Din bruksanvisning KYOCERA KM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning KYOCERA KM-1635 http://no.yourpdfguides.com/dref/3632197"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: rettigheter forbeholdes. er ikke under noen omstendighet tillatt å kopiere innenlandsk eller utenlandsk valuta. Kopiering av annet materiale kan være ulovlig. Innhold Få fullt utbytte av de avanserte funksjonene på denne kopimaskinen iii Energy Star Program.... v Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken..... vi Forsiktighetsetiketter...viii FORHOLDSREGLER VED MONTERING ix FORHOLDSREGLER VED BRUK... xi Om operatørhåndboken..... xvi Konvensjoner xvii 1 Navn på delene Hovedmaskin.

3 Betjeningspanel Meldingsdisplay Forberedelser Legge i papir Grunnleggende betjening Fremgangsmåte ved vanlig kopiering 3-2 Zoome kopien Avbryte kopiering..

4 Strømsparingsmodus Automatisk hvilemodus. 3-9 Kopieringsfunksjoner Lage 2-sidige kopier fra ulike originaltyper Delte kopier Angi marger på kopiene Lage kopier med rene kanter Kopiere to eller fire originaler på en enkelt side Sortere kopisett automatisk..

5 4-19 Spare toner Programfunksjon Systeminnstillinger Systemmeny Elementer på systemmenyen Bruke systemmenyen Endre standardinnstillingene Sjekke totaltelleren..

6 OPERATØRHÅNDBOK i Innhold 6 Jobbkonti Oversikt over jobbkonti Bruke jobbkonti Registrere avdelingskode Slette en avdelingskode Nullstille teller for jobbkonti Skrive ut liste over jobbkonti Stille inn jobbkonti..

7 Kopiere via jobbkonto Tilleggsutstyr Vedlikehold Rengjøre kopimaskinen 8-2 Bytte tonerkassetten og toneravfallsboksen 8-5 Løse problemer Hvis disse problemene oppstår 9-2 Hvis en av følgende feilmeldinger vises Papirstopp Tillegg Spesifikasjoner... Tillegg-1 Miljøspesifikasjoner...

8 .. Tillegg-4 Oversikt over kombinasjoner av funksjoner og innstillinger.... Tillegg ii OPERATØRHÅNDBOK Få fullt utbytte av de avanserte funksjonene på denne kopimaskinen Automatisk papirvalg Kopimaskinen velger automatisk papir med samme størrelse som originalen Bildekvalitet Lag skarpe kopier av fotografier Automatisk zoom Forminsking/forstørring for angitte kassettstørrelser Ledger: 129 % (A3: 141 %) Letter (A4) Statement: 64 % (A5: 70 %) Zoom Forminskning/forstørring fra 25 til 400 % 25 % 2-sidig kopiering Lag 2-sidige kopier fra forskjellige typer originaler # "!! # Delt kopi Kopier hvert sidebilde av en åpnet, innbundet (bok osv.) eller 2-sidig original til separate ark " % Marger Flytt sidebildet for å gi plass til marger på kopiene Kantsletting Slett unødvendige kanter på originalen for å få en renere kopi Kombineringsmodus Kombiner to eller fire originaler på én enkelt side Sorteringsmodus Kopiene kan sorteres automatisk EcoPrint Tonerforbruket kan reduseres Programfunksjon Lagre innstillinger som brukes ofte OPERATØRHÅNDBOK iii Jobbkonti Bruk koder til å kontrollere antall kopier som lages Språk Velg språket som skal brukes på meldingsdisplayet English Español Espaæol A B C Et helt spekter av tilleggsutstyr er tilgjengelig Dokumentmater Papirmater Tosidigenhet Teller Skriversett Utskriftsserver Tilleggsminne iv OPERATØRHÅNDBOK Energy Star Program Som deltakende selskap i International Energy Star Program, har vi fastslått at dette produktet er i samsvar med standardene som er beskrevet i International Energy Star Program. Om International Energy Star Program International Energy Star Program har som grunnleggende målsetting å fremme effektiv bruk av energi og å redusere miljøutslipp som oppstår i forbindelse med bruk av energi, ved å fremme produksjon og salg av produkter som oppfyller programmets standarder. Ifølge standardene i International Energy Star Program må kopimaskiner leveres med en strømsparingsmodus, dvs. at strømforbruket reduseres en bestemt tid etter at enheten ble brukt siste gang. I tillegg skal kopimaskinene ha en hvilemodus som gjør at enheten slås av automatisk etter en viss tid uten aktivitet. I tilfeller der kopimaskinen også har skriverog faksfunksjoner, skal maskinen gå over i strømsparingsmodus slik at strømforbruket reduseres automatisk, etter en viss tid uten aktivitet.

9 Maskinen må også støtte hvilemodus som gjør at strømforbruket reduseres til et minimum etter en viss tid uten aktivitet. Dette produktet er utstyrt med følgende funksjoner i tråd med standardene i International Energy Star Program. Strømsparingsmodus Enheten går automatisk over i strømsparingsmodus når det har gått 15 minutter siden enheten sist ble brukt. Du kan øke intervallet uten aktivitet før strømsparingsmodus aktiveres. Slå opp på Tid for strømsparing på side 5-23 hvis du vil ha mer informasjon. Hvilemodus (hvis kopimaskinen har skriver- og/eller faksfunksjon) Enheten går automatisk over i hvilemodus når det har gått 30 minutter siden enheten sist ble brukt. Du kan øke intervallet uten aktivitet før hvilemodus aktiveres. Hvis du vil ha mer informasjon, slår du opp på Automatisk hvilemodus på side Funksjon for automatisk 2-sidig kopiering Energy Star-programmet oppfordrer til bruk av 2-sidig kopiering, da dette reduserer belastningen på miljøet. Det er standard at denne enheten leveres med en funksjon for 2-sidig kopiering. Hvis du for eksempel kopierer to 1-sidige originaler over på ett enkelt ark som en 2-sidig kopi, reduseres papirforbruket. Hvis du vil ha mer informasjon, slår du opp på Lage 2-sidige kopier fra ulike originaltyper på side 4-2. Resirkulert papir Energy Star-programmet oppfordrer til bruk av miljøvennlig, resirkulert papir. Salgs- eller servicerepresentanten din kan gi mer informasjon om anbefalte papirtyper. OPERATØRHÅNDBOK v Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken Les denne operatørhåndboken før du begynner å bruke kopimaskinen. Oppbevar boken i nærheten av kopimaskinen, slik at den kan brukes som referanse. Avsnittene i håndboken og enkelte deler av kopimaskinen er merket med symboler. Dette er sikkerhetsadvarsler som skal sikre riktig og sikker bruk av maskinen, og beskytte brukeren, andre personer og gjenstander i nærheten. Symbolene og deres betydning er angitt nedenfor. FARE: Angir at det er store muligheter for alvorlig skade eller til og med død dersom aktuelle instruksjoner ikke følges. ADVARSEL: Angir at det kan føre til alvorlig skade eller til og med død dersom aktuelle instruksjoner ikke følges. FORSIKTIG: Angir at det kan f&oslndu eller steder som er utsatt for direkte sollys. Unngå steder med vibrasjon. Unngå steder med store endringer i temperaturen. Unngå steder der maskinen utsettes for varm eller kald luft direkte. Unngå steder med dårlig ventilering. OPERATØRHÅNDBOK ix Hvis gulvet ikke tåler mye, kan overflaten bli skadet hvis maskinen flyttes etter montering. Under kopiering avgis det noe ozon, men mengden er ikke helseskadelig. Hvis kopimaskinen brukes over lang tid i et dårlig ventilert rom, eller hvis det lages svært mange kopier, kan imidlertid lukten bli ubehagelig. For å få gode forhold til kopieringsarbeidet anbefales det at rommet ventileres tilstrekkelig. Strømforsyning / jording av kopimaskinen Advarsel IKKE bruk en strømforsyning med annen spenning enn den som er spesifisert. Unngå flere tilkoblinger til samme stikkontakt. Slike tilstander øker faren for brann eller elektrisk støt. Sett strømkabelen helt inn i stikkontakten. Hvis metallgjenstander kommer i kontakt med de ledende delene på støpslet, kan dette føre til brann eller elektrisk støt. Koble alltid kopimaskinen til en jordet stikkontakt for å redusere faren for brann eller elektrisk støt ved eventuell kortslutning. Hvis en jordet kontakt ikke er tilgjengelig, må du kontakte servicerepresentanten din. Andre forholdsregler Sett støpslet i den stikkontakten som er plassert nærmest kopimaskinen. Strømmen kobles fra først og fremst ved hjelp av strømkabelen. Pass på at stikkontakten er plassert nær utstyret og er lett tilgjengelig. Plastposer Advarsel Plastposene som leveres sammen med kopimaskinen, må oppbevares utilgjengelig for barn. Plast kan klebe seg fast rundt nese og munn og føre til kvelning. x OPERATØRHÅNDBOK FORHOLDSREGLER VED BRUK Forholdsregler ved bruk av kopimaskinen Advarsel IKKE plasser metallgjenstander eller vannbeholdere (blomstervaser, blomsterkrukker, kopper osv.) på eller nær kopimaskinen. Faren for brann eller elektrisk støt øker hvis disse gjenstandene faller ned i maskinen. IKKE åpne noen av dekslene på kopimaskinen, da dette kan føre til fare for elektrisk støt fra deler med høy spenning inne i kopimaskinen. UNNGÅ skade eller brudd på strømkabelen, og ikke prøv å reparer den. IKKE plasser tunge gjenstander oppå kabelen, og ikke dra i den, bøy den unødig eller skad den på annen måte. Slike tilstander øker faren for brann eller elektrisk støt. Prøv ALDRI å reparere eller demontere kopimaskinen eller noen av maskindelene, da det kan øke faren for brann, elektrisk støt eller skade på laseren. Hvis laserstrålen slipper ut, kan det føre til fare for skade på synet eller blindhet. Hvis kopimaskinen blir meget varm, hvis det kommer røyk eller en rar lukt fra den, eller hvis en annen unormal situasjon oppstår, kan det være fare for brann eller elektrisk støt. Slå umiddelbart AV ( ) strømbryteren, TREKK STØPSLET HELT UT AV STIKKONTAKTEN og kontakt deretter servicerepresentanten. Hvis noe skadelig (binders, vann, andre væsker osv.) kommer inn i kopimaskinen, må du slå AV ( ) strømbryteren umiddelbart. Deretter MÅ du trekke støpslet ut av stikkontakten for å unngå fare for brann eller elektrisk støt. Kontakt deretter servicerepresentanten din. IKKE ta ut eller koble til strømkabelen med våte hender. Det kan føre til fare for brann eller elektrisk støt. Kontakt ALLTID servicerepresentanten din når deler i maskinen skal vedlikeholdes eller repareres. OPERATØRHÅNDBOK xi Forsiktig IKKE dra i selve strømkabelen når du skal trekke den ut av stikkontakten. Hvis du drar i strømkabelen, kan trådene slites av og forårsake brann eller elektrisk støt. (Hold ALLTID i støpslet når du trekker strømkabelen ut av kontakten.) Trekk ALLTID støpslet ut av stikkontakten før du flytter kopimaskinen. Hvis strømkabelen skades, kan det oppstå fare for brann eller elektrisk støt. Hvis kopimaskinen ikke skal brukes på en stund (for eksempel om natten), slår du AV ( ) strømbryteren.

10 Hvis kopimaskinen ikke skal brukes på en lang stund (ferie osv. ), tar du for sikkerhets skyld støpslet ut av stikkontakten. HOLD i deler som er beregnet på dette, når du løfter eller flytter kopimaskinen. Av sikkerhetshensyn må du alltid TA støpslet UT av stikkontakten når du rengjør maskinen. Hvis det samler seg støv inne i kopimaskinen, kan det føre til fare for brann eller andre problemer. Vi anbefaler derfor at du rådfører deg med servicerepresentanten din når deler inne i maskinen skal rengjøres. Rengjøring er spesielt viktig før den fuktige årstiden starter. Rådfør deg med servicerepresentanten din med hensyn til kostnader for rengjøring av deler inne i kopimaskinen. IKKE la dokumentmateren stå åpen, fordi det kan føre til personskade. Andre forholdsregler Plasser ALDRI tunge gjenstander oppå kopimaskinen eller påfør den skade på annen måte. IKKE åpne frontdekslet, slå av strømbryteren eller trekk ut støpslet under kopiering. Kontakt servicerepresentanten din når du skal løfte eller flytte kopimaskinen. Ikke ta på elektriske deler, for eksempel kontakter eller kretskort. De kan bli skadet av statisk elektrisitet. IKKE forsøk å utføre handlinger som ikke er beskrevet i denne håndboken. FORSIKTIG: Hvis kontrollene brukes til andre formål eller det foretas justeringer eller utføres andre operasjoner enn de som er spesifisert i denne håndboken, kan det føre til farlig stråling. Ikke se direkte på lyset fra skannelampen. Det kan føre til smerter i øynene. xii OPERATØRHÅNDBOK Forholdsregler ved håndtering av forbruksartikler Forsiktig Prøv ALDRI å brenne tonerkassettene eller toneravfallsboksen. Farlige gnister kan føre til forbrenninger. Oppbevar tonerkassettene og toneravfallsboksen utilgjengelig for barn. Hvis det søles toner fra tonerkassetten eller toneravfallsboksen, må du unngå å puste inn eller svelge toner, og du må også unngå å få toner i øynene eller på huden. Hvis du puster inn toner, må du flytte deg til et sted med frisk luft og skylle munnen godt med store mengder vann. Hvis du begynner å hoste, må du kontakte lege. Hvis du svelger toner, må du skylle munnen skikkelig med vann og drikke én til to kopper vann for å fortynne innholdet i magesekken. Kontakt lege hvis det er nødvendig. Hvis du får toner i øynene, må du skylle godt med vann. Hvis du får såre øyne, må du kontakte lege. Hvis du får toner på huden, må du vaske det av med såpe og vann. Prøv ALDRI å ødelegge eller åpne tonerkassettene eller toneravfallsboksen med makt. Andre forholdsregler Følg ALLTID nasjonale og lokale lover og bestemmelser når du skal kaste brukte tonerkassetter og brukt toneravfallsboks. Lagre alle forbruksartikler på et kjølig, mørkt sted. Hvis du ikke skal bruke kopimaskinen på en lang stund, tar du ut alt papiret som ligger i kassetten og på bypass-brettet og pakker det godt inn i originalemballasjen. OPERATØRHÅNDBOK xiii Lasersikkerhet (Europa) Laserstråler kan føre til helseskade. Laserstrålen som avgis inne i maskinen, er derfor hermetisk forseglet i et beskyttet kammer bak et utvendig deksel. Ved vanlig bruk av produktet utsettes ikke brukeren for stråling. Denne maskinen er klassifisert som et laserprodukt i klasse 1 under IEC FORSIKTIG: Bruk av andre fremgangsmåter enn de som er angitt i denne håndboken, kan føre til farlig stråling. Denne etiketten er festet til laserskannerenheten inne i maskinen, og befinner seg i et område der brukeren ikke skal ha tilgang. Etikettene nedenfor er festet til baksiden av maskinen. xiv OPERATØRHÅNDBOK Sikkerhetsinstruksjoner i forbindelse med frakobling av strøm (Europa) FORSIKTIG: Det er støpslet som først og fremst skal brukes til å slå av strømmen! Andre brytere på utstyret er bare funksjonsbrytere og er ikke egnet til å koble utstyret fra strømkilden. VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen. SAMSVARSERKLÆRING SOM GJELDER 89/336/EEC, 73/23/EEC og 93/68/EEC Vi tar på oss eneansvar for at produktet som denne erklæringen gjelder for, er i samsvar med følgende spesifikasjoner: Grenser og metoder ved måling av immunitetsegenskaper for informasjonsteknologiutstyr. EN55024 Grenser og metoder ved måling av radiointerferensegenskaper for informasjonsteknologiutstyr. EN55022 Class B Grenser for harmonisk strømutslipp for utstyrets inngående strøm 16 A per fase. Begrensning av spenningsvariasjoner og -flimmer i systemer med lavspent strøm for utstyr med klassifisert strøm 16 A. Sikkerhet for informasjonsteknologiutstyr, inkludert elektrisk utstyr. EN EN EN60950 Strålingssikkerhet for laserprodukter, klassifisering av utstyr, krav og brukerhåndbok. EN OPERATØRHÅNDBOK xv Om operatørhåndboken Denne operatørhåndboken inneholder følgende kapitler: Kapittel 1 - Navn på delene I dette kapitlet får du vite navnene på maskindelene. Kapittel 2 - Forberedelser I dette kapitlet får du vite hvilke forberedelser du må gjøre før du bruker kopimaskinen. Kapittel 3 - Grunnleggende betjening I dette kapitlet får du vite hvordan du utfører enkel kopiering. Kapittel 4 - Kopieringsfunksjoner I dette kapitlet beskrives alle kopifunksjonene til maskinen. Kapittel 5 - Systeminnstillinger I dette kapitlet får du vite hvordan du konfigurerer ulike innstillinger på kopimaskinen. Kapittel 6 - Jobbkonti I dette kapitlet får du vite hvordan du administrerer jobbkonti for ulike avdelingers bruk av kopimaskinen. Kapittel 7 - Tilleggsutstyr I dette kapitlet beskrives tilleggsutstyret som er tilgjengelig for kopimaskinen. Kapittel 8 - Vedlikehold I dette kapitlet beskrives rengjøring og bytte av tonerkassett. Kapittel 9 - Løse problemer I dette kapitlet får du vite hvordan du håndterer problemer som kan oppstå, for eksempel papirstopp. xvi OPERATØRHÅNDBOK Konvensjoner I denne håndboken brukes følgende konvensjoner: Konvensjon Kursiv Beskrivelse Brukes til å utheve et viktig ord, et uttrykk eller henvisninger til mer informasjon.

11 Brukes til å angi meldinger eller navn som vises på betjeningspanelet. Brukes til å angi taster på betjeningspanelet. Brukes til å gi mer informasjon eller annen nyttig informasjon om en funksjon eller egenskap. Brukes til å gi viktig informasjon. Eksempel Lukk frontdekslet. Slå opp på Bytte tonerkassett på side 3-3. Systemmeny vises. Courier Fet skrift Merknader Trykk på [Start]. MERK: Gå til trinn 10 hvis du vil vite hvordan du oppbevarer pinnen. Viktig VIKTIG: Pass på at papiret ikke er brettet, krøllet eller skadet. Forsiktig Dette er meddelelser som antyder at mekanisk skade kan oppstå som et resultat av en handling. Advarsler gjør brukeren oppmerksom på muligheten for personskade. FORSIKTIG: Ikke trekk ut kassetten mens du holder på forsiden av maskinen. Advarsel ADVARSEL: Det er høy spenning i ladeområdet. OPERATØRHÅNDBOK xvii xviii OPERATØRHÅNDBOK 1 Navn på delene I dette kapitlet får du vite hvilke deler kopimaskinen består av, og hvilke taster som finnes på betjeningspanelet. Hovedmaskin Betjeningspanel Meldingsdisplay OPERATØRHÅNDBOK 1-1 Navn på delene Hovedmaskin Originaldeksel Utskriftsskuff Betjeningspanel Kassett Papirbreddeførere Papirstopper Håndtak venstre deksel Bypass-brett (universalbrett) Bypass-forlenger 10 Papirbreddeførere 1-2 OPERATØRHÅNDBOK Navn på delene Glassplate 12 Indikatorplate for originalstørrelse 13 Venstre deksel 14 Toneravfallsboks 15 Utløser for tonerkassett 16 Tonerkassett 17 Rengjøringsstang 18 Frontdeksel 19 Strømbryter 20 Håndtak OPERATØRHÅNDBOK 1-3 Navn på delene Betjeningspanel Start-tast (lampe) Stop/Clear-tast Reset-tast (tilbakestill) Energy Saver-tast (strømsparing) Talltaster Interrupt-tast (avbryt) Job Accounting-tast (jobbkonto) %/OK-tast 100%/Auto%-tast Papirlampe Paper Selection-tast (papirvalg) Papirnivålampe Feilmatingslampe Bypass-lampe Ant. eksemplarer / zoom-display Meldingsdisplay Original Size-tast (originalstørrelse) EcoPrint-tast (ØkoUtskrift) Auto Exposure-tast (automatisk eksponering) Exposure Adjustment-tast (justering av eksponering) / eksponeringsdisplay 23 Attention-tast (varsellampe) 1-4 OPERATØRHÅNDBOK Navn på delene 24 Feillampe 25 Add Toner-tast (tonerlampe) 26 Maintenace-tast (vedlikeholdslampe) 27 Tast for bildekvalitetsvalg 28 Printer-tast (lampe) (skriver) Trykk på denne tasten når du vil veksle mellom modus for kopimaskin og skriver når det valgfrie skriversettet er installert sided-tast (tosidig) 30 Mixed Original Size-tast (blandede originalstørrelser) 31 Combine-tast (kombiner) 32 Split-tast (del) 33 Program-tast 34 Border Erase-tast (kantsletting) 35 Media Type-tast (medietype) 36 Collate-tast (sorter) 37 Margin-tast (marg) OPERATØRHÅNDBOK 1-5 Navn på delene Meldingsdisplay Meldingsdisplayet på betjeningspanelet viser følgende: Statusinformasjon. Meldingene som er oppført nedenfor, vises ved vanlig bruk av maskinen. Feilkoder. Når maskinen trenger tilsyn av bruker, slår du opp på Hvis en av følgende feilmeldinger vises på side 9-5. Statusinformasjon Melding Selvtest Vent. Forklaring Kopimaskinen utfører en diagnosetest etter oppstart. Kopimaskinen varmes opp og er ikke klar til bruk. Når kopimaskinen slås på for første gang, vises denne meldingen i omtrent 20 sekunder. Kopimaskinen er klar til å kopiere. Feilkoder Slå opp på Hvis en av følgende feilmeldinger vises på side 9-5. Klar til kopi. Systemmeny (vises etter at maskinen er varmet opp eller [Reset] (tilbakestill) er trykt) Ved levering av kopimaskinen velges automatisk en gjengivelse på 1:1 for samme papirstørrelse som originalen i automatisk modus, antallet eksemplarer er "1", og er valgt for bildekvalitet. MERK: Du kan endre standardinnstillingene på systemmenyen. Når det er montert en ekstra kassett, kan kassetten som er valgt på systemmenyen, endres. (Slå opp på Valgt kassett på side 5-15.) Du kan endre modusen for bildekvalitet på systemmenyen. (Slå opp på Bildekvalitet på side 5-10.) Standardinnstillingen for tetthet kan endres til Auto. tetthet. (Slå opp på Starttetthet på side 5-10.) Fjern-funksjonen Når en kopi har blitt laget og det har gått en bestemt tid (10 til 270 sekunder), går kopimaskinen automatisk tilbake til tilstanden den var i da oppvarmingen var fullført. (Modusen for tetthet og bildekvalitet går imidlertid ikke tilbake til opprinnelig innstilling. ) Flere kopier kan lages med samme innstilling for kopieringsmodus, antall eksemplarer, tetthet og andre funksjoner hvis Fjernfunksjonen ikke er aktivert. 1-6 OPERATØRHÅNDBOK Navn på delene MERK: Slå opp på Tid for automatisk fjerning på side Slå opp på Automatisk fjerning på side 5-21 hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer intervallet for aktivering av Fjern-funksjonen. Egendefinerte størrelser Papir- og originalstørrelser som ikke vises på

12 betjeningspanelet, kan registreres som egendefinerte størrelser. (Angi en egendefinert størrelse på side 2-10.) Funksjon for automatisk bytte av kassett Hvis flere kassetter inneholder samme papirstørrelse, og det blir tomt for papir i en kassett under kopiering, er det mulig å bytte til en annen kassett som inneholder papir, ved hjelp av funksjonen for automatisk bytte av kassett. MERK: Da må en ekstra kassett være montert. Du kan også slå av funksjonen for automatisk bytte av kassett. (Slå opp på Automatisk bytte av kassett på side 5-15.) Papiret må ligge i samme retning. OPERATØRHÅNDBOK 1-7 Navn på delene 1-8 OPERATØRHÅNDBOK 2 Forberedelser I dette kapitlet får du vite hvilke forberedelser du må gjøre før du bruker kopimaskinen. Legge i papir OPERATØRHÅNDBOK 2-1 Forberedelser Legge i papir Du kan legge i papir i kassetten eller på bypass-brettet på kopimaskinen.

13 Før du legger i papir Når du åpner en ny pakke papir, må du lufte arkene godt slik at de skilles fra hverandre. Hvis papiret er brettet eller bøyd, må du rette det ut før du legger det i maskinen. Papir som er brettet eller bøyd, kan føre til papirstopp. VIKTIG: Hvis du kopierer på brukt papir (papir som det allerede er kopiert på), må du ikke bruke papir med stifter eller binders. Dette kan skade kopimaskinen og gi dårlig bildekvalitet. Legg papiret i kassetten slik at siden som vendte mot toppen av pakken, vender opp. VIKTIG: Når du bruker papir som det allerede er kopiert på, må du sjekke at alle stifter og binderser er fjernet. Hvis du forsøker å kopiere på ark som er festet sammen, kan det føre til dårlig bildekvalitet eller feil. Rett ut eventuelle bretter og krøller før du legger papiret i kassetten. Hvis du ikke gjør det, kan papiret bli matet feil. Hvis du lar papiret ligge uten innpakning i høy temperatur og høy luftfuktighet, kan det føre til problemer på grunn av fuktige omgivelser. Når du har lagt papir i kassetten, lar du resten av papiret ligge tett i den opprinnelige innpakningen. Hvis kopimaskinen ikke skal brukes på en lang stund, må du ta ut alt papiret fra kassetten og pakke det tett i den opprinnelige innpakningen slik at det beskyttes mot fuktighet. Godtatte papirtyper Du kan stille inn papirstørrelsen som kan mates fra kassetten eller bypassbrettet. (Slå opp på Stille inn papirstørrelse og medietype for bypassbrettet på side 2-8 og Angi en egendefinert størrelse på side 2-10.) 2-2 OPERATØRHÅNDBOK Forberedelser Legge papir i kassetten Standardpapir, resirkulert papir og farget papir kan legges i kassetten. Opptil 300 ark med standardpapir (80 g/m2) eller 100 ark med tykt papir (90 til 105 g/m2) kan legges i om gangen. Du kan benytte disse størrelsene: Ledger til Statement, Oficio 2, A3 til A5R og Folio. VIKTIG: Første gang du legger i papir, og når du endrer papirstørrelse, bruker du betjeningspanelet til å angi kassettstørrelsen. (Slå opp på Gjenkjenne kassettstørrelse på side 2-5.) Dette kan også stilles inn på systemmenyen. (Slå opp på Legge inn egendefinerte størrelser på side 5-16.) [Tommespesifikasjoner] Når du skal bruke størrelsene Oficio 2 og A3 til A5R, må du stille inn størrelsen. (Slå opp på Legge inn egendefinerte størrelser på side 5-16.) [Metriske spesifikasjoner] Når du skal bruke størrelsene Oficio 2 og Ledger til Statement, må du stille inn størrelsen. (Slå opp på Legge inn egendefinerte størrelser på side 5-16.) 1 Trekk kassetten så langt ut som mulig. MERK: Ikke trekk ut flere kassetter samtidig. 2 Trykk ned bunnplaten i kassetten, og fest den. 3 Ta tak i papirbreddeføreren og juster den til papirstørrelsen som skal brukes. Papirstørrelsene er preget i kassetten. OPERATØRHÅNDBOK 2-3 Forberedelser 4 Ta tak i papirlengdeføreren og juster den til papirstørrelsen som skal brukes. Papirstørrelsene er preget i kassetten. VIKTIG: Når du stiller inn Ledgerpapir, flytter du papirlengdeføreren helt ut til høyre og trykker den ned slik det vises i illustrasjonen. 5 Legg papiret inntil breddestøtten, og pass på at det ligger rett. VIKTIG: Pass på at du ikke bøyer eller krøller papiret når du legger det i kassetten. Hvis papiret er krøllet, kan det bli matet feil. Du finner indikatoren som viser maksimalt papirnivå (1), på breddeføreren. Pass på at du ikke legger papir over det maksimale papirnivået. (1) Når du legger papir i kassetten, legger du det slik at den siden som vendte opp i pakken, vender opp. Tilpass alltid bredde- og lengdeføreren til papirstørrelsen før du legger i papiret. Hvis du ikke gjør det, kan papiret bli matet skjevt, eller det kan oppstå papirstopp. Pass på at lengde- og breddeføreren står inntil papiret. Hvis det er en åpning mellom lengde- eller breddeføreren og papiret, justerer du aktuell fører. Hvis førerne ikke berører papiret, kan en annen størrelse enn den som ligger i kassetten, bli vist på displayet for papirvalg. Hvis papiret har blitt krøllet på grunn av fuktighet, legger du det slik at siden som er krøllet, vender mot lengdeføreren. 2-4 OPERATØRHÅNDBOK Forberedelser MERK: Når du legger papir i kassetten, legger du det slik at siden som det skal kopieres på, vender opp. 6 Sett kortet som fulgte med slik at papirstørrelsen som er stilt inn i kassetten, kan ses fra forsiden av kassetten. 7 Skyv kassetten forsiktig inn. MERK: Når kopimaskinen ikke skal brukes på en lang stund, må du ta ut alt papiret fra kassetten, legge det i den opprinnelige innpakningen og lukke posen slik at papiret beskyttes mot fuktighet. Gjenkjenne kassettstørrelse Still inn gjenkjenning av papirstørrelse på betjeningspanelet slik at størrelsen på papiret i kassetten gjenspeiles. Ved levering er kopimaskinen stilt inn for automatisk gjenkjenning i tommer for tommespesifikasjoner eller i millimeter (kolonne AB) for metriske spesifikasjoner. 1 2 Trykk på [Paper Selection] (papirvalg) i tre sekunder. Systemmenyen vises. Trykk på eller for å vise 19.Kassett1Str. Systemmeny: 19.Kassett1Str MERK: Når du skal stille inn størrelsen for ekstrakassettene (2 til 4), viser du 20. Kassett2Str, 21.Kassett3Str og 22.Kassett4Str Trykk på [OK]. Trykk på eller Oficio 2., og velg Auto godkj mm, AutoGodkj tomme eller Trykk på [OK]. Displayet blinker, og du kan begynne å kopiere. OPERATØRHÅNDBOK 2-5 Forberedelser Legge papir på bypass-brettet I tillegg til standardpapir og resirkulert papir kan også spesialpapir (45 til 160 g/m2) benyttes. Opptil 50 ark med standardpapir (80 g/m2) (25 ark med Ledger R, Legal R eller A3, B4, Oficio 2, Folio) kan legges på brettet. Dette er papirstørrelsene som kan benyttes: Ledger R til Statement, A3 til B6R, A6R, Oficio 2, Cardstock, Folio R, 8k, 16k, 16k R, Executive, ISO B5, Envelope #10, Envelope #9, Monarch, Envelope #6.75, Envelope C5, Envelope C4, Envelope DL, OuhukuHagaki, Youkei 2gou og Youkei 4gou. Når du skal kopiere på spesialpapir, bruker du alltid bypassbrettet. MERK: Følgende typer spesialpapir og antall ark kan legges på brettet: Farget papir: 50 ark Postkort: 10 ark Pergament/tykt papir (45 til 160 g/m2): 50 ark til 5 ark (avhengig av papirstørrelse og -tykkelse) VIKTIG: Still inn papirstørrelsen og -typen i henhold til papiret som er lagt på bypass-brettet.

14 (Slå opp på Stille inn papirstørrelse og medietype for bypass-brettet på side 2-8.) Dette kan også stilles inn på systemmenyen. (Stille inn papirstørrelse og medietype for bypass-brettet på side 2-8.) Når du skal bruke papir som ikke har standardstørrelse, registrerer du papiret som egendefinert papir. (Slå opp på Angi en egendefinert størrelse på side 2-10.) Når du legger på tykt papir (90 til 160 g/m2) eller pergament (45 til 63 g/m2), stiller du inn medietypen. (Slå opp på Velge spesielle medietyper på side 2-10.) 1 Åpne bypass-brettet. 2-6 OPERATØRHÅNDBOK Forberedelser MERK: Når du skal legge på papir som er større enn Letter/ A4R, trekker du ut bypassforlengeren. 2 Juster papirbreddeføreren til bredden av papiret. 3 Bruk breddeføreren til å skyve papiret inn til det stopper. VIKTIG: Rett alltid ut postkort og andre typer tykt papir som er bøyd, før bruk. Det kan skje at det ikke er mulig å mate papiret på grunn av papirets kvalitet. Når du legger papir på bypass-brettet, legger du det slik at den siden som vendte opp i pakken, vender ned. Hvis den fremre delen av papiret er bøyd bakover, retter du ut papiret før du legger det på. Kontroller at papiret ikke er krøllet e.l. Hvis papiret er krøllet, kan det føre til at det mates feil. OPERATØRHÅNDBOK 2-7 Forberedelser Stille inn papirstørrelse og medietype for bypass-brettet Juster papiret på bypass-brettet, og registrer papirstørrelsen ved hjelp av betjeningspanelet. Angi også medietypen Trykk på [Paper Selection] (papirvalg) i tre sekunder. Systemmenyen vises. Kontroller at 23.BypassKonfig vises, og trykk deretter på [OK]. Systemmeny: 23.BypassKonfig Trykk på eller, og velg papirstørrelsen. Papirstørrelsene som vises, er oppført i tabellen nedenfor. Hvis du velger Andre standarder eller Egendef. str., går du til Angi andre standardstørrelser på side 2-9 eller Angi en egendefinert størrelse på side Tommespesifikasjoner Universalstr. Ledger R Legal R Letter R Letter Statement R Andre standarder Egendef. str. Metriske spesifikasjoner Universalstr. A3 R A4 R A4 A5 R B4 R B5 R Folio R Andre standarder Egendef. str. VIKTIG: Bruk illustrasjonen som referanse når du stiller inn papiret i ## R på bypass-brettet. 4 Trykk på [OK]. 2-8 OPERATØRHÅNDBOK Forberedelser 5 Trykk på eller, og velg medietypen. Medietypene som vises, er oppført i tabellen nedenfor. Vanlig Transparent Forh.utskr. Etiketter Standard Resirkulert Grovt Pergament Brevhode Farge Forh.hullet Konvolutt Kartong Tykt papir Høy kvalitet Egendefinert (1 til 8) Trykk på [OK]. Displayet blinker, og systemmenyen vises på nytt. Trykk på eller for å vise 00.Innst. ferdig. Trykk på [OK]. Du kan begynne å kopiere. Angi andre standardstørrelser Velg Andre standarder. (Slå opp på Stille inn papirstørrelse og medietype for bypass-brettet på side 2-8. ) Trykk på [OK]. Trykk på eller, og velg papirstørrelsen. Papirstørrelsene som vises, er oppgitt nedenfor. Tommespesifikasjoner A3 R, A4 R, A4, A5 R, A6 R, B4 R, B5 R, B5, B6 R, Folio R, Oficio 2, Executive, ISO B5, Envelope #10, Envelope #9, Monarch, Envelope #6.75, Envelope C5, Envelope C4, Envelope DL, Hagaki, OufukuHagaki, Youkei 2gou, Youkei 4gou, 8k R, 16k R, 16k Metriske spesifikasjoner A6 R, B5, B6 R, Ledger R, Legal R, Letter R, Letter, Statement R, Oficio 2, Executive, ISO B5, Envelope #10, Envelope #9, Monarch, Envelope #6.75, Envelope C5, Envelope C4, Envelope DL, Hagaki, OufukuHagaki, Youkei 2gou, Youkei 4gou, 8k R, 16k R, 16k 4 Gå til trinn 4 (Stille inn papirstørrelse og medietype for bypass-brettet på side 2-8). OPERATØRHÅNDBOK 2-9 Forberedelser Angi en egendefinert størrelse Velg Egendef. str. (Slå opp på Stille inn papirstørrelse og medietype for bypass-brettet på side 2-8.) Trykk på [OK]. Trykk på eller, og angi lengden. Gyldig område er 98 til 297 (mm). Ikke-std. str. L 297 mm Trykk på [OK]. Trykk på eller, og angi bredden. Gyldig område er 148 til 432 (mm). Ikke-std. str. B 148 mm Gå til trinn 4 (Stille inn papirstørrelse og medietype for bypass-brettet på side 2-8). Velge spesielle medietyper Velg aktuell medietype når du skal kopiere på spesialpapir, for eksempel tykt papir (1) eller pergament (2). Når du har valgt medietype, endres fikseringstemperaturen i maskinen slik at den passer til valgt type. 1 2 Trykk på [Media Type] (medietype), og velg ønsket type. Lampen for valgte medietype tennes. Fortsett å kopiere. MERK: Når medietypen er valgt, reduseres kopieringshastigheten OPERATØRHÅNDBOK 3 Grunnleggende betjening Dette kapitlet tar for seg følgende operasjoner: Fremgangsmåte ved vanlig kopiering Zoome kopien Avbryte kopiering Strømsparingsmodus..

15 Automatisk hvilemodus OPERATØRHÅNDBOK 3-1 Grunnleggende betjening Fremgangsmåte ved vanlig kopiering 1 Varme opp Slå strømbryteren PÅ ( ). Startlampen tennes når maskinen er varmet opp. 2 Legge på originalen Legg originalen som skal kopieres, på glassplaten. Plasser originalen slik at den ligger mot bakre, venstre hjørne inntil indikatoren for originalstørrelse. MERK: Slå opp på Legge originaler i dokumentmateren på side 7-3 hvis du vil vite hvordan du plasserer originalen i dokumentmateren (tilleggsutstyr). 3 Velge funksjoner Velg funksjonene du ønsker å bruke. Forstørre eller forminske kopier (Slå opp på side 3-5.) Avbryte kopiering (Slå opp på side 3-7. ) Lage 2-sidige kopier fra forskjellige typer originaler (Slå opp på side 4-2.)* Angi delte kopier (Slå opp på side 4-6.) Angi marger på kopiene (Slå opp på side 4-8.) Lage kopier med rene kanter (Slå opp på side 4-10.) Plassere enten to eller fire originalsider på én enkelt kopiside (Slå opp på side 4-12.) Sortere kopisett automatisk (Slå opp på side 4-19.) *. Tosidigenheten (tilleggsutstyr) er nødvendig. 4 Velge papir Når lampen for automatisk papirvalg er tent, velges automatisk papirstørrelsen som er identisk med originalens størrelse.

16 Trykk på [Paper Selection] (papirvalg) hvis du vil velge en annen papirstørrelse for kopien. 3-2 OPERATØRHÅNDBOK Grunnleggende betjening MERK: Du kan slå av funksjonen for automatisk valg av papirstørrelse. (Slå opp på Velge kassett på side 5-14.) Du kan også velge hvilken kassett som automatisk skal ha prioritet. (Slå opp på Valgt kassett på side 5-15.) 5 Velge bildekvalitet Du kan velge hvilken bildekvalitet som passer til typen original du skal kopiere. Trykk på [Image Quality Selection] (valg av bildekvalitet) til lampen for ønsket bildekvalitet tennes. : Brukes når originalen består av en blanding av tekst og fotografier. : Brukes når et fotografi som er tatt med et fotoapparat, skal kopieres. : Brukes når originaler som inneholder mye tekst, skal kopieres. MERK: Bildekvaliteten som er valgt på systemmenyen, kan endres. (Slå opp på Bildekvalitet på side 5-10.) Tettheten til hver av modiene for bildekvalitet kan justeres. (Slå opp på Justere eksponering for Tekst + foto på side 5-11, Justere eksponering for Foto på side 5-12 og Justere eksponering for Tekst på side 5-12.) Når det er vannrette streker i fotomodus, velger du utjevning. (Slå opp på Behandle foto på side 5-13.) Legg imidlertid merke til at bildene blir grovere når utjevning er benyttet. 6 Justere eksponering av kopiene Eksponeringen av kopiene (tettheten) justeres manuelt. Hvis du ønsker en mørkere kopi, trykker du til høyre på [Exposure Adjustment] (justering av eksponering). Hvis du ønsker en lysere kopi, trykker du til venstre på [Exposure Adjustment]. Hvis du trykker på [Auto Exposure] (automatisk eksponering), stilles optimal eksponering inn automatisk. MERK: Eksponeringen kan justeres med Auto Exposure når den generelle eksponeringen er for lys eller for mørk. (Slå opp på Justere automatisk eksponering (Auto Exposure) på side 5-11.) Kopieksponeringen kan stilles inn på automatisk eksponering når standardinnstillingene angis. (Slå opp på Starttetthet på side 5-10.) Når du trykker på [Exposure Adjustment], flyttes indikatoren i trinn på 0,5, slik at du kan justere eksponeringen enda mer nøyaktig. (Slå opp på Eksponeringstrinn på side 5-11.) Når du har valgt fotomodus ved hjelp av Image Quality Selection (valg av bildekvalitet), kan ikke automatisk eksponering velges. OPERATØRHÅNDBOK 3-3 Grunnleggende betjening 7 Angi antall eksemplarer Bruk talltastatene til å angi og vise antallet eksemplarer du ønsker. Opptil 999 eksemplarer kan angis om gangen. MERK: Maksimalt antall eksemplarer som kan lages om gangen, kan også begrenses. (Slå opp på Kopigrense på side 5-20.) 8 9 Begynne å kopiere Trykk på [Start]. Når Start-lampen lyser grønt, kan du begynne å kopiere. Fullføre kopiering Den ferdige kopien mates ut i utskriftsskuffen. VIKTIG: Utskriftsskuffen har en kapasitet på opptil 250 standardark (80 g/m2). Legg imidlertid merke til at antallet kopier det er plass til, kan variere med hvilken tilstand papiret er i. FORSIKTIG: Når kopimaskinen ikke skal brukes på en stund (for eksempel om natten), slår du av maskinen med strømbryteren. Når den ikke skal brukes på en lang stund, for eksempel i ferien, trekker du støpslet ut av stikkontakten av hensyn til sikkerheten. 3-4 OPERATØRHÅNDBOK Grunnleggende betjening Zoome kopien Modus for automatisk valg av zoom Originalbilder forminskes eller forstørres i henhold til valgt papirstørrelse. Ledger: 129 % (A3: 141 %) Letter (A4) Statement: 64 % (A5: 70 %) VIKTIG: Når dette skal være standardmodus, aktiverer du Automatisk gjengivelse på side Legg på originalen. Originalens størrelse gjenkjennes automatisk Zoomemodus Trykk på [100%/Auto%] slik at Auto%-lampen tennes. Trykk på [Paper Selection] (papirvalg), og velg papiret. Trykk på [Start] for å begynne å kopiere. I denne modusen kan zoomeforholdet angis til alle verdier mellom 25 og 400 % (25 og 200 % med dokumentmateren) i trinn på en prosent. 25% 400% VIKTIG: Når zoomeforholdet endres i modusen for automatisk papirvalg, endres også zoomeforholdet for valgt papirstørrelse tilsvarende. OPERATØRHÅNDBOK 3-5 Grunnleggende betjening 1 Legg på originalen Trykk på, eller [%/OK]. Forstørrelsen vises i displayet for antall eksemplarer og "%" tennes. Endre zoomeprosenten som vises, ved hjelp av Prosenten kan også angis med talltastene. Trykk på [OK]. Når zoomeprosenten er bekreftet, vises antallet eksemplarer i displayet igjen. Trykk på [Start] for å begynne å kopiere. eller. 3-6 OPERATØRHÅNDBOK Grunnleggende betjening Avbryte kopiering Det er nyttig å kunne avbryte kopieringen når du ønsker å kopiere en annen original med forskjellige innstillinger midt i en kopieringsjobb. Når du har laget avbruddskopien, gjenopptas kopieringen av den opprinnelige jobben med de samme innstillingene som var aktivert før du avbrøt Trykk på [Interrupt] (avbryt). Avbruddslampen blinker. Når lampen lyser kontinuerlig, kan avbruddskopien lages. Avbruddskopi er tilgjengelig. Originalen lagres midlertidig mens kopieringen pågår. Legg på originalen for avbruddsjobben, og kopier den. 4 Når du trykker på [Interrupt], etter at avbruddsjobben er kopiert, aktiveres displayet. Fjern originalen, legg på den opprinnelige originalen som du la til side tidligere, og trykk på [Start] for å fortsette å kopiere. OPERATØRHÅNDBOK 3-7 Grunnleggende betjening Strømsparingsmodus Når du trykker på [Energy Saver] (strømsparing), går kopimaskinen over i en modus for lavt strømforbruk selv når strømbryteren er slått PÅ. Displayet for antall eksemplarer på betjeningspanelet endres til "- - -", strømsparingslampen tennes, og alle andre lamper og meldingsdisplay slås av. Trykk på en tast på betjeningspanelet, eller åpne og lukk originaldekslet hvis du ønsker å kopiere. Når dokumentmateren (tilleggsutstyr) er montert, kan du legge en original i materen når du ønsker å kopiere. Det tar ti sekunder før maskinen er klar til å kopiere. MERK: Det er mulig å aktivere strømsparingsmodus automatisk etter en viss tid uten aktivitet på maskinen.

17 (Slå opp på Tid for strømsparing på side 5-23.) 3-8 OPERATØRHÅNDBOK Grunnleggende betjening Automatisk hvilemodus Funksjonen for automatisk hvilemodus brukes til å slå kopimaskinen av etter en viss tid (1 til 240 minutter). "-" vises i displayet for antall eksemplarer, og alle andre lamper og meldingsdisplay blir slått av. Da maskinen ble levert, var dette intervallet på 30 minutter. MERK: I hvilemodus opphører strømtilførselen til alle deler av maskinen unntatt selve kontrollenheten. Når strømbryteren slås av, opphører strømtilførselen til alle deler av maskinen, også bruksdelen. I displayet for antall eksemplarer vises "-" i omtrent fem sekunder etter at strømbryteren er slått av. Trykk på [Energy Saver] hvis du ønsker å fortsette å kopiere. Det tar mindre enn 20 sekunder før maskinen er klar til å kopiere. Automatisk hvilemodus Automatisk hvilemodus er en strømsparingsfunksjon som automatisk aktiveres når det ikke har blitt kopiert på en viss tid. Det kan gå lang tid mellom hver gang en kopimaskin brukes. Det betyr at strømforbruket i hvilemodus utgjør den største delen av det totale strømforbruket. Forbruket av strøm når kopimaskinen ikke er i bruk eller noen glemmer å slå den av etter at arbeidstiden er slutt, kan reduseres ved at hvilemodus aktiveres automatisk. Dermed reduseres også strømregningen. MERK: Du kan selv bestemme hvor lang tid det skal gå før hvilemodus aktiveres. (Slå opp på Tid for hvilemodus på side 5-23.) Automatisk hvilemodus kan også deaktiveres. (Slå opp på Automatisk hvilemodus på side 5-22.) OPERATØRHÅNDBOK 3-9 Grunnleggende betjening 3-10 OPERATØRHÅNDBOK 4 Kopieringsfunksjoner Dette kapitlet tar for seg følgende emner: Lage 2-sidige kopier fra ulike originaltyper Delte kopier Angi marger på kopiene Lage kopier med rene kanter Kopiere to eller fire originaler på en enkelt side Sortere kopisett automatisk Spare toner Programfunksjon...

18 OPERATØRHÅNDBOK 4-1 Kopieringsfunksjoner Lage 2-sidige kopier fra ulike originaltyper Det er mulig å kopiere 2-sidig fra originaler som er innbundet, og fra originaler av typen 2 i 1. MERK: Tosidigenheten (tilleggsutstyr) er nødvendig. Lage 2-sidige kopier fra en 2-sidig original Du kopierer forsiden og baksiden på sammen måten som når du kopierer 2-sidig. Original Innbinding venstrehøyre *1 Ferdig produkt Innbinding venstrehøyre Innbinding venstrehøyre *2 Toppinnbinding Toppinnbinding *2 Innbinding venstrehøyre Toppinnbinding *1 Toppinnbinding *1 Innstilling for rotering av bakside for 2-sidige kopier: AV Innstilling for rotering av bakside for 2-sidige kopier: PÅ *2 MERK: [Tommespesifikasjoner] Du kan bruke papirstørrelsene Ledger, Legal, Letter, Letter R og Statement. A3 til A5R kan også brukes når egendefinerte størrelser er angitt. Tosidigenheten (tilleggsutstyr) er nødvendig. [Metriske spesifikasjoner] Du kan bruke papirstørrelsene fra A3 til A5R. Ledger, Legal, Letter, Letter R og Statement kan også brukes når egendefinerte størrelser er angitt. Tosidigenheten (tilleggsutstyr) er nødvendig. 4-2 OPERATØRHÅNDBOK Kopieringsfunksjoner Lage 2-sidige kopier fra en original som er innbundet (bok osv.) Dobbeltsidige originaler som bøker, magasiner osv. kan kopieres til begge sidene av papiret ved at du trykker på [Start] én gang. Original Innbinding venstre Ferdig produkt Innbundet Innbundet: foran og bak Innbundet Innbundet: foran og bak Innbinding høyre MERK: [Tommespesifikasjoner] Du kan bruke originalstørrelsene Ledger og Letter. Papirstørrelsen som kan brukes, er Letter. Originalstørrelsene A3, B4, A4R, B5R og A5R kan også brukes når egendefinerte størrelser er angitt. Papirstørrelsen kan endres og forstørringen justeres slik at dette passer til originalens størrelse. [Metriske spesifikasjoner] Du kan bruke originalstørrelsene A3, B4, A4R, B5R og A5R. Papirstørrelsene som kan brukes, er A4 og B5. Originalstørrelsene Ledger og Letter kan også brukes når egendefinerte størrelser er angitt. Papirstørrelsen kan endres og forstørringen justeres slik at dette passer til originalens størrelse. Lage 2-sidige kopier fra 1-sidige originaler Du får en 2-sidig kopi ved å kopiere to 1-sidige originaler til forsiden og baksiden av arket. Hvis antallet sider er et oddetall, blir baksiden av det siste arket en blank side. Original # "!! # Kopi " OPERATØRHÅNDBOK 4-3 Kopieringsfunksjoner MERK: Siden som skal kopieres på baksiden av arket, kan også roteres 180 grader. Originalen: innbinding venstre/høyre Kopien: innbinding venstre/høyre: Når du velger AV for rotering av baksiden, kopieres baksiden slik den er. Originalen: innbinding venstre/ høyre Kopien: toppinnbinding: Når du velger PÅ for rotering av baksiden, kopieres baksiden etter at den er rotert 180 grader. Den ferdige kopien er bundet inn på toppen, og hver side kopiert med samme retning. Original Kopi (1) ghi def abc ghi (2) abc def 1 Legg på originalen. MERK: Rotering av baksiden kan også stilles inn på systemmenyen. (Slå opp på Innstilling for rotering av bakside for 2-sidige kopier på side 4-5.) Verdien som blir stilt inn på systemmenyen, blir benyttet ved kopiering. 2 3 Trykk på [2-sided] (tosidig), velg originaltypen og velg eller for å aktivere tilsvarende display. Bruk talltastene til å angi antallet sett du ønsker å kopiere. 4-4 OPERATØRHÅNDBOK def ghi abc, Kopieringsfunksjoner 4 Trykk på [Start]. Kopimaskinen begynner å skanne originalen. Når en original legges i dokumentmateren (tilleggsutstyr), starter kopieringen automatisk. Når originalen legges på glassplaten og originalen er skannet, vises Plasser neste original, og displayet for 2-sidig kopiering blinker. Når dette skjer, gjør du følgende: Skanner. Plasser neste original. 5 6 Bytt ut originalen med den neste, og trykk på [Start]. Kopimaskinen skanner originalen.

19 Powered by TCPDF ( Hvis det ikke er flere originaler som skal skannes, trykker du på [2-sided] eller [OK]. Kopimaskinen begynner å kopiere. Innstilling for rotering av bakside for 2-sidige kopier Følg trinnene nedenfor hvis du vil endre innstillingen for rotering av bakside når du lager 2-sidige kopier. 1 Trykk på [2-sided] (tosidig) i tre sekunder. Systemmenyen, der du kan angi innstilling for rotering av bakside for 2-sidige kopier, vises. 42.Dupleks 2. Rotering på 2 3 Trykk på eller, og velg Rotering på hvis du ønsker å rotere baksiden eller Rotering av hvis den ikke skal roteres. Trykk på [OK]. Displayet blinker, og kopimaskinen blir klar slik at du kan fortsette å kopiere. OPERATØRHÅNDBOK 4-5 Kopieringsfunksjoner Delte kopier Delte kopier fra bokoriginaler Kopier bøker, magasiner osv. med to motstående sider på separate ark. 1 Original 2 1 Kopi 2 MERK: [Tommespesifikasjoner] Du kan bruke originalstørrelsene Ledger og Letter. Papirstørrelsen som kan brukes, er Letter. Originalstørrelsene A3, B4, A4R, B5R og A5R kan også brukes når egendefinerte størrelser er angitt. Papirstørrelsen kan endres og forstørringen justeres slik at dette passer til originalens størrelse. [Metriske spesifikasjoner] Du kan bruke originalstørrelsene A3, B4, A4R, B5R og A5R. Papirstørrelsene som kan brukes, er A4 og B5. Originalstørrelsene Ledger og Letter kan også brukes når egendefinerte størrelser er angitt. Papirstørrelsen kan endres og forstørringen justeres slik at dette passer til originalens størrelse. 4-6 OPERATØRHÅNDBOK Kopieringsfunksjoner Delte kopier fra 2-sidige originaler Originalen kopieres til separate ark som 1-sidige kopier. Original 1 1 Kopi Legg på originalen Trykk på [Split] (del), velg originaltypen og velg å aktivere tilsvarende display. Trykk på [Start]. Kopimaskinen begynner å kopiere. eller for Hvis du har valgt at kopiene skal sorteres, går du til trinn 4. Bytt ut originalen med den neste, og trykk på [Start]. Kopimaskinen skanner originalen. Hvis det ikke er flere originaler som skal skannes, trykker du på [OK]. Kopimaskinen begynner å kopiere. OPERATØRHÅNDBOK 4-7 Kopieringsfunksjoner Angi marger på kopiene Standardmarg [Tommespesifikasjoner] Plasseringen til originalbildet flyttes, og en innbindingsmarg med bredde på 0,13/0,25/0,38/ 0,50/0,63/0,75 tommer (i trinn på 1/8-tomme) opprettes. [Metriske spesifikasjoner] Plasseringen av originalbildet flyttes, og en innbindingsmarg med bredde på 1 til 18 mm (i trinn på 1 mm) opprettes. Original Kopi MERK: Hvis bredden på den venstre innbindingsmargen blir stilt inn når 2-sidig kopiering stilles inn, blir den høyre innbindingsmargen stilt inn automatisk for baksiden hvis rotering av baksiden er angitt. 1 Legg på originalen. VIKTIG: Legg originalen slik at kanten som margen skal flyttes på, vender mot høyre (mot venstre hvis du bruker dokumentmateren (tilleggsutstyr)). Sjekk at originalen ligger riktig. Hvis originalen legges med feil retning, blir ikke innbindingsmargen plassert der den skal. MERK: Innbindingsmargen kan også stilles inn på systemmenyen. (Slå opp på Stille inn margen på side 4-9.) Verdien som blir stilt inn på systemmenyen, blir benyttet ved kopiering. 2 3 Trykk på [Margin] (marg). Marglampen tennes. Trykk på [Start]. Kopimaskinen begynner å kopiere. 4-8 OPERATØRHÅNDBOK Kopieringsfunksjoner Stille inn margen Følg trinnene nedenfor når du skal endre margen. 1 2 Trykk på [Margin] (marg) i tre sekunder. Systemmenyen, der du kan stille inn margen, vises. Trykk på eller 43.Stiftbredde 1 mm, og velg bredden på innbindingsmargen. [Tommespesifikasjoner] Margen kan være 0,13/0,25/0,38/0,50/0,63/0,75 tommer. [Metriske spesifikasjoner] Margen kan være fra 1 til 18 mm. 3 Trykk på [OK]. Displayet blinker, og kopimaskinen blir klar slik at du kan fortsette å kopiere. OPERATØRHÅNDBOK 4-9 Kopieringsfunksjoner Lage kopier med rene kanter Fjerne flekker langs kantene av kopiene (arkslettingsmodus) [Tommespesifikasjoner] Bruk denne funksjonen til å fjerne mørke skygger langs kantene av originalen når du kopierer. Bredden på kanten som skal slettes, kan være 0,13/0,25/0,38/ 0,50/0,63/0,75 tommer. ((A) i illustrasjonen er kantbredden.) [Metriske spesifikasjoner] Bruk denne funksjonen til å fjerne mørke skygger langs kantene av originalen når du kopierer. Bredden på kanten som skal slettes, kan være fra 1 til 18 mm. ((A) i illustrasjonen er kantbredden.) Original Kopi (A) (A) Fjerne flekker langs kantene og midten av kopier som er laget av bøker (bokslettingsmodus) [Tommespesifikasjoner] Bruk denne funksjonen til å få rene kopier av tykke bøker. Bredden på den ytre kanten kan være 0,13/0,25/0,38/0,50/0,63/ 0,75 tommer. Bredden på den midtre kanten blir dobbelt så bred som den ytre kanten. ((A) i illustrasjonen er bredden på den ytre kanten og (B) er bredden på den midtre kanten.) [Metriske spesifikasjoner] Bruk denne funksjonen til å få rene kopier av tykke bøker. Bredden på den ytre kanten kan være fra 1 til 18 mm. Bredden på den midtre kanten blir dobbelt så bred som den ytre kanten. ((A) i illustrasjonen er bredden på den ytre kanten og (B) er bredden på den midtre kanten.) Original Kopi (A) (B) (A) MERK: Bare standardstørrelser kan brukes som originalstørrelse OPERATØRHÅNDBOK Kopieringsfunksjoner 1 Legg på originalen. MERK: Kantbredden kan også stilles inn på systemmenyen. (Slå opp på Stille inn kantbredden på side 4-11.) Verdien som blir stilt inn på systemmenyen, blir benyttet ved kopiering. 2 3 Trykk på [Border Erase] (kantsletting), og velg typen kantsletting slik at eller tennes. Trykk på [Start]. Kopimaskinen begynner å kopiere. Stille inn kantbredden Følg trinnene nedenfor når du skal endre kantbredden. 1 2 Trykk på [Border Erase] (kantsletting) i tre sekunder. Systemmenyen, der du kan stille inn kantbredden, vises. Trykk på eller, og velg kantbredden. 44.Slett kantl. 1 mm [Tommespesifikasjoner] Kantbredden kan være fra 0,13, 0,25, 0,38, 0,50, 0,63 eller 0,75 tommer. [Metriske spesifikasjoner] Kantbredden kan være fra 1 til 18 mm. 3 Trykk på [OK]. Displayet blinker, og kopimaskinen blir klar slik at du kan fortsette å kopiere.

KM-1635 KM-2035 Operatørhåndbok

KM-1635 KM-2035 Operatørhåndbok KM-635 KM-35 Operatørhåndbok OPERATØRHÅNDBOK - I områdene for GEEA kan hvilemodus aktiveres etter mellom og minutter, og strømsparingsmodus kan aktiveres etter, 5, 5, 3, 45, 6, 9 eller minutter. Denne

Detaljer

Din bruksanvisning OLIVETTI D-COPIA 1800 http://no.yourpdfguides.com/dref/2408015

Din bruksanvisning OLIVETTI D-COPIA 1800 http://no.yourpdfguides.com/dref/2408015 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for OLIVETTI D-COPIA 1800. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på OLIVETTI D-COPIA 1800 i bruksanvisningen

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Din bruksanvisning KYOCERA KM-2050 http://no.yourpdfguides.com/dref/3632155

Din bruksanvisning KYOCERA KM-2050 http://no.yourpdfguides.com/dref/3632155 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KYOCERA KM-2050. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KYOCERA KM-2050 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning KYOCERA KM-8030 http://no.yourpdfguides.com/dref/3632126

Din bruksanvisning KYOCERA KM-8030 http://no.yourpdfguides.com/dref/3632126 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KYOCERA KM-8030. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KYOCERA KM-8030 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK. TASKalfa 180/220

OPERATØRHÅNDBOK. TASKalfa 180/220 OPERATØRHÅNDBOK TASKalfa 180/220 Innledning Takk for at du har kjøpt Taskalfa 180/220. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold og

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Operatørhåndbok Denne operatørhåndboken er for modellene KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I denne håndboken viser KM-C2525E til modellen med 25/25 utskrifter

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-4

Din bruksanvisning NOKIA SU-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser VIBRO III DELEOVERSIKT ADVARSLER OG MERKNADER PRODUKTPLASSERING COMPUTER BESKRIVELSE AV COMPUTER HVORDAN BRUKE MASKINEN EGENDEFINERTE PROGRAMMER HVORFOR TRENE MED VIBROPLATE? TRENINGSVEILEDNING KUNDESERVICE

Detaljer

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp Hurtigreferanse

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp Hurtigreferanse hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp Hurtigreferanse hp LaserJet 9055mfp og 9065mfp komme i gang-håndbok Informasjon om opphavsrett 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Reproduksjon,

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-M1100

Din bruksanvisning SHARP MX-M1100 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Magasin 5 (valgfritt) Magasin 6 (innleggsmag.) (valgfritt) Kontrollpanel. Etterbehandler m/stor kapasitet (valgfri) Kontrollpanel

Magasin 5 (valgfritt) Magasin 6 (innleggsmag.) (valgfritt) Kontrollpanel. Etterbehandler m/stor kapasitet (valgfri) Kontrollpanel Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Maskinoversikt Maskinoversikt Funksjoner Maskinen kan ha ulike konfigurasjoner, for eksempel følgende: 8 Kopi E-post Internett-faks Serverfaks Originalmater Magasin (valgfritt)

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 353WK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 353WK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Trinn 1 Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Trinn 2 Fjern all beskyttende

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Dette dokumentet er utformet for hjelpe installasjonsteamet til å forklare funksjonene som er tilgjengelige på WorkCentre Pro/ CopyCentre med valgfri etterbehandler.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med valg av utskriftsmateriale og legger det riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og seks lamper (Fortsett er både en lampe og en knapp). Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok Versjon 1.0 Juli 2008 Kontoretterbehandler LX Brukerhåndbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985)

InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985) InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985) Hurtigreferanse Dokumentnummer: S510-7315-01 Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir 2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv

Detaljer

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut.

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut. Legge i utskriftsmateriale 1 Klikk på et emne for å gå direkte til instruksjonene for å legge i det angitte utskriftsmaterialet Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 13 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Post- og pakkeforsendelser Mater. Relay. Dokumentmatesystem. Hurtiginstallasjonsveiledning. Norsk utgave SV63177-NO Rev. B 1.

Post- og pakkeforsendelser Mater. Relay. Dokumentmatesystem. Hurtiginstallasjonsveiledning. Norsk utgave SV63177-NO Rev. B 1. Post- og pakkeforsendelser Mater Relay 1000 Dokumentmatesystem Hurtiginstallasjonsveiledning Norsk utgave SV63177-NO Rev. B 1. februar 2016 FCC-samsvar Dette utstyret er testet og fastslått å være i samsvar

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i.

2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i. Hurtigreferanse Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i. 5 Legg i stabelen med utskriftsmateriale slik at den anbefalte

Detaljer

Kopireferanse. Brukerhåndbok. Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (funksjoner på kopimaskinen) Merknader Spesifikasjoner

Kopireferanse. Brukerhåndbok. Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (funksjoner på kopimaskinen) Merknader Spesifikasjoner Brukerhåndbok Kopireferanse 1 2 3 4 5 6 Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (funksjoner på kopimaskinen) Merknader Spesifikasjoner Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen. Før

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

1. Dette har du mottatt

1. Dette har du mottatt MANUAL COBRA HD EASY 1. Dette har du mottatt...2 2. Montering og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten...6 5. Vedlikehold... 7 6. Øvrig informasjon... 8 7. Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer