Løsning til eksamen i Side 1 av 8 FV (FV) Figur 1: Systemskisse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løsning til eksamen i Side 1 av 8 FV (FV) Figur 1: Systemskisse"

Transkript

1 Løsning til eksamen i Side 1 av 8 Fag 607 VVS-teknikk Eksamen 7. mai 1999 Oppgave A (40%) Løsningsforslag a) Systemskisse S Viftevakt Frostvakt 9 Filtervakt Avtrekk Rist F LF Rom 8 Filtervakt Viftevakt S 4 BF EVB 7 Tilluft 1 Rist BF : Befukter EVB : Ettervarmebatteri F : Filter KB : Kjølebatteri LF : Lydfelle R : Regulator S : Avstengningsspjeld VB : Varmebatteri VGV: Varmegjenvinner F 3 5 VGV VB KB FV Frostvakt FV (FV) R KB 6 R LF Temperatur Figur 1: Systemskisse Kommentar til figur 1: I systemskissen er det antydet at det benyttes doggpunktsregulering, siden lufttemperaturen etter varme-/kjølebatteriet måles/reguleres. Annen løsning (uten doggpunktsregulering) godtas også, eksempelvis regulering ut fra målt relativ fuktighet i tilluftskanal. Varmegjenvinner, varme- og kjølebatteri styres i sekvens.

2 Løsning til eksamen i Side av 8 b) Forløp i hx-diagram vinterforhold Siden viftemotor er plassert i luftstrømmen vil motorvarmen bli overført til luften. Normalt betyr dette en temperaturøkning i størrelsesorden 1- C. Prinsippielt forløp i hx-diagram: t [ C] =0.5 φ =1.0 VB φ 6 EVB Temperaturøkning, tilluftsvifte VGV φ = x [g vann/kg luft] Figur : Forløp i hx-diagram, vinterforhold Effekt fra varmegjenvinner (VGV): P VGV = m ( h ) h1 l Effekt over varmebatteri (VB): P VB = m l ( h 3 h ) Effekt over kjølebatteri (KB): P KB = 0 kw Effekt over ettervarmebatteri (EVB): P EVB = m l ( h ) 6 h5

3 Løsning til eksamen i Side 3 av 8 c) Forløp i hx-diagram sommerforhold t [ C] 6 7 φ =0.5 φ = φ =1.0 Vifte EVB h3 ADP 4 5 h4 6.4 Figur 3: Forløp i hx-diagram, sommerforhold x [g vann/kg luft] Effekt fra varmegjenvinner (VGV): P VGV = 0 kw Effekt over varmebatteri (VB): P VB = 0 kw Effekt over kjølebatteri (KB): P KB = m l ( ) h 3 h 4 Kommentar: Varmegjenvinneren kan på varme dager brukes til kjøling av tilluften (kuldegjenvinning). Dette kan evt tegnes inn i hx-diagrammet ovenfor. d) Roterende VGV Fordeler og ulemper: - høy virkningsgrad - ingen rørtilkobling - kan overføre lukt (evt fukt) og forurensninger - avtrekks- og tilluftsside må plasseres sammen pga felles varmeflate

4 Løsning til eksamen i Side 4 av 8 Roterende varmegjenvinner kan overføre forurensninger og lukt til tilluften fra avtrekksluften. Dette kan ha konsekvenser for innemiljøet. Overføringen kan skje på to forskjellige måter: 1) Lekkasje (avhengig av trykkforholdene på avtrekks- og tilluftsside, dvs. vifteplassering) ) Carry-over (avtrekksluften som befinner seg i varmeflaten avgis til tilluften). Roterende varmegjenvinnere har som regel renspylingssektor, så dette er sjelden noe problem. Viftenes plassering har som sagt betydning for innemiljøet, men de har også betydning for energiforbruket dersom viftemotorene er plassert i luftstrømmen. Alternative vifteplasseringer er vist i figur 3: A B C D Figur 4: Vifteplassering Alternativ A er mest gunstig mht overføring av forurensninger og lukt (innemiljø), men samtidig den minst energieffektive. Alternativ B og C er mindre gunstige mht til innemiljø enn A, men samtidig mer energieffektive. Bruk av alternativ C medfører fare for overføring av lukt og forurensninger. Dette er imidlertid den beste løsningen mht energi. Ved bedømmelse av denne oppgaven legges det hovedsakelig vekt på følgende: Fornuftig plassering av komponenter i ventilasjonsanlegg Bruk av hx-diagram Forståelse av roterende gjenvinnere

5 Løsning til eksamen i Side 5 av 8 Oppgave B Ventil Ventil Lydfelle Vifte 4 RO Figur 5 Beregner rommets absorpsjonsareal: Beregner romkonstanten: V 40 A = 0.16 = 0.16 = 8.0 T 0.8 e m sabin A 8 R = = = 11.4 m sabin 1 α Tar ut retningsfaktoren fra figur s. 179 (kurve C, φ =45 ) i kompendiet): Frekvens [Hz]: Frekvens (ventiltverrsnitt) [Hzm]: 61 1 Retningsfaktor, Q: Benytter følgende formel for beregning av lyddempning i rommet: L p = L N Q + 10 log 4 π r + 4 n R hvor n = (antall lydkilder med samme styrke) og r = 3 m. Vi kan nå sette opp følgende tabell: Frekvens [Hz]: ålt lydnivå like etter vifte (punkt 1) [db]: Resulterende dempning, kanaler [db]: 0 0 Resulterende dempning, lydfelle [db]: Lydtrykknivå i punkt [db]: Resulterende dempning, ventil [db]: Lydtrykknivå i punkt 3 og 5 [db]: Korreksjon pga avstand, retning og -1-1 romdempning [db]: A-filter: -9-3 A-veid lydtrykknivå i punkt 4 [dba]: Resulterende, A-veid lydtrykknivå: 40/10 41/10 ( + 10 ) 43. dba L p = 10 log 10 5, 4 =

6 Løsning til eksamen i Side 6 av 8 Ved bedømmelse av denne oppgaven legges det hovedsakelig vekt på følgende: Systematisk fremgangsmåte ved håndregning av lyd i ventilasjonsanlegg Logaritmisk addisjon Oppgave C Pumpekarakteristikk Trykkleveranse Anleggskarakteristikk P max III II I Arbeidspunkt n 3 n n 1 Q 3 Q Q max Luftmengde Figur 6 a) Struping av ventil V B : (se figur 6) Når ventil V B strupes til ny verdi, økes strømningsmotstanden i systemet slik at vannmengden reduseres. Anleggskarakteristikken forskyves mot venstre. Pumpen reduserer samtidig turtallet slik at et konstant differansetrykk opprettholdes (punkt II på figur 6). b) Struping av ventil V C : Når ventil V B strupes til ny verdi, økes strømningsmotstanden ytterligere slik at vannmengden reduseres. Anleggskarakteristikken forskyves mer mot venstre. Pumpen reduserer turtallet slik at et konstant differansetrykk opprettholdes (punkt III på figur 6). c) Struping av ventil V A : Når ventil V A strupes til ny verdi, forblir trykkdifferansen over pumpen uendret. Kurs A har en 4-ports shuntkobling og trykkforholdene på sekundærsiden skal, ideelt sett, være uavhengige av trykkforholdene på primærsiden (pumpesiden). Anleggskarakteristikken blir liggende der den er og pumpen holder samme turtall (punkt III på figur 6).

7 Løsning til eksamen i Side 7 av 8 d) Ekspansjonsanlegg og sikkerhetsventiler: Alle vannbårne varmeanlegg skal ha sikkerhetsventiler og ekspansjonsmuligheter da vannet utvider seg/krymper ved endring av temperaturen. Når ekspansjonsvolumet er brukt opp, skal sikkerhetsventilene åpne ved innstilt trykk, slik at ikke komponenter ødelegges i systemet. Det finnes to hovedtyper ekspansjonsanlegg: 1) Lukkede anlegg ) Åpne anlegg. I dag benyttes utelukkende lukkede ekspansjonsanlegg. Funksjon: se figur 7 nedenfor. Ekspansjonsvolum vann luft p p1 = ladetrykk e) Vannbåren varme Fordeler og ulemper: Figur 7 p=sluttrykk (sikkerhetsventilens blåsetrykk) - Energifleksibelt kan benytte elektrisitet, olje, biobrensel, fjernvarme, varmepumpe alt etter hva som er billigst. - Akkumuleringsmuligheter kan akkumulere energi over tid til bruk i perioder hvor stor effekt normalt kreves. an kan på denne måten redusere effekttopper og spare mye. - Dyrt i anskaffelse og installasjon. Krever regelmessig vedlikehold. Ved bedømmelse av denne oppgaven legges det hovedsakelig vekt på følgende: Forståelse av pumpe- og anleggskarakteristikker Forståelse for endring av strømningsmotstander i rørnettverk Hensikt og funksjon av ekspansjonstanker og sikkerhetsventiler Energifleksibilitet ved vannbåren varme

8 Løsning til eksamen i Side 8 av 8 Oppgave D a) Samtidighet ved dimensjonering av sanitæranlegg betyr kort sagt åta hensyn til at ikke alle utstyr er i bruk samtidig. WC, servanter, dusjer etc vil aldri brukes påsamme tid. Dermed kan rørdimensjonene reduseres betraktelig ved at man benytter maksimal sannsynlig (samtidig) vannmengde framfor sum normalvannmengder som dimensjonerende. Beregningsgrunnlaget for samtidighet tar utgangspunkt i statistiske metoder. (sannsynlighetsregning). b) Summerer normalvannmengdene og finner maksimal sannsynlig vannmengde fra figur 19 kurve A i NR: Strekk: d0 d1 d d3 d4 d5 d6 d7 d8 Sum normalvannmengde Sanns maks vannmengde inste dimensjon for stående ventilert ledning er 90 mm for sum normalvannmengde inntil 6 liter/s (se fig 0 i normalreglementet NR). Dog ikke mindre dimensjon enn største sideledning. inste dimensjon for wc-avløp er 90 mm. (se side 6 i NR) For d8 (liggende ventilert avløpsledning av støpejern) benyttes figur i NR: ed et minimum fall på 1:60 fås d8 = 110 mm. Følgende tabell kan settes opp: Strekk: d0 d1 d d3 d4 d5 d6 d7 d8 Dim [mm] Ved bedømmelse av denne oppgaven legges det hovedsakelig vekt på følgende: Forståelse av samtidighet Bruk av normalreglementet Integrert Bygningsteknologi, Bjørn R. Sørensen

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Per O. Tjelflaat, Bjørn J. Wachenfeldt og Berouz Z. Shahriari. Faggruppe energiforsyning og klimatisering av bygninger Institutt for energi-

Detaljer

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 TREHUS 2006 Oppdateringshefte 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 SINTEF Byggforsk 2007 SINTEF Byggforsk H53 Trehus

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

FORPROSJEKT BESKRIVELSE

FORPROSJEKT BESKRIVELSE FORPROSJEKT BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR. SØRUM HELSEBYGG 12462 20 TITTEL DATO VVS - ANLEGG 06.04.2011 OPPDRAGSGIVER: Rev: Sørum kommune A Prosjektfase Forprosjekt Denne beskrivelsen omhandler VVS-tekniske

Detaljer

Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W Albatros L20 Kryss 230 V: Art. nr. 14610 Albatros L20 Kryss V: Art. nr. 14611 Albatros L20 Kryss

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Maria Berg Hestad Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer Oppdragsgiver Kjetil Heltne SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80 NO.GOLDSK.06025 Drifts- og VEDLIKEHOLDSNVISNING GOLD, størrelse 04-80 Fra og med programversjon 3.00 Med forbehold om endringer. www.swegon.com NO.GOLDSK.06025 Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2

Detaljer

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Marin A/S Puddefjorden BL Leilighetsprosjekt 2007 Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Leverandør: Fredlundvegen 46 5073 BERGEN Tlf: 55 54 69 00 Faks: 55 54 69 01 e-post: post@hordavent.no Web: hordavent.no

Detaljer

Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og inneklima

Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og inneklima Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og Bendik Solhaug Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Sten Olaf Hanssen, EPT Biveileder(e): Hans Martin

Detaljer

Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning

Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning Peter G. Schild Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning 34 Prosjektrapport 22 Prosjektrapport 34 Peter G. Schild Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning Emneord:

Detaljer

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger Prosjektrapport 39 2009 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren

Detaljer

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter.

Detaljer

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Det var meget gledelig å se det gode oppmøtet! :) Parkering i borettslaget: Parkeringsregler som tidligere vedtatt. Det kom innspill fra beboere på

Detaljer

SPAR STRØM RIKTIG FUKTIGHET. Les mer side 2-3 ADIABATISK BEFUKTNING OG KJØLING. Fukthåndtering fra start. Fakta om luftfuktighet 5

SPAR STRØM RIKTIG FUKTIGHET. Les mer side 2-3 ADIABATISK BEFUKTNING OG KJØLING. Fukthåndtering fra start. Fakta om luftfuktighet 5 F-TECH nyhetsbrev nr. 2-2013 SPAR STRØM Les mer side 2-3 ADIABATISK BEFUKTNING OG KJØLING Fukthåndtering fra start 4 Fakta om luftfuktighet 5 Hindrer is på fryseriet 5 Bedre arbeidsforhold 6 WWW.F-TECH.NO

Detaljer

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Energieffektivt Ny automatikk Mulighet for oppkobling mot SD-anlegg Enkel innregulering Plasseringsvennlig Brukervennlig F O R E T S U N T

Detaljer

COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge. Optimal energisparing satt i system. COVAmaXi størrelser 1 m³/h.

COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge. Optimal energisparing satt i system. COVAmaXi størrelser 1 m³/h. COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge Optimal energisparing satt i system COVAmaXi størrelser 1 m³/h 2 4 6 10 20 40 60 100 200 50 65 80 100 125 150 200 l/s 1 2 3 5 ma i håndbok 2014 10 20

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554. Villavent -anlegg. Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold

21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554. Villavent -anlegg. Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold 21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554 Villavent -anlegg Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold Innholdsfortegnelse side Introduksjon... 3 Generelt... 3 Energieffektivitet... 3 Montasje... 5 Plassering/adkomst

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.05 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

DOMEKT. Luftbehandlingsaggregater

DOMEKT. Luftbehandlingsaggregater Luftbehandlingsaggregater OMEKT Luftbehandlingsaggregater OMEKT 1 KOMFOVENT OMEKT luftbehandlingsaggregat Komfovent luftbehandlingsaggregat er laget for å skape godt inneklima og sikre effektiv energisparing.

Detaljer

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 1 av 10 Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Grensesnitt... 4 2

Detaljer

Bygningsintegrert. ventilasjon. en veileder

Bygningsintegrert. ventilasjon. en veileder Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Utgitt av ØkoByggprogrammet mars 2003 Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Forord Veilederens funksjon Veilederen

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat.... 3

Detaljer