Din bruksanvisning HP DESKJET 640C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning HP DESKJET 640C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167932"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt:.2 Utover det mest grunnleggende Skrive ut fotografier Skrive ut konvolutter.. 40 Skrive ut kort Skrive ut etiketter Skrive ut transparenter Skrive ut strykejernsoverføringer..47 Installere skriveren Tilkople skriveren med en parallell skriverkabel....

3 Tilkople skriveren med en USB-kabel.. 12 Flere opplysninger om skriverprogramvaren Grunnleggende om utskrift Velge papir Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. 26 Skrive ut på standard papirstørrelser.. 28 Skrive ut på ulike papirstørrelser Skrive ut på begge sider av papiret Lage et speilbilde av dokumentet Om farger.. 34 Om bilder....

4 Hjelp. 48 HPs kundestøtte. 48 Tillegg Verktøyboks for HP DeskJet Blekkpatroner Vedlikeholde skriveren.63 Øke skriverens yteevne Minimumsmarger ved utskrift Systemkrav

5 . 65 Tilbehør og ekstrautstyr Bestillingsopplysninger Språkkoder for DOS.. 69 Miljøvennlige aspekter ved DeskJet-skriveren (Universal Serial Bus) Denne metoden kan bare benyttes hvis du kjører Windows 98 eller Windows 2000 Professional på datamaskinen. Slå opp på "Tilkople skriveren med en USB-kabel" på side 12 for å finne anvisninger. Skriverkabelen følger ikke med skriveren. Den må kjøpes separat. Slå opp på side 66 for å finne bestillingsopplysninger. Tilkople skriveren med en parallell skriverkabel Merk: Slå opp på side 12 hvis du bruker en USB-kabel til kommunikasjon mellom skriveren og datamaskinen. 3 Trinn 1: Pakk ut skriveren 1 Fjern pakkematerialet og teipen på utsiden av skriveren. Trinn 2: Kople til parallellkabelen Du må kjøpe en skriverkabel som håndterer toveiskommunikasjon (i samsvar med IEEE 1284-standarden), for eksempel HP-delenummer C2950A. 1 Påse at både skriveren og datamaskinen er slått av. Teip 2 Kople den enden av kabelen som ikke har skruer, til skriveren. at alt papiret i bunken er av samme størrelse og type.) Bank bunken lett på et flatt underlag for å få den jevn. Innskuff 3 Legg papiret i innskuffen med utskriftssiden ned. Skyv papiret godt inn i papirskuffen til det ikke går lenger. Papirbreddeskinne Papirlengdeskinne 6 4 Skyv begge papirskinnene inn slik at de ligger tett inntil papirkanten. Trinn 5: Sett i blekkpatronene 1 Trykk på av/på-knappen Av/på-lampen lyser. 2 Åpne det øvre dekselet. Blekkpatronholderen flyttes til en tilgjengelig stilling, og Fortsett-lampen blinker. Blekkpatronholder Fortsett-lampe (blinker) Av/pålampe (på) for å slå på skriveren. 3 Ta blekkpatronene ut av de individuelle pakkene. 7 4 Fjern forsiktig beskyttelsesteipen på den trefargede og svarte blekkpatronen. Merk: Vær forsiktig så du ikke berører blekkdysene eller de elektriske kopperkontaktene. Fjern IKKE kopperstrimmelen. Denne inneholder elektriske kontakter som er nødvendige for at blekkpatronene skal fungere riktig. Svart blekkpatron Teip Trefarget blekkpatron Sett den svarte blekkpatronen i høyre holder og den trefargede blekkpatronen i venstre holder. Begge blekkpatronene må være på plass før du kan bruke skriveren. Trefarget blekkpatron Svart blekkpatron eller Fotopatron 5 Lukk det øvre dekselet. Blekkdyser Teip Blekkdyser Fortsett-lampen fortsetter å blinke en stund før den slukkes. (Du hører at blekkpatronholderen går tilbake til utgangsposisjon på høyre side i skriveren.) 8 Merk: Hvis Fortsett-lampen fortsetter å blinke, eller holderen ikke går tilbake til høyre side i skriveren, tar du ut begge blekkpatronene og setter dem i på nytt. En blekkpatron skal byttes ut når den begynner å gå tom for blekk. La den tomme blekkpatronen stå i holderen i skriveren, med mindre du har en ny blekkpatron klar. Skriveren kan ikke skrive ut med bare én blekkpatron installert. Det anbefales å ha ekstra blekkpatroner for hånd. Når du kjøper blekkpatroner, er det viktig at du sjekker delenumrene nedenfor nøye for å være sikker på at du kjøper riktige blekkpatroner til skriveren. Disse blekkpatronene er spesielt utformet for skriveren for å gi resultater som alltid er klare og skarpe. Svart HP No. [15] (tilsvarer C6614 Series) Trefarget HP No. [49] (tilsvarer Series) HP Fotopatron C1816 Trinn 6: Installer skriverprogramvaren Før du kan ta den nye HP DeskJet-skriveren i bruk, må du installere skriverprogramvaren på datamaskinen du skal skrive ut fra. Skriverprogramvaren finnes på CD-ROM-platen som fulgte med skriveren. Hewlett-Packard tilbyr oppdatert skriverprogramvare med jevne mellomrom. Gå til "Skriverprogramvare" på side 50 for å få opplysninger om hvordan du skaffer oppdatert skriverprogramvare. Før du setter i gang 1 Påse at datamaskinen er fullstendig installert og fungerer som den skal. 2 Påse at skriveren er installert på riktig måte og klar til å skrive ut ved hjelp av de foregående anvisningene. 3 Påse at skriveren er koplet til datamaskinen med en parallellkabel, og at ingen eksterne enheter (for eksempel skannere, enheter for sikkerhetskopiering eller bryterbokser) er installert mellom skriveren og datamaskinen.

6 4 Påse at både skriveren og datamaskinen er slått på. 5 Lukk eventuelle programmer som er åpne og kjøres på datamaskinen, med unntak av installasjonsprogrammet for HP DeskJet, Windows Utforsker eller Programbehandling. Slå opp på side 22 for å finne anvisninger om hvordan du lukker programmer. 9 Installere skriverprogramvaren fra CD-ROMplaten Windows 95, 98 og NT 4.0: 1 Slå på datamaskinen og vent til Windows startes. 2 Sett CD-ROM-platen med skriverprogramvaren fra HP i CD-ROMstasjonen. 5 Bla gjennom til ikonet for CD-ROM-platen. Merk: Hvis boksen Oppdaget ny maskinvare kommer fram under installeringsprosedyren, klikker du på krysset i det øverste høyre hjørnet i boksen, eller på Avbryt. 3 Velg Start Kjør. 6 Klikk på Setup. 7 Klikk på Åpne. 4 Klikk på Bla gjennom Filen Setup vises i dialogboksen Kjør. Klikk på OK. Windows 2000 Professional Hvis du bruker Windows 2000 Professional, finner du ytterligere opplysninger på HPs web-område på Merk: Hvis du trenger skriverprogramvaren på disketter: 9 Følg anvisningene på skjermen for å installere skriverprogramvaren. Ta kontakt med nærmeste kundestøttesenter for HP, som er oppført på side 51. ELLER Hvis du har tilgang til en datamaskin med CD-ROMstasjon, kan du sette CD-ROM-platen med skriverprogramvaren i denne stasjonen og begynne programvareinstalleringen. Velg lag disketter av skriverprogramvaren når åpningsskjermbildet kommer fram. Windows 3.1x: 1 Velg Fil Kjør i Programbehandling. 2 Skriv stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen i datamaskinen, og skriv deretter setup.exe. Eksempel: D:\setup.exe. Klikk deretter på OK. 3 Følg anvisningene på skjermen for å installere skriverprogramvaren. Merk: Hvis du ikke vet hvilken bokstav CD-ROMstasjonen har, kan du åpne Windows Utforsker eller Filbehandling og se etter bokstaven ved siden av CD-ROM-ikonet. 11 Hvis du har installeringsproblemer Kontroller at skriveren er på og at alle koplinger sitter godt fast. Tilk blekkdysene eller de elektriske kopperkontaktene. Fjern IKKE kopperstrimmelen. Denne inneholder elektriske kontakter som er nødvendige for at blekkpatronene skal fungere riktig. Svart blekkpatron Teip Trefarget blekkpatron Sett den svarte blekkpatronen i høyre holder og den trefargede blekkpatronen i venstre holder. Begge blekkpatronene må være på plass før du kan bruke skriveren. Trefarget blekkpatron Svart blekkpatron eller Fotopatron 5 Lukk det øvre dekselet. Blekkdyser Teip Blekkdyser Fortsett-lampen fortsetter å blinke en stund før den slukkes. (Du hører at blekkpatronholderen går tilbake til utgangsposisjon på høyre side i skriveren.) 16 Merk: Hvis Fortsett-lampen fortsetter å blinke, eller hvis holderen ikke går tilbake til høyre side i skriveren, tar du ut begge blekkpatronene og setter dem i på nytt. En blekkpatron skal byttes ut når den begynner å gå tom for blekk. La den tomme blekkpatronen stå i holderen i skrivriveren direkte til USB-utgangen på datamaskinen hvis den er tilkoplet via en annen USB-enhet eller et annet USB-knutepunkt. Kontroller også at kablene er fast tilkoplet. (USB-knutepunkter er maskinvareenheter du kan kople flere USB-kabler til.) Hvis disse enhetene ikke er oppført, kan du slå opp i dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen, eller ta kontakt med produsenten for å få opplysninger om hvordan du aktiverer og konfigurerer USB. Husk at du alltid kan kople skriverens parallellport til datamaskinen ved hjelp av en parallellkabel. Jeg avbrøt USB-installeringen ved et uhell første gang jeg koplet HP DeskJet-skriveren til datamaskinen. Hvordan kan jeg få fram installeringsskjermbildet igjen? Slik får du fram skjermbildene for USB-installering igjen: 1 Kople USB-kabelen fra skriveren. 2 Sett CD-ROM-platen (eller diskett 1 hvis du bruker disketter) med skriverprogramvaren i datamaskinen. 3 Klikk på Start Kjør. 4 Bla til diskstasjonen og velg Installasjon. Klikk deretter på Åpne. 5 Filen setup.exe vises i dialogboksen. Klikk på OK. 6 Velg Remove HP DeskJet 640C Series Software (fjern programvaren for HP DeskJet 640C Series). 7 Kople USB-kabelen til skriveren igjen. Skjermbildet for USB-installering skal komme fram igjen. 8 Fortsett med trinn 1 under "Trinn 7 ved USB-installering: Installer USB- og skriverprogramvaren" på side Jeg får meldingen "Unknown device is found" (fant ukjent enhet) når jeg installerer USB-programvaren. Frakople USB-kabelen, fjern skriverprogramvaren, og slå av datamaskinen og skriveren. Dra strømledningen til skriveren ut av stikkontakten. Sett deretter strømledningen i stikkontakten igjen, og start installeringen av USB-programvaren på nytt. Flere opplysninger om skriverprogramvaren Lukke programmer Før du installerer skriverprogramvaren på en datamaskin, må du lukke eventuelle virusprogrammer eller andre programmer som er åpne og kjøres på datamaskinen, med unntak av installasjonsprogrammet for HP DeskJet, Windows Utforsker eller Programbehandling. Hvorfor er ikke HP DeskJet-skriveren tildelt en LPTport i dialogboksen Skriv ut i programmet etter at jeg har installert skriveren? USB bruker en annen navnkonvensjon for USB-enheter. Etter at skriveren er installert, ser du USB/DeskJet 640C/(skriverens serienummer). I Windows 95, 98 og NT 4.0: Høyreklikk på navnet eller ikonet til programmet på oppgavelinjen. Velg Lukk. Gjenta disse trinnene for alle programmene som er åpne, unntatt Windows Utforsker. Hvordan kan jeg øke utskriftshastigheten? Ved bruk i en USB-serie kan skriveren skrive ut saktere hvis andre USB-enheter eller andre programmer brukes samtidig som du skriver ut. Optimal utskriftsytelse oppnås ved å unngå å bruke andre enheter i USB-kjeden mens du skriver ut. I Windows 3.1x: 1 Hold Alttasten nede samtidig som du trykker på Tab for å finne et åpent program. 2 Slipp opp begge tastene når du finner et åpent program. 3 Velg Fil Avslutt. 4 Gjenta disse trinnene for alle programmene som er åpne, unntatt Programbehandling. 22 Avinstallere skriverprogramvaren Hvis det blir nødvendig å avinstallere skriverdriveren for HP DeskJet-skriveren, skal du utføre ett av trinnene som står oppført for ditt operativsystem nedenfor. Dersom noe uventet skjer under installeringen, er det tryggest å kjøre avinstalleringsverktøyet direkte fra CD-ROM-platen eller diskettene, og ikke fra avinstalleringsprogrammet på harddisken.

7 I Windows 3. 1x: Gjør ett av følgende: Sett CD-ROM-platen eller diskett 1 med skriverprogramvaren i datamaskinen, og kjør Setup.exe. Velg alternativet Fjern programvaren for HP DeskJet 640C Series. ELLER Finn gruppen for HP DeskJet Series i Programbehandling. Dobbeltklikk på ikonet Uninstall (avinstaller) for å avinstallere skriverprogramvaren. I Windows 95, 98 og NT 4.0: Gjør ett av følgende: Sett CD-ROM-platen eller diskett 1 med skriverprogramvaren i datamaskinen, og kjør Setup.exe. Velg alternativet Fjern programvaren for HP DeskJet 640C-serien (Remove HP DeskJet 640C Series Software). ELLER Utskrift fra DOS Hvis du bruker DOS, finner du aktuelle opplysninger i et tekstdokument (dosread. txt). Dette dokumentet finnes i katalogen \<språkkoden>\djcp\ på CD-ROM-platen med skriverprogramvaren. "Enu" er for eksempel språkkoden for engelsk, så dosread.txt finnes i katalogen \enu\djcp. Slå opp på side 69 for å finne en liste over språkkodene. På disketter er filen plassert i rotkatalogen. Velg Start Programmer HP DeskJet 640C Series Avinstaller HP DeskJet 640C Series på oppgavelinjen. ELLER Velg Start Innstillinger Kontrollpanel på oppgavelinjen. Klikk deretter på Legg til/fjern programmer og velg HP DeskJet 640C Series (bare fjerne). 23 Grunnleggende om utskrift Velge papir De fleste typer vanlig kopipapir, postkort, indekskort, transparenter, konvolutter og etiketter fungerer greit i skriveren. Dette gjelder særlig papir som er merket for bruk i blekkskrivere. Best resultat oppnår du ved å bruke en av Hewlett-Packard-papirtypene, som er utviklet spesielt for HP-blekk og -skrivere. Ta hensyn til følgende faktorer: Vekt. Du kan velge mellom en rekke ulike papirvektangivelser. Bruk vanlig papir med en vekt på 7590 g/m2 til normal bruk. Hvithet. Noen papirtyper er hvitere enn andre, og gir skarpere, klarere farger. Bruk papirtypen HP Premium Photo (glanset) eller HP Premium Plus Photo (glanset eller matt) til utskrift av dokumenter med fotografier. Bruk papirtypen HP Bright White Inkjet eller HP Premium Inkjet til dokumenter med andre typer bilder. Størrelse. Du kan bruke alle papirstørrelser som får plass mellom papirskinnene i skriveren. Bredde = 127 til 215 mm Glatthet på overflaten. Papirets glatthet innvirker på hvor skarp utskriften blir på papiret. Glansede, bestrøkede papirtyper fungerer bra med bilder og tabeller (der du ønsker rene linjer med intense farger av høy kvalitet). Ugjennomsiktighet. Ugjennomsiktighet viser til i hvilken Lengde = 148 til 356 mm grad utskriften skinner gjennom på den andre siden. Bruk papir med høy ugjennomsiktighet (eller tykkere papir) til tosidig utskrift. HP Premium Brochure and Flyer-papir er ideelt til tosidige prosjekter. 24 Bruk riktig papirtype HP DeskJet-skriveren kan med fordel brukes med de fleste typer vanlig kontorpapir og bankpapir med 25 prosent bomullsfibre. Siden skriveren bruker blekk til å lage et bilde, oppnår du best resultat med papir som er konstruert til bruk sammen med blekk. Det beste er å prøve seg fram med ulike papirtyper før du går til innkjøp av store mengder. HP-papir fås kjøpt i de fleste datautstyrsbutikker. Slå opp på "Tilbehør og ekstrautstyr" på side 66 for å finne opplysninger om papirbestilling. Papir i dårlig stand -- med revner, støv, skrukker eller krøllete eller bøyde kanter, eller papir som ikke ligger flatt -- kan kjøre seg fast i skriveren. Konvolutter med tykke eller bøyde kanter, konvolutter som er skadet, brettet, krøllet eller har uregelmessig form, konvolutter som er glanset eller preget, eller konvolutter med hekter eller vinduer. Papirtyper som muligens ikke fungerer På sterkt strukturert papir, f.eks. linpapir, blir utskriften kanskje ikke jevn, og blekket kan flyte utover. Ekstremt glatte, glansede eller bestrøkede papirtyper som ikke er spesielt utformet til bruk i blekkskrivere, kan sette seg fast i skriveren og muligens avstøte blekket. Gjennomslagsskjemaer (med f. eks. to eller tre ark) kan krølle seg i skriveren eller kjøre seg fast, og blekket kan også lettere smitte av. I tillegg blir bare den øverste siden skrevet ut. 25 Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger Etter at du er ferdig med oppsettet av siden og har valgt tekst, bilder, skrifter og farger i programmet, skal du velge innstillinger som papirtype, papirstørrelse, papirretning og utskriftskvalitet i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Hvor finner du denne? Måten du kommer fram til denne boksen på, avhenger av hvilket program og operativsystem du bruker. Prøv disse framgangsmåtene fra Fil-menyen i dokumentet, så finner du helt sikkert fram. 3 Hvis du fremdeles ikke ser boksen, klikker du på Oppsett, Alternativer eller Egenskaper.... Eller prøv dette 1 Hvis du ikke ser alternativet Skriv ut, skal du klikke på Skriveroppsett eller Utskriftsoppsett. Prøv dette... 1 Klikk på Fil og deretter på Skriv ut. 2 Klikk deretter på knappen du ser -- Oppsett eller Alternativer. 2 Klikk deretter på knappen du ser -- Egenskaper, Oppsett eller Skriver Klikk deretter på en kategori og en innstilling. Vis fram det fullførte arbeidet på sitt beste. Klikk på utskriftskvaliteten Best. Best anbefales for fotografier som skrives ut på fotopapir. Spar tid og blekk. Klikk på modusen Kladd. Kladd anbefales til utskrift av testsider og korrekturkladder. Velg papirinnstillinger. Velg riktig papirstørrelse og papirtype til jobben. Endre størrelsen på bilder. Klikk på Tilpasset størrelse for å endre størrelsen på bilder som er formatert for en bestemt papirstørrelse, slik at de passer til en annen papirstørrelse. Spar penger og trær. Skriv ut på begge sider av papiret. Speilvend bildet. Klikk på Speilvend bilde. Dette er glimrende for strykejernsoverføringer. Forbedre fotografier. Klikk her for å skrive ut skarpe, levende fargefotografier ved bruk av HP fotopatron. Spar tid og fargeblekk. Klikk her for å skrive ut kladder av fargedokumenter i gråtoner. Kontroller blekkmengden. Juster blekkmengden på papiret ved hjelp av glidebryterne. Merk: Ordbruk og kategorier i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger kan variere noe i forhold til det som vises her, avhengig av hvilken skrivermodell du har.

8 27 Skrive ut på standard papirstørrelser 1 Kontroller utskriftsinnstillingene. Velg utskriftsinnstillinger i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. (Slå opp på "Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger" på side 26.) Velg utskriftskvalitet, papirstørrelse og papirtype i kategorien Oppsett. Klikk på kategorien Oppsett. Velg papirretning, tosidig utskrift, flere sider på ett ark, speilvendt bilde og alternativer for plakatutskrift i kategorien Funksjoner. Klikk på kategorien Funksjoner. Velg fargealternativer i kategorien Avansert. Klikk først på nedpilen, og deretter på valget. Klikk på kategorien Avansert. Klikk på OK for å lagre innstillingene Klikk på OK i boksen Skriv ut i programmet for å lagre innstillingene og starte utskriften. Neste gang du skal skrive ut dette dokumentet, kan du bruke knappen Skriv ut øverst i skjermbildet i programmet. Klikk på knappen for å skrive ut et eksemplar med de samme utskriftsinnstillingene. Det er det hele. Skriveren skriver ut én side om gangen til den er ferdig. De utskrevne sidene blir sendt til utskuffen i skriveren. Mens du skriver ut Det tar en liten stund før utskriften begynner, fordi skriveren først skal motta informasjon fra datamaskinen. Skriveren tar muligens små pauser under utskriften for å motta mer informasjon. (Ingen grunn til bekymring, dette er helt normalt.) Hvis du slipper opp for papir før du er ferdig Skriveren ber deg om å legge i mer papir. Legg papir i innskuffen og trykk på Fortsett. Hvis noe går galt Av og til kan noe gå galt under utskrift, til tross for at du har gjort ditt beste. Kanskje setter et ark seg fast i skriveren, eller kanskje det ikke skjer noe i det hele tatt. Slå opp på "Løse vanlige problemer" i Veiledningen. 29 Skrive ut på ulike papirstørrelser Som oftest når du skriver ut på vanlig papir, kort, etiketter og konvolutter, velger du en av standardstørrelsene i boksen Papirstørrelse i kategorien Oppsett i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Valget er imidlertid ikke begrenset til størrelsene som er oppført der. Sørg bare for at størrelsen på papiret er innenfor følgende mål (slik at begge skrivervalsene kan få tak i papiret): Bredde: 127 til 215 mm (5 til 8,5 tommer) med kortskinnen ned 100 til 215 mm (4 til 8,5 tommer) med kortskinnen opp Lengde: 148 til 356 mm (5,83 til 14 tommer) Følg så disse trinnene: 1 Klikk på kategorien Oppsett i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger, og velg Brukerdefinert papirstørrelse på listen Papirstørrelse. (Slå opp på "Finne HPdialogboksen for utskriftsinnstillinger" på side 26.) Klikk på Brukerdefinert papirstørrelse. 2 Oppgi papirmålene i dialogboksen Brukerdefinert papirstørrelse, og klikk på OK. 3 Legg papiret i skriveren, og skriv ut på samme måte som med vanlige papirstørrelser. Husk å tilbakestille programvaren i henhold til papiret i innskuffen etter at dokumentet er ferdig utskrevet. 30 Skrive ut på begge sider av papiret Den enkleste måten å spare papir på, er å skrive ut på begge sider. Send ganske enkelt papiret gjennom skriveren to ganger: Ved første gjennomgang blir oddetallssidene skrevet ut, og den andre gangen blir partallssidene skrevet ut. 1 Legg papiret i innskuffen. Påse at det ikke ligger papir i utskuffen. 2 Klikk på kategorien Funksjoner i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. (Slå opp på "Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger" på side 26.) 3 Klikk på Tosidig utskrift, og deretter på Bok eller Skriveblokk. Bruk Bok hvis dokumentene skal innbindes langs venstre kant. Bruk Skriveblokk dersom dokumentene skal innbindes langs øverste kant. 4 Skriv ut dokumentet. Skriveren skriver automatisk ut bare oddetallssidene. Skriveren viser deretter en melding på dataskjermen, som forteller deg hvordan du skal legge i papiret på nytt. 5 Legg de utskrevne sidene tilbake i innskuffen i skriveren. Følgende illustrasjoner viser hvordan papiret skal legges tilbake i skriveren ved bruk av henholdsvis alternativet Bok og Skriveblokk. Alternativet Bok Oddetallssider skrives ut først. Legg papiret i skriveren på nytt for å skrive ut partallssidene. Alternativet Skriveblokk Oddetallssider skrives ut først. Legg papiret i skriveren på nytt for å skrive ut partallssidene Klikk på Fortsett når papiret er lagt i innskuffen på riktig måte. Skriveren skriver ut partallssidene på baksiden av oddetallssidene. Husk å fjerne avmerkingen ved alternativet Tosidig utskrift i kategorien Funksjoner etter utskrift. Lage et speilbilde av dokumentet Når du skriver ut et speilbilde, er teksten og bildene snudd (speilvendt) i forhold til det du ser på dataskjermen. Skriv ut et speilbilde når du bruker strykejernsoverføringer. Bildet du skriver ut på overføringspapiret, blir snudd tilbake til opprinnelig papirretning igjen når du stryker det på tøyet. Dette er spesielt viktig hvis du overfører tekst. Det kan være lurt å speilvende et dokument før du skriver ut en transparent. Da kan du ta notater på baksiden av transparenten, slik at det er lett å tørke dem av uten å ripe opp transparenten. Original Speilvendt dokument 1 Legg papiret i innskuffen med utskriftssiden ned. Slå opp på "Skrive ut transparenter" på side 45 hvis du skriver ut på transparenter. Slå opp på "Skrive ut strykejernsoverføringer" på side 47 hvis du skriver ut strykejernsoverføringer Klikk på kategorien Funksjoner i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger, og klikk på Speilvend bilde. (Slå opp på "Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger" på side 26.) 3 Skriv ut dokumentet. Teksten og bildene er speilvendt. Hold utskriften opp mot et speil for å se hvordan det endelige produktet kommer til å se ut. Husk å utføre følgende etter utskrift: Klikk på Speilvend bilde. Klikk i boksen Speilvend bilde igjen for å fjerne avmerkingen. Hvis du brukte transparenter eller papir for strykejernsoverføring, tar du dette ut og legger i den papirtypen du skal skrive ut på neste gang. 33 Om farger HP DeskJet-skriveren skriver ut i farger hvis du bruker et program med fargekapasitet sammen med utskriftsprogrammet.

9 Tro det eller ei, men fargeskriveren bruker bare fire farger cyan, magenta, gul og svart til utskriftene. Skriveren kan skape praktisk talt alle mulige farger ved å skrive ut overlappende prikker med forskjellig intensitet og farge. Slik slår du av farger Fargetekst og -bilder du lager i dokumenter, skrives automatisk ut i farger. Du kan skrive ut kladder av dokumentene i gråtoner hvis du skal kopiere dem i svart-hvitt, eller hvis du vil spare tid og blekk. Klikk på kategorien Avansert i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Klikk deretter på Skriv ut i gråtoner. (Slå opp på "Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger" på side 26.) Symbolet "" betyr at farger er slått av. Cyan Magenta Gul Svart Skriveren er spesielt intelligent når det gjelder å skrive ut i farger. Den benytter HPs eksklusive PhotoREtTM-teknologi! Når du skal skrive ut et fargedokument, merker skriveren alle elementene i dokumentet tekst, fargefotografier og grafikk (f.eks. diagrammer med hele fargeblokker) og gjengir alle elementene med best mulige farger. (Ved å bruke en fotopatron ved utskrift av fargefotografier, får du bilder av fotokvalitet!) Du oppnår ikke bare høy fargekvalitet på utskriften; dette er også rimeligere enn å få tatt fargekopier i en kopiforretning. Fargedokumentene blir skrevet ut i gråtoner til du endrer denne innstillingen. 34 Om bilder Med bilder (også kalt grafikk) menes fotografier, illustrasjoner, diagrammer og dekorative elementer. Fotografier Diagrammer og grafer 100,000 80,000 60,000 Bruk ferdige utklippsbilder ("clip art"). Du kan kjøpe hele biblioteker med utklippsbilder fra et utall av kilder, eller lete på Internett etter det som måtte finnes der. Bla gjennom datatidsskrifter for å finne navn på firmaer som selger utklippsbilder. De vil helt sikkert sende fargebilder av alt tilgjengelig materiale. Du kan også lete i kunstavdelingene hos bokhandlere for å finne bilder som ikke er beskyttet av opphavsrett. Dekorative elementer Illustrasjoner 40,000 20, Slik legger du inn et bilde i datamaskinen Før du kan legge inn et bilde i et datadokument, må bildet konverteres til et elektronisk format (datafil). Da er det enkelt å kopiere det inn i et dokument. Veiledningen for programvaren forklarer framgangsmåten. Her er noen av mulighetene ved overføring av bilder til elektronisk format: Husk at det er lovstridig å kopiere et fotografi, med mindre du har fått spesiell tillatelse av personen eller firmaet som eier originalen. Skann inn bildet selv. Bruk din egen skanner sammen med de aktuelle anvisningene. Lagre filene på en harddisk, diskett eller CD-ROM-plate. Åpne programmet, og følg anvisningene for å importere filen inn i dokumentet. Tegn bildene ved hjelp av tegneverktøy i et program. 35 Få fotografiene skannet inn i en fotoforretning. Du kan få hele filmrullen på CD-ROM-plate eller diskett mot en tilleggsavgift. Be personalet i fotoforretningen om å legge ved et program for CD-visning på CD-ROM-platen med fotografiene. Åpne programmet, og følg anvisningene for å importere filen inn i dokumentet fra disketten eller CD-ROM-platen. Ta et digitalt fotografi. Digitale kameraer omgår film helt og gjør fotografiet om til en datafil. 36 Utover det mest grunnleggende Nå som du har forstått de grunnleggende elementene ved utskrift, er du klar for resultater. I det følgende finner du ideer for utskrift på ulike papirtyper. Fotografier -- lag jakkemerker, navneskilt eller fotokalendere. Konvolutter -- én om gangen eller en hel bunke. Transparenter til viktige presentasjoner. Tenk stort -- skriv ut plakater for å kunngjøre firmaets sommerutflukt. Strykejernsoverføringer med firmaets logo på T-skjorter. Gratulasjonskort, visittkort, oppskriftskort eller invitasjoner. Etiketter -- skann logoen i farger, legg den til i firmaadressen, og skriv ut særpregede etiketter til pakker og konvolutter. 37 Skrive ut fotografier Utskriftsprosessen for fotografier ligner på utskrift av andre fargebilder. Den viktigste forskjellen er valg av papir og utskriftskvalitet. Hver gang du skal skrive ut et fotografi, må du skifte ut den svarte blekkpatronen med fotopatronen. Best resultat ved utskrift av fotografier oppnås ved å bruke en av fotopapirtypene fra HP. 7 Juster blekkpatronene. alternativet velges automatisk når du velger en HP-fotopapirtype. 10 Sett merke ved HP fotopatron. 11 Legg i papiret på samme måte som ved vanlig utskrift. Sørg for å legge i papiret med utskriftssiden ned. Husk å utføre følgende etter utskrift: Ta eventuelt spesialpapir ut av innskuffen, og legg i den papirtypen du skal skrive ut på neste gang. Ta ut fotopatronen, og sett i den svarte blekkpatronen. Legg fotopatronen i oppbevaringsbeholderen. Tilbakestill programmet i henhold til papirtypen du skal skrive ut på neste gang. Utskriftssiden ned 12 Skriv ut dokumentet. at det ligger papir i innskuffen. (90 x 205 mm). (120 x 235 mm). A2, C6 eller JIS nr. kan også skrive ut på kort i andre størrelser. et kort på rullegardinlisten Papirstørrelse. (90 x 205 mm). 4 Senk håndtaket på papirlengdeskinnen slik at det ikke kommer i veien når utskuffen settes tilbake på plass. Kortenden forover Trykk nederst på innsiden av håndtaket for å løse det ut. 7 Skriv ut kortene. Husk å utføre følgende etter utskrift: 5 Skyv papirskinnene inn slik at de ligger tett inntil kortene. Sett kortskinnen i ned-posisjon igjen. Ta eventuelle gjenværende kort ut av innskuffen, og legg i den papirtypen du skal skrive ut på neste gang. Tilbakestill programmet i henhold til papirtypen du skal skrive ut på neste gang. 43 Skrive ut etiketter Du kan skrive ut etikettark ved hjelp av HP DeskJet-skriveren. Bruk bare etikettark i størrelsen Letter (USA) eller A4. Det er svært viktig å velge etiketter som er laget spesielt for blekkskrivere. Ark med etiketter som er foldet, krøllet, rynket eller delvis brukt, kan sette seg fast i skriveren. Vanlig papir som Papirtype. (Slå opp på "Finne HPdialogboksen for utskriftsinnstillinger" på side 26.

10 ) 2 Velg deretter Normal som Utskriftskvalitet. 3 Vift etikettarkene for å skille dem fra hverandre. 4 Legg i opptil 25 etikettark oppå ca. 5 vanlige papirark i samme størrelse. 5 Skyv papirskinnene helt inntil bunken. 6 Skriv ut etikettene. Husk å utføre følgende etter utskrift: La innstillingene stå som de er hvis du skal skrive ut på vanlig papir. Ta etikettarkene ut av innskuffen, og legg i den papirtypen du skal skrive ut på neste gang. Etikettark; etikettsiden ned 44 Skrive ut transparenter Til overheadpresentasjoner oppnår du best resultat ved bruk av HP Premium Inkjet Rapid-Dry Transparencies eller transparenter som er spesiallaget for blekkskrivere. deretter HP Premium Inkjet Transparency Film, HP Premium Inkjet Rapid-Dry Transparency eller Annen transparentfilm under Papirtype. (Slå opp på "Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger" på side 26.) 2 Påse at Best er valgt under Utskriftskvalitet. Det er ikke absolutt nødvendig å bruke Best utskriftskvalitet, men den medfører bedre kvalitet. Bruk utskriftskvaliteten Normal hvis du har dårlig tid. 3 Klikk på kategorien Funksjoner, og velg Speilvend bilde hvis du har tenkt å ta notater på transparentene under presentasjonen. 4 Legg opptil 25 transparenter i skriveren med den grove siden ned og limstripen forover. (Du kan dra av den selvklebende strimmelen etter utskrift. ) Selvklebende strimmel forover, teipsiden opp 5 Skyv inn papirskinnene akkurat som du ville gjort med vanlig papir. 6 Skriv ut transparenten. 7 Vær tålmodig. Siden skriveren bruker mer blekk, legger på farge langsommere og gir transparenten lengre tid til å tørke mellom hvert ark, tar det en stund før transparenter skrives ut. Husk å utføre følgende etter utskrift: Ta eventuelle gjenværende transparenter ut av innskuffen, og legg i den papirtypen du skal skrive ut på neste gang. Tilbakestill programmet i henhold til papirtypen du skal skrive ut på neste gang. 45 Skrive ut plakater Når du skriver ut plakater, blir teksten og bildene på hver side i dokumentet forstørret og skrevet ut tvers over de valgte papirarkene. 1 Legg Letter- (USA) eller A4-papir i innskuffen. 2 Skyv papirskinnene innover slik at de ligger helt inntil arkene. 3 Klikk på kategorien Oppsett i HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger. Velg Vanlig papir som Papirtype. (Slå opp på "Finne HP-dialogboksen for utskriftsinnstillinger" på side 26.) 4 Velg Normal som Utskriftskvalitet. 5 Klikk på kategorien Funksjoner. Sett merke ved Plakatutskrift, og velg 2x2, 2x3 eller 4x4. 6 Skriv ut plakaten. 7 Klipp av de hvite kantene på arkene etter at dokumentet er utskrevet. Teip arkene sammen for å lage en plakat. Husk å utføre følgende etter utskrift: Tilbakestill programmet i henhold til papirtypen du skal skrive ut på neste gang. 46 Skrive ut strykejernsoverføringer Bilder kan skrives ut på mye mer enn papir. Skriv ut overføringen. HP Iron-on T-Shirt Transfers som papirtype. har derfor gjort et ypperlig valg. kan være sikker på å få den støtten du trenger elektronisk eller via telefon -- og hjelpen kommer raskt. HPs elektroniske kundestøtte Klikk deg raskt fram til en løsning! HPs elektroniske kundestøtte er et glimrende sted å få svar på spørsmål om HPprodukter. Her har du tilgang til alt fra nyttige utskriftstips til de nyeste oppdateringene av produkter og programvare -- døgnet rundt, sju dager i uken, helt gratis. 48 Hvis du har et modem tilkoplet datamaskinen, og du abonnerer på en elektronisk tjeneste eller har direkte tilgang til Internett, kan du skaffe en mengde forskjellige opplysninger om skriveren på følgende web-områder: Engelsk: Forenklet kinesisk: Fransk: Japansk: Koreansk: Portugisisk: Spansk: Tysk: com.cn/go/support kr/go/support HPs kundestøttes brukerfora De er både vennlige og informative. Gå til våre elektroniske brukerfora. Du kan lese gjennom eksisterende meldinger som er sendt inn av andre HP-brukere for å finne de svarene du leter etter. Du kan også legge inn spørsmål, og deretter komme tilbake igjen senere for å se om andre kyndige brukere eller systemoperatører har lagt inn ideer eller forslag. HPs kundestøtte via e-post Ta kontakt med HP via e-post, og få personlig svar fra en servicetekniker hos HPs kundestøtte. Svar gis vanligvis innen 24 timer etter mottak (med unntak av helligdager). Dette er et svært godt alternativ for spørsmål som ikke haster. Tradisjonell kinesisk: com.tw/psd Fra HPs elektroniske kundestøtte har du tilgang til HPs kundestøttes brukerfora og HPs kundestøtte via e-post. Lydtips via HPs kundestøtte (bare i USA) Ring til vår gratis, automatiserte støttelinje på tlf. (877) (bare i USA) for å få raske og enkle løsninger på vanlige spørsmål om HP DeskJetskrivere. 49 Skriverprogramvare Ved hjelp av skriverprogramvare (også kalt en skriverdriver) kan skriveren kommunisere med datamaskinen. HP tilbyr skriverprogramvare og programvareoppdateringer for Windows 3.1x, 95, 98, NT 4.0 og Windows Ta kontakt med I USA og Canada Er dette første gang du installerer? programvareprodusenten når det gjelder skriverprogramvare for MS-DOS. Du kan skaffe skriverprogramvare på flere forskjellige måter: Andre steder i verden Trenger du programvareoppdatering? Last ned skriverprogramvaren fra web-området til HPs elektroniske kundestøtte. Slå opp på side 49 for å finne adresser til HPs web-områder. Lag disketter ved hjelp av en annen datamaskin med CD-ROM-stasjon. Start installeringen av skriverprogramvaren for å lage diskettene. Velg lag disketter av skriverprogramvaren når åpningsskjermbildet kommer fram, og følg anvisningene på skjermen. Ring tlf. (661) (USA) for å bestille 3,5-tommers disketter. Frakt- og ekspedisjonsavgift kan pålegges. Eventuell bonusprogramvare på CD-ROM-platen blir ikke levert på disketter. Last ned skriverprogramvaren fra web-området til HPs elektroniske kundestøtte.

11 Slå opp på side 49 for å finne adresser til HPs web-områder. Ring tlf. (661) (USA) for å bestille 3,5-tommers disketter. Programvareoppgraderinger leveres for prisen på CD-ROM-platen eller diskettene pluss frakt. Last ned skriverprogramvaren fra web-området til HPs elektroniske kundestøtte. Slå opp på side 49 for å finne adresser til HPs web-områder. Lag disketter ved hjelp av en annen datamaskin med CD-ROM-stasjon. Start installeringen av skriverprogramvaren for å lage diskettene. Velg lag disketter av skriverprogramvaren når åpningsskjermbildet kommer fram, og følg anvisningene på skjermen. Last ned skriverprogramvaren fra web-området til HPs elektroniske kundestøtte. Slå opp på side 49 for å finne adresser til HPs web-områder. Ta kontakt med nærmeste kundestøttesenter for HP. Slå opp på side 51 for å finne telefonnumre. 50 HPs kundestøtte via telefon Region DeskJet 640C Nord- Amerika Series (inkludert Canada) Asia, stillehavsområdene Europa Latin-Amerika T Fjerntakst kan pålegges i ulike regioner. Telefonstøtte T Avgiftsbasert 90 dager 90 dager 1 år 4 Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av ovennevnte tiltak, kan du ringe til en servicetekniker for HP mens du sitter foran datamaskinen og skriveren. Sørg for å ha følgende opplysninger klare før du ringer: - skriverens serienummer (etiketten nederst på skriveren) - skriverens modellnummer (etiketten foran på skriveren) - datamaskinmodell - versjonen av skriveren og programvaren (hvis aktuelt) Da kan vi hjelpe deg med spørsmålene umiddelbart! Før du ringer, ber vi deg sørge for at: 1 Du har studert plakaten Hurtigstart, denne Brukerhåndboken og Veiledningen for å finne tips om installering og feilsøking. 2 Du har søkt etter produkthjelp via HPs elektroniske kundestøtte. Slå opp på side 49 for å finne adresser til HPs web-områder. 3 Hvis du er i USA, kan du ringe til Lydtips via HPs kundestøtte, vår gratis, automatiserte støttelinje på tlf. (877) for å få raske og enkle svar på vanlige spørsmål om HP DeskJet-skrivere. 51 På listen nedenfor finner du telefonnummeret til HPs kundestøttesenter i ditt land: Afrika/Midtøsten Argentina Australia Belgia (fransk) Belgia (nederlandsk) Brasil Canada Chile Danmark Filippinene Finland Frankrike Hellas Hongkong India Indonesia Irland Israel Italia Japan, Osaka Japan, Tokyo Kina Korea 41 22/ (541) (0) (0) (905) (0) (9) (0) (800) (0) (0) Malaysia Mexico D.F. Mexico, Guadalajara Midtøsten/Afrika Nederland New Zealand Norge Polen Portugal Russland Singapore Spania Storbritannia og Nord-Irland Sverige Sveits Taiwan Thailand Tsjekkia Tyrkia Tyskland Ungarn USA Venezuela Venezuela, Caracas Østerrike / (0) (09) (0) (+48) (0) (9) (0) (0) (0) (66-2) (2) (0) (1) (208) (0) Etter perioden med gratis telefonstøtte Du kan fremdeles få hjelp av HP mot betaling. Prisene kan endres uten forvarsel. Hjelp fra HPs elektroniske kundestøtte (side 49) på Internett er fremdeles gratis! Alternativer for utvidet garanti Du har følgende alternativer hvis du ønsker å utvide skrivergarantien utover perioden for den begrensede garantien: Når det gjelder raske spørsmål i USA, kan du ringe (900) Prisen er USD 2,50 pr. minutt, og avgiften begynner å påløpe når du får kontakt med en støttetekniker. Henvend deg til forhandleren for å få utvidet dekning. Ring til HP direkte og forhør deg om HPs serviceavtaler hvis forhandleren ikke tilbyr servicekontrakter. Ring tlf. (800) i USA og tlf. (800) i Canada. Ta kontakt med nærmeste salgskontor for HP når det gjelder HP-serviceavtaler utenfor USA og Canada. Når det gjelder oppringninger fra Canada eller oppringninger i USA som du regner med tar mer enn ti minutter, kan du ringe tlf. (800) Prisen er USD 25,00 pr. samtale, og betales med Visa eller MasterCard. Reparasjon via HPs kundestøtte Ring til HPs kundestøttesenter hvis HP-skriveren må repareres. Problemet blir diagnostisert av en kyndig servicetekniker, som også koordinerer reparasjonsprosessen for deg. Denne tjenesten er gratis i den begrensede garantiperioden for skriveren. Etter utløpet av garantiperioden må du selv dekke reparasjonsomkostningene basert på tid og materialer. Hvis det i løpet av telefonsamtalen fastslås at skriveren må repareres, og dette skjer i den begrensede garantiperioden for skriveren (se "Begrenset garanti" i Veiledningen), må du ikke betale for telefonstøtten. I land der de grønne numrene ovenfor ikke er tilgjengelige, gjelder vanlig fjerntakst. Hvis du befinner deg utenfor USA og Canada, kan du ringe til nærmeste HPs kundestøttesenter. 53 Tillegg Fram til nå har vi diskutert emner som hva, hvor og hvordan vedrørende skriveren. Hvis du er klar for noen enkle fakta om skriveren og skriverrekvisita, finner du dem her. Klikk på et alternativ, og følg anvisningene på skjermen. Verktøyboks for HP DeskJet Bruk Verktøyboks for HP DeskJet til å rense skriveren, finne opplysninger og skrive ut en testside.

12 Følg anvisningene for det aktuelle Windows-systemet for å finne HP-verktøyboksen. Klikk her for å åpne brukerhåndboken. Klikk her for å justere blekkpatronene. Klikk her for å rense blekkpatronene. Klikk her for å skrive ut en testside. Klikk her for å bestille blekkpatroner elektronisk eller finne lokale utsalgssteder. I Windows 95, 98 og Windows NT 4.0 Klikk på Start Programmer HP DeskJet 640C Series Verktøyboks for HP DeskJet 640C Series. ELLER Klikk på knappen for HP-verktøyboksen, som kommer fram på oppgavelinjen nederst på skjermen når HP-verktøyboksen er åpen. 54 Windows 3.1x Dobbeltklikk på ikonet for HP-verktøyboksen i gruppen HP DeskJet Ekstra (verktøy for HP DeskJet) i Programbehandling. Blekkpatroner Alle blekkpatroner fra HP leveres som en egen blekkforsyningsboks som settes rett i skriveren. Skriveren brukes med to blekkpatroner installert: én svart og én trefarget. Skrivere og blekkpatroner fra HP er utformet til å brukes sammen for å oppnå fremragende utskriftskvalitet med resultater som alltid er klare og skarpe. ELLER Skifte blekkpatroner Merk: Når du kjøper blekkpatroner, er det viktig at du sjekker delenumrene nedenfor nøye for å være sikker på at du kjøper riktige blekkpatroner til skriveren: Svart HP No. [15] (tilsvarer C6614 Series) Trefarget HP No. [49] (tilsvarer Series) HP fotopatron C1816 Dobbeltklikk på ikonet for HP-verktøyboksen. Dette ikonet finnes på skrivebordet når du starter datamaskinen. Merk: Når en blekkpatron går tom for blekk, skal den tomme patronen stå i holderen til du har en ny klar til utskiftning. Skriveren kan ikke skrive ut med bare én blekkpatron installert. 55 Slik skifter du blekkpatron: 1 Trykk på av/på-knappen Av/på-lampen lyser. 2 Åpne det øvre dekselet. Blekkpatronholderen flyttes til en tilgjengelig stilling, og Fortsett-lampen blinker. Blekkpatronholder for å slå på skriveren. 4 Ta den nye blekkpatronen ut av pakken, og fjern beskyttelsesteipen forsiktig. Svart blekkpatron Teip Trefarget blekkpatron Blekkdyser Teip Blekkdyser Fortsett-lampe (blinker) Av/på-lampe (på) Ta IKKE på blekkdysene på blekkpatronen og kopperkontaktene. Berøring av disse delene fører til tilstopping, blekkfeil og dårlig elektrisk kontakt. Fjern IKKE kopperstrimlene. Disse er elektriske kontakter som skriveren trenger. Advarsel 3 Grip tak i den øverste delen av den svarte blekkpatronen, og dra den mot deg til den løsner. Løft blekkpatronen ut av holderen og kast den. 5 Sett den nye blekkpatronen i holderen. Begge blekkpatronene må være på plass før du kan bruke skriveren. Advarsel Nye og brukte blekkpatroner skal oppbevares utilgjengelig for barn. 56 Oppbevare blekkpatroner Slik bevarer du utmerket utskriftskvalitet med blekkpatronene: Alle blekkpatroner skal oppbevares i forseglede pakker ved romtemperatur (15,626,6 C) til du er klar til å bruke dem. Etter at blekkpatronene er installert, skal de oppbevares i holderne hele tiden for å hindre at de tørker ut eller tilstoppes. Trefarget blekkpatron Svart blekkpatron eller fotopatron Oppbevar uforseglede blekkpatroner i en lufttett plastbeholder. 6 Lukk det øvre dekselet. Fortsett-lampen fortsetter å blinke en stund før den slukkes. (Du hører at blekkpatronholderen går tilbake til utgangsposisjon på høyre side i skriveren.) Frakople ikke skriveren før utskriften er fullført og blekkpatronholderen har gått tilbake til utgangsposisjon på høyre side i skriveren. Blekkpatroner tørker ut hvis de ikke oppbevares i utgangsposisjonen. Slå av skriveren og vent til blekkpatronene flyttes tilbake til høyre side i skriveren for korrekt lukking av dysene, før du trekker ut strømledningen eller slår av et eventuelt grenuttak. 7 Hvis Fortsett-lampen fortsetter å blinke etter at du har installert nye blekkpatroner, må du kontrollere delenumrene på patronene for å være sikker på at du har installert riktig type. 57 Rense blekkpatronene Rensing av blekkpatronene kan forbedre utskriftskvaliteten. Hvis den utskrevne siden mangler linjer eller punkter, skal prosedyre 1 nedenfor utføres. Hvis den utskrevne siden har blekkstriper, skal prosedyre 2 utføres. Slik renser du blekkpatronene fra HP-verktøyboksen: 1 Åpne Verktøyboks for HP DeskJet. Slå opp på "Verktøyboks for HP DeskJet" på side 54 for å få anvisninger om hvordan du finner denne boksen. 2 Klikk på kategorien Skriverservice. 3 Klikk på Rens blekkpatronene og følg anvisningene på skjermen. Gjenta prosedyren dersom utskriftskvaliteten ble forbedret ved å utføre denne prosedyren én gang, men kvaliteten fremdeles ikke er god nok. Klikk på Rens på nytt i det siste skjermbildet i renseprosessen. Hvis denne prosessen ikke forbedrer utskriftskvaliteten, kan det være lite blekk i blekkpatronene. Skift blekkpatronene (se side 55). Fortsett med prosedyre 2 hvis problemene vedvarer. Prosedyre 1: Løse problemer med manglende linjer eller punkter Rens blekkpatronene hvis det mangler linjer eller punkter i utskrevet tekst og grafikk, som vist her. Blekkpatronene kan renses fra HP-verktøyboksen. Merk: Rens ikke blekkpatronene hvis det ikke er nødvendig. Dette er sløsing med blekk og forkorter blekkpatronens levetid. 58 Prosedyre 2: Fjerne blekkstriper Kunder som bruker HP DeskJet-skrivere i miljøer med mye støv, vil kanskje se blekkstriper av og til på grunn av små oppsamlinger av støv inni skriveren. Dette støvet kan bestå av vanlig husstøv, hår og fibre fra tepper eller klær. Du kan lett unngå eller fjerne blekkstriper ved å foreta regelmessig rensing på to områder i skriveren: blekkpatronene og blekkpatronholderen. Dette trenger du Sørg for å ha følgende hjelpemidler tilgjengelige før du begynner: Følg denne framgangsmåten for å rense blekkpatronene og blekkpatronholderen manuelt: 1 Ta ut blekkpatronene a. Slå på skriveren, og løft opp det øvre dekselet på skriveren. b. Blekkpatronholderen flyttes til en tilgjengelig stilling. c. Dra ut strømledningen bak på skriveren etter at holderen har flyttet seg.

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Bomullspinner eller annet mykt materiale som ikke deler seg opp eller loer (f.eks. en rest av en ren bomullsklut). Destillert eller filtrert vann, eller vann på flaske (vann fra springen kan inneholde forurensningsstoffer som kan skade blekkpatronene). Papir eller papirhåndklær som blekkpatronene kan ligge på mens du arbeider. Obs! Vær forsiktig så du ikke får blekk på hender eller klær. 59 d. Ta ut blekkpatronene, og legg dem til side på et stykke papir. 2 Rens blekkpatronene a. Dypp en ren bomullspinne i destillert vann, og klem ut overflødig vann fra pinnen. b. Ta tak i den svarte blekkpatronen ved å holde i det fargede lokket. c. Rens forsiden og kantene på blekkpatronen som vist. Tørk IKKE av dyseplaten. Advarsel Obs! Nye og brukte blekkpatroner skal oppbevares utilgjengelige for barn. Etter at du har tatt ut blekkpatronene, må du sørge for at de installeres igjen innen 30 minutter. Merk: Pass på at du ikke berører blekkdysene eller kopperkontaktene. Berøring av disse delene på blekkpatronen kan føre til tilstopping, blekkfeil eller dårlig elektrisk kontakt. Tørk IKKE av dyseplaten. Rens her. d. Hold blekkpatronen opp mot lyset, og se etter fibre på forsiden og kantene. Gjenta trinn 2a til og med 2c hvis du fremdeles ser fibre. e. Gjenta trinn 2a til og med 2d på den trefargede blekkpatronen. Bruk en ren, fuktet bomullspinne for å unngå forurensningsstoffer Rens blekkpatronholderen a. Stå slik at du ser rett inn i skriveren fra siden. b. Finn blekkpatronholderen og de tre svarte krokene nederst i holderen. c. Bruk rene, fuktede bomullspinner, og tørk av de flate områdene (skravert område) på undersiden av hver krok, bakfra og forover. Gjenta til du ikke lenger ser blekkrester på en ren bomullspinne. 4 Rens servicestasjonen a. Bruk en ren, fuktet bomullspinne, og tørk av kanten på svampholderen. b. Fjern eventuelle ansamlinger av blekk eller fibre fra området øverst på svampen. Hvis svampen ligger høyere enn kanten, skyver du den nedenfor kanten ved hjelp av bomullspinnen. c. Bruk en ren, fuktet bomullspinne, og rens tørker 1 og overflaten på lokk 1. Obs! Vær lett på hånden når du renser lokkene til blekkpatronene. Hvis du trykker for hardt, kan lokkene løsne slik at blekkpatronene skades. d. Bruk en ren, fuktet bomullspinne, og rens tørker 2 og overflaten på lokk 2. Lokk 2 Tørker 2 Lokk 1 Tørker 1 Svamp Kant 61 5 Installer blekkpatronene på nytt a. Installer blekkpatronene på nytt, og lukk det øvre dekselet på skriveren. b. Sett i strømledningen på baksiden av skriveren igjen. c. Skriv ut en testside. Klikk på Skriv ut en testside i kategorien Skriverservice i HP-verktøyboksen. d. Se etter om det er blekkstriper på utskriften. Skade som følge av etterfylling av blekkpatroner For å oppnå best mulig ytelse fra skriveren, anbefaler HewlettPackard bare bruk av originalt HP-tilbehør for blekkskrivere fra HP, inkludert originale fabrikkfylte HP-blekkpatroner. Obs! Skader som følge av modifisering eller etterfylling av HP-blekkpatroner er spesielt unntatt fra dekning i HPs skrivergarantier. Merk: Denne prosedyren skal fjerne alle fibre som forårsaker blekkstriper på utskriften. Enkelte fibre kan likevel være oversett. Hvis du fremdeles ser striper på utskriften, gjentar du prosedyren til testutskriften er ren og skarp. Denne prosedyren samt tilleggstips om vedlikehold finnes på web-området til HPs kundestøtte på følgende adresse: Merk: Ved kjøp av nye blekkpatroner, må du kontrollere delenumrene nøye slik at du kjøper riktige blekkpatroner til skriveren (se side 55). 62 Justere blekkpatronene Hver gang du skifter eller installerer en blekkpatron på nytt, må du justere den svarte og trefargede blekkpatronen og fotopatronen ved hjelp av skriverprogramvaren. På denne måten kan du være sikker på at det svarte og trefargede blekket er justert når det blir brukt sammen på samme tekstlinje eller i det samme bildet. 1 Påse at skriveren er på og at av/på-lampen lyser. 2 Kontroller at det ligger vanlig papir i skriverens innskuff. 3 Åpne Verktøyboks for HP DeskJet. (Gå til "Verktøyboks for HP DeskJet" på side 54. ) 4 Klikk på kategorien Skriverservice. Klikk deretter på Juster blekkpatronene. Følg anvisningene på dataskjermen. Vedlikeholde skriveren Tørk av støv, merker og flekker med en ren, fuktig klut. Det er unødvendig å rense innsiden av skriveren. Pass på at det ikke kommer væske på innsiden av skriveren. Stangen som holderen for blekkpatronen beveger seg langs, skal ikke smøres. Det er normalt med litt støy når holderen beveger seg fram og tilbake i skriveren når skriveren er ny. Skriveren blir mer lydløs med tiden. 63 Øke skriverens yteevne Skriverens utskriftshastighet og generelle yteevne kan påvirkes av flere elementer: Behandlingshastigheten i datamaskinen fastslår hvor raskt dokumentene blir sendt til skriveren. Mengden ledig plass på harddisken i datamaskinen innvirker på utskriftshastigheten. Hvis det er mindre enn 100 MB ledig plass, kan det ta lengre tid å behandle dokumentet som skal skrives ut. Mengden RAM i datamaskinen fastslår hvor raskt dokumentene blir sendt til skriveren. Ved å øke mengden RAM i datamaskinen oppnår du først og fremst en økning i hastigheten på denne prosessen. I tillegg arbeider datamaskinen mer effektivt når du gjør andre ting enn å skrive ut. Utskriftshastigheten reduseres dessuten hvis du kjører flere programmer samtidig, siden disse bruker RAM i datamaskinen. Av denne grunn er det lurt å begrense antall programmer eller dokumenter du har åpne på én gang. Skriverdriveren du benytter til utskrift av dokumenter, kan utgjøre en vesentlig forskjell på utskriftskvaliteten. Sørg for å bruke en oppdatert versjon av en HP-skriverdriver som er spesielt beregnet på skrivermodellen. Slå opp på "Skriverprogramvare"på side 50 for å få opplysninger om hvordan du skaffer en oppdatert skriverdriver. Dokumentenes størrelse og kompleksitet kan påvirke skriverens yteevne.

Din bruksanvisning HP DESKJET 648C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167950

Din bruksanvisning HP DESKJET 648C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167950 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899151

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899151 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. Innhold

Brukerhåndbok. Innhold Brukerhåndbok Innhold Navigere i brukerhåndboken..........................................2 Installere skriveren.............................. 3 Tilkople skriveren med en parallell skriverkabel.......................3

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 842C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168145

Din bruksanvisning HP DESKJET 842C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168145 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Brukerhåndbok. Innhold

Brukerhåndbok. Innhold Brukerhåndbok Innhold Navigere i brukerhåndboken..........................................2 Installere skriveren.............................. 3 Tilkople skriveren med en parallell skriverkabel.......................3

Detaljer

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1 Hurtighjelp hp deskjet 948c/940c/920c series Innholdsfortegnelse Bli kjent med skriveren.......................... 1 Introduksjon av hp deskjet-skriveren........................ 2 Finne informasjon....................................

Detaljer

Veiledning for Windows

Veiledning for Windows HP DeskJet-skriver Veiledning for Windows 640C Series Varemerker Microsoft, Windows, Windows NT og MS Windows er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Skjermbilder er gjengitt med tillatelse

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899150

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 930C Series. Norsk

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 930C Series. Norsk HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows 930C Series Norsk Varemerker Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation (patentnummer 4955066 og 4974159 i USA).

Detaljer

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 950C-Series. Norsk

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 950C-Series. Norsk HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows 950C-Series Norsk Varemerker Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation (patentnummer 4955066 og 4974159 i USA).

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 610C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167914

Din bruksanvisning HP DESKJET 610C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167914 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 648C PRINTER

Din bruksanvisning HP DESKJET 648C PRINTER Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 610/612C http://no.yourpdfguides.com/dref/899013

Din bruksanvisning HP DESKJET 610/612C http://no.yourpdfguides.com/dref/899013 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP DeskJet 695C/697C. Skriverserien. Brukerhåndbok

HP DeskJet 695C/697C. Skriverserien. Brukerhåndbok HP DeskJet 695C/697C Skriverserien Brukerhåndbok Støtte og registrering Vennligst bruk web-sidene til HPs kundestøtte når det gjelder produktstøtte og registrering av DeskJet-skrivere: http://www.hp.com/go/support

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Elektronisk veiledning

Elektronisk veiledning Elektronisk veiledning Innhold Navigere i den elektroniske veiledningen........................2 Grunnleggende om utskrift.................... 3 Velge papir....................................................3

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 695C http://no.yourpdfguides.com/dref/4173870

Din bruksanvisning HP DESKJET 695C http://no.yourpdfguides.com/dref/4173870 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 710/712C http://no.yourpdfguides.com/dref/899420

Din bruksanvisning HP DESKJET 710/712C http://no.yourpdfguides.com/dref/899420 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 712C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168079

Din bruksanvisning HP DESKJET 712C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168079 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Gratulerer med den nye HP DeskJet-skriveren!

Gratulerer med den nye HP DeskJet-skriveren! Gratulerer med den nye HP DeskJet-skriveren! H er ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du snakke med HP-forhandleren eller ringe til kundestøtten (du finner telefonnummeret under Kundestøtte

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 840C

Din bruksanvisning HP DESKJET 840C Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp

Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp Slik skriver du ut Skrive ut på papir og annet materiale Spesielle funksjoner Produktvedlikehold Problemløsing Produktspesifikasjoner Hurtighjelp hp deskjet 995c series

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D1300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp HP Deskjet D1400 series Windows-hjelp HP Deskjet D1400-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

HP DeskJet 610C Series Printer

HP DeskJet 610C Series Printer HP DeskJet 610C Series Printer 8VHU V*XLGH %HQXW]HUKDQGEXFK 0DQXHOG XWLOLVDWLRQ 0DQXDOLQVWUXFWLYR GHRSHUDFLyQ +DQGOHLGLQJ 0DQXDOHXWHQWH $QYlQGDUKDQGERN *XLDGR8VXiULR %UXJHUKnQGERJ.l\WW RSDV %UXNHUKnQGERN

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

om skriveren... 1 skrive ut på papir og andre medier... 15

om skriveren... 1 skrive ut på papir og andre medier... 15 hurtighjelp hp deskjet 845c/825c series innholdsfortegnelse om skriveren................................. 1 innføring i skrivere i hp deskjet 845c/825c series............. 2 begreper og konvensjoner..............................

Detaljer

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D4100 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 3300

Din bruksanvisning HP DESKJET 3300 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Hjelp for Windows

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Hjelp for Windows HP Deskjet F2400 All-in-One series Hjelp for Windows HP Deskjet F2400 All-in-One series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Bli kjent med HP All-in-One Skriverdeler...5 Funksjoner på kontrollpanelet...6

Detaljer

Skriverserien HP DeskJet 720C Brukerhåndbok. Norsk

Skriverserien HP DeskJet 720C Brukerhåndbok. Norsk Skriverserien HP DeskJet 720C Brukerhåndbok Norsk Skriverserien HP DeskJet 720C Brukerhåndbok Norsk Varemerker Microsoft og MS-DOS er amerikanskregistrerte varemerker og Windows er et varemerke for Microsoft

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows HP Deskjet D730 Printer Hjelp for Windows HP Deskjet D730-skriver Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

HP Deskjet D4200 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D4200 series. Windows-hjelp HP Deskjet D4200 series Windows-hjelp HP Deskjet D4200-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Hurtigreferanse M276 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for

Detaljer

brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor:

brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor: brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor: merknader spesialfunksjoner komme i gang tilkoblingsmuligheter utskrift vedlikehold problemløsing spesifikasjoner

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows-hjelp

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows-hjelp HP Deskjet F4100 All-in-One series Windows-hjelp HP Deskjet F4100 All-in-One series Innhold 1 HP Deskjet F4100 All-in-One series Hjelp...5 2 Oversikt over HP All-in-One Rask innføring i HP All-in-One...7

Detaljer

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning HP Deskjet 5400-serie Brukerveiledning Merknader fra Hewlett- Packard Company Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Med enerett. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Innhold 1 HP Deskjet 1510 series Hjelp... 1 2 Bli kjent med HP Deskjet 1510 series... 3 Skriverdeler... 4 Kontrollpanelfunksjoner... 5 Statuslampe... 6 Auto-Av... 9 3 Print (Skriv

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 6127 http://no.yourpdfguides.com/dref/899067

Din bruksanvisning HP DESKJET 6127 http://no.yourpdfguides.com/dref/899067 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DESKJET 6127. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP DESKJET 6127 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter TM

Z25, Z35 Color Jetprinter TM Z25, Z35 Color Jetprinter TM Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 845C http://no.yourpdfguides.com/dref/899566

Din bruksanvisning HP DESKJET 845C http://no.yourpdfguides.com/dref/899566 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Hurtigreferanse HP Smart Install-installering Produktet inkluderer HP Smart Install-installeringsprogramvare for Windows-operativsystemer. Programvaren bruker USB-kabelen

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET F2290 http://no.yourpdfguides.com/dref/4164644

Din bruksanvisning HP DESKJET F2290 http://no.yourpdfguides.com/dref/4164644 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DESKJET F2290. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP DESKJET F2290 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series

Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series Brukerhåndbok Norsk Skriver HP 2000C Professional Series Color Printer HPs garanti og ansvarsbetingelser Norsk HP-produkt Garantitid Programvare 90 dager Blekkpatroner 90 dager Skrivehoder 1 år Skriver

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 3840

Din bruksanvisning HP DESKJET 3840 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

HPs kundestøtte. HPs elektroniske kundestøtte. HPs brukerstøtteforumer. HPs telefoniske kundestøtte. HPs kundestøtte per telefonsvarer (bare i USA)

HPs kundestøtte. HPs elektroniske kundestøtte. HPs brukerstøtteforumer. HPs telefoniske kundestøtte. HPs kundestøtte per telefonsvarer (bare i USA) HPs kundestøtte Takk for at du har kjøpt en HP DeskJet-skriver. Fordi HP ønsker at det skal være problemfritt for deg å eie en HP-skriver, følger vi opp kjøpet ditt med HPs kundestøtte anerkjent service

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Rekvisita 1. Tonerkassetter. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Rekvisita 1. Tonerkassetter. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Tonerkassetter Rekvisita 1 Advarsel: Du må ikke berøre kassettvalsen som ligger under dekslet. Deksel Skriveren bruker fire separate tonerkassetter, en for hver farge: cyan, magenta, gul og sort. De er

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

HP Photosmart D5400 series. Hjelp for Windows

HP Photosmart D5400 series. Hjelp for Windows HP Photosmart D5400 series Hjelp for Windows HP Photosmart D5400 series Innhold 1 HP Photosmart D5400 series Hjelp...3 2 Oversikt over HP Photosmart Rask innføring i HP Photosmart...5 Kontrollpanelfunksjoner...6

Detaljer