall i bruttoinntekter på MNOK 27 og en nedgang i netto dagtall på NOK 1 145 Marginalt

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Bedre inntjening løftet EBITDA til MEUR 7,4 for 4. kvartal, hvilket ble årets beste kvartal - Utleie av containerskipene bidrar positivt - Selskapet har videreført sin vekststrategi og har

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2009 Langevåg 20.05.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal 2009 Tatt levering av Viking Poseidon. Skipet påbegynte en 8 års kontrakt med Veolia ES Special Services. Nyheter

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport OPPSUMMERING Kraftig volumfall som følge av etterspørselsvikt gir svakt driftsresultat i 1. kvartal Positivt resultat fra finansposter gir tilnærmet nullresultat før skatt Endring Tall i MNOK unntatt dagtall

Detaljer

RIEBER SHIPPING ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2004

RIEBER SHIPPING ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2004 RAPPORT 3. KVARTAL 2004 Multiwave er inkludert som datterselskap siden medio august med driftsinntekter på NOK 31,9 mill og EBITDA på MNOK 4,2 mill. 47 dager off hire på tre seismiske skip relatert til

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2011 Oslo 23.08.2011 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Eidesvik og CGGVeritas starter et felles selskap for drift av 10 høykapasitets seismikkskip. I forbindelse med selskapsetableringen

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Tilnærmet flat utvikling i nettoinntjening/dag til tross for normal sesongnedgang i markedet mot slutten av 4. kvartal - EBITDA på MNOK 68 i kvartalet og et driftsresultat på MNOK 16 - Forbedring

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Svakt dagtall i kvartalet grunnet et veldig svakt spotmarked Økning i brutto omsetning fra 1Q- som følge av flere seilingsdager Driftskostnader videreført på samme lave nivå som i Endring

Detaljer