Den regionvise fordelingen av leveransene av ferskt råstoff i uke 33, som totalt utgjorde 43,9 mill kroner, var som følger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den regionvise fordelingen av leveransene av ferskt råstoff i uke 33, som totalt utgjorde 43,9 mill kroner, var som følger:"

Transkript

1 Melding om fisket uke 34/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 33 ( august), sammenlignet med samme periode i fjor. I slutten av rapporten finnes informasjon om fisket inneværende uke. Råfisklagets omsetning i uke 33 i år utgjorde 73,1 mill kroner, hvorav en fangst fra en russisk tråler og ett autolinefartøy utgjorde 2,0 mill kroner. Omsetningen for norske båter utgjorde 71,1 mill kroner, hvorav 43,9 mill kroner kom etter leveranse av fersk råstoff, 26,9 mill kroner fra fryst fisk og 0,26 mill kroner var etter omsetning av sjøltilvirka tørrfisk. Sammenlignet med samme uke i fjor, kom vi i år litt dårligere ut hvor leveranser fra utenlandske står for en nedgang med reduksjon fra 7,6 til 2,0 mill kroner i omsetningen. Omsetningen for norske båter er opp 3,75 mill kr sammelignet med uke 33 i Kraftig økning i omsetningen av fryst fisk sammenlignet med fjoråret som i år utgjorde 26,9 mill kroner, mot 6,5 mill kroner i uke 32 i fjor. Et stort kvantum fryst torsk dro opp omsetningen av fryst fisk. Omsetningen av fersk råstoff utgjorde 43,9 mill kroner i år, som er 10 mill kr lavere enn fjorårets ferskomsetning. Her var seikvantumet i år tonn lavere, kombinert med dårligere seipriser medført at omsetninga av fersk sei bare kom på 10,3 mill kroner i år mot 16,5 mill kroner i fjor. En reduksjon på vel 6 mill kroner bare der altså. Videre er kongekrabbefisket kommet mye tregere i gang i år etter starten på nytt kvoteår 1. august, p.g.a. avventende holdning på kjøpersiden. Omsetningen av kongekrabbe i uke 33 i år utgjorde i overkant av 3 mill kroner, mot 11 mill kroner samme uka i fjor. Videre er omsetningen av blåkveita, mest som følge av dårlig fiske, med et kvantum på bare vel 300 tonn i uke 33 i år på same nivå med uka i fjor. Også dårligere for fersk hyse, ned fra vel tonn/9,5 mill kroner i fjor til 930 tonn og 6,4 mill kroner i år. Pr uke 33 har vi følgende totaltall i år sammenlignet med fjoråret: Verdi (mill kr) Pr uke 33/2013 Pr uke 33/2012 Norske fartøy 3 532, ,9 Utenlandske fartøy 791,5 957,7 Totalsum 4 324, ,6 Omsetningen for norske båter fordelte seg slik i uke 33 (arter med verdi over 100 tusen kr), fordelt på fiskeslag og fersk/fryst: FERSK FROSSET TØRKET Totalt Rundv Totalt Beløp Radetiketter Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp Uke 33, TORSK SEI REKE BLÅKVEITE HYSE LEPPEFISK KONGEKRABBE BREIFLABB UER KVEITE KRABBE HO KRILL ANTA KRABBE HAN VÅGEKVAL KVITLANGE TARE BROSME FLEKKSTBIT KAMSKJELL SNABELUER

2 Den regionvise fordelingen av leveransene av ferskt råstoff i uke 33, som totalt utgjorde 43,9 mill kroner, var som følger: Øst-Finnmark: 9,9 mill kr, herav 470 tonn torsk til verdi 3,4 mill kroner, og 500 tonn hyse verdt 3,8 mill kroner. Torsken fordelt med 250 tonn tatt på trål, 150 tonn på snurrevad og 60 tonn på lina. Hysa med 400 tonn tatt på lina og 70 tonn på snurrevad. 18,4 tonn kongekrabbe med verdi på 1,3 mill kr. Vest-Finnmark: 7,6 mill kroner. Seien størst i verdi med 630 tonn og 3,4 mill kroner, hvorav leveranser fra 5 seinotbåter stod for 340 tonn. 120 tonn sei på snurrevad og 130 tonn tatt på garn. 26 tonn kongkrabbe med verdi på 1,8 mill kr. 180 tonn torsk verdt 1,3 millkroner, av det 100 tonn tatt på trål. Troms: 8,3 mill kroner. 170 tonn blåkveite til verdi 2,7 mill kr etterfulgt av 390 tonn sei med verdi på 2,1 mill kr, (234 tonn fra to seinotbåt), 21 tonn reke til verdi 1,1 mill kroner. Vesterålen: 3,2 mill kr. 110 tonn blåkveite med verdi på 1,6 mill kr, 29 tonn uer med verdi på 0,3 mill kr og deretter følger hyse, sei, breiflabb, kvitlange som verdimessig utgjorde kroner hver. Lofoten/Salten: 6,2 mill kr.225 tonn torsk med verdi på 1,7 mill kr (160 tonn på trål), 250 tonn hyse til verdi 1,4 mill kroner, hvorav 210 tonn tatt på snurrevad. 120 tonn sei/0,7 mill kroner der over halvparten var tatt på lina, og 17 tonn vågekval verdt 0,5 mill kroner. Helgeland-Nordmøre: 7,7 mill kr. Leppefisken størst i verdi med 3,2 mill kroner av et kvantum på kg av de tre artene bergnebb, berggylt og grøngylt. Deretter følger 170 tonn taskekrabbe verdt 1,6 mill kroner, 36 tonn breiflabb der verdien var 0,8 mill kroner, 60 tonn sei/0,4 mill kroner og 2,8 tonn reke/0,3 mill kroner. De tradisjonelle figurene som viser ukeomsetningen for torsk, hyse og sei de fem siste ukene, sammenlignet med fjoråret, tar vi med også denne gang: Torsk omsatt i uke 33: Stort kvantum på tonn, verdi 24,0 mill kroner, der trål stod for tonn/19,4 mill kroner (1.640 tonn fryst og 500 tonn fersk). Videre var 340 tonn tatt på snurrevad, av det 260 tonn fersk, og ellers mindre kvanta på garn, lina og juksa. Totalen på tonn fordelt med tonn levert fryst og 995 tonn fersk, mens 24 tonn var sjøltilvirka tørrfisk omregna til rundvekt.

3 Hyse omsatt i uke 33: 940 tonn totalt, verdi 6,5 mill kroner. 930 tonn fersk og kun 12,4 tonn fryst. 490 tonn på line (fersk) og 40 tonn på autoline (fersk),360 tonn på snurrevad (fersk), 45 tonn på garn(fersk) og kun 17 tonn på trål. Sei omsatt i uke 33: tonn der verdien var 10,3 mill kroner. Av dette var tonn levert fersk, hvorav 580 tonn var tatt på not (340 tonn Vest-Finnmark og 230 tonn i Troms), videre var 200 tonn tatt på garn og 200 tonn på snurrevad og juksa. Statistikk fra de 33 første ukene av året viser hvordan vi ligger an når det gjelder omsetningen av torsk, hyse og sei fra norske båter, sammenlignet med tilsvarende periode i 2012: Totalt til nå i år (per uke 33) sammenlignet med tidligere år Kolonneetiketter Trål Autoline Garn Snurrevad Line Juksa Not Annet Totalt Rundvekt Totalt Beløp Radetiketter Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt TORSK År År HYSE År År SEI År År Vågehvalfangsten Fangst av vågehval i uke 33 utgjorde 23 stk. Alle tatt på kysten. Fangsten pr uke 33 er da kommet opp i 586 kval, mens det i fjor var tatt 458 til samme tid. Kvotene begge år var på kval. Blåkveite Blåkveitefiskets del 2 startet mandag 29. juli. Labert fiske har ført til at bare tonn er tatt så langt av kvoten på tonn avsatt til 2. periode av dette fisket. Første uken ble det omsatt 513 tonn, uke 2 var kvantumet 317 tonn, 3 uken var 340 tonn og til nå inneværende uke er 180 tonn omsatt. Vel 140 båter har levert fangst så langt i perioden. P.g.a. lav fisketakt har Fiskeridirektoratet økt maksimalkvotene med ytterligere 25 % i tillegg til første økningen på 50 %.

4 Finnmark Ikke den helt store aktiviteten på kysten, men ennå brukbare fangster på fløytlina, snurr har også noen bra fangster med sei i øst. I vest er det litt garnfiske og en og annen snurr som får noe hyse. Vel 80 båter har så langt levert krabbe i øst, mye stor krabbe. Bugøynes / Vadsø: Krabbe opp til 250 kg, lina 100 kg på stampen, juksa opp til 500 kg Vardø: Fløytlina kg på stampen, garn opp til kg, pålelina opp til 250 kg på stampen Båtsfjord: Snurr til kg mesteparten sei, fløytlina opp til 230 kg på stampen, pålelina kg mest torsk, garn opp til kg mest sei Berlevåg: Snurr fra og opp til kg torsk mest sei, men også hyse i en del fangster, krabbe opp til kg Mehamn: Snurr opp til kg, fløytlina opp til 200 kg, blåkveite opp til 100 kg på stampen, krabbe 400 til 700 kg Kjøllefjord: Liten aktivitet, lina opp til 120 kg på stampen, snurr opp til kg Nordvågen: Garn opp til kg, lina 100 kg på stampen, snurr fra og opp til kg sei, hyse og torsk, krabbe opp til 500 kg Kamøyvær: Garn fra til kg, juksa opp til 800 kg sei Smørfjord: Krabbe 300 til 500 kg Havøysund: Liten aktivitet Tufjord: Ingen aktivitet Hammerfest / Forsøl: Snurr fra kg hyse, garn opp til kg Breivikboten: Garn opp til kg sei, snurr opp til kg Sørvær: Liten aktivitet Troms Atlantic Seafood AS: Garnfangster på 140 kg torsk og 973 kg sei. Linefangster på 369 kg torsk og 359 kg hyse. Juksafangster på 675 kg torsk og 164 kg sei. Aksel Hansen, Senjahopen: Garnfangster på 7,4 tonn blåkveite. Henry Johansen Drift AS, Vengsøy: Garnfangster 2,7 tonn uer, 3,1 tonn blåkveite, 571 kg kvitlange, 200 kg sei og 101 kg torsk. Linefangster på 5,6 tonn blåkveite. Juksafangster på 1,3 tonn sei og 99 kg torsk. Ivan Lorentzen AS, Brensholmen: Garnfangster på 242 kg sei og 211 kg uer. Juksafangster på 874 kg sei. Br. Karlsen AS, Husøy: Garnfangster på 2,8 tonn blåkveite og 268 kg uer og 149 kg kvitlange. Juksafangster på 125 kg torsk. Snurrevadfangster på 3,7 tonn torsk, 3,2 tonn sei og 853 kg hyse. Karlsøybruket AS: Garnfangster på 3,5 tonn sei, 4,1 tonn uer, 205 kg brosme og 296 kg torsk. Løksfjord AS: Garnfangster på 555 kg breiflabb. Juksafangster på 1,1 tonn sei. Nergård Senja AS: Garnfangster på 158 kg hyse. Linefangster på 267 kg hyse. Juksafangster på 157 kg sei. Nord-Senja Fisk AS: Garnfangster på 344 kg sei. Juksafangster på 218 kg sei. Norway Seafoods AS, Tromvik: Garnfangster på 5,0 tonn blåkveite. Linefangster på 2,7 tonn blåkveite. Juksafangster på 218 kg torsk og 712 kg sei.

5 Oldervik Fiskeindustri: Garnfangster på 137 kg torsk, 386 kg hyse og 282 kg sei. Linefangster på 98 kg torsk og 563 kg hyse. Joh. Pettersen AS, Kvaløyvågen: Linefangster på 4,8 tonn blåkveite og en annen på 423 kg torsk, 381 kg hyse og 317 kg brosme. Juksafangster på 922 kg sei og 134 kg torsk. Snurrevadfangster på 4,7 tonn torsk, 697 kg hyse (slmh) og 1,3 tonn sei. Sjøfisk AS: Snurrevadfangster på 13,0 tonn sei, 5,0 tonn torsk, 3,6 tonn hyse, 343 kg uer og 130 kg kvitlange. Torsken Havprodukter AS: Torsvågbruket AS: Garnfangster på 6,5 tonn blåkveite og en annen på 1,4 tonn sei, 663 kg uer og 115 kg kvitlange. Linefangster på 4,7 tonn blåkveite. Juksafangster på 714 kg sei. Årvikbruket AS: Juksafangster på 191 kg torsk og 124 kg sei. Snurrevadfangster på 97 kg breiflabb og 154 kg torsk. Reker: Salg Norsk fangst - tonn pr uke pr uke 3 Reker pill/frys Reker div Reker pill/frys utenlandsk Vesterålen og Lofoten/Salten/Helgeland Uke 34 har vært preget av en del dårlig vær, dette gjør utslag i færre juksafangster og generelt færre landinger. Vesterålen Andenes: Juksa opp i kg sei. Garn kg sei, 800 kg uer, kg blåkveite. Straumsjøen/Hovden: Garn opp i kg breiflabb. Skårvågen: Juksa 300 kg sei. Melbu: Trål 104 tonn torsk. Garn 200 kg torsk, 200 kg sei og 100 kg breiflabb. Myre: Lina opp i kg blåkveite. Garn kg breiflabb, kg sei, 600 kg uer, 600 kg kvitlange, kg blåkveite. Juksa opp i 200 kg sei, 200kg torsk. Snurrevad kg blåkveite, kg torsk, kg hyse. Stø: Lina opp i kg blåkveite, snurrevad 500 kg torsk, 300 kg hyse, 400 kg sei. Lofoten/Halten/Helgeland Røst: Lina kg brosme, 800 kg uer, kg kvitlange. Garn 400 kg breiflabb. Værøy: Lina 500 kg hyse, 900 kg kvitlange, 400 kg sei, 500 kg uer, 300 kg brosme. Snurrevad opp i kg hyse, 800 kg sei. Moskenes: Lina 800 kg hyse. Garn 900 kg blåkveite. Reine/Hamnøy: Garn 200 kg breiflabb. Ramberg: Garn kg blandingsfisk. Fredvang: Snurrevad opp i kg hyse, kg torsk. Autoline (kyst) kg sei, 400 kg hyse. Stamsund: Snurrevad 600 kg hyse. Ballstad: Lina opp i kg sei. Garn 300 kg breiflabb, 500 kg uer.

6 Henningsvær: Juksa 300 kg torsk, 200 kg sei. Skrova: Garn: 600 kg kvitlange. Svolvær: Juksa opp i 200 kg sei, 100 kg brosme. Lina opp i 600 kg blandingsfisk. Laukvik: Snurrevad kg torsk, kg hyse. Garn 400 kg torsk, 900 kg hyse, kg sei. Tysfjord: Garn kg torsk, 200 kg hyse, 200 kg sei. Juksa 300 kg sei. Leines: Lina kg sei. Garn smått. Bolga: Garn 600 kg breiflabb. Teine opp i 600 kg taskekrabbe. Nordnesøy: Teine opp i kg taskekrabbe Støtt: Garn 500 kg torsk, 100 kg sei. Teine opp i 800 kg taskekrabbe. Rødøy: Garn 300 kg breiflabb. Teine 200 kg taskekrabbe. Helgeland-Nordmøre Omsatt kvantum for «Region Sør» hittil i denne uke 34 er på totalt 138 tonn fisk og skalldyr. De viktigste arter er krabbe med ca 58 tonn, Kvitlange med ca 32 tonn og breiflabb med ca 14 tonn. Totalt ca kg (omregnet fra stk.) med leppefisk total verdi på 720 tusen kroner. Krabbesesongen har no kommet godt i gang og vi har no kommet opp i hele tonn mot ca 950 tonn forrige år, dvs. en økning på ca 120 tonn. Verdien er på 9,6 mill mot 8,2 mill i Samtlige stasjoner/kjøpere er no i gang, men unntak av mottaket i Myre som kommer noe senere. Fisket etter leppefisk (Berggylt, Bergnebb og Grønngylt) har også tatt seg betraktelig opp og er no på topp. Fisket her ble åpnet 1. juli i vårt område. Lokal omsetning, hittil i uke 34: Omsetning sone 6 (Helgeland): Totalt kvantum på Helgeland denne uke (uke 34) er på bare 26 tonn. Derav ca 11 tonn med taskekrabbe. breiflabb med ca 5 tonn og sei med ca 3,5 tonn. Det er med andre ord laber aktivitet utenom krabbefiske. Selvær: Teiner opp i 1000 kg med krabbe. Ingen levering av fisk Træna: Liten aktivitet. Line opp i kg med torsk, hyse og sei, garn opp i 900 kg med breiflabb Brattland: 6 leveringer med krabbe, opp i kg. Sleneset: Liten aktivitet. Garn opp i 700 kg med breiflabb. Dønna: Liten aktivitet. Garn opp i 300 kg med div fisk. Seløy: Teiner opp i kg med krabbe, juksa opp i kg med sei. Ingen garnfangster. Brønnøysund: Liten aktivitet utenom krabbe. Teiner opp i 900 kg, garn opp i 900 kg med breiflabb. Vega: Garn opp i 700 kg, mest breiflabb. Teiner opp i 100 kg. Line/juksa opp i 600 kg med torsk og kveite. Omsetning sone 7 (Nord-Trøndelag): Kvantum siste uke (uke 34) er på totalt 12 tonn, derav ca 5 tonn med krabbe, 3 tonn med breiflabb og ca 2 tonn med uer. Liten aktivitet utenom krabben og leppefisk. Måneset og Gutvik: Ingen leveringer

7 Rørvik: Garn opp i kg, en enkeltfangst opp i kg med uer, breiflabb og lange. Omsetning sone 8 (Sør-Trøndelag): Totalt kvantum fisk siste uke (uke 34) er på ca 86 tonn. De viktigste arter er krabbe med ca. 38 tonn, kvitlange med ca 31 tonn, sei med ca 4 tonn og uer med 5 tonn. Den største verdien er på leppefisk med ca 500 tusen kroner. Hitra: Liten aktivitet utenom krabbe og leppefisk. Teiner opp i kg. Garn opp i 100 kg med bl.fisk. Frøya/Mausund: Mest krabbe. Teiner opp i 1800 kg. Garn opp i 300 kg. Sørburøy: Teiner opp i kg. Dolmøy: Ingen aktivitet. Vågen: Teiner opp i 500 kg. Roan: Garn opp i 1000 kg med sei og breiflabb. 1 fangst på kg med uer, sei og lyr Vallersund: Bare krabbe teiner opp i 2000 kg. Omsetning i sone 9 (Nordmøre): Liten aktivitet utenom leppefisk og krabbe. I uke 34 er det omsatt bare ca 13 tonn (omregnet rund vekt), derav ca 4 tonn med krabbe og ca 3 tonn med breiflabb. Totalt leppefisk ca 200 kg til verdi 50 tusen kroner. Tustna: Reker kg. Garn opp i kg med breiflabb. Smøla/Veidholmen: Liten aktivitet. Teiner opp i kg. Averøy: Liten aktivitet Aure: Kjøper har stoppet kjøpet. Krabbe total omsetning uke 34 i sone 5 9: Vi har en liten nedgang i kvantum krabbe fra forrige uke, dette på grunn av dårlig vær. KalenderUke Radetiketter Rundvekt Beløp Snittpris , ,00 8, , ,00 8, , ,80 8, , ,80 9, , ,00 9,00 Totalsum , ,60 8,99 Skalldyr og leppefisk (utenom krabbe) pr sone. Uke 34: KalenderUkeBeskr Radetiketter Rundvekt Beløp Snittpris 6 19, ,17 416,17 BERGNEBB 19, ,17 416, , ,65 444,33 BERGNEBB 267, ,65 444, , ,16 333,99 BERGNEBB 1 121, ,82 415,72 BERGGYLT 296, ,92 189,23 SJØKREPS 182, ,00 100,00 GRØNGYLT 63, ,42 235, , ,21 116,69 REKE 945, ,00 90,00 BERGGYLT 124, ,36 194,41 BERGNEBB 37, ,19 396,10 GRØNGYLT 30, ,86 293,36 SJØKREPS 26, ,80 100,80 Totalsum 3 114, ,19 262,78

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 4/2013

Melding om fisket uke 4/2013 Melding om fisket uke 4/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 25. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 44/2012

Melding om fisket uke 44/2012 Melding om fisket uke 44/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 2. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 13 i 2016 (28. mars 3. april), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 13 i 2016 (28. mars 3. april), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 13/2016 Rapporten skrevet mandag 04.04.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 36/2013

Melding om fisket uke 36/2013 Melding om fisket uke 36/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 33-34/2011

Melding om fisket uke 33-34/2011 Melding om fisket uke 33-34/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2012

Melding om fisket uke 46/2012 Melding om fisket uke 46/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2013

Melding om fisket uke 43/2013 Melding om fisket uke 43/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 25.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 50/2012

Melding om fisket uke 50/2012 Melding om fisket uke 50/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 14. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 16/2013

Melding om fisket uke 16/2013 Melding om fisket uke 16/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2013

Melding om fisket uke 46/2013 Melding om fisket uke 46/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 39/2014

Melding om fisket uke 39/2014 Melding om fisket uke 39/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 26.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2013

Melding om fisket uke 3/2013 Melding om fisket uke 3/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2014

Melding om fisket uke 43/2014 Melding om fisket uke 43/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 28/2013

Melding om fisket uke 28/2013 Melding om fisket uke 28/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 48-49/2011

Melding om fisket uke 48-49/2011 Melding om fisket uke 48-49/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 9. desember 2011. Dårlig vær også store deler av uke 48 ga redusert omsetning. Inneværende uke har vært bedre, med roligere vær og stor

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2013

Melding om fisket uke 38/2013 Melding om fisket uke 38/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 21/2013

Melding om fisket uke 21/2013 Melding om fisket uke 21/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 15/2013

Melding om fisket uke 15/2013 Melding om fisket uke 15/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2012

Melding om fisket uke 47/2012 Melding om fisket uke 47/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 23. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2014

Melding om fisket uke 47/2014 Melding om fisket uke 47/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 31/2017 Rapporten skrevet mandag 07.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 1/2011

Melding om fisket uke 1/2011 Melding om fisket uke 1/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. januar 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 11/2013

Melding om fisket uke 11/2013 Melding om fisket uke 11/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2012

Melding om fisket uke 35/2012 Melding om fisket uke 35/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 31. august 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2013

Melding om fisket uke 5/2013 Melding om fisket uke 5/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 1. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 32/2017 Rapporten skrevet mandag 14.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 24/2013

Melding om fisket uke 24/2013 Melding om fisket uke 24/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.06.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2014

Melding om fisket uke 41/2014 Melding om fisket uke 41/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 37/2014

Melding om fisket uke 37/2014 Melding om fisket uke 37/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 17/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.04.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2015

Melding om fisket uke 8/2015 Melding om fisket uke 8/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2015

Melding om fisket uke 2/2015 Melding om fisket uke 2/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.01.2015 Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Det

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2014

Melding om fisket uke 35/2014 Melding om fisket uke 35/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.08.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 44/2014

Melding om fisket uke 44/2014 Melding om fisket uke 44/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 31.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2013

Melding om fisket uke 7/2013 Melding om fisket uke 7/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 40/2017 Rapporten skrevet mandag 09.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2017 Rapporten skrevet mandag 30.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2012

Melding om fisket uke 48/2012 Melding om fisket uke 48/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 30. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 39/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 28.9.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 34/2017 Rapporten skrevet mandag 28.08.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 35/2017 Rapporten skrevet mandag 04.09.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 38/2017 Rapporten skrevet mandag 25.09.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 10/2014

Melding om fisket uke 10/2014 Melding om fisket uke 10/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2012

Melding om fisket uke 9/2012 Melding om fisket uke 9/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 2. mars 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 27/2013

Melding om fisket uke 27/2013 Melding om fisket uke 27/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 19/2014

Melding om fisket uke 19/2014 Melding om fisket uke 19/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.05.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 36-37/2011

Melding om fisket uke 36-37/2011 Melding om fisket uke 36-37/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. september 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 41/2017 Rapporten skrevet mandag 16.10.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer