Melding om fisket uke 25/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om fisket uke 25/2013"

Transkript

1 Melding om fisket uke 25/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 24 ( juni), sammenlignet med samme periode i fjor. Til slutt i rapporten følger en regionvis rapportering om fisket inneværende uke (uke 25). Vi tar også med et avsnitt om kvalfangsten og seinotfisket. Råfisklagets omsetning i uke 24 kom på 94,3 mill kroner totalt, av det var 67,7 mill kroner etter leveranser fra norske båter. Landinger fra utenlandske båter ga ei førstehåndsomsetning på 26,6 mill kroner, herav to ferskfisktrålere, en engelsk og en irsk, og fire russiske frysetrålere med stor andel filet. I tillegg var det en færøysk rekefangst. Omsetningen for norske båter var fordelt med 38,6 mill kroner etter leveranser av fersk råstoff, mens 28,9 mill kroner var fra fryst fisk/reke. Sammenlignet med fjorårets uke 24 kom vi nok en gang dårlig ut, da var totalen 131,2 mill kroner. De utenlandske landingene var verdimessig noe lavere enn i år med 20 mill kroner, og svikten kom derfor først og fremst på landingene fra norske båter. I fjor utgjorde omsetningen fra sistnevnte 111,2 mill kroner, hvorav 66,8 mill kroner fra fersk råstoff og 44,3 mill kroner fra fryst råstoff. Mye av reduksjonen i ferskomsetningen må tilskrives at fjorårets blåkveitefiske i 1. periode hadde en varighet på 3 uker, mot bare to uker i år. Dette alene ga en reduksjon fra 20 mill kroner i fjorårets uke 24 til bare 5 mill kroner i år. Det var også reduksjon for fersk hyse og sei, hysa ned fra nær 11 mill kroner i fjor til 5 mill kroner i år. På fryst kom reduksjonen først og fremst på hysa, der et stort kvantum på vel tonn i fjor ga 15,5 mill kroner, mens tilsvarende tall i år var 480 tonn og 5,7 mill kroner. Pr uke 24 har vi følgende totaltall i år sammenlignet med fjoråret: Verdi (mill kr) Pr uke 24/2013 Pr uke 24/2012 Norske fartøy 2 886, ,3 Utenlandske fartøy 688,7 836,2 Totalsum 3 575, ,5 Omsetningen for norske båter fordelte seg slik i uke 24 (arter med verdi over 100 tusen kr), fordelt på fiskeslag og fersk/fryst: FERSK FROSSET TØRKET Sum rundvekt Sum beløp Radetiketter Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp 2013, pr uke TORSK SEI HYSE BLÅKVEITE REKE FLEKKSTBIT VÅGEKVAL KVEITE KVITLANGE BREIFLABB UER TARE BROSME TASKEKRABBE KAMSKJELL KONGEKRABBE GRÅSTBIT Den regionvise fordelingen av leveransene av ferskt råstoff i uke 24, som totalt utgjorde 38,6 mill kroner, var som følger:

2 Øst-Finnmark: 11,1 mill kr, herav 820 tonn torsk til verdi 5,7 mill kroner, og 507 tonn hyse verdt 3,2 mill kroner, hvilket var litt reduksjon for torsken og litt øking for hysa fra uka før. Neste på lista var 60 tonn blåkveite verdt 1,0 mill kroner. Av torskekvantumet var 490 tonn tatt på snurrevad, 190 tonn på lina, 90 tonn på juksa og 45 tonn på trål. Snurrevad største leverandør med 820 tonn og 5.3 mill kroner, fordelt på 490 tonn torsk og 300 tonn hyse. Deretter fulgte lina med 510 tonn og 4,3 mill kroner, der torsken og hysa denne gang var likt i kvantum med 190 tonn på hver og også nøyaktig lik i verdi med 1,4 mill kroner på hver. Vest-Finnmark: 8,8 mill kroner. Kraftig øking fra uka før på seien som utgjorde tonn og 5,6 mill kroner, av det var tonn levert av 11 seinotbåter som hadde et oppsving i sitt fiske. Videre var det levert 220 tonn torsk og 150 tonn hyse i Vest-Finnmark, av det var nær 80 % tatt på snurrevad. Troms: 5,3 mill kroner. Etterdønningene etter direktefisket etter blåkveita ga leveranse av vel 100 tonn til verdi 1,8 mill kroner. Deretter fulgte 26 tonn kystreke til verdi 1,4 mill kroner og 150 tonn torsk til 1,3 mill kroner. Vesterålen: 3,7 mill kroner, laber aktivitet. Lofoten/Salten: 4,4 mill kroner, herav 100 tonn blåkveite verdt 1,7 mill kroner, 27 tonn kvalkjøtt/1,0 millkroner og 100 tonn torsk/0,7 mill kroner. Helgeland-Nordmøre: 5,3 mill kroner, her var seien størst i verdi med 1,8 mill kroner av et kvantum på 470 tonn, hvorav 440 tonn notsei. Etter seien fulgte kvitlange med 70 tonn og 0,6 mill kroner, tare med vel tonn og 0,6 mill kroner, og breiflabb med 24 tonn og 0,5 mill kroner. De tradisjonelle figurene som viser ukeomsetningen for torsk, hyse og sei de fem siste ukene, sammenlignet med fjoråret, tar vi med også denne gang: Torsk omsatt i uke 24: Totalt tonn til verdi 18,1 mill kroner, av dette var tonn levert fersk. 800 tonn tatt på trål, herav 580 tonn fryst og 220 tonn fersk. Videre 790 tonn fryst torsk tatt på snurrevad, av det 710 tonn fersk. 230 tonn tatt på lina. Av ferskkvantumet var 820 tonn levert i Øst-Finnmark og 220 tonn i vestfylket. Utenfor Finnmark var det meste av den ferske torsken levert av to trålere.

3 Hyse omsatt i uke 24: tonn totalt, verdi 10,6 mill kroner. Av det 470 tonn tatt på snurrevad, 400 tonn på trål, 260 tonn på line og 110 tonn på autoline. 770 tonn var levert fersk og 480 tonn fryst, av sistnevnte inngår 340 tonn i totalen for trål, 100 tonn på autoline og 40 tonn på snurrevad. Ferskkvantumet var fordelt med 420 tonn tatt på snurrevad og 260 tonn på lina, og av totalen på 770 tonn var 500 tonn levert i Øst-Finnmark og 150 tonn i Vest-Finnmark. Sei omsatt i uke 24: tonn der verdien var 13,3 mill kroner. Av dette var tonn levert fersk, hvorav tonn var tatt på not, av det igjen tonn levert i Vest-Finnmark og altså 440 tonn i sør. Av et trålkvantum på 760 tonn var 710 tonn fryst. Statistikk fra de 24 første ukene av året viser hvordan vi ligger an når det gjelder omsetningen av torsk, hyse og sei fra norske båter, sammenlignet med tilsvarende periode i 2012: Kolonneetiketter Trål Autoline Garn Snurrevad Line Juksa Not Annet Totalt Rundvekt Totalt Beløp Radetiketter Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt TORSK År År HYSE År År SEI År År Va gehvalfangsten Fangsten av Vågehval i uke 24 utgjorde 50 kval, hvorav 45 ble tatt på Spitsbergen og resten ble tatt langs kysten fra Lofoten til Øst-Finnmark. Den totale fangsten pr uke 24 er nå kommet opp i 275 kval. Total fangst til samme tid i fjor var 240 kval. 17 fartøyer er påmeldt fangst i år. Samtlige fartøy er i fangst. Den nasjonale kvoten er i år 1286 kval, som er den samme som de tre foregående år. Det er til nå landet omlag 260 tonn vågehvalkjøtt. Seinot

4 Av ei totalkvote på tonn notsei nord for 62 N, var tonn tatt pr uke 24, i følge tall fra Fiskeridirektoratet. Råfisklagets omsetning i samme periode utgjorde tonn, verdi 45 mill kroner, d.v.s. at tonn av totalen var levert utenom Råfisklagets distrikt. Av kvantumet omsatt gjennom Råfisklaget pr uke 24 var tonn levert i Vest-Finnmark, tonn i Troms, 500 tonn på Helgeland, tonn i Sør- Trøndelag og tonn på Nordmøre, totalt tonn i sør og tonn i nord. Inneværende uke har vi passert tonn så langt, hvilket fører Norges Råfisklag s kvantum opp mot tonn og totalen altså opp i tonn. Det gjenstår dermed ca tonn av kvota. Fisket tok seg opp i nord i forrige uke, med tonn levert i Vest-Finnmark av et titalls båter, mens 440 tonn ble levert i sør fra seks båter. Flere båter siger nå til fisket i nord, som inneværende uke har vært variabelt med mye bytting av felt. Fisket har i det siste mest dreid seg om Råsa, Son og Sleppen, og noen slengere østover mot Båtsfjord-Vardø. Første seinotfangst i år til Murmansk, klar for levering i morges. Finnmark Mange som fisket med pålelina i øst har avsluttet fiske på grunn av dårlig fiske. Ikke det store «freset» i fløytlinefiske heller i øst, båtene som drifter for Båtsfjord og Berlevåg, må austover for å finne noe å sette på. Enkelte snurr får brukbare fangster utenfor Båtsfjord Berlevåg. I vest er det liten aktivitet, en og annen not fangst, det samme på snurr. Vadsø Juksa og opp til 800 kg. Vardø/Kiberg Juksa dårlig, pålelina fra 80 til 100 kg på stampen, fløytlina kg på stampen, krabbe 100 til 500 kg. Båtsfjord Pålelina dårlig, snurr til kg mye hyse, fløytlina 100 til 150 kg på stampen. Berlevåg Fløytlina opp til 160 kg på stampen, lina fra banken opp til 110 kg, snurr opp til kg torsk / hyse Mehamn Snurr opp til kg (mye hyse i enkelte fangster), pålelina kg på stampen, fløytlina dårlig, 100 kg, juksa dårlig. Kjøllefjord Juksa dårlig, lina 100 til 130 kg, en del hyse. Nordvågen Liten aktivitet, slakt fiske, juksa100 til 700 kg mye sei. Kamøyvær Ingen aktivitet. Havøysund Liten aktivitet, litt notsei. Tufjord Litt not sei, eller liten aktivitet. Hammerfest Snurr opp til kg torsk, men også en del hyse og sei, juksa opp til 700 kg. Breivikbotn Snurr opp til kg torsk, hyse og flyndre, litt notsei, garn kg sei. Sørvær Snurr opp til kg torsk, hyse, lina opp til 100 kg på stampen. Troms

5 Generelt laber aktivitet. Inneværende uke fram til og med torsdag har det vært ei omsetning på 4,0 mill kroner etter leveranser av ferskt råstoff til kjøpere i Troms, der 220 tonn torsk utgjorde halvparten og 50 % av torskeverdien kom etter landing av én fersktrålfangst tatt ved Bjørnøya. Ellers inngår leveranser av levendetorsk på 85 tonn i torskekvantumet. Videre er det levert 18 tonn kystreke til verdi 0,9 mill kroner, vel 100 tonn sei der verdien er 0,5 mill kroner og der et par seinotfangster utgjør hoveddelen. Atlantic Seafood AS: Garnfangst på 188 kg torsk, 113 kg uer og 100 kg sei. Linefangster på 174 kg kveite. Juksafangster på 266 kg sei og 312 kg torsk. Ivan Lorentzen AS, Brensholmen: Juksafangst på 760 kg sei. Br. Karlsen AS, Husøy: Garnfangst på 933 kg uer (rundvekt), 1,7 tonn kvitlange og 258 kg sei. Juksafangst på 179 kg torsk og 221 kg sei. Snurrevadfangst på 1,0 tonn torsk, 587 kg sei, 127 kg hyse og 201 kg kvitlange. Karlsøybruket AS: Juksafangst på 117 kg uer og 159 kg sei. Linefangst på 278 kg sei. Nergård Senja AS: Linefangst på 142 kg hyse og 359 kg brosme. Juksafangst på 110 kg torsk og 175 kg sei. Snurrevadfangst på 2,3 tonn torsk, 152 kg sei og 222 kg rødspette. Nord-Senja Fisk AS: Garnfangst på 1,5 tonn uer (rundvekt), 108 kg torsk, 494 kg kvitlange og 100 kg brosme. Juksafangst på 403 kg torsk. Norway Seafoods AS, Tromvik: Garnfangst på 147 kg torsk, 398 kg kvilange og 132 kg uer. Juksafangst på 411 kg torsk og 228 kg sei. Oldervik Fiskeindustri: Garnfangst på 249 kg torsk og 127 kg sei. Joh. Pettersen AS, Kvaløyvågen: Juksafangst på 1,2 tonn sei og 138 kg brosme. Sjøfisk AS: Garnfangst på 494 kg breiflabb (slmh). Torsvågbruket AS: Garnfangst på 328 kg kvitlange. Linefangst 99 kg torsk, 279 kg kveite, 110 kg brosme og 201 kg sei. Juksafangst på 488 kg torsk og 410 kg sei. Årvikbruket AS: Juksafangst på 1,2 tonn sei. Reker: Salg Norsk fangst - tonn pr uke pr uke 24 Reker pill/frys Reker div Reker pill/frys utenlandsk Vesterålen og Lofoten/Salten/Helgeland Stille og rolig for tiden. Stort sett bunnfisk som landes. Vesterålen Andenes: Garn kg kvitlange/uer og sei, juksa kg sei. Bleik: Garn kg mest uer og kvitlange, juksa 600 kg torsk. Nordmela: Juksa 300 kg sei, line kg kveite, garn kg breiflabb (omr. rund). Stø: Line kg hyse, juksa 500 kg torsk og sei. Myre: Line kg hyse/brosme, garn 700 kg breiflabb, garn kg mest kvitlange. Straumsjøen: Garn 600 kg breiflabb.

6 Hovden: Garn 500 kg breiflabb, juksa 600 kg mest torsk. Bø: Ingen landinger. Skårvågen: Juksa 500 kg sei/torsk, line 600 kg hyse, garn 800 kg breiflabb. Melbu: Line smått, garn 700 kg mest breiflabb, juksa 300 kg sei. Landet kvantum i Vesterålen pr uke 24 sammenlignet med samme periode i fjor: Torsk Hyse Sei År tonn x År tonn År tonn År tonn xx År tonn År tonn x Herav tonn trålfanget torsk xx Herav tonn trålfanget torsk Lofoten/Salten/Helgeland Røst: Line kg blanding, garn 300 kg kvitlange, juksa 150 kg sei. Værøy: Line 850 kg mest kvitlange, garn mest kvitlange, line 850 kg mest hyse og sei. Sørvågen: Line 750 kg hyse, snurrevad kg torsk. Reine/Hamnøy: Line kg mest kveite, garn 500 kg breiflabb, garn kg blanding, line kg hyse/sei. Sund: Ingen landinger. Fredvang: Autoline kg mest kvitlange, line 550 kg hyse. Ramberg: Line kg hyse. Napp: Ingen landinger. Ballstad: Line 600 kg mest hyse. Stamsund: Line 200 kg torsk, garn 800 kg blanding, juksa 450 kg sei/torsk. Steine: Ingen landinger. Tangstad: Ingen landinger. Eggum: Ingen landinger. Vestresand: Ingen landinger. Kleivan: Ingen landinger. Henningsvær: Garn 350 kg brosme/kveite. Kabelvåg/Hopen: Landing av kvalkjøtt. Kleppstad: Line kg kvitlange/hyse. Svolvær: Juksa smått, line kg brosme/kvitlange, garn smått, line 550 kg hyse. Skrova: Landing av kvalkjøtt. Liland, (Austnesfjorden): Ingen landinger. Laukvik: Snurrevad kg torsk, rødspette og hyse, garn kg breiflabb (omr. rund), line kg mest brosme, juksa 400 kg torsk.

7 Lødingen: Ingen landinger. Hamarøy: Tysfjord, garn kg hyse/sei, juksa kg sei. Steigen: Dyping, ingen landinger, Helnessund, ingen landinger, Røssøy, ingen landinger, Styrkesnes, ingen landinger. Bolga: Juksa 200 kg sei, line 450 kg sei, garn smått. Støtt: Ingen landinger. Rødøy: Garn kg blanding, line 200 kg kveite. Myken: Ingen landinger. Nordnesøy: Garn kg mest kvitlange, juksa 850 kg sei, line 550 kg kveite/brosme. Landet kvantum i Lofoten/Salten/Helgeland pr uke 24 sammenlignet med samme periode i fjor: Torsk Hyse Sei År tonn x År tonn År tonn År tonn xx År tonn År tonn x Herav tonn trålfanget torsk xx Herav tonn trålfanget torsk Helgeland-Nordmøre Omsatt kvantum i Region Sør hittil denne uke (uke 25) er på totalt 478 tonn fisk og skalldyr, derav ca 345 tonn med sei, ca 26 tonn med kvitlange, 16 tonn med breiflabb og ca 26 tonn med torsk. Total verdi var på 3,1 mill. I tillegg er det omsatt hele tonn med tare til en verdi på 287 tusen kroner. Krabbesesongen (hovedsesongen) har no begynt og vi forventer en større aktivitet etter hvert som fiskerne får teinene i sjøen. Samtlige stasjoner/mottak vil imidlertid først være i drift ca 5. august. De som har begynt på krabben er Hitramat ved hovedanlegget på Kuøya, Hitramat v/mottaksstasjonen til Vågen Aqua i Brandsfjorden, Krifo Fisk i Roan og Kongshaug Krabbe på Smøla. I tillegg har Hitramat noen mottak sør for NR sitt distrikt. Omsetning sone 6 (Helgeland): Totalt kvantum på Helgeland denne uke (uke 25) er på ca 52 tonn. Derav ca 18 tonn torsk, 10 tonn med sei og 10 tonn med kvitlange. Selvær: 7 båter garn opp i kg. Line opp i 500 kg. Træna: 7 båter. Garnfangster opp i kg, Juksa opp i 500 kg, Line opp i kg. Vega: 14 båter garnfangster opp i 600 kg. Juksa opp i 400 kg. Line opp i kg. Sleneset: 11 båter juksa opp i 700 kg, garn opp i 300 kg og line opp i 600 kg. Seløy: 7 båter Juksa opp i kg og line opp i kg Dønna; Liten aktivitet 1 garnfangst på kg. Juksa og line opp i 300 kg. Lurøy: 3 båter med reker, fangster opp i 400 kg. Brønnøysund: NY KJØPER. Rørvik Fisk har no tatt over anlegget og begynner mottak av fisk der på mandag den 24. juni.

8 I tillegg vil Hitramat kjøpe krabbe over anlegget. Omsetning sone 7 (Nord-Trøndelag): Kvantum siste uke (uke 25) er på totalt 27 tonn, derav 8 tonn med kvitlange og 3 tonn med torsk. I tillegg er det omsatt ca tonn med tare (4 båter). Vandsøya: Liten aktivitet Vil også være mottaksstasjon for krabbe for Hitramat. Rørvik: Opp i 19 båter med mindre fangster med bl. fisk. Enkeltfangster på garn og line opp i kg. Juksa opp i 400 kg. Mottaksstasjon for krabbe for Hitramat. Rørvik (Nordanlegget): Mottaksstasjon på krabbe for Hitramat. Gutvik/Måneset: Liten aktivitet. Ramstadlandet: Williksen/Hitramat har stoppet kjøpet ved denne mottaksstasjonen. Omsetning sone 8 (Sør-Trøndelag): Totalt kvantum fisk siste uke (uke 25) er på ca 186 tonn. De viktigste arter er sei med ca 148 tonn (derav 1 fangst med rund notsei på ca 126 tonn), krabbe med ca 23 tonn og breiflabb med ca 5 tonn samt sjøkreps med ca 1 tonn. Hitra: Krabbefisket ble åpnet den 3. juni og krabben er godt matet etter årstiden. Totalt ca 30 båter med krabbe og fisk. Teiner opp i kg. Juksa opp i kg med sei, garn opp i 500 kg. Dolmøy: 4 båter små fangster. Frøya: Totalt ca 10 båter med mindre fangster på garna med bl.fisk. Enkeltfangster på garna opp kg. Sjøkreps opp i 160 kg. 1 fangst med strandkrabbe på 500 kg. Mausund: 8 båter små fangster. 1 garnfangst på kg. I juksafangst på kg. Fosen: 1 fangst med notsei. Utenom notseien er det sporadiske mindre fangster på garna. Ila/Trondheim Liten aktivitet. Omsetning i sone 9 (Nordmøre): Liten aktivitet utenom notseien. I uke 25 er det omsatt ca 213 tonn (omregnet rund vekt), derav 1 fangst med rund notsei på ca 181 tonn. Averøy: 1 fangst med rund notsei på totalt ca 181 tonn. Liten aktivitet i det lokale fisket. Tustna: 20 båter garnfangster opp i kg, juksa opp i 600 kg Smøla: båter med fangst med garnfangster opp i 500 kg. Enkeltfangster opp i kg. Mindre juksa og linefangster. 3 krabbefangster opp i kg. Veidholmen: 5 båter garnfangster opp i kg og juksa opp i 700 kg. Skalldyr (div. arter) omsatt i uke 25 for sone 6 9:

9

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 21/2013

Melding om fisket uke 21/2013 Melding om fisket uke 21/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2012

Melding om fisket uke 46/2012 Melding om fisket uke 46/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 28/2013

Melding om fisket uke 28/2013 Melding om fisket uke 28/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24/2013

Melding om fisket uke 24/2013 Melding om fisket uke 24/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.06.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 29/2013

Melding om fisket uke 29/2013 Melding om fisket uke 29/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 23/2013

Melding om fisket uke 23/2013 Melding om fisket uke 23/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 31.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 36/2013

Melding om fisket uke 36/2013 Melding om fisket uke 36/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 37/2013

Melding om fisket uke 37/2013 Melding om fisket uke 37/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 27/2013

Melding om fisket uke 27/2013 Melding om fisket uke 27/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 49/2012

Melding om fisket uke 49/2012 Melding om fisket uke 49/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 50/2012

Melding om fisket uke 50/2012 Melding om fisket uke 50/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 14. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 15/2013

Melding om fisket uke 15/2013 Melding om fisket uke 15/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2013

Melding om fisket uke 38/2013 Melding om fisket uke 38/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 1/2011

Melding om fisket uke 1/2011 Melding om fisket uke 1/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. januar 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2013

Melding om fisket uke 5/2013 Melding om fisket uke 5/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 1. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2013

Melding om fisket uke 35/2013 Melding om fisket uke 35/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.08.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 16/2013

Melding om fisket uke 16/2013 Melding om fisket uke 16/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2012

Melding om fisket uke 47/2012 Melding om fisket uke 47/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 23. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2013

Melding om fisket uke 7/2013 Melding om fisket uke 7/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2013

Melding om fisket uke 3/2013 Melding om fisket uke 3/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2013

Melding om fisket uke 46/2013 Melding om fisket uke 46/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2014

Melding om fisket uke 47/2014 Melding om fisket uke 47/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2013

Melding om fisket uke 43/2013 Melding om fisket uke 43/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 25.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2015

Melding om fisket uke 8/2015 Melding om fisket uke 8/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 11/2013

Melding om fisket uke 11/2013 Melding om fisket uke 11/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2014

Melding om fisket uke 43/2014 Melding om fisket uke 43/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2014

Melding om fisket uke 35/2014 Melding om fisket uke 35/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.08.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 39/2014

Melding om fisket uke 39/2014 Melding om fisket uke 39/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 26.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 17/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.04.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 10/2014

Melding om fisket uke 10/2014 Melding om fisket uke 10/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 6/2017 Rapporten skrevet mandag 13.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2012

Melding om fisket uke 9/2012 Melding om fisket uke 9/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 2. mars 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 10/2013

Melding om fisket uke 10/2013 Melding om fisket uke 10/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 8. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2012

Melding om fisket uke 35/2012 Melding om fisket uke 35/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 31. august 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 31/2017 Rapporten skrevet mandag 07.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 03 i 2018 ( januar 2018), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 03 i 2018 ( januar 2018), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 03/2018 Rapporten skrevet mandag 22.01.2018 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 34/2017 Rapporten skrevet mandag 28.08.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 12/2016 Rapporten skrevet tirsdag 29.03.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 21/2017 Rapporten skrevet mandag 29.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2017 Rapporten skrevet mandag 30.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 19/2014

Melding om fisket uke 19/2014 Melding om fisket uke 19/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.05.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2017 Rapporten skrevet mandag 04.12.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 23/2017 Rapporten skrevet mandag 12.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2014

Melding om fisket uke 41/2014 Melding om fisket uke 41/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 22/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 01.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2012

Melding om fisket uke 7/2012 Melding om fisket uke 7/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 17. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 35/2017 Rapporten skrevet mandag 04.09.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 38/2017 Rapporten skrevet mandag 25.09.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2017 Rapporten skrevet mandag 20.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 33-34/2011

Melding om fisket uke 33-34/2011 Melding om fisket uke 33-34/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2012

Melding om fisket uke 48/2012 Melding om fisket uke 48/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 30. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 17-18/2011

Melding om fisket uke 17-18/2011 Melding om fisket uke 17-18/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 6. mai 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2016 Rapporten skrevet mandag 01.08.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 46/2017 Rapporten skrevet mandag 20.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 40/2017 Rapporten skrevet mandag 09.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 3/2017 Rapporten skrevet mandag 23.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 32/2017 Rapporten skrevet mandag 14.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2016 Rapporten skrevet mandag 31.10.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 41/2017 Rapporten skrevet mandag 16.10.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke ( februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke ( februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 5/2016 Rapporten skrevet mandag 08.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 36-37/2011

Melding om fisket uke 36-37/2011 Melding om fisket uke 36-37/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. september 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 37/2014

Melding om fisket uke 37/2014 Melding om fisket uke 37/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer