Velkommen til orienteringsmøte Tinglysingsdivisjonen Fornye, forenkle og forbedre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til orienteringsmøte Tinglysingsdivisjonen Fornye, forenkle og forbedre"

Transkript

1 Velkommen til orienteringsmøte Tinglysingsdivisjonen Fornye, forenkle og forbedre 30. april 2014

2 Program for dagen Tidstyver Hva har vi sett og hva har vi gjort Verdiprosjektet Utvikling av ny hverdagspraksis Utviklingstrekk i eiendomsmarkedet Utvikling og sammensetning av rettsstiftelser Utvikling av e-dokumenter og antall aktører Gevinstrealisering (matrikkelføring?) Ny grunnbok og e-tinglysing Status Norsk Eiendomsinformasjon (Overgang til Ny grunnbok og forlengelse av driftsavtale?) Status lovarbeid Jens Oppdragsbrev om utredning av omorganisering av dokumentavgiftsforvaltning, Kundesenteret i Kartverket Utvikling av kanaler, brukergrupper og samtaletema Digitalisering av pantebok Status Uttrekk Riksarkivet Mandat tilgjengeliggjøring Gammel grunnbok Norsk Eiendomsinformasjon 10 min 20 min 45 min 40 min 30 min 20 min

3 Tidstyver Del av vår virksomhetsstyring alle kan melde inn Forslag: Strukturere informasjon internt bedre Alt ett sted Utvikle enkelte skjema Rekvirent kan misforstås av brukerne Møteetikk Tid Tilstedeværelse Spilleregler Dataproblemer Ventetid DIFI Avklaring av innhold avtaler Norsk Eiendomsinformasjon AS Forlik

4

5 MÅLSETTING Tinglysingens visjon er at vi skal være En spydspiss i eiendomsinformasjon og nasjonale registre hvor kvalitet og entusiasme rår. Å utvikle og innføre elektronisk tinglysing i stor skala er vår viktigste strategiske satsing i de neste år. Dette vil føre til endringer både for medarbeiderne våre, organisasjonen og brukerne. Vi vil skape en robust organisasjon med medarbeidere som har endringskompetanse og som identifiserer seg med organisasjonens kjerneverdier og visjon. Vi ønsker medarbeidere som innehar solid fagkompetanse og som utviser entusiasme og stolthet over det samfunnsviktige arbeidet vi utfører i Tinglysingen.

6 NY HVERDAGSPRAKSIS Økt oppmerksomhet på verdiene (IKÅPE-testen!) Kollokviegrupper verdimetodikk Verdibulletin Mellom oss egen redaksjon 24 timers regel Treningsplaner Felles oppmerksomhet samhandling samarbeid kommunikasjon seksjonssamlinger

7 Eiendomsmarkedet kort tilbakeblikk Fast eiendom År Antall Rettsstiftelser Endringer fra året før estimert Borett stabilt rundt RTS siste 4 år

8 Utviklingen i eiendomsmarkedet September 2013 ved et vendepunkt? Forventinger November Lenger omsetningstid av brukte boliger Sviktende salg nye boliger Men hva nå? Oppgang svært utfordrende ved nedskjæringer

9 Fast eiendom 2014 Plantall Pr. mnd Pr. dag Akkumul. Ant rettsst. Tingl. Beregnet sesong. Sesongjustert Akkumul. Avvik Reelt Beregn. Avvik Sesong Akkumul. Beregn. Akkumul pr mnd: dager Sesong pr mnd %: pr dag: pr dag: Reelt pr dag reelt: Sesong avvik %: jan , ,3 feb , ,2 mar , ,2 apr , , Borett 2014 Plantall Pr. mnd Pr. dag Akkumulert Ant rettsst pr mnd: Tingl.dag er Beregnet sesong Avvik beregnet sesong % Reelt pr dag: Sesongjustert pr dag: Avvik sesong reelt pr dag: jan , ,4 feb , ,9 mar , ,8 apr , , Akk. reelt: Akk. beregnet sesong: Akk. avvik %:

10 Type rettsstiftelser - utvikling Sum Hjemmelsovg Pantedok Slettinger Utlegg Tv.salg Annet Fast eiendom RTS HJG+HJF PDO+PDB SLE+SLO UTL TVS 1. tertial tertial Endring -1,1 % -0,7 % -2,9 % -1,9 % 0,2 % 4,7 % 2,2 % Sum Hjemmelsovg Pantedok Slettinger Utlegg Tv.salg Annet Borett RTS HJA PAD BSL+BSO UBO TBS 1. tertial tertial Endring -5,4 % -1,3 % -3,9 % -8,7 % -6,0 % -11,3 % -3,0 %

11 Elektroniske tinglysinger utvikling over 100 aktører Fast eiendom Edok % av alle rettsstiftelser 1. tertial ,4 % 1.tertial ,2 % Sum 16,3 % Borett Edok % av alle rettsstiftelser 1. tertial ,5 % 1.tertial ,0 % Sum 10,2 %

12 Gevinstrealisering digitalisering Borett Produktivitet pr ÅV utg pkt Antall rettstiftelser Beregnet bemanning ÅV 37,3 37,3 36,4 35 Justering e-tinglysinger jf modell ÅV -3,1-2,5-2,1-1,5 Justert bemanning 34,2 34,8 34,3 33,5 Justert produktivitet pr ÅV Fast eiendom Produktivitet pr ÅV utg pkt Antall rettstiftelser Beregnet bemanning ÅV 205,0 203,3 197,5 191,7 Justering e-tinglysinger jf modell ÅV -13,0-11,0-10,1-7,5 Justering digital pantebok jf modell ÅV -2,2-2,0-1,8-0,7 Justering EDR januar ,6-0,6-0,6-0,6 Endring rolle superbruker -0,6-0,6-0,6 Justering/overføring kundesenter 0,9 0,9 0,9 Justert bemanning 189,4 190,0 185,3 182,9 Justert produktivitet pr ÅV

13 Gevinstrealisering ressurser til matrikkelarbeid? Vurdere hvordan frigjøring av ressurser i Kartverket ved innføring av elektronisk tinglysing eventuelt kan benyttes til å imøtekomme utfordringer i kommunenes matrikkelarbeid. Arbeidsgruppe.

14 Ny Grunnbok E-tinglysing

15 Ny Grunnbok Avgivertjenester

16 Løsningsskisse Ny Grunnbok Driftsmiljø NE API over Grunnbok EDR Massive API API Modell GB Modell Regina Endringslogg Ny Grunnbok Konv Rette Feilretting Regina Borett Regina Fast Eiendom Regina Borett Regina Fast Eiendom

17 Åpent og tilgjengelig begrenset tilgang Seeiendom.no

18 Se Eiendom grunnboken Kort demo:

19 Grunnboksinformasjon - autoritative data 1. Bekreftet grunnboksutskrift 2. Muntlige opplysninger 3. Kvalitetssikrede eiendomsdata - ca 8000 feil rettet manuelt - Over 100 feil rettet maskinelt 4. Oppdatert kopi av grunnboka egnet for verdiskapning

20 Matrikkel og grunnbok 428 kommuner Matrikkelen Enhetsregisteret Folkeregisteret Ferske autoritative kvalitetsdata tilgjengelig for verdiøkning Grunnbok

21 E-tinglysing Status

22 Status Organisasjon Prosjekteier med styringsgruppe Kommunikasjon Turid Ellingsen Prosjektleder Jan Olav Knutsen Juridiske avklaringer Anders Iversen Prosjektkoordinator Ole Anders Idstad Faglige avklaringer Wenche B Østli Delprosjekt faggruppe Heidi Melbye Delprosjekt Utvikling Trude Kristensen Delprosjekt Rutiner Marianne Hagen Spesifikasjoner Brukerhistorier Datamodell Arkitekt H. Fredholm Teamledelse K. Moum Saksflyt

23 Faser i prosjektet Prosjektledelse, rapportering, administrasjon Behovsanalyse Kravskriving Løsningsbeskrivelse Iterativ konstruksjon Testing Overlevering drift Faggruppen IT gruppen IT gruppen Begge Rutinegruppe -Brukerhistorier -Valideringsregler -Datamodell -Språk -Regina opplæring -Testing NG -Konvertering -Se Eiendom -E-handel -Brukerinvolvering -Arkitektur -Design -Modul plan -Funksjonell forståelse -Datamodell -GUI -Estimering -Replanlegging -Brukerinput -Detaljert design -Programmering -Grensesnitt -Web tjenester -Enhetstesting -Klientutforming -Faglig interaksjon -Testplanlegging -Brukeravklaringer -Systemtest 2 m -Akseptanse 2 m -Pilotering 2 m -Ytelsestesting -Feilretting -Regresjonstest -Driftsrutiner -Dokumentasjon -Opplæring -Informasjon

24 Hovedpunkter Minste enhet som kan sendes til tinglysing er en pakke. En pakke består av ett eller flere dokumenter med en innbyrdes rekkefølge Elektronisk innsendte pakker får tildelt unik øyeblikksprioritet Papirpakker som mottas samme dag klargjøres elektronisk av tinglysingen, og legges i en gruppe som tildeles samme øyeblikksprioritet Alle pakker behandles på samme måte i en tinglysingsmotor, og alle dokumenter i en pakke får samme behandlingsresultat: Avvist, tinglyst eller nektet Tinglysingsmotoren kan tinglyse automatisk, eller videresende for manuell vurdering ved behov Resultatet av tinglysingsprosessen gis alltid via elektronisk postboks eller hentes via API, i tillegg returneres innsendte papirdokumenter med stempel

25 Elektronisk saksflyt Mottak Ved mottak lagres aksepterte pakker i en kø for kontroll og registrering, og prioritetsklokkeslett returneres Kontroll og registrering Før registrering utføres kontroll av pakkene for mulig avvisning, der det tas hensyn til alle pakker med høyere prioritet samt definerte valideringsregler Pakker som ikke åpenbart kan avvises blir registrert i grunnboken Pakker som ikke er avhengige av hverandre kontrolleres og registreres i parallell Behandling Pakker som systemet ikke kan tinglyse automatisk sendes til manuell vurdering Manuell vurdering kan resultere i tinglysing eller nekting Designes med henblikk på at stadig flere rettsstiftelsestyper skal kunne sendes inn elektronisk Designes for at en stadig større del av tinglysingsbehandlingen skal kunne skje automatisk

26 Saksflytskisse tinglysingsmotor v. 01.

27 E-tinglysing - systemarkitektur - Publikumsportal 2016 Eksterne systemer Publikumsportal - Saksbeh.klient 2015 Saksbehandlingsklient Registreringsmotor Tinglysingsmotor Web Service APIer Rapporter Signering Fakturering Portalløsning Inndata eksterne registre Eksterne registre Folkeregisteret Enhetsregisteret Utvikles internt: - Ny Grunnbok Domenemodell og tjenester Endringsmanager Matrikkelen - Tinglysn. Motoren Avgiver API e-tinglysn.api Grunnboksdatabase Ny Grunnbok

28 Komponentkrav ID-porten Altinn Digital postkasse Felles offentlige registre

29 Risikobeskrivelser ID Beskrivelse av risikofaktor Tiltak 1. 1 Får ikke implementert nødvendige lovendringer Eget delprosjekt, klare rammer 1. 2 Felleskomponenter fra DIFI passer ikke KV behov Tydelig dialog med DIFI underveis 1. 3 Feil prioriteringer (tid/kost/kvalitet) Avklare prioritering mellom tid, kost og kvalitet 1. 4 Gevinstrealiseringsplanen oppfylles ikke (markedet er ikke klart til å ta i bruk løsningen i tilstrekkelig grad) Etablere eget delprosjekt for dialog med viktige markedsaktører (startet mars 2014) og avhengig av nødvendige lovendringer 1. 5 Usikkerhet for ansatte i Kartverket pga. mangelfull informasjon og i hvilken grad prosjektet påvirker deres arbeidssituasjon Gjennomføre kick-off hvor hele prosjektgruppen blir presentert for mandat, direktiv og planer Utlegging av informasjon på intranett i Kartverket Allmøte gjennomføres før sommeren 1. 6 Utilstrekkelig med ressurser til å levere løsningen iht. forventninger Involvere andre aktører innenfor områder hvor kompetanse er tilgjengelig i markedet Tilsatt to nye systemutviklere. Arbeid med nye rammeavtaler pågår 1. 7 Frafall av kritisk kompetanse ved at nøkkelpersoner slutter i Kartverket eller hos underleverandører Sikre at nøkkelressurser er fornøyde med arbeidsforhold og betingelser og er motiverte til å fortsette 1. 8 Forsinkelser som følge av at enkeltpersoner både har prosjektoppgaver og linjeoppgaver Identifisere ressurser utenfor prosjektet som kan håndtere linjeoppgaver og dermed avlaste prosjektdeltagerne 1. 9 Økte kostnader og/eller forsinkelser som følge av endringer som avdekkes etter at programmering er påbegynt. Endringshåndtere med analyse av konsekvenser (tid, kost og kvalitet) for alle endringer som avdekkes etter at kravspesifikasjon og løsningsbeskrivelse er definert. Endringer som påvirker tid og kost skal behandles i styringsgruppen Mangelfull styring og oppfølgning av ressurser som ikke er lokalisert på Hønefoss medfører forsinkelser eller dårligere kvalitet på leveranser. Sikre at alle får et definert ansvar, og at alle blir fulgt opp mht. frister og leveranser. Tilstedeværelse i Ullensvang avtales.

30 Risikoelementer

31 Lov og forskriftsendringer Departementets ansvar bare departementet kan få til endringer Av eksterne ansett som prosjektets største risiko! Uten flere endringer vil ikke prosjektets mål bli nådd! Prop 53 L fremmet uten alle nødvendige endringer!

32 Trenger endringer i tvangsfullbyrdelsesloven! 7-2 og 11-2 Bakgrunn: eregelverksprosjektet - Ot.prp.nr.108 ( ) Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon Ot.prp.nr.8 ( ) Om lov om endringer i rettergangslovgivningen mv. (elektronisk kommunikasjon med domstolene mv.) Røsegg rapport Se Kartverkets og Finans Norges høringsbrev (til Røsegg og tidligere lovrunder) Se rapport fra Finans Norge 2014 Proposisjon uten alle nødvendige tilrettelegginger

33 Dokumentavgiftsreglene Prosjekt omlegging av dokumentavgiftsordningen Krever lov og forskriftsendringer - går antagelig i FINs regi, men må ta hensyn til etinglysing Krever raskest mulige avklaring av hensyn til utvikling! Kan være nyttig for prosjektet, men det er stor risiko forbundet med et så stor prosjekt så tett opp mot vårt prosjekt.

34 Konsesjonsreglene Gjelder ca 50% av eiendommene direkte, men vi må også avklare forholdene for resten Regjeringen vil avskaffe konsesjon. Mindretallsregjering. Usikker fremdrift og resultat stor risiko Midlertidig løsning endring av forskrift : Hva kan gjøres i forskrift? Krav til føring av konsesjonsopplysninger i matrikkelen i konsesjonsforskrift Endring i matrikkelforskriftene for registrering, behandling og utlevering av konsesjonsopplysinger Med slike hjemler kan vi lage et system for å validere konsesjonsopplysninger Fordel - tilrette for å fjerne skjemaer i landbruksforvaltningen Risiko kommunenes medvirkning! Dialog med LMD og SLF opprettet

35 Ekteskapsloven Dobbeltregistrering av ektepakter iht. ekteskapsloven 55, jf. tinglysingsforskriften 4 Endre slik at vanlig hjemmelsovergang brukes og at ektepakt med sine opplysinger og formkrav ikke dobbeltregistres i grunnboken (krever at vi lager strukturerte skjemaer for dette også)

36 Matrikkeloven Endringer for å kunne registrere opplysninger (grunndata) fra matrikkelen automatisk Festegrunn trenger vi det?

37 Forskriftsarbeid tinglysing Sikkerhetsnivå for elektronisk kommunikasjon av tinglysingsdata, sertifikat, vitner, varsling av forrige hjemmelshaver ved overdragelse, jf. prp. side 27 flg. Standardisert nettskjema for elektronisk tinglysing, gjenpart, hjelpedokument, fullmakt jf. prp. side 47 flg. Under dette punktet kommer også forhold rundt et elektronisk fullmaktsregister Retting av inkurietilfeller, jf. prp. side 59 flg. Når skal papirdokumenter få prioritet fra, jf. prp. side 68 flg. Tinglysingsattest, utskrift fra grunnboken, kvitteringsmelding jf. prp. side 49 flg.

38 Forskriftsarbeid videre: 1 Avgjørelser om tinglysing -Kan antagelig videreføres 2 Blanketter -Bør tilpasses mer til et teknologinøytralt tinglysingssystem 3 Bekreftelse av underskrift -Kan muligens videreføres for papirdokumenter, men må tilpasses hva gjelder språk, siden 17 i loven ikke er endret. Ny bestemmelse om vitner ved elektronisk tinglysing 4 Klarhet og form - Må tilpasses hva gjelder elektronisk tinglysing, evt. må det gis nye forskriftsbestemmelser som omhandler elektroniske tinglysing 4a Angivelse av hjemmelshaver - Kan nok i stor grad videreføres 5 Dokumenter på fremmed språk - Vi vil vel ikke tillate til tinglysing dokumenter på andre språk enn norsk, og i hvert fall ikke i elektronisk form. For papirdokumenter antar jeg en lignende bestemmelse som dette vil videreføres, men at det i så fall presiseres forskjellen mellom elektroniske dokumenter og papirdokumenter 6 Tinglysingsgjenpart - Denne blir antagelig noe forandret, selv om en del av innholdet er naturlig å videreføre 7 Hjelpedokument Denne blir antagelig også noe forandret, og må tilpasses også til elektroniske dokumenter Ny bestemmelse om fullmakt og fullmaktsregister 8 Betaling av dokumentavgift - Antagelig noe endring i denne, særlig mtp. en sentralisering av avgifts- og gebyrhåndtering 9 Retur av åpenbart mangelfulle dokumenter - Kan antagelig videreføres med enkelte tilpasninger 10 Tinglysingsregisteret (grunnboken) - Antagelig noe endring i denne, selv om en del av essensen videreføres 11 Innføring i tinglysingsregisteret Antagelig en del endringer i denne, blant annet må det inn om prioritet for manuelt tinglyst dokumenter 13 Foreløpig innføring - Kan antagelig videreføres med enkelte tilpassinger

39 Forskriftsarbeid videre: 14 Tinglysingsnekting og ankebehandling Kan antagelig videreføres, men med tilpassinger 15 Tomtefeste og annen leie av fast eiendom -Kan antagelig videreføres 17 Tinglysingsattest Antagelig en del endringer i denne 18 Sletting av tinglyste dokumenter Kan antagelig videreføres, men med enkelte endringer 19 Arkivering og kassasjon Kan antagelig videreføres 22 Ekspedering av dokumenter ekspedisjonstid adgang til gjennomsyn av registre m.v. Antagelig en del endringer i denne 23 Innsynsrett Kan antagelig videreføres, med enkelte tilpassinger 24 Oppkobling mot databasene og samkjøring med andre registre Kan antagelig videreføres, med endringer 25 Datasikkerhet Kan antagelig videreføres 26 Kunngjøring etter tinglysingsloven 32 a første og annet ledd og 38 a 28 Innføring av melding om utvinningsrett i registeret (grunnboken) Kan antagelig videreføres, med enkelte endringer 29 Tinglysing av overdragelse og pantsetting av utvinningsrett - Kan antagelig videreføres, med enkelte endringer 30 Opphør og sletting og overgang til staten Kan antagelig videreføres, med enkelte endringer 32 Tinglysingslovens anvendelse Kan antagelig videreføres, med endringer 33 Forskriftens virkeområde Videreføres, men med endringer Det blir i forskriftsarbeidet nødvendig å gi en rekke nye bestemmelser, i tillegg til at en del bestemmelser trenger endringer. I tillegg kan det være behov for endringer i den nye formidlingsforskriften, mens forskriften om prøveprosjektet blir vel antagelig å oppheve for vårt

40 Kundesenter

41 Utvikling de siste årene Telefoner, e-post og chat på kundesenteret Telefon E-post Chat visninger av Tinglysingens forside på kartverket.no i visninger av nettsiden om skjøte i 2013

42 Variasjon i løpet av året Antall telefonhenvendelser på kundesenteret 2010, 2011,2012,2013 og Antall henvendelser 2010 Antall henvendelser 2011 Antall henvendelser 2012 Antall henvenelser 2013 Antall henvendelser 2014

43 Verktøy og systemer Telefonsystemet, Alcatel Premium Edition Callback, automatisk tilbakeringing CRM, Microsoft Dynamics e-post håndtering Chat, edialog24 Nettsidene Intranett Internett Køstatus på telefon vist på nettsiden

44 Kanaler i 2014 Telefon er størst (09-15) Stabil pågang Nettsidene (24/7) ehandel E-post (24/7) Øker mest Chat (09-15) Forventer økning Brev

45 Målgrupper for en dør inn Tinglysing Private Profesjonelle Spørsmål om Kartverket Private brukere av våre nettløsninger Norge digitalt parter Profesjonelle bruker av våre nettløsninger Kunder av posisjonstjenester (C-pos. D-pos) Kunder av Sjødivisjonen Elever og studenter

46 Hva spør kundene om? Tinglysingsprosessen - veiledning Før Framgangsmåte og veiledning Skjema og blanketter Opplysninger med veiledning fra grunnboken Spørsmål om tinglysing i forbindelse med arv og skifte/samlivsbrudd Under Returbrev Status Tidsbruk Etter Forklaring Betaling Beklagelser og klager

47 Hva spør kundene om? Resten av Kartverkets henvendelser Veiviser på nettsidene Nabolister Alt mulig om kart Posisjonstjenester Kunder av kartverket Åpne tjenester SeEiendom, SeStedsnavn, RettIKartet,Norge i bilder Etterretning for sjøfarende (EFS) og Den norske los Henviser videre til forhandlere

48 Hvordan veilede og ikke villede Kompetansebygging Gode verktøy Samhandlings prosedyrer og avtaler Førstelinje med stram struktur, Andrelinje Ullensvang, Tredjelinje bakvakter i Kartverket

49 Målet for kundesenteret Profesjonell førstelinje Smart og effektiv Avlaster internt Fornuftig bruk av resurser Tilgjengelig Møte brukeren der han er, og bruke kanalene mest mulig effektivt

50 Utvikling Brukerne er i endring Mer på nett Krever mer lengre samtaler Kunnskapsnivået og forventning øker Private tar lettere kontakt Kanalvalg og tekniske muligheter er i endring Chat og e-post åpner for lett tilgjengelig skriftlig tilbakemelding (ny forskrift) Selvbetjeningsløsninger Nettsider og sosiale medier Smarttelefoner

51 Kommunikasjon og dialog Brukerne vil velge hvordan og når de vil ha kontakt med oss og ønsker en aktiv dialog, ikke bare passiv informasjon Brukerne forventer å kunne gi synspunkter og tilbakemeldinger Kundesenteret skal levere en tjeneste som Sikrer et godt møte med Kartverket som myndighet Sikrer kvalitet gjennom hele saksbehandlingen Bidra til tillit og et positivt omdømme

52 Digitalisering av pantebok - status Reginaførte dokumenter: Start skanning: Ferdig LTA-perioden (LTA = lokal tinglysingsapplikasjon): Start Ferdig Disse utgjør 1,9 km (av 5,5 km)+ utplukk fra skuffer

53 Dokumenter tinglyst på de manuelle grunnboksbladene: Start Vi har dokumenter fra Antatt ferdigstillelse 2018 stor usikkerhet Vi har samlet digitalisert 12 millioner dokumenter!

54 Utrekk av skannet pantebok til Riksarkivet Uttrekk levert Riksarkivet februar 2011 dokumenter fra (ført i Regina) til lagret i en SQL-server Fortsatt ikke godkjent små mangler skaper usikkerhet om alle dokumentene er med Møter mellom Riksarkivet / Kartverket for å løse problemene Alternativer: Rette opp i de uoverensstemmelser som er funnet Levere nytt uttrekk for hele perioden fra ny arkiveringsløsning, Oracle Møtet fredag nytt databaseuttrekk gjennomføres, det gamle uttrekket fra fillagring glemmes Ny arbeidsgruppe med representant fra Riksarkivet

55 Tilgjengeliggjøring av digitale gjenparter Tilgjengeliggjøring for brukerne? Showstopper: Fødselsnummerproblematikk Møte med Datatilsynet 25/4 (fredag): Stor oppmerksomhet mot misbruk av fødselsnumre Påloggingskrav har vist seg å være utilstrekkelig, vanskelig å spore Risikerer kritikk dersom misbruk, erstatningsansvar kan få pålegg om å avvikle systemet Brukbar vei: Se hva danskene har gjort = maskering av alle 11-sifrede tall Ulempe: mindre forståelige dokumenter Rapport med forslag til kostnadsestimat i løpet av sommeren

56 Gammel Grunnbok Norsk Eiendomsinformasjon Bilder av de manuelle grunnboksbladene lagd ved å skanne filmene som ble brukt av embetene ved konvertering / oppstart LTA, skannet i Søkemotor lagd i 2001 NE betalte for systemet Avtale NE-DA inngått i 2002 om drift / vedlikehold, pris: ca kr årlig Kartverket har arvet avtalen Mangler: Dårlig kvalitet på enkelte bilder, sort/hvit skanning Manglende blader Feil i søkemotor

57 Manuelle grunnboksbladene viktig historisk informasjon Riksarkivet fikk gratis tilgang i 2010 NE lagde ny tilgangsløsning i 2012 RA har i dag avtale med NE, betaling Altfor mangelfull for RA konsekvens: RA har skannet blader på ny fra originalt blad RA har skannet omskrevne og historiske blad RA har lagd en forbedret søkeapplikasjon Løsningen er ikke produksjonssatt opprinnelig plan var høst 2012/vår 2013 Kartverket skal kontakte RA om bruk av deres løsning etter

Prosjektet E-tinglysing

Prosjektet E-tinglysing Prosjektet E-tinglysing Prosjektmål Prosjektet har følgende overordnede prosjektmål: Utvikle et helhetlig fagsystem for elektronisk tinglysing i fast eiendom og borettslagsandeler, slik at de vanligste

Detaljer

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 19. januar 2016

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 19. januar 2016 Brukermøte Kartverket, 19. januar 2016 Program for dagen 10.00 10.10 Velkommen Turid Ellingsen, direktør 10.10 10.40 Gevinstrealisering Turid Ellingsen, direktør 10.40 11.40 Status i forhold til utvikling

Detaljer

Elektronisk tinglysing. GeoForum, 6. desember 2016 Jan Olav Knutsen

Elektronisk tinglysing. GeoForum, 6. desember 2016 Jan Olav Knutsen Elektronisk tinglysing GeoForum, 6. desember 2016 Jan Olav Knutsen Prosjektmål Prosjektet har følgende overordnede prosjektmål:.. Fagsystemet skal utvikles i samarbeid med brukerne slik at minst: 50 %

Detaljer

På vei mot klokketidsprioritet. Teknisk brukermøte 18. november 2014 Tinglysingsdirektør Turid Ellingsen

På vei mot klokketidsprioritet. Teknisk brukermøte 18. november 2014 Tinglysingsdirektør Turid Ellingsen På vei mot klokketidsprioritet Teknisk brukermøte 18. november 2014 Tinglysingsdirektør Turid Ellingsen Nedtellingen har startet Mot klokkeslettsprioritet Enda raskere tinglysing Kortere periode for mellomfinansiering

Detaljer

Velkommen til Brukermøte i Kartverket. 24. Mars 2015

Velkommen til Brukermøte i Kartverket. 24. Mars 2015 Velkommen til Brukermøte i Kartverket 24. Mars 2015 Program 10.00 10.30 Velkommen m/presentasjon 10.30 11.00 Tinglysingsstatistikk utviklingstrekk og sesongvariasjoner 11.00 11.15 Pause 11.15 12.30 Status

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. mars 2017 kl. 13.35 PDF-versjon 20. mars 2017 08.03.2017 nr. 297 Forskrift om endring

Detaljer

Teknisk brukermøte i e tinglysingsprosjektet, 22. september 2015

Teknisk brukermøte i e tinglysingsprosjektet, 22. september 2015 Teknisk brukermøte i e-tinglysingsprosjektet 22. September 2015 Foto: istock Dataleverandørmøte 22. September 2015 www.kartverket.no/e tinglysing 1 Program 10.00 10.10 Velkommen Turid Ellingsen, direktør

Detaljer

Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015. Status og veien videre

Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015. Status og veien videre Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015 Status og veien videre 1 Viktigste testperiode i eiendoms-norge Eiendoms-Norges viktigste testperiode er nå i gang, og Kartverket er et steg videre på det som skal

Detaljer

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Bø, 2. mars 2017 Karen Kavli Setnes, juridisk rådgiver

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Bø, 2. mars 2017 Karen Kavli Setnes, juridisk rådgiver Konsesjon og elektronisk tinglysing Bø, 2. mars 2017 Karen Kavli Setnes, juridisk rådgiver Prosjektmål e-tinglysing Ny løsning med navn ELIDA, har følgende eksterne målsetning: Fagsystemet skal utvikles

Detaljer

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Lillehammer, 29. mars 2017 Ola Høydal, juridisk rådgiver

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Lillehammer, 29. mars 2017 Ola Høydal, juridisk rådgiver Konsesjon og elektronisk tinglysing Lillehammer, 29. mars 2017 Ola Høydal, juridisk rådgiver Elektronisk tinglysing 18. april 2017 Klokkeslettsprioritet; mottak hos TM Kun for profesjonelle brukere p.t.

Detaljer

E-tinglysing Bits konferanse «Privat- offentlig samarbeid om digitalisering»

E-tinglysing Bits konferanse «Privat- offentlig samarbeid om digitalisering» E-tinglysing Bits konferanse «Privat- offentlig samarbeid om digitalisering» 30. september 2016 Juridisk direktør Jens Christian Leonthin Elektronisk tinglysing 2017 Dette innebærer: - nytt internt saksbehandlingssystem

Detaljer

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Loen, 7. mars 2017 Karen Kavli Setnes, juridisk rådgiver

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Loen, 7. mars 2017 Karen Kavli Setnes, juridisk rådgiver Konsesjon og elektronisk tinglysing Loen, 7. mars 2017 Karen Kavli Setnes, juridisk rådgiver Prosjektmål e-tinglysing Ny løsning med navn ELIDA, har følgende eksterne målsetning: Fagsystemet skal utvikles

Detaljer

Rettslig og praktisk

Rettslig og praktisk Rettslig og praktisk - nytt med elektronisk tinglysing Eiendomsrettsseminar, 06.09.2017 Registerfører Anders Iversen Oppstarten Nytt fagsystem for tinglysingen, og ny løsning for elektronisk innsending

Detaljer

Velkommen til brukermøte

Velkommen til brukermøte Velkommen til brukermøte 25. Mars 2014 M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Program: Kl 10.00 Kl.10.15 Kl.11.15 Kl.12.15 Kl.13.15 Kl.14.00 Velkommen v/divisjonsdirektør

Detaljer

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre.

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre. Systembeskrivelse for eksterne aktører Med milepæl 3 gir Kartverket neste innblikk i den kommende løsningen for elektronisk tinglysing. Milepæl 3 gir eksterne aktører mulighet til å få innsikt i grensesnitt

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Produkt fra matrikkelen

Kurs i matrikkelføring. Produkt fra matrikkelen Kurs i matrikkelføring Produkt fra matrikkelen Innhold Oppslag i matrikkelklienten... 3 Oppslag i publikumsløsningen... 5 Rapporter fra matrikkelen... 7 Utlevering av informasjon og leveranser til andre

Detaljer

Teknisk brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 2. februar 2016

Teknisk brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 2. februar 2016 Velkommen Kartverket, 2. februar -16 Program brukermøte 2. februar 2016 10.00 10.10 Velkommen Turid Ellingsen, direktør 10.10 11.20 Status i forhold til utvikling av versjon 1.0 innhold og konsekvenser

Detaljer

Elektronisk tinglysing det rettslige grunnlaget

Elektronisk tinglysing det rettslige grunnlaget Elektronisk tinglysing aktuelle problemstillinger Best Western Oslo Airport Hotell, 14.01.2014 Registerfører/seniorrådgiver Anders Iversen Elektronisk tinglysing det rettslige grunnlaget Tinglysingsloven

Detaljer

Statens vegvesen. Høringsuttalelse om endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing

Statens vegvesen. Høringsuttalelse om endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing Statens vegvesen Samferdselsdepartementet Postbok 8010 Dep 0030 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Marit Gagnat - 22073682 2015/081799-004

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn

Høringsnotat forslag til ny forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn Høringsnotat forslag til ny forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn 1. Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på alminnelig

Detaljer

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Ola Høydal, registerfører Trondheim og Steinkjer, oktober 2017 Ola Høydal, juridisk rådgiver

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Ola Høydal, registerfører Trondheim og Steinkjer, oktober 2017 Ola Høydal, juridisk rådgiver Konsesjon og elektronisk tinglysing Ola Høydal, registerfører Trondheim og Steinkjer, 17-18. oktober 2017 Ola Høydal, juridisk rådgiver Elektronisk tinglysing 18. april 2017 Klokkeslettsprioritet; mottak

Detaljer

Tinglysing - servitutter

Tinglysing - servitutter Tinglysing - servitutter Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Hva er en servitutt Etablering av heftelser Særlig om tinglysing av avtaler/erklæringer Matrikuleringsplikt Sletting av heftelser

Detaljer

Elektronisk tinglysning

Elektronisk tinglysning Elektronisk tinglysning Lovsamling 1. juni 2017 Øivind Fredlund Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen 1 TINGLYSING AV EIENDOMSERVERV MV. Erverver av en eiendom eller rettighet må dokumentere overfor

Detaljer

Velkommen til brukermøte

Velkommen til brukermøte Velkommen til brukermøte 21. oktober 2014 M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Program: Kl 10.00 Velkommen v/divisjonsdirektør Turid Ellingsen Kl.10.10 Kl.10.45

Detaljer

Nyheter fra Tinglysingsmyndigheten Bergen

Nyheter fra Tinglysingsmyndigheten Bergen Nyheter fra Tinglysingsmyndigheten Bergen 27.04.2017 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk Tinglysing Temaer: Formålet med tinglysing, troverdighet Rettsvernsvirkninger Hva innebærer e-tinglysing

Detaljer

10/21/2013. Innhold. Innledning For kommunen som matrikkelfører er det to vinklinger til tinglysing:

10/21/2013. Innhold. Innledning For kommunen som matrikkelfører er det to vinklinger til tinglysing: Kartverkets opplæring i føring av matrikkelen Tinglysing (v. 1.1) Sentral matrikkelmyndighet, 2013 1. Grunnbokutskrift 2. Hvordan forstå et grunnboksblad Innhold 3. Litt om servitutter 4. Urådighetserklæringer

Detaljer

Brukermøte om elektronisk tinglysing, 7. juni 2017

Brukermøte om elektronisk tinglysing, 7. juni 2017 Brukermøte Hønefoss, 7. juni 2017 Program for dagen 10.00 10.50 Velkommen v/turid Ellingsen Status fra oss: Mengde og tall Kvalitet og leveranser Kommune- og regionreform Tilbakemeldinger om overgang til

Detaljer

HØRINGSSEMINAR. Geomatikkbedriftenes ønsker. Forutsetninger

HØRINGSSEMINAR. Geomatikkbedriftenes ønsker. Forutsetninger HØRINGSSEMINAR Geomatikkbedriftenes ønsker Forutsetninger Mulighet for å lagre data fra grunnbok og matrikkel lokalt hos markedsaktører med løpende tilgang på oppdaterte endringsdata. Rolleavklaring mot

Detaljer

Matrikkelen en koloss på leirføtter?

Matrikkelen en koloss på leirføtter? GeoNorge 2004 Lillestrøm 7. mai Matrikkelen en koloss på leirføtter? Asbjørn Borge Fredrikstad kommune Geodataavdelingen Skråblikk fra en kommuneansatt Leirføttene" Bakgrunn for utvikling NOU 1999:1 Kartverkets

Detaljer

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen,

Detaljer

Innhold 23.10.2014. Matrikkelen-felleskomponent innhold- styring og organisering

Innhold 23.10.2014. Matrikkelen-felleskomponent innhold- styring og organisering Matrikkelen-felleskomponent innhold- styring og organisering UIO-23.10.2014 Unn Disch Kihle, Systemforvaltningsseksjonen Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Innhold 1. Litt om vår organisasjon 1. Matrikkelen

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

1 201L. Deres ref.: Vår ref.: wibmar Dato: Sak/dok.: 8545931/ 12.12.2014

1 201L. Deres ref.: Vår ref.: wibmar Dato: Sak/dok.: 8545931/ 12.12.2014 1 201L BALSFJORD KOMMUNE RÅDHUSGATA 11 9050 STORSTEINNES 1 11 Kartverket Deres ref.: Vår ref.: wibmar Dato: Sak/dok.: 8545931/ 12.12.2014 Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses Saken gjelder gnr.

Detaljer

Utlevering av eiendomsinformasjon

Utlevering av eiendomsinformasjon Trine Engnestangen, Segmentansvarlig eiendom og Camilla Walløe, juridisk rådgiver Utlevering av eiendomsinformasjon Gjennomgang av regelverket med praktiske eksempler Innledning Generelt om utleveringsforskriften

Detaljer

Fagseminar i tinglysing 2016 Lakselv

Fagseminar i tinglysing 2016 Lakselv Fagseminar i tinglysing 2016 Lakselv registerfører Ola Høydal registerfører Arne Kristian Boiesen www.seeiendom.no Disposisjon fagseminar 09:30 Innledning - Kartverket og tinglysingsdivisjonen Tinglysing

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Høringsuttalelse til høringsnotat om endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing

Høringsuttalelse til høringsnotat om endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing 1 av 6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Vår saksbehandler Kristin Bjerkestrand Eid Deres dato Deres referanse 22.06.2015 Høringsuttalelse til høringsnotat om endringer

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Ekspedisjonssjef Lars-Henrik Myrmel-Johansen Beat for beat, Østfold, 2013 1 2 Kilde: IKT-Norge 2012 3 Kilde: IKT-Norge 2012 Ønsket måte å levere

Detaljer

Kartverket !!!N. Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses. Saken gjelder gnr. 90 bnr. 13 i 1933 Balsfjord kommune

Kartverket !!!N. Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses. Saken gjelder gnr. 90 bnr. 13 i 1933 Balsfjord kommune !!!N BALSFJORD KOMMUNE RÅDHUSGATA 11 9050 STORSTEINNES Kartverket Deres ref.: Vår ref.: sao Dato: Sakidok.: 10198163/ 30.05.2016 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Saken gjelder gnr. 90 bnr.

Detaljer

I forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering gjøres følgende endringer:

I forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering gjøres følgende endringer: Vedlegg nr. 2 I forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering gjøres følgende endringer: 19 første ledd skal lyde: Begjæring om sammenslåing, avtale om eksisterende grense og krav om samlet

Detaljer

Erklæringer (vei-, vann-, avlopsrettigheter)

Erklæringer (vei-, vann-, avlopsrettigheter) KVINNHERAD KOMMUNE RÅDHUSET 5470 ROSENDAL Arkivsaksnr Arkwkodn S IArkivkncle, P KVIN HERAD KOMMUNE 25 OKT, 2011 3 ok eks boh., - Kop; STATENS KARTVERK Deres ref.: Vår ref.: magkri Sak/dok.: 5227944/ Dato:

Detaljer

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 14. september 2016

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 14. september 2016 Brukermøte Kartverket 14. september 2016 Program 10.00 10.30 10.30 10.50 10.50 11.00 11.00 11.30 11.30 12.30 12.30 13.00 Velkommen v/turid Ellingsen Gevinstrealisering v/kine Eide Pause Veien videre og

Detaljer

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Presentasjon av Tinglysingen Formålet med tinglysing Hvorfor tinglyser vi? Hva er

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i tinglysingsforskriften m.m. (elektronisk tinglysing)

Høringsnotat forslag til endringer i tinglysingsforskriften m.m. (elektronisk tinglysing) Høringsnotat forslag til endringer i tinglysingsforskriften m.m. (elektronisk tinglysing) Innholdsfortegnelse 1. Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2. Bakgrunnen for høringsnotatet... 3 2.1. Prøveordning

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 38-2015 Statusrapportering prosjekt Mine pasientreiser per 30.04.15 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Pilotprosjekt: Kommunereform og praktiske konsekvenser i en digital virkelighet

Pilotprosjekt: Kommunereform og praktiske konsekvenser i en digital virkelighet Pilotprosjekt: Kommunereform og praktiske konsekvenser i en digital virkelighet Prosjektleder Unn Disch Kihle og IT-direktør Olav Petter Aarrestad Dagsorden 1. Generelt om kommuneregulering 2. Behov for

Detaljer

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 18.10.2016 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk Hva betyr det å tinglyse? Registrere dokument for å sikre rettsvern for rettsstiftelser som

Detaljer

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår Endringer i denne versjon Tiltaket felles løsning for «Innrapportering for frivillig sektor» er ferdig utviklet og er tatt ut av planen. Tiltaket «Løsning

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016 Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk Hva betyr det å tinglyse? Registrere dokument for å sikre rettsvern for rettsstiftelser som

Detaljer

Dagens agenda. Det store bildet. Tre hovedelementer i arbeidet med utvikling av IKT i det offentlige

Dagens agenda. Det store bildet. Tre hovedelementer i arbeidet med utvikling av IKT i det offentlige Infrastrukturer og samhandling i offentlig sektor - Det store bildet INF 3290 4 oktober 2010 Endre Grøtnes, Difi (endre.grotnes@difi.no) Dagens agenda Kort om Difi Samordning og fornying i det offentlige

Detaljer

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN DOMSTOL ADMINISTRASJONEN Justisdepartementets Lovavdeling Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201007547 EP KSI/mk 201000462-2 Terje Karterud 23.09.2010 73 56 70 52 Endringer

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing

Høringsuttalelse - endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing Kommunal- og moderniseringsdepartementet postmottak@kmd.dep.no Dato: 18.09.2015 Vår ref.: 15-1036 Deres ref.: 15/2917 Høringsuttalelse - endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing

Detaljer

INTRODUKSJON 2 KORT OM REGISTRERING AV KONSESJONSINFORMASJON I MATRIKKELEN OG ENDRINGER I SAKSFLYTEN FOR SLIK INFORMASJON. 2

INTRODUKSJON 2 KORT OM REGISTRERING AV KONSESJONSINFORMASJON I MATRIKKELEN OG ENDRINGER I SAKSFLYTEN FOR SLIK INFORMASJON. 2 Praktisk informasjon om konsesjon i matrikkelen Innhold INTRODUKSJON 2 KORT OM REGISTRERING AV KONSESJONSINFORMASJON I MATRIKKELEN OG ENDRINGER I SAKSFLYTEN FOR SLIK INFORMASJON. 2 SAKSFLYT HITTIL I ALLE

Detaljer

Digitalt førstevalg. Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen. FINF 4001 høst 2016

Digitalt førstevalg. Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen. FINF 4001 høst 2016 Digitalt førstevalg Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen FINF 4001 høst 2016 stig.hornnes@difi.no Agenda Del I: Fra samtykke til reservasjon Regelverk for digitalt førstevalg

Detaljer

Merknader til endringer i tinglysingsforskriften mv. gjeldende fra 1. januar 2011

Merknader til endringer i tinglysingsforskriften mv. gjeldende fra 1. januar 2011 Miljøverndepartementet 16. juni 2011 Merknader til endringer i tinglysingsforskriften mv. gjeldende fra 1. januar 2011 Innhold Innledning... 1 Oppdatering av begrepsbruk... 2 Blanketter 2... 2 Bekreftelse

Detaljer

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Hvorfor digitalisering? Hvordan hadde Bergen kommune sett ut om vi hadde startet etableringen i dag? og kan nye innovative løsninger

Detaljer

ebyggesak 360 «Fremtidens byggesaksbehandling vil foregå i skyen» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation

ebyggesak 360 «Fremtidens byggesaksbehandling vil foregå i skyen» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation ebyggesak 360 «Fremtidens byggesaksbehandling vil foregå i skyen» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation Knut-erik.gudim@tieto.com Dagenssituasjon i mange kommuner Stor del av den totale

Detaljer

Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015

Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015 Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015 Den digitale virkelighet Den digitale virkelighet 1993 Veikart for nasjonale felleskomponenter : Bakgrunn Skate

Detaljer

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS, Astrid Øksenvåg IKT i kommunal sektor er et program i KS for sam ord ning av IKT i kommune sektoren. Programmets visjon: En samordnet

Detaljer

Samspillet matrikkel - grunnbok

Samspillet matrikkel - grunnbok Samspillet matrikkel - grunnbok Harstad og Tromsø 30. september og 1. oktober 2014 Registerførere Åge-Andre Sandum og Nina Josefine Halsne Innhold Temaer: Bakgrunn for matrikkelloven Grunnbokens innhold

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

Nye regler for utlevering av eiendomsinformasjon

Nye regler for utlevering av eiendomsinformasjon Nye regler for utlevering av eiendomsinformasjon Veslemøy Faafeng seniorrådgiver eiendomsinformasjon Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

Detaljer

Personvern, offentlighet og utlevering fra matrikkelen. Bakgrunnen for kurset

Personvern, offentlighet og utlevering fra matrikkelen. Bakgrunnen for kurset Personvern, offentlighet og utlevering fra matrikkelen Bakgrunnen for kurset Dagens tema Matrikkelinformasjon er offentlig informasjon Gratis og fri gjenbruk Matrikkelloven gjelder for utlevering fra matrikkelen

Detaljer

Introduksjon til kurset

Introduksjon til kurset Introduksjon til kurset Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.4 Innhold Hvorfor er dere på kurs? Myndighetsroller Enkeltvedtak etter forvaltningsloven Tilgrensende lovverk Felleskomponenter

Detaljer

Mellom barken og veden Smidig testing i krevende terreng TTC 2015

Mellom barken og veden Smidig testing i krevende terreng TTC 2015 Mellom barken og veden Smidig testing i krevende terreng TTC 2015 FOREDRAGSHOLDERE Kristian Bjerke-Gulstuen Accenture siden 1999 Fra utvikler til Testleder og Kvalitetsansvarlig Leder Accenture Norway

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

EIENDOMSINFORMASJON TILGANG, VILKÅR OG PRIS

EIENDOMSINFORMASJON TILGANG, VILKÅR OG PRIS EIENDOMSINFORMASJON TILGANG, VILKÅR OG PRIS 1. INNHOLD 2. AVTALENS INNHOLD... 4 3. BETALINGSBETINGELSER OG PRIS... 4 3.1. BETALINGSBETINGELSER... 4 4. ENDRINGLOGG. 5 4.1. ENDRINGSLOGG/ MASSIVUTTREKK FRA

Detaljer

Essensen («hva Matrikkelen er» pr 2015) Hovedpunkter fra utviklingsplanene Spesielt viktig

Essensen («hva Matrikkelen er» pr 2015) Hovedpunkter fra utviklingsplanene Spesielt viktig Matrikkelen Essensen («hva Matrikkelen er» pr 2015) Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Det er pr 1.okt 2015 registrert 3163956 matrikkelenheter

Detaljer

TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk

TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET HVA BETYR DET Å TINGLYSE? Registrere rettighet som har

Detaljer

INNLEDNING. Kjære medarbeider,

INNLEDNING. Kjære medarbeider, STRATEGI 2015-2017 INNLEDNING Kjære medarbeider, Her har du strategien vår, som vi skal bruke for å drive NPE fremover til 2018. Jeg er stolt av arbeidet som er gjort og av strategien vi har satt sammen.

Detaljer

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER Konsekvenser av å endre kommunenummer April 2017 Forbehold: Dette er en delleveranse for en pågående utredning. Flere områder er ikke ferdig utredet, og det tas

Detaljer

Kommunereform praktiske konsekvenser. Sandefjord Anders Braaten

Kommunereform praktiske konsekvenser. Sandefjord Anders Braaten Kommunereform praktiske konsekvenser Sandefjord 15.10.2014 Anders Braaten 2020 Innhold 1. Litt om kommunesammenslåing 2. Eksempler på behov for nasjonale avklaringer 3. Kommunereform utfordringer for et

Detaljer

Informasjonstjenester Nr Navn Beskrivelse Endring GB1 (tidl. IF1 og IB5)

Informasjonstjenester Nr Navn Beskrivelse Endring GB1 (tidl. IF1 og IB5) Informasjonstjenester Nr Navn Beskrivelse Endring GB1 IF1 IB5) Pengeheftelser Oversikt over alle tinglyste, gjeldende pengeheftelser som er registrert på en registerenhet, rettsendringer, anmerkninger

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Tanker om framtida Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009 Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Mini-CV Cand jur 1981 Justisdepartement et Agder. lagmannsrett

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i matrikkelforskriften og forskriften om konsesjonsfrihet som følge av innføringen av elektronisk tinglysing

Høringsnotat forslag til endringer i matrikkelforskriften og forskriften om konsesjonsfrihet som følge av innføringen av elektronisk tinglysing Høringsnotat forslag til endringer i matrikkelforskriften og forskriften om konsesjonsfrihet som følge av innføringen av elektronisk tinglysing 1. Høringsnotatets hovedinnhold... 2 2. Bakgrunnen for høringsnotatet...

Detaljer

Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer

Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer Antall personer i yrkesaktiv alder per person over 67 år Kjelde: SSB 2010 Befolkningsframskrivinger middelalternativet, MMMM, NOU 2011:11 Innovasjon

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Endringer i eiendomsinformasjon levert fra EVRY som følge av nytt saksbehandlingssystem for tinglysing hos Statens kartverk fra 18.

Endringer i eiendomsinformasjon levert fra EVRY som følge av nytt saksbehandlingssystem for tinglysing hos Statens kartverk fra 18. Endringer i eiendomsinformasjon levert fra EVRY som følge av nytt saksbehandlingssystem for tinglysing hos Statens kartverk fra 18. april 2017 Side 1 Dokumentet og endringshistorikk Dokumentversjon: Dato:

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune"

Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune" Trine Lind, byrådsavdeling for finans" André Myrbråten, byrådslederens kontor" Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig

Detaljer

Innhold. Forord... INNLEDNING...

Innhold. Forord... INNLEDNING... Innhold Forord... INNLEDNING... 1 Historikk... 2 Hovedpunktene i den norske tinglysingsordningen før 1935 3 Tinglysingsreformen i 1935... 4 Forslaget til ny tinglysingslov, NOU 1982: 17... 5 Delingsloven

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Rekvirent plikter å gi alle nødvendige opplysninger for at avgiftsgrunnlaget skal kunne fastsettes etter beste skjønn. 7 annet ledd.

Rekvirent plikter å gi alle nødvendige opplysninger for at avgiftsgrunnlaget skal kunne fastsettes etter beste skjønn. 7 annet ledd. 1. Problemstilling: Verdigrunnlag oppgitt i skjøte. Hvilke kriterier benyttes av tinglysingen for at et skjøte sendes tilbake med krav om forklaring og dokumentasjon vedrørende fastsettelse av verdigrunnlaget.

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Veikart for nasjonale felleskomponenter Slik jobber vi i praksis Offentlig sektors dataforum Temamøte 6. mars 2014 Vidar Holmane, Difi Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva er felleskomponenter?

Detaljer

STATENS KARTVERK. Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo. Deres ref.: Vår ref. Dato: Hønefoss 4.10.2010 201007547 EP.

STATENS KARTVERK. Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo. Deres ref.: Vår ref. Dato: Hønefoss 4.10.2010 201007547 EP. Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo STATENS KARTVERK Deres ref.: Vår ref. Dato: 201007547 EP Hønefoss 4.10.2010 KSI/mk Høring : Rapport fra arbeidsgruppe Elektronisk tinglysing

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

Matrikkelopplæring. Tinglysing

Matrikkelopplæring. Tinglysing Matrikkelopplæring Tinglysing Innledning... - 3 - Funksjonsdelingen mellom matrikkel og grunnbok... - 4 - Sammenhengen mellom matrikkel og grunnbok... - 4 - Særlig om arealoverføring... - 4 - Om melding

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

Forslag til ny offentlighetslov

Forslag til ny offentlighetslov Forslag til ny offentlighetslov Konsekvenser for Norsk Eiendomsinformasjon AS GeoForum, Gardermoen 2006-05-03 Tom Slungaard Innhold i presentasjonen Kort om Norsk Eiendomsinformasjon AS Gjeldende regelverk

Detaljer

Prop 53 L ( ) Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing)

Prop 53 L ( ) Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing) KARTVERKETS FAGDAG MATRIKKEL, MOLDE ENDRINGER I TINGLYSINGSREGELVERKET FRA 18.04.2017 GRUNNET INNFØRING AV ELEKTRONISKE DOKUMENTER UTVALGETE EMNER 09.05.2017 v/registerfører Hugo Torgersen, Statens kartverk

Detaljer

Åpent møte 10. desember 2014

Åpent møte 10. desember 2014 Plandataforum Åpent møte 10. desember 2014 Agenda Plandataforum I Plansatsingen i Norge digitalt Status Tiltak i 2015 i regi av Kartverket Endringer i lovverket som kan innvirke på videre plansatsing i

Detaljer