Ved feil eller uhensiktsmessig drift med anlegget. Sjekk Aktuell liste (meny 4) for alarmmeldinger og bruk alarmlisten bakerst i denne veiledningen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ved feil eller uhensiktsmessig drift med anlegget. Sjekk Aktuell liste (meny 4) for alarmmeldinger og bruk alarmlisten bakerst i denne veiledningen."

Transkript

1 og info (meny 4) Merk Ved feil eller uhensiktsmessig drift med anlegget. Sjekk Aktuell liste (meny 4) for alarmmeldinger og bruk alarmlisten bakerst i denne veiledningen. Alarmliste Hovedmeny 4 Alarm og info 4.5 Aktuell liste Driftsform > Driftsvisninger > Innstillinger > Alarm og info > Tid og ukeplan > Versjoner > Sikkerhetsfunksjoner > Service > Forlat teknikermeny > Lagre innstillinger > Alarm Ja Varsel Nei Informasjon Ja Nullstille alarmer > Nei Aktuell liste > Alarmloggliste > Slett alarmlogg > Nei Alarm :54:17 Alarm :01:12 Alarm :22:50 Alarm :25:00 Alarm :00: Nullstille alarmer De aktive alarmene kan ses i den aktuelle alarmlisten, meny 4.5. Årsak må finnes... kan bare nullstilles dersom årsaken til alarmen er fjernet. Meny 4 Alle alarmer nullstilles på Nullstille alarmer i meny 4. Flere alarmer gjentas Hvis flere alarmer er aktive, slås alle aktive alarmer av samtidig. Hvis alarmer forekommer gjentatte ganger, må det tilkalles en servicetekniker. 6.3 Alarmvisning - feilårsaker Alarmvisning i display Ved alarmer/advarsler på anlegget ses et av følgende ikoner i høyre hjørne av menybjelken - gå til aktuell alarmliste for å se alarmen. Hovedmeny Driftsform > Driftsvisninger > Hovedmeny Driftsform > Driftsvisninger > Aktuell liste 4.5 Aktuell liste Alarm :54:17 Alarm :01:12 Alarm :22:50 Alarm :25:00 Alarm :00:00 67/104

2 Alarmnummer Dersom det er alarm på anlegget, vises det et alarmnummer på displayet som svarer til XXYYZ, der: XX = enhet YY = feilnummer Z = kategori for alarm, se skjema med kategorier senere i dette avsnittet. 16 alarmer Der kan være inntil 16 alarmer på «Aktuell liste». De eldste alarmene forsvinner hvis antallet alarmer overstiger 16 (FIFO-prinsippet). Info i EXact... vises kun i alarmlogglisten meny 4.6. Eksempel - alarmliste ##/nn XXYYZ er alarm på EC-kontrollenhet 1 (360204). n er «Matespenningen til EC-kontrollenheten er for lav» (36024). en er kritisk (360204). Hvis det er aktive alarmer, vises disse under alarmsymbolet. Hvis det er mer enn én alarm, vises hver enkelt alarm i to sekunder, og deretter skiftes det til neste alarm osv. - ##/nn = alarm nr. «##» av samlet antall «nn» alarmer. - XXYYZ se definisjon for alarmnummer. (Z) Alarmnivå Påvirker driften... Ikon 1 Info Aggregatet fortsetter i drift 2 Advarsel Aggregatet fortsetter i drift 3 Alarm Aggregatet fortsetter i drift, men med redusert funksjon 4 Kritisk Aggregatet stopper 5 Brann Prosedyre for utløst brannalarm går i gang Finn anvisninger for feilretting via alarmnummeret i alarmlisten. Alarmloggliste - meny 4.6 «Slett alarmlogg» Etter alarm- eller infonummeret står det en bokstav: C = Clear S = Set Alarmlogglisten viser de siste 100 alarmene, advarslene og infoene som har forekommet. De eldste alarmene/infoene forsvinner fra listen hvis antallet overstiger 100 (FIFOprinsippet). Alarmloggen kan slettes ved å velge Ja. Merk: Dette kan ikke angres. 68/104

3 Alarmliste Hovedstyring VEX Strøm tilkoblet styringen Ukjent omstart av styringen En watchdog omstartet styringen Programvaren omstartet styringen Brukeren omstartet styringen selv Et fall i matespenningen omstartet styringen Brukeren utførte «Manuell» nullstilling av alarmene Viser når det er koblet strøm til styringen. Ukjent feil, tilkall service. Ukjent feil, tilkall service. Programvaren har omstartet styringen. Bruken har omstartet styringen. Omstart av styringen pga. spenningsfall. Brukeren har nullstilt alarmene. 69/104

4 Frekvensomformer En eller flere faser mellom frekvensomformer og motor er kortsluttet til jord Motorstrømmen fra frekvensomformeren overstiger 300 % av den tillatte Frekvensomformerens DC-krets har for høyt spenningsnivå i forhold til maks. verdiene Frekvensomformerens DC-krets har for lavt spenningsnivå ved start av motor(er) Frekvensomformerens DC-krets har for lavt spenningsnivå når VEX-aggregat stopper Forsyningen til frekvensomformeren har mistet en fase Forsyningen fra frekvensomformer til motor(er) har mistet en fase Frekvensomformeren er termisk overbelastet (basert på interne beregninger) Temperaturen på frekvensomformerens kjøleplate er for høy Motor(er) på frekvensomformer trekker for mye strøm Manglende Modbuskommunikasjon til frekvensomformer Maskinvarefeil på frekvensomformer Kontroller kabel mellom frekvensomformer 1 og motor. Undersøk om det er underspenning til frekvensomformer 1. Undersøk om det er overspenning til frekvensomformer 1. Undersøk om det er underspenning til frekvensomformer 1. Undersøk om det er underspenning til frekvensomformer 1. Kontroller ledningsforbindelsen fra strømtilkoblingen til skillebryteren i VEX-aggregatet. Kontroller ledningsforbindelsene fra skillebryteren til frekvensomformer 1. Kontroller kabel mellom frekvensomformer 1 og motor. Kontroller deretter motoren for kortslutning mellom viklingene. Undersøk om temperaturen ved frekvensomformer 1 har vært over høyeste tillatte temperatur på 35 C da alarmen ble utløst. Dersom temperaturen har vært for høy, må anlegget omstartes når temperaturen er kommet ned under 35 C. Undersøk om temperaturen ved frekvensomformer 1 har vært over høyeste tillatte temperatur på 35 C da alarmen ble utløst. Dersom temperaturen har vært for høy, må anlegget omstartes når temperaturen er kommet ned under 35 C. Feil på frekvensomformer 1. Kontroller Modbus-kabel mellom connection board og frekvensomformer 1. Feil på frekvensomformer 1. 70/104

5 Frekvensomformer Programvareversjonen i frekvensomformeren er for gammel Oppdater programvaren i frekvensomformer 1. 71/104

6 Frekvensomformer En eller flere faser mellom frekvensomformer og motor er kortsluttet til jord Motorstrømmen fra frekvensomformeren overstiger 300 % av den tillatte Frekvensomformerens DC-krets har for høyt spenningsnivå i forhold til maks. verdiene Frekvensomformerens DC-krets har for lavt spenningsnivå ved start av motor(er) Frekvensomformerens DC-krets har for lavt spenningsnivå når VEX-aggregat stopper Forsyningen til frekvensomformeren har mistet en fase Forsyningen fra frekvensomformer til motor(er) har mistet en fase Frekvensomformeren er termisk overbelastet (basert på interne beregninger) Temperaturen på frekvensomformerens kjøleplate er for høy Motor(er) på frekvensomformer trekker for mye strøm Manglende Modbuskommunikasjon til frekvensomformer Maskinvarefeil på frekvensomformer Kontroller kabel mellom frekvensomformer 2 og motor. Undersøk om det er underspenning til frekvensomformer 2. Undersøk om det er overspenning til frekvensomformer 2. Undersøk om det er underspenning til frekvensomformer 2. Undersøk om det er underspenning til frekvensomformer 2. Kontroller ledningsforbindelsen fra strømtilkoblingen til skillebryteren i VEX-aggregatet. Kontroller ledningsforbindelsene fra skillebryteren til frekvensomformer 2. Kontroller kabel mellom frekvensomformer 2 og motor. Kontroller deretter motoren for kortslutning mellom viklingene. Undersøk om temperaturen ved frekvensomformer 2 har vært over høyeste tillatte temperatur på 35 C da alarmen ble utløst. Dersom temperaturen har vært for høy, må anlegget omstartes når temperaturen er kommet ned under 35 C. Undersøk om temperaturen ved frekvensomformer 2 har vært over høyeste tillatte temperatur på 35 C da alarmen ble utløst. Dersom temperaturen har vært for høy, må anlegget omstartes når temperaturen er kommet ned under 35 C. Feil på frekvensomformer 2. Kontroller Modbus-kabel mellom connection board og frekvensomformer 2. Feil på frekvensomformer 2. 72/104

7 Frekvensomformer Programvareversjonen i frekvensomformeren er for gammel Oppdater programvaren i frekvensomformer 2. Trykktransmitter Manglende Modbuskommunikasjon til trykktransmitter main board (EXact2) og MPT1. Undersøk Modbus-kabel fra MPT1 til øvrige enheter for feilmontering Feil ved kalibrering Prøv å kalibrere igjen. Dersom problemet fortsetter, må MPT1 byttes ut Trykktransmitteren kalibreres Trykktransmitteren bruker gamle kalibreringsverdier Trykktransmitteren er ikke kalibrert Kalibrer MPT1. Denne informasjonen kommer når anlegget startes opp. Den er ikke nødvendigvis et uttrykk for at trykktransmitteren skal kalibreres. Kontroller i meny 8.4 om MPT-en er ute av kalibrering, og utfør eventuelt kalibreringen på nytt. Sett VEX-en på «OFF» i brukermenyen og lukk opp lukene. Kalibrer deretter MPT-en i meny /104

8 Trykktransmitter Manglende Modbuskommunikasjon til trykktransmitter main board (EXact2) og MPT2. Undersøk Modbus-kabel fra MPT2 til øvrige enheter for feilmontering Feil ved kalibrering Prøv å kalibrere igjen. Dersom problemet fortsetter, må MPT2 byttes ut Trykktransmitteren kalibreres Trykktransmitteren bruker gamle kalibreringsverdier Trykktransmitteren er ikke kalibrert Kalibrer MPT2. Denne informasjonen kommer når anlegget startes opp. Den er ikke nødvendigvis et uttrykk for at trykktransmitteren skal kalibreres. Kontroller i meny 8.4 om MPT-en er ute av kalibrering, og utfør eventuelt kalibreringen på nytt. Sett VEX-en på «OFF» i brukermenyen og lukk opp lukene. Kalibrer deretter MPT-en i meny 8.4. Trykktransmitter Manglende Modbuskommunikasjon til trykktransmitter main board (EXact2) og MPT3. Undersøk Modbus-kabel fra MPT3 til øvrige enheter for feilmontering Feil ved kalibrering Prøv å kalibrere igjen. Dersom problemet fortsetter, må MPT3 byttes ut Trykktransmitteren kalibreres Trykktransmitteren bruker gamle kalibreringsverdier Trykktransmitteren er ikke kalibrert Kalibrer MPT3. Denne informasjonen kommer når anlegget startes opp. Den er ikke nødvendigvis et uttrykk for at trykktransmitteren skal kalibreres. Kontroller i meny 8.4 om MPT-en er ute av kalibrering, og utfør eventuelt kalibreringen på nytt. Sett VEX-en på «OFF» i brukermenyen og lukk opp lukene. Kalibrer deretter MPT-en i meny /104

9 Trykktransmitter Manglende Modbuskommunikasjon til trykktransmitter main board (EXact2) og MPT5. Undersøk Modbus-kabel fra MPT5 til øvrige enheter for feilmontering Feil ved kalibrering Prøv å kalibrere igjen. Dersom problemet fortsetter, må MPT5 byttes ut Trykktransmitteren kalibreres Trykktransmitteren bruker gamle kalibreringsverdier Trykktransmitteren er ikke kalibrert Kalibrer MPT5. Denne informasjonen kommer når anlegget startes opp. Den er ikke nødvendigvis et uttrykk for at trykktransmitteren skal kalibreres. Kontroller i meny 8.4 om MPT-en er ute av kalibrering, og utfør eventuelt kalibreringen på nytt. Sett VEX-en på «OFF» i brukermenyen og lukk opp lukene. Kalibrer deretter MPT-en i meny 8.4. Trykktransmitter Manglende Modbuskommunikasjon til trykktransmitter main board (EXact2) og MPT6. Undersøk Modbus-kabel fra MPT6 til øvrige enheter for feilmontering Feil ved kalibrering Prøv å kalibrere igjen. Dersom problemet fortsetter, må MPT6 byttes ut Trykktransmitteren kalibreres Trykktransmitteren bruker gamle kalibreringsverdier Trykktransmitteren er ikke kalibrert Kalibrer MPT6. Denne informasjonen kommer når anlegget startes opp. Den er ikke nødvendigvis et uttrykk for at trykktransmitteren skal kalibreres. Kontroller i meny 8.4 om MPT-en er ute av kalibrering, og utfør eventuelt kalibreringen på nytt. Sett VEX-en på «OFF» i brukermenyen og lukk opp lukene. Kalibrer deretter MPT-en i meny /104

10 Temperaturføler TE11: TE11: TE12: TE12: TE21: TE21: TE22: TE22: TE-RPT: Temperaturføleren i avtrekkskanalen er avbrutt Temperaturføleren i avtrekkskanalen er kortsluttet Temperaturføleren i avkastkanalen er avbrutt Temperaturføleren i avkastkanalen er kortsluttet Temperaturføleren i uteluftskanalen er avbrutt Temperaturføleren i uteluftskanalen er kortsluttet Temperaturføleren i tilluftskanalen er avbrutt Temperaturføleren i tilluftskanalen er kortsluttet Temperaturføleren på returvannsrøret på varmtvannsbatteriet er avbrutt TE11: TE11: TE12: TE12: TE21: TE21: TE22: TE22: TE-RPT: 76/104

11 Temperaturføler TE-RPT: TE-SPT: TE-SPT: Tice: Tice: Temperaturføleren på returvannsrøret på varmtvannsbatteriet er kortsluttet Temperaturføleren på turrøret på varmtvannsbatteriet er avbrutt Temperaturføleren på turrøret på varmtvannsbatteriet er kortsluttet Temperaturføleren på turrøret på varmtvannsbatteriet er avbrutt Temperaturføleren på turrøret på varmtvannsbatteriet er kortsluttet TE-RPT: TE-SPT: TE-SPT: Tice: Tice: 77/104

12 Branntermostater BT40/50, FIRE: VEX-aggregat er stoppet med utløst brannalarm BT70, AUX IN: BT40/50, FIRE: Ved brann: Følg beredskapsplanen for bygningen. Hvis brannfunksjonen er utløst uten at det har vært brann: Hvilestrømkretsen er brutt. Undersøk hvorfor den tilkoblede branndetekteringsenheten har brutt kretsen. Dersom det ikke er tilkoblet noen enhet kontroller jumper BT70, AUX IN: VEX-aggregater stoppet med utløst brannalarm Brannmann overstyringsfeil Ved brann: Følg beredskapsplanen for bygningen. Hvis brannfunksjonen er utløst uten at det har vært brann: Hvilestrømkretsen er brutt. Undersøk hvorfor den tilkoblede branndetekteringsenheten har brutt kretsen. Dersom det ikke er tilkoblet noen enhet - kontroller jumperen Brannmann overstyringspanelet er forlatt i en ulovlig innstilling. Filtre Avtrekksfilteret må snart byttes Avtrekksfilteret må byttes Uteluftsfilteret må snart byttes Uteluftsfilteret må byttes Avtrekksfilteret må snart byttes Avtrekksfilteret må byttes Uteluftsfilteret må snart byttes Uteluftsfilteret må byttes 78/104

13 HC-alarm Overopphetingssikringen TSA70 er aktivert Overopphetingssikringen TSA70 er eller har vært aktivert. HCE: Infoen nullstilles når temperaturen kommer under 70 C. HCE: Kontroller luftmengden gjennom elvarmebatteriet. Velg samme ventilasjonshastighet som da alarmen ble utløst Overopphetingssikringen TSA90/120 er aktivert Overopphetingssikringen TSA90/120 er eller har vært aktivert Elvarmebatteristyringens interne overopphetingssikring er aktivert Elvarmebatteristyringens interne overopphetingssikring er eller har vært aktivert Returvannstemp. er i ferd med å bli for lav. VEX går på redusert drift og frostsikring. Det skal være følgende min. luftmengder over elvarmebatteriet: - VEX320 med HCE: 28 l/s, (100 m 3 /h) - VEX330 med HCE: 28 l/s, (100 m 3 /h) - VEX340 med HCE: 80 l/s, (288 m 3 /h) - VEX350 med HCE: 200l/s, (720 m 3 /h) - VEX360 med HCE: 200 l/s, (720 m 3 /h) - VEX370 med HCE: 360 l/s, (1296 m³/h) HCE: Infoen nullstilles når temperaturen kommer under hhv. 90 C eller 120 C. HCE: Kontroller luftmengden gjennom elvarmebatteriet. Velg samme ventilasjonshastighet som da alarmen ble utløst. Det skal være følgende min. luftmengder over elvarmebatteriet: - VEX320 med HCE: 28 l/s, (100 m 3 /h) - VEX330 med HCE: 28 l/s, (100 m 3 /h) - VEX340 med HCE: 80 l/s, (288 m 3 /h) - VEX350 med HCE: 200l/s, (720 m 3 /h) - VEX360 med HCE: 200 l/s, (720 m 3 /h) - VEX370 med HCE: 360 l/s, (1296 m³/h) Merk vedr. HCE: Elvarmebatteriet må tilbakestilles manuelt før alarmen kan nullstilles i betjeningspanelet. HCE: Infoen nullstilles når temperaturen kommer under 60 C i elskapet. HCE: Temperaturen i elvarmebatteriets elskap er eller har vært over 60 C (VEX )/80 C (VEX ). Undersøk hva som ev. har forårsaket den høye temperaturen og rett feilen. HCW: Kontroller at varmtvannsforsyningen til varmebatteriet fungerer. Hvis varmtvannsforsyningen fungerer, må det deretter kontrolleres om motorventilen åpner, og om sirkulasjonspumpen går. Kontroller dette ved å sette anlegget på «OFF» i brukermenyen og tvangsstart deretter motorventilen og sirkulasjonspumpen i spesialistmeny 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdegrensen, nullstilles alarmen automatisk. 79/104

14 HC-alarm Returvannstemp. er for lav. Frostsikringen er aktivert, og VEXaggregatet stoppes midlertidig. HCW: Kontroller at varmtvannsforsyningen til varmebatteriet fungerer. Hvis varmtvannsforsyningen fungerer, må det deretter kontrolleres om motorventilen åpner, og om sirkulasjonspumpen går. Kontroller dette ved å sette anlegget på «OFF» i brukermenyen og tvangsstart deretter motorventilen og sirkulasjonspumpen i spesialistmeny Returvannstemp. målt av ekstern føler er i ferd med å bli for lav. VEX går på redusert drift Returvannstemp. målt av ekstern føler er for lav. VEX stoppes midlertidig Maksimalt antall omstartsforsøk innenfor siste time er nådd. Når temperaturen er kommet over varmholdegrensen, nullstilles alarmen automatisk. HCW: Kontroller at varmtvannsforsyningen til varmebatteriet fungerer. Hvis varmtvannsforsyningen fungerer, må det deretter kontrolleres om motorventilen åpner, og om sirkulasjonspumpen går. Kontroller dette ved å sette anlegget på «OFF» i brukermenyen og tvangsstart deretter motorventilen og sirkulasjonspumpen i spesialistmeny 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdegrensen, nullstilles alarmen automatisk. HCW: Kontroller at varmtvannsforsyningen til varmebatteriet fungerer. Hvis varmtvannsforsyningen fungerer, må det deretter kontrolleres om motorventilen åpner, og om sirkulasjonspumpen går. Kontroller dette ved å sette anlegget på «OFF» i brukermenyen og tvangsstart deretter motorventilen og sirkulasjonspumpen i spesialistmeny 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdegrensen, nullstilles alarmen automatisk. HCW: Kontroller at varmtvannsforsyningen til varmebatteriet fungerer. Hvis varmtvannsforsyningen fungerer, må det deretter kontrolleres om motorventilen åpner, og om sirkulasjonspumpen går. Kontroller dette ved å sette anlegget på «OFF» i brukermenyen og tvangsstart deretter motorventilen og sirkulasjonspumpen i spesialistmeny 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdegrensen, nullstilles alarmen automatisk. 80/104

15 HC-alarm Det lyktes ikke å heve returvannstemp. innenfor 5 min. etter frostsikring med stoppet VEX. HCW: Kontroller at varmtvannsforsyningen til varmebatteriet fungerer. Hvis varmtvannsforsyningen fungerer, må det deretter kontrolleres om motorventilen åpner, og om sirkulasjonspumpen går. Kontroller dette ved å sette anlegget på «OFF» i brukermenyen og tvangsstart deretter motorventilen og sirkulasjonspumpen i spesialistmeny 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdegrensen, nullstilles alarmen automatisk. 81/104

16 HC-føler Temperaturføleren i tilluftskanalen er avbrutt Temperaturføleren i tilluftskanalen er kortsluttet Temperaturføleren på turrøret på varmtvannsbatteriet er avbrutt Temperaturføleren på turrøret på varmtvannsbatteriet er kortsluttet Temperaturføleren på returvannsrøret på varmtvannsbatteriet er avbrutt Temperaturføleren på returvannsrøret på varmtvannsbatteriet er kortsluttet Den eksterne temperaturføleren på returvannsrøret på varmtvannsbatteriet er avbrutt Den eksterne temperaturføleren på returvannsrøret på varmtvannsbatteriet er kortsluttet Den interne temperaturføler i varmestyringen er avbrutt Den interne temperaturføler i varmestyringen er kortsluttet Bytt varmestyringskretskortet MHCW Bytt varmestyringskretskortet MHCW 82/104

17 HC-styring MHCW: Modulen er ikke konfigurert korrekt. Kontroller CN6 på kretskortet HCW: Viftehastigheten er midlertidig redusert HCW: VEX-en stoppes midlertidig Kontroller jumper på kontakten CN6 på varmestyringskretskortet: MHCW: - det skal være en jumper mellom 7 og 8. MHCE: - det skal ikke være montert noen jumper. HCW: Viftehastigheten er midlertidig redusert fordi varselgrensen for frostsikring av varmtvannsbatteriet er nådd. HCW: Viftehastigheten er midlertidig stoppet fordi stopptemperaturen for frostsikring av varmtvannsbatteriet er nådd HCW: VEX-en stoppes HCW: Viftene er stoppet pga. frostalarm på varmtvannsbatteriet HCE: Ettergang kobles inn pga. varme på elvarmebatteriet innenfor de siste 3 min HC: Varmestyringen styres for øyeblikket lokalt ifm. service HC: Varmestyringens sikkerhetsfunksjoner overstyres lokalt ifm. service HC: Varmestyring er funnet, men ikke valgt i VEX-konfigurasjonen MHC: Varmestyringen er ikke konfigurert korrekt ift. det som er valgt i VEX-konfigurasjonen MHCW: Manglende Modbus-kommunikasjon til varmtvannsstyringen MHCE: Manglende Modbus-kommunikasjon til elvarmestyringen HCE: Viftene går på ettergang i 3 min. etter at elvarmebatteriet har vært i drift. HC: Varmestyringen styres midlertidig fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighet på 60 minutter. HC: Varmestyringen styres midlertidig fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighet på 60 minutter. HC: Ettervarmebatteriet konfigureres i meny 3.4 «Tilbehør». Kontroller jumper på kontakten CN6 på varmestyringskretskortet: MHCW: - det skal være en jumper mellom 7 og 8. MHCE: - det skal ikke være montert noen jumper. MHCW: main board (EXact2) og MHCW. Undersøk Modbus-kabel fra HCW til øvrige enheter for feilmontering. MHCE: main board (EXact2) og MHCE. Undersøk Modbus-kabel fra HCE til øvrige enheter for feilmontering. 83/104

18 Luftmengde/trykk Luftmengden/trykket i avtrekkskanalen er for høy Luftmengden/trykket i avtrekkskanalen har vært for høy i 5 minutter Luftmengden/trykket i avtrekkskanalen er for lav Luftmengden/trykket i avtrekkskanalen har vært for lav i 5 minutter Luftmengden/trykket i tilluftskanalen er for høy Luftmengden/trykket i tilluftskanalen har vært for høy i 5 minutter Luftmengden/trykket i tilluftskanalen er for lav Luftmengden/trykket i tilluftskanalen har vært for lav i 5 minutter Minimumsluftmengden for kjøle-/varmeenheter i tilluftskanalen er ikke oppfylt Minimumsluftmengden for kjøle-/varmeenheter i tilluftskanalen har ikke vært oppfylt i 5 minutter Anlegget leverer luftmengde/trykk som ligger 25 % over settpunktet. Kontroller innstillinger for viftehastighet i inneklimanivåer og grenser for vifter. Anlegget har levert luftmengde/trykk som ligger 25 % over settpunktet i mer enn 5 minutter. Kontroller innstillinger for viftehastighet i inneklimanivåer og grenser for vifter. Anlegget leverer luftmengde/trykk som ligger 25 % under settpunktet. Kontroller innstillinger for viftehastighet i inneklimanivåer og grenser for vifter. Anlegget har levert en luftmengde/trykk som ligger 25 % under settpunktet i mer enn 5 minutter. Kontroller innstillinger for viftehastighet i inneklimanivåer og grenser for vifter. Anlegget leverer luftmengde/trykk som ligger 25 % over settpunktet. Kontroller innstillinger for viftehastighet i inneklimanivåer og grenser for vifter. Anlegget har levert luftmengde/trykk som ligger 25 % over settpunktet i mer enn 5 minutter. Kontroller innstillinger for viftehastighet i inneklimanivåer og grenser for vifter. Anlegget leverer luftmengde/trykk som ligger 25 % under settpunktet. Kontroller innstillinger for viftehastighet i inneklimanivåer og grenser for vifter. Anlegget har levert en luftmengde/trykk som ligger 25 % under settpunktet i mer enn 5 minutter. Kontroller innstillinger for viftehastighet i inneklimanivåer og grenser for vifter. Tilluftsmengden som kreves for drift med kjøle-/varmeenheter, er ikke oppnådd. Kontroller innstillinger for viftehastighet i inneklimanivåer og grenser for vifter. Tilluftsmengden som kreves for drift med kjøle-/varmeenheter, er ikke oppnådd innenfor 5 minutter. Kontroller innstillinger for viftehastighet i inneklimanivåer og grenser for vifter. 84/104

19 CO 2 -føler Manglende Modbuskommunikasjon til MIO CO 2 -modulen CO 2 -nivået er under 100 ppm. CO 2 -føleren er muligens defekt CO 2 -input via BMS valgt, og BMS er ikke konfigurert. main board (EXact2) og MIO modulen. Undersøk Modbus-kabel fra MIO-modulen til øvrige enheter for feilmontering. Kontroller DIP-bryterinnstillingene i MIO-modulen, se ev. MIOmodulveiledningen. CO 2 -føleren er muligens defekt og bør Konfigurer BMS. Temperaturføler MIO-TS Manglende Modbuskommunikasjon til MIO TS-modulen Temperaturføleren er avbrutt Temperaturføleren er kortsluttet main board (EXact2) og MIO modulen. Undersøk Modbus-kabel fra MIO-modulen til øvrige enheter for feilmontering. Kontroller DIP-bryterinnstillingene i MIO-modulen, se ev. MIOmodulveiledningen. 85/104

20 Fuktighetsføler RH Manglende Modbuskommunikasjon til MIO RH-modulen Fuktighetsnivået er under 2 % - RH-føleren er muligens defekt RH-input via BMS valgt, og BMS er ikke konfigurert main board (EXact2) og MIO modulen. Undersøk Modbus-kabel fra MIO-modulen til øvrige enheter for feilmontering. Kontroller DIP-bryterinnstillingene i MIO-modulen, se ev. MIOmodulveiledningen. Fuktighetsføleren er muligens defekt og bør Konfigurer BMS. Bevegelsesføler PIR Manglende Modbuskommunikasjon til PIRmodulen RH-input via BMS valgt, og BMS er ikke konfigurert main board (EXact2) og PIR-modulen. Undersøk Modbus-kabel fra PIR-modulen til øvrige enheter for feilmontering. Kontroller DIP-bryterinnstillingene i PIR-modulen, se ev. MIOmodulveiledningen eller PIRB-AS-veiledningen. Konfigurer BMS. Ekstern kjøleenhet (XCU) føler Temperaturføleren i tilluftskanalen er avbrutt Temperaturføleren i tilluftskanalen er kortsluttet 86/104

21 Ekstern kjøleenhet (MXCU) føler Modulen er ikke konfigurert korrekt. Kontroller CN6 på kretskortet Kjølestyringen styres for øyeblikket lokalt ifm. service Kjølestyringens sikkerhetsfunksjoner overstyres lokalt ifm. service Kjølestyring er funnet, men ikke valgt i VEXkonfigurasjonen Kjølestyringen er ikke konfigurert korrekt ift. det som er valgt i VEXkonfigurasjonen Manglende Modbuskommunikasjon til kjølestyringen Kontroller jumper på kontakten CN6 på kjølestyringskretskortet. Det skal være en jumper mellom klemme 4 og 6 pluss mellom klemme 5 og 6. Kjølestyringen styres midlertidig fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighet på 60 minutter. Kjølestyringen styres midlertidig fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighet på 60 minutter. Kjøleenheten konfigureres i meny 3.4 «Tilbehør». Kontroller jumper på kontakten CN6 på kjølestyringskretskortet. Det skal være en jumper mellom klemme 4 og 6 pluss mellom klemme 5 og 6. main board (EXact2) og MXCU-modulen. Undersøk Modbus-kabel fra MXCU-modulen til øvrige enheter for feilmontering. MCCW Temperaturføleren i tilluftskanalen er avbrutt Temperaturføleren i tilluftskanalen er kortsluttet Temperaturføleren på turrøret på vannkjølebatteriet er avbrutt Temperaturføleren på turrøret på vannkjølebatteriet er kortsluttet 87/104

22 MCCW-styring Modulen er ikke konfigurert korrekt. Kontroller CN6 på kretskortet Kjølestyringen styres for øyeblikket lokalt ifm. service Kjølestyringens sikkerhetsfunksjoner overstyres lokalt ifm. service Kjølestyring er funnet, men ikke valgt i VEXkonfigurasjonen Kjølestyringen er ikke konfigurert korrekt ift. det som er valgt i VEXkonfigurasjonen Manglende Modbuskommunikasjon til kjølestyringen (Se Tillegg 1: «Prinsippskisser» for plassering av spjeld, følere, mv. samt Kontroller jumper på kontakten CN6 på kjølestyringskretskortet. Det skal være en jumper mellom klemme 4 og 6 pluss mellom klemme 5 og 6. Kjølestyringen styres midlertidig fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighet på 60 minutter. Kjølestyringen styres midlertidig fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighet på 60 minutter. Kjøleenheten konfigureres i meny 3. "Tilbehør" konfigureres kjøleenheten. Kontroller jumper på kontakten CN6 på kjølestyringskretskortet. Det skal være en jumper mellom klemme 4 og 6 pluss mellom klemme 5 og 6. Kontroller Modbus-kabel mellom connection board og MCCW-modulen. Undersøk Modbus-kabel fra MCCW-modulen til øvrige enheter for feilmontering. 88/104

23 Avising Trykkfallet over motstrømsveksleren er for høy pga. tilsmussing Trykkfallet over motstrømsveksleren er for høyt pga. tilising Avising er aktivert pga. tilising Dvalefunksjonen er aktivert pga. for kraftig tilising. Rengjør motstrømsveksleren. Alarm utløses bare ved utetemperaturer på over 10 C. Motstrømsveksleren må tines opp. Det kan gjøres ved å tvangsstarte avtrekket. Informasjon om at anlegget utfører avising. Informasjon om at anlegget er gått i dvale pga. kraftig tilising Avisingen mislyktes Antall omstarter etter dvale innstilt i meny 7.4, er overskredet. Undersøk om det fortsatt er svært lave utetemperaturer. Er det tilfellet, kan driften først gjenopptas når utetemperaturen er økt Illegal avisingsmetode Velg korrekt avisingsmetode iht. avsnittet «Prinsipper for avising» Bypass-avising er deaktivert MHCW: Returvannstemperaturen er under varseltemperaturen, og frostsikringsfunksjonen er aktiv. Kontroller at varmtvannsforsyningen til varmebatteriet fungerer. Hvis varmtvannsforsyningen fungerer, må det deretter kontrolleres om motorventilen åpner, og om sirkulasjonspumpen går. Kontroller dette ved å sette anlegget på «OFF» i brukermenyen og tvangsstart deretter motorventilen og sirkulasjonspumpen i spesialistmeny 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdegrensen, nullstilles alarmen automatisk. Spjeld BP1: Bypass-spjeld 1 feiler BP2: Bypass-spjeld 2 feiler BP1: Undersøk om spjeldet går mekanisk uhindret. Trykk inn utløseren på spjeldmotoren og drei på spjeldet. Gå til tvangsstartmenyen 8.3 for å tvangsåpne og tvangsstenge spjeldet. BP2: Undersøk om spjeldet går mekanisk uhindret. Trykk inn utløseren på spjeldmotoren og drei på spjeldet. Gå til tvangsstartmenyen 8.3 for å tvangsåpne og tvangsstenge spjeldet. 89/104

Alarmliste. Hovedstyring VEX Enhet. Feilnr. Kategori. Feilretting. Alarmbeskrivelse. xx yy z Strøm tilkoblet styringen

Alarmliste. Hovedstyring VEX Enhet. Feilnr. Kategori. Feilretting. Alarmbeskrivelse. xx yy z Strøm tilkoblet styringen Alarmliste Hovedstyring VEX 00 01 1 Strøm tilkoblet styringen 00 02 1 Ukjent omstart av styringen 00 03 1 En watchdog omstartet styringen 00 04 1 Programvaren omstartet AHUC styringen 00 05 1 Brukeren

Detaljer

5. Vedlikehold, hygiene og service

5. Vedlikehold, hygiene og service 5. Vedlikehold, hygiene og service 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i EXact Automatikk, Basisveiledning for VEX20/0/40/50/60 hvordan du via teknikermenyen (adgangskode 1111) kan gå inn i

Detaljer

INNHOLD: VEX340H Kompaktaggregat VEX340H

INNHOLD: VEX340H Kompaktaggregat VEX340H INNHOLD: VEX340H Kompaktaggregat VEX340H VEX340H Kompaktaggregat Lasta ned alle produktdata om VEX340H Generelt VEX340H Kompaktaggregat Et luftbehandlingsaggregat med motstrømsveksler med høy temperaturvirkningsgrad

Detaljer

5. Vedlikehold, hygiene og service

5. Vedlikehold, hygiene og service 5. Vedlikehold, hygiene og service 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i EXact Automatikk, Basisveiledning for VEX320/330/340/350/360 hvordan du via teknikermenyen (adgangskode 1111) kan gå

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

EXpert - betjeningsveiledning Automatikk for VEX320/330

EXpert - betjeningsveiledning Automatikk for VEX320/330 Produktvejledning EXpert - betjeningsveiledning Automatikk for VEX320/330 Original bruksanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk

Detaljer

INNHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H

INNHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H INNHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H VEX330H Kompaktaggregat Lasta ned alle produktdata om VEX330H Generelt VEX330H Kompaktaggregat Et av markedets mest kompakte ventilasjonsaggregater med motstrømsveksler.

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall INNHOLDSFORTEGNELSE System informasjon... 2 Ventilasjon... 2 Driftsinformasjon... 3 Ventilasjon... 3 Styring lokalt... 3 Styring via Sd-anlegget... 3 Forriglinger... 4 Driftsignaler... 4 Alarmer... 4 Temperaturregulering...

Detaljer

INNHOLD: VEX200EC (EXact2) Kompaktaggregater VEX200EC

INNHOLD: VEX200EC (EXact2) Kompaktaggregater VEX200EC INNHOLD: VEX200EC (EXact2) Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC (EXact2) Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivennlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Detaljer

Alarmliste og menyoversikt for VEX200. 3002572-2009-04-01.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Alarmliste og menyoversikt for VEX200. 3002572-2009-04-01.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Alarmliste og menyoversikt for VEX200 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk Betjening 1. Betjening 1.1 Betjening av DISPLAY-panel

Detaljer

Guide for elektrisk installasjon av VEX260/270 med EXact-automatikk

Guide for elektrisk installasjon av VEX260/270 med EXact-automatikk 3003465-2014-02-26 VEX260-270 EXact Guide for elektrisk installasjon av VEX260/270 med EXact-automatikk Mekanisk montering...kapitel 1 + 2 Original bruksanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Detaljer

Guide for elektrisk installasjon av VEX240HX/250HX for annen automatikk

Guide for elektrisk installasjon av VEX240HX/250HX for annen automatikk 3003466-2014-02-26 VEX240-250HX Guide for elektrisk installasjon av VEX240HX/250HX for annen automatikk Mekanisk montering...kapitel 1 + 2 Original bruksanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

INNHOLD: VEX350/VEX360/VEX370 Kompaktaggregater VEX350-360-370

INNHOLD: VEX350/VEX360/VEX370 Kompaktaggregater VEX350-360-370 INNHOLD: VEX350/VEX360/VEX370 Kompaktaggregater VEX350-360-370 VEX350/VEX360/VEX370 Kompaktaggregater Lasta ned alle produktdata om VEX350/360/370. Generelt VEX350/VEX360/VEX370 Kompaktaggregater VEX350/360/370

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0 Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse LCD-panel... 2 Tilkoble og frakoble med et ettområdepanel... 4 Frakoble systemet etter en alarm... 5 Tilbakestille branndetektorer...

Detaljer

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

INNHOLD: VEX308 Desentral ventilasjon VEX308

INNHOLD: VEX308 Desentral ventilasjon VEX308 INNHOLD: VEX308 Desentral ventilasjon VEX308 VEX308 Desentral ventilasjon Lasta ned alle produktdata om VEX308 Generelt VEX308 - desentral ventilasjon for skoler, institusjoner og kontorer Et desentralt

Detaljer

Roth Touchline Brukerveiledning

Roth Touchline Brukerveiledning Roth Touchline Brukerveiledning Living full of energy 1/8 30 V TB 30V 30V Touchline, hurtigveiledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består av 1-3 kontrolleneheter og et antall romtermostater. Kontrollenheten

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2

BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2 Webserver V1.18, NOVAGG AIR 2 _ BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2 NOVEMA Aggregater AS Tel. +47 6387 0770 Industriveien 25 Fax +47 6387 0771 N-2021 Skedsmokorset firmapost@novema.no www.novema.no

Detaljer

FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper

FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper Offisiell distributør av Fujitsu varmepumper og klimaanlegg: FJ Klima Norge AS Postboks 237 Tiller, 7477 TRONDHEIM Tlf. 72 88 86 64 www.fjklima.no INNHOLD

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4

FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4 FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Brukerveiledning Side 2 Forord Denne bruker veiledningen inneholder den nødvendige

Detaljer

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Manual Side 1 Kjære kunde, Denne brukerveiledningen inneholder all informasjon

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin 5 Instruktion RM 400.doc INSTRUKSJON FOR REGULERINGSMODUL RM400 Allment : RM400 er en tilleggsmodul for regulering av kjølemaskin. Til sammen med hovedkortet

Detaljer

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09 Hurtigguide CS2000 Automatikk Innhold 1. HMI...3 2. Innstillinger...3 2.1. Innledning...3 2.2. Velg språk...3 2.3. Still inn tid/dato...3 2.4. Pålogging...3 3. Juster børverdier...4

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Oversikt for aggregat nr: 1

Oversikt for aggregat nr: 1 Side 1 Oversikt for aggregat nr: 1 Aggregatstørrelse 30 Aggregatbredde 1570 mm Vekt 750 kg DVCompact luftbehandlingsaggregat med fullintegrert automatikk - basert på Systemair E56 regulator Tilluft Fraluft

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk 208116-NO 14-02-2013 A002 2013 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages.

Original instructions. SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages. Original instructions SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages. NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM Hyttestyring Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk. 9 Førstegangsregistrering Abonnementsskjema

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages Original instructions SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

NYHET. Ventilasjonsenhet CAD. Håndbok, instruksjon, samsvarserklæring... på www.covent.no. HØYEFFEKTIV ROTERENDE ENERGIGJENVINNER 200 til 3500 m3/t

NYHET. Ventilasjonsenhet CAD. Håndbok, instruksjon, samsvarserklæring... på www.covent.no. HØYEFFEKTIV ROTERENDE ENERGIGJENVINNER 200 til 3500 m3/t Høykvalitetsdesign Dobbelt panel 50 mm Med eller uten integrert batteri Høyeffektive kammervifter EC-motorer med lavt forbruk Integrert CORRIGO-styring med berøringsskjerm Varmeeffektivitet opp til 84

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750 TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax750 2004-09-20 Version 1.1 F21075901NO Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet overensstemmelse med kravene

Detaljer

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning. Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning. Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001 Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001 Originale instruksjoner er skrevet på engelsk. Instruksjoner på andre språk er en oversettelse av originale instruksjoner. (Direktiv 2006/42/EF)

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax180 Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet er i overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EEG

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK iphone APP BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Jongsåsveien 4 1338 Sandvika Telefon: +47 67 57 54 00 Fax: +47 67 57 54 09 Mail: service@roth-nordic.no

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

Prosjektering og installasjonsveiledning

Prosjektering og installasjonsveiledning Prosjektering og installasjonsveiledning 2013 11 19 Med forbehold om endringer Miba AS Tlf. 02650 Side 1 Frigus Aero trinnløs kjøle og varmepumpe for ventilasjon 1. Ventilasjonsaggregat: Kjøledrift: Generelle

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3 Installasjonsveiledning Januar 2013 Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er problematisk

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80

Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80 Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft. Brukes ved

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

KOMPAKT ReGO 500-2500 Luftbehandlingsaggregater Styringssystem C3 Installasjons - og driftsmanual

KOMPAKT ReGO 500-2500 Luftbehandlingsaggregater Styringssystem C3 Installasjons - og driftsmanual KOMPAKT ReGO 500-2500 Luftbehandlingsaggregater Styringssystem C3 Installasjons - og driftsmanual NO Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...3 1.1. Sammenmontering av aggregatseksjoner...3 1.2. Tilkobling

Detaljer

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring Delta slokkesentral 1 og 2 soner med relèstyring 1. Betjeningsinstruks for slokkeanlegg 1. Generelt Anlegget løses ut automatisk via slokkesentralen ved at branndetektorer tilkoblet sentralen melder brann.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Målinger & Innstillinger

Målinger & Innstillinger Forhandler : Kunde : Prog. av : Dato : Serie Nr. : Målinger & Innstillinger Type : Apollo 6, Apollo 10 og Apollo S (versjon 600) Aktuell romtemperatur C 0 Ønsket romtemperatur C 1 Aktuell fuktighet % 2

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT NO.TBIQ2480.130225 Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Generelt IQnomic brukes til ekstrafunksjoner med inn- og utganger som ikke er standard på aggregatets styreenhet. 2. Installasjon

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Electric With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Electric With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages Original instructions SIRe Basic Air Curtains Electric With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages SIRe Basic Luftporter elektrisk NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle

Detaljer

SAVE VTR 500. Montasje og service

SAVE VTR 500. Montasje og service Systemair skal ikke holdes ansvarlig, og reklamasjonsrett kan ikke påberopes, dersom installasjon eller service ikke er utført iht. disse instruksjonene. 2014 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Monterings- og brukerveiledning

Monterings- og brukerveiledning BEING SMART IS GOOD. BEING FIRST IS GOOD. BEING BOTH IS BETTER Monterings- og brukerveiledning Snøtermostat. Betjening frontpanel Display viser temperaturområde -50 til +99 Venstre knapp Visning av luft-/fukt-/

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Beskrivelse av styring av lys, varme og ventilasjon i et rom.

Beskrivelse av styring av lys, varme og ventilasjon i et rom. SD anlegg Statens Hus Vadsø Beskrivelse av styring av lys, varme og ventilasjon i et rom. Innholdsfortegnelse 1. Romkontroll... 2 2. Bestemme tiden for forhåndsvarming av rom... 3 3. Hvis et rom ikke har

Detaljer

Air condition. Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC

Air condition. Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC Air condition Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC GENERELT BRUKERVEILEDNING MITSUBISHI SRK/SRC 28 CC - SRK/SRC 40 CC Mitsubishi SRK luftkjølt splitt med en innedel og en utedel som forbindes

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning

Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning GULVVARME Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning 1 2 Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat kan sammen

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer