Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING"

Transkript

1 Albatros L20 L30 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W Albatros L20 Kryss 230 V: Art. nr Albatros L20 Kryss V: Art. nr Albatros L20 Kryss W vannvarme 230 V: Art. nr Albatros L30 Kryss 230 V: Art. nr Albatros L30 Kryss V: Art. nr Albatros L30 Kryss W vannvarme 230 V: Art. nr Bruksområde Albatros L20 L30 er egnet for rehabilitering og mindre næringsbygg for plassering i teknisk rom. Produktbeskrivelse Albatros L20 L30 er konstruert for å gi optimal luftkomfort kombinert med lavt energiforbruk. Den oppvarmede og brukte inneluften suges via avtrekksventiler ut fra rommene, passerer så gjennom et filter og føres inn i aggregatets kryssvarmeveksler, før den ledes ut av bygget via takhatt eller vegguttak. Uteluften føres inn via uteluftinntak til aggregatet, filtreres passerer så kryssvarmeveksleren og opptar en stor del av varmen fra avtrekksluften. Avtrekk og tilluft passerer hverandre i vekslerkassetten i helt separate kanaler uten at den rene luften blir «smittet» av brukt, forurenset luft. Det termostatregulerte ettervarmebatteriet sørger for en behagelig tilluftstemperatur når utetemperaturen synker. Etter aggregatet passerer tilluften normalt lyddempere før den strømmer inn gjennom tilluftsventilene, - frisk, ren og temperert. Albatros L20 L30 er utstyrt med avansert elektronisk automatikk som kan tilpasses i hvert enkelt tilfelle. 74

2 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 Praktisk og robust konstruksjon Albatros L20 L30 er produsert i kraftige galvaniserte stålplater som gir en stabil og robust konstruksjon. Utvendig er aggregatet lakkert i grafittgrå farge. Aggregatet er dobbeltmantlet med mellomliggende 50 mm steinull som gir god varme- og lydisoling. Kondenspannen er utført i rustfritt stål. Alle skjøter er tettet for å eliminere risikoen for luftlekkasjer. Aggregatet er utført med inspeksjonsdører på begge sider. Dette gjør det enkelt å plassere aggregatet m.h.t. kanaltilkoplinger (høyre- og venstremodell i ett). Dørene er opphengt i kraftige hengsler som gir god stabilitet og høy tetthet. Små byggemål er tilstrebet. Ved å skru av dører er bredden kun 80 cm, slik at transport gjennom dører er mulig. Leveres med sokkel i 2 mm galv. stålplate med åpninger tilpasset gafler for truck/jekketralle. Det er også åpninger for løftestropper. Vifter og vekslerkassett, kan enkelt tas ut slik at meget lav vekt ved inntransport kan oppnås. Energieffektive vifter Aggregatet er utstyrt med B-hjuls vifter uten viftehus for optimal energieffektivitet, lave trykktap og lavt lydnivå. Viftene er direktedrevne med frekvensstyrte motorer. De frittstående viftehjulene gir en jevn lufthastighet over aggregatniplene og eliminerer trykktap ut av aggregatet. Aggregatene leveres med måleuttak på toppen og viftene kan derfor enkelt innreguleres individuelt og trinnløst på to driftstrinn. Viftene hviler på kraftige gummidempere som sammen med utformingen på viftehjulet og lave interne trykkfall gir meget lave lydnivåer og liten vibrasjon. Vekslerkassett med høy virkningsgrad Aggregatet er utstyrt med en effektiv kryssvarmeveksler av aluminiumslameller. Den er konstruert med sikker tetning mot aggregatets forskjellige luftkammer. Veksleren er utstyrt med modulerende spjeld direkte påmontert som varierer trinnløst fra lukket til by-pass. Sommerdrift By-pass spjeldet regulerer mot ønsket tilluftstemperatur som er innstilt på potmeter. Hvis tilluftstemperaturen avviker åpnes, henholdsvis lukkes spjeldet modulerende for å søke mot børverdien. Aggregatet har innstillingsvalg for sommernattkjøling, dvs. at det kan utnytte kjølige netters temperatur til å senke tilluften med inntil 10 C. Varmeelementer - ettervarme Aggregatet leveres med varmebatterier for el. eller vannvarme som er plassert på tilluftviftens sugeside. Elbatteriet styres av et trinnløst pulsersignal fra kretskortet som styrer solid state releer. Vannbatterier styres av en 0-10 V utgang på kretskortet som kan styre en 3-veis ventil. Reguleringsnøyaktigheten er ±0,3 C. Tilluftstemperatur kan innstilles på 3 C nattsenkning ved hjelp av en dip-switch på kretskortet. Filter Albatros L20 L30 er forsynt med et EU7 posefilter på både tilluft-og avtrekkside. Filtrene har store frontarealer for lavest mulig trykkfall og dype poser for lengst mulig levetid. Filtrene sitter i skinner og er enkle å skifte. Begge filtre er overvåket av filtervakter. Posefilter EU 7 Art.nr

3 Albatros L20 30 Elektronisk automatikk med patentert termovakt Albatros L20 L30 er utstyrt med Flexit s patenterte termovakt som gjennom overvåkning av temperatur og fuktighet i vekslerkassetten sikrer drift under alle klimatiske forhold inkludert streng kulde. På denne måten sikres en optimal, og aldri unødig, avising av kassetten. Eventuell avising sikres ved modulerende by-pass av veksleren. Under avising (åpen by-pass) vil automatikken redusere luftmengdene hvis ettervarme-batteriene ikke klarer å opprettholde tilluftstemperaturen. Enkle panelfunksjoner Alle paneler er utviklet med tanke på enkel montasje med klikk in teleplugger i standard Norwesco koplingsbokser for både utenpåliggende og innfelt montasje. Symboler og funksjoner er enkle for lettfattelig og korrekt bruk. Alle paneler opereres kun med lavvoltsignaler (24 V). Styringspanel SP Art. nr Se beskrivelse over 3-veisventil for varmtvann Art. nr k VS verdi: 4,0 Art. nr k VS verdi: 6,3 Styrer mengden av varmtvann til aggregatet. Valg av k VS verdi, se tabell. Reguleringsbryter for varme Art. nr For innstilling av ønsket temperatur på tilluft betjent fra andre steder enn aggregat. Indikatorpanel for detaljinformasjon Art. nr For plassering i nærheten av aggregat Motor til 3-veisventil Art. nr Koples direkte på 3-veisventil og styres av aggregatets automatikk. Styrespenning: 0-10 V Driftsspenning: 24 V VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Styringspanel SP Styrepanelet består av en ukeurdel sammenbygget med en overvåkning/viftestyringsdel. I tillegg monteres et panel som viser detaljinformasjon i nærheten av aggregatet. Styrepanelet har følgende funksjoner: Ur-del for innstilling og styring av viftenes dag- og natthastighet, samt evt. nattsenkning av tilluftstemperatur. Trykkbryter for valg av forlenget drift 60, 120 eller 180 minutter. Trykkbryter for lampetest. Signallamper for valgt hastighetstrinn. Signallampe for felles feil, langsomt blink: mindre feil, hurtig blink: alvorlig feil. Signallampe lyser grønt ved drift. Indikatorpanel for detaljinformasjon: Lampe for utløst motorvern Lampe for varsel om frostfare (vannbasert varme) Lampe for overhetning (elbasert varme) Lampe for varsel når by-pass spjeld er fullt åpent og vifter er nedgearet til lav hastighet for å opprettholde tilluftstemp. Lamper for tett avtrekks- og tilluftsfilter Lampe for aktivert ettervarme Eksterne tilkoplinger Aggregatene er utstyrt med en rekke muligheter for tilkopling av eksterne komponenter som vist: Brannspjeld Eksterne brann/røykdetektorer Styring av eksternt varmebatteri Styring av varmtvannsbatteri Forrigling av ettervarme mot kjølemaskin Ytterligere muligheter er beskrevet i driftsinstruks Ekstra tilbehør Ekstra tilbehør kan enkelt sammenkoples ved hjelp av Flexit-link systemet. Her benyttes «klikk-in» teleplugger og ekstra kopling av ledninger unngås. Forseringsbryter Art. nr For tidsavgrenset forsering av viftehastighet 0,5 2 timer. RM Kjølestyring Art. nr For styring av kjølemaskin. Lukkespjeld inkl. spjeldmotor Ø Art. nr uten fjærretur Art. nr med fjærretur Minimum påkrevet på uteluftinntak ved modell for vannvarme. TEKNISKE DATA Vannvarme målt ved henholdsvis 0 og 0 m 3 /h Data vannbatteri L20 KRYSS W L30 KRYSS W Vannside Vanntemp. inn C Vanntemp. ut C Vannmengde l/s 0,33 0,28 0,22 0,17 0,44 0,37 0,29 0,23 Trykkfall vannside kpa Trykkfall over ventil kpa , Kapasitet Batterikapasitet kw Fysiske mål Rørtilkopling Ø mm veisventil Kapasitet k VS 6,3 6,3 4,0 4,0 6,3 6,3 4,0 4,0 76

4 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Målskisse TEKNISKE DATA Albatros L20 L30 E F NB! Aggregatet har dører for adkomst fra begge sider B C A D Type aggregat A B C D E F G H I J K L L Ø L Ø Alle mål i mm Oversiktstegning 1 (M1) Tilluftvifte 2 (M2) Avtrekksvifte 3 (F1) Avtrekksfilter 4 (F2) Tilluftfilter 5 (VV) Varmeveksler 6 (SP3) Bypasspjeld 7 (T1) Termovakt 8 (VB) Varmebatteri (el. eller vann) 9 (BT) Reset branntermostat 10 (FV2) Filtervakt tilluft 11 (FV1, TV1) Filtervakt avtrekk og trykkvakt 12 Koblingsboks m/automatikk 13 Hull for heising/løfting 14 Åpn. for truck og adkomst kondensavl. Systemskisse VE Aggregat med elektrisk ettervarmebatteri Uteluft 2 Tilluft 3 Avtrekk 4 Avkast M1 Tilluftvifte M2 Avtrekksvifte F1 Avtrekksfilter F2 Tilluftfilter VV Platevarmeveksler VE Ettervarmebatteri BT Branntermostat OT Overopphetingstermostat FV1 Filtervakt, avtrekk FV2 Filtervakt, tilluft TV1 Trykkvakt, tilluftvifte T1 Temperaturføler termovakt T2 Temperaturføler tilluft T3 Temperaturføler vannbatteri (frostvakt) SP1 Lukkespjeld avtrekk (ikke standard) SP2 Lukkespjeld uteluft (ikke standard) SP3 By-pass spjeld Aggregat med vann ettervarmebatteri 77

5 Albatros L20 L30 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING TEKNISKE DATA L20 KRYSS Tilluftsside (med EU-7 filter) Grønne kurver: Effektforbruk tilluftsvifte ved Avtrekkside (med EU-7 filter) (l/s) dB 81dB 75dB Grønne kurver: Effektforbruk avtrekksvifte ved Lyddata Lyddata er angitt ved lydeffektnivå Lw i kapasitetsdiagrammene og korrigeres med tabellen nedenfor for de ulike oktavbånd Korreksjonsfaktor for Lw Hz A-veid Tilluft Avtrekk < 40 Avstrålt 50,8 50,8 57,9 59,9 62,9 61,4 57,7 67,1 Reguleres turtallet n, kan man anta at lydeffektnivåene endres med 50 log (n) Data for tilluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Avstrålt støy er målt i henhold til ISO Måleutstyr Bruel & Kjær 2260 Spesifikasjoner VG 0 VG V V Merkespenning 230 V V Sikres med 3x50 A 3x32 A Totaleffekt 16,7 kw 16,7 kw Merkeeffekt varmebatterier 15 kw 15 kw Merkeeffekt motorer 2x0,75 kw 2x0,75 kw Viftehastighet maks 2780 rpm 2780 rpm Vekt 320 kg 320 kg Filtertype EU-7 EU-7 78

6 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Tilluftsside (med EU-7 filter) (l/s) Albatros L20 L30 TEKNISKE DATA L30 KRYSS dB 95dB Grønne kurver: Effektforbruk tilluftsvifte ved Avtrekkside (med EU-7 filter) (l/s) dB 83dB Grønne kurver: Effektforbruk avtrekksvifte ved Lyddata Lyddata er angitt ved lydeffektnivå Lw i kapasitetsdiagrammene og korrigeres med tabellen nedenfor for de ulike oktavbånd Korreksjonsfaktor for Lw Hz A-veid Tilluft Avtrekk < 40 < 40 Avstrålt 60,8 54,8 59,0 62,6 63,2 61,1 54,5 67,1 Reguleres turtallet n, kan man anta at lydeffektnivåene endres med 50 log (n) Data for tilluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Avstrålt støy er målt i henhold til ISO Måleutstyr Bruel & Kjær 2260 Spesifikasjoner VG 0 VG V V Merkespenning 230 V V Sikres med 3x63 A 3x40 A Totaleffekt 23,4 kw 23,4 kw Merkeeffekt varmebatterier 21 kw 21 kw Merkeeffekt motorer 2x1,1 kw 2x1,1 kw Viftehastighet maks 2780 rpm 2780 rpm Vekt 360 kg 360 kg Filtertype EU-7 EU-7 79

7 Albatros L20 L30 Tilluftsside (med EU-7 filter) (l/s) 700 TEKNISKE DATA L 20 KRYSS W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING 85dB 90dB Grønne kurver: Effektforbruk tilluftsvifte ved Avtrekkside (med EU-7 filter) (l/s) dB 81dB 75dB Grønne kurver: Effektforbruk avtrekksvifte ved Lyddata Lyddata er angitt ved lydeffektnivå Lw i kapasitetsdiagrammene og korrigeres med tabellen nedenfor for de ulike oktavbånd Korreksjonsfaktor for Lw Hz A-veid Tilluft Avtrekk < 40 Avstrålt 50,8 50,8 57,9 59,9 62,9 61,4 57,7 67,1 Reguleres turtallet n, kan man anta at lydeffektnivåene endres med 50 log (n) Data for tilluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Avstrålt støy er målt i henhold til ISO Måleutstyr Bruel & Kjær 2260 Spesifikasjoner Merkespenning Sikres med Totaleffekt Effekt vannbatterier Merkeeffekt motorer Viftehastighet maks Vekt Filtertype VG 0 VV Vann 230 V 2x16 A 1,72 kw Se egen tabell 2x0,75 kw 2780 rpm 320 kg EU-7 80

8 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Tilluftsside (med EU-7 filter) (l/s) Albatros L20 L30 TEKNISKE DATA L30 KRYSS W dB 95dB Grønne kurver: Effektforbruk tilluftsvifte ved Avtrekkside (med EU-7 filter) (l/s) dB 83dB Grønne kurver: Effektforbruk avtrekksvifte ved Lyddata Lyddata er angitt ved lydeffektnivå Lw i kapasitetsdiagrammene og korrigeres med tabellen nedenfor for de ulike oktavbånd Korreksjonsfaktor for Lw Hz A-veid Tilluft Avtrekk < 40 < 40 Avstrålt 60,8 54,8 59,0 62,6 63,2 61,1 54,5 67,1 Reguleres turtallet n, kan man anta at lydeffektnivåene endres med 50 log (n) Data for tilluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Avstrålt støy er målt i henhold til ISO Måleutstyr Bruel & Kjær 2260 Spesifikasjoner Merkespenning Sikres med Totaleffekt Effekt vannbatterier Merkeeffekt motorer Viftehastighet maks Vekt Filtertype VG 0 VV Vann 230 V 2x16 A 2,42 kw Se egen tabell 2x1,1 kw 2780 rpm 360 kg EU-7 81

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Baderomsvifter Kanalvifter Varmeflyttere FOR ET SUNT INNEMILJØ Moderne og effektive baderomsvifter Flexit baderomsvifter - fjerner fukt og dårlig

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

BNB 20 MGE BNB 35 MGE BNB 50 MGE

BNB 20 MGE BNB 35 MGE BNB 50 MGE 94228N-03 6-09 BNB 20 MGE BNB 35 MGE BNB 50 MGE Montering, drift og vedlikeholdsveiledning Boksventilator BNB Innhold 1 Montering...3 1.1 Bytte av motor...3 1.2 Krav til teknisk rom...3 1.3 Anbefalt lyddemping

Detaljer

Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning

Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning -NO 17-05-12V.A001 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Kontroll/rapportering av kuldemedium... 3 4 Produktinformasjon... 3 4.1 Generelt... 3 4.2 Tekniske data... 4 4.2.1 Dimensjoner og

Detaljer

Air Star Comfort 20 / 30

Air Star Comfort 20 / 30 Air Star Comfort 20 / 30 Brukermanual Versjon 1.3 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Comfort 20 3 Comfort 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline.

Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline. Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline.dk www.idebureauet.dk Brukervennlige kvalitetsprodukter til profesjonelle

Detaljer

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER MCA 5: fra. til kw MCA : fra 1. til kw MCA : fra 15. til.5 kw MCA 115: fra 1. til 11 kw MCA 5,, eller 115 Oppvarming og tappevann gjennom bereder Kondenserende

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler

Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler 3 20 30 Elvarme 5 modeller Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler Bruksområde Panther 20 30 er en serie kraftige og stillegående varmevifter for stasjonær bruk. De er beregnet

Detaljer

EnviroAire 15 37. Oljefrie skruekompressorer

EnviroAire 15 37. Oljefrie skruekompressorer EnviroAire 15 37 Oljefrie skruekompressorer Skruekompressorer med vanninnsprøytning for ulike bruksområder Både store og små industrigrener stoler på Gardner Denver som leverandør av ren trykkluft, inkludert

Detaljer

2014 HØYTRYKKSVASKERE

2014 HØYTRYKKSVASKERE 2014 HØYTRYKKSVASKERE KALDTVANNSVASKERE VARMTVANNSVASKERE KJEMIPÅLEGGERE BYGGVARMERE VASKEMIDLER www ipcfoma.no Ordre support: 467 43 060 Teknisk support: 467 43 080 IPCs verden IPC Integrated Professional

Detaljer

RTD-20 Monteringsinstruksjoner

RTD-20 Monteringsinstruksjoner LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Monteringsinstruksjoner 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 Norsk RTD-20 Monteringsinstruksjoner 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter ÅNDEDRETTSVERN 3M Åndedrettsvern - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre www. 3M.com/no/verneprodukter Innhold Innledning 3 Typer av åndedrettsvern og filtre 4 3M 8000-serien

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og inneklima

Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og inneklima Behovsstyrt og behovstilpasset ventilasjon i skolebygg - energibruk og Bendik Solhaug Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Sten Olaf Hanssen, EPT Biveileder(e): Hans Martin

Detaljer

PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet)

PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM-systemet) PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet) Prosjekteringsanvisning Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet (Basert på FoU-prosjekt nr 50083 - "Tverrfaglig merkesystem for bygninger") Innledning:

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam.

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam. Ventilasjon av boligblokk Notat fra Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam Oppdragsgiver: OBOS Prosjekt N-4560 Vanse T: +47 38 39 77 10 F: +47 38 39 77 11 Dag@GaiaArkitekter.no NO 960

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Rabben 6 Postnr 1657 Sted Andels- /leilighetsnr. TORP / Gnr. 611 Bnr. 2 Seksjonsnr. Festenr. 81 Bygn. nr. 193959784 Bolignr. H0101 Merkenr. A2015-545669 Dato 21.04.2015 Eier Innmeldt av Ole Christian

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer