Velkommen til orienteringsmøte Tinglysingsdivisjonen Fornye, forenkle og forbedre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til orienteringsmøte Tinglysingsdivisjonen Fornye, forenkle og forbedre"

Transkript

1 Velkommen til orienteringsmøte Tinglysingsdivisjonen Fornye, forenkle og forbedre 30. april 2014

2 Program for dagen Tidstyver Hva har vi sett og hva har vi gjort Verdiprosjektet Utvikling av ny hverdagspraksis Utviklingstrekk i eiendomsmarkedet Utvikling og sammensetning av rettsstiftelser Utvikling av e-dokumenter og antall aktører Gevinstrealisering (matrikkelføring?) Ny grunnbok og e-tinglysing Status Norsk Eiendomsinformasjon (Overgang til Ny grunnbok og forlengelse av driftsavtale?) Status lovarbeid Jens Oppdragsbrev om utredning av omorganisering av dokumentavgiftsforvaltning, Kundesenteret i Kartverket Utvikling av kanaler, brukergrupper og samtaletema Digitalisering av pantebok Status Uttrekk Riksarkivet Mandat tilgjengeliggjøring Gammel grunnbok Norsk Eiendomsinformasjon 10 min 20 min 45 min 40 min 30 min 20 min

3 Tidstyver Del av vår virksomhetsstyring alle kan melde inn Forslag: Strukturere informasjon internt bedre Alt ett sted Utvikle enkelte skjema Rekvirent kan misforstås av brukerne Møteetikk Tid Tilstedeværelse Spilleregler Dataproblemer Ventetid DIFI Avklaring av innhold avtaler Norsk Eiendomsinformasjon AS Forlik

4

5 MÅLSETTING Tinglysingens visjon er at vi skal være En spydspiss i eiendomsinformasjon og nasjonale registre hvor kvalitet og entusiasme rår. Å utvikle og innføre elektronisk tinglysing i stor skala er vår viktigste strategiske satsing i de neste år. Dette vil føre til endringer både for medarbeiderne våre, organisasjonen og brukerne. Vi vil skape en robust organisasjon med medarbeidere som har endringskompetanse og som identifiserer seg med organisasjonens kjerneverdier og visjon. Vi ønsker medarbeidere som innehar solid fagkompetanse og som utviser entusiasme og stolthet over det samfunnsviktige arbeidet vi utfører i Tinglysingen.

6 NY HVERDAGSPRAKSIS Økt oppmerksomhet på verdiene (IKÅPE-testen!) Kollokviegrupper verdimetodikk Verdibulletin Mellom oss egen redaksjon 24 timers regel Treningsplaner Felles oppmerksomhet samhandling samarbeid kommunikasjon seksjonssamlinger

7 Eiendomsmarkedet kort tilbakeblikk Fast eiendom År Antall Rettsstiftelser Endringer fra året før estimert Borett stabilt rundt RTS siste 4 år

8 Utviklingen i eiendomsmarkedet September 2013 ved et vendepunkt? Forventinger November Lenger omsetningstid av brukte boliger Sviktende salg nye boliger Men hva nå? Oppgang svært utfordrende ved nedskjæringer

9 Fast eiendom 2014 Plantall Pr. mnd Pr. dag Akkumul. Ant rettsst. Tingl. Beregnet sesong. Sesongjustert Akkumul. Avvik Reelt Beregn. Avvik Sesong Akkumul. Beregn. Akkumul pr mnd: dager Sesong pr mnd %: pr dag: pr dag: Reelt pr dag reelt: Sesong avvik %: jan , ,3 feb , ,2 mar , ,2 apr , , Borett 2014 Plantall Pr. mnd Pr. dag Akkumulert Ant rettsst pr mnd: Tingl.dag er Beregnet sesong Avvik beregnet sesong % Reelt pr dag: Sesongjustert pr dag: Avvik sesong reelt pr dag: jan , ,4 feb , ,9 mar , ,8 apr , , Akk. reelt: Akk. beregnet sesong: Akk. avvik %:

10 Type rettsstiftelser - utvikling Sum Hjemmelsovg Pantedok Slettinger Utlegg Tv.salg Annet Fast eiendom RTS HJG+HJF PDO+PDB SLE+SLO UTL TVS 1. tertial tertial Endring -1,1 % -0,7 % -2,9 % -1,9 % 0,2 % 4,7 % 2,2 % Sum Hjemmelsovg Pantedok Slettinger Utlegg Tv.salg Annet Borett RTS HJA PAD BSL+BSO UBO TBS 1. tertial tertial Endring -5,4 % -1,3 % -3,9 % -8,7 % -6,0 % -11,3 % -3,0 %

11 Elektroniske tinglysinger utvikling over 100 aktører Fast eiendom Edok % av alle rettsstiftelser 1. tertial ,4 % 1.tertial ,2 % Sum 16,3 % Borett Edok % av alle rettsstiftelser 1. tertial ,5 % 1.tertial ,0 % Sum 10,2 %

12 Gevinstrealisering digitalisering Borett Produktivitet pr ÅV utg pkt Antall rettstiftelser Beregnet bemanning ÅV 37,3 37,3 36,4 35 Justering e-tinglysinger jf modell ÅV -3,1-2,5-2,1-1,5 Justert bemanning 34,2 34,8 34,3 33,5 Justert produktivitet pr ÅV Fast eiendom Produktivitet pr ÅV utg pkt Antall rettstiftelser Beregnet bemanning ÅV 205,0 203,3 197,5 191,7 Justering e-tinglysinger jf modell ÅV -13,0-11,0-10,1-7,5 Justering digital pantebok jf modell ÅV -2,2-2,0-1,8-0,7 Justering EDR januar ,6-0,6-0,6-0,6 Endring rolle superbruker -0,6-0,6-0,6 Justering/overføring kundesenter 0,9 0,9 0,9 Justert bemanning 189,4 190,0 185,3 182,9 Justert produktivitet pr ÅV

13 Gevinstrealisering ressurser til matrikkelarbeid? Vurdere hvordan frigjøring av ressurser i Kartverket ved innføring av elektronisk tinglysing eventuelt kan benyttes til å imøtekomme utfordringer i kommunenes matrikkelarbeid. Arbeidsgruppe.

14 Ny Grunnbok E-tinglysing

15 Ny Grunnbok Avgivertjenester

16 Løsningsskisse Ny Grunnbok Driftsmiljø NE API over Grunnbok EDR Massive API API Modell GB Modell Regina Endringslogg Ny Grunnbok Konv Rette Feilretting Regina Borett Regina Fast Eiendom Regina Borett Regina Fast Eiendom

17 Åpent og tilgjengelig begrenset tilgang Seeiendom.no

18 Se Eiendom grunnboken Kort demo:

19 Grunnboksinformasjon - autoritative data 1. Bekreftet grunnboksutskrift 2. Muntlige opplysninger 3. Kvalitetssikrede eiendomsdata - ca 8000 feil rettet manuelt - Over 100 feil rettet maskinelt 4. Oppdatert kopi av grunnboka egnet for verdiskapning

20 Matrikkel og grunnbok 428 kommuner Matrikkelen Enhetsregisteret Folkeregisteret Ferske autoritative kvalitetsdata tilgjengelig for verdiøkning Grunnbok

21 E-tinglysing Status

22 Status Organisasjon Prosjekteier med styringsgruppe Kommunikasjon Turid Ellingsen Prosjektleder Jan Olav Knutsen Juridiske avklaringer Anders Iversen Prosjektkoordinator Ole Anders Idstad Faglige avklaringer Wenche B Østli Delprosjekt faggruppe Heidi Melbye Delprosjekt Utvikling Trude Kristensen Delprosjekt Rutiner Marianne Hagen Spesifikasjoner Brukerhistorier Datamodell Arkitekt H. Fredholm Teamledelse K. Moum Saksflyt

23 Faser i prosjektet Prosjektledelse, rapportering, administrasjon Behovsanalyse Kravskriving Løsningsbeskrivelse Iterativ konstruksjon Testing Overlevering drift Faggruppen IT gruppen IT gruppen Begge Rutinegruppe -Brukerhistorier -Valideringsregler -Datamodell -Språk -Regina opplæring -Testing NG -Konvertering -Se Eiendom -E-handel -Brukerinvolvering -Arkitektur -Design -Modul plan -Funksjonell forståelse -Datamodell -GUI -Estimering -Replanlegging -Brukerinput -Detaljert design -Programmering -Grensesnitt -Web tjenester -Enhetstesting -Klientutforming -Faglig interaksjon -Testplanlegging -Brukeravklaringer -Systemtest 2 m -Akseptanse 2 m -Pilotering 2 m -Ytelsestesting -Feilretting -Regresjonstest -Driftsrutiner -Dokumentasjon -Opplæring -Informasjon

24 Hovedpunkter Minste enhet som kan sendes til tinglysing er en pakke. En pakke består av ett eller flere dokumenter med en innbyrdes rekkefølge Elektronisk innsendte pakker får tildelt unik øyeblikksprioritet Papirpakker som mottas samme dag klargjøres elektronisk av tinglysingen, og legges i en gruppe som tildeles samme øyeblikksprioritet Alle pakker behandles på samme måte i en tinglysingsmotor, og alle dokumenter i en pakke får samme behandlingsresultat: Avvist, tinglyst eller nektet Tinglysingsmotoren kan tinglyse automatisk, eller videresende for manuell vurdering ved behov Resultatet av tinglysingsprosessen gis alltid via elektronisk postboks eller hentes via API, i tillegg returneres innsendte papirdokumenter med stempel

25 Elektronisk saksflyt Mottak Ved mottak lagres aksepterte pakker i en kø for kontroll og registrering, og prioritetsklokkeslett returneres Kontroll og registrering Før registrering utføres kontroll av pakkene for mulig avvisning, der det tas hensyn til alle pakker med høyere prioritet samt definerte valideringsregler Pakker som ikke åpenbart kan avvises blir registrert i grunnboken Pakker som ikke er avhengige av hverandre kontrolleres og registreres i parallell Behandling Pakker som systemet ikke kan tinglyse automatisk sendes til manuell vurdering Manuell vurdering kan resultere i tinglysing eller nekting Designes med henblikk på at stadig flere rettsstiftelsestyper skal kunne sendes inn elektronisk Designes for at en stadig større del av tinglysingsbehandlingen skal kunne skje automatisk

26 Saksflytskisse tinglysingsmotor v. 01.

27 E-tinglysing - systemarkitektur - Publikumsportal 2016 Eksterne systemer Publikumsportal - Saksbeh.klient 2015 Saksbehandlingsklient Registreringsmotor Tinglysingsmotor Web Service APIer Rapporter Signering Fakturering Portalløsning Inndata eksterne registre Eksterne registre Folkeregisteret Enhetsregisteret Utvikles internt: - Ny Grunnbok Domenemodell og tjenester Endringsmanager Matrikkelen - Tinglysn. Motoren Avgiver API e-tinglysn.api Grunnboksdatabase Ny Grunnbok

28 Komponentkrav ID-porten Altinn Digital postkasse Felles offentlige registre

29 Risikobeskrivelser ID Beskrivelse av risikofaktor Tiltak 1. 1 Får ikke implementert nødvendige lovendringer Eget delprosjekt, klare rammer 1. 2 Felleskomponenter fra DIFI passer ikke KV behov Tydelig dialog med DIFI underveis 1. 3 Feil prioriteringer (tid/kost/kvalitet) Avklare prioritering mellom tid, kost og kvalitet 1. 4 Gevinstrealiseringsplanen oppfylles ikke (markedet er ikke klart til å ta i bruk løsningen i tilstrekkelig grad) Etablere eget delprosjekt for dialog med viktige markedsaktører (startet mars 2014) og avhengig av nødvendige lovendringer 1. 5 Usikkerhet for ansatte i Kartverket pga. mangelfull informasjon og i hvilken grad prosjektet påvirker deres arbeidssituasjon Gjennomføre kick-off hvor hele prosjektgruppen blir presentert for mandat, direktiv og planer Utlegging av informasjon på intranett i Kartverket Allmøte gjennomføres før sommeren 1. 6 Utilstrekkelig med ressurser til å levere løsningen iht. forventninger Involvere andre aktører innenfor områder hvor kompetanse er tilgjengelig i markedet Tilsatt to nye systemutviklere. Arbeid med nye rammeavtaler pågår 1. 7 Frafall av kritisk kompetanse ved at nøkkelpersoner slutter i Kartverket eller hos underleverandører Sikre at nøkkelressurser er fornøyde med arbeidsforhold og betingelser og er motiverte til å fortsette 1. 8 Forsinkelser som følge av at enkeltpersoner både har prosjektoppgaver og linjeoppgaver Identifisere ressurser utenfor prosjektet som kan håndtere linjeoppgaver og dermed avlaste prosjektdeltagerne 1. 9 Økte kostnader og/eller forsinkelser som følge av endringer som avdekkes etter at programmering er påbegynt. Endringshåndtere med analyse av konsekvenser (tid, kost og kvalitet) for alle endringer som avdekkes etter at kravspesifikasjon og løsningsbeskrivelse er definert. Endringer som påvirker tid og kost skal behandles i styringsgruppen Mangelfull styring og oppfølgning av ressurser som ikke er lokalisert på Hønefoss medfører forsinkelser eller dårligere kvalitet på leveranser. Sikre at alle får et definert ansvar, og at alle blir fulgt opp mht. frister og leveranser. Tilstedeværelse i Ullensvang avtales.

30 Risikoelementer

31 Lov og forskriftsendringer Departementets ansvar bare departementet kan få til endringer Av eksterne ansett som prosjektets største risiko! Uten flere endringer vil ikke prosjektets mål bli nådd! Prop 53 L fremmet uten alle nødvendige endringer!

32 Trenger endringer i tvangsfullbyrdelsesloven! 7-2 og 11-2 Bakgrunn: eregelverksprosjektet - Ot.prp.nr.108 ( ) Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon Ot.prp.nr.8 ( ) Om lov om endringer i rettergangslovgivningen mv. (elektronisk kommunikasjon med domstolene mv.) Røsegg rapport Se Kartverkets og Finans Norges høringsbrev (til Røsegg og tidligere lovrunder) Se rapport fra Finans Norge 2014 Proposisjon uten alle nødvendige tilrettelegginger

33 Dokumentavgiftsreglene Prosjekt omlegging av dokumentavgiftsordningen Krever lov og forskriftsendringer - går antagelig i FINs regi, men må ta hensyn til etinglysing Krever raskest mulige avklaring av hensyn til utvikling! Kan være nyttig for prosjektet, men det er stor risiko forbundet med et så stor prosjekt så tett opp mot vårt prosjekt.

34 Konsesjonsreglene Gjelder ca 50% av eiendommene direkte, men vi må også avklare forholdene for resten Regjeringen vil avskaffe konsesjon. Mindretallsregjering. Usikker fremdrift og resultat stor risiko Midlertidig løsning endring av forskrift : Hva kan gjøres i forskrift? Krav til føring av konsesjonsopplysninger i matrikkelen i konsesjonsforskrift Endring i matrikkelforskriftene for registrering, behandling og utlevering av konsesjonsopplysinger Med slike hjemler kan vi lage et system for å validere konsesjonsopplysninger Fordel - tilrette for å fjerne skjemaer i landbruksforvaltningen Risiko kommunenes medvirkning! Dialog med LMD og SLF opprettet

35 Ekteskapsloven Dobbeltregistrering av ektepakter iht. ekteskapsloven 55, jf. tinglysingsforskriften 4 Endre slik at vanlig hjemmelsovergang brukes og at ektepakt med sine opplysinger og formkrav ikke dobbeltregistres i grunnboken (krever at vi lager strukturerte skjemaer for dette også)

36 Matrikkeloven Endringer for å kunne registrere opplysninger (grunndata) fra matrikkelen automatisk Festegrunn trenger vi det?

37 Forskriftsarbeid tinglysing Sikkerhetsnivå for elektronisk kommunikasjon av tinglysingsdata, sertifikat, vitner, varsling av forrige hjemmelshaver ved overdragelse, jf. prp. side 27 flg. Standardisert nettskjema for elektronisk tinglysing, gjenpart, hjelpedokument, fullmakt jf. prp. side 47 flg. Under dette punktet kommer også forhold rundt et elektronisk fullmaktsregister Retting av inkurietilfeller, jf. prp. side 59 flg. Når skal papirdokumenter få prioritet fra, jf. prp. side 68 flg. Tinglysingsattest, utskrift fra grunnboken, kvitteringsmelding jf. prp. side 49 flg.

38 Forskriftsarbeid videre: 1 Avgjørelser om tinglysing -Kan antagelig videreføres 2 Blanketter -Bør tilpasses mer til et teknologinøytralt tinglysingssystem 3 Bekreftelse av underskrift -Kan muligens videreføres for papirdokumenter, men må tilpasses hva gjelder språk, siden 17 i loven ikke er endret. Ny bestemmelse om vitner ved elektronisk tinglysing 4 Klarhet og form - Må tilpasses hva gjelder elektronisk tinglysing, evt. må det gis nye forskriftsbestemmelser som omhandler elektroniske tinglysing 4a Angivelse av hjemmelshaver - Kan nok i stor grad videreføres 5 Dokumenter på fremmed språk - Vi vil vel ikke tillate til tinglysing dokumenter på andre språk enn norsk, og i hvert fall ikke i elektronisk form. For papirdokumenter antar jeg en lignende bestemmelse som dette vil videreføres, men at det i så fall presiseres forskjellen mellom elektroniske dokumenter og papirdokumenter 6 Tinglysingsgjenpart - Denne blir antagelig noe forandret, selv om en del av innholdet er naturlig å videreføre 7 Hjelpedokument Denne blir antagelig også noe forandret, og må tilpasses også til elektroniske dokumenter Ny bestemmelse om fullmakt og fullmaktsregister 8 Betaling av dokumentavgift - Antagelig noe endring i denne, særlig mtp. en sentralisering av avgifts- og gebyrhåndtering 9 Retur av åpenbart mangelfulle dokumenter - Kan antagelig videreføres med enkelte tilpasninger 10 Tinglysingsregisteret (grunnboken) - Antagelig noe endring i denne, selv om en del av essensen videreføres 11 Innføring i tinglysingsregisteret Antagelig en del endringer i denne, blant annet må det inn om prioritet for manuelt tinglyst dokumenter 13 Foreløpig innføring - Kan antagelig videreføres med enkelte tilpassinger

39 Forskriftsarbeid videre: 14 Tinglysingsnekting og ankebehandling Kan antagelig videreføres, men med tilpassinger 15 Tomtefeste og annen leie av fast eiendom -Kan antagelig videreføres 17 Tinglysingsattest Antagelig en del endringer i denne 18 Sletting av tinglyste dokumenter Kan antagelig videreføres, men med enkelte endringer 19 Arkivering og kassasjon Kan antagelig videreføres 22 Ekspedering av dokumenter ekspedisjonstid adgang til gjennomsyn av registre m.v. Antagelig en del endringer i denne 23 Innsynsrett Kan antagelig videreføres, med enkelte tilpassinger 24 Oppkobling mot databasene og samkjøring med andre registre Kan antagelig videreføres, med endringer 25 Datasikkerhet Kan antagelig videreføres 26 Kunngjøring etter tinglysingsloven 32 a første og annet ledd og 38 a 28 Innføring av melding om utvinningsrett i registeret (grunnboken) Kan antagelig videreføres, med enkelte endringer 29 Tinglysing av overdragelse og pantsetting av utvinningsrett - Kan antagelig videreføres, med enkelte endringer 30 Opphør og sletting og overgang til staten Kan antagelig videreføres, med enkelte endringer 32 Tinglysingslovens anvendelse Kan antagelig videreføres, med endringer 33 Forskriftens virkeområde Videreføres, men med endringer Det blir i forskriftsarbeidet nødvendig å gi en rekke nye bestemmelser, i tillegg til at en del bestemmelser trenger endringer. I tillegg kan det være behov for endringer i den nye formidlingsforskriften, mens forskriften om prøveprosjektet blir vel antagelig å oppheve for vårt

40 Kundesenter

41 Utvikling de siste årene Telefoner, e-post og chat på kundesenteret Telefon E-post Chat visninger av Tinglysingens forside på kartverket.no i visninger av nettsiden om skjøte i 2013

42 Variasjon i løpet av året Antall telefonhenvendelser på kundesenteret 2010, 2011,2012,2013 og Antall henvendelser 2010 Antall henvendelser 2011 Antall henvendelser 2012 Antall henvenelser 2013 Antall henvendelser 2014

43 Verktøy og systemer Telefonsystemet, Alcatel Premium Edition Callback, automatisk tilbakeringing CRM, Microsoft Dynamics e-post håndtering Chat, edialog24 Nettsidene Intranett Internett Køstatus på telefon vist på nettsiden

44 Kanaler i 2014 Telefon er størst (09-15) Stabil pågang Nettsidene (24/7) ehandel E-post (24/7) Øker mest Chat (09-15) Forventer økning Brev

45 Målgrupper for en dør inn Tinglysing Private Profesjonelle Spørsmål om Kartverket Private brukere av våre nettløsninger Norge digitalt parter Profesjonelle bruker av våre nettløsninger Kunder av posisjonstjenester (C-pos. D-pos) Kunder av Sjødivisjonen Elever og studenter

46 Hva spør kundene om? Tinglysingsprosessen - veiledning Før Framgangsmåte og veiledning Skjema og blanketter Opplysninger med veiledning fra grunnboken Spørsmål om tinglysing i forbindelse med arv og skifte/samlivsbrudd Under Returbrev Status Tidsbruk Etter Forklaring Betaling Beklagelser og klager

47 Hva spør kundene om? Resten av Kartverkets henvendelser Veiviser på nettsidene Nabolister Alt mulig om kart Posisjonstjenester Kunder av kartverket Åpne tjenester SeEiendom, SeStedsnavn, RettIKartet,Norge i bilder Etterretning for sjøfarende (EFS) og Den norske los Henviser videre til forhandlere

48 Hvordan veilede og ikke villede Kompetansebygging Gode verktøy Samhandlings prosedyrer og avtaler Førstelinje med stram struktur, Andrelinje Ullensvang, Tredjelinje bakvakter i Kartverket

49 Målet for kundesenteret Profesjonell førstelinje Smart og effektiv Avlaster internt Fornuftig bruk av resurser Tilgjengelig Møte brukeren der han er, og bruke kanalene mest mulig effektivt

50 Utvikling Brukerne er i endring Mer på nett Krever mer lengre samtaler Kunnskapsnivået og forventning øker Private tar lettere kontakt Kanalvalg og tekniske muligheter er i endring Chat og e-post åpner for lett tilgjengelig skriftlig tilbakemelding (ny forskrift) Selvbetjeningsløsninger Nettsider og sosiale medier Smarttelefoner

51 Kommunikasjon og dialog Brukerne vil velge hvordan og når de vil ha kontakt med oss og ønsker en aktiv dialog, ikke bare passiv informasjon Brukerne forventer å kunne gi synspunkter og tilbakemeldinger Kundesenteret skal levere en tjeneste som Sikrer et godt møte med Kartverket som myndighet Sikrer kvalitet gjennom hele saksbehandlingen Bidra til tillit og et positivt omdømme

52 Digitalisering av pantebok - status Reginaførte dokumenter: Start skanning: Ferdig LTA-perioden (LTA = lokal tinglysingsapplikasjon): Start Ferdig Disse utgjør 1,9 km (av 5,5 km)+ utplukk fra skuffer

53 Dokumenter tinglyst på de manuelle grunnboksbladene: Start Vi har dokumenter fra Antatt ferdigstillelse 2018 stor usikkerhet Vi har samlet digitalisert 12 millioner dokumenter!

54 Utrekk av skannet pantebok til Riksarkivet Uttrekk levert Riksarkivet februar 2011 dokumenter fra (ført i Regina) til lagret i en SQL-server Fortsatt ikke godkjent små mangler skaper usikkerhet om alle dokumentene er med Møter mellom Riksarkivet / Kartverket for å løse problemene Alternativer: Rette opp i de uoverensstemmelser som er funnet Levere nytt uttrekk for hele perioden fra ny arkiveringsløsning, Oracle Møtet fredag nytt databaseuttrekk gjennomføres, det gamle uttrekket fra fillagring glemmes Ny arbeidsgruppe med representant fra Riksarkivet

55 Tilgjengeliggjøring av digitale gjenparter Tilgjengeliggjøring for brukerne? Showstopper: Fødselsnummerproblematikk Møte med Datatilsynet 25/4 (fredag): Stor oppmerksomhet mot misbruk av fødselsnumre Påloggingskrav har vist seg å være utilstrekkelig, vanskelig å spore Risikerer kritikk dersom misbruk, erstatningsansvar kan få pålegg om å avvikle systemet Brukbar vei: Se hva danskene har gjort = maskering av alle 11-sifrede tall Ulempe: mindre forståelige dokumenter Rapport med forslag til kostnadsestimat i løpet av sommeren

56 Gammel Grunnbok Norsk Eiendomsinformasjon Bilder av de manuelle grunnboksbladene lagd ved å skanne filmene som ble brukt av embetene ved konvertering / oppstart LTA, skannet i Søkemotor lagd i 2001 NE betalte for systemet Avtale NE-DA inngått i 2002 om drift / vedlikehold, pris: ca kr årlig Kartverket har arvet avtalen Mangler: Dårlig kvalitet på enkelte bilder, sort/hvit skanning Manglende blader Feil i søkemotor

57 Manuelle grunnboksbladene viktig historisk informasjon Riksarkivet fikk gratis tilgang i 2010 NE lagde ny tilgangsløsning i 2012 RA har i dag avtale med NE, betaling Altfor mangelfull for RA konsekvens: RA har skannet blader på ny fra originalt blad RA har skannet omskrevne og historiske blad RA har lagd en forbedret søkeapplikasjon Løsningen er ikke produksjonssatt opprinnelig plan var høst 2012/vår 2013 Kartverket skal kontakte RA om bruk av deres løsning etter