Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner"

Transkript

1 Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Energieffektivt Ny automatikk Mulighet for oppkobling mot SD-anlegg Enkel innregulering Plasseringsvennlig Brukervennlig F O R E T S U N T I N N E M I L J Ø

2 Flexit SL4 R luftbehandlingsaggregat med rotorteknologi - Energieffektivt - Plasseringsvennlig - Brukervennlig Flexits nye ventilasjonsaggregat har en rekke viktige produktfordeler og imøtekommer nye og strenge krav til energieffektivitet som er under innføring i flere europeiske land. Aggregatet har en unik og patentsøkt konstruksjon som gir en meget høy fleksibilitet ved installasjon med tanke på kanalføringer og aggregatets plassering. Flexit SL4 R har roterende gjenvinner som sikrer høy gjenvinning og enkel installasjon. Aggregatet er kompakt og har små fysiske mål (høyde 7 mm, bredde 598 mm og dybde 45 mm). Flexit SL4 R er tilpasset eneboliger, småhus og leiligheter samt mindre kontorer. Aggregatet kan tilkobles ekstern kjøkkenhette. Energisparing og virkningsgrad Et balansert ventilasjonsanlegg med roterende gjenvinner reduserer inntil 8% av utgiftene til oppvarming av ventilasjonsluften i forhold til et avtrekksanlegg Eksempel på besparelse i en normal halvannenetasjes bolig: Oppvarmingsbehov ved sentralavtrekk: ca. 1.6 kwh i løpet av et år. Oppvarmingebehov ved balansert ventilasjon med varmegjenvinning 8%: ca. 212 kwh i løpet av et år. Besparelse: 848 kwh pr. år multiplisert med energipris for oppvarming. Oppvarming Ventilasjon 4. Oppvarming av varmt vann 1. Lys, installasjoner og el.apparater Med et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning sparer du inntil 8% av utgiftene til oppvarming av ventilasjonsluften i forhold til et avtrekksanlegg. 3

3 Uteluft Tilluft Optimal ventilasjon med Flexit SL4 R Avkast Ren og frisk luft hele året Rotoraggregatet gir stabil drift hele året. Rotorteknologien har ikke normalt ingen problemer med ising og gjenfrysing. Dette er spesielt viktig i Norden med kalde klimatiske forhold. Høy virkningsgrad energisparing Rotoraggregatet har høy virkningsgrad, og gjenvinner opp til 8% av varmen i luften som trekkes ut av boligen. Den høye virkningsgraden sikrer at en høy andel av energien som brukes til oppvarming av ventilasjonsluften gjenvinnes, og gir ønsket ventilasjon i boligen også i den kalde årstiden. Energiforbruk Flexit SL4 R kan leveres med standard vifter (AC) og lavenergivifter (EC-vifter). EC-viftene har et ekstra lavt energiforbruk, og gjør aggregatene forberedt for fremtidens strenge krav til energiforbruk der det stilles spesielle krav til SFP vifteenergi (Specific Fan Power). SFP-verdien sier noe om hvor effektivt viften transporterer luft. Ettervarmebehov kun i sterk kulde Rotoraggregatet har høy virkningsgrad og dekker varmebehovet til ventilasjonsluften gjennom store deler av året. Varmebatteriene er dimensjonert for å dekke varmebehovet til ventilasjonsluften hele året, også ved svært lave utetemperaturer. Det kan velges mellom elektrisk eller vannbasert ettervarme. For aggregater med vannbasert ettervarme, leveres vannbatteriet for ekstern plassering i kanalen. Automatisk sommerdrift Rotoraggregatet har elektronisk styring som automatisk kobler gjenvinnerfunksjonen av/på i forhold til utetemperatur. Dette gir en vesentlig enklere drift enn for eksempel platevekslere hvor man må sette inn og ta ut sommerkassett. Renblåsningssektor Avtrekk Prinsippskisse over rotorens virkemåte Varme fra avtrekksluften overføres gjennom rotormaterialet til tilluften som tilføres boligen. For å hindre at forurenset avtrekksluft går over i tilluft, har rotoren en renblåsningssektor. Enklere installasjon uten dreneringsavløp Rotorteknologien krever ikke kondensavløp. Fuktigheten i avtrekksluften følger luften ut i avkastkanalen og ut av huset. Siden det ikke er behov for dreneringsavløp gir det enklere installasjon og lavere installasjonskostnader, og stor frihet når det gjelder plassering av aggregatet. Bruksområde Aggregatet er spesielt egnet for leiligheter og mindre eneboliger. Aggregatet har mange plasseringsmuligheter, og kan eksempelvis plasseres i bod, vaskerom, gang og loft. Aggregatet kan monteres stående som skapmodell, eller liggende på for eksempel på loft. Design tilpasset moderne boliger Flexit SL4 R er hvitlakkert med avrundet frontdør. Aggregatet er bygd med tanke på plassering i et vaskerom, en bod, et teknisk rom eller på et loft. 4

4 Plasseringsvennlig Aggregatets konstruksjon gir mange muligheter for kanalføringer og plassering i en bolig. Aggregatet er beregnet for plassering i vaskerom, bod, loft eller andre egnede rom. Aggregatet leveres i venstreeller høyre utførelse (avkastnippel til venstre eller høyre) avhengig av hva som blir gunstigst med hensyn til kanalplassering. Fordelene med rotorteknologi er at det ikke dannes kondensvann, og man slipper tilkobling av drenering til avløp. I våtrom må aggregatet plasseres i sone 3 (minimum,6m fra badekarkant og 1,2m fra dusjhode). Plassering på vegg som skapmodell Flexit SL4 R er ideelt for plassering på vegg som skapmodell. Aggregatet kan eksempelvis monteres i et våtrom over varmtvannsbereder eller i forbindelse med overskap. (Fig. 1). Plassering på loft Flexit SL4 R har et kondens- og varmetapsisolert chassis som gjør det mulig å plassere aggregatet på kalde loft. (Fig. 2a og b) Fig. 2a NB! Ved montering ihht. fig. 2a må det tilpasses spikerslag for oppheng (ref. monteringsveiledning). Fig. 1 Fig. 2b Ekstra gulvplate Gulv Ekstra isolasjon Isolasjon Ved montering ihht. fig. 2b må det brukes foreskrevet underlag (ref. monteringsveiledning) for å unngå vibrasjonsstøy. 5

5 Fleksibel kanaltilkobling Kanaltilkoblingene kan utføres i ulike kombinasjoner etter hva som er best egnet i forhold til bygningens utforming: Tradisjonell topptilkobling av kanalene (Fig. 1, side 5). Uteluft- og avtrekkskanal på en side og tilluft- og avkastkanal på den andre siden (Fig. 3). Alle kanaltilkoblinger til en side av aggregatet (Fig. 4). Avtrekkskanalen kan tilkoples begge kortsider for kortere kanalføringer (Fig. 5). Alle kanaltilkoblinger til en side av aggregatet og en ekstra avtrekkskanal på den andre siden (Fig. 5). Avtrekks-, tilluft- og avkastkanal på en side og uteluft på den andre siden av aggregatet (Fig. 6). Utelufts- og avtrekkskanalen kan valgfritt og enkelt koples til et av aggregatets kortsider (topp og bunn). Fig. 3 Fig. 4 Ekstern tilkobling av kjøkkenhette Aggregatet kan tilkobles ekstern kjøkkenhette. En egen kanaltilkobling som er standard på aggregatet tas i bruk til den eksterne kjøkkenhetten. Under matlaging føres avtrekksluften fra kjøkkenhetten utenom rotorveksleren. Kjøkkenhetten leveres separat og monteres på stedet. Det kan velges mellom Slim linemodeller, innbyggingshetter og ventilatorskapmodeller. Be om informasjon om våre kjøkkenhetter. Fig. 5 Byggeforskriften anbefaler grunnventilasjon på kjøkken. Ventil for dette plasseres i tak eller vegg. Spjeld i kjøkkenhette skal være steng når den ikke er i bruk. Fig. 6 Ekstern tilkobling av kjøkkenhette Symbolforklaring TILLUFT AVTREKK AVKAST UTELUFT 6

6 Produktbeskrivelse Innregulering EC-vifter Med EC-viften gjøres innreguleringen via styrepanelet, hvor man individuelt kan justere inn viftene. Innregulering AC-vifter Aggregatet har to innreguleringsbrytere, en for tilluft og en for avtrekk. Det er mulig å stille inn aggregatet på 12, 15 eller 17 volt på begge viftene ved normal hastighet. (Flexit SL4 R leveres med innstilling på 15 volt fra fabrikk. Se Dokumentasjon av ventilasjonsdata for riktig innstilling.) For å oppnå flere innreguleringsområder må det kobles om direkte på trafoen. 17 volt 15 volt Flexit SL4 R med roterende gjenvinner. Systembeskrivelse Aggregatet er konstruert for å gi optimal luftkomfort kombinert med lavt energiforbruk i boliger. Den oppvarmede og brukte inneluften suges via avtrekksventiler ut fra kjøkken og våtrom, passerer så gjennom et filter og føres inn i aggregatets rotorvarmeveksler, før den ledes ut av boligen via takhatt eller vegguttak (kombiboks). Uteluften føres inn via uteluftinntak til aggregatet, filtreres, passerer videre gjennom rotor-varmeveksleren og opptar varme fra avtrekksluften. Det elektronisk styrte ettervarmebatteriet sørger for en behagelig tilluftstemperatur ved spesielt lave temperaturer. Etter aggregatet passerer tilluften normalt lyddempere før den strømmer inn gjennom tilluftsventilene frisk, ren og temperert. Flexit SL4 R er utstyrt med elektronisk automatikk som styres fra en separat montert styringsbryter, CI 5. Roterende gjenvinner Flexit SL4 R er utstyrt med effektiv roterende gjenvinner. For å beskytte luftstrømmene fra hverandre er gjenvinneren utstyrt med en renblåsningssektor. I tillegg blir både avtrekk og tilluft filtrert slik at forurensning ikke kommer i kontakt med rotormaterialet. 12 volt Installasjon Rotoraggregatene danner ikke kondensvann. Dette gjør installasjonen enklere ved at dreneringsopplegg ikke er nødvendig. Plasseringen er mer fleksibel ved at man ikke behøver å ta hensyn til avstand til avløp. Konstruksjon Aggregatets ytterskap er utført i hvitlakkerte stålplater. Innerskapet har galvaniserte stålplater og 15 mm kondensisolasjon. Frontdøren er av plast for å redusere vekten og for å gjøre inspeksjon og service enklere. Døren har en buet form og åpnes/lukkes med trykknapper. Kanaltilkoblinger Tilkoblingsdimensjonen er mm nippelmål. Løsningen er fleksibel ved at det er laget flyttbare stusser og blendelokk sørger for tetting av de kanaluttak som ikke benyttes. Disse låses med skruer ved montering (Fig. 7). Aggregatet finnes i høyre- og venstreutførelse. Fig. 7 7

7 Temperaturinnstilling Med aggregatet leveres en elektronisk temperaturføler som er montert i tilluftskanalen. Ønsket tilluftstemperatur stilles inn på styringspanel og temperaturen opprettholdes av aggregatets roterende gjenvinner og ettervarmebatteri. Vifter Flexit SL4 R er utstyrt med enkeltsugende F-hjuls radialvifter. Viftene har lavt støynivå og stor kapasitet selv ved lange kanalstrekk. Dekslet foran viften kan fjernes ved å trykke på sneppene i nedkant. Viften kan trekkes ut av sporet. Selve motoren med vifteskovler tas ut ved å skru ut de fire skruene i den runde motorplaten og motoren trekkes forsiktig ut av motorhuset. opprettholdes kun ved hjelp av rotoren kobler ettervarmebatteriet inn automatisk etter behov. I den varme årstiden når varmebehovet er minimalt stopper rotoren slik at tilluften unngår oppvarming. Med CI 5 kan viftene stilles i tre hastigheter og rotor/ettervarme kan aktiveres. Panelet har signallamper som viser valgt hastighetstrinn og om varmesekvensen er aktivert. En lampe varsler brann/overheting og om filteret bør skiftes. Viftehastigheter Ønsket hastighet velges på aggregatets styrepanel, CI 5. Forsert luftmengde oppnås enten ved å endre trykkfallet i kanalnettet ved bruk av avtrekksventil med snortrekk eller tilsvarende, eller ved å øke hastigheten på viftene til maks nivå. Varmeelement elektrisk eller vannbasert For at tilluften skal sikres riktig komforttemperatur og ikke føles som kald trekk er aggregatene utstyrt med et elektronisk styrt ettervarmeelement eller vannvarmebatteri. Dette kobles inn når tilluftstemperaturen faller under innstilt nivå og sørger for nødvendig temperaturheving. Sommerdrift Den roterende varmeveksleren er elektronisk styrt og regulerer innblåsningstemperaturen. I den varme årstiden kobles gjenvinnerfunksjonen automatisk ut når det ikke er behov. Sommerkassett er derfor ikke nødvendig. Filter Aggregatet er utstyrt med tilluft- og avtrekksfilter i F7-klasse. Filtrene skiftes enkelt uten bruk av verktøy. Luftbehandlingsaggregatet krever jevnlig skifte av filter (1 2 ganger pr. år) for å sikre ren og frisk luft og problemfri drift. Styring Flexit SL4 R er utstyrt med elektronisk styring som via et kretskort styrer aggregatet automatisk. Styringspanel CI 5 med 12 m signalkabel med ISDN teleplugg for enkel og fleksibel montering av styringspanelet medfølger. Tilluftstemperaturen opprettholdes ved hjelp av den høyeffektive varmegjenvinningen i rotoren. Rotoren reguleres etter ønsket innblåsningstemperatur. Hvis ikke tilluftstemperaturen kan 8

8 Ny automatikk CI 5 Sammen med det nye aggregatet, Flexit SL4 R, leveres også nyutviklet automatikk, CS 5 som består av styrepanel, CI 5, og hovedkort, CU 5. Styrepanelet har en moderne design for plassering på vegg. Det er enkelt å styre anlegget fra panelet med trykknapper med tydelige symboler. Luftmengder og forsering ved for eksempel dusjing og ønsket luftskifte kan styres fra panelet. Ønsket ettervarme kan reguleres og lampe lyser når ettervarme ligger inne. Lampe lyser også for filterbytte. Trinn 2 er normal driftsventilasjon. I denne stilling kjøres anlegget til daglig. Trinn 1 brukes når det ikke er like stort behov for ventilasjon som vanlig. Trinn 3 brukes når det er behov for økt ventilasjon i våtrom eller i hele boligen, og brukes under og en stund etter for eksempel dusjing og klestørking. Som standard medfølger styrepanelet, CI 5, for innfelt montering i vegg. Dobbel veggboks, type Elko, må da brukes. Utenpåliggende boks for montering av styrepanel på veggen kan leveres som tilbehør. Som tilleggsutstyr til automatikken leveres ekstra forserings-/styringsbryter, CI 5, for plassering i nærheten av for eksempel bad. Med avansert CI5-kretskort For de som ønsker flere funksjoner, f.eks. oppkobling mot SD-anlegg finnes det egne modeller av SL4R med avansert kretskort. CI 5 Det finnes et eget styrepanel CI 5 med ur-funksjon for automatisk styring av aggregatet etter ur. Se oversikt under Tilbehør Indikering, alarm 2. Indikering, hastighet, steg 1 3. Indikering, hastighet, steg 2 4. Indikering, hastighet, steg 3 5. Indikering, filterbytte 6. Indikering, ettervarme aktivere (elementvarme) 7. Indikering, ettervarme AV/PÅ 8. Bryter, økt viftehastighet 9. Bryter, redusert viftehastighet 1. Bryter, redusert tilluftstemperatur 11. Bryter, økt tilluftstemperatur 12. Bryter, forsering 13. Indikering, viser innstilt temperatur fra 15 til 25 C 13 9

9 Flexit SL4 R Art.nr. Type 142 SL4 REL AC venstremodell med el.batteri og AC-vifte 1421 SL4 RER AC høyremodell med el.batteri og AC-vifte 1422 SL4 R L AC * venstremodell uten ettervarmebatteri og AC-vifte 1423 SL4 R R AC * høyremodell uten ettervarmebatteri og AC-vifte 1424 SL4 REL EC venstremodell med el.batteri og EC-vifte 1425 SL4 RER EC høyremodell med el.batteri og EC-vifte 1426 SL4 R L EC * venstremodell uten ettervarmebatteri og EC-vifte 1427 SL4 R R EC * høyremodell uten ettervarmebatteri og EC-vifte SL4R med avansert CS5-kretskort For de som ønsker flere funksjoner f.eks. oppkobling mot SD-anlegg 1428 SL4 REL EC CS SL4 RER EC CS5 143 SL4 R L EC CS5 * 1431 SL4 R R EC CS5 * Alle aggregater er inkl. CI 5 styringspanel (m/12 m styreledning). * Aggregatet er klargjort for vannvarme. Kanalbatteri leveres som tilbehør. K J Ø K K E N H E T T E R Kjøkkenhetter for ekstern tilkobling for SL4 R: 1163 Vision-E, 9 cm, veggmontert Vision-E, 6 cm, veggmontert NYHET! våren Elegant-E/F, 6 cm, veggmontert Art.nr. Farge 1167 Rustfritt stål 1168 Sort 1169 Hvit Brasserie-E, hvit Brasserie-E, stål Fondue-E Frontlist, børstet stål Bistro-E T I L B E H Ø R 938 Styrepanel CI 5 Kombiboks 9385 Styrepanel CI Filtersett (F7) på avtrekk og tilluft 939 Bevegelsesvakt Lukkespjeld m/fjær 797 2xmm, svart 798 2xmm, hvit 799 2xØ2mm, hvit Vannbatteri Shuntventil Motor, shuntventil (23 V) 8 2xØ2mm, svart 1

10 Tekniske data SL4 RE SL4 RE EC SL4 R SL4 R EC Merkespenning: 23 V/5 Hz 23 V/5 Hz 23 V/5 Hz 23 V/5 Hz Sikringsstørrelse: 1 A 1 A 1 A 1 A Merkestrøm, total: 5,5 A 4,8 A 1,6 A,9 A Merkeeffekt, total: W 1 17 W 371 W 27 W Merkeeffekt. el-batteri: 9 W 9 W - - Merkeeffekt, vifter: 2 x 165 W 2 x 83 W 2 x 165 W 2 x 83 W Viftetype: F-hjul F-hjul F-hjul F-hjul Viftemotorstyring: Trafo EC-trinnløs Trafo EC-trinnløs Viftehastighet-turtall, maks: 2 23 o/min 1 97 o/min 2 23 o/min 1 97 o/min Automatikk standard: CS5 CS5 CS5 CS5 Filtertype (TIL/AVTR): F 7/F 7 F 7/F 7 F 7/F 7 F 7/F 7 Filtermål TIL (B x H x D): 35x185x5 mm 35x185x5 mm 35x185x5 mm 35x185x5 mm Filtermål AVTR (B x H x D): 35x185x5 mm 35x185x5 mm 35x185x5 mm 35x185x5 mm Vekt: 48 kg 48 kg 48 kg 48 kg Kanaltilkobling: Ø 16 mm Ø 16 mm Ø 16 mm Ø 16 mm Høyde: 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm Bredde: 598 mm 598 mm 598 mm 598 mm Dybde: 455 mm 455 mm 455 mm 455 mm AC-vifte: Normalhastighet er innstilt fra fabrikk på 15 V EC-vifte: Normalhastighet er innstilt fra fabrikk på 7 V Symbolbruk Dette produktet har en rekke symboler som brukes til merking av selve produktet og i innstallasjons- og brukerdokumentasjon. Her følger en forklaring på noen av de vanligste symbolene: TILLUFT AVTREKK AVKAST UTELUFT Flexit SL4 R, høyremodell Flexit SL4 R, venstremodell Kjøkkenhette Kjøkkenhette Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå. 11

11 Systemskisse Avtrekk Tilluft Uteluft Avkast FI2 M1 B1 EB1 VF1 F2 FI1 M2 K B1 Temperaturføler tilluft EB1 Ettervarmeelement F1 Overhetingstermostat, MANUELL RESET F2 Overhetingstermostat, AUTOMATISK RESET FI1 Tilluftsfilter FI2 Avtrekksfilter M1 Tilluftvifte M2 Avtrekksvifte HR-R Rotorveksler M4 Rotormotor K Kjøkkenhette (tilbehør) HR-R M Målskisse Vist som høyremodell 32 Mål i mm Venstremodell er speilvendt Ø Ø Kjøkkenhette Ø125 Vist fra underside Vist fra topp Front

12 Kapasitetsdiagram SL4 R W/E (AC-vifte) (målt med F 7-filter) Tilluftsside Luftmengde l/s l/s Anleggsmotstand i Pa Pa 23V 19V 17V 15V 12V 15V 85V 6V 6V V 19V 83dB(A) 17V 15V 8dB(A) 5 12V 75dB(A) 15V 85V 7dB(A) 65dB(A) 6dB(A) W Effektforbruk i Watt m 3 /h Water Battery Pa F5 Filter Luftmengde m 3 /h - Korreksjonsfaktor trykk Avtrekksside Luftmengde l/s l/s Anleggsmotstand i Pa Pa 23V 19V 17V 15V 12V 15V 85V 6V 85V 6V 45dB(A) 23V 19V 65dB(A) 17V 15V 12V 6dB(A) 15V 55dB(A) 5dB(A) W Effektforbruk i Watt m 3 /h Pa F5 Filter Luftmengde m 3 /h - Korreksjonsfaktor trykk Lyddata er angitt ved lydeffektnivå LwA i kapasitetsdiagrammene og korrigeres med tabellen nedenfor for de ulike oktavbånd. Avstrålt støy gir Lw i de ulike oktavbåndene og LwA tot. Avstrålt støy regnes ut ved å ta støyverdi fra tilluftstabell og trekke fra totalverdi fra korreksjonsfaktortabell. Korreksjonsfaktorer for Lw Hz LwA Tilluft Avtrekk Avstrålt ,5 Temperaturvirkningsgrad Virkningsgrad er angitt som komponentvirkningsgrad og aggregatvirkningsgrad. Komponentvirkningsgrad (teoretisk virkningsgrad på rotor) er 83-85% ved 25-2m 3 /h. Aggregatvirkningsgrad (målt virkningsgraden til hele aggregatet, inkludert tap og andre forhold) er ca. 75% ved 2m 3 /h. 13

13 Kapasitetsdiagram SL4 R W/E (EC-vifte) (målt med F 7-filter) Tilluftsside Luftmengde l/s l/s Anleggsmotstand i Pa % 8% 8% 1% Effektforbruk i Watt Pa 6% 4% 77dB(A) 6% 75dB(A) 7dB(A) 4% 65dB(A) 6dB(A) W m 3 /h Water Battery Pa 15 Luftmengde 25 m 3 /h - Korreksjonsfaktor trykkf5 Filter Avtrekksside Luftmengde l/s l/s Anleggsmotstand i Pa 3 2 1% 75 5 Effektforbruk i Watt 1 Pa 1% 8% 8% 6% 6dB(A) 6% 4% 55dB(A) 4% 5dB(A) 45dB(A) 4dB(A) 25 W m 3 /h Pa 15 Luftmengde 25 m 3 /h - Korreksjonsfaktor trykkf5-filter Lyddata er angitt ved lydeffektnivå LwA i kapasitetsdiagrammene og korrigeres med tabellen nedenfor for de ulike oktavbånd. Avstrålt støy gir Lw i de ulike oktavbåndene og LwA tot. Avstrålt støy regnes ut ved å ta støyverdi fra tilluftstabell og trekke fra totalverdi fra korreksjonsfaktortabell. Korreksjonsfaktorer for Lw Hz LwA Tilluft Avtrekk Avstrålt ,9 Temperaturvirkningsgrad Virkningsgrad er angitt som komponentvirkningsgrad og aggregatvirkningsgrad. Komponentvirkningsgrad (teoretisk virkningsgrad på rotor) er 83-85% ved 25-2m 3 /h. Aggregatvirkningsgrad (målt virkningsgraden til hele aggregatet, inkludert tap og andre forhold) er ca. 75% ved 2m 3 /h. 14

14 SINTEF er en ledende forskningsinstitusjon i Norge. Flexit har inngått en avtale om oppdrag med SINTEF, støttet av Forskningsrådet. Samarbeidet med SINTEF skal sikre at Flexit hele tiden ligger i forkant med å utvikle og levere løsninger som bidrar til et sunt innemiljø på en energieffektiv måte. EE-produkter (elektriske og elektroniske produkter) Flexit oppfyller sine forpliktelser i henhold til Avfallsforskriften/ EE-forskriften ved å være medlem av følgende returselskap: Renas as for næringselektro (eks. avtrekksvifter, ventilasjonsaggregater) El-retur AS for hvitevareelektro (eks. baderomsvifter, kjøkkenventilatorer) EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall, men ved kassering innleveres forhandler eller anvist plass på stedlig deponi/mottak. EE-produkter er (fra 25) merket med en overkrysset søppeldunk og inngår i et system for retur og gjenvinning og tas i mot vederlagsfritt.

15 Tlf Fax Internett: Art.nr /21

NYHET! Flexit SL4 R. Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner - Energieffektivt - Ny automatikk. Patentsøkt!

NYHET! Flexit SL4 R. Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner - Energieffektivt - Ny automatikk. Patentsøkt! Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner - Energieffektivt - Ny automatikk NYHET! Patentsøkt! - Enkel innregulering - Plasseringsvennlig - Brukervennlig F O R E T S U N T I N N E M

Detaljer

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon S3 Kryss L venstremodell: Art. nr. 14350 Nobb nr. 23376429 Falcon S3 Kryss R høyremodell: Art. nr. 14351 Nobb

Detaljer

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integrert kjøkkenhette

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integrert kjøkkenhette Flexit SPIRIT K2R Luftbehandlingsaggregat med integrert kjøkkenhette Et av markedets mest stillegående Moderne design Energieffektiv klarer kravene i TEK 10 Plassering i kjøkken Gir et optimalt inneklima

Detaljer

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med kjøkkenhette

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med kjøkkenhette Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med kjøkkenhette PATENTERT Et av markedets mest stillegående Moderne design Energieffektiv klarer kravene i TEK 10 Plassering i kjøkken Gir et optimalt inneklima FOR

Detaljer

Falcon L7. Falcon L7 Kryss Falcon Energy L7 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon L7. Falcon L7 Kryss Falcon Energy L7 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon L7 Kryss Falcon Energy L7 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon L7 Kryss: Art. nr. 14246 Nobb nr. 21395546 Falcon Energy L7 TT: Art. nr. 14146 Nobb nr. 23376411 Bruksområde

Detaljer

Flexit luftbehandlingsaggregater S15 R S20 R. En ny generasjon luftbehandlingsaggregater for effektiv luftbehandling FOR ET SUNT INNEMILJØ

Flexit luftbehandlingsaggregater S15 R S20 R. En ny generasjon luftbehandlingsaggregater for effektiv luftbehandling FOR ET SUNT INNEMILJØ Flexit luftbehandlingsaggregater S15 R S2 R NYHET! En ny generasjon luftbehandlingsaggregater for effektiv luftbehandling FOR ET SUNT INNEMILJØ Flexit S15 R og S2 R luftbehandlingsaggregat Flexit S15 R

Detaljer

Luftbehandlingsaggregat og styring. Det nye luftbehandlingsaggregatet UNI 3 reduserer varmekostnader, sparer byggekostnader og løser problemhus.

Luftbehandlingsaggregat og styring. Det nye luftbehandlingsaggregatet UNI 3 reduserer varmekostnader, sparer byggekostnader og løser problemhus. Markedets beste produkt? Flexit NYHET SPIRIT UNI 3 Luftbehandlingsaggregat og styring Det nye luftbehandlingsaggregatet UNI 3 reduserer varmekostnader, sparer byggekostnader og løser problemhus. UNI 3

Detaljer

Flexit UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring NYHET!

Flexit UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring NYHET! Flexit Markedets beste produkter? UNI 2/3/4 Luftbehandlingsaggregater og styring NYHET! UNI 2, 3 og 4 gir et svært godt inneklima, reduserer varmekostnader, tilfredsstiller passivhusstandarden, sparer

Detaljer

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 energieffektiv ventilasjon for et sunt innemiljø PATENTERT FOR ET SUNT INNEMILJØ Energieffektiv ventilasjon Flexit UNI 2, 3 og 4 Aggregatserien dekker alle

Detaljer

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 En ny generasjon luftbehandlingsaggregater for effektiv luftbehandling FOR ET SUNT INNEMILJØ Energieffektiv ventilasjon Flexit UNI 2, 3 og 4 Flexit UNI 2, 3

Detaljer

Albatros L12. Albatros L12 Kryss VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros L12. Albatros L12 Kryss VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L12 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L12 Kryss Albatros L12 Kryss 230 V: Art nr. 14600 Albatros L12 Kryss 400 V: Art. nr. 14601 Bruksområde Albatros L12 Kryss er egnet til

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W Albatros L20 Kryss 230 V: Art. nr. 14610 Albatros L20 Kryss V: Art. nr. 14611 Albatros L20 Kryss

Detaljer

Albatros L50. Albatros L50 Kryss Albatros L50 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros L50. Albatros L50 Kryss Albatros L50 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Kryss Kryss W Kryss: Art. nr. 14680 Kryss W: Art. nr. 14685 Bruksområde er beregnet for rehabilitering og mindre næringsbygg for plassering i teknisk rom. Produktbeskrivelse er konstruert for å gi optimal

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon FOR ET SUNT INNEMILJØ Flexit K2R Luftbehandlingsaggregat med høyeffektiv roterende varmegjenvinner og integrert kjøkkenhette. For plassering i kjøkken over komfyr. Passer til leiligheter,

Detaljer

FLEXIT S4 R S6 R S7 R

FLEXIT S4 R S6 R S7 R 94111N-04 2005-10 FLEXIT S4 R S6 R S7 R Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat Skapmodeller med varmegjenvinning - Rotor Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 2 Virkemåte - System... 3 2.1 Varmeelement...

Detaljer

Flexit TM 250. - tetthetsmåler for bolig. Bruksanvisning og funksjonsbeskrivelse FOR ET SUNT INNEMILJØ

Flexit TM 250. - tetthetsmåler for bolig. Bruksanvisning og funksjonsbeskrivelse FOR ET SUNT INNEMILJØ Flexit TM 250 - tetthetsmåler for bolig Bruksanvisning og funksjonsbeskrivelse FOR ET SUNT INNEMILJØ 2 Flexit TM 250 1. Bruksområde Flexit TM 250 er beregnet for å måle tetthet i boliger under oppføring

Detaljer

Albatros S9 S12. Albatros S 9/12. Skapaggregatserie VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros S9 S12. Albatros S 9/12. Skapaggregatserie VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros S9 S12 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros S 9/12 Skapaggregatserie Bruksområde Albatros S9-S12 er en serie ventilasjonsaggregater i stående skaputførelse som med fordel kan anvendes

Detaljer

Flexit kjøkkenventilasjon

Flexit kjøkkenventilasjon Flexit kjøkkenventilasjon Kjøkkenventilatorer med motor Kjøkkenhetter med eksterne avtrekksvifter PRODUKTNYHETER! Kjøkkenhetter for fellesanlegg i blokkleiligheter F O R E T S U N T I N N E M I L J Ø Kjøkkenventilatorer

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

Flexit S3 R S3 RK SL4 R/S4 R S7 R

Flexit S3 R S3 RK SL4 R/S4 R S7 R 94273N-6 29-2 Flexit S3 R S3 RK SL4 R/S4 R S7 R Driftsinstruks Luftbehandlingsaggregat Innhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskisse S3 R 4 1.2 Målskisse S3 RK 4 1.3 Målskisse SL4 R 4 1.4 Målskisse

Detaljer

Flexit TM 250 NYHET. Bruksanvisning og funksjonsbeskrivelse. - tetthetsmåler for bolig FOR ET SUNT INNEMILJØ

Flexit TM 250 NYHET. Bruksanvisning og funksjonsbeskrivelse. - tetthetsmåler for bolig FOR ET SUNT INNEMILJØ Bruksanvisning og funksjonsbeskrivelse Flexit TM 250 - tetthetsmåler for bolig Tetthetsrapport - Lekkasjemåling Program for målerapport Flexit tetthetsmåler TM 250 For installasjon på PC ersjon Art.nr.:

Detaljer

94273N-07 2011-07. Flexit S3 R S4 R/S7 R. Driftsinstruks Luftbehandlingsaggregat

94273N-07 2011-07. Flexit S3 R S4 R/S7 R. Driftsinstruks Luftbehandlingsaggregat 94273N-7 211-7 Flexit S3 R SL4 R S4 R/S7 R Driftsinstruks Luftbehandlingsaggregat Innhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskisse S3 R 4 1.2 Målskisse SL4 R 4 1.3 Målskisse S4 R/ S7 R 4 2 Montering -

Detaljer

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Baderomsvifter Kanalvifter Varmeflyttere FOR ET SUNT INNEMILJØ Moderne og effektive baderomsvifter Flexit baderomsvifter - fjerner fukt og dårlig

Detaljer

114529NO-02 2015-09 ART.NR.: 700030 700031 700032 700033. Monteringsveiledning. Himlingsaggregat og styringsautomatikk

114529NO-02 2015-09 ART.NR.: 700030 700031 700032 700033. Monteringsveiledning. Himlingsaggregat og styringsautomatikk 114529NO-02 2015-09 C2 Monteringsveiledning Himlingsaggregat og styringsautomatikk ART.NR.: 700030 700031 700032 700033 ! SIKKERHETSINSTRUKSJONER Det er installatøren sitt ansvar å sikre en helhetlig sikkerhets-

Detaljer

FLEXIT S3 R S3 RK SL4 R/S4 R S7 R

FLEXIT S3 R S3 RK SL4 R/S4 R S7 R 94273N-4 28-1 FLEXIT S3 R S3 RK SL4 R/S4 R S7 R Driftsinstruks Luftbehandlingsaggregat Innhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskisse S3 R 4 1.2 Målskisse S3 RK 4 1.3 Målskisse SL4 R 4 1.4 Målskisse

Detaljer

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 400M Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, rekkehus og fritidsboliger under 160 m². Er også

Detaljer

Flexit kjøkkenventilasjon

Flexit kjøkkenventilasjon Flexit kjøkkenventilasjon F O R E T S U N T I N N E M I L J Ø Produktguide Kjøkkenventilatorer med motor Disse kjøkkenhettene har innbygd motor. Artikkelnr. NOBB-nr Kapasitet Støynivå Osoppfanging Lys

Detaljer

Flexit kjøkkenventilasjon

Flexit kjøkkenventilasjon Flexit kjøkkenventilasjon Kjøkkenventilatorer med motor Kjøkkenhetter med eksterne avtrekksvifter PRODUKTNYHETER! Kjøkkenhetter for fellesanlegg i blokkleiligheter F O R E T S U N T I N N E M I L J Ø Kjøkkenventilatorer

Detaljer

Brasserie E Bistro E Fondue E

Brasserie E Bistro E Fondue E 94248-02 2008-02 Brasserie E Bistro E Fondue E Bruker/Monteringsveiledning Innhold 1 Slik bruker du Brasserie E 3 1.1 Vedlikehold/Rengjøring 3 1.2 Bytte av lysrør 3 1.3 Hvis kjøkkenhetten ikke fungerer

Detaljer

110738N-08 2015-09. Spirit UNI 3. Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110738N-08 2015-09. Spirit UNI 3. Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110738N-08 2015-09 Spirit UNI 3 Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Planlegging og forberedende arbeid 4 1.1 Snekker / montør 4 1.2 Rørlegger (om anlegget har vannbatteri)

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

94203-03 2011-09. Menu-S. Monterings- og brukerveiledning. Kjøkkenventilator for ekstern avtrekksvifte

94203-03 2011-09. Menu-S. Monterings- og brukerveiledning. Kjøkkenventilator for ekstern avtrekksvifte 94203-03 2011-09 Menu-S Monterings- og brukerveiledning Kjøkkenventilator for ekstern avtrekksvifte Innhold 1 Slik bruker du Menu-S... 3 1.1 Tekniske data... 3 1.2 Betjeningsknapper... 3 1.3 Innreguleringsbryter...

Detaljer

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Baderomsvifter Kanalvifter Varmeflyttere FOR ET SUNT INNEMILJØ Moderne og effektive baderomsvifter Flexit baderomsvifter - fjerner fukt og dårlig

Detaljer

Flexit kjøkkenventilasjon

Flexit kjøkkenventilasjon Flexit kjøkkenventilasjon Kjøkkenventilatorer med motor Kjøkkenhetter for eksterne avtrekksvifter Kjøkkenhetter for fellesanlegg Kjøkkenhetter for tilkobling til luftbehandlingsaggregater FOR ET SUNT INNEMILJØ

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

Liggende ventilasjonsaggregater

Liggende ventilasjonsaggregater VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983-1 400 m³/h Liggende ventilasjonsaggregater Når du har kontroll over inneluften har du også kontroll over din helse I vårt nordiske klima tilbringer vi en stor

Detaljer

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning Sentralstøvsuger

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning Sentralstøvsuger Til deg som skal bygge nytt eller pusse opp Balansert ventilasjon med varmegjenvinning Sentralstøvsuger SPIRIT-serien en ny generasjon luftbehandlingsaggregater fra Flexit Alle har RETT TIL REN og FRISK

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

94209N-03 2005-10 FLEXIT S4 X W. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat Skapmodell med varmegjenvinning og vannbasert ettervarme

94209N-03 2005-10 FLEXIT S4 X W. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat Skapmodell med varmegjenvinning og vannbasert ettervarme 94209N-03 2005-10 FLEXIT S4 X W Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat Skapmodell med varmegjenvinning og vannbasert ettervarme Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner...3 2 Funksjonsbeskrivelse...3

Detaljer

Stående ventilasjonsaggregater

Stående ventilasjonsaggregater VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983-1 4 m³/h Stående ventilasjonsaggregater Når du har kontroll over inneluften har du også kontroll over din helse I vårt nordiske klima tilbringer vi en stor del

Detaljer

FLEXIT S9 S12 S20 S30

FLEXIT S9 S12 S20 S30 FLEXIT S9 S12 S2 S3 94236N-5 6-8 Driftsinstruks Luftbehandlingsaggregat - Skap På grunn av ulike automatikkalternativer inneholder veiledningen ikke beskrivelse av automatikken. Se egen automatikkdokumentasjon.

Detaljer

110674N-08 2015-02. Spirit UNI 4. Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110674N-08 2015-02. Spirit UNI 4. Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110674N-08 2015-02 Spirit UNI 4 Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Planlegging og forberedende arbeid 4 1.1 Snekker / montør 4 1.2 Rørlegger (om anlegget har vannbatteri)

Detaljer

Brasserie M Bistro M Fondue M Bruker-/Monteringsveiledning

Brasserie M Bistro M Fondue M Bruker-/Monteringsveiledning 94251-02 2009-09 Brasserie M Bistro M Fondue M Bruker-/Monteringsveiledning Innhold 1 Slik bruker du Brasserie MW/MS...3 1.1 Vedlikehold/Rengjøring...3 1.2 Bytte av lysrør...3 1.3 Hvis kjøkkenhetten ikke

Detaljer

Boligventilasjon: Fra et produkt for spesielt interesserte. - til noe alle må ha. - også de som ikke vil

Boligventilasjon: Fra et produkt for spesielt interesserte. - til noe alle må ha. - også de som ikke vil Rev 4.1.12 Boligventilasjon: Fra et produkt for spesielt interesserte. - til noe alle må ha. - også de som ikke vil 2 Flexit Hovedkontor på Ørje i Østfold, 9 mil syd-øst for Oslo, 6 km fra svenskegrensen.

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Brasserie F Bistro F Fondue F Bruker/Monteringsveiledning

Brasserie F Bistro F Fondue F Bruker/Monteringsveiledning 94249-02 2008-02 Brasserie F Bistro F Fondue F Bruker/Monteringsveiledning Innhold 1 Slik bruker du Brasserie F 3 1.1 Vedlikehold/Rengjøring 3 1.2 Bytte av lysrør 3 1.3 Hvis kjøkkenhetten ikke fungerer

Detaljer

FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT

FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT 94108N-06 2005-10 FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat Skapmodeller med varmegjenvinning Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner...3 2 Virkemåte - System...3

Detaljer

FLEXIT S3 X/TT A3 X/TT K3 X/TT S3 R S3 RK

FLEXIT S3 X/TT A3 X/TT K3 X/TT S3 R S3 RK 944N-06 006-0 FLEXIT S X/TT A X/TT K X/TT S R S RK Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat/ Kjøkkenmodell S X/TT K X/TT A X/TT S R S RK Luftbehandlingsaggregat m/kryss- eller TT-veksler Luftbehandlingsaggregat

Detaljer

FLEXIT S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK

FLEXIT S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK 94233N-04 2006-01 FLEXIT S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat/ Kjøkkenmodell S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK Luftbehandlingsaggregat m/kryss- eller TT-veksler

Detaljer

Flexit TM 250. Bruksanvisning og funksjonsbeskrivelse. - tetthetsmåler for bolig. Tetthetsrapport - Lekkasjemåling.

Flexit TM 250. Bruksanvisning og funksjonsbeskrivelse. - tetthetsmåler for bolig. Tetthetsrapport - Lekkasjemåling. Kommentar 05-12-2008 Bruksområde Toleranser Bruksanvisning og funksjonsbeskrivelse Flexit TM 250 Byggherre: HANSEN Tetthetsrapport - Lekkasjemåling Adresse/Husnr.: 18 - tetthetsmåler for bolig Hustype:

Detaljer

Vision E/F Elegant E/F

Vision E/F Elegant E/F 900112-05 (125104) 2013-05 Vision E/F Elegant E/F Bruker/Monteringsveiledning Innhold 1 Slik bruker du Vision og Elegant E 3 1.1 Vedlikehold/Rengjøring 3 1.2 Bytte av halogenpærer 3 1.3 Feilsøking og service

Detaljer

94210N-03 2005-10 L7 X W. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat Loftsmodeller med vannbasert ettervarme

94210N-03 2005-10 L7 X W. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat Loftsmodeller med vannbasert ettervarme 94210N-03 2005-10 FLEXIT L4 X W L7 X W Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat Loftsmodeller med vannbasert ettervarme Innhold 1. Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 2. Virkemåte - System... 3 3. Betjening

Detaljer

Miniaggregater. Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC. Driftsinstruks

Miniaggregater. Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC. Driftsinstruks Miniaggregater Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC Driftsinstruks 1 INNHOLD Generell informasjon 2 Byggemål 3 Sikkerhetsinstruksjoner 3 Montasjeanvisning 4 Elektrisk tilkobling 4

Detaljer

13620 Juni 01 CHEF-S KJØKKENHETTE FOR SENTRALAVTREKK MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING 1 INNHOLD MONTERING 3 1 Plassering 3 2 Forberedelse for avtrekkskanal 3 3 Merk følgende 3 4 Frisklufttilførsel 3 5 Klargjøring

Detaljer

FLEXIT L4 X/TT L7 X/TT

FLEXIT L4 X/TT L7 X/TT 94122N-05 2006-10 FLEXIT L4 X/TT L7 X/TT Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat Loftsmodeller med varmegjenvinning Innhold 1. Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 2. Virkemåte - System... 3 3. Betjening

Detaljer

Flexit VGS 700 Ventilasjonsaggreggat m/varmegjenvinning

Flexit VGS 700 Ventilasjonsaggreggat m/varmegjenvinning VGS 700 94116-1 Flexit VGS 700 Ventilasjonsaggreggat m/varmegjenvinning Tekniske data - Montering - Bruk Okt. 00 Ta godt vare på denne veiledning 1 VGS 700 94116-1 SYSTEMSKISSE 1 Uteluft VV Vekslerkassett

Detaljer

13611 Juni 01 CUISINE-F KJØKKENHETTE FOR FELLESAVTREKK MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING 1 INNHOLD MONTERING 3 1 Plassering 3 2 Forberedelse for avtrekkskanal 3 3 Merk følgende 3 4 Frisklufttilførsel 3 5

Detaljer

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Villavent komfyravtrekk

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Villavent komfyravtrekk Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon Villavent komfyravtrekk Kjøkkenhetter Komfyravtrekk med spesielt lavt støynivå Villavent kjøkkenhetter

Detaljer

Swegon CASA PRE. Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk BOLIGVENTILASJON. Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat

Swegon CASA PRE. Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk BOLIGVENTILASJON. Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat Swegon CASA PRE Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat God osoppfangingsevne. Stillegående. Elektrisk timerspjeld. Enkel rengjøring. Classic-modellenes

Detaljer

BRASSERIE S BISTRO S FONDUE S

BRASSERIE S BISTRO S FONDUE S 9450-01 007-05 BRASSERIE S BISTRO S FONDUE S Bruker/Monteringsveiledning Innhold 1 Slik bruker du Brasserie S...3 1.1 Vedlikehold/Rengjøring...3 1. Bytte av lysrør...3 1.3 Hvis kjøkkenhetten ikke fungerer...3

Detaljer

FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R

FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R 94137N-05 2005-10 FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat med varmegjenvinning (Skap/Loft) S = Skapaggregat L = Loftsaggregat

Detaljer

DOMEKT. Luftbehandlingsaggregater

DOMEKT. Luftbehandlingsaggregater Luftbehandlingsaggregater OMEKT Luftbehandlingsaggregater OMEKT 1 KOMFOVENT OMEKT luftbehandlingsaggregat Komfovent luftbehandlingsaggregat er laget for å skape godt inneklima og sikre effektiv energisparing.

Detaljer

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Flexit Albatros 1000-5000 m 3 /h Albatros S10 R for topptilkobling av kanaler Kapasitet S10 R Krav TEK 10 1 000 Krav h85 %, SFP 1,5 650 Ved 200 Pa Automatikk: CS

Detaljer

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre?

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre? Norsk Innemiljøorganisasjon Fagmøte 08.02.2012 Får vi nok frisk luft i boligene våre? v/ Siv.ing. Kjell Ivar Moe Multiconsult AS Tema Hva er ideelle luftmengder i boliger? Utfordringer for bruker Sentralt

Detaljer

Vision E/F Elegant E/F

Vision E/F Elegant E/F Art no: 125104 Fun: 991.0292.945 900112-07 2015-01 Vision E/F Elegant E/F Bruker/Monteringsveiledning Innhold 1. Sikkerhetsforskrifter...3 2. Slik bruker du Vision og Elegant E...4 2.1.Vedlikehold/Rengjøring...4

Detaljer

Brasserie M Bistro M Fondue M

Brasserie M Bistro M Fondue M Art no: 1487 Fun: 991.09.915 Brasserie M Bistro M Fondue M 9451-04 015-01 Bruker/Monteringsveiledning Innhold 1. Sikkerhetsforskrifter.... Slik bruker du Brasserie MW/MS...4.1.Vedlikehold/Rengjøring...4..Bytte

Detaljer

Exvent stående ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger. www.exvent.no

Exvent stående ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger. www.exvent.no Exvent stående ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger www.exvent.no I over 25år har Exvent utviklet ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning av høy kvalitet. Vi har alltid fokusert på aggregater

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser.

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. CTVA Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. Når det kan gjøres enkelt da er Covent sitt takmonterte ventilasjonsaggretat tingen! Covent

Detaljer

www.exvent.no Exvent liggende ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger

www.exvent.no Exvent liggende ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger www.exvent.no Exvent liggende ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger Enkel styringsautomatikk sørger for at Exvent-aggregatet fungerer. Til alle modeller i Exvent-serien har du til rådighet en oversiktelig

Detaljer

RIRS 400-700 -1500-1900

RIRS 400-700 -1500-1900 Energieffektiv og behovstilpasset luftbehandling Nyhet RIRS 400-700 -1500-1900 Luftbehandlingsaggregat Kompaktaggregater med toppanslutning Monteringsvennlig Høy virkningsgrad opp til 85% Energieffektive

Detaljer

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Marin A/S Puddefjorden BL Leilighetsprosjekt 2007 Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Leverandør: Fredlundvegen 46 5073 BERGEN Tlf: 55 54 69 00 Faks: 55 54 69 01 e-post: post@hordavent.no Web: hordavent.no

Detaljer

www.ventistål.no Komfovent REGO Luftbehandlingsaggregater

www.ventistål.no Komfovent REGO Luftbehandlingsaggregater www.ventistål.no Komfovent REGO Luftbehandlingsaggregater Komplette ventilasjonsløsninger Ventistål er den ledende ventilasjonsgrossisten i Norge. Vi henvender oss til de profesjonelle aktørene markedet

Detaljer

DATABLAD NO / 10.09.2014 COMBI 185 S/LS

DATABLAD NO / 10.09.2014 COMBI 185 S/LS DATABLAD NO / 10.09.2014 COMBI 185 S/LS Produktbeskrivelse Combi 185 S/LS er et komplett aggregat bestående av en ventilasjons- og beholderseksjon som inneholder motstrømsvarmeveksler (som har en temperaturgjenvinningsgrad

Detaljer

Swegon CASA R85. Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA R85. Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler BOLIGVENTILASJON Swegon CASA R85 Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler Ventilasjonsaggregat for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 170 m 2. Aaggregatet har en roterende varmeveksler. Også egnet for

Detaljer

Boligventilasjon praktiske problemer Kristoffer Polak Standard Norge

Boligventilasjon praktiske problemer Kristoffer Polak Standard Norge praktiske problemer Kristoffer Polak Standard Norge Presentasjon på NiO fagmøte, 8. februar. 2012, Kristoffer Polak Standard Norge 2 Å lage boligventilasjon er Ikke en enkel oppgave Det er en vanskeligere

Detaljer

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning Innovativt system for nybygg og rehabilitering e² + e go Boligventilasjon med og e go i desentralt system varmegjenvinning 2 3 Prinsipp og System Ventilasjon

Detaljer

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning Innovativt system for nybygg og rehabilitering e² + e go Boligventilasjon med og e go i desentralt system varmegjenvinning 2 3 Prinsipp og System Ventilasjon

Detaljer

Bruksanvisning. Side 1 til 9

Bruksanvisning. Side 1 til 9 Bruks- og Monteringsanvisning AHU-300 HV AHU-300 HH 392958-2 Rev 0: 20.06.2013. KJK Bruksanvisning. Side 1 til 9 (Frontsiden samt bildene på side 1-3 viser AHU-300 HV) For å kunne åpne frontluken finner

Detaljer

51564070 www.bocomfort.no Adr.Gravane 12, 4610 Kristiansand Tlf:97 690 690. Type 250 Type 350 Type 450. Driftsinstruks

51564070 www.bocomfort.no Adr.Gravane 12, 4610 Kristiansand Tlf:97 690 690. Type 250 Type 350 Type 450. Driftsinstruks 51564070 www.bocomfort.no Adr.Gravane 12, 4610 Kristiansand Tlf:97 690 690 Boligaggregater Type 250 Type 350 Type 450 Driftsinstruks 1 INNHOLD Beskrivelse Side Generell informasjon 2 Byggemål 3 Sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk 208116-NO 14-02-2013 A002 2013 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB

Detaljer

Bruks- og Monteringsanvisning AHU-200

Bruks- og Monteringsanvisning AHU-200 Bruks- og Monteringsanvisning AHU-200 Bruksanvisning. Side 1 til 9 For å kunne åpne frontluken må du først løsne de fire skruene med en vanlig skrutrekker. Når luken skal påmonteres igjen trekk til skruene

Detaljer

Flexit VG 400 Ventilasjonsaggregat m/varmegjenvinning

Flexit VG 400 Ventilasjonsaggregat m/varmegjenvinning VG 400 94054-2 Flexit VG 400 Ventilasjonsaggregat m/varmegjenvinning Tekniske data - Montering - Bruk Sept. 00 Ta godt vare på denne veiledning 1 VG 400 94054-2 SYSTEMSKISSE 1 Uteluft 2 Tilluft 3 Avtrekk

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

Brasserie S Bistro S Tradition S

Brasserie S Bistro S Tradition S Brasserie S Bistro S Tradition S 9450N-07 014-0 Bruker/Monteringsveiledning Innhold 1 Slik bruker du Brasserie S... 3 1.1 Vedlikehold/Rengjøring...3 1. Bytte av lysrør...3 1.3 Hvis kjøkkenhetten ikke fungerer...3

Detaljer

www.exvent.no Exvent liggende ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger

www.exvent.no Exvent liggende ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger www.exvent.no Exvent liggende ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger I over 25år har Exvent utviklet ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning av høy kvalitet. Vi har alltid fokusert på aggregater

Detaljer

Menu M Bruker/Monteringsveiledning

Menu M Bruker/Monteringsveiledning 94202-03 2014-08 Menu M Bruker/Monteringsveiledning Innhold 1 Slik bruker du Menu-M...3 1.1 Tekniske data...3 1.2 Bruk av hastighetsbryter...3 2 Vedlikehold...4 2.1 Forbruksvarer...3 3 Montering...5 3.1

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

Bruks- og Monteringsanvisning AHU-300 BR

Bruks- og Monteringsanvisning AHU-300 BR Bruks- og Monteringsanvisning AHU-300 BR Bruksanvisning. Side 1 til 9 For å kunne åpne frontluken finner du en nøkkel for låsene i esken sammen med følgende dokumenter og braketter. Oppbevar denne nøkkelen

Detaljer

Perfect Heat Pump-serie. Ventilasjonsenheter med integrert luftvamepumpe

Perfect Heat Pump-serie. Ventilasjonsenheter med integrert luftvamepumpe Perfect Heat Pump-serie Ventilasjonsenheter med integrert luftvamepumpe Frisk inneluft ved hjelp av energieffektiv ventilasjon Perfect Heat Pump-serie Hjertet i denne serien ventilasjonsenhet er den integrerte

Detaljer

INNHOLD: VEX308 Desentral ventilasjon VEX308

INNHOLD: VEX308 Desentral ventilasjon VEX308 INNHOLD: VEX308 Desentral ventilasjon VEX308 VEX308 Desentral ventilasjon Lasta ned alle produktdata om VEX308 Generelt VEX308 - desentral ventilasjon for skoler, institusjoner og kontorer Et desentralt

Detaljer

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin 5 Instruktion RM 400.doc INSTRUKSJON FOR REGULERINGSMODUL RM400 Allment : RM400 er en tilleggsmodul for regulering av kjølemaskin. Til sammen med hovedkortet

Detaljer

Råd og tips. ved montering av balansert ventilasjon med varmegjenvinning FOR ET SUNT INNEMILJØ

Råd og tips. ved montering av balansert ventilasjon med varmegjenvinning FOR ET SUNT INNEMILJØ Råd og tips ved montering av balansert ventilasjon med varmegjenvinning FOR ET SUNT INNEMILJØ Huskeliste for montering av balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Montørens oppgaver: Sørg for at varene

Detaljer

Swegon CASA 270 K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 270 K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 270 K Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 140 m². Er også

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer