Din bruksanvisning HP DESKJET 710/712C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning HP DESKJET 710/712C http://no.yourpdfguides.com/dref/899420"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: 1 TRINN 1 Pakk ut skriveren 1 Fjern pakketeipen fra utsiden av skriveren. Nå passer det godt å notere ned serienummeret på undersiden av skriveren. Skriv serienummeret i det åpne feltet som er beregnet på dette, på innsiden av omslaget foran i brukerhåndboken. Dermed kan du raskt finne det fram igjen når du får bruk for det. 2 Åpne det øvre dekselet og ta ut pakkematerialet av plast fra innsiden av skriveren. Fjern pakkematerialet. 3 Lukk det øvre dekselet. 2 TRINN 2 Koble skriveren til datamaskinen Pass på at datamaskinen er slått av. Åpne kabeldekselet bak på skriveren. Sett kabelenden med hakk inn i skriveren. Klem begge klemmene inn i hakkene. Kabeldeksel Du må selv gå til innkjøp av en skriverkabel som støtter toveiskommunikasjon (oppfyller IEEE-1284-standarden), som f.eks. HP C2950A. 4 Sett den andre enden av kabelen i datamaskinen, og stram til skruene. 3 TRINN 3 Plugg inn skriveren 1 Løft kabeldekselet og sett ledningen til strømadapteren godt i kontakten. 1 Strømadapterledning Strømadapter 2 Strømledning 3 Stikkontakt 2 3 Sett riktig ende av strømledningen i strømadapteren. Sett den andre enden av strømledningen i en stikkontakt. 4 TRINN 4 Sett i blekkpatronene 1 2 Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren. blinker. Av/på-lampen begynner å lyse og blekkpatronlampen Åpne det øvre dekselet. Blekkpatronholderne flytter seg til midten av skriveren. Av/på-knapp og -lampe (på) Fortsett-knapp og -lampe (av) Blekkpatronlampe (blinker) Blekkpatronholderne Det er lurt å ha reserveblekkpatroner for hånden. Når du kjøper blekkpatroner, må du kontrollere delenumrene nøye for å være sikker på at du kjøper de riktige blekkpatronene. Svart HP 51645G Stor Svart HP 51645A 3 Fjern beskyttelsesteipen av vinyl forsiktig fra den svarte blekkpatronen og fargeblekkpatronen. Pass på at du ikke berører blekkdysene eller de elektriske kontaktene. Svart blekkpatron Fargeblekkpatron Fjern teipen Fjern teipen Trefarget HP C1823A Disse blekkpatronene er spesielt laget for denne skriveren. 5 4 Løft den grønne holderlåsen for hver blekkpatron. Pass på at de elektriske kontaktene vender mot baksiden av skriveren, og trykk blekkpatronen godt inn i holderen. Steng låsen. Du hører et klikk, og kassetten skal stå støtt i holderne. Du må sette i begge blekkpatronene for at skriveren skal fungere. Holderlås Svart blekkpatron Blekkpatronholderne Fargeblekkpatron 5 Hvis blekkpatronlampen fortsetter å blinke, tar du ut begge blekkpatronene og setter dem inn på nytt. Lukk det øvre dekselet. Blekkpatronlampen fortsetter å blinke noen sekunder før den slukkes. (Du hører at blekkpatronene går tilbake til driftsstilling på høyre side av skriveren.) Blekkpatronlam pe (blinker) 6 TRINN 5 Legg papir i skriveren 1 Ta tak i sidene på innskuffen og trekk skuffen ut. Skyv papirskinnene så langt ut som mulig. (Du kan vippe opp utskuffen for å se bedre.) Utskuff Innskuff Papirbreddeskinne Ta tak for å trekke innskuffen ut Papirlengdeskinne Ta tak for å trekke innskuffen ut 2 Legg papiret i innskuffen. Du kan legge i så mye papir som det er lett å få plass til under tappen på papirlengdeskinnen. Tapp på papirlengdeskinnen Innskuff 3 Flytt begge papirskinnene tett inntil kanten på papirbunken, og skyv innskuffen helt inn igjen. Vipp utskuffen ned igjen hvis den er oppe. 7 TRINN 6 Installer skriverprogramvaren Slik sørger du for en vellykket installering av skriverprogramvaren: 1 Forsikre deg om at datamaskinen er fullt installert og fungerer som den skal. 2 3 Hvis datamaskinen ikke har noen CD-ROMstasjon og det ikke fulgte disketter med skriveren, slår du opp på side 45 i brukerhåndboken for å få informasjon om hvordan du får tak i skriverprogramvare. Kontroller at skriveren er riktig installert og klar til å skrive ut ved hjelp av anvisningene i denne installasjonsveiledningen. Kontroller at skriveren er koblet direkte til datamaskinen (fjern eventuelle bryterbokser eller andre enheter som bruker den samme utgangen), og forsikre deg om at alle kabelforbindelsene sitter godt. Kontroller at både datamaskinen og skriveren er slått på. Lukk eventuelle virusprogrammer eller andre programmer som kjøres på datamaskinen (slå opp på side 14 hvis du vil vite hvordan dette gjøres). 4 5 Følg installasjonsanvisningene som gjelder for operativsystemet du bruker på datamaskinen. 8 Installere fra CD-en: Windows 95, Windows 98 og Windows NT Hvis dialogboksen "Oppdaget ny maskinvare" kommer fram under installeringen, klikker du på i hjørnet øverst til høyre i boksen, eller klikker på Avbryt. Sett CD-en i CD-ROM-stasjonen. Åpningsskjermbildet for HP DeskJet kommer fram etter noen få sekunder. 7 Hvis åpningsskjermbildet ikke kommer fram, gjør du følgende: a. Klikk på Start på oppgavelinjen, og klikk deretter på Kjør. Det er mulig du får fram bokser som er annerledes enn Windows 95-boksene som vises i disse håndbøkene. Dette avhenger av hvilket operativsystem du bruker på datamaskinen. b. Skriv d:\setup og klikk på OK. Hvis du har tildelt en annen stasjonsbokstav enn "d:" til CD-ROMstasjonen, skriver du denne bokstaven i stedet, eller blar deg fram til CD-ROM-stasjonen. 8 Hvis du bruker Windows NT 4.0: Du må velge HP DeskJet-skriveren som standard skriver. Du kan lese om hvordan dette gjøres på side 14. Når åpningsskjermbildet kommer fram, klikker du på Installer programvaren for HP DeskJet 710C Series på datamaskinen og følger anvisningene på skjermen. Hvis noe går galt, kan du slå opp på side Når installasjonsprogrammet ber deg om å starte Windows på nytt, er du nesten ferdig med installeringen. Ta CD-en ut av CD-ROMstasjonen og start Windows på nytt Hvis du får fram dialogboksen Kommunikasjonstest, klikker du på Test. 11 Gjør ett av følgende: Hvis utskriftstesten lykkes, hopper du over resten av denne delen og går videre til side 15. Hvis utskriftstesten ikke lykkes, klikker du på Feilsøk og prøver å rette på problemet.

3 Hvis du ikke greier å løse problemet, klikker du på OK. Hvis du vil ha mer informasjon om skriverkommunikasjon, kan du se på side 14. Installere fra CD-en: Windows 3.1x 6 Sett CD-en i CD-ROM-stasjonen. 7 I Programbehandling klikker du på Fil, og deretter på Kjør Skriv d:\setup og klikk på OK. Hvis du har tildelt en annen stasjonsbokstav enn "d:" til CD- ROMstasjonen, skriver du denne bokstaven i stedet, eller blar deg fram til CD-ROM-stasjonen. 9 Når åpningsskjermbildet kommer fram, klikker du på Installer programvaren for HP DeskJet 710C Series på datamaskinen og følger anvisningene på skjermen. Hvis noe går galt, kan du slå opp på side Når installasjonsprogrammet ber deg starte Windows på nytt, er du nesten ferdig med installeringen. Ta CD-en ut av CD-ROM-stasjonen og start Windows på nytt. 11 Hvis dialogboksen Kommunikasjonstest kommer fram, klikker du på Test. 12 Gjør ett av følgende: Hvis utskriftstesten lykkes, hopper du over resten av denne delen og går videre til side 15. Hvis utskriftstesten ikke lykkes, klikker du på Feilsøk og prøver å rette på problemet. Hvis du ikke greier å løse problemet, klikker du på OK. Hvis du vil ha mer informasjon om skriverkommunikasjon, kan du se på side Installere fra disketter: Windows 95, Windows 98 eller Windows 3.1x 6 Sett diskett 1 i diskettstasjonen. 7 Hvis du bruker Windows 95 eller Windows 98: Klikk på Start på oppgavelinjen, og klikk deretter på Kjør. x Hvis du bruker Windows 3.1x: Klikk på Fil i Programbehandling og deretter på Kjør. 8 Skriv a:\setup og klikk på OK. Hvis du har tildelt en annen stasjonsbokstav enn "a:" til diskettstasjonen, skriver du denne bokstaven i stedet eller blar deg fram til diskett-stasjonen. 9 Når åpningsskjermbildet kommer fram, klikker du på Installer programvaren for HP DeskJet 710C Series på datamaskinen og følger anvisningene på skjermen. Hvis noe går galt, kan du slå opp på side Når installasjonsprogrammet ber deg starte Windows på nytt, er du nesten ferdig med installeringen. Ta disketten ut av diskettstasjonen og start Windows på nytt. 11 Hvis dialogboksen Kommunikasjonstest kommer fram, klikker du på Test. Hvis utskriftstesten lykkes, hopper du over resten av denne delen og går videre til side 15. Hvis utskriftstesten ikke lykkes, klikker du på Feilsøk og prøver å rette på problemet. Hvis du ikke greier å løse problemet, klikker du på OK. Hvis du vil ha mer informasjon om skriverkommunikasjon, kan du se på side Gjør ett av følgende: 12 Hvis du har problemer med installasjonen 1 Kontroller at skriveren er på og at alle koplinger er stødige. Forsikre deg om at ingen andre frittstående enheter (f. eks. skanner, bryterboks, båndstasjon osv.) er koblet til skriverkabelen. Kontroller at kabelen er i overensstemmelse med IEEE Avslutt programmet og slå av datamaskinen og skriveren. Slå først på skriveren og deretter datamaskinen. Lukk eventuelle virusprogrammer som kjøres på datamaskinen. Høyreklikk på ikonet for virusprogrammet i statusområdet for oppgavelinjen, og klikk deretter på Deaktiver. Avinstaller skriverprogramvaren ved hjelp av anvisningene på side 55 i brukerhåndboken. Utfør installasjonsprosessen på nytt. Hvis du får melding om at toveiskommunikasjonen ikke fungerer, klikker du på OK og fortsetter med installeringen. Hvis du vil ha mer informasjon om kommunikasjonstesten, kan du slå opp på side 14. Hvis du fortsatt har problemer med installasjonen Utfør installasjonsprosessen på nytt. Hvis du fortsatt har problemer, ringer du til en godkjent HP-forhandler eller en representant hos HPs kundestøtte. Du finner telefonnummeret til nærmeste sted på side 45 i brukerhåndboken. 13 Hvis du skal installere skriverprogramvaren, lukker du alle programmer bortsett fra installasjonsprogrammet for HP DeskJet. Etter at du har lukket alle programmene, er det bare Programbehandling som skal vises. Annen informasjon om installasjon av skriverprogramvaren Lukke alle programmer I Windows 3.1x: Trykk på TAB-tasten mens du holder ALT-tasten nede for å finne programmer som er åpnstrert i visse rettskretser. Kodak er et varemerke for Eastman Kodak Company. Merknad Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Hewlett-Packard påtar seg intet ansvar med hensyn til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til indirekte garanti av salgbarhet og brukbarhet til et bestemt formål. Hewlett-Packard er ikke ansvarlig for feil i dette dokumentet eller for indirekte skader eller følgeskader i forbindelse med levering, ytelse eller bruk av materialet. Ingen del av dette dokumentet kan kopieres, reproduseres eller oversettes til et annet språk uten at skriftlig tillatelse først er gitt av Hewlett-Packard Company. Trykk Første utgave, mars Hewlett-Packard Company Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Grunnleggende om utskrift Hvordan velge papir Hvordan legge papir i skriveren Hvordan skrive ut Skriverprogramvare KAPITTEL 2 Utover det grunnleggende Hvordan skrive ut på andre papirstørrelser Hvordan skrive ut på begge sider av papiret Hvordan vende et dokument Om farger Om bilder Om tekst KAPITTEL 3 Hva du kan skrive ut Konvolutter Etiketter Transparenter Fotografier Kort Listepapir Strykejernsoverføringer KAPITTEL 4 Hjelp når noe går galt Klikk deg fram til en løsning Skriverkommunikasjon Knapper og lamper Kundestøtte KAPITTEL 5 Mer om skriveren Blekkpatronene Avinstallere programvaren Utskrift fra DOS Spesifikasjoner Bestilling av rekvisita og tilbehør Bestillingsinformasjon Spesielle bestemmelser Erklæring om begrenset garanti Stikkordregister 65 KA PITTEL 1 Hvordan velge papir Grunnleggende om utskrift S Hvordan legge papir i skriveren elv om skriveren kan gjøre ting som er ganske utrolige, kommer du for det meste til å skrive ut ord og bilder på papir. Denne prosessen er enkel: Velg først papiret du vil bruke, og legg papiret i skriveren. Velg utskriftsinnstillinger i skriverprogramvaren, og skriv deretter ut fra datamaskinen med programmet du bruker.

4 Hvis du vil vite mer om vanlig utskrift, kan du lese videre. Gå ikke glipp av tipsene på hver side. Hvordan skrive ut Skriverprogramvaren: skriverens fjernkontroll Hvordan velge papir Tips om papir BRUK RIKTIG PAPIR Bruk HP-papir for å få skarpe farger og klar tekst. Her er noen av valgene du har: De fleste typer kopipapir fungerer bra i skriveren, spesielt papir som er merket for bruk i blekkskrivere. Best resultat oppnår du ved å bruke en av Hewlett-Packard-papirtypene, som er utviklet spesielt for HP-blekk og skriveren din. Ting å tenke på Størrelse. Du kan bruke enhver papirstørrelse som passer innenfor papirskinnene i skriveren. HP Premium Inkjetpapir for blekkskrivere. Den matte overflaten fanger opp sterkere farger og skarpere bilder, slik at dokumenter og presentasjoner blir enda mer imponerende. HP Deluxe Photopapir. Papiret bruker teknologien Kodak Image Enhancements for å gi naturlige hudfarger og realistiske landskapsfarger. HP Bright White Inkjetpapir. Papiret gir farger med høy kontrast og skarp tekst. Dette skarpt hvite papiret for blekkskrivere gjør det mulig å skrive ut på begge sider av arket uten at teksten skinner gjennom. HP Premium Photopapir. Papiret gjengir fotografier på en fabelaktig måte, slik at bildene både ser ut som og kjennes ut som vanlige fotografier. lengde = 77 til 356 mm bredde = 77 til 215 mm Vekt. Du kan velge mellom en rekke papirtyper med ulik vekt, slik som angitt på side 57. Bruk vanlig papir med vektangivelsen 7590 g/m 2 til alminnelig, daglig bruk. Lysstyrke. Noen papirtyper er hvitere enn andre, og gir skarpere, klarere farger. Bruk HP Deluxe Photo-papir eller HP Premium Photo-papir til dokumenter med fotografier, og HP Bright White Inkjet-papir eller HP Premium Inkjet-papir til dokumenter med alle andre typer bilder. Overflateglatthet. Glattheten til papiret innvirker på hvor klar utskriften ser ut på papiret. Papir med høyt bomullsinnhold (25 til 100%) har en tendens til å ha en glattere overflate. Glanset, belagt papir fungerer bra for bilder og diagrammer (der du vil ha klare linjer med intense farger av høy kvalitet), og egner seg godt til kopiering. Ugjennomsiktighet. Ugjennomsiktighet viser til i hvilken grad utskriften skinner gjennom på den andre siden. Bruk papir med høy ugjennomsiktighet (eller tykkere papir) til tosidig utskrift. HP Photo-papir og HP Premium Heavyweight Inkjet-papir egner seg spesielt godt til tosidige prosjekter. HP-papir kan fås hos de fleste forhandlere av kontorrekvisita eller i dataforretninger. Du kan også ringe til HP Direct (se side 62). 2 Hvordan legge papir i skriveren Bruk et øyeblikk til å legge papiret riktig i innskuffen. Pass på at alt papir i skuffen er av samme størrelse og type, og at papirskinnene ligger tett inntil papiret. Skriveren tar seg av resten. La oss gå gjennom prosessen trinn for trinn: Skyv ut de grønne skinnene for papirbredde og -lengde, slik at det er plass til papiret. Du kan eventuelt trekke ut innskuffen, slik at det er lettere å legge inn papiret. Du kan også vippe opp utskuffen hvis du vil se bedre. Tips om papir PAPIR SOM KANSKJE IKKE KAN BRUKES På sterkt strukturert papir, som f.eks. linpapir, blir utskriften kanskje ikke jevn; blekket kan flyte utover på denne typen papir. Ekstra glatt, skinnende eller belagt papir som ikke er spesielt beregnet på blekkskrivere, kan kjøre seg fast i skriveren og blekket kan faktisk prelle av. Gjennomslagsskjemaer (med f.eks. duplikat eller triplikat) kan krølle seg i skriveren eller kjøre seg fast; blekket kan også lettere smitte av. Utskriften kommer dessuten bare på den øverste siden. Papir i dårlig stand med revner, støv, rynker eller krøllete eller bøyde kanter, eller papir som ikke ligger flatt kan kjøre seg fast i skriveren. Utskuff Papirlengdeskinne Papirbreddeskinne Vift papirbunken for å skille sidene fra hverandre. Bank deretter bunken lett på et flatt underlag for å få en jevn kant. Du kan legge i opptil 10 mm (ca. 100 ark) om gangen. 3 Legg papiret i innskuffen med forsiden ned. Skyv papiret mot bakenden av papirskuffen til det ikke går lenger. Tips om papir UTSKRIFTSSIDEN NED De fleste papirtyper har en side det skrives ut bedre på enn den andre. Det gjelder spesielt papir med belegg eller som er spesialbehandlet. Utskriftssiden er vanligvis angitt på papirpakken. Innskuff UTSKRIFTSSONE Skriveren kan ikke skrive ut helt ut til kanten av papiret. Pass på å stille margene slik at dokumentet kommer innenfor utskriftsområdet. Hvis ikke, kan deler av dokumentet bli avklipt. Du kan lese mer om dette på side 57. Skyv papirskinnene tett inntil kanten av papiret. Kontroller at papiret fremdeles ligger flatt i skuffen, og at det ligger fint under tappen på papirlengdeskinnen. (Du finner mer informasjon om hvordan du legger i papir med liten størrelse på side 28. ) Skyv papirskuffen inn igjen, og vipp utskuffen tilbake på plass Hvordan skrive ut Kontroller utskriftsinnstillingene i HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger. (Se side 9 hvis du vil vite hvordan du kommer fram til boksen.) Hvis du skriver ut ett eksemplar på vanlig papir med stående papirorientering, kommer standardinnstillingene til å fungere fint. (Kapittel 2 og 3 beskriver hvorfor det kan bli aktuelt å forandre på innstillingene for forskjellige typer utskrift. ) HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger Nyttige tips UTSKRIFT FRA DOS Du finner informasjon om hvordan du skriver ut fra DOS-programmer på side 56. VELG PAPIRTYPE Hvis du bruker HP-papir i skriveren, velger du riktig papirtype for papiret du bruker i HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger. Klikk på OK for å lagre innstillingene. Velg Vanlig papir for HP Bright White Inkjet-papir HP Banner-papir Velg HP Premium Inkjet-papir for HP Premium Inkjetpapir HP Greeting Cardpapir HP Iron-On T-Shirt Transfers HP Premium Inkjet Heavyweight-papir Velg HP Deluxe Photopapir for å bruke Kodak Image Enhancements sammen med HP Deluxe Photo-papir. Velg HP Premium Photo-papir for HP Premium Photo-papir. Klikk på OK i HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger for å lagre innstillingene. Klikk på OK i boksen Skriv ut i programmet du bruker, for å starte utskriften. (Det er mulig du må klikke på Fil og deretter Skriv ut for å få fram Skriv ut-boksen.) Boksen Skriv ut i programmet Klikk på OK for å skrive ut. Det er det hele. Skriveren skriver ut én side om gangen til den er ferdig.

5 De utskrevne sidene kommer ut i skriverens utskuff. Det er mulig du får fram bokser som er annerledes enn Windows 95-boksene som vises i disse håndbøkene. Dette avhenger av hvilket operativsystem du bruker på datamaskinen. 5 Under utskriften Hva om UTSKRIFTENE ER FLEKKETE OG UJEVNE Det tar en liten stund før utskriften starter mens skriveren mottar data fra datamaskinen. Selv etter at den har begynt å skrive ut, kan skriveren tenkes å gjøre et opphold nå og da for å motta mer data. Hvis du går tom for papir før du er ferdig Skriveren ber deg om å legge i mer papir. Legg papiret i innskuffen, og trykk deretter på Fortsett-knappen foran på skriveren. Hvis du bruker nytt papir, kan dette være årsaken til problemet. På side 2 finner du de beste papirvalgene. Hvis ikke, må du undersøke blekkpatronene de kan være skitne eller i ferd med å slippe opp for blekk. Hvis du vil vite hvordan de renses eller skiftes ut, åpner du HPverktøyboks (se side 11) og klikker på kategorien Skriverservice om rensing eller kategorien Hvordan skal jeg? om utskifting av blekkpatronene. Hvis papiret kjører seg fast i skriveren Hvis papir har kjørt seg fast i skriveren, kan du som oftest trekke ut papiret enten fra innskuffen eller utskuffen. Trykk deretter på Fortsett-knappen foran på skriveren. Skriveren slås av og deretter på igjen automatisk. Du må sende utskriftsjobben til skriveren på nytt. Av og til kjører papiret seg fast bak i skriveren. Hvis du ikke får tak i det fastkjørte papiret, vrir du knotten på bakdekselet en kvart omgang mot venstre og tar av dekselet. Lås slik DU FINNER IKKE DET FASTKJØRTE PAPIRET Hvis du ikke ser papiret som forårsaker fastkjøringen, kan du se etter om en etikett har løsnet fra etikettarket mens det gikk gjennom skriveren. Lås opp Ta av det bakre dekselet. Trekk det fastkjørte papiret ut av skriveren, og sett dekselet tilbake på plass. Pass på å låse dekselet ved å vri knotten mot høyre til låst stilling. Trykk på Fortsett-knappen foran på skriveren, og send utskriftsjobben på nytt. 6 Feilsøking Hvis det oppstår et problem under utskriften, får du en melding på skjermen som forteller hva som er galt, og hvordan du kan rette på det. Hvis du ikke får noen melding, men legger merke til at noe er galt, eller hvis du ikke liker hvordan utskriften ser ut, klikker du på kategorien Feilsøk i HP-verktøyboksen og følger anvisningene på skjermen. (Du finner informasjon om hvordan du får fram HP-verktøyboksen på side 11.) Hva om DU IKKE SER NOEN MELDINGER Klikk på kategorien Feilsøk. Hvis alt annet tyder på at det har oppstått et problem, men ingen meldinger vises på skjermen, kan dette skyldes at du ikke har toveiskommunikasjon (dette kan du lese mer om på side 44). Nyttige tips HP PÅ WORLD WIDE WEB Du kan få det siste i produktinformasjon, søke etter løsninger på problemer og laste ned oppdatert skriverprogramvare fra HPs World Wide Websted på URL com eller peripherals 7 Skriverprogramvaren: skriverens fjernstyring Selv om det er noen knapper på skriveren, styrer du egentlig skriveren på avstand gjennom programmet du bruker og skriverprogramvaren du installerte på datamaskinen. I stedet for å trykke på knapper på en fjernkontroll, velger du alternativer i HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger og HP-verktøyboksen. (I likhet med en fjernkontroll, kan disse to boksene imidlertid være vanskelige å finne.) Fortell skriveren hva du vil ha Skriverprogramvare HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger Hvordan du finner den: Se side 9 Hva den kan brukes til: Se side 10 HP-verktøyboks Hvordan du finner den: Se side 11 Hva den kan brukes til: Se side 12 Se resultatene! 8 HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger: Hvordan du finner den Du kan velge innstillinger som f.eks. papirtype, papirstørrelse, papirorientering og utskriftskvalitet i denne boksen. Hvordan du kommer fram til boksen, er avhengig av hvilket program og operativsystem du bruker. Prøv denne strategien fra Fil-menyen i dokumentet, så finner du sikkert fram. Prøv dette Klikk på Fil og deretter på Skriv ut. Klikk så på knappen du ser Egenskaper, Oppsett eller Skriver. (Her nytter det ikke å klikke på Alternativer.) Hvis du enda ikke får fram boksen, klikker du på Oppsett, Alternativer eller Egenskaper....Eller prøv dette Hvis Skriv ut ikke er der, klikker du på Skriveroppsett eller Utskriftsformat. Klikk så på den knappen som kommer fram Oppsett eller Alternativer. Det var det! DU FINNER MER INFORMASJON OM HPS DIALOGBOKS FOR UTSKRIFTSINNSTILLINGER I DET ELEKTRONISKE HJELPESYSTEMET. 9 HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger: Hva den kan brukes til Klikk på en kategori og deretter på en innstilling. Vis det ferdige produktet slik det tar seg best ut. Klikk på Best utskriftskvalitet. Spar tid og blekk. Klikk på EconoFast utskriftskvalitet. Velg de aktuelle innstillingene. Velg riktig papirstørrelse og -type for jobben. Spar tid og fargeblekk. Klikk her for å skrive ut kladder av fargedokumenter i gråtoner. Spar penger og trær. Skriv ut på begge sider av papiret (når det er mulig). Skriv ut klart og tydelig. Juster blekkpatronene (farge og svarthvitt), og rens dem etter behov, slik som beskrevet i elektronisk feilsøking. Klikk på OK for å lagre innstillingene. 10 HP-verktøyboks: Hvordan du finner den HP-verktøyboksen forteller deg hvordan du skal skrive ut og feilsøke eventuelle utskriftsproblemer. Du kan til og med bruke den til å justere og rense blekkpatronene med. Nedenfor kan du lese om et par steder hvor du kan finne HP-verktøyboksen i de enkelte Windows-systemene. Windows 95, Windows 98 og Windows NT 4.0 Dobbeltklikk på snarveiikonet for HP-verktøyboksen. Denne snarveien finner du på skrivebordet. Hvis du har fjernet ikonet for HP-verktøyboksen, klikker du på Start, peker på Programmer og deretter på Verktøy for HP DeskJet, og klikker til slutt på Verktøyboks for HP DeskJet 710C. Klikk på knappen HP-verktøyboks. Denne knappen finner du på oppgavelinjen nederst i skjermbildet når HPverktøyboksen er åpen og hver gang du skriver ut.

6 Windows 3.1x Hvis du lukker HPverktøyboks, kommer den fram igjen når du skriver ut. Du kan også dobbeltklikke på den i Verktøy for HP DeskJetgruppen i Programbehandling. Dobbeltklikk på HPverktøyboks-ikonet. Du finner det på skrivebordet etter at du har startet datamaskinen. 11 HP-verktøyboks: Hva den kan brukes til Hvordan skal jeg? Følg trinnene for å skrive ut det du vil. Feilsøking Finn en løsning når ting går galt. (Du finner mer informasjon på side 40.) Skriverservice Hold skriveren i god stand. 12 KA PITTEL Utover det grunnleggende Hvordan skrive ut på andre papirstørrelser 1 2 N å som du kan alt om vanlig utskrift, er du klar til å lære mer om hva skriveren kan gjøre for deg, og hvordan du best kan utnytte skriveren. Hvordan skrive ut på begge sider av papiret Hvordan vende et dokument Om farger Om bilder Om tekst Hvordan skrive ut på andre papirstørrelser Tips om papir FORHÅNDSTRYKT PAPIR Du kan kjøpe forhåndstrykte sjekker eller forretningsskjemaer (som f.eks. fakturaer og oppgjør) som er laget for blekkskrivere. Når du skriver ut på disse skjemaene, må du huske å legge den trykte siden ned, med toppen av arket først inn i skriveren. Når du skriver ut på vanlig papir, kort, etiketter og konvolutter, velger du som oftest en av standardstørrelsene i boksen Papirstørrelse i kategorien Oppsett i HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger. Valget er imidlertid ikke begrenset til størrelsene som står der. Pass bare på at størrelsene ikke er større enn følgende mål (slik at skriverens valser kan ta tak i papiret): Bredde: 77 til 215 mm Lengde: 77 til 356 mm Følg så disse trinnene: I HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger klikker du på kategorien Oppsett og velger deretter Egendefinert på listen Papirstørrelse. (Se side 9 hvis du vil vite hvordan du kommer fram til HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger.) LAG DINE EGNE FORRETNINGSSKJEMAER Du kan lage egendefinerte forretningsskjemaer eller visittkort med egen logo, navn og adresse, og skrive dem ut etter behov. Programmene har vanligvis maler som du kan bruke til å lage skjemaene. Velg Egendefinert. 14 Skriv målene på papiret i boksen Egendefinert papirstørrelse, og klikk deretter på OK. Tips om papir FORANDRE FASONG Selv om du skriver ut på flatt papir, er det ingen grunn til å la det være med det. Kjøp en origami-bok og lær hvordan du kan forandre fasongen på papiret du har skrevet ut på. Du kan også gi fasong til papiret ved å lime små gjenstander, knapper eller tørkede blomster på kort. Legg papiret i skriveren, og skriv ut på samme måte som med vanlige papirstørrelser. Når det gjelder små papirstørrelser, kan du bli nødt til å skyve den lille grønne skinnen lengre inn for at papiret skal holdes godt på plass i lengden, slik som beskrevet på side 28. ETTER UTSKRIFT Endre Papirstørrelse tilbake til Letter eller A4, eller til den papirstørrelsen du vil skrive ut på neste gang Hvordan skrive ut på begge sider av papiret Tips om papir PAPIR DER UTSKRIFTEN IKKE SKINNER IGJENNOM Den enkleste måten å spare papir på, er å skrive ut på begge sider. Send ganske enkelt papiret gjennom skriveren to ganger: Velg alternativet tosidig utskrift, og følg anvisningene på skjermen. Legg papiret i innskuffen. Pass på at det ikke er papir i utskuffen. I HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger klikker du på kategorien Funksjoner. (Se side 9 hvis du vil vite hvordan du kommer fram til HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger.) Klikk deretter på Bok eller Skriveblokk. Vær på utkikk etter papir der bilder og tekst som skrives ut på én side, ikke vises på den andre. Få tak i prøveark som er 90 g/m2 eller tyngre, og test dem for å være sikker på at de kan brukes til dette. Klikk på kategorien Funksjoner. Klikk på Bok slik at arkene kan bindes sammen på venstre side. Klikk på Skriveblokk slik at arkene kan bindes sammen på toppen. Hva om SIDE NUMMER TO BLE SKREVET UT PÅ DENNE MÅTEN: Du kan ha valgt Skriveblokk i stedet for Bok i HPs dialogboks for utskriftinnstillinger (se trinn 3). Du kan ha glemt å snu papiret etter at første side ble skrevet ut. Skriv ut dokumentet på nytt, og vær nøye med å følge anvisningene på skjermen. Skriv ut dokumentet. Skriveren skriver automatisk ut bare oddetallssidene. Deretter får du en melding på datamaskinskjermen om hvordan du skal legge i papiret på nytt. 16 Legg de utskrevne sidene tilbake i innskuffen i skriveren. Følgende illustrasjoner viser hvordan du legger papiret tilbake i skriveren med alternativet Bok og Skriveblokk. Bok-alternativet Hva om BEGGE SIDENE BLE SKREVET UT PÅ ÉN SIDE AV PAPIRET Oddetallssider skrives ut først. Legg papiret inn på nytt for å skrive ut partallssider. Du la papiret med utskriftssiden ned da du la det tilbake i skriveren. Skriv ut dokumentet på nytt, og følg anvisningene på skjermen ekstra nøye. Skriveblokk-alternativet BLEKKET SMITTET Blekket tørket kanskje ikke helt, så vent litt lenger før du skriver ut på den andre siden. Du kan forkorte tørketiden ved å redusere utskriftskvaliteten du kan f.eks. skifte fra Normal til EconoFast under kategorien Oppsett i HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger. Oddetallssider skrives ut først. Legg papiret inn på nytt for å skrive ut partallssider. Skriveren skriver ut sidene med partall på baksiden av sidene med oddetall. Når papiret er klart, vipper du utskuffen ned igjen og klikker på Fortsett i meldingsboksen. Skriveren skriver ut sidene med partall på baksiden av sidene med oddetall. ETTER UTSKRIFT Endre alternativet Tosidig utskrift tilbake til Ingen. 17 Hvordan vende et dokument Nyttige tips HVORFOR VENDE ET DOKUMENT? Når du skriver ut et vendt dokument, er teksten og bildene snudd vannrett (speilvendt) fra det du ser på datamaskinskjermen. Du vender et dokument når du bruker strykejernsoverføringer (se side 39); bildet du overfører, vendes tilbake i riktig retning når det strykes på stoffet. Du vender kanskje et dokument før du skriver det ut på en transparent, for da kan du ta notater bak på transparenten og senere lett tørke dem av uten å skrape opp transparenten.

7 Originalen Vendt dokument Legg papiret i innskuffen. Hvis du skal skrive ut på transparenter, slår du opp på side 31. Hvis du skal skrive ut på strykejernsoverføringer, slår du opp på side 39. I HPs utskriftsinnstillingsboks klikker du på kategorien Funksjoner og deretter på Vend vannrett. (Se side 9 hvis du vil vite hvordan du kommer fram til HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger.) BILLIGERE ENN LYS Er du klar over at når skriveren er slått på, bruker den mindre energi enn de fleste lyspærer bare 12 watt mens den skriver ut. Klikk på Vend vannrett. Skriv ut dokumentet. Teksten og bildene er speilvendt. Hold utskriften opp til et speil for å se hvordan det endelige produktet kommer til å se ut. ETTER UTSKRIFT s s 18 Klikk på Vend vannrett igjen for å fjerne merkingen. Hvis du brukte transparenter eller papir for strykejernsoverføring, tar du det ut av innskuffen og legger i stedet inn vanlig papir eller annet utskriftsmateriale du skal bruke neste gang. Om farger En av de enkleste måtene å gjøre dokumentene klarere på og mer visuelt interessante, er å skrive ut i farger. Skriveren kombinerer de fire fargene i de to kassettene--svart, cyan, gul og magenta--til å oppnå fargene på teksten og bildene (til og med fotografier) på skjermen. Hva om FARGENE PÅ UTSKRIFTEN STEMMER IKKE MED FARGENE PÅ SKJERMEN Cyan Magenta Gul Svart Slå av fargene Fargetekst og -bilder du lager i dokumenter, skrives automatisk ut i farger. Du kan skrive ut kladder av fargedokumentene dine i gråtoner hvis du skal ta kopier av dem i svart-hvitt, eller hvis du vil spare tid og blekk. s På grunn av fysikken bak hvordan farger dannes på skjermen (ved hjelp av lys) og i skriveren (med fargestoffer og pigmenter), kan det være litt uoverensstemmelse mellom fargene. FARGENE ER IKKE SÅ STERKE SOM DE SKULLE VÆRE I HPs utskriftsinnstillingsboks klikker du på kategorien Farge og deretter Skriv ut i gråtoner. " " i denne boksen betyr at denne fargen er slått av. Fargedokumentene skrives nå ut i gråtoner til du forandrer denne innstillingen. Hvis du vil ha eksepsjonell kvalitet på dokumenter i svart-hvitt, bruker du modusen Best eller Normal sammen med gråtoneinnstillingen. I disse modiene bruker skriveren litt fargeblekk. Du skriver kanskje ut på feil side av papiret. Hvis du ikke ser noen forskjell etter å ha snudd papiret, endrer du utskriftskvaliteten til Best. Hvis du bruker spesialpapir, endrer du innstillingen Papirtype slik at den stemmer overens med papiret (se side 5). 19 Justere fargene Nyttige tips COLORSMART IITEKNOLOGI På samme måte som et avansert kamera, kan skriveren "autofokusere" ved hjelp av HPs ColorSmart-teknologi, slik at justeringer foretas automatisk for å gi best mulig fargeutskrift. Hvis du foretrekker det, kan du imidlertid manipulere innstillingene selv for å oppnå den effekten du vil ha: I dialogboksen for HP-utskriftsinnstillinger klikker du på kategorien Farger og deretter på Manuell. Klikk så på Alternativer. Skriveren er spesielt smart når det gjelder å skrive ut i farger. (Det er derfor HP kaller teknologien for ColorSmart II!) Når du skriver ut et dokument i farger, merker skriveren alle elementer i dokumentet tekst, fotografier i alle farger og grafikk (som f.eks. sirkeldiagrammer med heldekkende farger i feltene) og gjengir hver farge på sitt skarpeste til og med de som skrives ut fra Internett. Du får farger av høy kvalitet for mindre enn det det koster å ta fargekopier i en kopieringsbutikk. Klikk for å vise fargealternativene. Forandre innstillingen for Intensitet eller Halvtone. Du kan finne ut mer om disse innstillingene ved å klikke på Hjelp. 20 Om bilder Bilder, grafikk og kunst er noen av de generelle begrepene som brukes til å beskrive elementene i dokumentene som ikke er tekst (som f.eks. diagrammer, illustrasjoner, dekorative elementer og fotografier). Nyttige tips TRENGER DU ET BILDE? Se gjennom datablader for å finne navn på firma som selger utklippskunst. De sender deg ganske sikkert fargebilder av det brede utvalget de har. Du kan dessuten bla gjennom kunstavdelingen i bokhandler og finne bøker med bilder som ikke er beskyttet av opphavsrett. Husk at det er lovstridig å kopiere et fotografi, med mindre du har fått spesiell tillatelse av personen eller firmaet som eier originalen. 100,000 80,000 60,000 40,000 20, Diagrammer og grafer Illustrasjoner Dekorative elementer Fotografier Hvis du vil sette inn et bilde i et dokument som skal skrives ut, må du først få det i elektronisk form (en datamaskinfil). Da er det enkelt å kopiere det inn i dokumentet brukerhåndboken for programmet beskriver hvordan det gjøres. Her er noen av mulighetene for å få bildene i elektronisk form. s Tegn bildene selv ved hjelp av et tegneverktøy i et program. s Bruk "utklippskunst" (clip art) som er klar til bruk du kan få tak i dette fra en rekke kilder, inklusive Internett og programmet du bruker. Se "Trenger du et bilde?" for å få flere ideer. s Skann inn bildet selv. Bruk din egen skanner, eller samle sammen bildene og lei en skanner hos en lokal kopieringsforretning. 21 s Få fotografiene skannet inn i en fotoforretning. Hvis du betaler ekstra, kan du få en hel filmrull lagt inn på CD-ROM. Husk å be fotoforretningen om å legge inn et visningsprogram for CD-er på disken med bildene. Hva om DET TAR LENGER TID ENN VENTET Å SKRIVE UT Vær tålmodig. Siden bilder er kompliserte, kan det ta lang tid å skrive dem ut. Dette gjelder spesielt for fotografier i farger. Hvis du skriver ut en kladd, kan du øke farten på utskriften ved å bruke utskriftskvaliteten EconoFast (anvisninger finnes på side 10), selv om kvaliteten ikke blir den beste. Du kan også slå av farger helt og skrive ut en hurtig og billig svart-hvitt-kladd. s Ta et digitalt bilde. Et digitalt kamera hopper helt over film og gjør bildet til en datamaskinfil. Ring til en kopiforretning med full service eller en leverandør til en fotoforretning, og forhør deg om muligheten for å leie et kamera. BILDENE SER IKKE SÅ KLARE UT SOM ORIGINALEN SOM BLE SKANNET INN Bildet kan ha blitt skannet inn med et større antall punkter pr. tomme (ppt) enn skriveren kan skrive ut. For å få best mulig resultat, skanner du fotografier med 150 eller 300 ppt.

8 Hvis du skanner dem med høyere ppt, blir ikke utskriftskvaliteten noe bedre av den grunn, og det tar lenger tid å skrive ut bildene. 22 Om tekst Ordene på siden ser ut som de gjør pga. skriftene du bruker når du skriver inn teksten i programmet. Skrifter er tegnsett (store og små bokstaver, tall og skilletegn) med en bestemt utforming eller utseende. Hver skrift har et navn, som f.eks. Times New Roman eller Creepy. Nyttige tips NOEN BOKSTAVER SER UT SOM BILDER Velge skrifter Når du velger skrifter, kan du prøve å se for deg følgende gruppeinndeling: s Wingdings er symbolskrifter (eller bildeskrifter) som du skriver ved hjelp av bokstav- eller talltastene på tastaturet. De formateres som tekst, dvs. du kan legge til farge, endre størrelse på dem osv. Men hvordan vet du hvilken bokstav eller hvilket tall du skal skrive for å få et bestemt bilde? Lag et diagram! Skriv ganske enkelt hver bokstav og hvert tall på tastaturet to ganger, på to linjer, én linje under den andre. Gjør teksten stor nok til at bildene blir klare--30-punkts tekst fungerer bra. Deretter uthever du annenhver linje og formaterer den som Wingdings. s s Serif-skrifter har "haler" på bokstavene, som gjør at øyet føres fra det ene tegnet til det neste. Serif-skrifter er fine for tekstblokker. Sans serif-skrifter har ikke hale. De rene linjene gjør at de er ideelle til overskrifter og annen stor tekst. Spesialskrifter. Dette omfatter dekorative skrifter og skript-skrifter som vanligvis brukes til spesialeffekter for lite tekst i stor størrelse. Serif Sans serif Spesialskrift 23 Bruke skrifter Nyttige tips SE NÆRMERE PÅ SKRIFTER De fleste progammer gir deg bare et lite glimt av utseendet til en skrift. Hvis du jobber i Windows 95, er det imidlertid lett å skrive ut en prøveside for hver skrift. Du klikker ganske enkelt på Start og peker deretter på Innstillinger. Klikk på Kontroll panel og dobbeltklikk så på Skrifter. Dobbeltklikk på en hvilken som helst skrift for å forhåndsvise den, og klikk deretter på Skriv ut for å skrive ut en prøve. Mange programmer har en Skrift-kommando som viser en liste over skriftene som er tilgjengelige. Vanligvis merker du tekst og bruker skriften på denne teksten (eller inkludererer skriften som en del av en stildefinisjon). I brukerhåndboken for programmet finner du ut hvordan du kan velge skrifter for teksten. Times New Roman Times New Roman Algerian Arial Arial Rounded MT Bold Artistik Ashley Inline AvantGarde Bahaus 93 Bookman Kjøpe skrifter Det følger skrifter med de fleste programmer og operativsystemer du kjøper. Du kan kjøpe ekstra skrifter og installere dem på datamaskinen, hvor de lagres i datamaskinens minne. Du kan kjøpe to typer skrifter til datamaskinen: s s TrueType-skrifter, som er skrifter som kan skaleres til forskjellige størrelser, og som ser nøyaktig like ut på skjermen som på utskriften. Type 1- eller PostScript-skrifter (hvis du bruker typebehandling). 24 KA PITTEL 3 Konvolutter Hva du kan skrive ut N s s å som du har lært det mest grunnleggende om utskrifter, er du klar til å se resultater. Her er noen ideer om hva skriveren kan skrive ut på forskjellige typer utskriftsmateriale: Etiketter Konvolutter--enten enkeltvis eller en bunke. Etiketter--sett etiketter på filmapper eller få av gårde de månedlige masseforsendelsene. Transparenter til viktige presentasjoner. Fotografier--lag spesialtilpassede knapper eller navneskilt. Visittkort, oppskriftskort eller invitasjoner til en premiere. Faner som kan trekke til seg tilskuere til salgsboden din. Strykejernsoverføringer på solskjermer påtrykt med firmaets logo. Transparenter s s Fotografier s Kort s Faner s Strykemerker Konvolutter Skriveren har to metoder for å skrive ut på konvolutter: Nyttige tips FØLG PROGRAMMET Hvis programvaren omfatter en funksjon for utskrift på konvolutter, følger du disse anvisningene i stedet for fremgangsmåten som er beskrevet her. s s Hvis du skriver ut én enkelt konvolutt, kan du bruke åpningen for enkeltkonvolutter og la papiret bli liggende i innskuffen. På denne måten kan du skrive ut konvolutten og deretter et brev. Hvis du skriver ut en bunke med konvolutter, bruker du innskuffen. Hvordan skrive ut én enkelt konvolutt I HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger klikker du på kategorien Oppsett og velger deretter konvoluttstørrelse i boksen Papirstørrelse. (Se side 9 hvis du vil vite hvordan du henter fram HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger.) Tips om papir KONVOLUTTER SOM IKKE KAN BRUKES Velg en konvolutt. Unngå å bruke glansede eller pregede konvolutter, eller konvolutter som har klemmer eller vinduer. (Bruk gjennomsiktige etiketter i stedet for disse konvoluttypene.) Konvolutter med tykke, uregelmessige eller krøllete kanter eller som har områder som er rynket, revet opp eller ødelagt på annet vis, setter seg dessuten fast i skriveren. Skyv konvolutten inn i åpningen for enkeltkonvolutter, slik som vist her, til den ikke går lenger. Klaffen opp og til venstre Skriv ut konvolutten. ETTER UTSKRIFT s Endre papirstørrelsen i HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger tilbake til Letter eller A4, eller til utskriftsmaterialet du skal skrive ut på neste gang. 26 Hvordan skrive ut en bunke med konvolutter I HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger klikker du på kategorien Oppsett, og velger deretter konvoluttstørrelse i boksen Papirstørrelse. (Se side 9 hvis du vil vite hvordan du henter fram HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger.) Hva om SKRIVEREN TAR IKKE TAK I KONVOLUTTEN Velg en konvolutt. Skyv begge papirskinnene ut til siden. Kontroller at innskuffen er tom. Hvis du skriver ut én enkelt konvolutt med åpningen for enkeltkonvolutter, har du kanskje ikke skjøvet konvolutten langt nok inn i skriveren. Hvis du skriver ut en bunke med konvolutter, har du kanskje lagt for mange i bunken. Reduser antallet og prøv igjen. KONVOLUTTENE SKRIVES UT SLIK Legg en bunke med opptil 15 konvolutter i skriveren, som vist nedenfor. (Hvis du bruker tykke konvolutter, kan det bli nødvendig å redusere antallet.) Du har kanskje lagt konvolutten feil inn. Det er også mulig at du ikke har valgt en konvolutt under kategorien Oppsett i HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger. Eller kansje du ikke har foretatt en justering som tekstbehandlingsprogrammet krever.

9 (Slå opp i brukerhåndboken for tekstbehandlingsprogrammet hvis du trenger anvisninger.) Klaffsiden opp og klaffen til venstre 27 Skyv papirskinnene tett inntil kantene på konvolutten. Tips om papir ALT KAN SAMSTEMMES Hvis du vil skrive ut kort eller invitasjoner på papir med dekorasjon, trenger du ikke å gi deg med det. Du kan kjøpe konvolutter som passer til papiret. Prøv HP Greeting Cardpapir. Når det gjelder små konvolutter, som f.eks. A2 eller C6, må du skyve skinnen helt inntil kanten på konvoluttene. "PAKK INN" ET BREV En konvolutt er som en gaveinnpakning: Den kan imponere og være spennende, og får dermed mottakeren til å åpne gaven. Du kan kjøpe konvolutter som er laget av gamle kart eller resirkulerte sider fra kunstblader. Kikk på dem i større butikker med brevpapir eller forretninger som spesialiserer seg på papir. Skyv skinnen inn. Skyv innskuffen på plass, og vipp utskuffen ned. Skriv ut konvoluttene. ETTER UTSKRIFT s s Endre papirstørrelsen i HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger tilbake til Letter eller A4, eller til utskriftsmaterialet du skal skrive ut på neste gang. Fjern eventuelle konvolutter som fremdeles ligger i innskuffen, og legg i stedet inn vanlig papir eller utskriftsmaterialet du skal skrive ut på neste gang. 28 Etiketter Du kan bruke HP DeskJet-skriveren til å skrive ut på ark med etiketter. Vi anbefaler Avery Inkjet Labels, som er spesielt beregnet på blekkskrivere. Klikk på kategorien Oppsett i HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger. Velg så Vanlig papir som papirtype og Normal for utskriftskvalitet. (Se side 9 hvis du vil vite hvordan du henter fram HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger.) Tips om papir ETIKETTER SOM KAN BRUKES Klikk på Normal. Velg Vanlig papir. Bruk kun etikettark med formatet Letter (USA) eller A4. Det er ekstra viktig å velge etiketter som er laget spesielt for blekkskrivere. Hvis ikke, løsner kanskje etikettene inne i skriveren, eller kanskje blekket ikke tørker. ETIKETTER SOM IKKE KAN BRUKES Ark med etiketter som er foldet, krøllet, rynket eller delvis brukt, kan sette seg fast i skriveren. Gamle etiketter og etiketter som er blitt veldig varme, kleber kanskje ikke særlig godt, fordi limet er ødelagt. Vift etikettarkene for å skille dem fra hverandre. 29 Ta ut alt papir fra innskuffen, og legg inn opptil 20 etikettark. Tips om papir MERK DET MED ETIKETTER Når du tenker på etiketter, hvorfor begrense deg til konvolutter eller filmapper? Du kan organisere hele mediasamlingen din ved å skrive ut etiketter til videokassetter, lydkassetter og datamaskindisketter. Etikettsiden ned Skyv papirskinnene helt inntil bunken. Skyv innskuffen på plass, og vipp utskuffen ned. Skriv ut etikettene. ETTER UTSKRIFT s SPAR PÅ ETIKETTENE Hvis du vil spare på etikettark, kan du skrive ut en prøve på vanlig papir først. Deretter legger du papiret oppå etikettene og holder det opp mot lyset for å kontrollere avstanden og hvordan teksten kommer til å se ut på etikettene. Juster etter behov. s Du kan la innstillingene bli stående som de er, hvis du skal skrive ut på vanlig papir. Ta etikettarkene ut av innskuffen, og legg i stedet inn vanlig papir eller utskriftsmaterialet du skal skrive ut på neste gang. SEND DET Skann inn logoen i farger og legg den til firmaadressen, slik at du kan skrive ut etiketter som skiller seg ut (og er billige!). Disse kan brukes på pakker og forretningskonvolutter. Avery lager både hvite og gjennomsiktige forsendelsesetiketter for blekkskrivere. 30 Transparenter For å oppnå best mulig resultat når du skriver ut overheadpresentasjonen, bør du bruke HP Premium Inkjet Transparency Film eller transparenter som er laget spesielt for blekkskrivere. Klikk på kategorien Oppsett i HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger. Velg HP transparent som papirtype, og klikk på Best for utskriftskvalitet. (Se side 9 hvis du vil vite hvordan du henter fram HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger.) Det er ikke absolutt nødvendig å bruke utskriftskvaliteten Best, men den gir best resultat. Hvis du har det travelt, kan du bruke Normal utskriftskvalitet. Tips om papir DET BESTE VALGET Filmbelegget på transparenter av typen HP Premium Inkjet Rapid-Dry Transparencies er spesielt utviklet i den hensikt å fungere godt sammen med HP-blekk, slik at du får skarpe bilder, klar tekst og kort tørketid. Disse transparentene setter seg dessuten ikke fast i skriveren. Du finner dem i forretninger med et større utvalg kontorrekvisita, eller du kan ringe til HP Direct (se side 62) for å få telefonnummeret til nærmeste innkjøpssted. Klikk på Best. Velg HP transparent. 31 Legg transparentene i skriveren med den ru siden ned og klebestripen forover. (Du kan dra av klebestripen etter at den er skrevet ut.) Hva om BLEKKET TØRKER ALDRI, ELLER DET ER SPREKKER I FELT MED HELDEKKENDE FARGE Klebestripen forover, teipsiden opp Du kan ha skrevet ut på feil side av transparenten. Pass på å legge transparenten i skriveren med den ru siden ned. Du prøver kanskje å skrive ut på en transparent som ikke egner seg til blekkskrivere. Ru side ned Skyv inn de grønne papirskinnene på samme måte som med vanlig papir. Skyv innskuffen på plass, og vipp utskuffen ned. Skriv ut transparenten. Vær tålmodig. Siden skriveren bruker mer blekk, legger på farge langsommere og gir transparenten lenger tid til å tørke mellom hvert ark, tar det en stund å skrive ut transparenter. ETTER UTSKRIFT s KVALITETEN ER IKKE SOM VENTET Du har kanskje ikke valgt riktig papirtype og utskriftskvalitet. Følg trinnene i fremgangsmåten ovenfor, og forsøk å skrive ut på nytt. s Endre papirtypen i HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger tilbake til Vanlig papir eller til utskriftsmaterialet du skal skrive ut på neste gang. Ta ut eventuelle transparenter som er igjen i innskuffen, og legg i stedet inn vanlig papir eller utskriftsmaterialet du skal skrive ut på neste gang. Nyttige tips TA VARE PÅ TRANSPARENTENE Hvis du vil ta notater på transparenten mens du snakker, skriver du ut transparenten som et vendt dokument (beskrevet på side 18). 32 Fotografier Resultatet blir best når du bruker HP Deluxe Photo-papir, HP Premium Photo-papir eller HP Photo-papir til fotografier med førsteklasses kvalitet. Klikk på kategorien Oppsett i HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger.

10 Powered by TCPDF ( Velg deretter den typen fotopapir du bruker som papirtype. Utskriftskvaliteten endres automatisk til Best. (Se side 9 hvis du vil vite hvordan du henter fram HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger.) Tips om papir GJØR ET GODT INNTRYKK Bruk HP Deluxe Photopapir for å få best resultat når du skriver ut fotografiske bilder. Den blanke overflaten på dette papiret gir skarpe og livaktige bilder. Når du velger dette papiret i HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger, bruker skriveren Kodak Image Enhancements, som gir utmerkede hudfarger og realistiske landskapsfarger. Bruk HP Premium Photo-papir til å lage enestående fotografier som både ser ut og kjennes som vanlige fotografier. Velg HP Deluxe Photo-papir eller HP Premium Photo-papir. Legg i papiret på samme måte som ved vanlig utskrift. Pass på at du legger papiret med den glansede siden ned. Skriv ut dokumentet. Du får best resultat hvis du tar ut hvert ark umiddelbart etter utskrift og lar det tørke med glanssiden opp. (Tørketiden varierer, avhengig av luftfuktigheten.) ETTER UTSKRIFT s Bruk HP Photo-papir til tosidige fotoprosjekter. Fotografiene skriver du ut på den blanke siden, mens tekst og grafikk skrives ut på den matte siden. s Endre papirtypen i HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger tilbake til Vanlig papir, eller til utskriftsmaterialet du skal skrive ut på neste gang. Ta fotopapiret ut av innskuffen, og legg i stedet inn vanlig papir eller utskriftsmaterialet du skal skrive ut på neste gang. 33 Kort Tips om papir UTSKRIFT PÅ KORT SOM IKKE HAR STANDARD STØRRELSE Bruk skriveren til å skrive ut på indekskort, oppskriftskort, postkort, visittkort et hvilket som helst kort som står på listen Papirstørrelse under kategorien Oppsett som er vist nedenfor. (Du kan skrive ut på kort med andre størrelser også, slik som beskrevet på side 14.) I HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger klikker du på kategorien Oppsett. Velg deretter en kortstørrelse i boksen Papirstørrelse. (Se side 9 hvis du vil vite hvordan du henter fram HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger. ) Hvis målene til kortet ikke står oppført på listen i boksen Papirstørrelse, velger du Egendefinert. Slå opp på side 14 hvis du vil vite mer om hvordan du skriver ut på ulike papirstørrelser. Velg en kortstørrelse. HVOR TYKT ER FOR TYKT? Anbefalt vekt på utskriftsmateriale finner du på side 57. Hvis du vil bruke kort med en annen vekt, er det bare å prøve deg fram. KORT Du kan velge mellom hundrevis av kort med ferdig design for alle anledninger--det er bare å sette inn din personlige hilsen. Du finner også ark i brevstørrelse med perforerte visittkort. Postkort kan også kjøpes i denne formen. Noen av kortene har påtrykt dekor for å få ekstra stil. Trekk ut innskuffen, skyv de grønne papirskinnene ut, og vipp opp utskuffen. Legg en bunke med opptil 30 kort (6 mm) i skuffen. Pass på at retningen til kortene stemmer overens med den papirretningen du har valgt i programmet. HVIS DU VIL SKRIVE UT SIDELENGS PÅ KORTENE Kontroller at papirretningen i programmet er Liggende. (Du finner informasjon om hvordan dette gjøres i brukerhåndboken til programmet.) 34 Skyv de grønne papirskinnene inn slik at de ligger tett inntil kortene. Skyv papirbreddeskinnen til høyre slik at den holder kortbunken tett inntil høyre kant i innskuffen. Hvis kortene er for små til å holdes godt på plass av papirlengdeskinnen, skyver du den grønne skinnen inn til den ligger tett inntil kanten av bunken. Tips om papir KORT SOM BRETTES SAMMEN Skyv innskuffen tilbake på plass, og vipp ned utskuffen. kan lage dine egne kort, som så brettes i to. til alle anledninger. du får konvolutter som passer til kortene. kortene leveres også med konvolutter. bretter du papiret til et kort. boksen Papirstørrelse velger du så Letter eller A4. tennes, og utskuffen løftes litt. bunken, slik at sidene ikke kleber seg sammen i skriveren. FANEN HAR ET STORT ÅPENT ROM ELLER EN STOR BRETT DER DET IKKE VAR VENTET s s Hva om Legg papiret i innskuffen slik at den løse kanten ligger på toppen av bunken. Skyv bunken med kanten først inn i innskuffen til bunken ikke går lenger. Skriveren trekker kanskje inn mer enn ett ark av gangen. Ta ut og vift papiret. Pass dessuten på at topp- og bunnmarg er stilt på null i det programmet du bruker til å skrive ut fanen. Skriv ut fanen på nytt. LISTEPAPIRET KJØRER Løs kant SEG FAST I SKRIVEREN Du har kanskje ikke klikket på Listepapir i kategorien Oppsett i HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger. Prøv å legge inn mer enn fem ark, men færre enn 20. Kontroller at listepapirbryteren er oppe. Du finner de riktige innstillingene for bestemte programmer i elektronisk feilsøking. Pass på å ta ut alt papir før du legger i listepapiret. Skyv papirskinnene slik at de ligger tett inntil kantene på papirbunken. Skyv innskuffen inn igjen. Skriv ut fanen. Du kommer til å se at skriveren og listepapiret går gjennom noen innledende bevegelser før skriveren begynner å skrive ut. Utskrift av faner tar dessuten litt tid; det kan gå flere minutter før du ser resultatet. 37 Hvis Fortsett-lampen blinker etter at fanen er skrevet ut, trykker du på Fortsettknappen så mange ganger som skal til før alt listepapiret er ute av skriveren. Hva om DU FÅR MELDING OM AT SKRIVEREN ER TOM FOR PAPIR, MEN DET STEMMER IKKE Fortsett -knapp Du har kanskje ikke skjøvet papirlengdeskinnen helt inn. Pass på at den ligger tett inntil papiret, og forsøk å skrive ut på nytt. s ETTER UTSKRIFT TEKSTEN ER UKLAR ETTER AT DU HAR SKREVET UT PÅ LISTEPAPIR s s Klikk på Standardpapir i HPs dialogboks for utskriftsinnstillinger. Vipp listepapirbryteren ned slik at lampen slukkes. Legg papiret i innskuffen. Hvis utskriftskvaliteten virker spesielt dårlig etter at du har skrevet ut på listepapir, kan du ha glemt å tilbakestille skriveren til vanlig utskrift. 38 Strykejernsoverføringer Når det gjelder å skrive ut bilder, trenger du ikke å la det bli med papir. Bruk overføringspapir til å overføre bildene fra datamaskindokumentet til stoff. Dette trenger du: s T-skjorte eller annet stoff som bildet skal overføres til s dokumentet som inneholder bildet eller teksten du skal skrive ut s papir for strykejernsoverføring, som du kan kjøpe i en forretning med datamaskineller kontorrekvisita Slik gjør du På datamaskinen åpner du dokumentet som inneholder teksten eller bildet du vil overføre til T-skjorten.

Gratulerer med den nye HP DeskJet-skriveren!

Gratulerer med den nye HP DeskJet-skriveren! Gratulerer med den nye HP DeskJet-skriveren! H er ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du snakke med HP-forhandleren eller ringe til kundestøtten (du finner telefonnummeret under Kundestøtte

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 712C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168079

Din bruksanvisning HP DESKJET 712C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168079 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Skriverserien HP DeskJet 720C Brukerhåndbok. Norsk

Skriverserien HP DeskJet 720C Brukerhåndbok. Norsk Skriverserien HP DeskJet 720C Brukerhåndbok Norsk Skriverserien HP DeskJet 720C Brukerhåndbok Norsk Varemerker Microsoft og MS-DOS er amerikanskregistrerte varemerker og Windows er et varemerke for Microsoft

Detaljer

HP DeskJet 695C/697C. Skriverserien. Brukerhåndbok

HP DeskJet 695C/697C. Skriverserien. Brukerhåndbok HP DeskJet 695C/697C Skriverserien Brukerhåndbok Støtte og registrering Vennligst bruk web-sidene til HPs kundestøtte når det gjelder produktstøtte og registrering av DeskJet-skrivere: http://www.hp.com/go/support

Detaljer

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1 Hurtighjelp hp deskjet 948c/940c/920c series Innholdsfortegnelse Bli kjent med skriveren.......................... 1 Introduksjon av hp deskjet-skriveren........................ 2 Finne informasjon....................................

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Brukerhåndbok. Innhold

Brukerhåndbok. Innhold Brukerhåndbok Innhold Navigere i brukerhåndboken..........................................2 Installere skriveren.............................. 3 Tilkople skriveren med en parallell skriverkabel.......................3

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 695C http://no.yourpdfguides.com/dref/4173870

Din bruksanvisning HP DESKJET 695C http://no.yourpdfguides.com/dref/4173870 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp

Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp Slik skriver du ut Skrive ut på papir og annet materiale Spesielle funksjoner Produktvedlikehold Problemløsing Produktspesifikasjoner Hurtighjelp hp deskjet 995c series

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 930C Series. Norsk

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 930C Series. Norsk HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows 930C Series Norsk Varemerker Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation (patentnummer 4955066 og 4974159 i USA).

Detaljer

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 950C-Series. Norsk

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 950C-Series. Norsk HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows 950C-Series Norsk Varemerker Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation (patentnummer 4955066 og 4974159 i USA).

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 610C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167914

Din bruksanvisning HP DESKJET 610C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167914 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899151

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899151 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 842C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168145

Din bruksanvisning HP DESKJET 842C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168145 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 648C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167950

Din bruksanvisning HP DESKJET 648C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167950 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 640C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167932

Din bruksanvisning HP DESKJET 640C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167932 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 720/722C http://no.yourpdfguides.com/dref/899452

Din bruksanvisning HP DESKJET 720/722C http://no.yourpdfguides.com/dref/899452 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D4100 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 610/612C http://no.yourpdfguides.com/dref/899013

Din bruksanvisning HP DESKJET 610/612C http://no.yourpdfguides.com/dref/899013 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Brukerhåndbok. Innhold

Brukerhåndbok. Innhold Brukerhåndbok Innhold Navigere i brukerhåndboken..........................................2 Installere skriveren.............................. 3 Tilkople skriveren med en parallell skriverkabel.......................3

Detaljer

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D1300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp HP Deskjet D1400 series Windows-hjelp HP Deskjet D1400-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Hurtigreferanse M276 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows HP Deskjet D730 Printer Hjelp for Windows HP Deskjet D730-skriver Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Elektronisk veiledning

Elektronisk veiledning Elektronisk veiledning Innhold Navigere i den elektroniske veiledningen........................2 Grunnleggende om utskrift.................... 3 Velge papir....................................................3

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

om skriveren... 1 skrive ut på papir og andre medier... 15

om skriveren... 1 skrive ut på papir og andre medier... 15 hurtighjelp hp deskjet 845c/825c series innholdsfortegnelse om skriveren................................. 1 innføring i skrivere i hp deskjet 845c/825c series............. 2 begreper og konvensjoner..............................

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning HP Deskjet 5400-serie Brukerveiledning Merknader fra Hewlett- Packard Company Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Med enerett. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Innhold 1 HP Deskjet 1510 series Hjelp... 1 2 Bli kjent med HP Deskjet 1510 series... 3 Skriverdeler... 4 Kontrollpanelfunksjoner... 5 Statuslampe... 6 Auto-Av... 9 3 Print (Skriv

Detaljer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Hurtigreferanse HP Smart Install-installering Produktet inkluderer HP Smart Install-installeringsprogramvare for Windows-operativsystemer. Programvaren bruker USB-kabelen

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter TM

Z25, Z35 Color Jetprinter TM Z25, Z35 Color Jetprinter TM Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Hjelp for Windows

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Hjelp for Windows HP Deskjet F2400 All-in-One series Hjelp for Windows HP Deskjet F2400 All-in-One series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Bli kjent med HP All-in-One Skriverdeler...5 Funksjoner på kontrollpanelet...6

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor:

brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor: brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor: merknader spesialfunksjoner komme i gang tilkoblingsmuligheter utskrift vedlikehold problemløsing spesifikasjoner

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer FUNKSJONSOVERSIKT

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer FUNKSJONSOVERSIKT HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer FUNKSJONSOVERSIKT Varemerker HP ColorSmart II, HP PhotoREt II og HP ZoomSmart Scaling Technology er varemerker for Hewlett-Packard Company. Microsoft er

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1 Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert

Detaljer

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften Side 1 av 7 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Veiledning for Windows

Veiledning for Windows HP DeskJet-skriver Veiledning for Windows 640C Series Varemerker Microsoft, Windows, Windows NT og MS Windows er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Skjermbilder er gjengitt med tillatelse

Detaljer

HP Photosmart D5400 series. Hjelp for Windows

HP Photosmart D5400 series. Hjelp for Windows HP Photosmart D5400 series Hjelp for Windows HP Photosmart D5400 series Innhold 1 HP Photosmart D5400 series Hjelp...3 2 Oversikt over HP Photosmart Rask innføring i HP Photosmart...5 Kontrollpanelfunksjoner...6

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z25

Din bruksanvisning LEXMARK Z25 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z54 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows-hjelp

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows-hjelp HP Deskjet F4100 All-in-One series Windows-hjelp HP Deskjet F4100 All-in-One series Innhold 1 HP Deskjet F4100 All-in-One series Hjelp...5 2 Oversikt over HP All-in-One Rask innføring i HP All-in-One...7

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Innhold 1 HP Deskjet 2540 series Hjelp... 1 2 Bli kjent med HP Deskjet 2540 series... 3 Skriverdeler... 4 Kontrollpanelfunksjoner... 5 Trådløsinnstillinger... 6 Statuslamper...

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 16 Veiledning om utskriftskvalitet Blanke eller hvite sider a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET F2290 http://no.yourpdfguides.com/dref/4164644

Din bruksanvisning HP DESKJET F2290 http://no.yourpdfguides.com/dref/4164644 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DESKJET F2290. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP DESKJET F2290 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk:

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk: Hurtigreferanse Bruk 3 Hvilemodusknapp For å Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Knappen for strømsparingsmodus Av Skriverstatus Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar. Bli kjent med

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

HP Deskjet D4200 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D4200 series. Windows-hjelp HP Deskjet D4200 series Windows-hjelp HP Deskjet D4200-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer