DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster)"

Transkript

1 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport

2 KVARTALSRAPPORT Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter med NOK 895,0 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 444,3 mill. Resultat etter skatt ble NOK 507,0 mill. DETTE ER FARSTAD SHIPPING Farstad-rederiet ble etablert i I 1973 besluttet selskapet å gå inn i offshore. Farstad Shipping har vært børsnotert på Oslo Børs siden 1988 under tickerkoden FAR. Rederiet er i dag blant de største aktørene i verden innenfor segmentet ankerhåndteringsfartøy (AHTS) > BHK og plattform supplyskip (PSV) > DWT. Farstad Shipping har som strategi å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet tar sikte på å opprettholde en langsiktig befraktningsprofil. Selskapets flåte består av 51 skip (23 PSV og 28 AHTS). Farstad Shipping har 6 skip (4 AHTS, 1 PSV og 1 CSV) under bygging ved norske verft. Selskapets aktivitet drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé med til sammen 150 ansatte, mens antall seilende totalt er ca For tiden befinner 17 skip seg i Nordsjøen, 11 i Brasil, 21 i Indian Pacific, 1 i Mexico og 1 i Vest- Afrika. FORELØPIG RESULTAT 4. KVARTAL 2008 Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 895,0 mill. (NOK 640,8 mill. i samme periode i 2007). Driftskostnadene for perioden ble NOK 354,4 mill. (NOK 273,9 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 444,3 mill. (NOK 279,2 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 96,3 mill. (NOK 87,6 mill.). Netto finans ble negativ med NOK 280,7 mill. (negativ NOK 44,8 mill.). Det er i kvartalet realisert valutagevinster med NOK 45,0 mill. (gevinst NOK 8,2 mill.). Videre er det utgiftsført urealisert valutatap på NOK 273,3 mill. (tap NOK 12,0 mill.) knyttet til endring i selskapets langsiktige forpliktelser i valuta, samt valutaterminer og opsjoner. Resultat etter skatt ble NOK 507,0 mill. (underskudd NOK 720,4 mill.). Konsernets kontantstrøm*) for kvartalet er NOK 533,2 mill. mot NOK 334,0 mill. for samme periode i Det er i perioden tilbakeført skatt med NOK 317,8 mill. som følge av forslag om regelendring knyttet til miljøfondet. Forskriftene knyttet til miljøinvesteringer ble opprinnelig utformet slik at miljøandelen måtte føres som gjeld. I januar 2009 foreslo Finansdepartementet en endring slik at denne del av skatteforpliktelsen nå kan bli omdefinert til egenkapital i regnskapet. Det er noe usikkerhet knyttet til denne regnskapsføringen inntil forskrifttekst og revisoranbefalinger foreligger. FORELØPIG RESULTAT PR Driftsinntektene pr ble NOK 3 019,7 mill. (NOK 2 514,3 mill.). Inntektene inneholder gevinst ved salg av skip med NOK 61,1 mill. (NOK 196,1 mill.) Driftskostnadene utgjorde NOK 1 290,5 mill. (NOK 1 137,5 mill.) og ordinære avskrivninger NOK 365,4 mill. (NOK 336,8 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 1 363,7 mill. (NOK 1 040,1 mill.). Netto finans ble negativ med NOK 454,4 mill. (negativ NOK 114,9 mill.) etter at det er utgiftsført urealisert valutatap med NOK 315,8 mill. (gevinst NOK 38,6 mill.). Det er realisert valutagevinster på NOK 83,1 mill. (gevinst NOK 26,2 mill.). Som følge av regelendringen knyttet til miljøfondet er skatt inntektsført med NOK 316,3 mill. (skattekostnad i 2007 på NOK 1 014,5 mill. som følge av rederiskatten). Resultat etter skatt ble på NOK 1 225,6 mill. (underskudd NOK 89,3 mill.). Konsernets kontantstrøm*) for perioden er NOK 1 590,5 mill. mot NOK 1 223,4 mill. for samme periode i FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR I balansen pr utgjør rentebærende gjeldsforpliktelser til sammen NOK 5 230,4 mill. (NOK 4 501,2 mill. pr ). Selskapets rentebærende forpliktelser fordeler seg med 57,2% i NOK, 27,5% i *) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt + avskrivinger -/+ urealisert valutagevinst/tap vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta samt egenkapital i utenlandske datterselskaper. DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) mill. NOK EBITDA (ekskl. salgsgevinster) mill. NOK kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

3 USD, 12,1% i GBP, 2,0% i EURO og 1,2% i AUD. Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr NOK 1 808,1 mill. (NOK 1 504,0 mill.). Konsernets egenkapital pr er bokført til NOK 4 440,0 mill. (NOK 3 430,1 mill.) tilsvarende NOK 113,85 (NOK 87,95) pr. aksje. Bokført egenkapitalandel er 40,7% (36,7%). Basert på de megleranslag på skipsverdiene (basis certepartifrie) som ble innhentet fra 3 uavhengige meglere pr , er den verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til NOK 248,06 (NOK 218,06). Dette gir en verdijustert egenkapitalandel på 59,9% (59,0%). Skipsverdiene har falt med ca. 3% siden halvårskiftet. REGNSKAPSPRINSIPPER Denne delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med dagens International Financial Reporting Standard (IFRS) og tolkninger, og den tilhørende standarden for delårsrapportering (IAS 34). Delårsrapporten er avgitt i tråd med de samme regnskapsprinsipper som er benyttet i siste årsregnskap. Delårsrapporten er ikke revidert. FLÅTEN/BESKJEFTIGELSE 1. kvartal: PSV Far Seeker ble levert fra verftet i februar og gikk direkte inn på kontrakt for StatoilHydro. I forbindelse med overtakelsen av skipet ble det trukket et langsiktig lån på NOK 239 mill. hos Eksportfinans. Lånet er garantert av Sparebanken Møre og Swedbank. AHTS Far Sovereign fikk erklært sin opsjon av Saipem for befraktning av skipet for en periode på 270 dager i løpet av 2008, med oppstart i begynnelsen av april. PSV Lady Melinda fikk en 3 års kontrakt med ConocoPhillips i Australia. Befrakter har opsjon til å forlenge kontrakten med ytterligere 2 år. PSV Far Strider fikk fornyet sin kontrakt med ConocoPhillips i Nordsjøen for 1 år. Team Marine har erklært sin opsjon til å forlenge kontraktene for PSV Far Superior og PSV Far Supplier med ett år. Team Marine har ytterligere 1 års opsjon. PSV Far Viscount fikk forlenget kontrakten med Petrobras i ytterligere 2 år. I mars ble det inngått en intensjonsavtale med StatoilHydro om langsiktig befraktning av vårt plattform supply skip, PSV Far Serenade tbn, som er under bygging ved Aker Yards Brevik. Kontrakten vil gjelde for en fast periode på 5 år med befrakters opsjon på ytterligere 4 x 1 år. Oppstart er ved skipets levering fra verftet som forventes å finne sted i 1. kvartal Intensjonsavtalen innebærer også at PSV Far Symphony har fått fast kontrakt til StatoilHydro som forerunner fra mars 2008 og frem til levering av nybygget. Deretter har StatoilHydro opsjon på å forlenge kontrakten med PSV Far Symphony for 2 x 1 år. 2. kvartal: PSV Far Searcher ble levert fra verftet i april og gikk direkte inn på kontrakt for StatoilHydro. I forbindelse med overtakelsen av skipet er det trukket et langsiktig lån på NOK 238 mill. hos Eksportfinans. Lånet er garantert av Fokus Bank. AHTS Far Grip og AHTS Far Sky fikk kontrakter med Apache Energy i Australia for en periode på ca. 700 dager. AHTS Far Saltire fikk en 2 års kontrakt med Woodside Energy Ltd. i Australia. 3. kvartal: AHTS Far Sabre ble levert fra verftet i juli. I forbindelse med overtakelsen av skipet er det trukket et langsiktig lån på NOK 231 mill. hos Eksportfinans. Lånet er garantert av Sparebanken Møre og Swedbank. I juli ble det også inngått avtale om salg av AHTS Lady Dawn (Bolsønes, 1983) til European Venture III. Overlevering av skipet til ny eier fant sted i midten av august. Salgssum for skipet var USD 17 mill., noe som ga en bokført gevinst i kvartalet på NOK 61,1 mill. For AHTS Far Sound og AHTS Far Sword ble det i juli inngått befraktningsavtaler med ENI for en periode på dager. Skipene skal støtte ENI sitt boreprogram med den halvt nedsenkbare riggen Jack Bates utenfor Indonesia. Oppstart var i begynnelsen av oktober. Det ble også inngått kontrakter for AHTS Lady Astrid og AHTS Lady Caroline. Kontraktene (1 år fast + 1 års opsjon) er med Australian Drilling Associates (ADA) som representerer et konsortium av operatører. Skipene skal støtte et boreprogram med den halvt nedsenkbare riggen Songa Venus utenfor Nordvest Australia. Oppstart var i begynnelsen av oktober. I august fikk PSV Far Service tildelt en 3 års kontrakt (pluss opsjon på 3 x 1 måned) med Marathon Norge. Oppstart av kontrakten var i august. Peterson SBS Den Helder erklærte første års opsjon på PSV Far Splendour med oppstart i slutten av desember og i direkte fortsettelse av eksisterende kontrakt. Coogee i Australia forlenget avtalen for AHTS Lady Valisia og AHTS Lady Gerda med 10 måneder fra henholdsvis 1. oktober og 1. desember. EBIT (ekskl. salgsgevinster) mill. NOK KONTANTSTRØM (før skatt og salgsgevinster) mill. NOK kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

4 4. kvartal: AHTS Far Sabre fikk kontrakt med BG E&P Brasil for en periode på 12 måneder (pluss 14 måneder opsjon) i tilknytning til selskapets boreprogram i Brasil. Oppstart var i slutten av oktober. AHTS Far Sword og AHTS Far Saltire fikk intensjonsavtaler med Hess Australia for en periode på måneder. Skipene skal betjene den halvt nedsenkbare riggen Jack Bates i Australia. Oppstart er planlagt til mai/juni AHTS Far Sound vil ta over AHTS Far Saltires eksisterende kontrakt med Woodside til juni AHTS Far Scimitar ble levert fra verftet i november. Skipet skal gå i spotmarkedet i Nordsjøen. I forbindelse med overtakelsen av skipet ble det trukket et langsiktig lån på NOK 260 mill. hos Eksportfinans. Lånet er garantert av Nordea Bank Norge. AHTS Lady Sandra fikk kontrakt med ConocoPhillips for en periode på minimum 225 dager, pluss opsjon til å forlenge kontrakten med ytterligere 115 dager. Skipet skal betjene den halvt nedsenkbare riggen Sedco 703 i tilknytning til ConocoPhillips boreprogram i Australia. Oppstart var i slutten av november. PSV Far Supporter fikk fornyelse av kontrakt med Talisman for en periode på 12 måneder. Skipet vil fortsette å operere ut fra Peterhead. StatoilHydro erklærte første års opsjon på forlengelse av kontrakten på PSV Far Symphony. Team Marine erklærte sine opsjoner på forlengelse av kontraktene på PSV Far Supplier og PSV Far Superior for ett år. Oppstart for de nye periodene vil være i løpet av januar Kontraktsdekning Kontraktsdekningen for Farstad-flåten er ca. 85% for 2009 og ca. 52% for Tallene inkluderer befrakternes opsjoner til å forlenge enkelte kontrakter. MARKED Til tross for en økning på 15% i antall store og mellomstore supplyskip i 2008 er markedsbalansen på verdensbasis fortsatt god. Dette har gitt gode rater i de fleste markeder. Også i spotmarkedet i Nordsjøen har ratenivået i kvartalet vært godt. SELSKAPETS 20 STØRSTE AKSJONÆRER PR : Antall % 1 Tyrholm & Farstad A/S ,5 2 Folketrygdfondet ,1 3 Brown Brothers Harrisman ,4 4 Pareto Aksje Norge ,0 5 Odin Norge ,2 6 Jan H. Farstad ,7 7 Sverre A. Farstad ,6 8 Pareto Aktiv ,3 9 Odin Norden ,0 10 Skagen Vekst ,9 11 Odin Offshore ,8 12 MP Pensjon ,1 13 Solstad Rederi ,6 14 Skandinaviska Enskilda ,6 15 Citibank N.A ,5 16 SEB Enskilda ASA ,5 17 State Street Bank ,5 18 Nortura Konsernpensjon ,4 19 Bank of New York ,4 20 Sparebanken Møre ,4 Totalt 20 største aksjonærer ,3 Andre aksjonærer ,7 Totalt antall aksjer ,0 Den siste tids hendelser med finanskrise og et dramatisk fall i oljeprisen vil prege markedsutviklingen for vår næring. Redusert vekst i verdensøkonomien vil gi negative utslag på aktiviteten i våre markeder. Hvor kraftig og langvarig markedskorreksjonen blir, gjenstår å se. Oljeprisens videre utvikling vil være en viktig faktor i så henseende. Nybyggingsaktiviteten er fortsatt stor og er med på å forsterke den markedsmessige bekymringen. Ordreboken for store og mellomstor supplyskip består fortsatt av ca. 440 enheter. Den finansielle krisen har imidlertid skapt en usikkerhet om det er mulig å skaffe kapital til disse investeringene. Dette vil kunne ha en dempende effekt på leveringen av nye supplyskip. AKSJONÆRFORHOLD Aksjekursen har i løpet av kvartalet beveget seg mellom NOK 117,00 og NOK 66,50 og var ved utgangen av kvartalet NOK 67,50. Kursen pr gir en børsverdi på selskapet på ca. NOK 2,6 mrd. Antall aksjonærer er ca Utenlandske aksjonærer eier ca. 12% av aksjene. For hele 2008 var aksjen omsatt 246 av 252 børsdager. Høyeste notering i løpet av 2008 var NOK 148,00, mens laveste notering var NOK 66,50. FINANSIELL KALENDER 2009 Foreløpige datoer for selskapets kvartalsrapportering er: 1. kvartal: 14. mai kvartal: 20. august kvartal: 11. november 2009 GENERALFORSAMLING 14. MAI 2009 Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte for 2008 på NOK 5,00 pr. aksje (NOK 4,00 pr. aksje for 2007). Ålesund 12. februar 2009

5 FARSTAD SHIPPING ASA (NOK 1 000) KONSERN FORELØPIG RESULTATREGNSKAP 4. kvartal 4. kvartal Fraktinntekter og andre inntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Sum inntekter Driftskostnader skip ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Administrasjon (42 304) (32 399) ( ) ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger (96 261) (87 648) ( ) ( ) ( ) Driftsresultat (EBIT) Finansinntekter Finanskostnader (75 498) (62 188) ( ) ( ) ( ) Realisert kursgevinst/(tap) valuta Urealisert kursgevinst/(tap) valuta ( ) (11 951) ( ) Sum finansposter ( ) (44 792) ( ) ( ) ( ) Resultat før skatt Skatt ( ) ( ) (31 600) Resultat ( ) (89 327) Hvorav minoritetens andel (158) (153) 782 Resultat / utvannet resultat pr. aksje (NOK) 13,00 (18,47) 31,43 (2,29) 13,91 Kontantstrøm pr. aksje (NOK) 13,67 8,56 40,78 31,37 21,50 Gjennomsnittlig antall aksjer

6 FARSTAD SHIPPING ASA (NOK 1 000) KONSERN FORELØPIG BALANSE EIENDELER Anleggsmidler: Goodwill Utsatt skattefordel Skip m.v Kontrakter nybygg Andre langsiktige fordringer Aksjer Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Kundefordringer fraktinntekter Andre kortsiktige fordringer Valuta- og rentesikringsavtaler Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital: Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresse Sum egenkapital Gjeld: Langsiktig gjeld: Avsetning for forpliktelser Leasing forpliktelse Langsiktig skattegjeld og miljøfond Obligasjonslån Rentebærende pantegjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Valuta- og rentesikringsavtaler Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig del av langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

7 FARSTAD SHIPPING ASA (NOK 1 000) KONSERN SEGMENTRAPPORTERING Driftsinntekter *) Driftsresultat (EBIT) *) 4. kvartal 4. kvartal kvartal 4. kvartal AHTS PSV Annet Totalt Norsk sektor Britisk sektor Brasil Indian Pacific Annet Totalt *) ekskl. salg av skip KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4. kvartal 4. kvartal Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Endringer i kontanter i perioden ( ) Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse *) Beholdning av kontanter ved periodens slutt *) *) Eks. aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner/sertifikater ENDRINGER I EGENKAPITAL 4. kvartal 4. kvartal Egenkapital ved periodens begynnelse Resultat majoritetsinteresse ( ) (89 174) Resultat minoritetsinteresse (158) (153) 782 Utbetalt utbytte - - ( ) ( ) ( ) Endring minoritetsinteresse (1 649) - Endring valutatermin- og swopkontrakter (96 230) (10 972) ( ) (15 776) Endring utsatt skatt (582) (5 153) Valutaeffekter omregning utenlandske datterselskaper (4 442) Andre egenkapitaleffekter 6 (261) Egenkapital ved periodens slutt

8 AHTS/CSV FLÅTEN BEFRAKTNING Anchor Handling Tug Supply Vessel. Ankerhåndteringsfartøy. Spesialkonstruert fartøy for ankerhåndtering og tauing av offshore plattformer, lektere og produksjonsmoduler/-skip. Kan ha tilleggsutstyr for brannslokking, oljeoppsamling og redningsoppdrag. Utfører også ordinær forsyningstjeneste. Construction Subsea Vessel. Spesialdesignet fartøy for operasjon på store dyp, installasjon og vedlikehold på havbunnen Eierforhold: CON = Farstad Construction AS SUP = Farstad Supply AS IOS = P/R International Offshore Services ANS FSL = Farstad Shipping Ltd. FSS = Farstad Shipping Pte. Ltd. BOS = BOS Navegação SA (Brazil Offshore Services) (50%)

9 KONTRAKTSOVERSIKT PR Båtnavn Foto Nr. Design Byggeår BHK Eierforhold Befraktning i ) pr FAR SAMSON tbn 1 UT 761 CD CON feb opsj FAR SARACEN tbn 2 UT 731 CD SUP - FAR SHOGUN tbn 3 UT 731 CD SUP - FAR SAGARIS tbn 4 UT 731 CD SUP - FAR SCORPION tbn 5 UT 731 CD SUP - FAR SCIMITAR 6 UT 712 L SUP spot FAR SABRE 7 UT 712 L SUP okt opsj. FAR SAPPHIRE 8 UT 732 CD SUP mars 09 + opsj. FAR SOUND 9 UT 712 L SUP juni 10 FAR STRAIT 10 UT 712 L FSS april 09 + opsj. FAR STREAM 11 UT 712 L SUP april 09 + opsj. FAR SWORD 12 UT 712 L SUP juni 10 FAR SALTIRE 13 UT 728 L FSL juni 10 FAR SCOUT 14 UT 722 L SUP spot FAR SANTANA 15 UT SUP okt opsj. FAR SOVEREIGN 16 UT SUP juni 09 + opsj. FAR SENIOR 17 UT 722 L SUP mai 09 + opsj. FAR SAILOR 18 UT SUP mai 09 + opsj. FAR FOSNA 19 UT SUP spot FAR GRIP 20 UT SUP sept. 10 FAR SKY 21 ME 303 II SUP sept. 10 FAR SEA 22 ME 303 II SUP jan opsj. LADY ASTRID 23 UT IOS des opsj. LADY CAROLINE 24 UT IOS des opsj. LADY GURO 25 UT FSS okt opsj. LADY SANDRA 26 KMAR FSS jul opsj. LADY CYNTHIA 27 Hart Fenton FSS sept opsj. LADY GERDA 28 Hart Fenton IOS nov. 09 LADY AUDREY 29 ME IOS feb. 09 LADY VALISIA 30 ME IOS nov. 09 BOS TURQUESA 31 UT 722 L BOS feb. 15 BOS TURMALINA 32 UT 722 L BOS juli 14 BOS TOPÀZIO 33 UT 728 L BOS des. 13 i) Enkelte befraktningskontrakter har klausuler som gir befrakter mulighet til, på spesielle vilkår, å kansellere kontraktene. Kontrakter Befrakters opsjon Under bygging

10 PSV-FLÅTEN - BEFRAKTNING Plattform Supply Vessel. Forsyningsfartøy. Spesialkonstruert fartøy for transport av forsyninger og utstyr til og fra offshore installasjoner. Transporterer stykkgods, i hovedsak i containere som dekkslast, samt et stort antall forskjellige produkter (tørre og våte) i separate tanker. Transporterer rør i forbindelse med legging av rørledninger Eierforhold: CON = Farstad Construction AS SUP = Farstad Supply AS IOS = P/R International Offshore Services ANS FSL = Farstad Shipping Ltd. FSS = Farstad Shipping Pte. Ltd. BOS = BOS Navegação SA (Brazil Offshore Services) (50%)

11 KONTRAKTSOVERSIKT PR Båtnavn Foto No. Design Byggeår DWT Eierforhold Befraktning i ) pr FAR SERENADE tbn 34 UT 751 CD SUP mars 14 + opsj. FAR SEARCHER 35 UT 751 E SUP mars 09 + opsj. FAR SEEKER 36 UT 751 E SUP april 11 + opsj. FAR SPIRIT 37 VS 470 Mk II FSL des. 09 FAR SPLENDOUR 38 P SUP des opsj. FAR SYMPHONY 39 P SUP mars 10 + opsj. FAR SWIFT 40 UT 755 L SUP okt opsj. FAR SAGA 41 UT 745 L SUP april 10 + opsj. FAR SCOTIA 42 UT FSL juli 09 + opsj. FAR STAR 43 UT SUP juni 09 + opsj. FAR SUPPLIER 44 VS FSL mai 14 FAR STRIDER 45 VS FSL jan. 10 FAR SUPPORTER 46 UT FSL nov opsj. FAR SERVICE 47 UT FSL aug opsj. FAR SCANDIA 48 UT SUP mai 14 FAR SUPERIOR 49 UT 705 L FSL des. 09 FAR SLEIPNER 50 ME SUP mai 09 + opsj. FAR GRIMSHADER 51 UT 706 L SUP feb. 09 FAR VISCOUNT 52 H/R SUP jan opsj. LADY MELINDA 53 UT FSS des opsj. LADY GRETE 54 UT 755 L FSS nov opsj. LADY GRACE 55 UT IOS april 09 + opsj. LADY CHRISTINE 56 ME IOS april 09 + opsj. LADY KARI-ANN 57 ME IOS mai Kontrakter Befrakters opsjon Under bygging i) Enkelte befraktningskontrakter har klausuler som gir befrakter mulighet til, på spesielle vilkår, å kansellere kontraktene.

12 FARSTAD SHIPPING ASA Postboks 1301, Sentrum, 6001 Ålesund, Notenesgt. 14, Norge Tel: Fax: Internet: FARSTAD SHIPPING Ltd. Farstad House. Badentoy Avenue, Badentoy Park, Portlethen, Aberdeen AB12 4YB, Scotland Tel: Fax: FARSTAD SHIPPING (INDIAN PACIFIC) Pty. Ltd. GPO Box 5111, Melbourne Victoria, 3001 Australia Level 4, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria, 3006 Australia Tel: Fax: FARSTAD SHIPPING Pte. Ltd. 78 Shenton Way, #19-02 Lippo Centre, Singapore Tel: Fax: BOS NAVEGAÇÃO SA (BRAZIL OFFSHORE SERVICES) Rua Abilio Moreira de Miranda. 606 Parque Valentina Miranda, CEP Macae - RJ. Brasil Tel: Fax: Forsidebilde: Far Seeker og Far Star i Nordsjøen - Foto: Fuglefellet

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa V I K T I G E H E N D E LS E R F Ø R S T E H A LVÅ R 2 0 1 0 Overtagelse av Far Shogun AHTS Far Shogun ble overlevert

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014 4 466 BØRSVERDI 1 051 DRIFTSINNTEKTER 179 DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 62 SKIP 1 2NYBYGG VISJON 3 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE HALVÅR 2014 4 KONTRAKTSINNGÅELSER PSV Far

Detaljer

årsrapport farstad shipping asa

årsrapport farstad shipping asa årsrapport farstad shipping asa 2010 FINANSKALENDER (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 30. mai Resultat for 1. halvår 24. aug. Resultat

Detaljer

Årsrapport Farstad Shipping ASA

Årsrapport Farstad Shipping ASA Årsrapport Farstad Shipping ASA 20 09 F I N A N S K A L E N D E R (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 1. juni Resultat for 1. halvår

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2015 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2015 4 Regnskap 2. kvartal 2015 - management rapportering 11 Konsernets

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 4. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 4. kvartal 2013... 4 Regnskap 4. kvartal 2013... 9 Konsernets sammendratte resultatregnskap...9

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2013... 4 Regnskap 2. kvartal 2013... 8 Konsernets sammendratte resultatregnskap...8

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2006 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2007 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Årsrapport2011. www.solstad.no

Årsrapport2011. www.solstad.no Årsrapport2011 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

årsrapport www.solstad.no

årsrapport www.solstad.no 2012 årsrapport www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 VISJON Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2013 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007

EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Eidesvik Offshore ASA Årsmelding 2007 1 2 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Med innovasjon som våpen. Hos kundene som inngår lange kontrakter om kjøp av våre tjenester blir forventningene om sikre, miljøvennlige

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

2010 Årsrapport 2010

2010 Årsrapport 2010 2010 Årsrapport 2010 2 Innhold Nøkkeltall 3 En kort presentasjon 4-5 Norges rolle i Europas energiforsyning 6 Styrets årsberetning 2010 7-11 Regnskap - Bonheur konsolidert 12-61 Konsolidert oppstilling

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Bildet på omslaget viser S-Curve (2006), Anish Kapoor, som står på en kunstig øy i elven nedenfor tresliperiet på Kistefoss.

Bildet på omslaget viser S-Curve (2006), Anish Kapoor, som står på en kunstig øy i elven nedenfor tresliperiet på Kistefoss. ÅRS RAPPORT 2008 2 Bildet på omslaget viser S-Curve (2006), Anish Kapoor, som står på en kunstig øy i elven nedenfor tresliperiet på Kistefoss. Innhold 4 5 6 7 8-9 10-14 15 16-17 18-23 24-25 26-27 28-31

Detaljer

Generalforsamling 24.04.2002

Generalforsamling 24.04.2002 årsrapport 2001 Innhold Finansielle hovedtall Høydepunkter 2 Dette er Leif Höegh & Co 4 Styrets årsberetning 6 Konsernregnskap 10 Resultatregnskap 10 Balanse 1 1 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Regnskap

Detaljer

Innhold. 2: Dette er Kistefos

Innhold. 2: Dette er Kistefos Årsrapport 2006 Kistefos årsrapport 2006 / Innhold / 1 Innhold 2: Dette er Kistefos 3: Nøkkeltall konsern 4: Hovedbegivenheter 2006 5: Aktivitetsoversikt 6-7: Administrerende direktørs redegjørelse 8-13:

Detaljer