BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2"

Transkript

1 Webserver V1.18, NOVAGG AIR 2 _ BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2 NOVEMA Aggregater AS Tel Industriveien 25 Fax N-2021 Skedsmokorset

2 IGANGKJØRING OG PROGRAMMERING REGULERINGSFORMER Avhengig av hvordan ventilasjonsaggregatet skal brukes, kan NOVAGG AIR 2 styre ventilasjonsaggregatet på mange måter. De to viktigste funksjonene som må velges, er luftmengderegulerings - og temperaturreguleringsform. LUFTMENGDEREGULERING Det er syv alternative reguleringsformer for styring av luftmengder: Konstant trykk (VAV) Trykket holdes konstant i tilluft/avtrekkskanal. (NB! Krever eksterne trykkfølere) Konstant luftmengde Tillufts og avtrekksluftmengde holdes konstant på innstilt verdi. Avtrekk slave Trykket holdes konstant i tilluftskanal. Tilluftsluftmengden måles og avtrekksluftmengden reguleres til samme verdi i slave. (NB! Krever ekstern trykkføler i tilluftskanal) Tilluft slave Trykket holdes konstant i avtrekkskanal. Avtrekksluftmengden måles og Tilluftsluftmengden reguleres til samme verdi i slave. (NB! Krever ekstern trykkføler i avtrekkskanal) Luftkvalitet (CO 2 ) CO 2 innholdet i luften holdes konstant på innstilt CO 2 mengde (ppm). Det defineres en min og maks luftmengde. Det kan legges inne en differanse mellom tilluft- og avtrekksmengde. (NB! Krever ekstern CO 2 føler.) FanOptimizer (Spjeldvinkelstyring VAV) Tillufts- og avtrekksluftmengden reguleres automatisk via et 0-10 V styresignal direkte fra en ekstern regulator i et såkalt spjeldvinkelstyrings anlegg (som type FanOtimizer) Reguleringsområdet for luftmengden begrenses av innstilt MIN- og MAX-verdi. FanOptimizer slave Tilluftluftsmengden reguleres automatisk via et 0-10 V styresignal direkte fra en ekstern regulator i et såkalt spjeldvinkelstyrings anlegg (som type FanOtimizer) Avtrekksluftmengden styres i slave av tilluften og kan forskyves. Reguleringsområdet for luftmengden begrenses av innstilt MIN- og MAX-verdi. 2/40

3 TEMPERATURREGULERING Det er fire alternative temperaturreguleringsformer: Konstant tillufttemperatur Tilluftstemperaturen holdes konstant på innstilt verdi. Konstant avtrekktemperatur Avtrekkstemperaturen holdes konstant på innstilt verdi. Minimum og maksimum tilluftstemperatur kan innstilles. Konstant romtemperatur Romtemperaturen holdes konstant på innstilt verdi. Minimum og maksimum tilluftstemperatur kan innstilles. (NB! Krever ekstern romføler) Konstant avtrekk/tilluft differanse Tilluftstemperaturen holdes konstant lavere enn avtrekkstemperaturen med innstilt temperaturdifferanse. Minimum og maksimum tilluftstemperatur kan innstilles. Sommer/vinter kompensering Ved aktivisering forskyves valgt temperatursettpunkt i forhold til utetemperaturen sommer og/eller vinter. NB! Kan ikke benyttes ved avtrekk/tilluft differanse regulering 3/40

4 HÅNDTERMINALEN Avlesning, programmering og styring kan gjøres på håndterminalen. Terminalen har et grafisk display, en bryter med TRYKK- og VRI funksjon, en? (hjelp) - knapp og en Esc - knapp. BRUKERMENYER Menyen er delt i 3 nivåer: Brukernivå med fri tilgang. Installatørnivå med kodet tilgang. Servicenivå med kodet tilgang. VRI - funksjonen brukes for å skifte mellom menyer og til innstilling av verdier. P Høyre vri neste meny / øke verdi Q Venstre vri forrige meny / minke verdi TRYKK - funksjonen brukes til å gå frem i menyen. X 1. trykk bekreft og neste verdi 2. trykk bekreft og forrige verdi ESC knappen brukes til å gå tilbake i menyen.? trykk på knappen dersom du er usikker på hva du skal gjøre i menyen, en hjelpetekst kommer da frem på det grafiske displayet. Skravert felt angir den aktive verdi som kan endres ved å vri bryteren. Ved å trykke på bryteren setter man ønsket valg. For å gå ut av menyer trykker man på ESC knappen. Programmering sekvensen blir som følger P SØK MENY Søk fram ønsket menyvalg i displayet ved å vri bryteren. X VELG MENY Velg ønsket meny ved å trykke inn bryteren. P SØK VERDI Søk fram parameter du ønsker å endre ved å vri bryteren. X VELG VERDI Velg ønsket parameter ved å trykke inn bryteren. P STILL VERDI Still inn ønsket verdi ved å vri bryteren til høyre eller venstre. X BEKREFT VERDI Bekreft innstilt verdi og gå til neste parameter. MENY OVERSIKT BRUKERNIVÅ SIDE 8 INSTALATØRNIVÅ SIDE 17 SERVICENIVÅ SIDE 27 ALARM LISTE SIDE 33 4/40

5 TILKOBLING TIL WEBSERVER Kople en Ethernetkabel til Ethernetkontakten på toppen av Novagg Air 2 mastermodulen og til PC eller router. Hvis du kobler direkte til PC må mann bruke en tverrkabel. Se på håndterminal om det ligger inne verdier under internett. Som standard blir Novagg Air 2 levert med følgende innstillinger: Statisk IP adresse Netmask Gateway For XP: Klikk på Start og Høyreklikk på mine nettverksteder. Velg Egenskaper og høyreklikk på lokale tikoblingen som skal brukes til å koble opp mott Webserver. Velg Egenskaper. 5/40

6 Klikk på Internett Protokoll (TCP/IP) og klikk på Egenskaper. Velg Bruk følgende IP-adresse. Legg inn følgende: IP adresse Netmask Gateway Bekreft med OK. Åpne nettleser og skriv inn i adresselinje og trykk på Enter. 6/40

7 For Vista: Klikk på start og velg Kontrollpanel - Nettverks og delingsenter - Administrer nettverkstilkoblinger. Høyre klikk på nettverkstilkoblingen og velg egenskaper. 7/40

8 Velg Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4) og klikk på egenskaper. Velg Bruk følgende IP-adresse. Legg inn følgende: IP adresse Netmask Gateway Bekreft med OK. Åpne nettleser og skriv inn i adresselinje og trykk på Enter. Webserver er kompatibel med både IE7 og IE8. Ved eventuelle problemer med visning, bruk kompatibilitets visning i verktøymenyen! 8/40

9 PÅLOGGING Skriv inn brukernavne, passord og velg språk. Det fins 3 brukernivåer. Brukernavn Passord - Brukernivå USER Installatørnivå INSTALLE Servicenivå SERVICE 333 9/40

10 BRUKERNIVÅ Drift - Hastighet Manuell Stopp, Lav eller Høy hastighet. Automatisk drift i følge ukeprogram. - Ukeprogram Innstilling av type ukeprogram. Samme program hele uken, Hverdag & helg eller Individuell dagsprogram Fire tidtakere pr. menybilde kan fritt innstilles til Stopp, Lav eller Høy hastighet. Høy hastighet har 1. prioritet ved overlapp i tid. Klikk på symbolet i høyre hjørne for mer informasjon. 10/40

11 Forlenget drift Forlenget drift overstyrer ukeprogrammet med innstilt Lav eller Høy hastighet i et innstilt tidsrom innenfor 7 dager. Forlenget drift må velges for å aktiveres. Når perioden utløper, forsetter driften automatisk i følge ukeprogrammet. Klikk på symbolet i høyre hjørne for mer informasjon. Temperatur Innstilling av temperatursettpunkt og visning av aktuell temperatur. 11/40

12 Tid & Dato Innstilling av styringens innebygde klokke. Klokken brukes bl.a. av ukeprogrammet. Velg Aut. Sommertid for automatisk skift til sommertid og vintertid. Klikk på PC time for å få overført dato og tid fra PC. Alarm & Logg - Alarmer Visning av de siste utløste alarmene. Klikk på Kvitter alarmer for å tilbakestille alarmer. 12/40

13 - Alarmlogg Visning av tidspunkt, dato og alarm nr. for de siste 16 utløste alarmene. - Alarm Utsikt (eventuelt kommende alarmer) Oversikt med alarmer som eventuelt blir aktive. 13/40

14 - Datalogg Visning av datalogg. Klikk på grafikken for å få et større bilde. - Status Klikk på symboler til å vise status fra aggregatkomponenter. Blå verdier er settpunkt og svarte verdier er aktuell pådrag eller temperatur. Velg overstyring til å overstyre normal drift av vifter, gjenvinner, varme eller kjøling. Velg normal drift for å gå tilbake til normal drift. 14/40

15 Følgende symboler er til: Tilluft Avtrekk Tilluftsvifte Avtrekksvifte Tilluftsfilter og Avtrekksfilter Tilluftspjeld, Avtrekksspjeld og Omluftspjeld Roterende varmegjenvinner Kryssvarmeveksler 15/40

16 Væskekoblet gjenvinner Elektrisk varmebatteri Varmtvanns batteri DX-kjøling eller integrert DX-kjøling Om styringen - Versjon Kjølebatteri isvann Visning av aktuelle software versjonen som ligger i Novagg Air 2 master modulen 16/40

17 Internett - IP-adresse Visning av aktuelle IP-adresser og innstillinger. - E-post Innstillinger av e-post varsling ved alarmer. 17/40

18 - Logg inn Endring av brukernivå, brukernavn og passord. NB! ved endring blir gamle brukernavn og passord slettet. 18/40

19 INSTALLATØRNIVÅ Drift - Settpunkt Innstill viftens reguleringsform, settpunkter og automatiske funksjoner. Se for reguleringsformer side 2. - Kompensering Innstilling av utetemperaturkompensering. 1. Utetemperatur for full kompensering [ C] 2. Utetemperatur for start av kompensering [ C] 3. Maks. settpunktsreduksjon [%] 19/40

20 - Alarm relé Innstilling av alarmreleet funksjon: Innstill B-alarmreleets funksjon til for eksempel drift av ekstra vifte eller sonebatteri. 1. B-alarm: B-alarm Følg lav hastighet Følg høy hastighet 2. A-alarm: A-alarm A+B-alarm - Ekstern Høy Innstilling av ønsket etterløpstid ved aktivering av ekstern høy fart inngangen. 20/40

21 Temperatur - Regulering Innstilling av temperaturregulering og temperatursettpunkt: 1. Temperaturregulering 2. Maks. tillufttemperatur [ C] 3. Min. tillufttemperatur [ C] Maks. og min. vises ikke når det er valgt konstant tillufttemperatur. Se for temperaturregulering på side 3 - Omluft (Vises kun hvis temperaturregulering står i konstant romtemperatur) Innstilling av omluftfunksjon. 1. Omluftfunksjon: Av/På 2. Omluft stopp-temperatur [ C] 3. Omluft start-temperatur [ C] 21/40

22 - Kjøling Innstilling av min. tilluftstemperatur når kjøling er aktiv. Utetemperatur stopp og kjølegjenvinning. 1. Min. tillufttemperatur [ C] 2. Utetemp. Stopp [ C] 3. Kjølegjenvinning (standard skal den stå på Nei) 4. Valg for kjølehastighet innstilles ønsket vifteforsering ved start av kjøling - Sommernatt Innstilling av sommernattskjøling. 1. Start og stopp romtemperatur [ C] 2. Ute stopptemperatur og Min. tilluftstemperatur [ C] 3. Start og stopp tidspunkt 22/40

23 Sommer/vinter - Kompensering Vinterkompensasjon av temperatursettpunkt: 1. Utetemperatur for start av komp. [ C] 2. Utetemperatur for maks. komp. [ C] 3. Maks. kompensasjon av settpunkt [ C] Sommerkompensasjon av temperatursettpunkt: 1. Utetemperatur for start av komp. [ C] 2. Utetemperatur for maks. komp. [ C] 3. Maks. kompensasjon av settpunkt [ C] 23/40

24 - Auto skift Viser aktuelt drift og Innstilling av sommer/vinter-skift. Sommer: Romtemperatur Vinter: Tillufttemperatur Innstilling Sommer/vinter-skift: 1. Fra 2. Utetemperatur 3. Kalender 4. Sommer 5. Vinter Innstilling av skifteutetemperatur. (Vises kun hvis skift er: Utetemperatur) 1. Sommer ved høyere temperatur [ C] 2. Vinter ved lavere temperatur [ C] Det blir ikke skiftet når temperaturen er innenfor sommer/vinter-grensene. Innstilling av skiftedato. (Vises kun hvis skift er: Kalender) 1. Skift til sommer på dato. 2. Skift til vinter på dato. 24/40

25 Innjustering - Settpunkt Lås viftehastigheter mens ventilasjonskanalenes VAV-spjeld innjusteres manuelt. Brann - Ventilasjon Innstilling av brannventilasjon. Når brannalarmen aktiveres tvinges viftene til å kjøre med innstilt hastighet. 1. Avtrekksvifte [%] 2. Tilluftsvifte [%] 25/40

26 Kommunikasjon - Internett Innstilling av IP-adresse - Modbus Modbus-innstilling. Innstilling av fjern-kommunikasjonen på Modbuss RS485-tilkobling. 1. Modbus-adresse [1-240] 2. Baudrate [9600, 19200, 38400] 3. Stoppbit [1, 2] 4. Paritet [Ingen, Lik, Ulik] 26/40

27 - Lon Visning av LON-informasjon (vises kun hvis LON er installert) 1. Neuron ID 2. Program ID 3. External interface file 4. Ressource file set Språk - Innstill Velg språk: Dansk, Engelsk, Tysk, Svensk, Norsk 27/40

28 Innstilling - Hent Gjenopprett styringens fabrikkinnstilling. 28/40

29 SERVICENIVÅ Aggregat - Status Klikk på symboler til å vise status fra aggregatkomponenter. Blå verdier er settpunkt og svarte verdier er aktuell pådrag eller temperatur. Velg overstyring til å overstyre normal drift av vifter, gjenvinner, varme eller kjøling. Velg normal drift for å gå tilbake til normal drift. NB! ikke overstyr varme og kjøling samtidig fordi hovedbryter og hovedsikring er ikke beregnet til samtidig kjøring av kjøling og varme. NB! for riktig funksjon av kjøling skal gjenvinnerpådraget overstyres til 0%. Følgende symboler er til: Tilluft Avtrekk Tilluftsvifte Avtrekksvifte 29/40

30 Tilluftsfilter og Avtrekksfilter Tilluftspjeld, Avtrekksspjeld og Omluftspjeld Roterende varmegjenvinner Kryssvarmeveksler Væskekoblet gjenvinner Elektrisk varmebatteri Varmtvanns batteri DX-kjøling eller integrert DX-kjøling 30/40

31 - Innstilling Kjølebatteri isvann Klikk på symboler til å endre innstillinger for aggregatkomponenter. - Brannalarm Innstill temperaturgrenser for intern brannalarm i aggregat. 1. Temperatur i avtrekk [ C] 2. Temperatur i tilluft [ C] 31/40

32 Benforbindelser - Air2Master, Air2FanIO1, Air2FanIO2, Air2Ext1, Air2Ext2 Ved å velge faner Air2Master, Air2FanIO1, Air2FanIO2, Air2Ext1 og Air2Ext2 får man opplysninger om hvilke funksjoner som er tilknyttet de forskjellige innganger og utganger. Under Air2FanIO1 og Air2FanIO2 må man føre musepekeren over Fan I/O boksen for å få fram innganger og utganger i selve boksen. Klikk på symbolet i høyre hjørne for mer informasjon. 32/40

33 Alarmlogg - Alarmer Visning av de siste utløste alarmene. Klikk på Kvitter alarmer for å tilbakestille alarmer. - Alarmlogg Visning av tidspunkt, dato og alarm nr. for de siste 16 utløste alarmene. 33/40

34 - Alarm Utsikt (eventuelt kommende alarmer) Oversikt med alarmer som eventuelt blir aktive. - Datalogg Visning av datalogg. Klikk på grafikken for å få et større bilde. 34/40

35 Alarm Alarmtekst Alarmtype Auto Aggregat Feilsøking nr.: resett stopp 1 Brannalarm A Digital inngang "Brannalarm" åpen. 2 Ekstern branntermostat alarm A X Digital inngang "Ekstern branntermostat" åpen. 3 Intern brannalarm A X Høy tillufts-/avtrekkstemperatur i ventilasjonsaggregat. 4 Eksternt stopp B X X Digital inngang "Ekstern Stopp" åpen. 9 Flowkompensering av filtervakt ikke kalibrert B X Utmåling av filter trykkreferanse ikke utført. Utløses etter 20 minutter. 10 Håndterminal (Air2Hterm): Ingen kommunikasjon B X Håndterminal ikke tilkoblet buss, feil i busskabel. 11 FanIO 1 (Air2FanIO): Ingen kommunikasjon A X X FanIO ikke tilkoblet buss i FanIO-kontakt A, feil i busskabel. FanIO DIP-switcher står feil 12 FanIO 2 (Air2FanIO): Ingen kommunikasjon 13 Utvidelsesmodul 1 (Air2Ext): Ingen kommunikasjon 14 Utvidelsesmodul 2 (Air2Ext): Ingen kommunikasjon 15 Lon gateway (Air2Lon): Ingen kommunikasjon 16 Tilluft frekvensomf. (OJ- FCxxx): Ingen kommunikasjon 17 Avtrekk frekvensomformer (OJ- FCxxx): Ingen kommunikasjon 18 Roterende varmeveksler (RHX2M): Ingen kommunikasjon 19 Trykktransducer (PTH): Ingen kommunikasjon 20 Temperaturfølerfeil: Tilluft 21 Temperaturfølerfeil: Avtrekk 22 Temperaturfølerfeil: Rom 23 Temperaturfølerfeil: Avkastning 24 Temperaturfølerfeil: Utetemperatur 25 Temperaturfølerfeil: Vannbatteri 26 Temperaturfølerfeil: Varmegjenvinning A X X FanIO ikke tilkoblet buss i FanIO-kontakt A, feil i busskabel. FanIO DIP-switcher står feil A X X Air2Ext ikke tilkoblet buss, feil i busskabel, adresseknapp står feil A X X Air2Ext ikke tilkoblet buss, feil i busskabel, adresseknapp står feil B X Air2Lon ikke tilkoblet buss, feil i busskabel. A X X OJ-FC ikke tilkoblet buss i FanIO-kontakt B, feil i busskabel. Busskabel i OJ-FC montert i kontakt BUSS i stedet for FCC. A X X OJ-FC ikke tilkoblet buss i FanIO-kontakt B, feil i busskabel. Busskabel i OJ-FC montert i kontakt BUSS i stedet for FCC. A X X RHX2M ikke tilkoblet buss, feil i busskabel A X X PTH ikke tilkoblet buss, feil i busskabel, adresseknapp står feil A X X Tilluftstemp.-føler avbrutt/kortsluttet, Føleren ikke konfigurert til en temperaturinngang. A X X Avtrekkstemp.-føler avbrutt/kortsluttet, Føleren ikke konfigurert til en temperaturinngang A X X Romtemp.-føler avbrutt/kortsluttet, Føleren ikke konfigurert til en temperaturinngang A X X Avkasttemp.-føler avbrutt/kortsluttet, Føleren ikke konfigurert til en temperaturinngang A X X Utetemp.-føler avbrutt/kortsluttet, Føleren ikke konfigurert til en temperaturinngang A X X Vannbatteritemp.-føler avbrutt/kortsluttet, Føleren ikke konfigurert til en temperaturinngang A X X Gjenvinningstemp.-føler avbrutt/kortsluttet Føleren ikke konfigurert til en temperaturinngang. 35/40

36 Alarm Alarmtekst Alarmtype Auto Aggregat Feilsøking nr.: resett stopp 27 Pumpe alarm, varme A X Digital inngang "Varmebatterifeil" åpen. Alarm fra sirkulasjonspumpe 28 Frostalarm vannbatteri A X Lav turtemperatur, sirkulasjonspumpe defekt, lav utetemperatur 30 Tilluft frekvensomf. (OJ- FCxxx): Lav matespenning (Vlo) A X Lav nettspenning 31 Tilluft frekvensomf. (OJ- FCxxx): Høy matespenning (Vhi) A X Høy nettspenning, bremsetid for kort 32 Tilluft frekvensomf. (OJ- FCxxx): Høy utgangsstrøm (Ihi) A X Kortslutning i motor eller kabel, motor blokkert, feil motortype 33 Tilluft frekvensomf. (OJ- FCxxx): Høy temperatur (Thi) A 34 Tilluft frekvensomf. (OJ- A FCxxx): Manglende forsyningsfase 35 Tilluft frekvensomf. (OJ- B FCxxx): Høy intern rippelspenning 37 Frekvensomformer A alarm tilluft 38 Filter tilluft B 39 FanIO 1 (Air2FanIO): +24 V DC overbelastet 40 Avtrekk frekvensomf. (OJ-FCxxx): Lav matespenning (Vlo) A 41 Avtrekk frekvensomf. A (OJ-FCxxx): Høy matespenning (Vhi) 42 Avtrekk frekvensomf. A (OJ-FCxxx): Høy utgangsstrøm (Ihi) 43 Avtrekk frekvensomf. A (OJ-FCxxx): Høy intern temperatur 44 Avtrekk frekvensomf. A (OJ-FCxxx): Manglende forsyningsfase 45 Avtrekk frekvensomf. B (OJ-FCxxx): Høy intern rippelspenning 47 Frekvensomformer A alarm avtrekk 48 Filter avtrekk B 49 FanIO 2 (Air2FanIO): +24 V DC overbelastet X X X Høy omgivelsestemperatur, overbelastning av frekvensomformer Nettspenningen mangler en fase Nettspenning ustabil, frekvensomformer overbelastet Digital inngang "Frekv.omf. alarm tilluft" åpen. Trykktap over tilluftsfilter for høyt, filter tett A X + 24V DC fra FanIO 1 klemme 14, 16, 18 kortsluttet, strømforbruk fra FanIO1 overstiger 0,6A. X X X X X X Lav nettspenning Høy nettspenning, bremsetid for kort Kortslutning i motor eller kabel, motor blokkert, feil motortype Høy omgivelsestemperatur, overbelastning av frekvensomformer Nettspenningen mangler en fase Nettspenning ustabil, frekvensomformer overbelastet Digital inngang "Frekv.omf. alarm tilluft" åpen. Trykktap over tilluftsfilter for høyt, filter tett A X + 24V DC fra FanIO 1 klemme 14, 16, 18 kortsluttet, strømforbruk fra FanIO1 overstiger 0,6A. 36/40

37 Alarm nr.: Alarmtekst Alarmtype 50 Roterende varmeveksler B (RHX2M): Ingen rotasjon 51 Roterende varmeveksler (RHX2M): Lav matespenning (Vlo) 52 Roterende varmeveksler (RHX2M): Høy matespenning (Vhi) 53 Roterende varmeveksler (RHX2M): Høy utgangsstrøm (Ihi) 54 Roterende varmeveksler (RHX2M): Høy intern temperatur 55 Roterende varmeveksler (RHX2M): Moment overbelastning B B B Auto resett Aggregat stopp Feilsøking Ingen pulser fra rotasjonsvakt, reim til rotor sprunget, Rotor går for tregt f.eks. pga. manglende oppretting. Lav nettspenning Høy nettspenning Kortslutning i motor eller kabel, motor blokkert, feil motortype B Høy omgivelsestemperatur, overbelastning av RHX2M-styringen B Rotor går for tregt f.eks. pga. manglende oppretting. Skrittmotor kan ikke trekke rotoren med korrekt o/min. 58 Frostalarm varmeveksler A X Avkasttemperatur under frostgrensen, selv om bypasspjeld er kommandert helt åpen (0V) 59 Ingen varmegjenvinning, A X Gjenvinningstemp. i væskekoblet lav temperatur gjenvinningsbatteri for lav i mer enn 10 minutter. 60 Lav tilluftstemperatur A X Tilluftstemperatur har vært for lav i mer enn 10 minutter. Utilstrekkelig varme til rådighet, lav utetemperatur. 61 Høy tilluftstemperatur B Tilluftstemperatur har vært for høy i mer enn 10 minutter. Utilstrekkelig kjøling til rådighet, høy uttemperatur. 62 Lav avluftstemperatur A X Avluftstemperatur har vært for lav i mer enn 20 minutter. Maks. tilluftstemperatur for lav. Luftmengde for lav. 63 Høy avluftstemperatur B Avtrekkstemperatur har vært for høy i mer enn 20 minutter. Min. tilluftstemperatur for høy. Luftmengde for lav. 65 Varme utkoblet pga. lav luftmengde 66 El-batteri: overhetingsalarm 67 UDGÅET 68 Kontaktor til el-batteri henger B X Luftmengde igjennom elektrisk varmebatteri for lav i mer enn 5 minutter. B Overhetningstermostat i elektrisk varmebatteri utkoblet. B Digitalinngang "Varmebatteri feil" innkoblet når varmerelé 1 er åpen. Kontaktor fastbrent. 70 Høyt CO2 B X CO2-nivå for høyt i mer enn 20 minutter. Maks. luftmengde for lav. 71 Lav tilluftsmengde A X Tilluftsmengde for lav i mer enn 10 minutter 72 Høy tilluftsmengde A X Tilluftsmengde for høy i mer enn 10 minutter 73 Lav avluftsmengde A X Avluftsmengde for lav i mer enn 10 minutter 74 Høy avluftsmengde A X Avluftsmengde for høy i mer enn 10 minutter 75 Lavt tilluftstrykk B X Tilluftstrykk for lavt i mer enn 10 minutter 76 Høyt tilluftstrykk A X Tilluftstrykk for høyt i mer enn 10 minutter 77 Lavt avluftstrykk B X Avluftstrykk for lavt i mer enn 10 minutter 78 Høyt avluftstrykk A X Avluftstrykk for høyt i mer enn 10 minutter 37/40

38 Alarm Alarmtekst Alarmtype Auto Aggregat Feilsøking nr.: resett stopp 80 Kjølefeil B Digital inngang "kjølefeil" åpen. Alarm fra kjøleanlegg 81 Lavt kjøletrykk krets 1 B Kjølekrets 1: Trykket i fordamper for lavt. Manglende kjølemiddel / lekkasje 82 Høyt kjøletrykk krets 1 B Kjølekrets 1: Trykket i kondensator for høyt. For mye kjølemiddel. Høy temperatur i kondensator. 83 Kjølefeil 1: Kompressor 1 overhetet krets 1 B Digital inngang "Kjølefeil 1" åpen. Kompressor 1 overhetet i kjølekrets 1 84 Kjølefeil 2: Kompressor 2 overhetet krets 1 B Digital inngang "Kjølefeil 2" åpen. Kompressor 2 overhetet i kjølekrets 1 85 Lavt kjøletrykk krets 2 B Kjølekrets 2: Trykket i fordamper for lavt. Manglende kjølemiddel / lekkasje 86 Høyt kjøletrykk krets 2 B Kjølekrets 2: Trykket i kondensator for høyt. For mye kjølemiddel. Høy temperatur i kondensator. 87 Kjølefeil 3: Kompressor B Digital inngang "Kjølefeil 3" åpen. Kompressor 1 1 overhetet krets 2 overhetet i kjølekrets 2 88 Kjølefeil 4: Kompressor 2 overhetet krets 2 89 UDGÅET B Digital inngang "Kjølefeil 4" åpen. Kompressor 2 overhetet i kjølekrets 2 90 Trykkfølerfeil: DX lavtrykk 1 91 Trykkfølerfeil: DX høytrykk 1 92 Trykkfølerfeil: DX lavtrykk 2 93 Trykkfølerfeil: DX høytrykk 2 94 CO2 føler ikke konfigurert 95 FanOpt. tilluft ikke konfigurert 96 FanOpt. avluft ikke konfigurert 100 Trykktransducer 0 (PTH6202): Ingen kommunikasjon 101 Trykktransducer 1 (PTH6202): Ingen kommunikasjon 102 Trykktransducer 2 (PTH6202): Ingen kommunikasjon B Analogt signal på inngang "DX lavtrykk 1" lavere enn innstilt min. spenning. Trykkføler i kjølekrets1 fordamper tilkoblet feil. Trykkføler defekt. B Analogt signal på inngang "DX høytrykk 1" høyere enn innstilt maks. spenning. Trykkføler i kjølekrets1 fordamper tilkoblet feil. Trykkføler defekt. B Analogt signal på inngang "DX lavtrykk 2" lavere enn innstilt min. spenning. Trykkføler i kjølekrets2 fordamper tilkoblet feil. Trykkføler defekt. B Analogt signal på inngang "DX høytrykk 2" høyere enn innstilt maks. spenning. Trykkføler i kjølekrets2 fordamper tilkoblet feil. Trykkføler defekt. B X Føleren ikke konfigurert til en analog inngang B X FanOptimiser tilluft ikonfigurert til en analog inngang B X FanOptimiser avluft konfigurert til en analog inngang A X X PTH6202 ikke tilkoblet buss, feil i busskabel, adresseknapp står feil A X X PTH6202 ikke tilkoblet buss, feil i busskabel, adresseknapp står feil A X X PTH6202 ikke tilkoblet buss, feil i busskabel, adresseknapp står feil 38/40

39 Alarm nr.: Alarmtekst 103 Trykktransducer 3 (PTH6202): Ingen kommunikasjon 104 Trykktransducer 4 (PTH6202): Ingen kommunikasjon 105 Trykktransducer 5 (PTH6202): Ingen kommunikasjon 106 Trykktransducer 6 (PTH6202): Ingen kommunikasjon 107 Trykktransducer 7 (PTH6202): Ingen kommunikasjon Alarmtype Auto resett Aggregat stopp A X X A X X A X X A X X A X X Feilsøking PTH6202 ikke tilkoblet buss, feil i busskabel, adresseknapp står feil PTH6202 ikke tilkoblet buss, feil i busskabel, adresseknapp står feil PTH6202 ikke tilkoblet buss, feil i busskabel, adresseknapp står feil PTH6202 ikke tilkoblet buss, feil i busskabel, adresseknapp står feil PTH6202 ikke tilkoblet buss, feil i busskabel, adresseknapp står feil 39/40

40 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.: Fax: NOVEMA Aggregater AS Industriveien 25 N-2021 Skedsmokorset Tel.: Fax: EXHAUSTO AB Verkstadsgatan 13 S Mariestad Tel.: Fax: /40

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Pumpekontroller Type ABS PC 441

Pumpekontroller Type ABS PC 441 Pumpekontroller Type ABS PC 441 2013.08.21 05:56:19 Low level 980.3 l/s 1.55 m 0.15 kwh/m3 1827 l/s PUMP 1 1,. 2 abc 3 def 1.30 m 0.50 m 0 A 1.50 m 0.55 m 1.70 m 0.60 m 1.90 m 0.65 m 352.5 A 353.8 A 354.1

Detaljer

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Bruksanvisning 300024165-001-B Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Brukte symboler...4 1.2 Forkortelser...4 1.3 Instruksjon...5 1.3.1

Detaljer

RTD-20 Monteringsinstruksjoner

RTD-20 Monteringsinstruksjoner LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Monteringsinstruksjoner 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 Norsk RTD-20 Monteringsinstruksjoner 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning

Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning -NO 17-05-12V.A001 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Kontroll/rapportering av kuldemedium... 3 4 Produktinformasjon... 3 4.1 Generelt... 3 4.2 Tekniske data... 4 4.2.1 Dimensjoner og

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat.... 3

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

FREKVENSOMFORMERE FRN--G11S FRN--G11S. 230 Volt. 0,2 til 90 kw. 380-480 Volt. 0,4 til 400 kw

FREKVENSOMFORMERE FRN--G11S FRN--G11S. 230 Volt. 0,2 til 90 kw. 380-480 Volt. 0,4 til 400 kw 230 Volt 0,2 til 90 kw 380-480 Volt 0,4 til 400 kw 85 Tre-fase 200 V serie Spesifikasjoner -2 Type FRN G11S-2 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22-30 37 45 55 75 90 Motor effekt Merke verdier

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Malthe Winje Automasjon AS Telefon: 66 99 61 00 www.mwg.no Haukeliveien. 48, 1415 Oppegård Telefaks: 66 99 61 01 firmapost@mwa.no

Malthe Winje Automasjon AS Telefon: 66 99 61 00 www.mwg.no Haukeliveien. 48, 1415 Oppegård Telefaks: 66 99 61 01 firmapost@mwa.no Tekst El nummer Side Tabell over dimmere Side 2 Universal dimmer EUD12NPN 1435553 Side 3 Universal dimmer EUD12D 1435555 Side 5 Forsterker LUD12, kobles sammen med EUD12Z og EUD12D 1435556 Side 6 Digital

Detaljer

Fullstendig Brukerhåndbok

Fullstendig Brukerhåndbok Ho Honeywell Fullstendig Brukerhåndbok SmartDrive Compact SmartDrive kompaktgir med konstant og variabelt dreiemoment og variabel hastighet for induksjonsmotorer Det tas forbehold om endringer uten varsel.

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W Albatros L20 Kryss 230 V: Art. nr. 14610 Albatros L20 Kryss V: Art. nr. 14611 Albatros L20 Kryss

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows Side 1 av 21 Brukermanual for installasjon av Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 2.4 08.11.2014 Litt om Elektronisk

Detaljer

Air Star Comfort 20 / 30

Air Star Comfort 20 / 30 Air Star Comfort 20 / 30 Brukermanual Versjon 1.3 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Comfort 20 3 Comfort 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm Rev.260908phh Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat.

Detaljer

Elektronikkatalog. www.elko.no

Elektronikkatalog. www.elko.no Elektronikkatalog www.elko.no 2 Kapittel Innhold 1 2 3 4 5 6 7 Dimmer, Hastighetsregulator 5 Teknisk info 6 LED dimmetabell 11 Produktliste 12 Bevegelsesføler, fotocelle 27 Teknisk info 28 PIR tabell 30

Detaljer