Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner"

Transkript

1 Brukerhåndbok Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk.

2 Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne maskinen. Av sikkerhetshensyn og for å sikre riktig bruk, bør du lese denne brukerveiledningen nøye før du bruker maskinen. Oppbevar håndboken lett tilgjengelig for senere bruk. Viktig Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel. Så langt det er mulig innenfor rammen av gjeldende lover, skal ikke produsenten holdes ansvarlig for noen skader som måtte oppstå på grunn av feil med maskinen, tap av lagret informasjon eller bruk av dette produktet eller brukerveiledningene som leveres sammen med det. Sørg for at du alltid kopierer eller har sikkerhetskopier av informasjonen som er lagret på denne maskinen. Dokumenter eller informasjon kan slettes på grunn av feilbetjening eller at maskinen ikke fungerer som den skal. Produsenten skal ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for noen dokumenter som er laget ved hjelp av denne maskinen eller resultater av data du har lagt inn. Merk Enkelte av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra din maskin. Enkelte typer tilleggsutstyr vil ikke være tilgjengelig i alle land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte din lokale forhandler. Lasersikkerhet: Denne maskinen er i samsvar med kravene til IEC :2007 (EN :2007) for laserprodukter i klasse 1. Dette utstyret inneholder én AlGaInP laserdiode, med 9 milliwatt, nanometer bølgelengde. Spredningsvinkelen for strålen er 28 grader (minimum) og 35 grader (maksimalt) vertikalt og 7 grader (minimum) og 10 grader (maksimalt) i horisontal retning, og laserstrålene generes i kontinuerlig bølgemodus(cw). Følgende etikett er festet på baksiden av maskinen: Forsiktig: Bruk av kontrollelementer, justering eller utførelse av andre fremgangsmåter enn dem som er angitt i denne håndboken, kan føre til eksponering for farlig stråling. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne håndboken. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. For å oppnå god utskriftskvalitet, anbefaler produsenten at du kun benytter originaltoner fra produsenten. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader eller utgifter som måtte skyldes bruk av annet enn originaldeler fra produsenten i kontorproduktene. Strømkilde V, 50/60 Hz, 8 A Sørg for å koble strømledningen til en strømkilde som ovenfor. Hvis du vil ha mer informasjon om strømkilde, kan du se "Strømforsyning" på side 121.

3 INNHOLD Varemerker...5 Merk...6 Viktig...6 Slik leser du denne håndboken... 7 Symboler...7 Navn på viktig tilleggsutstyr... 7 Sikkerhetsinformasjon...9 Brukersikkerhet...9 Sikkerhetsforholdsregler som må følges...9 Plasseringen til etikettene ADVARSEL og FORSIKTIG...18 ENERGY STAR-program Energisparingsfunksjoner Komme i gang Veiledning for komponenter...23 Tilleggsutstyr Eksternt tilleggsutstyr Kontrollpanel Skjerm Lese skjermen og bruke taster Slå på strømmen...30 Slå på hovedstrømmen...30 Slå på strømmen Slå av strømmen...31 Slå av hovedstrømmen Spare strøm Plassere originaler Originaler Format og vekt på anbefalte originaler Format som kan gjenkjennes med automatisk valg av papir Områder med manglende bilde...36 Plassere originaler...37 Originalretning...37 Plassere originaler på glassplaten

4 Plassere originaler i ADF Spesifisere formatet på originalen når et papirmagasin er valgt...39 Spesifisere formatet på originalen når multiarkmater er valgt Kopiering Grunnleggende fremgangsmåte...47 Kopiere fra multiarkmater...49 Kopieringsfunksjoner...54 Justere bildetetthet...54 Velge originaltype Velge kopipapir Forhåndssatt forstørring/forminskning...56 Zoom...58 Aut.forminsk/forstørr Sortering Endre antall sett...63 Énsidig kombinering Seriekopier Kopiering av ID-kort Brukerverktøy Brukerv.tøy-meny (Systeminnstillinger) Brukerv.tøy-meny (Kopifunksjoner)...75 Bruk av Brukerverktøy Endre standardinnstillinger...77 Avslutte Brukerverktøy Innstillinger du kan endre med Brukerverktøy...79 Systeminnstillinger...79 Kopifunksjoner Brukerkode...89 Registrere en ny brukerkode Endre en brukerkode Slette en brukerkode...91 Vise telleverket for hver brukerkode Skrive ut telleverket for hver brukerkode

5 Nullstille telleverket Feilsøking Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Når en melding vises...96 Hvis du ikke kan lage tydelige kopier Hvis du ikke kan lage kopiene som du ønsker det Når minnet er fullt Legge i papir Forholdsregler for å legge i papir Legge papir i papirmagasiner Retningslåst papir eller tosidig papir Etterfylle toner Håndtere toner Oppbevare toner Brukt toner Fjerne toner Sette inn toner Fjerne fastkjørt papir Endre papirformat Forholdsregler for endring av papirformatet Endre papirformat i papirmagasinene Andre funksjoner Andre funksjoner Vise totaltelleverk Endre språket Merknader Skal og skal ikke Plassere maskinen Maskinmiljø Flytting Strømforsyning Tilgang til maskinen Vedlikeholde maskinen

6 Rengjøre glassplaten Rengjøre glassplatens deksel Rengjøre ADF Sikkerhet Sikkerhet Primære sikkerhetsfunksjoner Driftsmiljø og merknader Driftsmiljø For administrator Spesifikasjoner Hovedenhet Tilleggsutstyr Glassplatedeksel Autom. dokumentmater (ADF) Papirmagasinenhet (type med 1 magasin) Papirmagasinenhet (type med 2 magasin) Kombinasjonsoversikt Tilleggsinformasjon Kopipapir Anbefalte papirformater og typer Papir som ikke kan brukes Oppbevaring av papir INDEKS

7 Varemerker Adobe, Acrobat og Reader er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og andre land. Andre produktnavn som brukes i denne dokumentasjonen tjener bare som identifikasjon, og kan være varemerker for selskapet det gjelder. Vi fraskriver oss alle rettigheter til disse merkene. 5

8 Merk Viktig Du kan ikke kopiere eller skrive ut noe materiale hvor gjengivelse er forbudt ved lov. Det er forbudt i følge lokal lovgivning å kopiere eller skrive ut følgende materiale: sedler, avgiftsmerker, obligasjoner, banksjekker, sjekker, pass, førerkort. Den foregående listen er bare veiledende og omfatter ikke alt. Vi tar ikke ansvar for at listen er komplett. Ta kontakt med juridisk rådgiver hvis du har spørsmål om hva slags materiale du kan kopiere eller skrive ut. 6

9 Slik leser du denne håndboken Symboler Følgende symboler forekommer i denne håndboken: Dette symbolet indikerer en mulig farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade bruker maskinen feil uten å følge anvisningene under dette symbolet. Sørg for at du leser anvisningene, som er beskrevet i sin helhet i delen Sikkerhetsinformasjon. Dette symbolet indikerer en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderat personskade eller eiendomsskade som ikke involverer personlig skade når du misbruker maskinen uten å følge anvisningene under dette symbolet. Sørg for at du leser anvisningene, som er beskrevet i sin helhet i delen Sikkerhetsinformasjon. * Utsagnene over er merknader for din sikkerhet. Dersom denne anvisningen ikke følges, kan papir mates inn feil, originaler kan skades eller data kan gå tapt. Sørg for at du leser dette. Dette symbolet indikerer informasjon eller forberedelser som kreves før bruk. Dette symbolet indikerer forholdsregler for bruk, eller handlinger som skal tas etter unormal bruk. Dette symbolet viser til numeriske grenser, funksjoner som ikke kan brukes sammen, eller omstendigheter der en spesifikk funksjon ikke kan brukes. Dette symbolet indikerer en referanse. [ ] Indikerer navnene på taster som vises på maskinens skjerm eller kontrollpanel. Navn på viktig tilleggsutstyr Et viktig tilleggsutstyr for maskinen blir i denne håndboken henvist til som følger: 7

10 Automatisk dokumentmater ADF 8

11 Sikkerhetsinformasjon Følgende sikkerhetsforholdsregler må alltid tas når denne maskinen er i bruk. Brukersikkerhet I denne veiledningen brukes følgende viktige symboler: Hvis du overser denne advarselen, kan du risikere alvorlig skade eller til og med død. Hvis du overser denne advarselen, kan du risikere mindre eller moderat skade på personell eller utstyr. Sikkerhetsforholdsregler som må følges Denne delen forklarer sikkerhetsforholdsregler som alltid må tas når denne maskinen er i bruk. Miljø der maskinen kan brukes Denne delen beskriver forholdsregler for miljø der maskinen kan brukes. Ikke bruk brennbar spray eller løsemidler i nærheten av denne maskinen. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Plasser ikke vaser, blomsterpotter, kopper, toalettsaker, medisiner, små metallgjenstander eller beholdere med vann eller annen væske oppå eller i nærheten av denne maskinen. Brann eller elektrisk støt kan forårsakes ved søling eller dersom slike gjenstander eller substanser faller ned i maskinen. Hold maskinen borte fra fukt og støv. Hvis ikke kan det oppstå brann eller elektrisk støt. Ikke plasser maskinen på en ustabil eller skrå flate. Hvis den velter, kan det føre til personskader. 9

12 Du må ikke sette tunge objekter på maskinen. Dette kan føre til at maskinen tipper over, noe som kan føre til personskader. Sørg for at rommet der du bruker maskinen er romslig og godt ventilert. Det er spesielt viktig med god ventilasjon hvis maskinen brukes ofte, og til store jobber. Hold maskinen unna saltholdig luft og korroderende gasser. Ikke installer maskinen på steder der det er sannsynlig at det oppstår kjemiske reaksjoner (laboratorier, osv). Det kan føre til at maskinen ikke fungerer som den skal. Ikke dekk maskinens lufteåpninger. Dette kan føre til at de interne komponentene overopphetes, noe som igjen kan føre til brann. Håndtere strømledninger og støpsler Denne delen beskriver forholdsregler ved håndtering av støpsler og strømledninger. Ikke bruk andre strømkilder enn de som stemmer overens med spesifikasjonene som vises på innsiden av omslaget til denne håndboken. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Ikke bruk andre frekvenser enn de som stemmer overens med de oppgitte spesifikasjonene. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Ikke bruk forgreninger for strømuttak. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Ikke bruk skjøteledninger. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. 10

13 Ikke bruk strømledninger som er skadet, brukket eller endret. Bruk heller ikke strømkabler som har vært i klem under tunge gjenstander, vært trukket hardt i eller bøyd kraftig. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Berøring av pinnene i strømledningspluggen med en gjenstand av metall innebærer fare for brann og elektrisk støt. Den medfølgende strømledningen er kun ment for bruk med denne maskinen. Ikke bruk den med annet utstyr. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Det er farlig å håndtere strømledningen med våte hender. Dersom du gjør det kan det føre til elektrisk støt. Hvis strømledningen er skadet og de indre lederne er synlige eller er brutt, må du ta kontakt med en servicetekniker for å få den byttet. Bruk av skadede strømledninger kan føre til brann eller elektrisk støt. Du må trekke ut strømledningen fra veggkontakten minst en gang i året og kontrollere om: det er brennmerker på pluggen pinnene på støpselet er bøyd Hvis noen av tilfellene som er nevnt over oppstår, unngå bruk av støpselet og ta kontakt med forhandler eller servicerepresentant. Bruk av støpselet kan resultere i brann eller elektrisk støt. 11

14 Du må trekke ut strømledningen fra stikkontakten minst en gang i året og kontrollere om: ledningstråder inne i strømledningen har eksplodert, er ødelagt, osv. kledningen til strømledningen er sprukket eller har kutt. strømmen skrus av og på hvis du bøyer strømledningen deler av strømledningen blir varm strømledningen er ødelagt Hvis noen av tilfellene som er nevnt over oppstår, unngå bruk av støpselet og ta kontakt med forhandler eller servicerepresentant. Bruk av strømledningen kan føre til brann eller elektrisk støt. Kontroller at støpselet på strømledningen settes godt inn i stikkontakten. Støpsler som bare er delvis satt inn skaper en ustabil tilkobling som kan føre til farlig oppsamling av varme. Trekk støpselet ut av stikkontakten på maskinen hvis den ikke skal brukes på flere dager eller over lengre perioder. Trekk i pluggen, ikke i ledningen, når du kobler strømledningen fra stikkontakten. Dersom du trekker i ledningen kan det ødelegge den. Bruk av skadede strømledninger kan føre til brann eller elektrisk støt. Pass på at du trekker støpslet ut fra kontakten og rengjør pinnene og området rundt pinnene minst én gang i året. Det kan føre til brann hvis det bygger seg opp støv i støpslet. Når du utfører vedlikehold på maskinen må du alltid koble strømledningen fra stikkontakten. Håndtere hovedmaskinen Denne delen forklarer sikkerhetsforholdsregler for håndtering av hovedmaskinen. Pass på at du setter maskinen så nær et stikkontakt som mulig. Dette vil gjøre det enkelt å koble fra strømledningen hvis det skulle oppstå en nødsituasjon. 12

15 Hvis det kømmer røyk eller lukt fra maksinen, eller hvis den oppfører seg på en uvanlig måte, må du slå av strømmen umiddelbart. Sørg for å trekke ut støpslet fra vegguttaket etter at du har slått av strømmen. Rapporter deretter problemet til en servicerepresentant. Ikke bruk maskinen. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis det kommer gjenstander, vann eller annen væske inn i maskinen, må du slå av strømmen umiddelbart. Sørg for å trekke ut støpslet fra vegguttaket etter at du har slått av strømmen. Rapporter deretter problemet til en servicerepresentant. Ikke bruk maskinen. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Dersom det lyner i nærheten, må du ikke røre maskinen. Dersom du gjør det kan det føre til elektrisk støt. Advarsler på plastposer brukt som emballasje er forklart nedenfor. Oppbevar alltid polyetenmaterialene (poser, osv.) som fulgte med denne maskinen utilgjengelig for babyer og små barn. Hvis disse polyetylenmaterialene kommer i kontakt med munn eller nese kan det føre til kvelning. Ta ut strømledningen fra kontakten før du flytter maskinen. Når maskinen flyttes, pass på at strømledningen ikke blir ødelagt under maskinen. Dersom du ikke passer på dette kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis du må flytte maskinen når det ekstra papirmagasinet er tilkoblet (tilleggsutstyr), må du ikke dytte på hovedenhetens øverste del. Dette kan føre til at tilleggspapirmagasinet løsner, og dette kan føre til personskader. Når du har flyttet maskinen, bør du bruke hjullåsen til å sikre den på plass. Ellers kan maskinen flytte på seg eller velte og forårsake personskade. 13

16 Hvis nedre papirmagasin eller nedre papirmagasiner er installert, må du ikke trekke ut mer enn ett om gangen når du bytter eller fyller papir eller løser papirstopp. Hvis du trykker hardt ned på maskinens øvre overflater kan det føre til funksjonsfeil og/eller personskade. Kontakt servicerepresentanten hvis du må flytte maskinen (for eksempel hvis du skal flytte den til en annen etasje). Du må ikke prøve å løfte maskinen uten assistanse fra servicerepresentanten. Maskinen vil bli skadet hvis den velter eller faller ned, noe som kan medføre funksjonsfeil og skaderisiko for brukerne. Maskinens bærehåndtak er bare til bruk for servicetekniker. Ikke ta på disse områdene. Ikke se rett på lampen. Det kan skade øynene. Ikke hold i kontrollpanelet ved flytting av maskinen. Det kan forårsake skade på kontollpanelet, funksjonsfeil eller personskade. Hold maskinen unna fuktighet eller vått vær som regn og snø. Av miljøhensyn må du ikke avhende maskinen eller brukt materiale på avfallsplasser for husholdningsavfall. Avhending skal skje hos en autorisert forhandler. Hold hendene vekk fra hengslene og glassplaten når du senker den automatiske dokumentmateren. Hvis ikke kan du klemme og skade hendene eller fingrene dine. Håndtere deler inne i maskinen Denne delen forklarer sikkerhetsforholdsregler vedr. maskinens indre deler. 14

17 Ikke fjerne andre deksler eller skruer enn det som er eksplisitt angitt i denne brukerhåndboken. Inne i denne maskinen finnes det høyspente komponenter som utgjør en fare for elektrisk støt, og laserkomponenter som kan føre til blindhet. Ta kontakt med selgeren eller servicerepresentanten dersom noen av delene inne i maskinen trenger vedlikehold, justering eller reparasjon. Ikke forsøk å demontere eller gjøre endringer på denne maskinen. Dersom du gjør det kan det føre til brannskade og elektrisk støt. Legg igjen merke til at dersom du blir utsatt for laserkomponentene inne i maskinen kan det føre til blindhet. Noen av komponentene inne i maskinen blir veldig varme. Derfor må du være forsiktig når du fjerner papir som sitter fast. Hvis du ikke gjør det kan du brenne deg. Inne i maskinen kan det være svært varmt. Ikke berør de delene som er merket med "hot surface" (varm overflate). Om du ikke følger denne instruksjonen, kan det oppstå personskade. Vær forsiktig når du fjerner fastkjørt papir, slik at du ikke setter fast eller skader fingrene. Når du fyller på med papir må du være forsiktig slik at du ikke skader fingerene dine. Rullene som transporterer papiret og originalen vil rulle under bruk. En sikkerhetsinnretning har blitt montert slik at maskinen kan brukes på en trygg måte. Men du må likevel ikke berøre maskinen under drift. Om du ikke følger denne instruksjonen, kan det oppstå personskade. Dersom maskinen ikke blir rengjort innvendig med jevne mellomrom vil det samle seg støv. Det kan oppstå brann eller driftsstans hvis det samler seg store mengder støv inne i den. Ta kontakt med servicerepresentanten for detaljer om, og kostnader for innvendig rengjøring av maskinen. Håndtering av maskinens rekvisita Denne delen beskriver forholdsregler for håndtering av maskinens rekvisita. 15

18 Ikke brenn toner (nye eller brukte) eller tonerbeholdere. Det kan medføre fare for brannskader. Toner vil antenne ved kontakt med åpen flamme. Ikke lagre toner (ny eller brukt>) eller tonerbeholdere i nærheten av åpne flammer. Det kan føre til brann eller brannskader. Toner vil antenne ved kontakt med åpen flamme. Du må ikke tenne på sølt toner eller brukt toner. Tonerstøv kan antennes nær åpen ild. Ikke bruk støvsuger til å suge opp tonersøl (inkludert brukt toner). Oppsugd toner kan forårsake antenning eller eksplosjon på grunn av elektrisk flimring inne i støvsugeren. Det er imidlertid mulig å bruke støvsugere som er sikret mot støveksplosjoner. Hvis toner blir sølt på gulvet, må du koste toneren sakte opp og vaske opp restene med en fuktig klut. Advarsler på plastposer brukt som emballasje er forklart nedenfor. Oppbevar alltid polyetenmaterialene (poser, osv.) som fulgte med denne maskinen utilgjengelig for babyer og små barn. Hvis disse polyetylenmaterialene kommer i kontakt med munn eller nese kan det føre til kvelning. Ikke knus eller klem sammen tonerbeholdere. Dersom du gjør det kan det føre til tonersøl, mulig tilsmussing av hud, klær eller gulv, og ufrivillig svelging. Oppbevar toner (ny og brukt), tonerbeholdere og komponenter som har vært i kontakt med toner, utilgjengelig for barn. Hvis du inhalerer toner eller brukt toner, må du gurgle med mye vann og gå ut i et område med frisk luft. Ta kontakt med lege hvis nødvendig. 16

19 Hvis du får toner eller brukt toner i øynene, må du skylle med store mengder vann. Ta kontakt med lege hvis nødvendig. Hvis du svelger toner eller brukt toner, må du tynne den ut ved å drikke store mengder vann. Ta kontakt med lege hvis nødvendig. Unngå å få toner (ny eller brukt) på klærne når du fjerner papir som har satt seg fast eller når du bytter toner. Hvis du får toner på klærne må du vaske det tilsølte området med kaldt vann. Varmt vann får toneren til å sette seg fast i stoffet, og kan gjøre den umulig å fjerne. Unngå å få toner (ny eller brukt) på huden når du fjerner papir som har satt seg fast eller bytter toner. Hvis du får toner på huden, vasker du området grundig med såpe og vann. Ikke prøv å skriv ut på ark med stifter, aluminiumsfolie, karbonpapir eller noen typer ledende papirer. Det kan medføre fare for brannskader. 17

20 Plasseringen til etikettene ADVARSEL og FORSIKTIG Denne skriveren har etiketter med ADVARSEL og FORSIKTIG plassert som vist nedenfor. Av sikkerhetshensyn er det viktig at du leser instruksjonene og bruker maskinen som beskrevet. 1 CUA Høy temperatur. Vær forsiktig slik at du ikke berører varme deler når du skal fjerne fastkjørt papir. 18

21 2 CUA Pass på at du ikke klemmer og skader fingrene dine i de roterende kammene på hver side av multiarkmateren når du skriver ut eller kopier fra multiarkmateren, når du skrur på hovedstrømbryteren eller fjerner fastkjørt papir. 19

22 ENERGY STAR-program ENERGY STAR Programkrav til bildebehandlingsutstyr ENERGY STAR programkrav til bildebehandlingsutstyr stimulerer til energisparing ved å fremme energisparende datamaskiner og annet kontorutstyr. Programmet støtter utvikling og utbredelse av produkter med energisparende funksjoner. Det er et åpent program som produsentene frivillig deltar i. Produktmålgruppen omfatter datamaskiner, skjermer, skrivere, faksmaskiner, kopimaskiner, skannere og flerfunksjonsenheter. Standarder og logoer for Energy Star er de samme over hele verden. Hvis du vil ha mer informajson om "standard forsinkelsestid", kan du se "Energisparefunksjoner". s.21 "Energisparingsfunksjoner" 20

23 Energisparingsfunksjoner Denne maskinen har følgende funksjoner for å redusere strømforbruket: Dvalemodus Hvis maskinen ikke har blitt brukt i løpet av en angitt tidsperiode, vil den automatisk gå i hvilemodus for å redusere strømforbruket. Standard tidsperioden før maskinen går til hvilemodus er ett minutt. Denne standardtiden kan endres. Denne maskinen kan skrive ut fra datamaskiner mens den er i hvilemodus. Spesifikasjoner Redusert strømforbruk av hvilemodus *1 Tid for overgang til hvilemodus Tid for overgang fra hvilemodus *1 0,6 W 1 minutt 9,8 sekunder *1 Tid for overgang fra energisparefunksjoner og strømfrobruk kan variere avhengig av maskinens tilstand og hvor den står. For detaljer om hvordan du endrer standardintervallet, se "Tidsurinnstillinger". Hvis du vil betjene dette produktet mens det er i en av disse modusene, gjør du ett av følgende: Slå betjeningsbryteren på. Plasser originaler i automatisk dokumentmater. Hev toppdekslet eller ADF. Spesifikasjonene kan variere i henhold til ekstrautstyret som er installert på maskinen. Maskinen går direkte i hvilemodus i følgende situasjoner: Tidsur for energisparing og hvilemodus er angitt til samme tid Tidsur for hvilemodus er angitt til kortere tid enn energisparing s.81 "Tidsurinnstillinger" 21

24 22

25 1. Komme i gang Veiledning for komponenter CUA Deksel på eksponeringsglass (tilleggsutstyr) eller ADF (tilleggsutstyr) Se s.25 "Eksternt tilleggsutstyr". Illustrasjonen viser kopimaskinens automatiske dokumentmater (ADF) 2. Glassplate Legg originalene her med forsiden ned. 3. Internt brett Utskrevet papir leveres her. 4. Ventilasjonshull Forhindrer overoppheting. Ventilasjonshullene må ikke tildekkes av noe. Dersom maskinen blir overopphetet, kan feil oppstå. 5. Hovedstrømbryter Hvis maskinen ikke fungerer etter at betjeningsbryteren er slått på, må du sjekke om hovedstrømbryteren er slått på. Slå den på hvis den er slått av. 23

26 1. Komme i gang 6. Hovedstrømindikator Tennes når hovedstrømbryteren er slått på, og slukkes når bryteren er slått av. 7. På-indikator På-indikatoren tennes når betjeningsbryteren er slått på. 8. Driftsbryter Trykk for å slå på strømmen. På-indikatoren tennes. Trykk igjen for å slå av strømmen. 9. Kontrollpanel Se s.26 "Kontrollpanel". 10. Frontdeksel Åpne for å få tilgang til maskinens innvendige deler. 11. Papirmagasin Legg i papiret her. 12. Papirmagasinenhet (tilleggsutstyr) Se s.25 "Eksternt tilleggsutstyr" CUB Multiarkmater Bruk for å kopiere på OHP-transparenter, etiketter med lim, gjennomsiktig papir, konvolutter og papir av tilpasset størrelse. 2. Høyre deksel Åpne dette dekselet for å fjerne papir som har satt seg fast fra papirmagasinet. 3. Deksel nederst til høyre Åpne dette dekselet for å fjerne papir som har satt seg fast fra den ekstra papirmagasinenheten. 24

27 Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr Eksternt tilleggsutstyr CUB Glassplatedeksel Lukk dekselet over originalene. 2. ADF Legg bunken med originaler her. De mates automatisk. Tosidige originaler kan også brukes i dokumentmateren. 3. Papirmagasinenhet (type med ett magasin) Holder 500 ark. 4. Papirmagasinenhet (type med to magasiner) Tar opptil ark. Hvert papirmagasin tar 500 ark. 25

28 1. Komme i gang Kontrollpanel CUB [Kombiner/serie]-tast Trykk for å lage kombinerte eller seriekopier. s.63 "Énsidig kombinering" s.66 "Seriekopier" 2. [ID-kortkopi]-tast Trykk for å gå inn i kopimodus for ID-kort for den aktuelle jobben. 3. Indikatorer Vis feil og maskinstatus. : Feilindikator Se s.110 "Fjerne fastkjørt papir". : Etterfyll toner-indikator Se s.106 "Etterfylle toner". : Legg i papir-indikator Se s.102 "Legge i papir". 4. Skjerm Viser driftsstatus og meldinger. 5. Bla-taster Trykk for å velge et element. [ ]: Bla oppover [ ]: Bla nedover [ ]: Bla til høyre [ ]: Bla til venstre Se s.28 "Lese skjermen og bruke taster". 26

29 Kontrollpanel 6. [Nullstill]-tast Trykk for å slette nåværende innstillinger. 7. [Brukerverktøy/telleverk]-tast Trykk for å endre standard- eller driftsparametre i henhold til krav. 8. På-indikator På-indikatoren tennes når betjeningsbryteren er slått på. 9. Hovedstrømindikator Lyser når hovedstrømbryteren slås på. Ikke slå av hovedstrømbryteren når På-indikatoren lyser eller blinker. Hvis du gjør dette kan det skade minnet. s.30 "Slå på strømmen" 10. Driftsbryter Trykk for å slå på strømmen. På-indikatoren tennes. Trykk igjen for å slå av strømmen. Denne tasten er deaktivert under skanning eller ved innstilling av standarder. s.30 "Slå på strømmen" 11. [Sorter]-tast Sorterer automatisk kopier. 12. [Lysere]- og [Mørkere]-taster Trykk for å endre bildetetthetsinnstillingen. Velg bildetettheten i fem økninger, Lysere til Mørkere. 13. [Original type]-tast Trykk for å velge originaltypen som er registrert i [Originaltype 1 (tekst)] eller [Originaltype 2 (foto)]. Når originaltypen er valgt, tennes korresponderende indikator. 14. Valgtaster Korresponderer med elementer på skjermen. Trykk for å velge det korresponderende elementet. 15. [Escape]-tast Trykk for å avbryte en operasjon eller gå tilbake til forrige skjermbilde. 16. [OK]-tast Trykk for å angi et valgt element eller inntastet numerisk verdi. 17. Talltaster Trykk for å angi tallverdier. 18. [Start]-tast Trykk for å starte kopieringen. 27

30 1. Komme i gang 19. [Slett/stopp]-tast Slett: Fjerner en angitt tallverdi. Stopp: Stopper kopieringen. Skjerm Skjermpanelet viser maskinstatus, feilmeldinger og funksjonsmenyer. Slag eller press på mer enn 30 N (om lag 3 kg) vil ødelegge skjermen. Startskjermbilde for kopiering NO CUA Driftsstatus eller meldinger 2. Meldinger og det valgte magasinet vises her. Gjeldende valgte elementer vises i parentes. 3. Antall kopier innstilt. 4. Reduksjons-/forstørrelsesforholdsfunksjon for ikke-faste forhold. Når du velger eller spesifiserer en enhet på skjermen, blir den uthevet som Lese skjermen og bruke taster Denne delen forklarer hvordan du leser skjermen og bruker valgtastene. 28

31 Kontrollpanel NO CUA Valgtaster Korresponderer til elementer i nederste linje på skjermen. Eksempel: Startskjermbilde for kopiering Når anvisningen "trykk på [100%]" vises i denne håndboken, trykk på venstre valgtast. Når anvisningen "trykk på [F/F]" vises i denne håndboken, trykk på midtre valgtast. Når anvisningen "trykk på [Auto F/F]" vises i håndboken, trykk på høyre valgtast. 2. [Escape] Trykk for å avbryte en operasjon eller gå tilbake til forrige skjermbilde. 3. [OK]-tasten Trykk for å angi et valgt element eller inntastet numerisk verdi. 4. Bla-taster Trykk for å flytte markøren til hver retning én om gangen. Når [ ], [ ], [ ],eller [ ] vises i denne brukerveiledningen, trykker du på bla-tasten i samme retning. Betjening av fellestaster Følgende taster er felles for alle skjermbilder: Tasteliste [Avbryt] [Avslutt] [Stopp] [Ja] [Stopp] Sletter en valgt funksjon eller angitte verdier, og tidligere skjermbilde returnerer deretter. Det forrige skjermbildet returnerer. Stopper en jobb som behandles. Bekrefter en valgt funksjon eller en angitt verdi. Avbryter en valgt funksjon eller angitte verdier, og forrige skjermbilde vises. 29

32 1. Komme i gang Slå på strømmen Denne maskinen har to strømbrytere. Driftsbryter (høyre side av kontrollpanelet) Trykk her for å aktivere maskinen. Når maskinen er ferdig med å varme opp, kan du bruke maskinen. Hovedstrømbryter (venstre side av maskinen) Når du slår av denne bryteren, slås indikatoren for hovedstrømbryteren på høyre side av kontrollpanelet av. Når denne er slukket, er maskinen helt av. Denne maskinen slår av panelet eller slår seg av automatisk hvis du ikke bruker den på en stund. Slå på hovedstrømmen 1. Sørg for at strømledningen er satt ordentlig inn i stikkontakten i veggen. 2. Slå på hovedstrømbryteren. Hovedstrømsindikatoren lyser. CUA103 Ikke slå av hovedstrømbryteren like etter at du har slått den på. Dette kan medføre skade på minnet, og dermed føre til feilfunksjoner. Slå på strømmen 1. Trykk på driftsbryteren. På-indikatoren tennes. 30

Kopireferanse. Brukerhåndbok. Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (funksjoner på kopimaskinen) Merknader Spesifikasjoner

Kopireferanse. Brukerhåndbok. Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (funksjoner på kopimaskinen) Merknader Spesifikasjoner Brukerhåndbok Kopireferanse 1 2 3 4 5 6 Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (funksjoner på kopimaskinen) Merknader Spesifikasjoner Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen. Før

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 2 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner

Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner Brukerhåndbok Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne håndboken

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 5 Innledning...

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Kopi-/Dokumentserverreferanse

Kopi-/Dokumentserverreferanse Brukerveiledning Kopi-/Dokumentserverreferanse 1 3 4 5 Plassere originaler Kopiering Tandemkopi Dokumentserver Tillegg Les denne håndboken nøye før du tar produktet i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 6 Innledning... 6 Juridisk forbud...6 Ansvarsbegrensning...6

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen. Oppsett av hovedenheten. Feilsøking

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen. Oppsett av hovedenheten. Feilsøking Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Oppsett av hovedenheten Feilsøking Hvis du ønsker informasjon som ikke finnes i den trykte håndboken, kan du se HTML-/PDF-filene på

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Les dette først. Håndbøker levert med denne maskinen. Sikkerhetsinformasjon for denne maskinen. Annen informasjon for denne maskinen.

Les dette først. Håndbøker levert med denne maskinen. Sikkerhetsinformasjon for denne maskinen. Annen informasjon for denne maskinen. Les dette først Håndbøker levert med denne maskinen Sikkerhetsinformasjon for denne maskinen Annen informasjon for denne maskinen Tillegg Hvis du trenger informasjon som ikke finnes i de trykte håndbøkene,

Detaljer

Les dette først. Håndbøker levert med denne maskinen. Sikkerhetsinformasjon for denne maskinen. Annen informasjon for denne maskinen.

Les dette først. Håndbøker levert med denne maskinen. Sikkerhetsinformasjon for denne maskinen. Annen informasjon for denne maskinen. Les dette først Håndbøker levert med denne maskinen Sikkerhetsinformasjon for denne maskinen Annen informasjon for denne maskinen Tillegg Hvis du trenger informasjon som ikke finnes i de trykte håndbøkene,

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skanning Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Kopi-/Dokumentserverreferanse

Kopi-/Dokumentserverreferanse Brukerveiledning Kopi-/Dokumentserverreferanse 1 3 4 Plassere originaler Kopiering Dokumentserver Tillegg Les denne håndboken nøye før du tar produktet i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig

Detaljer

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen Les dette først INNHOLD Innledning...3 Slik leser du denne håndboken... 4 Symboler...4 Ansvarsfraskrivelse... 4 Merknader... 4 Om Operating Instructions...5 Kontrollere maskinens innhold...6 Hovedenhet...

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning DDST Unit Type A / Type B Brukerveiledning Skriver/Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 Komme i gang Installere programvaren Bruke skriverfunksjonen Bruke TWAIN-skannerfunksjonen Feilsøking Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Dette dokumentet er utformet for hjelpe installasjonsteamet til å forklare funksjonene som er tilgjengelige på WorkCentre Pro/ CopyCentre med valgfri etterbehandler.

Detaljer

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Kopi-/Dokumentserverreferanse

Kopi-/Dokumentserverreferanse Brukerveiledning Kopi-/Dokumentserverreferanse 1 3 4 Plassere originaler Kopiering Dokumentserver Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Les dette først. Håndbøker levert med denne maskinen. Sikkerhetsinformasjon for denne maskinen. Annen informasjon for denne maskinen.

Les dette først. Håndbøker levert med denne maskinen. Sikkerhetsinformasjon for denne maskinen. Annen informasjon for denne maskinen. Les dette først Håndbøker levert med denne maskinen Sikkerhetsinformasjon for denne maskinen Annen informasjon for denne maskinen Tillegg Hvis du trenger informasjon som ikke finnes i de trykte håndbøkene,

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen INNHOLD 1. Til alle brukere Innledning...3 Slik leser du denne håndboken...3 Varemerker... 4 Hva er RICOH Smart Device Connector?...

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Hvis du ønsker informasjon som ikke finnes i denne håndboken, kan du se HTML-/PDF-filene på CD-platen som fulgte med. Les sikkerhetsinformasjonen

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Les dette først. Håndbøker levert med denne maskinen. Sikkerhetsinformasjon for denne maskinen. Annen informasjon for denne maskinen.

Les dette først. Håndbøker levert med denne maskinen. Sikkerhetsinformasjon for denne maskinen. Annen informasjon for denne maskinen. Les dette først Håndbøker levert med denne maskinen Sikkerhetsinformasjon for denne maskinen Annen informasjon for denne maskinen Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke finnes i denne håndboken, kan

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 6 Innledning... 6 Juridisk forbud...6 Ansvarsbegrensning...6

Detaljer

Kopi-/dokumentserverreferanse

Kopi-/dokumentserverreferanse Brukerveiledning Kopi-/dokumentserverreferanse 1 3 4 5 Plassere originaler Kopiering Tandemkopi Dokumentserver Tillegg Les denne veiledningen nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopieringsfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen Legge i papir,

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

er et registrert varemerke for RISO KAGAKU CORPORATION i Japan og andre land.

er et registrert varemerke for RISO KAGAKU CORPORATION i Japan og andre land. Riso kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller utgifter som kan skyldes bruken av denne håndboken. Ettersom vi hele tiden forbedrer våre produkter, kan maskinen være forskjellig i noen henseende

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok Versjon 1.0 Juli 2008 Kontoretterbehandler LX Brukerhåndbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

KM-1635 KM-2035 Operatørhåndbok

KM-1635 KM-2035 Operatørhåndbok KM-635 KM-35 Operatørhåndbok OPERATØRHÅNDBOK - I områdene for GEEA kan hvilemodus aktiveres etter mellom og minutter, og strømsparingsmodus kan aktiveres etter, 5, 5, 3, 45, 6, 9 eller minutter. Denne

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen. Oppsett av maskinen. Troubleshooting. Appendix

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen. Oppsett av maskinen. Troubleshooting. Appendix Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Oppsett av maskinen Troubleshooting Appendix Hvis du ønsker informasjon som ikke finnes i den trykte håndboken, kan du se HTML-/PDF-filene

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Din bruksanvisning KYOCERA KM-1635 http://no.yourpdfguides.com/dref/3632197

Din bruksanvisning KYOCERA KM-1635 http://no.yourpdfguides.com/dref/3632197 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopifunksjonen Feilsøking for faksfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 5 Innledning...

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Hurtigreferanse DX-C200. Navn og steder. Bruke kopieringsfunksjonen. Bruke skannefunksjonen. Bruke faksfunksjonen. Feilsøking

Hurtigreferanse DX-C200. Navn og steder. Bruke kopieringsfunksjonen. Bruke skannefunksjonen. Bruke faksfunksjonen. Feilsøking DX-C200 Hurtigreferanse Navn og steder Bruke kopieringsfunksjonen Bruke skannefunksjonen Bruke faksfunksjonen Feilsøking Fjerne papir som har satt seg fast Skriverkassett Les denne brukerveiledningen nøye

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Hvis du ønsker informasjon som ikke finnes i denne håndboken, kan du se HTML-/PDF-filene på CD-platen som fulgte med. Les denne håndboken nøye før

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopieringsfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen Fylle papir, toner

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skann Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer