Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med kjøkkenhette

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med kjøkkenhette"

Transkript

1 Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med kjøkkenhette PATENTERT Et av markedets mest stillegående Moderne design Energieffektiv klarer kravene i TEK 10 Plassering i kjøkken Gir et optimalt inneklima FOR ET SUNT INNEMILJØ

2 To i en! Flexit K2R er et luftbehandlingsaggregat med roterende varmegjenvinner og integrert kjøkkenhette. Produktet plasseres på kjøkken over komfyr, og passer til både nye og eksisterende leiligheter, hybelleiligheter, rekkehus og mindre eneboliger. Et av markedets mest stillegående! Flexit K2R er utviklet for plassering i åpne kjøkkenløsninger. Dette stiller strenge krav til lyd. Flexit K2R er svært stillegående. Aggregatet er godt støyisolert og luftstrømmene innvendig i aggregatet går enkleste vei med minst mulig motstand. Viftenes plassering og viftehusenes utforming sikrer minst mulig luftmotstand og dermed lav lyd. K2R har solid konstruksjon med ekstra lyddemping. Aggregatet er et av markedets mest stillegående, og har lyd lavere enn 30 db(a) (L pa ) ved 126 m 3 /h og 100 Pa kanaltrykk. Energieffektiv høy virkningsgrad og lav energibruk Byggeforskriftene krever at det gjenvinnes varme fra ventilasjonsluften og kravet er uttrykt som minimum 70% årsgjennomsnittlig komponentvirkningsgrad. Flexit K2R er utstyrt med høyeffektiv roterende varmegjenvinner og oppfyller kravet til energieffektivitet. uteluft avkast tilluft Patentert rotordrift Flexit s løsning for drift, styring og overvåkning av varmegjenvinneren er unik og patentbeskyttet. Løsningen gir høy driftssikkerhet og svært lavt energiforbruk sammenlignet med konvensjonell rotordrift. avtrekk 2

3 Funksjonell design Hareide Designmill har bistått i designutviklingen av K2R. Flexit K2R avslører en ny og spennende visuell identitet hvor formspråket er knyttet opp mot forbedret funksjonalitet. Universell utforming har stått sentralt i designutviklingen av den nye plattformen, og i samarbeid med Norsk Designråd er det gjennomført brukertesting for å ivareta funksjonelle og ergonomiske forhold i produktene. Produktet kan tilpasses ulike høyder på overskap. Dekkpaneler i samme farge som aggregatet for å skjule kanalene over kjøkkenskap leveres som tilbehør. Ytre mål på Flexit K2R gjør at det passer inn i kjøkkenmoduler med 60 cm bredde. Det passer til kjøkken med overskap fra 28 cm dybde. Effektiv fjerning av matos og matlukt Produktet har et enkelt og stilrent uttrykk hvor funksjonelle detaljer spiller hovedrollen. Det minimalistiske formspråket gjør at K2R passer inn i alle typer kjøkken, både moderne og tradisjonelle. Under matlaging fanges matos opp i kjøkkenhetten, og matlukt fjernes effektivt. For å unngå tilsmussing av rotoren, går matosen i bypass, utenom rotorgjenvinneren. Kjøkkenhetten leveres med et glasskjørt. Den effektive viften sammen med glasskjørtet sørger ekstra god osoppfanging. Produktet kan monteres uten volumdel. Dette krever egen profillist som må bestilles. Se tilbehør. Kjøkkenhetten er utstyrt med kompaktlysrør som sørger for godt arbeidslys. Flexit K2 finnes i fargene hvit og sølv. Ved matlaging åpnes spjeldet ved å vri bryteren. Når bryteren er i nivå 1, vil spjeldet stå halvt åpent. Bryteren i nivå 2, spjeldet står da helt åpent. Bryteren i nivå 3, aggregatet vil øke luftmengden til hastighet 3 (forsert ventilasjon). Betjeningsbrytere for kjøkkenventilasjon og lys er plassert lett tilgjengelig i front. 3

4 Behovsstyrt ventilasjon riktig luftmengde til rett tid Med behovsstyrt ventilasjon menes muligheten for å regulere ventilasjonen i bygget slik at behovene for beboerne ivaretas på en god måte og at bygget ventileres tilstrekkelig for å unngå mulige skader. Energieffektiv ventilasjon handler i tillegg til høy virkningsgrad og lav SFP, også om å tilføre riktig luftmengder til rett tid. Flexits nye automatikk er utviklet for å forenkle brukergrensesnittet for riktig bruk. I tillegg er det mulig med en rekke styringsmuligheter. Via ur, CO 2, trykk, fukt og tilstedeværelse kan man automatisere ventilasjonen, sikre et godt innemiljø og et lavt energibruk. Dagens forskrifter gir mulighet for å redusere ventilasjonen når boligen ikke er i bruk og automatikken er forberedt for enkelt å klare dette. K2R i leilighetskompleks: C02-føler trådløs forseringsbryter Styrepanel CI60 eller CI 600 (avansert) plassert på egnet sted i boligen for enkel regulering og overvåking av vetilasjonssystemet. Svakstrømsledning med kontakter medfølger. Elektrikerrør (20 mm) trekkes fra bryter til aggregat. Enkel veggboks. Fuktføler (art.nr ) på bad og i våtrom som gir signal til aggregat om luftfuktighetsnivå i rommet. Ventilasjonen reguleres etter behov til maxinnstilling. Føleren har mekanisk regulering og krever styreledning mellom føler og aggregat. Parallellkobles ved flere følere. Kjøkken (åpen løsning) Ildsted Bevegelsesvakt (art.nr ) gir signal til aggregatet om å øke ventilasjon til max-innstilling. Krever 230 volt driftspenning og styreledning mellom føler og aggregat. Parallellkobles ved flere følere. fuktføler (sjakt) Avkast over tak bevegelsesvakt CO 2 -føler (art.nr ) i oppholdsrom som gir signal til aggregat om forurensningsnivå i rommet. Ventilasjonen reguleres etter behov til max-innstilling. Krever 230 volt driftspenning og styreledning mellom føler og aggregat. Parallellkobles ved flere følere. Luftbehandlingsaggregat plasseres i kjøkken. Utstyrt med lavenergivifter, høyeffektiv rotorgjenvinner og finfilter. Styringen regulerer ventilasjonen etter behov. Trådløst bryter (art.nr ) for forsering (max) ventilasjon. Kan plasseres nær bad for god tilgjengelighet. Enkel ettermontering uten å trekke kabel. Inneholder både trådløs sender (batteri) som sitter i bryteren og mottaker som tilkobles aggregatet (kabel medfølger). Det kreves kun en mottaker, selv ved flere brytere. Forklaring til fargekoder i ventilasjonssystemet: Avtrekk. Forurenset luft fjernes fra våtrom, bad og toaletter. Tilluft. Filtrert og temperert luft tilføres soverom og oppholdsrom. Avkastluft. Forurenset luft blåses ut av huset. Uteluft. Ren og frisk luft trekkes inn utenfra. Ildsted krever tilstrekkelig tilførsel av luft for å gi god trekk og hindre røyknedslag. Trådløst bryter (art.nr ) for økt tilluft ved bruk av ildsted. Kan plasseres nær ildsted for god tilgjengelighet. Enkel ettermontering uten å trekke kabel. Se for mer informasjon. 4

5 Styrepaneler - moderne design, enkel betjening og automatisk regulering Med vår styring kan ventilasjonsanlegget styres automatisk eller man kan regulere anlegget direkte. Det kan velges mellom to styrepaneler som begge har et tiltalende design og brukervennlig betjening. Styrepanelene er i hvit eller sort utførelse. Panelet er tiltalende med lett forståelige knapper og varslinger. Flexit CI 600 Styrepanel CI 600 har mange ekstra finesser og styringsmuligheter. I tillegg til standard funksjonene på CI 60 har CI 600: Urfunksjon Høyoppløselig fargedisplay med tekst og symboler. Avtrekksregulering Mulighet for kommunikasjon via modbus. Panelet viser inne- og utetemperatur. Funksjoner og alarmer vises med hjelpe-tekst på displayet. Panelet har fysiske mål som passer til enkel veggboks, og leveres med svakstrømsledning for tilkobling mellom panel og aggregat. Dersom det er ønskelig å regulere ventilasjonen fra flere steder i boligen, kan det benyttes CI 60-panel og/eller trådløs forseringsbryter. Flexit CI 60 Styrepanel CI 60 har alle nødvendige styrefunksjoner. På panelet er det mulighet for innjustering og regulering av hastighet og temperatur. Panelet gir signal ved feil på aggregatet og ved behov for filterbytte. Panelet har fysiske mål som passer til enkel veggboks, og leveres med svakstrømsledning for tilkobling mellom panel og aggregat. Flere paneler kan tilkobles dersom det er ønskelig å regulere ventilasjonen fra flere steder i boligen. CI 600: Panelet viser: - Tid og dato - Utetemperatur - Romtemperatur - Aktuell hastighet på ventilasjonsanlegget - Tilleggsvarme aktivert/ deaktivert - Dag-/Ukeur aktivt CI 60: Innregulering av luftbehandlingsaggregatet gjøres på styrepanelet. Bildet viser styrepanelet i åpen stilling. 5

6 Produktbeskrivelse (Vist som venstremodell. Høyremodell er speilvendt.) Uteluft Tilluft Avtrekk Avkast Flexit K2R har roterende varmegjenvinner og integrert kjøkkenhette. Produktet plasseres på kjøkken over komfyr, og passer til både nye og eksisterende leiligheter, hybelleiligheter, rekkehus og mindre eneboliger. Aggregatet leveres med EC-vifter. Aggregatet har to F7 kompaktfilter I den ene halvdelen av rotoren passerer den kalde uteluften og i den andre halvdelen passerer den varme avtrekksluften. Ved dette prinsippet vil en stor del av varmen i avtrekksluften bli overført til tilluften K2 er bygd opp med trykkende vifte på tilluften og sugende vifte på avtrekk, slik at luktoverføring unngås. Både avtrekk og tilluft er filtrert slik at forurensning ikke kommer i kontakt med rotormaterialet. Fuktigheten i avtrekksluften følger luften ut i avkastkanalen og ut av huset. Rotorteknologien krever ikke kondensavløp. Dette gir enklere installasjon. 9 Oversiktsbilde (rotorveksler) 1 (FI2) Avtrekksfilter F 7 2 (FI1) Tiluftfilter F 7 3 (EB1) Ettervarmeelement 4 (F10-20) Overhetingstermostat ettervarme (Reset) 5 (M1) Tilluftsvifte 6 (M2) Avtrekksvifte 7 (HR-R) Rotorvarmeveksler 8 (M4) Rotormotor 9 Styringssentral 10 Kjøkkenhette 11 Spjeldregulering Aggregatet har elektronisk styring som automatisk kobler gjenvinnerfunksjonen av/på i forhold til utetemperatur. Ved ekstra lav utetemperatur vil et ettervarmeelement sørge for at tilluften holder ønsket temperatur. Når det ikke er behov for gjenvinning (f.eks. sommertid), vil rotoren stanse. Flexit K2R er utstyrt med elektronisk automatikk som styres fra separat styringspanel, CI 60 eller CI 600. Det er enkel innregulering av hastighetene. Rengjøring og filterskift Regelmessig filterskift og rengjøring av viftene sikrer at luftbehandlingsaggregatet fungerer optimalt. Fettfilteret i stål må rengjøres jevnlig og kan rengjøres i oppvaskvaskmaskin. Luftbehandlingsaggregatet har to filter som filtrerer vekk utendørs forurensinger og som beskytter rotoren for smuss. Filter må skiftes etter behov, en til to ganger pr år, og filterskifte gjøres enkelt ved å åpne fronten og bytte til nye filter. Flexit K2R sett fra undersiden. Fettfilter og glass for kompaktlysrør løsnes enkelt. Med Flexit filterabonnement sendes filter direkte til ønsket adresse. Les mer om filterabonnement på Filter til luftbehandlingsaggregatet sitter lett tilgjengelig og byttes enkelt. 6

7 Flexit K2R Art.nr. Type EC-vifter (lavenergivifter) K2 RER W høyremodell, hvit K2 RER S høyremodell, sølv K2 REL W venstremodell, hvit K2 REL S venstremodell, sølv Styrepaneler CI 600 CI 60 Art.nr. Type CI 600 Styrepanel, hvit med urfunksjon CI 600 Styrepanel, svart med urfunksjon CI 60 Styrepanel, hvit CI 60 Styrepanel, svart Styrepanel tilkommer og type CI600 eller CI60 må angis ved bestilling. Om man ønsker å styre aggregatet fra flere steder, bestilles ekstra styrepanel. Tilbehør Art.nr. Type Filtersett komplett Fettfilter Fuktføler/sensor for rom CO 2 -føler Brann-/røykdetektor SP 450 Bevegelsevakt Forseringsbryter, trådløs Forseringsbryter, ekstra Signalforsterker Temperaturføler, NTC Modbusadapter CI Tettemansjett Ø Tettemansjett Ø Kombiboks V13 2x125mm, svart Kombiboks V13 2x125mm, hvit Kombiboks V13 2x160mm, svart Kombiboks V13 2x160mm, hvit Spjeld for grunnventilasjon via kjøkkenhette Kjøkkenhette uten volumdel Profillist uten glass, hvit Filtersett (F7) på avtrekk og tilluft Fuktføler/ sensor Brann-/ røykdetektor Spjeld Forseringsbryter, trådløs Temperaturføler Tettemansjett Fettfilter CO 2 -føler Bevegelsesvakt Signalforsterker Forseringsbryter, ekstra Modbusadapter Kombiboks Profillist uten glass, sølv Profillist Kanaldeksel For kanalføring som går rett opp. Dekker høyde mm Kanaldeksel tett side, hvit Kanaldeksel tett side, sølv For kanalføring som går til siden. Dekker høyde mm Kanaldeksel åpen side, hvit Kanaldeksel åpen side, sølv 7 Kanaldeksel med tett side Kanaldeksel med åpen side

8 Tekniske data K2 R Merkespenning 230 V/50 Hz Sikringsstørrelse 10 A Merkestrøm total 3,9 A Merkeeffekt total 870 W Merkeeffekt el-batterier 700 W Effekt vifter 2 x 74 W Merkeeffekt rotormotor 3 W Viftetype F-hjul Viftemotorstyring 0-10 V Viftehastighet-turtall, maks o/min Automatikk standard CS 60 Osoppfang 75% ved 140 m 3 /h Filtertype (tilluft/avtrekk) F7/F7 Filtermål tilluft (bxhxd) 130x335x50 mm Filtermål avtrekk (bxhxd) 130x335x50 mm Vekt 56 kg Kanaltilkobling Ø 125 mm (muffe) Høyde (uten glasskjerm og stusser) * 700 mm Bredde 598 mm Dybde (målt inklusiv glasskjerm) * 510 mm Belysning kompaktlysrør 11 W/G23 * Se målskisse neste side. Symbolbruk Disse produktene har en rekke symboler som brukes til merking av selve produktet og i installasjonsog brukerdokumentasjon. TILLUFT AVKAST AVTREKK UTELUFT EKSEMPEL PÅ NIPPELPLASSERING (vist som høyremodell) Temperaturvirkningsgrad (ihht EN 308) % [l/s] [m 3 /h] 8

9 Systemskisse Uteluft Tilluft Avtrekk Avkast Systemskisse (elektrisk batteri) B1 B1 EB1 Temperaturføler, tilluft Ettervarmeelement F10 Overhetingstermostat, manuell reset FI1 EB1 F10 FI2 F20 FI1 Overhetingstermostat, automatisk reset Tilluftsfilter F20 FI2 Avtrekksfilter M1 Tilluftvifte HR-R M4 M2 Avtrekksvifte HR-R Rotorvarmeveksler M1 M2 M4 K Rotormotor Kjøkkenhette DA4 Spjeld DA4 K Målskisse (Vist som venstremodell) (Vist som høyremodell)

10 Kapasitetsdiagram, lyddata, spesifikasjoner - K2R Tilluftside (med F7 filter) Luftmengde [l/s] Gule felt: SFP < 1,0 pr. vifte Anleggsmotstand [Pa] % 80% 100% Effektforbruk [W] % 40% 80% 60% 40% 65dB(A) 60dB(A) 55dB(A) 70dB(A) Luftmengde [m³/h] Luftmengde [l/s] Avtrekkside (med F7 filter) Gule felt: SFP < 1,0 pr. vifte Anleggsmotstand [Pa] % 80% 60% 40% 60% 80% 100% 60dB(A) 40% 55dB(A) 50dB(A) 45dB(A) 63dB(A) Effektforbruk [W] Luftmengde [m³/h] Korreksjonsfaktor for Lw Hz LwA Tilluft Avtrekk Avstrålt ,5 Lyddata er angitt ved lydeffektnivå LwA i kapasitetsdiagrammene og korrigeres med tabellen nedenfor for de ulike oktavbånd. Avstrålt støy gir Lw i de ulike oktavbåndene og LwA tot. Avstrålt støy regnes ut ved å ta støyverdi fra tilluftstabell og trekke fra totalverdi fra korreksjonsfaktortabell. 10

11 EE-produkter (elektriske og elektroniske produkter). EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall, men ved kassering innleveres forhandler eller anvist plass på stedlig deponi/mottak. Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå. 11

12 Spesialist på ren og frisk luft Flexit er leverandør av ren og frisk luft løsninger for et sunt innemiljø. Flexit er markedsleder innenfor sentralstøvsuger og boligventilasjon og har levert ren og frisk luft til boliger i Norge siden Flexit er et norskeid firma. Alle produkter er utviklet og testet spesielt for nordisk klima. Det gir trygghet for deg! Luftbehandlingsaggregater i ypperste klasse energieffektiv ventilasjon for et sunt innemiljø Flexits luftbehandlingsaggregater tilfredsstiller forskriftskravene i TEK 10 og mere til. Aggregatene klarer til og med de høye kravene i passivhusstandarden. Høy energieffektivitet, lavt lydnivå, brukervennlighet og kvalitet kjennetegner hele serien. Alle modellene er utstyrt med høyeffektive roterende gjenvinnere og har lavenergivifter. Sammen med styringen setter aggregatserien standarden for boligventilasjon. Flexit K2R Kombinert luftbehandlingsaggregat og integrert kjøkkenhette. Spesielt tilpasset leiligheter. Aggregatet er svært stillegående. Flexit UNI 2 Luftbehandlingsaggregat tilpasset leiligheter, småhus, eneboliger og passivhus. Flexit UNI 3 Luftbehandlingsaggregat tilpasset småhus, eneboliger, mindre kontorbygg og passivhus. Flexit UNI 4 Luftbehandlingsaggregat tilpasset større boliger, mindre kontorbygg og passivhus. SINTEF har i samarbeid med Flexit utviklet optimale teknologiske løsninger for nordisk klima med fokus på energieffektivitet og godt innemiljø. Norsk Designråd har sammen med Flexit gjennomført brukerundersøkelser for å sikre optimal brukervennlighet. Hareide Designmill har bistått Flexit i designutviklingen. Art.nr /2015 Tlf