Ved feil eller uhensiktsmessig drift med anlegget. Sjekk Aktuell liste (meny 4) for alarmmeldinger og bruk alarmlisten bakerst i denne veiledningen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ved feil eller uhensiktsmessig drift med anlegget. Sjekk Aktuell liste (meny 4) for alarmmeldinger og bruk alarmlisten bakerst i denne veiledningen."

Transkript

1 og info (meny 4) Merk Ved feil eller uhensiktsmessig drift med anlegget. Sjekk Aktuell liste (meny 4) for alarmmeldinger og bruk alarmlisten bakerst i denne veiledningen. Alarmliste Hovedmeny 4 Alarm og info 4.5 Aktuell liste Driftsform > Driftsvisninger > Innstillinger > Alarm og info > Tid og ukeplan > Versjoner > Sikkerhetsfunksjoner > Service > Forlat teknikermeny > Lagre innstillinger > Alarm Ja Varsel Nei Informasjon Ja Nullstille alarmer > Nei Aktuell liste > Alarmloggliste > Slett alarmlogg > Nei Alarm :54:17 Alarm :01:12 Alarm :22:50 Alarm :25:00 Alarm :00: Nullstille alarmer De aktive alarmene kan ses i den aktuelle alarmlisten, meny 4.5. Årsak må finnes... kan bare nullstilles dersom årsaken til alarmen er fjernet. Meny 4 Alle alarmer nullstilles på Nullstille alarmer i meny 4. Flere alarmer gjentas Hvis flere alarmer er aktive, slås alle aktive alarmer av samtidig. Hvis alarmer forekommer gjentatte ganger, må det tilkalles en servicetekniker. 6.3 Alarmvisning - feilårsaker Alarmvisning i display Ved alarmer/advarsler på anlegget ses et av følgende ikoner i høyre hjørne av menybjelken - gå til aktuell alarmliste for å se alarmen. Hovedmeny Driftsform > Driftsvisninger > Hovedmeny Driftsform > Driftsvisninger > Aktuell liste 4.5 Aktuell liste Alarm :54:17 Alarm :01:12 Alarm :22:50 Alarm :25:00 Alarm :00:00 67/104

2 Alarmnummer Dersom det er alarm på anlegget, vises det et alarmnummer på displayet som svarer til XXYYZ, der: XX = enhet YY = feilnummer Z = kategori for alarm, se skjema med kategorier senere i dette avsnittet. 16 alarmer Der kan være inntil 16 alarmer på «Aktuell liste». De eldste alarmene forsvinner hvis antallet alarmer overstiger 16 (FIFO-prinsippet). Info i EXact... vises kun i alarmlogglisten meny 4.6. Eksempel - alarmliste ##/nn XXYYZ er alarm på EC-kontrollenhet 1 (360204). n er «Matespenningen til EC-kontrollenheten er for lav» (36024). en er kritisk (360204). Hvis det er aktive alarmer, vises disse under alarmsymbolet. Hvis det er mer enn én alarm, vises hver enkelt alarm i to sekunder, og deretter skiftes det til neste alarm osv. - ##/nn = alarm nr. «##» av samlet antall «nn» alarmer. - XXYYZ se definisjon for alarmnummer. (Z) Alarmnivå Påvirker driften... Ikon 1 Info Aggregatet fortsetter i drift 2 Advarsel Aggregatet fortsetter i drift 3 Alarm Aggregatet fortsetter i drift, men med redusert funksjon 4 Kritisk Aggregatet stopper 5 Brann Prosedyre for utløst brannalarm går i gang Finn anvisninger for feilretting via alarmnummeret i alarmlisten. Alarmloggliste - meny 4.6 «Slett alarmlogg» Etter alarm- eller infonummeret står det en bokstav: C = Clear S = Set Alarmlogglisten viser de siste 100 alarmene, advarslene og infoene som har forekommet. De eldste alarmene/infoene forsvinner fra listen hvis antallet overstiger 100 (FIFOprinsippet). Alarmloggen kan slettes ved å velge Ja. Merk: Dette kan ikke angres. 68/104

3 Alarmliste Hovedstyring VEX Strøm tilkoblet styringen Ukjent omstart av styringen En watchdog omstartet styringen Programvaren omstartet styringen Brukeren omstartet styringen selv Et fall i matespenningen omstartet styringen Brukeren utførte «Manuell» nullstilling av alarmene Viser når det er koblet strøm til styringen. Ukjent feil, tilkall service. Ukjent feil, tilkall service. Programvaren har omstartet styringen. Bruken har omstartet styringen. Omstart av styringen pga. spenningsfall. Brukeren har nullstilt alarmene. 69/104

4 Frekvensomformer En eller flere faser mellom frekvensomformer og motor er kortsluttet til jord Motorstrømmen fra frekvensomformeren overstiger 300 % av den tillatte Frekvensomformerens DC-krets har for høyt spenningsnivå i forhold til maks. verdiene Frekvensomformerens DC-krets har for lavt spenningsnivå ved start av motor(er) Frekvensomformerens DC-krets har for lavt spenningsnivå når VEX-aggregat stopper Forsyningen til frekvensomformeren har mistet en fase Forsyningen fra frekvensomformer til motor(er) har mistet en fase Frekvensomformeren er termisk overbelastet (basert på interne beregninger) Temperaturen på frekvensomformerens kjøleplate er for høy Motor(er) på frekvensomformer trekker for mye strøm Manglende Modbuskommunikasjon til frekvensomformer Maskinvarefeil på frekvensomformer Kontroller kabel mellom frekvensomformer 1 og motor. Undersøk om det er underspenning til frekvensomformer 1. Undersøk om det er overspenning til frekvensomformer 1. Undersøk om det er underspenning til frekvensomformer 1. Undersøk om det er underspenning til frekvensomformer 1. Kontroller ledningsforbindelsen fra strømtilkoblingen til skillebryteren i VEX-aggregatet. Kontroller ledningsforbindelsene fra skillebryteren til frekvensomformer 1. Kontroller kabel mellom frekvensomformer 1 og motor. Kontroller deretter motoren for kortslutning mellom viklingene. Undersøk om temperaturen ved frekvensomformer 1 har vært over høyeste tillatte temperatur på 35 C da alarmen ble utløst. Dersom temperaturen har vært for høy, må anlegget omstartes når temperaturen er kommet ned under 35 C. Undersøk om temperaturen ved frekvensomformer 1 har vært over høyeste tillatte temperatur på 35 C da alarmen ble utløst. Dersom temperaturen har vært for høy, må anlegget omstartes når temperaturen er kommet ned under 35 C. Feil på frekvensomformer 1. Kontroller Modbus-kabel mellom connection board og frekvensomformer 1. Feil på frekvensomformer 1. 70/104

5 Frekvensomformer Programvareversjonen i frekvensomformeren er for gammel Oppdater programvaren i frekvensomformer 1. 71/104

6 Frekvensomformer En eller flere faser mellom frekvensomformer og motor er kortsluttet til jord Motorstrømmen fra frekvensomformeren overstiger 300 % av den tillatte Frekvensomformerens DC-krets har for høyt spenningsnivå i forhold til maks. verdiene Frekvensomformerens DC-krets har for lavt spenningsnivå ved start av motor(er) Frekvensomformerens DC-krets har for lavt spenningsnivå når VEX-aggregat stopper Forsyningen til frekvensomformeren har mistet en fase Forsyningen fra frekvensomformer til motor(er) har mistet en fase Frekvensomformeren er termisk overbelastet (basert på interne beregninger) Temperaturen på frekvensomformerens kjøleplate er for høy Motor(er) på frekvensomformer trekker for mye strøm Manglende Modbuskommunikasjon til frekvensomformer Maskinvarefeil på frekvensomformer Kontroller kabel mellom frekvensomformer 2 og motor. Undersøk om det er underspenning til frekvensomformer 2. Undersøk om det er overspenning til frekvensomformer 2. Undersøk om det er underspenning til frekvensomformer 2. Undersøk om det er underspenning til frekvensomformer 2. Kontroller ledningsforbindelsen fra strømtilkoblingen til skillebryteren i VEX-aggregatet. Kontroller ledningsforbindelsene fra skillebryteren til frekvensomformer 2. Kontroller kabel mellom frekvensomformer 2 og motor. Kontroller deretter motoren for kortslutning mellom viklingene. Undersøk om temperaturen ved frekvensomformer 2 har vært over høyeste tillatte temperatur på 35 C da alarmen ble utløst. Dersom temperaturen har vært for høy, må anlegget omstartes når temperaturen er kommet ned under 35 C. Undersøk om temperaturen ved frekvensomformer 2 har vært over høyeste tillatte temperatur på 35 C da alarmen ble utløst. Dersom temperaturen har vært for høy, må anlegget omstartes når temperaturen er kommet ned under 35 C. Feil på frekvensomformer 2. Kontroller Modbus-kabel mellom connection board og frekvensomformer 2. Feil på frekvensomformer 2. 72/104

7 Frekvensomformer Programvareversjonen i frekvensomformeren er for gammel Oppdater programvaren i frekvensomformer 2. Trykktransmitter Manglende Modbuskommunikasjon til trykktransmitter main board (EXact2) og MPT1. Undersøk Modbus-kabel fra MPT1 til øvrige enheter for feilmontering Feil ved kalibrering Prøv å kalibrere igjen. Dersom problemet fortsetter, må MPT1 byttes ut Trykktransmitteren kalibreres Trykktransmitteren bruker gamle kalibreringsverdier Trykktransmitteren er ikke kalibrert Kalibrer MPT1. Denne informasjonen kommer når anlegget startes opp. Den er ikke nødvendigvis et uttrykk for at trykktransmitteren skal kalibreres. Kontroller i meny 8.4 om MPT-en er ute av kalibrering, og utfør eventuelt kalibreringen på nytt. Sett VEX-en på «OFF» i brukermenyen og lukk opp lukene. Kalibrer deretter MPT-en i meny /104

8 Trykktransmitter Manglende Modbuskommunikasjon til trykktransmitter main board (EXact2) og MPT2. Undersøk Modbus-kabel fra MPT2 til øvrige enheter for feilmontering Feil ved kalibrering Prøv å kalibrere igjen. Dersom problemet fortsetter, må MPT2 byttes ut Trykktransmitteren kalibreres Trykktransmitteren bruker gamle kalibreringsverdier Trykktransmitteren er ikke kalibrert Kalibrer MPT2. Denne informasjonen kommer når anlegget startes opp. Den er ikke nødvendigvis et uttrykk for at trykktransmitteren skal kalibreres. Kontroller i meny 8.4 om MPT-en er ute av kalibrering, og utfør eventuelt kalibreringen på nytt. Sett VEX-en på «OFF» i brukermenyen og lukk opp lukene. Kalibrer deretter MPT-en i meny 8.4. Trykktransmitter Manglende Modbuskommunikasjon til trykktransmitter main board (EXact2) og MPT3. Undersøk Modbus-kabel fra MPT3 til øvrige enheter for feilmontering Feil ved kalibrering Prøv å kalibrere igjen. Dersom problemet fortsetter, må MPT3 byttes ut Trykktransmitteren kalibreres Trykktransmitteren bruker gamle kalibreringsverdier Trykktransmitteren er ikke kalibrert Kalibrer MPT3. Denne informasjonen kommer når anlegget startes opp. Den er ikke nødvendigvis et uttrykk for at trykktransmitteren skal kalibreres. Kontroller i meny 8.4 om MPT-en er ute av kalibrering, og utfør eventuelt kalibreringen på nytt. Sett VEX-en på «OFF» i brukermenyen og lukk opp lukene. Kalibrer deretter MPT-en i meny /104

9 Trykktransmitter Manglende Modbuskommunikasjon til trykktransmitter main board (EXact2) og MPT5. Undersøk Modbus-kabel fra MPT5 til øvrige enheter for feilmontering Feil ved kalibrering Prøv å kalibrere igjen. Dersom problemet fortsetter, må MPT5 byttes ut Trykktransmitteren kalibreres Trykktransmitteren bruker gamle kalibreringsverdier Trykktransmitteren er ikke kalibrert Kalibrer MPT5. Denne informasjonen kommer når anlegget startes opp. Den er ikke nødvendigvis et uttrykk for at trykktransmitteren skal kalibreres. Kontroller i meny 8.4 om MPT-en er ute av kalibrering, og utfør eventuelt kalibreringen på nytt. Sett VEX-en på «OFF» i brukermenyen og lukk opp lukene. Kalibrer deretter MPT-en i meny 8.4. Trykktransmitter Manglende Modbuskommunikasjon til trykktransmitter main board (EXact2) og MPT6. Undersøk Modbus-kabel fra MPT6 til øvrige enheter for feilmontering Feil ved kalibrering Prøv å kalibrere igjen. Dersom problemet fortsetter, må MPT6 byttes ut Trykktransmitteren kalibreres Trykktransmitteren bruker gamle kalibreringsverdier Trykktransmitteren er ikke kalibrert Kalibrer MPT6. Denne informasjonen kommer når anlegget startes opp. Den er ikke nødvendigvis et uttrykk for at trykktransmitteren skal kalibreres. Kontroller i meny 8.4 om MPT-en er ute av kalibrering, og utfør eventuelt kalibreringen på nytt. Sett VEX-en på «OFF» i brukermenyen og lukk opp lukene. Kalibrer deretter MPT-en i meny /104

10 Temperaturføler TE11: TE11: TE12: TE12: TE21: TE21: TE22: TE22: TE-RPT: Temperaturføleren i avtrekkskanalen er avbrutt Temperaturføleren i avtrekkskanalen er kortsluttet Temperaturføleren i avkastkanalen er avbrutt Temperaturføleren i avkastkanalen er kortsluttet Temperaturføleren i uteluftskanalen er avbrutt Temperaturføleren i uteluftskanalen er kortsluttet Temperaturføleren i tilluftskanalen er avbrutt Temperaturføleren i tilluftskanalen er kortsluttet Temperaturføleren på returvannsrøret på varmtvannsbatteriet er avbrutt TE11: TE11: TE12: TE12: TE21: TE21: TE22: TE22: TE-RPT: 76/104

11 Temperaturføler TE-RPT: TE-SPT: TE-SPT: Tice: Tice: Temperaturføleren på returvannsrøret på varmtvannsbatteriet er kortsluttet Temperaturføleren på turrøret på varmtvannsbatteriet er avbrutt Temperaturføleren på turrøret på varmtvannsbatteriet er kortsluttet Temperaturføleren på turrøret på varmtvannsbatteriet er avbrutt Temperaturføleren på turrøret på varmtvannsbatteriet er kortsluttet TE-RPT: TE-SPT: TE-SPT: Tice: Tice: 77/104

12 Branntermostater BT40/50, FIRE: VEX-aggregat er stoppet med utløst brannalarm BT70, AUX IN: BT40/50, FIRE: Ved brann: Følg beredskapsplanen for bygningen. Hvis brannfunksjonen er utløst uten at det har vært brann: Hvilestrømkretsen er brutt. Undersøk hvorfor den tilkoblede branndetekteringsenheten har brutt kretsen. Dersom det ikke er tilkoblet noen enhet kontroller jumper BT70, AUX IN: VEX-aggregater stoppet med utløst brannalarm Brannmann overstyringsfeil Ved brann: Følg beredskapsplanen for bygningen. Hvis brannfunksjonen er utløst uten at det har vært brann: Hvilestrømkretsen er brutt. Undersøk hvorfor den tilkoblede branndetekteringsenheten har brutt kretsen. Dersom det ikke er tilkoblet noen enhet - kontroller jumperen Brannmann overstyringspanelet er forlatt i en ulovlig innstilling. Filtre Avtrekksfilteret må snart byttes Avtrekksfilteret må byttes Uteluftsfilteret må snart byttes Uteluftsfilteret må byttes Avtrekksfilteret må snart byttes Avtrekksfilteret må byttes Uteluftsfilteret må snart byttes Uteluftsfilteret må byttes 78/104

13 HC-alarm Overopphetingssikringen TSA70 er aktivert Overopphetingssikringen TSA70 er eller har vært aktivert. HCE: Infoen nullstilles når temperaturen kommer under 70 C. HCE: Kontroller luftmengden gjennom elvarmebatteriet. Velg samme ventilasjonshastighet som da alarmen ble utløst Overopphetingssikringen TSA90/120 er aktivert Overopphetingssikringen TSA90/120 er eller har vært aktivert Elvarmebatteristyringens interne overopphetingssikring er aktivert Elvarmebatteristyringens interne overopphetingssikring er eller har vært aktivert Returvannstemp. er i ferd med å bli for lav. VEX går på redusert drift og frostsikring. Det skal være følgende min. luftmengder over elvarmebatteriet: - VEX320 med HCE: 28 l/s, (100 m 3 /h) - VEX330 med HCE: 28 l/s, (100 m 3 /h) - VEX340 med HCE: 80 l/s, (288 m 3 /h) - VEX350 med HCE: 200l/s, (720 m 3 /h) - VEX360 med HCE: 200 l/s, (720 m 3 /h) - VEX370 med HCE: 360 l/s, (1296 m³/h) HCE: Infoen nullstilles når temperaturen kommer under hhv. 90 C eller 120 C. HCE: Kontroller luftmengden gjennom elvarmebatteriet. Velg samme ventilasjonshastighet som da alarmen ble utløst. Det skal være følgende min. luftmengder over elvarmebatteriet: - VEX320 med HCE: 28 l/s, (100 m 3 /h) - VEX330 med HCE: 28 l/s, (100 m 3 /h) - VEX340 med HCE: 80 l/s, (288 m 3 /h) - VEX350 med HCE: 200l/s, (720 m 3 /h) - VEX360 med HCE: 200 l/s, (720 m 3 /h) - VEX370 med HCE: 360 l/s, (1296 m³/h) Merk vedr. HCE: Elvarmebatteriet må tilbakestilles manuelt før alarmen kan nullstilles i betjeningspanelet. HCE: Infoen nullstilles når temperaturen kommer under 60 C i elskapet. HCE: Temperaturen i elvarmebatteriets elskap er eller har vært over 60 C (VEX )/80 C (VEX ). Undersøk hva som ev. har forårsaket den høye temperaturen og rett feilen. HCW: Kontroller at varmtvannsforsyningen til varmebatteriet fungerer. Hvis varmtvannsforsyningen fungerer, må det deretter kontrolleres om motorventilen åpner, og om sirkulasjonspumpen går. Kontroller dette ved å sette anlegget på «OFF» i brukermenyen og tvangsstart deretter motorventilen og sirkulasjonspumpen i spesialistmeny 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdegrensen, nullstilles alarmen automatisk. 79/104

14 HC-alarm Returvannstemp. er for lav. Frostsikringen er aktivert, og VEXaggregatet stoppes midlertidig. HCW: Kontroller at varmtvannsforsyningen til varmebatteriet fungerer. Hvis varmtvannsforsyningen fungerer, må det deretter kontrolleres om motorventilen åpner, og om sirkulasjonspumpen går. Kontroller dette ved å sette anlegget på «OFF» i brukermenyen og tvangsstart deretter motorventilen og sirkulasjonspumpen i spesialistmeny Returvannstemp. målt av ekstern føler er i ferd med å bli for lav. VEX går på redusert drift Returvannstemp. målt av ekstern føler er for lav. VEX stoppes midlertidig Maksimalt antall omstartsforsøk innenfor siste time er nådd. Når temperaturen er kommet over varmholdegrensen, nullstilles alarmen automatisk. HCW: Kontroller at varmtvannsforsyningen til varmebatteriet fungerer. Hvis varmtvannsforsyningen fungerer, må det deretter kontrolleres om motorventilen åpner, og om sirkulasjonspumpen går. Kontroller dette ved å sette anlegget på «OFF» i brukermenyen og tvangsstart deretter motorventilen og sirkulasjonspumpen i spesialistmeny 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdegrensen, nullstilles alarmen automatisk. HCW: Kontroller at varmtvannsforsyningen til varmebatteriet fungerer. Hvis varmtvannsforsyningen fungerer, må det deretter kontrolleres om motorventilen åpner, og om sirkulasjonspumpen går. Kontroller dette ved å sette anlegget på «OFF» i brukermenyen og tvangsstart deretter motorventilen og sirkulasjonspumpen i spesialistmeny 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdegrensen, nullstilles alarmen automatisk. HCW: Kontroller at varmtvannsforsyningen til varmebatteriet fungerer. Hvis varmtvannsforsyningen fungerer, må det deretter kontrolleres om motorventilen åpner, og om sirkulasjonspumpen går. Kontroller dette ved å sette anlegget på «OFF» i brukermenyen og tvangsstart deretter motorventilen og sirkulasjonspumpen i spesialistmeny 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdegrensen, nullstilles alarmen automatisk. 80/104

15 HC-alarm Det lyktes ikke å heve returvannstemp. innenfor 5 min. etter frostsikring med stoppet VEX. HCW: Kontroller at varmtvannsforsyningen til varmebatteriet fungerer. Hvis varmtvannsforsyningen fungerer, må det deretter kontrolleres om motorventilen åpner, og om sirkulasjonspumpen går. Kontroller dette ved å sette anlegget på «OFF» i brukermenyen og tvangsstart deretter motorventilen og sirkulasjonspumpen i spesialistmeny 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdegrensen, nullstilles alarmen automatisk. 81/104

16 HC-føler Temperaturføleren i tilluftskanalen er avbrutt Temperaturføleren i tilluftskanalen er kortsluttet Temperaturføleren på turrøret på varmtvannsbatteriet er avbrutt Temperaturføleren på turrøret på varmtvannsbatteriet er kortsluttet Temperaturføleren på returvannsrøret på varmtvannsbatteriet er avbrutt Temperaturføleren på returvannsrøret på varmtvannsbatteriet er kortsluttet Den eksterne temperaturføleren på returvannsrøret på varmtvannsbatteriet er avbrutt Den eksterne temperaturføleren på returvannsrøret på varmtvannsbatteriet er kortsluttet Den interne temperaturføler i varmestyringen er avbrutt Den interne temperaturføler i varmestyringen er kortsluttet Bytt varmestyringskretskortet MHCW Bytt varmestyringskretskortet MHCW 82/104

17 HC-styring MHCW: Modulen er ikke konfigurert korrekt. Kontroller CN6 på kretskortet HCW: Viftehastigheten er midlertidig redusert HCW: VEX-en stoppes midlertidig Kontroller jumper på kontakten CN6 på varmestyringskretskortet: MHCW: - det skal være en jumper mellom 7 og 8. MHCE: - det skal ikke være montert noen jumper. HCW: Viftehastigheten er midlertidig redusert fordi varselgrensen for frostsikring av varmtvannsbatteriet er nådd. HCW: Viftehastigheten er midlertidig stoppet fordi stopptemperaturen for frostsikring av varmtvannsbatteriet er nådd HCW: VEX-en stoppes HCW: Viftene er stoppet pga. frostalarm på varmtvannsbatteriet HCE: Ettergang kobles inn pga. varme på elvarmebatteriet innenfor de siste 3 min HC: Varmestyringen styres for øyeblikket lokalt ifm. service HC: Varmestyringens sikkerhetsfunksjoner overstyres lokalt ifm. service HC: Varmestyring er funnet, men ikke valgt i VEX-konfigurasjonen MHC: Varmestyringen er ikke konfigurert korrekt ift. det som er valgt i VEX-konfigurasjonen MHCW: Manglende Modbus-kommunikasjon til varmtvannsstyringen MHCE: Manglende Modbus-kommunikasjon til elvarmestyringen HCE: Viftene går på ettergang i 3 min. etter at elvarmebatteriet har vært i drift. HC: Varmestyringen styres midlertidig fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighet på 60 minutter. HC: Varmestyringen styres midlertidig fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighet på 60 minutter. HC: Ettervarmebatteriet konfigureres i meny 3.4 «Tilbehør». Kontroller jumper på kontakten CN6 på varmestyringskretskortet: MHCW: - det skal være en jumper mellom 7 og 8. MHCE: - det skal ikke være montert noen jumper. MHCW: main board (EXact2) og MHCW. Undersøk Modbus-kabel fra HCW til øvrige enheter for feilmontering. MHCE: main board (EXact2) og MHCE. Undersøk Modbus-kabel fra HCE til øvrige enheter for feilmontering. 83/104

18 Luftmengde/trykk Luftmengden/trykket i avtrekkskanalen er for høy Luftmengden/trykket i avtrekkskanalen har vært for høy i 5 minutter Luftmengden/trykket i avtrekkskanalen er for lav Luftmengden/trykket i avtrekkskanalen har vært for lav i 5 minutter Luftmengden/trykket i tilluftskanalen er for høy Luftmengden/trykket i tilluftskanalen har vært for høy i 5 minutter Luftmengden/trykket i tilluftskanalen er for lav Luftmengden/trykket i tilluftskanalen har vært for lav i 5 minutter Minimumsluftmengden for kjøle-/varmeenheter i tilluftskanalen er ikke oppfylt Minimumsluftmengden for kjøle-/varmeenheter i tilluftskanalen har ikke vært oppfylt i 5 minutter Anlegget leverer luftmengde/trykk som ligger 25 % over settpunktet. Kontroller innstillinger for viftehastighet i inneklimanivåer og grenser for vifter. Anlegget har levert luftmengde/trykk som ligger 25 % over settpunktet i mer enn 5 minutter. Kontroller innstillinger for viftehastighet i inneklimanivåer og grenser for vifter. Anlegget leverer luftmengde/trykk som ligger 25 % under settpunktet. Kontroller innstillinger for viftehastighet i inneklimanivåer og grenser for vifter. Anlegget har levert en luftmengde/trykk som ligger 25 % under settpunktet i mer enn 5 minutter. Kontroller innstillinger for viftehastighet i inneklimanivåer og grenser for vifter. Anlegget leverer luftmengde/trykk som ligger 25 % over settpunktet. Kontroller innstillinger for viftehastighet i inneklimanivåer og grenser for vifter. Anlegget har levert luftmengde/trykk som ligger 25 % over settpunktet i mer enn 5 minutter. Kontroller innstillinger for viftehastighet i inneklimanivåer og grenser for vifter. Anlegget leverer luftmengde/trykk som ligger 25 % under settpunktet. Kontroller innstillinger for viftehastighet i inneklimanivåer og grenser for vifter. Anlegget har levert en luftmengde/trykk som ligger 25 % under settpunktet i mer enn 5 minutter. Kontroller innstillinger for viftehastighet i inneklimanivåer og grenser for vifter. Tilluftsmengden som kreves for drift med kjøle-/varmeenheter, er ikke oppnådd. Kontroller innstillinger for viftehastighet i inneklimanivåer og grenser for vifter. Tilluftsmengden som kreves for drift med kjøle-/varmeenheter, er ikke oppnådd innenfor 5 minutter. Kontroller innstillinger for viftehastighet i inneklimanivåer og grenser for vifter. 84/104

19 CO 2 -føler Manglende Modbuskommunikasjon til MIO CO 2 -modulen CO 2 -nivået er under 100 ppm. CO 2 -føleren er muligens defekt CO 2 -input via BMS valgt, og BMS er ikke konfigurert. main board (EXact2) og MIO modulen. Undersøk Modbus-kabel fra MIO-modulen til øvrige enheter for feilmontering. Kontroller DIP-bryterinnstillingene i MIO-modulen, se ev. MIOmodulveiledningen. CO 2 -føleren er muligens defekt og bør Konfigurer BMS. Temperaturføler MIO-TS Manglende Modbuskommunikasjon til MIO TS-modulen Temperaturføleren er avbrutt Temperaturføleren er kortsluttet main board (EXact2) og MIO modulen. Undersøk Modbus-kabel fra MIO-modulen til øvrige enheter for feilmontering. Kontroller DIP-bryterinnstillingene i MIO-modulen, se ev. MIOmodulveiledningen. 85/104

20 Fuktighetsføler RH Manglende Modbuskommunikasjon til MIO RH-modulen Fuktighetsnivået er under 2 % - RH-føleren er muligens defekt RH-input via BMS valgt, og BMS er ikke konfigurert main board (EXact2) og MIO modulen. Undersøk Modbus-kabel fra MIO-modulen til øvrige enheter for feilmontering. Kontroller DIP-bryterinnstillingene i MIO-modulen, se ev. MIOmodulveiledningen. Fuktighetsføleren er muligens defekt og bør Konfigurer BMS. Bevegelsesføler PIR Manglende Modbuskommunikasjon til PIRmodulen RH-input via BMS valgt, og BMS er ikke konfigurert main board (EXact2) og PIR-modulen. Undersøk Modbus-kabel fra PIR-modulen til øvrige enheter for feilmontering. Kontroller DIP-bryterinnstillingene i PIR-modulen, se ev. MIOmodulveiledningen eller PIRB-AS-veiledningen. Konfigurer BMS. Ekstern kjøleenhet (XCU) føler Temperaturføleren i tilluftskanalen er avbrutt Temperaturføleren i tilluftskanalen er kortsluttet 86/104

21 Ekstern kjøleenhet (MXCU) føler Modulen er ikke konfigurert korrekt. Kontroller CN6 på kretskortet Kjølestyringen styres for øyeblikket lokalt ifm. service Kjølestyringens sikkerhetsfunksjoner overstyres lokalt ifm. service Kjølestyring er funnet, men ikke valgt i VEXkonfigurasjonen Kjølestyringen er ikke konfigurert korrekt ift. det som er valgt i VEXkonfigurasjonen Manglende Modbuskommunikasjon til kjølestyringen Kontroller jumper på kontakten CN6 på kjølestyringskretskortet. Det skal være en jumper mellom klemme 4 og 6 pluss mellom klemme 5 og 6. Kjølestyringen styres midlertidig fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighet på 60 minutter. Kjølestyringen styres midlertidig fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighet på 60 minutter. Kjøleenheten konfigureres i meny 3.4 «Tilbehør». Kontroller jumper på kontakten CN6 på kjølestyringskretskortet. Det skal være en jumper mellom klemme 4 og 6 pluss mellom klemme 5 og 6. main board (EXact2) og MXCU-modulen. Undersøk Modbus-kabel fra MXCU-modulen til øvrige enheter for feilmontering. MCCW Temperaturføleren i tilluftskanalen er avbrutt Temperaturføleren i tilluftskanalen er kortsluttet Temperaturføleren på turrøret på vannkjølebatteriet er avbrutt Temperaturføleren på turrøret på vannkjølebatteriet er kortsluttet 87/104

22 MCCW-styring Modulen er ikke konfigurert korrekt. Kontroller CN6 på kretskortet Kjølestyringen styres for øyeblikket lokalt ifm. service Kjølestyringens sikkerhetsfunksjoner overstyres lokalt ifm. service Kjølestyring er funnet, men ikke valgt i VEXkonfigurasjonen Kjølestyringen er ikke konfigurert korrekt ift. det som er valgt i VEXkonfigurasjonen Manglende Modbuskommunikasjon til kjølestyringen (Se Tillegg 1: «Prinsippskisser» for plassering av spjeld, følere, mv. samt Kontroller jumper på kontakten CN6 på kjølestyringskretskortet. Det skal være en jumper mellom klemme 4 og 6 pluss mellom klemme 5 og 6. Kjølestyringen styres midlertidig fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighet på 60 minutter. Kjølestyringen styres midlertidig fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighet på 60 minutter. Kjøleenheten konfigureres i meny 3. "Tilbehør" konfigureres kjøleenheten. Kontroller jumper på kontakten CN6 på kjølestyringskretskortet. Det skal være en jumper mellom klemme 4 og 6 pluss mellom klemme 5 og 6. Kontroller Modbus-kabel mellom connection board og MCCW-modulen. Undersøk Modbus-kabel fra MCCW-modulen til øvrige enheter for feilmontering. 88/104

23 Avising Trykkfallet over motstrømsveksleren er for høy pga. tilsmussing Trykkfallet over motstrømsveksleren er for høyt pga. tilising Avising er aktivert pga. tilising Dvalefunksjonen er aktivert pga. for kraftig tilising. Rengjør motstrømsveksleren. Alarm utløses bare ved utetemperaturer på over 10 C. Motstrømsveksleren må tines opp. Det kan gjøres ved å tvangsstarte avtrekket. Informasjon om at anlegget utfører avising. Informasjon om at anlegget er gått i dvale pga. kraftig tilising Avisingen mislyktes Antall omstarter etter dvale innstilt i meny 7.4, er overskredet. Undersøk om det fortsatt er svært lave utetemperaturer. Er det tilfellet, kan driften først gjenopptas når utetemperaturen er økt Illegal avisingsmetode Velg korrekt avisingsmetode iht. avsnittet «Prinsipper for avising» Bypass-avising er deaktivert MHCW: Returvannstemperaturen er under varseltemperaturen, og frostsikringsfunksjonen er aktiv. Kontroller at varmtvannsforsyningen til varmebatteriet fungerer. Hvis varmtvannsforsyningen fungerer, må det deretter kontrolleres om motorventilen åpner, og om sirkulasjonspumpen går. Kontroller dette ved å sette anlegget på «OFF» i brukermenyen og tvangsstart deretter motorventilen og sirkulasjonspumpen i spesialistmeny 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdegrensen, nullstilles alarmen automatisk. Spjeld BP1: Bypass-spjeld 1 feiler BP2: Bypass-spjeld 2 feiler BP1: Undersøk om spjeldet går mekanisk uhindret. Trykk inn utløseren på spjeldmotoren og drei på spjeldet. Gå til tvangsstartmenyen 8.3 for å tvangsåpne og tvangsstenge spjeldet. BP2: Undersøk om spjeldet går mekanisk uhindret. Trykk inn utløseren på spjeldmotoren og drei på spjeldet. Gå til tvangsstartmenyen 8.3 for å tvangsåpne og tvangsstenge spjeldet. 89/104

BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2

BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2 Webserver V1.18, NOVAGG AIR 2 _ BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2 NOVEMA Aggregater AS Tel. +47 6387 0770 Industriveien 25 Fax +47 6387 0771 N-2021 Skedsmokorset firmapost@novema.no www.novema.no

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076224-NO 07-05-2012V.A004 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponentbeskrivelse... 2 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter... 3 2.2.1 Vifter for tilluft og avtrekk...

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning. Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning. Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001 Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001 Originale instruksjoner er skrevet på engelsk. Instruksjoner på andre språk er en oversettelse av originale instruksjoner. (Direktiv 2006/42/EF)

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110737N-05 2013-07 Spirit UNI 3 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene 1400003_NO Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn:

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn: LK Ontech GSM Switch Utførelse LK Ontech er en GSM-bryter som først og fremst er beregnet på fjernstyring av LKs romreguleringssystem ICS eller varmeregulatoren LK Regulator v.3/v.3-ra. Enheten kommuniserer

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE

Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE Bruksanvisning 3 Kontroll av varmesystemet før bruk 3 Første oppstart av varmesystemet 4 Starte opp varmekjelen 4 Hvilemodus 4 Innstillingsmeny 4 Aktiverte funksjoner

Detaljer

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR 1.10.2013 Exvent eair NOR Brukerveiledning Innhold Les meg først...3 Hva skal jeg gjøre først?...3 Hva brukes denne ventilasjonsenheten til?..................... 3 Hvordan fungerer ventilasjonsenheten?...4

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

ELKO LS SMS-modem. LK-nr. 820B1220

ELKO LS SMS-modem. LK-nr. 820B1220 ELKO LS SMS-modem LK-nr. 820B1220 1 2 Innhold Generelt Bruk... 4 Utforming... 5 Systemkrav... 5 Konfigurasjon... 5 SIM-kort... 6 Generelle forhold... 6 Gjenopprett fabrikksinnstillinger... 6 Tekniske data...

Detaljer

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING 820 9505 42 - ed0212 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg INNHOLDSFORTEGNELSE Side Viktige henvisninger Generelt 4 Sikkerhet 4 Transport 4 Miljøvern

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer