UKENS HOLBERgRAF. 25. april 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UKENS HOLBERgRAF. 25. april 2008"

Transkript

1 UKENS HOLBERgRAF 25. april 28

2 Manipulasjonssirkelen (eller wheel of fortune) Norsk penge- og finanspolitikk styres fra Kina Kunstig lav valutakurs for å gi kinesiske varer lett tilgang på internasjonale varemarkeder Kinas vekstfremmende politikk Subsidiering av olje- og energipriser i hjemmemarkedet slik at prisoppgang på disse ikke skal dempe veksten Kollaps i importprisene til hele OECD-området inkludert Norge Mye høyere forbruk og etterspørsel etter olje i Kina høyere verdensmarkedspris på olje Sentralbanker med inflasjonsmål kutter renten Kina gir oss lave renter og høy oljepris = vekst. Vi tror det er fordi vi er flinke Større handels- og statsbalansesoverskudd i Norge, sterkere krone = lavere importpriser 2

3 Sou r c e : Re ut e r s EcoWin So ur c e : Re ut e r s EcoWin Den svarte svanen i pengemarkedet Rentedifferanse mellom LIBOR og statssertifikat 3 mnd., USD 2,25 Siste 6 mnd. 2,25 2,25 2, 1,75 I en studie fra Federal reserve Bank of San Fransisco karakteriseres dagens høye rentedifferanse mellom LIBOR-rentene og statssertifikatrentene som en svart svane. 2,25 2, 1,75 2, 2, 1,5 1,5 1,75 1,75 1,25 1,25 1, 1, 1,5 1,5,75,5,75,5 1,25 1,25,25,25 1, 1,,, -,25 -,25,75, sep des 7 mar 8 Kilde: Federal Reserve Bank of San Fransico, Working Paper 28-4, A black swan in the money market 3

4 Sour c e: Re ut er s EcoWin Sour c e: Reut er s EcoWin Ville foliorenten til Norges Bank vært 6% dersom forholdene i pengemarkedet hadde vært normale? Rentedifferanse mellom 3 mnd. NIBOR og 3 mnd. statssertifikat 1,5 1,25 1, 1,5 1,25 1, Folioinnskuddsrenten 6, 6, 5,5 5,5 5, 5,,75,75 4,5 4,5,5,5 4, 4, %,25,25 % 3,5 3,5, -,25 -,5, -,25 -,5 3, 2,5 3, 2,5 -,75 -,75 2, 2, -1, -1, 1,5 1,

5 Sour c e: Re ut er s EcoWin Sour c e: Reut er s EcoWin Uncle Sam kjøper pengemarkedsfond men selger ikke aksjefond i større skala Nettokjøp av pengemarkeds- og aksjefond i USA milliarder USD Totalt plassert i pengemarkedsfond mrd. USD Pengemarkedsfond Aksjefond jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov jan

6 Sour c e: Reut er s EcoWin Ukens gratislunsj 6,75 6,5 6,25 6, 5,75 3 års fastrente bolig og 3 års obligasjonsrente for banker 3 års fastrente boliglån (beste betingelser)* 6,75 6,5 6,25 6, 5,75 Vi har sammen med Norsk Familieøkonomi laget historiske tall på de beste betingelsene på 3 års fastrentelån til bolig. Normalt ligger de beste fastrentetilbudene ca.,5%- poeng over bankenes innlånsrente. Du kan i dag binde renten i 3 år til litt over 6%, mens bankene selv må betale over 6,5% i obligasjonsmarkedet. 5,5 5,25 3 års obligasjonsrente for store sparebanker 5,5 5,25 Du funder deg med andre ord nå billigere enn banken din, og kan dermed låne penger i banken for deretter å låne de tilbake med gevinst. 5, jan mar mai jul sep nov jan 27 mar mai 28 5, Hvem sa det ikke finnes gratislunsjer i finansmarkedet? 6 * Kilde:

7 Kredittobligasjoner i Norge Investment grade (min. BBB-) Meravkastning utover 3 mnd. NIBOR (% ) 7 2, 1,75 1,5 1,25 1,,75,5,25, Industriobligasjoner med flytende rente (investment grade ) meravkastning utover 3 mnd. NIBOR Kilde: DnB Nor Markets Løpetid (antall år) Småbank BBB DnBNor

8 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Oslo Børs fra verst til best i klassen Avkastning i aksjemarkedet fra årsskiftet til 22. januar lokal valuta (%) Avkastning i aksjemarkedet fra 22. januar lokal valuta (%) jan jan feb mar apr mai

9 Sour c e: Reut er s EcoWin Husker du panikkfølelsen i januar og angsten i mars? januar Kilde: Dagens Næringsliv, E24.no Oslo Børs Hovedindeks februar mars april

10 Sour ce: Re u t er s EcoWi n Timing det er fali det 55 Oslo Børs Hovedindeks Hmm., kanskje 3 jeg skal kjøpe aksjer Dette ser jo bra ut, jeg KJØPER 4. Puuuh 5. Herregud! Så snart det stiger, selger jeg 7. Det faller nok igjen 9. Jeg KJØPER, her gjelder det å være med 1. Bin Laden. Hvem er det? 16, 18 og 2. Jeg KJØPER. Aksjene bare stiger og det er jo ingen risiko % opp og megleren sier kjøp. Jeg KJØPER. 17, 19 og 21. Jeg SELGER. Nå kommer krakket Jeg må jo ha litt is i magen 8. Hva sa jeg? 6. Nok er nok. Jeg SELGER! 11. Jeg putter alt i banken 13. Meglergnom 15. Dette er kun et bear market rally 14. Krig i Irak. Her er det nok lurt å komme seg ut. Jeg SELGER

11 Sour c e: Reut er s EcoWin Ukens kjøpssignal? Rekordhøye short-posisjoner i USA 4,25 4, 3,75 3,5 3,25 3, 2,75 2,5 2,25 2, 1,75 11 Short-posisjoner i det amerikanske aksjemarkedet i prosent av antall aksjer på NYSE Tor Olav Trøim De som er short er våre beste aksjonærer, for de må jo kjøpe aksjer Å shorte en aksje vil si å selge en aksje man ikke eier, for dermed å tjene penger på at aksjen faller. Short-covering vil si at man må kjøpe aksjen tilbake. 4,25 4, 3,75 3,5 3,25 3, 2,75 2,5 2,25 2, 1,75

12 So u r c e : Re u t e r s EcoWin So u r c e : Re u t e r s EcoWin So u r c e : Re u t e r s EcoWin Aksjer ble ikke dyrere i bull-markedet fra 23 til 27 og har blitt billigere i år Prisingstall amerikanske aksjer (S&P 5) P/E Ratio 12 mnd. forward Pris/bok markedsverdi/bokført egenkapital 3,4 3,3 3,2 3,4 3,3 3,2 Earnings/yield ratio invertert PE/ lang statsobligasjonsrente,85,8,85, ,1 3, 3,1 3,,75,7,75, ,9 2,9,65, ,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4,6,55,5,45,6,55,5,45 % ,3 2,3,4,

13 Sour c e: Reu t er s EcoWin Amerikanske aksjer har falt 1% etter at Fed begynte å kutte renten i september Aksjemarkedet i USA før og etter første rentekutt fra Fed S&P 5 Okt Sep Jul Jun Jul Aug Sep Jan mnd. -6 mnd. +6 mnd. 12 mnd. 13

14 Sour c e: Reut er s EcoWin Vinnere og tapere i aksjemarkedet det siste året Bank- og oilservice-aksjer i USA Oilservice Bank mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan 27 feb mar apr

15 Sour c e: Re ut er s EcoWin Yara har steget fantastiske 2% siden januar 27 men er faktisk dårligst i klassen Yara vs konkurrenter avkastning siden (%) Holberg Fondene har følgende eksponering i Yara (% av fondet) Mosaic 5 % Holberg Norge 4,7% Holberg Norden 4,9% Holberg Global,8% Potash Saskatch Terra Industries Agrium Yara % -1 jan mar mai jul sep nov jan 27 mar mai jul

16 Sour c e: Reut er s EcoWin Kronen har kun styrket seg 5% det siste året men 15% mot USD og GBP.. Den norske kronen utvikling det siste året mot ulike valutaer (reversert skala) Sterkere krone Britiske pund Amerikanske dollar % -5 Importveid kroneindeks Svenske kroner Japanske yen Euro -5 % 5 apr jun aug okt des 27 feb apr jun 28 5 Svakere krone 16

17 Sour c e: Reut er s EcoWin 12 milliarder ekstra oljekroner til staten i år? Oljeprisen (Brent) i norske kroner pr. fat historisk og futurepriser ut Futurepriser (basert på dagens dollarkurs) Oljeprisforutsetning i statsbudsjettet for 28 (lagt frem i oktober 27) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 28 3 I statsbudsjettet for 28 ble det budsjettert med en oljepris på 36 kroner pr. fat. Basert på oljeprisutviklingen hittil i år og futureprisene ut 28, vil gjennomsnittsprisen i 28 bli ca. kr. 55,-. En oljeprisoppgang på 1 kroner øker statens netto oljeinntekter med ca. 6,1 mrd. kroner pr. år. Statens oljeinntekter i 28 kan dermed bli 12 mrd. kroner høyere enn det man trodde for seks måneder siden. Det tilsvarer over 25. kroner pr. nordmann! 17

18 So ur c e: Reut er s EcoWin Risprisen setter stadig nye rekorder mens andre matvarepriser har stabilisert seg eller falt 275 Matvarepriser Ris Soyabønner Hvete Mais Havre jan mar mai jul sep nov jan 27 mar mai jul 28 18

19 Need for speed Kilde: The World Almanac and Book of Facts (1997) 19

20 .. og for ordens skyld De fleste grafene i denne analysen er utarbeidet i Reuters EcoWin og baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige. Holberg Fondene garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i analysen reflekterer Holberg Fondene oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet, og Holberg Fondene forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne analyse skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Holberg Fondene påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne analysen. Ansatte i Holberg Fondene eller dets datterselskaper kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne analysen, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer. Denne analysen er kun ment å være til bruk for våre klienter og kan ikke videreformidles uten samtykke fra Holberg Fondene. Mangfoldiggjørelse av innhold i analysen skal skje med tydelig kildehenvisning til Holberg Fondene. 2

Ukens Holberggraf 12. august 2009

Ukens Holberggraf 12. august 2009 Ukens Holberggraf 12. august 2009 Norges Bank holdt foliorenten uendret på 1,25% men antyder at renten kan bli satt opp allerede i høst Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta

Detaljer

Ukens Holberggraf 8. mai 2009

Ukens Holberggraf 8. mai 2009 Ukens Holberggraf 8. mai 9 Sour ce: Re ut e r s EcoWin Norges Bank kuttet som ventet foliorenten fra til,5 og gjentok at den mest sannsynlig skal ned til i år Norges Banks folioinnskuddsrente med Norges

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 15. februar 2008

UKENS HOLBERgRAF. 15. februar 2008 UKENS HOLBERgRAF 15. februar 2008 Sour c e: Reut er s EcoWin Vi sier som Gro Harlem Brundtland en gang så treffende uttrykte det: Alt henger sammen med alt Fra boligkrise via subprime, monoline og finanskrise

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

Money never sleeps 1

Money never sleeps 1 Money never sleeps 1 2 Ingen ulempe å forvalte fra Bergen 3 Godt arbeidsvær har vi også Våre forvaltere Hogne Jann Robert Tony Harald Leif Anders Roar Gunnar J. Tyssøy Molnes Lie Olsen Fimreite Jeremiassen

Detaljer

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011 PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN I januar skrev vi déjà vu og hadde kriseåret 2007 i tankene. Denne observasjonen er nå sterkere enn noen gang fordi vi på nytt ser at banker og land er på vei til slaktebenken.

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris.

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Den sveitsiske sentralbanken SCB valgte 15. Januar å gi opp det tidligere gulvet på 1,20 mellom EURCHF. Det vil i prinsippet si at de ikke lengre

Detaljer

Å lene seg på renter. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

Å lene seg på renter. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Å lene seg på renter Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer Når

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. April 2010

NORCAP Markedsrapport. April 2010 NORCAP Markedsrapport April 2010 Utvikling i Mars Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Mars 4,7% 4,8% 5,5% 6,1% 5,8% 9,27% Hittil i år 1,4% 4,9% 2,7% 3,4% 4,5%

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Fullt sprik i boligmarkedet

Fullt sprik i boligmarkedet Fullt sprik i boligmarkedet Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og i 2013 Klikk her for å

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

PUNK er tilbake. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

PUNK er tilbake. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd PUNK er tilbake Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Jan Ove Brekke Utvikling sist måned & 2012 Klikk her for å lese mer Året

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Marbella 15. april 2008

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Marbella 15. april 2008 med fokus på langsiktig avkastning Presentasjon Marbella 15. april 2008 Program Spar Kapital ASA Produkter og strategi Aksjemarkedet Oppsummering Spar Kapital ASA Fullverdig verdipapirforetak, underlagt

Detaljer

Japan står på kanten av stupet. Forsvinner solens rike ned i avgrunnen drar det med seg 60 milliarder oljefondskroner. Klikk her for å lese mer

Japan står på kanten av stupet. Forsvinner solens rike ned i avgrunnen drar det med seg 60 milliarder oljefondskroner. Klikk her for å lese mer Går solen ned i øst? Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og hittil i 2013 Klikk her for å

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Da Newton tapte 30 mill.

Da Newton tapte 30 mill. Da Newton tapte 30 mill. Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og hittil i 2014 Klikk her for

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 1 januar til 31 august Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Fordeling

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer