Vonde tall. All narkotikaspaning i Haugesund har opphørt. Nå rakner det for mange av landets politidistrikt. Hogd i hodet med øks

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vonde tall. All narkotikaspaning i Haugesund har opphørt. Nå rakner det for mange av landets politidistrikt. Hogd i hodet med øks"

Transkript

1 Hogd i hodet med øks Side Ammunisjon trekt tilbake Side 5 Redusert suverenitetshåndhevelse Side løssalg kr 55,- Nr 11 Vonde tall All narkotikaspaning i Haugesund har opphørt. Nå rakner det for mange av landets politidistrikt. Side12-19

2 Panasonic anbefaler Windows Vista Business. KLAR FOR UTFORDRING! TOUGHBOOK CF-30 Panasonic Toughbook CF-30 kan man stole på når andre datamaskiner har måttet gi tapt. Den unike CF-30 klarer miljøer man ikke trodde var mulige. Sertifisert i henhold til MIL-STD 810F og IP 54 for å motstå støt, vann, og støv. Arbeider helt uten viftekjøling, noe som garanterer at verken skitt eller fukt trenger inn i maskinen. Med en Panasonic Toughbook reduseres kostnadene ved pc-problematikk til et minimum. Intel Centrino prosessorteknologi og høyytelsesbatterier gir opp til sju timer brukstid uten lading dette er et betydelig bidrag til effektiv og lønnsom forretningsdrift. Ytterligere informasjon eller tel: Centrino, Centrino Logo, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Core, Intel Inside and Intel Inside Logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.

3 ındex INNHOLD 10 Politiets utlendingsenhet bryter ATB 16 Dramatiske tall 20 Blir dette det nye forbundsstyret? 22 Sivile vil ha obligatorisk utdanning FASTE SIDER 36 Stillingsannonser FAKKELTOG TIL STØTTE FOR POLITIET Innlegg og debatt 46 Arne meinar 47 Killengreen direkte Else Vestby mente noe måtte gjøres da Jan Marin Dørum ble hogd i hodet med en øks. Resultatet ble et fakkeltog av de sjeldne. 48 Politijuss 50 PFFU 18 8 Trues med tvangsmulkt Hvis ikke politiet i Oslo kommer med en løsning på ATB-problematikken, må de punge ut med en halv million i måneden. Det vil selvsagt svi. Å lure en tjuvradd Det lønner seg å være lensmannsdatter når mobiltelefonen til sønnen blir stjålet Hvitvaskingssaker til himmels I år vil Økokrim motta nærmere 9000 meldinger om mistenkelige transaksjoner, men politiet har ikke kapasitet til å etterforske mer enn en brøkdel. POLITI ELLER SIVIL PÅ ÅSTEDER? Erfarne åstedsgranskere mener samfunnet er best tjent med bred politikompetanse på åsteder. Meningene er tydeligvis delte. NOVEMBER POLITIFORUM 3

4 kronikk kolofon Katastrofen leder rammer Utgiver Politiets Fellesforbund Møllergt. 39, 0179 Oslo Tel: Fax: Ansvarlig redaktør Ole Martin Mortvedt Mobil: Viktig landsmøte på Røros Journalist Thomas Berg Tel: Mobil: Markedskonsulent Ida Follerås Tel: Mobil: bidragsyter Stig Kolstad Årsabonnement for Politiforum kr 550,- Ta kontakt med vår markedskonsulent for bestilling Internettside Frister Innlevering av stoff til nr sendes på mail til redaksjonen innen Adresseforandringer Design, produksjon upstruct berlin oslo as Trykk Aktietrykkeriet Redaksjon avsluttet Ettertrykk kun tillatt mot kildeangivelse Tips til innhold 99. årgang Forside: Vonde tall Foto: Scanpix Jon-Are Berg-Jacobsen ISSN: PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbun Organet som har medlemmer fra presseorganisasjone og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). PFU, Rådhusgt.17, Postboks 46 Sentrum, NO-0101 Osl Tel Fax: Epost: 4 POLITIFORUM N O V E M B E R Aldri har Politiets Fellesforbund arrangert landsmøte i en så turbulent tid for politiet. I løpet av noen få høstmåneder har politiledere erfart at deres ansatte ikke lenger ønsker å sette familien tilside for å jobbe overtid. Samtidig går Arbeidstilsynet inn hos Norges største politidistrikt. Der finner de en så omfattende og helsefarlig overtidsbruk at de går til det drastiske skrittet å true med høy dagsmulkt hvis politimesteren ikke skaffer seg kontroll med det omfattende overtidsarbeidet. Justisministeren har hittil vært varmt mottatt på arrangementer hos PF. En fullsatt landsmøtesal forventer med rette at justisministeren nok en gang møter med en bekreftelse på at han vil satse på politiet. Det all grunn til å tro at landsmøtedelegatene ikke vil la seg avspise med lovnader om kommende satsing. Satsingen må komme nå - før det skjer en uopprettelig skade på politiets omdømme og tillit, og før det oppstår menneskelige tragedier. I denne utgaven av Politiforum kan du lese målbare tall som indikatorer på politiets egeninnsats. Tallene viser hva som skjer, og er ikke lystelig lesing. Tendensen er at det rakner fullstendig. Som tidligere statsminister Oddvar Nordli sa «vi hedmarkinger er impulsive. Bare vi får tenkt oss om». Hedmarkingen Storberget trenger ikke være impulsiv, men åpen for impulser. De har han fått i bøtter og spann av PF som ønsker å bidra til å komme ut av politikrisen. Det har vært nok tid til å tenke. Nå er det tid for handling. Og tid for å finne en løsning som ikke skaper tapere, som politidirektør Ingelin Killengreen så klokelig skriver i sin spalte i Politiforum. På Hedmarken husker politiansatte godt tilbake da Storberget arbeidet for plass på Stortinget. Og de husker den lange listen med lovnader. Etter fire år i justiskomiteen, og tre år som justisminister har ikke forventningene til lovnadene blitt mindre. Troverdighet er et begrep som nå er til vurdering. Landsmøtet er en viktig samling for topptillitsvalgte i PF. Fra det ganske land vil delegatene komme med detaljkunnskap om politisituasjonen lokalt. Delegatene representerer medlemmene ikke bare i håp, men med et krav om at PF får gjennomslag for bedre lønnsbetingelser for alle politiansatte. Mange har historier om gode kolleger som har valgt bort politikarrieren til fordel for bedre betalte jobber. En årlig lønn som sakker akterut ikke bare i forhold til det private næringsliv, men også til jobber i andre statsetater, gjør ikke rekrutteringen til politijobbene lettere. En løsning på å tilføre politiet et stort antall nye sivile stillinger hjelper lite hvis heller ikke de sivile stillingene i politiet får et betydelig lønnsløft. Jeg beklager at denne utgaven av Politiforum er dyster lesing. Forklaringen ligger i at vi skal speile politilivet. Dessverre er jobben som mange av våre lesere er så engasjert og glad i fått en annen kulør. Jeg håper vi i neste utgave kan tegne et varmere og mer optimistisk bilde av situasjonen i politiet. Lykke til med landsmøtet.

5 våpen Farlig. Politibetjent Magnus Wølner opplevde klikk under oppskytingen. Heldigvis klarte han ikke avfyre nytt skudd, noe som kan være meget farlig. Det er bra det dårlige ammunisjonspartiet raskt ble byttet ut, sier han. FARLIGE VÅPEN-KLIKK - TUSENVIS AV SKUDD MÅ BYTTES UT Politiets nye tjenestevåpen har gjentatte ganger klikket under treningsskyting - og nå har alarmen gått: Et parti Fiocchiammunisjon har skylda. Tekst Stig Kolstad og Ole Martin Mortvedt Foto Stig Kolstad I Søndre Buskerud politidistrikt har hovedverneombud Håvard Nordbø nedlagt totalt bruksforbud fra partiet med skudd hvor klikkammunisjonen fra Fiocchi kommer fra. Dermed er over skudd låst inntil det foreligger nærmere dokumentasjon. Andre politidistrikt benytter ammunisjonen til trening, i tråd med PDMTs råd. Politibetjent Magnus Wølner i Oslo er en av dem som har opplevd at våpenet klikket, og det skjedde rett før konvertering til pistol. Jeg prøvde å avfyre ett til, slik instruktøren sa, men det lot seg ikke gjøre, sier han. Det skal han prise seg lykkelig over. Børsemaker og instruktør Raymond Arnesen ved Remote Weapon Station i Kongsberg sier til Politiforum: Å avfyre et skudd mens et annet sitter fast i løpet, utgjør fare for liv og helse. Det må ikke skje, og det har jeg fortalt PDMT. Under avfyring har skuddet forlatt hylsen, men umiddelbart kilt seg fast i pistolløpet. Et «fremmedlegeme» i pipa fører til trykkoppbygging i kammeret. Da er det fare for pipespreng eller utbuling, sier Arnesen. Dette er velkjent i børsemaker-kretser. Til alt hell skjedde ikke dette for Wølner. Partiet som er dårlig, har lot nr Teorien er at det har så vidt vært tilstrekkelig med drivmidler til at kulene har forlatt hylsen, men så har den altså stoppet helt opp. I Søndre Buskerud har hovedverneombudet nedlagt et straksforbud mot å bruke ammunisjon fra denne lot-en. Dette har jeg gjort ut fra innkommet informasjon og egne og andres erfaringer. Det har blitt for mange klikk hvor kulene har satt seg fast i løpet. Inntil vi kjenner farepotensialet, mener jeg det er riktig å ikke bruke denne ammunisjonen. Denne oppfatningen støttes av både materiellansvarlig og distriktets ledelse, sier hovedverneombud Håvard Nordbø. Det er politidistriktet som har både juridisk og økonomisk ansvar hvis noe går galt. Vi har hørt rykter om at våpenprodusenten visstnok mener at løpsspregning ikke kan skje med deres våpen, men inntil vi har fått dette bekreftet og dokumentert, kan vi ikke ta noen sjanse, sier Nordbø. Fordi at det kan være ammunisjon som er delt ut til driftsenhetene og som ikke er samlet inn, er han klar i sitt råd til politifolk som får klikk. Gjør som du alltid skal gjøre. Legg våpenet ned på bakken med pipa mot blinken, løft hånden og påkall oppmerksomhet fra instruktør. Du må for all del ikke skyte et skudd til etter klikk, sier Nordbø, som får full støtte fra børsemaker Arnesen. I PDMT bekrefter informasjonsansvarlig Bente Klæstad at de kun har nedlagt forbud mot operativt bruk av ammunisjonen, og at de ikke har sett noen grunn til å forby bruk til trening. NOVEMBER POLITIFORUM 5

6 operativt 4 mot 1 kalles den nyutviklede måten å pågripe særlig farlige personer på. Målet er bedre kontroll og mindre skader på både arrestant og politibetjenter. Av Ole Martin Mortvedt Foto HSImedia REVOLUSJON AV ARRESTASJONSTEKNIKKEN Flere saker de siste årene har vist at politiet jevnlig står overfor personer som er ekstra vanskelig og farlige å pågripe. Noe av årsaken har vært at personene har hatt en forhøyet smerteterskel og vanvittige krefter forårsaket av narkotikarus, medikamenter, psykose eller en kombinasjon av disse. Den vanlige arrestasjonsteknikken har vært å bruke to polititjenestemenn på den som skal pågripes. Men en rekke eksempler har vist at det i en rekke tilfeller ikke er tilstrekkelig. Løsningen har da vært å eskalere maktbruken fra politiets side med bruk av teleskopbatong, pepperspray med våpen som siste alternativ. Inne bak politiveggene går det mang en munter historie fra episoder der det i tumultene nok har skjedd at en presset politibetjent har smekket håndjernene rundt kollegaens arm i stedet for slosskjempen. Nå skal det bli slutt på slik og mer alvorlige skader. Den nye metoden er tenkt som en forsterkning før batong og pepperspray, rett og slett for å forhindre skade og smerte for de involverte i pågripelsen. En av initiativtakerne til den nye metoden 4 mot 1 er politiførstebetjent Morten Wammer ved Ski politistasjon. Han har bred og sammensatt erfaring fra mange pågripelser og skarpe situasjoner etter flere år i UEH, som hundefører og som instruktør i arrestasjonsteknikk ved både Follo og Oslo politidistrikt. Privat har han i tillegg drevet med ulike former for kamptrening i flere år hovedsakelig judo, karate/jiu-jitsu. Allerede for et par år siden begynte Wammer som instruktør å lufte nye måter å gjøre dette på. Siden ble hans metode adoptert av fire elever ved Politihøgskolens instruktørkurs for arrestasjonsteknikk. Disse gjorde undersøkelser rundt om i politiet og hos nærkampmiljøer, men fant ingen bedre metode enn det Wammer hadde utviklet. Ideen formet gjennom en prosjektbesvarelse var så god at Politihøgskolen ønsket å innføre metoden i undervisning av arrestasjonsteknikk. Og i løpet av kort tid var dette godkjent av Politidirektoratet. Wammer presiserer at det slett ikke er noen mirakelkur han har lansert. Men all erfaring viser at jo lenger tid en pågripelse tar, jo mer øker faren for en eskalering og bruk av hardere midler med større fare for skade. Effektivitet må være et mål. Erfaringer fra en rekke pågripelser og Follo-saken i 2005 er en del av bakgrunnen teknikken, Slik gjøres det Wammer har valgt å bygge på kjente prinsipper for arrestasjonsteknikk ved at de to første går inn og griper hver sin arm hos den som skal pågripes. Deretter skal en tredje person sørge for balansebrudd ved å gå inn bakfra, og gripe om et bein. Fjerdemann skal sørge for at hodet beskyttes når personen legges i bakken. Selv om alle teknikker har begrensninger, gir dette de involverte politibetjentene enkle ting å konsentrere seg om. Har du først fått en arm, skal du eie den 6 POLITIFORUM N O V E M B E R

7 EFFEKTIVT. Hver mann sin oppgave etter en klar plan. RYDDIG. Med grovmotoriske og enkle grep representerer 4 mot 1 teknikken er klar forbedring for politiets pågripelser. Kan også brukes for å bære bort vanskelige personer i en farlig situasjon. 4 MOT 1. Teknikken gjør politiet bedre i stand til å håndtere vanskelige pågripelser, og samtidig redusere faren for skader, sier politiførstebetjent Morten Wammer som er initiativtaker til den nye metoden. armen uansett om du er en person på 50 kilo. Selvsagt er det lett å føle frykt hvis en råsterk mann rister deg frem og tilbake. Med en grovmotorisk og oppgavefokusert plan fordelt på fire betjenter gir det større muligheter for å få kontroll, sier Wammer. Etter at lokale OP-kurs (kurs for operativt personell) nå har begynt å undervise i teknikken, har det allerede strømmet inn positive tilbakemeldinger fra politifolk som har brukt teknikken. Tidligere i høst var det en situasjon hvor en aggressiv tungvektsbokser skulle pågripes. Ikke akkurat drømmeoppdraget for en gjennomsnittlig lønnsmottaker i politiet. Men de som skulle pågripe hadde kort tid i forveien lært systematikken med 4 mot 1 av Rino Werner ved instruktørvingen i Østfold politidistrikt. Teknikken fungerte, og det som kunne blitt et oppdrag med både batongslag og pepperspray, ble løst på en mildere måte. Det Wammer her har gjort er å tenke igjennom viktige momenter ved pågripelse av en fysisk overlegen motstander. Deretter har han satt momentene i system og vi fått en enkel og lettfattelig teknikk til bruk i vanskelige situasjoner. Dette i seg selv er ubetalelig, da målet vårt må være å bruke minst mulig makt og få minst mulig skader i enhver situasjon sier Werner fornøyd til Politiforum. Wammer er selv opptatt av at teknikken faktisk representerer et samarbeid mellom ytre etat og Politihøyskolen. Fagoppgave ved Politihøgskolen Det var i forbindelse med instruktørutdanning på Politihøgskolen at gruppen bestående av Geir Solem, Ole Juelsen, Bjørn Kristian Boger Kjus, Jørn Haagensen laget kompendiet: «Hvordan kan politiet på en sikker måte foreta pågripelse av særlig krevende personer». Fagoppgaven bygger på Wammers tanker. Etter at de hadde gjort noen tilpasninger er nå hele ideen godkjent som et undervisningsopplegg på instruktøropplæring for arrestasjonsteknikk. Hele teknikken er nå tilgjengelig på en egen instruksjonsfilm tilgjengelig på en CD-plate. Ifølge Anders Lohne Lie, faglærer i arrestasjonsteknikk på Politihøgskolen, er 4 mot 1 teknikken en god og effektiv metode, ikke minst fordi den allerede bygger på kjente prinsipper. Lohne Lie ser ikke på den nye arrestasjonsteknikken som en revolusjon. Jeg ser på denne metoden som et fint tilskudd i undervisningen ved skolen og så langt i år har vi utdannet 20 AT-instruktører. Etter jul vil vi utdanne 25 instruktører til. Jeg håper de som startet på skolen i år, vil få denne undervisningen i tredje klasse, sier Anders Lohne Lie, og påpeker at dette har vært et tema i forbindelse med en to ukers nyutviklet instruktørutdanning i AT-teknikk. Det er ikke avklart i faggruppen i hvilken form dette skal formidles på ved PHS, sier Lohne Lie og understreker at denne formen for pågripelse er skånsom for arrestanten. NOVEMBER POLITIFORUM 7

8 arbeidsmiljø Synd. Det er synd at politiet blir truet med dagsbøter for å tvinges til å følge arbeidsmiljøloven, sier Sigve Bolstad i Oslo Politiforening. Her sammen med Magnus Johannessen, sekretær i Oslo PF. Foto: Ole Martin Mortvedt OSLO POLITIDISTRIKT TRUES MED TVANGSMULKT Arbeidstilsynet er lei av trenering og en ukultur. Oslo politidistrikt trues nå med nær en halv million kroner i bøter hver måned fordi de mangler et system som hindrer rovdrift på ansatte. Av Ole Martin Mortvedt Arbeidstilsynet varsler nå politimester Anstein Gjengedal om at tålmodigheten er slutt. De viser til at pålegg ifra 10. desember 2007 ikke var utført. «Saken har pågått over relativt lang tid, og vi finner det derfor nødvendig å varsle tvangsmulkt» heter det i brevet. Videre heter det: «tvangsmulktens størrelse settes til kr ,- per virkedag». Med seks virkedager pr uke, blir det nær en halv million kroner hver måned. Frist er 5. januar. Arbeidstilsynet viser til dialog med Oslo Politiforening (OPF) og Oslo politidistrikt. De konkluderer med at politiet i hovedstaden ikke har rutiner som sikrer at arbeidstidsordninger blir risikovurdert med hensyn til den enkelte arbeidstaker. I brevet påpekes det at politiansatte har jobbet så mye overtid at det har klare helsemessige belastninger. Det er nå en lang liste som politimesteren nå må utbedre. Det mest alvorlige er at det er avdekket at arbeidstakere som allerede var tungt belastet med overtid, ble sendt ut på nye krevende overtidsoppdrag. 8 POLITIFORUM N O V E M B E R

9 HÅPER PÅ LØSNING Dette er noe (OPF) har påpekt i mange år. Første gang vi gjorde politimesteren oppmerksom på dette var i Siden har vi mange ganger tatt opp den kritikkverdige situasjonen, uten å få svar. Når juni 2007 kom uten at noe var skjedd følte vi at vi var holdt for narr, og besluttet å melde saken til Arbeidstilsynet. Først ga Arbeidstilsynet pålegg om å bedre kontroll og oversikt over omfattende ulovlig overtidsjobbing, uten at Oslo-politiet gjorde mye. Da vi i OPF sammen med hovedverneombud Gisle Pedersen og arbeidsgiver møtte hos Arbeidstilsynet i høst, ble resultatet en trussel om dagsmulkt for nærmere en halv million kroner i måneden, sier Magnus Johannessen, sekretær i OPF. Jeg beklager at det har gått så langt at vi måtte innrapportere egen arbeidsgiver. Men det har vist seg å være tvingende nødvendig. De stoler på at de får tilgivelse i stedet for tillatelse. Største ankepunktet er at arbeidsgiver mener datasystemet TTA og PO er egnet for å føre en oversikt over overtidsbruk og brudd på arbeidstidsreglementet (ATB). Men det viser seg at det ikke blir skrevet noen ting om hvorfor man skal bryte ATB. Det er et lovpålagt krav at man skal ha kompenserende hvile etter lange overtidsvakter. Vår ledelse sier at det ikke er mulig å føre dette i TTA, mens POD sier at det er mulig. I stedet for å bedre systemet, har det fra høyeste hold i politiet vært viktigere å få jobben gjort enn å følge arbeidsmiljøloven, sier Johannessen. Han mener dette vil få konsekvenser for hva Oslo politidistrikt kan ta på seg av arbeidsoppgaver. Vanlig praksis har vært at de har brukt overtid fordi oppdraget skal gjøres, og i liten grad tatt hensyn til den enkelte arbeidstaker. Problemet er mer dyptgripende enn bare å gjøre datatekniske forbedringer. Jeg er redd for at det har satt seg i kulturen at det ikke er så nøye om våre mannskaper går inn i helsemessig skadelige arbeidsmengder. Enkelte ledere som har hatt et ønske om å følge opp, har blitt sett på som firkantede regelryttere av andre ledere. Vi vet at politimester Gjengedal har vært tydelig på at regelverket skal følges, men det skjer ett eller annet underveis nedover i systemet. Det finnes ingen risikovurdering i forhold til overtidsjobben. Vi har politifolk som har vært 40 sammenhengende timer på væpnet vakthold. Andre har arbeidet 80 overtidstimer på elleve dager i tillegg til vanlig arbeidstid. Stikk i strid med alle lover. Og dette gjør politiet som arbeidsgiver uten å blunke.faktum er at ingen enheter i politiet er så spesielle at lovverket kan settes til side, sier Johannessen. Politiet er i en ekstremt vanskelige bemanningssituasjonen over det ganske land. Dette har ført til at ledere ikke i stor nok grad har tatt hensyn til de ansattes arbeidsmiljø. OPF ser nå frem til å gå i dialog med ledelsen for å løse de utfordringer man har med å innfri kravene. Det er synd at politiet må trues med dagsbøter for å tvinges til å følge et lovverk, sier Sigve Bolstad, leder for OPF. FÅR IKKE FYLT TJENESTELISTENE Politimester i Oslo, Anstein Gjengedal, innrømmer brudd på arbeidstidsbestemmelsene, men har ingen planer om å betale tvangsmulkt. Av Thomas Berg Det er aldri hyggelig å få pålegg om tvangsmulkt og vår klare holdning er at vi skal iverksette tiltak som gjør at det ikke vil bli aktuelt å betale bøter, sier Anstein Gjengedal. Som vil møte kravene med forbedring av rutiner og bedre opplæring i bruk av datasystemene. Politimesteren i Oslo har med andre ord ingen planer om å betale kroner per dag i tvangsmulkt. På den andre siden erkjenner Gjengedal at politiet i Oslo har brutt arbeidstidsbestemmelsene ved: DKP (Den Kongelige Politieskorte) Organisert kriminalitet Arresten Vi har søkt om dispensasjon for DKP, men har ventet i over to år på et svar fra Justisdepartementet Når det er sagt, må vi være ærlige å si at vi har brutt arbeidstidsbestemmelsene for ofte. Det skal ikke skje, og det er mitt ansvar å overholde dette. Nå er jeg opptatt av å finne en løsning raskt, sier Gjengedal. Han sier at politiet i Oslo allerede har redusert overtidsbruken med over 25 prosent det siste året. Men situasjonen i sentralarresten er spesielt vanskelig. Ved flere anledninger har våre arrestforvarere kjørt fra Oslo klokka om morgenen for å hente fanger som skal være på plass i Tinghuset til klokka Slik kan vi ikke fortsette lenger. I verste fall kan det bety at vi må utsette rettssaker for å overholde arbeidstidsbestemmelsene, sier Anstein Gjengedal. Hvordan kan dette løses? Et vesentlig tiltak vil være at vi får flere varetektsplasser i Oslo fengsel. Du er kjent for å signalisere at ATB skal overholdes. Hvorfor følger ikke dine mellomledere opp dette? Jeg kan ikke skylde på mellomledere. Det som er faktum er at vi kan bli flinkere på opplæring og forståelse innenfor de ulike datasystemene vi har. Hvilke praktiske konsekvenser får det for Oslo-politiet nå når tilgangen til å bruke ansatte på fritiden sterkt reduseres? Konsekvensene kan være at vi blant annet ved sykemeldinger ikke får fylt opp tjenesten med ansatte som frivillig tar overtid. Det kan medføre at vi ikke får utført den tjenesten vi ønsker. Oslo politidistrikt har generelt sett behov for flere ansatte sett i lys av den befolkningsøkningen ( siste årene) som har vært i Oslo. Dette har også medført økt behov for flere ansatte i politiet. NOVEMBER POLITIFORUM 9

10 atb Fritid ble arbeidstid. Må PF-tillitsmann Christian Havstad trekke politiet til Arbeidstilsynet? Foto: Thomas Berg. POLITIETS UTLENDINGSENHET BRYTER ATB Arbeidstilsynet mener at POD bryter inngåtte avtaler når de ensidig endrer avtaler. Av Ole Martin Mortvedt I et brev av 5.8 i år adressert til Politiets Utlendingsenhet (PU) gir Arbeidstilsynet full støtte til hovedtillitsvalgt Christian Havstad og hovedverneombud Pål Nikolai Hagen. Arbeidstilsynet fastslår at de lange og krevende uttransportene er å betrakte som arbeidstid fra reisens start til slutt. Dette i sterk kontrast til Politidirektoratets (POD) egen definisjon som betrakter hjemreisen som fritid. «Vi vil imidlertid presisere at etter vårt syn er tjenesten i sin helhet omfattet av arbeidsforholdet, slik at tjenestemannen er å betrakte som å stå til arbeidsgivers disposisjon fra reisens begynnelse til slutt» heter det i brevet fra Arbeidstilsynet. I praksis betyr dette at PU nå bør innrette seg etter tolkningen fra Politiets Fellesforbund. Det må bli slutt på at de ansatte i PU står uten gjeldende regelverk på uttransportene. Med dagens praksis er det slik at de ansatte etter lange reiser er å betrakte som ferdig uthvilt når de kommer hjem. Alle som har gjort lange reiser vet det er feil, sier Havstad. Problemet er at POD ikke har gjort en ting for å møte Arbeidstilsynets brev. Du kan trygt skrive at jeg er meget skuffet over tilnærmingen fra arbeidsgiver. Det virker som om de forsøker å unndra seg å følge lovverket hvor ATB er hjemlet. Jeg hadde i stedet ønsket meg en arbeidsgiver som tok arbeidsmiljølovgivningen på alvor, sier Christian Havstad. Han lurer nå på om Arbeidstilsynet må ilegge PU dagmulkt for at problemet skal bli tatt på alvor. Havstad presiserer at striden er mellom PF og POD. Han mener ledelsen ved PU har strukket seg langt for å få til en løsning. STÅR FAST: RETURREISE ER FRITID PODs involvering i saken er at vi etter å ha blitt gjort kjent med den, tok kontakt med PU og fikk oversendt brevet fra den tillitsvalgte i PU til arbeidstilsynet og arbeidstilsynets svarbrev til den tillitsvalgte, svarer seksjonssjef Catharina Svensson i personalforvaltning hos Politidirektoratet i en e-post til Politiforum. Hun viser til ATB for polititjenestemenn hvor det også er avtalt unntak fra arbeidsmiljølovens hovedregel om arbeidsfri periode på minst 11 timer i løpet av 24 timers perioden. Særavtalen som er avtalt mellom POD og organisasjonene, er siden stadfestet av Fornyingsog administrasjonsdepartementet og hovedsammenslutningene. Svensson skriver at ATB som særavtale gjelder bare under tjeneste i Norge, men at administrative bestemmelser fastslår at ATB gjelder for PU. POD legger til grunn at arbeidsmiljøloven med de avtalte unntak også gjelder ved uttransporteringer i regi av PU. Når det gjelder returreisen legger POD til grunn at denne kan anses som fritid etter arbeidsmiljøloven. Svensson mener et brev fra 2005 ifra daværende Moderniseringsdepartementet hjemler dette. 10 POLITIFORUM N O V E M B E R

11 Du får billigere bensin Spesialrabatt hos Esso for deg som er medlem i Politiets Fellesforbund! Politiets Fellesforbund har inngått en rabattavtale med Esso. Skaff deg kortet og få 45 øre i rabatt pr. liter bensin og diesel og 20 % rabatt på bilvask! Ingen årsavgift, ingen ulemper kun fordeler. Vi kjenner livet på veien.

12 politiproduksjonen Flere av landets politidistrikt flytter nå store deler av mannskap fra etterforskning og etterretning til rene ordensoppdrag som følge av at mange politiansatte ikke lenger ønsker å jobbe overtid. Resultatet er at politiets produksjon synker dramatisk. Av Thomas Berg OPPKLARINGSPROSENTEN STUPER 12 POLITIFORUM N O V E M B E R

13 Skadelidende. Narkotikasaker blir nærmest ikke prioritert på grunn av den lave bemanning ute i politi-norge. Foto: Julia Skorupska Politiforum kan i dette nummeret avsløre at politiproduksjonen over hele Norge synker dramatisk. Frustrasjonen blant de ansatte brer seg. Publikum blir skadelidende. Politiforum kjenner til at riksadvokat Tor-Aksel Busch på siste politisjefmøte uttrykte bekymring over at oppklaringsprosenten i årets førstehalvår var nedadgående. I Søndre Buskerud politidistrikt har oppklaringsprosenten på forbrytelser gått ned fra 38 prosent i august til 27,8 prosent i slutten av oktober. Samtidig er antall narkotikasaker halvert fra september til oktober i år. Det er alarmerende at politiets egen tilstedeværelse i kriminelle miljøer gir så lave resultater. I tillegg økte skadeverk med 55 prosent i oktober i forhold til en gjennomsnittelig måned. Vi har meget begrenset kapasitet på spaning- og informantfronten i tillegg til en kraftig redusert URO-tjeneste. I praksis betyr dette at bekjempelse av narkotikasaker og organisert kriminalitet synker betraktelig. Når vi vet at vårt distrikt er tungt belastet fra før spesielt med tanke på narkotikakriminalitet, er situasjonen særdeles uheldig, sier leder ved narkotikaavsnittet ved Drammen politistasjon, Sven Christian Gulli. I Søndre Buskerud er sju etterforskere fra etterretningsseksjonen flyttet over til ordensavdelingen for å jobbe operativt i helgene. Dette fører blant annet til at vi jobber mindre med forvaltningssaker som igjen er meget uheldig, sier lokallagsleder i Søndre Buskerud, Roger Fjellin. Mister oversikten Sven Christian Gulli sier han har full forståelse for politimester Christine Fossens prioriteringer. Han har selv jobbet i politiet siden 1981 men har aldri opplevd en lignende situasjon som det nå politiet befinner seg midt oppe i. Hvis situasjonen forsetter, greier vi ikke å fange opp hva som skjer i det organiserte kriminelle miljøet og vi kommer på etterskudd i en rekke saker. Vi mister rett og slett oversikten og det vil ta lang tid å jobbe oss tilbake til der vi var for kort tiden siden. Jeg er også rimelig sikker på at vi vil se en økning i kriminaliteten i tiden som kommer, sier Gulli. Situasjonen er ikke noe annerledes i Norges to største politidistrikt; Oslo og Hordaland. Vi regner med at vi ikke kommer til å nå målene våre som et resultat av at blant annet de ansatte verner mer om sin fritid nå enn tidligere. Politiet i Oslo er spesielt sårbare i helgene, innrømmer politimester i Oslo, Anstein Gjengedal. I 2007 hadde politiet i Oslo en oppklaringsprosent på 21,1 prosent. Så langt i år har tallet sunket til 19,3. Gjengedal påpeker at Oslo ikke har gjort som flere andre distrikter og flyttet folk fra etterforskning og etterretning over på orden. Det vi ser er at vi må prioritere bort saker. Blant annet går antall narkotikasaker ned fordi vi ikke får vært så mye ute. Vi har høy oppklaringsprosent i disse sakene, men når de blir færre går oppklaringsprosenten ned, sier Gjengedal. Sliter i Hordaland Politiet i Hordaland sliter også med synkende oppklaring. I september i fjor fikk politiet inn 4566 oppdrag. Av disse måtte 96 oppdrag avlyses på grunn av kapasitetsmangel. I september i år har antallet oppdrag steget til 4707 mens kapasitetsmangelen har gjort sitt til at politiet har avvist 417 oppdrag. Dette bekrefter lokallagsleder i PF Hordaland, Ivar Hellene overfor Politiforum. I 2007 hadde vi en oppklaringsprosent på 43 prosent. I januar i år var tallet steget til 46 prosent. I september sank tallet til 29 prosent. Vi har aldri hatt så lav oppklaringsprosent, noe som selvsagt er skremmende, sier Ivar Hellene. Ifølge Hellene har det aldri vært omsatt så mye narkotika i Bergen som nå og som han sier det selv: Sakene nærmest «detter» ned i fanget vårt, men all kapasitet går med til etterforskning. Men det er ikke bare på narkosaker at Hordaland sliter. Se bare her: Status per utgangen av september i år: Antall trafikkulykker med personskade viser en relativt kraftig økning og nærmer seg 35 prosent (i forhold til september 2007). Antall skadde i disse ulykkene øker tilsvarende, ca. 40 prosent. Det kan virke som at det er en ekstra stor økning på skade på «myke trafikanter» - spesielt syklister. Antall kontrollerte i trafikken er redusert fra 1625 september 2007 til 467 kjøretøy målt i september Og den tidligere (generelle) trafikkovervåkningen er nesten borte. Ikke muligheter for målrettede tiltak - f.eks. i forhold til risikoutsatte trafikantgrupper som ungdom (trafikkfarlig adferd) og eldre (meget skadeutsatt) Trafikktjenesten i dag er prioritert mot den trafikkriminelle adferden, spesielle utsatte strekninger og mist. promillekjøring. Forebyggende virksomhet er nedprioritert. En økning i antall trafikkulykker gir en ekstra belastning på etterforskerne Kontrollerte kjøretøy i september i fjor var 1625, mens det så langt i år bare har vært 467. Ifølge Hellene er prognosen for 2008 over 33 prosent mindre kontrollerte kjøretøy, mens måltallene for 2009 blir redusert med 10 prosent. NOVEMBER POLITIFORUM 13

PRESSET FRA ALLE KANTER. Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget døra for videre dialog med Politiets Fellesforbund? Vellykket politistreik

PRESSET FRA ALLE KANTER. Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget døra for videre dialog med Politiets Fellesforbund? Vellykket politistreik Vellykket politistreik Side 16-17 Unikt politispråk Side 26-27 Anmelder egen politimester Side 30-31 13.02.2009 løssalg kr 55,- Nr 02 PRESSET FRA ALLE KANTER Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget

Detaljer

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi Gårsdagens IKT-design Side 16-17 Verdens nordligste politi Side 22-23-24-25-26-27 Åpner for ATB for politisivile Side 5 19.09.2008 løssalg kr 55,- Nr 9 overlatt til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen

Detaljer

POLITIKRISEN. utfallet av. Mens regjeringen vil utdanne flere politifolk, sender Nordmøre og Romsdal politidistrikt ansatte ut i arbeidsløshet.

POLITIKRISEN. utfallet av. Mens regjeringen vil utdanne flere politifolk, sender Nordmøre og Romsdal politidistrikt ansatte ut i arbeidsløshet. Skryter av arbeidsgiver og kollegaer Side 26-27-28-29 Skjelt ut for åpen rettssal Side 20-21 Min svarteste dag i politiet Side 30-31-32-33 13.03.2009 løssalg kr 55,- Nr 03 utfallet av POLITIKRISEN Mens

Detaljer

uten politi et samfunn

uten politi et samfunn Lønnskampen drar seg til Side 8-9-10-11-12 Dramatiske bilforskjeller Side 14-15-16-17 Livsfarlig halsgrep Side 18 15.02.2008 løssalg kr 55,- Nr 2 et samfunn uten politi Kjøpmann Vien Van Le mener det er

Detaljer

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU Interne stridigheter i PU Side 18 19 20 21 Fortsatt høy PF-tillit Side 14 15 Brutal terror truer rettssamfunnet Side 12 13 26.06.2009 løssalg kr 55,- Nr 06/07 Kraftig fall i straffesaker Jeg har ingen

Detaljer

TIDENES SIKKERHETSOPERASJON

TIDENES SIKKERHETSOPERASJON nr 11 13.11.2009 løssalg kr 55,- TIDENES SIKKERHETSOPERASJON bi be Du får billigere bensin lligere Du får nsin billigere bensin Spesialrabatt hos Esso for deg som er medlem i Politiets Fellesforbund! Spesialrabatt

Detaljer

smerteregime stein ege kneblet politidirektoratets Byttet ut kvinne med mann Vurderer å slutte Tango øker MC-sikkerheten

smerteregime stein ege kneblet politidirektoratets Byttet ut kvinne med mann Vurderer å slutte Tango øker MC-sikkerheten Byttet ut kvinne med mann Side 12-13 Vurderer å slutte Side 14-15 Tango øker MC-sikkerheten Side 26-27 22.06.2007 løssalg kr 49,- Nr 6/7 stein ege kneblet politidirektoratets smerteregime Vi aksepterer

Detaljer

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn.

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn. 64 millioner til DNA-register Side 48 Jobber med utvidelse av PHS Side 5 Erik Håland: Glad det er over Side 16-17-18-19 14.12.2007 løssalg kr 49,- Nr 12 klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre

Detaljer

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 Oversikt forsikringer 2011 Vi jobber hele tiden for å få best mulige vilkår til rimeligst

Detaljer

politiressurser Sluker

politiressurser Sluker Full pepperseier Side 19 Nekter å jobbe overtid Side 20-21 Unik redningstjeneste Side 26-31 18.04.2008 løssalg kr 55,- Nr 4 Sluker politiressurser Flere av Norges ledende etterforskere må sitte vakt i

Detaljer

Faresignal for politikulturen. Side 22-23-24-25

Faresignal for politikulturen. Side 22-23-24-25 Vellykket PF-strategi Side 6-7-8 Faresignal for politikulturen Side 22-23-24-25 Var aldri sikker på løsning Side 5 21.08.2009 løssalg kr 55,- Nr 08 Dramatisk voldsreduksjon Samarbeidet mellom politiet

Detaljer

TAKTIKEREN. n Kvinne søker kvinner. n Politiråd i alle kommuner. n Stoler ikke på politiet

TAKTIKEREN. n Kvinne søker kvinner. n Politiråd i alle kommuner. n Stoler ikke på politiet 16.06.2006 løssalg kr 45,- Nr 6/7 TAKTIKEREN Forhandlingene og meglingen var tøffe. Men vi er rimelig tilfreds med resultatet. Smertegrensen for oss når det gjaldt totalrammen lå på omtrent fire prosent,

Detaljer

nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,-

nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,- nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,- Politi- Norge 2011: Færre politifolk i jobb Flere ubesatte stillinger Stort vedlikeholdsetterslep Kritisk lav beredskap Lang utrykningstid i distriktene Økte utgifter til

Detaljer

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,-

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- Verre enn å møte kriminelle side 12-15 Politisivile får ulik lønn side 16-17 Etterspurt politikompetanse side 22-23 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- NR 10 POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ SPAREBLUSS Polititjenesten

Detaljer

til dialog fra skyttergravskrig Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund er mer positiv enn på lenge med tanke på løsning av politikrisen.

til dialog fra skyttergravskrig Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund er mer positiv enn på lenge med tanke på løsning av politikrisen. IKT-krise i politiet Side 6-7-8-9 Bilavtalen forlenges Side 16-17 Dum av overtid Side 14 24.04.2009 løssalg kr 55,- Nr 04 fra skyttergravskrig til dialog Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund er mer

Detaljer

Ber lokalpolitikere. Positiv politireform side 6-7. Pepper ga øyeplager side 16-17

Ber lokalpolitikere. Positiv politireform side 6-7. Pepper ga øyeplager side 16-17 Pepper ga øyeplager side 16-17 Positiv politireform side 6-7 Ber lokalpolitikere skape politikraft Kriminalpolitikk bør engasjere lokale politikere, mener Thomas Breen i justiskomiteen. side 12-13 19.01.2007

Detaljer

Politiforum. Nydesign. Nå er det opp til POLITIKERNE å gi innbyggerne det politiet de vil ha

Politiforum. Nydesign. Nå er det opp til POLITIKERNE å gi innbyggerne det politiet de vil ha Nydesign Politiforum 16.10.2013 løssalg kr 55,- nr 10 GENERALISERT SPESIALISERT INNBYGGERNES BEHOV SYNLIGHET EFFEKTIVISERING BEDRE LEDELSE 22. JULI BEREDSKAP TILSTEDEVÆRELSE LOKALT POLITI POLITISTRUKTUREN

Detaljer

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE nr 12 11.12.2009 løssalg kr 55.- Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:32 Sending file DCS_3156.jpg sent Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:58 kjenner du igjen bildet? Jente_10 -- Thu Des 1 23:57:02? Johnny_B -- Thu Des

Detaljer

bedre på jobb Politifolk som har mange store risikofylte og farlige oppdrag, er også mest fornøyd. aldri hatt det Alvorlig datasvakhet

bedre på jobb Politifolk som har mange store risikofylte og farlige oppdrag, er også mest fornøyd. aldri hatt det Alvorlig datasvakhet Alvorlig datasvakhet Side 6-7-8-9-10-11 Tetra inn Tetra ut Side 26-27 Ikke ATB for politisivile Side 23 22.08.2008 løssalg kr 55,- Nr 8 aldri hatt det bedre på jobb Politifolk som har mange store risikofylte

Detaljer

politiets Søkelys på n Tap for Utsi n Sian under press n Neste generasjons politibiler

politiets Søkelys på n Tap for Utsi n Sian under press n Neste generasjons politibiler Søkelys på politiets sikkerhet 12.05.2006 løssalg kr 45,- Nr 5 Politifolk opplever at godt verneutstyr og et sikrere våpen nå bare blir et papirtilbud. Politidirektoratet gir lokale pålegg fra 2007. side

Detaljer

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39 2009 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Lønnsarbeidet i 2009 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 12 5. Satsingsområder for 2010 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2009 26 7. Innkomne forslag 34

Detaljer

nr 3 18.03.2011 løssalg kr 55,- RYDDER I REKKENE

nr 3 18.03.2011 løssalg kr 55,- RYDDER I REKKENE nr 3 18.03.2011 løssalg kr 55,- RYDDER I REKKENE Her føres politibetjent Pavels Hristoforidi inn i retten for drapet på en kollega. Samtidig preges politiet i Latvia av narkosalg, fyll og ran, mens innenriksministeren

Detaljer

Nei - de fikk ikke jobb.

Nei - de fikk ikke jobb. nr 09 09.09.2010 løssalg kr 55,- Nei - de fikk ikke jobb. Årsaken til at nær 120 nyutdannede politibetjenter nå står uten jobb skyldes kraftig nedbemanning i politidistriktene. s 2, 8-9-10-11 2 LEDER Utgiver

Detaljer

MAKTKAMP OM POSISJONER

MAKTKAMP OM POSISJONER MAKTKAMP OM POSISJONER 13.10.2006 løssalg kr 45,Nr 10 Med utnevnelsen av Arne Jørgen Olafsen som politimester i Follo, er viktige prinsipper fastslått. I løpet av 2007 skal en rekke av politimesterstillingen

Detaljer

nødnett-kaos En ny utsettelse av det digitale nødnettet er dramatisk for redningstjenesten og vil vanskeliggjøre bekjempelsen av hverdagskriminalitet,

nødnett-kaos En ny utsettelse av det digitale nødnettet er dramatisk for redningstjenesten og vil vanskeliggjøre bekjempelsen av hverdagskriminalitet, nødnett-kaos 10.11.2006 løssalg kr 45,- Nr 11 En ny utsettelse av det digitale nødnettet er dramatisk for redningstjenesten og vil vanskeliggjøre bekjempelsen av hverdagskriminalitet, terror og organisert

Detaljer

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Realistisk FNtrening i Nairobi Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2 LEDER Utgiver Politiets Fellesforbund

Detaljer

nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS

nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS Regjeringen åpner stadig flere barnehus. Men, de vet ingen ting om barnas rettsikkerhet ivaretas bedre der enn i tingrettene. Side 10-15 VERDENSNYHET!

Detaljer

HVORFOR LYKKES POLITIET?

HVORFOR LYKKES POLITIET? 15.10.2004 LØSSALG KR 35,- NR 10 HVORFOR LYKKES POLITIET? I en rekke profilerte saker i sommer og høst har politiet lykkes med gode løsninger. Politiforum ser på tre av sakene. Etterforskning, etterretning

Detaljer

politidrapene pa Austbø 10 år siden Foranledningen til den fatale hendelsen er fremdeles gjeldene for politiet. Spekulerer i konkurser Tema: Avhør

politidrapene pa Austbø 10 år siden Foranledningen til den fatale hendelsen er fremdeles gjeldene for politiet. Spekulerer i konkurser Tema: Avhør Spekulerer i konkurser Side 5-6-7 Trodde jeg skulle dø Side 46-47 Tema: Avhør Side 14-21 16.05.2008 løssalg kr 55,- Nr 5 10 år siden politidrapene pa Austbø Foranledningen til den fatale hendelsen er fremdeles

Detaljer

HVORFOR LYKKES POLITIET?

HVORFOR LYKKES POLITIET? 15.10.2004 LØSSALG KR 35,- NR 10 HVORFOR LYKKES POLITIET? I en rekke profilerte saker i sommer og høst har politiet lykkes med gode løsninger. Politiforum ser på tre av sakene. Etterforskning, etterretning

Detaljer