Brukerhåndbok. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. Innhold"

Transkript

1 Brukerhåndbok Innhold Navigere i brukerhåndboken Installere skriveren Tilkople skriveren med en parallell skriverkabel Installere skriveren med en USB-kabel Flere opplysninger om skriverprogramvaren Grunnleggende om utskrift Velge papir Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger Slik skriver du ut på standard papirstørrelser Slik skriver du ut på ulike papirstørrelser Slik skriver du ut på begge sider av papiret Slik lager du et speilbilde av dokumentet Om farger Om bilder Utover det grunnleggende Skrive ut kort Skrive ut på listepapir (bannere) Skrive ut fotografier Skrive ut etiketter Skrive ut konvolutter Skrive ut transparenter Skrive ut strykejernsoverføringer Hjelp HPs kundestøtte Tillegg Verktøyboks for HP DeskJet Blekkpatroner Vedlikeholde skriveren Øke skriverens yteevne Minimumsmarger ved utskrift Systemkrav Tilbehør og ekstrautstyr Bestillingsopplysninger Språkkoder Miljøvennlige aspekter ved DeskJet-skriveren

2 Navigere i brukerhåndboken Bla gjennom brukerhåndboken ved hjelp av navigeringskontrollene nederst på hver side: Gå til innholdsfortegnelsen I Acrobat Reader kan du bla gjennom dokumentet på flere måter. Du kan bruke navigeringsknappene på verktøylinjen. Forrige side Første side Neste side Siste side Gå til forrige side Gå til neste side Går til forrige visning Går til neste visning Du kan også trykke på piltastene eller velge en funksjon på Vismenyen. Du finner ytterligere opplysninger i den elektroniske veiledningen for Acrobat Reader. Skriv ut denne siden 2

3 Installere skriveren HP DeskJet-skriveren skal koples til datamaskinen ved hjelp av én av følgende kabler: Parallell skriverkabel Du kan bruke denne metoden hvis datamaskinen kjører Windows 3.1x, 95, 98 eller NT 4.0. Slå opp på Tilkople skriveren med en parallell skriverkabel på side 3 for å finne anvisninger. USB-kabel (Universal Serial Bus) Denne metoden kan bare benyttes hvis du kjører Windows 98 på datamaskinen. Slå opp på Installere skriveren med en USB-kabel på side 14 for å finne anvisninger. Skriverkabelen følger ikke med skriveren. Den må kjøpes separat. Slå opp på side 70 for å finne bestillingsopplysninger. Tilkople skriveren med en parallell skriverkabel Merk: Slå opp på side 14 hvis du bruker en USB-kabel til kommunikasjon mellom skriveren og datamaskinen. 3

4 Trinn 1: Pakk ut skriveren 1 Fjern pakkematerialet og teipen på utsiden av skriveren. 2 Åpne det øvre dekselet. Ta ut begge stykkene med pakkemateriale fra innsiden av skriveren. 3 Lukk det øvre dekselet. 4

5 Trinn 2: Kople til parallellkabelen Du må kjøpe en skriverkabel som håndterer toveiskommunikasjon (i samsvar med IEEE 1284-standarden), for eksempel HP-delenummer C2950A. 1 Påse at både skriveren og datamaskinen er slått av. 2 Løft opp kabeldekselet bak på skriveren. 3 Kople den enden av kabelen som ikke har skruer, til skriveren. Klem begge klemmene inn i hakkene. 4 Sett den andre enden i datamaskinen, og stram til skruene. Kabeldeksel 5

6 Trinn 3: Sett i strømledningen 1 La datamaskinen og skriveren være slått av. 2 Åpne kabeldekselet bak på skriveren. 3 Sett strømadapterledningen godt inn i kontakten bak på skriveren. 4 Sett den riktige enden av strømledningen i strømadapteren. 5 Sett den andre enden av strømledningen i en stikkontakt Merk: Skriveren skal alltid slås av og på ved hjelp av av/på-knappen foran på skriveren. Hvis du slår skriveren av og på via et grenuttak, en overspenningsbeskytter eller en stikkontakt på veggen, kan det oppstå feil. 6

7 Trinn 4: Sett i blekkpatronene 1 Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren. Av/på-lampen lyser og blekkpatronlampen blinker. 2 Åpne det øvre dekselet. Blekkpatronholderen flytter seg til midten av skriveren. 4 Fjern forsiktig beskyttelsesteipen på den trefargede og svarte blekkpatronen. Merk: Vær forsiktig så du ikke berører blekkdysene eller de elektriske kopperkontaktene. Fjern IKKE kopperstrimmelen. Denne inneholder elektriske kontakter som er nødvendige for at blekkpatronene skal fungere riktig. Svart blekkpatron Trefarget blekkpatron Teip Teip Blekkdyser Blekkdyser 3 Ta blekkpatronene ut av de individuelle pakkene. 5 Løft opp holderlåsen inni skriveren for hver blekkpatron. Hold de elektriske kopperkontaktene mot den bakre delen av skriveren, og hold blekkpatronen i loddrett stilling. Skyv blekkpatronen godt ned i riktig holder. 7

8 Sett den svarte blekkpatronen i høyre holder og den trefargede blekkpatronen i venstre holder. Begge blekkpatronene må være på plass før du kan bruke skriveren. 6 Lukk låsen. Du hører et klikk og kjenner litt motstand når du trykker ned låsen. 7 Lukk det øvre dekselet. Blekkpatronlampen fortsetter å blinke en stund før den slukkes. (Du kan høre at blekkpatronholderen går tilbake til utgangsposisjonen på høyre side i skriveren.) Merk: Hvis blekkpatronlampen fortsetter å blinke, eller hvis holderen ikke flyttes tilbake til høyre side av skriveren, må du ta ut begge blekkpatronene og sette dem i på nytt. En blekkpatron skal byttes ut når den begynner å gå tom for blekk. La den tomme blekkpatronen stå i holderen i skriveren, med mindre du har en ny blekkpatron klar. Skriveren kan ikke skrive ut med bare én blekkpatron installert. Det anbefales å ha ekstra blekkpatroner for hånd. Når du kjøper blekkpatroner, er det viktig at du sjekker delenumrene nedenfor nøye, slik at du kjøper riktige blekkpatroner til skriveren. Disse blekkpatronene er spesielt utformet for skriveren for å gi resultater som alltid er klare og skarpe. Modell 840C, 842C og 843C bruker: Svart HP nr. [15] (tilsvarer C6615 Series) Trefarget HP nr. [17] (tilsvarer C6625 Series) 8

9 Trinn 5: Legg papir i skriveren 1 Trekk ut innskuffen, og skyv papirbredde- og papirlengdeskinnene så langt ut som mulig, slik at det blir plass til papiret. Løft opp utskuffen for å se innskuffen bedre. 2 Ta en bunke papir ut av pakken. (Påse at alt papiret i bunken er av samme størrelse og type.) Bank bunken lett på et flatt underlag for å få den jevn. Utskuff Innskuff 3 Legg papiret i innskuffen med utskriftssiden ned. Det er plass til en bunke på opptil 10 mm i innskuffen. 4 Skyv papiret godt inn i papirskuffen til det ikke går lenger. Papirlengdeskinne Papirbreddeskinne 9

10 5 Skyv begge papirskinnene inn slik at de ligger tett inntil papirkanten. Påse at papiret ligger flatt i skuffen og at det får plass under tappen på papirlengdeskinnen. 6 Skyv innskuffen helt inn igjen. Vipp utskuffen ned igjen hvis den er åpen. Trinn 6: Installer skriverprogramvaren Før du kan ta den nye HP DeskJet-skriveren i bruk, må du installere skriverprogramvaren på datamaskinen du skal skrive ut fra. Skriverprogramvaren finnes på CD-ROM-platen som fulgte med skriveren. Hewlett-Packard tilbyr oppdatert skriverprogramvare med jevne mellomrom. Gå til Skriverprogramvare på side 54 for å finne opplysninger om hvordan du skaffer oppdatert skriverprogramvare. Før du setter i gang 1 Påse at datamaskinen er fullstendig installert og fungerer som den skal. 2 Påse at skriveren er installert på riktig måte og klar til å skrive ut ved hjelp av de foregående anvisningene. 3 Påse at skriveren er koplet til datamaskinen med en parallellkabel, og at ingen eksterne enheter (for eksempel skannere, enheter for sikkerhetskopiering eller bryterbokser) er installert mellom skriveren og datamaskinen. 4 Påse at både skriveren og datamaskinen er slått på. 10

11 5 Lukk eventuelle programmer som er åpne og kjøres på datamaskinen, med unntak av installasjonsprogrammet for HP DeskJet, Windows Utforsker eller Programbehandling. Slå opp på side 26 for å finne anvisninger om hvordan du lukker programmer. 6 Følg installeringsanvisningene for datamaskinens operativsystem. Installere skriverprogramvaren fra CD-ROM-platen Merk: Hvis boksen Oppdaget ny maskinvare kommer fram under installeringsprosedyren, klikker du på krysset i det øverste høyre hjørnet i boksen, eller på Avbryt. 1 Sett CD-ROM-platen med skriverprogramvaren fra HP i CD-ROM-stasjonen. Gjør følgende i Windows 95, 98 og NT 4.0: a. Velg Start Kjør på oppgavelinjen. b. Skriv stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen i datamaskinen, og skriv deretter setup.exe. Eksempel: D:\setup.exe. c. Klikk på OK. Gjør følgende i Windows 3.1x: a. Velg Fil Kjør i Programbehandling. b. Skriv stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen i datamaskinen, og skriv deretter setup.exe. Eksempel: D:\setup.exe. c. Klikk på OK. Merk: Hvis du ikke vet hvilken bokstav CD-ROM-stasjonen har, kan du åpne Windows Utforsker eller Filbehandling og se etter bokstaven ved siden av CD-ROM-ikonet. 11

12 2 Klikk på Install HP DeskJet 840C Series Printer Software (installer skriverprogramvare for HP DeskJet 840C Series) når åpningsskjermbildet kommer fram. (Skriverens modellnummer er angitt på installeringsknappen.) 3 Når boksen med HPs lisensavtale kommer fram, leser du avtalen og klikker på Godta. 4 Gjør ett av følgende: Hvis skriveren er slått på og tilkoplet datamaskinen med en parallell skriverkabel, registrerer installasjonsprogrammet skriveren og utgangen den er koplet til, automatisk. Gå deretter videre til trinn 5. ELLER Hvis skriveren er slått av, eller hvis datamaskinen ikke er tilkoplet med den parallelle skriverkabelen ennå, ber installasjonsprogrammet deg om å angi hvilken utgang som skal brukes for skriveren. Velg en utgang av LPT-typen. Standardinnstillingen LPT1 passer til de fleste datamaskiner. Klikk på Neste og gå til trinn 5. 5 Følg anvisningene på skjermen. Hvis ikke alt går som det skal, kan du slå opp på Hvis du har installeringsproblemer på side 13. Merk: HP DeskJet 840C Series-skriveren angis automatisk som standardskriver i Windows. Gå til Angi HP DeskJet-skriveren som standardskriver på side 26 hvis du ser at skriveren ikke er angitt som standardskriver i Windows. Merk: Hvis du trenger skriverprogramvaren på disketter: Ta kontakt med nærmeste HPs kundestøttesenter, som står oppført på side 55. ELLER Hvis du har tilgang til en datamaskin med CD-ROMstasjon, kan du sette CD-ROM-platen med skriverprogramvaren i denne stasjonen og begynne programvareinstalleringen. Velg Make diskettes of your printer software (lag disketter av skriverprogramvaren) når åpningsskjermbildet kommer fram. 12

13 Hvis du har installeringsproblemer Kontroller at skriveren er på og at alle koplinger sitter godt fast. Avslutt alle programmer. Slå deretter av datamaskinen og skriveren. Slå på skriveren, og slå deretter på datamaskinen. Lukk eventuelle virusprogrammer som kjøres på datamaskinen. Du kan enten høyreklikke på ikonet for virusprogrammet på oppgavelinjen og velge Deaktiver, eller klikke på krysset i det øverste høyre hjørnet av det åpne vinduet til virusprogrammet. Avinstaller skriverprogramvaren ved hjelp av anvisningene på side 27. Gjenta deretter installeringsprosedyren. Hvis du fremdeles har problemer med installeringen, kan du ta kontakt med en forhandler eller kundestøtterepresentant for HP. Slå opp på HPs kundestøtte på telefon på side 55 for å finne telefonnummeret til nærmeste støttesenter. 13

14 Installere skriveren med en USB-kabel Trinn 1 ved USB-installering: Pakk ut skriveren 1 Fjern pakkematerialet og teipen på utsiden av skriveren. Merk: USB-kabelen kan bare installeres i Windows 98. Slå opp på side 3 hvis du bruker en parallellkabel til kommunikasjon mellom skriveren og datamaskinen. Hva er USB? Med USB (Universal Serial Bus) er det enkelt å kople enheter til datamaskinen uten å måtte åpne PC-en. USB bruker en standard utgang/plugg-kombinasjon til å tilkople enheter som skrivere, modem, skannere og digitale kameraer med. En annen fordel er at det er enkelt å legge til, fjerne eller flytte enheter. USB er et alternativ for kunder som vil skrive ut fra Windows 98 via USB-kabelen. Hvis USB-utgangen på datamaskinen er aktivert og konfigurert på riktig måte, kan du kople HP DeskJet-skriveren til denne eller en serie med USB-enheter via en USB-kabel. 14

15 2 Åpne det øvre dekselet. Ta ut begge stykkene med pakkemateriale fra innsiden av skriveren. Trinn 2 ved USB-installering: Sett i strømledningen Merk: Tilkople IKKE USB-kabelen mellom skriveren og datamaskinen. USB-kabelen skal IKKE koples til datamaskinen ennå. 1 La datamaskinen og skriveren være slått av. 2 Åpne kabeldekselet bak på skriveren. 3 Sett strømadapterledningen godt inn i kontakten bak på skriveren. 4 Sett den riktige enden av strømledningen i strømadapteren. 3 Lukk det øvre dekselet. 15

16 5 Sett den andre enden av strømledningen i en stikkontakt. Trinn 3 ved USB-installering: Sett i blekkpatronene 3 1 Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren. Av/på-lampen lyser og blekkpatronlampen blinker. 2 Åpne det øvre dekselet. Blekkpatronholderen flytter seg til midten av skriveren. 5 4 Merk: Skriveren skal alltid slås av og på ved hjelp av av/ på-knappen foran på skriveren. Hvis du slår skriveren av og på via et grenuttak, en overspenningsbeskytter eller en stikkontakt på veggen, kan det oppstå feil. 16

17 3 Ta blekkpatronene ut av de individuelle pakkene. 4 Fjern forsiktig beskyttelsesteipen på den trefargede og svarte blekkpatronen. Merk: Vær forsiktig så du ikke berører blekkdysene eller de elektriske kopperkontaktene. Fjern IKKE kopperstrimmelen. Denne inneholder elektriske kontakter som er nødvendige for at blekkpatronene skal fungere riktig. 5 Løft opp holderlåsen inni skriveren for hver blekkpatron. Hold de elektriske kopperkontaktene mot den bakre delen av skriveren, og hold blekkpatronen i loddrett stilling. Skyv blekkpatronen godt ned i holderen. Sett den svarte blekkpatronen i høyre holder og den trefargede blekkpatronen i venstre holder. Begge blekkpatronene må være på plass før du kan bruke skriveren. Svart blekkpatron Trefarget blekkpatron Teip Teip Blekkdyser Blekkdyser 17

18 6 Lukk låsen. Du hører et klikk og kjenner litt motstand når du trykker ned låsen. 7 Lukk det øvre dekselet. Blekkpatronlampen fortsetter å blinke en stund før den slukkes. (Du kan høre at blekkpatronholderen går tilbake til utgangsposisjonen på høyre side i skriveren.) Merk: Hvis blekkpatronlampen fortsetter å blinke, eller hvis holderen ikke flyttes tilbake til høyre side av skriveren, må du ta ut begge blekkpatronene og sette dem i på nytt. En blekkpatron skal byttes ut når den begynner å gå tom for blekk. La den tomme blekkpatronen stå i holderen i skriveren, med mindre du har en ny blekkpatron klar. Skriveren kan ikke skrive ut med bare én blekkpatron installert. Det anbefales å ha ekstra blekkpatroner for hånd. Når du kjøper blekkpatroner, er det viktig at du sjekker delenumrene nedenfor nøye for å være sikker på at du kjøper riktige blekkpatroner til skriveren. Disse blekkpatronene er spesielt utformet for skriveren for å gi resultater som alltid er klare og skarpe. Modell 840C, 842C og 843C bruker: Svart HP nr. [15] (tilsvarer C6615 Series) Trefarget HP nr. [17] (tilsvarer C6625 Series) 18

19 Trinn 4 ved USB-installering: Legg papir i skriveren 1 Trekk ut innskuffen, og skyv papirbredde- og papirlengdeskinnene så langt ut som mulig, slik at det blir plass til papiret. Løft opp utskuffen for å se innskuffen bedre. 2 Ta en bunke papir ut av pakken. (Påse at alt papiret i bunken er av samme størrelse og type.) Bank bunken lett på et flatt underlag for å få den jevn. Utskuff Innskuff 3 Legg papiret i innskuffen med utskriftssiden ned. Det er plass til en bunke på opptil 10 mm i innskuffen. 4 Skyv papiret godt inn i papirskuffen til det ikke går lenger. Papirlengdeskinne Papirbreddeskinne 19

20 5 Skyv begge papirskinnene inn slik at de ligger tett inntil papirkanten. Påse at papiret ligger flatt i skuffen og at det får plass under tappen på papirlengdeskinnen. Trinn 5 ved USB-installering: Sett CD-ROM-platen med skriverprogramvaren i datamaskinen Merk: Påse at datamaskinen fungerer og oppfyller minimumskravene til systemet, og at USB-utgangen er aktivert og konfigurert på riktig måte. Slå opp på Har du problemer med USB-installeringen? på side 24 for å finne flere opplysninger. 1 Slå på datamaskinen og vent til Windows 98 har startet. 2 Sett CD-ROM-platen med skriverprogramvaren fra HP i CD-ROM-stasjonen. 6 Skyv innskuffen helt inn igjen. Vipp utskuffen ned igjen hvis den er åpen. 20

21 Trinn 6 ved USB-installering: Kople til USB-kabelen 1 Løft opp kabeldekselet bak på skriveren. 2 Sett den ene enden av USB-kabelen i USB-utgangen på skriveren. Trinn 7 ved USB-installering: Installer USB-og skriverprogramvaren Merk: Du kan også følge trinn 8a til og med 8h på installasjonsplakaten for USB-kabel. 1 Etter få sekunder kommer skjermbildet Veiviser for maskinvareinstallasjon fram. Merk: Hvis skjermbildet Veiviser for maskinvareinstallasjon ikke kommer fram, er datamaskinen trolig ikke USB-aktivert. Du kan likevel utnytte alle funksjonene i HP DeskJet 840C Series-skriveren ved å kople skriveren til datamaskinen med en parallellkabel. Gå til Tilkople skriveren med en parallell skriverkabel på side 3 for å finne installeringsanvisninger. 2 Klikk på Neste. 3 Sett den andre enden i en USB-utgang på datamaskinen. 21

22 3 Klikk på Neste i dette skjermbildet også. 5 Dobbeltklikk på ikonet for enten CD-ROM- eller diskettstasjonen, avhengig av hva du installerer fra. Klikk på mappen win98usb, og klikk på OK for å lukke Bla gjennomskjermbildet og gå tilbake til installasjonsveiviseren. 4 Velg Angi en plassering og klikk på Bla gjennom. Klikk IKKE på Neste. 6 Klikk på Neste. Veiviseren for maskinvareinstallasjon søker etter driveren win98usb. Klikk på Tilbake for å gå tilbake til trinn 4 hvis Windows ikke klarer å finne en driver. 22

23 7 Klikk på Neste når du har funnet driverfilen. 9 Snart kommer åpningsskjermbildet for installering av programvaren for HP DeskJet-skriveren fram. Klikk på Neste. Driverfilen blir installert på datamaskinen. 8 Klikk på Fullfør når du får beskjed om at installeringen av USB-programvaren er fullført. 10 Når boksen med HPs lisensavtale kommer fram, leser du avtalen og klikker på Godta. Gå til Har du problemer med USB-installeringen? på side 24 hvis det oppstår problemer under installeringen av USB-programvaren. 23

24 11 Velg USB-utgangen hvis du får beskjed om at datamaskinen ikke finner utgangen for HP DeskJet-skriveren. Klikk deretter på Neste. 12 Følg anvisningene på skjermen. Gå til Hvis du har installeringsproblemer på side 13 hvis det oppstår problemer under installeringen av skriverprogramvaren. Merk: HP DeskJet 840C Series-skriveren angis automatisk som standardskriver i Windows. Gå til Angi HP DeskJet-skriveren som standardskriver på side 26 dersom du ser at skriveren ikke er angitt som standardskriver i Windows. Har du problemer med USB-installeringen? Hvordan kan jeg fastslå om USB-utgangen på datamaskinen er aktivert? Følg først installeringsanvisningene som begynner på side 14. Hvis du ikke får fram skjermbildet Veiviser for maskinvareinstallasjon etter at du har koplet skriveren til datamaskinen, kan du utføre følgende trinn: 1 Velg Start Innstillinger Kontrollpanel i Windows Dobbeltklikk på ikonet System. 3 Klikk på kategorien Enhetsbehandling. 4 Klikk på plusstegnet (+) før elementet Universal Serial Bus Controller (kontroller for Universal Serial Bus). USB er trolig aktivert hvis en USB-vertskontroller og et USBrotknutepunkt er oppført. Kople skriveren direkte til USButgangen på datamaskinen hvis den er tilkoplet via en annen USB-enhet eller et annet USB-knutepunkt. Kontroller også at kablene er fast tilkoplet. (USB-knutepunkter er maskinvareenheter du kan kople flere USB-kabler til.) Hvis disse enhetene ikke er oppført, kan du slå opp i dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen, eller ta kontakt med produsenten for å få opplysninger om hvordan du aktiverer og konfigurerer USB. Husk at du alltid kan kople skriverens parallellutgang til datamaskinen ved hjelp av en parallellkabel. 24

25 Jeg avbrøt USB-installeringen ved et uhell første gang jeg koplet HP DeskJet-skriveren til datamaskinen. Hvordan kan jeg få fram installeringsskjermbildet igjen? Slik får du fram skjermbildene for USB-installering igjen: 1 Kople USB-kabelen fra skriveren. 2 Sett CD-ROM-platen (eller diskett 1 hvis du bruker disketter) med skriverprogramvaren i datamaskinen. 3 Klikk på Start Kjør. 4 Bla til diskstasjonen og velg Installasjon. Klikk deretter på Åpne. 5 Filen setup.exe vises i dialogboksen. Klikk på OK. 6 Velg Remove HP DeskJet 840 Series Software (fjern programvaren for HP DeskJet 840C Series). 7 Kople USB-kabelen til skriveren igjen. Skjermbildet for USBinstallering skal komme fram igjen. 8 Fortsett med første trinn under Trinn 7 ved USB-installering: Installer USB-og skriverprogramvaren på side 21. Jeg får meldingen "Unknown device is found" (fant ukjent enhet) når jeg installerer USB-programvaren. Frakople USB-kabelen, fjern skriverprogramvaren, og slå av datamaskinen og skriveren. Dra strømledningen til skriveren ut av stikkontakten. Sett deretter strømledningen i stikkontakten igjen, og start installeringen av USB-programvaren på nytt. Hvorfor er ikke HP DeskJet-skriveren tildelt en LPT-utgang i dialogboksen Skriv ut i programmet etter at jeg har installert skriveren? USB bruker en annen navnkonvensjon for USB-enheter. Etter at skriveren er installert, ser du USB/DeskJet 840C/ (skriverens serienummer). Hvordan kan jeg øke utskriftshastigheten? Ved bruk i USB-kjede kan skriveren fungere saktere dersom andre USB-enheter eller andre programmer brukes samtidig som du skriver ut. Optimal utskriftsytelse oppnås ved å unngå å bruke andre enheter i USB-kjeden mens du skriver ut. 25

26 Flere opplysninger om skriverprogramvaren Lukke programmer Før du installerer skriverprogramvaren på en datamaskin, må du lukke eventuelle virusprogrammer eller andre programmer som er åpne og kjøres på datamaskinen, med unntak av installasjonsprogrammet for HP DeskJet, Windows Utforsker eller Programbehandling. I Windows 95, 98 eller NT 4.0: Høyreklikk på navnet eller ikonet for programmet på oppgavelinjen. Velg Lukk. Gjenta disse trinnene for alle programmene som åpne, unntatt Windows Utforsker. I Windows 3.1x: 1 Hold Alt-tasten nede samtidig som du trykker på Tab for å finne et åpent program. 2 Slipp opp begge tastene når du finner et åpent program. 3 Velg Fil Avslutt. 4 Gjenta disse trinnene for alle programmene som åpne, unntatt Programbehandling. Angi HP DeskJet-skriveren som standardskriver I Windows 95, 98 eller NT 4.0: 1 Velg Start Innstillinger Skrivere på oppgavelinjen. 2 Høyreklikk på ikonet for HP DeskJet 840C Series, og velg Angi som standard. I Windows 3.1x: 1 Åpne Hovedgruppe i Programbehandling. 2 Dobbeltklikk på Kontrollpanel for å åpne det, og dobbeltklikk deretter på Skrivere. 3 Velg HP DeskJet 840C Series på listen Installed Printers (installerte skrivere), og klikk på Bruk som standardskriver. 4 Klikk på Lukk og avslutt Kontrollpanel. 26

27 Avinstallere skriverprogramvaren Hvis det blir nødvendig å avinstallere skriverdriveren for HP DeskJet-skriveren, skal du utføre ett av trinnene som står oppført nedenfor for ditt operativsystem. Dersom noe uventet skjer under installeringen, er det tryggest å kjøre avinstalleringsverktøyet direkte fra CD-ROM-platen eller diskettene, i stedet for fra avinstalleringsprogrammet på harddisken. I Windows 95, 98 og NT 4.0: Gjør ett av følgende: Sett CD-ROM-platen eller diskett 1 med skriverprogramvaren i datamaskinen og kjør Setup.exe. Velg alternativet Remove HP DeskJet 840C Series Software (fjern programvare for HP DeskJet 840C Series). ELLER Velg Start Programmer HP DeskJet 840C Series HP DeskJet 840C Series Uninstall (avinstaller HP DeskJet 840C Series) på oppgavelinjen. ELLER Velg Start Innstillinger Kontrollpanel på oppgavelinjen. Klikk deretter på Legg til/fjern programmer og velg HP DeskJet 840C Series (Remove only) (bare fjern). I Windows 3.1x: Gjør ett av følgende: Sett CD-en eller diskett 1 med skriverprogramvaren i datamaskinen og kjør Setup.exe. Velg alternativet Remove HP DeskJet 840C Series Software (fjern programvare for HP DeskJet 840C Series). ELLER Finn gruppen for HP DeskJet Series i Programbehandling. Dobbeltklikk på ikonet Uninstall (avinstaller) for å avinstallere skriverprogramvaren. Utskrift fra DOS Hvis du bruker DOS, finner du aktuelle opplysninger i et tekstdokument (dosread.txt). Dette dokumentet finnes i katalogen \<språkkode>\djcp\ på CD-ROM-platen med skriverprogramvaren. "Enu" er for eksempel språkkoden for engelsk, så dosread.txt finnes i katalogen \enu\djcp. Slå opp på side 73 for å finne en liste med språkkodene. Hvis du bruker disketter, finner du filen på disketten med HP DeskJetkontrollpanelet for DOS. 27

28 Grunnleggende om utskrift Velge papir De fleste typer vanlig kopipapir, postkort, indekskort, transparenter, konvolutter og etiketter fungerer greit i skriveren. Dette gjelder særlig papir som er merket for bruk i blekkskrivere. Best resultat oppnår du ved å bruke en av Hewlett-Packard-papirtypene, som er utviklet spesielt for HP-blekk og -skrivere. Ta hensyn til følgende faktorer: Størrelse. Du kan bruke alle papirstørrelser som får plass mellom papirskinnene i skriveren. bredde = 77 til 216 mm (3 til 8,5 tommer) lengde = 127 til 356 mm (5 til 14 tommer) Vekt. Du kan velge mellom en rekke ulike papirvektangivelser. Bruk vanlig papir med en vekt på g/m 2 til normal bruk. Hvithet. Noen papirtyper er hvitere enn andre, og gir skarpere, klarere farger. Bruk papirtypen HP Premium Photo (glanset) eller HP Premium Plus Photo (glanset eller matt) til utskrift av dokumenter med fotografier. Bruk papirtypen HP Bright White Inkjet eller HP Premium Inkjet til dokumenter med andre typer bilder. Glatthet på overflaten. Papirets glatthet innvirker på hvor skarp utskriften blir på papiret. Glansede, bestrøkede papirtyper fungerer bra med bilder og tabeller (der du ønsker rene linjer med intense farger av høy kvalitet). Ugjennomsiktighet. Ugjennomsiktighet viser til i hvilken grad utskriften skinner gjennom på den andre siden. Bruk papir med høy ugjennomsiktighet (eller tykkere papir) til tosidig utskrift. HP Premium Brochure and Flyer-papir er ideelt til tosidige prosjekter. 28

29 Bruk riktig papirtype HP DeskJet-skriveren kan med fordel brukes med de fleste typer vanlig kontorpapir og bankpapir med 25 prosent bomullsfibre. Siden skriveren bruker blekk til å lage et bilde, oppnår du best resultat med papir som er konstruert til bruk sammen med blekk. Det beste er å prøve seg fram med ulike papirtyper før du går til innkjøp av store mengder. HP-papir fås kjøpt i de fleste datautstyrsbutikker. Slå opp på Tilbehør og ekstrautstyr på side 70 for å finne opplysninger om papirbestilling. Papir i dårlig stand med revner, støv, rynker eller krøllete eller bøyde kanter og papir som ikke ligger flatt, kan kjøre seg fast i skriveren. Konvolutter med tykke eller bøyde kanter, konvolutter som er skadet, brettet, krøllet eller har uregelmessig form, konvolutter som er glanset eller preget, eller konvolutter med hekter eller vinduer. Papirtyper som muligens ikke fungerer På sterkt strukturert papir, f.eks. linpapir, blir utskriften kanskje ikke jevn, og blekket kan flyte utover. Ekstremt glatte, glansede eller bestrøkede papirtyper som ikke er spesielt utformet til bruk i blekkskrivere, kan sette seg fast i skriveren og muligens avstøte blekket. Gjennomslagsskjemaer (med f.eks. to eller tre ark) kan krølle seg i skriveren eller kjøre seg fast, og blekket kan også lettere smitte av. I tillegg blir bare den øverste siden skrevet ut. 29

30 Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger Etter at du er ferdig med oppsettet av siden og har valgt tekst, bilder, skrifter og farger i programmet, skal du velge innstillinger som papirtype, papirstørrelse, papirretning og utskriftskvalitet i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Hvor finner jeg denne? Måten du kommer fram til denne boksen på, avhenger av hvilket program og operativsystem du bruker. Prøv denne metoden fra Fil-menyen i dokumentet, så finner du sikkert fram. Prøv dette... 1 Klikk på Fil og deretter på Skriv ut. 3 Hvis du fremdeles ikke ser boksen, klikker du på Oppsett, Alternativer eller Egenskaper.... Eller prøv dette 1 Hvis du ikke ser alternativet Skriv ut, skal du klikke på Skriveroppsett eller Utskriftsoppsett. 2 Klikk deretter på knappen du ser Oppsett eller Alternativer. 2 Klikk deretter på knappen du ser Egenskaper, Oppsett eller Skriver. 30

31 ... Klikk deretter på en kategori og en innstilling. Spar penger og trær. Skriv ut på begge sider av papiret. Spar tid og blekk. Klikk på modusen Kladd. Kladd anbefales til utskrift av testsider og korrekturkladder. Vis fram det fullførte arbeidet på sitt beste. Klikk på utskriftskvaliteten Best. Best anbefales for fotografier som skrives ut på fotopapir. Speilvend bildet. Klikk på Speilvende bilde. Dette er glimrende til strykejernsoverføringer. Velg de aktuelle innstillingene. Velg riktig papirstørrelse og papirtype til jobben. Spar tid og fargeblekk. Klikk her for å skrive ut kladder av fargedokumenter i gråtoner. Merk: Funksjoner og ordbruk i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger kan variere noe i forhold til det som vises her, avhengig av hvilken skrivermodell du har. Kontroller blekk og tørketid. Bruk glidebryterne til å justere blekkmengden på siden og angi ekstra tørketid. 31

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899151

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899151 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Veiledning for Windows

Veiledning for Windows HP DeskJet-skriver Veiledning for Windows 640C Series Varemerker Microsoft, Windows, Windows NT og MS Windows er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Skjermbilder er gjengitt med tillatelse

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D4100 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Deskjet D2600 Printer series. Hjelp for Windows

HP Deskjet D2600 Printer series. Hjelp for Windows HP Deskjet D2600 Printer series Hjelp for Windows HP Deskjet D2600 Printer series Innhold 1 Bli kjent med HP-skriver Skriverdeler...3 Funksjoner på kontrollpanelet...4 2 Utskrift skrive ut dokumenter...5

Detaljer

Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series

Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series Brukerhåndbok Norsk Skriver HP 2000C Professional Series Color Printer HPs garanti og ansvarsbetingelser Norsk HP-produkt Garantitid Programvare 90 dager Blekkpatroner 90 dager Skrivehoder 1 år Skriver

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjelp for Windows

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjelp for Windows HP Deskjet D5500 Printer series Hjelp for Windows HP Deskjet D5500 Printer series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Fullføre oppsettet av HP-skriver Trådløs tilkobling ved bruk av One Button Wireless Setup

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok ML-1710 SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok Denne håndboken vedlegges bare av informasjonshensyn. All informasjon som er inkludert i håndboken, kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

LASERJET PRO 200 COLOR. Brukerhåndbok

LASERJET PRO 200 COLOR. Brukerhåndbok LASERJET PRO 200 COLOR Brukerhåndbok M251n M251nw HP LaserJet Pro 200 farge-m251 Seriesskriver Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon,

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien Brukerhåndbok

Skriver i HP LaserJet P2030-serien Brukerhåndbok Skriver i HP LaserJet P2030-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560- og P1600-skriver-serien Brukerhåndbok

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560- og P1600-skriver-serien Brukerhåndbok www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560- og P1600-skriver-serien Brukerhåndbok HP LaserJet Professional P1560- og P1600-skriver-serien Copyright

Detaljer

bruk hp LaserJet 5100

bruk hp LaserJet 5100 bruk hp LaserJet 5100 hp LaserJet 5100-, 5100tnog 5100dtn-serien brukerhåndbok Opphavsrett og lisens Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

LASERJET PRO CP1020 FARGESKRIVERSERIEN. Brukerhåndbok

LASERJET PRO CP1020 FARGESKRIVERSERIEN. Brukerhåndbok LASERJET PRO CP1020 FARGESKRIVERSERIEN Brukerhåndbok HP LaserJet Pro CP1020-fargeskriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon,

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

HP LaserJet 5000, 5000 N og 5000 GN skrivere Brukerhåndbok. Norsk

HP LaserJet 5000, 5000 N og 5000 GN skrivere Brukerhåndbok. Norsk HP LaserJet 5000, 5000 N og 5000 GN skrivere Brukerhåndbok Norsk HP LaserJet 5000, 5000 N og 5000 GN skrivere Brukerhåndbok Copyright Hewlett-Packard Company 1998 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

HP Photosmart 7510 Series

HP Photosmart 7510 Series HP Photosmart 7510 Series Innhold 1 Hjelp til HP Photosmart 7510 Series...3 2 Bli kjent med HP Photosmart Skriverdeler...5 Kontrollpanelfunksjoner...6 Tips for å bli kjent med skriveren...7 3 Hvordan?...9

Detaljer

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok X74-X75 Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brukerhåndbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farge-m351 og HP LaserJet Pro 400 farge-m451 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer