Manual for ASU-10 alarmsentral

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual for ASU-10 alarmsentral"

Transkript

1 Manual for ASU-10 alarmsentral Merk: Lad aldri batteriet helt ut. Dette kan skade batteriet permanent (min. batterispenning 9Vdc). Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-10 settes i full drift. Tekniske spesifikasjoner Tilførselspenning Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monterings miljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert monteringsbrakett) : ABS : 3 kg : IP-54 : -5 C til +40 C : ASU-10 alarmsentral må kun installeres i tørre, ikke-korrosive områder innendørs. Ikke utsett ASU-4 alarmsystem for direkte sollys, UV-stråling, varme, damp eller fuktighet. Med forbehold om endringer. Nyborg, , BK/HAK.

2 KONTROLLPANEL Dersom ingen LED lyser i knappene i seksjonen,og det ikke er noen alarmer, vil utetemperaturen vises i det venstre displayet. Dersom 2 utefølere er tilkoblet, vil gjennomsnittstemperaturen av disse vises. Displayets LED funksjoner LED lampene i Temperatur og Kontakt boksene har følgende funksjoner: Av På Blinking Ingen alarm. Alarm. Overvåking/alarm er avslått av bruker. LED lampene for automatisk telefonutringer og sirene er lokalisert mellom de digitale displayene: Av På Blinking Ingen alarm. Ved en aktiv alarm, vil utstyr som sirene og lignende gi alarm etter en satt tidsforsinkelse. Bryteren i fronten blokkerer utgangen for sirene eller telefonutringer. Displayfunksjoner Ingen alarm Alarm Venstre display viser ute temperatur. Det høyre displayet er tomt Dersom en alarmutgang har vert eller er aktiv, vil alarmene som er eller har vert, vises i fortløpende i displayet. Romalarm Venstre display viser romnummer. Dersom en temperaturalarm oppstår, vil det høyre displayet veksle mellom minimum og maksimum temperatur fra det tidspunkt da alarmen oppstod. Oppstår kontaktalarm, vil CON (contact) vises i det høyre displayet. Utendørs temperaturalarm 1 uteføler tilkoblet 2 utefølere tilkoblet Batteri alarm Feil på temperatur i føler 1. Venstre display: viser temperaturen fra uteføleren. Høyre display: AL1(alarm 1). Feil på temperatur i føler 2 eller differansen mellom føler 1 og 2 overskrider 3 C. Venstre display: Skifter mellom temperaturen fra uteføler 1 og uteføler 2. Høyre display: Skifter mellom AL1 (alarm 1) og AL2 (alarm 2). Venstre display: Tomt. Høyre display viser: bat (batteri). Feil på tilførsel Venstre display: tomt. Høyre display viser: SUP(supply voltage). 2

3 INSTALLERINGSKODER For og få tilgang til installasjons kodene, trykk samtidig på [ 1-10 ], [ MIN. ] og [ MAX. ]. Trykk på [ 1-10 ] eller [ MIN. ] for og få den forrige eller den neste gruppe. Trykk på [ MAX. ] eller [ ABS. ] for og få den forrige eller den neste innstilling. Forrige gruppe Neste innstilling Forrige gruppe Neste innstilling Fabrikkinnstilling Hvis en ønsker å resette brukerinnstillingene som er i bruk i alarmsentralen tilbake til fabrikkinnstilling: NB! Etter å ha gjeninnsatt fabrikkinnstilling, må en legge inn ny brukerinnstilling på nytt. Gå til installasjons innstillinger og press inn disse 4 knapper samtidig [ TEST ], [ 1-10 ],[ MIN. ] and [ MAX. ]. Alle tall vil lyse opp (888). Forandre en verdi Verdiene kan forandres med + og (pluss og minus) knappene. Reset ASU-10 [ Temperatur] Reagerer ikke alarmsystemet når knapper blir betjent, kan en resette sentralen med å trykke: [ 1. Temperatur] ] og [ ABS ] samtidig. Da vil LED I knappene lyse opp en etter en. 3

4 Alarm resetfunksjon Trykk + og knappene samtidig for å slette alle feilmeldinger. Alarm testfunksjon Trykk + og knappene samtidig og hold de inne i mer en 5 sek. Dette vil aktivere alarmutgangene helt til knappene slippes igjen. Frontbryter Frontbryteren brukes for å blokkere utgangene til sirene eller telefonutringer. Gjenvinning av de målte verdiene for rom temperatur/ Endre instillingen. Trykk inn [ 1-4 ] (NR.) knappen, trykk så videre på knappen for gjeldende rom (1-4) i Temperatur boksen. LED lysene i knappene som er trykket inn lyser og venstre display viser den målte temperaturen. Velg så [ MIN. ] [ MAX. ] eller [ ABS. ] knappen i innstillingsboksen. LED lyset i den relevante knapen vil lyse. Høyre displayet viser innstillingen. Du kan øke/minke denne innstillingen ved å bruke + og knappene. [ MIN. ]: minimum temperatur innstilling. [ MAX. ]: maksimum temperatur innstilling med utetemperaturkompensasjon. [ ABS. ]: absolutt maksimum temperatur innstilling. Trykk inn [ 1-4 ] (NR.) knappen to ganger for å forlate installasjons programmet. 4

5 INSTALLERINGSKODER FOR ASU-10 Kode BESKRIVELSE Fabrikkinnstillinger Innstilling ASU Alarmsentral id.: (52 = 10) Software versjon nummer Tidsforsinkelse på sirene ved alarm på kontaktinnganger 10 sekund... sekund 1.14 Tidsforsinkelse på sirene ved temperatur alarm 120 sekund... sekund 1.15 Tidsforsinkelse på telefonutringer ved alarm kontakt (Ringe kontakt) 10 sekund... sekund 1.16 Tidsforsinkelse på telefonutringer ved temperatur alarm 120 sekund... sekund 1.24 Er utetemperatur føler nr.2 tilkoblet? : 0= nei, 1= ja (kobles på inngang 6) Temperatur måling, føler nr Temperatur måling, føler nr Temperatur måling, føler nr Temperatur måling, føler nr Temperatur måling, føler nr Temperatur måling, føler nr Temperatur måling, føler nr Temperatur måling, føler nr Temperatur måling, føler nr Temperatur måling, føler nr Temperatur måling, uteføler nr Temperatur måling, uteføler nr Kalibrering temperaturføler 1 0, 0., Kalibrering temperaturføler 2 0, 0., Kalibrering temperaturføler 3 0, 0., Kalibrering temperaturføler 4 0, 0., Kalibrering temperaturføler 5 0, 0., Kalibrering temperaturføler 6 0, 0., Kalibrering temperaturføler 7 0, 0., Kalibrering temperaturføler 8 0, 0., Kalibrering temperaturføler 9 0, 0., Kalibrering temperaturføler 10 0, 0., Kalibrering uteføler nr.1 0, 0., Kalibrering uteføler nr.2 0, 0., Målt batterispenning [V]..,.[V] 2.39 Målt batteristrøm: ( ) = ladet (+) = uladet * [A] [A] 2.40 Målt kontaktinngang nr. 1: 0= kontakt åpen, 1= kontakt lukket Målt kontaktinngang nr. 2: 0= kontakt åpen, 1= kontakt lukket Målt kontaktinngang nr. 3: 0= kontakt åpen, 1= kontakt lukket Målt kontaktinngang nr. 4: 0= kontakt åpen, 1= kontakt lukket Målt kontaktinngang nr. 5: 0= kontakt åpen, 1= kontakt lukket Målt kontaktinngang nr. 6: 0= kontakt åpen, 1= kontakt lukket 2.46 Målt kontaktinngang nr. 7: 0= kontakt åpen, 1= kontakt lukket 2.47 Målt kontaktinngang nr. 8: 0= kontakt åpen, 1= kontakt lukket 2.48 Målt kontaktinngang nr. 9: 0= kontakt åpen, 1= kontakt lukket 2.49 Målt kontaktinngang nr. 10: 0= kontakt åpen, 1= kontakt lukket 2.50 Status sikring F2 0= ok 1=Defekt * Plusstegnet (+) vises ikke i displayet 5

6 Fabrikk- Kode Beskrivelse instillinger 3.01 Sirene alarm: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. el. temp Telefonutringer ved eventuell kontaktalarm: 0= utkoblet, 1= innkoblet Telefonutringer ved eventuell temperaturalarm: 0= ikke aktiv, 1= aktiv 1 Innstillinger for rom 1 Instilling ASU Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp Alarm kontaktinngang: 0= lukket er alarm, 1= åpen er alarm Kalkulert øvre temperaturgrense Innstillinger for rom Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp Alarm kontaktinngang: 0= lukket er alarm, 1= åpen er alarm Kalkulert øvre temperaturgrense Innstillinger for rom Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp Alarm kontaktinngang: 0= lukket er alarm, 1= åpen er alarm Kalkulert øvre temperaturgrense Innstillinger for rom Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp Alarm kontaktinngang: 0= lukket er alarm, 1= åpen er alarm Kalkulert øvre temperaturgrense Innstillinger for rom Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp Alarm kontaktinngang: 0= lukket er alarm, 1= åpen er alarm Kalkulert øvre temperaturgrense Innstillinger for rom Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp Alarm kontaktinngang: 0= lukket er alarm, 1= åpen er alarm Kalkulert øvre temperaturgrense Innstillinger for rom Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp Alarm kontaktinngang: 0= lukket er alarm, 1= åpen er alarm Kalkulert øvre temperaturgrense Innstillinger for rom Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp Alarm kontaktinngang: 0= lukket er alarm, 1= åpen er alarm Kalkulert øvre temperaturgrense Innstillinger for rom Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp Alarm kontaktinngang: 0= lukket er alarm, 1= åpen er alarm Kalkulert øvre temperaturgrense Innstillinger for rom Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp Alarm kontaktinngang: 0= lukket er alarm, 1= åpen er alarm Kalkulert øvre temperaturgrense * Plus tegnet (+) vises ikke i displayet 6

7 Slå alarm/overvåkning av/på Temperatur/kontaktkontroll slås av ved å trykke på den relevante knappen i Temperatur boksen. Hvis temperatur/kontaktkontroll er avslått, vil tilhørende LED lampe blinke. eller Kontakt Kompensasjon av utetemperatur Siden ASU-10 er tar hensyn til utetemperatur ved maks alarm, vil maksimum alarmgrense være avhengig av gjeldende utetemperatur. Når utetemperaturen stiger over innstilt maksimum alarm grense, vil alarmgrensen øke automatisk 3 for å forhindre at høyere utetemperatur resulterer i alarm. Uansett, innstillingene for absolutt maksimum alarm vil aldri øke. For å sikre driftspålitelighet, kan det benyttes to utefølere. ASU-10 sammenligner de målte verdier av begge sensorer og vil utstede en alarm dersom disse avviker mer enn 3 ºC fra hverandre. Eksempel Alarmgrense:26 ºC Forhåndsinnstilt absolutt temperatur:36 ºC Start kompensasjon Slutt kompensasjon Utetemperatur Kalkulert max. alarmgrense Alarmfunksjoner Alarmsystemet har følgende alarm/kontroll funksjoner: Temperaturkontroll for 10 rom med kompensasjon for høy utetemperatur Kontrollerer funksjonen til 2 utefølere Kontrollerer 10 kontakttilkoblinger ASU-10 har et eget batteri for å sikre spenning til sirenen og overvåkning av temperatur -og kontakttilkoblingene i tilfelle nettbrudd. Inn -og utganger Alarmsystemet har følgende inn -og utganger: Innganger: 10 innganger for romføler type N10B 2 innganger for uteføler BV10B 10 kontaktinnganger Utganger: Temperaturalarmrele for automatisk telefonoppringing Kontaktalarmrele for automatisk telefonoppringing 12Vdc sireneutgang Maksimum belastning på utganger: Releer for telefonutringer kan maks belastes 24Vdc/1 A Utgang for 12Vdc sirene kan maks belastes 0,5 A 7

8 FEILSØKING Displayet og knappene virker ikke. Ingen strømtilførsel, sjekk sikring F1. Sjekk om det er styrestrøm (sett frontbryteren i midt posisjon og mål om det er ca. 5V mellom J3(svart) og J5(kvit) ) Ingen eller feil visning av temperatur Spenningen mellom tilkoblings klemmene (uten temperatursensoren tilkoblet) må være ca. 5V. ersom ikke, er bunnkortet defekt. Temperatur variasjon: Konstant: Juster i innstillinger avviket mellom vist og målt temperatur eller skift sensoren om nødvendig. Varierende: Vann eller kondens i sensoren. Feil eller kortslutning i ledning/tilkobling på temperatur sensoren. Feilindikasjon kontaktinngang Spenningen mellom tilkoblingsklemmene (uten noe tilkoblet) må være ca. 25V. Dersom ikke, er bunnkortet defekt. The voltage between the terminal clamps (without contact wires) must be approximately 25V (hovedspenning må vere på). Batterialarm Sjekk at FUSE-OK LED lyser. Dette indikerer at sikring F2 er OK. 8

9 INSTALLERING Installation requirements 1. Implementer alarmen etter alle gjeldene standarder og direktiver for denne type alarm anlegg. 2. Tilkoble anlegget etter gjeldene lover og regler for elektrisk utstyr. 3. Ikke plasser alarmsystemet i et støvete rom, og mest av alt, ikke i et rom med dyr. Pass på at vann eller kondens blir umuliggjort i eller på alarm systemet. Ikke installer alarm systemet mot eller nær gulvvarmerør ol. 4. Monter alarmen i hodehøyde. 5. Tilkoble transformatorene (til spjeld og releer) slik at disse blir avslått samtidig når regulatoren blir slått av. 6. Koble alle sensorer til klima-kontrolleren med en separat kabel. 7. Mount aux-releer, transformatorer, «power-moduler» og andre slike komponenter i eget skap. 8. Plasser aldri signalkabler (sensorer, kommunikasjon, 0-10Volt signaler etc.) og 230Vac-kabler (elektriske kabler, strømforsyninger, etc.) ved siden av hverandre, men plasserer dem langt fra hverandre (flere titalls centimeter). 9. Lengden av signalkabler kan utgjøre maksimalt 100 meter. 10. Unngå unødvendige sløyfer på kabler. 11. Jorde kabelbruer. 12. Etter installasjonen, skru til alle nipler på klima kontrollerne, perifert utstyr, sensorer, etc. for å unngå smuss og fuktighet. 13. Installer alltid en ekstra sikkerhet som kan brukes i nødstilfeller. Feks. Manuelle brytere som kan overstyre og hindre situasjoner som dramatisk kan påvirke dyrenes velferd. Installasjons prosedyre Tilkoble alarmen etter gjeldene forskrifter og koblings skjema. Tilkoble temperatur sensorene og kontakt inngangene. Restet til standard fabrikkinnstilling Konfigurer installationen Kalibrer dersom nødvendig temperatur sensorene Fyll ut sjemaet med alle de nye innstillingene Sjekk og test sentralen (fjern tilkoblingen på batteriet dersom sentralen ikke settes i permanent drift innen 12 timer). Tilkoble batteri ledningene 12 timer før sentralen tas i bruk. Wiring cables Spenningstilførsel (230Vac) Temperatur sensor Kontakt inngang Sirene utgang Telefonutringer outgang 3 x 2,5 mm² 2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm² 2 x 1,5 mm² 2 x 0,5 mm² 9

10 KOBLINGSSKJEMA F2 1.6A-T J1 BK RD WH J3 J4 J5 L1 TEST CHARGE BATTERY 12V J2 B1 L2 VOLTAGE HIGH L3 VOLTAGE LOW F1 125mA-T L4 FUSE OK 230Vac 50/60Hz L N Voeding 230 Vac 50/60Hz Maximum belasting 24 V - 1 A Maximum belasting 12 V A Contact bij geen alarm gesloten Temperatuursensoren N10B Buitentemperatuursensoren BV10B Kontroller at batteriet er tilkoblet. Under normale forhold skal den grønne FUSE OK 'LED lyse. Det tar ca 12 timer å lade batteriene. 10

11 TEMPERATURFØLERE Romføler N10B (varenr ) Uteføler BV 10B (varenr ) Temperatur område -10 C C Temperatur område -30 C C Klargjør N10B føleren som vist i tegningene under og fest kabelen med strips e.l. Uteføleren BV 10B bør monteres på et forholdsvis tørt sted på utsiden av huset, som ikke er utsatt for direkte sollys. Monteringsveiledning for N10B temperaturføler TOP SJEKK AT O-RINGEN LIGGER PÅ PLASS 11

12 INNSETTING AV LISTE I FRONTEN A Dra i knapp i posisjon A og legg i listen. J.L. Bruvik AS Langarinden 3 Postboks 214 Ulset, 5873 Bergen Tlf.: Fax

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2 Side - 1 - GSM 12A Monterings og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12A... 2 OPPKOBLING... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Generelle tilkoblinger:... 3 Følgende koblinger

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning Muligheter: GSM FIXI SMS Monteringsanvisning Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Mulighet for termostatfunksjon, begge releer.

Detaljer

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning Alarm system JA-63KRX / KRG Installasjonsveiledning RC-11 fjernkontroll JA-60F, trådløst kodetastatur JA-60E, trådbundet kodetastatur JA-60B Trådløs glassknusedetektor UC-260 trådløs sirene og dørklokke

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Installasjonsmanual for Noby 65

Installasjonsmanual for Noby 65 Noby kombialarm for boliger Installasjonsmanual for Noby 65 alarmsentral for vann, brann og innbrudd (Versjon 65/6 - sw 6504) Innholdsfortegnelse: Generell beskrivelse... Side 2 Oversikt over inn/utganger

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c 1 Tekniker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! V: 1.14.01c Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Brukerveiledning. VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77

Brukerveiledning. VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77 Brukerveiledning VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77 Varsling ved innbrudd, brann og gass Trådløse og detektor for kabling Varmestyring og frostvarsling Sporing-GPS og OMD Startsperring Panikk alarm

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn:

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn: LK Ontech GSM Switch Utførelse LK Ontech er en GSM-bryter som først og fremst er beregnet på fjernstyring av LKs romreguleringssystem ICS eller varmeregulatoren LK Regulator v.3/v.3-ra. Enheten kommuniserer

Detaljer

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING BRUKERHÅNDBOK AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING LanPro 11 3-5-6-8-10 kva Metric Power Systems Telefon: 22 76 40 00 Telefax: 22 76 40 50 Website www.metric.no LanPro UPS Technology for the Digital World. ver 2.0

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8 Produktprogrammet som leveres fra Hellmertz Elektronik AB Disse GSM produkter.: GSM-A22, HeatLink En GSM enhet med trådløse detektorer for innbrudd og for brann, og trådløs varmestyring. Inkl. batteri.

Detaljer

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER GSM-REX TRÅDLØS GSM ALARMSENDER OG STYRINGSENHET med ekstra terminaler V 25 GSM-REX 2. Art. nr: 07.630/ V 19 Holars AS Korr: 13.11.07 Side 1 (41) GSM-REX. 1 GSM-REX SOM STRØMSTYRINGSENHET 3 1.1 MONTERING

Detaljer

Kundens program: Brukerveiledning VARMESTYRING GSM-TR4E GSM-TR4E GSM-TR4E

Kundens program: Brukerveiledning VARMESTYRING GSM-TR4E GSM-TR4E GSM-TR4E Kundens program: Lag gjerne beskrivelsen selv av ønsket funksjon. Be montøren programmere det for deg. Brukerveiledning VARMESTYRING V: 1.01.06c 28 1 Register: INNLEDNING 3 STYRING AV ALARMANLEGGET 4 Styring

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig.

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig. PROGRAMMERING AV GSM-A6A2 SMS Fra V: 1,03.00 Perfekt for Hytte og Bolig. Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for inngangene utgang sirene og blinklys temperatur regulering temperatur

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat

Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus har mange bruksområder.

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

17.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-37 - GSM Fixi\GSM Fixi\Bruksanvisning\GSM Fixi Bruk. Innhold:

17.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-37 - GSM Fixi\GSM Fixi\Bruksanvisning\GSM Fixi Bruk. Innhold: R GSM Fixi Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi Bryterstyring. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie kurser (2 stk på GSM

Detaljer