Din bruksanvisning HP DESKJET 842C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning HP DESKJET 842C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168145"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt:.2 Utover det grunnleggende Skrive ut kort Skrive ut på listepapir (bannere).. 43 Skrive ut fotografier Skrive ut etiketter Skrive ut konvolutter...47 Skrive ut transparenter Skrive ut strykejernsoverføringer Installere skriveren..

3 ... 3 Tilkople skriveren med en parallell skriverkabel... 3 Installere skriveren med en USB-kabel Flere opplysninger om skriverprogramvaren Grunnleggende om utskrift Velge papir Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. 30 Slik skriver du ut på standard papirstørrelser 32 Slik skriver du ut på ulike papirstørrelser Slik skriver du ut på begge sider av papiret.. 35 Slik lager du et speilbilde av dokumentet.. 36 Om farger Om bilder

4 .. 39 Hjelp HPs kundestøtte.. 52 Tillegg 58 Verktøyboks for HP DeskJet.58 Blekkpatroner Vedlikeholde skriveren. 67 Øke skriverens yteevne 68 Minimumsmarger ved utskrift Systemkrav.

5 69 Tilbehør og ekstrautstyr Bestillingsopplysninger Språkkoder.. 73 Miljøvennlige aspekter ved DeskJet-skriveren (Universal Serial Bus) Denne metoden kan bare benyttes hvis du kjører Windows 98 på datamaskinen. Slå opp på "Installere skriveren med en USB-kabel" på side 14 for å finne anvisninger. Skriverkabelen følger ikke med skriveren. Den må kjøpes separat. Slå opp på side 70 for å finne bestillingsopplysninger. Tilkople skriveren med en parallell skriverkabel Merk: Slå opp på side 14 hvis du bruker en USB-kabel til kommunikasjon mellom skriveren og datamaskinen. 3 Trinn 1: Pakk ut skriveren 1 Fjern pakkematerialet og teipen på utsiden av skriveren. 2 Åpne det øvre dekselet. Ta ut begge stykkene med pakkemateriale fra innsiden av skriveren. 3 Lukk det øvre dekselet. 4 Trinn 2: Kople til parallellkabelen Du må kjøpe en skriverkabel som håndterer toveiskommunikasjon (i samsvar med IEEE 1284-standarden), for eksempel HP-delenummer C2950A. Løft opp kabeldekselet bak på skriveren. 3 Kople den enden av kabelen som ikke har skruer, til skriveren. Åpne kabeldekselet bak på skriveren. du slår skriveren av og på via et grenuttak, en overspenningsbeskytter eller en stikkontakt på veggen, kan det oppstå feil. 6 Trinn 4: Sett i blekkpatronene 1 Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren. blinker. Av/på-lampen lyser og blekkpatronlampen 2 Åpne det øvre dekselet. 4 Fjern forsiktig beskyttelsesteipen på den trefargede og svarte blekkpatronen. Merk: Vær forsiktig så du ikke berører blekkdysene eller de elektriske kopperkontaktene. Fjern IKKE kopperstrimmelen. Denne inneholder elektriske kontakter som er nødvendige for at blekkpatronene skal fungere riktig. Svart blekkpatron Trefarget blekkpatron Blekkpatronholderen flytter seg til midten av skriveren. Teip Teip Blekkdyser Blekkdyser 3 Ta blekkpatronene ut av de individuelle pakkene. 5 Løft opp holderlåsen inni skriveren for hver blekkpatron. Hold de elektriske kopperkontaktene mot den bakre delen av skriveren, og hold blekkpatronen i loddrett stilling. Skyv blekkpatronen godt ned i riktig holder. 7 Sett den svarte blekkpatronen i høyre holder og den trefargede blekkpatronen i venstre holder. Begge blekkpatronene må være på plass før du kan bruke skriveren. Merk: Hvis blekkpatronlampen fortsetter å blinke, eller hvis holderen ikke flyttes tilbake til høyre side av skriveren, må du ta ut begge blekkpatronene og sette dem i på nytt. En blekkpatron skal byttes ut når den begynner å gå tom for blekk. La den tomme blekkpatronen stå i holderen i skriveren, med mindre du har en ny blekkpatron klar. Skriveren kan ikke skrive ut med bare én blekkpatron installert. Det anbefales å ha ekstra blekkpatroner for hånd. Når du kjøper blekkpatroner, er det viktig at du sjekker delenumrene nedenfor nøye, slik at du kjøper riktige blekkpatroner til skriveren. Disse blekkpatronene er spesielt utformet for skriveren for å gi resultater som alltid er klare og skarpe. 6 Lukk låsen. Du hører et klikk og kjenner litt motstand når du trykker ned låsen. 7 Lukk det øvre dekselet. Blekkpatronlampen fortsetter å blinke en stund før den slukkes. (Du kan høre at blekkpatronholderen går tilbake til utgangsposisjonen på høyre side i skriveren.) Modell 840C, 842C og 843C bruker: Svart HP nr. [15] (tilsvarer C6615 Series) Trefarget HP nr. [17] (tilsvarer C6625 Series) 8 Trinn 5: Legg papir i skriveren 1 Trekk ut innskuffen, og skyv papirbreddeog papirlengdeskinnene så langt ut som mulig, slik at det blir plass til papiret. Løft opp utskuffen for å se innskuffen bedre. 2 Ta en bunke papir ut av pakken. (Påse at alt papiret i bunken er av samme størrelse og type.) Bank bunken lett på et flatt underlag for å få den jevn. Utskuff Innskuff 3 Legg papiret i innskuffen med utskriftssiden ned. Det er plass til en bunke på opptil 10 mm i innskuffen. 4 Skyv papiret godt inn i papirskuffen til det ikke går lenger. Papirlengdeskinne Papirbreddeskinne 9 5 Skyv begge papirskinnene inn slik at de ligger tett inntil papirkanten. Påse at papiret ligger flatt i skuffen og at det får plass under tappen på papirlengdeskinnen.

6 Trinn 6: Installer skriverprogramvaren Før du kan ta den nye HP DeskJet-skriveren i bruk, må du installere skriverprogramvaren på datamaskinen du skal skrive ut fra. Skriverprogramvaren finnes på CD-ROM-platen som fulgte med skriveren. Hewlett-Packard tilbyr oppdatert skriverprogramvare med jevne mellomrom. Gå til "Skriverprogramvare"på side 54 for å finne opplysninger om hvordan du skaffer oppdatert skriverprogramvare. Før du setter i gang 6 Skyv innskuffen helt inn igjen. Vipp utskuffen ned igjen hvis den er åpen. 1 Påse at datamaskinen er fullstendig installert og fungerer som den skal. 2 Påse at skriveren er installert på riktig måte og klar til å skrive ut ved hjelp av de foregående anvisningene. 3 Påse at skriveren er koplet til datamaskinen med en parallellkabel, og at ingen eksterne enheter (for eksempel skannere, enheter for sikkerhetskopiering eller bryterbokser) er installert mellom skriveren og datamaskinen. 4 Påse at både skriveren og datamaskinen er slått på Lukk eventuelle programmer som er åpne og kjøres på datamaskinen, med unntak av installasjonsprogrammet for HP DeskJet, Windows Utforsker eller Programbehandling. Slå opp på side 26 for å finne anvisninger om hvordan du lukker programmer. 6 Følg installeringsanvisningene for datamaskinens operativsystem. Installere skriverprogramvaren fra CD-ROM-platen Merk: Hvis boksen Oppdaget ny maskinvare kommer fram under installeringsprosedyren, klikker du på krysset i det øverste høyre hjørnet i boksen, eller på Avbryt. 1 Sett CD-ROM-platen med skriverprogramvaren fra HP i CD-ROM-stasjonen. Gjør følgende i Windows 95, 98 og NT 4.0: a. Velg Start Kjør på oppgavelinjen. b. Skriv stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen i datamaskinen, og skriv deretter setup.exe. Eksempel: D:\setup.exe. c. Klikk på OK. Gjør følgende i Windows 3.1x: a. Velg Fil Kjør i Programbehandling. b. Skriv stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen i datamaskinen, og skriv deretter setup.exe. Eksempel: D:\setup.exe. c. Klikk på OK. Merk: Hvis du ikke vet hvilken bokstav CD-ROM-stasjonen har, kan du åpne Windows Utforsker eller Filbehandling og se etter bokstaven ved siden av CD-ROM-ikonet Klikk på Install HP DeskJet 840C Series Printer Software (installer skriverprogramvare for HP DeskJet 840C Series) når åpningsskjermbildet kommer fram. (Skriverens modellnummer er angtamaskinen og skriveren være slått av. 2 Åpne kabeldekselet bak på skriveren. Sett den riktige enden av strømledningen i strømadapteren. 3 Lukk det øvre dekselet Sett den andre enden av strømledningen i en stikkontakt. Trinn 3 ved USB-installering: Sett i blekkpatronene 1 Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren. blinker. Av/på-lampen lyser og blekkpatronlampen 2 Åpne det øvre dekselet. 3 Blekkpatronholderen flytter seg til midten av skriveren. 5 4 Merk: Skriveren skal alltid slås av og på ved hjelp av av/ på-knappen foran på skriveren. Hvis du slår skriveren av og på via et grenuttak, en overspenningsbeskytter eller en stikkontakt på veggen, kan det oppstå feil Ta blekkpatronene ut av de individuelle pakkene. 4 Fjern forsiktig beskyttelsesteipen på den trefargede og svarte blnvareinstallasjon fram. Merk: Hvis skjermbildet Veiviser for maskinvareinstallasjon ikke kommer fram, er datamaskinen trolig ikke USB-aktivert. Du kan likevel utnytte alle funksjonene i HP DeskJet 840C Series-skriveren ved å kople skriveren til datamaskinen med en parallellkabel. Gå til"tilkople skriveren med en parallell skriverkabel" på side 3 for å finne installeringsanvisninger. 2 Klikk på Neste. 3 Sett den andre enden i en USB-utgang på datamaskinen Klikk på Neste i dette skjermbildet også. 5 Dobbeltklikk på ikonet for enten CD-ROM- eller diskettstasjonen, avhengig av hva du installerer fra. Klikk på mappen win98usb, og klikk på OK for å lukke Bla gjennomskjermbildet og gå tilbake til installasjonsveiviseren. 4 Velg Angi en plassering og klikk på Bla gjennom. Klikk IKKE på Neste. 6 Klikk på Neste. Veiviseren for maskinvareinstallasjon søker etter driveren win98usb. Klikk på Tilbake for å gå tilbake til trinn 4 hvis Windows ikke klarer å finne en driver Klikk på Neste når du har funnet driverfilen. 9 Snart kommer åpningsskjermbildet for installering av programvaren for HP DeskJet-skriveren fram. Klikk på Neste. Driverfilen blir installert på datamaskinen. 8 Klikk på Fullfør når du får beskjed om at installeringen av USB-programvaren er fullført. 10 Når boksen med HPs lisensavtale kommer fram, leser du avtalen og klikker på Godta. Gå til "Har du problemer med USB-installeringen?" på side 24 hvis det oppstår problemer under installeringen av USB-programvaren Velg USB-utgangen hvis du får beskjed om at datamaskinen ikke finner utgangen for HP DeskJet-skriveren. Klikk deretter på Neste. 12 Følg anvisningene på skjermen. Gå til "Hvis du har installeringsproblemer" på side 13 hvis det oppstår problemer under installeringen av skriverprogramvaren. Har du problemer med USBinstalleringen? Hvordan kan jeg fastslå om USB-utgangen på datamaskinen er aktivert? Følg først installeringsanvisningene som begynner på side 14. Hvis du ikke får fram skjermbildet Veiviser for maskinvareinstallasjon etter at du har koplet skriveren til datamaskinen, kan du utføre følgende trinn: Velg Start Innstillinger Kontrollpanel i Windows 98. Dobbeltklikk på ikonet System. Klikk på kategorien Enhetsbehandling. Klikk på plusstegnet (+) før elementet Universal Serial Bus Controller (kontroller for Universal Serial Bus). USB er trolig aktivert hvis en USB-vertskontroller og et USBrotknutepunkt er oppført. Kople skriveren direkte til USButgangen på datamaskinen hvis den er tilkoplet via en annen USB-enhet eller et annet USB-knutepunkt. Kontroller også at kablene er fast tilkoplet. (USB-knutepunkter er maskinvareenheter du kan kople flere USB-kabler til. ) Hvis disse enhetene ikke er oppført, kan du slå opp i dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen, eller ta kontakt med produsenten for å få opplysninger om hvordan du aktiverer og konfigurerer USB. Husk at du alltid kan kople skriverens parallellutgang til datamaskinen ved hjelp av en parallellkabel.

7 24 Merk: HP DeskJet 840C Series-skriveren angis automatisk som standardskriver i Windows. Gå til "Angi HP DeskJet-skriveren som standardskriver" på side 26 dersom du ser at skriveren ikke er angitt som standardskriver i Windows. Jeg avbrøt USB-installeringen ved et uhell første gang jeg koplet HP DeskJet-skriveren til datamaskinen. Hvordan kan jeg få fram installeringsskjermbildet igjen? Slik får du fram skjermbildene for USB-installering igjen: 1 Kople USB-kabelen fra skriveren. 2 Sett CD-ROM-platen (eller diskett 1 hvis du bruker disketter) med skriverprogramvaren i datamaskinen. 3 Klikk på Start Kjør. 4 Bla til diskstasjonen og velg Installasjon. Klikk deretter på Åpne. 5 Filen setup.exe vises i dialogboksen. Klikk på OK. 6 Velg Remove HP DeskJet 840 Series Software (fjern programvaren for HP DeskJet 840C Series). 7 Kople USB-kabelen til skriveren igjen. Skjermbildet for USBinstallering skal komme fram igjen. 8 Fortsett med første trinn under "Trinn 7 ved USB-installering: Installer USB-og skriverprogramvaren" på side 21. Jeg får meldingen "Unknown device is found" (fant ukjent enhet) når jeg installerer USB-programvaren. Frakople USBkabelen, fjern skriverprogramvaren, og slå av datamaskinen og skriveren. Dra strømledningen til skriveren ut av stikkontakten. Sett deretter strømledningen i stikkontakten igjen, og start installeringen av USB-programvaren på nytt. Hvorfor er ikke HP DeskJet-skriveren tildelt en LPTutgang i dialogboksen Skriv ut i programmet etter at jeg har installert skriveren? USB bruker en annen navnkonvensjon for USB-enheter. Etter at skriveren er installert, ser du USB/DeskJet 840C/ (skriverens serienummer). Hvordan kan jeg øke utskriftshastigheten? Ved bruk i USB-kjede kan skriveren fungere saktere dersom andre USB-enheter eller andre programmer brukes samtidig som du skriver ut. Optimal utskriftsytelse oppnås ved å unngå å bruke andre enheter i USB-kjeden mens du skriver ut. 25 Flere opplysninger om skriverprogramvaren Lukke programmer Før du installerer skriverprogramvaren på en datamaskin, må du lukke eventuelle virusprogrammer eller andre programmer som er åpne og kjøres på datamaskinen, med unntak av installasjonsprogrammet for HP DeskJet, Windows Utforsker eller Programbehandling. Angi HP DeskJet-skriveren som standardskriver I Windows 95, 98 eller NT 4.0: 1 Velg Start Innstillinger Skrivere på oppgavelinjen. 2 Høyreklikk på ikonet for HP DeskJet 840C Series, og velg Angi som standard. I Windows 3. 1x: 1 Åpne Hovedgruppe i Programbehandling. 2 Dobbeltklikk på Kontrollpanel for å åpne det, og dobbeltklikk deretter på Skrivere. 3 Velg HP DeskJet 840C Series på listen Installed Printers (installerte skrivere), og klikk på Bruk som standardskriver. 4 Klikk på Lukk og avslutt Kontrollpanel. I Windows 95, 98 eller NT 4.0: Høyreklikk på navnet eller ikonet for programmet på oppgavelinjen. Velg Lukk. Gjenta disse trinnene for alle programmene som åpne, unntatt Windows Utforsker. I Windows 3.1x: 1 Hold Alt-tasten nede samtidig som du trykker på Tab for å finne et åpent program. 2 Slipp opp begge tastene når du finner et åpent program. 3 Velg Fil Avslutt. 4 Gjenta disse trinnene for alle programmene som åpne, unntatt Programbehandling. 26 Avinstallere skriverprogramvaren Hvis det blir nødvendig å avinstallere skriverdriveren for HP DeskJet-skriveren, skal du utføre ett av trinnene som står oppført nedenfor for ditt operativsystem. Dersom noe uventet skjer under installeringen, er det tryggest å kjøre avinstalleringsverktøyet direkte fra CD-ROM-platen eller diskettene, i stedet for fra avinstalleringsprogrammet på harddisken. I Windows 3.1x: Gjør ett av følgende: Sett CD-en eller diskett 1 med skriverprogramvaren i datamaskinen og kjør Setup.exe. Velg alternativet Remove HP DeskJet 840C Series Software (fjern programvare for HP DeskJet 840C Series). ELLER Finn gruppen for HP DeskJet Series i Programbehandling. Dobbeltklikk på ikonet Uninstall (avinstaller) for å avinstallere skriverprogramvaren. I Windows 95, 98 og NT 4.0: Gjør ett av følgende: Sett CD-ROMplaten eller diskett 1 med skriverprogramvaren i datamaskinen og kjør Setup.exe. Velg alternativet Remove HP DeskJet 840C Series Software (fjern programvare for HP DeskJet 840C Series). ELLER Velg Start Programmer HP DeskJet 840C Series HP DeskJet 840C Series Uninstall (avinstaller HP DeskJet 840C Series) på oppgavelinjen. ELLER Velg Start Innstillinger Kontrollpanel på oppgavelinjen. Klikk deretter på Legg til/fjern programmer og velg HP DeskJet 840C Series (Remove only) (bare fjern). Utskrift fra DOS Hvis du bruker DOS, finner du aktuelle opplysninger i et tekstdokument (dosread.txt). Dette dokumentet finnes i katalogen \<språkkode>\djcp\ på CD-ROM-platen med skriverprogramvaren. "Enu" er for eksempel språkkoden for engelsk, så dosread.txt finnes i katalogen \enu\djcp. Slå opp på side 73 for å finne en liste med språkkodene. Hvis du bruker disketter, finner du filen på disketten med HP DeskJetkontrollpanelet for DOS. 27 Grunnleggende om utskrift Velge papir De fleste typer vanlig kopipapir, postkort, indekskort, transparenter, konvolutter og etiketter fungerer greit i skriveren. Dette gjelder særlig papir som er merket for bruk i blekkskrivere. Best resultat oppnår du ved å bruke en av Hewlett- Packard-papirtypene, som er utviklet spesielt for HP-blekk og -skrivere. Ta hensyn til følgende faktorer: Størrelse. Du kan bruke alle papirstørrelser som får plass mellom papirskinnene i skriveren. bredde = 77 til 216 mm (3 til 8,5 tommer) lengde = 127 til 356 mm (5 til 14 tommer) Vekt. Du kan velge mellom en rekke ulike papirvektangivelser. Bruk vanlig papir med en vekt på 7590 g/m2 til normal bruk. Hvithet. Noen papirtyper er hvitere enn andre, og gir skarpere, klarere farger. Bruk papirtypen HP Premium Photo (glanset) eller HP Premium Plus Photo (glanset eller matt) til utskrift av dokumenter med fotografier. Bruk papirtypen HP Bright White Inkjet eller HP Premium Inkjet til dokumenter med andre typer bilder. Glatthet på overflaten. Papirets glatthet innvirker på hvor skarp utskriften blir på papiret. Glansede, bestrøkede papirtyper fungerer bra med bilder og tabeller (der du ønsker rene linjer med intense farger av høy kvalitet). Ugjennomsiktighet.

8 Ugjennomsiktighet viser til i hvilken grad utskriften skinner gjennom på den andre siden. Bruk papir med høy ugjennomsiktighet (eller tykkere papir) til tosidig utskrift. HP Premium Brochure and Flyer-papir er ideelt til tosidige prosjekter. 28 Bruk riktig papirtype HP DeskJet-skriveren kan med fordel brukes med de fleste typer vanlig kontorpapir og bankpapir med 25 prosent bomullsfibre. Siden skriveren bruker blekk til å lage et bilde, oppnår du best resultat med papir som er konstruert til bruk sammen med blekk. Det beste er å prøve seg fram med ulike papirtyper før du går til innkjøp av store mengder. HP-papir fås kjøpt i de fleste datautstyrsbutikker. Slå opp på "Tilbehør og ekstrautstyr" på side 70 for å finne opplysninger om papirbestilling. Papir i dårlig stand med revner, støv, rynker eller krøllete eller bøyde kanter og papir som ikke ligger flatt, kan kjøre seg fast i skriveren. Konvolutter med tykke eller bøyde kanter, konvolutter som er skadet, brettet, krøllet eller har uregelmessig form, konvolutter som er glanset eller preget, eller konvolutter med hekter eller vinduer. Papirtyper som muligens ikke fungerer På sterkt strukturert papir, f.eks. linpapir, blir utskriften kanskje ikke jevn, og blekket kan flyte utover. Ekstremt glatte, glansede eller bestrøkede papirtyper som ikke er spesielt utformet til bruk i blekkskrivere, kan sette seg fast i skriveren og muligens avstøte blekket. Gjennomslagsskjemaer (med f.eks. to eller tre ark) kan krølle seg i skriveren eller kjøre seg fast, og blekket kan også lettere smitte av. I tillegg blir bare den øverste siden skrevet ut. 29 Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger Etter at du er ferdig med oppsettet av siden og har valgt tekst, bilder, skrifter og farger i programmet, skal du velge innstillinger som papirtype, papirstørrelse, papirretning og utskriftskvalitet i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Hvor finner jeg denne? Måten du kommer fram til denne boksen på, avhenger av hvilket program og operativsystem du bruker. Prøv denne metoden fra Filmenyen i dokumentet, så finner du sikkert fram. 3 Hvis du fremdeles ikke ser boksen, klikker du på Oppsett, Alternativer eller Egenskaper.... Eller prøv dette 1 Hvis du ikke ser alternativet Skriv ut, skal du klikke på Skriveroppsett eller Utskriftsoppsett. Prøv dette... 1 Klikk på Fil og deretter på Skriv ut. 2 Klikk deretter på knappen du ser Oppsett eller Alternativer. 2 Klikk deretter på knappen du ser Egenskaper, Oppsett eller Skriver Klikk deretter på en kategori og en innstilling. Vis fram det fullførte arbeidet på sitt beste. Klikk på utskriftskvaliteten Best. Best anbefales for fotografier som skrives ut på fotopapir. Speilvend bildet. Klikk på Speilvende bilde. Dette er glimrende til strykejernsoverføringer. Spar penger og trær. Skriv ut på begge sider av papiret. Spar tid og blekk. Klikk på modusen Kladd. Kladd anbefales til utskrift av testsider og korrekturkladder. Velg de aktuelle innstillingene. Velg riktig papirstørrelse og papirtype til jobben. Spar tid og fargeblekk. Klikk her for å skrive ut kladder av fargedokumenter i gråtoner. Merk: Funksjoner og ordbruk i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger kan variere noe i forhold til det som vises her, avhengig av hvilken skrivermodell du har. Kontroller blekk og tørketid. Bruk glidebryterne til å justere blekkmengden på siden og angi ekstra tørketid. 31 Slik skriver du ut på standard papirstørrelser 1 Kontroller utskriftsinnstillingene. Velg utskriftsinnstillinger i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. (Slå opp på "Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger" på side 30.) Velg utskriftskvalitet, papirstørrelse og papirtype i kategorien Oppsett. Klikk på kategorien Oppsett. Velg papirretning, tosidig utskrift, flere sider på ett ark, speilbilde og alternativer for plakatutskrift i kategorien Funksjoner. Klikk på kategorien Funksjoner. Velg fargealternativer i kategorien Avansert. Klikk først på ned-pilen, og deretter på valget. Klikk på kategorien Avansert. Klikk på OK for å lagre innstillingene Klikk på OK i boksen Skriv ut i programmet for å lagre innstillingene og starte utskriften. Neste gang du skal skrive ut dette dokumentet, kan du bruke knappen Skriv ut øverst i skjermbildet i programmet. Klikk på knappen for å skrive ut et eksemplar med de samme utskriftsinnstillingene. Det var det, enkelt og greit. Skriveren skriver ut én side om gangen til den er ferdig. De utskrevne sidene blir sendt til utskuffen i skriveren. Mens du skriver ut Det tar en liten stund før utskriften begynner, fordi skriveren først skal motta informasjon fra datamaskinen. Skriveren tar muligens små pauser under utskriften for å motta mer informasjon. (Ingen grunn til bekymring, dette er helt normalt.) Hvis du slipper opp for papir før du er ferdig Skriveren ber deg om å legge i mer papir. Legg papir i innskuffen og trykk på Fortsett. Hvis noe går galt Av og til kan noe gå galt under utskrift, til tross for at du har gjort ditt beste. Kanskje setter et ark seg fast i skriveren, eller kanskje det ikke skjer noe i det hele tatt. Slå opp på "Løse vanlige problemer" i Veiledningen. 33 Slik skriver du ut på ulike papirstørrelser Som oftest når du skriver ut på vanlig papir, kort, etiketter og konvolutter, velger du en av standardstørrelsene i boksen Papirstørrelse i kategorien Oppsett i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Valget er imidlertid ikke begrenset til størrelsene som står oppført der. Sørg bare for at størrelsen på papiret er innenfor følgende mål (slik at begge skrivervalsene kan plukke opp papiret): Bredde: 77 til 215 mm (3 til 8,5 tommer) Lengde: 127 til 356 mm (5 til 14 tommer) Følg så disse trinnene: 1 Klikk på kategorien Oppsett i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger, og velg Brukerdefinert papirstørrelse på listen Papirstørrelse. (Slå opp på "Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger" på side 30.) 2 Oppgi papirmålene i dialogboksen Brukerdefinert papirstørrelse, og klikk på OK. 3 Legg papiret i skriveren, og skriv ut på samme måte som med vanlige papirstørrelser.

9 4 Ved utskrift på små papirstørrelser må du huske på å skyve den lille glideskinnen mot papiret, som beskrevet under "Skrive ut kort" på side 42. Husk å tilbakestille programvaren i henhold til papiret i innskuffen etter at dokumentet er ferdig utskrevet. Klikk på Brukerdefinert papirstørrelse. 34 Slik skriver du ut på begge sider av papiret Den enkleste måten å spare papir på, er å skrive ut på begge sider. Send ganske enkelt papiret gjennom skriveren to ganger: Ved første gjennomgang blir oddetallssidene skrevet ut, og den andre gangen blir partallssidene skrevet ut. 1 Legg papiret i innskuffen. Påse at det ikke ligger papir i utskuffen. 2 Klikk på kategorien Funksjoner i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. (Slå opp på "Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger" på side 30.) 3 Klikk deretter på Bok eller Skriveblokk. Bruk Skriveblokk dersom dokumentene skal innbindes langs øverste kant. Bruk Bok hvis dokumentene skal innbindes langs venstre kant. 4 Skriv ut dokumentet. Skriveren skriver automatisk ut bare oddetallssidene. Skriveren viser deretter en melding på dataskjermen, som forteller deg hvordan du skal legge i papiret på nytt. 5 Legg de utskrevne sidene tilbake i innskuffen i skriveren. Følgende illustrasjoner viser hvordan papiret skal legges tilbake i skriveren ved bruk av henholdsvis alternativet Bok og Skriveblokk. Alternativet Bok Oddetallssider skrives ut først. Legg papiret i skriveren på nytt for å skrive ut partallssidene. Alternativet Skriveblokk Oddetallssider skrives ut først. Legg papiret i skriveren på nytt for å skrive ut partallssidene Etter at papiret er lagt tilbake i innskuffen på riktig måte, vipper du ned utskuffen og klikker på Fortsett. Skriveren skriver ut partallssidene på baksiden av oddetallssidene. Husk å fjerne avmerkingen ved alternativet Tosidig utskrift i kategorien Funksjoner etter utskrift. Slik lager du et speilbilde av dokumentet Når du skriver ut et speilbilde, er teksten og bildene snudd (speilvendt) i forhold til det du ser på dataskjermen. Skriv ut et speilbilde når du bruker strykejernsoverføringer. Bildet du skriver ut på overføringspapiret, blir snudd tilbake til opprinnelig papirretning igjen når du stryker det på tøyet. Dette er særskilt viktig hvis du overfører tekst. Det kan være lurt å speilvende et dokument før du skriver ut en transparent. Da kan du ta notater på baksiden av transparenten, slik at det er lett å tørke dem av uten å ripe opp transparenten. Original Speilvendt dokument 36 1 Legg papiret i innskuffen med utskriftssiden ned. Slå opp på "Skrive ut transparenter" på side 49 hvis du skriver ut transparenter. Slå opp på "Skrive ut strykejernsoverføringer" på side 51 hvis du skriver ut strykejernsoverføringer. 2 Klikk på kategorien Funksjoner i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger, og klikk på Speilbilde. (Slå opp på "Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger" på side 30.) 3 Skriv ut dokumentet. Teksten og bildene er speilvendt. Hold utskriften opp mot et speil for å se hvordan det endelige produktet kommer til å se ut. Husk å utføre følgende etter utskrift: Klikk i boksen Speilbilde igjen for å fjerne avmerkingen. Hvis du brukte transparenter eller papir for strykejernsoverføring, tar du dette ut og legger i den papirtypen du skal skrive ut på neste gang. 37 Om farger HP DeskJet-skriveren skriver ut i farger hvis du bruker et program med fargekapasitet sammen med utskriftsprogrammet. Tro det eller ei, men fargeskriveren bruker bare fire farger cyan, magenta, gul og svart til utskriftene. Skriveren kan skape praktisk talt alle mulige farger ved å skrive ut overlappende prikker med forskjellig intensitet og farge. Slik slår du av farger Fargetekst og -bilder du lager i dokumenter, skrives automatisk ut i farger. Du kan skrive ut kladder av dokumentene i gråtoner hvis du skal kopiere dem i svart-hvitt, eller hvis du vil spare tid og blekk. Klikk på kategorien Avansert i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Klikk deretter på Skriv ut i gråtoner. (Slå opp på "Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger" på side 30.) Symbolet "" betyr at farger er slått av. Cyan Magenta Gul Svart Skriveren er spesielt smart når det gjelder å skrive ut i farger. Den benytter HPs eksklusive PhotoREtTM-teknologi! Når du skal skrive ut et fargedokument, merker skriveren alle elementene i dokumentet tekst, fargefotografier og grafikk (f.eks. diagrammer med hele fargeblokker) og gjengir alle elementene med best mulige farger. (Ved å bruke en fotopatron ved utskrift av fargefotografier, får du bilder av fotokvalitet!) Du oppnår ikke bare høy fargekvalitet på utskriften; dette er også rimeligere enn å få tatt fargekopier i en kopiforretning. Fargedokumentene blir skrevet ut i gråtoner til du endrer denne innstillingen. 38 Om bilder Med bilder (også kalt grafikk) menes fotografier, illustrasjoner, diagrammer og dekorative elementer. Fotografier Diagrammer og grafer 100,000 80,000 60,000 Dekorative elementer Illustrasjoner Bruk ferdige utklippsbilder ("clip art"). Du kan kjøpe hele biblioteker med utklippsbilder fra et utall av kilder, eller lete på Internett etter det som måtte finnes der. Bla gjennom datablader for å finne navn på firmaer som selger utklippsbilder. De vil helt sikkert sende fargebilder av alt tilgjengelig materiale. Du kan også lete i kunstavdelingene hos bokhandlere for å finne bilder som ikke er beskyttet av opphavsrett. 40,000 20, Slik legger du inn et bilde i datamaskinen Før du kan legge inn et bilde i et datadokument, må bildet konverteres til et elektronisk format (datafil). Da er det enkelt å kopiere det inn i et dokument du finner framgangsmåten i veiledningen for programvaren du bruker. Her er noen av mulighetene ved overføring av bilder til elektronisk format: Tegn bildene ved hjelp av tegneverktøy i et program. Husk at det er lovstridig å kopiere et fotografi, med mindre du har fått spesiell tillatelse av personen eller firmaet som eier originalen. Skann inn bildet selv. Bruk din egen skanner sammen med de aktuelle anvisningene. Lagre filene på en harddisk, diskett eller CD-ROM-plate.

10 Åpne programmet, og følg anvisningene for å importere filen inn i dokumentet. 39 Få fotoene skannet inn i en fotoforretning. Du kan få hele filmrullen på CD-ROM-plate eller diskett mot en tilleggsavgift. Be personalet i fotoforretningen om å legge ved et program for CD-visning på CD-ROM-platen med fotografiene. Åpne programmet, og følg anvisningene for å importere filen inn i dokumentet fra disketten eller CD-ROM-platen. Ta et digitalt fotografi. Digitale kameraer omgår film helt og gjør fotografiet om til en datafil. 40 Utover det grunnleggende Nå som du har forstått de grunnleggende elementene ved utskrift, er du klar for resultater. I det følgende finner du ideer for utskrift på ulike papirtyper. Gratulasjonskort, visittkort, oppskriftskort eller invitasjoner. Bannere ønsk hjemmelaget velkommen hjem, eller gratuler en venn med fødselsdagen. én om gangen eller en hel bunke. kan også skrive ut på kort i andre størrelser. et kort på rullegardinlisten Papirstørrelse. Legg en bunke med opptil 30 kort (6 mm) i innskuffen. Skriv ut kortene. Påse at HP Banner Paper er valgt under Papirtype. må ha minst fem ark i bunken.) b. Fjern og kast eventuelle perforeringsstriper. c. Skyv innskuffen helt inn. 10 Skriv ut listepapiret. av listepapir tar dessuten litt tid. Det kan gå flere minutter før du ser resultatet. Skyv listepapirbryteren ned. viktigste forskjellen er valg av papir og utskriftskvalitet. blir også tilgjengelig. Denne funksjonen kan bare deaktiveres (avmerkingen fjernes) når en HP-fotopapirtype er valgt. 3 Legg i papiret på samme måte som ved vanlig utskrift. Sørg for å legge i papiret med utskriftssiden ned. Utskriftssiden ned 4 Skriv ut dokumentet. Best resultat oppnås ved å ta ut hvert ark umiddelbart etter utskrift og la det tørke med utskriftssiden opp. (Tørketiden varierer i henhold til luftfuktighet.) Husk å utføre følgende etter utskrift: Merk: PhotoREt angir den beste utskriftshastigheten og kvaliteten for bildet automatisk. Hvis denne funksjonen er deaktivert (avmerkingen fjernet), skrives bildet ut med høyeste tilgjengelige oppløsning som er kompatibel med innstillingene dine (opptil 600 x 1200 ppt). Bildet blir imidlertid skrevet ut vesentlig saktere, og legger beslag på mye harddiskplass en kort stund. Ta eventuelt spesialpapir ut av innskuffen, og legg i den papirtypen du skal skrive ut på neste gang. Tilbakestill innstillingene for Papirstørrelse og Papirtype i kategorien Oppsett i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger til det du skal skrive ut på neste gang. 45 Skrive ut etiketter Du kan skrive ut etikettark ved hjelp av HP DeskJet-skriveren. Bruk bare etikettark i størrelsen Letter (USA) eller A4. Det er svært viktig å velge etiketter som er laget spesielt for blekkskrivere. Ark med etiketter som er foldet, krøllet, rynket eller delvis brukt, kan sette seg fast i skriveren. Vanlig papir som Papirtype. (Slå opp på "Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger" på side 30.) 2 Velg deretter Normal under Utskriftskvalitet. 3 Fjern alt papir fra innskuffen og legg i opptil 20 etikettark. Løft opp utskuffen for å se innskuffen bedre. 4 Skyv papirskinnene helt inntil bunken. 5 Skyv inn innskuffen og løft opp utskuffen. Påse at arkene ikke ligger bøyd i innskuffen. 6 Skriv ut etikettene. Etter utskrift: Du kan la innstillingene bli stående som de er, hvis du skal skrive ut på vanlig papir. Ta etikettarkene ut av innskuffen, og legg i den papirtypen du skal skrive ut på neste gang. Etikettark; etikettsiden ned 46 Skrive ut konvolutter Skriveren har to metoder for utskrift på konvolutter: Hvis du skriver ut én enkelt konvolutt, kan du bruke åpningen for enkeltkonvolutter og la papiret bli liggende i innskuffen. På denne måten kan du skrive ut konvolutten og deretter et brev. Bruk innskuffen hvis du skal skrive ut mange konvolutter. Unngå å bruke glansede eller pregede konvolutter, eller konvolutter som har hekter eller vinduer. (Bruk gjennomsiktige etiketter i stedet for denne typen konvolutter.) Konvolutter med tykke, uregelmessige eller krøllete kanter eller som har partier som er rynket, revet opp eller ødelagt på annet vis, setter seg dessuten fast i skriveren. Mange programmer inneholder en funksjon for utskrift på konvolutter. I så fallfølger du anvisningene i programmet for oppsett og plassering av konvoluttene i skriveren. Slik skriver du ut én enkelt konvolutt 1 Klikk på kategorien Oppsett i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger, og velg en konvoluttstørrelse i boksen Papirstørrelse. (Slå opp på "Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger" på side 30.) 2 Skyv konvolutten inn i åpningen for enkeltkonvolutter, som vist her, til den ikke går lenger. Påse at det ligger papir i innskuffen. Påse at konvoluttkanten ligger inntil høyre side i åpningen for enkeltkonvolutter. Klaffsiden opp og klaffen til venstre 3 Skriv ut konvolutten. Husk å utføre følgende etter utskrift: Tilbakestill innstillingene for Papirstørrelse og Papirtype i kategorien Oppsett i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger til det du skal skrive ut på neste gang. at innskuffen er tom. typen transparenter setter seg heller ikke fast i skriveren. utskriftskvaliteten Normal hvis du har dårlig tid. Løft opp utskuffen for å se innskuffen bedre. Om små konvolutter Hvis du skriver ut på små konvolutter, f.eks. Invitation A2 eller C6, må du skyve den lille glideskinnen innover til den ligger tett inntil kortsiden på konvoluttene. Påse at konvoluttene ikke ligger bøyd i innskuffen. Liten glideskinne Husk å utføre følgende etter utskrift: Tilbakestill innstillingene for Papirstørrelse og Papirtype i kategorien Oppsett i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger til det du skal skrive ut på neste gang. Ta eventuelle gjenværende konvolutter ut av innskuffen, og legg i den papirtypen du skal skrive ut på neste gang Legg transparentene i skriveren med den grove siden ned og den selvklebende stripen forover. (Du kan dra av den selvklebende stripen etter utskrift. ) Husk å utføre følgende etter utskrift: Endre innstillingen for Papirtype i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger til det du skal skrive ut på neste gang.

11 Endre innstillingen for Utskriftskvalitet i henhold til det du skal skrive ut neste gang. Selvklebende strimmel forover, teipsiden opp Klikk på Speilbilde i kategorien Funksjoner for å fjerne avmerkingen i boksen. Ta eventuelle gjenværende transparenter ut av innskuffen, og legg i den papirtypen du skal skrive ut på neste gang. 6 Skyv inn papirskinnene akkurat som du ville gjort med vanlig papir. Skyv inn innskuffen og vipp ned utskuffen. 7 Skriv ut transparenten. 8 Vær tålmodig. Siden skriveren bruker mer blekk, legger på farge langsommere og gir transparenten lengre tid til å tørke mellom hvert ark, tar det en stund før transparenter skrives ut. Skriveren tørker dem automatisk før de sendes ut. Trykk på Fortsett-knappen for å fortsette utskriften. 50 Skrive ut strykejernsoverføringer Bilder kan skrives ut på mye mer enn papir. Bruk overføringspapir til å overføre bildene fra datamaskindokumentet til tøy. HP Iron-On T-Shirt Transfers (strykemerker) er laget for å fungere sammen med skriveren og HP-blekk, slik at resultatet ligner på profesjonelt silketrykk. Selv om T-skjorter i 100 % bomull er et populært valg for strykemerker, trenger du ikke la det bli med det. Overfør et bilde til et forkle, eller sett firmalogoen på skyggeluer, solskjermer og vesker for firmaets sommerutflukt. Du trenger følgende: T-skjorte eller annet tøy du vil overføre bildet til Dokumentet som inneholder bildet eller teksten du vil skrive ut Papir for strykejernsoverføring Gå fram på følgende måte: 1 På datamaskinen åpner du dokumentet som inneholder teksten eller bildet du vil overføre til stoff. 2 I HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger klikker du på kategorien Oppsett. Velg HP Iron-on T-Shirt Transfers som papirtype. (Slå opp på "Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger" på side 30.) 3 Hvis du vil at teksten eller bildet på T-skjorten skal se ut slik som på skjermen, kan du speilvende dokumentet ved å klikke på Speilbilde i kategorien Funksjoner. 4 Legg overføringspapiret med den gjennomsiktige siden ned i skriveren. 5 Skriv ut overføringen. 6 Overfør bildet til tøyet ved hjelp av anvisningene som følger med overføringspapiret. Husk å utføre følgende etter utskrift: Klikk på Speilbilde i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger for å fjerne avmerkingen. Endre innstillingen under Papirtype til papirtypen du skal skrive ut på neste gang. Ta ut overføringspapiret, og legg i papirtypen du skal skrive ut på neste gang. 51 Hjelp HPs kundestøtte HP DeskJet-skriverne fastsetter standarden for kvalitet og pålitelighet. Du har derfor gjort et ypperlig valg. Hvis du likevel trenger hjelp, er HPs kundestøttes prisbelønnede service og støtte nær. Her kan du få eksperthjelp til bruk av HP-skriveren, og få svar på spesifikke spørsmål om problemer du måtte støte på. Du kan være sikker på å få den støtten du trenger elektronisk eller på telefon og hjelpen kommer raskt. HPs elektroniske kundestøtte Klikk deg fram til en løsning raskt! HPs elektroniske kundestøtte er et glimrende sted å få svar på spørsmål om HP-produkter på. Her har du tilgang til alt fra nyttige utskriftstips til de nyeste oppdateringene av produkter og programvare gratis hele døgnet, sju dager i uken. 52 Hvis du har et modem tilkoplet datamaskinen, og du abonnerer på en elektronisk tjeneste eller har direkte tilgang til Internett, kan du skaffe en mengde forskjellige opplysninger om skriveren på følgende web-områder: Engelsk: Forenklet kinesisk: Fransk: Japansk: Koreansk: Portugisisk: Spansk: Tysk: hp.com/support/home_products htm HPs kundestøttes brukerfora De er både vennlige og informative. Gå til våre elektroniske brukerfora. Du kan lese gjennom eksisterende meldinger som er sendt inn av andre HP-brukere for å finne de svarene du leter etter. Du kan også legge inn spørsmål, og deretter komme tilbake igjen senere for å se om andre kyndige brukere eller systemoperatører har lagt inn ideer eller forslag. HPs kundestøtte via e-post Ta kontakt med HP via e-post, og få personlig svar fra en servicetekniker hos HPs kundestøtte. Svar gis vanligvis innen 24 timer etter mottak (med unntak av helligdager). Dette er et svært godt alternativ for spørsmål som ikke haster. Tradisjonell kinesisk: Fra HPs elektroniske kundestøtte har du tilgang til HPs kundestøttes brukerfora og HPs kundestøtte via e-post. Lydtips via HPs kundestøtte (bare i USA) Ring til vår gratis, automatiserte støttelinje på tlf. (877) (bare i USA) for å få raske og enkle løsninger på vanlige spørsmål om HP DeskJet-skrivere. 53 Skriverprogramvare Ved hjelp av skriverprogramvare (også kalt en skriverdriver) kan skriveren kommunisere med datamaskinen. HP tilbyr skriverprogramvare og programvareoppdateringer for Windows 3.1x, 95, 98, NT 4.0 og Windows Ta kontakt I USA og Canada Last ned skriverprogramvaren fra web-området til HPs elektroniske kundestøtte. Slå opp på side 53 for å finne adresser til HPs web-områder. Lag disketter ved hjelp av en annen datamaskin med CD-ROM-stasjon. Start installeringen av skriverprogramvaren for å lage diskettene. Velg Make diskettes of your printer software (lag disketter av skriverprogramvaren) når åpningsskjermbildet kommer fram, og følg anvisningene på skjermen. Ring tlf. (661) (USA) for å bestille 3,5tommers disketter. Frakt- og ekspedisjonsavgift kan pålegges. Eventuell bonusprogramvare på CD-ROMplaten blir ikke levert på disketter. Last ned skriverprogramvaren fra web-området til HPs Trenger du programvareoppdatering? elektroniske kundestøtte. Slå opp på side 53 for å finne adresser til HPs web-områder. Ring tlf. (661) (USA) for å bestille 3,5tommers disketter. Programvareoppgraderinger leveres for prisen på CD-ROM-platen eller diskettene pluss frakt.

12 med programvareprodusenten når det gjelder skriverprogramvare for MS-DOS. Du kan skaffe skriverprogramvare på flere forskjellige måter: Andre steder i verden Last ned skriverprogramvaren fra web-området til HPs elektroniske kundestøtte. Slå opp på side 53 for å finne adresser til HPs web-områder. Lag disketter ved hjelp av en annen datamaskin med CD-ROM-stasjon. Start installeringen av skriverprogramvaren for å lage diskettene. Velg Er dette første gang du installerer? Make diskettes of your printer software (lag disketter av skriverprogramvaren) når åpningsskjermbildet kommer fram, og følg anvisningene på skjermen. Last ned skriverprogramvaren fra web-området til HPs elektroniske kundestøtte. Slå opp på side 53 for å finne adresser til HPs web-områder. Ta kontakt med nærmeste kundestøttesenter for HP. Slå opp på side 55 for å finne telefonnumre. 54 HPs kundestøtte på telefon Region DeskJet 840C Series Nord-Amerika (inkludert Canada) Asia stillehavslandene Europa Latin-Amerika Telefonstøtte* Avgiftsbasert 90 dager 6 måneder 1 år 4 Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av ovenstående tiltak, kan du ringe til en servicetekniker for HP mens du sitter foran datamaskinen og skriveren. Sørg for å ha følgende opplysninger klar før du ringer: - skriverens serienummer (etiketten under skriveren) - skriverens modellnummer (etiketten foran på skriveren) - datamaskinmodell - versjonen av skriveren og programvaren (hvis aktuelt) Da kan vi hjelpe deg med spørsmålene umiddelbart! * Fjerntakst kan pålegges i ulike regioner. Før du ringer, ber vi deg sørge for at: 1 Du har studert installasjonsplakaten, denne brukerhåndboken og veiledningen for å finne tips om installering og feilsøking. 2 Du har forsøkt å skaffe produkthjelp via HPs elektroniske kundestøtte. Slå opp på side 53 for å finne adresser til HPs web-områder. 3 Hvis du befinner deg i USA, kan du ringe til Lydtips via HPs kundestøtte, vår gratis, automatiserte støttelinje på tlf. (877) for å få svar på vanlige spørsmål om HP DeskJetskrivere. 55 Gå til listen nedenfor for å finne telefonnummeret til HPs kundestøttesenter i ditt land: Afrika/Midtøsten Argentina Australia Belgia (fransk) Belgia (nederlandsk) Brasil Canada Chile Danmark Filippinene Finland Frankrike Hellas Hongkong India Indonesia Irland Israel Italia Japan, Osaka Japan, Tokyo Kina Korea 41 22/ (541) (0) (0) (905) (0) (9) (0) (800) (0) (0) Malaysia Mexico D.F. Mexico, Guadalajara Midtøsten/Afrika Nederland New Zealand Norge Polen Portugal Russland Singapore Spania Storbritannia og Nord-Irland Sveits Sverige Taiwan Thailand Tsjekkia Tyrkia Tyskland Ungarn USA Venezuela Venezuela, Caracas Østerrike / (0) (09) (0) (+48) (0) (9) (0) (0) (0) (66-2) (2) (0) (1) (208) (0) Etter perioden med gratis telefonstøtte Du kan fremdeles få hjelp av HP mot betaling. Prisene kan endres uten forvarsel. (Hjelp via HPs elektroniske kundestøtte (side 53) på Internett er fremdeles gratis!) Ring tlf. (900) (bare i USA) hvis du har korte spørsmål. Avgiften er USD 2,50 pr. minutt, og begynner å løpe når du får kontakt med en servicetekniker. Når det gjelder oppringninger fra Canada eller oppringninger i USA som du regner med tar mer enn ti minutter, kan du ringe tlf. (800) Prisen er USD 25,00 pr. samtale, og betales med Visa eller MasterCard. Hvis det i løpet av samtalen fastslås at skriveren må repareres, og dette skjer innenfor skriverens begrensede garantiperiode (se "Begrenset garanti" i veiledningen ), må du ikke betale for telefonstøtten. I land der de grønne numrene ovenfor ikke er tilgjengelige, gjelder vanlig fjerntakst. Hvis du befinner deg utenfor USA og Canada, kan du ringe til nærmeste HPs kundestøttesenter. Alternativer for utvidet garanti Du har følgende alternativer hvis du ønsker å utvide skrivergarantien utover perioden for den begrensede garantien: Henvend deg til forhandleren for å få utvidet dekning. Ring til HP direkte og forhør deg om HPs serviceavtaler hvis forhandleren ikke tilbyr servicekontrakter. Ring tlf. (800) i USA og tlf. (800) i Canada. Ta kontakt med nærmeste salgskontor for HP når det gjelder HP-serviceavtaler utenfor USA og Canada. Reparasjonsservice via HPs kundestøtte Ring til HPs kundestøttesenter hvis HP-skriveren trenger reparasjon. Problemet blir diagnostisert av en kyndig servicetekniker, som også koordinerer reparasjonsprosessen for deg. Denne tjenesten er gratis i perioden for skriverens begrensede garanti. Etter utløpet av garantiperioden må du selv dekke reparasjonsomkostningene basert på tid og materialer. 57 Tillegg Fram til nå har vi snakket om hva, hvor og hvordan for skriveren. Hvis du er klar for noen enkle fakta om skriveren og skrivertilbehør, finner du dem her. Du kan muligens øke utskriftshastigheten for fotografier ved å aktivere maskinvare-ecp. Klikk på kategorien Konfigurasjon, og sett merke ved Attempt to Use Hardware ECP (forsøk å bruke maskinvare-ecp). Foreta endringene og skriv ut fotografiet.

13 Powered by TCPDF ( Verktøyboks for HP DeskJet Bruk Verktøyboks for HP DeskJet til å rense skriveren, finne opplysninger og skrive ut en testside. Følg anvisningene for det aktuelle Windows-systemet for å finne HP-verktøyboksen. Klikk her for å åpne brukerhåndboken. Klikk her for å justere blekkpatronene. Klikk her for å rense blekkpatronene. I Windows 95, 98 og Windows NT 4.0 Klikk på Start Programmer HP DeskJet 840C Series Verktøyboks for HP DeskJet 840C Series. Klikk på knappen for HP-verktøyboksen, som kommer fram på oppgavelinjen nederst på skjermen når HP-verktøyboksen er åpen. Klikk på et alternativ, og følg anvisningene på skjermen. Klikk her for å skrive ut en testside. 58 Blekkpatroner Alle blekkpatroner fra HP leveres som en egen blekkforsyningsboks som settes rett i skriveren. Skriveren brukes med to blekkpatroner installert: én svart og én trefarget. Skrivere og blekkpatroner fra HP er utformet til å brukes sammen for å oppnå fremragende utskriftskvalitet med resultater som alltid er klare og skarpe. Slik skifter du blekkpatron: 1 Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren og få tilgang til blekkpatronholderen. 2 Åpne det øvre dekselet. Holderen flytter seg til en tilgjengelig stilling, og blekkpatronlampen blinker. 3 Løft opp holderlåsen. 4 Løft patronen ut av holderen og kast den. Skifte blekkpatroner Merk: Kontroller alltid delenumrene nøye når du kjøper blekkpatroner, slik at du får de riktige blekkpatronene til skriveren: Modell 840C, 842C og 843C bruker: Svart HP nr. [15] (tilsvarer C6615 Series) Trefarget HP nr. [17] (tilsvarer C6625 Series) Advarsel Nye og brukte blekkpatroner skal oppbevares utilgjengelig for barn. Merk: Når en blekkpatron går tom for blekk, skal den tomme patronen stå i holderen til du har en ny klar til utskiftning. Skriveren kan ikke skrive ut med bare én blekkpatron installert Ta den nye blekkpatronen ut av pakken, og ta beskyttelsesteipen forsiktig av. Svart blekkpatron Trefarget blekkpatron 6 Skyv blekkpatronen godt rett ned i blekkpatronholderen. Teip Teip Blekkdyser Blekkdyser Ta IKKE på blekkdysene på blekkpatronen og kopperkontaktene. Berøring av disse delene fører til tilstopping, blekkfeil og dårlig elektrisk kontakt. Fjern IKKE kopperstrimlene. Disse er elektriske kontakter som skriveren trenger. Advarsel 7 Lukk holderlåsen. Du skal kjenne noe motstand når du lukker låsen. Du hører et klikk når låsen er helt lukket Lukk det øvre dekselet. Du hører at holdermekanismen flyttes og går tilbake til utgangsposisjonen på høyre side av skriveren. 9 Hvis blekkpatronlampen fortsetter å blinke etter at du har installert nye blekkpatroner, må du kontrollere delenumrene på patronene for å være sikker på at du har installert den riktige typen. Slå opp på side 59 for å finne delenumre. Oppbevare blekkpatroner Slik bevarer du utmerket utskriftskvalitet med blekkpatronene: Alle blekkpatroner skal oppbevares i forseglede pakker ved romtemperatur (15,626,6 C) til du er klar til å bruke dem. Etter at blekkpatronene er installert, skal de oppbevares i holderne hele tiden for å hindre at de tørker ut eller tilstoppes. Oppbevar uforseglede blekkpatroner i en lufttett plastbeholder. Dra ikke strømledningen til skriveren ut av stikkontakten før utskriften er fullført og blekkpatronholderen har gått tilbake til utgangsposisjon på høyre side i skriveren. Blekkpatroner tørker ut hvis de ikke oppbevares i utgangsposisjonen. Slå av skriveren og vent til blekkpatronene flyttes tilbake til høyre side i skriveren for korrekt lukking av dysene, før du trekker ut strømledningen eller slår av et eventuelt grenuttak. 61 Rense blekkpatronene Rensing av blekkpatronene kan forbedre utskriftskvaliteten. Hvis den utskrevne siden mangler linjer eller punkter, skal prosedyre 1 nedenfor utføres. Hvis den utskrevne siden har blekkstriper, skal prosedyre 2 utføres. Slik renser du blekkpatronene fra HP-verktøyboksen: 1 Åpne Verktøyboks for HP DeskJet. Slå opp på "Verktøyboks for HP DeskJet" på side 58 for å få anvisninger om hvordan du finner denne boksen. 2 Klikk på kategorien Skriverservice. 3 Klikk på Rens blekkpatronene og følg anvisningene på skjermen. Gjenta prosedyren dersom utskriftskvaliteten ble forbedret ved å utføre denne prosedyren én gang, men kvaliteten fremdeles ikke er god nok. Klikk på Rens igjen i det siste skjermbildet i renseprosessen. Hvis denne prosessen ikke forbedrer utskriftskvaliteten, kan det være lite blekk i blekkpatronene. Skift blekkpatronene (se side 59). Fortsett med prosedyre 2 dersom problemene vedvarer. Prosedyre 1: Løse problemer med manglende linjer eller punkter Rens blekkpatronene hvis det mangler linjer eller punkter i utskrevet tekst og grafikk, som vist her. Blekkpatronene kan renses fra HP-verktøyboksen. Merk: Rens ikke blekkpatronene hvis det ikke er nødvendig. Dette er sløsing med blekk og forkorter blekkpatronens levetid. 62 Prosedyre 2: Fjerne blekkstriper Kunder som bruker HP DeskJetskrivere i miljøer med mye støv, vil kanskje se blekkstriper av og til på grunn av små oppsamlinger av støv inni skriveren. Dette støvet kan bestå av vanlig husstøv, hår og fibre fra tepper eller klær. Du kan lett unngå eller fjerne blekkstriper ved å foreta regelmessig rengjøring på to områder i skriveren: blekkpatronene og blekkpatronholderen. Dette trenger du Sørg for å ha følgende hjelpemidler tilgjengelige før du begynner: Bomullspinner eller annet mykt materiale som ikke deler seg opp eller loer (f.eks. en rest av en ren bomullsklut). Destillert eller filtrert vann, eller vann på flaske (vann fra springen kan inneholde forurensningsstoffer som kan skade blekkpatronene). Papir eller papirhåndklær som blekkpatronene kan ligge på mens du arbeider. Obs! Vær forsiktig så du ikke får blekk på hender eller klær. 63 Følg denne framgangsmåten for å rense blekkpatronene og blekkpatronholderen manuelt: 1 Ta ut blekkpatronene a. Slå på skriveren, og løft opp det øvre dekselet på skriveren.

Brukerhåndbok. Innhold

Brukerhåndbok. Innhold Brukerhåndbok Innhold Navigere i brukerhåndboken..........................................2 Installere skriveren.............................. 3 Tilkople skriveren med en parallell skriverkabel.......................3

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899151

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899151 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 648C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167950

Din bruksanvisning HP DESKJET 648C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167950 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 640C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167932

Din bruksanvisning HP DESKJET 640C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167932 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1 Hurtighjelp hp deskjet 948c/940c/920c series Innholdsfortegnelse Bli kjent med skriveren.......................... 1 Introduksjon av hp deskjet-skriveren........................ 2 Finne informasjon....................................

Detaljer

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 930C Series. Norsk

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 930C Series. Norsk HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows 930C Series Norsk Varemerker Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation (patentnummer 4955066 og 4974159 i USA).

Detaljer

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 950C-Series. Norsk

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 950C-Series. Norsk HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows 950C-Series Norsk Varemerker Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation (patentnummer 4955066 og 4974159 i USA).

Detaljer

Veiledning for Windows

Veiledning for Windows HP DeskJet-skriver Veiledning for Windows 640C Series Varemerker Microsoft, Windows, Windows NT og MS Windows er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Skjermbilder er gjengitt med tillatelse

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899150

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

HP DeskJet 695C/697C. Skriverserien. Brukerhåndbok

HP DeskJet 695C/697C. Skriverserien. Brukerhåndbok HP DeskJet 695C/697C Skriverserien Brukerhåndbok Støtte og registrering Vennligst bruk web-sidene til HPs kundestøtte når det gjelder produktstøtte og registrering av DeskJet-skrivere: http://www.hp.com/go/support

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp

Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp Slik skriver du ut Skrive ut på papir og annet materiale Spesielle funksjoner Produktvedlikehold Problemløsing Produktspesifikasjoner Hurtighjelp hp deskjet 995c series

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 610C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167914

Din bruksanvisning HP DESKJET 610C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167914 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 710/712C http://no.yourpdfguides.com/dref/899420

Din bruksanvisning HP DESKJET 710/712C http://no.yourpdfguides.com/dref/899420 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 610/612C http://no.yourpdfguides.com/dref/899013

Din bruksanvisning HP DESKJET 610/612C http://no.yourpdfguides.com/dref/899013 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gratulerer med den nye HP DeskJet-skriveren!

Gratulerer med den nye HP DeskJet-skriveren! Gratulerer med den nye HP DeskJet-skriveren! H er ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du snakke med HP-forhandleren eller ringe til kundestøtten (du finner telefonnummeret under Kundestøtte

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 712C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168079

Din bruksanvisning HP DESKJET 712C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168079 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D1300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp HP Deskjet D1400 series Windows-hjelp HP Deskjet D1400-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 695C http://no.yourpdfguides.com/dref/4173870

Din bruksanvisning HP DESKJET 695C http://no.yourpdfguides.com/dref/4173870 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Elektronisk veiledning

Elektronisk veiledning Elektronisk veiledning Innhold Navigere i den elektroniske veiledningen........................2 Grunnleggende om utskrift.................... 3 Velge papir....................................................3

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

HP DeskJet 610C Series Printer

HP DeskJet 610C Series Printer HP DeskJet 610C Series Printer 8VHU V*XLGH %HQXW]HUKDQGEXFK 0DQXHOG XWLOLVDWLRQ 0DQXDOLQVWUXFWLYR GHRSHUDFLyQ +DQGOHLGLQJ 0DQXDOHXWHQWH $QYlQGDUKDQGERN *XLDGR8VXiULR %UXJHUKnQGERJ.l\WW RSDV %UXNHUKnQGERN

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows HP Deskjet D730 Printer Hjelp for Windows HP Deskjet D730-skriver Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D4100 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Skriverserien HP DeskJet 720C Brukerhåndbok. Norsk

Skriverserien HP DeskJet 720C Brukerhåndbok. Norsk Skriverserien HP DeskJet 720C Brukerhåndbok Norsk Skriverserien HP DeskJet 720C Brukerhåndbok Norsk Varemerker Microsoft og MS-DOS er amerikanskregistrerte varemerker og Windows er et varemerke for Microsoft

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Deskjet D4200 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D4200 series. Windows-hjelp HP Deskjet D4200 series Windows-hjelp HP Deskjet D4200-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av den tilpassede PostScript- eller PCLskriverdriveren på Windows-systemer.

Detaljer

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Hjelp for Windows

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Hjelp for Windows HP Deskjet F2400 All-in-One series Hjelp for Windows HP Deskjet F2400 All-in-One series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Bli kjent med HP All-in-One Skriverdeler...5 Funksjoner på kontrollpanelet...6

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av Custom PostScript- eller PCL-skriverdriveren på Windows-systemer. Med Custom

Detaljer

brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor:

brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor: brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor: merknader spesialfunksjoner komme i gang tilkoblingsmuligheter utskrift vedlikehold problemløsing spesifikasjoner

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Innhold 1 HP Deskjet 1510 series Hjelp... 1 2 Bli kjent med HP Deskjet 1510 series... 3 Skriverdeler... 4 Kontrollpanelfunksjoner... 5 Statuslampe... 6 Auto-Av... 9 3 Print (Skriv

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows-hjelp

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows-hjelp HP Deskjet F4100 All-in-One series Windows-hjelp HP Deskjet F4100 All-in-One series Innhold 1 HP Deskjet F4100 All-in-One series Hjelp...5 2 Oversikt over HP All-in-One Rask innføring i HP All-in-One...7

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning HP Deskjet 5400-serie Brukerveiledning Merknader fra Hewlett- Packard Company Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Med enerett. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 845C http://no.yourpdfguides.com/dref/899566

Din bruksanvisning HP DESKJET 845C http://no.yourpdfguides.com/dref/899566 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 6127 http://no.yourpdfguides.com/dref/899067

Din bruksanvisning HP DESKJET 6127 http://no.yourpdfguides.com/dref/899067 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DESKJET 6127. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP DESKJET 6127 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HP Deskjet D2600 Printer series. Hjelp for Windows

HP Deskjet D2600 Printer series. Hjelp for Windows HP Deskjet D2600 Printer series Hjelp for Windows HP Deskjet D2600 Printer series Innhold 1 Bli kjent med HP-skriver Skriverdeler...3 Funksjoner på kontrollpanelet...4 2 Utskrift skrive ut dokumenter...5

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET F2290 http://no.yourpdfguides.com/dref/4164644

Din bruksanvisning HP DESKJET F2290 http://no.yourpdfguides.com/dref/4164644 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DESKJET F2290. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP DESKJET F2290 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 16 Veiledning om utskriftskvalitet Blanke eller hvite sider a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?

Detaljer

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Innhold 1 HP Deskjet 2540 series Hjelp... 1 2 Bli kjent med HP Deskjet 2540 series... 3 Skriverdeler... 4 Kontrollpanelfunksjoner... 5 Trådløsinnstillinger... 6 Statuslamper...

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Hurtigreferanse HP Smart Install-installering Produktet inkluderer HP Smart Install-installeringsprogramvare for Windows-operativsystemer. Programvaren bruker USB-kabelen

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

HP Business Inkjet 1000-skriverserien. Brukerhåndbok

HP Business Inkjet 1000-skriverserien. Brukerhåndbok HP Business Inkjet 1000-skriverserien Brukerhåndbok HP Business Inkjet 1000-skriverserien Brukerhåndbok Første utgave: 04/2005 Copyright-informasjon 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

HP Photosmart D5400 series. Hjelp for Windows

HP Photosmart D5400 series. Hjelp for Windows HP Photosmart D5400 series Hjelp for Windows HP Photosmart D5400 series Innhold 1 HP Photosmart D5400 series Hjelp...3 2 Oversikt over HP Photosmart Rask innføring i HP Photosmart...5 Kontrollpanelfunksjoner...6

Detaljer

Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series

Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series Brukerhåndbok Norsk Skriver HP 2000C Professional Series Color Printer HPs garanti og ansvarsbetingelser Norsk HP-produkt Garantitid Programvare 90 dager Blekkpatroner 90 dager Skrivehoder 1 år Skriver

Detaljer

HP Deskjet 1010 series

HP Deskjet 1010 series HP Deskjet 1010 series Innhold 1 HP Deskjet 1010 series Hjelp... 1 2 Bli kjent med HP Deskjet 1010 series... 3 Skriverdeler... 4 På-lampe... 5 Auto-Av... 6 3 Utskrift... 7 Skrive ut dokumenter... 8 Skrive

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

hp deskjet 9600-serien brukerhåndbok

hp deskjet 9600-serien brukerhåndbok hp deskjet 9600-serien brukerhåndbok Copyright-informasjon 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Reproduksjon, tilpassing eller oversetting uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

HP Scanjet 3800-fotoskanner Brukerhåndbok

HP Scanjet 3800-fotoskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3800-fotoskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3800 Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing og oversetting uten skriftlig

Detaljer

R4C621Installasjonsguide Rev. C

R4C621Installasjonsguide Rev. C L 1RUVN MAEUL0062 . L Kontrollerer pakkens innhold papirstøtte skriverprogramvare & Reference Guide CD-ROM blekkpatronpakke (inneholder blekkpatroner for både svart og farge.) Daglig bruk Installasjon

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer