TEAMNET CUP. Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEAMNET CUP. Brukerveiledning"

Transkript

1 TEAMNET CUP Brukerveiledning Mars 2008

2 LOCATIONBLOCKS.COM ALL RIGHTS RESERVED REVISION HISTORY FOR DOCUMENT: Version Revised Date 1 First edition January 2008 Table 1: Revision history

3 Innholdsfortegnelse 1 Om dokumentet 5 Fomål og omfang TEAMNET CUP innhold 6 Moduloversikt Innføring i TEAMNET CUP 7 Grunnprinsippene... 7 CUP -beskrivelse... 7 Klasser, grupper og lag... 7 Områder... 7 Kamper... 8 Kampsegmenter... 8 CUP regler Bruk av TEAMNET CUP 10 Rask innføring i brukergrensesnitt Lister med informasjon Legge til eller endre informasjon Administrasjonsmenyen Registrere cup informasjon Registrere cup regler Registrere områder Registrere klasser Registrere grupper Registrere lag Registrere spillertyper og spillere Registrere kamper Automatisk generering av cup Innhold iii

4 Gruppegenerator Registrere kampsegmenter Kampgenerator Kampeksport Bruk av TEAMNET SELFSERVICE 29 Påmelding av lag Bruk av TEAMNET DISPLAY 32 Vis klasser Vis kampoppsett for lag Vis kampoppsett for gruppe samt tabell Registrere resultat Installasjon og blokker 34 Installasjon Blokker i TEAMNETCUP Blokker i TEAMNETCUPDISPLAY Blokker i TEAMNETCUPSELFSERVICE Troubleshooting 35 Trouble area x Indexes 36 Table index Illustration index Keyword index iv Contents

5 1 Om dokumentet Fomål og omfang Denne brukerveiledningen har som formål å sette leseren i stand til å forstå hvordan TEAMNET CUP modulene henger sammen, fungere, konfigureres og benyttes for å gjennomføre en cup. Om dokumentet TEAMNET CUP 5

6 2 TEAMNET CUP innhold Moduloversikt TEAMNET CUP består av 3 forskjellige moduler som sammen gir din klubb en komplett webløsning for å planlegge og gjennomføre en eller flere CUP arrangement. Modulene er som følger: TEAMNETCUP DISPLAY TEAMNETCUP- TEAMNETCUP- SELFSERVICE Hvor basisen er kjernemodulen TEAMNETCUP, hvor all administrasjon og gjennomføring av cup en utføres. Som naturlige påbygg finner vi TEAMNETCUPDISPLAY som eksponerer levende informasjon om klasser, grupper, resultater og tabeller. Denne benyttes under gjennomføring av cup en. I tillegg er det en egen modul for selvbetjenning fra deltagerne sin side i form av påmelding på web etc. Denne funksjonaliteten finner man i modulen TEAMNETCUPSELFSERVICE. 6 TEAMNET CUP TEAMNET CUP innhold

7 3 Innføring i TEAMNET CUP Grunnprinsippene En lokasjon i en Locationblocks installasjon representerer en bestemt CUP. Hvis man vil ha flere CUP er er det nok med å opprette flere lokasjoner og benytte de samme blokkene. Disse vil fungere helt uavhengig av hverandre, og ved å benytte sikkerhetsmodulene i locationblocks kan man selvsagt sette opp helt forskjellige administratorer for de forskjellige CUP ene. CUP -beskrivelse Man starter med å opprette en cup-beskrivelse for den angitte cup en. Denne knyttes til lokasjonsid for det stedet hvor du ønsker at cup en skal være montert I din webløsning. I denne cup beskrivelsen kan man registrere forside teksten som blir vist på web, hvilket tidsrom cup en går i, hvilke tidsrom påmeldinger mulig samt kontaktinformasjon. Klasser, grupper og lag I en CUP er det normalt å grovdele alle lag i klasser. Dette er vanligvis en kombinasjon av kjønn og alder. For eksempel Gutter 10 år. Når et lag meldes på CUP en gjøres dette mot en bestemt klasse. Lagene innenfor en klasse deles vanligvis opp i grupper (eller puljer om du vil). Dette av praktiske årsaker for å kunne kjøre typiske seriespill grupper med et påfølgende sluttspill. Områder For å kunne gjennomføre en kamp er man avhengig av å definere områder hvor kampene spilles på. Et område representerer 1 bane. Dette betyr at hvis man for eksempel har en hall som er delt i 2 baner må det registreres inn 2 områder. Eksempelvis Hallen min bane 1 og Hallen min bane 2. Innføring i TEAMNET CUP TEAMNET CUP 7

8 Kamper En CUP består naturlig nok av en rekke kamper. 1 kamp går i mellom 2 lag innenfor en gruppe i en klasse på et bestemt område til et bestemt tidspunkt. Kampsegmenter For å forenkle planleggingen av en CUP er det laget en del hjelpeverktøy som spinner rundt et konsept som kalles Segmenter. Et kampsegment er et tidsrom på en bestemt dato på et bestemt område hvor en bestemt klasse kan avholde kamper. Dette er en meget viktig brikke for å skille på om man ønsker å avvikle CUP en på kortest mulig tid eller om man ønsker å spre kamper for en klasse utover tid og ukedager om ønskelig. Figur 1: Grafisk fremstilling av segmenter 8 TEAMNET CUP Innføring i TEAMNET CUP

9 Som man kan se av illustrasjonen benytter man segmenter til å fortelle støtteverktøyene når den forskjellige klassen kan spille sine kamper. Det er fullt mulig å legge inn flere segmenter for samme klasse. Dette er hele fundamentet i løsningen. Hvis man for eksempel ønsker å avholde kamper i en klasse så raskt som mulig legger man inn ett sammenhengende segment som dekker den totale lengden som er nødvendig for den bestemte klassen. Hvis man derimot ønsker å spre kampene i en klasse fordelt på for eksempel flere dager vil man legge inn ett segment pr dag med en varighet som tilsvarer for eksempel en runde for alle grupper innenfor klassen. På denne måten vil systemet selv være i stand til å spre kamper slik man ønsker det. CUP regler Som en del av støtte verktøyene som er utviklet for å forenkle oppsett og administrasjon av en CUP, er CUP reglene en vesentlig brikke. Man kan lage så mange sett med CUP regler man ønsker. Reglene er koblet opp mot klasser, slik at en bestem klasse alltid velger et bestemt regelsett. Cup reglene inneholder informasjon om hvordan gruppene skal fordeles, hvilket mønster som skal benyttes for kampgenerering, og hvordan resultater skal beregnes fortløpende. For å kunne opprette en klasse må det finnes minst 1 cup regel, da klassen alltid referere til en cup-regel. Hvis man er litt usikker til å begynne med lager man en fiktiv regel for å komme i gang med resten og endrer denne senere. Innføring i TEAMNET CUP TEAMNET CUP 9

10 4 Bruk av TEAMNET CUP Rask innføring i brukergrensesnitt Lister med informasjon For de som allerede benytter Locationblocks som administrasjonsverktøy vil man se at det er nøyaktig samme måte å jobbe på. Skjermene som kommer opp etter å ha klikket på et menypunkt fra en eller annen meny vil se noenlunde slik ut: Dette er filter som kan pålegges resultatet som vises. Knapper for å vise/ endre linje. Sist på linjen er det også et slett symbol. Ved mange linjer kan man bla mellom sider. For eksempel filtrere på klasse. Resultat av søk (evt. med filter) Her er oppgaver man kan gjøre tilknyttet til gjeldende liste. Opprette ny linje finnes bl.a. her. Figur 2: Et typisk skjermbilde Vanligvis er bildet tilpasset den grafiske profilen i den gjeldende installasjonen, men plassering av elementer er identisk. Ikke alle skjermbilder har alle disse knappene, men i hovedsak er det disse som vil finnes uavhengig av hva man skal arbeide med i løsningen. På denne måten vil man alltid kjenne seg igjen uavhengig av hvilken modul det er snakk om eller funksjon innenfor modul. 10 TEAMNET CUP Bruk av TEAMNET CUP

11 Legge til eller endre informasjon Ved å klikke på opprett ny xx fra oppgaveoversikten under listen på forrige figur eller ved å klikke på symbolet for å endre linje vil man se en skjerm som ser noenlunde slik ut: For å gå tilbake til listen uten å lagre endringer trykk her Datofelt har en egen dato knapp som henter opp en kalender. Felter med spesiell farge indikerer at de er påkrevd. Felt som tillater rikt innhold har egne formatteringsknapper. Noen felt tillatter mer formattering enn andre. Figur 3: Typisk skjermbilde for å legge til eller endre informasjon Etter at man har fylt inn påkrevd informasjon klikker man på Utfør knappen som er plassert helt nederst under det siste feltet. Alternativt kan man benytte snarveien ALT+S. En mer utvidet innføring i bruken av Locationblocks finnes i egen dokumentasjon. Bruk av TEAMNET CUP TEAMNET CUP 11

12 Administrasjonsmenyen Alle de forskjellige funksjonene i TEAMNETCUP modulen er tilgjengelig via en egen CUP administrasjonsblokk. Figur 4: Administrasjonsblokk Fra cup administrasjon blokken kan man få tilgang til alle de forskjellige funksjonene som er tilgjengelig i CUP modulen. Denne menyen vil variere litt avhengig av rettigheter som gjeldende bruker benytter. Det samme gjelder for hvilke del funksjoner som blir tilgjengeliggjort innenfor hvert område. Underveis i dette dokumentet vil man henvise til punkter på denne menyen i form av å henvise til Administrasjonsmenyen. Registrere cup informasjon Cup informasjon er tilgjengelig som eget punkt på administrasjonsmenyen. Klikk på teksten for CUP informasjon for å få frem listen over allerede registrerte cup er. Hvis dette er en ny installasjon vil listen være tom. Med en cup registrert vil den se slik ut: Figur 5: Oversikt over registrert cup informasjon Cup informasjonen benyttes til å dels beskrive cupen i form av en forside på websiden i tillegg til at den gir informasjon om når cupen avvikles, når påmelding er mulig og informasjon om kontaktpersoner. 12 TEAMNET CUP Bruk av TEAMNET CUP

13 Når man oppretter en ny cup for man frem følgende felter: Navn på cup Her må man velge den lokasjonen som cupen er koblet inn i web løsningen. Start og slutt dato henviser til tidsrommet vor cupen avvikles. Påmeldingsstart og slutt henviser til tidsrom hvor påmelding er mulig. (selfersvice modul benytter denne informasjonen) Teksten som står her vil bli presentert under påmelding i selfservice. Kontaktopplysninger blir lagt ut som en del av forsiden. Hvis man ønsker kopi av påmeldinger fra selfservice på epost kan man fylle inn her. Denne teksten er forsiden til cupen. Figur 6: Felter for cup informasjon Etter å ha fylt inn de nødvendige felter trykker man på utfør knappen nederst på siden. Så fremt blokken for cup forside er lagt inn riktig (se eget kapittel om installasjon) vil denne informasjonen bli synliggjort. Bruk av TEAMNET CUP TEAMNET CUP 13

14 Under ser man hvordan dette vil se ut i praksis. Man starter med å fylle inn cup informasjon. Figur 7: Legg inn cup informasjon Resultatet av dette vil være synlig i web løsningens cup forside blokk på følgende måte: Hvis dagens dato er innenfor påmeldingsvindu vil knappen for påmelding bli synlig. Forutsetter at selfservice modul er installert. Figur 8: Resultat av cup informasjon 14 TEAMNET CUP Bruk av TEAMNET CUP

15 Registrere cup regler Cup regler er tilgjengelig som eget punkt på administrasjonsmenyen. Cup reglene benyttes i en rekke sammenhenger. Man må ha registrert minst en cup regel for å få kunne registrere klasser, da disse henviser til et regelsett. Figur 9: Oversikt over registrerte cup regler Ved å klikke på ny regel eller ved å endre eksisterende regel får man frem følgende felter: Navn på regel. Anbefaler at den sier noe om regelsettet. Ved automatisk generering av grupper benyttes disse reglene. Hvis man ønsker 4 og toppen 4 lag i en gruppe fyller man ønsket antall 4, maks antall 4 og minumum antall 3 (for å sikre at ujevnt antall blir fordelt) Ved automatisk generering av kamper benyttes disse reglene. Ved seriespill fylles inn 0 antall kamper. Ellers fyller man inn angitt kamper hvert lag skal spille. Kamplengde og pauseavstand benyttes for å fordele kamptidspunkter. Figur 10: Felter for cup regler Hvis man benytter CUPDISPLAY modulen vil disse reglene bli benyttet for å beregne tabell. For å unngå å publisere resultater (for de yngste) er det lagt inn en sjekkboks som må være slått på for å vise resultater på web. Bruk av TEAMNET CUP TEAMNET CUP 15

16 Registrere områder Cup områder er tilgjengelig som eget punkt på administrasjonsmenyen. Cup områder benyttes representerer baner som skal benyttes under cupen. Hvis cupen kun avvikles på 1 bane trenger man kun 1 område. Har man derimot delt for eksempel en fotballbane i 4 baner hvor kamper avvikles på vil man måtte registrere inn 4 områder for å representere disse. Figur 11: Oversikt over registrerte områder Ved å velge Nytt område eller klikke på å endre et eksisterende område får man frem følgende felt: Navn på området (banen). Viktig å bruke benevnelser som er synlige under avvikling av kampene. For eksempel: Kunstgresset bane A Figur 12: Felter for registrering av områder Områdene benyttes i tiknytning av registrering av kamper. For automatisk generering av kamper er den også viktig i registrering av kampsegmenter. Dette er beskrevet nærmere under registrering av kampsegmenter. 16 TEAMNET CUP Bruk av TEAMNET CUP

17 Registrere klasser Registrering av klasser er tilgjengelig som eget punkt på administrasjonsmenyen. Klasser er den naturlige inndelingen av lag og er som regel en kombinasjon av alder og kjønn. For eksempel vil man ha klasser som heter Gutter 8 år eller Jenter 14 år. Alle lag meldes på i en klasse. De fordeles deretter inn i grupper (eller puljer) innenfor klassen. Seriespill gjennomføres innenfor en gruppe/pulje. Oversikten over klasser ser slik ut: Figur 13: Oversikt over registrerte klasser Ved å klikke på ny klasse eller ved å klikke på endre symbolet foran en bestemt klasse vil man få frem følgende felt: Navn på klassen. Benytt korte navn men veldig presise da man ved påmelding i selfservice må velge hvilken klasse et lag skal meldes på i. Figur 14: Oversikt over felter for registrering av klasse Angi hvilket regelsett som gjelder denne klassen. Bruk av TEAMNET CUP TEAMNET CUP 17

18 Registrere grupper Registrering av grupper (puljer) er tilgjengelig som eget punkt på administrasjonsmenyen. Klasser deles inn i grupper, hvorav lag og kamper avvikles innenfor en gruppe. I dag er det vanlig at en klasse deles inn i grupper på 4 og 4 lag for seriespill (eller grunnspill). For de yngste klassene hvor resultater ikke benyttes lager man gjerne kun 1 gruppe pr klasse hvor alle lag ligger i samme gruppe. I stedet for seriespill angir man heller et antall kamper som skal spilles for hvert enkelt lag. Oversikt over registrerte grupper ser slik ut: Figur 15: Oversikt over registrerte grupper Ved å klikke på Ny gruppe eller ved å klikke på endre symbolet for spesifikk gruppe vil man få frem følgende felt: Navn på gruppe. Her bør man ta igjen klassenavnet i gruppenavnet. For eksempel: Gutter 8 år 1 Klassen gruppen tilhører. Figur 16: Oversikt over felt for registrering av gruppe 18 TEAMNET CUP Bruk av TEAMNET CUP

19 Registrere lag Registrering av lag er tilgjengelig som eget punkt på administrasjonsmenyen. Alle deltagere i cupen er i form av lag. Hvis klubben er Rosenborg og de stiller med 3 lag i samme klasse vil man registrere følgende lag: Rosenborg 1, Rosenborg 2 og Rosenborg 3. Oversikten over registrerte lag ser slik ut: Her kan man søke på klubbnavn, lagets navn eller filtrere på klasse eller gruppe. Dette vil forenkle jobben med å utføre endringer i etterkant Figur 17: Oversikt over registrerte lag Ved å klikke nytt lag eller endre symbolet for angitt lag får man frem følgende felt: Navn på lag Opplysninger om laget. For å få en optimal generering av grupper og kamper er det viktig at følgende felter fylles inn: Klubbnavn, postnummer og land. Angi klasse og eventuelt gruppe for laget. For å kunne sende informasjon til laget er det viktig at kontaktinformasjon registreres. I selfservice modulen vil også passordet være relevant. Figur 18: Oversikt over felter for registrering av lag Bruk av TEAMNET CUP TEAMNET CUP 19

20 Registrere spillertyper og spillere For hvert enkelt lag er det mulig å registrere spillere. Merk: Dette er ikke påkrevd informasjon i systemet, men vil forenkle en god del hvis man har behov for å holde rede på spillere, deltagerbevis og lignende. For å kunne få registrert spillere må man først registrere spillertyper. Dette er tilgjengelig fra administrasjonsmenyen. Dette bildet er en kombinert registrering og oversikt. Legg til ny type ved å fylle inn navn her og trykk utfør knappen Figur 19: Oversikt og registrering av spillertyper Liste over eksisterende typer ligger her. Klikk endre eller slett symbol for å gjøre endringer. Registrering av spillere er tilgjengelig via vis lag knappen fra oversikten over lag. Velg lag fra administrasjonsmenyen for å få frem oversikten. Klikk på vis lag symbolet foran laget man ønsker å registrere spillere. Figur 20: Åpne lag og spiller info fra liste over lag 20 TEAMNET CUP Bruk av TEAMNET CUP

21 Etter å ha åpnet informasjon om laget vil man få frem en oversikt over detaljer for laget samt en oversikt over registrerte spillere. Denne oversikten ser slik ut: Informasjon om laget som er valgt Oversikt over spillere på laget Figur 21: Informasjon om lag og spillere Ved å klikke legg til ny spiller eller endre symbolet foran angitt spiller får man frem følgende felt: Navn og fødselsdato på spiller Draktnummer Kontaktinformasjon. Spesielt viktig hvis dette er en administrativ kontakt. Spillertype Hvis spiller har handicap er det mulig å registrere inn dette som en del av spillerprofil. Figur 22: Oversikt over felt for registrering av spiller Bruk av TEAMNET CUP TEAMNET CUP 21

22 Registrere kamper Registrering av kamper er tilgjengelig fra administrasjonsmenyen. En kamp foregår mellom 2 lag innenfor samme gruppe på et bestemt område til angitt tid. Merk: Det er ikke mulig å registrere kamper for sluttspill etter utslagsmetoden foreløpig. Dette er funksjonalitet som vil bli tilgjengelig i en senere versjon. Oversikt over kamper ser slik ut: Figur 23: Oversikt over registrerte kamper Ved å klikke på ny kamp eller ved å klikke endre symbolet foran bestemt kamp vil man få frem følgende felt: Gruppen kampen inngår i Hjemmelag og bortelag Område / bane kampen spilles på. Dato, tidspunkt og varighet på kamp. Hvis kampen har 2 omganger på 10 minutter hver og 2 minutter pause er varighet 22 minutter. Resultat av kampen Figur 24: Oversikt over felter for registrering av kamp 22 TEAMNET CUP Bruk av TEAMNET CUP

23 Automatisk generering av cup Det er fullt mulig å registrere en komplett cup via de manuelle registreringene som er beskrevet tidligere, men dette er ikke å anbefale for en omfattende cup. Her er det mye bedre å benytte funksjonene for automatisk generering av gruppeoppsett og kampoppsett. Ved å legge litt flid i registrering av lag (eller benytte selfservice modul slik at lagledere selv fyller inn informasjonen ved påmelding) samt planlegge cupen med tanke på når de forskjellige klassene skal spille sine kamper vil systemet selv kunne automatisk produsere det meste av nødvendige data for selve gjennomføringen av cupen. Merk: Det er veldig viktig å gjennomføre automatisk generering av grupper og kamper ETTER at påmeldingsfrist er utløpt og oversikt over lag er kontrollert å være riktig. Hvis man ønsker å åpne for ettermelding av lag i bestemte klasser er det anbefalt å registrere inn lag som representerer de ledige plassene. For eksempel å registrere ett lag ved navn ledig gutter 8. Man vil da generere grupper og kamper med høyde for dette laget som blir ettermeldt. Årsaken til dette er at det vil være enklere å stryke ett lag i etterkant av generering enn prosessen med å legge til et lag. Hvorfor vil man sette av plass til lag etter påmeldingsfrist? For at alle lag skal få likt antall kamper er det en fordel å ha fulle grupper. Derfor vil man hvis man mangler et lag sette av en plass til dette, og deretter gjøre en ekstra innsats for å få på plass et ekstra lag. Gruppegenerator Det første man ønsker å automatisk generere er grupper innenfor klasser. I forkant må man ha på plass klasser og regler for å fordele grupper i klassen. I tillegg må man ha registrert lag i klassen. For en best mulig spredning av lag er det en fordel å ha fylt inn klubbnavn, postnummer og land (hvis avvik fra hjemland). Generator fungerer slik at den vil prøve å spre lag så godt det lar seg gjøre basert på geografi. Dette vil sikre at lag som vanligvis møter hverandre i andre sammenhenger får anledning til å møte lag fra andre geografiske områder. I tillegg vil generator prøve å ta høyde for at lag fra samme klubb ikke blir plassert i samme gruppe. Bruk av TEAMNET CUP TEAMNET CUP 23

24 Gruppegenerator er tilgjengelig via administrasjonsmenyen. Første element i kjøringen ser slik ut: Man kan enten velge å lage grupper for ALLE KLASSER eller en bestemt klasse. Figur 25: Valg av klasse for gruppegenerering Velg alle klasser eller ønsket klasse og start generering av grupper. VIKTIG MERKNAD: Ved å gjøre dette vil alle kamper som eventuelt tidligere er tilknyttet denne klassen bli fjernet og alle lag innenfor angitt klasse vil få endret gruppereferanse. Figur 26: Ventesymbol mens grupper lages Mens grupper blir generert vises følgende skjerm. Det er viktig at man ikke avbryter prosessen mens dette symbolet vises. Etter en stund vil man få presentert en oppsummering av genereringen. Figur 27: Oppsummering av prosess 24 TEAMNET CUP Bruk av TEAMNET CUP

25 Man er nå ved veis ende av gruppegenerering. Ved å velge grupper fra administrasjonsmenyen vil man nå få se at det er opprettet en rekke nye grupper. Gruppene er navngitt på følgende vis: <klassenavn - <nr>. Figur 28: Eksempel på liste med genererte grupper Man kan nå fortsette den automatiske genereringen av cupen ved å opprette kampsegmenter og kjøre kampgenerator. Registrere kampsegmenter Kampsegmenter er en viktig del for å kunne bestemme når kamper for de forskjellige klassene skal avvikles og på hvilke områder disse skal avvikles. Kampsegmenter har for avviklingen av cupen ingen betydning i seg selv, men er en vesentlig del i kampgenerering. Registrering av kampsegmenter er tilgjengelig fra administrasjonsmenyen. Oversikten ser slik ut: Figur 29: Oversikt over registrerte kampsegmenter Bruk av TEAMNET CUP TEAMNET CUP 25

26 For å få en litt mer visuell oversikt over kampsegmenter som er registrert kan man velge å få se en grafisk fremstilling av segmenter. Velg dato og klikk lag visning for angitt dato. Ett kampsegment er illustrert med en gul boks. Hvis man har mange baner kan man rulle bildet fra side til side ved hjelp av disse pilknappene. Figur 30: Grafisk fremstilling av kampsegmenter Her vil man få se hvordan man har man har avsatt tid på de respektive baner for angitt dato. VIKTIG MERKNAD: Dette gjenspeiler IKKE den faktiske utnyttelsen av arealene, men avsatt tid til de forskjellige klassene. Den faktiske utnyttelsen er en konsekvens av kampene som blir generert i kampgenerator. Hvor langt skal et segment være? Hvis man for en klasse har 2 grupper på 4 lag og spiller serie vil man for hver runde i klassen måtte spille 2 kamper i hver gruppe, dvs totalt 4 kamper i klassen pr runde. Hvis en kamp er 18 minutter med 2 minutter pause mellom hver kamp vil man sette av 4x20minutter = 1 time for å gjennomføre 1 runde. Med 4 lag i gruppen har man 3 runder og må sette av totalt 3 timer. 26 TEAMNET CUP Bruk av TEAMNET CUP

27 Kampgenerator Etter at grupper er gjort klart og kampsegmenter er registrert inn er man klare for å generere kamper. Kampgenerator (Kampgenerering etter segment) er tilgjengelig fra administrasjonsmenyen. Første skjermbilde ser slikt ut: Velg klasse man ønsker å generere kamper for eller ALLE KLASSER. Figur 31: Valg av klasser for generering av kamper Etter å ha valgt klasse trykker man Start generator knappen. Man vil da få frem en skjerm som sier at systemet jobber. Ikke avbryt mens dette pågår. Figur 32: Venteskjerm mens kamper genereres Etter at generering er utført vises en oppsummering for hver enkelt klasse. Generering vellykket. Generering feilet. Som regel er dette en konsekvens av at det ikke er satt av nok tid. En hjelpetekst vil indikere dette. Figur 33: Oppsummering av kampgenerering Ved feil korriger segmenter og kjør kampgenerator på nytt. Når alle klasser går igjennom uten feil har du en komplett kampoversikt. Bruk av TEAMNET CUP TEAMNET CUP 27

28 Kampeksport Hvis man ønsker å lage for eksempel et kampprogram i tillegg til å benytte CUPDISPLAY modulen kan man velge å eksportere alle kamper til en excel fil (CSV formattert fil). Denne funksjonen er tilgjengelig fra administrasjonsmenyen og vil gi deg spørsmål om å lagre til fil. (kan se ulik ut for forskjellige nettlesere). Figur 34: Lagre til fil meny Etter å ha lagret til fil (eller åpnet direkte) vil man få frem en oversikt som ser slik ut (i dette eksemplet åpnet i Microsoft Excel 2007). Figur 35: Eksportere kamper i Microsoft Excel 28 TEAMNET CUP Bruk av TEAMNET CUP

29 5 Bruk av TEAMNET SELFSERVICE TEAMNET SELFSERVICE modulen er ment for å la de deltagende lag få mulighet til selv å fylle inn og vedlikeholde informasjon om laget. Dette gjør det enkelt og trygt for det deltagende laget å melde seg på, i tillegg til at det naturlig nok reduserer behovet for selv å måtte taste inn alle opplysninger. Foreløpig er det kun mulig å registrere selve lagets påmelding med tilhørende informasjonen, men i fremtidige versjoner vil man også kunne betale for påmeldingen direkte, samt registrere spillere. Påmelding av lag Hvis påmeldingsvindu er åpent for påmelding vil cup forside automatisk vise knapp for påmelding. Figur 36: Knapp for påmelding fra cupens forside Det deltagende lag klipper på knappen for påmelding og får opp skjermen for påmelding av lag. Bruk av TEAMNET SELFSERVICE TEAMNET CUP 29

30 Denne informasjonen er skrevet inn ved registrering av cup informasjonen Klassen laget skal delta i Informasjon om laget Kontaktinformasjon Figur 37: Felt for påmelding av lag Samtidig som påmeldingen blir registrert i databasen sendes det en epost med bekreftelse på deltagelse til kontaktpersonen som ble registrert. Mens dette pågår er det viktig at man ikke avbryter. Figur 38: Systemet behandler påmeldingen Etter at behandlingen er fullført får man frem en bekreftelse på at dette er utført. Hvis e-post er sent med suksess vil dette stå i teksten. Figur 39: Bekreftelse på at påmelding er registrert 30 TEAMNET CUP Bruk av TEAMNET SELFSERVICE

31 I tillegg til at den som har registrert laget får en synlig bekreftelse på web løsningen blir det i tillegg sent en e-post. Merk: Hvis man under registrering av cup informasjon fylte inn en e-post adresse for kopi av påmeldinger vil denne også ha mottatt den samme e-posten. Figur 40: Eksempel på e-post bekreftelse av påmelding Bruk av TEAMNET SELFSERVICE TEAMNET CUP 31

32 6 Bruk av TEAMNET DISPLAY TEAMNET DISPLAY er en modul som benyttes for å eksponere informasjon fra cupen til de deltagende lag i forkant av cupen og underveis/etter cup er avviklet. Vis klasser En egen blokk med liste over samtlige registrerte klasser legges vanligvis ut som en fast blokk til høyre eller venstre på siden. Figur 41: Blokk med liste over registrerte klasser Ved å klikke på angitt klasse får man frem oversikt over lag og grupper i klassen. Figur 42: Oversikt over lag og grupper i valgt klasse 32 TEAMNET CUP Bruk av TEAMNET DISPLAY

33 Vis kampoppsett for lag Vis kampoppsett for gruppe samt tabell Registrere resultat Bruk av TEAMNET DISPLAY TEAMNET CUP 33

34 7 Installasjon og blokker Installasjon Blokker i TEAMNETCUP Blokker i TEAMNETCUPDISPLAY Blokker i TEAMNETCUPSELFSERVICE 34 TEAMNET CUP Installasjon og blokker

35 8 Troubleshooting Trouble area x Symptom Cause Solution Table 2: Troubleshooting Troubleshooting TEAMNET CUP 35

36 9 Indexes Table index Table 1: Revision history... 2 Table 2: Troubleshooting TEAMNET CUP Indexes

37 Illustration index Figur 1: Grafisk fremstilling av segmenter... 8 Figur 2: Et typisk skjermbilde Figur 3: Typisk skjermbilde for å legge til eller endre informasjon Figur 4: Administrasjonsblokk Figur 5: Oversikt over registrert cup informasjon Figur 6: Felter for cup informasjon Figur 7: Legg inn cup informasjon Figur 8: Resultat av cup informasjon Figur 9: Oversikt over registrerte cup regler Figur 10: Felter for cup regler Figur 11: Oversikt over registrerte områder Figur 12: Felter for registrering av områder Figur 13: Oversikt over registrerte klasser Figur 14: Oversikt over felter for registrering av klasse Figur 15: Oversikt over registrerte grupper Figur 16: Oversikt over felt for registrering av gruppe Figur 17: Oversikt over registrerte lag Figur 18: Oversikt over felter for registrering av lag Figur 19: Oversikt og registrering av spillertyper Figur 20: Åpne lag og spiller info fra liste over lag Figur 21: Informasjon om lag og spillere Figur 22: Oversikt over felt for registrering av spiller Figur 23: Oversikt over registrerte kamper Figur 24: Oversikt over felter for registrering av kamp Figur 25: Valg av klasse for gruppegenerering Figur 26: Ventesymbol mens grupper lages Figur 27: Oppsummering av prosess Figur 28: Eksempel på liste med genererte grupper Figur 29: Oversikt over registrerte kampsegmenter Figur 30: Grafisk fremstilling av kampsegmenter Figur 31: Valg av klasser for generering av kamper Figur 32: Venteskjerm mens kamper genereres Figur 33: Oppsummering av kampgenerering Figur 34: Lagre til fil meny Figur 35: Eksportere kamper i Microsoft Excel Figur 36: Knapp for påmelding fra cupens forside Figur 37: Felt for påmelding av lag Indexes TEAMNET CUP 37

38 Figur 38: Systemet behandler påmeldingen Figur 39: Bekreftelse på at påmelding er registrert Figur 40: Eksempel på e-post bekreftelse av påmelding Figur 41: Blokk med liste over registrerte klasser Figur 42: Oversikt over lag og grupper i valgt klasse TEAMNET CUP Indexes

39 Keyword index No index entries found. Indexes TEAMNET CUP 39

40 Locationblocks

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Brukermanual Innsiden www.fotball.no

Brukermanual Innsiden www.fotball.no Brukermanual Innsiden www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Logge på... 3 3 Din personlige side, oversikt... 3 4 Endre personlige data... 4 5 Skrive blogg... 4 5.1 Skrive blogg på personlig

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

PÅMELDING AV LAG TIL TURNERING

PÅMELDING AV LAG TIL TURNERING PÅMELDING AV LAG TIL TURNERING Innholdsfortegnelse Klargjøring for klubbpåmelding... 2 Påmeldingsturnering... 2 Administrator... 2 Tilgjengelighet... 2 Klasser... 2 Geografi... 2 Lagpåmelding... 3 Påmeldingsperioden...

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP «Min side»

Brukerdokumentasjon FrP «Min side» Brukerdokumentasjon FrP «Min side» INNHOLDSFORTEGNELSE MIN SIDE 3. Min side 2 3.1. Rediger mine opplysninger 3 3.2. Betal kontingent 4 3.3. Verv et medlem 5 3.4. Meld på arrangement 6 4. Diverse 7 5. Notater

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF NSF har laget en brukerveiledning for registrering av kurs, som vi håper vil være til god hjelp. Er det noe som er uforståelig er det fint om vi får

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Denne veiledningen er en steg-for-steg beskrivelse av hvordan man legger inn og setter opp et NTG-cup-løp i Eventor. Den er ment som en hjelp for arrangører og

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

TeePlay. - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com. Tlf: 957 21 840

TeePlay. - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com. Tlf: 957 21 840 - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com Tlf: 957 21 840 - en ny og unik måte å bestille tee time på er et unikt online bookingsystem for bestilling av starttid på golfbaner og innendørs

Detaljer

Bruksanvisning for Diabetesdagboka

Bruksanvisning for Diabetesdagboka Bruksanvisning for Diabetesdagboka Introduksjon Diabetesdagboka er et selvhjelpsverktøy for deg som har diabetes, utviklet av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). Diabetesdagboka gir

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Nyheter i eway 5 Contents

Nyheter i eway 5 Contents Nyheter i eway 5 Contents Sidekart... 3 Kort URLer... 4 Ny editor... 5 Listebilder... 7 Les mer URL er... 8 Sosiale lenker... 9 Nytt redaktør verktøy... 10 Meny og malredigering... 11 Sidenavigasjon á

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

PÅMELDING AV LAG. Innholdsfortegnelse

PÅMELDING AV LAG. Innholdsfortegnelse PÅMELDING AV LAG Innholdsfortegnelse Påmelding av lag i TA for klubb... 2 Velge lag... 3 Påkrevde funksjoner for turnering... 3 Fakturaadresse... 3 Kommentar til påmelding... 4 Antilag... 4 Tidssperrer...

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Vetweb Dyreklinikk Brukerhåndbok

Vetweb Dyreklinikk Brukerhåndbok Vetweb Dyreklinikk Brukerhåndbok Innhold 1. Navigasjon/generelt Hovedmeny Infopanel Søkefeltet Tilbake-knapp 2. Hjem/forside 3. Innstillinger Logo Avtaleinnstillinger Behandlinger Brukerinnstillinger og

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Brukermanual opprette konkurranser MySoft

Brukermanual opprette konkurranser MySoft Brukermanual opprette konkurranser MySoft - Arrangør setter opp konkurranser, og kan velge egne opsjoner som lunsjpakker, bankett e.l., som deltagerne kan melde seg på. - Konkurranseklassene er definert

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

WISEflow brukerveiledning for deltaker

WISEflow brukerveiledning for deltaker WISEflow brukerveiledning for deltaker Version 2.9.0 1 Innholdsfortegnelse Deltaker: slik kommer du i gang... 2 Rediger din profil... 3 Flowoversikt... 5 Flowtyper... 6 Flowens tilstand... 6 Hvordan leverer

Detaljer

GUIDE: Opprette arrangementer

GUIDE: Opprette arrangementer Du må ha rettigheter som superbruker eller som kursoppretter for å opprette kurs i ailæring. Dette vil være synlig gjennom at du har en meny som heter Kursveiviseren øverst i venstre del av skjermen. Registrere

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no.

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no. Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 7 - revidert 29.01.2014 Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Brukermanual Wateachu

Brukermanual Wateachu Brukermanual Wateachu Dette er en kortfattet innføring i Wateachu og de viktigste funksjonene i webapplikasjonen. Wateachu er veldig enkel å bruke og krever lite forklaring på forhånd. Elevenes brukergrensesnitt

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Fra. 1. juni 2012 håper vi flest mulig lag benytter seg av den nye løsningen når de skal sette opp påmelding.

Fra. 1. juni 2012 håper vi flest mulig lag benytter seg av den nye løsningen når de skal sette opp påmelding. Brukerveiledning; Versjon 1.0, oppdatert: 24.04.2012. Innhold 1. Registrere stevne... 2 2. Sette opp påmelding på stevne.... 4 Opprette påmelding på 200m.... 8 Sette opp ekstralag... 11 3. Fane 3. mer

Detaljer

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen»

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Appen lastes ned og installeres ifra «App-store» på din smarttelefon eller lesebrett. Når appen er installert starteren appen ved å klikke på appens ikon. Første

Detaljer

WISEflow brukerveiledning for sensorer

WISEflow brukerveiledning for sensorer WISEflow brukerveiledning for sensorer Version 2.9.0 1 Innholdsfortegnelse Flowoversikt... 3 Flowforsiden... 4 Hvordan laster jeg ned besvarelser?... 6 WISEflow Annotate (sensureringsverktøyet)... 9 Hvordan

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Læring. GUIDE: Opprette arrangementer. Registrere kurssted. Redigere dine innstillinger

Læring. GUIDE: Opprette arrangementer. Registrere kurssted. Redigere dine innstillinger Du må ha rettigheter som superbruker eller som kursoppretter for å opprette kurs i KS Læring. Dette vil være synlig gjennom at du har en meny som heter Kursveiviseren øverst i venstre del av skjermen.

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

OPPRETTELSE OG VEDLIKEHOLD AV ÅRSKLASSENES HJEMMESIDER

OPPRETTELSE OG VEDLIKEHOLD AV ÅRSKLASSENES HJEMMESIDER OPPRETTELSE OG VEDLIKEHOLD AV ÅRSKLASSENES HJEMMESIDER 1 Generelt Hver årsklasse i Haslum IL skal ha en egen side på hjemmesidene våre. Dette fordi de er en del av klubben og skal synes som det, samt at

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Læring. GUIDE: Opprette arrangementer. Registrere kurssted. Redigere dine innstillinger

Læring. GUIDE: Opprette arrangementer. Registrere kurssted. Redigere dine innstillinger Du må ha rollen Superbruker eller rollen Kursoppretter for å opprette kurs i KS Læring. Dette vil være synlig gjennom at du har en meny som heter Kursveiviseren øverst i venstre del av skjermen. Den som

Detaljer

WISEflow brukerveiledning for sensorer

WISEflow brukerveiledning for sensorer WISEflow brukerveiledning for sensorer Version 2.9.0 1 Innholdsfortegnelse Flowoversikt... 3 Flowforsiden... 4 Hvordan laster jeg ned besvarelser?... 6 WISEflow Annotate (sensureringsverktøyet)... 9 Hvordan

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF Det er laget en maler for opprettelse av nye kurs, til hjelp for arrangører og kurslærere. Fig 1 Trykk Søk kurs. Skriv inn prosjektnr. i feltet Prosjektnummer

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Brukerveiledning. Lagspåmelding. URL-adresse: http://fiks.fotball.no/lagpaamelding/

Brukerveiledning. Lagspåmelding. URL-adresse: http://fiks.fotball.no/lagpaamelding/ Brukerveiledning Lagspåmelding URL-adresse: http://fiks.fotball.no/lagpaamelding/ 1. Åpningsbildet A: Velg sesong A: Velg din krets B: Velg din klubb 2. Påmeldte og foreslåtte lag Dersom det er påmeldt

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

KOM I GANG, STEG FOR STEG

KOM I GANG, STEG FOR STEG KOM I GANG, STEG FOR STEG Side 1 av 7 STEG 1 Når du har klikket på knappen i velkomst-eposten eller Registrer deg -knappen fra Kom i gang, - siden, så ender du opp på denne registreringssiden. Klikk på

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV...

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... Dossier Kompetanse Innholdsfortegnelse 1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2 1. 1 Status... 2 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... 3 1.2.1 Personalia... 3 1.2.2

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Kom i gang med E-Site

Kom i gang med E-Site Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i adminsider...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt passord...3

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Document Portal 1. Document Portal

Document Portal 1. Document Portal 1 Lexmark gjør det enkelt å bruke skjemaer i virksomheten din. Gå bort til berøringsskjermen, velg dokumentene og trykk på Start. er en programvareløsning som gir den funksjonaliteten du trenger for å

Detaljer

SecureAware BCP Manual

SecureAware BCP Manual SecureAware BCP Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Denne manualen beskriver hvordan man oppretter og vedlikeholder en plan

Detaljer

Senterpartiet - MinSide

Senterpartiet - MinSide Veiledning til nytt medlemssystem: Senterpartiet - MinSide https://minside.sp.no Oppdatert 30.01.2017 MinSide er Senterpartiets nye medlemssystem, og overtar for den gamle RMS-løsningen. Systemet er 100%

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider 1. Innloggingsbildet... 3 2. Navigering... 4 2.1 Hvordan navigere til ditt lags sider?... 5 3. Hvordan lage sider på rett sted og publisere de...

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Prosjektmodulen. [Oppdatert av Daniel Gjestvang]

Prosjektmodulen. [Oppdatert av Daniel Gjestvang] Prosjektmodulen [Oppdatert 23.01.2017 av Daniel Gjestvang] Prosjektmodulen er en helt ny modul som offisielt ble introdusert i versjon 1.24 av Extensor. Denne modulen krever en aktivering i lisensen. Dersom

Detaljer

Oppretting av renn med VOLA timing. Hente løpere fra Sportsadmin

Oppretting av renn med VOLA timing. Hente løpere fra Sportsadmin Oppretting av renn med VOLA timing Dette er en prosedyre for oppretting av renn med bakgrunn i alders bestemte klasser med påmelding via Sportsadmin. For opplysninger om enkelt funksjoner utover det jeg

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse -

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse - 4. Experior - rich test editor for FitNesse - 4.1. Forord Denne rapporten inneholder installasjonsveiledning for Experior. Experior er tilpasset for installasjon i oppdragsgivers utviklingsmiljø. Det er

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse

Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse Fra 1.januar skal årsrevisjon utføres på en ny måte blant annet i Norge. Selve årsrevisjonen skal utføres i perioden 1.januar til og meg 31.januar. Klubben får i denne perioden

Detaljer

Brukerveiledning ENKEL. (Registrere kun målscore lag)

Brukerveiledning ENKEL. (Registrere kun målscore lag) Brukerveiledning ENKEL (Registrere kun målscore lag) Innholdsfortegnelse FORARBEID I TA... 3 Logg inn i TA... 3 Tildelt riktig funksjon Kamper LIVE... 3 FINNE KAMPEN SOM SKAL REGISTRERES I LIVE... 4 KONTROLLERE

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Drevprøve Dachshunder.... 4 DWA hovedmeny... 5 Legg

Detaljer

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs Demoversjon Installasjon Uni Økonomi V3 - økonomisystemer fra start til børs Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato Versjonskontroll Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato 1.0 Godkjent for produksjon / Pål Arve Sollie 30.juni 2011 1.1 /revidert Pål Arve Sollie 12.okt 2011 1.2 /ikoner og tekster oppdatert Pål Arve Sollie

Detaljer

REGISTRERING AV FANGST

REGISTRERING AV FANGST LÅGENS FRAMTID Laksebørs Numedalslågen REGISTRERING AV FANGST Leif Eriksen 20.05.2013 Rev. 0 20. mai 2013 1. utgave Veiledning i - Hvordan registrere/rapportere fangst til laksebørsen/databasen LAKSEBØRS

Detaljer

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning side 1/17 BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning BIM2Share AutoDelivery Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Hva trenger du for å kunne ta i bruk AutoDelivery:... 2 2 Installasjon... 2 3 Innlogging...

Detaljer

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Brukermanual Itpays W3 Publish Sette opp, logge inn og komme i gang Redigert den 23. mai 2005 http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Innholdsoversikt: 1 Generelt om Itpays w3 publish Side 3 2 Sette

Detaljer

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009 2 1 Forord AirDog er en applikasjon for visning av hundeklubbers hunder ved hjelp av data levert av NKK. Applikasjonen lar deg søke etter hunder på navn og id, se informasjon om hunden, og se rapporter

Detaljer

Brukerveiledning for MUSITbasen

Brukerveiledning for MUSITbasen Brukerveiledning for MUSITbasen MUSIT Ny IT-arkitektur Versjon 0.2 3. Januar 2017 Innholdsfortegnelse Contents 1. Pålogging... 2 2. Menylinjen... 4 3. Visning og navigering i magasinet... 5 3.1. Brødsmulesti...

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Hjelp for Elektronisk Kvalitetshåndbok 2.1x - Veiledninger Web Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Med EK Web jobber en rett mot databasen og de originale dokumentene. Det betyr at i det øyeblikk et dokument

Detaljer

Hvordan legge inn en aktivitet i kalenderen i Hageselskapets nettportal

Hvordan legge inn en aktivitet i kalenderen i Hageselskapets nettportal Hvordan legge inn en aktivitet i kalenderen i Hageselskapets nettportal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 31.01.2013 I Hageselskapets nye portal er kalenderen sentralt plassert og et viktig element.

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Brukermanual for EIK IFs webside

Brukermanual for EIK IFs webside Brukermanual for EIK IFs webside Denne brukermanualen er en skjematisk gjennomgang av basisfunksjonene for hver enkelt årgang/lag. Arild Neste. Tel: 977 42 162, ar-neste@online.no EIK, 9. november 2009

Detaljer

Web funksjoner generelt

Web funksjoner generelt Innhold Web funksjoner generelt... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Personlig brukeroppsett... 2 Generelt om Personec Lønn Web... 3 Generelle funksjoner... 3 Personopplysninger...

Detaljer