TEAMNET CUP. Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEAMNET CUP. Brukerveiledning"

Transkript

1 TEAMNET CUP Brukerveiledning Mars 2008

2 LOCATIONBLOCKS.COM ALL RIGHTS RESERVED REVISION HISTORY FOR DOCUMENT: Version Revised Date 1 First edition January 2008 Table 1: Revision history

3 Innholdsfortegnelse 1 Om dokumentet 5 Fomål og omfang TEAMNET CUP innhold 6 Moduloversikt Innføring i TEAMNET CUP 7 Grunnprinsippene... 7 CUP -beskrivelse... 7 Klasser, grupper og lag... 7 Områder... 7 Kamper... 8 Kampsegmenter... 8 CUP regler Bruk av TEAMNET CUP 10 Rask innføring i brukergrensesnitt Lister med informasjon Legge til eller endre informasjon Administrasjonsmenyen Registrere cup informasjon Registrere cup regler Registrere områder Registrere klasser Registrere grupper Registrere lag Registrere spillertyper og spillere Registrere kamper Automatisk generering av cup Innhold iii

4 Gruppegenerator Registrere kampsegmenter Kampgenerator Kampeksport Bruk av TEAMNET SELFSERVICE 29 Påmelding av lag Bruk av TEAMNET DISPLAY 32 Vis klasser Vis kampoppsett for lag Vis kampoppsett for gruppe samt tabell Registrere resultat Installasjon og blokker 34 Installasjon Blokker i TEAMNETCUP Blokker i TEAMNETCUPDISPLAY Blokker i TEAMNETCUPSELFSERVICE Troubleshooting 35 Trouble area x Indexes 36 Table index Illustration index Keyword index iv Contents

5 1 Om dokumentet Fomål og omfang Denne brukerveiledningen har som formål å sette leseren i stand til å forstå hvordan TEAMNET CUP modulene henger sammen, fungere, konfigureres og benyttes for å gjennomføre en cup. Om dokumentet TEAMNET CUP 5

6 2 TEAMNET CUP innhold Moduloversikt TEAMNET CUP består av 3 forskjellige moduler som sammen gir din klubb en komplett webløsning for å planlegge og gjennomføre en eller flere CUP arrangement. Modulene er som følger: TEAMNETCUP DISPLAY TEAMNETCUP- TEAMNETCUP- SELFSERVICE Hvor basisen er kjernemodulen TEAMNETCUP, hvor all administrasjon og gjennomføring av cup en utføres. Som naturlige påbygg finner vi TEAMNETCUPDISPLAY som eksponerer levende informasjon om klasser, grupper, resultater og tabeller. Denne benyttes under gjennomføring av cup en. I tillegg er det en egen modul for selvbetjenning fra deltagerne sin side i form av påmelding på web etc. Denne funksjonaliteten finner man i modulen TEAMNETCUPSELFSERVICE. 6 TEAMNET CUP TEAMNET CUP innhold

7 3 Innføring i TEAMNET CUP Grunnprinsippene En lokasjon i en Locationblocks installasjon representerer en bestemt CUP. Hvis man vil ha flere CUP er er det nok med å opprette flere lokasjoner og benytte de samme blokkene. Disse vil fungere helt uavhengig av hverandre, og ved å benytte sikkerhetsmodulene i locationblocks kan man selvsagt sette opp helt forskjellige administratorer for de forskjellige CUP ene. CUP -beskrivelse Man starter med å opprette en cup-beskrivelse for den angitte cup en. Denne knyttes til lokasjonsid for det stedet hvor du ønsker at cup en skal være montert I din webløsning. I denne cup beskrivelsen kan man registrere forside teksten som blir vist på web, hvilket tidsrom cup en går i, hvilke tidsrom påmeldinger mulig samt kontaktinformasjon. Klasser, grupper og lag I en CUP er det normalt å grovdele alle lag i klasser. Dette er vanligvis en kombinasjon av kjønn og alder. For eksempel Gutter 10 år. Når et lag meldes på CUP en gjøres dette mot en bestemt klasse. Lagene innenfor en klasse deles vanligvis opp i grupper (eller puljer om du vil). Dette av praktiske årsaker for å kunne kjøre typiske seriespill grupper med et påfølgende sluttspill. Områder For å kunne gjennomføre en kamp er man avhengig av å definere områder hvor kampene spilles på. Et område representerer 1 bane. Dette betyr at hvis man for eksempel har en hall som er delt i 2 baner må det registreres inn 2 områder. Eksempelvis Hallen min bane 1 og Hallen min bane 2. Innføring i TEAMNET CUP TEAMNET CUP 7

8 Kamper En CUP består naturlig nok av en rekke kamper. 1 kamp går i mellom 2 lag innenfor en gruppe i en klasse på et bestemt område til et bestemt tidspunkt. Kampsegmenter For å forenkle planleggingen av en CUP er det laget en del hjelpeverktøy som spinner rundt et konsept som kalles Segmenter. Et kampsegment er et tidsrom på en bestemt dato på et bestemt område hvor en bestemt klasse kan avholde kamper. Dette er en meget viktig brikke for å skille på om man ønsker å avvikle CUP en på kortest mulig tid eller om man ønsker å spre kamper for en klasse utover tid og ukedager om ønskelig. Figur 1: Grafisk fremstilling av segmenter 8 TEAMNET CUP Innføring i TEAMNET CUP

9 Som man kan se av illustrasjonen benytter man segmenter til å fortelle støtteverktøyene når den forskjellige klassen kan spille sine kamper. Det er fullt mulig å legge inn flere segmenter for samme klasse. Dette er hele fundamentet i løsningen. Hvis man for eksempel ønsker å avholde kamper i en klasse så raskt som mulig legger man inn ett sammenhengende segment som dekker den totale lengden som er nødvendig for den bestemte klassen. Hvis man derimot ønsker å spre kampene i en klasse fordelt på for eksempel flere dager vil man legge inn ett segment pr dag med en varighet som tilsvarer for eksempel en runde for alle grupper innenfor klassen. På denne måten vil systemet selv være i stand til å spre kamper slik man ønsker det. CUP regler Som en del av støtte verktøyene som er utviklet for å forenkle oppsett og administrasjon av en CUP, er CUP reglene en vesentlig brikke. Man kan lage så mange sett med CUP regler man ønsker. Reglene er koblet opp mot klasser, slik at en bestem klasse alltid velger et bestemt regelsett. Cup reglene inneholder informasjon om hvordan gruppene skal fordeles, hvilket mønster som skal benyttes for kampgenerering, og hvordan resultater skal beregnes fortløpende. For å kunne opprette en klasse må det finnes minst 1 cup regel, da klassen alltid referere til en cup-regel. Hvis man er litt usikker til å begynne med lager man en fiktiv regel for å komme i gang med resten og endrer denne senere. Innføring i TEAMNET CUP TEAMNET CUP 9

10 4 Bruk av TEAMNET CUP Rask innføring i brukergrensesnitt Lister med informasjon For de som allerede benytter Locationblocks som administrasjonsverktøy vil man se at det er nøyaktig samme måte å jobbe på. Skjermene som kommer opp etter å ha klikket på et menypunkt fra en eller annen meny vil se noenlunde slik ut: Dette er filter som kan pålegges resultatet som vises. Knapper for å vise/ endre linje. Sist på linjen er det også et slett symbol. Ved mange linjer kan man bla mellom sider. For eksempel filtrere på klasse. Resultat av søk (evt. med filter) Her er oppgaver man kan gjøre tilknyttet til gjeldende liste. Opprette ny linje finnes bl.a. her. Figur 2: Et typisk skjermbilde Vanligvis er bildet tilpasset den grafiske profilen i den gjeldende installasjonen, men plassering av elementer er identisk. Ikke alle skjermbilder har alle disse knappene, men i hovedsak er det disse som vil finnes uavhengig av hva man skal arbeide med i løsningen. På denne måten vil man alltid kjenne seg igjen uavhengig av hvilken modul det er snakk om eller funksjon innenfor modul. 10 TEAMNET CUP Bruk av TEAMNET CUP

11 Legge til eller endre informasjon Ved å klikke på opprett ny xx fra oppgaveoversikten under listen på forrige figur eller ved å klikke på symbolet for å endre linje vil man se en skjerm som ser noenlunde slik ut: For å gå tilbake til listen uten å lagre endringer trykk her Datofelt har en egen dato knapp som henter opp en kalender. Felter med spesiell farge indikerer at de er påkrevd. Felt som tillater rikt innhold har egne formatteringsknapper. Noen felt tillatter mer formattering enn andre. Figur 3: Typisk skjermbilde for å legge til eller endre informasjon Etter at man har fylt inn påkrevd informasjon klikker man på Utfør knappen som er plassert helt nederst under det siste feltet. Alternativt kan man benytte snarveien ALT+S. En mer utvidet innføring i bruken av Locationblocks finnes i egen dokumentasjon. Bruk av TEAMNET CUP TEAMNET CUP 11

12 Administrasjonsmenyen Alle de forskjellige funksjonene i TEAMNETCUP modulen er tilgjengelig via en egen CUP administrasjonsblokk. Figur 4: Administrasjonsblokk Fra cup administrasjon blokken kan man få tilgang til alle de forskjellige funksjonene som er tilgjengelig i CUP modulen. Denne menyen vil variere litt avhengig av rettigheter som gjeldende bruker benytter. Det samme gjelder for hvilke del funksjoner som blir tilgjengeliggjort innenfor hvert område. Underveis i dette dokumentet vil man henvise til punkter på denne menyen i form av å henvise til Administrasjonsmenyen. Registrere cup informasjon Cup informasjon er tilgjengelig som eget punkt på administrasjonsmenyen. Klikk på teksten for CUP informasjon for å få frem listen over allerede registrerte cup er. Hvis dette er en ny installasjon vil listen være tom. Med en cup registrert vil den se slik ut: Figur 5: Oversikt over registrert cup informasjon Cup informasjonen benyttes til å dels beskrive cupen i form av en forside på websiden i tillegg til at den gir informasjon om når cupen avvikles, når påmelding er mulig og informasjon om kontaktpersoner. 12 TEAMNET CUP Bruk av TEAMNET CUP

13 Når man oppretter en ny cup for man frem følgende felter: Navn på cup Her må man velge den lokasjonen som cupen er koblet inn i web løsningen. Start og slutt dato henviser til tidsrommet vor cupen avvikles. Påmeldingsstart og slutt henviser til tidsrom hvor påmelding er mulig. (selfersvice modul benytter denne informasjonen) Teksten som står her vil bli presentert under påmelding i selfservice. Kontaktopplysninger blir lagt ut som en del av forsiden. Hvis man ønsker kopi av påmeldinger fra selfservice på epost kan man fylle inn her. Denne teksten er forsiden til cupen. Figur 6: Felter for cup informasjon Etter å ha fylt inn de nødvendige felter trykker man på utfør knappen nederst på siden. Så fremt blokken for cup forside er lagt inn riktig (se eget kapittel om installasjon) vil denne informasjonen bli synliggjort. Bruk av TEAMNET CUP TEAMNET CUP 13

14 Under ser man hvordan dette vil se ut i praksis. Man starter med å fylle inn cup informasjon. Figur 7: Legg inn cup informasjon Resultatet av dette vil være synlig i web løsningens cup forside blokk på følgende måte: Hvis dagens dato er innenfor påmeldingsvindu vil knappen for påmelding bli synlig. Forutsetter at selfservice modul er installert. Figur 8: Resultat av cup informasjon 14 TEAMNET CUP Bruk av TEAMNET CUP

15 Registrere cup regler Cup regler er tilgjengelig som eget punkt på administrasjonsmenyen. Cup reglene benyttes i en rekke sammenhenger. Man må ha registrert minst en cup regel for å få kunne registrere klasser, da disse henviser til et regelsett. Figur 9: Oversikt over registrerte cup regler Ved å klikke på ny regel eller ved å endre eksisterende regel får man frem følgende felter: Navn på regel. Anbefaler at den sier noe om regelsettet. Ved automatisk generering av grupper benyttes disse reglene. Hvis man ønsker 4 og toppen 4 lag i en gruppe fyller man ønsket antall 4, maks antall 4 og minumum antall 3 (for å sikre at ujevnt antall blir fordelt) Ved automatisk generering av kamper benyttes disse reglene. Ved seriespill fylles inn 0 antall kamper. Ellers fyller man inn angitt kamper hvert lag skal spille. Kamplengde og pauseavstand benyttes for å fordele kamptidspunkter. Figur 10: Felter for cup regler Hvis man benytter CUPDISPLAY modulen vil disse reglene bli benyttet for å beregne tabell. For å unngå å publisere resultater (for de yngste) er det lagt inn en sjekkboks som må være slått på for å vise resultater på web. Bruk av TEAMNET CUP TEAMNET CUP 15

16 Registrere områder Cup områder er tilgjengelig som eget punkt på administrasjonsmenyen. Cup områder benyttes representerer baner som skal benyttes under cupen. Hvis cupen kun avvikles på 1 bane trenger man kun 1 område. Har man derimot delt for eksempel en fotballbane i 4 baner hvor kamper avvikles på vil man måtte registrere inn 4 områder for å representere disse. Figur 11: Oversikt over registrerte områder Ved å velge Nytt område eller klikke på å endre et eksisterende område får man frem følgende felt: Navn på området (banen). Viktig å bruke benevnelser som er synlige under avvikling av kampene. For eksempel: Kunstgresset bane A Figur 12: Felter for registrering av områder Områdene benyttes i tiknytning av registrering av kamper. For automatisk generering av kamper er den også viktig i registrering av kampsegmenter. Dette er beskrevet nærmere under registrering av kampsegmenter. 16 TEAMNET CUP Bruk av TEAMNET CUP

17 Registrere klasser Registrering av klasser er tilgjengelig som eget punkt på administrasjonsmenyen. Klasser er den naturlige inndelingen av lag og er som regel en kombinasjon av alder og kjønn. For eksempel vil man ha klasser som heter Gutter 8 år eller Jenter 14 år. Alle lag meldes på i en klasse. De fordeles deretter inn i grupper (eller puljer) innenfor klassen. Seriespill gjennomføres innenfor en gruppe/pulje. Oversikten over klasser ser slik ut: Figur 13: Oversikt over registrerte klasser Ved å klikke på ny klasse eller ved å klikke på endre symbolet foran en bestemt klasse vil man få frem følgende felt: Navn på klassen. Benytt korte navn men veldig presise da man ved påmelding i selfservice må velge hvilken klasse et lag skal meldes på i. Figur 14: Oversikt over felter for registrering av klasse Angi hvilket regelsett som gjelder denne klassen. Bruk av TEAMNET CUP TEAMNET CUP 17

18 Registrere grupper Registrering av grupper (puljer) er tilgjengelig som eget punkt på administrasjonsmenyen. Klasser deles inn i grupper, hvorav lag og kamper avvikles innenfor en gruppe. I dag er det vanlig at en klasse deles inn i grupper på 4 og 4 lag for seriespill (eller grunnspill). For de yngste klassene hvor resultater ikke benyttes lager man gjerne kun 1 gruppe pr klasse hvor alle lag ligger i samme gruppe. I stedet for seriespill angir man heller et antall kamper som skal spilles for hvert enkelt lag. Oversikt over registrerte grupper ser slik ut: Figur 15: Oversikt over registrerte grupper Ved å klikke på Ny gruppe eller ved å klikke på endre symbolet for spesifikk gruppe vil man få frem følgende felt: Navn på gruppe. Her bør man ta igjen klassenavnet i gruppenavnet. For eksempel: Gutter 8 år 1 Klassen gruppen tilhører. Figur 16: Oversikt over felt for registrering av gruppe 18 TEAMNET CUP Bruk av TEAMNET CUP

19 Registrere lag Registrering av lag er tilgjengelig som eget punkt på administrasjonsmenyen. Alle deltagere i cupen er i form av lag. Hvis klubben er Rosenborg og de stiller med 3 lag i samme klasse vil man registrere følgende lag: Rosenborg 1, Rosenborg 2 og Rosenborg 3. Oversikten over registrerte lag ser slik ut: Her kan man søke på klubbnavn, lagets navn eller filtrere på klasse eller gruppe. Dette vil forenkle jobben med å utføre endringer i etterkant Figur 17: Oversikt over registrerte lag Ved å klikke nytt lag eller endre symbolet for angitt lag får man frem følgende felt: Navn på lag Opplysninger om laget. For å få en optimal generering av grupper og kamper er det viktig at følgende felter fylles inn: Klubbnavn, postnummer og land. Angi klasse og eventuelt gruppe for laget. For å kunne sende informasjon til laget er det viktig at kontaktinformasjon registreres. I selfservice modulen vil også passordet være relevant. Figur 18: Oversikt over felter for registrering av lag Bruk av TEAMNET CUP TEAMNET CUP 19

20 Registrere spillertyper og spillere For hvert enkelt lag er det mulig å registrere spillere. Merk: Dette er ikke påkrevd informasjon i systemet, men vil forenkle en god del hvis man har behov for å holde rede på spillere, deltagerbevis og lignende. For å kunne få registrert spillere må man først registrere spillertyper. Dette er tilgjengelig fra administrasjonsmenyen. Dette bildet er en kombinert registrering og oversikt. Legg til ny type ved å fylle inn navn her og trykk utfør knappen Figur 19: Oversikt og registrering av spillertyper Liste over eksisterende typer ligger her. Klikk endre eller slett symbol for å gjøre endringer. Registrering av spillere er tilgjengelig via vis lag knappen fra oversikten over lag. Velg lag fra administrasjonsmenyen for å få frem oversikten. Klikk på vis lag symbolet foran laget man ønsker å registrere spillere. Figur 20: Åpne lag og spiller info fra liste over lag 20 TEAMNET CUP Bruk av TEAMNET CUP

21 Etter å ha åpnet informasjon om laget vil man få frem en oversikt over detaljer for laget samt en oversikt over registrerte spillere. Denne oversikten ser slik ut: Informasjon om laget som er valgt Oversikt over spillere på laget Figur 21: Informasjon om lag og spillere Ved å klikke legg til ny spiller eller endre symbolet foran angitt spiller får man frem følgende felt: Navn og fødselsdato på spiller Draktnummer Kontaktinformasjon. Spesielt viktig hvis dette er en administrativ kontakt. Spillertype Hvis spiller har handicap er det mulig å registrere inn dette som en del av spillerprofil. Figur 22: Oversikt over felt for registrering av spiller Bruk av TEAMNET CUP TEAMNET CUP 21

22 Registrere kamper Registrering av kamper er tilgjengelig fra administrasjonsmenyen. En kamp foregår mellom 2 lag innenfor samme gruppe på et bestemt område til angitt tid. Merk: Det er ikke mulig å registrere kamper for sluttspill etter utslagsmetoden foreløpig. Dette er funksjonalitet som vil bli tilgjengelig i en senere versjon. Oversikt over kamper ser slik ut: Figur 23: Oversikt over registrerte kamper Ved å klikke på ny kamp eller ved å klikke endre symbolet foran bestemt kamp vil man få frem følgende felt: Gruppen kampen inngår i Hjemmelag og bortelag Område / bane kampen spilles på. Dato, tidspunkt og varighet på kamp. Hvis kampen har 2 omganger på 10 minutter hver og 2 minutter pause er varighet 22 minutter. Resultat av kampen Figur 24: Oversikt over felter for registrering av kamp 22 TEAMNET CUP Bruk av TEAMNET CUP

23 Automatisk generering av cup Det er fullt mulig å registrere en komplett cup via de manuelle registreringene som er beskrevet tidligere, men dette er ikke å anbefale for en omfattende cup. Her er det mye bedre å benytte funksjonene for automatisk generering av gruppeoppsett og kampoppsett. Ved å legge litt flid i registrering av lag (eller benytte selfservice modul slik at lagledere selv fyller inn informasjonen ved påmelding) samt planlegge cupen med tanke på når de forskjellige klassene skal spille sine kamper vil systemet selv kunne automatisk produsere det meste av nødvendige data for selve gjennomføringen av cupen. Merk: Det er veldig viktig å gjennomføre automatisk generering av grupper og kamper ETTER at påmeldingsfrist er utløpt og oversikt over lag er kontrollert å være riktig. Hvis man ønsker å åpne for ettermelding av lag i bestemte klasser er det anbefalt å registrere inn lag som representerer de ledige plassene. For eksempel å registrere ett lag ved navn ledig gutter 8. Man vil da generere grupper og kamper med høyde for dette laget som blir ettermeldt. Årsaken til dette er at det vil være enklere å stryke ett lag i etterkant av generering enn prosessen med å legge til et lag. Hvorfor vil man sette av plass til lag etter påmeldingsfrist? For at alle lag skal få likt antall kamper er det en fordel å ha fulle grupper. Derfor vil man hvis man mangler et lag sette av en plass til dette, og deretter gjøre en ekstra innsats for å få på plass et ekstra lag. Gruppegenerator Det første man ønsker å automatisk generere er grupper innenfor klasser. I forkant må man ha på plass klasser og regler for å fordele grupper i klassen. I tillegg må man ha registrert lag i klassen. For en best mulig spredning av lag er det en fordel å ha fylt inn klubbnavn, postnummer og land (hvis avvik fra hjemland). Generator fungerer slik at den vil prøve å spre lag så godt det lar seg gjøre basert på geografi. Dette vil sikre at lag som vanligvis møter hverandre i andre sammenhenger får anledning til å møte lag fra andre geografiske områder. I tillegg vil generator prøve å ta høyde for at lag fra samme klubb ikke blir plassert i samme gruppe. Bruk av TEAMNET CUP TEAMNET CUP 23

24 Gruppegenerator er tilgjengelig via administrasjonsmenyen. Første element i kjøringen ser slik ut: Man kan enten velge å lage grupper for ALLE KLASSER eller en bestemt klasse. Figur 25: Valg av klasse for gruppegenerering Velg alle klasser eller ønsket klasse og start generering av grupper. VIKTIG MERKNAD: Ved å gjøre dette vil alle kamper som eventuelt tidligere er tilknyttet denne klassen bli fjernet og alle lag innenfor angitt klasse vil få endret gruppereferanse. Figur 26: Ventesymbol mens grupper lages Mens grupper blir generert vises følgende skjerm. Det er viktig at man ikke avbryter prosessen mens dette symbolet vises. Etter en stund vil man få presentert en oppsummering av genereringen. Figur 27: Oppsummering av prosess 24 TEAMNET CUP Bruk av TEAMNET CUP

25 Man er nå ved veis ende av gruppegenerering. Ved å velge grupper fra administrasjonsmenyen vil man nå få se at det er opprettet en rekke nye grupper. Gruppene er navngitt på følgende vis: <klassenavn - <nr>. Figur 28: Eksempel på liste med genererte grupper Man kan nå fortsette den automatiske genereringen av cupen ved å opprette kampsegmenter og kjøre kampgenerator. Registrere kampsegmenter Kampsegmenter er en viktig del for å kunne bestemme når kamper for de forskjellige klassene skal avvikles og på hvilke områder disse skal avvikles. Kampsegmenter har for avviklingen av cupen ingen betydning i seg selv, men er en vesentlig del i kampgenerering. Registrering av kampsegmenter er tilgjengelig fra administrasjonsmenyen. Oversikten ser slik ut: Figur 29: Oversikt over registrerte kampsegmenter Bruk av TEAMNET CUP TEAMNET CUP 25

26 For å få en litt mer visuell oversikt over kampsegmenter som er registrert kan man velge å få se en grafisk fremstilling av segmenter. Velg dato og klikk lag visning for angitt dato. Ett kampsegment er illustrert med en gul boks. Hvis man har mange baner kan man rulle bildet fra side til side ved hjelp av disse pilknappene. Figur 30: Grafisk fremstilling av kampsegmenter Her vil man få se hvordan man har man har avsatt tid på de respektive baner for angitt dato. VIKTIG MERKNAD: Dette gjenspeiler IKKE den faktiske utnyttelsen av arealene, men avsatt tid til de forskjellige klassene. Den faktiske utnyttelsen er en konsekvens av kampene som blir generert i kampgenerator. Hvor langt skal et segment være? Hvis man for en klasse har 2 grupper på 4 lag og spiller serie vil man for hver runde i klassen måtte spille 2 kamper i hver gruppe, dvs totalt 4 kamper i klassen pr runde. Hvis en kamp er 18 minutter med 2 minutter pause mellom hver kamp vil man sette av 4x20minutter = 1 time for å gjennomføre 1 runde. Med 4 lag i gruppen har man 3 runder og må sette av totalt 3 timer. 26 TEAMNET CUP Bruk av TEAMNET CUP

27 Kampgenerator Etter at grupper er gjort klart og kampsegmenter er registrert inn er man klare for å generere kamper. Kampgenerator (Kampgenerering etter segment) er tilgjengelig fra administrasjonsmenyen. Første skjermbilde ser slikt ut: Velg klasse man ønsker å generere kamper for eller ALLE KLASSER. Figur 31: Valg av klasser for generering av kamper Etter å ha valgt klasse trykker man Start generator knappen. Man vil da få frem en skjerm som sier at systemet jobber. Ikke avbryt mens dette pågår. Figur 32: Venteskjerm mens kamper genereres Etter at generering er utført vises en oppsummering for hver enkelt klasse. Generering vellykket. Generering feilet. Som regel er dette en konsekvens av at det ikke er satt av nok tid. En hjelpetekst vil indikere dette. Figur 33: Oppsummering av kampgenerering Ved feil korriger segmenter og kjør kampgenerator på nytt. Når alle klasser går igjennom uten feil har du en komplett kampoversikt. Bruk av TEAMNET CUP TEAMNET CUP 27

28 Kampeksport Hvis man ønsker å lage for eksempel et kampprogram i tillegg til å benytte CUPDISPLAY modulen kan man velge å eksportere alle kamper til en excel fil (CSV formattert fil). Denne funksjonen er tilgjengelig fra administrasjonsmenyen og vil gi deg spørsmål om å lagre til fil. (kan se ulik ut for forskjellige nettlesere). Figur 34: Lagre til fil meny Etter å ha lagret til fil (eller åpnet direkte) vil man få frem en oversikt som ser slik ut (i dette eksemplet åpnet i Microsoft Excel 2007). Figur 35: Eksportere kamper i Microsoft Excel 28 TEAMNET CUP Bruk av TEAMNET CUP

29 5 Bruk av TEAMNET SELFSERVICE TEAMNET SELFSERVICE modulen er ment for å la de deltagende lag få mulighet til selv å fylle inn og vedlikeholde informasjon om laget. Dette gjør det enkelt og trygt for det deltagende laget å melde seg på, i tillegg til at det naturlig nok reduserer behovet for selv å måtte taste inn alle opplysninger. Foreløpig er det kun mulig å registrere selve lagets påmelding med tilhørende informasjonen, men i fremtidige versjoner vil man også kunne betale for påmeldingen direkte, samt registrere spillere. Påmelding av lag Hvis påmeldingsvindu er åpent for påmelding vil cup forside automatisk vise knapp for påmelding. Figur 36: Knapp for påmelding fra cupens forside Det deltagende lag klipper på knappen for påmelding og får opp skjermen for påmelding av lag. Bruk av TEAMNET SELFSERVICE TEAMNET CUP 29

30 Denne informasjonen er skrevet inn ved registrering av cup informasjonen Klassen laget skal delta i Informasjon om laget Kontaktinformasjon Figur 37: Felt for påmelding av lag Samtidig som påmeldingen blir registrert i databasen sendes det en epost med bekreftelse på deltagelse til kontaktpersonen som ble registrert. Mens dette pågår er det viktig at man ikke avbryter. Figur 38: Systemet behandler påmeldingen Etter at behandlingen er fullført får man frem en bekreftelse på at dette er utført. Hvis e-post er sent med suksess vil dette stå i teksten. Figur 39: Bekreftelse på at påmelding er registrert 30 TEAMNET CUP Bruk av TEAMNET SELFSERVICE

31 I tillegg til at den som har registrert laget får en synlig bekreftelse på web løsningen blir det i tillegg sent en e-post. Merk: Hvis man under registrering av cup informasjon fylte inn en e-post adresse for kopi av påmeldinger vil denne også ha mottatt den samme e-posten. Figur 40: Eksempel på e-post bekreftelse av påmelding Bruk av TEAMNET SELFSERVICE TEAMNET CUP 31

32 6 Bruk av TEAMNET DISPLAY TEAMNET DISPLAY er en modul som benyttes for å eksponere informasjon fra cupen til de deltagende lag i forkant av cupen og underveis/etter cup er avviklet. Vis klasser En egen blokk med liste over samtlige registrerte klasser legges vanligvis ut som en fast blokk til høyre eller venstre på siden. Figur 41: Blokk med liste over registrerte klasser Ved å klikke på angitt klasse får man frem oversikt over lag og grupper i klassen. Figur 42: Oversikt over lag og grupper i valgt klasse 32 TEAMNET CUP Bruk av TEAMNET DISPLAY

33 Vis kampoppsett for lag Vis kampoppsett for gruppe samt tabell Registrere resultat Bruk av TEAMNET DISPLAY TEAMNET CUP 33

34 7 Installasjon og blokker Installasjon Blokker i TEAMNETCUP Blokker i TEAMNETCUPDISPLAY Blokker i TEAMNETCUPSELFSERVICE 34 TEAMNET CUP Installasjon og blokker

35 8 Troubleshooting Trouble area x Symptom Cause Solution Table 2: Troubleshooting Troubleshooting TEAMNET CUP 35

36 9 Indexes Table index Table 1: Revision history... 2 Table 2: Troubleshooting TEAMNET CUP Indexes

37 Illustration index Figur 1: Grafisk fremstilling av segmenter... 8 Figur 2: Et typisk skjermbilde Figur 3: Typisk skjermbilde for å legge til eller endre informasjon Figur 4: Administrasjonsblokk Figur 5: Oversikt over registrert cup informasjon Figur 6: Felter for cup informasjon Figur 7: Legg inn cup informasjon Figur 8: Resultat av cup informasjon Figur 9: Oversikt over registrerte cup regler Figur 10: Felter for cup regler Figur 11: Oversikt over registrerte områder Figur 12: Felter for registrering av områder Figur 13: Oversikt over registrerte klasser Figur 14: Oversikt over felter for registrering av klasse Figur 15: Oversikt over registrerte grupper Figur 16: Oversikt over felt for registrering av gruppe Figur 17: Oversikt over registrerte lag Figur 18: Oversikt over felter for registrering av lag Figur 19: Oversikt og registrering av spillertyper Figur 20: Åpne lag og spiller info fra liste over lag Figur 21: Informasjon om lag og spillere Figur 22: Oversikt over felt for registrering av spiller Figur 23: Oversikt over registrerte kamper Figur 24: Oversikt over felter for registrering av kamp Figur 25: Valg av klasse for gruppegenerering Figur 26: Ventesymbol mens grupper lages Figur 27: Oppsummering av prosess Figur 28: Eksempel på liste med genererte grupper Figur 29: Oversikt over registrerte kampsegmenter Figur 30: Grafisk fremstilling av kampsegmenter Figur 31: Valg av klasser for generering av kamper Figur 32: Venteskjerm mens kamper genereres Figur 33: Oppsummering av kampgenerering Figur 34: Lagre til fil meny Figur 35: Eksportere kamper i Microsoft Excel Figur 36: Knapp for påmelding fra cupens forside Figur 37: Felt for påmelding av lag Indexes TEAMNET CUP 37

38 Figur 38: Systemet behandler påmeldingen Figur 39: Bekreftelse på at påmelding er registrert Figur 40: Eksempel på e-post bekreftelse av påmelding Figur 41: Blokk med liste over registrerte klasser Figur 42: Oversikt over lag og grupper i valgt klasse TEAMNET CUP Indexes

39 Keyword index No index entries found. Indexes TEAMNET CUP 39

40 Locationblocks

Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon 7 2010

Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon 7 2010 Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon 7 2010 Denne veiledningen vil deg et nødvendig innblikk i CupAssist-løsningen. For detaljer henvises til hjelpeknapp som finnes i alle vinduer.

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

27. 04. 2011. Brukerveiledning for 123cup.no for Turneringsansvarlig

27. 04. 2011. Brukerveiledning for 123cup.no for Turneringsansvarlig 27. 04. 2011 Brukerveiledning for 123cup.no for Turneringsansvarlig Innhold Turnering på 1 2 3... 5 Steg 1- Opprett turnering og lag klasser... 5 Gi rollen Turneringsansvarlig til rette personer i turneringskomiteen...

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS INNHOLD: 1 Introduksjon... 4 1.1 Brukerveiledningens oppbygging... 4 2 Skjermbildet... 5 2.1 Toppmeny... 5 2.2 Navigasjonslinje...

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6 Eulogica brukermanual Norsk versjon 5.6 Copyright 2009 Intelligent Software AS, S.Mytting Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres på noen måte uten tillatelse fra utgiveren. For all informasjon,

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet.

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Velkommen som bruker av det WEB baserte internkontrollsystemet. Kontrollskjematuren for privatkunder tar utgangspunkt i NELFO sin sjekkliste

Detaljer