DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster)"

Transkript

1 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport

2 KVARTALSRAPPORT Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter med NOK 895,0 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 444,3 mill. Resultat etter skatt ble NOK 507,0 mill. DETTE ER FARSTAD SHIPPING Farstad-rederiet ble etablert i I 1973 besluttet selskapet å gå inn i offshore. Farstad Shipping har vært børsnotert på Oslo Børs siden 1988 under tickerkoden FAR. Rederiet er i dag blant de største aktørene i verden innenfor segmentet ankerhåndteringsfartøy (AHTS) > BHK og plattform supplyskip (PSV) > DWT. Farstad Shipping har som strategi å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet tar sikte på å opprettholde en langsiktig befraktningsprofil. Selskapets flåte består av 51 skip (23 PSV og 28 AHTS). Farstad Shipping har 6 skip (4 AHTS, 1 PSV og 1 CSV) under bygging ved norske verft. Selskapets aktivitet drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé med til sammen 150 ansatte, mens antall seilende totalt er ca For tiden befinner 17 skip seg i Nordsjøen, 11 i Brasil, 21 i Indian Pacific, 1 i Mexico og 1 i Vest- Afrika. FORELØPIG RESULTAT 4. KVARTAL 2008 Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 895,0 mill. (NOK 640,8 mill. i samme periode i 2007). Driftskostnadene for perioden ble NOK 354,4 mill. (NOK 273,9 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 444,3 mill. (NOK 279,2 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 96,3 mill. (NOK 87,6 mill.). Netto finans ble negativ med NOK 280,7 mill. (negativ NOK 44,8 mill.). Det er i kvartalet realisert valutagevinster med NOK 45,0 mill. (gevinst NOK 8,2 mill.). Videre er det utgiftsført urealisert valutatap på NOK 273,3 mill. (tap NOK 12,0 mill.) knyttet til endring i selskapets langsiktige forpliktelser i valuta, samt valutaterminer og opsjoner. Resultat etter skatt ble NOK 507,0 mill. (underskudd NOK 720,4 mill.). Konsernets kontantstrøm*) for kvartalet er NOK 533,2 mill. mot NOK 334,0 mill. for samme periode i Det er i perioden tilbakeført skatt med NOK 317,8 mill. som følge av forslag om regelendring knyttet til miljøfondet. Forskriftene knyttet til miljøinvesteringer ble opprinnelig utformet slik at miljøandelen måtte føres som gjeld. I januar 2009 foreslo Finansdepartementet en endring slik at denne del av skatteforpliktelsen nå kan bli omdefinert til egenkapital i regnskapet. Det er noe usikkerhet knyttet til denne regnskapsføringen inntil forskrifttekst og revisoranbefalinger foreligger. FORELØPIG RESULTAT PR Driftsinntektene pr ble NOK 3 019,7 mill. (NOK 2 514,3 mill.). Inntektene inneholder gevinst ved salg av skip med NOK 61,1 mill. (NOK 196,1 mill.) Driftskostnadene utgjorde NOK 1 290,5 mill. (NOK 1 137,5 mill.) og ordinære avskrivninger NOK 365,4 mill. (NOK 336,8 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 1 363,7 mill. (NOK 1 040,1 mill.). Netto finans ble negativ med NOK 454,4 mill. (negativ NOK 114,9 mill.) etter at det er utgiftsført urealisert valutatap med NOK 315,8 mill. (gevinst NOK 38,6 mill.). Det er realisert valutagevinster på NOK 83,1 mill. (gevinst NOK 26,2 mill.). Som følge av regelendringen knyttet til miljøfondet er skatt inntektsført med NOK 316,3 mill. (skattekostnad i 2007 på NOK 1 014,5 mill. som følge av rederiskatten). Resultat etter skatt ble på NOK 1 225,6 mill. (underskudd NOK 89,3 mill.). Konsernets kontantstrøm*) for perioden er NOK 1 590,5 mill. mot NOK 1 223,4 mill. for samme periode i FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR I balansen pr utgjør rentebærende gjeldsforpliktelser til sammen NOK 5 230,4 mill. (NOK 4 501,2 mill. pr ). Selskapets rentebærende forpliktelser fordeler seg med 57,2% i NOK, 27,5% i *) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger -/+ urealisert valutagevinst/tap vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta samt egenkapital i utenlandske datterselskaper. DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) mill. NOK EBITDA (ekskl. salgsgevinster) mill. NOK kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

3 USD, 12,1% i GBP, 2,0% i EURO og 1,2% i AUD. Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr NOK 1 808,1 mill. (NOK 1 504,0 mill.). Konsernets egenkapital pr er bokført til NOK 4 440,0 mill. (NOK 3 430,1 mill.) tilsvarende NOK 113,85 (NOK 87,95) pr. aksje. Bokført egenkapitalandel er 40,7% (36,7%). Basert på de megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere pr , er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 248,06 (NOK 218,06). Dette gir en verdijustert egenkapitalandel på 59,9% (59,0%). Skipsverdiene har falt med ca. 3% siden halvårskiftet. REGNSKAPSPRINSIPPER Denne delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med dagens International Financial Reporting Standard (IFRS) og tolkninger, og den tilhørende standarden for delårsrapportering (IAS 34). Delårsrapporten er avgitt i tråd med de samme regnskapsprinsipper som er benyttet i siste årsregnskap. Delårsrapporten er ikke revidert. FLÅTEN/BESKJEFTIGELSE 1. kvartal: PSV Far Seeker ble levert fra verftet i februar og gikk direkte inn på kontrakt for StatoilHydro. I forbindelse med overtakelsen av skipet ble det trukket et langsiktig lån på NOK 239 mill. hos Eksportfinans. Lånet er garantert av Sparebanken Møre og Swedbank. AHTS Far Sovereign fikk erklært sin opsjon av Saipem for befraktning av skipet for en periode på 270 dager i løpet av 2008, med oppstart i begynnelsen av april. PSV Lady Melinda fikk en 3 års kontrakt med ConocoPhillips i Australia. Befrakter har opsjon til å forlenge kontrakten med ytterligere 2 år. PSV Far Strider fikk fornyet sin kontrakt med ConocoPhillips i Nordsjøen for 1 år. Team Marine har erklært sin opsjon til å forlenge kontraktene for PSV Far Superior og PSV Far Supplier med ett år. Team Marine har ytterligere 1 års opsjon. PSV Far Viscount fikk forlenget kontrakten med Petrobras i ytterligere 2 år. I mars ble det inngått en intensjonsavtale med StatoilHydro om langsiktig befraktning av vårt plattform supply skip, PSV Far Serenade tbn, som er under bygging ved Aker Yards Brevik. Kontrakten vil gjelde for en fast periode på 5 år med befrakters opsjon på ytterligere 4 x 1 år. Oppstart er ved skipets levering fra verftet som forventes å finne sted i 1. kvartal Intensjonsavtalen innebærer også at PSV Far Symphony har fått fast kontrakt til StatoilHydro som forerunner fra mars 2008 og frem til levering av nybygget. Deretter har StatoilHydro opsjon på å forlenge kontrakten med PSV Far Symphony for 2 x 1 år. 2. kvartal: PSV Far Searcher ble levert fra verftet i april og gikk direkte inn på kontrakt for StatoilHydro. I forbindelse med overtakelsen av skipet er det trukket et langsiktig lån på NOK 238 mill. hos Eksportfinans. Lånet er garantert av Fokus Bank. AHTS Far Grip og AHTS Far Sky fikk kontrakter med Apache Energy i Australia for en periode på ca. 700 dager. AHTS Far Saltire fikk en 2 års kontrakt med Woodside Energy Ltd. i Australia. 3. kvartal: AHTS Far Sabre ble levert fra verftet i juli. I forbindelse med overtakelsen av skipet er det trukket et langsiktig lån på NOK 231 mill. hos Eksportfinans. Lånet er garantert av Sparebanken Møre og Swedbank. I juli ble det også inngått avtale om salg av AHTS Lady Dawn (Bolsønes, 1983) til European Venture III. Overlevering av skipet til ny eier fant sted i midten av august. Salgssum for skipet var USD 17 mill., noe som ga en bokført gevinst i kvartalet på NOK 61,1 mill. For AHTS Far Sound og AHTS Far Sword ble det i juli inngått befraktningsavtaler med ENI for en periode på dager. Skipene skal støtte ENI sitt boreprogram med den halvt nedsenkbare riggen Jack Bates utenfor Indonesia. Oppstart var i begynnelsen av oktober. Det ble også inngått kontrakter for AHTS Lady Astrid og AHTS Lady Caroline. Kontraktene (1 år fast + 1 års opsjon) er med Australian Drilling Associates (ADA) som representerer et konsortium av operatører. Skipene skal støtte et boreprogram med den halvt nedsenkbare riggen Songa Venus utenfor Nordvest Australia. Oppstart var i begynnelsen av oktober. I august fikk PSV Far Service tildelt en 3 års kontrakt (pluss opsjon på 3 x 1 måned) med Marathon Norge. Oppstart av kontrakten var i august. Peterson SBS Den Helder erklærte første års opsjon på PSV Far Splendour med oppstart i slutten av desember og i direkte fortsettelse av eksisterende kontrakt. Coogee i Australia forlenget avtalen for AHTS Lady Valisia og AHTS Lady Gerda med 10 måneder fra henholdsvis 1. oktober og 1. desember. EBIT (ekskl. salgsgevinster) mill. NOK KONTANTSTRØM (før skatt og salgsgevinster) mill. NOK kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

4 4. kvartal: AHTS Far Sabre fikk kontrakt med BG E&P Brasil for en periode på 12 måneder (pluss 14 måneder opsjon) i tilknytning til selskapets boreprogram i Brasil. Oppstart var i slutten av oktober. AHTS Far Sword og AHTS Far Saltire fikk intensjonsavtaler med Hess Australia for en periode på måneder. Skipene skal betjene den halvt nedsenkbare riggen Jack Bates i Australia. Oppstart er planlagt til mai/juni AHTS Far Sound vil ta over AHTS Far Saltires eksisterende kontrakt med Woodside til juni AHTS Far Scimitar ble levert fra verftet i november. Skipet skal gå i spotmarkedet i Nordsjøen. I forbindelse med overtakelsen av skipet ble det trukket et langsiktig lån på NOK 260 mill. hos Eksportfinans. Lånet er garantert av Nordea Bank Norge. AHTS Lady Sandra fikk kontrakt med ConocoPhillips for en periode på minimum 225 dager, pluss opsjon til å forlenge kontrakten med ytterligere 115 dager. Skipet skal betjene den halvt nedsenkbare riggen Sedco 703 i tilknytning til ConocoPhillips boreprogram i Australia. Oppstart var i slutten av november. PSV Far Supporter fikk fornyelse av kontrakt med Talisman for en periode på 12 måneder. Skipet vil fortsette å operere ut fra Peterhead. StatoilHydro erklærte første års opsjon på forlengelse av kontrakten på PSV Far Symphony. Team Marine erklærte sine opsjoner på forlengelse av kontraktene på PSV Far Supplier og PSV Far Superior for ett år. Oppstart for de nye periodene vil være i løpet av januar Kontraktsdekning Kontraktsdekningen for Farstad-flåten er ca. 85% for 2009 og ca. 52% for Tallene inkluderer befrakternes opsjoner til å forlenge enkelte kontrakter. MARKED Til tross for en økning på 15% i antall store og mellomstore supplyskip i 2008 er markedsbalansen på verdensbasis fortsatt god. Dette har gitt gode rater i de fleste markeder. Også i spotmarkedet i Nordsjøen har ratenivået i kvartalet vært godt. SELSKAPETS 20 STØRSTE AKSJONÆRER PR : Antall % 1 Tyrholm & Farstad A/S ,5 2 Folketrygdfondet ,1 3 Brown Brothers Harrisman ,4 4 Pareto Aksje Norge ,0 5 Odin Norge ,2 6 Jan H. Farstad ,7 7 Sverre A. Farstad ,6 8 Pareto Aktiv ,3 9 Odin Norden ,0 10 Skagen Vekst ,9 11 Odin Offshore ,8 12 MP Pensjon ,1 13 Solstad Rederi ,6 14 Skandinaviska Enskilda ,6 15 Citibank N.A ,5 16 SEB Enskilda ASA ,5 17 State Street Bank ,5 18 Nortura Konsernpensjon ,4 19 Bank of New York ,4 20 Sparebanken Møre ,4 Totalt 20 største aksjonærer ,3 Andre aksjonærer ,7 Totalt antall aksjer ,0 Den siste tids hendelser med finanskrise og et dramatisk fall i oljeprisen vil prege markedsutviklingen for vår næring. Redusert vekst i verdensøkonomien vil gi negative utslag på aktiviteten i våre markeder. Hvor kraftig og langvarig markedskorreksjonen blir, gjenstår å se. Oljeprisens videre utvikling vil være en viktig faktor i så henseende. Nybyggingsaktiviteten er fortsatt stor og er med på å forsterke den markedsmessige bekymringen. Ordreboken for store og mellomstor supplyskip består fortsatt av ca. 440 enheter. Den finansielle krisen har imidlertid skapt en usikkerhet om det er mulig å skaffe kapital til disse investeringene. Dette vil kunne ha en dempende effekt på leveringen av nye supplyskip. AKSJONÆRFORHOLD Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 117,00 og NOK 66,50 og var ved utgangen av kvartalet NOK 67,50. Kursen pr gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 2,6 mrd. Antall aksjonærer er ca Utenlandske aksjonærer eier ca. 12% av aksjene. For hele 2008 var aksjen omsatt 246 av 252 børsdager. Høyeste notering i løpet av 2008 var NOK 148,00, mens laveste notering var NOK 66,50. FINANSIELL KALENDER 2009 Foreløpige datoer for selskapets kvartalsrapportering er: 1. kvartal: 14. mai kvartal: 20. august kvartal: 11. november 2009 GENERALFORSAMLING 14. MAI 2009 Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte for 2008 på NOK 5,00 pr. aksje (NOK 4,00 pr. aksje for 2007). Ålesund 12. februar 2009

5 FARSTAD SHIPPING ASA (NOK 1 000) KONSERN FORELØPIG RESULTATREGNSKAP 4. kvartal 4. kvartal Fraktinntekter og andre inntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Sum inntekter Driftskostnader skip ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Administrasjon (42 304) (32 399) ( ) ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger (96 261) (87 648) ( ) ( ) ( ) Driftsresultat (EBIT) Finansinntekter Finanskostnader (75 498) (62 188) ( ) ( ) ( ) Realisert kursgevinst/(tap) valuta Urealisert kursgevinst/(tap) valuta ( ) (11 951) ( ) Sum finansposter ( ) (44 792) ( ) ( ) ( ) Resultat før skatt Skatt ( ) ( ) (31 600) Resultat ( ) (89 327) Hvorav minoritetens andel (158) (153) 782 Resultat / utvannet resultat pr. aksje (NOK) 13,00 (18,47) 31,43 (2,29) 13,91 Kontantstrøm pr. aksje (NOK) 13,67 8,56 40,78 31,37 21,50 Gjennomsnittlig antall aksjer

6 FARSTAD SHIPPING ASA (NOK 1 000) KONSERN FORELØPIG BALANSE EIENDELER Anleggsmidler: Goodwill Utsatt skattefordel Skip m.v Kontrakter nybygg Andre langsiktige fordringer Aksjer Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Kundefordringer fraktinntekter Andre kortsiktige fordringer Valuta- og rentesikringsavtaler Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital: Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresse Sum egenkapital Gjeld: Langsiktig gjeld: Avsetning for forpliktelser Leasing forpliktelse Langsiktig skattegjeld og miljøfond Obligasjonslån Rentebærende pantegjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Valuta- og rentesikringsavtaler Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig del av langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

7 FARSTAD SHIPPING ASA (NOK 1 000) KONSERN SEGMENTRAPPORTERING Driftsinntekter *) Driftsresultat (EBIT) *) 4. kvartal 4. kvartal kvartal 4. kvartal AHTS PSV Annet Totalt Norsk sektor Britisk sektor Brasil Indian Pacific Annet Totalt *) ekskl. salg av skip KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4. kvartal 4. kvartal Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Endringer i kontanter i perioden ( ) Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse *) Beholdning av kontanter ved periodens slutt *) *) Eks. aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner/sertifikater ENDRINGER I EGENKAPITAL 4. kvartal 4. kvartal Egenkapital ved periodens begynnelse Resultat majoritetsinteresse ( ) (89 174) Resultat minoritetsinteresse (158) (153) 782 Utbetalt utbytte - - ( ) ( ) ( ) Endring minoritetsinteresse (1 649) - Endring valutatermin- og swopkontrakter (96 230) (10 972) ( ) (15 776) Endring utsatt skatt (582) (5 153) Valutaeffekter omregning utenlandske datterselskaper (4 442) Andre egenkapitaleffekter 6 (261) Egenkapital ved periodens slutt

8 AHTS/CSV FLÅTEN BEFRAKTNING Anchor Handling Tug Supply Vessel. Ankerhåndteringsfartøy. Spesialkonstruert fartøy for ankerhåndtering og tauing av offshore plattformer, lektere og produksjonsmoduler/-skip. Kan ha tilleggsutstyr for brannslokking, oljeoppsamling og redningsoppdrag. Utfører også ordinær forsyningstjeneste. Construction Subsea Vessel. Spesialdesignet fartøy for operasjon på store dyp, installasjon og vedlikehold på havbunnen Eierforhold: CON = Farstad Construction AS SUP = Farstad Supply AS IOS = P/R International Offshore Services ANS FSL = Farstad Shipping Ltd. FSS = Farstad Shipping Pte. Ltd. BOS = BOS Navegação SA (Brazil Offshore Services) (50%)

9 KONTRAKTSOVERSIKT PR Båtnavn Foto Nr. Design Byggeår BHK Eierforhold Befraktning i ) pr FAR SAMSON tbn 1 UT 761 CD CON feb opsj FAR SARACEN tbn 2 UT 731 CD SUP - FAR SHOGUN tbn 3 UT 731 CD SUP - FAR SAGARIS tbn 4 UT 731 CD SUP - FAR SCORPION tbn 5 UT 731 CD SUP - FAR SCIMITAR 6 UT 712 L SUP spot FAR SABRE 7 UT 712 L SUP okt opsj. FAR SAPPHIRE 8 UT 732 CD SUP mars 09 + opsj. FAR SOUND 9 UT 712 L SUP juni 10 FAR STRAIT 10 UT 712 L FSS april 09 + opsj. FAR STREAM 11 UT 712 L SUP april 09 + opsj. FAR SWORD 12 UT 712 L SUP juni 10 FAR SALTIRE 13 UT 728 L FSL juni 10 FAR SCOUT 14 UT 722 L SUP spot FAR SANTANA 15 UT SUP okt opsj. FAR SOVEREIGN 16 UT SUP juni 09 + opsj. FAR SENIOR 17 UT 722 L SUP mai 09 + opsj. FAR SAILOR 18 UT SUP mai 09 + opsj. FAR FOSNA 19 UT SUP spot FAR GRIP 20 UT SUP sept. 10 FAR SKY 21 ME 303 II SUP sept. 10 FAR SEA 22 ME 303 II SUP jan opsj. LADY ASTRID 23 UT IOS des opsj. LADY CAROLINE 24 UT IOS des opsj. LADY GURO 25 UT FSS okt opsj. LADY SANDRA 26 KMAR FSS jul opsj. LADY CYNTHIA 27 Hart Fenton FSS sept opsj. LADY GERDA 28 Hart Fenton IOS nov. 09 LADY AUDREY 29 ME IOS feb. 09 LADY VALISIA 30 ME IOS nov. 09 BOS TURQUESA 31 UT 722 L BOS feb. 15 BOS TURMALINA 32 UT 722 L BOS juli 14 BOS TOPÀZIO 33 UT 728 L BOS des. 13 i) Enkelte befraktningskontrakter har klausuler som gir befrakter mulighet til, på spesielle vilkår, å kansellere kontraktene. Kontrakter Befrakters opsjon Under bygging

10 PSV-FLÅTEN - BEFRAKTNING Plattform Supply Vessel. Forsyningsfartøy. Spesialkonstruert fartøy for transport av forsyninger og utstyr til og fra offshore installasjoner. Transporterer stykkgods, i hovedsak i containere som dekkslast, samt et stort antall forskjellige produkter (tørre og våte) i separate tanker. Transporterer rør i forbindelse med legging av rørledninger Eierforhold: CON = Farstad Construction AS SUP = Farstad Supply AS IOS = P/R International Offshore Services ANS FSL = Farstad Shipping Ltd. FSS = Farstad Shipping Pte. Ltd. BOS = BOS Navegação SA (Brazil Offshore Services) (50%)

11 KONTRAKTSOVERSIKT PR Båtnavn Foto No. Design Byggeår DWT Eierforhold Befraktning i ) pr FAR SERENADE tbn 34 UT 751 CD SUP mars 14 + opsj. FAR SEARCHER 35 UT 751 E SUP mars 09 + opsj. FAR SEEKER 36 UT 751 E SUP april 11 + opsj. FAR SPIRIT 37 VS 470 Mk II FSL des. 09 FAR SPLENDOUR 38 P SUP des opsj. FAR SYMPHONY 39 P SUP mars 10 + opsj. FAR SWIFT 40 UT 755 L SUP okt opsj. FAR SAGA 41 UT 745 L SUP april 10 + opsj. FAR SCOTIA 42 UT FSL juli 09 + opsj. FAR STAR 43 UT SUP juni 09 + opsj. FAR SUPPLIER 44 VS FSL mai 14 FAR STRIDER 45 VS FSL jan. 10 FAR SUPPORTER 46 UT FSL nov opsj. FAR SERVICE 47 UT FSL aug opsj. FAR SCANDIA 48 UT SUP mai 14 FAR SUPERIOR 49 UT 705 L FSL des. 09 FAR SLEIPNER 50 ME SUP mai 09 + opsj. FAR GRIMSHADER 51 UT 706 L SUP feb. 09 FAR VISCOUNT 52 H/R SUP jan opsj. LADY MELINDA 53 UT FSS des opsj. LADY GRETE 54 UT 755 L FSS nov opsj. LADY GRACE 55 UT IOS april 09 + opsj. LADY CHRISTINE 56 ME IOS april 09 + opsj. LADY KARI-ANN 57 ME IOS mai Kontrakter Befrakters opsjon Under bygging i) Enkelte befraktningskontrakter har klausuler som gir befrakter mulighet til, på spesielle vilkår, å kansellere kontraktene.

12 FARSTAD SHIPPING ASA Postboks 1301, Sentrum, 6001 Ålesund, Notenesgt. 14, Norge Tel: Fax: Internet: FARSTAD SHIPPING Ltd. Farstad House. Badentoy Avenue, Badentoy Park, Portlethen, Aberdeen AB12 4YB, Scotland Tel: Fax: FARSTAD SHIPPING (INDIAN PACIFIC) Pty. Ltd. GPO Box 5111, Melbourne Victoria, 3001 Australia Level 4, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria, 3006 Australia Tel: Fax: FARSTAD SHIPPING Pte. Ltd. 78 Shenton Way, #19-02 Lippo Centre, Singapore Tel: Fax: BOS NAVEGAÇÃO SA (BRAZIL OFFSHORE SERVICES) Rua Abilio Moreira de Miranda. 606 Parque Valentina Miranda, CEP Macae - RJ. Brasil Tel: Fax: Forsidebilde: Far Seeker og Far Star i Nordsjøen - Foto: Fuglefellet

kvartalsrapport 1 farstad shipping asa

kvartalsrapport 1 farstad shipping asa kvartalsrapport 1 farstad shipping asa 2011 Farstad shipping better by far 7 098 Børsverdi 801.0 driftsinntekter 142.8 ebit 2 58 skip 4 nybygg 1 visjon 3 KVARTALSRAPPORT 1-2011 DRIFTSINNTEKTER (ekskl.

Detaljer

kvartalsrapport 3 farstad shipping asa

kvartalsrapport 3 farstad shipping asa kvartalsrapport 3 farstad shipping asa 2011 Farstad shipping better by far 5 265 Børsverdi 728.2 2 655.1 Driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 57 skip 8nybygg 1visjon BOS Turmalina, med ny F på skutesiden

Detaljer

kvartalsrapport 4 farstad shipping asa

kvartalsrapport 4 farstad shipping asa kvartalsrapport 4 farstad shipping asa 2011 Farstad shipping better by far 5 889.0 Børsverdi 983.6 3 641.3 Driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 56 skip 8nybygg 1visjon Lady Astrid og i bakgrunnen Far

Detaljer

Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa To søsterskip klar for dobbeldåp i Geirangerfjorden - Foto: Kjetil Dreyer kvartalsrapport - farstad shipping asa 3

Detaljer

kvartalsrapport 2 farstad shipping asa

kvartalsrapport 2 farstad shipping asa kvartalsrapport 2 farstad shipping asa 2011 Farstad shipping better by far 6 669 Børsverdi 371.9 1 684.9 Driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 57 skip 8nybygg 1visjon 3 4 V i k t i g e h e n d e ls e

Detaljer

farstad shipping asa kvartalsrapport 4-2012

farstad shipping asa kvartalsrapport 4-2012 farstad shipping asa kvartalsrapport 4-2012 5 246 905,8 151,9 børsverdi driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 57 skip 1 7nybygg visjon 3 kvartalsrapport 4-2012 FORELØPIG REGNSKAP DRIFTSINNTEKTER ekskl.

Detaljer

FOKUS OG VERDIER FOKUS. Vi har sterkt fokus på Helse. Miljø. Sikkerhet og Kvalitet.

FOKUS OG VERDIER FOKUS. Vi har sterkt fokus på Helse. Miljø. Sikkerhet og Kvalitet. Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 2-2008 FOKUS OG VERDIER FOKUS Vi har sterkt fokus på Helse. Miljø. Sikkerhet og Kvalitet. Vi har en klar målsetting om null skade på mennesker. utstyr og miljø. Vi

Detaljer

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa V I K T I G E H E N D E LS E R F Ø R S T E H A LVÅ R 2 0 1 0 Overtagelse av Far Shogun AHTS Far Shogun ble overlevert

Detaljer

F ARSTAD SHIPPING ASA

F ARSTAD SHIPPING ASA F ARSTAD SHIPPING ASA RAPPORT PR. 31. MARS 2 0 0 0 % 100 80 60 40 20 0 NOK 3,00 2,00 1,00 0 FRAKTINNTEKTER FARSTAD SHIPPING (FORDELT PÅ SEKTOR) 1995 1996 1997 1998 1999 31.03.00 Norsk sektor Britisk sektor

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

farstad shipping asa kvartalsrapport 2-2012

farstad shipping asa kvartalsrapport 2-2012 farstad shipping asa kvartalsrapport 2-2012 5 460 933,7 200,8 børsverdi driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 54 skip 1 11 nybygg visjon 3 viktige hendelser første halvår 2012 4 kontrahering av AHTS-nybygg

Detaljer

R APPORT PR. 30. SEPTEMBER

R APPORT PR. 30. SEPTEMBER F A R S T A D S H I P P I N G A S A R APPORT PR. 3. SEPTEMBER R A P P O R T P R. 3. % 1 8 6 4 2 FRAKTINNTEKTER FARSTAD SHIPPING (FORDELT PÅ SEKTOR) 1995 1996 1997 1998 3.9.99 Norsk sektor Britisk sektor

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster)

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster) Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 1-2008 KVARTALSRAPPORT 1-2008 Farstad Shipping oppnådde i 1. kvartal driftsinntekter på NOK 625,2 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 236,1 mill. Resultatet etter

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2014

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2014 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2014 4 758 BØRSVERDI 1 010 193 DRIFTSINNTEKTER DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 60 SKIP 1 4NYBYGG VISJON 3 VERDIER, VISJON & MÅL Våre verdier gir uttrykk for de holdninger

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2015

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2015 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2015 1 326 BØRSVERDI 1 063 126 DRIFTSINNTEKTER DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 61 SKIP 1 2NYBYGG VISJON 3 VERDIER, VISJON & MÅL Våre verdier gir uttrykk for de holdninger

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 4-2013

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 4-2013 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 4-2013 5 187 BØRSVERDI 1 029 DRIFTSINNTEKTER 208 DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 59 SKIP 1 5NYBYGG VISJON 3 DETTE ER FARSTAD SHIPPING Farstad Shipping er et ledende supplyskipsrederi

Detaljer

HENDELSER OG PRESSEKLIPP

HENDELSER OG PRESSEKLIPP Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 2-2009 FOKUS OG VERDIER HENDELSER OG PRESSEKLIPP FOKUS Vi har sterkt fokus på Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet. Vi har en klar målsetting om null skade på mennesker,

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 3 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 3 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 3 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa Foto: Norvald Kjerstad Far Scorpion og Far Serenade kvartalsrapport - farstad shipping asa 3 FINANSIELLE HOVEDTALL

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR

FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR Fra: FARSTAD SHIPPING ASA Dato: 11.05.2006 FAR RESULTAT 1Q 2006 Sammendrag: Farstad Shipping oppnådde i 1. kvartal driftsinntekter på NOK 417,0 mill. (NOK 382,1 mill. i samme periode i 2005). Driftsresultatet

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014 4 466 BØRSVERDI 1 051 DRIFTSINNTEKTER 179 DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 62 SKIP 1 2NYBYGG VISJON 3 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE HALVÅR 2014 4 KONTRAKTSINNGÅELSER PSV Far

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2015

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2015 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2015 936 BØRSVERDI 1 039-31 DRIFTSINNTEKTER DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 62 SKIP 1 1NYBYGG VISJON 3 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE HALVÅR 2015 4 KONTRAKTSINNGÅELSER SKIP I OPPLAG

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

28 26 3 AHTS PSV SuBSEA

28 26 3 AHTS PSV SuBSEA 28 AHTS 26 PSV 3 SUBSEA farstadflåten Vi har en moderne og konkurransedyktig flåte bestående av 57 skip. Som en del av vår flåtefornyelse har vi 8 skip under bygging for levering i perioden til. Vi har

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 3-2003

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 3-2003 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 3-3 2 NOK mill. 2 15 1 5 1997 1998 1999 2 21 NOK 12, 1, 8, 6, 4, 2, 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 ekskl. salgsgevinster inkl. salgsgevinster

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 082,5 mill (NOK 1 078,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 333,0 mill (NOK 392,8 mill). Herav utgjorde NOK 108 mill salgsgevinst

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2008

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2008 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 271 mill (NOK 953,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 477,8 mill (NOK 343,1 mill). DOF har i 4. kvartal gjennomført avtalt transaksjon

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2008 Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 3. kvartal Salg av Viking Nereus, et middels stort plattform forsyningsskip, på markedsmessige vilkår. Overtagelse er januar

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2010 Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Utøvd opsjon på inngåelse av kontrakt med Kleven Maritime AS om bygging av nok et stort gassdrevet forsyningsskip med levering 3. kvartal

Detaljer

årsrapport farstad shipping asa

årsrapport farstad shipping asa årsrapport farstad shipping asa 2010 FINANSKALENDER (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 30. mai Resultat for 1. halvår 24. aug. Resultat

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

WILSON ASA Halvårsrapport pr. 30. juni 2008

WILSON ASA Halvårsrapport pr. 30. juni 2008 Oppsummering Meget god inntjening i kvartalet gir historisk godt driftsresultat i første halvår Brutto fraktinntekter utgjør MNOK 538 i kvartalet og MNOK 1,027 for første halvår mot MNOK 452 for 2. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2008 Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Inngått en 18 måneders kontrakt med opsjon for 6 måneders forlengelse med Sonangol Pesquisa e Producao S.A. i Angola

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 4. kvartal 2006 og foreløpig resultat for 2006 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 342,8 MILLIONER I

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 1. kvartal 2003 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 139,5 MILLIONER I 1. KVARTAL 2003 HOVEDPUNKTER FOE hadde

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

2. KVARTAL 2000. Oslo, 21. august 2000. Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL 2000. Oslo, 21. august 2000. Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2000 2. KVARTAL 2000 RESULTATER Belships hadde i første halvår driftsinntekter på USD 30,3 millioner, fordelt med USD 16,2 millioner i 1. kvartal og USD 14,1 millioner i 2. kvartal.

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 2. kv. 2003 2. kv. 2002 1.1-30.06.03 1.1.-30.06.02 2002 Driftsinntekter 52 675 49 919 101 807 97 361 187

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2003 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 153,4 MILLIONER, EKSKLUSIVE ET REGNSKAPSMESSIG TAP VED

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 4. kv. 4. kv. 22 1.1-31.12.3 1.1.-31.12.2 Driftsinntekter 52 631 46 665 21 967 187 697 Driftskostnader 46 193

Detaljer

DOF ASA 3. kvartal 2011

DOF ASA 3. kvartal 2011 DOF ASA 3. kvartal 2011 Vesentlige hendelser i 3. kvartal Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 710 mill (NOK 1 237 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 597 mill (NOK 433

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 25 Hovedpunkter i 2. kvartal: Energisektoren styrker seg ytterligere 15 nye selskaper notert i løpet av perioden Driftsinntekter MNOK 86,6 (64,8) Driftsresultat MNOK 42,5

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat

Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat Resultat for 1. kvartal 2005 viser et overskudd før skatt på NOK 5,5 millioner etter en omsetning på NOK 67 millioner. Dette er en meget sterk

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet.

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i andre kvartal på MNOK 38,7 mot MNOK 6,7 i andre kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

INNHOLD. FINANSKALENDER (forbehold om endringer) NEGATIVT - Mange PSV nybygg i ordre - Stramt arbeidsmarked - Svak USD. 2005 - Positivt og negativt 3

INNHOLD. FINANSKALENDER (forbehold om endringer) NEGATIVT - Mange PSV nybygg i ordre - Stramt arbeidsmarked - Svak USD. 2005 - Positivt og negativt 3 Farstad Shipping ASA Årsrapport 25 INNHOLD 25 Positivt og negativt 3 Dette er Farstad Shipping 7 Finansielle hovedtall 8 Nøkkeltall 9 Året 25 1 26 og videre 11 Administrasjon og organisasjon 12 Styret

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer