Luftbehandlingsaggregat og styring. Det nye luftbehandlingsaggregatet UNI 3 reduserer varmekostnader, sparer byggekostnader og løser problemhus.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Luftbehandlingsaggregat og styring. Det nye luftbehandlingsaggregatet UNI 3 reduserer varmekostnader, sparer byggekostnader og løser problemhus."

Transkript

1 Markedets beste produkt? Flexit NYHET SPIRIT UNI 3 Luftbehandlingsaggregat og styring Det nye luftbehandlingsaggregatet UNI 3 reduserer varmekostnader, sparer byggekostnader og løser problemhus. UNI 3 gir et svært godt inneklima og tilfredsstiller passivhusstandarden. SPIRIT - en helt ny generasjon luftbehandlingsaggregater

2 Energieffektiv Flexit SPIRIT UNI 3 med ny styring Flexit UNI 3 er et aggregat i Flexit SPIRIT-serien. Aggregatet har en kapasitet på ca 400 m 3 /h og passer godt til småhus og eneboliger. UNI 3 bygger på det beste i tidligere Flexit-aggregater, men har også en rekke nyheter. Energieffektivitet, lavt lydnivå, enkel betjening og design er satt i høysetet. Styringen og styrepanelene CI 60 og CI 600 er også helt nyutviklet, og det er lagt vekt på moderne design, enkel betjening og styring av ventilasjon etter behov. Flexit UNI 3 og styrepanelene CI 60 og CI 600 Spar byggekostnader! UNI 3 har svært høy virkningsgrad og lav SFP-verdi *). Dette muliggjør omfordeling innenfor energirammen. Som eksempel er det mulig å redusere isolasjonstykkelse eller velge vinduer med en høyere U-verdi. Man kan redusere den totale kostnaden for bygget ved å velge UNI 3. Kan løse problemhus De gode energiverdiene for UNI 3 kan løse enkelte problemhus. I hus med ekstra store vinduer eller andre bygningstekniske utfordringer i forhold til energikravene, kan man ved å bruke UNI 3 fortsatt holde seg innenfor den totale energirammen og få bygget godkjent. Tilfredsstiller til og med kravene til Passivhus UNI 3 er selvfølgelig utviklet for å klare kravene i dagens forskrift. I tillegg klarer UNI 3 kravene i Passivhusstandarden. Passivhusstandarden stiller minimumskrav til temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner høyere enn 80 %, nominelt 82 % eller høyere, og spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP) lavere enn 1,5. Ved å tilfredsstille disse kravene vil huseiere få et svært energieffektivt ventilasjonsanlegg som allerede nå møter fremtidens krav. *) SFP-verdien (Specific Fan Power - kw/m 3 /s) uttrykker energibehovet til viftene i aggregatet for å transportere luft. 2

3 ventilasjon Høy ytelse på alle viktige områder I forskriftene stilles det krav til virkningsgrad og SFP-verdi for å begrense energibruk i bygg. UNI 3 har høy ytelse på alle viktige områder, og er optimalisert for å levere ren og frisk luft med høy varmegjenvinning og lavt energibruk samtidig som aggregatet er stillegående. Lav SFP En god SFP-verdi er ikke bare en effektiv motor, men krever også et effektivt viftehjul og en optimal innbygging i viftehus og aggregat. Summen gir et lavt energibruk og dermed en lav SFP. Flexit har benyttet ny teknologi på både viftehjul, rotormotor og hus/ innbygging som gir det optimale resultatet og overlegne SFP-verdier. (SFP-verdi under 1,5) Høy virkningsgrad - lavt trykkfall UNI 3 er optimalisert for energisparing. Rotorløsningen har geometri og strømningsforhold for høyest mulig virkningsgrad og lavest mulig trykkfall som igjen gir bedre SFP. Virkningsgrad godt over 80% gir gode muligheter for omfordelinger ved energiberegninger. Rotormotoren har lavt energiforbruk. Patentsøkt rotordrift Stillegående Lydsvake vifter, optimal design av luftstrømmene innvendig i aggregatet og god lyddemping sørger for at aggregatet er svært stillegående. Dette gir lav avstrålt støy til rommet der aggregatet er plassert og lav lyd til sove- og oppholdsrom. Opphengsskinne med demping reduserer strukturstøy til vegg. Summen av alle disse faktorene gjør at støynivåene fint kommer under kravene. Ren og frisk luft Finfilter på både inntaksluft og avtrekksluft fjerner forurensninger i uteluften og beskytter rotoren for forurensninger. Egne filterkassetter gjør filterbytte enkelt. Effektiv og driftssikker også i kulde Rotorteknoloigien gir høy virkningsgrad også i kulde som igjen gir en høy årsvirkningsgrad. UNI 3 er godt isolert og er i streng kulde i SINTEF kuldelaboratorium. Behovsstyrt ventilasjon: Energieffektiv ventilasjon handler i tillegg til høy virkningsgrad og lav SFP, også om å tilføre riktige luftmengder til rett tid. En rekke styringsmuligheter gjør det mulig å automatisere ventilasjonen, og dermed sikre et godt innemiljø og lavt energibruk. UNI 3 kan også ta kjøkkenventilasjon inn i avkastkanal - eller øke friskluftstilførselen når en separat kjøkkenhette med motor benyttes. Frisklufttilførselen kan også økes når ildsted benyttes. Dette bidrar til balansert ventilasjon, noe som er nødvendig i dagens tette hus for at både kjøkkenavtrekk og trekk fra ildsted skal fungere som forutsatt. 3

4 Flexit UNI 3 - brukervennlighet og kvalitet satt i Balansert ventilasjon har blitt standard i nye boliger. Det stiller krav til at installasjonen kan gjøres så enkelt og trygt som m stiller strenge krav til drift og funksjon i kulde. UNI 3 er utviklet for å tilfredsstille alle disse kravene slik at beboerne sikres re Enkel montering Opphengsskinne for veggmontering med gummidemping som reduserer strukturstøy til vegg. Sideveis montering Aggregatet kan monteres sideveis. Døren åpnes da med sideveis hengsling. Smart åpningsmekanisme Døren har en smart lukkemekanisme. Med et håndgrep åpnes og lukkes døren. Dørhengslingen i nedkant av aggregatet gjør det enkelt å svinge ut og ta av døren ved behov. Sikring mot kondens For å unngå kondensdannelse er det spesielt viktig at uteluftkanalen og avkastkanalen får isolasjon og plaststrømpe helt ned til aggregatet. Kanalisolasjon føres helt ned til isoporen rundt nippelen og festes med egen strips som medfølger. 4

5 høysetet ulig. Nye brukere stiller krav til at produktene er enkle å betjene. Kaldt norsk klima n og frisk luft på en energieffektiv måte hele året. Enkelt filterbytte Aggregatet har filter med høy filtergrad på tilluft og avtrekk for at luften som kommer inn i bygget skal være ren. F7-filtrene sørger også for at aggregatet holder seg rent. Regelmessig filterskift og rengjøring av viftene er nødvendig og sikrer at luftbehandlingsaggregatet fungerer optimalt. Rengjøring gjøres enkelt ved å følge beskrivelsen i brukermanualen. Filter skiftes etter behov, en til to ganger pr år. Med Flexit filterabonnement sendes filter av riktig kvalitet direkte til ønsket adresse. Les mer om filterabonnement på Tilkoblingsmuligheter Flexit UNI 3 er et universelt og fleksibelt aggregat med flere tilkoblingsmuligheter for kanaler. Aggregatet kan monteres på vegg eller gulv horisontalt eller sideveis. Det kan plasseres i kald sone, for eksempel på loft. Egen kjøkkenhette kan tilkobles. Fleksibel kanaltilkobling Kanaltilkoblinger for uteluft og avtrekk kan om ønskelig flyttes til bunnen av aggregatet ved å bytte om nipler og blendelokk mm 100mm 5

6 Behovsstyrt ventilasjon riktig luftme Energieffektiv ventilasjon handler i tillegg til høy virkningsgrad og lav SFP, også om å tilføre riktig luftmengder til rett tid. Fle styringsmuligheter via ur, CO2, trykk, fukt og tilstedeværelse for å kunne automatisere ventilasjonen, sikre et godt innemiljø ken er forberedt for enkelt å klare dette. UNI 3 kan også ta kjøkkenventilasjon inn i avkastkanal - eller øke friskluftstilførsele tette hus for at kjøkkenavtrekket skal fungere som forutsatt. Forklaring til fargekoder i ventilasjonssystemet: Avtrekk. Forurenset luft fjernes fra våtrom, bad og toaletter. Tilluft. Filtrert og temperert luft tilføres soverom og oppholdsrom Avkastluft. Forurenset luft blåses ut av huset Uteluft. Ren og frisk luft trekkes inn utenfra. CO2-føler (art.nr ) i oppholdsrom som gir signal til aggregat om forurensningsnivå i rommet. Ventilasjonen reguleres etter behov. Fuktføler (art.nr )på bad og i våtrom som gir signal til aggregat om luftfuktighetsnivå i rommet. Ventilasjonen reguleres etter behov. Behovsstyrt ventilasjon - riktig luftmengde til rett tid Med behovsstyrt ventilasjon menes muligheten for å regulere ventilasjonen i bygget slik at behovene for beboerne ivaretas på en god måte og at bygget ventileres tilstrekkelig for å unngå mulige skader. Trådløst styrepanel (art.nr ) for forsering (økt) ventilasjon. Kan plasseres nær bad for god tilgjengelighet. Enkel ettermontering uten å trekke kabel. Luftbehandlingsaggregat UNI 3 plassert i egnet rom. Utstyrt med lavenergivifter, høyeffektiv rotorgjenvinner og fin-filter. Styringen regulerer ventilasjonen etter behov. 6

7 ngde til rett tid xits nye automatikk er utviklet for å forenkle brukergrensesnittet for riktig bruk. I tillegg er det mulig med en rekke og lavt energibruk. Dagens forskrifter gir mulighet for å redusere ventilasjonen når boligen ikke er i bruk og automatikn når en separat kjøkkenhette med motor benyttes. Dette bidra til balansert ventilasjon, noe som er nødvendig i dagens Styrepanel CI60 (art. nr ) (standard) eller CI 600 (art.nr ) (avansert) plassert på egnet sted i boligen for enkel regulering og overvåking av ventilasjonssystemet. Ildsted Bevegelsesvakt (art. nr ) i oppholdsrom gir signal til aggregatet om å øke ventilasjon til normalinnstilling. Ildsted Ildsted krever tilstrekkelig tilførsel av luft for å gi god trekk og hindre røyknedslag. Trådløst styrepanel (art.nr ) for økt tilluft ved bruk av ildsted. Kan plasseres nær ildsted for god tilgjengelighet. Enkel ettermontering uten å trekke kabel. Kjøkkenventilasjon to alternative løsninger 1. Aggregat tilkoblet ekstern kjøkkenhette. Under matlaging føres avtrekksluften fra kjøkkenhetten i bypass utenom rotorveksleren. Egen kanaltilkobling for kjøkkenhette er standard på aggregatet. 2. Kjøkkenventilator med direkte avkast ut av boligen. Trådløs trykkføler (art. nr ) kan plasseres i avkast fra kjøkkenhette. Ved trykkendring når spjeldet reguleres, gir trykkføleren signal til aggregatet om å regulere tilluften. 7

8 Styrepaneler Moderne design, enkel betjening og automatisk regulering Med vår nye styring kan ventilasjonsanlegget styres automatisk eller man kan direkte regulere anlegget. Det kan velges mellom to nye st inger, behov for service og alarmer. Styrepanelene er utført i sort plast i pianolakk finish. Panelet er tiltalende med lett forståelige knappe Flexit CI 60 Styrepanel CI 60 har alle nødvendige styrefunksjoner. På panelet er det mulighet for innjustering og regulering av hastighet og temperatur. Panelet gir signal ved feil på aggregatet og ved behov for filterbytte. Panelet har fysiske mål som passer til enkel veggboks, og leveres med svakstrømsledning for tilkobling mellom panel og aggregat. Flere paneler kan tilkobles dersom det er ønskelig å regulere ventilasjonen fra flere steder i boligen. Innregulering av luftbehandlingsaggregatet gjøres på styrepanelet. Bildet viser styrepanelet i åpen stilling. 8

9 yrepaneler. De nye panelene har et tiltalende design med brukervennlig betjening og lysknapper og varsling som tydelig viser innstillr og varslinger. Flexit CI 600 Flexit CI 600 har mange ekstra finesser og styringsmuligheter. I tillegg til standard funksjonene på CI 60 har CI 600: Urfunksjon Høyoppløselig fargedisplay med tekst og symboler. Kjølestyring Avtrekksregulering Mulighet for kommunikasjon via modbus. Panelet viser inne- og utetemperatur. Funksjoner og alarmer vises med hjelpetekst på displayet. Panelet har fysiske mål som passer til enkel veggboks, og leveres med svakstrømsledning for tilkobling mellom panel og aggregat. Dersom det er ønskelig å regulere ventilasjonen fra flere steder i boligen, kan det benyttes CI 60-panel og trådløs forseringsbryter. Panelet viser: Tid og dato Utetemperatur Romtemperatur Aktuell hastighet på ventilasjonsanlegget Tilleggsvarme aktivert/ deaktivert Dag-/Ukeur aktivt 9

10 Ekstern tilkobling av kjøkkenhette Aggregatet UNI 3 kan tilkobles ekstern kjøkkenhette. En egen kanaltilkobling som er standard på aggregatet tas i bruk til den eksterne kjøkkenhetten. Under matlaging føres avtrekksluften fra kjøkkenhetten utenom rotorveksleren. Kjøkkenhetten leveres separat og monteres på stedet. Det kan velges mellom designhetter, Slim-line modeller, innbyggingshetter og ventilatorskapmodeller. Fettfilteret i kjøkkenhetten fanger opp fett og matos fra matlagingen. Fettfilteret må rengjøres jevnlig og kan rengjøres i oppvaskvaskmaskin. Vision-E/F Brasserie-E, hvit Elegant-E/F Brasserie-E, stål Kjøkkenhetter for ekstern tilkobling Bistro-E Fondue-E Art.nr Modell Vision-E/F, 60cm Vision-E/F, 90 cm Elegant-E/F, 60 cm stål Elegant-E/F, 60 cm sort Elegant-E/F, 60 cm hvit Brasserie-E, hvit Brasserie-E, stål Bistro-E Fondue-E 10

11 Feil b Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 3 er et luftbehandlingsaggregat med høyeffektiv roterende varmegjenvinner. Produktet plasseres på teknisk rom, bod eller i andre egnede rom. UNI 3 kan monteres stående, liggende eller sideveis og kan tilkobles kjøkkenhette. Passer til både nye og eksisterende boliger og mindre kontorbygg. Aggregatet leveres med EC-vifter og er utstyrt med to F7 kompaktfilter. UNI 3 styres via styrepanelene CI 60 eller CI Oversiktsbilde (elektrisk batteri) (vist som venstremodell) 1 (FI2) Avtrekksfilter F 7 2 (FI1) Tilluftfilter F 7 3 (EB1) Ettervarmeelement 4 (F10) Overopphetingstermostat ettervarme (Reset) 5 (F20) Overopphetingstermostat ettervarme (Automatisk Reset) 6 (M1) Tilluftsvifte 7 (M2) Avtrekksvifte 8 (HR-R) Rotorvarmeveksler 9 (M4) Rotormotor 10 Styringssentral 11 Kjøkkenhette 12 Temperaturføler, tilluft 13 Temperaturføler, uteluft 11

12 Flexit SPIRIT UNI 3 Art.nr. Type UNI 3 RER EC høyremodell, EC-vifte UNI 3 REL EC venstremodell, EC-vifte UNI 3 R R EC høyremodell, EC-vifte UNI 3 R L EC venstremodell, EC-vifte Styrepaneler Art.nr. Type CI 60 Styrepanel CI 600 Styrepanel, med urfunksjon Tilbehør Art.nr. Type Filtersett komplett Kompaktfilter F7, Hybrid (kullbelagt) Filtersett Styrepanel CI CI 60 Styrepanel CI 600 Styrepanel, med urfunksjon Forseringsbryter, trådløs Forseringsbryter, trådløs Styrepanel CI SP 450 Bevegelsevakt Trykkvakt for kjøkkenkanal, trådløs Temperaturføler, avtrekk Fuktføler/sensor for rom CO2-føler Brann/røykdetektor Bevegelsesvakt CO2-føler Temperaturføler Fuktføler/sensor Elbatteri komplett UNI Vannbatteri komplett Lav Vannbatteri komplett Høy Motor shuntventil, 230V Lukkespjeld m/fjær Ø Lukkespjeld m/fjær Ø Shuntventil, KVS 0,25 2-veis Shuntventil, KVS 0,4 2-veis Shuntventil, KVS 0,25 3-veis Shuntventil, KVS 0,4 3-veis El-batteri (komplett) Vannbatteri Lukkespjeld Brann/ røykdetektor Motor shuntventil Shuntventiler Kanaldeksel UNI Tettemansjett Ø Tettemansjett Ø Dempeføtter for gulvmontering (4 stk.) Kombiboks 2x160mm, svart Kombiboks 2x160mm, hvit Kombiboks 2x200mm, svart Kombiboks 2x200mm, hvit Kanaldeksel Tettemansjetter Dempeføtter Kombiboks

13 Tekniske data UNI 3 RE UNI 3 R Merkespenning 230v 50 Hz 230v 50 Hz Sikringsstørrelse 10 A 10 A Merkestrøm total 6,16 A 1,4 A Merkeeffekt total 1416 W 216 W Merkeeffekt elbatteri 1200 W Merkeeffekt vifter 2 x 106 W 2 x 106 W Viftetype B-hjul B-hjul Viftemotorstyring 0-10V 0-10V Viftehastighet, max turtall 2 500rpm 2 500rpm Automatikk standard CU60 CU60 Filtertype (TIL/FRA) F7 F7 Filtermål (BxHxD) 419x192x31 mm 419x192x31 mm Vekt 67 kg 67 kg Kanaltilkobling Ø 160 mm * Ø 160 mm * Høyde 700 mm 700 mm Bredde 720 mm 720 mm Kitchen air Dybde Kitchen air Kitchen air 520 mm 520 mm Symbolbruk Disse produktene har en rekke symboler som brukes til merking av selve produktet og i installasjons og brukerdokumentasjon. Kitchen air TILLUFT AVKAST AVTREKK UTELUFT * Kjøkkentilkobling Ø125mm Målskisse Venstremodell, bunn Høyremodell, bunn 720mm 700mm 484mm 604mm 520mm 360mm 116mm 520mm 120mm 190mm 360mm Kitchen air Kitchen air Ø=125mm Ø=160mm Venstremodell, bunn Høyremodell, topp 13

14 Systemskisser Avkast Uteluft Tilluft Avtrekk Avkast Uteluft Tilluft Avtrekk B1 B4 B1 B4 M2 FI1 EB1 F20 FI2 M2 FI1 M1 FI2 F10 M1 HR-R HR-R K M4 K M4 Systemskisse (elektrisk batteri) (vist som venstremodell) B1 Temperaturføler, tilluft B4 Temperaturføler, uteluft EB1 Ettervarmeelement F10 Overhetingstermostat, manuell reset F20 Overhetingstermostat, automatisk reset FI1 Tilluftsfilter FI2 Avtrekksfilter M1 Tilluftvifte M2 Avtrekksvifte HR-R Rotorvarmeveksler M4 Rotormotor K Kjøkkenhette Systemskisse (uten ettervarme) (vist som venstremodell) B1 Temperaturføler, tilluft B4 Temperaturføler, uteluft FI1 Tilluftsfilter FI2 Avtrekksfilter M1 Tilluftvifte M2 Avtrekksvifte HR-R Rotorvarmeveksler M4 Rotormotor K Kjøkkenhette Temperaturvirkningsgrad (ihht EN 308) % [m³/h] På kan du laste ned FlexitCalculation. Dette er et beregningsprogram for ventilasjonsaggregater som gjør det enkelt å finne det aggregatet som passer best. Her finnes målskisser og 3Dmodeller av aggregatene samt alle tekniske verdier på produktene. Det kan tas ut filer for bruk i andre programmer, f.eks. MagiCad. 14

15 Kapasitetsdiagram, lyddata, spesifikasjoner - UNI % 100 Tilluftsside V 0 80% Luftmengde [l/s] Gule felt: SFP < 1,0 pr. vifte V 60% 100% 80dB (A) Anleggsmotstand [Pa] 6V % 75dB (A) 4V 80% 70dB (A) 10V 65dB (A) dB (A) V 80dB (A) 60% [Pa] 6V % 4V 70dB (A) 75dB (A) 0 65dB (A) 60dB (A) Effektforbruk [W] Luftmengde [m³/h] [Pa] Avtrekksside Luftmengde [l/s] Gule felt: SFP < 1,0 pr. vifte % Anleggsmotstand [Pa] V 8V 20 80% % 60% dB (A) Effektforbruk [W] 6V % 80% dB (A) 4V 10V 60dB (A) dB (A) 55dB (A) V 60% Luftmengde [m³/h] dB (A) [Pa] 6V % 20 65dB (A) Korreksjonsfaktor 4Vfor Lw 60dB (A) Lyddata er angitt ved lydeffektnivå LwA i Hz LwA 50dB (A) 55dB (A) kapasitetsdiagrammene og korrigeres med tabellen Tilluft nedenfor for de 0ulike oktav-bånd. Avstrålt støy gir Lw i Avtrekk de 400 ulike oktavbåndene og LwA tot. Avstrålt støy regnes ut ved å ta støyverdi fra tilluftstabell og trekke fra Avstrålt ,6 totalverdi fra korreksjonsfaktortabell [Pa] 15

16 Flexit et trygt valg! Flexit er spesialist på boligventilasjon og leverer ren og frisk luft løsninger for et sunt innemiljø. Flexit er markedsleder innenfor boligventilasjon og har levert ventilasjonsløsninger til boliger i Norge i 35 år. Flexit er en norsk bedrift. Alle produkter utvikles spesielt for norsk klima. Produktene testes og dokumenteres i hht gjeldende standarder. Dette gir trygghet! SPIRIT-serien en ny generasjon luftbehandlingsaggregater fra Flexit Flexits nye SPIRIT-serie er en helt ny generasjon luftbehandlingsaggregater. Skjerpede energikrav i forskriftene sammen med den nye passivhusstandarden stiller krav til effektive luftbehandlingsaggregater, og SPIRIT- serien er utviklet for å klare disse kravene. Høye målsettinger til energieffektivitet, lavt lydnivå, brukervennlighet og kvalitet kjennetegner hele serien, og nye modeller vil bli introdusert i fremtiden. Alle modellene er utstyrt med høyeffektive roterende gjenvinnere og har lavenergivifter. Sammen med den nye styringen gjør dette at SPIRIT-serien setter en ny standard for boligventilasjon. NYHET! KOMMER! Flexit K2R ble lansert i Det er kombinert luftbehandlingsaggregat med integrert kjøkkenhette, spesielt tilpasset leiligheter. Utstyrt med høyeffektiv roterende gjenvinner og lavenergivifter. Aggregatet er svært stillegående. Flexit UNI 3 Luftbehandlingsaggregat med kapasitet ca 400m 3 /h. Utstyrt med høyeffektiv roterende gjenvinner, lavenergivifter og ny styring. Tilpasset småhus, eneboliger, mindre kontorbygg og passivhus. Flexit UNI 4 Nytt luftbehandlingsaggregat med større kapasitet enn UNI 3. Utstyrt med høyeffektiv roterende gjenvinner, lavenergivifter og ny styring. Tilpasset småhus, eneboliger, mindre kontorbygg og passivhus. SINTEF har i samarbeid med Flexit utviklet optimale teknologiske løsninger med fokus på energieffektivitet og godt innemiljø. Norsk Designråd har sammen med Flexit gjennomført brukerundersøkelser for å sikre optimal brukervennlighet. Hareide Designmill har bistått Flexit i designutviklingen. EE-produkter (elektriske og elektroniske produkter) Flexit oppfyller sine forpliktelser i henhold til Avfallsforskriften/ EE-forskriften ved å være medlem av følgende returselskap: Renas as for næringselektro (eks. avtrekksvifter, ventilasjonsaggregater). El-retur AS for hvitevareelektro (eks. baderomsvifter, kjøkkenventilatorer) EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall, men ved kassering innleveres forhandler eller anvist plass på stedlig deponi/mottak. EE-produkter er (fra 2005) merket med en overkrysset søppeldunk og inngår i et system for retur og gjenvinning og tas i mot vederlagsfritt. Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå. Art.nr /2010 Tlf Fax

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med kjøkkenhette

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med kjøkkenhette Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med kjøkkenhette PATENTERT Et av markedets mest stillegående Moderne design Energieffektiv klarer kravene i TEK 10 Plassering i kjøkken Gir et optimalt inneklima FOR

Detaljer

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Energieffektivt Ny automatikk Mulighet for oppkobling mot SD-anlegg Enkel innregulering Plasseringsvennlig Brukervennlig F O R E T S U N T

Detaljer

110674N-08 2015-02. Spirit UNI 4. Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110674N-08 2015-02. Spirit UNI 4. Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110674N-08 2015-02 Spirit UNI 4 Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Planlegging og forberedende arbeid 4 1.1 Snekker / montør 4 1.2 Rørlegger (om anlegget har vannbatteri)

Detaljer

Boligventilasjon: Fra et produkt for spesielt interesserte. - til noe alle må ha. - også de som ikke vil

Boligventilasjon: Fra et produkt for spesielt interesserte. - til noe alle må ha. - også de som ikke vil Rev 4.1.12 Boligventilasjon: Fra et produkt for spesielt interesserte. - til noe alle må ha. - også de som ikke vil 2 Flexit Hovedkontor på Ørje i Østfold, 9 mil syd-øst for Oslo, 6 km fra svenskegrensen.

Detaljer

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Marin A/S Puddefjorden BL Leilighetsprosjekt 2007 Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Leverandør: Fredlundvegen 46 5073 BERGEN Tlf: 55 54 69 00 Faks: 55 54 69 01 e-post: post@hordavent.no Web: hordavent.no

Detaljer

Flexit kjøkkenventilasjon

Flexit kjøkkenventilasjon Flexit kjøkkenventilasjon Kjøkkenventilatorer med motor Kjøkkenhetter for eksterne avtrekksvifter Kjøkkenhetter for fellesanlegg Kjøkkenhetter for tilkobling til luftbehandlingsaggregater FOR ET SUNT INNEMILJØ

Detaljer

Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W Albatros L20 Kryss 230 V: Art. nr. 14610 Albatros L20 Kryss V: Art. nr. 14611 Albatros L20 Kryss

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

DOMEKT. Luftbehandlingsaggregater

DOMEKT. Luftbehandlingsaggregater Luftbehandlingsaggregater OMEKT Luftbehandlingsaggregater OMEKT 1 KOMFOVENT OMEKT luftbehandlingsaggregat Komfovent luftbehandlingsaggregat er laget for å skape godt inneklima og sikre effektiv energisparing.

Detaljer

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110737N-05 2013-07 Spirit UNI 3 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554. Villavent -anlegg. Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold

21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554. Villavent -anlegg. Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold 21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554 Villavent -anlegg Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold Innholdsfortegnelse side Introduksjon... 3 Generelt... 3 Energieffektivitet... 3 Montasje... 5 Plassering/adkomst

Detaljer

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Baderomsvifter Kanalvifter Varmeflyttere FOR ET SUNT INNEMILJØ Moderne og effektive baderomsvifter Flexit baderomsvifter - fjerner fukt og dårlig

Detaljer

Flexit. sentralstøvsuger. Monteres enkelt i nye og i eksisterende boliger. Gir renere luft og renere gulv. Blåser det skadelige finstøvet ut av huset

Flexit. sentralstøvsuger. Monteres enkelt i nye og i eksisterende boliger. Gir renere luft og renere gulv. Blåser det skadelige finstøvet ut av huset Flexit NY MODELL m/radiofjernstyring! sentralstøvsuger Monteres enkelt i nye og i eksisterende boliger Gir renere luft og renere gulv Blåser det skadelige finstøvet ut av huset F O R E T S U N T I N N

Detaljer

Liggende ventilasjonsaggregater

Liggende ventilasjonsaggregater VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983-1 400 m³/h Liggende ventilasjonsaggregater Når du har kontroll over inneluften har du også kontroll over din helse I vårt nordiske klima tilbringer vi en stor

Detaljer

Pax hjelper hjemmet ditt til å puste. Vifter Tilluftsventiler Ventilation med varmegjenvinning

Pax hjelper hjemmet ditt til å puste. Vifter Tilluftsventiler Ventilation med varmegjenvinning Pax hjelper hjemmet ditt til å puste Vifter Tilluftsventiler Ventilation med varmegjenvinning Pax hjelper hjemmet ditt til å puste På et viktig punkt er du og ditt hus ganske like hverandre, dere trenger

Detaljer

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA W1 Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 2 m².også egnet for renoveringsobjekter.

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

PAX vifter - for et bedre innemiljø! E A E Y T F M A D E I N S W E D E N. www.pax.se

PAX vifter - for et bedre innemiljø! E A E Y T F M A D E I N S W E D E N. www.pax.se PX vifter - for et bedre innemiljø! MD SWD M D S W D www.pax.se PX vifter På et viktig punkt er du og ditt hus ganske like hverandre, dere trenger å puste for å ha det bra. Du puster som en reflekshandling

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk 208116-NO 14-02-2013 A002 2013 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB

Detaljer

Ventilasjonssystemer Pust Pus tdy d p y t p inn n og og spa s r pa r ener ene g r i gi

Ventilasjonssystemer Pust Pus tdy d p y t p inn n og og spa s r pa r ener ene g r i gi Ventilasjonssystemer Pust dypt inn og spar energi Hvorfor investere i et ventilasjonsanlegg? Renere friskluft eller å spare energi? Gjennom ventilasjonsaggregatene til Genvex får du begge deler. Uavhengig

Detaljer

Ventilatorhåndboken. Slik velger du din nye ventilator.

Ventilatorhåndboken. Slik velger du din nye ventilator. Ventilatorhåndboken. Slik velger du din nye ventilator. siemens-home.no Siemens. Fremtiden flytter inn. Introduksjon 05 Bredt utvalg av ventilatormodeller 06 Ulike typer ventilatorer 07 Slik fungerer

Detaljer

Vifter for komfort ventilasjon - sunt og godt inneklima - vern av bolig og verdier

Vifter for komfort ventilasjon - sunt og godt inneklima - vern av bolig og verdier Vifter for komfort ventilasjon - sunt og godt inneklima - vern av bolig og verdier Gode råd. Bedre løsninger. ngeniørfirma Knut J. Bø AS mer enn 40 år har vi vært spesial råd givere og leverandør av utstyr

Detaljer

KATALOG 2014/2015. Kjøkkenventilasjon

KATALOG 2014/2015. Kjøkkenventilasjon KATALOG 2014/2015 Kjøkkenventilasjon INNHOLD HVA PASSER I DITT KJØKKEN? 6 EASY CLEAN 8 FRITTHENGENDE FOR NORMALVENTILASJON/KULLFILTER 11 VEGGMONTERTE FOR NORMALVENTILASJON/KULLFILTER 18 FOR EKSTERN MOTOR

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 2014 Copyright Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB forbeholder seg retten til å endre produktene uten forvarsel.

Detaljer

IVT Varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent

IVT Varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent IVT Varmepumper Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent MILJØMERKET 359001 2 Reduser varmekostnadene med en varmepumpe fra IVT I vårt nordiske klima er det ekstra viktig å

Detaljer

oppstiling innendørs Luft/vann varmepumper varmepumper

oppstiling innendørs Luft/vann varmepumper varmepumper oppstiling innendørs Luft/vann varmepumper varmepumper standard-serien Miljøvennlig varme på enkelt vis! AlphaWeb Varmepumper med PC tilkobling og klargjort for overvåkning pr. internett Luft/vann varmepumpe

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

PRISLISTE BOLIGVENTILASJON

PRISLISTE BOLIGVENTILASJON PRISLISTE BOLIGVENTILASJON 2015 Salgs- og leveringsvilkår Gjelder fra 2015 Priser: Prisene i denne listen og eventuelle datafiler gjelder fritt våre lager, eks. mva. Paller belastes med kr. 90,- pr. stk.

Detaljer

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter Oppdragsgiver Oikos Nomos Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning

Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning Peter G. Schild Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning 34 Prosjektrapport 22 Prosjektrapport 34 Peter G. Schild Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning Emneord:

Detaljer