Ukens HolbergGraf. Navn på presentasjon. 29. august Forsidemal for HolbergGrafen og kundepresentasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukens HolbergGraf. Navn på presentasjon. 29. august 2008. Forsidemal for HolbergGrafen og kundepresentasjoner"

Transkript

1 Ukens HolbergGraf Navn på presentasjon 29. august 2008 Forsidemal for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 1

2 Sou r c e: Reut er s EcoWin So ur c e: Reu t e r s EcoWin So ur c e: Reu t e r s EcoWin Det var det året det var så bratt. Aksjemarkedet bankaksjer i USA Obligasjonsmarkedet Kredittspread BBB-selskaper Pengemarkedet Rentedifferanse LIBOR/stat 3,75 3,75 2,25 2,25 3,50 3,50 2,00 2, ,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0, , ,50 0, ,25 2

3 Sour c e: Reut er s EcoWin Selv statsobligasjoner har fått juling det siste året Investorer priser inn ulik kredittrisiko i europeiske stater 0,8 Rentedifferanse mot Tyskland 10 års statsobligasjoner 0,8 0,7 Hellas 0,7 0,6 Italia 0,6 0,5 Portugal 0,5 0,4 0,4 % 0,3 Spania 0,3 0,2 Frankrike 0,2 0,1 0,1 0,0 jan mar mai jul sep nov jan 2007 mar mai jul sep nov ,0 3

4 Sour ce: Reu t er s EcoWin Den grimme ælling som ble til en svart svane Aksjonærer og eiere av ansvarlige lån taper sannsynligvis alt i Roskilde Bank Roskilde Banks obligasjonslån i Norge Ordinært obl. lån kr. 500 mill. Ingen tap Ordinært obl. lån kr mill. Ingen tap Ansvarlig obl. lån kr. 250 mill. Taper alt Prioritetsrekkefølge i banker 1. Bankinnskudd<2 mill. 2. Obligasjoner, sertifikater og bankinnskudd>2 mill. 3. Ansvarlige lån 4. Fondsobligasjoner 5. Aksjekapital/grunnfondsbevis Roskilde Bank aksjekursutvikling Våre pengemarkedsfond har ikke og har heller aldri hatt eksponering mot danske banker

5 Sour ce: Reut er s EcoWin Resesjonsfrykten har vært knyttet til USA men nå er det veksten i Europa og Japan som faller 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00-0,25 Brutto nasjonalprodukt i G3-landene i 2008 kvartalsvis vekst (%) 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00-0,25-0,50-0,75 Consensus Forecast BNP-vekst Land/region USA 1,6% 1,4% EU 1,5% 1,1% Japan 1,3% 1,2% -0,50-0,75-1,00 Q Q2-1,00 Kilde: Consensus Forecasts, august

6 Sour ce: Reu t er s EcoWin Von i hangande snøre? Boligprisfallet i USA har bremset litt opp Boligprisindeks 20 største byer i USA S&P Case Shiller % Endring siste 12 mnd. (%) % 6

7 Sour c e: Reut er s EcoWin Freddie Mercury og Danny Kaye jan Freddie Mac og Fannie Mae er amerikanske boliglånsinstitusjoner som kjøper boliglån i det såkalte annenhåndsmarkedet, for så å pakke lånene sammen og selge dem videre i obligasjonsmarkedet. Begge institusjonene ble i sin tid opprettet av den amerikanske stat og det har vært antatt at deres obligasjoner er garantert av staten, noe som ble bekreftet av Kongressen nylig. Det norske oljefondet har investert 88 mrd. kroner i obligasjoner utstedt av Fannie Mae og Fredie Mac. Freddie Mac og Fannie Mae aksjekurs mar mai jul sep nov jan 2007 mar mai jul sep

8 Sour ce: Reut er s EcoWin Tuppen og Lillemor går fortsatt sammen men de lærde strides om det er Tuppen eller Lillemor som fører an Oljeprisen og USD/EUR EUR/USD 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 Goldman Sachs: Oljeprisen påvirker dollarkursen IMF: Dollarkursen påvirker oljeprisen Gro Harlem Brundtland: Alt henger sammen med alt EUR/USD (venstre skala) Oljeprisen (høyre skala) Brent olje (USD pr. fat) 1,15 30 jan mai sep jan 2005 mai sep jan 2006 mai sep jan 2007 mai 2008 sep 8

9 Sour ce: Reu t er s EcoWin Futureprisene på olje er en dårlig predikasjon på oljeprisen men de gir aktørene anledning til å sikre seg rundt dagens spotnivå Spot- og futurepris på olje Brent, USD pr.fat Spotpris? Future-pris desember jan apr jul okt jan 2006 apr jul okt jan 2007 apr jul okt

10 Sour ce: Reut er s EcoWin OL-flammen er slukket og jammen ser det ut til at lyset har gått i aksjemarkedet også Aksjemarkedet i Kina Shanghai SE B-indeksen jan mar mai jul sep nov jan 2007 mar mai jul

11 Sour ce: Reut er s EcoWin Sour ce: Reut er s EcoWin Sour c e: Reut er s EcoWin Sour c e: Reut er s EcoWin Sour ce: Reut er s EcoWin Alle vil bli kvitt usikkerhet før de blir positive til aksjer igjen men da har sannsynligvis toget allerede forlatt perrongen We would like to see some of the following factors in place before turning more bullish on the markets: Stabilisation of US housing market Lower inflation Emerging markets not sinking into a hole Earnings momentum stabilising An improved credit market Signs of advanced economies turning the corner A significant decline in volatility Kim Evjenth Global head of strategy Kaupthing Bank However, there is also a risk in waiting to long; when all the boxes are ticked, the market will already have recovered significantly. Boligprisene i USA Inflasjon i OECD 4,5 4,5 4,0 4,0 3,5 3,5 EPS-estimat 2008 S&P Kredittspread high yield-obligasjoner (%) Volatilitet i aksjemarkedet (VIX) 32,5 30,0 27,5 25,0 32,5 30,0 27,5 25, ,0 2,5 2,0 3,0 2,5 2, ,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10, , , , ,5 11

12 Pengemarkedet vil kanskje være en god indikator på når vendepunktet i bankaksjer nås Sour ce: Re ut e r s EcoWin Pengemarkedet vs bankaksjer 2, Rentedifferanse 3 mnd.libor og statssertifikat 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 Bankaksjer globalt (høyre skala) Rentedifferanse mellom 3 mnd. LIBOR USD og 3 mnd. statssertifikat (venstre skala) Bankaksjer globalt 12

13 Sour c e: Reut er s EcoWin Ukens dekobling 2,5 0,0-2,5-5,0-7,5-10,0-12,5-15,0-17,5-20,0-22,5 Aksjemarkedet globalt og "emerging markets" avkastning i USD i 2008 (%) Aksjemarkedet globalt Aksjer i "emerging markets" 2,5 0,0-2,5-5,0-7,5-10,0-12,5-15,0-17,5-20,0-22,5-25,0 jan -25,0 feb mar apr mai jun jul aug sep

14 Sou r c e : Reu t er s EcoWin Oljefondet har økt aksjeandelen til 52% Statens Pensjonsfond-Utland er i dag på mrd. kroner. Aksjeandelen i fondet har økt fra 40% til 52% det siste året, og skal økes videre til 60%. I tillegg ble det i statsbudsjettet for 2008 foreslått at 10% av fondet vurderes reallokert fra obligasjoner til eiendom. Statens pensjonsfond-utland størrelse i milliarder kroner Kilde: Forvaltningsrapport, Statens Pensjonsfond-Utland 2. kvartal 2008 A K S J E R R E N T E R R

15 Livselskapene har redusert aksjeandelen fra 24% til 14% siden årsskiftet Sou r c e: Reut er s EcoWin AKSJEANDEL I KOLLEKTIVPORTEFØLJEN kv kv % 18% 15% 17% 19% 21% 12% 13% 11% 13% 17% 23% 30% 25% 16% 13% 9% 13% 22% 23% 28% 22% 17% 15% 5% 13% 14% 18% 21% 20% 17% 15% 5% 10% 16% 23% 27% 26% 16% 16% MEDIAN 7% 13% 16% 21% 25% 24% 16% 14% * Aksjeandelen er inkl. derivateksponering Endring siste kvartal Aksjeandel i livselskapenes kollektivporteføljer median % 15 Kilde: Livselskapenes regnskapsrapporter resultatrapporter 2. kvartal kvartal 2007

16 Sour c e: Reut er s EcoWin Oppsiktsvekkende børsvinner i USA som faktisk er svartelistet av Oljefondet Wal Mart Wal Mart Stores Den amerikanske supermarkedskjeden Wal-Mart har steget med 25% hittil i år. Siden markedet toppet ut i oktober har selskapet gitt 50% bedre avkastning enn den amerikanske S&P500-indeksen! Dette kan virke overraskende ettersom kilden til børsuroen ligger hos Wal-Marts kjernekunder og Wal-Mart selger ikke bare hermetikk og dopapir, men også flatskjermtv er og datamaskiner. S&P 500 Forklaringen er nok at krisen gjør amerikanske konsumenter ytterligere prisbevisste. Wal-Marts vekst kommer derfor på bekostning av marginalt dyre konkurrenter Wal-Mart er for øvrig ekskludert for investering i statens Pensjonsfond - utland. aug okt 2007 des feb apr jun aug

17 Sour c e : Reut er s EcoWin Dot.com og høydott.com Agriselskaper vs IT-selskaper Amerikanske IT-aksjer Amerikanske gjødsels- og jordbruksaksjer Fra 1995 (som var like før Alan Greenspan advarte mot Irrational Exuberance i aksjemarkedet) steg amerikanske teknologiaksjer med ca. 700% frem mot Denne oppgangen blir imidlertid "gruset" av agriaksjenes opptur de siste 5 årene på 1.500% Men, mens amerikanske itaksjer i 2000 ble handlet på hinsidige priser, kan vi kjøpe mange agriselskaper, vårt eget Yara inkludert, til PE-nivåer godt under 10. Så spørs det om gjødselselskapene kan holde på superprofitten lenge. 17

18 Fortsatt sterk resultatvekst i de nordiske selskapene men det er jo ingen som ser på inntjeningstall lenger Alle tall i millioner euro Driftsresultat 2. kvartal 2008 Sektor Faktisk Forventet* Avvik Avvik i % Endring fra 2.kv Olje % 72 % Engineering % 22 % Bank og finans % -3 % Transport % 44 % IT (hardvare) % 3 % Telekom. (service) % 13 % Stål % -33 % Mat og drikke % 11 % Detaljhandel % 4 % Kjemikalier % 189 % Farmasi og biotekn % -9 % Entreprenør % -16 % Konsum (syklisk) % -13 % Olje-service % 31 % Media % 6 % Eiendom % 13 % Support services % 29 % Helse % 9 % Forsikring % -15 % IT (software/service) % 26 % Norden totalt % 22 % Kilde: Kaupthing. *Forventet driftsresultat er konsensus blant analytikere. Så langt har 79% av de nordiske selskapene rapportert regnskapstall for 2. kvartal Samlet driftsresultat er så langt 4,2% bedre enn ventet. Resultatene er forøvrig 22% bedre enn i 2. kv De som overrasket positivt i 2. kvartal var i hovedsak AP. Møller-Maersk og Yara. 18

19 og slett ikke verst på Oslo Børs heller Driftsresultat 2. kvartal 2008 for de største selskapene på Oslo Børs Driftsres. Analytikernes Avvik SELSKAP (i NOK) estim at (i NOK) Statoil DnBNOR* Telenor Yara Norsk Hydro Norske Skog Orkla Aker Solution RCCL PGS REC Subsea Storebrand Fred. Olsen Energy Wilh.Wilhelm TGS Nopec Schibsted Tandberg Marine Harvest DNO Tom ra Lerøy Cermaq Aker Yards TOTALT (i NOK) Jann Molnes porteføljeforvalter Det samlede driftsresultatet i 2. kvartal for selskapene på Oslo Børs preges av fortsatt sterke resultater fra StatoilHydro og Yara. Forklaringen finner vi i henholdsvis høy oljepris og sterke gjødselpriser. Den globale økonomiske veksten driver råvarepriser til høye nivåer som gagner de store norske produsentene. Aksjekursene har derimot avtatt som følge av frykt for global avmatning. Telenor skuffet tilsynelatende, men tar man med tilknyttede selskaper, var tallene noe bedre enn ventet De sterke resultatene til tross, så har aksjemarkedet vært fallende gjennom kvartalet som følge av global uro på finansmarkedene. 19 *Tallene for DnBNor er resultat før skatt og tapsavsetninger Kilde: Reuters First

20 Det er ikke bare i Norge vi er bekymret for skolen Pretty Good by Charles Osgood There once was a pretty good student. Who sat in a pretty good class And was taught by a pretty good teacher. Who always let pretty good pass. He wasn't terrific at reading; He wasn't a whiz-bang at math; But for him education was leading Straight down a pretty good path. He didn't find school too exciting, But he wanted to do pretty well. And he did have some trouble with writing, And nobody had taught him to spell. When doing arithmetic problems, Pretty good was regarded as fine; Five and five needn't always add up to be ten. A pretty good answer was nine. The pretty good class that he sat in Was part of a pretty good school. And the student was not an exception; On the contrary, he was the rule. The pretty good school that he went to Was right there in a pretty good town. And nobody there ever noticed He could not tell a verb from a noun. The pretty good student, in fact, was A part of a pretty good mob, And the first time he knew what he lacked was When he looked for a pretty good job. It was then, when he sought a position, He discovered that life can be tough, And he soon had a sneaky suspicion Pretty good might not be good enough. The pretty good town in our story Was part of a pretty good state Which had pretty good aspirations and prayed for a pretty good fate. There was once a pretty good nation. Pretty proud of the greatness it had. But which learned much too late. If you want to be great, Pretty good is, in fact, pretty bad 20

21 .. og for ordens skyld De fleste grafene i denne analysen er utarbeidet i Reuters EcoWin og baserer seg ellers på kilder som vurderes som pålitelige. Holberg Fondene garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i analysen reflekterer Holberg Fondene oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet, og Holberg Fondene forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne analyse skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Holberg Fondene påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne analysen. Ansatte i Holberg Fondene kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne analysen, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer. Mangfoldiggjørelse av innhold i analysen skal skje med tydelig kildehenvisning til Holberg Fondene. 21

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 13-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 16. mai 2008

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 13-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 16. mai 2008 HolbergGrafen Navn på presentasjon Forsidemal 13-8 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 16. mai 8 Sour c e: Reut e r s EcoWin Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det derre der (hei) 400 3 300 2

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 25. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 25. april 2008 UKENS HOLBERgRAF 25. april 28 Manipulasjonssirkelen (eller wheel of fortune) Norsk penge- og finanspolitikk styres fra Kina Kunstig lav valutakurs for å gi kinesiske varer lett tilgang på internasjonale

Detaljer

Norden. En verden i miniatyr

Norden. En verden i miniatyr Norden En verden i miniatyr Holberg Norden kåres til beste nordiske aksjefond både siste 3 år og 5 år Holberg Norden Holberg Fondsforvaltning AS Best fund over 5 years Equity Nordic Holberg Norden Holberg

Detaljer

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 HolbergGrafen Navn på presentasjon Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 Opportunity knocks i pengemarkedet Vi har gjennom en rekke kundeseminarer i vår satt søkelyset

Detaljer

Ukens Holberggraf 8. mai 2009

Ukens Holberggraf 8. mai 2009 Ukens Holberggraf 8. mai 9 Sour ce: Re ut e r s EcoWin Norges Bank kuttet som ventet foliorenten fra til,5 og gjentok at den mest sannsynlig skal ned til i år Norges Banks folioinnskuddsrente med Norges

Detaljer

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge Månedsrapport 05/14 Markedskommentar Flere makro begivenheter har satt sitt preg på måneden så langt. Det rapporteres om stadig bedre økonomiske forhold i USA ledet an av en jevnt fallende arbeidsledighet,

Detaljer

Ukens Holberggraf 12. august 2009

Ukens Holberggraf 12. august 2009 Ukens Holberggraf 12. august 2009 Norges Bank holdt foliorenten uendret på 1,25% men antyder at renten kan bli satt opp allerede i høst Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 15. februar 2008

UKENS HOLBERgRAF. 15. februar 2008 UKENS HOLBERgRAF 15. februar 2008 Sour c e: Reut er s EcoWin Vi sier som Gro Harlem Brundtland en gang så treffende uttrykte det: Alt henger sammen med alt Fra boligkrise via subprime, monoline og finanskrise

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar Månedsrapport 12/12 Markedskommentar Siste 1 dag % 5 dager % 3 måneder % 1 år % OSEBX 440,66 0,0 0,2 1,4 24,9 Dow Jones 12967,37-0,3 3,0-1,2 15,5 Brent 110,80-0,1 1,0 0,0 8,7 EURNOK 7,3514 0,3 0,1-0,6

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

Money never sleeps 1

Money never sleeps 1 Money never sleeps 1 2 Ingen ulempe å forvalte fra Bergen 3 Godt arbeidsvær har vi også Våre forvaltere Hogne Jann Robert Tony Harald Leif Anders Roar Gunnar J. Tyssøy Molnes Lie Olsen Fimreite Jeremiassen

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

Uke 50 2012 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12. Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance.

Uke 50 2012 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12. Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance. OSEBX index Uke Nøkkeltall siste uke OSEBX 1, Endring siste uke -,3 % Hittil i år 1,7 % Gj. volum OSEBX siste uke (Mrd),9 Gj. P/E (estimat),3 Siste % siste uke % i år FTSE 9,71,7 %,97 % DAX 79,9,7 %,9

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake Makropresentasjon Februar 211 Veksten er tilbake Inflasjon igjen på agendaen De fleste vestlige myndigheter har fortsatt å gi gass lenge etter utløpet av denne resesjonen, og trøstet seg med at inflasjonen

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar Månedsrapport 09/13 Markedskommentar Utgangen av sommeren har resultert i en volatil måned nesten i samtlige markeder. Gjennom en laber sommer med lite nyheter starter vi høsten med dårlige BnP tall fra

Detaljer

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Norges Bank satte renten opp fra 1,25% til 1,50% (som ventet) og jekket opp rentebanen (litt mer enn ventet) Det er ikke lett å spå Kilde: Norges Banks pengepolitiske

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.

Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne. OSEBX indeks Uke 51 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3,9 Endring sist uke -,9 % Endring i år -1,5 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,7 Siste % sist uke

Detaljer

Uke 48 2011. Uken som gikk Stigende renter i kriselandene. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0

Uke 48 2011. Uken som gikk Stigende renter i kriselandene. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Uke 11 OSEBX indeks Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 35,7 Endring sist uke -,15 % Endring i år -19,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),15 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,93 Siste % sist

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Uro i kredittmarkedene boligfinansiering ute og hjemme

Uro i kredittmarkedene boligfinansiering ute og hjemme Uro i kredittmarkedene boligfinansiering ute og hjemme Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 11. oktober 7 1 De siste årene er finansmarkedene i ulike land blitt vevet

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 OSEBX indeks Uke 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3, Endring sist uke 1, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),3 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,1 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport 2007. 21. desember 2006 Tilbakeblikk på 2006. Selv om året ikke er over ennå og vi dermed ikke kan gjøre opp status for året som helhet kan vi trygt si at det har

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer