Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner"

Transkript

1 Brukerhåndbok Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk.

2 Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne maskinen. Av sikkerhetshensyn og for å sikre riktig bruk, bør du lese denne brukerveiledningen nøye før du bruker maskinen. Oppbevar håndboken lett tilgjengelig for senere bruk. Viktig Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel. Så langt det er mulig innenfor rammen av gjeldende lover, skal ikke produsenten holdes ansvarlig for noen skader som måtte oppstå på grunn av feil med maskinen, tap av lagret informasjon eller bruk av dette produktet eller brukerveiledningene som leveres sammen med det. Sørg for at du alltid kopierer eller har sikkerhetskopier av informasjonen som er lagret på denne maskinen. Dokumenter eller informasjon kan slettes på grunn av feilbetjening eller at maskinen ikke fungerer som den skal. Produsenten skal ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for noen dokumenter som er laget ved hjelp av denne maskinen eller resultater av data du har lagt inn. Merk Enkelte av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra din maskin. Enkelte typer tilleggsutstyr vil ikke være tilgjengelig i alle land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte din lokale forhandler. Lasersikkerhet: Denne maskinen er i samsvar med kravene til IEC :2007 (EN :2007) for laserprodukter i klasse 1. Dette utstyret inneholder én AlGaInP laserdiode, med 9 milliwatt, nanometer bølgelengde. Spredningsvinkelen for strålen er 28 grader (minimum) og 35 grader (maksimalt) vertikalt og 7 grader (minimum) og 10 grader (maksimalt) i horisontal retning, og laserstrålene generes i kontinuerlig bølgemodus(cw). Følgende etikett er festet på baksiden av maskinen: Forsiktig: Bruk av kontrollelementer, justering eller utførelse av andre fremgangsmåter enn dem som er angitt i denne håndboken, kan føre til eksponering for farlig stråling. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne håndboken. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. For å oppnå god utskriftskvalitet, anbefaler produsenten at du kun benytter originaltoner fra produsenten. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader eller utgifter som måtte skyldes bruk av annet enn originaldeler fra produsenten i kontorproduktene. Strømkilde V, 50/60 Hz, 8 A Sørg for å koble strømledningen til en strømkilde som ovenfor. Hvis du vil ha mer informasjon om strømkilde, kan du se "Strømforsyning" på side 121.

3 INNHOLD Varemerker...5 Merk...6 Viktig...6 Slik leser du denne håndboken... 7 Symboler...7 Navn på viktig tilleggsutstyr... 7 Sikkerhetsinformasjon...9 Brukersikkerhet...9 Sikkerhetsforholdsregler som må følges...9 Plasseringen til etikettene ADVARSEL og FORSIKTIG...18 ENERGY STAR-program Energisparingsfunksjoner Komme i gang Veiledning for komponenter...23 Tilleggsutstyr Eksternt tilleggsutstyr Kontrollpanel Skjerm Lese skjermen og bruke taster Slå på strømmen...30 Slå på hovedstrømmen...30 Slå på strømmen Slå av strømmen...31 Slå av hovedstrømmen Spare strøm Plassere originaler Originaler Format og vekt på anbefalte originaler Format som kan gjenkjennes med automatisk valg av papir Områder med manglende bilde...36 Plassere originaler...37 Originalretning...37 Plassere originaler på glassplaten

4 Plassere originaler i ADF Spesifisere formatet på originalen når et papirmagasin er valgt...39 Spesifisere formatet på originalen når multiarkmater er valgt Kopiering Grunnleggende fremgangsmåte...47 Kopiere fra multiarkmater...49 Kopieringsfunksjoner...54 Justere bildetetthet...54 Velge originaltype Velge kopipapir Forhåndssatt forstørring/forminskning...56 Zoom...58 Aut.forminsk/forstørr Sortering Endre antall sett...63 Énsidig kombinering Seriekopier Kopiering av ID-kort Brukerverktøy Brukerv.tøy-meny (Systeminnstillinger) Brukerv.tøy-meny (Kopifunksjoner)...75 Bruk av Brukerverktøy Endre standardinnstillinger...77 Avslutte Brukerverktøy Innstillinger du kan endre med Brukerverktøy...79 Systeminnstillinger...79 Kopifunksjoner Brukerkode...89 Registrere en ny brukerkode Endre en brukerkode Slette en brukerkode...91 Vise telleverket for hver brukerkode Skrive ut telleverket for hver brukerkode

5 Nullstille telleverket Feilsøking Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Når en melding vises...96 Hvis du ikke kan lage tydelige kopier Hvis du ikke kan lage kopiene som du ønsker det Når minnet er fullt Legge i papir Forholdsregler for å legge i papir Legge papir i papirmagasiner Retningslåst papir eller tosidig papir Etterfylle toner Håndtere toner Oppbevare toner Brukt toner Fjerne toner Sette inn toner Fjerne fastkjørt papir Endre papirformat Forholdsregler for endring av papirformatet Endre papirformat i papirmagasinene Andre funksjoner Andre funksjoner Vise totaltelleverk Endre språket Merknader Skal og skal ikke Plassere maskinen Maskinmiljø Flytting Strømforsyning Tilgang til maskinen Vedlikeholde maskinen

6 Rengjøre glassplaten Rengjøre glassplatens deksel Rengjøre ADF Sikkerhet Sikkerhet Primære sikkerhetsfunksjoner Driftsmiljø og merknader Driftsmiljø For administrator Spesifikasjoner Hovedenhet Tilleggsutstyr Glassplatedeksel Autom. dokumentmater (ADF) Papirmagasinenhet (type med 1 magasin) Papirmagasinenhet (type med 2 magasin) Kombinasjonsoversikt Tilleggsinformasjon Kopipapir Anbefalte papirformater og typer Papir som ikke kan brukes Oppbevaring av papir INDEKS

7 Varemerker Adobe, Acrobat og Reader er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og andre land. Andre produktnavn som brukes i denne dokumentasjonen tjener bare som identifikasjon, og kan være varemerker for selskapet det gjelder. Vi fraskriver oss alle rettigheter til disse merkene. 5

8 Merk Viktig Du kan ikke kopiere eller skrive ut noe materiale hvor gjengivelse er forbudt ved lov. Det er forbudt i følge lokal lovgivning å kopiere eller skrive ut følgende materiale: sedler, avgiftsmerker, obligasjoner, banksjekker, sjekker, pass, førerkort. Den foregående listen er bare veiledende og omfatter ikke alt. Vi tar ikke ansvar for at listen er komplett. Ta kontakt med juridisk rådgiver hvis du har spørsmål om hva slags materiale du kan kopiere eller skrive ut. 6

9 Slik leser du denne håndboken Symboler Følgende symboler forekommer i denne håndboken: Dette symbolet indikerer en mulig farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade bruker maskinen feil uten å følge anvisningene under dette symbolet. Sørg for at du leser anvisningene, som er beskrevet i sin helhet i delen Sikkerhetsinformasjon. Dette symbolet indikerer en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderat personskade eller eiendomsskade som ikke involverer personlig skade når du misbruker maskinen uten å følge anvisningene under dette symbolet. Sørg for at du leser anvisningene, som er beskrevet i sin helhet i delen Sikkerhetsinformasjon. * Utsagnene over er merknader for din sikkerhet. Dersom denne anvisningen ikke følges, kan papir mates inn feil, originaler kan skades eller data kan gå tapt. Sørg for at du leser dette. Dette symbolet indikerer informasjon eller forberedelser som kreves før bruk. Dette symbolet indikerer forholdsregler for bruk, eller handlinger som skal tas etter unormal bruk. Dette symbolet viser til numeriske grenser, funksjoner som ikke kan brukes sammen, eller omstendigheter der en spesifikk funksjon ikke kan brukes. Dette symbolet indikerer en referanse. [ ] Indikerer navnene på taster som vises på maskinens skjerm eller kontrollpanel. Navn på viktig tilleggsutstyr Et viktig tilleggsutstyr for maskinen blir i denne håndboken henvist til som følger: 7

10 Automatisk dokumentmater ADF 8

11 Sikkerhetsinformasjon Følgende sikkerhetsforholdsregler må alltid tas når denne maskinen er i bruk. Brukersikkerhet I denne veiledningen brukes følgende viktige symboler: Hvis du overser denne advarselen, kan du risikere alvorlig skade eller til og med død. Hvis du overser denne advarselen, kan du risikere mindre eller moderat skade på personell eller utstyr. Sikkerhetsforholdsregler som må følges Denne delen forklarer sikkerhetsforholdsregler som alltid må tas når denne maskinen er i bruk. Miljø der maskinen kan brukes Denne delen beskriver forholdsregler for miljø der maskinen kan brukes. Ikke bruk brennbar spray eller løsemidler i nærheten av denne maskinen. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Plasser ikke vaser, blomsterpotter, kopper, toalettsaker, medisiner, små metallgjenstander eller beholdere med vann eller annen væske oppå eller i nærheten av denne maskinen. Brann eller elektrisk støt kan forårsakes ved søling eller dersom slike gjenstander eller substanser faller ned i maskinen. Hold maskinen borte fra fukt og støv. Hvis ikke kan det oppstå brann eller elektrisk støt. Ikke plasser maskinen på en ustabil eller skrå flate. Hvis den velter, kan det føre til personskader. 9

12 Du må ikke sette tunge objekter på maskinen. Dette kan føre til at maskinen tipper over, noe som kan føre til personskader. Sørg for at rommet der du bruker maskinen er romslig og godt ventilert. Det er spesielt viktig med god ventilasjon hvis maskinen brukes ofte, og til store jobber. Hold maskinen unna saltholdig luft og korroderende gasser. Ikke installer maskinen på steder der det er sannsynlig at det oppstår kjemiske reaksjoner (laboratorier, osv). Det kan føre til at maskinen ikke fungerer som den skal. Ikke dekk maskinens lufteåpninger. Dette kan føre til at de interne komponentene overopphetes, noe som igjen kan føre til brann. Håndtere strømledninger og støpsler Denne delen beskriver forholdsregler ved håndtering av støpsler og strømledninger. Ikke bruk andre strømkilder enn de som stemmer overens med spesifikasjonene som vises på innsiden av omslaget til denne håndboken. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Ikke bruk andre frekvenser enn de som stemmer overens med de oppgitte spesifikasjonene. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Ikke bruk forgreninger for strømuttak. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Ikke bruk skjøteledninger. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. 10

13 Ikke bruk strømledninger som er skadet, brukket eller endret. Bruk heller ikke strømkabler som har vært i klem under tunge gjenstander, vært trukket hardt i eller bøyd kraftig. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Berøring av pinnene i strømledningspluggen med en gjenstand av metall innebærer fare for brann og elektrisk støt. Den medfølgende strømledningen er kun ment for bruk med denne maskinen. Ikke bruk den med annet utstyr. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Det er farlig å håndtere strømledningen med våte hender. Dersom du gjør det kan det føre til elektrisk støt. Hvis strømledningen er skadet og de indre lederne er synlige eller er brutt, må du ta kontakt med en servicetekniker for å få den byttet. Bruk av skadede strømledninger kan føre til brann eller elektrisk støt. Du må trekke ut strømledningen fra veggkontakten minst en gang i året og kontrollere om: det er brennmerker på pluggen pinnene på støpselet er bøyd Hvis noen av tilfellene som er nevnt over oppstår, unngå bruk av støpselet og ta kontakt med forhandler eller servicerepresentant. Bruk av støpselet kan resultere i brann eller elektrisk støt. 11

14 Du må trekke ut strømledningen fra stikkontakten minst en gang i året og kontrollere om: ledningstråder inne i strømledningen har eksplodert, er ødelagt, osv. kledningen til strømledningen er sprukket eller har kutt. strømmen skrus av og på hvis du bøyer strømledningen deler av strømledningen blir varm strømledningen er ødelagt Hvis noen av tilfellene som er nevnt over oppstår, unngå bruk av støpselet og ta kontakt med forhandler eller servicerepresentant. Bruk av strømledningen kan føre til brann eller elektrisk støt. Kontroller at støpselet på strømledningen settes godt inn i stikkontakten. Støpsler som bare er delvis satt inn skaper en ustabil tilkobling som kan føre til farlig oppsamling av varme. Trekk støpselet ut av stikkontakten på maskinen hvis den ikke skal brukes på flere dager eller over lengre perioder. Trekk i pluggen, ikke i ledningen, når du kobler strømledningen fra stikkontakten. Dersom du trekker i ledningen kan det ødelegge den. Bruk av skadede strømledninger kan føre til brann eller elektrisk støt. Pass på at du trekker støpslet ut fra kontakten og rengjør pinnene og området rundt pinnene minst én gang i året. Det kan føre til brann hvis det bygger seg opp støv i støpslet. Når du utfører vedlikehold på maskinen må du alltid koble strømledningen fra stikkontakten. Håndtere hovedmaskinen Denne delen forklarer sikkerhetsforholdsregler for håndtering av hovedmaskinen. Pass på at du setter maskinen så nær et stikkontakt som mulig. Dette vil gjøre det enkelt å koble fra strømledningen hvis det skulle oppstå en nødsituasjon. 12

15 Hvis det kømmer røyk eller lukt fra maksinen, eller hvis den oppfører seg på en uvanlig måte, må du slå av strømmen umiddelbart. Sørg for å trekke ut støpslet fra vegguttaket etter at du har slått av strømmen. Rapporter deretter problemet til en servicerepresentant. Ikke bruk maskinen. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis det kommer gjenstander, vann eller annen væske inn i maskinen, må du slå av strømmen umiddelbart. Sørg for å trekke ut støpslet fra vegguttaket etter at du har slått av strømmen. Rapporter deretter problemet til en servicerepresentant. Ikke bruk maskinen. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Dersom det lyner i nærheten, må du ikke røre maskinen. Dersom du gjør det kan det føre til elektrisk støt. Advarsler på plastposer brukt som emballasje er forklart nedenfor. Oppbevar alltid polyetenmaterialene (poser, osv.) som fulgte med denne maskinen utilgjengelig for babyer og små barn. Hvis disse polyetylenmaterialene kommer i kontakt med munn eller nese kan det føre til kvelning. Ta ut strømledningen fra kontakten før du flytter maskinen. Når maskinen flyttes, pass på at strømledningen ikke blir ødelagt under maskinen. Dersom du ikke passer på dette kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis du må flytte maskinen når det ekstra papirmagasinet er tilkoblet (tilleggsutstyr), må du ikke dytte på hovedenhetens øverste del. Dette kan føre til at tilleggspapirmagasinet løsner, og dette kan føre til personskader. Når du har flyttet maskinen, bør du bruke hjullåsen til å sikre den på plass. Ellers kan maskinen flytte på seg eller velte og forårsake personskade. 13

16 Hvis nedre papirmagasin eller nedre papirmagasiner er installert, må du ikke trekke ut mer enn ett om gangen når du bytter eller fyller papir eller løser papirstopp. Hvis du trykker hardt ned på maskinens øvre overflater kan det føre til funksjonsfeil og/eller personskade. Kontakt servicerepresentanten hvis du må flytte maskinen (for eksempel hvis du skal flytte den til en annen etasje). Du må ikke prøve å løfte maskinen uten assistanse fra servicerepresentanten. Maskinen vil bli skadet hvis den velter eller faller ned, noe som kan medføre funksjonsfeil og skaderisiko for brukerne. Maskinens bærehåndtak er bare til bruk for servicetekniker. Ikke ta på disse områdene. Ikke se rett på lampen. Det kan skade øynene. Ikke hold i kontrollpanelet ved flytting av maskinen. Det kan forårsake skade på kontollpanelet, funksjonsfeil eller personskade. Hold maskinen unna fuktighet eller vått vær som regn og snø. Av miljøhensyn må du ikke avhende maskinen eller brukt materiale på avfallsplasser for husholdningsavfall. Avhending skal skje hos en autorisert forhandler. Hold hendene vekk fra hengslene og glassplaten når du senker den automatiske dokumentmateren. Hvis ikke kan du klemme og skade hendene eller fingrene dine. Håndtere deler inne i maskinen Denne delen forklarer sikkerhetsforholdsregler vedr. maskinens indre deler. 14

17 Ikke fjerne andre deksler eller skruer enn det som er eksplisitt angitt i denne brukerhåndboken. Inne i denne maskinen finnes det høyspente komponenter som utgjør en fare for elektrisk støt, og laserkomponenter som kan føre til blindhet. Ta kontakt med selgeren eller servicerepresentanten dersom noen av delene inne i maskinen trenger vedlikehold, justering eller reparasjon. Ikke forsøk å demontere eller gjøre endringer på denne maskinen. Dersom du gjør det kan det føre til brannskade og elektrisk støt. Legg igjen merke til at dersom du blir utsatt for laserkomponentene inne i maskinen kan det føre til blindhet. Noen av komponentene inne i maskinen blir veldig varme. Derfor må du være forsiktig når du fjerner papir som sitter fast. Hvis du ikke gjør det kan du brenne deg. Inne i maskinen kan det være svært varmt. Ikke berør de delene som er merket med "hot surface" (varm overflate). Om du ikke følger denne instruksjonen, kan det oppstå personskade. Vær forsiktig når du fjerner fastkjørt papir, slik at du ikke setter fast eller skader fingrene. Når du fyller på med papir må du være forsiktig slik at du ikke skader fingerene dine. Rullene som transporterer papiret og originalen vil rulle under bruk. En sikkerhetsinnretning har blitt montert slik at maskinen kan brukes på en trygg måte. Men du må likevel ikke berøre maskinen under drift. Om du ikke følger denne instruksjonen, kan det oppstå personskade. Dersom maskinen ikke blir rengjort innvendig med jevne mellomrom vil det samle seg støv. Det kan oppstå brann eller driftsstans hvis det samler seg store mengder støv inne i den. Ta kontakt med servicerepresentanten for detaljer om, og kostnader for innvendig rengjøring av maskinen. Håndtering av maskinens rekvisita Denne delen beskriver forholdsregler for håndtering av maskinens rekvisita. 15

18 Ikke brenn toner (nye eller brukte) eller tonerbeholdere. Det kan medføre fare for brannskader. Toner vil antenne ved kontakt med åpen flamme. Ikke lagre toner (ny eller brukt>) eller tonerbeholdere i nærheten av åpne flammer. Det kan føre til brann eller brannskader. Toner vil antenne ved kontakt med åpen flamme. Du må ikke tenne på sølt toner eller brukt toner. Tonerstøv kan antennes nær åpen ild. Ikke bruk støvsuger til å suge opp tonersøl (inkludert brukt toner). Oppsugd toner kan forårsake antenning eller eksplosjon på grunn av elektrisk flimring inne i støvsugeren. Det er imidlertid mulig å bruke støvsugere som er sikret mot støveksplosjoner. Hvis toner blir sølt på gulvet, må du koste toneren sakte opp og vaske opp restene med en fuktig klut. Advarsler på plastposer brukt som emballasje er forklart nedenfor. Oppbevar alltid polyetenmaterialene (poser, osv.) som fulgte med denne maskinen utilgjengelig for babyer og små barn. Hvis disse polyetylenmaterialene kommer i kontakt med munn eller nese kan det føre til kvelning. Ikke knus eller klem sammen tonerbeholdere. Dersom du gjør det kan det føre til tonersøl, mulig tilsmussing av hud, klær eller gulv, og ufrivillig svelging. Oppbevar toner (ny og brukt), tonerbeholdere og komponenter som har vært i kontakt med toner, utilgjengelig for barn. Hvis du inhalerer toner eller brukt toner, må du gurgle med mye vann og gå ut i et område med frisk luft. Ta kontakt med lege hvis nødvendig. 16

19 Hvis du får toner eller brukt toner i øynene, må du skylle med store mengder vann. Ta kontakt med lege hvis nødvendig. Hvis du svelger toner eller brukt toner, må du tynne den ut ved å drikke store mengder vann. Ta kontakt med lege hvis nødvendig. Unngå å få toner (ny eller brukt) på klærne når du fjerner papir som har satt seg fast eller når du bytter toner. Hvis du får toner på klærne må du vaske det tilsølte området med kaldt vann. Varmt vann får toneren til å sette seg fast i stoffet, og kan gjøre den umulig å fjerne. Unngå å få toner (ny eller brukt) på huden når du fjerner papir som har satt seg fast eller bytter toner. Hvis du får toner på huden, vasker du området grundig med såpe og vann. Ikke prøv å skriv ut på ark med stifter, aluminiumsfolie, karbonpapir eller noen typer ledende papirer. Det kan medføre fare for brannskader. 17

20 Plasseringen til etikettene ADVARSEL og FORSIKTIG Denne skriveren har etiketter med ADVARSEL og FORSIKTIG plassert som vist nedenfor. Av sikkerhetshensyn er det viktig at du leser instruksjonene og bruker maskinen som beskrevet. 1 CUA Høy temperatur. Vær forsiktig slik at du ikke berører varme deler når du skal fjerne fastkjørt papir. 18

21 2 CUA Pass på at du ikke klemmer og skader fingrene dine i de roterende kammene på hver side av multiarkmateren når du skriver ut eller kopier fra multiarkmateren, når du skrur på hovedstrømbryteren eller fjerner fastkjørt papir. 19

22 ENERGY STAR-program ENERGY STAR Programkrav til bildebehandlingsutstyr ENERGY STAR programkrav til bildebehandlingsutstyr stimulerer til energisparing ved å fremme energisparende datamaskiner og annet kontorutstyr. Programmet støtter utvikling og utbredelse av produkter med energisparende funksjoner. Det er et åpent program som produsentene frivillig deltar i. Produktmålgruppen omfatter datamaskiner, skjermer, skrivere, faksmaskiner, kopimaskiner, skannere og flerfunksjonsenheter. Standarder og logoer for Energy Star er de samme over hele verden. Hvis du vil ha mer informajson om "standard forsinkelsestid", kan du se "Energisparefunksjoner". s.21 "Energisparingsfunksjoner" 20

23 Energisparingsfunksjoner Denne maskinen har følgende funksjoner for å redusere strømforbruket: Dvalemodus Hvis maskinen ikke har blitt brukt i løpet av en angitt tidsperiode, vil den automatisk gå i hvilemodus for å redusere strømforbruket. Standard tidsperioden før maskinen går til hvilemodus er ett minutt. Denne standardtiden kan endres. Denne maskinen kan skrive ut fra datamaskiner mens den er i hvilemodus. Spesifikasjoner Redusert strømforbruk av hvilemodus *1 Tid for overgang til hvilemodus Tid for overgang fra hvilemodus *1 0,6 W 1 minutt 9,8 sekunder *1 Tid for overgang fra energisparefunksjoner og strømfrobruk kan variere avhengig av maskinens tilstand og hvor den står. For detaljer om hvordan du endrer standardintervallet, se "Tidsurinnstillinger". Hvis du vil betjene dette produktet mens det er i en av disse modusene, gjør du ett av følgende: Slå betjeningsbryteren på. Plasser originaler i automatisk dokumentmater. Hev toppdekslet eller ADF. Spesifikasjonene kan variere i henhold til ekstrautstyret som er installert på maskinen. Maskinen går direkte i hvilemodus i følgende situasjoner: Tidsur for energisparing og hvilemodus er angitt til samme tid Tidsur for hvilemodus er angitt til kortere tid enn energisparing s.81 "Tidsurinnstillinger" 21

24 22

25 1. Komme i gang Veiledning for komponenter CUA Deksel på eksponeringsglass (tilleggsutstyr) eller ADF (tilleggsutstyr) Se s.25 "Eksternt tilleggsutstyr". Illustrasjonen viser kopimaskinens automatiske dokumentmater (ADF) 2. Glassplate Legg originalene her med forsiden ned. 3. Internt brett Utskrevet papir leveres her. 4. Ventilasjonshull Forhindrer overoppheting. Ventilasjonshullene må ikke tildekkes av noe. Dersom maskinen blir overopphetet, kan feil oppstå. 5. Hovedstrømbryter Hvis maskinen ikke fungerer etter at betjeningsbryteren er slått på, må du sjekke om hovedstrømbryteren er slått på. Slå den på hvis den er slått av. 23

26 1. Komme i gang 6. Hovedstrømindikator Tennes når hovedstrømbryteren er slått på, og slukkes når bryteren er slått av. 7. På-indikator På-indikatoren tennes når betjeningsbryteren er slått på. 8. Driftsbryter Trykk for å slå på strømmen. På-indikatoren tennes. Trykk igjen for å slå av strømmen. 9. Kontrollpanel Se s.26 "Kontrollpanel". 10. Frontdeksel Åpne for å få tilgang til maskinens innvendige deler. 11. Papirmagasin Legg i papiret her. 12. Papirmagasinenhet (tilleggsutstyr) Se s.25 "Eksternt tilleggsutstyr" CUB Multiarkmater Bruk for å kopiere på OHP-transparenter, etiketter med lim, gjennomsiktig papir, konvolutter og papir av tilpasset størrelse. 2. Høyre deksel Åpne dette dekselet for å fjerne papir som har satt seg fast fra papirmagasinet. 3. Deksel nederst til høyre Åpne dette dekselet for å fjerne papir som har satt seg fast fra den ekstra papirmagasinenheten. 24

27 Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr Eksternt tilleggsutstyr CUB Glassplatedeksel Lukk dekselet over originalene. 2. ADF Legg bunken med originaler her. De mates automatisk. Tosidige originaler kan også brukes i dokumentmateren. 3. Papirmagasinenhet (type med ett magasin) Holder 500 ark. 4. Papirmagasinenhet (type med to magasiner) Tar opptil ark. Hvert papirmagasin tar 500 ark. 25

28 1. Komme i gang Kontrollpanel CUB [Kombiner/serie]-tast Trykk for å lage kombinerte eller seriekopier. s.63 "Énsidig kombinering" s.66 "Seriekopier" 2. [ID-kortkopi]-tast Trykk for å gå inn i kopimodus for ID-kort for den aktuelle jobben. 3. Indikatorer Vis feil og maskinstatus. : Feilindikator Se s.110 "Fjerne fastkjørt papir". : Etterfyll toner-indikator Se s.106 "Etterfylle toner". : Legg i papir-indikator Se s.102 "Legge i papir". 4. Skjerm Viser driftsstatus og meldinger. 5. Bla-taster Trykk for å velge et element. [ ]: Bla oppover [ ]: Bla nedover [ ]: Bla til høyre [ ]: Bla til venstre Se s.28 "Lese skjermen og bruke taster". 26

29 Kontrollpanel 6. [Nullstill]-tast Trykk for å slette nåværende innstillinger. 7. [Brukerverktøy/telleverk]-tast Trykk for å endre standard- eller driftsparametre i henhold til krav. 8. På-indikator På-indikatoren tennes når betjeningsbryteren er slått på. 9. Hovedstrømindikator Lyser når hovedstrømbryteren slås på. Ikke slå av hovedstrømbryteren når På-indikatoren lyser eller blinker. Hvis du gjør dette kan det skade minnet. s.30 "Slå på strømmen" 10. Driftsbryter Trykk for å slå på strømmen. På-indikatoren tennes. Trykk igjen for å slå av strømmen. Denne tasten er deaktivert under skanning eller ved innstilling av standarder. s.30 "Slå på strømmen" 11. [Sorter]-tast Sorterer automatisk kopier. 12. [Lysere]- og [Mørkere]-taster Trykk for å endre bildetetthetsinnstillingen. Velg bildetettheten i fem økninger, Lysere til Mørkere. 13. [Original type]-tast Trykk for å velge originaltypen som er registrert i [Originaltype 1 (tekst)] eller [Originaltype 2 (foto)]. Når originaltypen er valgt, tennes korresponderende indikator. 14. Valgtaster Korresponderer med elementer på skjermen. Trykk for å velge det korresponderende elementet. 15. [Escape]-tast Trykk for å avbryte en operasjon eller gå tilbake til forrige skjermbilde. 16. [OK]-tast Trykk for å angi et valgt element eller inntastet numerisk verdi. 17. Talltaster Trykk for å angi tallverdier. 18. [Start]-tast Trykk for å starte kopieringen. 27

30 1. Komme i gang 19. [Slett/stopp]-tast Slett: Fjerner en angitt tallverdi. Stopp: Stopper kopieringen. Skjerm Skjermpanelet viser maskinstatus, feilmeldinger og funksjonsmenyer. Slag eller press på mer enn 30 N (om lag 3 kg) vil ødelegge skjermen. Startskjermbilde for kopiering NO CUA Driftsstatus eller meldinger 2. Meldinger og det valgte magasinet vises her. Gjeldende valgte elementer vises i parentes. 3. Antall kopier innstilt. 4. Reduksjons-/forstørrelsesforholdsfunksjon for ikke-faste forhold. Når du velger eller spesifiserer en enhet på skjermen, blir den uthevet som Lese skjermen og bruke taster Denne delen forklarer hvordan du leser skjermen og bruker valgtastene. 28

31 Kontrollpanel NO CUA Valgtaster Korresponderer til elementer i nederste linje på skjermen. Eksempel: Startskjermbilde for kopiering Når anvisningen "trykk på [100%]" vises i denne håndboken, trykk på venstre valgtast. Når anvisningen "trykk på [F/F]" vises i denne håndboken, trykk på midtre valgtast. Når anvisningen "trykk på [Auto F/F]" vises i håndboken, trykk på høyre valgtast. 2. [Escape] Trykk for å avbryte en operasjon eller gå tilbake til forrige skjermbilde. 3. [OK]-tasten Trykk for å angi et valgt element eller inntastet numerisk verdi. 4. Bla-taster Trykk for å flytte markøren til hver retning én om gangen. Når [ ], [ ], [ ],eller [ ] vises i denne brukerveiledningen, trykker du på bla-tasten i samme retning. Betjening av fellestaster Følgende taster er felles for alle skjermbilder: Tasteliste [Avbryt] [Avslutt] [Stopp] [Ja] [Stopp] Sletter en valgt funksjon eller angitte verdier, og tidligere skjermbilde returnerer deretter. Det forrige skjermbildet returnerer. Stopper en jobb som behandles. Bekrefter en valgt funksjon eller en angitt verdi. Avbryter en valgt funksjon eller angitte verdier, og forrige skjermbilde vises. 29

32 1. Komme i gang Slå på strømmen Denne maskinen har to strømbrytere. Driftsbryter (høyre side av kontrollpanelet) Trykk her for å aktivere maskinen. Når maskinen er ferdig med å varme opp, kan du bruke maskinen. Hovedstrømbryter (venstre side av maskinen) Når du slår av denne bryteren, slås indikatoren for hovedstrømbryteren på høyre side av kontrollpanelet av. Når denne er slukket, er maskinen helt av. Denne maskinen slår av panelet eller slår seg av automatisk hvis du ikke bruker den på en stund. Slå på hovedstrømmen 1. Sørg for at strømledningen er satt ordentlig inn i stikkontakten i veggen. 2. Slå på hovedstrømbryteren. Hovedstrømsindikatoren lyser. CUA103 Ikke slå av hovedstrømbryteren like etter at du har slått den på. Dette kan medføre skade på minnet, og dermed føre til feilfunksjoner. Slå på strømmen 1. Trykk på driftsbryteren. På-indikatoren tennes. 30

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

Kopi-/Dokumentserverreferanse

Kopi-/Dokumentserverreferanse Brukerveiledning Kopi-/Dokumentserverreferanse 1 3 4 5 Plassere originaler Kopiering Tandemkopi Dokumentserver Tillegg Les denne håndboken nøye før du tar produktet i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok DX-C200 Brukerhåndbok Brukerveiledning 1 Beskrivelse av maskinen 2 Komme i gang 3 Bruke skriverfunksjonen 4 Bruke kopifunksjonen 5 Bruke skannerfunksjonen 6 Bruke faksfunksjonen 7 Konfigurere maskinen

Detaljer

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen Les dette først INNHOLD Innledning...3 Slik leser du denne håndboken... 4 Symboler...4 Ansvarsfraskrivelse... 4 Merknader... 4 Om Operating Instructions...5 Kontrollere maskinens innhold...6 Hovedenhet...

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Brukerveiledning Systeminnstillinger

Brukerveiledning Systeminnstillinger Brukerveiledning Systeminnstillinger Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skanning Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Vedlikeholdsveiledning

Vedlikeholdsveiledning Vedlikeholdsveiledning Les dette først Varemerker...3 Slik leser du denne håndboken...4 Papir og andre medier Papir og andre medier støttet av denne skriveren...5 Papiranbefalinger...9 Legge inn papir...9

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skann Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

SP 3300 Series. Brukerhåndbok

SP 3300 Series. Brukerhåndbok SP 3300 Series Brukerhåndbok Les denne håndboken nøye før du tar i bruk maskinen, og oppbevar den på et lett tilgjengelig sted for fremtidig referanse. For sikker og riktig bruk av maskinen bør du lese

Detaljer

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere.

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. NOR LBP2900/2900i Laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene

Detaljer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Operatørhåndbok Denne operatørhåndboken er for modellene KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I denne håndboken viser KM-C2525E til modellen med 25/25 utskrifter

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support WorkCentre 5020/DN Brukerhåndbok XE3026NO0-1 www.xerox.com/support Oversatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Storbritannia 2008 ved Fuji Xerox Co.,

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Maskinen leveres med referanser: Denne brukerhåndboken

Detaljer

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING INTRODUKSJON Denne manualen beskriver MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE/MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4676-02 NO

Brukerhåndbok NPD4676-02 NO NPD4676-02 NO Opphavsrett og varemerker Opphavsrett og varemerker Opphavsrett og varemerker Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form

Detaljer

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. Brukerhåndbok Dell B1260dn GRUNNLEGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. AVANSERT Brukerhåndboken gir

Detaljer

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER MODELL AR-M00 AR-M0 (for generell informasjon) Side FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 4 TA KOPIER 0 PRAKTISKE KOPIFUNKSJONER 6 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 6 SKRIVER-/ SKANNERFUNKSJONER 49 BRUKERINNSTILLINGER

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer