Veiledning for Windows

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for Windows"

Transkript

1 HP DeskJet-skriver Veiledning for Windows 640C Series Varemerker Microsoft, Windows, Windows NT og MS Windows er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Skjermbilder er gjengitt med tillatelse fra Microsoft Corporation. Merknad Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan kopieres, gjengis eller oversettes til et annet språk uten skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Company. Første utgave: Januar 2000 Slik finner du flere opplysninger Slå opp i den elektroniske brukerhåndboken for å finne flere opplysninger. Sett CD-ROM-platen med skriverprogramvaren i CD-ROM-stasjonen, og start installeringen ved å kjøre setup.exe. Velg Åpne brukerhåndboken i åpningsskjermbildet. Du finner oppdaterte opplysninger om produkter, feilsøking og oppdateringer av skriverprogramvaren på HPs web-område på: Høyreklikk på et av alternativene under Utskriftsinnstillinger for å få elektronisk hjelp til bestemte skriverinnstillinger. Gå til Start Programmer HP DeskJet 640C Series for å lese filen Merknader. Hvis du bruker DOS, finner du opplysninger i et tekstdokument (dosread.txt). Dette dokumentet finnes i katalogen \<språkkoden> \djcp\ på CD-ROM-platen med skriverprogramvaren. "Enu" er for eksempel språkkoden for engelsk, så dosread.txt finnes i katalogen \enu\djcp. På disketter er filen plassert i rotkatalogen. Slå opp på side 21 for å finne en liste over språkkoder. Hvis du bruker Windows 2000 Professional, finner du ytterligere opplysninger på HPs web-område på Innhold Skrive ut Mens du skriver ut Skrive ut på ulike papirtyper HP-verktøyboksen Få hjelp når ting ikke går som de skal Løse vanlige problemer Fjerne fastkjørt papir Knappe- og lampefunksjoner HPs kundestøtte Mer om skriveren Avinstallere skriverprogramvaren Blekkpatroner Språkkoder for DOS Produktspesifikasjoner Begrenset garanti

2 Skrive ut 1. Avgjør hvordan siden skal se ut, og velg tekst, bilder, skrift og farger i programmet (f.eks. et tekstbehandlings- eller tegneprogram). 2. Velg utskriftsinnstillinger i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Slik finner du HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger: Prøv dette... a. Klikk på Fil og deretter Skriv ut. Her kan du velge utskriftskvalitet, papirstørrelse, papirtype og skalering til riktig størrelse i kategorien Oppsett. Bruk HP fotopatron for å få utskrifter som ser ut som fotografier. Sett merke ved HP fotopatron i kategorien Oppsett. Merk: HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger på datamaskinen din kan se annerledes ut enn den som er vist her. b. Klikk deretter på knappen du ser Egenskaper, Oppsett eller Skriver. c. Hvis du fremdeles ikke ser boksen, klikker du på Oppsett, Alternativer eller Egenskaper. Eller prøv dette a. Hvis du ikke ser alternativet Skriv ut, klikker du på Skriveroppsett eller Utskriftsoppsett. Velg papirretning, speilbilde, utskrift i motsatt rekkefølge, tosidig utskrift, utskrift på flere sider og plakatutskrift i kategorien Funksjoner. b. Klikk deretter på knappen du ser Oppsett eller Alternativer. 2

3 Velg fargealternativer i kategorien Avansert. Sett merke i boksen Skriv ut i gråtoner for å skrive ut i svart-hvitt. Gjør kopierte og faksede bilder skarpere ved å velge Optimaliser for fotokopi eller telefaks. Mens du skriver ut Skriveren skriver ut ved ulike hastigheter, avhengig av hvor komplisert jobben er samt hvilken utskriftskvalitet du har valgt. Jo mer grafikk og farge du har i dokumentet, jo lengre tid tar utskriften. Hvis noe ikke går som det skal Av og til kan noe gå galt under utskrift, selv om du har gjort ditt beste. Kanskje setter et ark seg fast i skriveren, eller kanskje det ikke skjer noe i det hele tatt. Slå opp på Løse vanlige problemer på side 11 for å finne løsninger. 3. Klikk på OK i dialogboksen Skriv ut i programmet for å starte utskriften. Neste gang du skal skrive ut dette dokumentet, kan du bruke knappen Skriv ut øverst i skjermbildet i programmet. Klikk på knappen for å skrive ut et eksemplar med de samme utskriftsinnstillingene. Det tar en liten stund før utskriften begynner, fordi skriveren først skal motta informasjon fra datamaskinen. Slå opp i den elektroniske brukerhåndboken hvis du ønsker flere opplysninger om HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Du får tilgang til brukerhåndboken via CD-ROM-platen med skriverprogramvare fra HP. 3

4 Skrive ut på ulike papirtyper Skrive ut fotografier Utskriftsmateriale Fotopapir, A4 eller 8,5 x 11 tommer Framgangsmåte 1. Åpne det øvre dekselet mens skriveren er slått på, og ta ut den svarte blekkpatronen. Legg den svarte blekkpatronen i oppbevaringsbeholderen for blekkpatroner. 2. Legg fotopatronen i den tomme blekkpatronholderen, og skyv den i posisjon. 3. Lukk det øvre dekselet på skriveren. 4. Juster blekkpatronene. 5. Legg fotopapiret i innskuffen med utskriftssiden ned. 6. Skyv papirskinnene innover slik at de ligger tett inntil papirkanten. 7. Velg utskriftsinnstillinger som stemmer med fotopapirtypen og -størrelsen. 8. Skriv ut fotografiet. 9. Tilbakestill programmet i henhold til papirtypen du skal skrive ut på neste gang. Aktuelle HP-utskriftsinnstillinger Viktige retningslinjer Kategorien Oppsett - Papirtype: Velg riktig type HP Photo Paper - Utskriftskvalitet: Best - Papirstørrelse: Velg papirstørrelse - HP fotopatron: Avmerket Kategorien Funksjoner - Papirretning: Velg papirretning - Tosidig utskrift: Ikke avmerket Bruk HP Premium Photo Paper, glanset, eller HP Premium Plus Photo Paper, matt eller glanset for å oppnå best resultat. Påse at fotopapiret er lagt i innskuffen med utskriftssiden ned. Best resultat oppnås ved å ta ut hvert ark umiddelbart etter utskrift og la det tørke med utskriftssiden opp. Tørketiden avhenger av luftfuktigheten. Ta fotopatronen ut av skriveren og legg i den svarte blekkpatronen etter at fotografiet er utskrevet. Legg fotopatronen i oppbevaringsbeholderen. Hvis du brukte spesialpapir, skal dette papiret fjernes fra innskuffen. Legg i den papirtypen du skal bruke neste gang. Tilbakestill programmet i henhold til papirtypen du skal skrive ut på neste gang. Slå opp i den elektroniske brukerhåndboken hvis du trenger flere opplysninger om det å arbeide med fotografier. 4

5 Skrive ut konvolutter Enkeltkonvolutt Utskriftsmateriale Framgangsmåte 1. Skyv konvolutten, med klaffen opp og på høyre side, inn i åpningen for enkeltkonvolutter så langt den går. 2. Påse at det ligger papir i innskuffen. 3. Velg utskriftsinnstillinger som stemmer med konvoluttstørrelsen og -typen. 4. Skriv ut konvolutten. 5. Tilbakestill programmet i henhold til papirtypen du skal skrive ut på neste gang. Bunke med opptil 20 konvolutter 1. Skyv begge papirskinnene utover, og ta ut alt papiret i innskuffen. 2. Legg en bunke med opptil 20 konvolutter, med klaffsiden opp og til høyre, i innskuffen. 3. Skyv papirskinnene innover slik at de ligger tett inntil kantene på bunken. 4. Skriv ut konvoluttene. 5. Tilbakestill programmet i henhold til papirtypen du skal skrive ut på neste gang. Aktuelle HP-utskriftsinnstillinger Viktige retningslinjer Kategorien Oppsett - Papirtype: Vanlig papir - Utskriftskvalitet: Normal - Papirstørrelse: Velg konvoluttstørrelse Kategorien Funksjoner - Papirretning: Velg papirretning - Tosidig utskrift: Ikke avmerket Unngå å bruke glansede eller pregede konvolutter, eller konvolutter som har splittbinders eller vinduer. Unngå konvolutter med tykke, uregelmessige eller krøllete kanter eller som har områder som er skrukket, opprevet eller skadet på annet vis. Legg ikke i flere enn 20 konvolutter om gangen ved utskrift av konvolutter. Bank kortsiden lett på en flat overflate, slik at kortbunken er jevn før du legger den i. Følg anvisningene for utskrift av kort på side 6 når du skriver ut JIS nr. 4-konvolutter (90 x 205 mm). Konvoluttypene JIS nr. 3 (120 x 235 mm) og JIS nr. 4 (90 x 205 mm) skal legges i med klaffen opp og mot deg. Slå opp i den elektroniske brukerhåndboken hvis du trenger opplysninger om utskrift av små konvolutter. 5

6 Skrive ut kort Utskriftsmateriale Framgangsmåte 1. Ta ut utskuffen. 2. Løft opp kortskinnen. 3. Legg opptil 30 kort i innskuffen. Høyre kant på kortbunken skal ligge inntil kortskinnen. 4. Senk håndtaket på papirlengdeskinnen. Trykk nederst på innsiden av håndtaket for å løse det ut. 5. Skyv papirskinnene innover slik at de ligger tett inntil bunken. 6. Sett i utskuffen igjen. 7. Skriv ut kortene. 8. Tilbakestill programmet i henhold til papirtypen du skal skrive ut på neste gang. Aktuelle HP-utskriftsinnstillinger Kategorien Oppsett - Papirtype: Vanlig papir - Utskriftskvalitet: Normal - Papirstørrelse: Velg kortstørrelse Kategorien Funksjoner - Papirretning: Velg papirretning - Tosidig utskrift: Ikke avmerket Viktige retningslinjer Bank kortsiden lett på en flat overflate, slik at kortbunken er jevn før du legger den i. Flytt papirlengdeskinnen ved å trykke på innsiden av håndtaket for å løse ut og senke skinnen. Skyv den deretter inn mot kortbunken så langt den går. Hvis det er vanskelig å sette utskuffen på plass igjen, løfter du opp det øvre dekselet. Vent til blekkpatronholderen har flyttet seg til midten av skriveren, før du setter i utskuffen igjen og legger ned det øvre dekselet. JIS nr. 4-konvolutter (90 x 205 mm) skal legges i med klaffen opp og mot deg. Slå opp i den elektroniske brukerhåndboken hvis du trenger opplysninger om utskrift av kort. 6

7 Skrive ut etiketter Utskriftsmateriale Framgangsmåte 1. Skyv begge papirskinnene ut til siden, og ta ut alt papiret i innskuffen. 2. Vift etikettarkene for å skille dem fra hverandre. 3. Legg opptil 25 etikettark i innskuffen oppå minst 5 vanlige papirark i samme størrelse. 4. Skyv papirskinnene innover slik at de ligger tett inntil bunken. 5. Skriv ut etikettene. 6. Tilbakestill programmet i henhold til papirtypen du skal skrive ut på neste gang. Aktuelle HP-utskriftsinnstillinger Kategorien Oppsett - Papirtype: Vanlig papir - Utskriftskvalitet: Normal - Papirstørrelse: Velg papirstørrelse Kategorien Funksjoner - Papirretning: Velg papirretning - Tosidig utskrift: Ikke avmerket Viktige retningslinjer Bruk bare etikettark i størrelsen Letter (USA) eller A4. Bruk bare papiretiketter som er spesiallaget for blekkskrivere. Legg aldri i flere enn 25 ark om gangen. Bruk bare hele etikettark. Bruk ikke etikettark som er klebrige, krøllete eller skrukkete, eller som har løsnet fra arket. Slå opp i den elektroniske brukerhåndboken hvis du trenger opplysninger om utskrift av etiketter. 7

8 Skrive ut transparenter Utskriftsmateriale Framgangsmåte 1. Skyv begge papirskinnene ut til siden, og ta ut alt papiret i innskuffen. 2. Legg opptil 25 transparenter i innskuffen med den grove siden ned og limstripen inn mot skriveren. 3. Skyv papirskinnene innover slik at de ligger tett inntil kantene på transparentene. 4. Skriv ut transparenten. 5. Tilbakestill programmet i henhold til papirtypen du skal skrive ut på neste gang. Aktuelle HP-utskriftsinnstillinger Kategorien Oppsett - Papirtype: Velg type transparentfilm - Utskriftskvalitet: Best - Papirstørrelse: Velg størrelse på transparentfilmen Kategorien Funksjoner - Papirretning: Velg papirretning - Tosidig utskrift: Ikke avmerket Viktige retningslinjer Best resultat oppnås ved å bruke HP Premium Inkjet Rapid Dry Transparencies, som er spesiallaget for HP Inkjet-skrivere. Ettersom transparenter trenger lengre tørketid enn vanlig papir, blir de tørket av skriveren automatisk før de sendes ut. Trykk på Fortsett-knappen foran på skriveren for å fortsette utskriften. Velg Normal som utskriftskvalitet hvis du vil skrive ut raskere. Slå opp i den elektroniske brukerhåndboken hvis du trenger opplysninger om utskrift av transparenter. 8

9 Skrive ut plakater Utskriftsmateriale Framgangsmåte 1. Legg papiret i innskuffen. 2. Skyv papirskinnene innover slik at de ligger helt inntil arkene. 3. Velg utskriftsinnstillinger som stemmer med plakatstørrelsen og -typen. 4. Skriv ut plakaten. 5. Tilbakestill programmet i henhold til papirtypen du skal skrive ut på neste gang. Aktuelle HP-utskriftsinnstillinger Kategorien Oppsett - Papirtype: Vanlig papir - Utskriftskvalitet: Normal - Papirstørrelse: Velg størrelse Kategorien Funksjoner - Papirretning: Velg papirretning - Tosidig utskrift: Ikke avmerket - Plakatutskrift: Sett et merke i denne boksen, og velg størrelsen 2x2, 3x3 eller 4x4 Viktige retningslinjer Klipp kantene på arkene og lim dem sammen etter utskrift. Slå opp i den elektroniske brukerhåndboken hvis du trenger opplysninger om utskrift av plakater. 9

10 HP-verktøyboksen Bruk Verktøyboks for HP DeskJet til å rense og vedlikeholde skriveren, finne opplysninger og skrive ut en testside. Følg anvisningene for det aktuelle Windows-systemet for å finne HP-verktøyboksen. Windows 95, 98 og NT 4.0 Klikk på Start Programmer HP DeskJet 640C Series Verktøyboks for HP DeskJet 640C Series. Windows 3.1x Dobbeltklikk på ikonet for HP-verktøyboksen i gruppen HP DeskJet Verktøyboks (verktøy for HP DeskJet) i Programbehandling. ELLER Dobbeltklikk på ikonet for HP-verktøyboksen. Dette ikonet finnes på skrivebordet når du starter datamaskinen. ELLER Klikk på ikonet for HP-verktøyboksen, som vises på oppgavelinjen nederst i skjermbildet når HP-verktøyboksen er åpen. 10

11 Få hjelp når ting ikke går som de skal Løse vanlige problemer Det er frustrerende når ting ikke går som de skal. I dette avsnittet finner du tips som hjelper deg med å fastslå og løse problemet. USB-problemer USB-installering. Hvis du ved et uhell valgte bort USB-installering første gang du koplet HP DeskJet-skriveren til datamaskinen, kan du følge disse anvisningene for å få fram skjermbildene for USB-installering igjen: 1. Kople USB-kabelen fra skriveren. 2. Sett CD-ROM-platen (eller diskett 1 hvis du bruker disketter) med skriverprogramvaren i datamaskinen. 3. Klikk på Start Kjør. 4. Bla til CD-ROM- eller diskettstasjonen. Velg Oppsett og klikk på Åpne. 5. Filen setup.exe vises i dialogboksen. Klikk på OK. 6. Velg alternativet Remove HP DeskJet 640C Series Software (fjern programvare for HP DeskJet 640C Series). 7. Kople USB-kabelen til skriveren igjen. Skjermbildet for USB-installering skal komme fram igjen. 8. Fortsett med trinn 8 på plakaten Hurtigstart. Skriveren gir ikke respons. Påse at Windows 98 er startet, og at datamaskinen er tilkoplet med en USB-kabel. Du må bruke en parallellkabel hvis du ikke har Windows 98. USB er ikke aktivert. 1. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel i Windows Dobbeltklikk på ikonet System. 3. Klikk på kategorien Enhetsbehandling. 4. Klikk på plusstegnet (+) ved siden av alternativet Universal Serial Bus Controller (kontroller for Universal Serial Bus). USB er trolig aktivert hvis en USB-vertskontroller og et USB-rotknutepunkt står oppført. Hvis disse enhetene ikke står oppført, kan du slå opp i dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen, eller ta kontakt med produsenten for å få informasjon om hvordan du aktiverer og konfigurerer USB. 5. Selv om du ikke kan aktivere USB, kan du likevel kople skriverens parallellport til datamaskinen ved hjelp av en parallellkabel. Kabeltilkopling. Påse at USB-kabelen er godt festet. Kople USB-kabelen fra skriveren, og kople den til på nytt. Påse at kabelen er godt festet. Utskriftshastighet. Ved bruk i USB-kjede kan skriveren fungere langsommere hvis andre USB-enheter eller andre programmer brukes samtidig som du skriver ut. Optimal utskriftsytelse og -kvalitet oppnås ved å unngå å bruke andre enheter i USB-kjeden mens du skriver ut. USB-knutepunkt. Hvis skriveren er koplet til et USB-knutepunkt og meldingen "Error Writing to USB Port" (feil ved skriving til USB-port) vises, mottar ikke skriveren gyldige data fra den andre enheten eller det andre knutepunktet. Kople skriveren direkte til USB-porten på datamaskinen. Ukjent enhet. Hvis du får meldingen "Unknown device is found" (fant ukjent enhet) når du installerer USB-programvaren, skal du frakople USB-kabelen, avinstallere skriverprogramvaren (se side 20) og slå av datamaskinen og skriveren. Dra ut strømledningen til skriveren. Sett i strømledningen til skriveren igjen, og start installeringen av USB-programvaren på nytt (se plakaten Hurtigstart). 11

12 Feil ved skriving til LPT1. Du har muligens ikke tilkoplet USB-kabelen før du installerte programvaren. 1. Kople USB-kabelen fra skriveren. 2. Sett CD-ROM-platen (eller diskett 1 hvis du bruker disketter) med skriverprogramvaren i datamaskinen. 3. Klikk på Start Kjør. 4. Bla til CD-ROM- eller diskettstasjonen. Velg Oppsett og klikk på Åpne. 5. Filen setup.exe vises i dialogboksen. Klikk på OK. 6. Velg Remove HP DeskJet 640C Series software (fjern programvaren for HP DeskJet 640C Series) for å fjerne programvaren. 7. Kople USB-kabelen til skriveren igjen. Skjermbildet for USB-installering skal komme fram igjen. 8. Gjenta trinnet "Installer USB- og skriverprogramvaren". Se plakaten Hurtigstart eller side 18 i den elektroniske brukerhåndboken. Deler av dokumentet mangler eller er feilplassert Papirretning. Hvis utskriften er plassert feil på siden, må du kontrollere at du har valgt riktig papirretning (Stående eller Liggende) i kategorien Funksjoner i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Papirstørrelse. Påse at du har valgt riktig papirstørrelse i kategorien Oppsett i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Justering. Hvis fargeblekket og det svarte blekket ikke er riktig justert i forhold til hverandre på den utskrevne siden, må du justere blekkpatronene. Klikk på kategorien Skriverservice og deretter på Juster blekkpatronene i HP-verktøyboksen. Legge i papir. Prøv å legge i papiret på nytt hvis utskriften er skråstilt eller forskjøvet. Påse at papirskinnene ligger helt inntil utskriftsmaterialet. Marginnstillinger. Hvis teksten går over kanten på siden: Kontroller at margene er riktig innstilt i programmet. Sørg for at elementene i dokumentet får plass innenfor utskriftsområdet på siden. Kontroller at du har valgt riktig papirstørrelse i kategorien Oppsett i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Farger. Hvis fargene er feil eller mangler: Rens den trefargede blekkpatronen. Klikk på kategorien Skriverservice og deretter Rens blekkpatronene i HP-verktøyboksen. Skift den trefargede blekkpatronen. Klikk i boksen Skriv ut i gråtoner for å deaktivere dette alternativet i kategorien Avansert i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Kommunikasjon. Hvis uleselige tegn vises på utskriften, har datamaskinen muligens mistet kontakten med skriveren. Forsøk å slå datamaskinen og skriveren av og på én gang. Kontroller at alle kablene er godt festet hvis problemet ikke forsvinner. 12

13 Utskriftskvaliteten er dårlig Ingen side kom ut av skriveren Blekkpatroner. Hvis blekket smitter av, legger seg i striper eller er flekkete: Det er trolig nødvendig å rense blekkpatronene. Du finner anvisninger i HP-verktøyboksen. Det kan være nødvendig å skifte blekkpatronene. Du finner anvisninger i HP-verktøyboksen. Kontroller at du har fjernet beskyttelsesteipen på blekkpatronene. Hvis fargeblekket og det svarte blekket ikke er riktig justert på den utskrevne siden, kan du gå til HP-verktøyboksen og klikke på Juster blekkpatronene. Papir. Kontroller følgende hvis utskriften er blek eller fargene er matte eller smitter over i hverandre: Du bruker papir som er beregnet på blekkskrivere. Papiret er lagt i med utskriftssiden ned. Du har valgt riktig papirtype i kategorien Oppsett i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Blekk. Du kan kontrollere blekkmengden på siden ved å endre utskriftskvaliteten. Hvis blekket smitter av, bruker du muligens for mye blekk. Klikk på Normal eller Kladd i stedet for Best i kategorien Oppsett i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Du kan også redusere blekkmengden ved hjelp av glidebryteren Blekkmengde i kategorien Avansert. Du skriver kanskje ut i Kladd-modus. Klikk på Normal eller Best i kategorien Oppsett i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Vær tålmodig. Det tar en stund å skrive ut kompliserte dokumenter, for eksempel fargefotografier. Kontroller om av/på-lampen blinker. I så fall er skriveren i ferd med å behandle data. Strømtilførsel. Pass på at skriveren er på (av/på-lampen foran på skriveren skal lyse), og at alle koplinger sitter godt fast. Deksel. Pass på at det øvre dekselet på skriveren er lukket. Blinkende lamper. Slå opp på Knappe- og lampefunksjoner på side 15. Papir. Påse at papiret er lagt i innskuffen på riktig måte. Blekkpatroner. Kontroller at begge blekkpatronene er riktig installert i holderne, med riktige HP-delenumre. Ingen respons fra skriveren. Hvis du bruker en parallellport på skriveren, bruker du kanskje feil kabel (i samsvar med IEEE 1284-standarden, fra HP). Hvis du bruker riktig kabel, kan du slå skriveren av og på én gang. Meldingen "Det har oppstått et problem". Utfør trinnene i boksen, og klikk på Prøv på nytt. Hvis boksen kommer fram på nytt, klikker du på Hopp over. Hvis skriveren er tilkoplet datamaskinen med en parallellkabel, må du påse at du bruker HPs parallelle grensesnittkabel for toveiskommunikasjon, som er i samsvar med IEEE 1284-standarden. 13

14 En blank side kom ut av skriveren Teip. Kontroller at du har fjernet beskyttelsesteipen på blekkpatronene. Standardskriver. Kontroller at du har valgt HP DeskJet 640C Series-skriveren som standardskriver. Blekk. Det kan være tomt for blekk. Skift blekkpatronene. Telefakser. Hvis du har mottatt en elektronisk telefaks på datamaskinen, og skriveren skriver ut en blank side når du prøver å skrive ut telefaksen, kan du forsøke å lagre telefaksen i grafisk format (f.eks. TIF). Deretter setter du den inn i et tekstbehandlingsdokument, og skriver den ut derfra. Fjerne fastkjørt papir Av/på-lampen og Fortsett-lampen blinker vekselvis ved fastkjørt papir. Følg disse anvisningene for å fjerne fastkjørt papir. 1. Slå av skriveren. 2. Åpne det øvre dekselet, og ta ut utskuffen. 3. Dra det fastkjørte papiret ut av skriveren. Fjern alle avrevne papirbiter fra papirbanen. 4. Fjern krøllete eller opprevet papir fra innskuffen. 5. Legg i papiret på nytt. 6. Sett i utskuffen igjen, og lukk det øvre dekselet. 7. Slå på skriveren. 14

15 Knappe- og lampefunksjoner Det er to knapper og tre lamper foran på skriveren. Lampene angir når skriveren er i drift på riktig måte, og når den trenger tilsyn. Knappene brukes til å styre skriveren. Når disse lampene ser slik ut... Må du gjøre følgende... er slått av og er slått av Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren. lyser og er slått av Send et dokument til skriveren. Skriveren er klar til utskrift. lyser og blinker Hvis du nettopp har installert en blekkpatron, er det viktig å påse at blekkpatronen er satt godt på plass i skriveren med pilen rettet inn mot prikkene på blekkpatronholderen. Lukk det øverste dekselet på skriveren hvis dette er åpent. Kontroller at det ligger papir i innskuffen, og at papiret er lagt i skuffen på riktig måte. Trykk på Fortsett-knappen for å slette feiltilstanden. Se etter feilmeldinger eller anvisninger på dataskjermen. blinker og er slått av Det er ikke nødvendig å foreta seg noe. Dette betyr at datamaskinen sender et dokument til skriveren, eller at skriveren er i ferd med å skrive ut et dokument. blinker og blinker Trykk på av/på-knappen for å slå av skriveren. Avbryt eventuelle utskriftsjobber som venter i datamaskinen. Trykk på av/på-knappen igjen for å slå på skriveren. Trykk på av/på-knappen igjen for å slå av skriveren hvis problemet ikke ble løst. Dra strømledningen til skriveren ut av stikkontakten. Sett ledningen til skriveren i stikkontakten igjen, og trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren. 15

16 HPs kundestøtte HP DeskJet-skriverne fastsetter standarden for kvalitet og pålitelighet. Du har derfor gjort et ypperlig valg. Hvis du likevel trenger hjelp, er HPs kundestøtte sin prisbelønnede service og støtte nær. Her kan du få eksperthjelp til bruk av HP-skriveren, og få svar på spesifikke spørsmål om problemer du måtte støte på. Uansett om du tar kontakt elektronisk eller på telefon, får du den støtten du trenger og støtten kommer raskt. HPs elektroniske kundestøtte Klikk deg raskt fram til en løsning! HPs elektroniske kundestøtte er et glimrende sted å få svar på spørsmål om HP-produkter. Her har du tilgang til alt fra nyttige utskriftstips til de nyeste oppdateringene av produkter og programvare gratis hele døgnet, sju dager i uken. Hvis du har et modem tilkoplet datamaskinen, og du abonnerer på en elektronisk tjeneste eller har direkte tilgang til Internett, kan du skaffe en mengde forskjellige opplysninger om skriveren på følgende web-områder: Engelsk: Forenklet kinesisk: Fransk: Japansk: Koreansk: Portugisisk: Spansk: Tradisjonell kinesisk: Tysk: Fra HPs elektroniske kundestøtte har du tilgang til HPs kundestøttes brukerfora og HPs kundestøtte via e-post. HPs kundestøttes brukerfora De er både vennlige og informative. Gå til våre elektroniske brukerfora. Du kan lese gjennom eksisterende meldinger som er sendt inn av andre HP-brukere, for å finne de svarene du leter etter. Du kan også legge inn spørsmål, og deretter komme tilbake igjen senere for å se om andre kyndige brukere eller systemoperatører har lagt inn ideer eller forslag. HPs kundestøtte via e-post Ta kontakt med HP via e-post, og få personlig svar fra en servicetekniker hos HPs kundestøtte. Svar gis vanligvis innen 24 timer etter mottak (med unntak av helligdager). Dette er et svært godt alternativ for spørsmål som ikke haster. Merk: HPs kundestøtte via e-post er muligens ikke tilgjengelig på alle språk. Lydtips via HPs kundestøtte (bare i USA) Ring til vår gratis, automatiserte støttelinje på tlf. (877) (bare i USA) for å få raske og enkle løsninger på vanlige spørsmål om HP DeskJet-skrivere. 16

17 Skriverprogramvare Ved hjelp av skriverprogramvare (også kalt en skriverdriver) kan skriveren snakke med datamaskinen. HP tilbyr skriverprogramvare og programvareoppdateringer for Windows 3.1x, 95, 98, NT 4.0 og Windows Ta kontakt med Er det første gang du installerer? Trenger du programvareoppda teringer? I USA Last ned skriverprogramvaren fra webområdet til HPs elektroniske kundestøtte. Slå opp på side 16 for å finne adressene til web-områdene. Lag disketter ved hjelp av en datamaskin med CD-ROM-stasjon. Start installeringen av skriverprogramvaren for å lage diskettene. Velg lag disketter av skriverprogramvaren når åpningsskjermbildet kommer fram, og følg anvisningene på skjermen. Ring tlf. (661) (USA) for å bestille 3,5-tommers disketter. Frakt- og ekspedisjonsavgifter kan pålegges. Eventuell bonusprogramvare på CD- ROM-platen blir ikke levert på disketter. Last ned skriverprogramvaren fra webområdet til HPs elektroniske kundestøtte. Slå opp på side 16 for å finne adressene til web-områdene. Ring tlf. (661) (USA) for å bestille 3,5-tommers disketter. Programvareoppgraderinger leveres for prisen på CD-ROM-platen eller diskettene pluss frakt. programvareprodusenten når det gjelder skriverprogramvare for MS-DOS. Tabellen nedenfor inneholder flere måter å skaffe skriverprogramvare på. Andre steder i verden Last ned skriverprogramvaren fra web-området til HPs elektroniske kundestøtte. Slå opp på side 16 for å finne adressene til web-områdene. Lag disketter ved hjelp av en datamaskin med CD-ROM-stasjon. Start installeringen av skriverprogramvaren for å lage diskettene. Velg lag disketter av skriverprogramvaren når åpningsskjermbildet kommer fram, og følg anvisningene på skjermen. Last ned skriverprogramvaren fra web-området til HPs elektroniske kundestøtte. Slå opp på side 16 for å finne adressene til web-områdene. Ta kontakt med nærmeste kundestøttesenter for HP. Slå opp på side 18 for å finne telefonnumre. 17

18 DeskJet 640C Series HPs kundestøtte via telefon Region Nord-Amerika (inkludert Canada) Asia, stillehavsområdene Europa Latin-Amerika Fjerntakst kan pålegges i ulike regioner. Telefonstøtte Avgiftsbasert 90 dager 90 dager 1 år Før du ringer, ber vi deg sørge for at: 1. Du har studert plakaten Hurtigstart og denne veiledningen for å finne tips om installering og feilsøking. 2. Du har søkt etter produkthjelp via HPs elektroniske kundestøtte. Slå opp på side 16 for å finne adressene til HPs web-områder. 3. Hvis du er i USA, kan du ringe til Lydtips via HPs kundestøtte, vår gratis, automatiserte støttelinje på tlf. (877) for å få raske og enkle svar på vanlige spørsmål om HP DeskJet-skrivere. 4. Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av ovenstående tiltak, kan du ringe til en servicetekniker for HP mens du sitter foran datamaskinen og skriveren. Sørg for å ha følgende opplysninger klar før du ringer: - skriverens serienummer (etiketten bak på skriveren). - skriverens modellnummer (etiketten foran på skriveren). - datamaskinmodell. - versjon av skriverprogramvaren. På denne måten kan vi straks hjelpe deg med det du lurer på! Her finner du telefonnummeret til HPs kundestøttesenter i ditt land: Afrika/Midtøsten 41 22/ Argentina (541) Australia Belgia (fransk) 32 (0) Belgia (nederlandsk) 32 (0) Brasil Canada (905) Chile Danmark 45 (0) Filippinene Finland 358 (9) Frankrike 33 (0) Hellas Hongkong (800) India Indonesia Irland 353 (0) Israel Italia 39 (0) Japan, Osaka Japan, Tokyo Kina Korea Malaysia Mexico D.F Mexico, Guadalajara Midtøsten/Afrika 41 22/ Nederland 31 (0) New Zealand (09) Norge 47 (0) Polen (+48) Portugal 351 (0) Russland Singapore Spania 34 (9) Storbritannia og Nord-Irland 44 (0) Sveits 41 (0) Sverige 46 (0) Thailand (66-2)

Din bruksanvisning HP DESKJET 610C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167914

Din bruksanvisning HP DESKJET 610C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167914 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899150

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 610/612C http://no.yourpdfguides.com/dref/899013

Din bruksanvisning HP DESKJET 610/612C http://no.yourpdfguides.com/dref/899013 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP DeskJet 610C Series Printer

HP DeskJet 610C Series Printer HP DeskJet 610C Series Printer 8VHU V*XLGH %HQXW]HUKDQGEXFK 0DQXHOG XWLOLVDWLRQ 0DQXDOLQVWUXFWLYR GHRSHUDFLyQ +DQGOHLGLQJ 0DQXDOHXWHQWH $QYlQGDUKDQGERN *XLDGR8VXiULR %UXJHUKnQGERJ.l\WW RSDV %UXNHUKnQGERN

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 3300

Din bruksanvisning HP DESKJET 3300 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899151

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899151 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 648C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167950

Din bruksanvisning HP DESKJET 648C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167950 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 640C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167932

Din bruksanvisning HP DESKJET 640C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167932 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1 Hurtighjelp hp deskjet 948c/940c/920c series Innholdsfortegnelse Bli kjent med skriveren.......................... 1 Introduksjon av hp deskjet-skriveren........................ 2 Finne informasjon....................................

Detaljer

Brukerhåndbok. Innhold

Brukerhåndbok. Innhold Brukerhåndbok Innhold Navigere i brukerhåndboken..........................................2 Installere skriveren.............................. 3 Tilkople skriveren med en parallell skriverkabel.......................3

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 842C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168145

Din bruksanvisning HP DESKJET 842C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168145 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 930C Series. Norsk

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 930C Series. Norsk HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows 930C Series Norsk Varemerker Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation (patentnummer 4955066 og 4974159 i USA).

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 950C-Series. Norsk

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 950C-Series. Norsk HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows 950C-Series Norsk Varemerker Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation (patentnummer 4955066 og 4974159 i USA).

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 6127 http://no.yourpdfguides.com/dref/899067

Din bruksanvisning HP DESKJET 6127 http://no.yourpdfguides.com/dref/899067 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DESKJET 6127. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP DESKJET 6127 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp

Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp Slik skriver du ut Skrive ut på papir og annet materiale Spesielle funksjoner Produktvedlikehold Problemløsing Produktspesifikasjoner Hurtighjelp hp deskjet 995c series

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 845C http://no.yourpdfguides.com/dref/899566

Din bruksanvisning HP DESKJET 845C http://no.yourpdfguides.com/dref/899566 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Brukerhåndbok. Innhold

Brukerhåndbok. Innhold Brukerhåndbok Innhold Navigere i brukerhåndboken..........................................2 Installere skriveren.............................. 3 Tilkople skriveren med en parallell skriverkabel.......................3

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

HP DeskJet 695C/697C. Skriverserien. Brukerhåndbok

HP DeskJet 695C/697C. Skriverserien. Brukerhåndbok HP DeskJet 695C/697C Skriverserien Brukerhåndbok Støtte og registrering Vennligst bruk web-sidene til HPs kundestøtte når det gjelder produktstøtte og registrering av DeskJet-skrivere: http://www.hp.com/go/support

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 3400

Din bruksanvisning HP DESKJET 3400 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp HP Deskjet D1400 series Windows-hjelp HP Deskjet D1400-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 648C PRINTER

Din bruksanvisning HP DESKJET 648C PRINTER Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gratulerer med den nye HP DeskJet-skriveren!

Gratulerer med den nye HP DeskJet-skriveren! Gratulerer med den nye HP DeskJet-skriveren! H er ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du snakke med HP-forhandleren eller ringe til kundestøtten (du finner telefonnummeret under Kundestøtte

Detaljer

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D4100 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

om skriveren... 1 skrive ut på papir og andre medier... 15

om skriveren... 1 skrive ut på papir og andre medier... 15 hurtighjelp hp deskjet 845c/825c series innholdsfortegnelse om skriveren................................. 1 innføring i skrivere i hp deskjet 845c/825c series............. 2 begreper og konvensjoner..............................

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 710/712C http://no.yourpdfguides.com/dref/899420

Din bruksanvisning HP DESKJET 710/712C http://no.yourpdfguides.com/dref/899420 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows HP Deskjet D730 Printer Hjelp for Windows HP Deskjet D730-skriver Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 712C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168079

Din bruksanvisning HP DESKJET 712C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168079 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D1300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 695C http://no.yourpdfguides.com/dref/4173870

Din bruksanvisning HP DESKJET 695C http://no.yourpdfguides.com/dref/4173870 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Elektronisk veiledning

Elektronisk veiledning Elektronisk veiledning Innhold Navigere i den elektroniske veiledningen........................2 Grunnleggende om utskrift.................... 3 Velge papir....................................................3

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

HP Deskjet D4200 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D4200 series. Windows-hjelp HP Deskjet D4200 series Windows-hjelp HP Deskjet D4200-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor:

brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor: brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor: merknader spesialfunksjoner komme i gang tilkoblingsmuligheter utskrift vedlikehold problemløsing spesifikasjoner

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series

Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series Brukerhåndbok Norsk Skriver HP 2000C Professional Series Color Printer HPs garanti og ansvarsbetingelser Norsk HP-produkt Garantitid Programvare 90 dager Blekkpatroner 90 dager Skrivehoder 1 år Skriver

Detaljer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer FUNKSJONSOVERSIKT

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer FUNKSJONSOVERSIKT HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer FUNKSJONSOVERSIKT Varemerker HP ColorSmart II, HP PhotoREt II og HP ZoomSmart Scaling Technology er varemerker for Hewlett-Packard Company. Microsoft er

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP Business Inkjet 1000-skriverserien. Brukerhåndbok

HP Business Inkjet 1000-skriverserien. Brukerhåndbok HP Business Inkjet 1000-skriverserien Brukerhåndbok HP Business Inkjet 1000-skriverserien Brukerhåndbok Første utgave: 04/2005 Copyright-informasjon 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 840C

Din bruksanvisning HP DESKJET 840C Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

HP Scanjet 3800-fotoskanner Brukerhåndbok

HP Scanjet 3800-fotoskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3800-fotoskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3800 Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing og oversetting uten skriftlig

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter TM

Z25, Z35 Color Jetprinter TM Z25, Z35 Color Jetprinter TM Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Hurtigreferanse. hp deskjet 948c/940c/920c series-skrivere* *Enkelte skrivermodeller er ikke tilgjengelige i alle regioner

Hurtigreferanse. hp deskjet 948c/940c/920c series-skrivere* *Enkelte skrivermodeller er ikke tilgjengelige i alle regioner Hurtigreferanse hp deskjet 948c/940c/920c series-skrivere* *Enkelte skrivermodeller er ikke tilgjengelige i alle regioner Innholdsfortegnelse Innledning til hp deskjet-skriveren..................................1

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning HP Deskjet 5400-serie Brukerveiledning Merknader fra Hewlett- Packard Company Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Med enerett. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette

Detaljer

TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering

TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering TI-programvare for grafiske enheter Installasjonsanvisninger for TI-programvare for grafiske enheter Lokaliseringsanvisninger TI-83 Plus

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

HP Officejet Pro K850-serien. Brukerhåndbok

HP Officejet Pro K850-serien. Brukerhåndbok HP Officejet Pro K850-serien Brukerhåndbok HP Officejet Pro K850/K850dn-serien Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2005 Copyright Hewlett Packard Development Company, L.P. Utgave 1, 5/2005 Kopiering,

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Innhold 1 HP Deskjet 1510 series Hjelp... 1 2 Bli kjent med HP Deskjet 1510 series... 3 Skriverdeler... 4 Kontrollpanelfunksjoner... 5 Statuslampe... 6 Auto-Av... 9 3 Print (Skriv

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 3810/3820

Din bruksanvisning HP DESKJET 3810/3820 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer