Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series"

Transkript

1 Brukerhåndbok Norsk Skriver HP 2000C Professional Series Color Printer

2 HPs garanti og ansvarsbetingelser Norsk HP-produkt Garantitid Programvare 90 dager Blekkpatroner 90 dager Skrivehoder 1 år Skriver og tilhørende HP-maskinvare 1 år A. Garantibetingelser 1. Hewlett-Packard (HP) garanterer overfor sluttbrukeren/kunden at HP-produktene som er angitt ovenfor, er uten mangler i materialer og arbeidsutførelse i garantitiden. Garantien begynner å løpe fra og med kjøpsdatoen. Kunden må legge fram kvittering som bekrefter kjøpsdato. 2. Når det gjelder programvareprodukter, gjelder HPs garanti bare ved det tilfellet at programmet ikke kan kjøres i henhold til instruksjonene. HP garanterer ikke at bruken av et produkt går uavbrutt eller er feilfritt. 3. HPs garanti dekker bare mangler som oppstår som resultat av normal bruk av produktet, og gjelder således ikke: a. ved feilaktig eller utilstrekkelig vedlikehold eller modifisering; b. programvare, grensesnitt, utskriftsmateriale, deler eller tilbehør som ikke er anskaffet fra eller støttet av HP; eller c. bruk utenfor produktets spesifikasjoner. 4. Når det gjelder HPs skriverprodukter, har bruk av en blekkpatron som ikke er fra HP eller en etterfylt blekkpatron, ingen innvirkning verken på garantien til kunden eller en eventuell støttekontrakt som HP måtte ha med kunden. Hvis skriverfeil eller -skade imidlertid er forårsaket av bruk av en blekkpatron som ikke er fra HP eller en etterfylt blekkpatron, vil HP belaste kunden med standard arbeidstid og materialer for å yte service på skriveren for den bestemte feilen eller skaden. 5. Hvis HP i løpet av gjeldende garantiperiode mottar melding om mangel i programvare, utskriftsmateriale eller blekkpatroner som dekkes av HPs garanti, vil HP erstatte det mangelfulle produktet. Hvis HP i løpet av gjeldende garantiperiode mottar melding om mangel i maskinvare som er dekket av HPs garanti, vil HP etter eget skjønn enten reparere eller erstatte det mangelfulle produktet. 6. Hvis HP er ute av stand til å reparere eller erstatte, uansett grunn, et mangelfullt produkt som er dekket av HPs garanti, vil HP, innen rimelig tid etter å ha mottatt meldingen om mangelen, refundere kjøpsprisen for produktet. 7. HP er ikke forpliktet til å reparere, erstatte eller refundere før kunden returnerer det mangelfulle produktet til HP. 8. Eventuelle erstatningsprodukter kan være enten nye eller som nye, forutsatt at funksjonaliteten er minst like god som for produktet det erstatter. 9. HPs garanti er gyldig i alle land der HP distribuerer angjeldende HP-produkter, med unntak av følgende land: Midt-Østen, Afrika, Argentina, Brasil, Mexico, Venezuela og Frankrikes oversjøiske territorier. I unntakslandene gjelder garantien kun i det land produktet ble kjøpt. Kontrakter for ekstra garantitjenester, f.eks. service på stedet, er tilgjengelige fra godkjente HP-servicekontorer der produktet distribueres av HP eller en godkjent importør. 10. I den grad det er tillatt i henhold til lokal lovgivning, gir verken HP eller HPs tredjepartsleverandører andre garantier eller vilkår av noe slag, verken uttrykket eller underforstått, for angjeldende HPprodukter herunder særskilte underforståtte garantier eller vilkår for salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet og egnethet til et bestemt formål. B. Ansvarsbegrensninger 1. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING OG MED UNNTAK AV FORPLIKTELSENE SOM ER SPESIFISERT I DENNE GARANTIEN, ER HP ELLER HPS TREDJEPARTSLEVERANDØRER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, UANSETT OM KRAVENE ER BASERT PÅ KONTRAKT, SIVIL SØKSMÅLSGRUNN ELLER ANNEN JURIDISK TEORI, OG UANSETT OM MAN HADDE FÅTT MELDING OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADESERSTATNING. C. Lovgivning 1. Disse garantier og ansvarsbetingelser skal være underlagt og tolkes i samsvar med norsk lov.

3 Brukerhåndbok Norsk Skriver HP 2000C Professional Series Color Printer Brukerhåndbok nummer C Trykt i Tyskland, 6/1998

4

5 Varemerker Varemerker Arial, Gill Sans, Monotype og Times er registrerte varemerker i USA for The Monotype Corporation. CG Times er et produkt fra Agfa Corporation basert på Times New Roman på lisens fra The Monotype Corporation plc., og skalerbare konturer er lisensiert av Agfa Division til Miles, Inc. Graphite er et varemerke for David Siegel. ITC Bookman er på lisens fra og registrert varemerke for International Typeface Corporation. Lucida er et registrert varemerke i USA for Bigelow & Holmes, Inc. Microsoft er et registrert varemerke i USA for Microsoft Corporation. Milestones er et varemerke for The Monotype Corporation. PL er et varemerke for Photolettering Inc. TrueType er et varemerke i USA for Apple Computer, Inc. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Merknad Opplysningene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Hewlett-Packard gir ingen garanti med hensyn til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål. Hewlett-Packard er ikke ansvarlig for feil i dette materialet, eller for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med levering, ytelse eller bruk av dette materialet. Ingen del av dette dokumentet skal fotokopieres, gjengis eller oversettes til andre språk uten skriftlig samtykke fra Hewlett-Packard Company. Utgivelse 1. utgave 1998 Copyright 1998 Hewlett-Packard Company

6

7 Innhold Komme i gang Se oppsettplakaten for HP 2000C for anvisninger om hvordan du setter opp skriveren. Del 1 Grunnleggende om utskrift Skriverens hovedfunksjoner Forstå skriverens deler og funksjoner Bruke skriverdriveren Velge og bruke papir Holde øye med og skifte blekkpatroner Vedlikeholde og skifte skrivehoder Bruke skriveren i et nettverk Del 2 Problemløsing og vedlikehold Feilsøke skriverproblemer Del 3 Støtte Kundestøtte Bestille deler og tilbehør Del 4 Spesifikasjoner Spesifikasjoner Spesiell bestemmelse

8

9 Skriverens hovedfunksjoner HPs raskeste blekkstråleskriver med farger Fargeskriveren HP 2000C Professional Series Color Printer ut dokumenter og presentasjoner av profesjonell kvalitet raskere enn noen annen fargeskriver i sin klasse. HPs raskeste blekkstråleskriver med farger Skriver ut opptil 10 sider med svart tekst per minutt. Skriver ut i farger dobbelt så raskt som andre skrivebordsskrivere fra HP. Strålende farger av fotokvalitet på alle typer papir med HPs PhotoREt II- og ColorSmart II-teknologi PhotoREt II bruker den minste blekkdråpestørrelsen til å lage flere fargenyanser, jevnere overgang mellom fargetonene og skarpere utskrift. ColorSmart II-teknologien optimaliserer utskriftsinnstillinger og fargeutskriftskvalitet automatisk for alle typer dokumenter. Smart utskrift sparer tid og penger HPs smarte utskriftsløsning gir informasjon om blekknivåer, maksimerer utskriftshastigheten, styrer og overvåker utskriftskvaliteten og registrerer transparenter automatisk. HP 2000C er nettverksklar for små arbeidsgrupper. Ekstrapapirskuffen for HP 2000C Professional Series har plass til større mengder papir, og utvider skriverens papirkapasitet til 400 ark for større utskriftsjobber. Med to kilder for utskriftsmateriale (innskuffen og ekstrapapirskuffen) har du tilgang til to forskjellige typer utskriftsmateriale på én gang. (Under Bestille deler og tilbehør i denne brukerhåndboken finner du delenumre og bestillingsinformasjon.) Del 1 Grunnleggende om utskrift 3

10 Skriverens hovedfunksjoner Jevn utskriftskvalitet ved utskrift i svart og farger med HP utskriftsprodukter Jevn utskriftskvalitet ved utskrift i svart og farger med HPs utskriftsprodukter HP-skrivere, -skrivehoder og -blekkpatroner er alle deler av HP RealLife Imaging System, som er utformet til å fungere sammen, slik at du får utskrifter med førsteklasses kvalitet med eksepsjonell hastighet, og et resultat som alltid er klart og skarpt. HP RealLife Imaging System gir deg dessuten følgende: Klar, skarp svart tekst og skarpe, sterke farger på alle typer papir. Fargebilder av fotokvalitet på HPs spesialpapir og -film. Et modulbasert blekkoverføringssystem med separate blekkpatroner og skrivehoder, som gir jevn, førsteklasses utskriftskvalitet og redusert kostnad per side. Blekkpatroner Hver blekkpatron merket med nr. fra HP (HP No. Ink Cartridge), er en separat blekkforsyning som settes inn atskilt fra skrivehodet. De fire blekkpatronene trenger ikke vedlikehold og kan skiftes individuelt, slik at du unngår sløsing med blekk. Svarte blekkpatroner er også tilgjengelige i en større størrelse (74 ml), slik at du får enda mer for pengene. Innebygde smartbrikker i alle blekkpatroner sørger for at skriveren gir beskjed når blekknivået er lavt i patronene. 4 Del 1 Grunnleggende om utskrift

11 Skriverens hovedfunksjoner Jevn utskriftskvalitet ved utskrift i svart og farger med HP utskriftsprodukter Skrivehoder Hvert skrivehode nr. (HP No. Printhead) er en avansert enhet for blekkoverføring basert på HPs industriledende blekkstråleteknologi. De fire individuelle, utskiftbare skrivehodene er utviklet for å vare gjennom mange skift av blekkpatroner, og vil fortsette å gi et ypperlig utskriftsresultat selv når blekknivåene er lave. Innebygde smartbrikker i alle skrivehoder finjusterer størrelse og volum på blekkdråpen, slik at utskriftskvaliteten er utmerket på alle papirtyper. MERK: HP-nummeret gjør gjetting unødvendig når du skal skifte blekkpatroner og skrivehoder fra HP. Skriveren melder i fra når du må skifte blekkpatron. Husk bare hvilken farge du trenger, og se etter HP nr. (HP No. ) for å være sikker på at utskriftsproduktene fra HP passer til HP 2000C skriveren. Del 1 Grunnleggende om utskrift 5

12 Forstå skriverens deler og funksjoner Skriverens deler og funksjoner Låsespak for skrivehode (fiolett) Papirstøtter Spor for skrivehoder Låsetapp (av metall) Vognlås (fiolett) Tilgangsdeksel for skrivehoder Knapper: Av/på Pause/avbryt utskrift Fortsett Lamper: Av/på (grønn) Obs! (gul) Aktivitet (grønn) Papirbreddeskinne Blekkpatrondeksel Spor for blekkpatroner Papirbreddeskinne Utskuff (kan tas ut) Åpning for enkeltkonvolutt og breddeskinne Innskuff 6 Del 1 Grunnleggende om utskrift

13 Forstå skriverens deler og funksjoner Skriverens deler og funksjoner Utskuff Åpning for enkeltkonvolutt Breddeskinne for konvolutt Papirstøtter Innskuff Papirlengdeskinne Papirbreddeskinne Blekkpatrondeksel Spor for blekkpatroner Tilgangsdeksel for skrivehoder Skrivehodevogn Spor for skrivehoder Låsespak for skrivehode (fiolett) Vognlås (fiolett) Låsetapp (av metall) Tar i mot papiret når det kommer ut av skriveren. Du kan endre utskuffens plassering for å få lettere tilgang til innskuffen, eller fjerne den i forbindelse med vedlikehold. Tar en enkeltkonvolutt for mating til skriveren. Skyves fram og tilbake etter størrelsen på konvolutten. Holder hver utskrevet side en kort stund, mens den tørker. Tar bunker med papir, konvolutter eller transparenter. Skyves mot høyre eller venstre, ut eller inn etter lengden på papiret i innskuffen. Skyves etter bredden på papiret i innskuffen. Beskytter og gir adgang til blekkpatronene. Holder svarte blekkpatroner og fargeblekkpatroner på plass. Gir tilgang til skrivehodevognen. Tilgangsdekselet for skrivehodene må være lukket før skriveren kan skrive ut. Holder svarte skrivehoder og fargeskrivehoder på plass i skrivehodesporene. Holder svarte skrivehoder og fargeskrivehoder på plass. Beskytter skrivehodene, som sitter i skrivehodesporene under låsespaken. Låsespaken for skrivehode har en krok som hekter seg på vognlåsen. Låser låsespaken for skrivehode. Kroken må være innkoplet i låsen før skrivehodevognen kan flytte på seg. Hindrer at skriveren åpnes når skriveren ikke er slått på. Del 1 Grunnleggende om utskrift 7

14 Forstå skriverens deler og funksjoner Skriverens deler og funksjoner Skriverdeler Av/på-knapp Knappen Pause/avbryt utskrift Fortsett-knapp Funksjoner Trykkes på én gang for å slå skriveren av og på. Brukes også til å skrive ut en eksempelside og diagnosetestside (se nesta side). Trykkes på én gang for å stanse utskriften midlertidig. Trykkes på én gang for å starte utskriften igjen (etter midlertidig stans). Trykkes på to ganger i rask rekkefølge for å avbryte gjeldende utskriftsjobb. Trykkes på én gang for å fortsette utskrift etter at en Obs!- tilstand har oppstått (f.eks. tomt for papir eller åpent tilgangsdeksel for skrivehodene). Brukes også til å skrive ut en diagnosetestside (se nesta side). Skriverlamper Av/på-lampe (grønn) Obs!-lampe (gul) Aktivitetslampe (grønn) Angivelser Av angir at skriveren er slått av eller ikke tilføres strøm. På angir at skriveren er slått på og klar til å skrive ut. Blinking angir at skriveren er i ferd med å slå seg av eller på. Av angir at skriveren fungerer normalt. Blinking angir en tilstand som krever at brukeren griper inn (f.eks. tomt for papir eller skriveren er midlertidig stanset). Se kategorien Feilsøking i Verktøyboks for HP 2000C hvis du vil vite mer om diagnostisering av tilstanden. Av angir av skriveren er inaktiv (venter på en utskriftsjobb). Blinking angir at skriveren er i ferd med å behandle en utskriftsjobb. 8 Del 1 Grunnleggende om utskrift

15 Forstå skriverens deler og funksjoner Skrive ut eksempelside eller diagnosetestside ved hjelp av knappene på skriveren Skrive ut eksempelside eller diagnosetestside ved hjelp av knappene på skriveren En eksempelside gir en demonstrasjon av svart og farget tekst og grafikk. Diagnosetestsiden inneholder opplysninger om skriveren, innebygde skrifter, skrivehoder og blekkpatroner. Slik skriver du ut en eksempelside 1 Mens skriveren er på (av/på-lampen lyser), trykker du på og holder av/på-knappen inne i 5 sekunder, eller til siden begynner å skrives ut. 2 Slipp opp av/på-knappen. Slik skriver du ut en diagnosetestside 1 Mens skriveren er på (av/på-lampen lyser), trykker du på og holder av/på-knappen inne. 2 Trykk på fortsett-knappen 5 ganger. 3 Slipp opp av/på-knappen. Del 1 Grunnleggende om utskrift 9

16

17 Bruke skriverdriveren Komponentene i skriverprogramvaren Skriverprogramvaren som følger med HP 2000C-skriveren, gjør det raskere og enklere enn noen gang før å skrive ut fra Windows-baserte programmer. Denne delen gir en oversikt over komponentene og funksjonene i skriverprogramvaren. Komponentene i skriverprogramvaren Skriverprogramvaren omfatter HP 2000C-skriverdriveren og Verktøyboks for HP 2000C. Disse to komponentene arbeider sammen for å gi følgende: Informasjon om status, tilsyn og feil vedrørende gjeldende tilstand til skriveren, blekkpatronene og skrivehodene. Veiledninger i grunnleggende utskriftsoppgaver. Trinnvis feilsøking. Tilgang til skriverservice for å opprettholde skriverytelsen. Skriverprogramvaren for HP 2000C inneholder HPs eksklusive ColorSmart II-teknologi, som analyserer dokumentene og justerer fargeinnstillingene automatisk slik at fargeutskriftene blir best mulig. ColorSmart II-teknologien gir også følgende: Bedre utskrift fra Internett og multimedia, med høy oppløsninger fra skjermbilder med lavere oppløsning. RGB fargetilpasning for konsekvent fargegjengivelse fra skjerm til side. MMX-kompatibilitet for raskere fargebehandling. Del 1 Grunnleggende om utskrift 11

18 Bruke skriverdriveren Velge skriver Velge skriver Når du skal bruke HP 2000C-skriveren, må du være sikker på at den er valgt som standardskriver. Slik velger du skriveren som standardskriver i Windows 95 og Windows NT 4.0: 1 Klikk på Start og velg Skrivere på menyen Innstillinger. 2 Klikk på ikonet for HP 2000C-skriveren for å velge den. 3 Velg Angi som standard på Fil-menyen, og lukk vinduet. Slik velger du skriveren som standardskriver i Windows 3.1: 1 Åpne hovedgruppen i Programbehandling. 2 Dobbeltklikk på Kontrollpanel for åpne dette, og dobbeltklikk deretter på Skrivere. 3 Velg HP 2000C-skriveren på listen Installerte skrivere, og klikk deretter på Bruk som standardskriver. 4 Klikk på Lukk og avslutt Kontrollpanel. 12 Del 1 Grunnleggende om utskrift

19 Bruke skriverdriveren Bruke Verktøyboks for HP 2000C Bruke Verktøyboks for HP 2000C Verktøyboks for HP 2000C er et programvareverktøy som gir tilgang til alle de opplysningene du trenger når du bruker skriveren. Opplysningene er delt inn i fire hovedkategorier: Skriverstatus Gir opplysninger om gjeldende arbeidsstatus for skriver og blekknivåer. Hvordan skal jeg? Inneholder veiledning i grunnleggende utskriftsoppgaver, f.eks. skifte av blekkpatroner eller skrivehoder, eller utskrift på forskjellige papirtyper og -størrelser. Feilsøking Gir informasjon om trinnvis problemløsing av vanlige utskriftsproblemer. Service Gir tilgang til skriverservice, som omfatter justering og rengjøring av skrivehodene, utskrift av diagnosetestside, testing av skriverkommunikasjonen, fargebalansering, og utskrift av en side som viser gjeldende blekknivåer. Når du skal bruke Verktøyboks for HP 2000C, må du passe på at skriveren og datamaskinen er på. Slå alltid på skriveren først. Slik åpner du Verktøyboks for HP 2000C i Windows 95 og Windows NT 4.0: Dobbeltklikk på ikonet for Verktøyboks for HP 2000C nederst i høyre hjørne på oppgavelinjen i Windows. eller Velg Programmer på Start-menyen. Velg deretter Verktøy for HP 2000C og Verktøyboks for HP 2000C. Slik åpner du Verktøyboks for HP 2000C i Windows 3.1: Dobbeltklikk på ikonet for Verktøyboks for HP 2000C i programgruppen Verktøy for HP 2000C. Del 1 Grunnleggende om utskrift 13

20 Bruke skriverdriveren Endre utskriftsinnstillinger Endre utskriftsinnstillinger De grunnleggende utskriftsinnstillingene du trenger, velges vanligvis i programvaren. Disse innstillingene omfatter antall kopier, papirstørrelse og papirretning. Hvis du vil vite hvordan du kommer til HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger, går du til emnet Endre utskriftsinnstillinger under kategorien Hvordan skal jeg? i Verktøyboks for HP 2000C. Velge egendefinerte HP-utskriftsinnstillinger I HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger kan du velge innstillinger som ikke tilbys i programvaren. Kategorien Oppsett inneholder følgende alternativer: Utskriftskvalitet Brukes til å velge utskriftskvaliteten (Best, Normal og EconoFast) Papirstørrelse Brukes til å velge størrelse på papiret som ligger i skriveren. Papirtype Brukes til å velge innstillingen som stemmer overens med typen papir eller utskriftsmateriale du skriver ut på, f.eks. vanlig papir, transparenter eller spesialpapir fra HP. Papirkilde Brukes til å velge mellom innskuffen og ekstrapapirskuffen som papirkilde, eller til å velge hvilken kilde som skal benyttes først når begge skuffene blir brukt til en utskriftsjobb. Kategorien Funksjoner inneholder følgende alternativer: Tosidig utskrift Brukes til å skrive ut på begge sider av arket. Sider per ark Brukes til å skrive ut 1, 2 eller 4 sider på hvert papirark. Plakatutskrift Brukes til å skrive ut et enkeltsidig dokument på 4, 9 eller 16 papirark, som kan limes sammen til ett dokument med plakatstørrelse. 14 Del 1 Grunnleggende om utskrift

21 Bruke skriverdriveren Endre utskriftsinnstillinger Papirretning Brukes til å velge i hvilken retning informasjonen skal skrives ut på siden. Stående skriver ut i sidens bredderetning som i et brev. Liggende skriver ut i sidens lengderetning i likhet med et regneark. Sortert utskrift Brukes til å skrive ut sidene i dokumentet i omvendt rekkefølge (siste side først). Kopier Brukes til å velge hvor mange kopier du vil skrive ut. Kategorien Farge inneholder følgende alternativer: Automatisk Velg dette alternativet slik at ColorSmart II-teknologien kan gi best mulig utskriftskvalitet og intensitetsinnstillinger for hvert enkelt område på den utskrevne siden. Denne innstillingen anbefales for alle dokumenter. Manuell Brukes til å justere intensitetsinnstillingene manuelt for hele dokumentet. Skriv ut i gråtoner Brukes til å skrive ut fargedokumenter i gråtoner for å oppnå bedre resultat ved fotokopiering. Kategorien Service inneholder følgende alternativer: Juster skrivehodene HP 2000C-skriveren justerer skrivehodene automatisk for alltid å gi best utskriftskvalitet. Bruk ikke dette alternativet med mindre det er angitt i en bestemt feilsøkingsprosedyre. Rengjør skrivehodene Velg dette alternativet hvis utskriftskvaliteten er merkbart redusert, eller hvis det anbefales i en feilsøkingsanvisning. Skriv ut en prøveside Velg dette alternativet for å kontrollere at skriveren fungerer på riktig måte, og at skriverforbindelsen tilfredsstiller minimumsstandarder. Test skriverkommunikasjon Velg dette alternativet for å teste kommunikasjonsstatusen mellom skriveren og datamaskinen. Kalibrer farge Brukes til å balansere fargenyanser på utskriften. Utfør ikke fargekalibrering med mindre dette er angitt i en bestemt feilsøkingsprosedyre. Del 1 Grunnleggende om utskrift 15

22

23 Velge og bruke papir Anbefalinger for papir HP 2000C-skriveren fungerer godt med de fleste vanlige typer kopipapir, postkort, indekskort, transparenter, konvolutter og etiketter, og skriver ut på 100% resirkulerte papirtyper som er i samsvar med DIN Best resultat oppnås med HP Premium- og Deluxe-papir og -transparenter. Anbefalinger for papir HP 2000C-skriveren er laget slik at den fungerer godt med de fleste vanlige typer kontorpapir og med kvalitetspapir som inneholder 25% bomullsfibre. Etter som skriveren bruker blekk til å fremstille bilder, oppnår du best resultat ved å bruke papir som opptar blekk godt. Det er lurt å teste forskjellige papirtyper før du kjøper større mengder. Finn en papirtype som fungerer bra og som er lett å få tak i. HP Premium-papirtypene er utformet i den hensikt å gi best resultat. Tips om valg av papir Bruk alltid papirtyper som samsvarer med de som er oppført under Anbefalt vekt og størrelse på utskriftsmateriale i slutten av delen Skriverspesifikasjoner i denne brukerhåndboken. Test en bestemt papirtype for å være sikker på at den er kompatibel med skriveren og gir tilfredsstillende utskriftskvalitet, før du går til innkjøp av større mengder. Bruk ikke skadet eller krøllet utskriftsmateriale, eller utskriftsmateriale med bretter. Bruk ikke papir med utskjæringer eller perforeringer. Bruk ikke papir som er for tynt, har en svært glatt overflate, eller som lett kan strekkes. Slike papirtyper kan bli feilmatet gjennom skriverens papirbane. Bruk ikke skjemaer som består av flere gjenparter. Unngå å bruke papir som har mye mønster eller er preget. Slike papirtyper tar ofte ikke blekk særlig godt, og kan føre til at grafikk eller tekst ikke fylles helt ut. Del 1 Grunnleggende om utskrift 17

24 Velge og bruke papir HP spesialutskriftsmateriale MERK: Du finner opplysninger om utskrift på begge sider av arket, HP Premium-papirtyper, etiketter, egendefinerte papirstørrelser, kort, en eller flere konvolutter og utskrift av hefter under emnet Skrive ut på forskjellige papirtyper og - størrelser under kategorien Hvordan skal jeg? i Verktøyboks for HP 2000C. Du kan også se etter utskriftsrelaterte emner i stikkordregisteret for Verktøyboks for HP 2000C. Tips om bruk av papir Legg bare én papirtype om gangen i innskuffen eller ekstrapapirskuffen. Bank kantene på papirbunken mot et flatt underlag for å få en jevn kant før du legger dem i innskuffen eller ekstrapapirskuffen. Legg alltid i papiret med utskriftssiden ned og med høyre papirkant kant i kant med høyre side i innskuffen eller ekstrapapirskuffen. Legg ikke en bunke med mer enn 150 papirark (16 mm tykk bunke) i innskuffen på én gang. I ekstrapapirskuffen for HP 2000C Professional Series skal det ikke legges en bunke med flere enn 250 papirark om gangen (26 mm tykk bunke). HPs spesialutskriftsmateriale HP tilbyr et bredt utvalg spesialutskriftsmateriale som er spesielt beregnet på å gi eksepsjonell utskriftskvalitet både i svart og farger på alle utskrevne dokumenter. Bruk disse HP-papirtypene når du virkelig ønsker sterke farger og skarp tekst. HP Bright White InkJet Paper HP Bright White InkJet Paper er en utmerket papirtype til vanlig bruk med HP 2000C-skriveren. Papiret er tilgjengelig i de fleste forretninger for kontorutstyr, og prisen er konkurransedyktig i forhold til andre standard papirvalg. HP Premium InkJet Paper Bruk HP Premium InkJet Paper til utskrift av presentasjoner, endelige eksemplarer av viktige dokumenter, diagrammer og grafer. HP Premium InkJet Paper gir skarpere, klarere farger og førsteklasses svart tekst sammenlignet med vanlig papir. 18 Del 1 Grunnleggende om utskrift

25 Velge og bruke papir HP spesialutskriftsmateriale HP Premium InkJet Heavyweight Paper Denne tunge, matte papirtypen er bestrøket på begge sider for å lage skarp, tosidig utskrift med sterke farger. HP Premium InkJet Heavyweight Paper gir fargebilder med høy oppløsning på en stødig, holdbar overflate med tilnærmet fotografisk kvalitet. Denne papirtypen er ideell til rapportomslag, spesialpresentasjoner, brosjyrer, reklamepost og kalendere. HP Photo Paper Denne tunge, dobbeltsidige papirtypen er glanset på den ene siden og matt på den andre. Den egner seg svært godt til fotoprosjekter. HP Premium Photo Paper Bruk HP Premium Photo Paper til utskrift av fotografier med blank overflate. HP Deluxe Photo Paper De beste hudfargene og de mest naturtro landskapsfargene får du med HP Deluxe Photo Paper. Kodak Image Enhancements (bildeforbedringer) blir bare brukt når du har valgt HP Deluxe Photo Paper er valgt i HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger. HP og Kodak har utformet HP Deluxe Photo Paper og Kodak Image Enhancements spesielt for HP 2000C-skriveren. HP Premium InkJet Transparency Film Du får best resultat med HP Premium InkJet Transparency Film, som er spesielt beregnet på HP 2000C-skriveren. Filmbelegget på HP Premium InkJet Transparency Film er framstilt spesielt for HP-blekk for å gi skarpe bilder og tekst, og redusere tørketiden. Del 1 Grunnleggende om utskrift 19

26 Velge og bruke papir HP spesialutskriftsmateriale HP Premium InkJet Rapid-Dry Transparencies Denne førsteklasses transparenttypen er spesielt utformet i den hensikt å gjøre fargepresentasjoner enda skarpere og mer imponerende. Transparenten er enkel å håndtere og bruke, setter seg ikke fast i skriveren eller skriverkopimaskinen, og produserer fantastiske farger og skarpe, rene bilder og tekst med blekk som raskt tørker uten å smitte av. 20 Del 1 Grunnleggende om utskrift

27 Velge og bruke papir Grunnleggende trinn for å legge i alle typer utskriftsmateriale Grunnleggende trinn ved ilegging av alle typer utskriftsmateriale Slik legger du utskriftsmateriale i innskuffen: 1 Juster utskriftsinnstillingene i programmet og skriverdriveren for HP 2000C, slik at det er samsvar mellom papirtype, størrelse og papirretning for papiret du bruker (se emnet Endre utskriftsinnstillinger under kategorien Hvordan skal jeg? i Verktøyboks for HP 2000C). 2 Skyv papirbreddeskinnen til venstre og trekk ut papirlengdeskinnen for å gjøre plass til papiret, transparentene eller konvoluttene. 3 Legg en bunke (opptil 16 mm tykk) med papir, transparenter eller konvolutter med utskriftssiden ned i innskuffen, slik at høyre side av bunken ligger inntil høyre side i skuffen. Skyv bunken inn så langt den kan gå. Utskuffen kan løftes opp og kneppes på plass i hevet stilling mens du legger i utskriftsmateriale. Dette er særlig nyttig ved ilegging av mindre utskriftsmateriale. Husk å senke skuffen igjen før utskrift. 4 Juster papirbredde- og papirlengdeskinnene på nytt, slik at de ligger tett inntil kanten på bunken uten å bøye utskriftsmaterialet. Del 1 Grunnleggende om utskrift 21

28 Velge og bruke papir Slik legger du utskriftsmateriale i den ekstrapapirskuffen for HP 2000C Professional Series Slik legger du utskriftsmateriale i ekstrapapirskuffen for HP 2000C Professional Series 1 Juster utskriftsinnstillingene i programmet og skriverdriveren for HP 2000C, slik at det er samsvar mellom papirtype, størrelse og papirretning for papiret du bruker. (Se emnet Endre utskriftsinnstillinger under kategorien Hvordan skal jeg? i Verktøyboks for HP 2000C.) 2 Åpne kassetten for ekstrapapirskuffen ved å ta tak i håndtaket (på venstre side) og dra kassetten mot deg (kassetten kan fjernes helt). 3 Skyv papirbreddeskinnen mot venstre og trekk ut papirlengdeskinnen for å gjøre plass til bunken med papir, transparenter eller konvolutter. 4 Legg en bunke med papir, transparenter eller konvolutter med utskriftssiden ned i skuffen, slik at høyre side av bunken ligger inntil høyre side i skuffen. Ekstrapapirskuffen kan ta opptil 250 papirark (opptil 26 mm tykk bunke). 22 Del 1 Grunnleggende om utskrift

29 Velge og bruke papir Slik legger du utskriftsmateriale i den ekstrapapirskuffen for HP 2000C Professional Series 5 Juster papirbredde- og papirlengdeskinnene på nytt slik at de ligger tett inntil kantene på bunken, uten å bøye utskriftsmaterialet. 6 Lukk kassetten. Hvis kassetten er tatt ut av skuffen, legger du kassetten på samme jevne underlag som skuffen, jevnstiller kassetten med åpningen, og skyver deretter kassetten inn i skuffen. Del 1 Grunnleggende om utskrift 23

30

31 Holde øye med og skifte blekkpatroner Overvåke blekkpatroner Holde øye med blekkpatroner Blekkpatroner for HP 2000C trenger verken vedlikehold eller rengjøring. Så lenge hver blekkpatron sitter riktig på plass i sporet, overføres blekket på riktig måte til skrivehodene. Siden det er skrivehodene som styrer hvor mye blekk det skal tilføres til siden, får du samme gode kvalitet på utskriftene selv om blekknivåene er lave. Skriverprogramvaren gir beskjed når blekknivået i en blekkpatron er lavt. I tillegg kan du kontrollere blekknivåene i alle blekkpatronene for å fastslå om en blekkpatron må skiftes. Hvis en blekkpatron er tom, slutter skriveren å skrive ut. Slik kontrollerer du blekknivået i en blekkpatron: 1 Pass på at skriveren og datamaskinen er slått på (slå alltid skriveren på først). 2 Åpne Verktøyboks for HP 2000C. Du finner mer informasjon om dette under Bruke Verktøyboks for HP 2000C i delen Bruke skriverdriveren i denne brukerhåndboken. 3 Hvis toveiskommunikasjonen fungerer, skal kategorien Status vise gjeldende blekknivåer. Hvis toveiskommunikasjonen ikke fungerer, klikker du på knappen Skriv ut informasjon. MERK: Med toveiskommunikasjon mellom skriveren og datamaskinen kan skriveren sende informasjon om status, tilsyn og feil til datamaskinen. Hvis toveiskommunikasjonen ikke fungerer, kan du likevel kontrollere blekknivåene i blekkpatronene ved hjelp av Verktøyboks for HP 2000C. Del 1 Grunnleggende om utskrift 25

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

bruk hp LaserJet 5100

bruk hp LaserJet 5100 bruk hp LaserJet 5100 hp LaserJet 5100-, 5100tnog 5100dtn-serien brukerhåndbok Opphavsrett og lisens Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

hp LaserJet 4100 brukerhåndbok

hp LaserJet 4100 brukerhåndbok hp LaserJet 4100 brukerhåndbok HP LaserJet-skriverne 4100, 4100N, 4100TN og 4100DTN Brukerhåndbok Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

HP Photosmart 7510 Series

HP Photosmart 7510 Series HP Photosmart 7510 Series Innhold 1 Hjelp til HP Photosmart 7510 Series...3 2 Bli kjent med HP Photosmart Skriverdeler...5 Kontrollpanelfunksjoner...6 Tips for å bli kjent med skriveren...7 3 Hvordan?...9

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brukerhåndbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farge-m351 og HP LaserJet Pro 400 farge-m451 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Her finner du informasjon

Her finner du informasjon Her finner du informasjon Installeringshåndbok Gir informasjon om hvordan du setter sammen skriveren og installerer skriverprogramvaren. Referansehåndbok (denne håndboken) Gir detaljert informasjon om

Detaljer

HP Scanjet 3770 digital flatskanner

HP Scanjet 3770 digital flatskanner HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing

Detaljer

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X9575. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X9575 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

E321, E323 laserskrivere

E321, E323 laserskrivere E321, E323 laserskrivere Brukerhåndbok Oktober 2002 www.lexmark.com Utgave: Oktober 2002 Følgende avsnitt gjelder ikke for land der slike bestemmelser er uforenlige med aktuelle lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. Brukerhåndbok Dell B1260dn GRUNNLEGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. AVANSERT Brukerhåndboken gir

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Brukerhåndbok NPD3375-00

Brukerhåndbok NPD3375-00 NPD3375-00 Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Operativsystemversjon Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhet........................................................................ 11 Advarsler, forsiktighetsregler

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401 LASERJET PRO 400 Brukerhåndbok M401 HP LaserJet Pro 400 M401 skriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005 X644e, X646e Brukerhåndbok Oktober 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International,

Detaljer