Din bruksanvisning HP DESKJET 842C

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning HP DESKJET 842C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168145"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt:.2 Utover det grunnleggende Skrive ut kort Skrive ut på listepapir (bannere).. 43 Skrive ut fotografier Skrive ut etiketter Skrive ut konvolutter...47 Skrive ut transparenter Skrive ut strykejernsoverføringer Installere skriveren..

3 ... 3 Tilkople skriveren med en parallell skriverkabel... 3 Installere skriveren med en USB-kabel Flere opplysninger om skriverprogramvaren Grunnleggende om utskrift Velge papir Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. 30 Slik skriver du ut på standard papirstørrelser 32 Slik skriver du ut på ulike papirstørrelser Slik skriver du ut på begge sider av papiret.. 35 Slik lager du et speilbilde av dokumentet.. 36 Om farger Om bilder

4 .. 39 Hjelp HPs kundestøtte.. 52 Tillegg 58 Verktøyboks for HP DeskJet.58 Blekkpatroner Vedlikeholde skriveren. 67 Øke skriverens yteevne 68 Minimumsmarger ved utskrift Systemkrav.

5 69 Tilbehør og ekstrautstyr Bestillingsopplysninger Språkkoder.. 73 Miljøvennlige aspekter ved DeskJet-skriveren (Universal Serial Bus) Denne metoden kan bare benyttes hvis du kjører Windows 98 på datamaskinen. Slå opp på "Installere skriveren med en USB-kabel" på side 14 for å finne anvisninger. Skriverkabelen følger ikke med skriveren. Den må kjøpes separat. Slå opp på side 70 for å finne bestillingsopplysninger. Tilkople skriveren med en parallell skriverkabel Merk: Slå opp på side 14 hvis du bruker en USB-kabel til kommunikasjon mellom skriveren og datamaskinen. 3 Trinn 1: Pakk ut skriveren 1 Fjern pakkematerialet og teipen på utsiden av skriveren. 2 Åpne det øvre dekselet. Ta ut begge stykkene med pakkemateriale fra innsiden av skriveren. 3 Lukk det øvre dekselet. 4 Trinn 2: Kople til parallellkabelen Du må kjøpe en skriverkabel som håndterer toveiskommunikasjon (i samsvar med IEEE 1284-standarden), for eksempel HP-delenummer C2950A. Løft opp kabeldekselet bak på skriveren. 3 Kople den enden av kabelen som ikke har skruer, til skriveren. Åpne kabeldekselet bak på skriveren. du slår skriveren av og på via et grenuttak, en overspenningsbeskytter eller en stikkontakt på veggen, kan det oppstå feil. 6 Trinn 4: Sett i blekkpatronene 1 Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren. blinker. Av/på-lampen lyser og blekkpatronlampen 2 Åpne det øvre dekselet. 4 Fjern forsiktig beskyttelsesteipen på den trefargede og svarte blekkpatronen. Merk: Vær forsiktig så du ikke berører blekkdysene eller de elektriske kopperkontaktene. Fjern IKKE kopperstrimmelen. Denne inneholder elektriske kontakter som er nødvendige for at blekkpatronene skal fungere riktig. Svart blekkpatron Trefarget blekkpatron Blekkpatronholderen flytter seg til midten av skriveren. Teip Teip Blekkdyser Blekkdyser 3 Ta blekkpatronene ut av de individuelle pakkene. 5 Løft opp holderlåsen inni skriveren for hver blekkpatron. Hold de elektriske kopperkontaktene mot den bakre delen av skriveren, og hold blekkpatronen i loddrett stilling. Skyv blekkpatronen godt ned i riktig holder. 7 Sett den svarte blekkpatronen i høyre holder og den trefargede blekkpatronen i venstre holder. Begge blekkpatronene må være på plass før du kan bruke skriveren. Merk: Hvis blekkpatronlampen fortsetter å blinke, eller hvis holderen ikke flyttes tilbake til høyre side av skriveren, må du ta ut begge blekkpatronene og sette dem i på nytt. En blekkpatron skal byttes ut når den begynner å gå tom for blekk. La den tomme blekkpatronen stå i holderen i skriveren, med mindre du har en ny blekkpatron klar. Skriveren kan ikke skrive ut med bare én blekkpatron installert. Det anbefales å ha ekstra blekkpatroner for hånd. Når du kjøper blekkpatroner, er det viktig at du sjekker delenumrene nedenfor nøye, slik at du kjøper riktige blekkpatroner til skriveren. Disse blekkpatronene er spesielt utformet for skriveren for å gi resultater som alltid er klare og skarpe. 6 Lukk låsen. Du hører et klikk og kjenner litt motstand når du trykker ned låsen. 7 Lukk det øvre dekselet. Blekkpatronlampen fortsetter å blinke en stund før den slukkes. (Du kan høre at blekkpatronholderen går tilbake til utgangsposisjonen på høyre side i skriveren.) Modell 840C, 842C og 843C bruker: Svart HP nr. [15] (tilsvarer C6615 Series) Trefarget HP nr. [17] (tilsvarer C6625 Series) 8 Trinn 5: Legg papir i skriveren 1 Trekk ut innskuffen, og skyv papirbreddeog papirlengdeskinnene så langt ut som mulig, slik at det blir plass til papiret. Løft opp utskuffen for å se innskuffen bedre. 2 Ta en bunke papir ut av pakken. (Påse at alt papiret i bunken er av samme størrelse og type.) Bank bunken lett på et flatt underlag for å få den jevn. Utskuff Innskuff 3 Legg papiret i innskuffen med utskriftssiden ned. Det er plass til en bunke på opptil 10 mm i innskuffen. 4 Skyv papiret godt inn i papirskuffen til det ikke går lenger. Papirlengdeskinne Papirbreddeskinne 9 5 Skyv begge papirskinnene inn slik at de ligger tett inntil papirkanten. Påse at papiret ligger flatt i skuffen og at det får plass under tappen på papirlengdeskinnen.

6 Trinn 6: Installer skriverprogramvaren Før du kan ta den nye HP DeskJet-skriveren i bruk, må du installere skriverprogramvaren på datamaskinen du skal skrive ut fra. Skriverprogramvaren finnes på CD-ROM-platen som fulgte med skriveren. Hewlett-Packard tilbyr oppdatert skriverprogramvare med jevne mellomrom. Gå til "Skriverprogramvare"på side 54 for å finne opplysninger om hvordan du skaffer oppdatert skriverprogramvare. Før du setter i gang 6 Skyv innskuffen helt inn igjen. Vipp utskuffen ned igjen hvis den er åpen. 1 Påse at datamaskinen er fullstendig installert og fungerer som den skal. 2 Påse at skriveren er installert på riktig måte og klar til å skrive ut ved hjelp av de foregående anvisningene. 3 Påse at skriveren er koplet til datamaskinen med en parallellkabel, og at ingen eksterne enheter (for eksempel skannere, enheter for sikkerhetskopiering eller bryterbokser) er installert mellom skriveren og datamaskinen. 4 Påse at både skriveren og datamaskinen er slått på Lukk eventuelle programmer som er åpne og kjøres på datamaskinen, med unntak av installasjonsprogrammet for HP DeskJet, Windows Utforsker eller Programbehandling. Slå opp på side 26 for å finne anvisninger om hvordan du lukker programmer. 6 Følg installeringsanvisningene for datamaskinens operativsystem. Installere skriverprogramvaren fra CD-ROM-platen Merk: Hvis boksen Oppdaget ny maskinvare kommer fram under installeringsprosedyren, klikker du på krysset i det øverste høyre hjørnet i boksen, eller på Avbryt. 1 Sett CD-ROM-platen med skriverprogramvaren fra HP i CD-ROM-stasjonen. Gjør følgende i Windows 95, 98 og NT 4.0: a. Velg Start Kjør på oppgavelinjen. b. Skriv stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen i datamaskinen, og skriv deretter setup.exe. Eksempel: D:\setup.exe. c. Klikk på OK. Gjør følgende i Windows 3.1x: a. Velg Fil Kjør i Programbehandling. b. Skriv stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen i datamaskinen, og skriv deretter setup.exe. Eksempel: D:\setup.exe. c. Klikk på OK. Merk: Hvis du ikke vet hvilken bokstav CD-ROM-stasjonen har, kan du åpne Windows Utforsker eller Filbehandling og se etter bokstaven ved siden av CD-ROM-ikonet Klikk på Install HP DeskJet 840C Series Printer Software (installer skriverprogramvare for HP DeskJet 840C Series) når åpningsskjermbildet kommer fram. (Skriverens modellnummer er angtamaskinen og skriveren være slått av. 2 Åpne kabeldekselet bak på skriveren. Sett den riktige enden av strømledningen i strømadapteren. 3 Lukk det øvre dekselet Sett den andre enden av strømledningen i en stikkontakt. Trinn 3 ved USB-installering: Sett i blekkpatronene 1 Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren. blinker. Av/på-lampen lyser og blekkpatronlampen 2 Åpne det øvre dekselet. 3 Blekkpatronholderen flytter seg til midten av skriveren. 5 4 Merk: Skriveren skal alltid slås av og på ved hjelp av av/ på-knappen foran på skriveren. Hvis du slår skriveren av og på via et grenuttak, en overspenningsbeskytter eller en stikkontakt på veggen, kan det oppstå feil Ta blekkpatronene ut av de individuelle pakkene. 4 Fjern forsiktig beskyttelsesteipen på den trefargede og svarte blnvareinstallasjon fram. Merk: Hvis skjermbildet Veiviser for maskinvareinstallasjon ikke kommer fram, er datamaskinen trolig ikke USB-aktivert. Du kan likevel utnytte alle funksjonene i HP DeskJet 840C Series-skriveren ved å kople skriveren til datamaskinen med en parallellkabel. Gå til"tilkople skriveren med en parallell skriverkabel" på side 3 for å finne installeringsanvisninger. 2 Klikk på Neste. 3 Sett den andre enden i en USB-utgang på datamaskinen Klikk på Neste i dette skjermbildet også. 5 Dobbeltklikk på ikonet for enten CD-ROM- eller diskettstasjonen, avhengig av hva du installerer fra. Klikk på mappen win98usb, og klikk på OK for å lukke Bla gjennomskjermbildet og gå tilbake til installasjonsveiviseren. 4 Velg Angi en plassering og klikk på Bla gjennom. Klikk IKKE på Neste. 6 Klikk på Neste. Veiviseren for maskinvareinstallasjon søker etter driveren win98usb. Klikk på Tilbake for å gå tilbake til trinn 4 hvis Windows ikke klarer å finne en driver Klikk på Neste når du har funnet driverfilen. 9 Snart kommer åpningsskjermbildet for installering av programvaren for HP DeskJet-skriveren fram. Klikk på Neste. Driverfilen blir installert på datamaskinen. 8 Klikk på Fullfør når du får beskjed om at installeringen av USB-programvaren er fullført. 10 Når boksen med HPs lisensavtale kommer fram, leser du avtalen og klikker på Godta. Gå til "Har du problemer med USB-installeringen?" på side 24 hvis det oppstår problemer under installeringen av USB-programvaren Velg USB-utgangen hvis du får beskjed om at datamaskinen ikke finner utgangen for HP DeskJet-skriveren. Klikk deretter på Neste. 12 Følg anvisningene på skjermen. Gå til "Hvis du har installeringsproblemer" på side 13 hvis det oppstår problemer under installeringen av skriverprogramvaren. Har du problemer med USBinstalleringen? Hvordan kan jeg fastslå om USB-utgangen på datamaskinen er aktivert? Følg først installeringsanvisningene som begynner på side 14. Hvis du ikke får fram skjermbildet Veiviser for maskinvareinstallasjon etter at du har koplet skriveren til datamaskinen, kan du utføre følgende trinn: Velg Start Innstillinger Kontrollpanel i Windows 98. Dobbeltklikk på ikonet System. Klikk på kategorien Enhetsbehandling. Klikk på plusstegnet (+) før elementet Universal Serial Bus Controller (kontroller for Universal Serial Bus). USB er trolig aktivert hvis en USB-vertskontroller og et USBrotknutepunkt er oppført. Kople skriveren direkte til USButgangen på datamaskinen hvis den er tilkoplet via en annen USB-enhet eller et annet USB-knutepunkt. Kontroller også at kablene er fast tilkoplet. (USB-knutepunkter er maskinvareenheter du kan kople flere USB-kabler til. ) Hvis disse enhetene ikke er oppført, kan du slå opp i dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen, eller ta kontakt med produsenten for å få opplysninger om hvordan du aktiverer og konfigurerer USB. Husk at du alltid kan kople skriverens parallellutgang til datamaskinen ved hjelp av en parallellkabel.

7 24 Merk: HP DeskJet 840C Series-skriveren angis automatisk som standardskriver i Windows. Gå til "Angi HP DeskJet-skriveren som standardskriver" på side 26 dersom du ser at skriveren ikke er angitt som standardskriver i Windows. Jeg avbrøt USB-installeringen ved et uhell første gang jeg koplet HP DeskJet-skriveren til datamaskinen. Hvordan kan jeg få fram installeringsskjermbildet igjen? Slik får du fram skjermbildene for USB-installering igjen: 1 Kople USB-kabelen fra skriveren. 2 Sett CD-ROM-platen (eller diskett 1 hvis du bruker disketter) med skriverprogramvaren i datamaskinen. 3 Klikk på Start Kjør. 4 Bla til diskstasjonen og velg Installasjon. Klikk deretter på Åpne. 5 Filen setup.exe vises i dialogboksen. Klikk på OK. 6 Velg Remove HP DeskJet 840 Series Software (fjern programvaren for HP DeskJet 840C Series). 7 Kople USB-kabelen til skriveren igjen. Skjermbildet for USBinstallering skal komme fram igjen. 8 Fortsett med første trinn under "Trinn 7 ved USB-installering: Installer USB-og skriverprogramvaren" på side 21. Jeg får meldingen "Unknown device is found" (fant ukjent enhet) når jeg installerer USB-programvaren. Frakople USBkabelen, fjern skriverprogramvaren, og slå av datamaskinen og skriveren. Dra strømledningen til skriveren ut av stikkontakten. Sett deretter strømledningen i stikkontakten igjen, og start installeringen av USB-programvaren på nytt. Hvorfor er ikke HP DeskJet-skriveren tildelt en LPTutgang i dialogboksen Skriv ut i programmet etter at jeg har installert skriveren? USB bruker en annen navnkonvensjon for USB-enheter. Etter at skriveren er installert, ser du USB/DeskJet 840C/ (skriverens serienummer). Hvordan kan jeg øke utskriftshastigheten? Ved bruk i USB-kjede kan skriveren fungere saktere dersom andre USB-enheter eller andre programmer brukes samtidig som du skriver ut. Optimal utskriftsytelse oppnås ved å unngå å bruke andre enheter i USB-kjeden mens du skriver ut. 25 Flere opplysninger om skriverprogramvaren Lukke programmer Før du installerer skriverprogramvaren på en datamaskin, må du lukke eventuelle virusprogrammer eller andre programmer som er åpne og kjøres på datamaskinen, med unntak av installasjonsprogrammet for HP DeskJet, Windows Utforsker eller Programbehandling. Angi HP DeskJet-skriveren som standardskriver I Windows 95, 98 eller NT 4.0: 1 Velg Start Innstillinger Skrivere på oppgavelinjen. 2 Høyreklikk på ikonet for HP DeskJet 840C Series, og velg Angi som standard. I Windows 3. 1x: 1 Åpne Hovedgruppe i Programbehandling. 2 Dobbeltklikk på Kontrollpanel for å åpne det, og dobbeltklikk deretter på Skrivere. 3 Velg HP DeskJet 840C Series på listen Installed Printers (installerte skrivere), og klikk på Bruk som standardskriver. 4 Klikk på Lukk og avslutt Kontrollpanel. I Windows 95, 98 eller NT 4.0: Høyreklikk på navnet eller ikonet for programmet på oppgavelinjen. Velg Lukk. Gjenta disse trinnene for alle programmene som åpne, unntatt Windows Utforsker. I Windows 3.1x: 1 Hold Alt-tasten nede samtidig som du trykker på Tab for å finne et åpent program. 2 Slipp opp begge tastene når du finner et åpent program. 3 Velg Fil Avslutt. 4 Gjenta disse trinnene for alle programmene som åpne, unntatt Programbehandling. 26 Avinstallere skriverprogramvaren Hvis det blir nødvendig å avinstallere skriverdriveren for HP DeskJet-skriveren, skal du utføre ett av trinnene som står oppført nedenfor for ditt operativsystem. Dersom noe uventet skjer under installeringen, er det tryggest å kjøre avinstalleringsverktøyet direkte fra CD-ROM-platen eller diskettene, i stedet for fra avinstalleringsprogrammet på harddisken. I Windows 3.1x: Gjør ett av følgende: Sett CD-en eller diskett 1 med skriverprogramvaren i datamaskinen og kjør Setup.exe. Velg alternativet Remove HP DeskJet 840C Series Software (fjern programvare for HP DeskJet 840C Series). ELLER Finn gruppen for HP DeskJet Series i Programbehandling. Dobbeltklikk på ikonet Uninstall (avinstaller) for å avinstallere skriverprogramvaren. I Windows 95, 98 og NT 4.0: Gjør ett av følgende: Sett CD-ROMplaten eller diskett 1 med skriverprogramvaren i datamaskinen og kjør Setup.exe. Velg alternativet Remove HP DeskJet 840C Series Software (fjern programvare for HP DeskJet 840C Series). ELLER Velg Start Programmer HP DeskJet 840C Series HP DeskJet 840C Series Uninstall (avinstaller HP DeskJet 840C Series) på oppgavelinjen. ELLER Velg Start Innstillinger Kontrollpanel på oppgavelinjen. Klikk deretter på Legg til/fjern programmer og velg HP DeskJet 840C Series (Remove only) (bare fjern). Utskrift fra DOS Hvis du bruker DOS, finner du aktuelle opplysninger i et tekstdokument (dosread.txt). Dette dokumentet finnes i katalogen \<språkkode>\djcp\ på CD-ROM-platen med skriverprogramvaren. "Enu" er for eksempel språkkoden for engelsk, så dosread.txt finnes i katalogen \enu\djcp. Slå opp på side 73 for å finne en liste med språkkodene. Hvis du bruker disketter, finner du filen på disketten med HP DeskJetkontrollpanelet for DOS. 27 Grunnleggende om utskrift Velge papir De fleste typer vanlig kopipapir, postkort, indekskort, transparenter, konvolutter og etiketter fungerer greit i skriveren. Dette gjelder særlig papir som er merket for bruk i blekkskrivere. Best resultat oppnår du ved å bruke en av Hewlett- Packard-papirtypene, som er utviklet spesielt for HP-blekk og -skrivere. Ta hensyn til følgende faktorer: Størrelse. Du kan bruke alle papirstørrelser som får plass mellom papirskinnene i skriveren. bredde = 77 til 216 mm (3 til 8,5 tommer) lengde = 127 til 356 mm (5 til 14 tommer) Vekt. Du kan velge mellom en rekke ulike papirvektangivelser. Bruk vanlig papir med en vekt på 7590 g/m2 til normal bruk. Hvithet. Noen papirtyper er hvitere enn andre, og gir skarpere, klarere farger. Bruk papirtypen HP Premium Photo (glanset) eller HP Premium Plus Photo (glanset eller matt) til utskrift av dokumenter med fotografier. Bruk papirtypen HP Bright White Inkjet eller HP Premium Inkjet til dokumenter med andre typer bilder. Glatthet på overflaten. Papirets glatthet innvirker på hvor skarp utskriften blir på papiret. Glansede, bestrøkede papirtyper fungerer bra med bilder og tabeller (der du ønsker rene linjer med intense farger av høy kvalitet). Ugjennomsiktighet.

8 Ugjennomsiktighet viser til i hvilken grad utskriften skinner gjennom på den andre siden. Bruk papir med høy ugjennomsiktighet (eller tykkere papir) til tosidig utskrift. HP Premium Brochure and Flyer-papir er ideelt til tosidige prosjekter. 28 Bruk riktig papirtype HP DeskJet-skriveren kan med fordel brukes med de fleste typer vanlig kontorpapir og bankpapir med 25 prosent bomullsfibre. Siden skriveren bruker blekk til å lage et bilde, oppnår du best resultat med papir som er konstruert til bruk sammen med blekk. Det beste er å prøve seg fram med ulike papirtyper før du går til innkjøp av store mengder. HP-papir fås kjøpt i de fleste datautstyrsbutikker. Slå opp på "Tilbehør og ekstrautstyr" på side 70 for å finne opplysninger om papirbestilling. Papir i dårlig stand med revner, støv, rynker eller krøllete eller bøyde kanter og papir som ikke ligger flatt, kan kjøre seg fast i skriveren. Konvolutter med tykke eller bøyde kanter, konvolutter som er skadet, brettet, krøllet eller har uregelmessig form, konvolutter som er glanset eller preget, eller konvolutter med hekter eller vinduer. Papirtyper som muligens ikke fungerer På sterkt strukturert papir, f.eks. linpapir, blir utskriften kanskje ikke jevn, og blekket kan flyte utover. Ekstremt glatte, glansede eller bestrøkede papirtyper som ikke er spesielt utformet til bruk i blekkskrivere, kan sette seg fast i skriveren og muligens avstøte blekket. Gjennomslagsskjemaer (med f.eks. to eller tre ark) kan krølle seg i skriveren eller kjøre seg fast, og blekket kan også lettere smitte av. I tillegg blir bare den øverste siden skrevet ut. 29 Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger Etter at du er ferdig med oppsettet av siden og har valgt tekst, bilder, skrifter og farger i programmet, skal du velge innstillinger som papirtype, papirstørrelse, papirretning og utskriftskvalitet i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Hvor finner jeg denne? Måten du kommer fram til denne boksen på, avhenger av hvilket program og operativsystem du bruker. Prøv denne metoden fra Filmenyen i dokumentet, så finner du sikkert fram. 3 Hvis du fremdeles ikke ser boksen, klikker du på Oppsett, Alternativer eller Egenskaper.... Eller prøv dette 1 Hvis du ikke ser alternativet Skriv ut, skal du klikke på Skriveroppsett eller Utskriftsoppsett. Prøv dette... 1 Klikk på Fil og deretter på Skriv ut. 2 Klikk deretter på knappen du ser Oppsett eller Alternativer. 2 Klikk deretter på knappen du ser Egenskaper, Oppsett eller Skriver Klikk deretter på en kategori og en innstilling. Vis fram det fullførte arbeidet på sitt beste. Klikk på utskriftskvaliteten Best. Best anbefales for fotografier som skrives ut på fotopapir. Speilvend bildet. Klikk på Speilvende bilde. Dette er glimrende til strykejernsoverføringer. Spar penger og trær. Skriv ut på begge sider av papiret. Spar tid og blekk. Klikk på modusen Kladd. Kladd anbefales til utskrift av testsider og korrekturkladder. Velg de aktuelle innstillingene. Velg riktig papirstørrelse og papirtype til jobben. Spar tid og fargeblekk. Klikk her for å skrive ut kladder av fargedokumenter i gråtoner. Merk: Funksjoner og ordbruk i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger kan variere noe i forhold til det som vises her, avhengig av hvilken skrivermodell du har. Kontroller blekk og tørketid. Bruk glidebryterne til å justere blekkmengden på siden og angi ekstra tørketid. 31 Slik skriver du ut på standard papirstørrelser 1 Kontroller utskriftsinnstillingene. Velg utskriftsinnstillinger i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. (Slå opp på "Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger" på side 30.) Velg utskriftskvalitet, papirstørrelse og papirtype i kategorien Oppsett. Klikk på kategorien Oppsett. Velg papirretning, tosidig utskrift, flere sider på ett ark, speilbilde og alternativer for plakatutskrift i kategorien Funksjoner. Klikk på kategorien Funksjoner. Velg fargealternativer i kategorien Avansert. Klikk først på ned-pilen, og deretter på valget. Klikk på kategorien Avansert. Klikk på OK for å lagre innstillingene Klikk på OK i boksen Skriv ut i programmet for å lagre innstillingene og starte utskriften. Neste gang du skal skrive ut dette dokumentet, kan du bruke knappen Skriv ut øverst i skjermbildet i programmet. Klikk på knappen for å skrive ut et eksemplar med de samme utskriftsinnstillingene. Det var det, enkelt og greit. Skriveren skriver ut én side om gangen til den er ferdig. De utskrevne sidene blir sendt til utskuffen i skriveren. Mens du skriver ut Det tar en liten stund før utskriften begynner, fordi skriveren først skal motta informasjon fra datamaskinen. Skriveren tar muligens små pauser under utskriften for å motta mer informasjon. (Ingen grunn til bekymring, dette er helt normalt.) Hvis du slipper opp for papir før du er ferdig Skriveren ber deg om å legge i mer papir. Legg papir i innskuffen og trykk på Fortsett. Hvis noe går galt Av og til kan noe gå galt under utskrift, til tross for at du har gjort ditt beste. Kanskje setter et ark seg fast i skriveren, eller kanskje det ikke skjer noe i det hele tatt. Slå opp på "Løse vanlige problemer" i Veiledningen. 33 Slik skriver du ut på ulike papirstørrelser Som oftest når du skriver ut på vanlig papir, kort, etiketter og konvolutter, velger du en av standardstørrelsene i boksen Papirstørrelse i kategorien Oppsett i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Valget er imidlertid ikke begrenset til størrelsene som står oppført der. Sørg bare for at størrelsen på papiret er innenfor følgende mål (slik at begge skrivervalsene kan plukke opp papiret): Bredde: 77 til 215 mm (3 til 8,5 tommer) Lengde: 127 til 356 mm (5 til 14 tommer) Følg så disse trinnene: 1 Klikk på kategorien Oppsett i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger, og velg Brukerdefinert papirstørrelse på listen Papirstørrelse. (Slå opp på "Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger" på side 30.) 2 Oppgi papirmålene i dialogboksen Brukerdefinert papirstørrelse, og klikk på OK. 3 Legg papiret i skriveren, og skriv ut på samme måte som med vanlige papirstørrelser.

9 4 Ved utskrift på små papirstørrelser må du huske på å skyve den lille glideskinnen mot papiret, som beskrevet under "Skrive ut kort" på side 42. Husk å tilbakestille programvaren i henhold til papiret i innskuffen etter at dokumentet er ferdig utskrevet. Klikk på Brukerdefinert papirstørrelse. 34 Slik skriver du ut på begge sider av papiret Den enkleste måten å spare papir på, er å skrive ut på begge sider. Send ganske enkelt papiret gjennom skriveren to ganger: Ved første gjennomgang blir oddetallssidene skrevet ut, og den andre gangen blir partallssidene skrevet ut. 1 Legg papiret i innskuffen. Påse at det ikke ligger papir i utskuffen. 2 Klikk på kategorien Funksjoner i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. (Slå opp på "Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger" på side 30.) 3 Klikk deretter på Bok eller Skriveblokk. Bruk Skriveblokk dersom dokumentene skal innbindes langs øverste kant. Bruk Bok hvis dokumentene skal innbindes langs venstre kant. 4 Skriv ut dokumentet. Skriveren skriver automatisk ut bare oddetallssidene. Skriveren viser deretter en melding på dataskjermen, som forteller deg hvordan du skal legge i papiret på nytt. 5 Legg de utskrevne sidene tilbake i innskuffen i skriveren. Følgende illustrasjoner viser hvordan papiret skal legges tilbake i skriveren ved bruk av henholdsvis alternativet Bok og Skriveblokk. Alternativet Bok Oddetallssider skrives ut først. Legg papiret i skriveren på nytt for å skrive ut partallssidene. Alternativet Skriveblokk Oddetallssider skrives ut først. Legg papiret i skriveren på nytt for å skrive ut partallssidene Etter at papiret er lagt tilbake i innskuffen på riktig måte, vipper du ned utskuffen og klikker på Fortsett. Skriveren skriver ut partallssidene på baksiden av oddetallssidene. Husk å fjerne avmerkingen ved alternativet Tosidig utskrift i kategorien Funksjoner etter utskrift. Slik lager du et speilbilde av dokumentet Når du skriver ut et speilbilde, er teksten og bildene snudd (speilvendt) i forhold til det du ser på dataskjermen. Skriv ut et speilbilde når du bruker strykejernsoverføringer. Bildet du skriver ut på overføringspapiret, blir snudd tilbake til opprinnelig papirretning igjen når du stryker det på tøyet. Dette er særskilt viktig hvis du overfører tekst. Det kan være lurt å speilvende et dokument før du skriver ut en transparent. Da kan du ta notater på baksiden av transparenten, slik at det er lett å tørke dem av uten å ripe opp transparenten. Original Speilvendt dokument 36 1 Legg papiret i innskuffen med utskriftssiden ned. Slå opp på "Skrive ut transparenter" på side 49 hvis du skriver ut transparenter. Slå opp på "Skrive ut strykejernsoverføringer" på side 51 hvis du skriver ut strykejernsoverføringer. 2 Klikk på kategorien Funksjoner i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger, og klikk på Speilbilde. (Slå opp på "Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger" på side 30.) 3 Skriv ut dokumentet. Teksten og bildene er speilvendt. Hold utskriften opp mot et speil for å se hvordan det endelige produktet kommer til å se ut. Husk å utføre følgende etter utskrift: Klikk i boksen Speilbilde igjen for å fjerne avmerkingen. Hvis du brukte transparenter eller papir for strykejernsoverføring, tar du dette ut og legger i den papirtypen du skal skrive ut på neste gang. 37 Om farger HP DeskJet-skriveren skriver ut i farger hvis du bruker et program med fargekapasitet sammen med utskriftsprogrammet. Tro det eller ei, men fargeskriveren bruker bare fire farger cyan, magenta, gul og svart til utskriftene. Skriveren kan skape praktisk talt alle mulige farger ved å skrive ut overlappende prikker med forskjellig intensitet og farge. Slik slår du av farger Fargetekst og -bilder du lager i dokumenter, skrives automatisk ut i farger. Du kan skrive ut kladder av dokumentene i gråtoner hvis du skal kopiere dem i svart-hvitt, eller hvis du vil spare tid og blekk. Klikk på kategorien Avansert i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Klikk deretter på Skriv ut i gråtoner. (Slå opp på "Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger" på side 30.) Symbolet "" betyr at farger er slått av. Cyan Magenta Gul Svart Skriveren er spesielt smart når det gjelder å skrive ut i farger. Den benytter HPs eksklusive PhotoREtTM-teknologi! Når du skal skrive ut et fargedokument, merker skriveren alle elementene i dokumentet tekst, fargefotografier og grafikk (f.eks. diagrammer med hele fargeblokker) og gjengir alle elementene med best mulige farger. (Ved å bruke en fotopatron ved utskrift av fargefotografier, får du bilder av fotokvalitet!) Du oppnår ikke bare høy fargekvalitet på utskriften; dette er også rimeligere enn å få tatt fargekopier i en kopiforretning. Fargedokumentene blir skrevet ut i gråtoner til du endrer denne innstillingen. 38 Om bilder Med bilder (også kalt grafikk) menes fotografier, illustrasjoner, diagrammer og dekorative elementer. Fotografier Diagrammer og grafer 100,000 80,000 60,000 Dekorative elementer Illustrasjoner Bruk ferdige utklippsbilder ("clip art"). Du kan kjøpe hele biblioteker med utklippsbilder fra et utall av kilder, eller lete på Internett etter det som måtte finnes der. Bla gjennom datablader for å finne navn på firmaer som selger utklippsbilder. De vil helt sikkert sende fargebilder av alt tilgjengelig materiale. Du kan også lete i kunstavdelingene hos bokhandlere for å finne bilder som ikke er beskyttet av opphavsrett. 40,000 20, Slik legger du inn et bilde i datamaskinen Før du kan legge inn et bilde i et datadokument, må bildet konverteres til et elektronisk format (datafil). Da er det enkelt å kopiere det inn i et dokument du finner framgangsmåten i veiledningen for programvaren du bruker. Her er noen av mulighetene ved overføring av bilder til elektronisk format: Tegn bildene ved hjelp av tegneverktøy i et program. Husk at det er lovstridig å kopiere et fotografi, med mindre du har fått spesiell tillatelse av personen eller firmaet som eier originalen. Skann inn bildet selv. Bruk din egen skanner sammen med de aktuelle anvisningene. Lagre filene på en harddisk, diskett eller CD-ROM-plate.

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899151

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899151 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. Innhold

Brukerhåndbok. Innhold Brukerhåndbok Innhold Navigere i brukerhåndboken..........................................2 Installere skriveren.............................. 3 Tilkople skriveren med en parallell skriverkabel.......................3

Detaljer

Veiledning for Windows

Veiledning for Windows HP DeskJet-skriver Veiledning for Windows 640C Series Varemerker Microsoft, Windows, Windows NT og MS Windows er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Skjermbilder er gjengitt med tillatelse

Detaljer

Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series

Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series Brukerhåndbok Norsk Skriver HP 2000C Professional Series Color Printer HPs garanti og ansvarsbetingelser Norsk HP-produkt Garantitid Programvare 90 dager Blekkpatroner 90 dager Skrivehoder 1 år Skriver

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

HP Deskjet D2600 Printer series. Hjelp for Windows

HP Deskjet D2600 Printer series. Hjelp for Windows HP Deskjet D2600 Printer series Hjelp for Windows HP Deskjet D2600 Printer series Innhold 1 Bli kjent med HP-skriver Skriverdeler...3 Funksjoner på kontrollpanelet...4 2 Utskrift skrive ut dokumenter...5

Detaljer

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D4100 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerhåndbok. HP Officejet 100

Brukerhåndbok. HP Officejet 100 Brukerhåndbok HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411) bærbar skriver Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgave 2, 1/2014 Merknader fra Hewlett-

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjelp for Windows

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjelp for Windows HP Deskjet D5500 Printer series Hjelp for Windows HP Deskjet D5500 Printer series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Fullføre oppsettet av HP-skriver Trådløs tilkobling ved bruk av One Button Wireless Setup

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Din bruksanvisning HP LASERJET 8150 http://no.yourpdfguides.com/dref/903564

Din bruksanvisning HP LASERJET 8150 http://no.yourpdfguides.com/dref/903564 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Versjonsmerknad Utgave: juni 2002 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN

Detaljer

HP LaserJet 5000, 5000 N og 5000 GN skrivere Brukerhåndbok. Norsk

HP LaserJet 5000, 5000 N og 5000 GN skrivere Brukerhåndbok. Norsk HP LaserJet 5000, 5000 N og 5000 GN skrivere Brukerhåndbok Norsk HP LaserJet 5000, 5000 N og 5000 GN skrivere Brukerhåndbok Copyright Hewlett-Packard Company 1998 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X9575. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X9575 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET 4600 http://no.yourpdfguides.com/dref/922097

Din bruksanvisning HP SCANJET 4600 http://no.yourpdfguides.com/dref/922097 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Photosmart 7510 Series

HP Photosmart 7510 Series HP Photosmart 7510 Series Innhold 1 Hjelp til HP Photosmart 7510 Series...3 2 Bli kjent med HP Photosmart Skriverdeler...5 Kontrollpanelfunksjoner...6 Tips for å bli kjent med skriveren...7 3 Hvordan?...9

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok ML-1710 SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok Denne håndboken vedlegges bare av informasjonshensyn. All informasjon som er inkludert i håndboken, kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig

Detaljer

HP Scanjet 3770 digital flatskanner

HP Scanjet 3770 digital flatskanner HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing

Detaljer

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Mai 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 301, 30E Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Om skriveren...8 Takk for at du valgte denne skriveren...8 Redusere

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

LASERJET PRO CP1020 FARGESKRIVERSERIEN. Brukerhåndbok

LASERJET PRO CP1020 FARGESKRIVERSERIEN. Brukerhåndbok LASERJET PRO CP1020 FARGESKRIVERSERIEN Brukerhåndbok HP LaserJet Pro CP1020-fargeskriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon,

Detaljer

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560- og P1600-skriver-serien Brukerhåndbok

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560- og P1600-skriver-serien Brukerhåndbok www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560- og P1600-skriver-serien Brukerhåndbok HP LaserJet Professional P1560- og P1600-skriver-serien Copyright

Detaljer

Din bruksanvisning HP LASERJET 1000 PRINTER http://no.yourpdfguides.com/dref/900404

Din bruksanvisning HP LASERJET 1000 PRINTER http://no.yourpdfguides.com/dref/900404 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP LASERJET 1000 PRINTER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP LASERJET 1000 PRINTER i bruksanvisningen

Detaljer