Foreldre er de beste ambassadørene som finnes for sitt barn og har aller høyeste kompetanse om sitt barn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreldre er de beste ambassadørene som finnes for sitt barn og har aller høyeste kompetanse om sitt barn"

Transkript

1 Foreldre er de beste ambassadørene som finnes for sitt barn og har aller høyeste kompetanse om sitt barn

2 Skolen kan skole Skolen har sitt mandat, men dette klarer vi ikke å gjennomføre uten samarbeid

3 Grenseoppgangen og dilemmaene Læringen både sosialt og faglig Oppdragelsen Fritiden Hele det lille mennesket i barn og ungdomstid Pedagogenes og foreldrenes stoltheter og sårbarheter

4 Uansett: Sammen er vi krutt - Vi finner løsninger sammen

5 Samarbeid på kommunenivå Samarbeid på skolenivå Samarbeid på klassenivå Samarbeid på elevnivå

6 Gjensidig forpliktende samarbeid Informasjon Dialog og drøftinger reell og sannferdig kommunikasjon ikke tape- vinne diskusjon men løsningsdiskusjon Medvirkning og medbestemmelse innflytelse på beslutninger som tas og angår elevene. SPILLE HVERANDRE GODE!

7 Samarbeidet må baseres på likeverd og gjensidighet man må ha tro på hverandre vi må slutte å snakke om ressurssvake foreldre Makt 12% av foreldrene tør ikke si fra i frykt for at det går utover ens eget barn. Arenaer hvor man kan skape relasjon og tillit bygger vi dem?

8 Tydelige forventninger til hverandre Må avklares i dialog med gjensidig respekt og tillit Viktig med kunnskap. Skolen må etterspørre foreldrenes kunnskap om eget barns læring og trivsel Foreldrene må få bedre kunnskap om rettigheter og plikter og mer innsikt i skolens arbeidsmetoder og mål Det er et forbedringspotensial å skape møteplasser hvor alle foreldre kan ha mulighet til å være delaktige og verdsatt.

9 Felles holdninger Alle foreldre har gått på skole og opplevd POSITIVT NEGATIVT Elevene tar lett opp foreldrenes meninger Hvordan skal foreldrene reagere når elevene sier: Den læreren er så teit Hun er urettferdig.

10 Foreldrenes holdning til skolen Kontroll Jeg/vi må passe på alt Selvstendighet Hun klarer skolen selv Elevene trenger Oppmuntring, støtte interesser Hjelp til orden på livet sitt HVORDAN GI DETTE?

11

12 Skolens holdning til foreldrene Den mora er jo helt umulig Den faren skjønner jo ikke skole Profesjonen og ansatt Vi må snakke varmt om foreldrene!

13 Foreldrene er rollemodeller Du er om du vil eller ikke, en rollemodell for dine barn Du setter standarden Du må tørre å by på deg selv.. Orden Punktlighet i forhold til avtaler/timer..

14 Du er om du vil eller ikke, en rollemodell for dine elever Du setter standarden Du må tørre å by på deg selv.. Orden Punktlighet i forhold til avtaler/timer..

15 Kjennetegn som fremmer elevenes læringsframgang Skoleledelsen: sterk administrativt lederskap Fokus på skolens kjerneoppgaver: undervisning og læring, og legger vekt på læring av grunnleggende ferdigheter Positive forventninger: Lærerne har høye, men realistiske forventninger til elevenes prestasjoner Læringsmiljø: Skolen har et trygt og strukturert miljø som fremmer læring Evaluering: Hyppig oppfølging og regelmessig evaluering av elevenes læringsframgang

16 Læreren er svært viktig for elevenes læring, og er ved siden av foresatte og eleven selv, den viktigste bidragsyteren for elevenes læringsresultater Skoleledere som fokuserer på sine relasjoner, sitt pedagogiske arbeid og sin egen læring knyttet til skolens kjernevirksomhet, som handler om undervisning og læring, oppnår bedre innflytelse på elevenes læringsresultater Skoler må fungerer som organisasjoner på et systemisk nivå dersom endringer som angår praksis i klasserommet skal kunne realiseres. I dette ligger et underliggende krav om å ha etablert en sterk læringskultur og en forbedringskultur (gjør vi rett ting rett- feil ting feil rett ting feil feil ting rett?).

17 Røyken kommunes økonomiplan Lagt fram i går Formannsskapet 17. november Kommunestyret 10. desember

18 Utfordringene Kommunen mangler i 2010: Ca. 25 mill. for å få driftsmessig balanse Ca 16 mill. for å dekke opp for underskudd i 2008 Videre år forsterkes utfordringene. Dette skyldes i hovedsak husleie på nye skolebygg som er under oppføring Drift Dekke underskudd Økte husleier nye skoler Sum , ,6 53, , , ,6 62,6

19 Oppvekst Består av: Skole Barnehage PPT Barnevern

20 Utfordringer I tillegg har kommunen ett problem med at vi låner for å investere i løpende driftsmidler som: Pcer Skolebøker Asfalt Dette kan vi ikke låne til hvert år.

21 Utfordringer Staten sier at kommunen har ett behov på ca. 93% av kostnadsnivået til en snittinnbygger i landet. Dette betyr bl.a. at staten mener vi har fordelen av å være en relativt urbanisert kommune, mens vi har spredd virksomheten vår på mage enheter i forhold til hva geografi og økonomi tilsier er bærekraftig.

22 Oppvekst Hovedutfordringer Vi har en dyr driftsstruktur med mange små klasser og lite sentral koordinering av ressursbruken. Vi har tildelingsmodell til skolene som må vurderes Vi har ingen samlet strategi i forhold til barn med særskilte behov Vi bruker store ressurser på spesialpedagogikk - mange elever med få- timer hver Vi må finne handlingsrommet i avtaleverket slik at pedagogene kan utføre pedagogisk virksomhet i størst mulig grad

23 Oppvekst Tiltak: Skole: Slå sammen skoler og barnehager i Slemmestad til 2 organisatoriske enheter. Slemmestad barneskole, Slemmestad barnehage, Nærsnes skole Sydskogen barnehage, Sydskogen skole, og Torvbråten skole. Disse skolene må så starte ett arbeid for hvordan de skal drifte skolene her for de samme midler som man gjør på Midtbygda og Spikkestad. Det er ingen rimelighet at vi i dag bruker mest midler der ungene bor tettest.

24

25 Oppvekst Tiltak: Skole: Slå sammen skoler og barnehager i Slemmestad til 2 organisatoriske enheter Kutte 7 stillinger i grunnressursen til skolene(fordelt på 11 skoler). I tillegg må skolene klare seg med mindre pengestøtte til spesialundervisning, men de vil få mer konkret hjelp i vanskelige saker. Gi Hyggen samme grunnstøtte som Nærsnes har i dag. Øke SFO-priser til Drammens nivå. Fagertun opprettholdes Barnehage: Egen sak. Barnevern: Styrkes med 4,5 mill. Generelt for sektoren: Starte ett stort arbeid med å samle kommunens ressurser ovenfor barn og unge med spesielle behov, og få langt mer ut av disse ressursene. Beregnet innsparing 1 mill. Spisse måldokumenter kommunens innsats opp mot tiltak som har forskningsmessig bevist sin berettigelse.

Handlingsplan for drammensskolen 2009-2012

Handlingsplan for drammensskolen 2009-2012 Handlingsplan for drammensskolen 2009-2012 1 Handlingsplan for drammensskolen INNHOLD SAMMENDRAG 3 Begrensninger i handlingsplanen... 3 SFO... 3 Skolebyggene... 3 Grunnskole for innvandrere og flyktninger...

Detaljer

Foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte. Thomas Nordahl 06.11.13

Foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte. Thomas Nordahl 06.11.13 Foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte 06.11.13 Senter for praksisrettet utdanningsforskning Andel på trygde- og stønadsordninger (24 år i 2007) Fullført vgo Ikke fullført vgo Uføretrygd 0,1

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering «MOT i Ungdomsskolen» - Søgne kommune.

Saksframlegg. Evaluering «MOT i Ungdomsskolen» - Søgne kommune. Søgne kommune Arkiv: C14 Saksmappe: 2005/2009-30413/2014 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Evaluering «MOT i Ungdomsskolen» - Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forslag til budsjett og økonomiplan for Gran kommune 2013-2016

Forslag til budsjett og økonomiplan for Gran kommune 2013-2016 Forslag til budsjett og økonomiplan for Gran kommune 2013-2016 Det er ikke tilstrekkelig å si at politikk er det muliges kunst. Den skal være noe mer. Den politikk som er i pakt med fremtiden, må gå ut

Detaljer

MOR, FAR OG SKOLEN. Rådgivning og foreldresamarbeid

MOR, FAR OG SKOLEN. Rådgivning og foreldresamarbeid MOR, FAR OG SKOLEN Rådgivning og foreldresamarbeid Av Svein Amlie Læreplanverket for Kunnskapsløftet vektlegger sterkt foreldrenes ansvar og rolle i den norske skolen, og den plikt skolen har til å drive

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Lier kommune Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Vedtatt i Tjenesteutvalget 21.08.2013 Innhold: Kvalitetsplan for skolene i Lier... 3 1.0 Visjon for lierskolen... 5 Lierskolen kan, vil og tør på jakt

Detaljer

Sel kommune HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV KRENKENDE ATFERD I BARNEHAGENE I SEL KOMMUNE

Sel kommune HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV KRENKENDE ATFERD I BARNEHAGENE I SEL KOMMUNE Sel kommune HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV KRENKENDE ATFERD I BARNEHAGENE I SEL KOMMUNE LEK EMPATI - TRYGGHET Felles grunnverdier for barnehagene i Sel kommune 1 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN,

Detaljer

Dette mener de politiske partiene i Fredrikstad! Spørsmål BARNEHAGE SKOLE SFO STØTTEFUNKSJONER. LEDELSE og RAMMER

Dette mener de politiske partiene i Fredrikstad! Spørsmål BARNEHAGE SKOLE SFO STØTTEFUNKSJONER. LEDELSE og RAMMER Dette mener de politiske partiene i Fredrikstad! Utdanningsforbundet Fredrikstad har oppfordret de lokale partiene til å svare på noen spørsmål knyttet til utdanningspolitikk. Formålet med å stille disse

Detaljer

Sektorplan oppvekst og utdanning

Sektorplan oppvekst og utdanning Aurskog-Høland Sektorplan oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22.09.14 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 5 1.3 BRUK AV INDIKATORER FOR

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Foreldrenes betydning for barnas læringsutbytte Teori, empiri og illustrasjoner; noen ideer til hjem-skole samarbeid. Solveig Roth 30.01.

Foreldrenes betydning for barnas læringsutbytte Teori, empiri og illustrasjoner; noen ideer til hjem-skole samarbeid. Solveig Roth 30.01. Foreldrenes betydning for barnas læringsutbytte Teori, empiri og illustrasjoner; noen ideer til hjem-skole samarbeid Solveig Roth 30.01.2015 Networked learning PhD, Roth (in progress) Fokus på nye trekk

Detaljer

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag.

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Lojalitet til vedtatt budsjettramme er ikke et uttrykk for tilstrekkelige ressurser! Handlings-

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØSTHUSVIK BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN FOR ØSTHUSVIK BARNEHAGE HANDLINGSPLAN FOR ØSTHUSVIK BARNEHAGE 2013-2017 VELKOMMEN TIL ØSTHUSVIK BARNEHAGE Østhusvik er en bygd i vekst bare 35 minutter fra Stavanger. Området ligger nordøst på Rennesøya. Turområdene for barnehagen

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2010/11

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2010/11 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I

Detaljer

Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre. Thomas Nordahl 11.02.14

Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre. Thomas Nordahl 11.02.14 Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre Thomas Nordahl 11.02.14 Innhold Utfordringer og forskningsbasert kunnskap i skolen Resultater fra en kartleggingsundersøkelse i barnehagen

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Nettverksorientert arbeid og frafall i videregående skole. En litteraturstudie. Kandidatnummer: 4015. Diakonhjemmet Høgskole.

Nettverksorientert arbeid og frafall i videregående skole. En litteraturstudie. Kandidatnummer: 4015. Diakonhjemmet Høgskole. Nettverksorientert arbeid og frafall i videregående skole En litteraturstudie Kandidatnummer: 4015 Diakonhjemmet Høgskole Bacheloroppgave Bachelor i sosialt arbeid Kull: SOSDel11 Antall ord: 8154 29.04.2015

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Kvalitet i skolen 2014 2016

Kvalitet i skolen 2014 2016 Kvalitet i skolen 2014 l 2016 2 Ett skritt fram Kvalitet i skolen 2011-13. Oppvekst og kulturkomiteen ba i februar 2010 rådmannen om å utvikle en plan for kvalitetsløft for alle skolene i kommune over

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2008

VIRKSOMHETSPLAN 2008 VIRKSOMHETSPLAN 2008 1 INNHOLDSLISTE Visjon og verdiplattform for Selbu kommune Side 3 Hovedmål for Selbu kommune Side 3 1. Visjon for Selbu ungdomsskole Side 4 2. Innledning Side 4 3. Satsningsområder

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Lier kommune Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Innhold: Kvalitetsplan for skolene i Lier... 3 1.0 Visjon for lierskolen... 5 Lierskolen kan, vil og tør på jakt etter stadige forbedringer!... 5 2.0 Fokusområdene...

Detaljer