Brukerveiledning Kopireferanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning Kopireferanse"

Transkript

1 Brukerveiledning Kopireferanse

2 Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen nøye før du bruker maskinen. Oppbevar den på et hendig sted slik at det er lett å bruke den som referanse. For å sikre riktig bruk av denne maskinen, er det viktig at du leser sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledningen Systeminnstillinger før den tas i bruk. Viktig Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Selskapet vil ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som oppstår som resultat av håndtering eller bruk av maskinen. : Enkelte av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra din egen maskin. Enkelte typer ekstrautstyr vil ikke være tilgjengelig i alle land. Vennligst ta kontakt med din lokale forhandler for å få mer informasjon. Forsiktig: Bruk av kontrollelementer, justering eller utførelse av andre fremgangsmåter enn de som er angitt i denne håndboken, kan føre til eksponering for farlig stråling. : Maskinenes modellnavn forekommer ikke på de følgende sidene. Kontroller din maskintype før du leser denne håndboken. (For detaljer se s.3 Maskintyper.) Type 1: DSm75 Type : DSm730 Enkelte typer vil ikke være tilgjengelig i alle land. Vennligst ta kontakt med din lokale forhandler for å få mer informasjon. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. For å oppnå god kopikvalitet anbefaler leverandøren at man bruker en toner levert av din leverandør. Leverandøren skal ikke holdes ansvarlig for eventuell skade eller utgifter som kan oppstå på grunn av bruk av annet enn originaldeler fra leverandøren av dine kontorprodukter. Strømkilde 0-40V, 50/60Hz, 7A eller mer Vennligst sørg for å koble strømledningen til en strømkilde som anvist ovenfor. Vil du ha mer informasjon om strømkilde, se i Systeminnstillinger.

3 Håndbøker for denne maskinen Håndbøkene nedenfor inneholder informasjon om hvordan du bruker denne maskinen. Hvis du vil ha informasjon om bestemte funksjoner, se relevante deler av denne håndboken. Håndbøkene som leveres med maskinen, er spesifikke for maskintypen. Du trenger ha Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader for å kunne vise håndbøkene i PDF-format. Maskinen leveres med to CD-er: CD-ROM 1 Operating Instructions CD-ROM Scanner Driver and Document Management Utility Systeminnstillinger (PDF-fil - CD-ROM1) Gir en oversikt over maskinen og beskriver systeminnstillingene (som papirmagasininnstillinger), dokumentserver-funksjoner og feilsøking. Bruk denne håndboken til å finne adressebok-prosedyrer som å registrere faksnumre, e-postadresser og brukerkoder. Sikkerhetsreferanse Denne veiledningen er beregnet på administratorer av denne maskinen. Dokumentet beskriver sikkerhetsfunksjoner som administrator kan bruke for å beskytte data fra å bli manipulert, eller hindrer uautorisert bruk av maskinen. Referer også til denne veiledningen for registreringsprosedyrer for administratorer i tillegg til å stille bruker- og administratorautentisering. Nettverksveiledning (PDF-fil - CD-ROM1) Gir informasjon om konfigurering og bruk av skriveren i et nettverksmiljø, eller ved bruk av programvare. Veiledningen dekker alle modeller og inneholder derfor funksjoner og innstillinger som ikke trenger være relevante for din modell. Bilder, illustrasjoner, funksjoner og støttede operativsystem kan være forskjellige fra din modell. Kopireferanse (denne håndboken) (PDF-fil - CD-ROM1) Beskriver bruk, funksjoner og feilsøking for maskinens kopieringsfunksjon. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> (PDF-fil - CD-ROM1) Beskriver bruk, funksjoner og feilsøking for maskinens faksfunksjon. Faksreferanse <Avanserte funksjoner> (PDF-fil - CD-ROM1) Beskriver avanserte faksfunksjoner, som linjeinnstillinger og prosedyrer for registrering av ID-er. Skriverreferanse (PDF-fil - CD-ROM1) Beskriver systeminnstillinger, bruk, funksjoner og feilsøking for maskinens skriverfunksjon. i

4 Skannerreferanse (PDF-fil - CD-ROM1) Beskriver bruk, funksjoner og feilsøking for maskinens skannerfunksjon. Håndbøker for DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite er et verktøy som er inkludert på CD-ROM-en merket Scanner Driver and Document Management Utility. DeskTopBinder Lite Oppsettveiledning (PDF-fil - CD-ROM) Beskriver installasjonen av, og brukermiljøet til DeskTopBinder Lite i detalj. Denne håndboken kan vises fra [Oppsett]-skjermen når DeskTop- Binder Lite er installert. DeskTopBinder Innføringshåndbok (PDF-fil - CD-ROM) Beskriver bruk av DeskTopBinder Lite og gir en oversikt over funksjonene. Denne veiledningen legges til på [Start]-menyen når DeskTopBinder Lite installeres. Veiledning for Auto Document Link (PDF-fil - CD-ROM) Beskriver bruk av og funksjoner for Auto Document Link installert med DeskTopBinder Lite. Denne veiledningen legges til på [Start]-menyen når DeskTopBinder Lite installeres. Andre håndbøker PS3-tillegg (PDF-fil - CD-ROM1) UNIX-tillegg (tilgjengelig fra en autorisert forhandler, eller som PDF-fil på våre nettsider). ii

5 Hva du kan gjøre med denne maskinen Typer tosidige kopier Ensidig sider Tosidig 1 side " Ensidig Tosidig" Tosidig 1 side Tosidig 1 side " Tosidig Tosidig" Ensidig 4 sider Tosidig 1 side " Ensidig 4 sider Kombinere sider" Tosidig sider Tosidig 1 side " Tosidig 4 sider Kombinere sider" Ensidig 8 sider Tosidig 1 side " Ensidig 8 sider Kombinere sider" Tosidig 4 sider Tosidig 1 side " Tosidig 8 sider Kombinere sider" Forside Bakside Forside Bakside Ensidig 16 sider Tosidig 1 side " Ensidig 16 sider Kombinere sider" Tosidig 8 sider Tosidig 1 side " Tosidig 16 sider Kombinere sider" Forside Forside Bakside Bakside Innbundne originaler " Bok Tosidig" Tosidige ark Forside/bakside på innbundne originaler " Forside og bakside Tosidig" Tosidige ark iii

6 Kopiering av bokoriginaler Ensidig 4 sider Hefte ( " Ensidig Hefte") Åpne til venstre Åpne til høyre Tosidig sider Hefte ( " Tosidig Hefte") Åpne til venstre 1 3 Åpne til høyre 3 1 Ensidig Magasin ( " Ensidig Magasin") Åpne til venstre Åpne til høyre Tosidig Magasin ( " Tosidig Magasin") Åpne til venstre Åpne til høyre iv

7 Kombinere flere sider på en enkelt side ( "Ensidig Kombinere") Ensidig sider Ensidig 1 side Tosidig 1 side Ensidig 1 side Ensidig 4 sider Ensidig 1 side Tosidig sider Ensidig 1 side Ensidig 8 sider Ensidig 1 side Tosidig 4 sider Ensidig 1 side Kopiere originaler, for eksempel bøker ( "Seriekopier") Innbundne originaler Ensidige ark Kopiere tosidige ark på ensidige ark ( "Tosidig Ensidig") Tosidig 1 side Ensidig sider Innbundne originaler Tosidige ark Forside/bakside på innbundne originaler Tosidige ark v

8 INNHOLD Håndbøker for denne maskinen...i Hva du kan gjøre med denne maskinen...iii nad...1 Slik leser du denne håndboken... Maskintyper...3 Funksjoner som krever ekstrautstyr...4 Kontrollpanelet...5 Skjermpanel Plassere originaler Originaler...9 Format og vekt på anbefalte originaler...9 Formater som registreres av Automatisk papirvalg...10 Område med manglende bilde...1 Plassere originaler...13 Originalretning...13 Plassere originaler på glassplaten...14 Plassere originalene i den automatiske dokumentmateren Kopiering Grunnleggende fremgangsmåte...19 Serieavbruddskopiering...0 Lydsignal for original...1 Forhåndsinnstille jobb...1 Kopiere fra magasin... Bruke magasin som en multiarkmater... Konvolutter...5 Kopiering fra multiarkmateren...8 Kopimaskinfunksjoner...31 Justere kopiens bildeintensitet...31 Velge innstilling for originaltype...3 Velge kopipapir...33 Forhåndsinnstilling av Forminsk/Forstørr...36 Zoom...37 Automatisk form./forst Forstørring...38 Uavhengig zoom (%)...39 Uavhengig zoom (mm)...40 Sortering...41 Bunkesortering...43 Stifting...44 Tosidig...47 Ensidig Kombinere...49 Tosidig Kombinere...50 Seriekopier...5 vi

9 Kopiere bokoriginaler...53 Bilderepetisjon...55 Doble kopier...56 Sentrering...57 Positiv/Negativ...58 Slette...58 Margjustering...61 Bakgrunnsnummerering...61 Forhåndsinnstilt stempel...6 Eget stempel...63 Datostempel...66 Sidenummerering...68 Omslagsark...71 Skilleark...7 Kapittel...73 Mellomleggsark...73 Lagre data på dokumentserveren...75 Programmer...76 Lagre et program...76 Endre et lagret program...77 Slette et program...77 Hente frem et program Feilsøking Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker...79 Når det vises en melding...79 Hvis du ikke kan lage klare kopier...81 Hvis du ikke kan lage kopier slik du ønsker...8 Når minnet er fullt Brukerverktøy (Kopimaskin/Dokumentserverfunksjoner) Brukerverktøy-menyen (Kopimaskin/dokumentserver-funksjoner)...87 Få tilgang til Brukerverktøy (Kopimaskin/Dokumentserverfunksjoner)...93 Endre standardoppsettet...93 Avslutte Brukerverktøy...93 Innstillinger du kan endre med Brukerverktøy...94 Generelle funksjoner P. 1 / Generelle funksjoner P. / Generelle funksjoner P. 3 / Generelle funksjoner P. 4 / Reproduksjonsgrad P. 1 /...98 Reproduksjonsgrad P. /...98 Redigere P. 1 /...99 Redigere P. / Stempel...10 Inn-/utmating Administratorverktøy vii

10 5. Spesifikasjoner Kombinasjonsdiagram Tilleggsspesifikasjoner INDEKS viii

11 nad Ikke lag kopier av noe som loven forbyr deg å kopiere. Lokal lov forbyr normalt kopiering eller utskrift av følgende: pengesedler, stempelmerker, obligasjoner, aksjebrev, bankanvisninger, sjekker, pass, førerkort. Listen ovenfor er kun veiledende og er ikke fullstendig. Vi påtar oss ikke ansvar for at listen er fullstendig eller korrekt. Hvis du har spørsmål angående lovligheten av å kopiere bestemte objekter, må du konsultere din juridiske rådgiver. 1

12 Slik leser du denne håndboken Symboler I denne håndboken brukes følgende symboler: R ADVARSEL: Dette symbolet viser til en potensiell farlig situasjon der du kan risikere alvorlige eller dødelige skader dersom du bruker maskinen feil, og ikke følger instruksjonene under symbolet. Les instruksjonene, som er inkludert i avsnittet om sikkerhetsinformasjon, i Systeminnstillinger. R FORSIKTIG: Dette symbolet viser til en farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderate skader samt skader på eiendom hvis du misbruker maskinen og ikke følger instruksjonene under symbolet. Les instruksjonene, som er inkludert i avsnittet om sikkerhetsinformasjon, i Systeminnstillinger. ADVARSLER og FORSIKTIGHETSREGLER er merknader for din sikkerhet. Viktig Dersom disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til papirstopp, skade på originaler eller tap av data. Sørg for å lese dette. Før du setter i gang Dette symbolet angir at forhåndskunnskap eller forberedelser kreves før bruk. Dette symbolet viser til forholdsregler som bør tas før bruk, eller handlinger som bør utføres etter feil som oppstår under bruk. Begrensninger Dette symbolet indikerer numeriske begrensninger, funksjoner som ikke kan benyttes sammen eller vilkår der en spesiell funksjon ikke kan benyttes. Henvisning Dette symbolet viser til en referanse. [ ] Taster som er innebygd på maskinens skjermpanel. { } Taster innebygd i maskinens kontrollpanel.

13 Maskintyper Denne maskinen finnes i to modeller med forskjellig kopieringshastighet. For å finne ut hvilken modell du har, se forsiden inne i denne håndboken. Type 1 Type Kopieringshastighet 5 kopier per minutt (A4K, 8 1 / " 11"K) 30 kopier per minutt (A4K, 8 1 / " 11"K) 3

14 Funksjoner som krever ekstrautstyr Hvilke funksjoner som er tilgjengelige, avhenger av konfigurasjonen på maskinen og hvilket ekstrautstyr du har. Se tabellen nedenfor. Nødvendig ekstrautstyr Funksjoner Samlet SADF Blandet format Forhåndsinnstilt jobb Kopier fra multiarkmateren Forskjøvet sortering *3 Forskjøvet bunkesortering *3 Stifting Tosidig Ensidig 4, 8, 16 sider Kombiner -sidig Tosidig 4, 8, 16 sider Kombiner -sidig Seriekopier Angir Bakgrunnsnummerering Forhåndsinnstilt stempel *4 Brukerstempel Lagre fil Automatisk dokumentmater (ADF) Sideforskyverbrett Ekstrautstyr 500-arks bunkesorterer, 1000-arks bunkesorterer *1, * Tosidigenhet Multiarkmater HDD *1 For å kunne bruke 500-arks bunkesorterer, må du ha broenheten. * For å kunne bruke 1000-arks bunkesorterer, må du ha broenheten og papirmagasin. *3 Bunkesorterer eller sideforskyveren er påkrevd. *4 Når du velger engelsk språk i Forhåndsinnstilt stempel, er ikke harddisk påkrevd. Harddisk er nødvendig for alle andre språk. 4

15 Kontrollpanelet Denne illustrasjonen viser kontrollpanelet på en maskin som har alt ekstrautstyr montert. NO ZLFS160E 1. Skjermkontrastknapp Justerer skjermpanelets lysstyrke.. Indikatorer Viser maskinstatus eller indikerer feil. d: Etterfyll stifter-indikator D: Etterfyll toner-indikator B: Etterfyll papir-indikator L: Tilkall service-indikator M: Åpent deksel-indikator x: Indikator for feilmating Vil du ha mer informasjon, se Systeminnstillinger. 3. {Brukerverktøy/Telleverk}-tasten Brukerverktøy Trykk for å tilpasse standardinnstillinger og vilkår til dine egne behov. Telleverk Trykk her hvis du vil kontrollere eller skrive ut telleverk-verdien. Forespørsel Trykk her for å finne hvor du kan bestille forbruksartikler, og hvor du kan ringe når det oppstår en funksjonssvikt. Du kan også skrive ut disse detaljene. 4. Skjermpanel Viser driftstatus, feilmeldinger og funksjonsmenyer. 5. {Kontroller innstillinger}-tasten Trykk her for å kontrollere innstillingene for kopieringsjobbene som er lagt inn. 6. {Program}-tasten Trykk her for å velge program-modus. Se s.76 Programmer. 7. {Nullstill innstillinger}-tasten Trykk for å slette innstillinger som er angitt for tidligere kopijobber. 8. {Energisparing}-tasten Trykk her for å gå til og fra energisparemodus. Vil du ha mer informasjon, se Systeminnstillinger. 9. {Serieavbrudd}-tasten Trykk her for å avbryte en stor kopieringsjobb for å lage kopier innimellom. Se s.0 Serieavbruddskopiering. 10. Hovedstrømindikator og På-indikator Hovedstrømindikatoren tennes når du slår på hovedstrømbryteren. Strømindikatoren lyser når strømmer er på. Viktig Ikke slå av hovedstrømbryteren mens På-indikatoren tennes eller blinker. Det kan føre til feil på harddisken. 5

16 11. Betjeningsbryter Trykk for å slå strømmen på (PÅ-indikatoren lyser). For å slå strømmen av, trykk på bryteren igjen (PÅ-indikatoren slukker). 1. {Prøvekopi}-tasten Trykk for å ta ett sett med kopier eller utskrifter for å kontrollere kvaliteten før du kopierer flere sett. Se s.4 Prøvekopi. 13. {Start}-tasten Trykk her for å starte kopiering. Trykk for å starte skanning eller utskrift av dokumenter som er lagret på dokumentserveren. 14. {Slett/Stopp}-tasten Slett Trykk for å slette et angitt tall. Stopp Trykk på denne for å stanse en jobb som er i gang. 15. {#}-tasten Trykk for å angi en tallverdi. 16. Talltaster Trykk for å angi antallet for kopiering og data for den valgte funksjonen. 17. Funksjonstaster Trykk for å velge en av følgende funksjoner: Kopi Dokumentserver Faks Skriver Skanner 18. Indikator for funksjonsstatus Disse viser status for funksjonene ovenfor: Gul: valgt Grønn: aktiv Rød: avbrutt 6

17 Skjermpanel Funksjonssymbolene som vises, fungerer som valgtaster. Du kan velge eller spesifisere en funksjon ved å trykke lett på symbolene. Når du velger eller angir et element på skjermpanelet, utheves det slik:. Taster som vises som OK kan ikke brukes. Følgende illustrasjon er et eksempel basert på en maskin med 1000 arks bunkesorterer installert. Åpningsskjerm for kopiering NO AHR04S 1. Originalfunksjon, bildeintensitet og spesiell originalfunksjon.. Driftstatus og meldinger. 3. Du kan registrere inntil tre hyppig brukte forminsknings- eller forstørringsforhold i tillegg til det faste størrelsesforholdet. Se s.98 Snarvei Forminsk/Forstørr. 4. Antallet originaler skannet inn i minnet, innstilte kopier og kopier laget. 5. Sorterings-/Bunkesorterings- /Stiftefunksjoner 6. Viser innholdet til snarvei-tastene. Du kan registrere hyppig brukte funksjonstaster i disse tastene. Se s.97 Kopifunksjonstast: F1-F5. 7. Viser tilgjengelige funksjoner. Trykk på et funksjonsnavn for å vise funksjonens meny. Trykk for eksempel på [Forminsk/forstørr] for å hente frem menyen Forminsk/Forstørr. 8. Et bindersmerke viser den valgte funksjonen. 7

18 8

19 1. Plassere originaler Originaler Format og vekt på anbefalte originaler Metrisk versjon Opprinnelig plassering Originalformat Originalvekt Glassplaten Inntil A3 -- ADF (Automatisk dokumentmater) Tommeversjon Ensidige originaler: A3L A5KL Tosidige originaler: A3L A5KL g/m g/m Opprinnelig plassering Originalformat Originalvekt Glassplaten Inntil 11" 17" -- ADF (Automatisk dokumentmater) Ensidige originaler: 11" 17"L 5 1 / " 8 1 / "KL Tosidige originaler: 11" 17"L 5 1 / " 8 1 / "KL lb lb. Antallet originaler som kan plasseres i den automatiske dokumentmateren (ADF), er om lag 50. Vektområdet for originaler når du bruker funksjonen Blandet format er 5 81 g/m, 13,8 1.5 lb. Papir som er større enn 433 mm setter seg lettere fast, krølles eller mates ikke inn rett. 9

20 Plassere originaler Originaler som ikke anbefales for den automatiske dokumentmateren 1 Plassering av følgende originaltyper i den automatiske dokumentmateren kan føre til papirstopp eller skade på originalene. Plasser disse originalene på glassplaten isteden. Andre originaler enn de som er spesifisert på s.9 Format og vekt på anbefalte originaler. Originaler med stifter eller binders Perforerte eller avrevne originaler Krøllete eller brettede originaler Limte originaler Originaler med belegg, som f.eks. termisk papir, kunstpapir, aluminiumsfolie, karbonpapir eller ledende papir Originaler med perforerte linjer Originaler med indekser, merkelapper eller andre utstikkende deler Klebrige originaler, som gjennomsiktig papir Tynne originaler Tykke originaler som postkort Originaler med uegnet vekt Innbundne originaler som bøker Transparente originaler, som overhead-transparenter og gjennomsiktig papir Originalen kan bli tilsmusset hvis den er skrevet med blyant eller lignende. Formater som registreres av Automatisk papirvalg Metrisk versjon Format A3L B4 JIS Opprinnelig plassering Glassplaten ADF (Automatisk dokumentmater) * L A4K L B5 JISK L A5K L 11" 17"L 8 1 / " 14"L 8 1 / " 11"K L 5 1 / " 8 1 / " KL 8 1 / " 13"L *1 10 *1 Du kan velge mellom 8 1 / " 13", 8 1 / 4 " 13", 8" 13" med Brukerverktøy (Systeminnstillinger). Vil du ha mer informasjon, se Systeminnstillinger. * JIS står for Japanese Industrial Standard (japansk industristandard). : Gjenkjennelig format : Ikke gjenkjennelig format

21 Originaler Tommeversjon Format A3L B4 JISL Opprinnelig plassering Glassplaten A4K L B5 JISK L A5K L 11" 17"L 8 1 / " 14"L 8 1 / " 11"K L 5 1 / " 8 1 / " KL 8 1 / " 13"L 8" 10"L 10" 7 1 / 4 " 14"L 10 1 / " L 1 : Gjenkjennelig format : Ikke gjenkjennelig format Glassplaten ADF (Automatisk dokumentmater) Referanseposisjon Horisontal størrelse Vertikal størrelse Maksimum skanningsområde A3 (97 x 40 mm) 11" x 17" (79 x 43 mm) NO CP01AEE ADF (Automatisk dokumentmater) Horisontalt format Vertikalt format Maks. skanneområde (97 x 160 mm) (11" x 49") NO Når du kopierer originaler med ukurant format, må du sørge for at du spesifiserer formatet på originalene. Hvis ikke, kan det hende at bildet ikke kopieres skikkelig. Se s.17 Plassere originaler med spesialformat. 11

22 Plassere originaler Formater det er vanskelig å registrere 1 Det er vanskelig for maskinen å gjenkjenne formatet på følgende originaltyper, derfor må formatene velges manuelt. Originaler med indekser, merkelapper eller andre utstikkende deler Transparente originaler, som overhead-transparenter og gjennomsiktig papir Originaler med mye tekst og bilder Originaler som inneholder heldekkende bilder Originaler som inneholder heldekkende bilder langs kantene Område med manglende bilde Begrensninger Selv om du plasserer originalene korrekt i dokumentmateren eller på glassplaten, kan det hende at det er marger på 3 mm (0,1 ) på alle fire sider på kopiene. 1

23 Plassere originaler Plassere originaler Plasser originalene etter at korrekturlakk eller blekk er helt tørt. Hvis du ikke tar denne forholdsregelen, kan dette føre til en skitten glassplate, som igjen kan gi tilsmussede kopier. Henvisning Hvis du vil ha informasjon om originalformater du kan angi, se s.9 Originaler. For å for eksempel kopiere A3Keller 11" 17"K-originaler med stiftefunksjonen valgt: 1 Originalretning Du kan stille inn originalens retning på følgende måter. (denne funksjonen er nyttig for slitte originaler eller for store originaler): Standard retning Velg denne funksjonen når originalens retning er den samme som kopipapirets retning. 90 dreining Bruk denne funksjonen når du vil kopiere originaler i formatene A3K, B4 JISKeller 11" 17"K. Maskinen roterer kopibildet 90. Dette er nyttig når du kopierer store originaler med stifte-, tosidig-, kombinere- eller stempelfunksjonen. GCGSET3E Det anbefales å bruke denne funksjonen sammen med funksjonen Automatisk papirvalg eller Forhåndsinnstilt Forminsk/forstørr. A Trykk på [Spesiell original]. B Velg originalens retning. 13

24 Plassere originaler 1 Standard retning A Påse at er valgt. B Plasser originalen på glassplaten med forsiden ned. Originalene skal justeres mot det bakre venstre hjørnet. 90 dreining A Plasser originalen i liggende retning og trykk deretter på. C Trykk på [OK]. Plassere originaler på glassplaten A Løft toppdekslet eller ADF. Viktig Ikke åpne toppdekslet eller ADF med makt. Hvis du gjør det, kan dekslet åpnes eller bli skadet. Toppdekslet eller ADF må åpnes mer enn 30. Hvis ikke kan det hende at originalformatet ikke blir korrekt registrert. 1. Plasseringsmerke. Skalering ZLFH140E Start med den første siden som skal kopieres. C Senk toppdekslet eller ADF. Plassere originalene i den automatiske dokumentmateren Innstillinger bør gjøres i følgende situasjoner: Når du plasserer originaler som består av mer enn 50 sider: s.15 Samlet Når du plasserer originaler en etter en: s.16 SADF Når du plasserer originaler med forskjellige formater: s.16 Originaler med blandet format Når du plasserer originaler med spesielt format: s.17 Plassere originaler med spesialformat 14

25 Plassere originaler Originalbunken må ikke overstige grensemerket på sidesperren på ADF. Den siste siden bør ligge nederst. Sørg for at du ikke blokkerer sensoren eller mater originalen ujevnt. Hvis sensoren er blokkert, kan dette få maskinen til å gjenkjenne formatet på det innskannede bildet feil, eller vise en melding om feilmating av papir. Du må i tillegg passe på å ikke plassere originaler eller andre objekter på toppdekselet. Hvis du gjør det, kan det føre til feil på maskinen. Glatt ut originalene før du plasserer dem i ADF. For å forhindre mating av flere ark samtidig, bør du lufte originalene før du plasser dem i den automatiske dokumentmateren (ADF). Plasser originalene i en bunke. Samlet Når du bruker Samle-funksjonen, vil maskinen kopiere originaler på mer enn 50 sider som et enkelt dokument, selv om dokumentene blir lagt på dokumentmateren i deler. Viktig Plasser spesielle originaler, som gjennomsiktig papir, ett om gangen. A Trykk på [Spesiell original]. 1 ZEWH10E 1. Sensorer A Still inn dokumentføreren til originalstørrelsen. B Plasser bunken slik at originalene ligger jevnt med forsiden opp i ADF. B Trykk på [Samlet], og trykk deretter på [OK]. 1. Grensemerke. Dokumentfører ZLFH050E Hvis [SADF] ikke vises, endrer du innstillingene. Se s.105 Skifte til samlet (SADF). C Plasser den første delen av originalen, og trykk deretter på {Start}- tasten. D Etter den første delen av originalene er blitt matet, plasserer du den neste delen. 15

26 Plassere originaler 1 E Når sortering-, kombinere- eller tosidig-funksjon er innstilt, trykk på tasten {#} etter at alle originalene er skannet inn. F Trykk på {Start}-tasten. SADF Når du bruker SADF-modus, mates automatisk hver side når de plasseres, selv om en original er plassert side for side i ADF. Før du setter i gang For å bruke SADF-funksjonen må du gjøre innstillingene i Brukerverktøy (kopi-/dokumentserverfunksjonen) slik at [SADF] vises når du trykker på [Spesiell original]. Se s.105 Skifte til samlet (SADF). Henvisning Vil du ha mer informasjon om standardinnstillinger se s.98 Snarvei Forminsk/Forstørr. A Trykk på [Spesiell original]. Når sortering-, kombinere- eller tosidig-funksjon er innstilt, trykker du på tasten {#} etter at alle originalene er skannet inn. Du kan justere tiden maskinen venter før den er klar for neste original. Se s.105 SADF Auto nullstill. Originaler med blandet format Når du plasserer originaler med ulike format, men med samme bredde i ADF samtidig, kontrollerer maskinen automatisk originalformatene og lager kopier. Når originaler med samme bredde men ulikt format plasseres i ADF, og kopier lages uten at funksjonen for blandede originaler er valgt, kan det hende at deler av originalbildet ikke blir kopiert, eller det kan oppstå papirstopp. Kopi- og skannehastigheten kan bli redusert. Du kan plassere originaler av to forskjellige formater samtidig. Følgende originalformater kan plasseres sammen når denne funksjonen brukes: B Trykk på [SADF], og trykk deretter på [OK]. C Plasser en side av en original, og trykk deretter på {Start}-tasten. D Når maskinen gir melding om å plassere en annen original, plasserer du den neste siden. De neste sidene blir matet automatisk uten å trykke på {Start}-tasten. Metrisk versjon Tommeversjon A3L, A4K, A4L, A5K, A5L,B4 JISL, B5 JISK, B5 JISL 11" 17"L, 8 1 / " 11"K, 8 1 / " 11"L, 5 1 / " 8 1 / "K, 5 1 / " 8 1 / "L, 8 1 / " 14"L, 10" 14"L 16

27 Plassere originaler A Trykk på [Spesiell original]. B Trykk på [Forskjellige formater], og trykk deretter på [OK]. C Juster originalenes bakre og venstre kanter slik at de ligger jevnt som vist. Plassere originaler med spesialformat Når du legger originaler med egendefinert format i ADF, må du spesifisere originalenes format. Papir som har en vertikal lengde på mm (4," 11,6") og en horisontal lengde på 18 1,60 mm (5,1" 49,6"), kan plasseres med denne funksjonen. A Trykk på [Spesiell original]. 1 CP19AE 1. Legg dem i ADF. Vertikalt format D Juster føreren til det bredeste originalformatet. E Plasser bunken slik at originalene ligger jevnt med forsiden opp i ADF. F Trykk på {Start}-tasten. B Trykk på [Egendef. format orig.]. C Angi originalens horisontale format med talltastene og trykk deretter på [#]. Hvis du gjør en feil, trykk på tasten [Nullstill] eller på {Slett/Stopp} og angi deretter verdien på nytt. D Angi originalens vertikale format med talltastene og trykk deretter på [#]. E Trykk på [OK]. F Plasser orginalene, og trykk deretter på {Start}-tasten. 17

28 Plassere originaler 1 18

29 . Kopiering Grunnleggende fremgangsmåte Før du setter i gang Når brukerkode-autentisering er aktivert, vil skjermen for inntasting av brukerkoden vises. Angi brukerkoden med nummertastene, og trykk deretter på {#}-tasten. Ønsker du informasjon om brukerkoder, se Systeminnstillinger. Når grunnleggende autentisering, Windows-autentisering, LDAPautentisering eller integrasjonsserver-autentisering er aktivert vil autentiseringsskjermen vises. Tast inn brukernavnet og passordet, og trykk deretter [Logg inn]. Vil du ha mer informasjon, se Systeminnstillinger. A Kontroller at "d Klar" vises på skjermen. Hvis det vises en annen funksjon, trykker du på tasten {Kopi}. Åpningsskjerm for kopiering B Kontroller at ingen av de tidligere innstillingene er igjen. Når det finnes tidligere innstillinger som fortsatt gjelder, trykker du på tasten {Nullstill innstillinger}, og deretter Enter en gang til. C Plasser originalene. Henvisning s.13 Plassere originaler D Angi de nødvendige innstillingene. E Angi ønsket antall kopier med talltastene. Maksimalt antall kopier kan angis til mellom 1 og 999 (standard: 999). F Trykk på {Start}-tasten. Kopieringen starter. Når du plasserer originalene på glassplaten, trykker du på tasten {#} etter at alle originalene er skannet. Kopiene kommer ut med forsiden ned. Viktig Når grunnleggende autentisering, Windows-autentisering, LDAP-autentisering eller integrasjonsserver-autentisering er aktivert, må du alltid logge av når du er ferdig med å bruke maskinen slik at du hindrer uvedkommende i å bruke denne maskinen. 19

30 Kopiering -Hvordan maskinen fungerer Stoppe maskinen under en flerkopieringsjobb Trykk på tasten {Slett/Stopp}. Gå tilbake til opprinnelig tilstand etter kopiering. Trykk på tasten {Nullstill innstillinger}. Ved sletting av angitte verdier. Trykk på tasten {Slett/Stopp} eller tasten [Nullstill] på skjermpanelet. Slik kontrollerer du innstillingene: Trykk på tasten {Kontroller innstillinger}. Serieavbruddskopiering Bruk denne funksjonen for å avbryte en lang kopieringsjobb for å lage kopier som haster. Begrensninger Du kan ikke bruke funksjonen Serieavbruddskopiering sammen med skannerfunksjonen, eller når faksoriginaler skannes. A Trykk på tasten {Serieavbrudd}. Serieavbrudd-indikatoren tennes. D Trykk på tasten {Serieavbrudd} på nytt. Serieavbrudd-indikatoren slukkes. E Når skjermen ber deg om det, må du plassere det forrige settet med originaler igjen. F Trykk på {Start}-tasten. Innstillingene for forrige kopieringsjobb aktiveres igjen, og maskinen fortsetter å kopiere der den slapp. Når maskinen fortsetter å kopiere A Plasser originalene du vil kopiere. B Trykk på {Start}-tasten. Maskinen stopper forrige originaljobb og begynner å kopiere de nye originalene. C Fjern originalene og kopiene når kopieringen er fullført. D Trykk på tasten {Serieavbrudd} på nytt. Serieavbrudd-indikatoren slukkes. Innstillingene for forrige kopieringsjobb aktiveres igjen, og maskinen fortsetter å kopiere der den slapp. Når skanningen av originalene stoppes. A Fjern originalene som ble kopiert og plasser de originalene du ønsker å kopiere. B Trykk på {Start}-tasten. Kopieringen starter. C Fjern dine originaler og kopier når kopieringen er fullført. 0

31 Grunnleggende fremgangsmåte Lydsignal for original Lydsignalet utløses og en feilmelding vises dersom du etterlater originaler på glassplaten etter kopiering. Se s.96 Tone: original på glassplaten. Forhåndsinnstille jobb Du kan angi innstillingene for neste jobb mens maskinen kopierer forrige. Hvis du ikke vil vente til kopieringen er ferdig, kan du bruke denne funksjonen til å forhåndsinnstille neste kopieringsjobb. Når gjeldende jobb er avsluttet, starter neste jobb automatisk. A Trykk på [Neste] når "Kopierer..." vises. D Trykk på [Til "utskrift"]. Åpningsskjermbildet vises. Når den nåværende jobben er avsluttet starter neste jobb automatisk. Du kan endre skjermen til den nåværende jobben ved å trykke på [Til "utskrift"]. Du kan endre skjermen til den forhåndsinnstilte jobben ved å trykke på [Til "Reservering"]. B Lag innstillingene for neste kopieringsjobb. C Plasser originalene i ADF og trykk på {Start}-tasten. Alle originalene blir skannet. 1

32 Kopiering Kopiere fra magasin Bruk magasin for å kopiere på spesiellt papir (transparenter, etiketter (selvklebende), tykt papir (postkort, konvolutter el.l.), tynt papir og vanlig papir. Du kan gjøre spesielle papirinnstillinger til enhver tid. Du kan bruke magasin som en alternativ multiarkmater når det er midlertidig valgt. Du kan også bruke magasin som et vanlig magasin. Dersom du ikke bruker papir med standardformat, bør du angi vertikale og horisontale mål. Følgende format kan angis. Metrisk versjon Tommeversjon Vertikalt: 100,0 97,0 mm Horisontalt: 148,0 43,0 mm Vertikalt: 3,94" 11,69" Horisontalt: 5,83" 17,00" Hvis du vil ha informasjon om formater, typer og tykkelsen på pairet du kan bruke, eller maksimumsantallet med ark du kan legge inn samtidig, se Systeminnstillinger. For å kopiere på spesiellt papir som transparenter, tykt papir (postkort, konvolutter el.l.), tynt papir eller selklebende etiketter, må du spesifisere papirtypen. Se s.30 Når du kopierer på et spesielt papir. Se i Systeminnstillinger for å få informasjon om å legge i papir. Bruke magasin som en multiarkmater A Velg magasin og trykk deretter på {#}-tasten. Viktig Innstillinger for papirformat og type som er programmert ved hjelp av {#}-tasten, slettes og nullstilles automatisk når kopieringen er fullført. Hvis papirformatet som vises for magasin er forskjellig fra papiret som er lagt i magasinet, kan feilmating forekomme. Forsikre deg om at du har fjernet alt av resterende papir i magasinet etter kopieringen.

33 Kopiere fra magasin Ved kopiering på papir med standardformat Denne innstillingen er nødvendig når du midlertidig kopierer på et papirformat som ikke vises for magasin. Denne innstillingen er ikke nødvendig hvis formatet som vises for magasin samsvarer med det som er lagt i magasinet. Du kan også angi papirformatet direkte, ved å bruke velgeren for papirformat på magasin. Noen konvolutttyper kan føre til feilmating og krøller. Hvis dette skjer, må du dytte ned fuserenhetens grønne hendel. Se s.5 Konvolutter. I tillegg må du sørge for at fronten på konvolutten peker oppover. A Trykk på [Velg format]. B Velg papirformat. C Trykk på [OK]. Ved kopiering på papir med egendefinert format Hvis [-sidig] er valgt for kopiering i [Tosidig/kombinere/serie] (f.eks. [1-sidig] [-sidig]), velg [1-sidig] for kopiering (f.eks. [1-sidig] [1-sidig]). Papiret leveres automatisk til det interne brettet. A Trykk på [Egendefinert]. B Angi originalens vertikale størrelse med talltastene, og trykk deretter på tasten {#}. C Angi den horisontale størrelsen på papiret med talltastene, og trykk deretter på tasten {#}. D For å registrere det egendefinerte formatet trykker du på tasten [Programmere] og deretter på tasten [Avslutt]. Hvis du ikke registrerer et egendefinert format, gå til trinn B. Bare ett egendefinert format kan lagres. Hvis du vil hente opp det lagrede egendefinerte formatet, trykker du på [Hente]. Dersom du ikke registrerer det egendefinerte formatet, blir formatet slettet når du sletter innstillingene. 3

34 Kopiering Når du skal kopiere på spesiellt papir For å kopiere på spesiellt papir som transparenter, tykt papir (postkort, konvolutter el.l.), tynt papir eller selklebende etiketter, må du angi papirtypen i "Spesielt papir". Hvis [-sidig] er valgt for kopiering i [Tosidig/kombinere/serie] (f.eks. [1-sidig] [-sidig]), velg [1-sidig] for kopiering (f.eks. [1-sidig] [1-sidig]). Velg [Tykt papir] dersom papiret veier mer enn 105 g/m (8 lb). A Velg papirtype i Spesielt papir. B Trykk på [OK]. C Plasser orginalene, og trykk deretter på {Start}-tasten. Maks. grensen for bunkesortering av spesialpapir er annerledes enn for vanlig papir. Vil du ha mer informasjon, se Systeminnstillinger. Når du angir transparenter, tynt papir eller selvklebende etiketter, kan ikke funksjonene stifting, sideforskyvning eller sortering brukes. 4

35 Kopiere fra magasin Konvolutter Postkort og konvolutter må mates fra magasin eller multiarkmateren. Noen konvolutttyper kan føre til feilmating og krøller. Hvis dette skjer, må du dytte ned fuserenhetens grønne hendel. Se s.5 Ved kopiering på konvolutter. Konvolutter med en stor klaff må mates fra magasin for å forhindre feilmating. Se illustrasjonen nedenfor. Papirmagasin Konvolutt type Papirmagasin Multiarkmater NO Ved kopiering på konvolutter A Hvis tosidigenheten er installert, åpner du den ved å løfte den. AHR015S 5

36 Kopiering B Lukk opp det høyre dekselet ved å løfte det. AHR016S C Dytt ned den grønne hendelen på fuserenheten, som vist. Viktig Du må sette denne hendelen tilbake til sin opprinnelige posisjon etter at du er ferdig med å kopiere på konvolutter. Hvis du kopierer på vanlig papir uten at denne hendelen er satt tilbake til sin opprinnelige plassering, kan kopikvaliteten bli redusert. D Lukk høyre deksel. ZEWH330E 6

37 Kopiere fra magasin E Hvis tosidigenheten er installert, lukker du den. AHR014S F Trykk på tasten {#}. G Velg papirformatet, og velg deretter [Tykt papir] for papirtypen. H Trykk på [OK]. I Plasser originalene og trykk på {Start}-tasten. Fjern de kopierte arkene ett for ett når du kopierer på transparenter. Når du angir transparenter, tynt papir eller selvklebende etiketter, kan ikke funksjonene stifting, sideforskyvning eller sortering brukes. J Trykk på tasten {Nullstill innstillinger} for å slette innstillingene når kopijobben er ferdig. 7

38 Kopiering Kopiering fra multiarkmateren Bruk multiarkmateren for å kopiere på spesielt papir som transparenter, tykt papir (postkort, konvolutter o.l.) etikettpapir, (selvklebende etiketter), tynt papir og kopipapir som ikke kan plasseres i papirmagasinene. Før du setter i gang Når du kopierer fra multiarkmateren, velger du [1-sidig] for å kopiere i [Tosidig/kombinere/serie] (for eksempel [1-sidig] [1-sidig] eller [-sidig] [1-sidig] ). Maskinen registrerer automatisk følgende formater som standardformater: Metrisk versjon A3L, A4K, A4L, A5L, 8" 13"L, B4 JISL, B5 JISK, B5 JISL, B6 JISL 11" 17"L, 8 1 / " 14"L, 8 1 / " 11"L, 5 1 / " 8 1 / "L, 10" 14"L Velg papirformatet når du skal utføre horisontale kopier. Hvis du bruker formater som ikke er standard, eller spesialpapir, må du taste inn de vertikale og horisontale dimensjonene. Se s.17 Plassere originaler med spesialformat. Følgende formater kan angis: Når du kopierer på OHP-transparenter eller tyngre papir enn 18 g/m (omtrent 34 lb.), må du spesifisere papirtypen. Se s.30 Når du kopierer på et spesielt papir. Du må angi papirformat når du bruker papir (gjennomslagspapir e.l.) men en tykkelse på mindre enn 59g/m. Hvor mange ark som kan legges inn samtidig, avhenger av papirtypen. Maksimalt antall ark bør ikke overskride den øverste grensen. Noen konvolutttyper kan føre til feilmating og krøller. Hvis dette skjer, må du dytte ned fuserenhetens grønne hendel. Se s.5 Konvolutter. I tillegg må du forsikre deg om at fronten på konvolutten peker nedover. Papir som er større enn 433 mm setter seg lettere fast, krølles eller mates ikke inn rett. Ved kopiering på konvolutter, se s.5 Konvolutter. A Åpne multiarkmateren. Metrisk versjon Tommeversjon Tommeversjon Vertikalt: 90,0 97,0 mm Horisontalt: 148,0 600,0 mm Vertikalt: 3,55" 11,69" Horisontalt: 5,83" 3,6" ZEWH110E 8

39 Kopiering fra multiarkmateren B Dytt utløserhendelen for papirføreren opp. D Dytt utløserhendelen for papirføreren ned. "Multiarkmater" velges automatisk. ZEWH0E 1: Utløserhendel for papirføreren C Legg i kopipapiret med forsiden ned, og juster deretter papirføreren. E Velg papirtype og størrelse. Når du kopierer på papir i standardformat ZEWH40E A Trykk på tasten {#}. Skjermen for "Papir i multiarkmater" vises. B Trykk på [Velg format]. ZEWH100E 1: Forlenger : Papirfører Viktig Hvis førerne ikke ligger helt inntil papiret, kan det hende bildene blir skjeve, eller papiret kan bli feilmatet. C Velg papirformat. D Trykk på [OK]. Papiret må ikke stables over grensemerket da dette kan føre til feilmatinger og bildeforskyvninger. Sving forlengeren ut for å støtte papirformater som er større enn A4L, 8 1 / " 11"L. Sørg for å få luft mellom arkene for å unngå at flere ark mates samtidig. 9

40 Kopiering Når du kopierer på papir i egendefinert format A Trykk på tasten {#}. B Trykk på [Egendefinert]. Når du kopierer på et spesielt papir A Trykk på tasten {#}. B Velg papirtype i Spesielt papir. C Legg inn det vertikale papirformatet med talltastene, og trykk deretter på [#]. D Legg inn det vertikale papirformatet med talltastene, og trykk deretter på [#]. Hvis [Horisontal] ikke er uthevet, trykker du på [Horisontal]. Registrer det egendefinerte formatet som er angitt, ved å trykke på [Programmere] og trykk deretter på [Avslutt]. C Trykk på [OK]. F Plasser orginalene, og trykk deretter på {Start}-tasten. Fjern de kopierte arkene ett for ett når du kopierer på transparenter. Når du angir transparenter, tynt papir eller selvklebende etiketter, kan ikke funksjonene stifting, sideforskyvning eller sortering brukes. G Trykk på tasten {Nullstill innstillinger} for å slette innstillingene når kopijobben er ferdig. E Trykk på [OK]. 30

41 Kopimaskinfunksjoner Kopimaskinfunksjoner Justere kopiens bildeintensitet Det finnes tre typer justering. Automatisk bildeintensitet Maskinen justerer bildeintensiteten automatisk. Manuell bildetetthet Du kan justere generelle tettheten på originalen i sju trinn. Kombinert automatisk og manuell bildeintensitet Bruk denne typen når du kopierer originaler med dårlig bakgrunn (som aviser). Du kan justere forgrunnsintensiteten mens bakgrunnsintensiteten er uendret. Automatisk bildeintensitet A Påse at [Automatisk bildeintensitet] er valgt. Manuell bildeintensitet A Trykk på [Automatisk bildeintensitet] hvis du vil avbryte den. B Trykk på [Lysere] eller [Mørkere] for å justere bildeintensiteten. Kombinert automatisk og manuell bildeintensitet A Påse at [Automatisk bildeintensitet] er valgt. B Trykk på [Lysere] eller [Mørkere] for å justere bildeintensiteten. 31

42 Kopiering Velge innstilling for originaltype A Trykk på den aktuelle tasten for å velge originaltype. Velg en av de følgende fem typene for å tilpasse kopieringen til originalene: Tekst Når originalene kun inneholder tekst (ingen bilder). Tekst/Foto Når originaler inneholder fotografier eller bilder sammen med teksten. Foto Når du trenger å reprodusere de delikate graderingene og tonene i fotografier og bilder. Hvis tastene for originaltypene ikke vises A Trykk på [Originaltype]. B Velg originaltype og trykk deretter på [OK]. Svak original Når du trenger å reprodusere originaler som har svake blyantstreker, eller svakt kopierte originaler. Svake linjer kopieres med god lesbarhet. Kopi av kopi Når dine originaler er kopier (kopi av kopier), gjør denne funksjonen at det kopierte bildet kan reproduseres skarpt og klart. Henvisning s.94 Vis originaltype s.95 Kopikvalitet 3

43 Kopimaskinfunksjoner Velge kopipapir Det er to måter å velge kopipapir på: Automatisk papirvalg Maskinen velger et egnet papirformat automatisk, basert på originalformatet og reproduksjonsgraden. Manuelt papirvalg Velg magasinet som inneholder papiret du vil kopiere på: papirmagasin, multiarkmater eller høyvolumsmagasin. Henvisning s.1 Formater det er vanskelig å registrere s.94 Vis papirformat Se følgende tabell for kopipapirformater og retninger som kan brukes med Automatisk papirvalg (når reproduksjonsgraden for kopieringen er 100%). Metrisk versjon Opprinnelig plassering Papirformat og retning Glassplaten A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, 8 1 / " 13"L ADF (Automatisk dokumentmater) A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5KL Tommeversjon Opprinnelig plassering Glassplaten ADF (Automatisk dokumentmater) Papirformat og retning 11" 17"L, 8 1 / " 14"L, 8 1 / " 11"KL 11" 17"L, 8 1 / " 14"L, 8 1 / " 11"KL, 5 1 / " 8 1 / "KL, 10" 14"L Bare papirmagasinene som har papirtype-innstillingen [Skjul] eller [Resirkulert papir] og [Ja] for Bruk Automatisk papirvalg, kan velges i med funksjonen automatisk papirvalg. Vil du ha mer informasjon, se Systeminnstillinger. Automatisk papirvalg kan ikke benyttes hvis alle papirmagasinene er angitt til noe annen enn [Skjul] eller [Resirkulert papir]. 33

44 Kopiering Automatisk papirvalg A Påse at [Autom. papirvalg] er valgt. Magasiner med et merke vil ikke bli valgt automatisk. Vil du ha mer informasjon, se Systeminnstillinger. Manuelt papirvalg A Velg papirmagasin, multiarkmater eller høyvolumsmagasin. Det valgte papirmagasinet utheves. Henvisning s.8 Kopiering fra multiarkmateren Hvis tastene for papirtype ikke vises A Trykk på [Autom. papirvalg]. B Velg papirtype. 34

45 Kopimaskinfunksjoner -Rotert kopi Hvis originalretningen er en annen (L eller K) enn papiret det skal kopieres på, vil denne funksjonen rotere bildet av originalen med 90 slik at det passer til kopipapiret. Denne funksjonen virker når [Autom. papirvalg] eller [Autom. forminsk/ forstørr] er valgt. Se s.33 Automatisk papirvalg. R R NO GCROTA0E Standardinnstillingen for automatisk valg av magasin er [Med bilderotering]. Du kan ikke bruke funksjonen Rotert kopi hvis innstillingen endres til [Uten bilderotasjon] eller [Av]. Se s.94 Automatisk magasinbytte. Du kan ikke bruke funksjonen Rotert kopi når du forstørrer på papirformatene A3, B4 JIS eller 11" 17", 8 1 / " 14". I slike tilfeller må du plassere originalen i L retning. Originalformat og retning Kopipapirformat og retning Du kan ikke rotere: A4, B5 JIS eller A5 Når du forstørrer til B4 JIS eller A3 K GCROTA1E GCROTAE Du kan imidlertid bruke: A4, B5 JIS eller A5 L GCROTA3E Når du forstørrer til B4 JIS eller A3 GCROTA4E Du kan ikke bruke funksjonen Rotert kopi når [ venstre] eller [ topp] er valgt for stifting med 1000-arks bunkesorterer. Se s.44 Stifting. Du kan ikke bruke funksjonen Rotert kopi hvis stiftefunksjonen er valgt ved bruk av 500-arks bunkesortereren. 35

46 Kopiering Forhåndsinnstilling av Forminsk/Forstørr A Trykk på [Forminsk/forstørr]. Du kan velge en forhåndsinnstilt reproduksjonsgrad. Basispunkt Basispunktet for Forminsk/Forstørr varierer avhengig av hvordan originalen ble skannet. Når originalen legges på glassplaten, er det øverste venstre hjørnet basispunktet. Når den legges i ADF er det nedre venstre hjørne som er basispunktet. GLFX090E 1. Basispunkt ved plassering på glassplaten.. Basispunkt ved plassering i ADF. Henvisning Beslektede grunninnstillinger: s.98 Snarvei Forminsk/Forstørr s.99 Forstørr/Forminsk prioritet For å velge en forhåndsinnstilt reproduksjonsgrad på åpningsskjermbildet må du trykke på hurtigtasten Forminsk/forstørr og gå til trinn D. B Trykk på [Forstørr] eller [Forminsk]. C Velg reproduksjonsgrad og trykk deretter på [OK]. D Plasser orginalene, og trykk deretter på {Start}-tasten. -Margforskyvningsfunksjon Bruk Margforskyvning for å forminske bildet til 93% av originalformatet med sentrum som referanse. Du kan registrere denne funksjonen som en hurtigtast på åpningsskjermbildet. Ved å kombinere denne med Forminsk/Forstørr-funksjonen, kan du utstyre den forstørr/forminsk-kopien med en marg. Henvisning Beslektede grunninnstillinger: s.97 Kopifunksjonstast: F1-F5 s.99 Reproduksjonsgrad for margforskyvning 36

47 Kopimaskinfunksjoner A Trykk på [Margforskyvning]-tasten som vises i åpningsskjermbildet. A Trykk på [Forminsk/forstørr]. B Hvis du ikke vil kombinere denne funksjonen med Forminsk/Forstørr-funksjonen, plasserer du originalene og trykker deretter på {Start}-tasten. Zoom Du kan endre reproduksjonsgrad i trinn på 1%. Du kan også velge et forhåndsinnstilt forhold som er nær det du ønsker ved hjelp av [Forminsk] eller [Forstørr] og så justere forholdet med [n] eller [o]. B Angi reproduksjonsgraden. Velge reproduksjonsgrad med [n] og [o] A Velg en forhåndsinnstilt reproduksjonsgrad som er nær den du ønsker, ved hjelp av tastene [Forminsk] og [Forstørr]. B Juster forholdene med [n] eller [o]. Trykk på [n] eller [o] for å endre forholdet i trinn på 1% Hvis du holder nede [n] eller [o], endres forholdet i trinn på 10% Hvis du har angitt feil tall, kan du justere det med [n] eller [o]. Endring av forholdstall med talltastene A Trykk på [Repr.grad]. B Angi forholdstallet med talltastene. C Trykk på [#]. D Trykk på [OK]. C Plasser orginalene, og trykk deretter på {Start}-tasten. 37

48 Kopiering Automatisk form./forst. Maskinen kan velge en passende reproduksjonsgrad med utgangspunkt i valgt papir og originalen(e)s størrelse. Du kan ikke bruke Rotert kopi når du forstørrer til B4 JIS eller A3-format. Når du forstørrer til kopipapir i B4- eller A3-format, må du plassere originalen i retningen L. Henvisning s.1 Formater det er vanskelig å registrere Du kan plassere originaler med forskjellig format i den automatiske dokumentmateren samtidig. Se s.16 Originaler med blandet format. A Trykk på [Autom. forminsk/forstørr]. Du kan ikke bruke multiarkmateren med denne funksjonen. Se følgende tabell for mulige formater og retninger på originalen som du kan bruke når du benytter Automatisk forstørring/forminskning: Metrisk versjon Opprinnelig plassering Glassplaten ADF (Automatisk dokumentmater) Tommeversjon Originalformat og retning A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, 8 1 / " 13"L A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5KL B Velg papirmagasin. C Plasser originalen, og trykk så på {Start}-tasten. Forstørring Denne funksjonen kalkulerer et forstørrings- eller forminskningsforhold basert på lengdene på originalen og kopien. Opprinnelig plassering Originalformat og retning Glassplaten 11" 17"L, 8 1 / " 14"L, 8 1 / " 11"KL 38 ADF (Automatisk dokumentmater) 11" 17"L, 8 1 / " 14"L, 8 1 / " 11"KL, 10" 14"L, 5 1 / " 8 1 / "KL Mål og spesifiser lengdene på originalen og kopien ved å sammenligne A med a.

49 Kopimaskinfunksjoner A Trykk på [Forminsk/forstørr]. Uavhengig zoom (%) Kopier kan forminskes eller forstørres med forskjellig reproduksjonsgrad i vertikal og horisontal retning. B Trykk på [Spesif. forhold]. C Påse at [Forstørring] er uthevet. D Angi lengden på originalen med talltastene og trykk så på [#]. Du kan angi størrelser innenfor følgende intervaller: Metrisk versjon Tommeversjon mm (i 1 mm trinn) 0,1" 99,9" (i trinn på 0,1") E Angi lengden på kopien med talltastene og trykk så på [#]. For å endre lengden etter at du har trykket [#], velger du [Original] eller [Kopi] og taster inn lengden. F Trykk på [OK] to ganger. G Plasser orginalene, og trykk deretter på {Start}-tasten. a: Horisontal reproduksjonsgrad b: Vertikal reproduksjonsgrad Du kan også velge et forhåndsinnstilt forhold som er nær det du ønsker ved hjelp av [Forminsk] eller [Forstørr] og så justere forholdet med [n] eller [o]. A Trykk på [Forminsk/forstørr]. B Trykk på [Spesif. forhold]. C Trykk på [Uavh. zoom (%)]. Endring av forholdstall med talltastene CPP01EE A Trykk på [Horisontal]. B Angi forholdstallet med talltastene og trykk deretter på [#]. C Trykk på [Vertikal]. D Angi forholdstallet med talltastene og trykk deretter på [#]. E Trykk på [OK]. 39

50 Kopiering For å velge forholdet med [n] og [o] A Trykk [med no]. B Trykk på [Horisontal]. C Juster forholdene med [n] eller [o]. Trykk på [n] eller [o] for å endre forholdet i trinn på 1% Hvis du holder nede [n] eller [o], endres forholdet i trinn på 10% Hvis du har angitt feil forholdstall, kan du justere det med [n] eller [o]. D Trykk på [Vertikal]. E Juster forholdene med [n] eller [o]. F Trykk på [OK]. D Trykk på [OK]. E Plasser orginalene, og trykk deretter på {Start}-tasten. Uavhengig zoom (mm) En egnet reproduksjonsgrad blir automatisk valgt når du angir den horisontale og den vertikale lengden på originalen og på kopien du ønsker. Før du setter i gang Angi de vertikale og horisontale størrelsene for både original og kopi, som vist. Du kan angi størrelser innenfor følgende intervaller: Metrisk versjon Tommeversjon Vertikalt: mm (i trinn på 1 mm) Horisontalt: mm (i trinn på 1 mm) 0,1" 99,9" (i trinn på 0,1") A Trykk på [Forminsk/forstørr]. B Trykk på [Spesif. forhold]. C Trykk på [Uavh. zoom i mm]. D Angi originalens horisontale format med talltastene og trykk deretter på [#]. E Angi kopiens horisontale format med talltastene og trykk så på [#]. F Angi originalens vertikale format med talltastene og trykk deretter på [#]. G Angi kopiens vertikale format med talltastene og trykk så på [#] Horisontal originalstørrelse. Vertikal originalstørrelse 3. Horisontal kopistørrelse 4. Vertikal kopistørrelse CPM01EE For å endre lengden må du trykke på tasten du vil endre, og angi den nye verdien. H Trykk på [OK] to ganger. I Plasser originalene og trykk deretter på {Start}-tasten.

51 Kopimaskinfunksjoner Sortering Maskinen kan skanne originalene inn i minnet, og sortere kopiene automatisk. Henvisning Beslektede grunninnstillinger: s.106 Velg bunkesortering s.106 Automatisk skanning når minnet er fullt s.105 Rotert sortering: automatisk papir fortsett s.94 Automatisk magasinbytte Sortering Kopier er samlet som sett i fortløpende rekkefølge. Forskjøvet sortering Henvisning Vil du ha informasjon om papirkapasiteten til ekstrautstyret Bunkesorterere, se Systeminnstillinger 500-arks bunkesorterer/1000- arks bunkesorterer/sideforskyverbrett Hver gang kopiene til ett sett eller en jobb leveres, vil den neste kopien bli forskøvet for å separere hvert sett eller jobb. Hvis sideforskyverbrettet er installert, utfører det denne funksjonen ved å bevege seg fra side til side. A Trykk på [Sortering] eller [Rotert sort]. Når bunkesorterer ikke er installert Rotert sortering Annethvert kopisett roteres 90 KL og mates ut til kopieringsbrettet. Når 500-arks bunkesortereren er installert. For å kunne bruke den roterende sorteringsfunksjonen kreves det to papirmagasin med papir med likt format, men forskjellig retning (KL). Vil du ha mer informasjon, se Systeminnstillinger. 41

52 Kopiering Når 1000-arks bunkesortereren er installert. Når ekstrautstyret Bunkesorterer er installert, bruk Brukerverktøy for å vise [Rotert sort]. Se s.105 Inn-/utmating Velge bunkesortering. B Angi antallet kopisett med talltastene. Begrensninger Maksimalt antall sett er 999. For å bekrefte typen bunkesorterer trykker du på tasten {Prøvekopi}. Se s.4 Prøvekopi. C Plasser originalene. Når du plasserer originaler på glassplaten, må du starte med den første siden som skal kopieres. Når du plasserer originaler i den automatiske dokumentmateren må du legge den første siden øverst. Når du plasserer originaler på glassplaten eller i de automatiske dokumentmateren i Samletmodus, må du trykke på tasten {#} når alle originalene er skannet inn. D Trykk på {Start}-tasten. Prøvekopi Bruk denne funksjonen for å kontrollere kopiinnstillingene før du setter i gang en stor kopijobb. Denne funksjonen kan bare brukes når sorteringsfunksjonen er slått på. A Velg Sortering og eventuelle andre funksjoner, og plasser deretter originalene. B Trykk på tasten {Prøvekopi}. ZHWS00E Ett kopisett leveres som en prøve. C Hvis prøven er akseptabel, trykker du på [Utskrift]. Antallet kopier som lages, er det antallet du spesifiserte minus en for prøvekopien. Hvis du trykker på [Avbryt] etter at du har sjekket resultatene, må du gå tilbake til trinn A for å justere kopiinnstillingene etter behov. Du kan endre innstillingene for stifting, tosidig, kopiretning, stempel, margjustering og omslag/skilleark. Men, avhengig av hvordan disse funksjonene kombineres, er det mulig at bestemte innstillinger ikke kan endres. 4

53 333 Kopimaskinfunksjoner Endre antall sett Du kan endre antallet kopisett under kopiering. Denne funksjonen kan bare brukes når sorteringsfunksjonen er slått på. A Når "Kopierer" vises, trykk på tasten {Slett/Stopp}. B Trykk på [Endre antall]. Bunkesortering Kopier kan samles med hver side forskøvet. Forskjøvet bunkesortering Denne funksjonen grupperer kopier av hver side sammen i en flersidig original. Annenhver side forskyves for lettere å skille dem fra hverandre. Hvis sideforskyverbrettet er installert, utfører det denne funksjonen ved å bevege seg fra side til side. A Trykk på [Bunkesortering]. C Angi antallet kopisett med talltastene, og trykk på tasten {#}. Antallet sett du kan angi, varierer avhengig av når tasten {Slett/ Stopp} trykkes på. D Trykk på [Fortsett]. Kopieringen starter igjen. B Angi ønsket antall kopier med talltastene. C Plasser orginalene, og trykk deretter på {Start}-tasten. Når du plasserer originaler på glassplaten, må du starte med den første siden som skal kopieres. Når du plasserer originaler i den automatiske dokumentmateren må du legge den første siden øverst. Når du plasserer originaler på glassplaten eller i de automatiske dokumentmateren i Samletmodus, må du trykke på tasten {#} når alle originalene er skannet inn. 43

54 Kopiering Stifting Individuelle kopisett kan stiftes sammen. Du kan ikke bruke multiarkmateren med denne funksjonen. Stifteposisjon og innstillinger for original Plasser alle originalene i en retning hvor de kan leses. De blir automatisk rotert og kopiert. Når kopipapiret har samme format og retning som originalen, er følgende stifteposisjoner tilgjengelig: 500-arks bunkesorterer Hvis maskinen er utstyrt med 500-arks bunkesorterer, blir stifteposisjonen fastsatt til "Topp". Opprinnelig plassering K Glassplaten ADF (Automatisk dokumentmater) Stifteposisjon *1 Topp L 44

55 Kopimaskinfunksjoner 1000-arks bunkesorterer Opprinnelig plassering K Glassplaten ADF (Automatisk dokumentmater) Stifteposisjon *1 STAPLEAE Topp L K STAPLE5 STAPLE7 STAPLECE Bunn L STAPLE8 STAPLE30 K * STAPLEDE venstre L STAPLE31 STAPLE33 K * STAPLEEE Øverst L STAPLEADA STAPLE4ADA STAPLE10ADA STAPLE0ADA *1 Denne tabellen viser stifteposisjonene, ikke retningen til leverte kopier. * Ikke tilgjengelig for papirformat som er større enn A4. 45

56 Kopiering A Velg en stifteposisjon. 500-arks bunkesorterer 1000-arks bunkesorterer Når du velger stiftemodus, blir sorteringsfunksjonen også automatisk valgt. Henvisning s.44 Stifteposisjon og innstillinger for original B Angi antallet kopisett med talltastene. C Plasser orginalene, og trykk deretter på {Start}-tasten. Når du plasserer originaler på glassplaten, må du starte med den første siden som skal kopieres. Når du plasserer originaler i den automatiske dokumentmateren må du legge den første siden øverst. Når du plasserer originaler på glassplaten eller i de automatiske dokumentmateren i Samlet-modus, må du trykke på tasten {#} når alle originalene er skannet inn. 46

57 Kopimaskinfunksjoner Tosidig Det finnes tre typer av tosidig kopiering: Ensidig Tosidig Kopierer ensidige ark på ett tosidig ark. Originalens retning og fullførte kopier Kopierte bilder avviker fra originalens retning (vertikalt K eller horisontalt L ). Hvordan plassere originalen Kopi *1 Topp mot topp Vertikal 90 vending Topp mot bunn Tosidig Tosidig Kopierer ett tosidig ark på ett tosidig ark. Horisontal Topp mot topp 90 vending Topp mot bunn NO GCRYOU1E *1 Tabellen viser bilderetningen på forsiden og baksiden av kopiene, ikke retningen på leverte kopier. Tosidig Ensidig Kopier hver side av en tosidig original på to separate ark. Du kan ikke bruke multiarkmateren med denne funksjonen. Maksimal papirvekt som kan brukes med tosidig kopiering er g/m, 17 8 lb. (55 90 kg, 11,3 198,4 lb.). Henvisning s.61 Margjustering Beslektede grunninnstillinger: s.99 Fremre marg: venstre/høyre s.99 Bakre marg: venstre/høyre s.99 Fremre marg: topp/bunn s.99 Bakre marg: topp/bunn 47

58 Kopiering A Trykk på [Tosidig/kombinere/serie]. Du kan også velge Ensidig til tosidig eller Tosidig til tosidig direkte ved å trykke på Kopifunksjon-tasten. Hvis du velger dette, går du til trinn D. B Velg [1-sidig] eller [-sidig] for originalen og deretter velger du [1-sidig] eller [-sidig] for kopien. Når du plasserer originaler på glassplaten, må du starte med den første siden som skal kopieres. Når du plasserer originaler i den automatiske dokumentmateren må du legge den første siden øverst. Når du plasserer originaler på glassplaten eller i de automatiske dokumentmateren i Samletmodus, må du trykke på tasten {#} når alle originalene er skannet inn. Originaler og kopieringsretning Du kan velge retningen. Topp mot topp Topp mot bunn Duplex1 Hvis du vil endre kopiretningen, trykker du på [Retning]. Se s.48 Originaler og kopieringsretning. C Trykk på [OK]. D Plasser orginalene, og trykk deretter på {Start}-tasten. Duplex Du kan endre standardretningen med Brukerverktøy. Se s.96 Kopiretning ved tosidig-modus og s.96 Originalretning ved tosidigmodus. A Trykk på [Tosidig/kombinere/serie]. B Trykk [Retning], velg retningen (original/kopi), og trykk [OK]. 48

59 Kopimaskinfunksjoner Ensidig Kombinere Kombiner flere sider på en arkside. Ensidig, sider Kombinere 1 side Kopierer ensidige originaler til en arkside. Retningen på originalen og bildeposisjonen i kombinere Åpning til venstre R originaler Åpning i topp S originaler GCSHUY1E GCSHVY7E GCSHUYE Ensidig, 4 sider Kombinere 1 side Kopierer 4 ensidige originaler til en arkside. Ensidig, 8 sider Kombinere 1 side Kopierer 8 ensidige originaler til en arkside. Tosidig, 1 side Kombinere 1 side Kopierer 1 tosidig original til en arkside. Ensidig, sider Kombinere 1 side Kopierer tosidig original til en arkside. Ensidig, sider Kombinere side Kopierer 4 tosidig original til en arkside. Ensidig, sider Kombinere side Kopierer 8 tosidig original til en arkside. Plassere originaler (originaler lagt i ADF) Originaler lest fra venstre til høyre Combine5 Originaler lest fra topp til bunn Combine6 Du kan ikke bruke multiarkmateren med denne funksjonen. Henvisning Beslektede grunninnstillinger: s.100 Slett original skygge i Komb. Funksjon s.10 Kopienes rekkefølge ved kombinering s.101 Skillelinje ved kombinering 49

60 Kopiering A Trykk på [Tosidig/kombinere/serie]. Tosidig Kombinere Kombinerer noen av sidene til originalen på ett ark med to sider. Ensidig, 4 sider Kombinere sider Kopierer 4 ensidige originaler til ett ark med to sider per side. B Trykk på [1-sidig] eller [-sidig] for original og deretter trykker du på [Kombinere 1 side] for kopi. GCSHVY9E 1-sidig, 8 sider Kombinere sider Kopierer 8 ensidige originaler til ett ark med fire sider per side. Henvisning s.48 Originaler og kopieringsretning C Velg antallet originaler som skal kombineres, og trykk deretter på [OK]. D Velg papirformat. E Trykk på [OK]. F Plasser orginalene, og trykk deretter på {Start}-tasten. 1. Forside. Bakside GCSHVYAE 50

61 Kopimaskinfunksjoner 1-sidig, 16 sider Kombinere sider Kopierer 16 ensidige originaler til ett ark med åtte sider per side. -sidig, 16 sider Kombinere sider Kopierer 8 tosidige originaler til ett ark med åtte sider per side. GCSHVY5E GCSHVY6E 1. Forside. Bakside -sidig, 4 sider Kombinere sider Kopierer tosidige originaler til ett ark med to sider per side. GCSHVY1E -sidig, 8 sider Kombinere sider Kopierer 4 ensidige originaler til ett ark med fire sider per side. Du kan ikke bruke multiarkmateren med denne funksjonen. Henvisning Beslektede grunninnstillinger: s.49 Retningen på originalen og bildeposisjonen i kombinere s.100 Slett original skygge i Komb. Funksjon s.10 Kopienes rekkefølge ved kombinering s.101 Skillelinje ved kombinering A Trykk på [Tosidig/kombinere/serie]. GCSHVYE 51

62 Kopiering B Trykk på [1-sidig] eller [-sidig] for original og deretter trykker du på [Kombinere sider] for kopi. Bok Tosidig Gir en tosidig kopi av en åpen bokoriginal. Henvisning s.48 Originaler og kopieringsretning C Velg antallet originaler som skal kombineres, og trykk deretter på [OK]. D Velg papirformat. E Trykk på [OK]. F Plasser orginalene, og trykk deretter på {Start}-tasten. Seriekopier Denne funksjonen kopierer forsiden og baksiden til en tosidig original eller to motstående sider i en innbundet original på to ark, hver for seg. Begrensninger Du kan ikke bruke seriekopieringsfunksjonen fra den automatiske dokumentmateren. Bok Ensidig Kopierer en tosidig original på to separate sider. Forside & bakside Tosidig Kopierer begge sidene på en -sidig original på begge sidene av arket. Se følgende tabell for formater på originaler og kopipapir når du bruker en reproduksjonsgrad på 100 % (bok ensidig). Metrisk versjon Original A3L B4 JISL A4L Kopipapir A4K ark B5 JISK ark A5K ark Tommeversjon Original Kopipapir 11" 17"L 8 1 / " 11"K ark 8 1 / " 11"L 5 1 / " 8 1 / "K ark 5

63 Kopimaskinfunksjoner Se følgende tabell for formater på originaler og kopipapir når du bruker en reproduksjonsgrad på 100 % (bok tosidig). Metrisk versjon Original A3L B4 JISL A4L Tommeversjon Kopipapir A4K (tosidig) B5 JIS (tosidig) A5 (tosidig) Kopiere bokoriginaler Kopierer to eller flere originaler i siderekkefølge. Ensidig Hefte Kopierer i siderekkefølge til et sammenfoldet hefte som vist. Åpne mot venstre Original Kopipapir 11" 17"L 8 1 / " 11"(tosidig) 8 1 / " 11"L 5 1 / " 8 1 / "(tosidig) A Trykk på [Tosidig/kombinere/serie]. Åpne mot høyre GCBOOK0E B Trykk på [Serie / bok]. C Trykk på [Seriekopiering]. D Velg [Bok 1-sidig], [Bok -sidig] eller [For&bak -sidig] og trykk deretter på [OK]. E Trykk på [OK]. F Påse at [Autom. papirvalg] er valgt. G Plasser originalen på glassplaten, og trykk deretter på {Start}-tasten. Trykk på tasten {#} når alle originalene er skannet. GCBOOK1E Tosidig Hefte Kopierer tosidige originaler i siderekkefølge til et sammenfoldet hefte som vist. Åpne mot venstre GCAH010E 53

64 Kopiering Åpne mot høyre Tosidig Magasin Kopierer to eller flere tosidige originaler til kopier i siderekkefølge for et magasin (når de er brettet og bunkesortert). Åpne mot venstre GCAH00E Ensidig Magasin Kopierer to eller flere originaler til kopier i siderekkefølge for et magasin når de er brettet og bunkesortert. GCAH030E Åpne mot venstre Åpne mot høyre GCBOOK3E GCAH040E Åpne mot høyre Hvordan papiret skal brettes for å lage et hefte GCBOOK4E GCBOOKE 1. Åpne mot venstre. Åpne mot høyre 54

65 Kopimaskinfunksjoner Hvordan papiret skal brettes for å lage et magasin GCBOOK5E F Trykk på [OK]. G Velg papir. H Plasser orginalene, og trykk deretter på {Start}-tasten. Når du plasserer originaler på glassplaten eller i de automatiske dokumentmateren i Samletmodus, må du trykke på tasten {#} når alle originalene er skannet inn. Bilderepetisjon Originalbildet kopieres gjentatte ganger. GCBOOK6E Du kan ikke bruke multiarkmateren med denne funksjonen. Maskinen velger automatisk reproduksjonsgraden etter papirformatet. Henvisning Beslektede grunninnstillinger: s.100 Slett original skygge i Komb. Funksjon A Velg [Åpning til venstre] eller [Åpning til høyre] med Brukerverktøy. Henvisning s.10 Retning: hefte, magasin B Trykk på [Tosidig/kombinere/serie]. C Trykk på [Serie / bok]. D Trykk på [Bokkopiering]. E Velg [1-sidig hefte], [-sidig hefte], [1-sidig magasin], eller [-sidig magasin], og trykk deretter [OK]. Antallet gjentatte bilder avhenger av originalens størrelse, kopipapirformatet og reproduksjonsgraden. Se for eksempel følgende tabell: Original: A5L/Kopipapir: A4K eller original: A5K/Kopipapir A4L 4 repetisjoner (71%) Repeat1 16 repetisjoner (35%) Repeat 55

66 Kopiering Original: A5K/Kopipapir: A4K eller original: A5L/Kopipapir A4L repetisjoner (100%) 8 repetisjoner (50%) 3 repetisjoner (5%) Doble kopier En original kopieres to ganger på en kopi, som vist. Repeat3 Repeat4 Repeat5 Henvisning Beslektede grunninnstillinger: s.100 Skillelinje ved bilderepetisjon A Velg formatet på kopipapiret og reproduksjonsgraden. B Trykk på [Rediger/stempel]. Du kan ikke bruke multiarkmateren med denne funksjonen. Se følgende tabell for gjeldende formater for originaler og orienteringer når du bruker en reproduksjonsgrad på 100%: Metrisk versjon C Trykk på [Rediger bilde]. D Trykk på [Bilderepetisjon]. E Trykk på [OK] to ganger. F Plasser orginalene, og trykk deretter på {Start}-tasten. Originalformat og retning A5L A4K A5K B5 JISK Tommeversjon Originalformat og retning Kopipapirformat og retning A4K A3L A4L B4 JISL Kopipapirformat og retning 5 1 / " 8 1 / "L 8 1 / " 11"K 5 1 / " 8 1 / "K 8 1 / " 11"L 8 1 / " 11"K 11" 17"L 56

67 Kopimaskinfunksjoner Originaler med formatet A5L (5 1 / " 8 1 / "L) registreres ikke korrekt på glassplaten. Sørg for å velge kopipapir manuelt eller plasser originalene i ADF. Henvisning Beslektede grunninnstillinger: s.101 Skillelinje ved dobbeltkopiering A Trykk på [Rediger/stempel]. Du kan ikke bruke multiarkmateren med denne funksjonen. Originalformater og retninger for sentrering er vist nedenfor. Metrisk versjon Opprinnelig plassering Glassplaten ADF (Automatisk dokumentmater) Originalformat og retning A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, 8 1 / " 13"L A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5KL Tommeversjon Opprinnelig plassering Originalformat og retning B Trykk på [Rediger bilde]. C Trykk på [Dobbeltkopiering]. D Trykk på [OK] to ganger. E Velg papir. F Plasser orginalene, og trykk deretter på {Start}-tasten. Sentrering Glassplaten ADF (Automatisk dokumentmater) 11" 17"L, 8 1 / " 14"L, 8 1 / " 11"KL 11" 17"L, 8 1 / " 14"L, 8 1 / " 11"KL, 5 1 / " 8 1 / "KL, 10" 14"L A Velg papir. B Trykk på [Rediger/stempel]. Du kan midtstille bildet når du kopierer. GCCNTR0E C Trykk på [Rediger bilde]. D Trykk på [Sentrering]. E Trykk på [OK] to ganger. F Plasser orginalene, og trykk deretter på {Start}-tasten. 57

68 Kopiering Positiv/Negativ Hvis originalen er svart og hvit, blir kopibildene det motsatte. Slette Denne funksjonen sletter midtmarg og/eller alle fire kantmarger på originalbildet. Denne funksjonen har tre modus: Marg Sletter originalens kantmarg på kopien. GCHATN1E A Trykk på [Rediger/stempel]. GCCENTE Ryggmarg Sletter originalens midtmarg på kopien. B Trykk på [Rediger bilde]. C Trykk på [Positiv/negativ]. D Trykk på [OK] to ganger. E Velg papir. F Plasser orginalene, og trykk deretter på {Start}-tasten. GCCENT1E Ryggmarg/kant Sletter originalens rygg- og kantmarg på kopien. 58 GCCENT3E

69 Kopimaskinfunksjoner Henvisning Slettebredden er satt til 10 mm (0,4") som standard. Du kan endre denne innstillingen med Brukerverktøy. s.100 Slett rygg s.100 Slett marg Forholdet mellom originalretning og det slettede området er som følger: Velge [Samme bredde] A Trykk på [Samme bredde]. B Angi margbredde for sletting med [n] og [o]. L original K original Hvis du vil endre angitt verdi, trykker du på [n] og [o] og angir den nye verdien. C Trykk på [OK]. Velge [Forskj. bredde] 1: Slettet del : 99 mm (0,1" 3,9") Margsletting A Trykk på [Forskj. bredde]. B Trykk på tasten for den margen du vil endre, og angi margbredde med [n] og [o]. A Trykk på [Rediger/stempel]. B Trykk på [Slette]. C Sett margbredde. C Trykk på [OK]. D Trykk på [OK]. E Plasser orginalene, og trykk deretter på {Start}-tasten. 59

70 Kopiering Midtmarg A Trykk på [Rediger/stempel]. Velge [Samme bredde] A Trykk på [Samme bredde]. B Trykk på [Rygg] og angi bredden for sletting av rygg med [n] og [o]. B Trykk på [Slette]. C Trykk på [Rygg]. D Angi bredden for sletting av rygg med [n] og [o] og trykk på [OK]. E Trykk på [OK]. F Plasser orginalene, og trykk deretter på {Start}-tasten. Midt-/kantmarg A Trykk på [Rediger/stempel]. C Trykk på [Marg] og angi så bredden for sletting av marg med [n] og [o]. D Trykk på [OK]. Velge [Forskj. bredde] A Trykk på [Forskj. bredde]. B Trykk på tasten for den margen du vil endre, og angi margbredde med [n] og [o]. B Trykk på [Slette]. C Trykk på [Rygg/marg]. D Angi margene som skal slettes. C Trykk på [OK]. E Trykk på [OK]. F Plasser orginalene, og trykk deretter på {Start}-tasten. 60

71 Kopimaskinfunksjoner Margjustering Du kan forskyve bildet mot venstre, mot høyre, opp eller ned for å lage en innbindingsmarg. Henvisning Beslektede grunninnstillinger: s.99 Fremre marg: venstre/høyre s.99 Bakre marg: venstre/høyre s.99 Fremre marg: topp/bunn s.99 Bakre marg: topp/bunn s.100 Ensidig tosidig auto. marg: topp mot topp Du kan endre innbindingsmargens bredde slik: C Angi en innbindingsmarg for forsider. Trykk på [ ] og [ ] når du definerer venstre og høyre marg, og på [ ] og [ ] når du definerer topp- og bunnmarg. For å endre angitt verdi trykker du på [ ], [ ], [ ], [ ] for å angi den nye verdien. Hvis du ikke trenger å spesifisere margene for baksidene, går du til trinn E. D Sett en innbindingsmarg for baksider. Trykk på [ ] og [ ] når du definerer venstre og høyre marg, og på [ ] og [ ] når du definerer topp- og bunnmarg. Margen på baksiden av siden er bare tilgjengelig når [-sidig] eller [Kombinere sider] er valgt. E Trykk på [OK] to ganger. F Plasser orginalene, og trykk deretter på {Start}-tasten. Bakgrunnsnummerering Metrisk versjon Tommeversjon 0 30 mm (i 1 mm trinn) 0" 1," (i trinn på 0,1") Bruk denne funksjonen for å få tall skrevet ut i bakgrunnen. Den kan gjøre det lettere å holde styr på konfidensielle dokumenter. A Trykk på [Rediger/stempel]. ZLFX170E B Trykk på [Margjustering]. Du kan angi et tall mellom 1 og

72 Kopiering Henvisning Beslektede grunninnstillinger: s.10 Format s.10 Intensitet A Trykk på [Rediger/stempel]. En av følgende åtte meldinger kan stemples på kopiene med en ramme rundt: "KOPI", HASTER, PRIORITET, Til underretning., FORELØPIG, Til internt bruk, FORTROLIG, UTKAST. Stempelposisjon og originalretning KOPI B Trykk på [Stempel]. C Trykk på [Bakgrunnsnummerering]. D Angi startnummeret med talltastene og trykk deretter på [OK]. E Trykk på [OK] to ganger. F Plasser orginalene, og trykk deretter på {Start}-tasten. 90 vending KOPI KOPI KOPI Forhåndsinnstilt stempel Tast på display Stempelposisjon NO GCSTMP5E Meldinger du bruker ofte, kan lagres i minnet og stemples på kopier. HASTER KOPI FORTROLIG NO Du kan ikke bruke multiarkmateren med denne funksjonen. Bare en melding kan stemples av gangen. Henvisning s.10 Stempelprioritet s.10 Stempelspråk s.10 Stempelposisjon s.103 Stempelformat 6

73 Kopimaskinfunksjoner A Trykk på [Rediger/stempel]. Eget stempel Skriver ut et registrert stempel på kopiene. B Trykk på [Stempel]. C Trykk på [Forhåndsinnst. stempel]. D Velg meldingens nummer. E Trykk på [Alle sider] eller [Kun første siden] for å velge skriftside. Du kan endre posisjonen, størrelsen og tettheten til stemplet Se s.63 Endre stempelposisjon, -størrelse og -tetthet. F Når du er ferdig med å velge innstillinger, trykker du på [OK]. G Trykk på [OK] to ganger. H Plasser orginalene, og trykk deretter på {Start}-tasten. Før du setter i gang Du må ha registrert et brukerstempel før du kan bruke denne funksjonen. Se s.64 Slik programmerer du eget stempel. Stempelposisjon og originalretning GCSTMP0E Endre stempelposisjon, -størrelse og -tetthet A Trykk på [Endre]. B Velg utskriftsposisjonen, størrelsen og intensiteten, og trykk deretter på [OK]. 90 vending Tast på display Stempelposisjon NO GCSTMP6E Du kan ikke bruke multiarkmateren med denne funksjonen. Bare en melding kan stemples av gangen. Du kan kombinere denne funksjonen med bare ett forhåndsinnstilt stempel. 63

74 Kopiering Henvisning Beslektede grunninnstillinger: s.103 Stempelposisjon 1-4 s.103 Stempelformat 1-4 A Trykk på [Rediger/stempel]. Slik endrer du stempelposisjonen A Trykk på [Endre]. B Velg ønsket posisjon og trykk deretter på [OK]. B Trykk på [Stempel]. C Trykk på [Eget stempel]. D Velg stempelnummer. E Trykk på [Alle sider] eller [Kun første siden] for å velge skriftside. Du kan endre stempelposisjonen. Se s.64 Slik endrer du stempelposisjonen. F Når du er ferdig med å velge innstillinger, trykker du på [OK]. G Trykk på [OK] to ganger. H Plasser originalen, og trykk så på {Start}-tasten. Slik programmerer du eget stempel Stempelbildenes område for lesbarhet er mm høyt (0,4" 11,7") og mm (0,4" 17,0") bredt. Hvis verdien overskrider maksimumsområdet (5000 mm, 7,75" ), blir det automatisk justert til en verdi innenfor tillatt område. Opp til fire ofte brukte bilder kan lagres i minnet. A Kontroller at maskinens kopifunksjon er valgt. B Trykk på tasten {Brukerverktøy/ Telleverk}. NO ZEWS050E 64

75 Kopimaskinfunksjoner C Trykk på [Innstillinger for kopimaskin/dokumentserver]. D Trykk på [Stempel]. E Trykk på [Eget stempel]. F Trykk på [Programmer/slett stempel]. G Trykk på [Programmere] og deretter på det stempelnummeret (1 4) du vil programmere. Stempelnummer som vises med m på siden har allerede innstillinger. Hvis stempelnummeret allerede er i bruk, spør maskinen om du vil overskrive det. Trykk på [Ja] eller [Nei]. H Angi navnet på stempelet med bokstavtastene på skjermpanelet. Du kan registrere inntil 10 bokstaver. I Trykk på [OK]. Henvisning Systeminnstillinger J Angi kopiens horisontale format med talltastene og trykk så på [#]. K Trykk [Vertikal], og angi stempelets vertikale format med talltastene og trykk så på [#]. L Plasser originalen for det egendefinerte stemplet på glassplaten og trykk på [Start skanning]. Originalen skannes, og stempelet registreres. Originaler kan ikke skannes fra ADF under programmering av eget stempel. M Trykk på [Avslutt]. N Trykk på [Avslutt]. Menyen for Kopimaskin-/dokumentserver-funksjoner vises. O Trykk på [Avslutt]. Åpningsskjermbildet vises. Slik sletter du eget stempel Viktig Du kan ikke gjenopprette et slettet stempel. A Kontroller at maskinens kopifunksjon er valgt. B Trykk på tasten {Brukerverktøy/ Telleverk}. NO ZEWS050E 65

76 Kopiering C Trykk på [Innstillinger for kopimaskin/dokumentserver]. D Trykk på [Stempel]. E Trykk på [Eget stempel]. F Trykk på [Programmer/slett stempel]. G Trykk på [Slett] og deretter på stempelnummeret du vil slette. H Velg [Slett], og trykk deretter på [Avslutt]. I Trykk på [Avslutt]. Menyen for Kopimaskin-/dokumentserver-funksjoner vises. J Trykk på [Avslutt]. Åpningsskjermbildet vises. Datostempel Bruk denne funksjonen hvis du vil at kopiene skal dateres. AHR018S Du kan velge blant følgende datoformater: MM/DD/ÅÅÅÅ MM.DD.ÅÅÅÅ DD/MM/ÅÅÅÅ DD.MM.ÅÅÅÅ ÅÅÅÅ.MM.DD Stempelposisjon og originalretning 90 vending Tast på display Stempelposisjon Du kan ikke bruke multiarkmateren med denne funksjonen. Henvisning Beslektede grunninnstillinger: s.103 Format s.104 Font s.104 Stempelposisjon s.104 Stempelinnstilling s.104 Format s.104 Legg over Systeminnstillinger NO GCSTMP7E 66

77 Kopimaskinfunksjoner A Trykk på [Rediger/stempel]. Slik endrer du datoformat A Trykk på [Endre format]. B Trykk på [Stempel]. C Trykk på [Datostempel]. D Trykk på [Alle sider] eller [Kun første siden] for å velge skriftside. B Velg datoformat og trykk deretter på [OK]. Slik endrer du stempelposisjon A Trykk på [Endre]. B Velg ønsket posisjon for datostempelet og trykk deretter på [OK]. Du kan endre formatet og posisjonen til datostempelet. Se s.67 Slik endrer du datoformat. E Når du er ferdig med å velge innstillinger, trykker du på [OK]. F Trykk på [OK] to ganger. G Plasser originalen, og trykk så på {Start}-tasten. 67

78 Kopiering Sidenummerering Bruk denne funksjonen for å skrive ut sidenumre på kopiene. NO CPG0100 Det finnes seks typer sidenummerering ( n er det totale antallet sider i originalen): P1, P, Pn 1/n, /n,...n/n -1-, --,...-n- P.1, P....P.n 1, n 1-1, 1-,..1-n Du kan ikke bruke multiarkmateren med denne funksjonen. Henvisning Beslektede grunninnstillinger: s.104 Stempelformat s.104 Font s.104 Format s.104 Posisjon for tosidig baksidestempling s.104 Sidenummerering ved kombinering s.104 Stempel på eget mellomleggsark s.105 Stempelposisjon s.105 Legg over A Trykk på [Rediger/stempel]. Stempelposisjon og retning på originaler B Trykk på [Stempel]. C Trykk på [Sidenummerering]. D Velg format. 90 vending 68 Tast på display Stempelposisjon NO GCSTMP8E Du kan angi stempelposisjon, sider som skal stemples, og nummerering. Se s.69 Endre stempelposisjon og s.69 Angi første utskriftsside og startnummer.

79 Kopimaskinfunksjoner E Når du er ferdig med å velge innstillinger, trykker du på [OK]. F Trykk på [OK] to ganger. G Plasser originalene og trykk deretter på {Start}-tasten. Endre stempelposisjon A Trykk på [Endre]. B Velg ønsket posisjon og trykk deretter på [OK]. Hvis du vil endre det angitte tallet, trykker du på [Nullstill] eller {Slett/Stopp}, og angir deretter et nytt tall. C Trykk på [Nummerering fra/til] og bruk talltastene til å angi sidetallet som nummereringen skal starte fra. Trykk deretter på tasten {#}. Eksemplet nedenfor viser når den første utskriftssiden er og startnummeret er 3. NO GCANPEJ Angi første utskriftsside og startnummer Hvis du har valgt (P1, P, -1-, --, P.1, P., 1,,) Følgende forklaring bruker P1, P... som et eksempel. Trinnene er de samme for andre tilfeller. A Trykk på [Endre] på høyre side. B Trykk på [Første utskriftsside] og bruk talltastene til å angi originalens sidetall som utskriften skal starte fra. Trykk deretter på tasten {#}. D Trykk på [Siste nummer], og bruk talltastene til å angi sidenummeret der sidenummereringen skal stoppe. Trykk deretter på tasten {#}. Trykk på [til slutten] hvis du ønsker å nummerere alle sidene til slutten. E Når sideangivelsene er fullført, trykker du på [OK]. F Trykk på [OK] tre ganger. 69

80 Kopiering Hvis du valgte (1/5, /5 ) A Trykk på [Endre] på høyre side. B Trykk på [Første utskriftsside] og bruk talltastene til å angi originalens sidetall som utskriften skal starte fra. Trykk deretter på tasten {#}. E Trykk på [Totalt antall sider], angi det totale antallet originalsider med talltastene og trykk deretter på tasten {#}. F Når sideangivelsene er fullført, trykker du på [OK]. Hvis du vil endre innstillinger etter at du har trykket på [OK] trykker du på [Endre] og angir sidetallene på nytt. G Trykk på [OK] tre ganger. Dersom du valgte (1-1, 1-, ) 70 Du kan angi mellom 1 og 9999 som sidetall på originalen der utskriften skal starte fra. Hvis du vil endre det angitte tallet, trykker du på [Nullstill] eller {Slett/Stopp}, og angir deretter et nytt tall. C Trykk på [Nummerering fra/til] og bruk talltastene til å angi sidetallet som nummereringen skal starte fra. Trykk deretter på tasten {#}. D Trykk på [Siste nummer], og bruk talltastene til å angi sidenummeret der sidenummereringen skal stoppe. Trykk deretter på tasten {#}. Gå videre til trinn E når du ikke skal endre. For å skrive ut på den siste siden, trykk [til slutten]. Det siste nummeret er den siste siden det skrives ut på. Hvis [Totalt antall sider] for eksempel er ti, og du ønsker å skrive ut 7 sider opp til side 7 må du taste [7] som [Siste nummer]. Du trenger vanligvis ikke å angi sidetallet. A Trykk på [Endre] på høyre side. B Trykk på [Første utskriftsside] og bruk talltastene til å angi originalens sidetall som utskriften skal starte fra. Trykk deretter på tasten {#}. Hvis du vil endre det angitte tallet, trykker du på [Nullstill] eller {Slett/Stopp}, og angir deretter et nytt tall. C Trykk på [Nr. på 1. kapittel] og bruk deretter talltastene til å angi kapittelnummeret som nummereringen skal starte fra. Trykk deretter på tasten {#}. Du kan angi mellom 1 og 9999 for kapittelnummeret der utskriften skal starte fra.

81 Kopimaskinfunksjoner D Trykk på [Nummerering fra/til] og bruk deretter talltastene til å angi sidetallet som nummereringen skal starte fra. Trykk deretter på tasten {#}. E Trykk på [OK]. F Når sideangivelsene er fullført, trykker du på [OK]. G Trykk på [OK] to ganger. Omslagsark Ved hjelp av denne funksjonen kan du lage omslagsark ved å legge til ekstra sider med en annen type papir eller ved å kopiere eksisterende sider på annet papir. Før du setter i gang Før du velger denne funksjonen, må du stille inn magasin for omslagsark. Vil du ha mer informasjon, se Systeminnstillinger. Omslagsarket må ha samme format og retning som kopipapiret. Du kan ikke plassere kopipapiret i multiarkmateren. Bare omslagsark og mellomleggsark skal plasseres i multiarkmateren. Når du velger Kopi, velger du om forsiden og baksiden skal kopieres ensidig eller tosidig. Vil du ha mer informasjon, se Systeminnstillinger. Forside Den første original-siden kopieres på egne ark for omslag, eller det blir satt inn et omslagsark før den første kopien. Kopi Blank Forside/Bakside Den første og siste siden av originalen kopieres på et eget omslagsark. Kopi Blank GCCOVE0E Henvisning s.101 Omslagsside i Kombinere-modus 71

82 Kopiering A Trykk på [Omslag/mellom.ark]. Mat skilleark med samme størrelse og retning som kopipapiret. Du kan ikke plassere kopipapiret i multiarkmateren. Du kan spesifisere opptil 0 sider. A Trykk på [Omslag/mellom.ark]. B Trykk på [Forside] eller [Forside/ bakside]. C Velg [Kopi] eller [Blank] for omslagsarket. D Velg det papirmagasinet som inneholder papiret som originalene skal kopieres på, og trykk deretter på [OK]. E Plasser originalene i ADF og trykk på {Start}-tasten. Skilleark Bruk denne funksjonen til å kopiere spesifiserte sider at originalen på skilleark. Før du setter i gang Før du velger denne funksjonen, må du velge papirmagasin for skilleark. Vil du ha mer informasjon, se Systeminnstillinger. B Trykk på [Skilleark/Kapittel]. C Trykk på tasten for å velge kapittelnummer. D Angi sidetallet for siden du vil kopiere på et skilleark med talltastene, og trykk deretter på {#}- tasten. E Hvis du vil angi en annen sideplassering, gjentar du trinnene C og D. For å velge kapittel 11 til 0, trykk på tasten [T11 0]. F Når sideangivelsene er fullført, trykker du på [OK]. G Trykk på [OK]. H Velg det papirmagasinet som inneholder papiret som originalene skal kopieres på. I Plasser originalene i ADF og trykk på {Start}-tasten. 7

83 Kopimaskinfunksjoner Kapittel Sidenummerene du angir med denne funksjonen, vises på forsiden av kopiarkene. Før du setter i gang Før du velger denne funksjonen, trykk på tasten [Tosidig/kombinere/ serie] og velg Tosidig (Ensidig Tosidig) eller Kombiner. Denne funksjonen kan bare brukes når du bruker funksjonene Tosidig (Ensidig Tosidig) eller Kombiner. Du kan spesifisere opptil 0 sider. A Trykk på [Omslag/mellom.ark]. G Når sideangivelsene er fullført, trykker du på [OK]. H Trykk på [OK]. I Plasser orginalene, og trykk deretter på {Start}-tasten. Mellomleggsark Det settes inn et mellomleggsark hver gang kopiering fra en ny originalside begynner. Du kan bruke denne funksjonen til automatisk å sette inn et skilleark mellom transparent som kopieres, eller du kan bruke dette som en bunke-funksjon. Du kan også kopiere på skillearkene. B Trykk på [Skilleark/Kapittel]. C Trykk på [Kapittel]. D Trykk på tasten for å velge kapittelnummer. E Skriv inn nummeret på kapittelets første side ved hjelp av talltastene, og trykk deretter på {#}. F Hvis du vil angi ytterligere en side, gjenta trinn D til E. For å velge kapitlene 11 til 0, trykk på tasten [T11-0]. Før du setter i gang Før du velger denne funksjonen, må du velge papirmagasin for skilleark. Vil du ha mer informasjon, se Systeminnstillinger. Mat skilleark med samme størrelse og retning som kopipapiret eller en transparent. 73

84 Kopiering Når det brukes transparenter plassert i multiarkmateren Kopi 1 Blank 1 Trykk på {#}-tasten og velg [Transparent] i Spesielt papir. Se s.30 Når du kopierer på et spesielt papir. A Trykk på [Omslag/mellom.ark]. B Trykk på [Mellomleggsark]. C Velg [Kopi] eller [Blank] og trykk deretter [OK]. D Velg det papirmagasinet som inneholder papiret som originalene skal kopieres på. Når du bruker transparenter, må du åpne multiarkmateren eller angi magasin. E Plasser originalene og trykk deretter på {Start}-tasten. 74

85 Lagre data på dokumentserveren Lagre data på dokumentserveren Dokumentserveren lar deg lagre dokumenter i minnet og skrive dem ut ved behov. Viktig Maskinfeil kan føre til tap av data. Viktige data som lagres på harddisken må du ta sikkerhetskopi av. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for eventuell skade som kan komme som resultat av tap av data. Data som er lagret i dokumentserveren, slettes etter 3 dager (7 timer) som standard. Du kan angi hvor lang tid det skal gå før de lagrede dataene skal slettes automatisk. For mer informasjon om innstillinger, se Systeminnstillinger. A Trykk på [Lagre fil]. B Angi et brukernavn, filnavn eller om nødvendig et passord. C Trykk på [OK]. D Plasser originalene. Henvisning Hvis du vil ha mer informasjon om originaltyper som kan plasseres og hvordan de plasseres, se s.13 Plassere originaler. E Gjør skanneinnstillingene for originalen. F Trykk på {Start}-tasten. Originalene skannes og lagres i minnet. Du stopper skanningen ved å trykke på tasten {Slett/Stopp}. Når du vil gjenoppta skanningen, trykker du på [Fortsett] i bekreftelses-skjermen. For å slette lagrede bilder og avbryte jobben trykker du på [Stopp]. Når du plasserer en original på glassplaten, trykker du på tasten {#} etter at alle originalene er skannet. Hvis du vil kontrollere om dokumentet er blitt lagret, trykker du på {Dokumentserver} for å vise skjermbildet for dokumentvalg. Henvisning Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du skal registrere filnavn, brukernavn eller passord, se Systeminnstillinger. 75

86 Kopiering Programmer Du kan lagre hyppig brukte kopieringsinnstillinger i maskinens minne, og hente dem fram for framtidig bruk. Lagre et program C Trykk på [Registrere]. 76 Du kan lagre opptil 10 programmer. Du kan velge standardmodus eller program nr., 10 som den modus som skal velges når modus slettes eller nullstilles, eller umiddelbart etter at betjeningsbryteren er slått på. Se s.96 Endre åpningsmodus. Papirinnstillinger lagres basert på papirformat. Hvis du har mer enn ett papirmagasin som inneholder samme papirformat, velges magasinet som er prioritert med Brukerverktøy (Systeminnstillinger) først. Vil du ha mer informasjon, se Systeminnstillinger. Programmer blir ikke slettet ved å slå av strømmen til maskinen eller ved å trykke {Nullstill innstillinger}. De blir bare annullert når du sletter dem eller overskriver dem med et annet program. A Endre kopi-innstillingene slik at alle de funksjonene du vil lagre i dette programmet, er valgt. B Trykk på tasten {Program}. ZLFH180E D Trykk på programnummeret du vil lagre. Programnummer som vises med m på siden har allerede innstillinger. Henvisning s.77 Endre et lagret program E Tast inn programmets navn på tastaturet på skjermen. Du kan angi opptil 40 tegn. Henvisning Vil du ha mer informasjon om å angi tegn, se Systeminnstillinger. Hvis du ikke vil angi et programnavn, går du til trinn F. F Trykk på [OK]. Når innstillingene er lagret, vil programnavnet vises på høyre side at det registrerte programnummeret. Etter en stund vil kopieringsskjermen vises.

87 Programmer Endre et lagret program A Kontroller programinnstillingene. For å kontrollere innholdet i et program må du hente det tilbake. Se s.77 Hente frem et program. B Gjenta trinn A til D i Lagre et program. C Trykk på [Registrere]. Gjenta trinn E og F i Lagre et program. Når det er overskrevet, slettes forrige program. Slette et program A Trykk på tasten {Program}. B Trykk på [Slett]. Hente frem et program A Trykk på tasten {Program}. B Trykk på [Hente]. C Trykk nummeret til det programmet du ønsker å hente frem. De lagrede innstillingene vises. Programnummer som vises med m på siden har allerede innstillinger. D Plasser originalene og trykk deretter på {Start}-tasten. C Trykk nummeret til det programmet du ønsker å slette. D Trykk på [Ja]. Programmet slettes, og kopieringsskjermen vises. 77

88 Kopiering 78

89 3. Feilsøking Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Når det vises en melding Følgende tabell inneholder forklaringer på vanlige meldinger. Hvis andre meldinger vises, følger du instruksjonene slik de vises. Hvis du vil ha informasjon om meldinger som ikke er oppført her, se Systeminnstillinger. Melding Årsaker Løsninger Finner ikke originalformat. Kontroller originalens retning. Kontroller papirformatet. Rotert sortering er ikke tilgjengelig med dette formatet. Kan ikke stifte dette papirformatet. Tosidig er ikke tilgjenelig med dette papirformatet. Maksimalt antall sett er*. En original med unormalt format er lagt på. Se s.1 Formater det er vanskelig å registrere. Originalen er ikke plassert. Det finnes ikke kopipapir med samme retning som originalene. Et uvanlig papirformat er plassert. Et papirformat som gjør at Rotert sortering ikke er tilgjengelig, er valgt. Stiftefunksjonen kan ikke brukes med det valgte papirformatet. Et papirformat som ikke er tilgjengelig i tosidigfunksjon, er valgt. Antallet kopier er større enn det største antallet som kan kopieres. Plasser original med egendefinert format på glassplaten. Se s.14 Plassere originaler på glassplaten. Angi horisontal og vertikal verdi på den egendefinerte originalen. Se s.14 Plassere originaler på glassplaten. Velg papir manuelt, ikke med Automatisk papirvalg. Bruk ikke funksjonen Automatisk forminskning/forstørring. Plasser originalene. Plasser originalene i samme retning som kopipapiret. Trykk {Start}, og kopieringen vil starte på det valgte papiret. Velg et annet papirformat. Se s.110 Sortering, Rotert sortering, Bunkesortering. Velg et papirformat som kan brukes med stiftefunksjon. Se s.11 Stifting. Velg et annet papirformat. Se s.114 Tosidig. Du kan endre maksimalt kopiantall. Se s.96 Maks. antall kopier. 79

90 Feilsøking 3 Melding Årsaker Løsninger Skannede sider overstiger maks. antall. Vil du lagre de skannede sidene som en fil? Magasin eller Hefte funksjon er ikke tilgjengelig grunnet forskjellig bildemodus. Kan ikke kopiere. Original blir skannet av en annen funksjon. Du har ikke rettigheter til å bruke denne funksjonen. Autentisering mislyktes. De valgte filene som du ikke har tilgangsrettigheter til ble ikke slettet. Oppdaterer destinasjonslisten... Vennligst vent. Angitt(e) destinasjon(er) eller avsendernavn er slettet. vises, og operasjoner kan ikke utføres. Antallet skannede sider overskrider kapasiteten per fil i dokumentserveren. Du valgte magasin eller heftefunksjonen for originaler som ble skannet ved hjelp av forskjellige funksjoner, som kopi og skriver. Dokumentserver-funksjonen er i bruk. Bruken av denne funksjonen er begrenset til autentiserte brukere. Det angitte brukernavnet og passordet for pålogging er ikke korrekt. Maskinen kan ikke utføre autentisering. Du har prøvd å slette filer uten å ha fullmakt til det. Destinasjonslisten oppdateres fra nettverket ved hjelp av SmartDeviceMonitor for Admin. Avhengig av antallet destinasjoner som skal oppdateres, kan det bli litt forsinkelse før du kan gjenoppta operasjonen. Operasjoner er ikke mulig mens denne meldingen vises. Hvis du vil lagre skannede originaler som en fil, trykker du på [Lagre fil]. Originalene blir lagret som en fil i dokumentserveren. Hvis du ikke ønsker å lagre skannede sider trykker du på [Nei]. Skannedataene blir slettet. Sørg for at originaler for funksjonene magasin og hefte skannes ved hjelp av den samme funksjonen. Hvis du vil en jobb som er i gang, trykker du på [Avslutt] og deretter på tasten {Dokumentserver}. Deretter trykker du på tasten {Slett/Stopp}. Når meldingen [[Stopp]-tasten ble valgt. Vil du avbr. lagring? vises, trykker du på [Stopp]. Kontakt administratoren. Spør brukeradministratoren om korrekt brukernavn og passord for pålogging. Kontakt administratoren. Filer kan slettes av den personen som opprettet filen. Hvis du vil slette en fil som du ikke har fullmakt til å slette, må du kontakte den som opprettet filen. Vent til meldingen blir borte. Ikke slå av strømmen mens denne meldingen vises. 80

91 Hvis du ikke kan lage klare kopier Hvis du ikke kan lage klare kopier Problem Årsaker Løsninger Kopiene virker skitne. Bildeintensiteten er for Juster bildeintensiteten. Se s.31 Justere mørk. kopiens bildeintensitet. Baksiden av en original er kopiert. En skygge vises på kopiene dersom du bruker limte originaler. Det samme kopiområdet er skittent hver gang kopier lages. Automatisk bildeintensitet er ikke valgt. Bildeintensiteten er for mørk. Automatisk bildeintensitet er ikke valgt. Bildeintensiteten er for mørk. Glassplaten eller ADF-en er skitten. Velg automatisk bildeintensitet. Se s.31 Justere kopiens bildeintensitet. Juster bildeintensiteten. Se s.31 Justere kopiens bildeintensitet. Velg automatisk bildeintensitet. Se s.31 Justere kopiens bildeintensitet. Juster bildeintensiteten. Se s.31 Justere kopiens bildeintensitet. Endre originalens retning. Sett tape over pålimte deler. Rengjør dem. Vil du ha mer informasjon, se Systeminnstillinger. Kopiene er for lyse. Bildeintensiteten er for lys Juster bildeintensiteten. Se s.31 Justere kopiens bildeintensitet. Deler av bildet blir ikke kopiert. Kopiene er blanke. Et moiré-mønster vises på kopiene. Papirets format er ikke egnet. Tonerkassetten er nesten tom. Originalen er ikke korrekt plassert. Et uvanlig papirformat er valgt. Originalen er ikke korrekt plassert. Originalen har mange linjer eller et rastrert mønster. Bruk et anbefalt papirformat. En lys kopi kan forekomme hvis du bruker fuktig eller grovt papir. Etterfyll toner. Vil du ha mer informasjon, se Systeminnstillinger. Plasser originalene riktig. Se s.13 Plassere originaler. Velg et annet papirformat. Når du bruker glassplaten, legg originalene med forsiden ned. Når du bruker ADF, legg originalene med forsiden opp. Se s.13 Plassere originaler. Plasser originalen litt skråstilt på glassplaten. 3 81

92 Feilsøking Hvis du ikke kan lage kopier slik du ønsker Denne seksjonen forklarer årsakene og løsningene til uventede kopiresultater. Grunnleggende Problem Årsaker Løsninger 3 Kopiene blir ikke stiftet. Stifter sitter fast i stifteren. Fjern stifter som har satt seg fast. Vil du ha mer informasjon, se Systeminnstillinger. Stiftene er plassert feil. Du kan ikke kombinere flere funksjoner. Når du sorterer, deles papiret inn i to bunker. Papir kommer ikke ut under kopiering med stifting. Kopien er grå, eller integrert tekst kommer tydelig fram på kopien. Antallet kopier er flere enn stifteenhetens kapasitet. Kopipapiret er krøllete. Originalene er ikke plassert riktig. Valgte funksjoner kan ikke brukes sammen. Minnet ble fullt midtveis i sorteringen, og sidene kom ut i to bunker. Hvis du stopper kopieringen når du bruker stiftefunksjonen, kan det hende at papir som ikke er stiftet under kopieringen blir igjen i stifteenheten. Du har kopiert et dokument som er kopibeskyttet. Når stifter er fjernet, kan det hende maskinen stifter et par ganger uten at det kommer stifter ut. Kontroller stifterens kapasitet. Se s.11 Stifting. Snu papirbunken i magasinet. Kontroller at originalene er plassert i korrekt posisjon. Se s.44 Stifting. Kontroller kombinasjonen av funksjoner og angi innstillingene på nytt. Se s.107 Kombinasjonsdiagram. Du kan avbryte kopieringen når minnet blir fullt. Se s.106 Automatisk skanning når minnet er fullt. Trykk på tasten {Slett innstillinger} og avbryt kopi-innstillingene, inkludert stifting. Kontroller dokumentet. Brukerveiledning Systeminnstillinger, Skriverreferanse. 8

93 Hvis du ikke kan lage kopier slik du ønsker Rediger Problem Årsaker Løsninger Når du bruker funksjonen Doble kopier, blir deler av originalbildet ikke kopiert. Kombinasjonen av original og kopipapir er ikke korrekt. Velg A3L for A4K-originaler og A4 for A5-originaler. Se s.56 Doble kopier. Når du bruker funksjonen marg, rygg eller rygg/marg blir deler av bildet ikke kopiert. Du har satt for bred slettet marg. Originalene blir ikke skannet riktig. Gjør margbredden smalere. Du kan justere margen mellom -99 mm. Se "Slett marg" og "Slett ryggmarg" i s.99 Redigere P. 1 /. Plasser originalene riktig. Plasser originalene riktig. 3 I margjustering blir deler av originalbildet ikke kopiert. Du har satt for bred marg for sletting. Det er ikke nok margplass på motsatt side av innbindingsposisjonen. Angi en smalere marg med Brukerverktøy. Du kan angi en bredde fra 0 30 mm (0" 1,"). Se s.99 Fremre marg: venstre/høyre, s.99 Fremre marg: topp/bunn, s.99 Bakre marg: venstre/høyre og s.99 Bakre marg: topp/bunn. Når du bruker funksjonen bilderepetisjon blir ikke originalbildet kopiert flere ganger. Du har valgt kopipapir med samme format som originalene, eller har ikke valgt riktig reproduksjonsgrad. Velg et kopipapir som er større enn originalene. Velg riktig reproduksjonsgrad. Stempel Problem Årsaker Løsninger Stempelplasseringen er feil. Papirretningen er feil. Kontroller papirretningen og stempelplasseringen. 83

94 Feilsøking Kombiner Problem Årsaker Løsninger Du kan ikke brette kopier til en bok ved hjelp av Hefte- eller Magasin-funksjonen. Kombiner original hefteformat eller Kombiner original magasinformat er ikke korrekt. Endre innstillingen. 3 Når du bruker Kombinere, blir ikke deler av bildet kopiert. Du har spesifisert en reproduksjonsgrad som ikke passer til originalenes og kopipapirets formater. Når du spesifiserer en reproduksjonsgrad ved hjelp av manuelt papirvalg, sørg for at graden passer med originalene og med kopipapiret. Velg riktig reproduksjonsgrad før du bruker funksjonen Kombinere. Kopiene har feil rekkefølge. Du har plassert originalene i feil rekkefølge. Når du plasserer en bunke med dokumenter i ADF, skal den siste siden være på bunnen. Dersom du plasserer originaler på glassplaten, start med den første siden som skal kopieres. Tosidig Problem Årsaker Løsninger Når du bruker tosidigenheten, blir kopien gjort topp/bunn selv om venstre/høyre er valgt. Kopiene har feil rekkefølge. Du plasserte originalene feil vei. Du har plassert originalene i feil rekkefølge. Plasser originalene riktig vei. Se s.13 Originalretning. Når du plasserer en bunke med dokumenter i ADF, skal den første siden være på toppen. Dersom du plasserer originaler på glassplaten, start med den første siden som skal kopieres. 84

95 Hvis du ikke kan lage kopier slik du ønsker Når minnet er fullt Hvis du angir [Automatisk skanning når minnet er fullt] i Brukerverktøy (se s.106 Automatisk skanning når minnet er fullt ) til [Ja], vil ikke meldingen om fullt minne vises selv om minnet er fullt. Maskinen vil først lage kopier av de skannede originalene og deretter automatisk gå videre og kopiere de gjenværende originalene. I dette tilfellet vil de sorterte sidene ikke være i rekkefølge. Melding Årsaker Løsninger Minnet er fullt.*originaler er skannet. Trykk [Skriv ut] for å kopiere skannede originaler. Fjern ikke resterende originaler. Den skannede originalen overskrider antall sider som kan lagres i minnet. Trykk [Utskrift] for å skrive ut originaler som allerede er skannet og deretter slette dataene. Eller du kan trykke [Nullstill] for å slette de skannede dataene. 3 Kopieringen vil stanse, og denne meldingen vises på skjermen når minnet er fullt. Trykk [Fortsett] for å skanne og kopiere resterende originaler. [Stopp] [Fortsett] Maskinen kontrollerer om resten av originalene skal kopieres etter at den skannede originalen er skrevet ut. Hvis du vil fortsette kopieringen, fjerner du alle kopiene og trykker så på [Fortsett]. Hvis du vil stanse kopieringen, trykker du på [Stopp]. 85

96 Feilsøking 3 86

97 4. Brukerverktøy (Kopimaskin/ Dokumentserverfunksjoner) Brukerverktøy-menyen (Kopimaskin/ dokumentserver-funksjoner) Brukerverktøy funksjonsnavn Standard Generelle funksjoner P.1/4 Se s.94 Generelle funksjoner P. 1 / 4. Automatisk papirvalgsprioritet Automatisk magasinbytte Vis papirformat Prioritert originaltype Vis originaltype Prioritet for automatisk bildeintensitet Kopikvalitet Bildeintensitet På Med bilderotering Vis Tekst Vis Tekst: På Tekst/Foto: På Foto: Av Svak original: På Kopi av kopi: På Tekst: Normal Tekst/Foto: Normal Foto: Skriv ut foto Svak original: Normal Kopi av kopi: Normal Tekst: Normal Tekst/Foto: Normal Foto: Normal Svak original: Normal Kopi av kopi: Normal Generelle funksjoner P./4 Se s.96 Generelle funksjoner P. / 4. Tosidig-prioritet Kopiretning i tosidig modus Originalretning i tosidig modus Endre åpningsmodus Maks. kopiantall Lydsignal: Original på glassplaten Lydsignal ved avsluttet kopiering 1-sidig 1-sidig (metrisk) 1-sidig -sidig (tomme) Topp mot topp Topp mot topp Standard 999 ark På På 87

98 Brukerverktøy (Kopimaskin/Dokumentserverfunksjoner) Brukerverktøy funksjonsnavn Standard Generelle funksjoner P.3/4 Se s.97 Generelle funksjoner P. 3 / 4. Kopifunksjonstast: F1 F5 F1: 1-sidig -sidig: topp mot topp F: -sidig: topp mot topp -sidig: topp mot topp F3: 1-sidig 1-sidig Kombinere F4: 1-sidig 1-sidig Kombinere: 4 originaler F5: Margforskyvning Generelle funksjonerp.4/4 Se s.97 Generelle funksjoner P. 4 / 4. 4 Lagringstast for dokumentserver: F1 F5 F1: -sidig original, topp mot topp F: 1-sidig 1-sidig Kombinere F3: 1-sidig 1-sidig Kombinere: 4 originaler F4: 1-sidig 1-sidig Kombinere: 8 originaler F5: Margforskyvning Reproduksjonsgrad p.1/ Se s.98 Reproduksjonsgrad P. 1 /. Snarvei R/E Metrisk versjon Snarvei F/F 1: 71% Snarvei F/F : 141% Snarvei F/F 3: 93% Tommeversjon Snarvei F/F 1: 73% Snarvei F/F : 155% Snarvei F/F 3: 93% Forstørr 1 5 Metrisk versjon Forstørr 1: 115% Forstørr : 1% Forstørr 3: 141% Forstørr 4: 00% Forstørr 5: 400% Tommeversjon Forstørr 1: 11% Forstørr : 19% Forstørr 3: 155% Forstørr 4: 00% Forstørr 5: 400% Prioritert innstilling: Forstørr Metrisk versjon: 141% Tommeversjon: 155% 88

99 Brukerverktøy-menyen (Kopimaskin/dokumentserver-funksjoner) Brukerverktøy funksjonsnavn Standard Reproduksjonsgrad P./ Se s.98 Reproduksjonsgrad P. /. Forminskning 1 6 Metrisk versjon Forminsk 1: 5% Forminsk : 50% Forminsk 3: 65% Forminsk 4: 71% Forminsk 5: 75% Forminsk 6: 8% Tommeversjon Forminsk 1: 5% Forminsk : 50% Forminsk 3: 65% Forminsk 4: 73% Forminsk 5: 78% Forminsk 6: 85% Prioritert innstilling: Forminsk Metrisk versjon: 71% Tommeversjon: 73% Forhold for margforskyvning 93% R/E-prioritet Forminsk 4 Rediger P.1/ Se s.99 Redigere P. 1 /. Marg forside: venstre/høyre Metrisk versjon: Venstre 5 mm Tommeversjon: Venstre 0," Marg bakside: venstre/høyre Metrisk versjon: Høyre 5 mm Tommeversjon: Høyre 0," Marg forside: topp/bunn Metrisk versjon: T/B 0 mm Tommeversjon: T/B 0" Marg bakside: Topp/Bunn Metrisk versjon: T/B 0 mm Tommeversjon: T/B 0" 1-sidig -sidig auto. marg: topp mot topp Metrisk versjon: Høyre 5 mm Tommeversjon: Høyre 0," Ensidig Tosidig auto. marg: topp mot Metrisk versjon: T/B 0 mm bunn Tommeversjon: T/B 0" Slett marg Metrisk versjon: 10 mm Tommeversjon: 0,4" Slett original skygge i Komb. funksjon Ja Slette rygg Metrisk versjon: 10 mm Tommeversjon: 0,4" 89

100 Brukerverktøy (Kopimaskin/Dokumentserverfunksjoner) Brukerverktøy funksjonsnavn Standard Rediger P./ Se s.100 Redigere P. /. 4 Skillelinje ved bilderepetisjon Ingen Skillelinje ved dobbeltkopiering Ingen Skillelinje ved kombinering Ingen Kopiere på skilleark Ja Omslagsark ved kombinering Kombinere Kopier på angitt side ved kombinering Kombinere Retning: hefte, magasin Åpning til venstre Kopienes rekkefølge ved kombinering Fra venstre til høyre Stempel se s.10 Stempel. Bakgrunnsnummerering Format Normal Intensitet Normal Standardstempel Stempelprioritet Kopi Stempelspråk Engelsk Stempelposisjon Metrisk versjon Posisjon Øverst til høyre Toppmarg: 4 mm Høyre marg: 4 mm Tommeversjon Posisjon Øverst til høyre Toppmarg: 1,0" Høyre marg: 1,0" Stempelformat Format: 1 Intensitet: Normal Side som skal stemples: Alle sider Brukerstempel Programmer/ Slett stempel Stempelposisjon: 1 4 Metrisk versjon Posisjon Øverst til høyre Toppmarg: 4 mm Høyre marg: 4 mm Tommeversjon Posisjon Øverst til høyre Toppmarg: 1,0" Høyre marg: 1,0" Stempelformat: 1 4 Side som skal stemples: Alle sider 90

101 Brukerverktøy-menyen (Kopimaskin/dokumentserver-funksjoner) Brukerverktøy funksjonsnavn Datostempel Format Metrisk versjon: DD/MM/ÅÅÅÅ Tommeversjon: MM/DD/ÅÅÅÅ Skrift Font 1 Stempelposisjon Metrisk versjon Posisjon Øverst til venstre Toppmarg: 8 mm Venstre marg: 3 mm Tommeversjon Posisjon Øverst til venstre Toppmarg: 0,3" Venstre marg: 0,8 Stempelinnstilling Side som skal stemples: Alle sider Format Automatisk Legg over Nei Sidenummerering Stempelformat P1, P... Skrift Font 1 Format Automatisk Posisjon for tosidig baksidestempling Motsatt posisjon Sidenummerering ved kombinering Stempel på angitt mellomleggsark Standard Per original Nei 4 91

102 Brukerverktøy (Kopimaskin/Dokumentserverfunksjoner) 4 Brukerverktøy funksjonsnavn Standard Sidenummerering Stempelposisjon Metrisk versjon Posisjon P1, 1/5, P.1, 1: Øverst til høyre -1-, 1-1: I midten nederst Topp/bunn-marg P1, 1/5, P.1, 1: 1 mm -1-, 1-1: 8 mm Venstre/høyre-marg P1, 1/5, P.1, 1: 1 mm -1-, 1-1: 0 mm Tommeversjon Posisjon P1, 1/5, P.1, 1: Øverst til høyre -1-, 1-1: I midten nederst Topp/bunn-marg P1, 1/5, P.1, 1: 0,5" -1-, 1-1: 0.3" Venstre/høyre-marg P1, 1/5, P.1, 1: 0,5" -1-, 1-1: 0.0" Legg over Nei Inn-/utmating. Se s.105 Inn-/utmating. Skifte til Samlet Samlet SADF AutoNullstill 5 sekunder Automatisk papirmating ved rotert sortering Nei Automatisk sortering Nei Omstart av automatisk skanning ved fullt Nei minne Velge bunkesortering Bunkesortering Brevhodeinnstilling Nei Administratorverktøy, se s.106 Administratorverktøy Menybeskyttelse Nivå 9

103 Få tilgang til Brukerverktøy (Kopimaskin/Dokumentserverfunksjoner) Få tilgang til Brukerverktøy (Kopimaskin/ Dokumentserverfunksjoner) Dette avsnittet er ment for maskinens hovedoperatører. Med brukerverktøyene kan du endre maskinens standardinnstillinger. Sørg for at du går ut av Brukerverktøy når du er ferdig med alle innstillingene og gå tilbake til startskjermbildet for kopiering. Denne delen beskriver systeminnstillingene som du kan angi for kopimaskinen. Den valgte tasten markeres. Endringene du gjør med Brukerverktøy, vil fortsatt være gjeldende, selv om du slår av maskinen med hovedstrømbryteren eller betjeningsbryteren, eller trykker på tasten {Nullstill innstillinger}. Henvisning Vil du ha mer detaljerte opplysninger, se i Systeminnstillinger. Endre standardoppsettet A Trykk på tasten {Brukerverktøy/Telleverk}. Hovedmenyen for Brukerverktøy vises. B Trykk på [Innstillinger for kopimaskin/dokumentserver]. Menyen for Kopimaskin/dokumentserver-funksjoner vises. C Velg den menyen du vil angi. Innstillingsskjermbildet for hver meny vises. Henvisning s.87 Brukerverktøy-menyen (Kopimaskin/dokumentserverfunksjoner) D Endre innstillingene ved å følge instruksjonene, og trykk på [OK]. Avslutte Brukerverktøy A Når du har endret standardinnstillingene, trykker du på [Avslutt] på hovedmenyen for Brukerverktøy. Endringene i Brukerverktøy er fullført, og maskinen er klar til å kopiere. 4 Du kan også avslutte Brukerverktøy ved å trykke på tasten {Brukerverktøy/Telleverk}. NO ZEWS050E 93

104 Brukerverktøy (Kopimaskin/Dokumentserverfunksjoner) Innstillinger du kan endre med Brukerverktøy 4 Generelle funksjoner P. 1 / 4 Automatisk papirvalg prioritet Automatisk papirvalg er standardinnstillingen. Du kan annullere denne innstillingen. Se s.33 Velge kopipapir. Standard: På Automatisk magasinbytte Dersom du legger papir av samme format i to eller flere magasin, vil maskinen automatisk bytte til det andre magasinet når papirmagasinet som er i bruk blir tomt (når Automatisk papirvalg er valgt). Denne funksjonen kalles "Automatisk magasinbytte". Denne innstillingen angir hvorvidt Automatisk magasinbytte skal brukes eller ikke. Standard: Med bilderotering [Med bilderotering] brukes til å kopiere når du bruker automatisk magasinbytte. [Uten bilderotasjon] Kopierer bare med automatisk magasinbytte hvis du legger papir av samme format og i samme retning i to eller flere magasin. Hvis papiret ikke har samme format eller samme retning, avbrytes kopieringen og meldingen "Fyll papir." vises. [Av] Når et magasin går tomt, blir kopieringen avbrutt og meldingen "Fyll papir." vises. Vis papirformat Du kan angi at tilgjengelige papirmagasin og formater skal vises på åpningsskjermbildet. Standard: Vis Hvis du velger [Skjul], vises skjermbildet nedenfor. Når du trykker på Automatisk papirvalg, vises papirformater på skjermen. Originaltype prioritet Du kan velge hvilken originaltype som skal være i funksjon når maskinen slås på, nullstilles eller modus slettes. Se s.3 Velge innstilling for originaltype. Standard: Tekst Vis originaltype Du kan velge at originaltypene skal vises på åpningsskjermbildet. Standard: Vis Hvis du velger [Skjul], vises skjermbildet nedenfor. 94

105 Innstillinger du kan endre med Brukerverktøy Automatisk bildeintensitet prioritet Angi at denne funksjonen skal bruke Automatisk bildeintensitet når maskinen slås på eller når moduser slettes. Standard: Tekst: På Tekst/Foto: På Foto: Av Svak original: På Kopi av kopi: På Kopikvalitet Du kan justere kvalitetsnivået på kopiene for hver originaltype (Tekst, Tekst/Foto, Foto, Svak original, Kopi av kopi). Tekst Juster skarphet på tekst. Standard: Normal [Egendefinert] er verdien som er angitt under serviceoppsett. Valg av [Skarp] eller sortering påvirker skarpheten i tekst. Tekst/Foto Når det er fotografi(er) og tekst på originalen, må du velge hva som skal være prioritert. Standard: Normal [Egendefinert] er verdien som er angitt under serviceoppsett. [Normal] gir en balansert reproduksjon av tekst og foto. Foto For en foto-original, juster kvalitetsnivået på etterbehandlingen for å passe til typen fotooriginal. Standard: Skriv ut foto [Egendefinert] er verdien som er angitt under serviceoppsett. Velg [Skriv ut foto] for trykte foto-originaler, og [Grov utskrift] for grovere punktbilder, som bilder i aviser. Velg [Fotografi] for trykte foto og tekstoriginaler. Svak original Juster kvalitetsnivået på etterbehandlingen for en svak original med normal tetthet. Standard: Normal [Egendefinert] er verdien som er angitt under serviceoppsett. Kopi av kopi Juster kvalitetsnivået slik at linjene i bildet ikke blir tykke. Standard: Normal [Egendefinert] er verdien som er angitt under serviceoppsett. Bildeintensitet Du kan velge en av sju originale bildeintensitetsnivåer for hver originaltype (Tekst, Tekst/Foto, Foto, Svak original, Kopi av kopi). Standard: Tekst: Normal Tekst/Foto: Normal Foto: Normal Svak original: Normal Kopi av kopi: Normal 4 95

106 Brukerverktøy (Kopimaskin/Dokumentserverfunksjoner) 4 Generelle funksjoner P. / 4 Tosidig-modus prioritet Du kan velge hvilken type tosidigfunksjon som skal være aktivert når maskinen slås på eller modus nullstilles. Standard: Metrisk versjon: 1-sidig 1-sidig Tommeversjon: 1-sidig -sidig Kopiretning ved tosidig-modus Du kan angi kopiretning når det lages tosidige kopier. Standard: Topp mot topp Originalretning ved tosidig-modus Du kan angi originalretning når det lages tosidige kopier. Standard: Topp mot topp Endre åpningsmodus Du kan velge standardmodus eller programmere nr. 10 som effektiv modus når maskinen slås på eller når modus nullstilles. Standard: Standard Maks. antall kopier Maksimalt kopiantall kan settes mellom 1 og 999. Standard: 999 ark Tone: original på glassplaten Du vil høre et lydsignal (nøkkeltone) hvis du glemmer å fjerne en original etter kopiering. Standard: På Hvis paneltone i Brukerverktøy (Systeminnstillinger) er [Av], høres ikke lydsignalet uansett innstillingen av tone: original er. Vil du ha mer informasjon, se Systeminnstillinger. Lydsignal ved avsluttet kopiering Du kan velge at lydsignalet skal pipe når kopieringen er ferdig. Standard: På Hvis Paneltoner i Brukerverktøy (Systeminnstillinger) er [På], piper maskinen for å varsle at den ikke har fullført en jobb fordi kopieringen ble avbrutt, magasinet gikk tomt for papir eller det ble papirstopp. 96

107 Innstillinger du kan endre med Brukerverktøy Generelle funksjoner P. 3 / 4 Kopifunksjonstast: F1-F5 Du kan tildele hyppige brukte funksjoner til funksjonstastene F1 til F5. Generelle funksjoner P. 4 / 4 Lagringstast for dokumentserver: F1 F5 Du kan tildele hyppige brukte funksjoner til funksjonstastene F1 til F5. Du kan også endre registrerte funksjoner. 4 Standard: Kopifunksjonstast: F1: 1-sidig -sidig: topp mot topp Kopifunksjonstast: F: -sidig: topp mot topp -sidig: topp mot topp Kopifunksjonstast: F3: 1-sidig 1-sidig Kombinere Kopifunksjonstast: F4: 1-sidig 1-sidig Kombinere: 4 originaler Kopifunksjonstast: F5: Margforskyvning Standard: Lagringstast for dokumentserver: F1: -sidig original, topp mot topp Lagringstast for dokumentserver: F: 1-sidig 1-sidig Kombinere Lagringstast for dokumentserver: F3: 1-sidig 1-sidig Kombinere: 4 originaler Lagringstast for dokumentserver: F4: 1-sidig 1-sidig Kombinere: 8 originaler Lagringstast for dokumentserver: F5: Margforskyvning 97

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER MODELL AR-M00 AR-M0 (for generell informasjon) Side FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 4 TA KOPIER 0 PRAKTISKE KOPIFUNKSJONER 6 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 6 SKRIVER-/ SKANNERFUNKSJONER 49 BRUKERINNSTILLINGER

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis på noen form

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

FORORD. Konformitetserklæring

FORORD. Konformitetserklæring 2400 BRUKSANVISNING Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar din P-Touch i bruk. Sørg alltid for å ha bruksanvisningen lett tilgjengelig slik at du hurtig kan slå opp i den. FORORD Takk for at

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

SMART Board interaktiv whiteboard

SMART Board interaktiv whiteboard SMART Board interaktiv whiteboard SMART Notebook Brukerveiledning For support kontakt: Interactive Norway AS - tlf 67 51 99 20 - post@inter-active.no - www.inter-active.no 2 www.smartboard.no SMART Board

Detaljer

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3 Bruksanvisning Kjære kunde! Med anskaffelse av denne multifunksjonsmaskinen har du valgt et kvalitetsprodukt fra PHILIPS. Din maskin oppfyller de est forskjellige kravene som et moderne hjemmekontor (home

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter AS www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Detaljer

'CLICK!' o p. A e $ # B @ \ C ; : D % +! /? E 1 / 2 x ± < > λ L M M. O Ğ ğ İ ı P i ç Ç ^ ß ~ Q à á â ã ä å R À Á Â Ã Ä Å S ò ó ô õ ö ø

'CLICK!' o p. A e $ # B @ \ C ; : D % +! /? E 1 / 2 x ± < > λ L M M. O Ğ ğ İ ı P i ç Ç ^ ß ~ Q à á â ã ä å R À Á Â Ã Ä Å S ò ó ô õ ö ø A ➋ ➊ ➌ ➋ ➌ ➋ ➊ ➌ 'LIK!' ITALI OLINE SHADOW INE BOX PATTERN APS BFONT MR VERT OPIES BODE SAVE REALL OPIES PATTER SIZE Ä ➊ BOXES APS STYLE VERT ˆ Ü : ) * ß Œ Ö ( \ / LTH JUST ➊ ➋ B D E = 6 mm = 9/12mm ➎

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

STATPED SKRIFTSERIE NR

STATPED SKRIFTSERIE NR Matematikk på PC Forslag til hvordan svaksynte elever kan bruke PC i matematikk Hilde Havsjømoen og Randi Kvåle Huseby kompetansesenter Oslo 2009 STATPED SKRIFTSERIE NR 72 Matematikk på PC Forslag til

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

TomTom GO Referanseguide

TomTom GO Referanseguide TomTom GO Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt? 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sikkerhetsmerknad...

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

EPSON er et registrert varemerke og EPSON Stylus er et varemerke for SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON er et registrert varemerke og EPSON Stylus er et varemerke for SEIKO EPSON CORPORATION. Proof Sign-off: A5 size Front.fm3/15/01 R Alle rettigheter er forbeholdt. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem, eller på noen måte overføres, det være seg elektronisk,

Detaljer