Navn på presentasjon Ukens Holberggraf 15. mai 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navn på presentasjon Ukens Holberggraf 15. mai 2009"

Transkript

1 Navn på presentasjon Ukens Holberggraf 15. mai 29 Forsidemal for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 1

2 Ukens sitat We don t try to pick bottoms. To sit around and not do something sensible because you think there might be something better. doesn t make sense. Picking bottoms is not our game. Pricing is our game. And that s not so difficult. Picking bottoms is, I think, impossible. 2

3 So ur c e: Re ut er s EcoWin Det forgjeldede land Gjeld som andel av BNP i USA Husholdningene Finanssektoren Bedriftene eks. finans Offentlig sektor USA er belånt, ingen tvil om det. Men gjeldsoppbyggingen er først og fremst drevet av finanssektoren, der gjelden nesten er 5-doblet (som andel av BNP) siden 1985, mens den er doblet i husholdningene. Bedriftene og det offentlige har hatt en moderat gjeldsoppbygning (hittil!). Så er spørsmålet: Hvor lang og smertefull blir nedbyggingen av gjelden i finanssektoren? Og i hvilken grad er deler av gjelden i finanssektoren dobbel- og trippelbooket, slik at den kan nettes ut blant aktørene i finansbransjen? 3

4 Sour ce: Re ut er s EcoWin Sour ce: Reut er s EcoWin Sour ce: Reut er s EcoWin På vei mot normalisering i pengemarkedet 3 mnd NIBOR og foliorenten 3, 3, 3,25 3, 2,75 2, 2,25 2, 1,75 Foliorenten 3 mnd. NIBOR 3,25 3, 2,75 2, 2,25 2, 1,75 Differanse 3 mnd. LIBOR og 3 mnd. statssertifikat i USD 1,15 1,15 1,1 1,5 1,,95,9,85,8,75,7 1,1 1,5 1,,95,9,85,8,75,7 Kredittforsikringspremie europeiske banker () 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1, 1,,65,65 1,2 1,2 mar apr 29 mai mar apr 29 mai mars april 29 mai 4

5 So ur c e: Re ut er s EcoWin Tuppen og Lillemor 22,5 2, High yield obligasjoner og aksjemarkedet i USA 6 7 Kredittspread high yield 17,5 15, 12,5 1, 7,5 5, 2,5 S&P høyre skala, reversert Kredittspread venstre skala S&P, jan apr jul okt jan 27 apr jul okt jan 28 apr

6 Aksjemarkedet ligger i forkant av konjunktursykelen Sammenhengen mellom aksjemarkedet og realøkonomien Er vi her nå? (Eller sagt på en annen måte: Det er vanskelig å predikere hvor vi skal, når vi ikke en gang vet hvor vi er.) 6 Kilde: Nordea Markets

7 Sour ce: Reut er s EcoWin Sour c e: Reut er s EcoWin Sour ce: Reut er s EcoWin Von i hangande snøre? 11 Globale aksjer 11 8, Kredittspread på BBBobligasjoner i USA 8, Oljeprisen Brent, USD pr. fat ,75 7, , 7, 7,25 7, , 6,75 7, 6, , 6,25 6, 6, , 6, 5,75 5, , 5, 4 4 jan feb mar apr 29 jan mar 29 mai jan feb mar apr mai 29 Kilde: The Economist 7

8 So ur c e: Re ut er s EcoWin Bear in mind Bear market rallies i det amerikanske aksjemarkedet etter krakket i jan Fra september 1929 til januar 1933 falt aksjemarkedet i USA med utrolige 85. I løpet av disse tre årene var det seks perioder med betydelig kursoppgang, og tro på at det verste var over, men som i etterkant viste seg å være bear market rallies. apr jul okt jan 1929 apr jul okt jan 193 apr jul okt jan apr jul okt

9 Sou r c e: Re ut er s EcoWin Sell in May and stay away That s a stupid thing to say 1 14 Oslo Børs Hovedindeks siste 13 år utvikling fra mai og ut året mai jun jul aug sep okt nov des 4 9

10 Sour ce: Reut er s EcoWin Utlendingene har (så vidt) begynt å kjøpe norske aksjer igjen Og det ser ut til å bety mye for Oslo Børs relative avkastning Utlendingers eierandel på Oslo Børs vs Oslo Børs' relative avkastning i forhold til verdensindeksen 2 42,5 Oslo Børs relativt til verdensindeksen Utlendingers eierandel på Oslo Børs (høyre skala) Oslo Børs relativt til verdensindeksen (i NOK) (venstre skala) 4, 37,5 35, 32,5 3, 27,5 Utleningers eierandel på Oslo Børs () , 1 Kilde: Oslo Børs

11 Sour c e: Reut er s EcoWin Hundreårsbølge i aksjemarkedet hvis vi ser på realavkastning (og det bør vi jo) Realavkastning i det amerikanske aksjemarkedet Rullerende avkastning siste 1 år (S&P inkl. utbytte) Mange mener den beste måten å måle aksjemarkedets avkastning på er inflasjonsjustert. Den siste tiårs perioden viser en realavkastning på S&P -indeksen i USA på 52. Dette er betydelig svakere enn 193- tallet, der tiårs perioden gav -19 realavkastning, også på grunn av at prisnivået falt i perioden. 197-tallet er faktisk perioden med nest svakest avkastning, -33 fra

12 Sour c e: Reut er s EcoWin Fra panikksalg til panikkjøp Oslo Børs Hovedindeks siste 12 mnd mai jun jul aug sep okt nov des jan 28 feb mar apr mai

13 Sour ce: Reut er s EcoWin Beste tomåneders periode noensinne og verste tolvmåneders periode du kan finne Oslo Børs Hovedindeks rullerende 2 og 12 måneders avkastning Rullerende 12 mnd. avkastning Rullerende 2 mnd. avkastning Oslo Børs har steget nesten 4 siden begynnelsen av mars, noe som er den beste tomåneders-perioden noensinne. Samtidig ligger hovedindeksen nå over 4 lavere enn i mai i fjor, noe som betyr at vi selv på dagens kursnivå har en av de verste 12 måneders periodene bak oss. Store kursfall er mye mer dramatisk enn tilsvarende kursoppganger og vi minner igjen om at kurser som har falt, må stige for å komme tilbake til utgangspunktet. Prosentregning er gøy! 13

14 Oslo Børs ned 4 og opp 4 men må fortsatt stige 9 for å ta igjen det tapte Sour ce: Reu t er s EcoWin Oslo Børs Hovedindeks siste 12 mnd mai jun jul aug sep okt nov des jan 28 feb mar apr mai

15 Sour ce: Re ut e r s EcoWin Inntjeningskollaps i amerikanske selskaper Forventet inntjening i 29 er nå lavere enn i Standard & Poors i USA EPS (inntjening pr. aksje)

16 So ur c e: Reut er s EcoWin Dr. Rekyl and Mr. Hype Aksjemarkeder etter konkursen i Lehman Brothers avkastning i lokal valuta Kina Brasil India Russland Norden Norge sep okt nov des jan 28 feb mar apr mai jun

17 Ikke så svakt som fryktet i 1. kvartal 17 Driftsresultat 1. kvartal 29 for utvalgte selskapene på Oslo Børs Driftsres. Analytikernes Avvik SELSKAP (i NOK) estimat (i NOK) Statoil Telenor DnBNOR Storebrand Norsk Hydro Fred. Olsen Energy Stolt Nielsen REC TGS Nopec Subsea RCCL Yara Tandberg Marine Harvest Tomra Salmar Lerøy Cermaq Aker Solution PGS Acergy Orkla Norske Skog Norwegian Air Shuttle TOTALT (i NOK) Tallene for DnBNor og Storebrand er resultat før skatt. * Tallene for Marine Harvest, Salmar, Lerøy og Cermaq er etter biomassejusteringer Kilde: Reuters Trader Jann Molnes porteføljeforvalter Det samlede driftsresultatet i 1. kvartal for selskapene på Oslo Børs preges av fortsatt bra underliggende drift. Ikke alle er ferdig med tapsavsetninger og restrukturering og vi ser fortsatt svake tall fra Storebrand, REC, Marine Harvest, Orkla og Norske Skog. DnBNOR leverer sterke kvartalstall godt hjulpet av DnBNOR Markets. StatoilHydro leverer sterke tall med høy produksjon og bra priser.

18 Tegn til bedring i nordiske selskaper og driftsresultatet er 15 bedre enn forventet i 1. kvartal Alle tall i millioner euro Driftsresultat for nordiske børsnoterte selskaper i 1. kvartal 29 Sektor Faktisk Forventet* Avvik Avvik i Endring fra 1.kv. 28 Råmaterial (28) (79) Kapitalvarer Konsumvarer Finans Helse/farmasi Olje/oljeservice Eiendom Tjenesteytende næring Shipping/transport Telekom/teknologi Norden totalt Kilde: SEB Enskilda. *Forventet driftsresultat er SEB Enskildas estimat. 18

19 Sour c e: Reut er s EcoWin Sour c e: Reut er s EcoWin En glad laks Fiskeoppdrettselskaper avkastning i 29 jan Marine Harvest Grieg Seafood Austevoll Seafood Lerøy Seafood Cermaq Salmar feb mar apr mai jun Fiskeoppdrettsaksjer vs OSEBX avkastning i Fiskeoppdrettsaksjer jan Markedsverdi Marine Harvest Austevoll Seafood Lerøy Seafood Cermaq Salmar Øvrige 11,8 mrd. 4,6 mrd. 4,5 mrd. 4, mrd. 3,6 mrd. 3,7 mrd. Oslo Børs (OSEBX) feb mar apr mai

20 Sour c e: Reut er s EcoWin Livselskapene fortsatt i musehullet AKSJEANDEL I KOLLEKTIVPORTEFØLJEN kv n.a. Gjennomsnitt Endring siste kvartal Aksjeandel i livselskapenes kollektivporteføljer gjennomsnitt Kilde: Livselskapenes regnskapsrapporter resultatrapporter 1. kvartal kvartal 27

21 So ur c e: Re ut er s EcoWin Svenskene er verdensmester i fondssparing 25 år med 12 årlig avkastning for de svenske allemansfonderna Aksjemarkedet i Sverige siste 25 år inkl. utbytte avkastning pr. år (allemansfonderna) 5 avkastning pr. år (gjennomsnittlig bankrente) Pia Nilson, VD i Fondbolagens Førening Det är nu 25 år sedan allemansfonderna startade. Det var också startskottet för svenskarnas resa mot att bli "världsbäst" på fondsparande efter upptäckten av vad ett regelbundet sparande kan ge. Den som investerat 4 kronor per månad i en allemansfond sedan 1984 har efter 25 år fått en behållning på kronor

22 Broke fast in America Take a look at my hedge fund It s the only one I ve got Not much of a hedge fund Never seem to yield a lot Buy a subprime across the water Like to own America? Oregon and California The bubble turned out to be true But theres not a lot I can do Could we avoid getting broke fast Ben B. dear, Ben B. dear Seems they did it in Texas Cause everyones a millionaire I m a winner, I m a sinner Do you want my CDO I m a loser, so s my broker I was tempted, I couldn t say no But it turned out the high yield was low Na. na, na, na, natten na, natten na, na, na, na, na Na, na, na, na, natten na, natten na, na, na, na, na Na, na, naaaa, na, na, naaa, na, naaa, na, na Don t you look at my hedge fund It s the only one I got Not much of a hedge fund Madoff and his bloody plot Buy a subprime across the water Like to own America? Oregon and California The bubble turned out to be true But theres not a lot I can do Na. na, na, na, natten na, natten na, na, na, na, na Na, na, na, na, natten na, natten na, na, na, na, na Hey yam, hey yam, hey yam, hey yam, hey yam, hey yam, hey yam, hey yam Na, na, naaaa, na, na, naaa, na, naaa, na, na 22

23 Så ha en strålende 17. mai weekend, da med eller uten fikenblad 23

24 .. og for ordens skyld De fleste grafene i denne analysen er utarbeidet i Reuters EcoWin og baserer seg ellers på kilder som vurderes som pålitelige. Holberg Fondene garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i analysen reflekterer Holberg Fondene oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet, og Holberg Fondene forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne analyse skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Holberg Fondene påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne analysen. Ansatte i Holberg Fondene kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne analysen, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer. Mangfoldiggjørelse av innhold i analysen skal skje med tydelig kildehenvisning til Holberg Fondene. 24

UKENS HOLBERgRAF. 29. februar 2008

UKENS HOLBERgRAF. 29. februar 2008 UKENS HOLBERgRAF 29. februar 2008 So ur c e: Reut er s EcoWin Japain 40000 Nikkei-indeksen i Japan 18 år med "bear market" og "bear market rallies" 40000-64% på 32 mnd 35000 35000-82% på 13 år og 4 mnd

Detaljer

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 13-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 16. mai 2008

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 13-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 16. mai 2008 HolbergGrafen Navn på presentasjon Forsidemal 13-8 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 16. mai 8 Sour c e: Reut e r s EcoWin Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det derre der (hei) 400 3 300 2

Detaljer

Ukens HolbergGraf. Navn på presentasjon. 29. august 2008. Forsidemal for HolbergGrafen og kundepresentasjoner

Ukens HolbergGraf. Navn på presentasjon. 29. august 2008. Forsidemal for HolbergGrafen og kundepresentasjoner Ukens HolbergGraf Navn på presentasjon 29. august 2008 Forsidemal for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 1 Sou r c e: Reut er s EcoWin So ur c e: Reu t e r s EcoWin So ur c e: Reu t e r s EcoWin Det

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 25. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 25. april 2008 UKENS HOLBERgRAF 25. april 28 Manipulasjonssirkelen (eller wheel of fortune) Norsk penge- og finanspolitikk styres fra Kina Kunstig lav valutakurs for å gi kinesiske varer lett tilgang på internasjonale

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008 UKENS HOLBERgRAF There are two sides of the balance sheet the left side and the right side. On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left. 11. april 2008 Verdipapirmarkedet

Detaljer

Norden. En verden i miniatyr

Norden. En verden i miniatyr Norden En verden i miniatyr Holberg Norden kåres til beste nordiske aksjefond både siste 3 år og 5 år Holberg Norden Holberg Fondsforvaltning AS Best fund over 5 years Equity Nordic Holberg Norden Holberg

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 15. februar 2008

UKENS HOLBERgRAF. 15. februar 2008 UKENS HOLBERgRAF 15. februar 2008 Sour c e: Reut er s EcoWin Vi sier som Gro Harlem Brundtland en gang så treffende uttrykte det: Alt henger sammen med alt Fra boligkrise via subprime, monoline og finanskrise

Detaljer

Ukens Holberggraf 12. august 2009

Ukens Holberggraf 12. august 2009 Ukens Holberggraf 12. august 2009 Norges Bank holdt foliorenten uendret på 1,25% men antyder at renten kan bli satt opp allerede i høst Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta

Detaljer

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 HolbergGrafen Navn på presentasjon Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 Opportunity knocks i pengemarkedet Vi har gjennom en rekke kundeseminarer i vår satt søkelyset

Detaljer

Ukens Holberggraf 8. mai 2009

Ukens Holberggraf 8. mai 2009 Ukens Holberggraf 8. mai 9 Sour ce: Re ut e r s EcoWin Norges Bank kuttet som ventet foliorenten fra til,5 og gjentok at den mest sannsynlig skal ned til i år Norges Banks folioinnskuddsrente med Norges

Detaljer

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge Månedsrapport 05/14 Markedskommentar Flere makro begivenheter har satt sitt preg på måneden så langt. Det rapporteres om stadig bedre økonomiske forhold i USA ledet an av en jevnt fallende arbeidsledighet,

Detaljer

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan...

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan... Utarbeidet av Obligo Investment Management Mai 2015 Innhold Markedssyn mai... 3 Fondsfokuslisten... 4 Internasjonale aksjeindekser... 5 Rentemarkedet... 6 Verdensøkonomien... 7 Europa... 8 Japan... 9 Kina...

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Norges Bank satte renten opp fra 1,25% til 1,50% (som ventet) og jekket opp rentebanen (litt mer enn ventet) Det er ikke lett å spå Kilde: Norges Banks pengepolitiske

Detaljer

Money never sleeps 1

Money never sleeps 1 Money never sleeps 1 2 Ingen ulempe å forvalte fra Bergen 3 Godt arbeidsvær har vi også Våre forvaltere Hogne Jann Robert Tony Harald Leif Anders Roar Gunnar J. Tyssøy Molnes Lie Olsen Fimreite Jeremiassen

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar Månedsrapport 12/12 Markedskommentar Siste 1 dag % 5 dager % 3 måneder % 1 år % OSEBX 440,66 0,0 0,2 1,4 24,9 Dow Jones 12967,37-0,3 3,0-1,2 15,5 Brent 110,80-0,1 1,0 0,0 8,7 EURNOK 7,3514 0,3 0,1-0,6

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 36, 2011. Sterkt press på lakseprisene og dårlig stemning i markedet

Ukerapport laks. Uke 36, 2011. Sterkt press på lakseprisene og dårlig stemning i markedet Uke 36, 2011 Ukerapport laks Sterkt press på lakseprisene og dårlig stemning i markedet Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Uke 50 2012 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12. Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance.

Uke 50 2012 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12. Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance. OSEBX index Uke Nøkkeltall siste uke OSEBX 1, Endring siste uke -,3 % Hittil i år 1,7 % Gj. volum OSEBX siste uke (Mrd),9 Gj. P/E (estimat),3 Siste % siste uke % i år FTSE 9,71,7 %,97 % DAX 79,9,7 %,9

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 8. februar 2008

UKENS HOLBERgRAF. 8. februar 2008 UKENS HOLBERgRAF? 8. februar 2008 Ny verdensorden? Jamen, verden endres hele tiden 2 Kilde: DN.no Ny verdensorden? Globalisering og vekst i fremvoksende økonomier drevet av liberalisering og markedsorientering

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain SKAGEN Vekst November 2007: November rain Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering

Detaljer

Uken som gikk Sterke jobbtall. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no

Uken som gikk Sterke jobbtall. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 9,91 Endring sist uke, % Endring i år, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 1, Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar Månedsrapport 09/13 Markedskommentar Utgangen av sommeren har resultert i en volatil måned nesten i samtlige markeder. Gjennom en laber sommer med lite nyheter starter vi høsten med dårlige BnP tall fra

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport 2007. 21. desember 2006 Tilbakeblikk på 2006. Selv om året ikke er over ennå og vi dermed ikke kan gjøre opp status for året som helhet kan vi trygt si at det har

Detaljer