Temperaturføler RT42 1 X X X X Avvik alarm x. Luftmengdemåler RF40 X Fiktiv. RD40 + k-faktor x. Luftmengdemåler RF50 X Fiktiv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Temperaturføler RT42 1 X X X X Avvik alarm x. Luftmengdemåler RF40 X Fiktiv. RD40 + k-faktor x. Luftmengdemåler RF50 X Fiktiv."

Transkript

1

2

3 Automatiseringsanlegg - Sentral driftskontroll Bygnings nr. - HOVEDSENTRAL Utstyr Anleggs type Undersentral Undersentral / PLS nr. Automatikk/EL-tavler (Hovedmaskin - Terminalutstyr - Skrivere) Inngang Utgang Effekt Styring Måling Melding Program. funksj. Anmerkning Objekt nr. Puls (PPI) Frekvens/puls Instrumenter Av - På Hastighet 1/1 Hastighet 1, 2/3 og 1/3 Hast.reg. frekvensstyrt Modulerende Temperatur Energi (kwh) Luftmengde (m3/h) Effekt (kw) Trykk (Pa) Drift Feil - 1.prior. Feil - 2.prior. Driftstid Posisjon Endebryter Tidsprogram Forrigl.-sekv.oppstart Lav alarmgrense Høy alarmgrense Behovstyrt Optimal. program Skalverdi Effekt begr.program Inngår i temp. reg. Inngår i annen leveranse Inngår i SD- leveransen, monteres av SD-entrep. Objektbeskrivelse kw A=Automatikk V=Ventilasjon R=Rørentreprenør E=Elektroentreprenør Tilluftsvifte JV40 X X Røykføler overstyrer vifte V Avtrekksvifte JV50 X X Røykføler overstyrer vifte V Spjeldmotor KA40 1 X x Spjeldmotor KA50 1 X x Spjeldmotor KA60 1 X Omluftsspjeld x Frekvensomformer LR X X X X X X X Trykk reg. x Frekvensomformer LR X X X X X X X Trykk reg. x Frekvensomformer LR X X X X X X X Trykk reg. x Filtervakt QD40 1 X X X X x Filtervakt QD50 1 X X X X x Trykkvakt QP41 1 X X X Avriming x Rotorvakt QR X X X X X x Differansetrykkmåler RD40 1 X X X X x Differansetrykkmåler RD50 1 X X X X x Luftmengdemåler RF40 X Fiktiv. RD40 + k-faktor x Luftmengdemåler RF50 X Fiktiv. RD40 + k-faktor x Trykkgiver RP40 1 X X X X Trykk reg. x Trykkgiver RP50 1 X X X X Trykk reg. x Temperaturføler RT40 1 X For virkningsgrad x Temperaturføler RT41 1 X For virkningsgrad x Temperaturføler RT42 1 X X X X Avvik alarm x Temperaturføler RT43 1 X X For virkningsgrad x Temperaturføler RT50 1 X X x Temperaturføler RT51 1 X x Røykmelder RY40 1 X X Røykføler stopper JV40 x Toveis reg. ventil SB40 1 X X X R Spjeld SR40 X Fjær tilbake V Spjeld SR50 X Fjær tilbake V Sikkerhetsbryter XQ01 1 X X Bryter for LR40 E Sikkerhetsbryter XQ40 1 X X Bryter for JV40 E Sikkerhetsbryter XQ41 1 X X Bryter for JP40 E Befukter LU40 Eksisterende V Sikkerhetsbryter XQ50 1 X X Bryter for JV50 E Fuktighetsgiver RH40 V Fuktighetsgiver RH50 V Bryter i tavlefront 2 X AV/PÅ/AUTO anlegg Sum I / O signaler Prosjekt: Oppdragsgiver: Blad Funksjontabell Permanenten Bergen Kommune 1/1 Prosjekt nr. Innhold: Luftbehandling, A Rev. Dato Tegnet Kontr. Godkj. Revideringen gjelder RIV Kontr. Godkj. Dato: Filnavn: FT pdf Rev. 0

4 FUNKSJONSBESKRIVELSE Anlegg: BERGEN KOMMUNE Permanenten Vår ref. System: Dato Luftbehandling Anlegget dekker arealer utstilling og magasin, og er plassert i 5.etg. Anlegget består av filter i inntak og avtrekk. Spjeld i inntak og avkast. Roterende veksler. Elektrisk varmebatteri, mengderegulert. Frekvensstyrte vifter for tilluft og avtrekk. Befuktning og omluft. STYRING: REGULERING Tilluftsvifte har venderfunksjon AV/PÅ/AUTO. I posisjon AUTO styres viften av tidsfunksjon i undersentral og trykkføler RP40 opprettholder konstant trykk. Avtrekksvifte JV50 er forriglet med Tilluftsvifte JV40 og hastighetsreguleres via RP50 for opprettholdelse av konstant trykk. Frostvernet skal ha manuell reset. Spjeldmotor åpner/lukker tidsforsinket ved start/stopp av JV50. Spjeldmotor åpner/lukker tidsforsinket ved start/stopp av JV40. Trykkvakt QP41 starter avisning dersom trykkfall overstiger innstilt verdi. Rotorens turtall reguleres ned mens avisning pågår. Begge viftene er i drift. Røykdetektor RY40 stopper tilluftsviften og veksleren og starter avtrekksviften. Overstyrer andre signal. Brannsignal overstyrer tilluft- og avtrekksvifte. Regulering ved varmebehov: Temperaturgiver RT43 i tilluftskanal styrer via temperaturregulator i undersentral, gjenvinnerens frekvensomformer, temperaturregulator RT45 i varmebatteri i sekvens slik at ønsket temperatur opprettholdes. Befukter stenger, gjenvinner øker pådrag, forvarmebatteri legger inn varmetrinn. Tilluftstemperatur skal kunne være utekompensert, men til vanlig innstilt på konstant temperatur. Omluftskjøring: Anlegget kjøres på omluft når ingen personer er til stede i lokalene og aggregatet må gå for å opprettholde nødvendig temperatur- og fuktighetsnivå. Startes opp på signal fra tilstedeværelsesfølere hvis bevegelse har vært fraværende i mer enn 30 minutter og varmebatteri eller befukter kaller på respektive varme eller befuktning. Befuktning skal aldri benyttes når anlegget går på omluft. Befuktning: Fuktføler i kanalen styrer via befukterens regulator. Nødvendig fuktighetstilførsel oppnås ved at tilluften i forkant oppvarmes slik at spesifisert duggpunkt etter befukter oppnås. Modulerende regulering sørger for opprettholdelse av stabilt fuktighetsnivå i rommet. Maksbegrenser skal hindre kondensrisiko i tilluftskanal.

5 FUNKSJONSBESKRIVELSE MELDING: Tilluftsvifte: Drift, feilmelding og pådrag indikeres. Avtrekksvifte: Drift, feilmelding og pådrag indikeres. Trykkvakt filter indikerer filterskift og trykkfall. Trykkvakt veksler indikerer avriming av veksler. Trykkføler RP40 indikerer svikt i tilluftsmengden. Trykkføler RP41 indikerer svikt i avtrekksmengden. Reguleringsventiler SB40 indikerer posisjon. Temperaturene RT40, RT41, RT42, RT50 og RT51 benyttes for beregning av virkningsgrad og informasjon.

6

7 Automatiseringsanlegg - Sentral driftskontroll Bygnings nr. - HOVEDSENTRAL Utstyr Anleggs type Undersentral Undersentral / PLS nr. Automatikk/EL-tavler (Hovedmaskin - Terminalutstyr - Skrivere) Inngang Utgang Effekt Styring Måling Melding Program. funksj. Anmerkning Objekt nr. Puls (PPI) Frekvens/puls Instrumenter Av - På Hastighet 1/1 Hastighet 1, 2/3 og 1/3 Hast.reg. frekvensstyrt Modulerende Temperatur Energi (kwh) Luftmengde (m3/h) Effekt (kw) Trykk (Pa) Drift Feil - 1.prior. Feil - 2.prior. Driftstid Posisjon Endebryter Tidsprogram Forrigl.-sekv.oppstart Lav alarmgrense Høy alarmgrense Behovstyrt Optimal. program Skalverdi Effekt begr.program Inngår i temp. reg. Inngår i annen leveranse Inngår i SD- leveransen, monteres av SD-entrep. Objektbeskrivelse kw A=Automatikk V=Ventilasjon R=Rørentreprenør E=Elektroentreprenør Tilluftsvifte JV40 5,5 X X Røykføler overstyrer vifte V Avtrekksvifte JV50 5,5 X X Røykføler overstyrer vifte V Spjeldmotor KA40 1 X x Spjeldmotor KA50 1 X x Spjeldmotor KA60 1 X Omluftsspjeld x Frekvensomformer LR X X X X X X X X x Frekvensomformer LR X X X X X X X X X x Frekvensomformer LR X X X X X X X X X x Filtervakt QD40 1 X X X X x Filtervakt QD50 1 X X X X x Trykkvakt QP01 1 X X X x Trykkvakt QP40 1 X X X x Rotorvakt QR01 1 X X x Differansetrykkmåler RD40 1 X X X X x Differansetrykkmåler RD50 1 X X X X x Luftmengdemåler RF40 X Fiktiv. RD40 + k-faktor x Luftmengdemåler RF50 X Fiktiv. RD40 + k-faktor x Trykkgiver RP40 1 X x Trykkgiver RP50 1 X x Temperaturføler RT007 1 X X Felles uteføler A Temperaturføler RT40 1 X For virkningsgrad x Temperaturføler RT41 1 X For virkningsgrad x Temperaturføler RT42 1 X x Temperaturføler RT43 1 X X X X Avvik alarm x Temperaturføler RT50 1 X x Temperaturføler RT51 1 X x Temperaturføler RT52 1 X x Røykmelder RY40 1 X X Røykføler stopper JV40 x Toveis reg. ventil SB40 1 X X X R Spjeld SS40 X Fjær tilbake V Spjeld SS50 X Fjær tilbake V Urbryter / Timer XO01 1 X X Overtidsbryter. Inkl skap x Sikkerhetsbryter XQ01 1 X X Bryter for LX01 E Sikkerhetsbryter XQ40 1 X X Bryter for JV40 E Sikkerhetsbryter XQ41 1 X X Bryter for JP40 E Sum I / O signaler Prosjekt: Oppdragsgiver: Blad Funksjontabell Permanenten Bergen Kommune 1/1 Prosjekt nr. Innhold: Luftbehandling, A Rev. Dato Tegnet Kontr. Godkj. Revideringen gjelder RIV Kontr. Godkj. Dato: Filnavn: FT pdf Rev. 0

8 FUNKSJONSBESKRIVELSE Anlegg: BERGEN KOMMUNE Permanenten Vår ref. System: Dato Luftbehandling Anlegget dekker arealer kontor og kaffe/restaurant, og er plassert i 5. etg. Anlegget består av filter i inntak og avtrekk. Spjeld i inntak og avkast. Roterende veksler. Elektrisk varmebatteri, mengderegulert. Frekvensstyrte vifter for tilluft og avtrekk. Befuktning og omluft. STYRING: REGULERING Tilluftsvifte har venderfunksjon AV/PÅ/AUTO. I posisjon AUTO styres viften av tidsfunksjon i undersentral og trykkføler RP40 opprettholder konstant trykk. Avtrekksvifte JV50 er forriglet med Tilluftsvifte JV40 og hastighetsreguleres via RP50 for opprettholdelse av konstant trykk. Frostvernet skal ha manuell reset. Spjeldmotor åpner/lukker tidsforsinket ved start/stopp av JV50. Spjeldmotor åpner/lukker tidsforsinket ved start/stopp av JV40. Trykkvakt QP41 starter avisning dersom trykkfall overstiger innstilt verdi. Rotorens turtall reguleres ned mens avisning pågår. Begge viftene er i drift. Røykdetektor RY40 stopper tilluftsviften og veksleren og starter avtrekksviften. Overstyrer andre signal. Brannsignal overstyrer tilluft- og avtrekksvifte. Regulering ved varmebehov: Temperaturgiver RT43 i tilluftskanal styrer via temperaturregulator i undersentral, gjenvinnerens frekvensomformer, temperaturregulator RT45 i varmebatteri i sekvens slik at ønsket temperatur opprettholdes. Befukter stenger, gjenvinner øker pådrag, forvarmebatteri legger inn varmetrinn. Tilluftstemperatur skal kunne være utekompensert, men til vanlig innstilt på konstant temperatur. MELDING: Tilluftsvifte: Drift, feilmelding og pådrag indikeres. Avtrekksvifte: Drift, feilmelding og pådrag indikeres. Trykkvakt filter indikerer filterskift og trykkfall. Trykkvakt veksler indikerer avriming av veksler. Trykkføler RP40 indikerer svikt i tilluftsmengden. Trykkføler RP41 indikerer svikt i avtrekksmengden. Reguleringsventiler SB40 indikerer posisjon. Temperaturene RT40, RT41, RT42, RT50 og RT51 benyttes for beregning av virkningsgrad og informasjon.

9

10 Automatiseringsanlegg - Sentral driftskontroll Bygnings nr. - HOVEDSENTRAL Utstyr Anleggs type Undersentral Undersentral / PLS nr. Automatikk/EL-tavler (Hovedmaskin - Terminalutstyr - Skrivere) Inngang Utgang Effekt Styring Måling Melding Program. funksj. Anmerkning Objekt nr. Puls (PPI) Frekvens/puls Instrumenter Av - På Hastighet 1/1 Hastighet 1, 2/3 og 1/3 Hast.reg. frekvensstyrt Modulerende Temperatur Energi (kwh) Luftmengde (m3/h) Effekt (kw) Trykk (Pa) Drift Feil - 1.prior. Feil - 2.prior. Driftstid Posisjon Endebryter Tidsprogram Forrigl.-sekv.oppstart Lav alarmgrense Høy alarmgrense Behovstyrt Optimal. program Skalverdi Effekt begr.program Inngår i temp. reg. Inngår i annen leveranse Inngår i SD- leveransen, monteres av SD-entrep. Objektbeskrivelse kw A=Automatikk V=Ventilasjon R=Rørentreprenør E=Elektroentreprenør Tilluftsvifte JV40 X X Røykføler overstyrer vifte V Avtrekksvifte JV50 X X Røykføler overstyrer vifte V Spjeldmotor KA40 1 X x Spjeldmotor KA50 1 X x Spjeldmotor KA60 1 X Omluftsspjeld x Frekvensomformer LR X X X X X X X Trykk reg. x Frekvensomformer LR X X X X X X X Trykk reg. x Frekvensomformer LR X X X X X X X Trykk reg. x Filtervakt QD40 1 X X X X x Filtervakt QD50 1 X X X X x Trykkvakt QP41 1 X X X Avriming x Rotorvakt QR X X X X X x Differansetrykkmåler RD40 1 X X X X x Differansetrykkmåler RD50 1 X X X X x Luftmengdemåler RF40 X Fiktiv. RD40 + k-faktor x Luftmengdemåler RF50 X Fiktiv. RD40 + k-faktor x Trykkgiver RP40 1 X X X X Trykk reg. x Trykkgiver RP50 1 X X X X Trykk reg. x Temperaturføler RT40 1 X For virkningsgrad x Temperaturføler RT41 1 X For virkningsgrad x Temperaturføler RT42 1 X X X X Avvik alarm x Temperaturføler RT43 1 X X For virkningsgrad x Temperaturføler RT50 1 X X x Temperaturføler RT51 1 X x Røykmelder RY40 1 X X Røykføler stopper JV40 x Toveis reg. ventil SB40 1 X X X R Spjeld SR40 X Fjær tilbake V Spjeld SR50 X Fjær tilbake V Sikkerhetsbryter XQ01 1 X X Bryter for LR40 E Sikkerhetsbryter XQ40 1 X X Bryter for JV40 E Sikkerhetsbryter XQ41 1 X X Bryter for JP40 E Befukter LU40 Eksisterende V Sikkerhetsbryter XQ50 1 X X Bryter for JV50 E Fuktighetsgiver RH40 V Fuktighetsgiver RH50 V Bryter i tavlefront 2 X AV/PÅ/AUTO anlegg Sum I / O signaler Prosjekt: Oppdragsgiver: Blad Funksjontabell Permanenten Bergen Kommune 1/1 Prosjekt nr. Innhold: Luftbehandling, A Rev. Dato Tegnet Kontr. Godkj. Revideringen gjelder RIV Kontr. Godkj. Dato: Filnavn: FT pdf Rev. 0

11 FUNKSJONSBESKRIVELSE Anlegg: BERGEN KOMMUNE Permanenten Vår ref. System: Dato Luftbehandling Anlegget dekker arealer utstilling og magasin, og er plassert i 4.etg. Anlegget består av filter i inntak og avtrekk. Spjeld i inntak og avkast. Roterende veksler. Elektrisk varmebatteri, mengderegulert. Frekvensstyrte vifter for tilluft og avtrekk. Befuktning og omluft. STYRING: REGULERING Tilluftsvifte har venderfunksjon AV/PÅ/AUTO. I posisjon AUTO styres viften av tidsfunksjon i undersentral og trykkføler RP40 opprettholder konstant trykk. Avtrekksvifte JV50 er forriglet med Tilluftsvifte JV40 og hastighetsreguleres via RP50 for opprettholdelse av konstant trykk. Frostvernet skal ha manuell reset. Spjeldmotor åpner/lukker tidsforsinket ved start/stopp av JV50. Spjeldmotor åpner/lukker tidsforsinket ved start/stopp av JV40. Trykkvakt QP41 starter avisning dersom trykkfall overstiger innstilt verdi. Rotorens turtall reguleres ned mens avisning pågår. Begge viftene er i drift. Røykdetektor RY40 stopper tilluftsviften og veksleren og starter avtrekksviften. Overstyrer andre signal. Brannsignal overstyrer tilluft- og avtrekksvifte. Regulering ved varmebehov: Temperaturgiver RT43 i tilluftskanal styrer via temperaturregulator i undersentral, gjenvinnerens frekvensomformer, temperaturregulator RT45 i varmebatteri i sekvens slik at ønsket temperatur opprettholdes. Befukter stenger, gjenvinner øker pådrag, forvarmebatteri legger inn varmetrinn. Tilluftstemperatur skal kunne være utekompensert, men til vanlig innstilt på konstant temperatur. Omluftskjøring: Anlegget kjøres på omluft når ingen personer er til stede i lokalene og aggregatet må gå for å opprettholde nødvendig temperatur- og fuktighetsnivå. Startes opp på signal fra tilstedeværelsesfølere hvis bevegelse har vært fraværende i mer enn 30 minutter og varmebatteri eller befukter kaller på respektive varme eller befuktning. Befuktning skal aldri benyttes når anlegget går på omluft. Befuktning: Fuktføler i kanalen styrer via befukterens regulator. Nødvendig fuktighetstilførsel oppnås ved at tilluften i forkant oppvarmes slik at spesifisert duggpunkt etter befukter oppnås. Modulerende regulering sørger for opprettholdelse av stabilt fuktighetsnivå i rommet. Maksbegrenser skal hindre kondensrisiko i tilluftskanal.

12 FUNKSJONSBESKRIVELSE MELDING: Tilluftsvifte: Drift, feilmelding og pådrag indikeres. Avtrekksvifte: Drift, feilmelding og pådrag indikeres. Trykkvakt filter indikerer filterskift og trykkfall. Trykkvakt veksler indikerer avriming av veksler. Trykkføler RP40 indikerer svikt i tilluftsmengden. Trykkføler RP41 indikerer svikt i avtrekksmengden. Reguleringsventiler SB40 indikerer posisjon. Temperaturene RT40, RT41, RT42, RT50 og RT51 benyttes for beregning av virkningsgrad og informasjon.

13

14 Automatiseringsanlegg - Sentral driftskontroll Bygnings nr. - HOVEDSENTRAL Utstyr Anleggs type Undersentral Undersentral / PLS nr. Automatikk/EL-tavler (Hovedmaskin - Terminalutstyr - Skrivere) Inngang Utgang Effekt Styring Måling Melding Program. funksj. Anmerkning Objekt nr. Puls (PPI) Frekvens/puls Instrumenter Av - På Hastighet 1/1 Hastighet 1, 2/3 og 1/3 Hast.reg. frekvensstyrt Modulerende Temperatur Energi (kwh) Luftmengde (m3/h) Effekt (kw) Trykk (Pa) Drift Feil - 1.prior. Feil - 2.prior. Driftstid Posisjon Endebryter Tidsprogram Forrigl.-sekv.oppstart Lav alarmgrense Høy alarmgrense Behovstyrt Optimal. program Skalverdi Effekt begr.program Inngår i temp. reg. Inngår i annen leveranse Inngår i SD- leveransen, monteres av SD-entrep. Objektbeskrivelse kw A=Automatikk V=Ventilasjon R=Rørentreprenør E=Elektroentreprenør Tilluftsvifte JV40 5,5 X X Røykføler overstyrer vifte V Avtrekksvifte JV50 5,5 X X Røykføler overstyrer vifte V Spjeldmotor KA40 1 X x Spjeldmotor KA50 1 X x Spjeldmotor KA60 1 X Omluftsspjeld x Frekvensomformer LR X X X X X X X X x Frekvensomformer LR X X X X X X X X X x Frekvensomformer LR X X X X X X X X X x Filtervakt QD40 1 X X X X x Filtervakt QD50 1 X X X X x Trykkvakt QP01 1 X X X x Trykkvakt QP40 1 X X X x Rotorvakt QR01 1 X X x Differansetrykkmåler RD40 1 X X X X x Differansetrykkmåler RD50 1 X X X X x Luftmengdemåler RF40 X Fiktiv. RD40 + k-faktor x Luftmengdemåler RF50 X Fiktiv. RD40 + k-faktor x Trykkgiver RP40 1 X x Trykkgiver RP50 1 X x Temperaturføler RT007 1 X X Felles uteføler A Temperaturføler RT40 1 X For virkningsgrad x Temperaturføler RT41 1 X For virkningsgrad x Temperaturføler RT42 1 X x Temperaturføler RT43 1 X X X X Avvik alarm x Temperaturføler RT50 1 X x Temperaturføler RT51 1 X x Temperaturføler RT52 1 X x Røykmelder RY40 1 X X Røykføler stopper JV40 x Toveis reg. ventil SB40 1 X X X R Spjeld SS40 X Fjær tilbake V Spjeld SS50 X Fjær tilbake V Urbryter / Timer XO01 1 X X Overtidsbryter. Inkl skap x Sikkerhetsbryter XQ01 1 X X Bryter for LX01 E Sikkerhetsbryter XQ40 1 X X Bryter for JV40 E Sikkerhetsbryter XQ41 1 X X Bryter for JP40 E Sum I / O signaler Prosjekt: Oppdragsgiver: Blad Funksjontabell Permanenten Bergen Kommune 1/1 Prosjekt nr. Innhold: Luftbehandling, A Rev. Dato Tegnet Kontr. Godkj. Revideringen gjelder RIV Kontr. Godkj. Dato: Filnavn: FT pdf Rev. 0

15 FUNKSJONSBESKRIVELSE Anlegg: BERGEN KOMMUNE Permanenten Vår ref. System: Dato Luftbehandling Anlegget dekker arealer sølvskatten butikk og formidlingsrom, og er plassert i 5.etg. Anlegget består av filter i inntak og avtrekk. Spjeld i inntak og avkast. Roterende veksler. Elektrisk varmebatteri, mengderegulert. Frekvensstyrte vifter for tilluft og avtrekk. Befuktning og omluft. STYRING: REGULERING Tilluftsvifte har venderfunksjon AV/PÅ/AUTO. I posisjon AUTO styres viften av tidsfunksjon i undersentral og trykkføler RP40 opprettholder konstant trykk. Avtrekksvifte JV50 er forriglet med Tilluftsvifte JV40 og hastighetsreguleres via RP50 for opprettholdelse av konstant trykk. Frostvernet skal ha manuell reset. Spjeldmotor åpner/lukker tidsforsinket ved start/stopp av JV50. Spjeldmotor åpner/lukker tidsforsinket ved start/stopp av JV40. Trykkvakt QP41 starter avisning dersom trykkfall overstiger innstilt verdi. Rotorens turtall reguleres ned mens avisning pågår. Begge viftene er i drift. Røykdetektor RY40 stopper tilluftsviften og veksleren og starter avtrekksviften. Overstyrer andre signal. Brannsignal overstyrer tilluft- og avtrekksvifte. Regulering ved varmebehov: Temperaturgiver RT43 i tilluftskanal styrer via temperaturregulator i undersentral, gjenvinnerens frekvensomformer, temperaturregulator RT45 i varmebatteri i sekvens slik at ønsket temperatur opprettholdes. Befukter stenger, gjenvinner øker pådrag, forvarmebatteri legger inn varmetrinn. Tilluftstemperatur skal kunne være utekompensert, men til vanlig innstilt på konstant temperatur. MELDING: Tilluftsvifte: Drift, feilmelding og pådrag indikeres. Avtrekksvifte: Drift, feilmelding og pådrag indikeres. Trykkvakt filter indikerer filterskift og trykkfall. Trykkvakt veksler indikerer avriming av veksler. Trykkføler RP40 indikerer svikt i tilluftsmengden. Trykkføler RP41 indikerer svikt i avtrekksmengden. Reguleringsventiler SB40 indikerer posisjon. Temperaturene RT40, RT41, RT42, RT50 og RT51 benyttes for beregning av virkningsgrad og informasjon.

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall INNHOLDSFORTEGNELSE System informasjon... 2 Ventilasjon... 2 Driftsinformasjon... 3 Ventilasjon... 3 Styring lokalt... 3 Styring via Sd-anlegget... 3 Forriglinger... 4 Driftsignaler... 4 Alarmer... 4 Temperaturregulering...

Detaljer

LUFTBEHANDLINGSANLEGG

LUFTBEHANDLINGSANLEGG Nr. 360.001 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 1 A - GENERELL ORIENTERING OM ANLEGGET Systemet ventilerer følgende arealer: kontorer, fotorom, kantine, ekspedisjon og møterom. Det består av følgende komponenter: motorstyrt

Detaljer

LUFTBEHANDLINGSANLEGG

LUFTBEHANDLINGSANLEGG Nr. 360.001 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 1 A - GENERELL ORIENTERING OM ANLEGGET Systemet ventilerer følgende arealer: kontorer, fotorom, kantine, ekspedisjon og møterom. Det består av følgende komponenter: motorstyrt

Detaljer

SWECO Norge AS. Funksjonsbeskrivelse. Automasjon for Paviljong

SWECO Norge AS. Funksjonsbeskrivelse. Automasjon for Paviljong SWECO Norge AS Funksjonsbeskrivelse Automasjon for Paviljong Dato: 10.03.2014 Funksjonstekster for prosjektet Dato:10.03.2014 Side av 1 av 8 Innholdsfortegnelse Orientering....2 Endringer...2 BE Beregninger

Detaljer

Elektroinstallasjon Kabler fra 434 fordelinger (Kun tilbudsgrunnlag)

Elektroinstallasjon Kabler fra 434 fordelinger (Kun tilbudsgrunnlag) 434.nnn 520.001 Kommunikasjonskabler mellom hovedsentral og undersentraler Gjennomsnittlig lengde er pr. undersentral Kabel mellom hovedsentral og og for hovedsentral. (antall= ant. US+1 434.nnn 520.001

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Sandnes Helsesenter 05 TELE OG AUTOMATISERING 56 Automatiseringsanlegg 564 Automatikkutstyr

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Sandnes Helsesenter 05 TELE OG AUTOMATISERING 56 Automatiseringsanlegg 564 Automatikkutstyr Dato: 17.09.2012 Side 05.56-1 564. AUTOMATIKKUTSTYR.00 Generelt Dette kapittel omfatter all nødvendig automatikk for å oppnå beskrevet funksjon..01 Ved uttak av egnet utstyr skal det tas hensyn til at

Detaljer

Eilert Sundts Hus B, 2"4 Etasje

Eilert Sundts Hus B, 24 Etasje Forside Prosjekttittel: Eilert Sundts Hus, 2"4 Etasje Tittel: Kapasitets og Instrumenters skjema 01 13.05.2013 TILUDSGRUNNLG DKU HY HY Revisjon Dato Revideren gjelder Laget Kontrollert Godkjent Leverandørs

Detaljer

Komponenttabell lokal automatikk

Komponenttabell lokal automatikk faser 434.nnn 520.001 Kommunikasjonskabler mellom hovedsentral og undersentraler Kabel mellom hovedsentral og 434.nnn 520.001 KX1nn undersentraler 5 e e LIYCY 2x2 434.nnn 434.001 Underfordelinger 434 overspenningsvern

Detaljer

KOMPONENT OG FUNKSJONSTABELL

KOMPONENT OG FUNKSJONSTABELL stid sindikering /posisjon Forriglet over komponent PLASSERING: GRENSESN. STYRT FOR- Teknisk rom 2. etasje MATRISE AV RIGLING 320.001 Varme hovedkurs Varmepumpe / tilskudd kjel BREVIK OPPVEKSTSENTER -

Detaljer

370 Kjøleanlegg 370.01 Isvann

370 Kjøleanlegg 370.01 Isvann TAG.NR KOMPONENT PLASSERING FABRIKAT / TYPE KAPASITET/DATA FUNKSJON GENERELL INFO for system 370.01, 370.02 og 360.01: Forsvarsbygg ønsker ikke at alle brukere av SD-anlegget skal kunne endre set-punkt

Detaljer

Innholdsfortegnelse for dette skjema: Elektriske koblingsskjema for ventilasjonsaggregat

Innholdsfortegnelse for dette skjema: Elektriske koblingsskjema for ventilasjonsaggregat Elektriske koblingsskjema for ventilasjonsaggregat Aggregatprodusent prosjektnavn Aggregatprodusent ordrenummer Anleggsadresse Innholdsfortegnelse for dette skjema: nr. Innhold Forside Flytskjema Hovedstrøm

Detaljer

2.00 SYSTEMOVERSIKT. Halden Automasjon

2.00 SYSTEMOVERSIKT. Halden Automasjon 2.00 SYSTEMOVERSIKT KAPITEL INNHOLD 2.01 ORIENTERING OM ANLEGGET 2.02 FLYTSKJEMA SYSTEM 320 2.03 SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEM 320 2.04 FLYTSKJEMA SYSTEM 360.01 2.05 SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEM 360.01 2.01 ORIENTERING

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

Kampen skole, funksjonsbeskrivelse

Kampen skole, funksjonsbeskrivelse Kampen skole, funksjonsbeskrivelse Versjon A Dato: 31.01.2014 Innhold Generelt... 2 Sanitæranlegg... 2 Varmtvann... 2 System =310.100... 2 System =310.200... 3 Varmeanlegg:... 4 Radiatorkurs... 4 Gulvvarme...

Detaljer

Innholdsfortegnelse for dette skjema: Elektriske koblingsskjema for ventilasjonsaggregat

Innholdsfortegnelse for dette skjema: Elektriske koblingsskjema for ventilasjonsaggregat Elektriske koblingsskjema for ventilasjonsaggregat Aggregatprodusent prosjektnavn Aggregatprodusent ordrenummer Anleggsadresse Innholdsfortegnelse for dette skjema: nr. Innhold Forside Flytskjema Hovedstrøm

Detaljer

Innholdsfortegnelse for dette skjema: Elektriske koblingsskjema for ventilasjonsaggregat

Innholdsfortegnelse for dette skjema: Elektriske koblingsskjema for ventilasjonsaggregat Elektriske koblingsskjema for ventilasjonsaggregat Aggregatprodusent prosjektnavn Aggregatprodusent ordrenummer Anleggsadresse Innholdsfortegnelse for dette skjema: nr. Innhold Forside Flytskjema Hovedstrøm

Detaljer

DVCompactE. Innholdsfortegnelse for dette skjema: Elektriske koblingsskjema for ventilasjonsaggregat

DVCompactE. Innholdsfortegnelse for dette skjema: Elektriske koblingsskjema for ventilasjonsaggregat Elektriske koblingsskjema for ventilasjonsaggregat Aggregatprodusent prosjektnavn Aggregatprodusent ordrenummer Anleggsadresse Innholdsfortegnelse for dette skjema: nr. Innhold Forside Flytskjema Hovedstrøm

Detaljer

Protokoller 19. mar. 2012

Protokoller 19. mar. 2012 Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr.: 10007110 Protokoller 19. mar. 2012 01. Innregulering system 360.01 02. Innregulering system 360.05-06 03. Innregulering system 360.08

Detaljer

Nordlåna Røstad målinger og dokumentasjon

Nordlåna Røstad målinger og dokumentasjon Nordlåna Røstad målinger og dokumentasjon Hans Martin Mathisen Avdeling Energiprosesser 2004-12-03 1 Kontorbygg med hybrid ventilasjon som case 2 Ventilasjon, prinsipp Tilluftskasse med perforert front.

Detaljer

Oppdragsgiver: Sykehuset innlandet Prosjektnavn: Hamar - kreftenheten Opprinnelig dato. Fag: Automasjon Prosjektnr.

Oppdragsgiver: Sykehuset innlandet Prosjektnavn: Hamar - kreftenheten Opprinnelig dato. Fag: Automasjon Prosjektnr. Oppdragsgiver: Sykehuset innlandet Prosjektnavn: Hamar - kreftenheten Fag: Automasjon Prosjektnr.: 338780 Dato: Antall sider 07.02.2013 Opprinnelig dato Revisjon Revisjonsdato Dokumentnr. Tittel V-560

Detaljer

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK ORIGOBYGGET RENOVERING Prosjektnummer Sweco: 356970 Dato Oppdragsgiver: Navn Firma Fork. Anmerkning Tilbydere Kopi til: Utarbeidet av: Svein Solvang Sweco SS I dette vedlegget beskrives funksjoner og omfang

Detaljer

Hadsel kommune F02. Sykehjem - varmeanlegg. Entreprise: K400 - El-installasjon Funksjonsbeskrivelser og tabeller

Hadsel kommune F02. Sykehjem - varmeanlegg. Entreprise: K400 - El-installasjon Funksjonsbeskrivelser og tabeller F02 02.03.2016 Tilbudsdokument Endret Funksjonstabell TP TØ TØ F01 29.05.2015 Tilbudsdokument TP TØ TØ Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin 5 Instruktion RM 400.doc INSTRUKSJON FOR REGULERINGSMODUL RM400 Allment : RM400 er en tilleggsmodul for regulering av kjølemaskin. Til sammen med hovedkortet

Detaljer

Automatikkskjema for:

Automatikkskjema for: 5 9 0 Automatikkskjema for: ANLEGGSNAVN SYSEM PROSJEKNUMMER P00 PROSJEKLEDER ech.0,.0,.0 ANLEGGSNR. o00 058 Oslo elefon: 98 5 70 0VAC: Svart og Blå (Blå som L eller N) VAC: Hvit (G) og Grå (G0) VDC: Rød

Detaljer

Automasjon. Brukermanual for Corrigo Regulator. Enklere, tryggere og rimeligere

Automasjon. Brukermanual for Corrigo Regulator. Enklere, tryggere og rimeligere Automasjon Brukermanual for Corrigo Regulator Enklere, tryggere og rimeligere Tabell for standard reguleringssystem som kan velges, tilpasset hvert enkelt anleggs behov for styring og overvåkning. Anlegg:

Detaljer

Oversikt for aggregat nr: 1

Oversikt for aggregat nr: 1 Side 1 Oversikt for aggregat nr: 1 Aggregatstørrelse 30 Aggregatbredde 1570 mm Vekt 750 kg DVCompact luftbehandlingsaggregat med fullintegrert automatikk - basert på Systemair E56 regulator Tilluft Fraluft

Detaljer

1.0 REVISJONSKOMMENTAR... 4 2.0 ORIENTERING OM SD-ANLEGG... 5 3.0 PROSJEKTERING, KOORDINERING OG GJENNOMFØRING AUTOMATIKKENTREPRISE...

1.0 REVISJONSKOMMENTAR... 4 2.0 ORIENTERING OM SD-ANLEGG... 5 3.0 PROSJEKTERING, KOORDINERING OG GJENNOMFØRING AUTOMATIKKENTREPRISE... NR KS50001 Trondheim eiendom Lagret som: KS50001 Dato godkjent: 04.01.2016 Revisjon: 6.1 Kvalitetssystem Filformat: pdf Utført av: Ketil Hansen Side: 1 av 81 Innhold 1.0 REVISJONSKOMMENTAR... 4 2.0 ORIENTERING

Detaljer

Side 7.56. 1 VVS-anlegg Automatikkanlegg og Tavler 01.06.2015

Side 7.56. 1 VVS-anlegg Automatikkanlegg og Tavler 01.06.2015 7.56. 1 1.01PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

System: Ved varierende kjølebehovet skal det være mulig å kombinere flere drifts scenarier.

System: Ved varierende kjølebehovet skal det være mulig å kombinere flere drifts scenarier. Norges bank System: 350.01 Kjøle hovedkurs 350.02 - Kjøletårn-kondensatorkurs Prosjektnr. : 10220 Skjema : V60 01M Oppr dato : 22.06.2012 Utført. av: RBA Kontr.av Rev dato: Utført. av: Rev. Nr: SYSTEM

Detaljer

Drøbak Trafikkstasjon. Funktab KAPASITETS- OG

Drøbak Trafikkstasjon. Funktab KAPASITETS- OG KAPASITETS- OG DIMENSJONERINGS- OG KOMPONENT BETINGELSER FUNKSJONSTABELL SPENNING - VOLT 230V Tavle nr: Kapasitet Trykk / kraft Lokal Driftskontroll / SD Rambøll Norge AS - Oslo Plassering Tavle I O Hoffsveien

Detaljer

Grensesnittsbeskrivelse for inst., vent. og rør

Grensesnittsbeskrivelse for inst., vent. og rør Leveres/monteres : a= Aut.., e= El.entr. v= Vent., r=rør., y= Annen, x=eksist. n n Generelt vedr. montering og levering komponenter n a e Alle komponenter levert automatikkentreprenør som skal monteres

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON - FORSIDE DOKUMENTBESKRIVELSE TELE OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER KABELLISTE TELEFORDELING =515.17 1706 MELLOMGANG PLAN 1 1 25.01.2013 ANBUDSTEGNING JOST HS HS UTARBEIDET KONTR.

Detaljer

QF40_D1 Luftvakt tilluft X Av/På

QF40_D1 Luftvakt tilluft X Av/På 36 Ventilasjonsanlegg. Ventilasjon vannbåret varme. RP40_PV rykk i tilluftskanal X Pa RP50_PV rykk i fraluftskanal X Pa R90_MV emp. i inntak X C R40_PV emp. i behandlet tilluft X C R50_MV emp. i samlet

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON - FORSIDE DOKUMENTBESKRIVELSE TELE OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER KABELLISTE TELEFORDELING =515.17 1706 MELLOMGANG PLAN 1 1 25.01.2013 ANBUDSTEGNING JOST HS HS UTARBEIDET KONTR.

Detaljer

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A VE 05 Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE05 og VE06. VE05 betjener lokaler

Detaljer

NYHET. Ventilasjonsenhet CAD. Håndbok, instruksjon, samsvarserklæring... på www.covent.no. HØYEFFEKTIV ROTERENDE ENERGIGJENVINNER 200 til 3500 m3/t

NYHET. Ventilasjonsenhet CAD. Håndbok, instruksjon, samsvarserklæring... på www.covent.no. HØYEFFEKTIV ROTERENDE ENERGIGJENVINNER 200 til 3500 m3/t Høykvalitetsdesign Dobbelt panel 50 mm Med eller uten integrert batteri Høyeffektive kammervifter EC-motorer med lavt forbruk Integrert CORRIGO-styring med berøringsskjerm Varmeeffektivitet opp til 84

Detaljer

Prosjektanvisning. for. Bygningsautomatisering i detaljprosjektert anlegg

Prosjektanvisning. for. Bygningsautomatisering i detaljprosjektert anlegg Prosjektanvisning for Bygningsautomatisering i Porsgrunn kommune Dokumentnr.: Revisjonsnr. : Dato: 25.2.2015 Prosjektanvisning bygningsautomatisering Side 2 av 77 Innholdsfortegnelse 01 Orientering...

Detaljer

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE01, VE02, VE03, VE04. System nr Betjener Luftmengde

Detaljer

KROER SKOLE, NOTAT FRA VISUELL INSPEKSJON AV VENTILASJONSANLEGG. Tilstede: Servicetekniker Stian Dubhavn Klima og byggservice AS

KROER SKOLE, NOTAT FRA VISUELL INSPEKSJON AV VENTILASJONSANLEGG. Tilstede: Servicetekniker Stian Dubhavn Klima og byggservice AS Side 1 av 3 KROER SKOLE, NOTAT FRA VISUELL INSPEKSJON AV VENTILASJONSANLEGG. Dato: 16.01.2014 Tilstede: Servicetekniker Stian Dubhavn Klima og byggservice AS Prosjektleder Tor Gaarder Klima og Byggservice

Detaljer

Drammen Kommune SIGNALLISTE. Se siste side. 1 2013-08-14 Typisk Typisk-01 1 av 9

Drammen Kommune SIGNALLISTE. Se siste side. 1 2013-08-14 Typisk Typisk-01 1 av 9 Merknader: NB! VIKTIG INFORMASJON Utskrift: 6. august 203, kl. 2:4 isjon: isjonstekst: Godkj.:. Dato: Sign.: Kontr.: pumpestasjon avløp 203-08-4 PH PH PH Signallisten gir signalomfanget for en typisk pumpestasjon

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE AUTOMATIKK/SD ANLEGG ENDRINGER/PRESISERINGER

NORGES IDRETTSHØGSKOLE AUTOMATIKK/SD ANLEGG ENDRINGER/PRESISERINGER NORGES IDRETTSHØGSKOLE AUTOMATIKK/SD ANLEGG ENDRINGER/PRESISERINGER Endringer i Automatikk. Post 8.1 Dette utgår: 02.15.5.61 Prefabrikkerte rom 3 stykk prefabrikkerte kjøle- og fryse skal knyttes opp mot

Detaljer

Albatros L50. Albatros L50 Kryss Albatros L50 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros L50. Albatros L50 Kryss Albatros L50 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Kryss Kryss W Kryss: Art. nr. 14680 Kryss W: Art. nr. 14685 Bruksområde er beregnet for rehabilitering og mindre næringsbygg for plassering i teknisk rom. Produktbeskrivelse er konstruert for å gi optimal

Detaljer

Database. Funksjonsbeskrivelser K501. Bygningsautomatisering

Database. Funksjonsbeskrivelser K501. Bygningsautomatisering 1 Database Funksjonsbeskrivelser K501 Bygningsautomatisering 2 Innholdsfortegnelse BE Beregninger som skal vises i aktuelle prosessbilder.... 3 KA601 Brannspjeld styrt av brannvarslingsentral. Automatisk

Detaljer

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT QUATTRO KOMPAKTAGGREGAT MED INNEBYGD FUNKSJONSSTYRING. Quattro. Oversikt betjeningstablå/alarmer og feilsøking.

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT QUATTRO KOMPAKTAGGREGAT MED INNEBYGD FUNKSJONSSTYRING. Quattro. Oversikt betjeningstablå/alarmer og feilsøking. KOMPAKTAGGREGAT MED INNEBYGD FUNKSJONSSTYRING Quattro Oversikt betjeningstablå/alarmer og feilsøking. Igangkjøring, drift og vedlikehold. :\Quattro_betjeningstablå.doc 16.06.03 Side 1 SIDEOVERSIKT Betjeningstablå:

Detaljer

Prosjekt: TONSENHAGEN SKOLE - LUFTBEHANDLINGSANELGG 56 Automatisering 563 Romregulering Dato: Side

Prosjekt: TONSENHAGEN SKOLE - LUFTBEHANDLINGSANELGG 56 Automatisering 563 Romregulering Dato: Side Dato: 05.03.2013 Side 56563-1 1 D563 AUTOMATIKK / SD ANLEGG / ROMREGULERING Det skal i Tonsenhagen skole i klasserom og flerbruksrom monteres inn utstyr for romregulering, basert på temperatur og CO 2.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Oslo fengsel

Innholdsfortegnelse. Oslo fengsel Funksjonstekster for prosjektet Dato:06.09.2013 Side av 1 av 16 Innholdsfortegnelse Orientering....2 BE Beregninger som skal vises i aktuelle prosessbilder....3 Eksempel på sammensatt funksjonsbeskrivelse...11

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

Miniaggregater. Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC. Driftsinstruks

Miniaggregater. Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC. Driftsinstruks Miniaggregater Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC Driftsinstruks 1 INNHOLD Generell informasjon 2 Byggemål 3 Sikkerhetsinstruksjoner 3 Montasjeanvisning 4 Elektrisk tilkobling 4

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal

lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fullt potensial... Enkelt design... Enkel prosjektering... Lavt energiforbruk... Neste generasjon VAV Bruk av VAV systemer i moderne

Detaljer

Grensesnittsbeskrivelse for vent.entreprise..

Grensesnittsbeskrivelse for vent.entreprise.. Leveres/monteres : a= Aut.., v= Vent., r=rør., y= Annen, x=eksist. n n n n a v Alle komponenter levert som skal monteres i eller på ventilasjonskanaler eller ventilasjonsaggregater og som er vist på systemskjemaer

Detaljer

Løsning til eksamen i Side 1 av 8 FV (FV) Figur 1: Systemskisse

Løsning til eksamen i Side 1 av 8 FV (FV) Figur 1: Systemskisse Løsning til eksamen i Side 1 av 8 Fag 607 VVS-teknikk Eksamen 7. mai 1999 Oppgave A (40%) Løsningsforslag a) Systemskisse S Viftevakt Frostvakt 9 Filtervakt Avtrekk Rist F LF Rom 8 Filtervakt Viftevakt

Detaljer

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal 94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000 Brukerveiledning Håndterminal Innhold 1. Knapper og funksjoner... 3 2. Betjening av håndterminalen...4 Innstillinger 2.1 Språk... 5 2.2 Dagprogram... 5 2.3 Ukeprogram...

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

Modell for funksjonskontroll

Modell for funksjonskontroll Avslutningsseminar PFK-prosjektet 17. januar 2013, Oslo Modell for funksjonskontroll Professor Vojislav Novakovic, Dr.ing. NTNU-SINTEF Innhold 1. Utviklingshistorikk for modellen 2. Faser i byggets livsløp

Detaljer

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett + + Varmepumpe og kjøle i ett Den reversible varmepumpen ThermoCooler HP kan integreres i våre Envistar Flex-er. Alle delene til den reversible varmepumpen er innebygd i en moduldel som plasseres i ventilasjonset.

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Automatikk for ventilasjonsaggregater m/sp400 panel. Basisdokumentasjon. Versjon 1.0 94237N-01 2005-06

Automatikk for ventilasjonsaggregater m/sp400 panel. Basisdokumentasjon. Versjon 1.0 94237N-01 2005-06 -01 2005-06 Automatikk for ventilasjonsaggregater m/ Versjon 1.0 Basisdokumentasjon Dokumentasjonen er for både frekvensstyrte vifter og for aggregater med traforegulering av viftehastigheter Innhold 1

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

RIV-DOK-004. Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444

RIV-DOK-004. Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444 511990-RIV-DOK-004 Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444 Grindbakken skole Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Denne redegjørelse omhandler dokumentasjon av inneklima

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE KJØLEANLEGG UIA

FUNKSJONSBESKRIVELSE KJØLEANLEGG UIA Dokument type Funksjonsbeskrivelse Dato 23.01.2015 FUNKSJONSBESKRIVELSE KJØLEANLEGG UIA FUNKSJONSBESKRIVELSE Revisjon Dato 23.01.2015 Utført av Kurt Haugland Kontrollert av Eirik Birkeland Godkjent av

Detaljer

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper Systeminndeling Eksempler på løsninger og prosjekterfaring Vidar Olsen Asplan Viak Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE POGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for

Detaljer

Tilkobling av lokalt automatikk mot Toppsystemet.

Tilkobling av lokalt automatikk mot Toppsystemet. 501582 Tanum kirkesenter Vedlegg V2c Tilkobling av lokalt automatikk mot Toppsystemet. Objektet som omfattes av denne leveransen skal være autonom. Det vil si at alle automatikkfunksjonene på objektet

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT NO.TBIQ2480.130225 Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Generelt IQnomic brukes til ekstrafunksjoner med inn- og utganger som ikke er standard på aggregatets styreenhet. 2. Installasjon

Detaljer

Oversikt for aggregat nr: 1, DVCompactE 80

Oversikt for aggregat nr: 1, DVCompactE 80 Side 1 Oversikt for aggregat nr: 1, DVCompactE 80 Aggregatstørrelse 80 Aggregatbredde 2470 mm Vekt 2094 kg DVCompactE luftbehandlingsaggregat med fullintegrert automatikk - basert på Systemair E56 regulator

Detaljer

BEHOVSSTYRT PARTNER for samarbeid og resultat. Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel.

BEHOVSSTYRT PARTNER for samarbeid og resultat. Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel. BEHOVSSTYRT PARTNER for samarbeid og resultat Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel. BEHOVSSTYRT PARTNER for samarbeid og resultat Hamar Bergen Klimax Luft ble etablert i 2006 for design, import

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBPA5.111 Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en

Detaljer

DVCompact. Setter ny standard for ventilasjonsaggregater

DVCompact. Setter ny standard for ventilasjonsaggregater Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Brann- og sikkerhetsventilasjon Boligventilasjon DVCompact Setter ny standard for ventilasjonsaggregater 2 DVCompact DVCompact setter ny standard DVCompact

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Oversikt for aggregat nr: 6

Oversikt for aggregat nr: 6 Produktutvalgsprogram SystemairCAD Versjon C2014-11.05.D8 27.02.2015 Oversikt for aggregat nr: 6 DVCompact 20 Tilbudsnummer 971965 Prosjekt Singsaker Skole 2015 Anlegg 360.01 / alt Luft-/viftedata Tilluft

Detaljer

Oversikt for aggregat nr: 4

Oversikt for aggregat nr: 4 Produktutvalgsprogram SystemairCAD Versjon C2014-11.05.D8 24.02.2015 Oversikt for aggregat nr: 4 DVCompact 20 Tilbudsnummer 971965 Prosjekt Singsaker Skole 2015 Anlegg 360.02 1,5 / Gymsal Luft-/viftedata

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

ENERGIVURDERING AV VENTILASJONSANLEGG

ENERGIVURDERING AV VENTILASJONSANLEGG ENERGIVURDERING AV VENTILASJONSANLEGG Oppsummering og anbefalinger Energirådgiver og kompetanseerklæring Ved å fylle ut følgende skjema erklærer energirådgiver seg for å besitte den nødvendige kompetanse

Detaljer

Oversikt for aggregat nr: 1

Oversikt for aggregat nr: 1 Oversikt for aggregat nr: 1 Side 1 Aggregatstørrelse 60 Aggregatbredde 2170 mm Vekt 1985 kg DVMatic luftbehandlingsaggregat med fullintegrert automatikk - basert på Systemair E28 regulator Tilluft Fraluft

Detaljer

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Flexit Albatros 1000-5000 m 3 /h Albatros S10 R for topptilkobling av kanaler Kapasitet S10 R Krav TEK 10 1 000 Krav h85 %, SFP 1,5 650 Ved 200 Pa Automatikk: CS

Detaljer

Vedlegg 7. til. Anskaffelse 10/1651. Rammeavtale for klima- og energitekniske anlegg, herunder også filter for luftbehandlings systemer.

Vedlegg 7. til. Anskaffelse 10/1651. Rammeavtale for klima- og energitekniske anlegg, herunder også filter for luftbehandlings systemer. LØRENSKOG KOMMUNE Vedlegg 7 til Anskaffelse 10/1651 Rammeavtale for klima- og energitekniske anlegg, herunder også filter for luftbehandlings systemer. Kundens detaljinstruks luftbehandling Postadresse:

Detaljer

Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W Albatros L20 Kryss 230 V: Art. nr. 14610 Albatros L20 Kryss V: Art. nr. 14611 Albatros L20 Kryss

Detaljer

Albatros S9 S12. Albatros S 9/12. Skapaggregatserie VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros S9 S12. Albatros S 9/12. Skapaggregatserie VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros S9 S12 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros S 9/12 Skapaggregatserie Bruksområde Albatros S9-S12 er en serie ventilasjonsaggregater i stående skaputførelse som med fordel kan anvendes

Detaljer

Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga

Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22

Detaljer

Forkortelse: A V R E Y X FORRIGLING EFFEKTKREVENDE STYRING AV VENDERSTILLINGER MEL- ( i tavle) KOMPONENTER EFFEKT DING.

Forkortelse: A V R E Y X FORRIGLING EFFEKTKREVENDE STYRING AV VENDERSTILLINGER MEL- ( i tavle) KOMPONENTER EFFEKT DING. Elvegata 19 2609 Lillehammer Tlf.: 61 27 59 00 Tfx.: 61 27 59 15 EFFEKTKREVENDE UTSTYR EL.FORDELING Oppdragnr.: 10465 System nr.: 360.24 REV. DATO: Forkortelse: A V R E Y X FORRIGLING EFFEKTKREVENDE STYRING

Detaljer

Micro Matic Norge Etablert 1969 I 42 ansatte I Hovedkontor i Asker I Omsetning på 229 mill. kr. i 2013

Micro Matic Norge Etablert 1969 I 42 ansatte I Hovedkontor i Asker I Omsetning på 229 mill. kr. i 2013 www.micro-matic.no Micro Matic Norge Etablert 1969 I 42 ansatte I Hovedkontor i Asker I Omsetning på 229 mill. kr. i 2013 Demand Controlled Ventilation DCV: DCV står for Demand Controlled Ventilation og

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Ove Thanke DATO S-32 Strateginotat luftbehandlingsanlegg 36.01 Generelt Forprosjektet inneholder

Detaljer

Prosjektanvisning. Bygningsautomatisering. detaljprosjektert anlegg

Prosjektanvisning. Bygningsautomatisering. detaljprosjektert anlegg Prosjektanvisning Bygningsautomatisering detaljprosjektert anlegg Stokke kommune Dokumentnr.: Revisjonsnr. : Dato: 04.04.2016 Prosjektanvisning bygningsautomatisering Side 2 av 92 Innholdsfortegnelse 01

Detaljer

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykkgiveren brukes i anlegg der man ønsker å oppnå variabel luftmengde ved å holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykkgiveren

Detaljer

kombinasjon med utetempearturstyring Varmrepådrag styrer pumpedrift i Utetemp. avhengig strat/ stopp Ferietemperatur Maksimalvokter

kombinasjon med utetempearturstyring Varmrepådrag styrer pumpedrift i Utetemp. avhengig strat/ stopp Ferietemperatur Maksimalvokter SAK Dato 3.6.1 Varmesental/ fyrom/ energisentral Funksjonstabell ansees som et min. for aktuelle anlegg ENERGISENTRAL Ferieur Utetemp. avhengig strat/ stopp Varmrepådrag styrer pumpedrift i kombinasjon

Detaljer

BLBd ----------------------------------------------------------

BLBd ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Blandeboks for tokanalsystem ---------------------------------------------------------------------- FUNKSJON Blandeboks for blanding av varm og

Detaljer

Energiprogrammet Lindesnes kommune

Energiprogrammet Lindesnes kommune Lindesnes ungdomsskole Energiprogrammet Lindesnes kommune Prosjekt nummer: Prosjekt navn: Kundens navn: Dokument nummer/ navn: 652 Post/ Besøksadresse: Energiprogrammet Lindesnes kommune 652-MB-801 - -

Detaljer

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser.

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. CTVA Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. Når det kan gjøres enkelt da er Covent sitt takmonterte ventilasjonsaggretat tingen! Covent

Detaljer

RIRS 400-700 -1500-1900

RIRS 400-700 -1500-1900 Energieffektiv og behovstilpasset luftbehandling Nyhet RIRS 400-700 -1500-1900 Luftbehandlingsaggregat Kompaktaggregater med toppanslutning Monteringsvennlig Høy virkningsgrad opp til 85% Energieffektive

Detaljer

Bl 1FT! lkbl. lshl. FLYTSKJEMA FOR ANLEGG L0138 on trol. SOLA KUL1U RHUS - SYSTEM 1 VA1/AV1 TAVlE NR.6.: 102 ystem

Bl 1FT! lkbl. lshl. FLYTSKJEMA FOR ANLEGG L0138 on trol. SOLA KUL1U RHUS - SYSTEM 1 VA1/AV1 TAVlE NR.6.: 102 ystem ,- l Y59 1 VGl lkhl D VGV lkf2..... AVKAST _@. OOFT lav1 T tfvl F1L iervakt Bl 1FT! lkbl lbfl 8 @@ ltvl DRFT lkfl lntl T] TL LUFT -- '11 t } 1MV1 M w lshl ------ l SH2 -t t s FLYTSKJEMA FOR ANLEGG L0138

Detaljer

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Det skal gjøres en total rengjøring av ventilasjonsanlegg ved åtte skoler i Bergen Kommune. Under er en oversikt over dokumentasjon som er lagt ut

Detaljer

VAV muligheter og begrensninger Mads Redigh Karlsen, Lindab. lindab vi förenklar byggandet

VAV muligheter og begrensninger Mads Redigh Karlsen, Lindab. lindab vi förenklar byggandet VAV muligheter og begrensninger Mads Redigh Karlsen, Lindab lindab vi förenklar byggandet Behovstyrt ventilasjon CAV constant airflow volume, konstant luftmengde VAV Variable airflow volume, variabel luftmengde

Detaljer

Oppfølging og dokumentering av energibruk og ventilasjonsytelser

Oppfølging og dokumentering av energibruk og ventilasjonsytelser Centre for Environment-friendly Energy Research (CEER/FME) Zero Emission Buildings (ZEB) Oppfølging og dokumentering av energibruk og ventilasjonsytelser PhD Natasa Djuric SINTEF Energi Bygninger og VAV

Detaljer

ENERGIVURDERING AV VENTILASJONSANLEGG

ENERGIVURDERING AV VENTILASJONSANLEGG ARKOVERSIKT Oppsummering og anbefalinger ARKET INNEHOLDER Detaljer og data om energirådgiver og anlegg Oppsummering av anleggets tilstand Anbefalte forbedringspunkter og punkter for videre undersøkelser

Detaljer

Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon

Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Tenker du på hvorfor du skal ventilere din boenhet? Det er i hovedsak to grunner til at vi må ventilere: 1. Tilføre ren frisk luft som

Detaljer

BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2

BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2 Webserver V1.18, NOVAGG AIR 2 _ BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2 NOVEMA Aggregater AS Tel. +47 6387 0770 Industriveien 25 Fax +47 6387 0771 N-2021 Skedsmokorset firmapost@novema.no www.novema.no

Detaljer