6. FORSLAG A) Reviderte husordensregler B) Innkommet forslag fra seksjonseier Jan Ulleberg, Midtåsen 54B

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6. FORSLAG A) Reviderte husordensregler B) Innkommet forslag fra seksjonseier Jan Ulleberg, Midtåsen 54B"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 Ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl i Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av sekretær D) Valg av en sameier til å underskrive protokollen sammen med møteleder E) Spørsmål om møtet er lovlig innkalt F) Godkjenning av dagsorden 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2010 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSER A) Styret 5. BUDSJETT FORSLAG A) Reviderte husordensregler B) Innkommet forslag fra seksjonseier Jan Ulleberg, Midtåsen 54B 7. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 3 styremedlemmer for 1 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år Oslo, Styret i Øvre Ljan Boligsameie III Bjørn Torp /s/ Tor Henrik Sømme /s/ Vera Ramnæs /s/ Jarle Oddvang/s/ I sameiermøtet har sameierne stemmerett med én stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side Øvre Ljan Boligsameie III SAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2011 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET Leder Bjørn Torp Midtåsen 57 B Styremedlem Tor Henrik Sømme Midtåsen 52 B Styremedlem Vera Ramnæs Midtåsen 59 B Styremedlem Jarle Oddvang Midtåsen 54 B VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Eva Beate Hope Midtåsen 54 B Varamedlem Lise Aaserud Midtåsen 52 B Varamedlem May-Britt Heidemann Midtåsen 57 A Varamedlem Tor Gunnar Kulsrud Midtåsen 59 A GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Av sameiets 4 styremedlemmer er det én kvinne og tre menn. Sameiet er positivt til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet har ingen ansatte. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er Ernst & Young AS. EIENDOMMEN Øvre Ljan Boligsameie III er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiet består av fire bygninger med til sammen 48 seksjoner. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Øvre Ljan Boligsameie III er ett av seks boligsameier som fester tomt av Øvre Ljan Boliglag AL (avtalepartner med grunneier). Tomten har gårdsnr. 184, bruksnr. 55 i Oslo. Opprinnelig festekontrakt er datert 2. juni 1947 og fornyet ved avtale av 21. desember Festekontrakten er på 99 år. Neste hovedregulering av festeavgiften vil bli foretatt i Grunneier er Marie Raak Dahl. Øvre Ljan Boliglags forretningsfører er Sebra Forvaltning AS. Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad.

3 Side Øvre Ljan Boligsameie III VAKTMESTERTJENESTE Styret har inngått avtale med ISS Vaktmesterkompani AS om snørydding og gressklipping. NØKLER/SKILT Systemnøkkel bestilles skriftlig hos forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS. Telefon sentralbord , telefaks , eller e-post: Kontakt styret for bestilling av skilt til postkasse eller callinganlegg. FORSIKRING Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen. Sameiet har også ansvarsforsikring og styreansvarsforsikring i samme selskap. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde forsikringstilfelle til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks e-post : Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til brannforskriftene er den enkelte seksjonseier selv ansvarlig for å ha minimum én røykvarsler og ett brannslokningsapparat av godkjent type i egen seksjon. Tilsvarende gjelder det elektriske anlegget i seksjonen. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift.

4 Side Øvre Ljan Boligsameie III SAMEIETS LÅN Sameiet har lån i OBOS Finans. Lånet ble tatt opp i forbindelse med rehabilitering av balkonger i Lånet utløper i Se balansen og note i regnskapet. EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. Omsetning av seksjonene skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for seksjonene verken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene. TELENOR Sameiet er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning på bruk av fasttelefon og bredbåndstelefon for beboere med abonnement i Telenor. Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av ADSL bredbånd og bruk av mobiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- og internettjenester kan gjøres på DIGITAL-TV GET er leverandør av digital-tv- og bredbåndstjenester til sameiet. Hver seksjonseier har eget kundenummer for TV-dekoder og bredbånd og eventuelt andre tilleggstjenester. Servicetelefon til GET er betjent mandag-fredag kl og lørdag-søndag kl Feilmelding og behov for hjelp kan også meldes på Ha ditt kundenummer tilgjengelig dersom du kontakter GET. Det er inngått kollektiv avtale mellom GET AS og Øvre Ljan Boligsameie III. Avtalen gjelder for samtlige seksjonseiere og omfatter: Service og vedlikehold Kollektiv GET digital-tv Start Kollektiv GET bredbånd (750/750 kbps) GET Box (TV-dekoder) Kontakt kundetjenesten for mer informasjon. GETs kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv pakker" for telefoni. På GETs hjemmeside finner du oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. OBOS og GET har inngått avtale for beboere i boligselskaper forvaltet av OBOSkonsernet om kollektiv avtale på Digital TV, internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenesten for mer informasjon.

5 Side Øvre Ljan Boligsameie III Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. AVTALE OM LEVERANSE AV ELEKTRISK KRAFT OBOS har fremforhandlet avtale med LOS for leveranse av elektrisk kraft. Kraftforvaltningsavtalen utløper den Sameiet har tiltrådt denne avtalen. Dette gjelder kun strøm til fellesområde og ikke privatabonnement for den enkelte leilighet. REHABILITERING STØRRE VEDLIKEHOLD 2010 Oppussing av vaskerom og reparsjon av grunnmur i Midtåsen Skifting av porttelefon i Midtåsen Utskifting av loftsvindu syd og maling av loftsvindu nord i Midtåsen Montert hjørnebeslag på nordveggen i Midtåsen Maling oppganger samt skifting vinduer og postkasser i Midtåsen Skifting porttelefon Midtåsen 52 og Utskifting sikringsskap i vaskeriene i alle fire blokkene. Maling oppganger samt skifting vinduer og postkasser i Midtåsen 54 Skifting vinduer i oppgangene i Midtåsen Maling vaskerom Midtåsen Asfaltering innkjørsel og gårdsplass Midtåsen Feiing av samtlige piper 2009 Nytt røykrør montert i Midtåsen 52 A (yttervegg) 2009 Røykvifter montert i Midtåsen 52 (2 stk.), i Midtåsen 57A og B(2 stk.) Røykvifte i Midtåsen 59 B(1 stk) er ikke montert 2009 Reparasjon av ventilasjon i søppelsjakt i Midtåsen 59 B 2008 Oppgradering til digital-tv-anlegg 2008 Soilrør spylt i seksjoner og kjellere 2008 Asfaltering av inngangsparti i Midtåsen 54 og Maling av oppganger i Midtåsen 57, utskifting til nye vinduer, armatur og postkasser 2008 Utskifting av takluker i Midtåsen Reparasjon av ventilasjon i søppelsjakt i Midtåsen 54 og Midtåsen Papircontainere flyttet fra husvegger til parkeringsplass ved Midtåsen Ny søppelordning innført (Renovasjonsetaten) 2007 Montering av fire vifter på piper i Midtåsen 54 for å utbedre dårlig trekk ved fyring i peis 2007 Nyanskaffelse og montering av røykvarslere og brannslukningsappater på loft, kjellere og oppganger i samtlige hus (internkontroll) 2007 Reparasjon av grunnmur Midtåsen 57 Maling av vaskeri Midtåsen Anskaffelse av nytt lekeutstyr og montering iht. gjeldende HMS-forskrifter. Det er anskaffet ny flaggstang og nytt flagg 2004 Rehabilitering av sameiets balkonger 2002 Gavlvegger mot syd ble pusset på nytt Soilrør spylt og TV-inspisert Utvendige og innvendige stoppekraner skiftet

6 Side Øvre Ljan Boligsameie III 2000 Bedret tilgjenglighet til pipene etter pålegg fra Brannvesenet 1999 Utskifting av avløpsrør i nr. 57 og 59. (Stikkeldening fra grunnmur og ut til hovedledning i veien) 1996 Kontroll av balkongene og reparasjon av løs betong 1995 Utskifting av stigeledningene. Utskifting av underfordelinger på individuell basis 1994 Ombygging av TV-anlegget 1991/92 Omlegging av takene med ny betongtakstein Ny taktekking inngangspartier Rengjøring / maling av langveggene 1989 Nye ytterdører til kjellere 1989 Installasjon av sentrallåssystem 1988 Inngangspartier / inngangsdører skiftet 1988 Porttelefonanlegg montert 1987 Isolering av himlinger i kjeller (mineralullmatter opphengt i profilsystem) 1986 Loftsgulvene tilleggsisolert ved blåsing av isolasjon i hulrom i gulv 1985 Gavlvegger tilleggsisolert med tynnpussystem STYRETS ARBEID Det er holdt 6 styremøter. UTFØRTE ARBEIDER I PERIODEN - Oppussing av vaskerom og reparasjon av grunnmur i Midtåsen 54 - Skifting av porttelefon i Midtåsen 57 - Montert hjørnebeslag på nordveggen i Midtåsen 59 - Maling oppganger samt skifting vinduer og postkasser i Midtåsen 52 - Utskifting og rehabilitering av loftsvinduer i Midtåsen 59 - Ihht ny plan for trefelling ble det laget en fellingsplan for de trærne som direkte vil kunne skade bebyggelse. Det ble i denne sammenhengen felt 8 trær. Det er styrets oppfatning at begrenset trefelling skal kunne skje hvert år og i en takt som ivaretar områdets karakter. Annet: - Det ble avdekket store fuktskader kjelleren i Midtåsen 52. Skadene kan vise seg å være omfattende og vedlikeholdsbudsjettet for 2011 vil i all hovedsak bli benyttet til utbedring av denne skaden. Styret vil i denne sammenhengen komme med retningslinjer om beplantning og vanning rundt blokkene. Boliglaget Tor Kulsrud og Jan Ulleberg har vært Sameiets representanter i Boliglagets styre, Tor Kulsrud som styremedlem. Begge har utført et flott arbeid og vært delaktige i å få bedre struktur i Boliglaget. I 2010 ble "Retningslinjer for skogpleie m.m." fulgt for å samkjøre fellingen av trær i flere sameier. Retningslinjene ble undertegnet av Grunneieren den , I 2010 har Jan Ulleberg nedlagt mye arbeid for å skaffe bedre oversikt over de mange garasjeeiere. 103 garasjer, bl.a. fordelt på 9 garasjelag, er oppført i henhold til avtale med Boliglaget, med det formål å ivareta garasjebehovene til våre 6 boligsameier.

7 Side Øvre Ljan Boligsameie III Styret i Boliglaget har også nedlagt mye arbeid med å lage nye, oppdaterte vedtekter. I forbindelse med kvalitetssikring av vedtektene, fremkommer interessante kommentarer fra advokatfirmaet Hodneland & Co. Disse sier bl.a.: "Merk at vi har fjernet det opprinnelige utkastets 4 om fordelingen av myndighet mellom sameiene og Boliglaget. Dette fordi Boliglaget har fremfestet uten forbehold og derfor ikke kan utøve rådighet over de fremfestede arealene. Eventuelle rådighetsinnskrenkninger er til fordel for Grunneier og Boliglaget kan derfor ikke kreve at tiltak på festetomtene også fordrer Boliglagets samtykke". Videre sier kommentarene at "Rettsforholdet mellom Boliglaget og hvert av Sameiene er regulert gjennom hvert Sameies festeavtale med Boliglaget. Sameiene er atskilte rettssubjekter og er uten direkte tilknytning til Boliglaget, utover at Boliglaget fremfester (leier ut) tomtegrunn til hvert av Sameiene". HMS (Helse-, Miljø og Sikkerhetsforskrifter) I forbindelse med lovpålagt HMS oppfølging av el.anlegget ble det besluttet Oslo Elektrikerservice AS til å utføre nødvendig dokumentasjon av rutinene. Det ble besluttet å opprette IK dokumentasjon + opplæring av IK ansvarlig. Lekeapparat er inspisert uten anmerkninger av leverandøren, Lek og Trivsel. Alle brannslukningsapparater og brannvarslere er kontrollert m/utskifting batterier via firma Trygg og Sikker. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan seksjonseieren utarbeide en energiattest for sin bolig.

8 Side Øvre Ljan Boligsameie III BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET 2010 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Egenkapitalen pr er negativ med kr ,- som vil bli økt med et budsjettert underskudd i 2011 på ca kr ,-, som skyldes graving og drenering rundt Midtåsen 52. Den negative egenkapitalen skyldes tidligere større vedlikehold (balkongrehabilitering) som ble lånefinansiert med kr ,- og skal nedbetales i henhold til nedbetalingsplan over 18 år. Fremtidige driftsoverskudd skal være med på å snu sameiets negative egenkapital (gjeld) til å bli positiv. Med dette som bakgrunn er forutsetning om fortsatt drift til stede og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetning. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås Overført til konto for egenkapital. INNTEKTER Inntektene i 2010 var til sammen kr ,- mot budsjettert med kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av innbetaling av forbruk strøm til vaskeriene. KOSTNADER Driftskostnadene i 2010 var på kr ,- mot budsjettert med kr ,-. Avviket er ikke vesentlig og skyldes nytt regnskapsprinsipp for kostnadsføring av styrehonorarer. Viser til note 1 - Regnskapsprinsipper. Revisors honorar for regnskapsåret 2010 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0,10% Renter på sparekonto: 3,00% under kr ,05% fra kr til kr 2 mill. 3,10% over kr 2 mill FORSIKRING Bygningsforsikringen øker fra 2010 til 2011 med ca. 1%. Denne økningen inkluderer 0,9% økning i byggeindeksen og som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i sameiets egen skadesituasjon. KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgiften øker med 38 %. Ingen økning av de øvrige avgiftene.

9 Side Øvre Ljan Boligsameie III ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2011 (Budsjett) Til orientering for sameiermøtet har styret satt opp en oversikt over beregnede driftinntekter og driftkostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre for resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet negativt driftsresultat på kr ,- og et forventet negativt årsresultat på kr ,-. Oversikten er basert på uendrede felleskostnader for året I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2011 Styret vedtok følgende hovedmål for budsjettet 2011: 1. Ingen økning i felleskostnadene. 2. Større prosjekter budsjetteres med kr. 3. Budsjetteres med et underskudd på Husnr Prosjektnr Prosjekttekst Beløp pr 52 52/1 52/2 52/3 Graving/drenering rundt blokken Takluker Utgangsdør 52 b prosjekt Total /1 Takluker /1 57/2 57/3 Oppussing inngangsdører + søppeldører Kontroll av grunnmur/utbedring Kontroll/utbedring av lekkasje i loftsod /1 Diverse malerarbeid rekkverk + kjellernedgang Felles 60/1 60/2 Trefelling Prosjektreserve TOTAL Oslo, I styret for Øvre Ljan Boligsameie III Bjørn Torp /s/ Jarle Oddvang /s/ Vera Ramnæs /s/ Tor Henrik Sømme /s/

10 10 Øvre Ljan Boligsameie III

11 11 Øvre Ljan Boligsameie III

12 12 Øvre Ljan Boligsameie III RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Festeavgift Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Udekket tap Reduksjon udekket tap

13 13 Øvre Ljan Boligsameie III EIENDELER BALANSE Note OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 OSLO, Styret for Øvre Ljan Boligsameie III Bjørn Torp /s/ Jarle Oddvang /s/ Vera Ramnæs /s/ Tor Henrik Sømme /s/

14 14 Øvre Ljan Boligsameie III NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Virkning som følge av endring i regnskapsprinsipp. Boligselskapet har endret regnskapsprinsipp for kostnadsføring av styrehonorar. Tidligere har kostnadsført styrehonorar vært basert på en avsetning. I fremtiden vil man kostnadsføre styrehonoraret som blir vedtatt på årsmøtet det enkelte år. Virkningen i overgangsåret er at styrehonorar i 2010 fremgår med kr. 0 selv om honorar er utbetalt. Dette skyldes tilbakeføring av tidligere avsetning. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER OEF, refundert kostnad fra Innkrevd strømkostnad beboere, for SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 STYREHONORAR Det er ikke kostnadsført styrehonorar i regnskapet i Honorar til styret er utbetalt med kr , jfr. note 1. Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 5 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr 9 255, og er i sin helhet knyttet til revisjon. NOTE: 6 KONSULENTHONORAR OBOS Prosjekt AS OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR

15 15 Øvre Ljan Boligsameie III NOTE: 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Sverre Løberg Braatens byggfornyelse AS SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 8 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 9 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid/soppkontroll -688 Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Kontor- og datarekvisita -85 Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -750 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kontorkostnader -578 Porto Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 10 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 215 Renter av sparekonti i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 365 SUM FINANSINNTEKTER

16 16 Øvre Ljan Boligsameie III NOTE: 11 FINANSKOSTNADER OBOS-2OB980 lånerenter OBOS, gebyrer -600 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 12 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte Trappevask Service AS Get Rentokil SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2011, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i NOTE: 13 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN OBOS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,95%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 14 ANNEN KORTSIKTIG GJELD OBOS, dobbeltutbetaling fra OBOS SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 15 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Lånet er sikret med factoringpant på kr ,- den i henhold til pantelovens 4-10.

17 Side Øvre Ljan Boligsameie III Sak 6 FORSLAG A: Reviderte husordensregler - Innledning Styret har hatt en gjennomgang av både husordensregler og vedtekter. Det er viktig at sameiets husordensregler og vedtekter er i tråd med dagens krav og språk. Derfor bør disse revideres med jevne mellomrom. Vedtektene er mer omfattende å revidere og planlegges derfor fremlagt på sameiemøte i Reviderte husordensregler Vi ber alle lese igjennom utkastet til nye Husordensregler (se nedenfor) og sette seg inn i hva som er nytt fra dagens regelverk. Vi har satt opp en kort oversikt over hovedendringene i forslaget: 1. Uteareal og pkt 2 Renhold. Dagens husordensregler sier at det er opp til blokkene selv å organisere stell av blokkområder og renhold. I det nye utkastet legges det opp til at det er styret som innhenter tilbud på snøbrøyting og gressklipping og at disse tjenestene blir utført felles for samtlige blokker. Det samme gjelder trappevask og andre ytelser som er av utvendig karakter og som det er ønskelig skal gjennomføres på samme måten for alle blokkene. Det oppfordres fortsatt til at hver blokk organiserer dugnadsarbeid og selv sørger for kjeller og loftsvask. 3. Søppel Ingen endring 4. Ro Dagens husordensregler sier at det skal være stille mellom kl 18 og 19. I det nye utkastet er denne setningen fjernet. Punktene 5, 6 og 7 i dagens husordensregler er samlet i en felles tekst nederst på siden i det nye utkastet. Dette gjelder låsing av dører og opprydding. Det er presisert viktigheten av å holde elektrisk rom låst og sikker oppbevaring av nøkkelen. 8. Klesvask Følgende setning er lagt til dagens husordensregler: Ei heller opphenging av tøy på balkongrekkverkene. Forslag til vedtak: Sameiemøte godkjente det fremlagte utkastet til nye Husordensregler.

18 Side Øvre Ljan Boligsameie III Vedtatt på sameiemøte 10. mars Utkast til: HUSORDENSREGLER for ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE lll I beboernes egen interesse må ikke leilighetene brukes på en slik måte at det oppstår ubehageligheter, eller slik at husets omdømme nedsettes. 1. Uteareal Stell av blokkområdet organiseres via styret. Dette gjelder spesielt snømåking og gressklipping, som skal utføres av profesjonelle selskaper. Styret har ansvar for innhenting av anbud. Det oppfordres til at hver blokk organiserer dugnadsarbeid rundt blokkene hver vår og høst. 2. Renhold Trappeoppgangene rengjøres av profesjonelle selskaper etter at styret har innhentet anbud. Fellesrom, kjeller og loftsganger besørges rengjort av blokken ved dugnad. 3. Søppel Søppel sorteres etter de til enhver tid gjeldende offentlige påbud. Papir legges i papircontainere. Restavfall legges i dunker/sekker i søppelrom. Det er ikke tillatt å oppbevare annet avfall i søppelrommene. Aske må ikke kastes i søppelsekkene. Større gjenstander som ikke kan legges I renholdsverkets dunker/sekker, må eieren selv besørge bortkjørt. 4. Ro Alle må ta tilbørlig hensyn til sine naboer. Instrumenter og musikkanlegg og oppussingsarbeider må ikke være til sjenanse. Det skal være stille etter kl Ved selskapelighet skal det tas særlig hensyn etter kl Sjenerende støy påtales av den som sjeneres. Hjelper ikke dette, innklages forholdet til styret, som gir innklagede skriftlig advarsel. Viser det seg nødvendig med ytterligere advarsler, er forholdet å anse som vesentlig mislighold av sameierens plikter, og styret kan pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. vedtektenes 10 og eierseksjonslovens 26 og Klesvask Egne ordensregler oppslått i vaskeriet, skal følges. Vask skal ikke henge ute på søn- og helligdager. Banking og risting av tøy på balkong eller ut av vinduer, skal ikke forekomme. Ei heller opphenging av tøy på balkongrekkverkene. Alle dører i fellesområdene skal alltid være låst. Sørg alltid for at nøkkel til el-rom skal oppbevares slik at den kun kan nås av voksne. De som benytter hobbyrom og andre fellesrom, må alltid sørge for å rydde etter seg. Når husordensreglene er lest, skal de signeres, og ett eksemplar returneres til styret i undertegnet stand. Navn: Dato:.

19 Side Øvre Ljan Boligsameie III SAK 6 B INNKOMNE FORSLAG Innkommet forsalg fra seksjonseier Jan Ulleberg, Midtåsen 54B Øvre Ljan Boligsameie lll v/ OBOS Eiendomsforvaltning AS Forslag til behandling på sameiermøtet 2011 i Øvre Ljan Boligsameie lll Sak 1. Informasjon om Øvre Boligsameie lll og Øvre Ljan Boliglag Forslag: Jeg har lenge savnet mer opplysninger om vårt sameie og Øvre Ljan Boliglag, som vi er en del av. Det er ikke minst viktig med grundig og riktig informasjon i forbindelse med salg av leiligheter, noe som ikke alltid er tilfellet. Jeg foreslår at de følgende faktaopplysningene kan bli benyttetan bli benyttet i det årlige heftet i forbindelse med sameiermøtet og ved revidering av vedtektene. Øvre Ljan Boligsameie lll ligger i bydel Nordstrand i Oslo med adresse Midtåsen 52, 54, 57 og 59. Sameiet består av 48 leiligheter i 4 like blokker. Leilighetene har bruksareal/primærromsareal på 78 m 2. Til hver leilighet hører 2 kjellerboder og 1 loftsbod. I hver blokk er det felles vaskerom, bomberom og sykkel-/redskapsrom. Sameiet disponerer et festet areal, Gnr. 184 Bnr. 55, på ca m 2. Øvre Ljan Boligsameie lll ble stiftet 6. februar 1950 som A/S Øvre Ljan Boliglag lll. Fremfesteavtale med Øvre Ljan Boliglag er datert 26. mars Fra 1. januar 1984 ble Øvre Ljan Boliglag lll omgjort til boligsameie. Byggearbeidene startet sommeren Innflytting foregikk i perioden september 1951 til februar Byggeutgiftene var kr Øvre Ljan Boligsameie lll er ett av 6 boligsameier som fester tomt av Øvre Ljan Boliglag. Boliglaget ble stiftet 9. desember Boliglagets medlemmer/eiere består av de 167 seksjonseierne i boligsameiene. Styret består av en representant med varamedlem fra hvert av de 6 sameiene. Boliglaget har egne vedtekter (nå under revisjon). Hovedformålet med Boliglaget er å fungere som fester av de arealer som er angitt i festekontrakt av 2. juni 1947, som samlet utgjør ca m 2, og fremfeste de vesentligste delene til de 6 boligsameiene. Grunneier er Marie Raak Dahl. Utover de fremfestede tomtene disponerer Boliglaget fire adskilte skogsarealer som til sammen utgjør ca m 2. Boliglaget leier ut grunn til 102 garasjer som er organisert i garasjelag. Garasjene kan bare eies av medlemmer i Boliglaget. Det ble 1. april 1960 vedtatt regler for oppføring og drift av garasjene. Da boliglagene under byggeperioden ikke kunne bli enige om fordelingen av festeavgift og felles utgifter til vei, vann, kloakk og lignende, ble det inngått en avtale om at disse spørsmålene skulle avgjøres av en voldgiftsrett. I voldgiftsavgjørelse 23. desember 1953 ble det bestemt at Øvre Ljan Boliglag lll, nåværende Øvre Ljan Boligsameie, skulle betale 35 % av fellesutgiftene og 31 % av festeavgiften. Festeavgiften reguleres hvert 15. år i forhold til konsumprisindeks. Festeavgiften for Øvre Ljan Boligsameie lll utgjør for tiden kr pr. år. Avgiften skal neste gang reguleres i 2012.

20 Side Øvre Ljan Boligsameie III Fortsettelse innkommet forsalg fra Jan Ulleberg Sak 2. Valg av representanter til styret i sameiet, m.m. Før husmøtene, med valg av styrerepresentanter fra nr. 54 i 2010 og i år, ble aktuelle kandidater avklart av styremedlemmet. Disse ble så presentert i møteinnkallingen. Begge årene har personer i det skjulte snakket med beboere, og resultatet har blitt at deres kandidater ble innvalgt. Det er også blitt avholdt avstemming og gjort vedtak på saker som på forhånd ikke har blitt presentert for alle beboerne. Jeg mener at disse arbeidsformene er meget uheldige og udemokratiske. Forslag: Vedtektene suppleres med regler/retningslinjer som tar hensyn til det ovennevnte.

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 2 Boligsameie, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 18:00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ekerud Boligsameie, avholdes torsdag 3. mars 2011, kl. 18:00 i kommunens lokaler (Snippen/Mølla), Triaden. Til behandling foreligger: 1.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 04.05. 2010, kl. 18.00 i sal 1 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E 1 Valdresgt 16 S/E Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv. I I A Borettslag, avholdes Tirsdag 12. april 2011, kl. 18:00 på Sandaker videregående skole, Hans Nielsen Hauges

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie Ordinært sameiermøte i Solsiden 7 Boligsameie avholdes tirsdag 26. april 2011 kl. 18.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Registrering skjer

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i sameiet Westye Egebergs gate 4, avholdes tirsdag 26. april 2011, kl. 19.00 i vaskekjelleren. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie, avholdes torsdag 08. mai 2008, kl. 18.00 møtelokalet mellom blokk nr. 26 og 28. Inngang ved papircontainer. TIL

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 14. april 2008, kl. 19:00 i Hotell Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012 Ordinært sameiermøte i Sameiet Tærudparken 1, avholdes torsdag 26.04.2012, kl. 18.00 på Fagerborg Hotel, Lillestrøm TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Ringnes Park Vest Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie, avholdes onsdag 13.04.2011, kl. 18:00 i sal 2 på Ringen Kino. Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer