Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series"

Transkript

1 Brukerhåndbok Norsk Skriver HP 2000C Professional Series Color Printer

2 HPs garanti og ansvarsbetingelser Norsk HP-produkt Garantitid Programvare 90 dager Blekkpatroner 90 dager Skrivehoder 1 år Skriver og tilhørende HP-maskinvare 1 år A. Garantibetingelser 1. Hewlett-Packard (HP) garanterer overfor sluttbrukeren/kunden at HP-produktene som er angitt ovenfor, er uten mangler i materialer og arbeidsutførelse i garantitiden. Garantien begynner å løpe fra og med kjøpsdatoen. Kunden må legge fram kvittering som bekrefter kjøpsdato. 2. Når det gjelder programvareprodukter, gjelder HPs garanti bare ved det tilfellet at programmet ikke kan kjøres i henhold til instruksjonene. HP garanterer ikke at bruken av et produkt går uavbrutt eller er feilfritt. 3. HPs garanti dekker bare mangler som oppstår som resultat av normal bruk av produktet, og gjelder således ikke: a. ved feilaktig eller utilstrekkelig vedlikehold eller modifisering; b. programvare, grensesnitt, utskriftsmateriale, deler eller tilbehør som ikke er anskaffet fra eller støttet av HP; eller c. bruk utenfor produktets spesifikasjoner. 4. Når det gjelder HPs skriverprodukter, har bruk av en blekkpatron som ikke er fra HP eller en etterfylt blekkpatron, ingen innvirkning verken på garantien til kunden eller en eventuell støttekontrakt som HP måtte ha med kunden. Hvis skriverfeil eller -skade imidlertid er forårsaket av bruk av en blekkpatron som ikke er fra HP eller en etterfylt blekkpatron, vil HP belaste kunden med standard arbeidstid og materialer for å yte service på skriveren for den bestemte feilen eller skaden. 5. Hvis HP i løpet av gjeldende garantiperiode mottar melding om mangel i programvare, utskriftsmateriale eller blekkpatroner som dekkes av HPs garanti, vil HP erstatte det mangelfulle produktet. Hvis HP i løpet av gjeldende garantiperiode mottar melding om mangel i maskinvare som er dekket av HPs garanti, vil HP etter eget skjønn enten reparere eller erstatte det mangelfulle produktet. 6. Hvis HP er ute av stand til å reparere eller erstatte, uansett grunn, et mangelfullt produkt som er dekket av HPs garanti, vil HP, innen rimelig tid etter å ha mottatt meldingen om mangelen, refundere kjøpsprisen for produktet. 7. HP er ikke forpliktet til å reparere, erstatte eller refundere før kunden returnerer det mangelfulle produktet til HP. 8. Eventuelle erstatningsprodukter kan være enten nye eller som nye, forutsatt at funksjonaliteten er minst like god som for produktet det erstatter. 9. HPs garanti er gyldig i alle land der HP distribuerer angjeldende HP-produkter, med unntak av følgende land: Midt-Østen, Afrika, Argentina, Brasil, Mexico, Venezuela og Frankrikes oversjøiske territorier. I unntakslandene gjelder garantien kun i det land produktet ble kjøpt. Kontrakter for ekstra garantitjenester, f.eks. service på stedet, er tilgjengelige fra godkjente HP-servicekontorer der produktet distribueres av HP eller en godkjent importør. 10. I den grad det er tillatt i henhold til lokal lovgivning, gir verken HP eller HPs tredjepartsleverandører andre garantier eller vilkår av noe slag, verken uttrykket eller underforstått, for angjeldende HPprodukter herunder særskilte underforståtte garantier eller vilkår for salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet og egnethet til et bestemt formål. B. Ansvarsbegrensninger 1. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING OG MED UNNTAK AV FORPLIKTELSENE SOM ER SPESIFISERT I DENNE GARANTIEN, ER HP ELLER HPS TREDJEPARTSLEVERANDØRER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, UANSETT OM KRAVENE ER BASERT PÅ KONTRAKT, SIVIL SØKSMÅLSGRUNN ELLER ANNEN JURIDISK TEORI, OG UANSETT OM MAN HADDE FÅTT MELDING OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADESERSTATNING. C. Lovgivning 1. Disse garantier og ansvarsbetingelser skal være underlagt og tolkes i samsvar med norsk lov.

3 Brukerhåndbok Norsk Skriver HP 2000C Professional Series Color Printer Brukerhåndbok nummer C Trykt i Tyskland, 6/1998

4

5 Varemerker Varemerker Arial, Gill Sans, Monotype og Times er registrerte varemerker i USA for The Monotype Corporation. CG Times er et produkt fra Agfa Corporation basert på Times New Roman på lisens fra The Monotype Corporation plc., og skalerbare konturer er lisensiert av Agfa Division til Miles, Inc. Graphite er et varemerke for David Siegel. ITC Bookman er på lisens fra og registrert varemerke for International Typeface Corporation. Lucida er et registrert varemerke i USA for Bigelow & Holmes, Inc. Microsoft er et registrert varemerke i USA for Microsoft Corporation. Milestones er et varemerke for The Monotype Corporation. PL er et varemerke for Photolettering Inc. TrueType er et varemerke i USA for Apple Computer, Inc. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Merknad Opplysningene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Hewlett-Packard gir ingen garanti med hensyn til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål. Hewlett-Packard er ikke ansvarlig for feil i dette materialet, eller for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med levering, ytelse eller bruk av dette materialet. Ingen del av dette dokumentet skal fotokopieres, gjengis eller oversettes til andre språk uten skriftlig samtykke fra Hewlett-Packard Company. Utgivelse 1. utgave 1998 Copyright 1998 Hewlett-Packard Company

6

7 Innhold Komme i gang Se oppsettplakaten for HP 2000C for anvisninger om hvordan du setter opp skriveren. Del 1 Grunnleggende om utskrift Skriverens hovedfunksjoner Forstå skriverens deler og funksjoner Bruke skriverdriveren Velge og bruke papir Holde øye med og skifte blekkpatroner Vedlikeholde og skifte skrivehoder Bruke skriveren i et nettverk Del 2 Problemløsing og vedlikehold Feilsøke skriverproblemer Del 3 Støtte Kundestøtte Bestille deler og tilbehør Del 4 Spesifikasjoner Spesifikasjoner Spesiell bestemmelse

8

9 Skriverens hovedfunksjoner HPs raskeste blekkstråleskriver med farger Fargeskriveren HP 2000C Professional Series Color Printer ut dokumenter og presentasjoner av profesjonell kvalitet raskere enn noen annen fargeskriver i sin klasse. HPs raskeste blekkstråleskriver med farger Skriver ut opptil 10 sider med svart tekst per minutt. Skriver ut i farger dobbelt så raskt som andre skrivebordsskrivere fra HP. Strålende farger av fotokvalitet på alle typer papir med HPs PhotoREt II- og ColorSmart II-teknologi PhotoREt II bruker den minste blekkdråpestørrelsen til å lage flere fargenyanser, jevnere overgang mellom fargetonene og skarpere utskrift. ColorSmart II-teknologien optimaliserer utskriftsinnstillinger og fargeutskriftskvalitet automatisk for alle typer dokumenter. Smart utskrift sparer tid og penger HPs smarte utskriftsløsning gir informasjon om blekknivåer, maksimerer utskriftshastigheten, styrer og overvåker utskriftskvaliteten og registrerer transparenter automatisk. HP 2000C er nettverksklar for små arbeidsgrupper. Ekstrapapirskuffen for HP 2000C Professional Series har plass til større mengder papir, og utvider skriverens papirkapasitet til 400 ark for større utskriftsjobber. Med to kilder for utskriftsmateriale (innskuffen og ekstrapapirskuffen) har du tilgang til to forskjellige typer utskriftsmateriale på én gang. (Under Bestille deler og tilbehør i denne brukerhåndboken finner du delenumre og bestillingsinformasjon.) Del 1 Grunnleggende om utskrift 3

10 Skriverens hovedfunksjoner Jevn utskriftskvalitet ved utskrift i svart og farger med HP utskriftsprodukter Jevn utskriftskvalitet ved utskrift i svart og farger med HPs utskriftsprodukter HP-skrivere, -skrivehoder og -blekkpatroner er alle deler av HP RealLife Imaging System, som er utformet til å fungere sammen, slik at du får utskrifter med førsteklasses kvalitet med eksepsjonell hastighet, og et resultat som alltid er klart og skarpt. HP RealLife Imaging System gir deg dessuten følgende: Klar, skarp svart tekst og skarpe, sterke farger på alle typer papir. Fargebilder av fotokvalitet på HPs spesialpapir og -film. Et modulbasert blekkoverføringssystem med separate blekkpatroner og skrivehoder, som gir jevn, førsteklasses utskriftskvalitet og redusert kostnad per side. Blekkpatroner Hver blekkpatron merket med nr. fra HP (HP No. Ink Cartridge), er en separat blekkforsyning som settes inn atskilt fra skrivehodet. De fire blekkpatronene trenger ikke vedlikehold og kan skiftes individuelt, slik at du unngår sløsing med blekk. Svarte blekkpatroner er også tilgjengelige i en større størrelse (74 ml), slik at du får enda mer for pengene. Innebygde smartbrikker i alle blekkpatroner sørger for at skriveren gir beskjed når blekknivået er lavt i patronene. 4 Del 1 Grunnleggende om utskrift

11 Skriverens hovedfunksjoner Jevn utskriftskvalitet ved utskrift i svart og farger med HP utskriftsprodukter Skrivehoder Hvert skrivehode nr. (HP No. Printhead) er en avansert enhet for blekkoverføring basert på HPs industriledende blekkstråleteknologi. De fire individuelle, utskiftbare skrivehodene er utviklet for å vare gjennom mange skift av blekkpatroner, og vil fortsette å gi et ypperlig utskriftsresultat selv når blekknivåene er lave. Innebygde smartbrikker i alle skrivehoder finjusterer størrelse og volum på blekkdråpen, slik at utskriftskvaliteten er utmerket på alle papirtyper. MERK: HP-nummeret gjør gjetting unødvendig når du skal skifte blekkpatroner og skrivehoder fra HP. Skriveren melder i fra når du må skifte blekkpatron. Husk bare hvilken farge du trenger, og se etter HP nr. (HP No. ) for å være sikker på at utskriftsproduktene fra HP passer til HP 2000C skriveren. Del 1 Grunnleggende om utskrift 5

12 Forstå skriverens deler og funksjoner Skriverens deler og funksjoner Låsespak for skrivehode (fiolett) Papirstøtter Spor for skrivehoder Låsetapp (av metall) Vognlås (fiolett) Tilgangsdeksel for skrivehoder Knapper: Av/på Pause/avbryt utskrift Fortsett Lamper: Av/på (grønn) Obs! (gul) Aktivitet (grønn) Papirbreddeskinne Blekkpatrondeksel Spor for blekkpatroner Papirbreddeskinne Utskuff (kan tas ut) Åpning for enkeltkonvolutt og breddeskinne Innskuff 6 Del 1 Grunnleggende om utskrift

13 Forstå skriverens deler og funksjoner Skriverens deler og funksjoner Utskuff Åpning for enkeltkonvolutt Breddeskinne for konvolutt Papirstøtter Innskuff Papirlengdeskinne Papirbreddeskinne Blekkpatrondeksel Spor for blekkpatroner Tilgangsdeksel for skrivehoder Skrivehodevogn Spor for skrivehoder Låsespak for skrivehode (fiolett) Vognlås (fiolett) Låsetapp (av metall) Tar i mot papiret når det kommer ut av skriveren. Du kan endre utskuffens plassering for å få lettere tilgang til innskuffen, eller fjerne den i forbindelse med vedlikehold. Tar en enkeltkonvolutt for mating til skriveren. Skyves fram og tilbake etter størrelsen på konvolutten. Holder hver utskrevet side en kort stund, mens den tørker. Tar bunker med papir, konvolutter eller transparenter. Skyves mot høyre eller venstre, ut eller inn etter lengden på papiret i innskuffen. Skyves etter bredden på papiret i innskuffen. Beskytter og gir adgang til blekkpatronene. Holder svarte blekkpatroner og fargeblekkpatroner på plass. Gir tilgang til skrivehodevognen. Tilgangsdekselet for skrivehodene må være lukket før skriveren kan skrive ut. Holder svarte skrivehoder og fargeskrivehoder på plass i skrivehodesporene. Holder svarte skrivehoder og fargeskrivehoder på plass. Beskytter skrivehodene, som sitter i skrivehodesporene under låsespaken. Låsespaken for skrivehode har en krok som hekter seg på vognlåsen. Låser låsespaken for skrivehode. Kroken må være innkoplet i låsen før skrivehodevognen kan flytte på seg. Hindrer at skriveren åpnes når skriveren ikke er slått på. Del 1 Grunnleggende om utskrift 7

14 Forstå skriverens deler og funksjoner Skriverens deler og funksjoner Skriverdeler Av/på-knapp Knappen Pause/avbryt utskrift Fortsett-knapp Funksjoner Trykkes på én gang for å slå skriveren av og på. Brukes også til å skrive ut en eksempelside og diagnosetestside (se nesta side). Trykkes på én gang for å stanse utskriften midlertidig. Trykkes på én gang for å starte utskriften igjen (etter midlertidig stans). Trykkes på to ganger i rask rekkefølge for å avbryte gjeldende utskriftsjobb. Trykkes på én gang for å fortsette utskrift etter at en Obs!- tilstand har oppstått (f.eks. tomt for papir eller åpent tilgangsdeksel for skrivehodene). Brukes også til å skrive ut en diagnosetestside (se nesta side). Skriverlamper Av/på-lampe (grønn) Obs!-lampe (gul) Aktivitetslampe (grønn) Angivelser Av angir at skriveren er slått av eller ikke tilføres strøm. På angir at skriveren er slått på og klar til å skrive ut. Blinking angir at skriveren er i ferd med å slå seg av eller på. Av angir at skriveren fungerer normalt. Blinking angir en tilstand som krever at brukeren griper inn (f.eks. tomt for papir eller skriveren er midlertidig stanset). Se kategorien Feilsøking i Verktøyboks for HP 2000C hvis du vil vite mer om diagnostisering av tilstanden. Av angir av skriveren er inaktiv (venter på en utskriftsjobb). Blinking angir at skriveren er i ferd med å behandle en utskriftsjobb. 8 Del 1 Grunnleggende om utskrift

15 Forstå skriverens deler og funksjoner Skrive ut eksempelside eller diagnosetestside ved hjelp av knappene på skriveren Skrive ut eksempelside eller diagnosetestside ved hjelp av knappene på skriveren En eksempelside gir en demonstrasjon av svart og farget tekst og grafikk. Diagnosetestsiden inneholder opplysninger om skriveren, innebygde skrifter, skrivehoder og blekkpatroner. Slik skriver du ut en eksempelside 1 Mens skriveren er på (av/på-lampen lyser), trykker du på og holder av/på-knappen inne i 5 sekunder, eller til siden begynner å skrives ut. 2 Slipp opp av/på-knappen. Slik skriver du ut en diagnosetestside 1 Mens skriveren er på (av/på-lampen lyser), trykker du på og holder av/på-knappen inne. 2 Trykk på fortsett-knappen 5 ganger. 3 Slipp opp av/på-knappen. Del 1 Grunnleggende om utskrift 9

16

17 Bruke skriverdriveren Komponentene i skriverprogramvaren Skriverprogramvaren som følger med HP 2000C-skriveren, gjør det raskere og enklere enn noen gang før å skrive ut fra Windows-baserte programmer. Denne delen gir en oversikt over komponentene og funksjonene i skriverprogramvaren. Komponentene i skriverprogramvaren Skriverprogramvaren omfatter HP 2000C-skriverdriveren og Verktøyboks for HP 2000C. Disse to komponentene arbeider sammen for å gi følgende: Informasjon om status, tilsyn og feil vedrørende gjeldende tilstand til skriveren, blekkpatronene og skrivehodene. Veiledninger i grunnleggende utskriftsoppgaver. Trinnvis feilsøking. Tilgang til skriverservice for å opprettholde skriverytelsen. Skriverprogramvaren for HP 2000C inneholder HPs eksklusive ColorSmart II-teknologi, som analyserer dokumentene og justerer fargeinnstillingene automatisk slik at fargeutskriftene blir best mulig. ColorSmart II-teknologien gir også følgende: Bedre utskrift fra Internett og multimedia, med høy oppløsninger fra skjermbilder med lavere oppløsning. RGB fargetilpasning for konsekvent fargegjengivelse fra skjerm til side. MMX-kompatibilitet for raskere fargebehandling. Del 1 Grunnleggende om utskrift 11

18 Bruke skriverdriveren Velge skriver Velge skriver Når du skal bruke HP 2000C-skriveren, må du være sikker på at den er valgt som standardskriver. Slik velger du skriveren som standardskriver i Windows 95 og Windows NT 4.0: 1 Klikk på Start og velg Skrivere på menyen Innstillinger. 2 Klikk på ikonet for HP 2000C-skriveren for å velge den. 3 Velg Angi som standard på Fil-menyen, og lukk vinduet. Slik velger du skriveren som standardskriver i Windows 3.1: 1 Åpne hovedgruppen i Programbehandling. 2 Dobbeltklikk på Kontrollpanel for åpne dette, og dobbeltklikk deretter på Skrivere. 3 Velg HP 2000C-skriveren på listen Installerte skrivere, og klikk deretter på Bruk som standardskriver. 4 Klikk på Lukk og avslutt Kontrollpanel. 12 Del 1 Grunnleggende om utskrift

19 Bruke skriverdriveren Bruke Verktøyboks for HP 2000C Bruke Verktøyboks for HP 2000C Verktøyboks for HP 2000C er et programvareverktøy som gir tilgang til alle de opplysningene du trenger når du bruker skriveren. Opplysningene er delt inn i fire hovedkategorier: Skriverstatus Gir opplysninger om gjeldende arbeidsstatus for skriver og blekknivåer. Hvordan skal jeg? Inneholder veiledning i grunnleggende utskriftsoppgaver, f.eks. skifte av blekkpatroner eller skrivehoder, eller utskrift på forskjellige papirtyper og -størrelser. Feilsøking Gir informasjon om trinnvis problemløsing av vanlige utskriftsproblemer. Service Gir tilgang til skriverservice, som omfatter justering og rengjøring av skrivehodene, utskrift av diagnosetestside, testing av skriverkommunikasjonen, fargebalansering, og utskrift av en side som viser gjeldende blekknivåer. Når du skal bruke Verktøyboks for HP 2000C, må du passe på at skriveren og datamaskinen er på. Slå alltid på skriveren først. Slik åpner du Verktøyboks for HP 2000C i Windows 95 og Windows NT 4.0: Dobbeltklikk på ikonet for Verktøyboks for HP 2000C nederst i høyre hjørne på oppgavelinjen i Windows. eller Velg Programmer på Start-menyen. Velg deretter Verktøy for HP 2000C og Verktøyboks for HP 2000C. Slik åpner du Verktøyboks for HP 2000C i Windows 3.1: Dobbeltklikk på ikonet for Verktøyboks for HP 2000C i programgruppen Verktøy for HP 2000C. Del 1 Grunnleggende om utskrift 13

20 Bruke skriverdriveren Endre utskriftsinnstillinger Endre utskriftsinnstillinger De grunnleggende utskriftsinnstillingene du trenger, velges vanligvis i programvaren. Disse innstillingene omfatter antall kopier, papirstørrelse og papirretning. Hvis du vil vite hvordan du kommer til HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger, går du til emnet Endre utskriftsinnstillinger under kategorien Hvordan skal jeg? i Verktøyboks for HP 2000C. Velge egendefinerte HP-utskriftsinnstillinger I HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger kan du velge innstillinger som ikke tilbys i programvaren. Kategorien Oppsett inneholder følgende alternativer: Utskriftskvalitet Brukes til å velge utskriftskvaliteten (Best, Normal og EconoFast) Papirstørrelse Brukes til å velge størrelse på papiret som ligger i skriveren. Papirtype Brukes til å velge innstillingen som stemmer overens med typen papir eller utskriftsmateriale du skriver ut på, f.eks. vanlig papir, transparenter eller spesialpapir fra HP. Papirkilde Brukes til å velge mellom innskuffen og ekstrapapirskuffen som papirkilde, eller til å velge hvilken kilde som skal benyttes først når begge skuffene blir brukt til en utskriftsjobb. Kategorien Funksjoner inneholder følgende alternativer: Tosidig utskrift Brukes til å skrive ut på begge sider av arket. Sider per ark Brukes til å skrive ut 1, 2 eller 4 sider på hvert papirark. Plakatutskrift Brukes til å skrive ut et enkeltsidig dokument på 4, 9 eller 16 papirark, som kan limes sammen til ett dokument med plakatstørrelse. 14 Del 1 Grunnleggende om utskrift

21 Bruke skriverdriveren Endre utskriftsinnstillinger Papirretning Brukes til å velge i hvilken retning informasjonen skal skrives ut på siden. Stående skriver ut i sidens bredderetning som i et brev. Liggende skriver ut i sidens lengderetning i likhet med et regneark. Sortert utskrift Brukes til å skrive ut sidene i dokumentet i omvendt rekkefølge (siste side først). Kopier Brukes til å velge hvor mange kopier du vil skrive ut. Kategorien Farge inneholder følgende alternativer: Automatisk Velg dette alternativet slik at ColorSmart II-teknologien kan gi best mulig utskriftskvalitet og intensitetsinnstillinger for hvert enkelt område på den utskrevne siden. Denne innstillingen anbefales for alle dokumenter. Manuell Brukes til å justere intensitetsinnstillingene manuelt for hele dokumentet. Skriv ut i gråtoner Brukes til å skrive ut fargedokumenter i gråtoner for å oppnå bedre resultat ved fotokopiering. Kategorien Service inneholder følgende alternativer: Juster skrivehodene HP 2000C-skriveren justerer skrivehodene automatisk for alltid å gi best utskriftskvalitet. Bruk ikke dette alternativet med mindre det er angitt i en bestemt feilsøkingsprosedyre. Rengjør skrivehodene Velg dette alternativet hvis utskriftskvaliteten er merkbart redusert, eller hvis det anbefales i en feilsøkingsanvisning. Skriv ut en prøveside Velg dette alternativet for å kontrollere at skriveren fungerer på riktig måte, og at skriverforbindelsen tilfredsstiller minimumsstandarder. Test skriverkommunikasjon Velg dette alternativet for å teste kommunikasjonsstatusen mellom skriveren og datamaskinen. Kalibrer farge Brukes til å balansere fargenyanser på utskriften. Utfør ikke fargekalibrering med mindre dette er angitt i en bestemt feilsøkingsprosedyre. Del 1 Grunnleggende om utskrift 15

22

23 Velge og bruke papir Anbefalinger for papir HP 2000C-skriveren fungerer godt med de fleste vanlige typer kopipapir, postkort, indekskort, transparenter, konvolutter og etiketter, og skriver ut på 100% resirkulerte papirtyper som er i samsvar med DIN Best resultat oppnås med HP Premium- og Deluxe-papir og -transparenter. Anbefalinger for papir HP 2000C-skriveren er laget slik at den fungerer godt med de fleste vanlige typer kontorpapir og med kvalitetspapir som inneholder 25% bomullsfibre. Etter som skriveren bruker blekk til å fremstille bilder, oppnår du best resultat ved å bruke papir som opptar blekk godt. Det er lurt å teste forskjellige papirtyper før du kjøper større mengder. Finn en papirtype som fungerer bra og som er lett å få tak i. HP Premium-papirtypene er utformet i den hensikt å gi best resultat. Tips om valg av papir Bruk alltid papirtyper som samsvarer med de som er oppført under Anbefalt vekt og størrelse på utskriftsmateriale i slutten av delen Skriverspesifikasjoner i denne brukerhåndboken. Test en bestemt papirtype for å være sikker på at den er kompatibel med skriveren og gir tilfredsstillende utskriftskvalitet, før du går til innkjøp av større mengder. Bruk ikke skadet eller krøllet utskriftsmateriale, eller utskriftsmateriale med bretter. Bruk ikke papir med utskjæringer eller perforeringer. Bruk ikke papir som er for tynt, har en svært glatt overflate, eller som lett kan strekkes. Slike papirtyper kan bli feilmatet gjennom skriverens papirbane. Bruk ikke skjemaer som består av flere gjenparter. Unngå å bruke papir som har mye mønster eller er preget. Slike papirtyper tar ofte ikke blekk særlig godt, og kan føre til at grafikk eller tekst ikke fylles helt ut. Del 1 Grunnleggende om utskrift 17

24 Velge og bruke papir HP spesialutskriftsmateriale MERK: Du finner opplysninger om utskrift på begge sider av arket, HP Premium-papirtyper, etiketter, egendefinerte papirstørrelser, kort, en eller flere konvolutter og utskrift av hefter under emnet Skrive ut på forskjellige papirtyper og - størrelser under kategorien Hvordan skal jeg? i Verktøyboks for HP 2000C. Du kan også se etter utskriftsrelaterte emner i stikkordregisteret for Verktøyboks for HP 2000C. Tips om bruk av papir Legg bare én papirtype om gangen i innskuffen eller ekstrapapirskuffen. Bank kantene på papirbunken mot et flatt underlag for å få en jevn kant før du legger dem i innskuffen eller ekstrapapirskuffen. Legg alltid i papiret med utskriftssiden ned og med høyre papirkant kant i kant med høyre side i innskuffen eller ekstrapapirskuffen. Legg ikke en bunke med mer enn 150 papirark (16 mm tykk bunke) i innskuffen på én gang. I ekstrapapirskuffen for HP 2000C Professional Series skal det ikke legges en bunke med flere enn 250 papirark om gangen (26 mm tykk bunke). HPs spesialutskriftsmateriale HP tilbyr et bredt utvalg spesialutskriftsmateriale som er spesielt beregnet på å gi eksepsjonell utskriftskvalitet både i svart og farger på alle utskrevne dokumenter. Bruk disse HP-papirtypene når du virkelig ønsker sterke farger og skarp tekst. HP Bright White InkJet Paper HP Bright White InkJet Paper er en utmerket papirtype til vanlig bruk med HP 2000C-skriveren. Papiret er tilgjengelig i de fleste forretninger for kontorutstyr, og prisen er konkurransedyktig i forhold til andre standard papirvalg. HP Premium InkJet Paper Bruk HP Premium InkJet Paper til utskrift av presentasjoner, endelige eksemplarer av viktige dokumenter, diagrammer og grafer. HP Premium InkJet Paper gir skarpere, klarere farger og førsteklasses svart tekst sammenlignet med vanlig papir. 18 Del 1 Grunnleggende om utskrift

25 Velge og bruke papir HP spesialutskriftsmateriale HP Premium InkJet Heavyweight Paper Denne tunge, matte papirtypen er bestrøket på begge sider for å lage skarp, tosidig utskrift med sterke farger. HP Premium InkJet Heavyweight Paper gir fargebilder med høy oppløsning på en stødig, holdbar overflate med tilnærmet fotografisk kvalitet. Denne papirtypen er ideell til rapportomslag, spesialpresentasjoner, brosjyrer, reklamepost og kalendere. HP Photo Paper Denne tunge, dobbeltsidige papirtypen er glanset på den ene siden og matt på den andre. Den egner seg svært godt til fotoprosjekter. HP Premium Photo Paper Bruk HP Premium Photo Paper til utskrift av fotografier med blank overflate. HP Deluxe Photo Paper De beste hudfargene og de mest naturtro landskapsfargene får du med HP Deluxe Photo Paper. Kodak Image Enhancements (bildeforbedringer) blir bare brukt når du har valgt HP Deluxe Photo Paper er valgt i HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger. HP og Kodak har utformet HP Deluxe Photo Paper og Kodak Image Enhancements spesielt for HP 2000C-skriveren. HP Premium InkJet Transparency Film Du får best resultat med HP Premium InkJet Transparency Film, som er spesielt beregnet på HP 2000C-skriveren. Filmbelegget på HP Premium InkJet Transparency Film er framstilt spesielt for HP-blekk for å gi skarpe bilder og tekst, og redusere tørketiden. Del 1 Grunnleggende om utskrift 19

26 Velge og bruke papir HP spesialutskriftsmateriale HP Premium InkJet Rapid-Dry Transparencies Denne førsteklasses transparenttypen er spesielt utformet i den hensikt å gjøre fargepresentasjoner enda skarpere og mer imponerende. Transparenten er enkel å håndtere og bruke, setter seg ikke fast i skriveren eller skriverkopimaskinen, og produserer fantastiske farger og skarpe, rene bilder og tekst med blekk som raskt tørker uten å smitte av. 20 Del 1 Grunnleggende om utskrift

27 Velge og bruke papir Grunnleggende trinn for å legge i alle typer utskriftsmateriale Grunnleggende trinn ved ilegging av alle typer utskriftsmateriale Slik legger du utskriftsmateriale i innskuffen: 1 Juster utskriftsinnstillingene i programmet og skriverdriveren for HP 2000C, slik at det er samsvar mellom papirtype, størrelse og papirretning for papiret du bruker (se emnet Endre utskriftsinnstillinger under kategorien Hvordan skal jeg? i Verktøyboks for HP 2000C). 2 Skyv papirbreddeskinnen til venstre og trekk ut papirlengdeskinnen for å gjøre plass til papiret, transparentene eller konvoluttene. 3 Legg en bunke (opptil 16 mm tykk) med papir, transparenter eller konvolutter med utskriftssiden ned i innskuffen, slik at høyre side av bunken ligger inntil høyre side i skuffen. Skyv bunken inn så langt den kan gå. Utskuffen kan løftes opp og kneppes på plass i hevet stilling mens du legger i utskriftsmateriale. Dette er særlig nyttig ved ilegging av mindre utskriftsmateriale. Husk å senke skuffen igjen før utskrift. 4 Juster papirbredde- og papirlengdeskinnene på nytt, slik at de ligger tett inntil kanten på bunken uten å bøye utskriftsmaterialet. Del 1 Grunnleggende om utskrift 21

28 Velge og bruke papir Slik legger du utskriftsmateriale i den ekstrapapirskuffen for HP 2000C Professional Series Slik legger du utskriftsmateriale i ekstrapapirskuffen for HP 2000C Professional Series 1 Juster utskriftsinnstillingene i programmet og skriverdriveren for HP 2000C, slik at det er samsvar mellom papirtype, størrelse og papirretning for papiret du bruker. (Se emnet Endre utskriftsinnstillinger under kategorien Hvordan skal jeg? i Verktøyboks for HP 2000C.) 2 Åpne kassetten for ekstrapapirskuffen ved å ta tak i håndtaket (på venstre side) og dra kassetten mot deg (kassetten kan fjernes helt). 3 Skyv papirbreddeskinnen mot venstre og trekk ut papirlengdeskinnen for å gjøre plass til bunken med papir, transparenter eller konvolutter. 4 Legg en bunke med papir, transparenter eller konvolutter med utskriftssiden ned i skuffen, slik at høyre side av bunken ligger inntil høyre side i skuffen. Ekstrapapirskuffen kan ta opptil 250 papirark (opptil 26 mm tykk bunke). 22 Del 1 Grunnleggende om utskrift

29 Velge og bruke papir Slik legger du utskriftsmateriale i den ekstrapapirskuffen for HP 2000C Professional Series 5 Juster papirbredde- og papirlengdeskinnene på nytt slik at de ligger tett inntil kantene på bunken, uten å bøye utskriftsmaterialet. 6 Lukk kassetten. Hvis kassetten er tatt ut av skuffen, legger du kassetten på samme jevne underlag som skuffen, jevnstiller kassetten med åpningen, og skyver deretter kassetten inn i skuffen. Del 1 Grunnleggende om utskrift 23

30

31 Holde øye med og skifte blekkpatroner Overvåke blekkpatroner Holde øye med blekkpatroner Blekkpatroner for HP 2000C trenger verken vedlikehold eller rengjøring. Så lenge hver blekkpatron sitter riktig på plass i sporet, overføres blekket på riktig måte til skrivehodene. Siden det er skrivehodene som styrer hvor mye blekk det skal tilføres til siden, får du samme gode kvalitet på utskriftene selv om blekknivåene er lave. Skriverprogramvaren gir beskjed når blekknivået i en blekkpatron er lavt. I tillegg kan du kontrollere blekknivåene i alle blekkpatronene for å fastslå om en blekkpatron må skiftes. Hvis en blekkpatron er tom, slutter skriveren å skrive ut. Slik kontrollerer du blekknivået i en blekkpatron: 1 Pass på at skriveren og datamaskinen er slått på (slå alltid skriveren på først). 2 Åpne Verktøyboks for HP 2000C. Du finner mer informasjon om dette under Bruke Verktøyboks for HP 2000C i delen Bruke skriverdriveren i denne brukerhåndboken. 3 Hvis toveiskommunikasjonen fungerer, skal kategorien Status vise gjeldende blekknivåer. Hvis toveiskommunikasjonen ikke fungerer, klikker du på knappen Skriv ut informasjon. MERK: Med toveiskommunikasjon mellom skriveren og datamaskinen kan skriveren sende informasjon om status, tilsyn og feil til datamaskinen. Hvis toveiskommunikasjonen ikke fungerer, kan du likevel kontrollere blekknivåene i blekkpatronene ved hjelp av Verktøyboks for HP 2000C. Del 1 Grunnleggende om utskrift 25

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 610C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167914

Din bruksanvisning HP DESKJET 610C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167914 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1 Hurtighjelp hp deskjet 948c/940c/920c series Innholdsfortegnelse Bli kjent med skriveren.......................... 1 Introduksjon av hp deskjet-skriveren........................ 2 Finne informasjon....................................

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 610/612C http://no.yourpdfguides.com/dref/899013

Din bruksanvisning HP DESKJET 610/612C http://no.yourpdfguides.com/dref/899013 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp

Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp Slik skriver du ut Skrive ut på papir og annet materiale Spesielle funksjoner Produktvedlikehold Problemløsing Produktspesifikasjoner Hurtighjelp hp deskjet 995c series

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Gratulerer med den nye HP DeskJet-skriveren!

Gratulerer med den nye HP DeskJet-skriveren! Gratulerer med den nye HP DeskJet-skriveren! H er ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du snakke med HP-forhandleren eller ringe til kundestøtten (du finner telefonnummeret under Kundestøtte

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

HP DeskJet 695C/697C. Skriverserien. Brukerhåndbok

HP DeskJet 695C/697C. Skriverserien. Brukerhåndbok HP DeskJet 695C/697C Skriverserien Brukerhåndbok Støtte og registrering Vennligst bruk web-sidene til HPs kundestøtte når det gjelder produktstøtte og registrering av DeskJet-skrivere: http://www.hp.com/go/support

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 710/712C http://no.yourpdfguides.com/dref/899420

Din bruksanvisning HP DESKJET 710/712C http://no.yourpdfguides.com/dref/899420 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Hurtigreferanse HP Smart Install-installering Produktet inkluderer HP Smart Install-installeringsprogramvare for Windows-operativsystemer. Programvaren bruker USB-kabelen

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Brukerhåndbok. Innhold

Brukerhåndbok. Innhold Brukerhåndbok Innhold Navigere i brukerhåndboken..........................................2 Installere skriveren.............................. 3 Tilkople skriveren med en parallell skriverkabel.......................3

Detaljer

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows HP Deskjet D730 Printer Hjelp for Windows HP Deskjet D730-skriver Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

HP DeskJet 610C Series Printer

HP DeskJet 610C Series Printer HP DeskJet 610C Series Printer 8VHU V*XLGH %HQXW]HUKDQGEXFK 0DQXHOG XWLOLVDWLRQ 0DQXDOLQVWUXFWLYR GHRSHUDFLyQ +DQGOHLGLQJ 0DQXDOHXWHQWH $QYlQGDUKDQGERN *XLDGR8VXiULR %UXJHUKnQGERJ.l\WW RSDV %UXNHUKnQGERN

Detaljer

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D1300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D4100 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 695C http://no.yourpdfguides.com/dref/4173870

Din bruksanvisning HP DESKJET 695C http://no.yourpdfguides.com/dref/4173870 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 950C-Series. Norsk

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 950C-Series. Norsk HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows 950C-Series Norsk Varemerker Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation (patentnummer 4955066 og 4974159 i USA).

Detaljer

brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor:

brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor: brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor: merknader spesialfunksjoner komme i gang tilkoblingsmuligheter utskrift vedlikehold problemløsing spesifikasjoner

Detaljer

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp HP Deskjet D1400 series Windows-hjelp HP Deskjet D1400-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 712C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168079

Din bruksanvisning HP DESKJET 712C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168079 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 930C Series. Norsk

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 930C Series. Norsk HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows 930C Series Norsk Varemerker Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation (patentnummer 4955066 og 4974159 i USA).

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 648C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167950

Din bruksanvisning HP DESKJET 648C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167950 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 640C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167932

Din bruksanvisning HP DESKJET 640C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167932 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 845C http://no.yourpdfguides.com/dref/899566

Din bruksanvisning HP DESKJET 845C http://no.yourpdfguides.com/dref/899566 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver

HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Rekvisita 1. Tonerkassetter. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Rekvisita 1. Tonerkassetter. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Tonerkassetter Rekvisita 1 Advarsel: Du må ikke berøre kassettvalsen som ligger under dekslet. Deksel Skriveren bruker fire separate tonerkassetter, en for hver farge: cyan, magenta, gul og sort. De er

Detaljer

Elektronisk veiledning

Elektronisk veiledning Elektronisk veiledning Innhold Navigere i den elektroniske veiledningen........................2 Grunnleggende om utskrift.................... 3 Velge papir....................................................3

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 6127 http://no.yourpdfguides.com/dref/899067

Din bruksanvisning HP DESKJET 6127 http://no.yourpdfguides.com/dref/899067 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DESKJET 6127. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP DESKJET 6127 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899151

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899151 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Skriverserien HP DeskJet 720C Brukerhåndbok. Norsk

Skriverserien HP DeskJet 720C Brukerhåndbok. Norsk Skriverserien HP DeskJet 720C Brukerhåndbok Norsk Skriverserien HP DeskJet 720C Brukerhåndbok Norsk Varemerker Microsoft og MS-DOS er amerikanskregistrerte varemerker og Windows er et varemerke for Microsoft

Detaljer

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Innhold 1 HP Deskjet 1510 series Hjelp... 1 2 Bli kjent med HP Deskjet 1510 series... 3 Skriverdeler... 4 Kontrollpanelfunksjoner... 5 Statuslampe... 6 Auto-Av... 9 3 Print (Skriv

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 842C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168145

Din bruksanvisning HP DESKJET 842C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168145 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

HP Officejet Pro K850-serien. Brukerhåndbok

HP Officejet Pro K850-serien. Brukerhåndbok HP Officejet Pro K850-serien Brukerhåndbok HP Officejet Pro K850/K850dn-serien Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2005 Copyright Hewlett Packard Development Company, L.P. Utgave 1, 5/2005 Kopiering,

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

Veiledning for Windows

Veiledning for Windows HP DeskJet-skriver Veiledning for Windows 640C Series Varemerker Microsoft, Windows, Windows NT og MS Windows er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Skjermbilder er gjengitt med tillatelse

Detaljer

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning HP Deskjet 5400-serie Brukerveiledning Merknader fra Hewlett- Packard Company Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Med enerett. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette

Detaljer

HP Officejet Pro K550-serien. Brukerhåndbok

HP Officejet Pro K550-serien. Brukerhåndbok HP Officejet Pro K550-serien Brukerhåndbok HP Officejet Pro K550-serien Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2005 Copyright Hewlett Packard Development Company, L.P. Utgave 1, 10/2005 Kopiering, bearbeiding

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

hp color LaserJet 1500/1500L bruk

hp color LaserJet 1500/1500L bruk hp color LaserJet 1500/1500L bruk HP skriver i color LaserJet 1500-serien Brukerhåndbok Opphavsrettighett og lisens Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Deskjet 1010 series

HP Deskjet 1010 series HP Deskjet 1010 series Innhold 1 HP Deskjet 1010 series Hjelp... 1 2 Bli kjent med HP Deskjet 1010 series... 3 Skriverdeler... 4 På-lampe... 5 Auto-Av... 6 3 Utskrift... 7 Skrive ut dokumenter... 8 Skrive

Detaljer

HP Deskjet D4200 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D4200 series. Windows-hjelp HP Deskjet D4200 series Windows-hjelp HP Deskjet D4200-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

HP Business Inkjet 1000-skriverserien. Brukerhåndbok

HP Business Inkjet 1000-skriverserien. Brukerhåndbok HP Business Inkjet 1000-skriverserien Brukerhåndbok HP Business Inkjet 1000-skriverserien Brukerhåndbok Første utgave: 04/2005 Copyright-informasjon 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Hjelp for Windows

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Hjelp for Windows HP Deskjet F2400 All-in-One series Hjelp for Windows HP Deskjet F2400 All-in-One series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Bli kjent med HP All-in-One Skriverdeler...5 Funksjoner på kontrollpanelet...6

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899150

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows-hjelp

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows-hjelp HP Deskjet F4100 All-in-One series Windows-hjelp HP Deskjet F4100 All-in-One series Innhold 1 HP Deskjet F4100 All-in-One series Hjelp...5 2 Oversikt over HP All-in-One Rask innføring i HP All-in-One...7

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Innhold 1 HP Deskjet 2540 series Hjelp... 1 2 Bli kjent med HP Deskjet 2540 series... 3 Skriverdeler... 4 Kontrollpanelfunksjoner... 5 Trådløsinnstillinger... 6 Statuslamper...

Detaljer

Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet.

Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet. Utskrift Side 1 av 5 Utskrift Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet. Legge i papir Generelle retningslinjer

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP Deskjet D2600 Printer series. Hjelp for Windows

HP Deskjet D2600 Printer series. Hjelp for Windows HP Deskjet D2600 Printer series Hjelp for Windows HP Deskjet D2600 Printer series Innhold 1 Bli kjent med HP-skriver Skriverdeler...3 Funksjoner på kontrollpanelet...4 2 Utskrift skrive ut dokumenter...5

Detaljer

HP Photosmart Pro B8300 series

HP Photosmart Pro B8300 series HP Photosmart Pro B8300 series HP Photosmart Pro B8300 series Brukerhåndbok Informasjon om opphavsrett 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1 Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET F2290 http://no.yourpdfguides.com/dref/4164644

Din bruksanvisning HP DESKJET F2290 http://no.yourpdfguides.com/dref/4164644 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DESKJET F2290. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP DESKJET F2290 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART PRO B9180 http://no.yourpdfguides.com/dref/907879

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART PRO B9180 http://no.yourpdfguides.com/dref/907879 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PHOTOSMART PRO B9180. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PHOTOSMART PRO B9180 i bruksanvisningen

Detaljer

Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett.

Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett. Innledning Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett. Historisk sett, har produsenter av skrivere

Detaljer

Papirmeny. Tilordne type/utskuff. Papirkilde. Papirtype. Konfigurer utskuffer. Papirvekt. Konfigurer FB. Tilpassede typer.

Papirmeny. Tilordne type/utskuff. Papirkilde. Papirtype. Konfigurer utskuffer. Papirvekt. Konfigurer FB. Tilpassede typer. Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Tilordne type/utskuff Konfigurer utskuffer

Detaljer

Legge i flerbruksmateren

Legge i flerbruksmateren Flerbruksmateren kan inneholde flere papirtyper og -størrelser, for eksempel transparenter og konvolutter. Den er nyttig for utskrift på én side av fortrykt brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

hp deskjet 9600-serien brukerhåndbok

hp deskjet 9600-serien brukerhåndbok hp deskjet 9600-serien brukerhåndbok Copyright-informasjon 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Reproduksjon, tilpassing eller oversetting uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt,

Detaljer

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Versjonsmerknad Utgave: juni 2002 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

HP Photosmart D5400 series. Hjelp for Windows

HP Photosmart D5400 series. Hjelp for Windows HP Photosmart D5400 series Hjelp for Windows HP Photosmart D5400 series Innhold 1 HP Photosmart D5400 series Hjelp...3 2 Oversikt over HP Photosmart Rask innføring i HP Photosmart...5 Kontrollpanelfunksjoner...6

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG:

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG: LBP-800 Laserskriver Komme i gang VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter

Detaljer

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjelp for Windows

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjelp for Windows HP Deskjet D5500 Printer series Hjelp for Windows HP Deskjet D5500 Printer series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Fullføre oppsettet av HP-skriver Trådløs tilkobling ved bruk av One Button Wireless Setup

Detaljer

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Tildel papirtype Legge i papir Konfig.

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Brukerhåndbok. HP Officejet Pro 8100

Brukerhåndbok. HP Officejet Pro 8100 Brukerhåndbok HP Officejet Pro 8100 HP Officejet Pro 8100 eprinter Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgave 2, 1/2014 8. Ingen av de innvendige

Detaljer

Angi papirstørrelse. Bruke skuffen for tunge materialer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold

Angi papirstørrelse. Bruke skuffen for tunge materialer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold Tilleggsskuffen for tunge materialer erstatter skuff 1. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du fjerner og installerer skuff 1, se Bytte skuff 1. Skuffen for tunge materialer er spesielt utviklet for

Detaljer