Elektronisk tinglysing det rettslige grunnlaget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektronisk tinglysing det rettslige grunnlaget"

Transkript

1 Elektronisk tinglysing aktuelle problemstillinger Best Western Oslo Airport Hotell, Registerfører/seniorrådgiver Anders Iversen Elektronisk tinglysing det rettslige grunnlaget Tinglysingsloven 4a Forskrift av nr. 476 om prøveprosjekt for elektronisk kommunikasjon ved tinglysing Arbeidsgrupperapport om elektronisk tinglysing (2010) Prp. 53 L ( ) Lov av nr. 45 om endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing) Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar

2 Endringer i tinglysingsregelverket Dagbokføring utgår til fordel for klokkeslettprioritet Pantattest blir borte, og erstattes av en full utskrift over registerenheten (grunnboksutskrift) Teknologinøytralt regelverk Flere reguleringer er lagt til forskrift Elektronisk tinglysing skal Fornye Forenkle Forbedre Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar

3 Hva betyr elektronisk tinglysing for brukerne? Dokumenter sendt inn elektronisk får umiddelbart prioritet, og ferdigbehandles på minutter En enklere og mer effektiv jobbhverdag Mulig å implementere i egne saksbehandlingssystemer Klarere prioritetsrekkefølge Frihet til å velge innsendingsmåte Tryggere valideringer Kommunene og tinglysing Kommunene har flere roller som har betydning for tinglysingsmyndigheten o Kommunen opptrer privatrettslig (disponerer over egne rettigheter) eller offentligrettslig (disposisjoner foretatt som offentlig myndighet) o Kommunen som matrikkelmyndighet o Kommunen som konsesjonsmyndighet o Kommunen som landbruksmyndighet Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar

4 Kommunen som rettighetshaver m.m. Likestilt med alle andre som ønsker å tinglyse i grunnboken når de opptrer i privatrettslig sammenheng Samme krav til klarhet og form, signering osv. vil gjelde også i nytt system for tinglysing o Enkelte særlige utfordringer knyttet til signaturer Ved utøvelse av offentlig myndighet kan det være andre krav som gjør seg gjeldende; disse vil være de samme også i nytt system for tinglysing Kommunen som matrikkelmyndighet Kommunen er lokal matrikkelmyndighet Særlig tilknytning til tinglysing ved Melding til tinglysing Ønske fra prosjektet om at Melding til tinglysing kan sendes elektronisk mellom tinglysingssystemet og matrikkelsystemet Krever antagelig regelverksavklaringer/endringer, og helt sikkert en utviklingsjobb i matrikkelsystemet Foreløpig noe nedprioritert håp om begynnende implementering fra versjon 2 av det nye tinglysingssystemet Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar

5 Kommunen som konsesjonsmyndighet Kommunen er lokal konsesjonsmyndighet Konsesjon = en stor (om ikke den største!) utfordringen i forhold til elektronisk tinglysing Tinglysingsmyndigheten har en kontrollplikt, jf. konsesjonsloven 15 Papirdokumentasjon vanskeliggjør en automatisert tinglysingsprosess Konsesjonsloven foreslått opphevet betydning for prosjektet? Hva gjør vi med konsesjon? Kartverket (tinglysing og matrikkel) jobber med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet for å finne en løsning Implementere opplysninger om konsesjon i matrikkelsystemet, eller som komponent tilknyttet matrikkelsystemet Krever regelverksavklaringer, og regelverksendringer Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar

6 Kommunen som landbruksmyndighet Jordloven 12 er relevant i forhold til tinglysing Tinglysingsmyndigheten har en kontrollplikt, jf. tinglysingsloven 12a tredje ledd Hva gjør vi i forhold til jordloven? For vår kontrollplikt eksisterer ingen helt ideelle løsninger Landbruksregisteret (med grunneiendomstabellen) til Landbruksdirektoratet en mulig løsning, og kanskje det beste utgangspunktet Implementering i matrikkelen vurderes; tett dialog med bl.a. Landbruksdirektoratet Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar

7 Hva betyr alt dette for kommunene? Mulig elektronisk registrering av om forholdet til konsesjonsregelverket er avklart o Detaljnivå er ikke avklart Mulig behov for systematisk oppdatering av opplysninger i Landbruksregisteret (grunneiendomstabellen) o Skal den brukes for å kontrollere delingsforbudet må den være oppdatert, og vedlikeholdes Forutsetning; ikke tale om merarbeid for kommunene i særlig grad Hva betyr dette for brukerne av tinglysingen? Ikke lenger sende med konsesjonsvedtak eller egenerklæring om konsesjonsfrihet på papir når skjøtet sendes inn Færre direkte avvisninger av dokumenter som følge av manglende avklaring av konsesjonsforholdet Bedre kontroll med delingsforbudet i jordloven 12 Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar

8 Andre utfordringer relatert til konsesjon Konsesjonsloven 3 andre særlige rettigheter som likestilles med erverv av fast eiendom Passer kanskje ikke like godt i matrikkelen? Utfordrende med hensyn til valideringer av hvorvidt stiftelse eller overdragelse av en slik rettighet utløser konsesjonsplikt Behov for regelverksavklaringer for å kunne skape tydelige linjer Andre utfordringer - generelt Behov og ønske om flere regelverksavklaringer og endringer Mange involverte aktører Forholdsvis kort tid før etableringstidspunktet Prioriteringer er det viktigste! Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar

9 Takk for oppmerksomheten! Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar

Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015. Status og veien videre

Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015. Status og veien videre Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015 Status og veien videre 1 Viktigste testperiode i eiendoms-norge Eiendoms-Norges viktigste testperiode er nå i gang, og Kartverket er et steg videre på det som skal

Detaljer

Hvordan sikre rettigheter for ettertiden? Tinglysing og private avtaler. Frode Aleksander Borge Høyskolelektor

Hvordan sikre rettigheter for ettertiden? Tinglysing og private avtaler. Frode Aleksander Borge Høyskolelektor Hvordan sikre rettigheter for ettertiden? Tinglysing og private avtaler Frode Aleksander Borge Høyskolelektor Oversikt over forelesningen 1. Kort oversikt over systemet matrikkelføring og tinglysing 2.

Detaljer

TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012

TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012 TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012 STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Lene Cecilie Bakler registerfører e.f. HVA SKAL VI GJENNOMGÅ? Grunnbokens

Detaljer

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Presentasjon av Tinglysingen Formålet med tinglysing Hvorfor tinglyser vi? Hva er

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte Tinglysingsdivisjonen Fornye, forenkle og forbedre

Velkommen til orienteringsmøte Tinglysingsdivisjonen Fornye, forenkle og forbedre Velkommen til orienteringsmøte Tinglysingsdivisjonen Fornye, forenkle og forbedre 30. april 2014 Program for dagen Tidstyver Hva har vi sett og hva har vi gjort Verdiprosjektet Utvikling av ny hverdagspraksis

Detaljer

Rundskriv for Tinglysingen

Rundskriv for Tinglysingen Rundskriv for Tinglysingen Kartverket tinglysingsdivisjonen Ajourført pr. 21. april 2015 Forord FORORD I forbindelse med overføringen av tinglysingsansvaret fra domstolene til Statens kartverk ble det

Detaljer

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 1 KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI

Detaljer

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv Til kommunene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning og Tinglysingen Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv M-2/2009 Konsesjon og boplikt (lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN - HØRINGSNOTAT HØRINGSUTTALELSE Rådmannens innstilling: 1. Herøy formannskap

Detaljer

Hvem er Tinglysingen?

Hvem er Tinglysingen? Hvordan forstå grunnboken m.m. Gardermoen 14. januar 2015 Registerfører Åge-Andre Sandum Hvem er Tinglysingen? Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015 1 Tinglysingsdivisjonenansvar

Detaljer

Innst. O. nr. 90. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen

Innst. O. nr. 90. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen Innst. O. nr. 90 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen Ot.prp. nr. 44 (2008 2009) Innstilling fra næringskomiteen om lov om endring av lov om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

og forskrift Lokale Geomatikkdager 2015 for Akershus, Buskerud og Oslo

og forskrift Lokale Geomatikkdager 2015 for Akershus, Buskerud og Oslo Evaluering av matrikkellov og forskrift Lokale Geomatikkdager 2015 for Akershus, Buskerud og Oslo Lars Elsrud, avdelingsdirektør matrikkel- og stedsnavnavdelingen M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic

Detaljer

Håndbok for retting av matrikkelen

Håndbok for retting av matrikkelen Håndbok for retting av matrikkelen Basert på et prosjekt med å føre inn eksisterende eiendomsgrenser og en opprydding i matrikkelen Matrikkelprosjektet i Gran v/leikny Gammelmo Håndbok for retting av matrikkelen

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT OPPHOLDSKORT MED ELEKTRONISK LAGRET BIOMETRI

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT OPPHOLDSKORT MED ELEKTRONISK LAGRET BIOMETRI Justis- og politidepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 201101405 Vår ref: 11/828-9/ANS Oslo, 23.05.2011 HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Sakstyper matrikkelenhet - Registrering av eksisterende matrikkelenheter

Kurs i matrikkelføring. Sakstyper matrikkelenhet - Registrering av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sakstyper matrikkelenhet - Registrering av eksisterende matrikkelenheter Innhold Sakstyper... 3 Matrikulering av umatrikulert grunneiendom og festegrunn... 3 Vilkårene for matrikulering

Detaljer

TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN. 1. Tinglysingsmyndighetens (TM) mandat ved kontroll av dokumenter

TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN. 1. Tinglysingsmyndighetens (TM) mandat ved kontroll av dokumenter Servitutter Kursdagene 2012, Tekna / NTNU NTNU, Trondheim 5 januar 2012 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN 1. Tinglysingsmyndighetens (TM)

Detaljer

Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal

Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal Versjon 1.0 03.12.2014 SIM_EksSak2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr Side 1 av 8 I N H O L D S F O R T E G N E L S E: 1 INNLEDNING...

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Innhold Sakstyper... 3 Matrikkelenhet... 3 Bygning... 4 Adresse... 4 Felles sakstyper for matrikkelenhet, bygning og adresse... 4 Sammenheng

Detaljer

Oppmålingsforretning fra A til Å

Oppmålingsforretning fra A til Å Oppmålingsforretning fra A til Å Arve Leiknes Høgskolelektor/Instituttleder Institutt for byggfag www.hib.no Leder NJKF Faglig gruppe i Tekna www.njkf.no A. Kort om rettskildelære I. Det hierarkiske rettskildesystem

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samspillet matrikkel - grunnbok

Samspillet matrikkel - grunnbok Samspillet matrikkel - grunnbok Harstad og Tromsø 30. september og 1. oktober 2014 Registerførere Åge-Andre Sandum og Nina Josefine Halsne Innhold Temaer: Bakgrunn for matrikkelloven Grunnbokens innhold

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

LOVFORSLAG E-TINGSLYSING -muligheter og begrensninger. Adv Gunnar Harstad FNO

LOVFORSLAG E-TINGSLYSING -muligheter og begrensninger. Adv Gunnar Harstad FNO LOVFORSLAG E-TINGSLYSING -muligheter og begrensninger Adv Gunnar Harstad FNO 141110 Trondheim, 19.11.2010 Hva bankene har lov til å gjøre elektronisk Etablering av kundeforhold ja Utstedelse av banklegitimasjon

Detaljer