BEHOVSSTYRT PARTNER for samarbeid og resultat. Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEHOVSSTYRT PARTNER for samarbeid og resultat. Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel."

Transkript

1 BEHOVSSTYRT PARTNER for samarbeid og resultat Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel.

2 BEHOVSSTYRT PARTNER for samarbeid og resultat Hamar Bergen Klimax Luft ble etablert i 2006 for design, import og salg av luftbehandlingsaggregater på det norske markedet. Selskapet representerer mange års erfaring innen luftbehandling og kjøling, både på eiersiden og i det operative arbeidet. I tillegg har vi et operativt samarbeid på kjøling og automatikk. Med Klimax Luft som samarbeidspartner vil markedet få en totalleverandør på ventilasjon, kjøling og automatikk. Besparelser som genereres gjennom koordinering og logistikk vil våre kunder nyte godt av. Selvsagt har vi også et serviceapparat som står til rådighet ved behov. Serviceapparatet har kompetanse innen ventilasjon, kjøling og automatikk. Produktspekteret består av egenutviklede aggregatserier produsert i samarbeid med ledende produsenter i Europa, samt produkter fra etablerte produsenter. AVANT-serien er et egenutviklet produkt. Aggregatet er designet med tanke på energisparing. Lave trykkfall over komponentene og høye virkningsgrader gir en meget energivennlig drift. Styringsautomatikken er logisk og enkel i bruk. Den har mange valg for energibesparende drift. Mange tilleggsfunksjoner kan enkelt velges uten inngrep i produktet. Denne brosjyre kan lastes ned fra vår internettside under linken Klimax Luft. Her vil du også finne brosjyre og dokumentasjon på alle våre produkter. 2 Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel.

3 AVANT Luftbehandling Komplett med... AVANT Digital automatikk AVANT Cooler Integrert kjøling AVANT AV Kanalanslutninger i gavl. AVANT AT Kanalanslutning i topp. Energi i fokus Sikkerhetsdører Avant-serien er konstruert med tanke på lavt energiforbruk. Gjenvinnere med høy virkningsgrad, lave hastigheter og trykkfall og godt dimensjonerte vifter. Dørene er hengslet i raeverket, noe som gir god stabilitet under håndtering. Sikkerheten under drift er i varetatt med døråpnere som tas av under drift. Dette er i tråd med sikkerhetsforskriftene og gir trygghet for bruker. Stabil konstruksjon Avant har en solid raekonstruksjon og dobbelt mantlede paneler med 50 tung mineralull. Dette gir en robust konstruksjon med god lyd og termisk isolasjon. Velegnet til rehab jobber Aggregatet er konstruert med tanke på rehabilitering av eksisterende bygg. Transport Utvendig finish Panelene har en lukket konstruksjon med galvanisert stålplate på begge sider. Utvendig lakkert med en glatt finish.. gjennom dører Målskisse angir største inntransportmål Areal besparende Kompakt byggemål Klassifikasjon i hht EN 1886 CE merking Mekanisk styrke Klasse 1A Aggregat og automatikk er i samsvar med... Tetthet Klasse A... Maskindirektivet Termisk isolasjon Klasse T3... EMC direktivet Kondensisolasjon Klasse TB4... Lavspenningsdirektivet Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel. 3

4 Aggregatstørrelser Diagraet brukes som et hurtigvalg av størrelse. Luftmengden kan opprettholdes også ved bruk av Cooler. Tekniske data ved aktuelle driftsparametere oppgis saen med tilbud. AVANT AV Kanalanslutning i gavl. Leveres i 5 størrelser for luftmengder opp til m 3 /h. Aggregatet kan bestilles i høyre og venstre utførelse. AV 140 AV 100 AV 080 AV 050 AV Luftmengde, m 3 /h AVANT AT Kanalanslutning i topp. Leveres i 3 størrelser for luftmengder opp til m 3 /h. Aggregatet kan bestilles i høyre og venstre utførelse. AT 080 AT 050 AT Luftmengde, m 3 /h 4 Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel.

5 Varmegjenvinning AVANT leveres med gjenvinnere med høy effektivitet.. Roterende gjenvinner anvendes på både AVANT AV og AVANT AT. Plateveksler anvendes kun på AVANT AV. Roterende varmegjenvinner Gjenvinnerens store diameter gir høy virkningsgrad og lavt trykkfall. Dette gir meget god driftsøkonomi og meget gunstig energiforbruk, LCC E. Gjenvinner varme og kjøling Temperaturvirkningsgrad er 80 85% i hele luftmengdeområde. Temperatur regulering Frekvensstyrt drivmotor gir trinnløs regulering av temperaturen. Plate varmegjenvinner Gjenvinnerens store kubemål gir høy virkningsgrad og lavt trykkfall. Plateveksler anvendes når avtrekksluften kan inneholde forurensing og luktemner. Front og bypass spjeld på felles aksling er standard. Gjenvinneren har dryppanne for kondensvann. Temperaturvirkningsgrad er 56 62%. Eksempel på beregning t1 = Temperatur Uteluft t1 = -20 C t2 = Temperaur Tilluft t3 = Temperatur Avtrekk t3 = 22 C η = Temperaturvirkningsgrad η = 85 % Tilluftstemperatur t2 = η (t3 - t1)+t1 t2 = 0,85 (22 - (-20))+ (-20) = 15,7 C Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel. 5

6 Komponenter AVANT har komponenter av anerkjent og god kvalitet. Godt dimensjonerte komponenter med lavt trykkfall og høye virkningsgrader. Stengespjeld Leveres som standard kl. 3 på kald side. Filter tilluft og avtrekk Posefilter F7 av glassfiber materiale med lange poser og lang levetid. Filtrene innfestes med klemskinner som har sae klassifisering som filterkvaliteten. Direktedrevet kaervifte Direktedrevne kaervifter med B-hjul gir et støysvakt aggregat. Viftene er montert på vibrasjonsdempet fundament. Optimalisert viftestørrelse og motor gir til høy virkningsgrad og lav SFP-faktor. Energieffektiv med lavt støynivå Lydeffektnivå ved aktuelle driftsparametere oppgis saen med tilbud. Varmebatterier for vann Batteriene har rør av kobber og aluminiums lameller. Varmebatteriet er plasseres på utløpet av tilluftsvifta. Batteriet isoleres saen med kanalen. Vann fra lokal eller fjernvann kan benyttes. Likeledes vann med og uten glycol. Temperaturregulering væskebatteri Batterier leveres med 3-veis motorventil. Sekundærpumpe er ikke med i leveransen. I aggregatets teknisk spesifikasjon er oppgitt nødvendige spesifikasjon for pumpevalg. Elektrisk varmebatteri Alle elektriske varmebatterier leveres med brann og overhetningstermostater. Batteriet er utstyrt med Triac for trinnløs temperatur regulering. Automatikken gir 0-10 V signal for varmepådrag. Effekt [kw] Merkestrøm 3x230 [A] Merkestrøm 3x400 [A] Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel.

7 Kjøling AVANT har alternative muligheter for kjøling, isvann eller kjølevæske. På AVANT AV har kjølebatteriet sae flensmål som varmebatteriet og kan flenses mot hverandre. AVANT AT kan leveres med kjølebatteri av valgfritt mål. Batteriet plasseres i vannrett kanal. Batterienes tverrsnitt er dimensjonert etter hastigheten over kjølebatteriet. Aggregatet kan derfor kjøres helt ut i kapasitet selv med kjøling. Kjølebatterier for vann Batteriene har rør av kobber og aluminiums lameller. Isvann med og uten glycol kan benyttes. Temperaturregulering væskebatteri Batterier leveres med 3-veis motorventil. Sekundærpumpe er ikke med i leveransen. I aggregatets teknisk spesifikasjon er oppgitt nødvendige spesifikasjon for pumpevalg. Kjølebatteri DX Batteriet leveres med ønsket trinndeling og fordelingshode. Batterieffekt beregnes i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av dimensjonerende temperaturer og aktuell luftmengde. Luftkjølt Kondensator Som tilleggsutstyr leveres utedel med kondensator og Scroll kompressor. Utedelen er tilpasset kjøleeffekten og styres fra aggregatets automatikk. Krever separat effekttilførsel. Ønskes kjøleteknisk kobling må avstand mellom utedelen og DX-batteriet oppgis. Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel. 7

8 AVANT COOLER Integrert kjøling Kjølemodulen er tilpasset luftbehandlingsaggregat type AVANT. Kjølemodulen har DX kjølebatteri på tilluft siden og kondensator batteri på avtrekk siden. Enheten er kjøleteknisk ferdig koblet med kjølekompressor og tilhørende utstyr. Kjølebatteriet har dryppanne for kondensat med utløp gjennom aggregatets vegg. Kjøleteknikk Kjølekompressorer er av typen Copeland Scroll. Som kjølemedium anvendes miljøtilpasset R407c. Kjølekretsen er utstyrt med ekspansjonsventil, seglass og tørrefilter samt lav og høytrykk pressostater. AVANT COOLER Kjølekapasitet AV-030 AT-030 AV-50 AV-050 AV-80 AT-080 AV-100 AV-140 Effektvariant C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 Kjøleeffekt kw 10,0 12,3 15,2 17,9 20,4 24,6 27,5 30,4 35,8 40,8 46,0 55,2 55,2 63,3 72,0 Strøm 230V A Strøm 400V A Kjøleeffekt Oppgitt kjøleeffekt er nominell ved kondenseringstemperatur +48 ºC. Fordampningstemperatur er +7 ºC. Rett kjøleeffekt Hver aggregatstørrelse har 3 effektvarianter C1, C2 og C3. Se tabell. Kjøleeffekter over 20 kw har 2 trinn med tandem kompressor. Angitt strømforbruk er ved full last (FLA). 8 Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel.

9 Plassering AVANT COOLER Kjølemodulen plasseres mellom inntaksfilteret og gjenvinneren. Kjølebatteriet sitter i friskluften og kondensator batteriet er plassert i avtrekksluften. Inspeksjon side kan velges venstre eller høyre (som vist). AVANT AV AVANT AT Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel. 9

10 Typebetegnelse AVANT AV AV XXX X X XX X XXX Størrelse 030 / 050 / 080 / 100 / 140 Gjenvinner R=Rotor / P=Plate Varme O=Uten / E=El.batt. / V=VVB Kjøling OO=Uten / KO=KVB / XO=DX / C1-3=Cooler Spenning 2=230 V / 4=400 V Posisjoner Se illustrasjon og tabell Inspeksjon og anslutninger Roterende varmegjenvinner Inspeksjon Tilluftsvifte Avkast Kode Høyre Nede Gavl HNG Høyre Nede Topp HNT Venstre Nede Gavl VNG Venstre Nede Topp VNT Høyre Oppe Gavl HOG Venstre Oppe Gavl VOG HNG / HNT VNG / VNT Kryss varmegjenvinner Inspeksjon Tilluftsvifte Avkast Kode Høyre Nede Gavl HNG Venstre Nede Gavl VNG Høyre Oppe Gavl HOG Høyre Oppe Topp HOT Venstre Oppe Gavl VOG Venstre Oppe Topp VOT HNG HOG VOG VNG HOG / HOT VOG / VOT Inntak Tilluft Avtrekk Avkast 10 Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel.

11 Mål og vekt AVANT AV Type BF BR H* L LR LP T1 / T2 / A1 / A2 Viftedel kg Midtdel kg Cooler kg AV x AV x AV x AV x AV x * For ben Alle vektangivelser er cirka. Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel. 11

12 Typebetegnelse AVANT AT AT XXX X X XX X XXX Størrelse 030 / 050 / 080 Gjenvinner R=Rotor Varme O=Uten / E=El.batt. / V=VVB Kjøling OO=Uten / KO=KVB / XO=DX / C1-3=Cooler Spenning 2=230 V / 4=400 V Posisjoner Se illustrasjon og tabell Inspeksjon og anslutninger Inspeksjon Tilluftsvifte Avkast Kode Høyre Nede Topp HNT Venstre Nede Topp VNT Inntak Tilluft Avtrekk Avkast HNT VNT 12 Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel.

13 Mål og vekt AVANT AT Type BR H* HC* L LR T1 / T2 A1 / A2 Viftedel kg Midtdel kg Cooler kg AT x x AT x x AT x x * For ben Alle vektangivelser er cirka. Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel. 13

14 AVANT OJ Air Styringsautomatikk Integrert automatikk Automatikken integreres i aggregatet. Etter saenmontering av aggregat kobles delenes automatikk saen med kabelplugg. Rekkekleer for anslutning av tilleggsutstyr og utvendige komponenter er tilgjengelig via kabelinnføringer. Energi og økonomi Både automatikk og aggregat er utviklet med tanke på energisparing. Utvendig hovedbryter Hovedbryteren bryter all strøm til aggregatet. Eventuelt El.batteri og Cooler skal ha separat strømtilførsel. Fordelingboks med felles hovedbryter leveres som tilleggsutstyr. Kjølegjenvinnining Økonomisk sekvens Behovstyring av driftstider Gratis kjøling ved behov Soernattkjøling Betjening Håndterminalen gir brukeren enkel tilgang til styringssystemet i AVANT. Prograering, avlesning og innstillinger gjøres fra terminalen. 1 knapp, 8 linjer Vri og trykk. Trygg leveranse Aggregatet funksjonstestes før levering. Tid og penger spart. 14 Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel.

15 Temperatur regulering Konstant tilluftstemperatur Ønsket temperatur uavhengig av utetemperatur eller romtemperatur. Utekompensert tilluftstemperatur Kompenseres i forhold til utetemperatur. Jo kaldere, jo varmere Romkompensert tilluftstemperatur Kompenseres i forhold til romtemperatur. Differansestyrt tilluftstemperatur Gitt undertemperatur holdes i forhold til romtemperatur. Anvendes ved diffus innblåsing. Kjøle regulering 1 eller 2 trinn Start/stopp av 1 eller 2 kjølemaskiner. Binær 2 kjølemaskiner i 3 trinn. Minimum luftmengde Blokkerer kjølefunksjonen hvis luftmengden underskrides. Hindrer påfrysning. Gjenstarttid Forsinket start av kjølemaskin. Luftmengde regulering Konstant luftmengde (CAV) Luftmengden holdes konstant i hele område betjent av aggregatet. Luftmengden er uavhengig av varierende trykkfall. Skittent filter vil derfor ikke påvirke luftmengden. Behovsstyrt luftmengde (VAV) Kanaltrykket holdes konstant ved hjelp av 0-10 V fra trykkgiver i kanalen. CO2 regulering med min luftmengde. OJ Air autofunksjoner Systemet har mange innebygde funksjoner som automatisk er virksoe. Filtervakt Melding ved filterskift. Frostvakt Returvannsføler og tilluftsføler overvåker frostfaren. Ved alarm stopper aggregatet og spjeldene stenger. Forsinket start av tilluftsvifte Avtrekksluften varmer opp gjenvinner før kald friskluft tas inn. Renblåsing av rotor Intervalldrift av rotor sørger for rengjøring året rundt. Etterkjøling av el.batteri Forsinket viftestopp kjøler ned elementene når aggregatet stopper. Service varsel Varsel gis når service ønskes. OJ Air eksternfunksjoner Med eksterne komponenter kan mange innebygde funksjoner aktiveres. Ekstern start av aggregat Timer etc. for dagdrift utenom innstilt driftstid. Ekstern stopp av aggregat Bryter, varsler, detektor etc. stopper aggregatet. Brann drift av aggregat OJ Air har to alternative funksjoner: - Tilluft stopper, avtrekk går. - Begge vifter går. OJ Air alarmer Alarmene vises med klartekst i display. Alarmene er inndelt i A og B-alarmer og kan formidles via BUS eller sluttekontakter. A-alarm Kritisk alarm som stopper aggregatet. B-alarm Varsel som ikke stopper aggregatet. For ytterligere informasjon henvises det til egen brosjyre. Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel. 15

16 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: Hamar Klimax Luft AS Elvesletta 43 N-2323 Ingeberg Elvesletta 43, Hamar Næringspark Trehørningen Bergen Damsgårdsvn. 165 N-5162 Laksevåg Damsgårdsvn. 165 Laksevåg Bergen E-post: KATAVANT NO Sted: Ølen Hamar Oslo Tel: Fax: Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel.

Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W Albatros L20 Kryss 230 V: Art. nr. 14610 Albatros L20 Kryss V: Art. nr. 14611 Albatros L20 Kryss

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat.... 3

Detaljer

BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2

BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2 Webserver V1.18, NOVAGG AIR 2 _ BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2 NOVEMA Aggregater AS Tel. +47 6387 0770 Industriveien 25 Fax +47 6387 0771 N-2021 Skedsmokorset firmapost@novema.no www.novema.no

Detaljer

Sabiana Fancoils, aerotempere, varmestrips og kjøletak. Prisliste oktober 2011

Sabiana Fancoils, aerotempere, varmestrips og kjøletak. Prisliste oktober 2011 Sabiana Fancoils, aerotempere, varmestrips og kjøletak Prisliste oktober 2011 Prislisteserien fra ABK AS Toshiba varmepumper/aircondition For bolig Toshiba varmepumper/aircondition For yrkesbygg kwsmart

Detaljer

Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning

Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning -NO 17-05-12V.A001 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Kontroll/rapportering av kuldemedium... 3 4 Produktinformasjon... 3 4.1 Generelt... 3 4.2 Tekniske data... 4 4.2.1 Dimensjoner og

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG DAIKIN ALTHERMA Den smarte veien til komfort R EVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer

Detaljer

RETT KLIMA DER DU ER

RETT KLIMA DER DU ER Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter RETT KLIMA DER DU ER NovEma KUlDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter. Vi har

Detaljer

Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg

Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg 7 2013 V E I L E D E R Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder nr: 7 Praktisk

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Katalog Januar 2014 Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Akkumulatortanker, solfangere, biokjeler og tilbehør 2 For bestilling: post@abkklima.no eller ring 02320. Det tas forbehold om trykkfeil.

Detaljer

ESM 30 132. Skruekompressorer. Think Smarter. Think Gardner Denver.

ESM 30 132. Skruekompressorer. Think Smarter. Think Gardner Denver. ESM 30 132 Skruekompressorer Think Smarter. Think Gardner Denver. Det perfekte redskap for maksimal produktivitet Den økende etterspørselen etter trykkluft tvinger kompressorprodusentene til å tilby mer

Detaljer

Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline.

Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline. Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline.dk www.idebureauet.dk Brukervennlige kvalitetsprodukter til profesjonelle

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og inneklima

Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og inneklima Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og Bendik Solhaug Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Sten Olaf Hanssen, EPT Biveileder(e): Hans Martin

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Baderomsvifter Kanalvifter Varmeflyttere FOR ET SUNT INNEMILJØ Moderne og effektive baderomsvifter Flexit baderomsvifter - fjerner fukt og dårlig

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Fem gode grunner for å velge COVAmaXi

Fem gode grunner for å velge COVAmaXi Fem gode grunner for å velge COVAmaXi Maksimal energi-sparing COVAmaXi er designet for å oppnå maksimal energibesparelse. Derfor benyttes det kun såkalt mengdestyring. Væskemengden transporteres av en

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

Behovsstyrt ventilasjon, DCV krav og overlevering

Behovsstyrt ventilasjon, DCV krav og overlevering Mads Mysen Peter G. Schild SINTEF FAG 11 Behovsstyrt ventilasjon, DCV krav og overlevering VEILEDER FOR ET ENERGIOPTIMALT OG VELFUNGERENDE ANLEGG SINTEF Fag Mads Mysen og Peter G. Schild Behovsstyrt ventilasjon,

Detaljer

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER MCA 5: fra. til kw MCA : fra 1. til kw MCA : fra 15. til.5 kw MCA 115: fra 1. til 11 kw MCA 5,, eller 115 Oppvarming og tappevann gjennom bereder Kondenserende

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design Kverneland Ploger Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design 1 Under lakken er alt herdet! Kvernelands herdeteknologi Med 130 års erfaring i utvikling av unike stålkvalitet og herdeprosesser, er

Detaljer

1. Energioppfølgingssystem (EOS)

1. Energioppfølgingssystem (EOS) 1. Energioppfølgingssystem (EOS) Et energioppfølgingssystem (EOS) er et sett enkle rutiner og verktøy som til sammen setter byggeieren i stand til å holde et våkent øye med byggets energibruk. Satt inn

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

EnviroAire 15 37. Oljefrie skruekompressorer

EnviroAire 15 37. Oljefrie skruekompressorer EnviroAire 15 37 Oljefrie skruekompressorer Skruekompressorer med vanninnsprøytning for ulike bruksområder Både store og små industrigrener stoler på Gardner Denver som leverandør av ren trykkluft, inkludert

Detaljer