BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2"

Transkript

1 Webserver V1.18, NOVAGG AIR 2 _ BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2 NOVEMA Aggregater AS Tel Industriveien 25 Fax N-2021 Skedsmokorset

2 IGANGKJØRING OG PROGRAMMERING REGULERINGSFORMER Avhengig av hvordan ventilasjonsaggregatet skal brukes, kan NOVAGG AIR 2 styre ventilasjonsaggregatet på mange måter. De to viktigste funksjonene som må velges, er luftmengderegulerings - og temperaturreguleringsform. LUFTMENGDEREGULERING Det er syv alternative reguleringsformer for styring av luftmengder: Konstant trykk (VAV) Trykket holdes konstant i tilluft/avtrekkskanal. (NB! Krever eksterne trykkfølere) Konstant luftmengde Tillufts og avtrekksluftmengde holdes konstant på innstilt verdi. Avtrekk slave Trykket holdes konstant i tilluftskanal. Tilluftsluftmengden måles og avtrekksluftmengden reguleres til samme verdi i slave. (NB! Krever ekstern trykkføler i tilluftskanal) Tilluft slave Trykket holdes konstant i avtrekkskanal. Avtrekksluftmengden måles og Tilluftsluftmengden reguleres til samme verdi i slave. (NB! Krever ekstern trykkføler i avtrekkskanal) Luftkvalitet (CO 2 ) CO 2 innholdet i luften holdes konstant på innstilt CO 2 mengde (ppm). Det defineres en min og maks luftmengde. Det kan legges inne en differanse mellom tilluft- og avtrekksmengde. (NB! Krever ekstern CO 2 føler.) FanOptimizer (Spjeldvinkelstyring VAV) Tillufts- og avtrekksluftmengden reguleres automatisk via et 0-10 V styresignal direkte fra en ekstern regulator i et såkalt spjeldvinkelstyrings anlegg (som type FanOtimizer) Reguleringsområdet for luftmengden begrenses av innstilt MIN- og MAX-verdi. FanOptimizer slave Tilluftluftsmengden reguleres automatisk via et 0-10 V styresignal direkte fra en ekstern regulator i et såkalt spjeldvinkelstyrings anlegg (som type FanOtimizer) Avtrekksluftmengden styres i slave av tilluften og kan forskyves. Reguleringsområdet for luftmengden begrenses av innstilt MIN- og MAX-verdi. 2/40

3 TEMPERATURREGULERING Det er fire alternative temperaturreguleringsformer: Konstant tillufttemperatur Tilluftstemperaturen holdes konstant på innstilt verdi. Konstant avtrekktemperatur Avtrekkstemperaturen holdes konstant på innstilt verdi. Minimum og maksimum tilluftstemperatur kan innstilles. Konstant romtemperatur Romtemperaturen holdes konstant på innstilt verdi. Minimum og maksimum tilluftstemperatur kan innstilles. (NB! Krever ekstern romføler) Konstant avtrekk/tilluft differanse Tilluftstemperaturen holdes konstant lavere enn avtrekkstemperaturen med innstilt temperaturdifferanse. Minimum og maksimum tilluftstemperatur kan innstilles. Sommer/vinter kompensering Ved aktivisering forskyves valgt temperatursettpunkt i forhold til utetemperaturen sommer og/eller vinter. NB! Kan ikke benyttes ved avtrekk/tilluft differanse regulering 3/40

4 HÅNDTERMINALEN Avlesning, programmering og styring kan gjøres på håndterminalen. Terminalen har et grafisk display, en bryter med TRYKK- og VRI funksjon, en? (hjelp) - knapp og en Esc - knapp. BRUKERMENYER Menyen er delt i 3 nivåer: Brukernivå med fri tilgang. Installatørnivå med kodet tilgang. Servicenivå med kodet tilgang. VRI - funksjonen brukes for å skifte mellom menyer og til innstilling av verdier. P Høyre vri neste meny / øke verdi Q Venstre vri forrige meny / minke verdi TRYKK - funksjonen brukes til å gå frem i menyen. X 1. trykk bekreft og neste verdi 2. trykk bekreft og forrige verdi ESC knappen brukes til å gå tilbake i menyen.? trykk på knappen dersom du er usikker på hva du skal gjøre i menyen, en hjelpetekst kommer da frem på det grafiske displayet. Skravert felt angir den aktive verdi som kan endres ved å vri bryteren. Ved å trykke på bryteren setter man ønsket valg. For å gå ut av menyer trykker man på ESC knappen. Programmering sekvensen blir som følger P SØK MENY Søk fram ønsket menyvalg i displayet ved å vri bryteren. X VELG MENY Velg ønsket meny ved å trykke inn bryteren. P SØK VERDI Søk fram parameter du ønsker å endre ved å vri bryteren. X VELG VERDI Velg ønsket parameter ved å trykke inn bryteren. P STILL VERDI Still inn ønsket verdi ved å vri bryteren til høyre eller venstre. X BEKREFT VERDI Bekreft innstilt verdi og gå til neste parameter. MENY OVERSIKT BRUKERNIVÅ SIDE 8 INSTALATØRNIVÅ SIDE 17 SERVICENIVÅ SIDE 27 ALARM LISTE SIDE 33 4/40

5 TILKOBLING TIL WEBSERVER Kople en Ethernetkabel til Ethernetkontakten på toppen av Novagg Air 2 mastermodulen og til PC eller router. Hvis du kobler direkte til PC må mann bruke en tverrkabel. Se på håndterminal om det ligger inne verdier under internett. Som standard blir Novagg Air 2 levert med følgende innstillinger: Statisk IP adresse Netmask Gateway For XP: Klikk på Start og Høyreklikk på mine nettverksteder. Velg Egenskaper og høyreklikk på lokale tikoblingen som skal brukes til å koble opp mott Webserver. Velg Egenskaper. 5/40

6 Klikk på Internett Protokoll (TCP/IP) og klikk på Egenskaper. Velg Bruk følgende IP-adresse. Legg inn følgende: IP adresse Netmask Gateway Bekreft med OK. Åpne nettleser og skriv inn i adresselinje og trykk på Enter. 6/40

7 For Vista: Klikk på start og velg Kontrollpanel - Nettverks og delingsenter - Administrer nettverkstilkoblinger. Høyre klikk på nettverkstilkoblingen og velg egenskaper. 7/40

8 Velg Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4) og klikk på egenskaper. Velg Bruk følgende IP-adresse. Legg inn følgende: IP adresse Netmask Gateway Bekreft med OK. Åpne nettleser og skriv inn i adresselinje og trykk på Enter. Webserver er kompatibel med både IE7 og IE8. Ved eventuelle problemer med visning, bruk kompatibilitets visning i verktøymenyen! 8/40

9 PÅLOGGING Skriv inn brukernavne, passord og velg språk. Det fins 3 brukernivåer. Brukernavn Passord - Brukernivå USER Installatørnivå INSTALLE Servicenivå SERVICE 333 9/40

10 BRUKERNIVÅ Drift - Hastighet Manuell Stopp, Lav eller Høy hastighet. Automatisk drift i følge ukeprogram. - Ukeprogram Innstilling av type ukeprogram. Samme program hele uken, Hverdag & helg eller Individuell dagsprogram Fire tidtakere pr. menybilde kan fritt innstilles til Stopp, Lav eller Høy hastighet. Høy hastighet har 1. prioritet ved overlapp i tid. Klikk på symbolet i høyre hjørne for mer informasjon. 10/40

11 Forlenget drift Forlenget drift overstyrer ukeprogrammet med innstilt Lav eller Høy hastighet i et innstilt tidsrom innenfor 7 dager. Forlenget drift må velges for å aktiveres. Når perioden utløper, forsetter driften automatisk i følge ukeprogrammet. Klikk på symbolet i høyre hjørne for mer informasjon. Temperatur Innstilling av temperatursettpunkt og visning av aktuell temperatur. 11/40

12 Tid & Dato Innstilling av styringens innebygde klokke. Klokken brukes bl.a. av ukeprogrammet. Velg Aut. Sommertid for automatisk skift til sommertid og vintertid. Klikk på PC time for å få overført dato og tid fra PC. Alarm & Logg - Alarmer Visning av de siste utløste alarmene. Klikk på Kvitter alarmer for å tilbakestille alarmer. 12/40

13 - Alarmlogg Visning av tidspunkt, dato og alarm nr. for de siste 16 utløste alarmene. - Alarm Utsikt (eventuelt kommende alarmer) Oversikt med alarmer som eventuelt blir aktive. 13/40

14 - Datalogg Visning av datalogg. Klikk på grafikken for å få et større bilde. - Status Klikk på symboler til å vise status fra aggregatkomponenter. Blå verdier er settpunkt og svarte verdier er aktuell pådrag eller temperatur. Velg overstyring til å overstyre normal drift av vifter, gjenvinner, varme eller kjøling. Velg normal drift for å gå tilbake til normal drift. 14/40

15 Følgende symboler er til: Tilluft Avtrekk Tilluftsvifte Avtrekksvifte Tilluftsfilter og Avtrekksfilter Tilluftspjeld, Avtrekksspjeld og Omluftspjeld Roterende varmegjenvinner Kryssvarmeveksler 15/40

16 Væskekoblet gjenvinner Elektrisk varmebatteri Varmtvanns batteri DX-kjøling eller integrert DX-kjøling Om styringen - Versjon Kjølebatteri isvann Visning av aktuelle software versjonen som ligger i Novagg Air 2 master modulen 16/40

17 Internett - IP-adresse Visning av aktuelle IP-adresser og innstillinger. - E-post Innstillinger av e-post varsling ved alarmer. 17/40

18 - Logg inn Endring av brukernivå, brukernavn og passord. NB! ved endring blir gamle brukernavn og passord slettet. 18/40

19 INSTALLATØRNIVÅ Drift - Settpunkt Innstill viftens reguleringsform, settpunkter og automatiske funksjoner. Se for reguleringsformer side 2. - Kompensering Innstilling av utetemperaturkompensering. 1. Utetemperatur for full kompensering [ C] 2. Utetemperatur for start av kompensering [ C] 3. Maks. settpunktsreduksjon [%] 19/40

20 - Alarm relé Innstilling av alarmreleet funksjon: Innstill B-alarmreleets funksjon til for eksempel drift av ekstra vifte eller sonebatteri. 1. B-alarm: B-alarm Følg lav hastighet Følg høy hastighet 2. A-alarm: A-alarm A+B-alarm - Ekstern Høy Innstilling av ønsket etterløpstid ved aktivering av ekstern høy fart inngangen. 20/40

21 Temperatur - Regulering Innstilling av temperaturregulering og temperatursettpunkt: 1. Temperaturregulering 2. Maks. tillufttemperatur [ C] 3. Min. tillufttemperatur [ C] Maks. og min. vises ikke når det er valgt konstant tillufttemperatur. Se for temperaturregulering på side 3 - Omluft (Vises kun hvis temperaturregulering står i konstant romtemperatur) Innstilling av omluftfunksjon. 1. Omluftfunksjon: Av/På 2. Omluft stopp-temperatur [ C] 3. Omluft start-temperatur [ C] 21/40

22 - Kjøling Innstilling av min. tilluftstemperatur når kjøling er aktiv. Utetemperatur stopp og kjølegjenvinning. 1. Min. tillufttemperatur [ C] 2. Utetemp. Stopp [ C] 3. Kjølegjenvinning (standard skal den stå på Nei) 4. Valg for kjølehastighet innstilles ønsket vifteforsering ved start av kjøling - Sommernatt Innstilling av sommernattskjøling. 1. Start og stopp romtemperatur [ C] 2. Ute stopptemperatur og Min. tilluftstemperatur [ C] 3. Start og stopp tidspunkt 22/40

23 Sommer/vinter - Kompensering Vinterkompensasjon av temperatursettpunkt: 1. Utetemperatur for start av komp. [ C] 2. Utetemperatur for maks. komp. [ C] 3. Maks. kompensasjon av settpunkt [ C] Sommerkompensasjon av temperatursettpunkt: 1. Utetemperatur for start av komp. [ C] 2. Utetemperatur for maks. komp. [ C] 3. Maks. kompensasjon av settpunkt [ C] 23/40

24 - Auto skift Viser aktuelt drift og Innstilling av sommer/vinter-skift. Sommer: Romtemperatur Vinter: Tillufttemperatur Innstilling Sommer/vinter-skift: 1. Fra 2. Utetemperatur 3. Kalender 4. Sommer 5. Vinter Innstilling av skifteutetemperatur. (Vises kun hvis skift er: Utetemperatur) 1. Sommer ved høyere temperatur [ C] 2. Vinter ved lavere temperatur [ C] Det blir ikke skiftet når temperaturen er innenfor sommer/vinter-grensene. Innstilling av skiftedato. (Vises kun hvis skift er: Kalender) 1. Skift til sommer på dato. 2. Skift til vinter på dato. 24/40

25 Innjustering - Settpunkt Lås viftehastigheter mens ventilasjonskanalenes VAV-spjeld innjusteres manuelt. Brann - Ventilasjon Innstilling av brannventilasjon. Når brannalarmen aktiveres tvinges viftene til å kjøre med innstilt hastighet. 1. Avtrekksvifte [%] 2. Tilluftsvifte [%] 25/40

26 Kommunikasjon - Internett Innstilling av IP-adresse - Modbus Modbus-innstilling. Innstilling av fjern-kommunikasjonen på Modbuss RS485-tilkobling. 1. Modbus-adresse [1-240] 2. Baudrate [9600, 19200, 38400] 3. Stoppbit [1, 2] 4. Paritet [Ingen, Lik, Ulik] 26/40

27 - Lon Visning av LON-informasjon (vises kun hvis LON er installert) 1. Neuron ID 2. Program ID 3. External interface file 4. Ressource file set Språk - Innstill Velg språk: Dansk, Engelsk, Tysk, Svensk, Norsk 27/40

28 Innstilling - Hent Gjenopprett styringens fabrikkinnstilling. 28/40

29 SERVICENIVÅ Aggregat - Status Klikk på symboler til å vise status fra aggregatkomponenter. Blå verdier er settpunkt og svarte verdier er aktuell pådrag eller temperatur. Velg overstyring til å overstyre normal drift av vifter, gjenvinner, varme eller kjøling. Velg normal drift for å gå tilbake til normal drift. NB! ikke overstyr varme og kjøling samtidig fordi hovedbryter og hovedsikring er ikke beregnet til samtidig kjøring av kjøling og varme. NB! for riktig funksjon av kjøling skal gjenvinnerpådraget overstyres til 0%. Følgende symboler er til: Tilluft Avtrekk Tilluftsvifte Avtrekksvifte 29/40

30 Tilluftsfilter og Avtrekksfilter Tilluftspjeld, Avtrekksspjeld og Omluftspjeld Roterende varmegjenvinner Kryssvarmeveksler Væskekoblet gjenvinner Elektrisk varmebatteri Varmtvanns batteri DX-kjøling eller integrert DX-kjøling 30/40

31 - Innstilling Kjølebatteri isvann Klikk på symboler til å endre innstillinger for aggregatkomponenter. - Brannalarm Innstill temperaturgrenser for intern brannalarm i aggregat. 1. Temperatur i avtrekk [ C] 2. Temperatur i tilluft [ C] 31/40

32 Benforbindelser - Air2Master, Air2FanIO1, Air2FanIO2, Air2Ext1, Air2Ext2 Ved å velge faner Air2Master, Air2FanIO1, Air2FanIO2, Air2Ext1 og Air2Ext2 får man opplysninger om hvilke funksjoner som er tilknyttet de forskjellige innganger og utganger. Under Air2FanIO1 og Air2FanIO2 må man føre musepekeren over Fan I/O boksen for å få fram innganger og utganger i selve boksen. Klikk på symbolet i høyre hjørne for mer informasjon. 32/40

33 Alarmlogg - Alarmer Visning av de siste utløste alarmene. Klikk på Kvitter alarmer for å tilbakestille alarmer. - Alarmlogg Visning av tidspunkt, dato og alarm nr. for de siste 16 utløste alarmene. 33/40

34 - Alarm Utsikt (eventuelt kommende alarmer) Oversikt med alarmer som eventuelt blir aktive. - Datalogg Visning av datalogg. Klikk på grafikken for å få et større bilde. 34/40

35 Alarm Alarmtekst Alarmtype Auto Aggregat Feilsøking nr.: resett stopp 1 Brannalarm A Digital inngang "Brannalarm" åpen. 2 Ekstern branntermostat alarm A X Digital inngang "Ekstern branntermostat" åpen. 3 Intern brannalarm A X Høy tillufts-/avtrekkstemperatur i ventilasjonsaggregat. 4 Eksternt stopp B X X Digital inngang "Ekstern Stopp" åpen. 9 Flowkompensering av filtervakt ikke kalibrert B X Utmåling av filter trykkreferanse ikke utført. Utløses etter 20 minutter. 10 Håndterminal (Air2Hterm): Ingen kommunikasjon B X Håndterminal ikke tilkoblet buss, feil i busskabel. 11 FanIO 1 (Air2FanIO): Ingen kommunikasjon A X X FanIO ikke tilkoblet buss i FanIO-kontakt A, feil i busskabel. FanIO DIP-switcher står feil 12 FanIO 2 (Air2FanIO): Ingen kommunikasjon 13 Utvidelsesmodul 1 (Air2Ext): Ingen kommunikasjon 14 Utvidelsesmodul 2 (Air2Ext): Ingen kommunikasjon 15 Lon gateway (Air2Lon): Ingen kommunikasjon 16 Tilluft frekvensomf. (OJ- FCxxx): Ingen kommunikasjon 17 Avtrekk frekvensomformer (OJ- FCxxx): Ingen kommunikasjon 18 Roterende varmeveksler (RHX2M): Ingen kommunikasjon 19 Trykktransducer (PTH): Ingen kommunikasjon 20 Temperaturfølerfeil: Tilluft 21 Temperaturfølerfeil: Avtrekk 22 Temperaturfølerfeil: Rom 23 Temperaturfølerfeil: Avkastning 24 Temperaturfølerfeil: Utetemperatur 25 Temperaturfølerfeil: Vannbatteri 26 Temperaturfølerfeil: Varmegjenvinning A X X FanIO ikke tilkoblet buss i FanIO-kontakt A, feil i busskabel. FanIO DIP-switcher står feil A X X Air2Ext ikke tilkoblet buss, feil i busskabel, adresseknapp står feil A X X Air2Ext ikke tilkoblet buss, feil i busskabel, adresseknapp står feil B X Air2Lon ikke tilkoblet buss, feil i busskabel. A X X OJ-FC ikke tilkoblet buss i FanIO-kontakt B, feil i busskabel. Busskabel i OJ-FC montert i kontakt BUSS i stedet for FCC. A X X OJ-FC ikke tilkoblet buss i FanIO-kontakt B, feil i busskabel. Busskabel i OJ-FC montert i kontakt BUSS i stedet for FCC. A X X RHX2M ikke tilkoblet buss, feil i busskabel A X X PTH ikke tilkoblet buss, feil i busskabel, adresseknapp står feil A X X Tilluftstemp.-føler avbrutt/kortsluttet, Føleren ikke konfigurert til en temperaturinngang. A X X Avtrekkstemp.-føler avbrutt/kortsluttet, Føleren ikke konfigurert til en temperaturinngang A X X Romtemp.-føler avbrutt/kortsluttet, Føleren ikke konfigurert til en temperaturinngang A X X Avkasttemp.-føler avbrutt/kortsluttet, Føleren ikke konfigurert til en temperaturinngang A X X Utetemp.-føler avbrutt/kortsluttet, Føleren ikke konfigurert til en temperaturinngang A X X Vannbatteritemp.-føler avbrutt/kortsluttet, Føleren ikke konfigurert til en temperaturinngang A X X Gjenvinningstemp.-føler avbrutt/kortsluttet Føleren ikke konfigurert til en temperaturinngang. 35/40

36 Alarm Alarmtekst Alarmtype Auto Aggregat Feilsøking nr.: resett stopp 27 Pumpe alarm, varme A X Digital inngang "Varmebatterifeil" åpen. Alarm fra sirkulasjonspumpe 28 Frostalarm vannbatteri A X Lav turtemperatur, sirkulasjonspumpe defekt, lav utetemperatur 30 Tilluft frekvensomf. (OJ- FCxxx): Lav matespenning (Vlo) A X Lav nettspenning 31 Tilluft frekvensomf. (OJ- FCxxx): Høy matespenning (Vhi) A X Høy nettspenning, bremsetid for kort 32 Tilluft frekvensomf. (OJ- FCxxx): Høy utgangsstrøm (Ihi) A X Kortslutning i motor eller kabel, motor blokkert, feil motortype 33 Tilluft frekvensomf. (OJ- FCxxx): Høy temperatur (Thi) A 34 Tilluft frekvensomf. (OJ- A FCxxx): Manglende forsyningsfase 35 Tilluft frekvensomf. (OJ- B FCxxx): Høy intern rippelspenning 37 Frekvensomformer A alarm tilluft 38 Filter tilluft B 39 FanIO 1 (Air2FanIO): +24 V DC overbelastet 40 Avtrekk frekvensomf. (OJ-FCxxx): Lav matespenning (Vlo) A 41 Avtrekk frekvensomf. A (OJ-FCxxx): Høy matespenning (Vhi) 42 Avtrekk frekvensomf. A (OJ-FCxxx): Høy utgangsstrøm (Ihi) 43 Avtrekk frekvensomf. A (OJ-FCxxx): Høy intern temperatur 44 Avtrekk frekvensomf. A (OJ-FCxxx): Manglende forsyningsfase 45 Avtrekk frekvensomf. B (OJ-FCxxx): Høy intern rippelspenning 47 Frekvensomformer A alarm avtrekk 48 Filter avtrekk B 49 FanIO 2 (Air2FanIO): +24 V DC overbelastet X X X Høy omgivelsestemperatur, overbelastning av frekvensomformer Nettspenningen mangler en fase Nettspenning ustabil, frekvensomformer overbelastet Digital inngang "Frekv.omf. alarm tilluft" åpen. Trykktap over tilluftsfilter for høyt, filter tett A X + 24V DC fra FanIO 1 klemme 14, 16, 18 kortsluttet, strømforbruk fra FanIO1 overstiger 0,6A. X X X X X X Lav nettspenning Høy nettspenning, bremsetid for kort Kortslutning i motor eller kabel, motor blokkert, feil motortype Høy omgivelsestemperatur, overbelastning av frekvensomformer Nettspenningen mangler en fase Nettspenning ustabil, frekvensomformer overbelastet Digital inngang "Frekv.omf. alarm tilluft" åpen. Trykktap over tilluftsfilter for høyt, filter tett A X + 24V DC fra FanIO 1 klemme 14, 16, 18 kortsluttet, strømforbruk fra FanIO1 overstiger 0,6A. 36/40

37 Alarm nr.: Alarmtekst Alarmtype 50 Roterende varmeveksler B (RHX2M): Ingen rotasjon 51 Roterende varmeveksler (RHX2M): Lav matespenning (Vlo) 52 Roterende varmeveksler (RHX2M): Høy matespenning (Vhi) 53 Roterende varmeveksler (RHX2M): Høy utgangsstrøm (Ihi) 54 Roterende varmeveksler (RHX2M): Høy intern temperatur 55 Roterende varmeveksler (RHX2M): Moment overbelastning B B B Auto resett Aggregat stopp Feilsøking Ingen pulser fra rotasjonsvakt, reim til rotor sprunget, Rotor går for tregt f.eks. pga. manglende oppretting. Lav nettspenning Høy nettspenning Kortslutning i motor eller kabel, motor blokkert, feil motortype B Høy omgivelsestemperatur, overbelastning av RHX2M-styringen B Rotor går for tregt f.eks. pga. manglende oppretting. Skrittmotor kan ikke trekke rotoren med korrekt o/min. 58 Frostalarm varmeveksler A X Avkasttemperatur under frostgrensen, selv om bypasspjeld er kommandert helt åpen (0V) 59 Ingen varmegjenvinning, A X Gjenvinningstemp. i væskekoblet lav temperatur gjenvinningsbatteri for lav i mer enn 10 minutter. 60 Lav tilluftstemperatur A X Tilluftstemperatur har vært for lav i mer enn 10 minutter. Utilstrekkelig varme til rådighet, lav utetemperatur. 61 Høy tilluftstemperatur B Tilluftstemperatur har vært for høy i mer enn 10 minutter. Utilstrekkelig kjøling til rådighet, høy uttemperatur. 62 Lav avluftstemperatur A X Avluftstemperatur har vært for lav i mer enn 20 minutter. Maks. tilluftstemperatur for lav. Luftmengde for lav. 63 Høy avluftstemperatur B Avtrekkstemperatur har vært for høy i mer enn 20 minutter. Min. tilluftstemperatur for høy. Luftmengde for lav. 65 Varme utkoblet pga. lav luftmengde 66 El-batteri: overhetingsalarm 67 UDGÅET 68 Kontaktor til el-batteri henger B X Luftmengde igjennom elektrisk varmebatteri for lav i mer enn 5 minutter. B Overhetningstermostat i elektrisk varmebatteri utkoblet. B Digitalinngang "Varmebatteri feil" innkoblet når varmerelé 1 er åpen. Kontaktor fastbrent. 70 Høyt CO2 B X CO2-nivå for høyt i mer enn 20 minutter. Maks. luftmengde for lav. 71 Lav tilluftsmengde A X Tilluftsmengde for lav i mer enn 10 minutter 72 Høy tilluftsmengde A X Tilluftsmengde for høy i mer enn 10 minutter 73 Lav avluftsmengde A X Avluftsmengde for lav i mer enn 10 minutter 74 Høy avluftsmengde A X Avluftsmengde for høy i mer enn 10 minutter 75 Lavt tilluftstrykk B X Tilluftstrykk for lavt i mer enn 10 minutter 76 Høyt tilluftstrykk A X Tilluftstrykk for høyt i mer enn 10 minutter 77 Lavt avluftstrykk B X Avluftstrykk for lavt i mer enn 10 minutter 78 Høyt avluftstrykk A X Avluftstrykk for høyt i mer enn 10 minutter 37/40

38 Alarm Alarmtekst Alarmtype Auto Aggregat Feilsøking nr.: resett stopp 80 Kjølefeil B Digital inngang "kjølefeil" åpen. Alarm fra kjøleanlegg 81 Lavt kjøletrykk krets 1 B Kjølekrets 1: Trykket i fordamper for lavt. Manglende kjølemiddel / lekkasje 82 Høyt kjøletrykk krets 1 B Kjølekrets 1: Trykket i kondensator for høyt. For mye kjølemiddel. Høy temperatur i kondensator. 83 Kjølefeil 1: Kompressor 1 overhetet krets 1 B Digital inngang "Kjølefeil 1" åpen. Kompressor 1 overhetet i kjølekrets 1 84 Kjølefeil 2: Kompressor 2 overhetet krets 1 B Digital inngang "Kjølefeil 2" åpen. Kompressor 2 overhetet i kjølekrets 1 85 Lavt kjøletrykk krets 2 B Kjølekrets 2: Trykket i fordamper for lavt. Manglende kjølemiddel / lekkasje 86 Høyt kjøletrykk krets 2 B Kjølekrets 2: Trykket i kondensator for høyt. For mye kjølemiddel. Høy temperatur i kondensator. 87 Kjølefeil 3: Kompressor B Digital inngang "Kjølefeil 3" åpen. Kompressor 1 1 overhetet krets 2 overhetet i kjølekrets 2 88 Kjølefeil 4: Kompressor 2 overhetet krets 2 89 UDGÅET B Digital inngang "Kjølefeil 4" åpen. Kompressor 2 overhetet i kjølekrets 2 90 Trykkfølerfeil: DX lavtrykk 1 91 Trykkfølerfeil: DX høytrykk 1 92 Trykkfølerfeil: DX lavtrykk 2 93 Trykkfølerfeil: DX høytrykk 2 94 CO2 føler ikke konfigurert 95 FanOpt. tilluft ikke konfigurert 96 FanOpt. avluft ikke konfigurert 100 Trykktransducer 0 (PTH6202): Ingen kommunikasjon 101 Trykktransducer 1 (PTH6202): Ingen kommunikasjon 102 Trykktransducer 2 (PTH6202): Ingen kommunikasjon B Analogt signal på inngang "DX lavtrykk 1" lavere enn innstilt min. spenning. Trykkføler i kjølekrets1 fordamper tilkoblet feil. Trykkføler defekt. B Analogt signal på inngang "DX høytrykk 1" høyere enn innstilt maks. spenning. Trykkføler i kjølekrets1 fordamper tilkoblet feil. Trykkføler defekt. B Analogt signal på inngang "DX lavtrykk 2" lavere enn innstilt min. spenning. Trykkføler i kjølekrets2 fordamper tilkoblet feil. Trykkføler defekt. B Analogt signal på inngang "DX høytrykk 2" høyere enn innstilt maks. spenning. Trykkføler i kjølekrets2 fordamper tilkoblet feil. Trykkføler defekt. B X Føleren ikke konfigurert til en analog inngang B X FanOptimiser tilluft ikonfigurert til en analog inngang B X FanOptimiser avluft konfigurert til en analog inngang A X X PTH6202 ikke tilkoblet buss, feil i busskabel, adresseknapp står feil A X X PTH6202 ikke tilkoblet buss, feil i busskabel, adresseknapp står feil A X X PTH6202 ikke tilkoblet buss, feil i busskabel, adresseknapp står feil 38/40

39 Alarm nr.: Alarmtekst 103 Trykktransducer 3 (PTH6202): Ingen kommunikasjon 104 Trykktransducer 4 (PTH6202): Ingen kommunikasjon 105 Trykktransducer 5 (PTH6202): Ingen kommunikasjon 106 Trykktransducer 6 (PTH6202): Ingen kommunikasjon 107 Trykktransducer 7 (PTH6202): Ingen kommunikasjon Alarmtype Auto resett Aggregat stopp A X X A X X A X X A X X A X X Feilsøking PTH6202 ikke tilkoblet buss, feil i busskabel, adresseknapp står feil PTH6202 ikke tilkoblet buss, feil i busskabel, adresseknapp står feil PTH6202 ikke tilkoblet buss, feil i busskabel, adresseknapp står feil PTH6202 ikke tilkoblet buss, feil i busskabel, adresseknapp står feil PTH6202 ikke tilkoblet buss, feil i busskabel, adresseknapp står feil 39/40

40 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.: Fax: NOVEMA Aggregater AS Industriveien 25 N-2021 Skedsmokorset Tel.: Fax: EXHAUSTO AB Verkstadsgatan 13 S Mariestad Tel.: Fax: /40

IGANGKJØRING OG PROGRAMMERING

IGANGKJØRING OG PROGRAMMERING 3003960-2011-05-24 24 Styring og Funksjon V1.24 1.24, NOVAGG AIR 2 STYRING OG FUNKSJON V1.24 NOVAGG AIR 2 NOVEMA Aggregater AS Industriveien 25 N-2021 Skedsmokorset Tel. +47 6387 0770 Fax +47 6387 0771

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall INNHOLDSFORTEGNELSE System informasjon... 2 Ventilasjon... 2 Driftsinformasjon... 3 Ventilasjon... 3 Styring lokalt... 3 Styring via Sd-anlegget... 3 Forriglinger... 4 Driftsignaler... 4 Alarmer... 4 Temperaturregulering...

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

Håndterminal Menyer og alarmer

Håndterminal Menyer og alarmer 3005370-2015-10-14 Håndterminal Håndterminal Menyer og alarmer Original bruksanvisning EXHAUSTO AS Industriveien 25 N-2021 Skedsmokorset Tel. +47 63 87 07 70 Fax +47 63 87 07 71 firmapost@exhausto.no www.exhausto.no

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

LUFTBEHANDLINGSANLEGG

LUFTBEHANDLINGSANLEGG Nr. 360.001 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 1 A - GENERELL ORIENTERING OM ANLEGGET Systemet ventilerer følgende arealer: kontorer, fotorom, kantine, ekspedisjon og møterom. Det består av følgende komponenter: motorstyrt

Detaljer

Brukermanual AHU-400 BR

Brukermanual AHU-400 BR Brukermanual AHU-400 BR For å kunne åpne frontluken finner du en nøkkel for låsene i esken sammen med følgende dokumenter og braketter. Oppbevar denne nøkkelen på et sted så den er ute av rekkevidde for

Detaljer

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal 94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000 Brukerveiledning Håndterminal Innhold 1. Knapper og funksjoner... 3 2. Betjening av håndterminalen...4 Innstillinger 2.1 Språk... 5 2.2 Dagprogram... 5 2.3 Ukeprogram...

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin 5 Instruktion RM 400.doc INSTRUKSJON FOR REGULERINGSMODUL RM400 Allment : RM400 er en tilleggsmodul for regulering av kjølemaskin. Til sammen med hovedkortet

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

2.00 SYSTEMOVERSIKT. Halden Automasjon

2.00 SYSTEMOVERSIKT. Halden Automasjon 2.00 SYSTEMOVERSIKT KAPITEL INNHOLD 2.01 ORIENTERING OM ANLEGGET 2.02 FLYTSKJEMA SYSTEM 320 2.03 SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEM 320 2.04 FLYTSKJEMA SYSTEM 360.01 2.05 SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEM 360.01 2.01 ORIENTERING

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

LUFTBEHANDLINGSANLEGG

LUFTBEHANDLINGSANLEGG Nr. 360.001 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 1 A - GENERELL ORIENTERING OM ANLEGGET Systemet ventilerer følgende arealer: kontorer, fotorom, kantine, ekspedisjon og møterom. Det består av følgende komponenter: motorstyrt

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4

FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4 FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Brukerveiledning Side 2 Forord Denne bruker veiledningen inneholder den nødvendige

Detaljer

Automasjon. Brukermanual for Corrigo Regulator. Enklere, tryggere og rimeligere

Automasjon. Brukermanual for Corrigo Regulator. Enklere, tryggere og rimeligere Automasjon Brukermanual for Corrigo Regulator Enklere, tryggere og rimeligere Tabell for standard reguleringssystem som kan velges, tilpasset hvert enkelt anleggs behov for styring og overvåkning. Anlegg:

Detaljer

CVM 2 reguleringssystem

CVM 2 reguleringssystem DEFINING THESETPOINT Type dokument Utgivelsesdato Revisjonsdato Dokument nr. Delkapittel Aggregattype Skrevet av Revisjonsnr. Side DRIFTSINSTRUKS CVM 2 Climaveneta tk 01 1 av 6 DRIFTSINSTRUKS 1. STYREPANEL

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Oppstartprosedyre for. Ensy AHU-aggregater

Oppstartprosedyre for. Ensy AHU-aggregater Oppstartprosedyre for Ensy AHU-aggregater Opplysninger finnes på dataskilt inne i aggregatet. Dette skiltet viser f.eks. AHU 400 BH Aggregattype: AHU Serie nr: 010. / Dato for oppstart første gang: Hvor

Detaljer

Alarmliste og menyoversikt for VEX200. 3002572-2009-04-01.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Alarmliste og menyoversikt for VEX200. 3002572-2009-04-01.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Alarmliste og menyoversikt for VEX200 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk Betjening 1. Betjening 1.1 Betjening av DISPLAY-panel

Detaljer

6.4 Alarmliste. Hovedstyring VEX Enhet. Feilnr. Kategori. Feilretting. Alarmbeskrivelse. xx yy z Strøm tilkoblet styringen

6.4 Alarmliste. Hovedstyring VEX Enhet. Feilnr. Kategori. Feilretting. Alarmbeskrivelse. xx yy z Strøm tilkoblet styringen 6.4 Alarmliste Hovedstyring VEX 00 01 1 Strøm tilkoblet styringen 00 02 1 Ukjent omstart av styringen 00 03 1 En watchdog omstartet styringen 00 04 1 Programvaren omstartet AHUC styringen 00 05 1 Brukeren

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

EXpert - betjeningsveiledning Automatikk for VEX320/330

EXpert - betjeningsveiledning Automatikk for VEX320/330 Produktvejledning EXpert - betjeningsveiledning Automatikk for VEX320/330 Original bruksanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Målinger & Innstillinger

Målinger & Innstillinger Forhandler : Kunde : Prog. av : Dato : Serie Nr. : Målinger & Innstillinger Type : Apollo 6, Apollo 10 og Apollo S (versjon 600) Aktuell romtemperatur C 0 Ønsket romtemperatur C 1 Aktuell fuktighet % 2

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Oversikt for aggregat nr: 1

Oversikt for aggregat nr: 1 Side 1 Oversikt for aggregat nr: 1 Aggregatstørrelse 30 Aggregatbredde 1570 mm Vekt 750 kg DVCompact luftbehandlingsaggregat med fullintegrert automatikk - basert på Systemair E56 regulator Tilluft Fraluft

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCW Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter....

Detaljer

94269N-02 2009-02 FLEXIT CS 50/CS 500. Brukerveiledning Styringsautomatikk. Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje

94269N-02 2009-02 FLEXIT CS 50/CS 500. Brukerveiledning Styringsautomatikk. Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje 94269N-02 2009-02 FLEXIT CS 50/CS 500 Brukerveiledning Styringsautomatikk Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje www.flexit.com Innhold 1 Oversikt...6 1.1 Kort beskrivelse...6 1.2 Funksjoner...6 1.3 Tilbehør

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Ved feil eller uhensiktsmessig drift med anlegget. Sjekk Aktuell liste (meny 4) for alarmmeldinger og bruk alarmlisten bakerst i denne veiledningen.

Ved feil eller uhensiktsmessig drift med anlegget. Sjekk Aktuell liste (meny 4) for alarmmeldinger og bruk alarmlisten bakerst i denne veiledningen. 6. 6.1 og info (meny 4) Merk Ved feil eller uhensiktsmessig drift med anlegget. Sjekk Aktuell liste (meny 4) for alarmmeldinger og bruk alarmlisten bakerst i denne veiledningen. Alarmliste Hovedmeny 4

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 2

BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 2 BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 2 Innholdet i manualen gjelder for CVM2 CVM2_INSTRUKS.doc Side Nr 1Av 1 Regulatorens oppbygging. Regulatoren finnes kun i en versjon og knappene nummerert over beskrives i

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Brukermanual. Revisjon manual 01 Programversjon E

Brukermanual. Revisjon manual 01 Programversjon E Brukermanual PLS type XV-152 Revisjon manual 01 Programversjon E Innhold Hovedmeny... 2 Innlogging... 2 Parameterliste (variabler)... 3 Endring av parameter:... 3 Kjølevariabler... 3 Vaskevariabler...

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Feilkoder/suport. Rens kondensator med trykkluft/nitrogen, eller vask med fettløsende vaskemiddel Defekt vifte (hvis Sjekk vifte, bytt hvis defekt

Feilkoder/suport. Rens kondensator med trykkluft/nitrogen, eller vask med fettløsende vaskemiddel Defekt vifte (hvis Sjekk vifte, bytt hvis defekt Feilkoder/suport Lamper på Controller snøkrystall lyser ikke Kompressor står Mangler startsignal Mål start-rele. Feilsøk på startsignals kretsen. Mål (micro farrad, µf) ved for lite farrad må Defekt start

Detaljer

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst

Detaljer

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Innholdsfortegnelse: Produksjons deklarasjon 2 Viktig informasjon 3 Skap oversikt og beskrivelse 4 Skjerm 5 Manuell start/ start tider 6 Vekt innstilling 7 Instillinger

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat FWR. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat FWR.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat FWR Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 3 Komponenter....

Detaljer

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Manual Side 1 Kjære kunde, Denne brukerveiledningen inneholder all informasjon

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09 Hurtigguide CS2000 Automatikk Innhold 1. HMI...3 2. Innstillinger...3 2.1. Innledning...3 2.2. Velg språk...3 2.3. Still inn tid/dato...3 2.4. Pålogging...3 3. Juster børverdier...4

Detaljer

Innholdsfortegnelse for dette skjema: Elektriske koblingsskjema for ventilasjonsaggregat

Innholdsfortegnelse for dette skjema: Elektriske koblingsskjema for ventilasjonsaggregat Elektriske koblingsskjema for ventilasjonsaggregat Aggregatprodusent prosjektnavn Aggregatprodusent ordrenummer Anleggsadresse Innholdsfortegnelse for dette skjema: nr. Innhold Forside Flytskjema Hovedstrøm

Detaljer

Prosjektering og installasjonsveiledning

Prosjektering og installasjonsveiledning Prosjektering og installasjonsveiledning 2013 11 19 Med forbehold om endringer Miba AS Tlf. 02650 Side 1 Frigus Aero trinnløs kjøle og varmepumpe for ventilasjon 1. Ventilasjonsaggregat: Kjøledrift: Generelle

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

DVCompactE. Innholdsfortegnelse for dette skjema: Elektriske koblingsskjema for ventilasjonsaggregat

DVCompactE. Innholdsfortegnelse for dette skjema: Elektriske koblingsskjema for ventilasjonsaggregat Elektriske koblingsskjema for ventilasjonsaggregat Aggregatprodusent prosjektnavn Aggregatprodusent ordrenummer Anleggsadresse Innholdsfortegnelse for dette skjema: nr. Innhold Forside Flytskjema Hovedstrøm

Detaljer

FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper

FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper Offisiell distributør av Fujitsu varmepumper og klimaanlegg: FJ Klima Norge AS Postboks 237 Tiller, 7477 TRONDHEIM Tlf. 72 88 86 64 www.fjklima.no INNHOLD

Detaljer

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT NO.TBIQ2480.130225 Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Generelt IQnomic brukes til ekstrafunksjoner med inn- og utganger som ikke er standard på aggregatets styreenhet. 2. Installasjon

Detaljer

Nøkkeldata - YIT. Riktig luftmengde til riktig behov dimensjonering innregulering styring

Nøkkeldata - YIT. Riktig luftmengde til riktig behov dimensjonering innregulering styring iktig luftmengde til riktig behov dimensjonering innregulering styring VVS Dagene, 29.10.2008 Odd Drage Teknologisjef 1 Nøkkeldata - YIT Hovedkontor i Helsinki Ca 27 000 ansatte Aktivitet i Norge, Finland,

Detaljer

Alarmliste. Hovedstyring VEX Enhet. Feilnr. Kategori. Feilretting. Alarmbeskrivelse. xx yy z Strøm tilkoblet styringen

Alarmliste. Hovedstyring VEX Enhet. Feilnr. Kategori. Feilretting. Alarmbeskrivelse. xx yy z Strøm tilkoblet styringen Alarmliste Hovedstyring VEX 00 01 1 Strøm tilkoblet styringen 00 02 1 Ukjent omstart av styringen 00 03 1 En watchdog omstartet styringen 00 04 1 Programvaren omstartet AHUC styringen 00 05 1 Brukeren

Detaljer

Kommunikasjon. AerWeb 300 kommunikasjon over internett

Kommunikasjon. AerWeb 300 kommunikasjon over internett AerWeb 300 kommunikasjon over internett AerWeb 300 AerWeb er en tilleggsmodul som kan plasseres i alle Aermec aggregater og som gir mulighet å kommunisere via internett. Kommunikasjonene kan foregå på

Detaljer

Automatikk for ventilasjonsaggregater m/sp400 panel. Basisdokumentasjon. Versjon 1.0 94237N-01 2005-06

Automatikk for ventilasjonsaggregater m/sp400 panel. Basisdokumentasjon. Versjon 1.0 94237N-01 2005-06 -01 2005-06 Automatikk for ventilasjonsaggregater m/ Versjon 1.0 Basisdokumentasjon Dokumentasjonen er for både frekvensstyrte vifter og for aggregater med traforegulering av viftehastigheter Innhold 1

Detaljer

Nordlåna Røstad målinger og dokumentasjon

Nordlåna Røstad målinger og dokumentasjon Nordlåna Røstad målinger og dokumentasjon Hans Martin Mathisen Avdeling Energiprosesser 2004-12-03 1 Kontorbygg med hybrid ventilasjon som case 2 Ventilasjon, prinsipp Tilluftskasse med perforert front.

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

BM S regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4

BM S regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4 BM S regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Brukerveiledning Side 2 Forord Denne bruker veiledningen inneholder den nødvendige

Detaljer

1.0 REVISJONSKOMMENTAR... 4 2.0 ORIENTERING OM SD-ANLEGG... 5 3.0 PROSJEKTERING, KOORDINERING OG GJENNOMFØRING AUTOMATIKKENTREPRISE...

1.0 REVISJONSKOMMENTAR... 4 2.0 ORIENTERING OM SD-ANLEGG... 5 3.0 PROSJEKTERING, KOORDINERING OG GJENNOMFØRING AUTOMATIKKENTREPRISE... NR KS50001 Trondheim eiendom Lagret som: KS50001 Dato godkjent: 04.01.2016 Revisjon: 6.1 Kvalitetssystem Filformat: pdf Utført av: Ketil Hansen Side: 1 av 81 Innhold 1.0 REVISJONSKOMMENTAR... 4 2.0 ORIENTERING

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk 208116-NO 14-02-2013 A002 2013 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Klimastyring FK Versjon BBE 2.7. J.L. Bruvik AS Tlf.: Fax www.bruvik.

Klimastyring FK Versjon BBE 2.7. J.L. Bruvik AS Tlf.: Fax www.bruvik. Klimastyring FK 2016 Versjon BBE 2.7 Brukerveiledning Side 2 Innhold Forord... 3 Funksjonene til Klimastyring FK 2016... 3 Tekniske spesifikasjoner... 4 Alle innstillinger i bruker-, installering og kalibreringsprogrammene

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

BRUKERMANUAL LON Protokol NOVAGG AIR 2

BRUKERMANUAL LON Protokol NOVAGG AIR 2 LON Protokol, NOVAGG AIR 2 _ BRUKERMANUAL LON Protokol NOVAGG AIR 2 NOVEMA Aggregater AS Tel. +47 6387 0770 Industriveien 25 Fax +47 6387 0771 N-2021 Skedsmokorset firmapost@novema.no www.novema.no INNLEDNING

Detaljer

Guide for elektrisk installasjon av VEX280HX for annen automatikk

Guide for elektrisk installasjon av VEX280HX for annen automatikk 3003303-2014-02-27 VEX280HX Guide for elektrisk installasjon av VEX280HX for annen automatikk Mekanisk montering...kapitel 1 + 2 Original bruksanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tlf.

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

EON-ZONE-modul fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

EON-ZONE-modul fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov N EON-ZONE-modul EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1. Produktinformasjon 1.1 Bruk...3 1.2 Plassering og montering

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Merk: Lad aldri batteriet helt ut. Dette kan skade batteriet permanent (min. batterispenning 9Vdc). Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-10 settes i full drift. Tekniske

Detaljer

SAVECair. Igangkjøringsprotokoll. Dokument oversatt fra engelsk A001

SAVECair. Igangkjøringsprotokoll. Dokument oversatt fra engelsk A001 SAVECair Igangkjøringsprotokoll Dokument oversatt fra engelsk 2115794 A001 NO Copyright Systemair AB Med enerett. NO Systemair AB forbeholder seg retten til å endre sine produkter uten forvarsel. Dette

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Styring og overvåking av VAV system

Styring og overvåking av VAV system Styring og overvåking av system Vellykket anlegg Vellykket anlegg Utforming av kanalnettet Plassering av spjeld og komponenter Vellykket anlegg Utforming av kanalnettet Plassering av spjeld og komponenter

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

SWECO Norge AS. Funksjonsbeskrivelse. Automasjon for Paviljong

SWECO Norge AS. Funksjonsbeskrivelse. Automasjon for Paviljong SWECO Norge AS Funksjonsbeskrivelse Automasjon for Paviljong Dato: 10.03.2014 Funksjonstekster for prosjektet Dato:10.03.2014 Side av 1 av 8 Innholdsfortegnelse Orientering....2 Endringer...2 BE Beregninger

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750 TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax750 2004-09-20 Version 1.1 F21075901NO Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet overensstemmelse med kravene

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av S200 styringssystem S200

HÅNDBOK. Råd om bruk av S200 styringssystem S200 HÅNDBOK Råd om bruk av styringssystem Spar strøm er en styringssentral. Den kobles til den trådløse ruteren din og kommuniserer med RP 200 og SP 16 etter at du har lastet ned Beha -appen. Foreløpig støttes

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Air condition. Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC

Air condition. Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC Air condition Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC GENERELT BRUKERVEILEDNING MITSUBISHI SRK/SRC 28 CC - SRK/SRC 40 CC Mitsubishi SRK luftkjølt splitt med en innedel og en utedel som forbindes

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

Dokument: Brukermanual

Dokument: Brukermanual Side 29 av 38 Brukermanual 14. Display og panel på AC3000 14.1 Display AC3000 display består av 4 linjer. Hver av linjene beskriver ulik informasjon avhengig av program type. Dette vil fremgå i hvert kapitel

Detaljer

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring Delta slokkesentral 1 og 2 soner med relèstyring 1. Betjeningsinstruks for slokkeanlegg 1. Generelt Anlegget løses ut automatisk via slokkesentralen ved at branndetektorer tilkoblet sentralen melder brann.

Detaljer