Veiledning for Windows

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for Windows"

Transkript

1 HP DeskJet-skriver Veiledning for Windows 640C Series Varemerker Microsoft, Windows, Windows NT og MS Windows er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Skjermbilder er gjengitt med tillatelse fra Microsoft Corporation. Merknad Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan kopieres, gjengis eller oversettes til et annet språk uten skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Company. Første utgave: Januar 2000 Slik finner du flere opplysninger Slå opp i den elektroniske brukerhåndboken for å finne flere opplysninger. Sett CD-ROM-platen med skriverprogramvaren i CD-ROM-stasjonen, og start installeringen ved å kjøre setup.exe. Velg Åpne brukerhåndboken i åpningsskjermbildet. Du finner oppdaterte opplysninger om produkter, feilsøking og oppdateringer av skriverprogramvaren på HPs web-område på: Høyreklikk på et av alternativene under Utskriftsinnstillinger for å få elektronisk hjelp til bestemte skriverinnstillinger. Gå til Start Programmer HP DeskJet 640C Series for å lese filen Merknader. Hvis du bruker DOS, finner du opplysninger i et tekstdokument (dosread.txt). Dette dokumentet finnes i katalogen \<språkkoden> \djcp\ på CD-ROM-platen med skriverprogramvaren. "Enu" er for eksempel språkkoden for engelsk, så dosread.txt finnes i katalogen \enu\djcp. På disketter er filen plassert i rotkatalogen. Slå opp på side 21 for å finne en liste over språkkoder. Hvis du bruker Windows 2000 Professional, finner du ytterligere opplysninger på HPs web-område på Innhold Skrive ut Mens du skriver ut Skrive ut på ulike papirtyper HP-verktøyboksen Få hjelp når ting ikke går som de skal Løse vanlige problemer Fjerne fastkjørt papir Knappe- og lampefunksjoner HPs kundestøtte Mer om skriveren Avinstallere skriverprogramvaren Blekkpatroner Språkkoder for DOS Produktspesifikasjoner Begrenset garanti

2 Skrive ut 1. Avgjør hvordan siden skal se ut, og velg tekst, bilder, skrift og farger i programmet (f.eks. et tekstbehandlings- eller tegneprogram). 2. Velg utskriftsinnstillinger i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Slik finner du HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger: Prøv dette... a. Klikk på Fil og deretter Skriv ut. Her kan du velge utskriftskvalitet, papirstørrelse, papirtype og skalering til riktig størrelse i kategorien Oppsett. Bruk HP fotopatron for å få utskrifter som ser ut som fotografier. Sett merke ved HP fotopatron i kategorien Oppsett. Merk: HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger på datamaskinen din kan se annerledes ut enn den som er vist her. b. Klikk deretter på knappen du ser Egenskaper, Oppsett eller Skriver. c. Hvis du fremdeles ikke ser boksen, klikker du på Oppsett, Alternativer eller Egenskaper. Eller prøv dette a. Hvis du ikke ser alternativet Skriv ut, klikker du på Skriveroppsett eller Utskriftsoppsett. Velg papirretning, speilbilde, utskrift i motsatt rekkefølge, tosidig utskrift, utskrift på flere sider og plakatutskrift i kategorien Funksjoner. b. Klikk deretter på knappen du ser Oppsett eller Alternativer. 2

3 Velg fargealternativer i kategorien Avansert. Sett merke i boksen Skriv ut i gråtoner for å skrive ut i svart-hvitt. Gjør kopierte og faksede bilder skarpere ved å velge Optimaliser for fotokopi eller telefaks. Mens du skriver ut Skriveren skriver ut ved ulike hastigheter, avhengig av hvor komplisert jobben er samt hvilken utskriftskvalitet du har valgt. Jo mer grafikk og farge du har i dokumentet, jo lengre tid tar utskriften. Hvis noe ikke går som det skal Av og til kan noe gå galt under utskrift, selv om du har gjort ditt beste. Kanskje setter et ark seg fast i skriveren, eller kanskje det ikke skjer noe i det hele tatt. Slå opp på Løse vanlige problemer på side 11 for å finne løsninger. 3. Klikk på OK i dialogboksen Skriv ut i programmet for å starte utskriften. Neste gang du skal skrive ut dette dokumentet, kan du bruke knappen Skriv ut øverst i skjermbildet i programmet. Klikk på knappen for å skrive ut et eksemplar med de samme utskriftsinnstillingene. Det tar en liten stund før utskriften begynner, fordi skriveren først skal motta informasjon fra datamaskinen. Slå opp i den elektroniske brukerhåndboken hvis du ønsker flere opplysninger om HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Du får tilgang til brukerhåndboken via CD-ROM-platen med skriverprogramvare fra HP. 3

4 Skrive ut på ulike papirtyper Skrive ut fotografier Utskriftsmateriale Fotopapir, A4 eller 8,5 x 11 tommer Framgangsmåte 1. Åpne det øvre dekselet mens skriveren er slått på, og ta ut den svarte blekkpatronen. Legg den svarte blekkpatronen i oppbevaringsbeholderen for blekkpatroner. 2. Legg fotopatronen i den tomme blekkpatronholderen, og skyv den i posisjon. 3. Lukk det øvre dekselet på skriveren. 4. Juster blekkpatronene. 5. Legg fotopapiret i innskuffen med utskriftssiden ned. 6. Skyv papirskinnene innover slik at de ligger tett inntil papirkanten. 7. Velg utskriftsinnstillinger som stemmer med fotopapirtypen og -størrelsen. 8. Skriv ut fotografiet. 9. Tilbakestill programmet i henhold til papirtypen du skal skrive ut på neste gang. Aktuelle HP-utskriftsinnstillinger Viktige retningslinjer Kategorien Oppsett - Papirtype: Velg riktig type HP Photo Paper - Utskriftskvalitet: Best - Papirstørrelse: Velg papirstørrelse - HP fotopatron: Avmerket Kategorien Funksjoner - Papirretning: Velg papirretning - Tosidig utskrift: Ikke avmerket Bruk HP Premium Photo Paper, glanset, eller HP Premium Plus Photo Paper, matt eller glanset for å oppnå best resultat. Påse at fotopapiret er lagt i innskuffen med utskriftssiden ned. Best resultat oppnås ved å ta ut hvert ark umiddelbart etter utskrift og la det tørke med utskriftssiden opp. Tørketiden avhenger av luftfuktigheten. Ta fotopatronen ut av skriveren og legg i den svarte blekkpatronen etter at fotografiet er utskrevet. Legg fotopatronen i oppbevaringsbeholderen. Hvis du brukte spesialpapir, skal dette papiret fjernes fra innskuffen. Legg i den papirtypen du skal bruke neste gang. Tilbakestill programmet i henhold til papirtypen du skal skrive ut på neste gang. Slå opp i den elektroniske brukerhåndboken hvis du trenger flere opplysninger om det å arbeide med fotografier. 4

5 Skrive ut konvolutter Enkeltkonvolutt Utskriftsmateriale Framgangsmåte 1. Skyv konvolutten, med klaffen opp og på høyre side, inn i åpningen for enkeltkonvolutter så langt den går. 2. Påse at det ligger papir i innskuffen. 3. Velg utskriftsinnstillinger som stemmer med konvoluttstørrelsen og -typen. 4. Skriv ut konvolutten. 5. Tilbakestill programmet i henhold til papirtypen du skal skrive ut på neste gang. Bunke med opptil 20 konvolutter 1. Skyv begge papirskinnene utover, og ta ut alt papiret i innskuffen. 2. Legg en bunke med opptil 20 konvolutter, med klaffsiden opp og til høyre, i innskuffen. 3. Skyv papirskinnene innover slik at de ligger tett inntil kantene på bunken. 4. Skriv ut konvoluttene. 5. Tilbakestill programmet i henhold til papirtypen du skal skrive ut på neste gang. Aktuelle HP-utskriftsinnstillinger Viktige retningslinjer Kategorien Oppsett - Papirtype: Vanlig papir - Utskriftskvalitet: Normal - Papirstørrelse: Velg konvoluttstørrelse Kategorien Funksjoner - Papirretning: Velg papirretning - Tosidig utskrift: Ikke avmerket Unngå å bruke glansede eller pregede konvolutter, eller konvolutter som har splittbinders eller vinduer. Unngå konvolutter med tykke, uregelmessige eller krøllete kanter eller som har områder som er skrukket, opprevet eller skadet på annet vis. Legg ikke i flere enn 20 konvolutter om gangen ved utskrift av konvolutter. Bank kortsiden lett på en flat overflate, slik at kortbunken er jevn før du legger den i. Følg anvisningene for utskrift av kort på side 6 når du skriver ut JIS nr. 4-konvolutter (90 x 205 mm). Konvoluttypene JIS nr. 3 (120 x 235 mm) og JIS nr. 4 (90 x 205 mm) skal legges i med klaffen opp og mot deg. Slå opp i den elektroniske brukerhåndboken hvis du trenger opplysninger om utskrift av små konvolutter. 5

6 Skrive ut kort Utskriftsmateriale Framgangsmåte 1. Ta ut utskuffen. 2. Løft opp kortskinnen. 3. Legg opptil 30 kort i innskuffen. Høyre kant på kortbunken skal ligge inntil kortskinnen. 4. Senk håndtaket på papirlengdeskinnen. Trykk nederst på innsiden av håndtaket for å løse det ut. 5. Skyv papirskinnene innover slik at de ligger tett inntil bunken. 6. Sett i utskuffen igjen. 7. Skriv ut kortene. 8. Tilbakestill programmet i henhold til papirtypen du skal skrive ut på neste gang. Aktuelle HP-utskriftsinnstillinger Kategorien Oppsett - Papirtype: Vanlig papir - Utskriftskvalitet: Normal - Papirstørrelse: Velg kortstørrelse Kategorien Funksjoner - Papirretning: Velg papirretning - Tosidig utskrift: Ikke avmerket Viktige retningslinjer Bank kortsiden lett på en flat overflate, slik at kortbunken er jevn før du legger den i. Flytt papirlengdeskinnen ved å trykke på innsiden av håndtaket for å løse ut og senke skinnen. Skyv den deretter inn mot kortbunken så langt den går. Hvis det er vanskelig å sette utskuffen på plass igjen, løfter du opp det øvre dekselet. Vent til blekkpatronholderen har flyttet seg til midten av skriveren, før du setter i utskuffen igjen og legger ned det øvre dekselet. JIS nr. 4-konvolutter (90 x 205 mm) skal legges i med klaffen opp og mot deg. Slå opp i den elektroniske brukerhåndboken hvis du trenger opplysninger om utskrift av kort. 6

7 Skrive ut etiketter Utskriftsmateriale Framgangsmåte 1. Skyv begge papirskinnene ut til siden, og ta ut alt papiret i innskuffen. 2. Vift etikettarkene for å skille dem fra hverandre. 3. Legg opptil 25 etikettark i innskuffen oppå minst 5 vanlige papirark i samme størrelse. 4. Skyv papirskinnene innover slik at de ligger tett inntil bunken. 5. Skriv ut etikettene. 6. Tilbakestill programmet i henhold til papirtypen du skal skrive ut på neste gang. Aktuelle HP-utskriftsinnstillinger Kategorien Oppsett - Papirtype: Vanlig papir - Utskriftskvalitet: Normal - Papirstørrelse: Velg papirstørrelse Kategorien Funksjoner - Papirretning: Velg papirretning - Tosidig utskrift: Ikke avmerket Viktige retningslinjer Bruk bare etikettark i størrelsen Letter (USA) eller A4. Bruk bare papiretiketter som er spesiallaget for blekkskrivere. Legg aldri i flere enn 25 ark om gangen. Bruk bare hele etikettark. Bruk ikke etikettark som er klebrige, krøllete eller skrukkete, eller som har løsnet fra arket. Slå opp i den elektroniske brukerhåndboken hvis du trenger opplysninger om utskrift av etiketter. 7

8 Skrive ut transparenter Utskriftsmateriale Framgangsmåte 1. Skyv begge papirskinnene ut til siden, og ta ut alt papiret i innskuffen. 2. Legg opptil 25 transparenter i innskuffen med den grove siden ned og limstripen inn mot skriveren. 3. Skyv papirskinnene innover slik at de ligger tett inntil kantene på transparentene. 4. Skriv ut transparenten. 5. Tilbakestill programmet i henhold til papirtypen du skal skrive ut på neste gang. Aktuelle HP-utskriftsinnstillinger Kategorien Oppsett - Papirtype: Velg type transparentfilm - Utskriftskvalitet: Best - Papirstørrelse: Velg størrelse på transparentfilmen Kategorien Funksjoner - Papirretning: Velg papirretning - Tosidig utskrift: Ikke avmerket Viktige retningslinjer Best resultat oppnås ved å bruke HP Premium Inkjet Rapid Dry Transparencies, som er spesiallaget for HP Inkjet-skrivere. Ettersom transparenter trenger lengre tørketid enn vanlig papir, blir de tørket av skriveren automatisk før de sendes ut. Trykk på Fortsett-knappen foran på skriveren for å fortsette utskriften. Velg Normal som utskriftskvalitet hvis du vil skrive ut raskere. Slå opp i den elektroniske brukerhåndboken hvis du trenger opplysninger om utskrift av transparenter. 8

9 Skrive ut plakater Utskriftsmateriale Framgangsmåte 1. Legg papiret i innskuffen. 2. Skyv papirskinnene innover slik at de ligger helt inntil arkene. 3. Velg utskriftsinnstillinger som stemmer med plakatstørrelsen og -typen. 4. Skriv ut plakaten. 5. Tilbakestill programmet i henhold til papirtypen du skal skrive ut på neste gang. Aktuelle HP-utskriftsinnstillinger Kategorien Oppsett - Papirtype: Vanlig papir - Utskriftskvalitet: Normal - Papirstørrelse: Velg størrelse Kategorien Funksjoner - Papirretning: Velg papirretning - Tosidig utskrift: Ikke avmerket - Plakatutskrift: Sett et merke i denne boksen, og velg størrelsen 2x2, 3x3 eller 4x4 Viktige retningslinjer Klipp kantene på arkene og lim dem sammen etter utskrift. Slå opp i den elektroniske brukerhåndboken hvis du trenger opplysninger om utskrift av plakater. 9

10 HP-verktøyboksen Bruk Verktøyboks for HP DeskJet til å rense og vedlikeholde skriveren, finne opplysninger og skrive ut en testside. Følg anvisningene for det aktuelle Windows-systemet for å finne HP-verktøyboksen. Windows 95, 98 og NT 4.0 Klikk på Start Programmer HP DeskJet 640C Series Verktøyboks for HP DeskJet 640C Series. Windows 3.1x Dobbeltklikk på ikonet for HP-verktøyboksen i gruppen HP DeskJet Verktøyboks (verktøy for HP DeskJet) i Programbehandling. ELLER Dobbeltklikk på ikonet for HP-verktøyboksen. Dette ikonet finnes på skrivebordet når du starter datamaskinen. ELLER Klikk på ikonet for HP-verktøyboksen, som vises på oppgavelinjen nederst i skjermbildet når HP-verktøyboksen er åpen. 10

11 Få hjelp når ting ikke går som de skal Løse vanlige problemer Det er frustrerende når ting ikke går som de skal. I dette avsnittet finner du tips som hjelper deg med å fastslå og løse problemet. USB-problemer USB-installering. Hvis du ved et uhell valgte bort USB-installering første gang du koplet HP DeskJet-skriveren til datamaskinen, kan du følge disse anvisningene for å få fram skjermbildene for USB-installering igjen: 1. Kople USB-kabelen fra skriveren. 2. Sett CD-ROM-platen (eller diskett 1 hvis du bruker disketter) med skriverprogramvaren i datamaskinen. 3. Klikk på Start Kjør. 4. Bla til CD-ROM- eller diskettstasjonen. Velg Oppsett og klikk på Åpne. 5. Filen setup.exe vises i dialogboksen. Klikk på OK. 6. Velg alternativet Remove HP DeskJet 640C Series Software (fjern programvare for HP DeskJet 640C Series). 7. Kople USB-kabelen til skriveren igjen. Skjermbildet for USB-installering skal komme fram igjen. 8. Fortsett med trinn 8 på plakaten Hurtigstart. Skriveren gir ikke respons. Påse at Windows 98 er startet, og at datamaskinen er tilkoplet med en USB-kabel. Du må bruke en parallellkabel hvis du ikke har Windows 98. USB er ikke aktivert. 1. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel i Windows Dobbeltklikk på ikonet System. 3. Klikk på kategorien Enhetsbehandling. 4. Klikk på plusstegnet (+) ved siden av alternativet Universal Serial Bus Controller (kontroller for Universal Serial Bus). USB er trolig aktivert hvis en USB-vertskontroller og et USB-rotknutepunkt står oppført. Hvis disse enhetene ikke står oppført, kan du slå opp i dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen, eller ta kontakt med produsenten for å få informasjon om hvordan du aktiverer og konfigurerer USB. 5. Selv om du ikke kan aktivere USB, kan du likevel kople skriverens parallellport til datamaskinen ved hjelp av en parallellkabel. Kabeltilkopling. Påse at USB-kabelen er godt festet. Kople USB-kabelen fra skriveren, og kople den til på nytt. Påse at kabelen er godt festet. Utskriftshastighet. Ved bruk i USB-kjede kan skriveren fungere langsommere hvis andre USB-enheter eller andre programmer brukes samtidig som du skriver ut. Optimal utskriftsytelse og -kvalitet oppnås ved å unngå å bruke andre enheter i USB-kjeden mens du skriver ut. USB-knutepunkt. Hvis skriveren er koplet til et USB-knutepunkt og meldingen "Error Writing to USB Port" (feil ved skriving til USB-port) vises, mottar ikke skriveren gyldige data fra den andre enheten eller det andre knutepunktet. Kople skriveren direkte til USB-porten på datamaskinen. Ukjent enhet. Hvis du får meldingen "Unknown device is found" (fant ukjent enhet) når du installerer USB-programvaren, skal du frakople USB-kabelen, avinstallere skriverprogramvaren (se side 20) og slå av datamaskinen og skriveren. Dra ut strømledningen til skriveren. Sett i strømledningen til skriveren igjen, og start installeringen av USB-programvaren på nytt (se plakaten Hurtigstart). 11

12 Feil ved skriving til LPT1. Du har muligens ikke tilkoplet USB-kabelen før du installerte programvaren. 1. Kople USB-kabelen fra skriveren. 2. Sett CD-ROM-platen (eller diskett 1 hvis du bruker disketter) med skriverprogramvaren i datamaskinen. 3. Klikk på Start Kjør. 4. Bla til CD-ROM- eller diskettstasjonen. Velg Oppsett og klikk på Åpne. 5. Filen setup.exe vises i dialogboksen. Klikk på OK. 6. Velg Remove HP DeskJet 640C Series software (fjern programvaren for HP DeskJet 640C Series) for å fjerne programvaren. 7. Kople USB-kabelen til skriveren igjen. Skjermbildet for USB-installering skal komme fram igjen. 8. Gjenta trinnet "Installer USB- og skriverprogramvaren". Se plakaten Hurtigstart eller side 18 i den elektroniske brukerhåndboken. Deler av dokumentet mangler eller er feilplassert Papirretning. Hvis utskriften er plassert feil på siden, må du kontrollere at du har valgt riktig papirretning (Stående eller Liggende) i kategorien Funksjoner i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Papirstørrelse. Påse at du har valgt riktig papirstørrelse i kategorien Oppsett i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Justering. Hvis fargeblekket og det svarte blekket ikke er riktig justert i forhold til hverandre på den utskrevne siden, må du justere blekkpatronene. Klikk på kategorien Skriverservice og deretter på Juster blekkpatronene i HP-verktøyboksen. Legge i papir. Prøv å legge i papiret på nytt hvis utskriften er skråstilt eller forskjøvet. Påse at papirskinnene ligger helt inntil utskriftsmaterialet. Marginnstillinger. Hvis teksten går over kanten på siden: Kontroller at margene er riktig innstilt i programmet. Sørg for at elementene i dokumentet får plass innenfor utskriftsområdet på siden. Kontroller at du har valgt riktig papirstørrelse i kategorien Oppsett i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Farger. Hvis fargene er feil eller mangler: Rens den trefargede blekkpatronen. Klikk på kategorien Skriverservice og deretter Rens blekkpatronene i HP-verktøyboksen. Skift den trefargede blekkpatronen. Klikk i boksen Skriv ut i gråtoner for å deaktivere dette alternativet i kategorien Avansert i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Kommunikasjon. Hvis uleselige tegn vises på utskriften, har datamaskinen muligens mistet kontakten med skriveren. Forsøk å slå datamaskinen og skriveren av og på én gang. Kontroller at alle kablene er godt festet hvis problemet ikke forsvinner. 12

13 Utskriftskvaliteten er dårlig Ingen side kom ut av skriveren Blekkpatroner. Hvis blekket smitter av, legger seg i striper eller er flekkete: Det er trolig nødvendig å rense blekkpatronene. Du finner anvisninger i HP-verktøyboksen. Det kan være nødvendig å skifte blekkpatronene. Du finner anvisninger i HP-verktøyboksen. Kontroller at du har fjernet beskyttelsesteipen på blekkpatronene. Hvis fargeblekket og det svarte blekket ikke er riktig justert på den utskrevne siden, kan du gå til HP-verktøyboksen og klikke på Juster blekkpatronene. Papir. Kontroller følgende hvis utskriften er blek eller fargene er matte eller smitter over i hverandre: Du bruker papir som er beregnet på blekkskrivere. Papiret er lagt i med utskriftssiden ned. Du har valgt riktig papirtype i kategorien Oppsett i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Blekk. Du kan kontrollere blekkmengden på siden ved å endre utskriftskvaliteten. Hvis blekket smitter av, bruker du muligens for mye blekk. Klikk på Normal eller Kladd i stedet for Best i kategorien Oppsett i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Du kan også redusere blekkmengden ved hjelp av glidebryteren Blekkmengde i kategorien Avansert. Du skriver kanskje ut i Kladd-modus. Klikk på Normal eller Best i kategorien Oppsett i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Vær tålmodig. Det tar en stund å skrive ut kompliserte dokumenter, for eksempel fargefotografier. Kontroller om av/på-lampen blinker. I så fall er skriveren i ferd med å behandle data. Strømtilførsel. Pass på at skriveren er på (av/på-lampen foran på skriveren skal lyse), og at alle koplinger sitter godt fast. Deksel. Pass på at det øvre dekselet på skriveren er lukket. Blinkende lamper. Slå opp på Knappe- og lampefunksjoner på side 15. Papir. Påse at papiret er lagt i innskuffen på riktig måte. Blekkpatroner. Kontroller at begge blekkpatronene er riktig installert i holderne, med riktige HP-delenumre. Ingen respons fra skriveren. Hvis du bruker en parallellport på skriveren, bruker du kanskje feil kabel (i samsvar med IEEE 1284-standarden, fra HP). Hvis du bruker riktig kabel, kan du slå skriveren av og på én gang. Meldingen "Det har oppstått et problem". Utfør trinnene i boksen, og klikk på Prøv på nytt. Hvis boksen kommer fram på nytt, klikker du på Hopp over. Hvis skriveren er tilkoplet datamaskinen med en parallellkabel, må du påse at du bruker HPs parallelle grensesnittkabel for toveiskommunikasjon, som er i samsvar med IEEE 1284-standarden. 13

14 En blank side kom ut av skriveren Teip. Kontroller at du har fjernet beskyttelsesteipen på blekkpatronene. Standardskriver. Kontroller at du har valgt HP DeskJet 640C Series-skriveren som standardskriver. Blekk. Det kan være tomt for blekk. Skift blekkpatronene. Telefakser. Hvis du har mottatt en elektronisk telefaks på datamaskinen, og skriveren skriver ut en blank side når du prøver å skrive ut telefaksen, kan du forsøke å lagre telefaksen i grafisk format (f.eks. TIF). Deretter setter du den inn i et tekstbehandlingsdokument, og skriver den ut derfra. Fjerne fastkjørt papir Av/på-lampen og Fortsett-lampen blinker vekselvis ved fastkjørt papir. Følg disse anvisningene for å fjerne fastkjørt papir. 1. Slå av skriveren. 2. Åpne det øvre dekselet, og ta ut utskuffen. 3. Dra det fastkjørte papiret ut av skriveren. Fjern alle avrevne papirbiter fra papirbanen. 4. Fjern krøllete eller opprevet papir fra innskuffen. 5. Legg i papiret på nytt. 6. Sett i utskuffen igjen, og lukk det øvre dekselet. 7. Slå på skriveren. 14

15 Knappe- og lampefunksjoner Det er to knapper og tre lamper foran på skriveren. Lampene angir når skriveren er i drift på riktig måte, og når den trenger tilsyn. Knappene brukes til å styre skriveren. Når disse lampene ser slik ut... Må du gjøre følgende... er slått av og er slått av Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren. lyser og er slått av Send et dokument til skriveren. Skriveren er klar til utskrift. lyser og blinker Hvis du nettopp har installert en blekkpatron, er det viktig å påse at blekkpatronen er satt godt på plass i skriveren med pilen rettet inn mot prikkene på blekkpatronholderen. Lukk det øverste dekselet på skriveren hvis dette er åpent. Kontroller at det ligger papir i innskuffen, og at papiret er lagt i skuffen på riktig måte. Trykk på Fortsett-knappen for å slette feiltilstanden. Se etter feilmeldinger eller anvisninger på dataskjermen. blinker og er slått av Det er ikke nødvendig å foreta seg noe. Dette betyr at datamaskinen sender et dokument til skriveren, eller at skriveren er i ferd med å skrive ut et dokument. blinker og blinker Trykk på av/på-knappen for å slå av skriveren. Avbryt eventuelle utskriftsjobber som venter i datamaskinen. Trykk på av/på-knappen igjen for å slå på skriveren. Trykk på av/på-knappen igjen for å slå av skriveren hvis problemet ikke ble løst. Dra strømledningen til skriveren ut av stikkontakten. Sett ledningen til skriveren i stikkontakten igjen, og trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren. 15

16 HPs kundestøtte HP DeskJet-skriverne fastsetter standarden for kvalitet og pålitelighet. Du har derfor gjort et ypperlig valg. Hvis du likevel trenger hjelp, er HPs kundestøtte sin prisbelønnede service og støtte nær. Her kan du få eksperthjelp til bruk av HP-skriveren, og få svar på spesifikke spørsmål om problemer du måtte støte på. Uansett om du tar kontakt elektronisk eller på telefon, får du den støtten du trenger og støtten kommer raskt. HPs elektroniske kundestøtte Klikk deg raskt fram til en løsning! HPs elektroniske kundestøtte er et glimrende sted å få svar på spørsmål om HP-produkter. Her har du tilgang til alt fra nyttige utskriftstips til de nyeste oppdateringene av produkter og programvare gratis hele døgnet, sju dager i uken. Hvis du har et modem tilkoplet datamaskinen, og du abonnerer på en elektronisk tjeneste eller har direkte tilgang til Internett, kan du skaffe en mengde forskjellige opplysninger om skriveren på følgende web-områder: Engelsk: Forenklet kinesisk: Fransk: Japansk: Koreansk: Portugisisk: Spansk: Tradisjonell kinesisk: Tysk: Fra HPs elektroniske kundestøtte har du tilgang til HPs kundestøttes brukerfora og HPs kundestøtte via e-post. HPs kundestøttes brukerfora De er både vennlige og informative. Gå til våre elektroniske brukerfora. Du kan lese gjennom eksisterende meldinger som er sendt inn av andre HP-brukere, for å finne de svarene du leter etter. Du kan også legge inn spørsmål, og deretter komme tilbake igjen senere for å se om andre kyndige brukere eller systemoperatører har lagt inn ideer eller forslag. HPs kundestøtte via e-post Ta kontakt med HP via e-post, og få personlig svar fra en servicetekniker hos HPs kundestøtte. Svar gis vanligvis innen 24 timer etter mottak (med unntak av helligdager). Dette er et svært godt alternativ for spørsmål som ikke haster. Merk: HPs kundestøtte via e-post er muligens ikke tilgjengelig på alle språk. Lydtips via HPs kundestøtte (bare i USA) Ring til vår gratis, automatiserte støttelinje på tlf. (877) (bare i USA) for å få raske og enkle løsninger på vanlige spørsmål om HP DeskJet-skrivere. 16

17 Skriverprogramvare Ved hjelp av skriverprogramvare (også kalt en skriverdriver) kan skriveren snakke med datamaskinen. HP tilbyr skriverprogramvare og programvareoppdateringer for Windows 3.1x, 95, 98, NT 4.0 og Windows Ta kontakt med Er det første gang du installerer? Trenger du programvareoppda teringer? I USA Last ned skriverprogramvaren fra webområdet til HPs elektroniske kundestøtte. Slå opp på side 16 for å finne adressene til web-områdene. Lag disketter ved hjelp av en datamaskin med CD-ROM-stasjon. Start installeringen av skriverprogramvaren for å lage diskettene. Velg lag disketter av skriverprogramvaren når åpningsskjermbildet kommer fram, og følg anvisningene på skjermen. Ring tlf. (661) (USA) for å bestille 3,5-tommers disketter. Frakt- og ekspedisjonsavgifter kan pålegges. Eventuell bonusprogramvare på CD- ROM-platen blir ikke levert på disketter. Last ned skriverprogramvaren fra webområdet til HPs elektroniske kundestøtte. Slå opp på side 16 for å finne adressene til web-områdene. Ring tlf. (661) (USA) for å bestille 3,5-tommers disketter. Programvareoppgraderinger leveres for prisen på CD-ROM-platen eller diskettene pluss frakt. programvareprodusenten når det gjelder skriverprogramvare for MS-DOS. Tabellen nedenfor inneholder flere måter å skaffe skriverprogramvare på. Andre steder i verden Last ned skriverprogramvaren fra web-området til HPs elektroniske kundestøtte. Slå opp på side 16 for å finne adressene til web-områdene. Lag disketter ved hjelp av en datamaskin med CD-ROM-stasjon. Start installeringen av skriverprogramvaren for å lage diskettene. Velg lag disketter av skriverprogramvaren når åpningsskjermbildet kommer fram, og følg anvisningene på skjermen. Last ned skriverprogramvaren fra web-området til HPs elektroniske kundestøtte. Slå opp på side 16 for å finne adressene til web-områdene. Ta kontakt med nærmeste kundestøttesenter for HP. Slå opp på side 18 for å finne telefonnumre. 17

18 DeskJet 640C Series HPs kundestøtte via telefon Region Nord-Amerika (inkludert Canada) Asia, stillehavsområdene Europa Latin-Amerika Fjerntakst kan pålegges i ulike regioner. Telefonstøtte Avgiftsbasert 90 dager 90 dager 1 år Før du ringer, ber vi deg sørge for at: 1. Du har studert plakaten Hurtigstart og denne veiledningen for å finne tips om installering og feilsøking. 2. Du har søkt etter produkthjelp via HPs elektroniske kundestøtte. Slå opp på side 16 for å finne adressene til HPs web-områder. 3. Hvis du er i USA, kan du ringe til Lydtips via HPs kundestøtte, vår gratis, automatiserte støttelinje på tlf. (877) for å få raske og enkle svar på vanlige spørsmål om HP DeskJet-skrivere. 4. Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av ovenstående tiltak, kan du ringe til en servicetekniker for HP mens du sitter foran datamaskinen og skriveren. Sørg for å ha følgende opplysninger klar før du ringer: - skriverens serienummer (etiketten bak på skriveren). - skriverens modellnummer (etiketten foran på skriveren). - datamaskinmodell. - versjon av skriverprogramvaren. På denne måten kan vi straks hjelpe deg med det du lurer på! Her finner du telefonnummeret til HPs kundestøttesenter i ditt land: Afrika/Midtøsten 41 22/ Argentina (541) Australia Belgia (fransk) 32 (0) Belgia (nederlandsk) 32 (0) Brasil Canada (905) Chile Danmark 45 (0) Filippinene Finland 358 (9) Frankrike 33 (0) Hellas Hongkong (800) India Indonesia Irland 353 (0) Israel Italia 39 (0) Japan, Osaka Japan, Tokyo Kina Korea Malaysia Mexico D.F Mexico, Guadalajara Midtøsten/Afrika 41 22/ Nederland 31 (0) New Zealand (09) Norge 47 (0) Polen (+48) Portugal 351 (0) Russland Singapore Spania 34 (9) Storbritannia og Nord-Irland 44 (0) Sveits 41 (0) Sverige 46 (0) Thailand (66-2)

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Scanjet 3770 digital flatskanner

HP Scanjet 3770 digital flatskanner HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing

Detaljer

hp LaserJet 4100 brukerhåndbok

hp LaserJet 4100 brukerhåndbok hp LaserJet 4100 brukerhåndbok HP LaserJet-skriverne 4100, 4100N, 4100TN og 4100DTN Brukerhåndbok Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

bruk hp LaserJet 5100

bruk hp LaserJet 5100 bruk hp LaserJet 5100 hp LaserJet 5100-, 5100tnog 5100dtn-serien brukerhåndbok Opphavsrett og lisens Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brukerhåndbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farge-m351 og HP LaserJet Pro 400 farge-m451 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

HP Photosmart 7510 Series

HP Photosmart 7510 Series HP Photosmart 7510 Series Innhold 1 Hjelp til HP Photosmart 7510 Series...3 2 Bli kjent med HP Photosmart Skriverdeler...5 Kontrollpanelfunksjoner...6 Tips for å bli kjent med skriveren...7 3 Hvordan?...9

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X9575. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X9575 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. Brukerhåndbok Dell B1260dn GRUNNLEGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. AVANSERT Brukerhåndboken gir

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

E321, E323 laserskrivere

E321, E323 laserskrivere E321, E323 laserskrivere Brukerhåndbok Oktober 2002 www.lexmark.com Utgave: Oktober 2002 Følgende avsnitt gjelder ikke for land der slike bestemmelser er uforenlige med aktuelle lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn Brukerhåndbok Mars 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Her finner du informasjon

Her finner du informasjon Her finner du informasjon Installeringshåndbok Gir informasjon om hvordan du setter sammen skriveren og installerer skriverprogramvaren. Referansehåndbok (denne håndboken) Gir detaljert informasjon om

Detaljer

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005 W840 Brukerhåndbok Mars 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International, Inc.

Detaljer

Sorthvitt-laser MFP. Brukerhåndbok. Juni 2011

Sorthvitt-laser MFP. Brukerhåndbok. Juni 2011 Sorthvitt-laser MFP Brukerhåndbok Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Modell(er): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Innhold Sikkerhetsinformasjon...14

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 X54x-serien Brukerhåndbok August 2009 www.lexmark.com Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Innhold Sikkerhetsinformasjon...11 Bli kjent med skriveren...13

Detaljer