LUFTBEHANDLINGSANLEGG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LUFTBEHANDLINGSANLEGG"

Transkript

1 Nr LUFTBEHANDLINGSANLEGG 1 A - GENERELL ORIENTERING OM ANLEGGET Systemet ventilerer følgende arealer: kontorer, fotorom, kantine, ekspedisjon og møterom. Det består av følgende komponenter: motorstyrt inntaksspjeld, finfilter, roterende varmegjenvinner, batterier(integrert dx-kjøler), varmebatteri (elektrisk) og tilluftsvifte. Avtrekk tas via finfilter, roterende varmegjenvinner, kondensatorbatteri (integrert dx kjøler), avtrekksvifte og motorstyrt avkastspjeld. Behandlet luftmengde er: m 3 /h B - STYRINGER: 2 Betjeninger/styringer: Komponenter som er tilknyttet SD-anlegget kan slås av/på via egne brytere i tavle eller via SD-anleggets terminaler/bærbart operatørpanel. Aggregat, varmegjenvinner og integrert dx- kjølemaskin skal ha separate brytere for AV / PÅ / AUTO i tavlefront. Av: På: Systemet er avslått. Systemet går kontinuerlig. Auto: Systemet styres av program i undersentral/sd. Driften styres via årsur i SD-anlegget. 3 Forriglinger: Anlegget skal ha følgende forriglinger: Elektrisk varmebatteri er forriglet med tilluftsvifte avhengig av utetemperatur. Avtrekksviften er forriglet med tilluftsviften Kompressor(integrert dx kjøling) er forriglet med tilluftsviften 4 Start av anlegget: Anlegget starter ved sekvensiell oppstart dvs. enkeltkomponenter starter tidsforskjøvet. Følgende oppstartsekvens benyttes: Frekvensomformer for varmegjenvinner styrer gjenvinner til maks hastighet (også ved sommerdrift for mosjon/renblåsning for bl.a. å unngå skjevdragning av rotor). Spjeldmotorer åpner inntaks- og avkastspjeld. Avtrekksvifte og tilluftsvifte starter samtidig, men tidsforsinket slik at spjeldene er helt åpne. Deretter overtar normal regulering. Arkivreferanse: Dato: l:\ \7-prod\bes\vedlegg beskrivelse\dokumentasjon benyttet\rev 2 - vedlegg\underlag vedlegg 1\original format\funkbes doc29/10/2012

2 Side 2 5 Stopp av anlegget: Ved stans av anlegget skal følgende sekvens benyttes: Effekt på varmebatteri legges ut Kompressor (dx kjølemaskin) stopper. Tillufts- og avtrekksvifter stopper, 2-3 min tidsforsinket pga. kjøling av varmebatteri. Spjeldmotorer stenger inntaks- og avkastspjeld. 6 Overoppheting/brann: Overhetningstermostat i el. batteri (-QT400) kobler ut effekten til batteriet dersom temperatur i batteriet overstiger innstilt verdi. Når temperatur synker er det automatisk gjeninnkobling. Branntermostat i el. batteri (-QT401) kobler ut effekten og stanser aggregatet dersom temperatur overstiger innstilt verdi. Termostaten har manuell reset på batteri som må trykkes inn for at anlegget skal kunne starte igjen (via vender på tavlen). Ved gjentagende utslått branntermostat må årsak kartlegges. 7 Røykdetektor (RY400) stanser aggregat ved røyk i tilluftskanal. C - REGULERING 8 Avtrekksregulering (benyttes i perioder hvor utetemperatur er > 10 C, ved lavere utetemperatur benyttes konstant eller utekompensert): Temperaturgiver i avtrekkskanal (RT500) gir signal til regulator for forstilling av tilluftstemperaturen ihht. til innstilt avtrekkstemperatur. Temperaturgiver i tilluftskanal (RT400) fungerer som min.begrenser. Temperaturgiver gir signal til regulator for regulering av varmegjenvinner, varmebatteri og kjølekompressorer i økonomisk sekvens. Økonomisk sekvens: Ved varmebehov: Kjølekompressor stanser Frekvensomformer regulerer varmegjenvinner til maks hastighet Effekt på varmebatteri legges inn. Det legges inn tilstrekkelig tidsforsinkelse mellom hvert trinn. Ved kjølebehov: Effekt på varmebatteri legges ut. Frekvensomformer regulerer varmegjenvinner ned til stans. Kompressor (kjølemaskin), JK500, settes i drift og reguleres trinnvis til ønsket temperatur oppnås. Det legges inn tilstrekkelig tidsforsinkelse mellom hvert trinn.

3 Side 3 Trykkregulering Trykkgiver i tilluftskanal (RP400) sørger for å opprettholde konstant trykk i tilluftskanal ved å variere turtall på tilluftsvifte via frekvensomformer. Trykkgiver i avtrekkskanal (RP500) sørger for å opprettholde konstant trykk i avtrekkskanal ved å variere turtall på avtrekksvifte via frekvensomformer. 9 Hastighetsregulering Det legges opp til mulighet for redusert luftmengde utenom ordinær driftstid, samt evt. ved lave utetemperaturer. 10 Ved frikjøling: Ved behov for frikjøling gir temperaturgiver (RT600) signal til regulator, som starter anlegget dersom romtemperaturen er over innstilt verdi (normale grenseverdier er start ved 22 C og stopp ved 19 C) og utetemperatur ved uteføler (RT900) er ihht. innstilt arbeidsområde (normalt C). Når ønsket romtemperatur er oppnådd eller utetemperaturen faller under innstilt verdi stanses anlegget. Ved frikjøling er pådrag til kompressor (kjølemaskin), varmebatteri og gjenvinner blokkert. Effekt på el.batteri legges ut. Frekvensomformer regulerer varmegjenvinner til stans. Kompressor står. D - ALARMER (til lokal tavle og SD) 11 Nedre grenseverdi for "tett filter" Felles feil kjølemaskin Differanse trykkvakt over filter (QD400, QD500) gir melding ved angitt trykkfall over filter. Settpunkt skal kunne innstilles fra SD-anlegget. Trykkgivere i tillufts- og avtrekkskanal (RP400, RP500) gir alarm ved kanaltrykk lavere enn alarmgrense når viftene er i drift. Lav virkningsgrad ved full gjenvinning. Motorvern utløst for vifter. Motorvern skal slå ut ved overbelastning og må tilbakestilles manuelt. Viftemotorer som skal frekvensstyres må ha innebygget termokontakt. Signal fra denne hentes ut og slår av aggregatet ved utløst termokontakt. Ved utløst motorvern stanser aggregatet. Røykdetektor. Overhetningstermostat. Branntermostat. 12 E - HJELPEPUNKTER Virkningsgradsovervåkning Temperaturgivere i luftinntak (RT401), avtrekk (RT500) og avkast (RT501) gir signal (innstillbart) til varsellampe dersom virkningsgrad understiger innstilt verdi. Denne registreringen er kun i funksjon ved utetemperatur under innstilt verdi 10 C).

4 KAPASITETS- OG DIMENSJONERINGS- OG KOMPONENT BETINGELSER FUNKSJONSTABELL SPENNING - VOLT 230V Tavle nr: Kapasitet Trykk / kraft Lokal Driftskontroll / SD Rambøll Norge AS - Oslo Plassering Tavle I O Hoffsveien Oslo Telefon: MERKNADER A = Automasjonsentreprenør V = Ventilasjonsentreprenør Difftrykk R = Rørentreprenør Ref. Objekt navn Mengde effekt etc. DI DI AI PI DO AO E = Elektroentreprenør X = Eksisterende SUM 1 KA400 Motor, spjeld V 1 Fjær tilbaketrekk 2 KA500 Motor, spjeld V 1 Fjær tilbaketrekk 3 KA401 Motor, veksler 0,3 kw V 1 Trinnløs. 4 QD400 Differansetrykkvakt V QD500 Differansetrykkvakt V RT401 Temperaturgiver V 1 7 RT600 Temperaturgiver V 1 Romføler 8 RT900 Temperaturgiver V 1 Uteføler 9 RT501 Temperaturgiver V 1 10 RT400 Temperaturgiver V 1 11 RT500 Temperaturgiver V 1 12 QT400 Temperaturvakt V 1 1 Overoppheting 13 QT401 Temperaturvakt V 1 1 Branntermostat 14 QT502 Termokontakt vifte V 1 15 QT402 Termokontakt vifte V 1 16 LX100 Roterende gjenvinner V 1 Varsling virkningsgrad 17 LR401 Frekvensomformer V LR400 Ekstern frekv.omformer V LR500 Ekstern frekv.omformer V JK500 Kompressor 12 kw V Stipulert effekt 21 LR402 Frekvensomformer V Frekv. omformer kjølekompr. 21 JV400 Tilluftsvifte m3/h 3 kw V 1 Stipulert effekt 22 JV500 Fraluftsvifte m3/h 3 kw V 1 Stipulert effekt 23 RY400 Røykdetektor V RP400 Trykkgiver V RP500 Trykkgiver V Leveres av entreprise Lokal lampe, Drift / Feil Lokal bryter AV / PÅ / AUTO Digital inngang Alarm Digital inngang Indikering Analog inngang Måling Puls inngang Digital utgang Styring Analog utgang Posisjon Drøbak trafikkstasjon Luftbehandlingssystem Kontorer Dato Revisjon gjelder Rev Saksnr: Dato: SIDE 1 / 1 Funktab

5

6 Nr LUFTBEHANDLINGSANLEGG 1 A - GENERELL ORIENTERING OM ANLEGGET Systemet ventilerer følgende arealer: Bilhaller Det består av følgende komponenter: motorstyrt inntaksspjeld, finfilter, roterende varmegjenvinner, varmebatteri (elektrisk) og tilluftsvifte. Avtrekk tas via finfilter, roterende varmegjenvinner, avtrekksvifte og motorstyrt avkastspjeld. Behandlet luftmengde er: m 3 /h B - STYRINGER: 2 Betjeninger/styringer: Komponenter som er tilknyttet SD-anlegget kan slås av/på via egne brytere i tavle eller via SD-anleggets terminaler/bærbart operatørpanel. Aggregat og varmegjenvinner skal ha separate brytere for AV / PÅ / AUTO i tavlefront. Av: På: Systemet er avslått. Systemet går kontinuerlig. Auto: Systemet styres av program i undersentral/sd. Driften styres via årsur i SD-anlegget. 3 Forriglinger: Anlegget skal ha følgende forriglinger: Elektrisk varmebatteri er forriglet med tilluftsvifte avhengig av utetemperatur. Avtrekksviften er forriglet med tilluftsviften Varmeregulering forrigles med el. strålevarme slik at de ikke jobber «mot hverandre» 4 Start av anlegget: Anlegget starter ved sekvensiell oppstart dvs. enkeltkomponenter starter tidsforskjøvet. Følgende oppstartsekvens benyttes: Frekvensomformer for varmegjenvinner styrer gjenvinner til maks hastighet (også ved sommerdrift for mosjon/renblåsning for bl.a. å unngå skjevdragning av rotor). Spjeldmotorer åpner inntaks- og avkastspjeld. Avtrekksvifte og tilluftsvifte starter samtidig, men tidsforsinket slik at spjeld er helt åpne. Deretter overtar normal regulering. Arkivreferanse: Dato: l:\ \7-prod\bes\vedlegg beskrivelse\dokumentasjon benyttet\rev 2 - vedlegg\underlag vedlegg 1\original format\funkbes doc29/10/2012

7 Side 2 5 Stopp av anlegget: Ved stans av anlegget skal følgende sekvens benyttes: Effekt på varmebatteri legges ut Tillufts- og avtrekksvifter stopper etter 2-3 min pga. kjøling av varmebatteri. Spjeldmotorer stenger inntaks- og avkastspjeld. 6 Overoppheting/brann: Overhetningstermostat i el. batteri (-QT400) kobler ut effekten til batteriet dersom temperatur i batteriet overstiger innstilt verdi. Når temperatur synker er det automatisk gjeninnkobling. Branntermostat i el. batteri (-QT401) kobler ut effekten og stanser aggregatet dersom temperatur overstiger innstilt verdi. Termostaten har manuell reset på batteri som må trykkes inn for at anlegget skal kunne starte igjen (via vender på tavlen). Ved gjentagende utslått branntermostat må årsak kartlegges. 7 Overoppheting/brann: Røykdetektor (RY400) stanser aggregat ved røyk i tilluftskanal. C - REGULERING 8 Avtrekksregulering (benyttes i perioder hvor utetemperatur er > 10 C, ved lavere utetemperatur benyttes konstant eller utekompensert): Temperaturgiver i avtrekkskanal (RT500) gir signal til regulator for forstilling av tilluftstemperaturen ihht. til innstilt avtrekkstemperatur. Temperaturgiver i tilluftskanal (RT400) fungerer som min.begrenser. Temperaturgiver gir signal til regulator for regulering av varmegjenvinner i økonomisk sekvens. Økonomisk sekvens: Ved varmebehov: Frekvensomformer regulerer varmegjenvinner til maks hastighet Effekt på varmebatteri legges inn. Det legges inn tilstrekkelig tidsforsinkelse mellom hvert trinn. Ved kjølebehov er sekvens motsatt. Trykkregulering Trykkgiver i tilluftskanal (RP400) sørger for å opprettholde konstant trykk i tilluftskanal ved å variere turtall på tilluftsvifte via frekvensomformer. Trykkgiver i avtrekkskanal (RP500) sørger for å opprettholde konstant trykk i avtrekkskanal ved å variere turtall på avtrekksvifte via frekvensomformer.

8 Side 3 9 Hastighetsregulering Det legges opp til mulighet for redusert luftmengde utenom ordinær driftstid, samt evt. ved lave utetemperaturer. 10 Ved frikjøling: Ved behov for frikjøling gir temperaturgiver (RT600) signal til regulator, som starter anlegget dersom romtemperaturen er over innstilt verdi (normale grenseverdier er start ved 22 C og stopp ved 19 C) og utetemperatur ved uteføler (RT900) er ihht. innstilt arbeidsområde (normalt C). Når ønsket romtemperatur er oppnådd eller utetemperaturen faller under innstilt verdi stanses anlegget. Ved frikjøling er pådrag til varmebatteri og gjenvinner blokkert. Effekt på el.batteri legges ut. Frekvensomformer regulerer varmegjenvinner til stans. D - ALARMER (til lokal tavle og SD) 10 Nedre grenseverdi for "tett filter" Differanse trykkvakt over filter (QD400, QD500) gir melding ved angitt trykkfall over filter. Settpunkt skal kunne innstilles fra SD-anlegget. Trykkgivere i tillufts- og avtrekkskanal (RP400, RP500) gir alarm ved kanaltrykk lavere enn alarmgrense når viftene er i drift. Lav virkningsgrad ved full gjenvinning. Motorvern utløst for vifter. Motorvern skal slå ut ved overbelastning og må tilbakestilles manuelt. Viftemotorer som skal frekvensstyres må ha innebygget termokontakt. Signal fra denne hentes ut og slår av aggregatet ved utløst termokontakt. Ved utløst motorvern stanser aggregatet. Røykdetektor. Overhetningstermostat. Branntermostat. 11 E - HJELPEPUNKTER Virkningsgradsovervåkning Temperaturgivere i luftinntak (RT401), avtrekk (RT500) og avkast (RT501) gir signal (innstillbart) til varsellampe dersom virkningsgrad understiger innstilt verdi. Denne registreringen er kun i funksjon ved utetemperatur under innstilt verdi 10 C).

9 KAPASITETS- OG DIMENSJONERINGS- OG KOMPONENT BETINGELSER FUNKSJONSTABELL SPENNING - VOLT 230V Tavle nr: Kapasitet Trykk / kraft Lokal Driftskontroll / SD Rambøll Norge AS - Oslo Plassering Tavle I O Hoffsveien Oslo Telefon: MERKNADER A = Automasjonsentreprenør V = Ventilasjonsentreprenør Difftrykk R = Rørentreprenør Ref. Objekt navn Mengde effekt etc. DI DI AI PI DO AO E = Elektroentreprenør X = Eksisterende SUM 1 KA400 Motor, spjeld V 1 Fjær tilbaketrekk 2 KA500 Motor, spjeld V 1 Fjær tilbaketrekk 3 KA401 Motor, veksler V 1 Trinnløs. 4 QD400 Differansetrykkvakt V QD500 Differansetrykkvakt V RT401 Temperaturgiver V 1 7 RT600 Temperaturgiver V 1 Romføler 8 RT900 Temperaturgiver V 1 Uteføler 9 RT501 Temperaturgiver V 1 10 RT400 Temperaturgiver V 1 11 RT500 Temperaturgiver V 1 12 QT400 Temperaturvakt V 1 1 Overoppheting 13 QT401 Temperaturvakt V 1 1 Branntermostat 14 QT502 Termokontakt vifte V 1 15 QT402 Termokontakt vifte V 1 16 LX100 Roterende gjenvinner 0,3 kw V 1 Varsling virkningsgrad 17 LR401 Frekvensomformer V LR400 Ekstern frekv.omformer V LR500 Ekstern frekv.omformer V JV400 Tilluftsvifte m3/h 3 kw V 1 Stipulert effekt 21 JV500 Fraluftsvifte m3/h 3 kw V 1 Stipulert effekt 22 RY400 Røykdetektor V RP400 Trykkgiver V RP500 Trykkgiver V Leveres av entreprise Lokal lampe, Drift / Feil Lokal bryter AV / PÅ / AUTO Digital inngang Alarm Digital inngang Indikering Analog inngang Måling Puls inngang Digital utgang Styring Analog utgang Posisjon Drøbak trafikkstasjon Luftbehandlingssystem Kontrollhall/Verksted/Lager Dato Revisjon gjelder Rev Saksnr: Dato: SIDE 1 / 1 Funktab

10

11 Nr LUFTBEHANDLINGSANLEGG 1 A - GENERELL ORIENTERING OM ANLEGGET Systemet ventilerer følgende arealer: kontorer, møterom. Det består av følgende komponenter: motorstyrt inntaksspjeld, finfilter, roterende varmegjenvinner, batterier(integrert dx-kjøler), varmebatteri (elektrisk) og tilluftsvifte. Avtrekk tas via finfilter, roterende varmegjenvinner, kondensatorbatteri (integrert dx kjøler), avtrekksvifte og motorstyrt avkastspjeld. Behandlet luftmengde er: m 3 /h B - STYRINGER: 2 Betjeninger/styringer: Komponenter som er tilknyttet SD-anlegget kan slås av/på via egne brytere i tavle eller via SD-anleggets terminaler/bærbart operatørpanel. Aggregat, varmegjenvinner og integrert dx- kjølemaskin skal ha separate brytere for AV / PÅ / AUTO i tavlefront. Av: På: Systemet er avslått. Systemet går kontinuerlig. Auto: Systemet styres av program i undersentral/sd. Driften styres via årsur i SD-anlegget. 3 Forriglinger: Anlegget skal ha følgende forriglinger: Elektrisk varmebatteri er forriglet med tilluftsvifte avhengig av utetemperatur. Avtrekksviften er forriglet med tilluftsviften Kompressor(integrert dx kjøling) er forriglet med tilluftsviften 4 Start av anlegget: Anlegget starter ved sekvensiell oppstart dvs. enkeltkomponenter starter tidsforskjøvet. Følgende oppstartsekvens benyttes: Frekvensomformer for varmegjenvinner styrer gjenvinner til maks hastighet (også ved sommerdrift for mosjon/renblåsning for bl.a. å unngå skjevdragning av rotor). Spjeldmotorer åpner inntaks- og avkastspjeld. Avtrekksvifte og tilluftsvifte starter samtidig, men tidsforsinket slik at spjeld er helt åpne. Deretter overtar normal regulering. Arkivreferanse: Dato: l:\ \7-prod\bes\vedlegg beskrivelse\dokumentasjon benyttet\rev 2 - vedlegg\underlag vedlegg 1\original format\funkbes doc29/10/2012

12 Side 2 5 Stopp av anlegget: Ved stans av anlegget skal følgende sekvens benyttes: Effekt på varmebatteri legges ut Kompressor (dx kjølemaskin) stopper. Tillufts- og avtrekksvifter stopper, tidsforsinket 2-3 min for å kjøle ned varmebatteri. Spjeldmotorer stenger inntaks- og avkastspjeld. 6 Overoppheting/brann: Overhetningstermostat i el. batteri (-QT400) kobler ut effekten til batteriet dersom temperatur i batteriet overstiger innstilt verdi. Når temperatur synker er det automatisk gjeninnkobling. Branntermostat i el. batteri (-QT401) kobler ut effekten og stanser aggregatet dersom temperatur overstiger innstilt verdi. Termostaten har manuell reset på batteri som må trykkes inn for at anlegget skal kunne starte igjen (via vender på tavlen). Ved gjentagende utslått branntermostat må årsak kartlegges. 7 Overoppheting/brann: Røykdetektor (RY400) stanser aggregat ved røyk i tilluftskanal. C - REGULERING 8 Avtrekksregulering (benyttes i perioder hvor utetemperatur er > 10 C, ved lavere utetemperatur benyttes konstant eller utekompensert): Temperaturgiver i avtrekkskanal (RT500) gir signal til regulator for forstilling av tilluftstemperaturen ihht. til innstilt avtrekkstemperatur. Temperaturgiver i tilluftskanal (RT400) fungerer som min.begrenser. Temperaturgiver gir signal til regulator for regulering av varmegjenvinner, varmebatteri og kjølekompressorer i økonomisk sekvens. Økonomisk sekvens: Ved varmebehov: Kjølekompressor stanser Frekvensomformer regulerer varmegjenvinner til maks hastighet Effekt på varmebatteri legges inn. Det legges inn tilstrekkelig tidsforsinkelse mellom hvert trinn. Ved kjølebehov: Effekt på varmebatteri legges ut. Frekvensomformer regulerer varmegjenvinner ned til stans. Kompressor (kjølemaskin), JK500, settes i drift. Det legges inn tilstrekkelig tidsforsinkelse mellom hvert trinn.

13 Side 3 Trykkregulering Trykkgiver i tilluftskanal (RP400) sørger for å opprettholde konstant trykk i tilluftskanal ved å variere turtall på tilluftsvifte via frekvensomformer. Trykkgiver i avtrekkskanal (RP500) sørger for å opprettholde konstant trykk i avtrekkskanal ved å variere turtall på avtrekksvifte via frekvensomformer. 9 Hastighetsregulering Det legges opp til mulighet for redusert luftmengde utenom ordinær driftstid, samt evt. ved lave utetemperaturer. 10 Ved frikjøling: Ved behov for frikjøling gir temperaturgiver (RT600) signal til regulator, som starter anlegget dersom romtemperaturen er over innstilt verdi (normale grenseverdier er start ved 22 C og stopp ved 19 C) og utetemperatur ved uteføler (RT900) er ihht. innstilt arbeidsområde (normalt C). Når ønsket romtemperatur er oppnådd eller utetemperaturen faller under innstilt verdi stanses anlegget. Ved frikjøling er pådrag til kompressor (kjølemaskin), varmebatteri og gjenvinner blokkert. Effekt på el.batteri legges ut. Frekvensomformer regulerer varmegjenvinner til stans. Kompressor står. D - ALARMER (til lokal tavle og SD) 10 Nedre grenseverdi for "tett filter" Felles feil kjølemaskin Differanse trykkvakt over filter (QD400, QD500) gir melding ved angitt trykkfall over filter. Settpunkt skal kunne innstilles fra SD-anlegget. Trykkgivere i tillufts- og avtrekkskanal (RP400, RP500) gir alarm ved kanaltrykk lavere enn alarmgrense når viftene er i drift. Lav virkningsgrad ved full gjenvinning. Motorvern utløst for vifter. Motorvern skal slå ut ved overbelastning og må tilbakestilles manuelt. Viftemotorer som skal frekvensstyres må ha innebygget termokontakt. Signal fra denne hentes ut og slår av aggregatet ved utløst termokontakt. Ved utløst motorvern stanser aggregatet. Røykdetektor. Overhetningstermostat. Branntermostat. 11 E - HJELPEPUNKTER Virkningsgradsovervåkning Temperaturgivere i luftinntak (RT401), avtrekk (RT500) og avkast (RT501) gir signal (innstillbart) til varsellampe dersom virkningsgrad understiger innstilt verdi. Denne registreringen er kun i funksjon ved utetemperatur under innstilt verdi 10 C).

14 KAPASITETS- OG DIMENSJONERINGS- OG KOMPONENT BETINGELSER FUNKSJONSTABELL SPENNING - VOLT 230V Tavle nr: Kapasitet Trykk / kraft Lokal Driftskontroll / SD Rambøll Norge AS - Oslo Plassering Tavle I O Hoffsveien Oslo Telefon: MERKNADER A = Automasjonsentreprenør V = Ventilasjonsentreprenør Difftrykk R = Rørentreprenør Ref. Objekt navn Mengde effekt etc. DI DI AI PI DO AO E = Elektroentreprenør X = Eksisterende SUM 1 KA400 Motor, spjeld V 1 Fjær tilbaketrekk 2 KA500 Motor, spjeld V 1 Fjær tilbaketrekk 3 KA401 Motor, veksler V 1 Trinnløs. 4 QD400 Differansetrykkvakt V QD500 Differansetrykkvakt V RT401 Temperaturgiver V 1 7 RT600 Temperaturgiver V 1 Romføler 8 RT900 Temperaturgiver V 1 Uteføler 9 RT501 Temperaturgiver V 1 10 RT400 Temperaturgiver V 1 11 RT500 Temperaturgiver V 1 12 QT400 Temperaturvakt V 1 1 Overoppheting 13 QT401 Temperaturvakt V 1 1 Branntermostat 14 QT502 Termokontakt vifte V 1 15 QT402 Termokontakt vifte V 1 16 LX100 Roterende gjenvinner 0,3 kw V 1 Varsling virkningsgrad 17 LR401 Frekvensomformer V LR400 Ekstern frekv.omformer V LR500 Ekstern frekv.omformer V JK500 Kompressor 5 kw V Stipulert effekt 21 LR402 Frekvensomformer V Frekv. omformer kjølekompr 21 JV400 Tilluftsvifte m3/h 1 kw V 1 Stipulert effekt 22 JV500 Fraluftsvifte m3/h 1 kw V 1 23 RY400 Røykdetektor V RP400 Trykkgiver V RP500 Trykkgiver V Leveres av entreprise Lokal lampe, Drift / Feil Lokal bryter AV / PÅ / AUTO Digital inngang Alarm Digital inngang Indikering Analog inngang Måling Puls inngang Digital utgang Styring Analog utgang Posisjon Drøbak trafikkstasjon Luftbehandlingssystem Kontorer (ny del) Dato Revisjon gjelder Rev Saksnr: Dato: SIDE 1 / 1 Funktab

15

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall INNHOLDSFORTEGNELSE System informasjon... 2 Ventilasjon... 2 Driftsinformasjon... 3 Ventilasjon... 3 Styring lokalt... 3 Styring via Sd-anlegget... 3 Forriglinger... 4 Driftsignaler... 4 Alarmer... 4 Temperaturregulering...

Detaljer

Temperaturføler RT42 1 X X X X Avvik alarm x. Luftmengdemåler RF40 X Fiktiv. RD40 + k-faktor x. Luftmengdemåler RF50 X Fiktiv.

Temperaturføler RT42 1 X X X X Avvik alarm x. Luftmengdemåler RF40 X Fiktiv. RD40 + k-faktor x. Luftmengdemåler RF50 X Fiktiv. Automatiseringsanlegg - Sentral driftskontroll Bygnings nr. - HOVEDSENTRAL Utstyr Anleggs type 360.001 Undersentral Undersentral / PLS nr. Automatikk/EL-tavler (Hovedmaskin - Terminalutstyr - Skrivere)

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

Innholdsfortegnelse for dette skjema: Elektriske koblingsskjema for ventilasjonsaggregat

Innholdsfortegnelse for dette skjema: Elektriske koblingsskjema for ventilasjonsaggregat Elektriske koblingsskjema for ventilasjonsaggregat Aggregatprodusent prosjektnavn Aggregatprodusent ordrenummer Anleggsadresse Innholdsfortegnelse for dette skjema: nr. Innhold Forside Flytskjema Hovedstrøm

Detaljer

Protokoller 19. mar. 2012

Protokoller 19. mar. 2012 Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr.: 10007110 Protokoller 19. mar. 2012 01. Innregulering system 360.01 02. Innregulering system 360.05-06 03. Innregulering system 360.08

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Sandnes Helsesenter 05 TELE OG AUTOMATISERING 56 Automatiseringsanlegg 564 Automatikkutstyr

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Sandnes Helsesenter 05 TELE OG AUTOMATISERING 56 Automatiseringsanlegg 564 Automatikkutstyr Dato: 17.09.2012 Side 05.56-1 564. AUTOMATIKKUTSTYR.00 Generelt Dette kapittel omfatter all nødvendig automatikk for å oppnå beskrevet funksjon..01 Ved uttak av egnet utstyr skal det tas hensyn til at

Detaljer

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin 5 Instruktion RM 400.doc INSTRUKSJON FOR REGULERINGSMODUL RM400 Allment : RM400 er en tilleggsmodul for regulering av kjølemaskin. Til sammen med hovedkortet

Detaljer

370 Kjøleanlegg 370.01 Isvann

370 Kjøleanlegg 370.01 Isvann TAG.NR KOMPONENT PLASSERING FABRIKAT / TYPE KAPASITET/DATA FUNKSJON GENERELL INFO for system 370.01, 370.02 og 360.01: Forsvarsbygg ønsker ikke at alle brukere av SD-anlegget skal kunne endre set-punkt

Detaljer

Oversikt for aggregat nr: 1

Oversikt for aggregat nr: 1 Side 1 Oversikt for aggregat nr: 1 Aggregatstørrelse 30 Aggregatbredde 1570 mm Vekt 750 kg DVCompact luftbehandlingsaggregat med fullintegrert automatikk - basert på Systemair E56 regulator Tilluft Fraluft

Detaljer

Prosjektanvisning. for. Bygningsautomatisering i detaljprosjektert anlegg

Prosjektanvisning. for. Bygningsautomatisering i detaljprosjektert anlegg Prosjektanvisning for Bygningsautomatisering i Porsgrunn kommune Dokumentnr.: Revisjonsnr. : Dato: 25.2.2015 Prosjektanvisning bygningsautomatisering Side 2 av 77 Innholdsfortegnelse 01 Orientering...

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

Grensesnittsbeskrivelse for inst., vent. og rør

Grensesnittsbeskrivelse for inst., vent. og rør Leveres/monteres : a= Aut.., e= El.entr. v= Vent., r=rør., y= Annen, x=eksist. n n Generelt vedr. montering og levering komponenter n a e Alle komponenter levert automatikkentreprenør som skal monteres

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Målinger & Innstillinger

Målinger & Innstillinger Forhandler : Kunde : Prog. av : Dato : Serie Nr. : Målinger & Innstillinger Type : Apollo 6, Apollo 10 og Apollo S (versjon 600) Aktuell romtemperatur C 0 Ønsket romtemperatur C 1 Aktuell fuktighet % 2

Detaljer

Igangsettingsprotokoll

Igangsettingsprotokoll Igangsettingsprotokoll Bedrift Behandler Kunde SO-nr: Anl. Objekt/Aggregat Individnr: Anl.adresse Type/størrelse Programversjon: Filterkalibrering utført Koblingsur, aktuell tid innstilt Annen styring

Detaljer

Prosjektering og installasjonsveiledning

Prosjektering og installasjonsveiledning Prosjektering og installasjonsveiledning 2013 11 19 Med forbehold om endringer Miba AS Tlf. 02650 Side 1 Frigus Aero trinnløs kjøle og varmepumpe for ventilasjon 1. Ventilasjonsaggregat: Kjøledrift: Generelle

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT NO.TBIQ2480.130225 Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Generelt IQnomic brukes til ekstrafunksjoner med inn- og utganger som ikke er standard på aggregatets styreenhet. 2. Installasjon

Detaljer

Grensesnittsbeskrivelse for vent.entreprise..

Grensesnittsbeskrivelse for vent.entreprise.. Leveres/monteres : a= Aut.., v= Vent., r=rør., y= Annen, x=eksist. n n n n a v Alle komponenter levert som skal monteres i eller på ventilasjonskanaler eller ventilasjonsaggregater og som er vist på systemskjemaer

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Elektroinstallasjon Kabler fra 434 fordelinger (Kun tilbudsgrunnlag)

Elektroinstallasjon Kabler fra 434 fordelinger (Kun tilbudsgrunnlag) 434.nnn 520.001 Kommunikasjonskabler mellom hovedsentral og undersentraler Gjennomsnittlig lengde er pr. undersentral Kabel mellom hovedsentral og og for hovedsentral. (antall= ant. US+1 434.nnn 520.001

Detaljer

Automatikk for ventilasjonsaggregater m/sp400 panel. Basisdokumentasjon. Versjon 1.0 94237N-01 2005-06

Automatikk for ventilasjonsaggregater m/sp400 panel. Basisdokumentasjon. Versjon 1.0 94237N-01 2005-06 -01 2005-06 Automatikk for ventilasjonsaggregater m/ Versjon 1.0 Basisdokumentasjon Dokumentasjonen er for både frekvensstyrte vifter og for aggregater med traforegulering av viftehastigheter Innhold 1

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Side 7.56. 1 VVS-anlegg Automatikkanlegg og Tavler 01.06.2015

Side 7.56. 1 VVS-anlegg Automatikkanlegg og Tavler 01.06.2015 7.56. 1 1.01PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

Miniaggregater. Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC. Driftsinstruks

Miniaggregater. Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC. Driftsinstruks Miniaggregater Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC Driftsinstruks 1 INNHOLD Generell informasjon 2 Byggemål 3 Sikkerhetsinstruksjoner 3 Montasjeanvisning 4 Elektrisk tilkobling 4

Detaljer

BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2

BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2 Webserver V1.18, NOVAGG AIR 2 _ BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2 NOVEMA Aggregater AS Tel. +47 6387 0770 Industriveien 25 Fax +47 6387 0771 N-2021 Skedsmokorset firmapost@novema.no www.novema.no

Detaljer

Albatros S9 S12. Albatros S 9/12. Skapaggregatserie VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros S9 S12. Albatros S 9/12. Skapaggregatserie VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros S9 S12 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros S 9/12 Skapaggregatserie Bruksområde Albatros S9-S12 er en serie ventilasjonsaggregater i stående skaputførelse som med fordel kan anvendes

Detaljer

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C Diverse Retur temperatur Tradisjonell dataaggregat baserte kjøleanlegg er konstruert og vil bli operert på retur luften (den varme luften som kommer tilbake fra rommet til den dataaggregat enhet) på 22

Detaljer

Automatikkskjema for:

Automatikkskjema for: 5 9 0 Automatikkskjema for: ANLEGGSNAVN SYSEM PROSJEKNUMMER P00 PROSJEKLEDER ech.0,.0,.0 ANLEGGSNR. o00 058 Oslo elefon: 98 5 70 0VAC: Svart og Blå (Blå som L eller N) VAC: Hvit (G) og Grå (G0) VDC: Rød

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCW Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter....

Detaljer

NYHET. Ventilasjonsenhet CAD. Håndbok, instruksjon, samsvarserklæring... på www.covent.no. HØYEFFEKTIV ROTERENDE ENERGIGJENVINNER 200 til 3500 m3/t

NYHET. Ventilasjonsenhet CAD. Håndbok, instruksjon, samsvarserklæring... på www.covent.no. HØYEFFEKTIV ROTERENDE ENERGIGJENVINNER 200 til 3500 m3/t Høykvalitetsdesign Dobbelt panel 50 mm Med eller uten integrert batteri Høyeffektive kammervifter EC-motorer med lavt forbruk Integrert CORRIGO-styring med berøringsskjerm Varmeeffektivitet opp til 84

Detaljer

BEHOVSSTYRT PARTNER for samarbeid og resultat. Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel.

BEHOVSSTYRT PARTNER for samarbeid og resultat. Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel. BEHOVSSTYRT PARTNER for samarbeid og resultat Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel. BEHOVSSTYRT PARTNER for samarbeid og resultat Hamar Bergen Klimax Luft ble etablert i 2006 for design, import

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Albatros L50. Albatros L50 Kryss Albatros L50 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros L50. Albatros L50 Kryss Albatros L50 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Kryss Kryss W Kryss: Art. nr. 14680 Kryss W: Art. nr. 14685 Bruksområde er beregnet for rehabilitering og mindre næringsbygg for plassering i teknisk rom. Produktbeskrivelse er konstruert for å gi optimal

Detaljer

1.0 REVISJONSKOMMENTAR... 4 2.0 ORIENTERING OM SD-ANLEGG... 5 3.0 PROSJEKTERING, KOORDINERING OG GJENNOMFØRING AUTOMATIKKENTREPRISE...

1.0 REVISJONSKOMMENTAR... 4 2.0 ORIENTERING OM SD-ANLEGG... 5 3.0 PROSJEKTERING, KOORDINERING OG GJENNOMFØRING AUTOMATIKKENTREPRISE... NR KS50001 Trondheim eiendom Lagret som: KS50001 Dato godkjent: 04.01.2016 Revisjon: 6.1 Kvalitetssystem Filformat: pdf Utført av: Ketil Hansen Side: 1 av 81 Innhold 1.0 REVISJONSKOMMENTAR... 4 2.0 ORIENTERING

Detaljer

Timer mulig med frikjøling Ser man på snitt av mange år så er temperaturen slik for Oslo basert på døgnverdier

Timer mulig med frikjøling Ser man på snitt av mange år så er temperaturen slik for Oslo basert på døgnverdier Frikjøling Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke ansvarlig

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTERINGSVEILEDER FOR SD OG AUTOMATIKK-ANLEGG UTGAVE 1.2

BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTERINGSVEILEDER FOR SD OG AUTOMATIKK-ANLEGG UTGAVE 1.2 BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTERINGSVEILEDER FOR SD OG AUTOMATIKK-ANLEGG UTGAVE 1.2 2 INNLEDNING... 3 KORT OM VENTILASJONSANLEGG... 4 Entreprisegrenser mm... 4 Generelt for ventilasjonsaggregat... 4 Temperaturfølere...

Detaljer

FRØLICH HAGE. Ensjøveien 7 Pb. 6286 Etterstad, 0603 Oslo Telefon 23 30 43 00 Telefaks 23 30 43 01

FRØLICH HAGE. Ensjøveien 7 Pb. 6286 Etterstad, 0603 Oslo Telefon 23 30 43 00 Telefaks 23 30 43 01 FRØLICH HAGE Ensjøveien 7 Pb. 6286 Etterstad, 0603 Oslo Telefon 23 30 43 00 Telefaks 23 30 43 01 Ordrenr. 221 Dato 12.09.2012 Prosjektleder Alex Richwood Side 2 1.0 Anleggsinformasjon... 3 2.0 Systembeskrivelse...

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750 TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax750 2004-09-20 Version 1.1 F21075901NO Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet overensstemmelse med kravene

Detaljer

Prosjekt: TONSENHAGEN SKOLE - LUFTBEHANDLINGSANELGG 56 Automatisering 563 Romregulering Dato: Side

Prosjekt: TONSENHAGEN SKOLE - LUFTBEHANDLINGSANELGG 56 Automatisering 563 Romregulering Dato: Side Dato: 05.03.2013 Side 56563-1 1 D563 AUTOMATIKK / SD ANLEGG / ROMREGULERING Det skal i Tonsenhagen skole i klasserom og flerbruksrom monteres inn utstyr for romregulering, basert på temperatur og CO 2.

Detaljer

Flexit luftbehandlingsaggregater S15 R S20 R. En ny generasjon luftbehandlingsaggregater for effektiv luftbehandling FOR ET SUNT INNEMILJØ

Flexit luftbehandlingsaggregater S15 R S20 R. En ny generasjon luftbehandlingsaggregater for effektiv luftbehandling FOR ET SUNT INNEMILJØ Flexit luftbehandlingsaggregater S15 R S2 R NYHET! En ny generasjon luftbehandlingsaggregater for effektiv luftbehandling FOR ET SUNT INNEMILJØ Flexit S15 R og S2 R luftbehandlingsaggregat Flexit S15 R

Detaljer

HTL. -styreskap. Framgangsmåte feilsøking:

HTL. -styreskap. Framgangsmåte feilsøking: HTL -styreskap 1. Beskrivelse av frontpanel styreskap 2. Beskrivelse av komponenter i styreskap 3. Del 1 (Framgangsmåte feilsøking) 4. Del 2 (vedlegg feilsøking) 5. Strømløpsskjema 6. Funksjonsbeskrivelse

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

Løsning til eksamen i Side 1 av 8 FV (FV) Figur 1: Systemskisse

Løsning til eksamen i Side 1 av 8 FV (FV) Figur 1: Systemskisse Løsning til eksamen i Side 1 av 8 Fag 607 VVS-teknikk Eksamen 7. mai 1999 Oppgave A (40%) Løsningsforslag a) Systemskisse S Viftevakt Frostvakt 9 Filtervakt Avtrekk Rist F LF Rom 8 Filtervakt Viftevakt

Detaljer

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT QUATTRO KOMPAKTAGGREGAT MED INNEBYGD FUNKSJONSSTYRING. Quattro. Oversikt betjeningstablå/alarmer og feilsøking.

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT QUATTRO KOMPAKTAGGREGAT MED INNEBYGD FUNKSJONSSTYRING. Quattro. Oversikt betjeningstablå/alarmer og feilsøking. KOMPAKTAGGREGAT MED INNEBYGD FUNKSJONSSTYRING Quattro Oversikt betjeningstablå/alarmer og feilsøking. Igangkjøring, drift og vedlikehold. :\Quattro_betjeningstablå.doc 16.06.03 Side 1 SIDEOVERSIKT Betjeningstablå:

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax180 Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet er i overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EEG

Detaljer

Tørrkjøler - kondensatorer

Tørrkjøler - kondensatorer Tørrkjøler - kondensatorer Katalog del 2.1 Januar 2014 I - F - F - V - - S - S - R - EC www.novemakulde.no Innhold Varianter tørrkjøler... 3 Luftkjølt tørrkjøler type SDNS 050 kapasitet 10 109 kw... 4

Detaljer

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon S3 Kryss L venstremodell: Art. nr. 14350 Nobb nr. 23376429 Falcon S3 Kryss R høyremodell: Art. nr. 14351 Nobb

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal 94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000 Brukerveiledning Håndterminal Innhold 1. Knapper og funksjoner... 3 2. Betjening av håndterminalen...4 Innstillinger 2.1 Språk... 5 2.2 Dagprogram... 5 2.3 Ukeprogram...

Detaljer

Albatros L12. Albatros L12 Kryss VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros L12. Albatros L12 Kryss VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L12 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L12 Kryss Albatros L12 Kryss 230 V: Art nr. 14600 Albatros L12 Kryss 400 V: Art. nr. 14601 Bruksområde Albatros L12 Kryss er egnet til

Detaljer

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn:

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn: Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr. 10007110 Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012 Det er byggeier/brukers ansvar å vedlikeholde anlegget iht. denne vedlikeholdsbeskrivelsen.

Detaljer

DRIFTSOVERVÅKNING OG DRIFTSTYRING AV PUMPESTASJONER AVLØP.

DRIFTSOVERVÅKNING OG DRIFTSTYRING AV PUMPESTASJONER AVLØP. 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika Side 1 av 6 DRIFTSOVERVÅKNING OG DRIFTSTYRING AV PUMPESTASJONER AVLØP. DEFINISJON/AVGRENSNING: Hvis ikke annet er beskrevet i anbudsbeskrivelsen skal følgende kravspesifikasjon

Detaljer

Rambøll Norge AS. Funksjonsbeskrivelse. Oppdragsgiver. Kristiansund videregående skole nærvarme og ventilasjon. (Rev.

Rambøll Norge AS. Funksjonsbeskrivelse. Oppdragsgiver. Kristiansund videregående skole nærvarme og ventilasjon. (Rev. Rambøll Norge AS Funksjonsbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund videregående skole nærvarme og ventilasjon (Rev. 0) 20071128 Kristiansund videregående skole Funksjonsbeskrivelse Oppdragsnr.: 6070140 Oppdragsgiver:

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W Albatros L20 Kryss 230 V: Art. nr. 14610 Albatros L20 Kryss V: Art. nr. 14611 Albatros L20 Kryss

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE2002 AUTOMATISERINGSSYSTEMER HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE2002 AUTOMATISERINGSSYSTEMER HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen ELE2002 AUTOMATISERINGSSYSTEMER

Detaljer

RIRS 400-700 -1500-1900

RIRS 400-700 -1500-1900 Energieffektiv og behovstilpasset luftbehandling Nyhet RIRS 400-700 -1500-1900 Luftbehandlingsaggregat Kompaktaggregater med toppanslutning Monteringsvennlig Høy virkningsgrad opp til 85% Energieffektive

Detaljer

FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4

FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4 FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Brukerveiledning Side 2 Forord Denne bruker veiledningen inneholder den nødvendige

Detaljer

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykkgiveren brukes i anlegg der man ønsker å oppnå variabel luftmengde ved å holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykkgiveren

Detaljer

Air condition. Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC

Air condition. Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC Air condition Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC GENERELT BRUKERVEILEDNING MITSUBISHI SRK/SRC 28 CC - SRK/SRC 40 CC Mitsubishi SRK luftkjølt splitt med en innedel og en utedel som forbindes

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Manual Phoen 110 byggtørker

Manual Phoen 110 byggtørker Phoen 110 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. MAGNETVENTIL 5. DRIVSTOFFPUMPE 6. VIFTEMOTOR 7. VIFTE

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om installering av et komplett luftbehandlingsanlegg i en planlagt ungdomsskole. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

94269N-02 2009-02 FLEXIT CS 50/CS 500. Brukerveiledning Styringsautomatikk. Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje

94269N-02 2009-02 FLEXIT CS 50/CS 500. Brukerveiledning Styringsautomatikk. Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje 94269N-02 2009-02 FLEXIT CS 50/CS 500 Brukerveiledning Styringsautomatikk Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje www.flexit.com Innhold 1 Oversikt...6 1.1 Kort beskrivelse...6 1.2 Funksjoner...6 1.3 Tilbehør

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages Original instructions SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

DVCompact. Setter ny standard for ventilasjonsaggregater

DVCompact. Setter ny standard for ventilasjonsaggregater Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Brann- og sikkerhetsventilasjon Boligventilasjon DVCompact Setter ny standard for ventilasjonsaggregater 2 DVCompact DVCompact setter ny standard DVCompact

Detaljer

Byggtørkere EC22 EC32 EC55 EC85 GE36 GE46

Byggtørkere EC22 EC32 EC55 EC85 GE36 GE46 FUNKSJONSDIAGRAM FORBRENNINGSKAMMER 2 BRENNER 3 DYSE 4 MAGNETVENTIL 5 PUMPE 6 MOTOR 7 VIFTE 8 DRIVSTOFFILTER 9 DRIVSTOFFKRETS 0 HÅNDTAK HJUL 2 DRIVSTOFFTANK 3 RESETKNAPP MED VARSELLAMPE 4 AV/PÅ BRYTER

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Micro Matic Norge Etablert 1969 I 42 ansatte I Hovedkontor i Asker I Omsetning på 229 mill. kr. i 2013

Micro Matic Norge Etablert 1969 I 42 ansatte I Hovedkontor i Asker I Omsetning på 229 mill. kr. i 2013 www.micro-matic.no Micro Matic Norge Etablert 1969 I 42 ansatte I Hovedkontor i Asker I Omsetning på 229 mill. kr. i 2013 Demand Controlled Ventilation DCV: DCV står for Demand Controlled Ventilation og

Detaljer

EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA

EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA Kjell Petter Småge Daglig leder/energikultaivator EvoTek AS EvoTek AS ble etablert 1. april 2004 Rådgivingsfirma som tilbyr komplette tjenester innen Energirådgivning

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Liggende ventilasjonsaggregater

Liggende ventilasjonsaggregater VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983-1 400 m³/h Liggende ventilasjonsaggregater Når du har kontroll over inneluften har du også kontroll over din helse I vårt nordiske klima tilbringer vi en stor

Detaljer

NYHET! Flexit SL4 R. Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner - Energieffektivt - Ny automatikk. Patentsøkt!

NYHET! Flexit SL4 R. Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner - Energieffektivt - Ny automatikk. Patentsøkt! Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner - Energieffektivt - Ny automatikk NYHET! Patentsøkt! - Enkel innregulering - Plasseringsvennlig - Brukervennlig F O R E T S U N T I N N E M

Detaljer

Blomsterkjøleren FLOWERCOOL

Blomsterkjøleren FLOWERCOOL Blomsterkjøleren FLOWERCOOL MONTASJEANVISNING BRUKSANVISNING GENERELT Blomsteraggregatet plasseres i vegg fra kjølerom, med varmeavgivelse til tilstøtende rom. Tilstøtende rom må ha god utlufting, for

Detaljer

DOMEKT. Luftbehandlingsaggregater

DOMEKT. Luftbehandlingsaggregater Luftbehandlingsaggregater OMEKT Luftbehandlingsaggregater OMEKT 1 KOMFOVENT OMEKT luftbehandlingsaggregat Komfovent luftbehandlingsaggregat er laget for å skape godt inneklima og sikre effektiv energisparing.

Detaljer

Nøkkeldata - YIT. Riktig luftmengde til riktig behov dimensjonering innregulering styring

Nøkkeldata - YIT. Riktig luftmengde til riktig behov dimensjonering innregulering styring iktig luftmengde til riktig behov dimensjonering innregulering styring VVS Dagene, 29.10.2008 Odd Drage Teknologisjef 1 Nøkkeldata - YIT Hovedkontor i Helsinki Ca 27 000 ansatte Aktivitet i Norge, Finland,

Detaljer

Ventilasjonsprodukter

Ventilasjonsprodukter Ventilasjonsprodukter Gyldig fra 01.10.09 Vifter - Regulering - Tilbehør Dantherm Air Handling AS avd. Mysen, Storgaten 29, 1850 Mysen Tlf: 69 89 37 67 Fax: 69 89 47 35 hcl@dantherm.com asm@dantherm.com

Detaljer

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser.

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. CTVA Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. Når det kan gjøres enkelt da er Covent sitt takmonterte ventilasjonsaggretat tingen! Covent

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG

Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG www.smk.as Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80

Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80 Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft. Brukes ved

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Brannsikring. av ventilasjonssystemer

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Brannsikring. av ventilasjonssystemer Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon Brannsikring av ventilasjonssystemer 2 Plan- og Bygningsloven Plan- og Bygningsloven Gjennom Plan-

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen" 4-avd barnehage

KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen 4-avd barnehage KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen" 4-avd barnehage 1. Grunnleggende forutsetninger for beregninger og

Detaljer