Velkommen til Brukermøte i Kartverket. 24. Mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Brukermøte i Kartverket. 24. Mars 2015"

Transkript

1 Velkommen til Brukermøte i Kartverket 24. Mars 2015

2 Program Velkommen m/presentasjon Tinglysingsstatistikk utviklingstrekk og sesongvariasjoner Pause Status prosjekt e-tinglysing Beinstrekk og servering av lunsj Lov- og forskriftsarbeid > Innmeldte tre tema -Norges Eiendomsmeglerforbund -Nordea

3 Vi legger til rette for en enklere hverdag Elektroniske signerte dokumenter Slippe å vente på alle partene skal stille til kontraktsmøte Klokkeslett kvitteringsmelding Raskere rettsvern, frigjort ressurser Løpende valideringer Mindre feil og returer Raskere oppgjør Skjøtepakker registreres raskt og oppgjørsarbeidet kan gå uten avbrudd Raskere avslutning av salget Sikringsobligasjon slettes raskere Raskere tilbakemelding til kjøpers bank Tinglyst pantedokument

4 Kommunikasjonsaktiviteter Nå: Fagartikkel Spørsmål og svar internett Før sommeren: Åpne møter med banker og eiendomsmeglere Etter sommeren: Møte med teknisk personell/dataleverandør Kommunikasjonsansvarlige

5 Innmeldte kommunikasjonsrepresentanter: Advokatforeningen Danske bank DnB DnB Eiendom Eiendom Norge Finans Norge Foreningen advokatass., DNA Handelsbanken KS Nordea Bank Norge ASA Norges Eiendomsmegler Forbund (NEF) Anne Holst Hanne Kvendbø Marit Grytli Monica Steene Christian V. Dreyer Charlotte Tvedt Marianne Pollen Grøtnes Heidi Krohn-Holm Kristina Radzeviciute Elisabeth Wendel Svein Strømnes

6 Tinglysingsstatistikk utviklingstrekk og sesongvariasjoner Hovedtrekk leveranser 2014 Sesongvariasjoner Elektroniske tinglysinger - Fullsignerte - Potensiale i det nye fagsystemet Tinglysingsstatistikk på internett

7 Leveranser 2014 Rettsstiftelser 2014 Saksbehandlingstid andel behandlet i løpet av 4 dager Andel returer Kvalitet - 18 rettinger Kundesenteret Sesongvariasjoner Elektronisk tinglysing 014.xlsx

8

9

10

11

12

13 Tinglysingsstatistikk på internett analyse Antall tinglysinger fast eiendom pr år

14 Status prosjekt E-tinglysing

15 Seeindom.no brukes veldig aktivt

16 Utvikling definert med følgende milepæler Milepæl 1 1. februar Enkel løsning for dokumenter med 7 definerte rettsstiftelser Milepæl juni Bedre kontroller, flere dokumenttyper Milepæl september Eksterne grensesnitt, full motor Milepæl desember Enhetstestet versjon 1 leveres fra IT utv. Milepæl 5 mars Systemtestet versjon klar for pilotering. -Milepæl 6 produksjon!!!

17 E-tinglysing - systemarkitektur Web Service APIer Registreringsmotor Portalløsning Enhetsregisteret Tinglysingsmotor Rapporter Signering Fakturering Inndata eksterne registre Folkeregisteret Domenemodell og tjenester Endringsmanager Matrikkelen Grunnbok

18 Prosjektmål Prosjektet har følgende overordnede prosjektmål: Utvikle et helhetlig fagsystem for elektronisk tinglysing i fast eiendom og borettslagsandeler, slik at de vanligste rettsstiftelser støttes funksjonelt i forhold elektronisk innsending og automatisert saksbehandling (uberørt av saksbehandler). Fagsystemet skal også ivareta saker som sendes inn på papir. Fagsystemet skal være etablert innen og skal minst omfatte de rettsstiftelser som støttes funksjonelt i Pilotløsningen, med tillegg av skjøter/hjemmelsoverganger. Fagsystemet skal utvikles i samarbeid med brukerne slik at minst: 50 % av samlet antall rettstiftelser kommer inn elektronisk innen , 25 % av samlet antall rettstiftelser saksbehandles automatisk innen , 80 % av samlet antall rettstiftelser kommer inn elektronisk innen , 60 % av samlet antall rettstiftelser saksbehandles automatisk innen

19 KMatrikkel og grunnbok 428 kommuner Konsesjonsbehandling Matrikkelen Grunnbok Grunneiendom SLF Landbruksdirektoratet

20 Nedtellingen har startet Mot klokkeslettsprioritet Enda raskere tinglysing Kortere periode for mellomfinansiering Samfunnsbesparelser Effektivisering

21 Forenklet saksflyt Feil Elektronisk melding V = Validering ift. åpenbart ikke tinglysning D V V Opprette melding Papirdokument (evt. flere) Manuelt avvises felt mangler D = Dekomponering og kontroll av melding Innlegging i database - V Avvises åpenbare feil Grunndata -tjenester -endr.logg Prioritetsetting Køhåndtering Definert klokkeslett V KØ Dagens dokumenter Helt til alle mottatte dokumenter er på plass (leveransefrist kl !) Avvises åpenbare feil ved tid for innføring i GB. Under beh. Nektet Aktive Historiske G R U N N B O K E N Kontroller Foreløpig registrering Rettighetsregister Manuell behandling Nekting

22 Testing mulig NÅ! 3 deltagere på plass To etablerte testmiljøer Et stabilt med nye versjon ved hver milepæl, internt godt testet Et med nyheter kan oppdateres ved hver Sprint avslutning Dokumentasjon fortløpende Bli med når det passer dere!

23 Felleskomponenter ID-porten Altinn Digital postkasse Felles offentlige registre

24 Kartverket E-tinglysing

25 E-tinglysing Signering

26 Elektronisk signering BankID Erfaringer gjennom dagens løsning, møte avholdt for støtte til ny løsning. Commfides Inne hos NAV og i større helseprosjekter, møte avholdt for støtte til ny løsning. Buypass Inne hos bl.a. Norsk Tipping, besøker oss neste uke. Godkjente nivå-4 leverandører fra DIFI og PT!

27 Implementeringsvalg PAdES ETSI standard (ISO ) ; PDF Advanced Electronic Signatures. XAdES XML Advanced Electronic Signatures. PDF Form Brønnøysundregistrene sin løsning for tinglysing av løsøre og bilpant. BIDXML / SEID SDO Tinglysingens valg. Vårt valg basert på stabilitet i standarder.

28 Signering Dokumenter signeres individuelt Dokumenter i en melding kan ha forskjellige signatarer Følgebrev signeres av innsender Innsender samler følgebrev og dokumenter før innsending og forsegler dette Løsning baseres antageligvis på SEID-SDO standard med bruk av BIDXML eller tilsvarende XML dokumenter som skal signeres vises til signatar via XSLT script levert av Kartverket

29 E-tinglysing Spørsmål

30 Lov og forskrift e-tinglysing

31 Tinglysingsforskriften Nye forskriftshjemler: o Sertifikater og signaturer o Vitnepåtegning på elektronisk dokumenter o Standardisert oppsett av elektroniske dokumenter o Registreringstidspunkt for papirdokumenter og skjæringstidspunkt for ny dag o Melding til rettighetshavere o Tinglysingsattest og grunnboksutskrift o Retting ved inkurie

32 Tinglysingsforskriften forts Endringer i eksisterende forskriftsbestemmelser: o Endre språk / ordlyd i enkelte bestemmelser o Endringer i innhold i enkelte bestemmelser, eks: Forenkle saksbehandling rundt retting og nekting Stedfesting av rettigheter Innsending av hjelpedokumenter ved elektronisk kommunikasjon Elektronisk fullmaktsregister Anmerkning ved tvangsforretning

33 Konsesjonsregelverket FORNYE FORENKLE FORBEDRE

34 Konsesjonsregelverket forts Konsesjonsloven foreslått opphevet hvilken betydning har dette? Endringer i konsesjonsforskriften Endringer i matrikkelforskriften Spesifisering av «konsesjonsmodul» og valideringsregler Forholdet til Landbruksdirektoratets «Landbruksregister»

35 Innmeldte tema

36 Kan løsningsretten slettes? Lov om løysningsrettar 6.Lengstetid Løysingsrett gjeld ikkje for lengre tid enn 25 år. Fyrste ledd gjeld ikkje løysingsrett a) som ligg til ein annan fast eigedom, når retten gjeld grunn som er utskild frå eigedomen eller som er høveleg til å slåast saman med den,

37 Sletting av løysingsrett Hovedregel: Løysningsrett kan slettes som åpenbart opphørt, jf. tgll. 31 annet ledd. Når den er eldre enn 25 år fra tinglysingstidspunktet, jf. løysningsrl. 6

38 Sletting av løysingsrett Unntak: Lovbestemte løysingsretter Rettigheter som ligger til den faste eiendommen som den tjenende eiendom er utskilt fra, jf. løysningsrl. 6 annet ledd, litra a)

39 Sletting av løysingsrett Vedr. bortfeste: Bortfester har forkjøpsrett ved salg Er denne personlig eller ligger den til hovedbruket? Festegrunn er opprettet og ikke utskilt fra et hovedbruk, kommer unntaket til anvendelse? Forkjøpsrett ved innløsning. Festeren innløser, hva da med forkjøpsretten?

40 Dokumenter og fakturaer mottas ujevnt Et spørsmål som går igjen er om retur av dokumenter og utsendelse av fakturaer samles opp i stedet for å sendes ut hver dag. Svar: Dokumenter og fakturaer samles ikke opp. De sendes ut fra oss hver dag.

Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015. Status og veien videre

Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015. Status og veien videre Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015 Status og veien videre 1 Viktigste testperiode i eiendoms-norge Eiendoms-Norges viktigste testperiode er nå i gang, og Kartverket er et steg videre på det som skal

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte Tinglysingsdivisjonen Fornye, forenkle og forbedre

Velkommen til orienteringsmøte Tinglysingsdivisjonen Fornye, forenkle og forbedre Velkommen til orienteringsmøte Tinglysingsdivisjonen Fornye, forenkle og forbedre 30. april 2014 Program for dagen Tidstyver Hva har vi sett og hva har vi gjort Verdiprosjektet Utvikling av ny hverdagspraksis

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013 5. september 2013 Notat Om adresser og kontaktinformasjon 1. Bakgrunn og formål 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur 3. Regjeringens digitaliseringsprogram 4. Fysiske adresseopplysninger

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 3 Enkelt og greit Som innbygger møter du det offentlige i mange situasjoner og faser i livet. Da skal de offentlige

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

Samspillet matrikkel - grunnbok

Samspillet matrikkel - grunnbok Samspillet matrikkel - grunnbok Harstad og Tromsø 30. september og 1. oktober 2014 Registerførere Åge-Andre Sandum og Nina Josefine Halsne Innhold Temaer: Bakgrunn for matrikkelloven Grunnbokens innhold

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

Hvem er Tinglysingen?

Hvem er Tinglysingen? Hvordan forstå grunnboken m.m. Gardermoen 14. januar 2015 Registerfører Åge-Andre Sandum Hvem er Tinglysingen? Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015 1 Tinglysingsdivisjonenansvar

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Side 1 av 68 Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.1 04.03 2015 Utkast for innspill per 27.02.2015 Sopra Steria 0.6 10.04.2015 Utkast til

Detaljer

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Presentasjon av Tinglysingen Formålet med tinglysing Hvorfor tinglyser vi? Hva er

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Elektronisk tinglysing det rettslige grunnlaget

Elektronisk tinglysing det rettslige grunnlaget Elektronisk tinglysing aktuelle problemstillinger Best Western Oslo Airport Hotell, 14.01.2014 Registerfører/seniorrådgiver Anders Iversen Elektronisk tinglysing det rettslige grunnlaget Tinglysingsloven

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Håndbok for retting av matrikkelen

Håndbok for retting av matrikkelen Håndbok for retting av matrikkelen Basert på et prosjekt med å føre inn eksisterende eiendomsgrenser og en opprydding i matrikkelen Matrikkelprosjektet i Gran v/leikny Gammelmo Håndbok for retting av matrikkelen

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.2 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDE... 5 1.3 FORRETNINGSMODELL

Detaljer

Informasjonstjenester Nr Navn Beskrivelse Endring GB1 (tidl. IF1 og IB5)

Informasjonstjenester Nr Navn Beskrivelse Endring GB1 (tidl. IF1 og IB5) Informasjonstjenester Nr Navn Beskrivelse Endring GB1 IF1 IB5) Pengeheftelser Oversikt over alle tinglyste, gjeldende pengeheftelser som er registrert på en registerenhet, rettsendringer, anmerkninger

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

Rundskriv for Tinglysingen

Rundskriv for Tinglysingen Rundskriv for Tinglysingen Kartverket tinglysingsdivisjonen Ajourført pr. 21. april 2015 Forord FORORD I forbindelse med overføringen av tinglysingsansvaret fra domstolene til Statens kartverk ble det

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

Kommunekartlegging 2012

Kommunekartlegging 2012 Rapport IKT-Norge: Kommunekartlegging 2012 Innledning Sommeren 2011 gjennomførte IKT-Norge en kartlegging av innbyggernes brukeropplevelser av offentlige tjenester på nett. Vårt utgangspunkt var at innbyggeren

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

Forprosjektrapport. Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret

Forprosjektrapport. Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret Forprosjektrapport Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret 30.08.2011 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Mandat og forankring... 4 1.2. Berørte

Detaljer

SVAR PÅ DE ENKELTE SPØRSMÅL

SVAR PÅ DE ENKELTE SPØRSMÅL 25. september 2008 HØRINGSNOTAT FRA b2bconnect-gruppen AGFA vurdering og anbefalinger om elektronisk faktura i staten. INNLEDNING Vi vil med dette oversende vårt høringssvar fra b2bconnect-gruppen. B2bConnect

Detaljer