Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT"

Transkript

1 NO.TBIQ Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Generelt IQnomic brukes til ekstrafunksjoner med inn- og utganger som ikke er standard på aggregatets styreenhet. 2. Installasjon IQnomic Plus monteres på egnet sted, et tips er å montere modulen på ledig plass i aggregatets styreboks. IQnomic kobles elektrisk til styreenheten i aggregatets elskap. Kommunikasjonskabelen som følger med, kobles til en av modulens tilkoblinger. Det er det samme hvilken tilkobling som brukes. Det finnes to tilkoblinger for å gjøre det mulig å seriekoble flere IQnomic. Den andre enden på kommunikasjonskabelen kobles til en av styringsenhetens tilkoblinger, merket Internal EIA-485. Funksjonsvelger 0 ReCO 2 (Intermittent nattvarme + ekstra reguleringssekvens)* eller Inn-/Utganger**** 1 Batterivarmeveksler* 2 Platevarmeveksler* 3 Ekstern overvåking 4 Fukting* 5 AQUA Link* 6 Ekstern kjølestyring 7 All Year Comfort** 8 Swegon Factory* 9 Forvarme*** A Xzone varme* (se egen veiledning TBLZ- -50) B Xzone kjøling* (se egen veiledning TBLZ- -50) C Reserve D Reserve E Utvidet varmesekvens* F Reserve * Ikke COMPACT/GOLD LP ** Ikke COMPACT *** Ikke COMPACT Air/Heat **** Ikke GOLD RX/PX/CX/SD 3. Data Tilkoblingskontakt 2 x RJ 12 6/6 Spenningsmating (via modularkontakt) 24 V DC Relékontakter 5 A/AC3 12 A/AC1 Omgivelsestemp. normal 20 C 40 C, % RH Kapslingsklasse IP 20 ifølge EN CE-godkjenning EN , EN Bilde 1 Funktionsomkopplare Kontaktnummer 1 2 Relé 1 4 Relé Digital, IN Digital, IN Ekstern kraftmating 24 V DC 12 * 13 * 0 10 V, OUT * 0 10 V, OUT * 0 10 V, IN * 0 10 V, IN Digital giver 2 22 s 23 Digital giver 1 24 s * Målenull. Internt forbundet. 1

2 NO.TBIQ Funksjon 4.1 ReCO2 IQnomic Plus brukes til funksjonen ReCO2 (funksjonsomkopler i stilling 0, se bilde 1). Funksjonen aktiveres i GOLD-aggregatets håndterminal eller via kommunikasjonsgrensesnitt. Modulen styrer blandings- og uteluftsspjeld. Signalsvar fra blandingsspjeldets reguleringsenhet koples til klemme 18 (+) på modulen. Uteluftspjeldets signalsvar koples ikke til, overvåking skjer gjennom aggregatets luftmengdealarm. Styresignal til blandingsspjeldets reguleringsenhet koples til klemme 14 (+) på modulen, styresignal til uteluftspjeldets reguleringsenhet koples til klemme 6 (+). Hvis funksjonen skal styres fra en ekstern CO2-giver eller lignende med signal 0-0 VDC, koples denne til klemme 9 (-) og 20 (+). Resirkulasjonsspjeld/ internt spjeld Styreenhet GOLD 20 *** * 61 Uteluftsspjeld/eksternt spjeld CO 2 -giver** ELQZ * Matespenning 24 VAC kan koples til på aggregatets styreenhet, klemme 60 (G) og 61 (G0). Gjelder kun GOLD størrelse 100/120: Hvis den totale belastningen på klemme og er høyere enn 16 V A, skal klemme 201 (G) og 202 (G0) brukes. Klemme kan belastes med til sammen maks. 48 V A. ** Se resp. instruksjon for CO2-giver fra Swegon ELQZ eller ELQZ ***Hvis uteluftsspjeldet ikke har tilbakestilling med fjær, er det ikke nødvendig å koble matespenning 24 V (G) via driftsrelé (20-21). Funksjonsomkobler skal stå i posisjon 0 Bilde 2 Intermittent nattvarme + ekstra reguleringssekvens Modulen kan også brukes ved kombinasjon av funksjonene intermittent nattvarme og ekstra reguleringssekvens (funksjonsomkopler i posisjon 0, se bilde 1). Resirkulasjonsspjeld tilkoples på samme måte som for ReCO2, se bilde

3 NO.TBIQ Inn-/Utganger IQnomic Plus brukes til funksjonen Inn-/Utganger (funksjonsomkobler i stilling 0, se bilde 1). Funksjonen aktiveres i aggregatets håndterminal. GOLD LP/COMPACT har som standard to innganger og utganger. I de tilfellene der dette ikke er tilstrekkelig, kan IQnomic Plus-modulen brukes for å øke antallet innganger og utganger til 4. Utganger Når IQnomic Plus-modulen brukes, kan maks. fire av funksjonene nedenfor kombineres som standard. Funksjoner som kan velges: Spjeld, utgang: For styring av uteluft-/avkastspjeld. Drift, utgang: For driftindikering. Lav hastighet, utgang: For indikering av drift med lav hastigheter. Høy hastighet, utgang: For indikering av drift med høy hastighet. A-alarm, utgang: For sumalarm A. B-alarm, utgang: For sumalarm B. Varme, utgang: For styring av ekstern varme. Kjøling, utgang 1: For styring av ekstern kjøling. Kjøling, utgang 2: For styring av ekstern kjøling. Innganger Når IQnomic Plus-modulen brukes, kan maks. fire av funksjonene nedenfor kombineres som standard. Funksjoner som kan velges: Eksternt stopp: Aggregatet stoppes dersom inngang ikke er lukket. Ekstern lav hastighet: For ekstern overtidskjøring via koblingsur, fra stopp til drift i lav hastighet. Ekstern høy hastighet: For ekstern overtidskjøring via koblingsur, fra stopp til drift i høy hastighet. Ekstern alarm 1: For tilkobling av ekstern alarm 1. Ekstern alarm 2: For tilkobling av ekstern alarm 2. Ekstern tilbakestilling: For tilkobling av trykknapp for tilbakestilling av utløste alarmer. Ekstern brannalarm: Brannalarmen utløses hvis klemmer ikke er sluttet. 3

4 NO.TBIQ Batterivarmeveksler IQnomic Plus brukes til funksjonen batterivarmeveksler. En IQnomic Plus-modul er montert, som standard, i alle GOLD CX-aggregater. IQnomic Plus-modulens funksjonsomkopler er stilt i posisjonen 1. Modulen styrer shuntens sirkulasjonspumpe og ventilmotoren på batterivarmeveksleren. Det er koplet en begrensningsgiver til modulen. Temperaturgiveren (for rørmontering) forhindrer at vanntemperaturen til avtrekksluftbatteriet når så lave temperaturer at det foreligger fare for frost. GOLD CX-aggregatet krever kommunikasjon med en IQnomic Plus-modul (1) for at det ikke skal utløses alarm. Kontaktor for styring av sirkulasjonspumpem er koplet til klemme og 2 på modulen. Signalsvaret fra kontaktor er koplet til klemme 7 og 8 på modulen. Styresignal (Y) til ventilens reguleringsenhet er koplet til klemme 6 (+) på modulen. Ventilens posisjonssignal (U) er koplet til klemme 20 (+) på modulen. Ventilmotoren må koples med matespenning 24 V AC til klemme 203 (G0) og 204 (G). Det skal være en lask mellom klemme 12 på modulen og klemme 203 (G0) for sending av styresignaler. Temperaturgiveren koples til klemme 24 (hvit leder) og 23 (brun leder). 4.4 Platevarmeveksler IQnomic Plus brukes til funksjonen platevarmeveksler. En IQnomic Plus-modul er montert, som standard, i alle GOLD PX-aggregater. IQnomic Plus-modulens funksjonsomkopler er stilt i posisjonen 2. Modulen styrer spjeldmotoren for bypass- og avstengningsspjeld på platevarmeveksleren. Det er koplet to begrensningsgivere til modulen. Temperaturgiveren (for rørmontering) forhindrer at temperaturen i folien, i vekslerkubens avtrekksluftkanaler, når så lave temperaturer at det foreligger fare for frost. GOLD PX-aggregatet krever kommunikasjon med en IQnomic Plus-modul (2) for at det ikke skal utløses alarm. Styresignal (Y) til spjeldets reguleringsenhet er koplet til klemme 6 (+) på modulen. Signalsvaret (U) til spjeldets reguleringsenhet er koplet til klemme 20 (+) på modulen. Spjeldmotoren må koples med matespenning 24 V AC til klemme 201 (G0) og 202 (G). Det skal være en lask mellom klemme 12 på modulen og klemme 201 (G0) for sending av styresignaler. Den ene temperaturgiveren koples til klemme 24 (hvit leder) og 23 (brun leder), den andre til klemme 22 (hvit leder) og 21 (brun leder). Brun Hvit Temp. giver 2* Ventilmotor Hvit Gul Brun Grønn Brun Hvit Temp. giver* Spjeldmotor Rosa Grå Rød Sort Brun Hvit Temp. giver 1* Bilde 4 Bilde 3 * Digitale temperaturgivere krever korrekt polaritet ved tilkopling. Kontaktor C1, tilk. A1 Kontaktor C1, tilk. 13 Kontaktor C1, tilk

5 NO.TBIQ Ekstern overvåking IQnomic Plus brukes til ekstern overvåking ved hjelp av analoge og digitale signaler (funksjonsomkopler i stilling 3, se bilde ) i de tilfeller der kommunikasjon til aggregatet ikke kan brukes. Modulen kan for eksempel brukes hvis aggregatet skal styres/overvåkes via DUC eller PLC-system. Funksjonen aktiveres i aggregatets terminal eller via et kommunikasjonsgrensesnitt. Relé 1 Lukker mellom klemme 1 og 2 når styringen i terminalen indikerer Valgt funksjon*, aktiv. Fabrikkinnstilt funksjon: Varmebehov for varmeveksleren. Relé 2 Lukker mellom klemme 4 og 5 når styringen i terminalen indikerer Valgt funksjon*, aktiv. Fabrikkinnstilt funksjon: Kjølebehov. Digital giver 1 Reserve Digital giver 2 Reserve 0 10 V In1 Reserve 0 10 V In 2 Reserve 0 10 V Out 1 Indikerer aktuell tilluftsmengde, fra 0 til aggregatets maksfart V Out 2 Indikerer aktuell avtrekksluftsmengde, fra 0 til aggregatets maksfart. * Indikering kan oppnås for to av funksjonene nedenfor: Alle GOLD/COMPACT Cooling Boost, Heating Boost, Kjølebehov, Varmebehov VVX, Varmebehov ettervarme, Tilluft nedregulering, Luftvarmer elektrisk effektreduksjon, Intermittent nattvarme, Sommernattkjøling, Morning Boost, Avfrosting VVX. Kun GOLD RX/PX/CX/SD Ekstra reguleringssekvens varme, Ekstra reguleringssekvens kjøling, Spjeldrelé, Driftsrelé, Autodrift, Manuell drift. Digital Inn 1 Kobles til på klemme 7 og 8. Følgende valg kan gjøres via håndterminalen: Tilbakestilling av alarm. Tilbakestiller eventuell alarm ved lukking. Ekstern stopp av kjølevannsregulering AYC. Blokkerer kjølevannsregulering og pumpefunksjon når inngangen brytes.** Ekstern stopp av varmtvannsregulering AYC. Blokkerer varmtvannsregulering og pumpefunksjon når inngangen brytes.** Fabrikkinnstilt funksjon: Tilbakestilling av alarm. Digital Inn 2 Kobles til på klemme 9 og 10. Følgende valg kan gjøres via håndterminalen: Tilbakestilling av alarm. Tilbakestiller eventuell alarm ved lukking. Ekstern stopp av kjølevannsregulering AYC. Blokkerer kjølevannsregulering og pumpefunksjon når inngangen brytes.** Ekstern stopp av varmtvannsregulering AYC. Blokkerer varmtvannsregulering og pumpefunksjon når inngangen brytes.** Fabrikkinnstilt funksjon: Tilbakestilling av alarm. ** Kun GOLD RX/PX/CX/SD 5

6 NO.TBIQ Fukting Dampfukter Fukting velges i aggregatets håndterminal eller via kommunikasjonsgrensesnitt (funksjonsomkobler i posisjon 4, se bilde 1). Reléutgang DO 1 (klemme 1-2) benyttes til å styre dampfukter on/off. Digital inngang (klemme 7-8) kan benyttes til ekstern alarm. Lukkende eller brytende funksjon velges i aggregatets håndterminal. Den analoge utgangen AO 1, klemme 15 (-) og 16 (+), benyttes til å styre 0-10 V trinnløst ut til dampfukteren. Bilde 5 Start - Stopp* Alarm** V Inn Dampfukter (ikke Swegon) * Lukkende kontakt starter fukter. ** Lukkende brytende funksjon velges i aggregatets håndterminal. Fordunstingsfukting Fukting velges i aggregatets håndterminal (funksjonsomkobler i posisjon 4, se bilde 1). Reléutgang DO 1 (klemme 1-2) benyttes til å styre fukterens magnetventil eller sirkulasjonspumpe on/off. Bilde 6 Matespenning Magnetventil eller sirkulasjonspumpe, evaporativ fukter (ikke Swegon) 6

7 NO.TBIQ AQUA Link AQUA Link velges i aggregatets håndterminal eller via kommunikasjonsgrensesnitt (funksjonsomkobler i posisjon 5, se bilde 1) Reléutgang DO 1 (klemme 1-2) brukes for å styre sirkulasjonspumpen. Digital inngang (klemme 7-8) kan benyttes til pumpealarm. Normalt åpen, normalt lukket eller kontaktorfunksjon velges i aggregatets håndterminal. Bilde 7 Sirkulasjonspumpe Pumpealarm 7

8 NO.TBIQ Ekstern kjølestyring av COMPACT og GOLD Ekstern kjølestyring velges i aggregatets håndterminal (funksjonsomkobler i posisjon 6, se bilde 1). Når IQnomic Plus-modulen brukes til styring av andre typer kjøleventiler eller kjølemaskiner (ekstern kjølestyring), må inngangene laskes (hvis de ikke brukes til eksterne alarmer). Det skal også monteres lasker fra klemme 14 til klemme 20 og klemme 18 (hvis de ikke brukes til eksterne driftspressostater). IQnomic Plus-modul nummer 6 må aktiveres manuelt i håndterminalen. Reléutganger DO 1 (klemme 1-2) og DO 2 (klemme 4-5) brukes til å styre kjølemaskiner on/off eller sirkulasjonspumpe for kjølevann. De digitale inngangene DI 1 (klemme 7-8) og DI 2 (klemme 9-10) kan brukes til eksterne alarmer med brytende funksjon (alarm 85 86). Den analoge utgangen AO 1 (klemme (+)) brukes for å gi signaler på 0-10 V til motor for kjøleventil eller kjølemaskin med effektregulering. Den analoge utgangen AO 2 (klemme 14 (+)) brukes for å gi signaler på 5 V for overvåking av f.eks. driftspressostater via de analoge inngangene AI 1 og AI 2. 0 V inn på inngang AI 1 stopper utgang DO 1, og 0 V inn på inngang AI 2 stopper utgang DO 2. Respektive relé drar når inngangen har 5 V inn igjen og omstartstiden er utløpt. Styreenhet GOLD LP/ COMPACT 9 10 GOLD RX/PX/CX/SD Gjelder kun GOLD størrelse 100/120: Hvis den totale belastningen på klemme og er høyere enn 16 V A, skal klemme 201 (G) og 202 (G0) brukes. Klemme kan belastes med til sammen maks. 48 V A. Sirkulasjonspumpe alt. Kompressor 1 Kompressor 2 Ventilmotor, kjøling. G G0 Y Type 24 V AC eller 0-10 V DC Bilde 8 4,9 All Year Comfort IQnomic Plus brukes til funksjonen All Year Comfort (funksjonsomkobler i stilling 7, se bilde 1). Se funksjonsguide All Year Comfort og Installering av apparatboks TBLZ Swegon Factory IQnomic brukes til funksjonen Swegon Factory (funksjonsomkopler i stilling 8, se bilde 1), ved bruk av lavhastighetsventil, for eksempel BOOSTER med spjeldmotor. Relé 1 på modulen drar når tilluftstemperaturen er høyere enn romtemperaturen, relé 2 har invertert funksjon mot relé 1, det vil si at når relé 1 drar, slipper relé 2, og motsatt. For tilkobling, se bilde 9. Bilde G0 G 24 VAC MM Swegon ASM115SF901 BOOSTER 8

9 NO.TBIQ Forvarme IQnomic Plus brukes til forvarmingsfunksjon (funksjonsomkopler i stilling 9, se bilde 1). Funksjonen aktiveres i GOLD-aggregatets håndterminal eller via kommunikasjonsgrensesnitt. Modulen styrer luftvarmer for vann (bilde 10) eller elektrisitet (bilde 11) Tilkobling av luftvarmer vann til GOLD, TBLA/TCLA eller elbatteri av annen type enn Swegon-standard Styresignal 0-10 VDC til luftvarmer eller ventilreguleringsenhet koples til klemme 5 (-) og 6 (+). Eventuell pumpe koples til klemme og 2. Eventuell frostvaktgiver for luftvarmer vann koples til klemme 21 og 22. Ved elbatteri skal tilslutning gjøres fra potensialfri kontakt. Temperaturgiver for forvarme (tblz-1-30) koples til klemme 23 og 24. Temp.giver** for Ventilreguleringsenhet G G0 Y Temp.giver** frostvakt R1 RD forvarme T1 GR Modulærkontakt for veggmontering, VAC* Brun Vit S S * Matespenning 24 VAC kan koples til på aggregatets styreenhet, klemme 60 (G) og 61 (G0). Gjelder kun GOLD størrelse 100/120: Hvis den totale belastningen på klemme og er høyere enn 16 V A, skal klemme 201 (G) og 202 (G0) brukes. Klemme kan belastes med til sammen maks. 48 V A. ** Digitale temperaturgivere krever korrekt polaritet ved tilkopling. Styring av sirkulasjonspumpe Bilde

10 NO.TBIQ Tilkopling av standard luftvarmer til GOLD, TBLE/ TCLE Standardbatterier TBLE/TCLE leveres med hurtigkopling på styrekabelen. Hurtigkoplingen koples til overgangsenhet (TBLZ-1-55) og derfra videre med løse kabler iht. fig. 10. Styrekabelen kan eventuelt kuttes av ved siden av hurtigkoplingen og avisoleres ca. 100 mm. Hvit/oransje alt. hvit leder koples til klemme 21. Blå leder koples til klemme 22. Hvit/blå alt. lyseblå leder koples til klemme 15. Oransje leder koples til klemme 16. Øvrige ledere brukes ikke ved tilkopling av luftvarmer forvarming. Overgangskontakt for veggmontering, 8-polet, TBLZ-1-55 Luftvarmer el. Swegon Standard med styrekabel, 8-polet BL OR BK RD WH BR YL GR Temp.giver** for forvarme Modulærkontakt for veggmontering, R1 T RD GR (G) 24 VAC* (G0) Gjelder kun GOLD størrelse 100/120: Hvis den totale belastningen på klemme og er høyere enn 16 V A, skal klemme 201 (G) og 202 (G0) brukes. Klemme kan belastes med til sammen maks. 48 V A. G V Overopphetingsvern S S ** Digitale temperaturgivere krever korrekt polaritet ved tilkopling. Bilde

11 NO.TBIQ Utvidet varmesekvens IQnomic Plus brukes til utvidet varmesekvens (funksjonsomkobler i stilling E, se bilde 1). Funksjonen aktiveres i GOLD-aggregatets håndterminal eller via kommunikasjonsgrensesnitt. Modulen styrer luftvarmer for vann (bilde 12) eller strøm (bilde 13) Tilkobling av luftvarmer vann til GOLD, TBLA/TCLA eller elbatteri av annen type enn Swegon standard Styresignal 0-10 V DC til luftvarmer el eller ventilmotor kobles til klemme 15 (-) og 16 (+). Eventuell pumpe kobles til klemme 1 og 2. Eventuell frostvaktgiver for luftvarmer vann kobles til klemme 21 og 22. Ved elbatteri skal lukking utføres fra potensialfri kontakt. Ventilmotor G G0 Y Temp.giver** frostvakt 24 V AC* Brun Hvit S S * Matespenning 24 VAC kan kobles til på aggregatets styreenhet, klemme 60 (G) og 61 (G0). Gjelder kun GOLD størrelse 100/120: Hvis den totale belastningen på klemme og er høyere enn 16 V A, skal klemme 201 (G) og 202 (G0) brukes. Klemme kan belastes med til sammen maks. 48 V A. ** Digitale temperaturgivere krever korrekt polaritet ved tilkobling. Styring av sirkulasjonspumpe Bilde 12 Når funksjonen Season Heating er aktivert. Valgbar normalt tilsluttende eller avbrytende kontakt. 11

12 NO.TBIQ Tilkobling av standard luftvarmer til GOLD, TBLE/ TCLE Standardbatterier TBLE leveres med hurtigkobling på styrekabelen. Hurtigkoblingen kobles til overgangsenhet (TBLZ-1-55) og derfra videre med løse kabler i henhold til bilde 12, eventuelt klippes styrekabelen av ved siden av hurtigkoblingen og kuttes ca. 100 mm. Hvit/oransje alt. hvit leder kobles til klemme 21. Blå leder kobles til klemme 22. Hvit/blå alt. lyseblå leder kobles til klemme 15. Oransje leder kobles til klemme 16. Overgangskontakt for veggmontering, 8-polet, TBLZ-1-55 Luftvarmer el. Swegon Standard med styrekabel, 8-polet BL OR BK RD (G) 24 V AC* (G0) Gjelder kun GOLD størrelse 100/120: Hvis den totale belastningen på klemme og er høyere enn 16 V A, skal klemme 201 (G) og 202 (G0) brukes. Klemme kan belastes med til sammen maks. 48 V A. G0 WH BR YL GR 0-10 V Overopphetingsvern S S Bilde 13 Når funksjonen Season Heating er aktivert. Valgbar normalt tilsluttende eller avbrytende kontakt. 12

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT NO.TBIQ2480.110125 Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Generelt IQnomic brukes til ekstrafunksjoner med inn- og utganger som ikke er standard på aggregatets styreenhet. Bilde 1

Detaljer

IQlogic + Installasjon IQlogic +, modul TBIQ-3 GOLD. 1. Generelt

IQlogic + Installasjon IQlogic +, modul TBIQ-3 GOLD. 1. Generelt 3456789ABDEF012 Installasjon, modul TBIQ3 OLD 1. enerelt brukes til ekstrafunksjoner der inn og utganger ikke er standard på aggregatets styreenhet. 2. Installering monteres på egnet sted, for eksempel

Detaljer

Installasjon av apparatboks for sonestyring (Xzone), TBLZ-3-50 GOLD

Installasjon av apparatboks for sonestyring (Xzone), TBLZ-3-50 GOLD O.TZ50.5099 Installasjon av apparatboks for sonestyring (Xzone), TZ50 GOLD. Generelt pparatboksen for sonestyring består av to moduler og en transformator (0 V/4 V) montert i en metallkapsling. Det finnes

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80

Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80 Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft. Brukes ved

Detaljer

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Luftvarmer TBLE/TCLE brukes for ettervarming av tilluften. Luftvarmer TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk utstyr oppfyller

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse

Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse 11-120 1. Generelt Resirkulasjonsseksjon brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR GOLD størrelse

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR GOLD størrelse Installasjon resirkulasjonsdel TCBR GOLD størrelse 12-120 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft. Brukes ved funksjonene

Detaljer

Installering ventilsett TBVL GOLD/COMPACT

Installering ventilsett TBVL GOLD/COMPACT Installering ventilsett TBVL GOLD/COMPACT. Generelt Ventilsett TBVL er en styring til varmebatteri TBLA bestående av (3)-veisventil, styreenhet, tilkoblingskabel med hurtigkobling, frostvaktgiver (type

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse 11-120 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft.

Detaljer

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykkgiveren brukes i anlegg der man ønsker å oppnå variabel luftmengde ved å holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykkgiveren

Detaljer

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Luftvarmer TBLE/TCLE brukes for ettervarming av tilluften. Luftvarmer TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk utstyr oppfyller

Detaljer

Installasjon Ventilsett TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon Ventilsett TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBVA.70 Installasjon Ventilsett TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT. Generelt Ventilsett TBVA består av en -veis seteventil med utvendig gjenge, trykklasse PN. Ventilen kan enkelt gjøres om til -veisversjon

Detaljer

Igangsettingsprotokoll

Igangsettingsprotokoll Igangsettingsprotokoll Bedrift Behandler Kunde SO-nr: Anl. Objekt/Aggregat Individnr: Anl.adresse Type/størrelse Programversjon: Filterkalibrering utført Koblingsur, aktuell tid innstilt Annen styring

Detaljer

INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10, INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 og TBLZ-1-2-1-41 1. Generelt Kommunikasjonsenheten GOLDen GATE Lonworks fås i flere sett for kopling til ulike generasjoner av GOLD og COMPACT. I

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT d = D h Ø D NO.ELQZ504480.60408 Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ--504- GOLD/COMPACT d h = xhxb H+B H B. Generelt Innendørsluftens innhold av karbondioksid er en effektiv indikator på rombelegg

Detaljer

MANUAL FOR ALARMER OG INFORMASJONSMELDINGER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D. Fra og med programvaren 1.22

MANUAL FOR ALARMER OG INFORMASJONSMELDINGER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D. Fra og med programvaren 1.22 MANUAL FOR ALARMER OG INFORMASJONSMELDINGER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D Fra og med programvaren 1.22 Innhold 1. Alarmbeskrivelse med fabrikkinnstillinger... 3 2. Informasjonsmelding... 19 Dokumentets

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver ELQZ-2-504 GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver ELQZ-2-504 GOLD/COMPACT NO.ELQZ504480.095 Installasjon luftkvalitetsgiver ELQZ--504 GOLD/COMPACT. Generelt Innendørsluftens innhold av karbondioksid er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad. Ventilasjonsstyring

Detaljer

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 INSTALLASJONSanvisning GOLD LP Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 1. INSTALLASJON 1.4 Montering av aggregat 1.1 Generelt Berørt personell skal gjøre seg kjent

Detaljer

INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10, INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 og TBLZ12141 1. Generelt Kommunikasjonsenheten GOLDen GATE Lonworks fås i flere sett for kopling til ulike generasjoner av GOLD og COMPACT. I hvert sett

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT d = D Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ--74-a GOLD/COMPACT d h = h Ø D xhxb H+B H B NO.TBLZ74.406. Generelt Innholdet av karbondioksid i inneluften er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad.

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykkgiveren brukes i anlegg der man ønsker å oppnå variabel luftmengde ved å holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykkgiveren

Detaljer

Installering ventilsett TBVL GOLD/COMPACT

Installering ventilsett TBVL GOLD/COMPACT Instllering ventilsett TBVL GOLD/COMPACT. Generelt Ventilsett TBVL er en styring v luftvrmer/luftkjøler som består v ()-veisventil, motor, tilkoblingskbel med hurtigkobling, frostvktgiver (type følerlomme)

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT NO.TBLZ74.60408 Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ--74-a GOLD/COMPACT. Generelt Innholdet av karbondioksid i inneluften er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad. Ventilasjonsstyring

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBPA5.111 Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 Innhold 1. Installering...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Inntransport... 3

Detaljer

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT Montering kanaltilbehør GOL/SILVER C/COMPACT 1. Montering kanaltilbehør 1.1 Generelt enne veiledningen behandler montering av kanaltilbehør i kanalsystem, for mer detaljert informasjon om for eksempel

Detaljer

NO.GOLDLP.131115 GOLD LP. Fra og med programversjon 2.05. Dokumentets originalspråk er svensk. www.swegon.com 1. Med forbehold om endringer.

NO.GOLDLP.131115 GOLD LP. Fra og med programversjon 2.05. Dokumentets originalspråk er svensk. www.swegon.com 1. Med forbehold om endringer. Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD LP Fra og med programversjon 2.05 Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2 Mekanisk

Detaljer

Styring og overvåking av VAV system

Styring og overvåking av VAV system Styring og overvåking av system Vellykket anlegg Vellykket anlegg Utforming av kanalnettet Plassering av spjeld og komponenter Vellykket anlegg Utforming av kanalnettet Plassering av spjeld og komponenter

Detaljer

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80 Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80 Fra og med programversjon 5.08 GOLD CX GOLD PX GOLD RX GOLD SD Med forbehold om endringer. www.swegon.com Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2

Detaljer

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT .ELQZ0440.090 Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ--04- GOLD/OPAT. Generelt Innendørsluftens innhold av karbondioksid er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad. Ventilasjonsstyring

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

DORMA DML 100 motorlås

DORMA DML 100 motorlås Manual DORMA DML 00 motorlås 03-2005 DORMA Motor Lock DORMA DML 00 Motorlås DML-CU Styrenhet Funksjonsbeskrivelse. Termineringsklemmer 29-34 7. EPROM 29-30 Åpningsimpuls Aktiverer med en spennings impuls,

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-1-42, GOLD SD

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-1-42, GOLD SD NO.TBXZ.95 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ--, GOLD SD. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen rundt mellom to sammenkoblede varmegjenvinningsbatterier i et lukket

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

COMPACT UNIT & COMPACT Top

COMPACT UNIT & COMPACT Top INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT UNIT & COMPACT Top Fra og med programversjon 2.05 COMPACT Unit COMPACT Top Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Installering spjeld TBSA/TBSB/TCSA/TCSAS GOLD/SILVER C/COMPACT

Installering spjeld TBSA/TBSB/TCSA/TCSAS GOLD/SILVER C/COMPACT Installering spjeld TBSA/TBSB/TSA/TSAS GOLD/SILVER /OMPAT 1. Generelt Spjeld TBSA/TBSB/TSA/TSAS kan brukes som avstengings eller forseringsspjeld. De større spjeldene med modulerende spjeldmotor (GOLD/SILVER

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.04 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Fra og med programversjon 6.06

Fra og med programversjon 6.06 Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generasjon D Fra og med programversjon 6.06 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750 TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax750 2004-09-20 Version 1.1 F21075901NO Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet overensstemmelse med kravene

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD Installering blandingsdel TBBD GOLD SD 1. Generelt sdel TBBD fås til GOLD SD størrelse 04-80. sdelen kan brukes når man ønsker helt eller delvis å varme opp et tomt lokale med omluft. Tilluftsaggregat

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Installering blandingsdel TBBD GOLD/SILVER C SD

Installering blandingsdel TBBD GOLD/SILVER C SD Installering blandingsdel TBBD GOLD/SILVER C SD 1. Generelt Blandingsdelen TBBD fås til GOLD/SILVER C SD, størrelse 04-80. Blandingsdelen kan brukes når man ønsker helt eller delvis å varme opp et tomt

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax180 Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet er i overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EEG

Detaljer

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring Delta slokkesentral 1 og 2 soner med relèstyring 1. Betjeningsinstruks for slokkeanlegg 1. Generelt Anlegget løses ut automatisk via slokkesentralen ved at branndetektorer tilkoblet sentralen melder brann.

Detaljer

INSTALLASJON GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLASJON GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLASJON GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikasjonsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 er utviklet for bruk til luftbehandlingsaggregatet GOLD versjon 4, A og B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Detaljer

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80 NO.GOLDSK.06025 Drifts- og VEDLIKEHOLDSNVISNING GOLD, størrelse 04-80 Fra og med programversjon 3.00 Med forbehold om endringer. www.swegon.com NO.GOLDSK.06025 Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2

Detaljer

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul Generelt 12 digitale innganger, 8 digitale utganger, 8 analoga innganger, 8 analoge utganger Optimal på størrelse og funksjon Pluggbare tilkoblingsterminaler RS-485

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D

BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D Innhold 1. Håndterminal IQnavigator... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Bruk...4 1.3 Knapper...5 1.4 Indikatorsymboler...5 1.5 Tastatur...6 2.

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD, størrelse 04-80

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD, størrelse 04-80 Installering blandingsdel TBBD GOLD SD, størrelse 04-80 1. Generelt sdelen TBBD fås til alle størrelser av GOLD SD. Eksempel 1 (to spjeld) sdelen kan brukes når man ønsker helt eller delvis å varme opp

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.03 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Fra og med programversjon 1.08

Fra og med programversjon 1.08 Drifts- og vedlikeholdsanvisning GOLD RX/PX/CX/SD, generasjon E Fra og med programversjon 1.08 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Vindusaktuator innfelt Best.nr. : 2164 00 Sjalusiaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2165 00 Varmeaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

Igangsettingsprotokoll

Igangsettingsprotokoll Igangsettingsprotokoll Bedrift Behandler Kunde SO-nr: Anl. Objekt/Aggregat Serienr.: Anl.adresse Type/størrelse Programversjon: Filterkalibrering utført Koblingsur, aktuell tid innstilt Annen styring Opptegnelser

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon LK Heater 350 Utførelse LK Heater 350 er en elektrisk komfortvarmer for gulvvarmeinstallasjoner fortrinnsvis utført med LK Minishunt M60. LK Heater 350 gir deg varme gulv i enkeltrom (f.eks. bad) om sommeren,

Detaljer

LUFTBEHANDLINGSANLEGG

LUFTBEHANDLINGSANLEGG Nr. 360.001 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 1 A - GENERELL ORIENTERING OM ANLEGGET Systemet ventilerer følgende arealer: kontorer, fotorom, kantine, ekspedisjon og møterom. Det består av følgende komponenter: motorstyrt

Detaljer

Aktuator Elektrisk, ELQ

Aktuator Elektrisk, ELQ 3852 3852 Eksempler på bruksområder Aktuator for 100% regulering av kule og dreiespjeldsventiler. Beskrivelse Aktuator for ventil, elektrisk, kontinuerlig drift 3852ELQ Elektrisk aktuator for kontinuerlig

Detaljer

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall INNHOLDSFORTEGNELSE System informasjon... 2 Ventilasjon... 2 Driftsinformasjon... 3 Ventilasjon... 3 Styring lokalt... 3 Styring via Sd-anlegget... 3 Forriglinger... 4 Driftsignaler... 4 Alarmer... 4 Temperaturregulering...

Detaljer

Hurtigguide for PS1/PS2-LCD pumpestyring

Hurtigguide for PS1/PS2-LCD pumpestyring Hurtigguide for PS1/PS2-LCD pumpestyring Hurtigguide PS1-LCD 3 4 5 1 2 Tilførselsstrøm 1 Klemmer på 1-fas L1, N + jording ( 3-fas= L1, L2 og L3 + jord ) Motorkabler 2 Kontaktorklemme 2 og 4 på 1-fas (

Detaljer

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal 94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000 Brukerveiledning Håndterminal Innhold 1. Knapper og funksjoner... 3 2. Betjening av håndterminalen...4 Innstillinger 2.1 Språk... 5 2.2 Dagprogram... 5 2.3 Ukeprogram...

Detaljer

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin 5 Instruktion RM 400.doc INSTRUKSJON FOR REGULERINGSMODUL RM400 Allment : RM400 er en tilleggsmodul for regulering av kjølemaskin. Til sammen med hovedkortet

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Digital termostat / temperaturele ELTH

Digital termostat / temperaturele ELTH Tavlekomponenter Display / temp Digital termostat / temperaturele ELTH Dig. termostat for DIN-skinne NTC-giver -34 C til +98 C 1 eller 2 releutganger Kompakte DIN-skinnemonterte termostater med digitalt

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3 Installasjonsveiledning Januar 2013 Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er problematisk

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw Elektrokjele type EP - 31 1800 kw EP 31-600 EP- elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur under

Detaljer

FUNKSJONSMANUAL INSTALLASJON GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.22

FUNKSJONSMANUAL INSTALLASJON GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.22 FUNKSJONSMANUAL INSTALLASJON GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F Fra og med programvaren 1.22 Innhold 1. Visningshåndtering...3 2. Hovedinnstilling...4 3. Filterkalibrering...4 4. Funksjoner...5 4.1 Luftmengde...

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Brukerveiledning Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Epilepsialarm med Muskelføler Falck 6902 EpiMyo er beregnet for å registrere svake muskelrykninger. Den kan derfor være et egnet hjelpemiddel til å registrere

Detaljer

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m*

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m* AR00 Innfelt luftport for små innganger Anbefalt installasjonshøyde,5 m* Innfelt montering Lengder:,,5 og m Uten varme Elvarme: 8 kw Vannbåren varme Bruksområde AR00 er en kompakt luftport som egner seg

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

I tillegg til dette er det en fast indikator foran hvert skiftespor (unntatt engelskmenn), slik at det er enkelt å følge sporopplegget.

I tillegg til dette er det en fast indikator foran hvert skiftespor (unntatt engelskmenn), slik at det er enkelt å følge sporopplegget. Kontrollpanel Kontrollpanelet består av en del separate enheter. Disse er i hovedsak selve panelet med vendere, brytere og indikatorer, som styrer /styres av datamodulene. Deretter er det tilkoplinger

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 400M Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, rekkehus og fritidsboliger under 160 m². Er også

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Installasjon av vannbatteri SAVE VTR 700

Installasjon av vannbatteri SAVE VTR 700 Installasjon av vannbatteri SAVE VTR 700 Montasjeanvisning Dokument oversatt fra engelsk 2115994 A001 NO Copyright Systemair AB Med enerett. NO Systemair AB forbeholder seg retten til å endre sine produkter

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05 Olgard Elektronisk Instrumentpanel Instruksjon WWW.ctcferrofil.no Versjon 2.03-2.05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc

Detaljer

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Manual Side 1 Kjære kunde, Denne brukerveiledningen inneholder all informasjon

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4

FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4 FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Brukerveiledning Side 2 Forord Denne bruker veiledningen inneholder den nødvendige

Detaljer

Licon vegghengt viftekonvektor

Licon vegghengt viftekonvektor Monteringsanvisning icon OKIOC Vegghengt viftekonvektor icon vegghengt viftekonvektor 1/7 Monteringsanvisning icon OKIOC Vegghengt viftekonvektor Generelt Produktet skal ikke plasseres i sterkt kjemiske

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

Modulærprodukter Releer

Modulærprodukter Releer Modulærprodukter Releer 58 5 For styring av laster inntil 6 A AC, for automatisering i forbindelse med trykknapper, brytere, tidsstyringer, koblingsur osv. Tekniske data For last inntil 6 A/50 V Manuell

Detaljer