Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner"

Transkript

1 Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Energieffektivt Ny automatikk Mulighet for oppkobling mot SD-anlegg Enkel innregulering Plasseringsvennlig Brukervennlig F O R E T S U N T I N N E M I L J Ø

2 Flexit SL4 R luftbehandlingsaggregat med rotorteknologi - Energieffektivt - Plasseringsvennlig - Brukervennlig Flexits nye ventilasjonsaggregat har en rekke viktige produktfordeler og imøtekommer nye og strenge krav til energieffektivitet som er under innføring i flere europeiske land. Aggregatet har en unik og patentsøkt konstruksjon som gir en meget høy fleksibilitet ved installasjon med tanke på kanalføringer og aggregatets plassering. Flexit SL4 R har roterende gjenvinner som sikrer høy gjenvinning og enkel installasjon. Aggregatet er kompakt og har små fysiske mål (høyde 7 mm, bredde 598 mm og dybde 45 mm). Flexit SL4 R er tilpasset eneboliger, småhus og leiligheter samt mindre kontorer. Aggregatet kan tilkobles ekstern kjøkkenhette. Energisparing og virkningsgrad Et balansert ventilasjonsanlegg med roterende gjenvinner reduserer inntil 8% av utgiftene til oppvarming av ventilasjonsluften i forhold til et avtrekksanlegg Eksempel på besparelse i en normal halvannenetasjes bolig: Oppvarmingsbehov ved sentralavtrekk: ca. 1.6 kwh i løpet av et år. Oppvarmingebehov ved balansert ventilasjon med varmegjenvinning 8%: ca. 212 kwh i løpet av et år. Besparelse: 848 kwh pr. år multiplisert med energipris for oppvarming. Oppvarming Ventilasjon 4. Oppvarming av varmt vann 1. Lys, installasjoner og el.apparater Med et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning sparer du inntil 8% av utgiftene til oppvarming av ventilasjonsluften i forhold til et avtrekksanlegg. 3

3 Uteluft Tilluft Optimal ventilasjon med Flexit SL4 R Avkast Ren og frisk luft hele året Rotoraggregatet gir stabil drift hele året. Rotorteknologien har ikke normalt ingen problemer med ising og gjenfrysing. Dette er spesielt viktig i Norden med kalde klimatiske forhold. Høy virkningsgrad energisparing Rotoraggregatet har høy virkningsgrad, og gjenvinner opp til 8% av varmen i luften som trekkes ut av boligen. Den høye virkningsgraden sikrer at en høy andel av energien som brukes til oppvarming av ventilasjonsluften gjenvinnes, og gir ønsket ventilasjon i boligen også i den kalde årstiden. Energiforbruk Flexit SL4 R kan leveres med standard vifter (AC) og lavenergivifter (EC-vifter). EC-viftene har et ekstra lavt energiforbruk, og gjør aggregatene forberedt for fremtidens strenge krav til energiforbruk der det stilles spesielle krav til SFP vifteenergi (Specific Fan Power). SFP-verdien sier noe om hvor effektivt viften transporterer luft. Ettervarmebehov kun i sterk kulde Rotoraggregatet har høy virkningsgrad og dekker varmebehovet til ventilasjonsluften gjennom store deler av året. Varmebatteriene er dimensjonert for å dekke varmebehovet til ventilasjonsluften hele året, også ved svært lave utetemperaturer. Det kan velges mellom elektrisk eller vannbasert ettervarme. For aggregater med vannbasert ettervarme, leveres vannbatteriet for ekstern plassering i kanalen. Automatisk sommerdrift Rotoraggregatet har elektronisk styring som automatisk kobler gjenvinnerfunksjonen av/på i forhold til utetemperatur. Dette gir en vesentlig enklere drift enn for eksempel platevekslere hvor man må sette inn og ta ut sommerkassett. Renblåsningssektor Avtrekk Prinsippskisse over rotorens virkemåte Varme fra avtrekksluften overføres gjennom rotormaterialet til tilluften som tilføres boligen. For å hindre at forurenset avtrekksluft går over i tilluft, har rotoren en renblåsningssektor. Enklere installasjon uten dreneringsavløp Rotorteknologien krever ikke kondensavløp. Fuktigheten i avtrekksluften følger luften ut i avkastkanalen og ut av huset. Siden det ikke er behov for dreneringsavløp gir det enklere installasjon og lavere installasjonskostnader, og stor frihet når det gjelder plassering av aggregatet. Bruksområde Aggregatet er spesielt egnet for leiligheter og mindre eneboliger. Aggregatet har mange plasseringsmuligheter, og kan eksempelvis plasseres i bod, vaskerom, gang og loft. Aggregatet kan monteres stående som skapmodell, eller liggende på for eksempel på loft. Design tilpasset moderne boliger Flexit SL4 R er hvitlakkert med avrundet frontdør. Aggregatet er bygd med tanke på plassering i et vaskerom, en bod, et teknisk rom eller på et loft. 4

4 Plasseringsvennlig Aggregatets konstruksjon gir mange muligheter for kanalføringer og plassering i en bolig. Aggregatet er beregnet for plassering i vaskerom, bod, loft eller andre egnede rom. Aggregatet leveres i venstreeller høyre utførelse (avkastnippel til venstre eller høyre) avhengig av hva som blir gunstigst med hensyn til kanalplassering. Fordelene med rotorteknologi er at det ikke dannes kondensvann, og man slipper tilkobling av drenering til avløp. I våtrom må aggregatet plasseres i sone 3 (minimum,6m fra badekarkant og 1,2m fra dusjhode). Plassering på vegg som skapmodell Flexit SL4 R er ideelt for plassering på vegg som skapmodell. Aggregatet kan eksempelvis monteres i et våtrom over varmtvannsbereder eller i forbindelse med overskap. (Fig. 1). Plassering på loft Flexit SL4 R har et kondens- og varmetapsisolert chassis som gjør det mulig å plassere aggregatet på kalde loft. (Fig. 2a og b) Fig. 2a NB! Ved montering ihht. fig. 2a må det tilpasses spikerslag for oppheng (ref. monteringsveiledning). Fig. 1 Fig. 2b Ekstra gulvplate Gulv Ekstra isolasjon Isolasjon Ved montering ihht. fig. 2b må det brukes foreskrevet underlag (ref. monteringsveiledning) for å unngå vibrasjonsstøy. 5

5 Fleksibel kanaltilkobling Kanaltilkoblingene kan utføres i ulike kombinasjoner etter hva som er best egnet i forhold til bygningens utforming: Tradisjonell topptilkobling av kanalene (Fig. 1, side 5). Uteluft- og avtrekkskanal på en side og tilluft- og avkastkanal på den andre siden (Fig. 3). Alle kanaltilkoblinger til en side av aggregatet (Fig. 4). Avtrekkskanalen kan tilkoples begge kortsider for kortere kanalføringer (Fig. 5). Alle kanaltilkoblinger til en side av aggregatet og en ekstra avtrekkskanal på den andre siden (Fig. 5). Avtrekks-, tilluft- og avkastkanal på en side og uteluft på den andre siden av aggregatet (Fig. 6). Utelufts- og avtrekkskanalen kan valgfritt og enkelt koples til et av aggregatets kortsider (topp og bunn). Fig. 3 Fig. 4 Ekstern tilkobling av kjøkkenhette Aggregatet kan tilkobles ekstern kjøkkenhette. En egen kanaltilkobling som er standard på aggregatet tas i bruk til den eksterne kjøkkenhetten. Under matlaging føres avtrekksluften fra kjøkkenhetten utenom rotorveksleren. Kjøkkenhetten leveres separat og monteres på stedet. Det kan velges mellom Slim linemodeller, innbyggingshetter og ventilatorskapmodeller. Be om informasjon om våre kjøkkenhetter. Fig. 5 Byggeforskriften anbefaler grunnventilasjon på kjøkken. Ventil for dette plasseres i tak eller vegg. Spjeld i kjøkkenhette skal være steng når den ikke er i bruk. Fig. 6 Ekstern tilkobling av kjøkkenhette Symbolforklaring TILLUFT AVTREKK AVKAST UTELUFT 6

6 Produktbeskrivelse Innregulering EC-vifter Med EC-viften gjøres innreguleringen via styrepanelet, hvor man individuelt kan justere inn viftene. Innregulering AC-vifter Aggregatet har to innreguleringsbrytere, en for tilluft og en for avtrekk. Det er mulig å stille inn aggregatet på 12, 15 eller 17 volt på begge viftene ved normal hastighet. (Flexit SL4 R leveres med innstilling på 15 volt fra fabrikk. Se Dokumentasjon av ventilasjonsdata for riktig innstilling.) For å oppnå flere innreguleringsområder må det kobles om direkte på trafoen. 17 volt 15 volt Flexit SL4 R med roterende gjenvinner. Systembeskrivelse Aggregatet er konstruert for å gi optimal luftkomfort kombinert med lavt energiforbruk i boliger. Den oppvarmede og brukte inneluften suges via avtrekksventiler ut fra kjøkken og våtrom, passerer så gjennom et filter og føres inn i aggregatets rotorvarmeveksler, før den ledes ut av boligen via takhatt eller vegguttak (kombiboks). Uteluften føres inn via uteluftinntak til aggregatet, filtreres, passerer videre gjennom rotor-varmeveksleren og opptar varme fra avtrekksluften. Det elektronisk styrte ettervarmebatteriet sørger for en behagelig tilluftstemperatur ved spesielt lave temperaturer. Etter aggregatet passerer tilluften normalt lyddempere før den strømmer inn gjennom tilluftsventilene frisk, ren og temperert. Flexit SL4 R er utstyrt med elektronisk automatikk som styres fra en separat montert styringsbryter, CI 5. Roterende gjenvinner Flexit SL4 R er utstyrt med effektiv roterende gjenvinner. For å beskytte luftstrømmene fra hverandre er gjenvinneren utstyrt med en renblåsningssektor. I tillegg blir både avtrekk og tilluft filtrert slik at forurensning ikke kommer i kontakt med rotormaterialet. 12 volt Installasjon Rotoraggregatene danner ikke kondensvann. Dette gjør installasjonen enklere ved at dreneringsopplegg ikke er nødvendig. Plasseringen er mer fleksibel ved at man ikke behøver å ta hensyn til avstand til avløp. Konstruksjon Aggregatets ytterskap er utført i hvitlakkerte stålplater. Innerskapet har galvaniserte stålplater og 15 mm kondensisolasjon. Frontdøren er av plast for å redusere vekten og for å gjøre inspeksjon og service enklere. Døren har en buet form og åpnes/lukkes med trykknapper. Kanaltilkoblinger Tilkoblingsdimensjonen er mm nippelmål. Løsningen er fleksibel ved at det er laget flyttbare stusser og blendelokk sørger for tetting av de kanaluttak som ikke benyttes. Disse låses med skruer ved montering (Fig. 7). Aggregatet finnes i høyre- og venstreutførelse. Fig. 7 7

7 Temperaturinnstilling Med aggregatet leveres en elektronisk temperaturføler som er montert i tilluftskanalen. Ønsket tilluftstemperatur stilles inn på styringspanel og temperaturen opprettholdes av aggregatets roterende gjenvinner og ettervarmebatteri. Vifter Flexit SL4 R er utstyrt med enkeltsugende F-hjuls radialvifter. Viftene har lavt støynivå og stor kapasitet selv ved lange kanalstrekk. Dekslet foran viften kan fjernes ved å trykke på sneppene i nedkant. Viften kan trekkes ut av sporet. Selve motoren med vifteskovler tas ut ved å skru ut de fire skruene i den runde motorplaten og motoren trekkes forsiktig ut av motorhuset. opprettholdes kun ved hjelp av rotoren kobler ettervarmebatteriet inn automatisk etter behov. I den varme årstiden når varmebehovet er minimalt stopper rotoren slik at tilluften unngår oppvarming. Med CI 5 kan viftene stilles i tre hastigheter og rotor/ettervarme kan aktiveres. Panelet har signallamper som viser valgt hastighetstrinn og om varmesekvensen er aktivert. En lampe varsler brann/overheting og om filteret bør skiftes. Viftehastigheter Ønsket hastighet velges på aggregatets styrepanel, CI 5. Forsert luftmengde oppnås enten ved å endre trykkfallet i kanalnettet ved bruk av avtrekksventil med snortrekk eller tilsvarende, eller ved å øke hastigheten på viftene til maks nivå. Varmeelement elektrisk eller vannbasert For at tilluften skal sikres riktig komforttemperatur og ikke føles som kald trekk er aggregatene utstyrt med et elektronisk styrt ettervarmeelement eller vannvarmebatteri. Dette kobles inn når tilluftstemperaturen faller under innstilt nivå og sørger for nødvendig temperaturheving. Sommerdrift Den roterende varmeveksleren er elektronisk styrt og regulerer innblåsningstemperaturen. I den varme årstiden kobles gjenvinnerfunksjonen automatisk ut når det ikke er behov. Sommerkassett er derfor ikke nødvendig. Filter Aggregatet er utstyrt med tilluft- og avtrekksfilter i F7-klasse. Filtrene skiftes enkelt uten bruk av verktøy. Luftbehandlingsaggregatet krever jevnlig skifte av filter (1 2 ganger pr. år) for å sikre ren og frisk luft og problemfri drift. Styring Flexit SL4 R er utstyrt med elektronisk styring som via et kretskort styrer aggregatet automatisk. Styringspanel CI 5 med 12 m signalkabel med ISDN teleplugg for enkel og fleksibel montering av styringspanelet medfølger. Tilluftstemperaturen opprettholdes ved hjelp av den høyeffektive varmegjenvinningen i rotoren. Rotoren reguleres etter ønsket innblåsningstemperatur. Hvis ikke tilluftstemperaturen kan 8

8 Ny automatikk CI 5 Sammen med det nye aggregatet, Flexit SL4 R, leveres også nyutviklet automatikk, CS 5 som består av styrepanel, CI 5, og hovedkort, CU 5. Styrepanelet har en moderne design for plassering på vegg. Det er enkelt å styre anlegget fra panelet med trykknapper med tydelige symboler. Luftmengder og forsering ved for eksempel dusjing og ønsket luftskifte kan styres fra panelet. Ønsket ettervarme kan reguleres og lampe lyser når ettervarme ligger inne. Lampe lyser også for filterbytte. Trinn 2 er normal driftsventilasjon. I denne stilling kjøres anlegget til daglig. Trinn 1 brukes når det ikke er like stort behov for ventilasjon som vanlig. Trinn 3 brukes når det er behov for økt ventilasjon i våtrom eller i hele boligen, og brukes under og en stund etter for eksempel dusjing og klestørking. Som standard medfølger styrepanelet, CI 5, for innfelt montering i vegg. Dobbel veggboks, type Elko, må da brukes. Utenpåliggende boks for montering av styrepanel på veggen kan leveres som tilbehør. Som tilleggsutstyr til automatikken leveres ekstra forserings-/styringsbryter, CI 5, for plassering i nærheten av for eksempel bad. Med avansert CI5-kretskort For de som ønsker flere funksjoner, f.eks. oppkobling mot SD-anlegg finnes det egne modeller av SL4R med avansert kretskort. CI 5 Det finnes et eget styrepanel CI 5 med ur-funksjon for automatisk styring av aggregatet etter ur. Se oversikt under Tilbehør Indikering, alarm 2. Indikering, hastighet, steg 1 3. Indikering, hastighet, steg 2 4. Indikering, hastighet, steg 3 5. Indikering, filterbytte 6. Indikering, ettervarme aktivere (elementvarme) 7. Indikering, ettervarme AV/PÅ 8. Bryter, økt viftehastighet 9. Bryter, redusert viftehastighet 1. Bryter, redusert tilluftstemperatur 11. Bryter, økt tilluftstemperatur 12. Bryter, forsering 13. Indikering, viser innstilt temperatur fra 15 til 25 C 13 9

9 Flexit SL4 R Art.nr. Type 142 SL4 REL AC venstremodell med el.batteri og AC-vifte 1421 SL4 RER AC høyremodell med el.batteri og AC-vifte 1422 SL4 R L AC * venstremodell uten ettervarmebatteri og AC-vifte 1423 SL4 R R AC * høyremodell uten ettervarmebatteri og AC-vifte 1424 SL4 REL EC venstremodell med el.batteri og EC-vifte 1425 SL4 RER EC høyremodell med el.batteri og EC-vifte 1426 SL4 R L EC * venstremodell uten ettervarmebatteri og EC-vifte 1427 SL4 R R EC * høyremodell uten ettervarmebatteri og EC-vifte SL4R med avansert CS5-kretskort For de som ønsker flere funksjoner f.eks. oppkobling mot SD-anlegg 1428 SL4 REL EC CS SL4 RER EC CS5 143 SL4 R L EC CS5 * 1431 SL4 R R EC CS5 * Alle aggregater er inkl. CI 5 styringspanel (m/12 m styreledning). * Aggregatet er klargjort for vannvarme. Kanalbatteri leveres som tilbehør. K J Ø K K E N H E T T E R Kjøkkenhetter for ekstern tilkobling for SL4 R: 1163 Vision-E, 9 cm, veggmontert Vision-E, 6 cm, veggmontert NYHET! våren Elegant-E/F, 6 cm, veggmontert Art.nr. Farge 1167 Rustfritt stål 1168 Sort 1169 Hvit Brasserie-E, hvit Brasserie-E, stål Fondue-E Frontlist, børstet stål Bistro-E T I L B E H Ø R 938 Styrepanel CI 5 Kombiboks 9385 Styrepanel CI Filtersett (F7) på avtrekk og tilluft 939 Bevegelsesvakt Lukkespjeld m/fjær 797 2xmm, svart 798 2xmm, hvit 799 2xØ2mm, hvit Vannbatteri Shuntventil Motor, shuntventil (23 V) 8 2xØ2mm, svart 1

10 Tekniske data SL4 RE SL4 RE EC SL4 R SL4 R EC Merkespenning: 23 V/5 Hz 23 V/5 Hz 23 V/5 Hz 23 V/5 Hz Sikringsstørrelse: 1 A 1 A 1 A 1 A Merkestrøm, total: 5,5 A 4,8 A 1,6 A,9 A Merkeeffekt, total: W 1 17 W 371 W 27 W Merkeeffekt. el-batteri: 9 W 9 W - - Merkeeffekt, vifter: 2 x 165 W 2 x 83 W 2 x 165 W 2 x 83 W Viftetype: F-hjul F-hjul F-hjul F-hjul Viftemotorstyring: Trafo EC-trinnløs Trafo EC-trinnløs Viftehastighet-turtall, maks: 2 23 o/min 1 97 o/min 2 23 o/min 1 97 o/min Automatikk standard: CS5 CS5 CS5 CS5 Filtertype (TIL/AVTR): F 7/F 7 F 7/F 7 F 7/F 7 F 7/F 7 Filtermål TIL (B x H x D): 35x185x5 mm 35x185x5 mm 35x185x5 mm 35x185x5 mm Filtermål AVTR (B x H x D): 35x185x5 mm 35x185x5 mm 35x185x5 mm 35x185x5 mm Vekt: 48 kg 48 kg 48 kg 48 kg Kanaltilkobling: Ø 16 mm Ø 16 mm Ø 16 mm Ø 16 mm Høyde: 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm Bredde: 598 mm 598 mm 598 mm 598 mm Dybde: 455 mm 455 mm 455 mm 455 mm AC-vifte: Normalhastighet er innstilt fra fabrikk på 15 V EC-vifte: Normalhastighet er innstilt fra fabrikk på 7 V Symbolbruk Dette produktet har en rekke symboler som brukes til merking av selve produktet og i innstallasjons- og brukerdokumentasjon. Her følger en forklaring på noen av de vanligste symbolene: TILLUFT AVTREKK AVKAST UTELUFT Flexit SL4 R, høyremodell Flexit SL4 R, venstremodell Kjøkkenhette Kjøkkenhette Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå. 11

11 Systemskisse Avtrekk Tilluft Uteluft Avkast FI2 M1 B1 EB1 VF1 F2 FI1 M2 K B1 Temperaturføler tilluft EB1 Ettervarmeelement F1 Overhetingstermostat, MANUELL RESET F2 Overhetingstermostat, AUTOMATISK RESET FI1 Tilluftsfilter FI2 Avtrekksfilter M1 Tilluftvifte M2 Avtrekksvifte HR-R Rotorveksler M4 Rotormotor K Kjøkkenhette (tilbehør) HR-R M Målskisse Vist som høyremodell 32 Mål i mm Venstremodell er speilvendt Ø Ø Kjøkkenhette Ø125 Vist fra underside Vist fra topp Front

12 Kapasitetsdiagram SL4 R W/E (AC-vifte) (målt med F 7-filter) Tilluftsside Luftmengde l/s l/s Anleggsmotstand i Pa Pa 23V 19V 17V 15V 12V 15V 85V 6V 6V V 19V 83dB(A) 17V 15V 8dB(A) 5 12V 75dB(A) 15V 85V 7dB(A) 65dB(A) 6dB(A) W Effektforbruk i Watt m 3 /h Water Battery Pa F5 Filter Luftmengde m 3 /h - Korreksjonsfaktor trykk Avtrekksside Luftmengde l/s l/s Anleggsmotstand i Pa Pa 23V 19V 17V 15V 12V 15V 85V 6V 85V 6V 45dB(A) 23V 19V 65dB(A) 17V 15V 12V 6dB(A) 15V 55dB(A) 5dB(A) W Effektforbruk i Watt m 3 /h Pa F5 Filter Luftmengde m 3 /h - Korreksjonsfaktor trykk Lyddata er angitt ved lydeffektnivå LwA i kapasitetsdiagrammene og korrigeres med tabellen nedenfor for de ulike oktavbånd. Avstrålt støy gir Lw i de ulike oktavbåndene og LwA tot. Avstrålt støy regnes ut ved å ta støyverdi fra tilluftstabell og trekke fra totalverdi fra korreksjonsfaktortabell. Korreksjonsfaktorer for Lw Hz LwA Tilluft Avtrekk Avstrålt ,5 Temperaturvirkningsgrad Virkningsgrad er angitt som komponentvirkningsgrad og aggregatvirkningsgrad. Komponentvirkningsgrad (teoretisk virkningsgrad på rotor) er 83-85% ved 25-2m 3 /h. Aggregatvirkningsgrad (målt virkningsgraden til hele aggregatet, inkludert tap og andre forhold) er ca. 75% ved 2m 3 /h. 13

13 Kapasitetsdiagram SL4 R W/E (EC-vifte) (målt med F 7-filter) Tilluftsside Luftmengde l/s l/s Anleggsmotstand i Pa % 8% 8% 1% Effektforbruk i Watt Pa 6% 4% 77dB(A) 6% 75dB(A) 7dB(A) 4% 65dB(A) 6dB(A) W m 3 /h Water Battery Pa 15 Luftmengde 25 m 3 /h - Korreksjonsfaktor trykkf5 Filter Avtrekksside Luftmengde l/s l/s Anleggsmotstand i Pa 3 2 1% 75 5 Effektforbruk i Watt 1 Pa 1% 8% 8% 6% 6dB(A) 6% 4% 55dB(A) 4% 5dB(A) 45dB(A) 4dB(A) 25 W m 3 /h Pa 15 Luftmengde 25 m 3 /h - Korreksjonsfaktor trykkf5-filter Lyddata er angitt ved lydeffektnivå LwA i kapasitetsdiagrammene og korrigeres med tabellen nedenfor for de ulike oktavbånd. Avstrålt støy gir Lw i de ulike oktavbåndene og LwA tot. Avstrålt støy regnes ut ved å ta støyverdi fra tilluftstabell og trekke fra totalverdi fra korreksjonsfaktortabell. Korreksjonsfaktorer for Lw Hz LwA Tilluft Avtrekk Avstrålt ,9 Temperaturvirkningsgrad Virkningsgrad er angitt som komponentvirkningsgrad og aggregatvirkningsgrad. Komponentvirkningsgrad (teoretisk virkningsgrad på rotor) er 83-85% ved 25-2m 3 /h. Aggregatvirkningsgrad (målt virkningsgraden til hele aggregatet, inkludert tap og andre forhold) er ca. 75% ved 2m 3 /h. 14

14 SINTEF er en ledende forskningsinstitusjon i Norge. Flexit har inngått en avtale om oppdrag med SINTEF, støttet av Forskningsrådet. Samarbeidet med SINTEF skal sikre at Flexit hele tiden ligger i forkant med å utvikle og levere løsninger som bidrar til et sunt innemiljø på en energieffektiv måte. EE-produkter (elektriske og elektroniske produkter) Flexit oppfyller sine forpliktelser i henhold til Avfallsforskriften/ EE-forskriften ved å være medlem av følgende returselskap: Renas as for næringselektro (eks. avtrekksvifter, ventilasjonsaggregater) El-retur AS for hvitevareelektro (eks. baderomsvifter, kjøkkenventilatorer) EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall, men ved kassering innleveres forhandler eller anvist plass på stedlig deponi/mottak. EE-produkter er (fra 25) merket med en overkrysset søppeldunk og inngår i et system for retur og gjenvinning og tas i mot vederlagsfritt.

15 Tlf Fax Internett: Art.nr /21

Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W Albatros L20 Kryss 230 V: Art. nr. 14610 Albatros L20 Kryss V: Art. nr. 14611 Albatros L20 Kryss

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Baderomsvifter Kanalvifter Varmeflyttere FOR ET SUNT INNEMILJØ Moderne og effektive baderomsvifter Flexit baderomsvifter - fjerner fukt og dårlig

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076224-NO 07-05-2012V.A004 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponentbeskrivelse... 2 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter... 3 2.2.1 Vifter for tilluft og avtrekk...

Detaljer

BEHOVSSTYRT PARTNER for samarbeid og resultat. Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel.

BEHOVSSTYRT PARTNER for samarbeid og resultat. Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel. BEHOVSSTYRT PARTNER for samarbeid og resultat Løpende utvikling kan medføre endring uten varsel. BEHOVSSTYRT PARTNER for samarbeid og resultat Hamar Bergen Klimax Luft ble etablert i 2006 for design, import

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat.... 3

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG DAIKIN ALTHERMA Den smarte veien til komfort R EVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer

Detaljer

så rent... så enkelt... Ring hytta varm! Tilbudspris Dometic Tilbudspris Kokeapparat 3 bluss

så rent... så enkelt... Ring hytta varm! Tilbudspris Dometic Tilbudspris Kokeapparat 3 bluss Hyttedusj 80x80 i herdet glass Rett eller buet front Gas Revolusjonerer dagens toalettforhold på din strømløse hytte! Selges kun gjennom utvalgte forhandlere. COMBICOOL RF 60 60 ltr. HB propankomfyr HB

Detaljer

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4 TR A6579 Oppvarmingssystemer for boliger av lavenergi- og passivhusstandard Jørn Stene SINTEF Energiforskning AS Januar 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

Sabiana Fancoils, aerotempere, varmestrips og kjøletak. Prisliste oktober 2011

Sabiana Fancoils, aerotempere, varmestrips og kjøletak. Prisliste oktober 2011 Sabiana Fancoils, aerotempere, varmestrips og kjøletak Prisliste oktober 2011 Prislisteserien fra ABK AS Toshiba varmepumper/aircondition For bolig Toshiba varmepumper/aircondition For yrkesbygg kwsmart

Detaljer

Behovsstyrt ventilasjon, DCV krav og overlevering

Behovsstyrt ventilasjon, DCV krav og overlevering Mads Mysen Peter G. Schild SINTEF FAG 11 Behovsstyrt ventilasjon, DCV krav og overlevering VEILEDER FOR ET ENERGIOPTIMALT OG VELFUNGERENDE ANLEGG SINTEF Fag Mads Mysen og Peter G. Schild Behovsstyrt ventilasjon,

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt.

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innebygd kunnskap Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innhold: Hvordan planlegger man et kjøkken best?............... 4 Praktiske råd til planløsning.............................. 8 Riktig

Detaljer

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Per O. Tjelflaat, Bjørn J. Wachenfeldt og Berouz Z. Shahriari. Faggruppe energiforsyning og klimatisering av bygninger Institutt for energi-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Elektronikkatalog. www.elko.no

Elektronikkatalog. www.elko.no Elektronikkatalog www.elko.no 2 Kapittel Innhold 1 2 3 4 5 6 7 Dimmer, Hastighetsregulator 5 Teknisk info 6 LED dimmetabell 11 Produktliste 12 Bevegelsesføler, fotocelle 27 Teknisk info 28 PIR tabell 30

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge. Optimal energisparing satt i system. COVAmaXi størrelser 1 m³/h.

COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge. Optimal energisparing satt i system. COVAmaXi størrelser 1 m³/h. COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge Optimal energisparing satt i system COVAmaXi størrelser 1 m³/h 2 4 6 10 20 40 60 100 200 50 65 80 100 125 150 200 l/s 1 2 3 5 ma i håndbok 2014 10 20

Detaljer

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 INNHOLD 1 2 3 INNLEDNING 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 DEFA WarmUp 2.1 Generelt 3 2.2 Miljø 4 2.3 Sikkerhet 8 2.4 Økonomi 8 2.5 Komfort 8 2.7 Styringsenhet - SmartStart /Futura 9 2.8 Motorvarmer

Detaljer

BNB 20 MGE BNB 35 MGE BNB 50 MGE

BNB 20 MGE BNB 35 MGE BNB 50 MGE 94228N-03 6-09 BNB 20 MGE BNB 35 MGE BNB 50 MGE Montering, drift og vedlikeholdsveiledning Boksventilator BNB Innhold 1 Montering...3 1.1 Bytte av motor...3 1.2 Krav til teknisk rom...3 1.3 Anbefalt lyddemping

Detaljer