NYHET! Flexit SL4 R. Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner - Energieffektivt - Ny automatikk. Patentsøkt!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHET! Flexit SL4 R. Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner - Energieffektivt - Ny automatikk. Patentsøkt!"

Transkript

1 Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner - Energieffektivt - Ny automatikk NYHET! Patentsøkt! - Enkel innregulering - Plasseringsvennlig - Brukervennlig F O R E T S U N T I N N E M I L J Ø

2 Flexit SL4 R luftbehandlingsaggregat med rotorteknologi - Energieffektivt - Plasseringsvennlig - Brukervennlig Flexits nye ventilasjonsaggregat har en rekke viktige produktfordeler og imøtekommer nye og strenge krav til energieffektivitet som er under innføring i flere europeiske land. Aggregatet har en unik og patentsøkt konstruksjon som gir en meget høy fleksibilitet ved installasjon med tanke på kanalføringer og aggregatets plassering. Flexit SL4 R har roterende gjenvinner som sikrer høy gjenvinning og enkel installasjon. Aggregatet er kompakt og har små fysiske mål (høyde 700 mm, bredde 598 mm og dybde 450 mm). Flexit SL4 R er tilpasset eneboliger, småhus og leiligheter samt mindre kontorer. Aggregatet kan tilkobles ekstern kjøkkenhette. Energisparing og virkningsgrad Et balansert ventilasjonsanlegg med roterende gjenvinner reduserer inntil 80% av utgiftene til oppvarming av ventilasjonsluften i forhold til et avtrekksanlegg. Eksempel på besparelse i en normal halvannenetasjes bolig: Oppvarmingsbehov ved sentralavtrekk: ca kwh i løpet av et år. Oppvarmingebehov ved balansert ventilasjon med varmegjenvinning 80%: ca kwh i løpet av et år. Besparelse: 8480 kwh pr. år multiplisert med energipris for oppvarming. Med et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning sparer du inntil 80% av utgiftene til oppvarming av ventilasjonsluften i forhold til et avtrekksanlegg. 3

3 Uteluft Tilluft Optimal ventilasjon med Flexit SL4 R Avkast Ren og frisk luft hele året Rotoraggregatet gir stabil drift hele året. Rotorteknologien har ikke problemer med ising og gjenfrysing. Dette er spesielt viktig i Norden med kalde klimatiske forhold. Høy virkningsgrad energisparing Rotoraggregatet har høy virkningsgrad, og gjenvinner opp til 80% av varmen i luften som trekkes ut av boligen. Den høye virkningsgraden sikrer at en høy andel av energien som brukes til oppvarming av ventilasjonsluften gjenvinnes, og gir ønsket ventilasjon i boligen også i den kalde årstiden. Energiforbruk Flexit SL4 R kan leveres med standard vifter (AC) og lavenergivifter (EC-vifter). EC-viftene har et ekstra lavt energiforbruk, og gjør aggregatene forberedt for fremtidens strenge krav til energiforbruk der det stilles spesielle krav til SFP vifteenergi (Specific Fan Power). SFP-verdien sier noe om hvor effektivt viften transporterer luft. Ettervarmebehov kun i sterk kulde Rotoraggregatet har høy virkningsgrad og dekker varmebehovet til ventilasjonsluften gjennom store deler av året. Varmebatteriene er dimensjonert for å dekke varmebehovet til ventilasjonsluften hele året, også ved svært lave utetemperaturer. Det kan velges mellom elektrisk eller vannbasert ettervarme. For aggregater med vannbasert ettervarme, leveres vannbatteriet for ekstern plassering i kanalen. Automatisk sommerdrift Rotoraggregatet har elektronisk styring som automatisk kobler gjenvinnerfunksjonen av/på i forhold til utetemperatur. Dette gir en vesentlig enklere drift enn for eksempel platevekslere hvor man må sette inn og ta ut sommerkassett. Renblåsningssektor Enklere installasjon uten dreneringsavløp Rotorteknologien krever ikke kondensavløp. Fuktigheten i avtrekksluften følger luften ut i avkastkanalen og ut av huset. Siden det ikke er behov for dreneringsavløp gir det enklere installasjon og lavere installasjonskostnader, og stor frihet når det gjelder plassering av aggregatet. Bruksområde Aggregatet er spesielt egnet for leiligheter og mindre eneboliger. Aggregatet har mange plasseringsmuligheter, og kan eksempelvis plasseres i bod, vaskerom, gang og loft. Aggregatet kan monteres stående som skapmodell, eller liggende på for eksempel på loft. l/s Avtrekk Prinsippskisse over rotorens virkemåte Varme fra avtrekksluften overføres gjennom rotormaterialet til tilluften som tilføres boligen. For å hindre at forurenset avtrekksluft går over i tilluft, har rotoren en renblåsningssektor. Design tilpasset moderne boliger Flexit SL4 R er hvitlakkert med avrundet frontdør. Aggregatet er bygd med tanke på plassering i et vaskerom, en bod, et teknisk rom eller på et loft. 230V Pa 0 190V 170V 150V 120V 105V 85V 60V 60V 85V 150V V 120V 105V 70dB(A 60dB(A) 65dB(A)

4 Plasseringsvennlig Aggregatets konstruksjon gir mange muligheter for kanalføringer og plassering i en bolig. Aggregatet er beregnet for plassering i vaskerom, bod, loft eller andre egnede rom. Aggregatet leveres i venstre- eller høyre utførelse (avkastnippel til venstre eller høyre) avhengig av hva som blir gunstigst med hensyn til kanalplassering. Fordelene med rotorteknologi er at det ikke dannes kondensvann, og man slipper tilkobling av drenering til avløp. I våtrom må aggregatet plasseres i sone 3 (minimum 0,6m fra badekarkant og 1,2m fra dusjhode). Plassering på vegg som skapmodell Flexit SL4 R er ideelt for plassering på vegg som skapmodell. Aggregatet kan eksempelvis monteres i et våtrom over varmtvannsbereder eller i forbindelse med overskap. (Fig. 1). Plassering på loft Flexit SL4 R har et kondens- og varmetapsisolert chassis som gjør det mulig å plassere aggregatet på kalde loft. (Fig. 2a og b) Fig. 2a NB! Ved montering ihht. fig. 2a må det tilpasses spikerslag for oppheng (ref. monteringsveiledning). Fig. 1 Fig. 2b Ekstra gulvplate Gulv Ekstra isolasjon Isolasjon Ved montering ihht. fig. 2b må det brukes foreskrevet underlag (ref. monteringsveiledning) for å unngå vibrasjonsstøy. 5

5 Fleksibel kanaltilkobling Kanaltilkoblingene kan utføres i ulike kombinasjoner etter hva som er best egnet i forhold til bygningens utforming: Tradisjonell topptilkobling av kanalene (Fig. 1, side 5). Uteluft- og avtrekkskanal på en side og tilluft- og avkastkanal på den andre siden (Fig. 3). Alle kanaltilkoblinger til en side av aggregatet (Fig. 4). Avtrekkskanalen kan tilkoples begge kortsider for kortere kanalføringer (Fig. 5). Alle kanaltilkoblinger til en side av aggregatet og en ekstra avtrekkskanal på den andre siden (Fig. 5). Avtrekks-, tilluft- og avkastkanal på en side og uteluft på den andre siden av aggregatet (Fig. 6). Utelufts- og avtrekkskanalen kan valgfritt og enkelt koples til et av aggregatets kortsider (topp og bunn). Fig. 3 Fig. 4 Ekstern tilkobling av kjøkkenhette Aggregatet kan tilkobles ekstern kjøkkenhette. En egen kanaltilkobling som er standard på aggregatet tas i bruk til den eksterne kjøkkenhetten. Under matlaging føres avtrekksluften fra kjøkkenhetten utenom rotorveksleren. Kjøkkenhetten leveres separat og monteres på stedet. Det kan velges mellom Slim linemodeller, innbyggingshetter og ventilatorskapmodeller. Be om informasjon om våre kjøkkenhetter. Fig. 5 Byggeforskriften anbefaler grunnventilasjon på kjøkken. Ventil for dette plasseres i tak eller vegg. Spjeld i kjøkkenhette skal være steng når den ikke er i bruk. Fig. 6 Ekstern tilkobling av kjøkkenhette Symbolforklaring TILLUFT AVTREKK AVKAST UTELUFT 6

6 Produktbeskrivelse Innregulering Aggregatet har to innreguleringsbrytere, en for tilluft og en for avtrekk. Det er mulig å stille inn aggregatet på 120, 150 eller 170 volt på begge viftene ved normal hastighet. (Flexit SL4 R leveres med innstilling på 150 volt fra fabrikk. Se Dokumentasjon av ventilasjonsdata for riktig innstilling.) For å oppnå flere innreguleringsområder må det kobles om direkte på trafoen. 170 volt 150 volt 120 volt Flexit SL4 R med roterende gjenvinner. Systembeskrivelse Aggregatet er konstruert for å gi optimal luftkomfort kombinert med lavt energiforbruk i boliger. Den oppvarmede og brukte inneluften suges via avtrekksventiler ut fra kjøkken og våtrom, passerer så gjennom et filter og føres inn i aggregatets rotorvarmeveksler, før den ledes ut av boligen via takhatt eller vegguttak (kombiboks). Uteluften føres inn via uteluftinntak til aggregatet, filtreres, passerer videre gjennom rotor-varmeveksleren og opptar varme fra avtrekksluften. Det elektronisk styrte ettervarmebatteriet sørger for en behagelig tilluftstemperatur ved spesielt lave temperaturer. Etter aggregatet passerer tilluften normalt lyddempere før den strømmer inn gjennom tilluftsventilene frisk, ren og temperert. Flexit SL4 R er utstyrt med elektronisk automatikk som styres fra en separat montert styringsbryter, CI 50. Installasjon Rotoraggregatene danner ikke kondensvann. Dette gjør installasjonen enklere ved at dreneringsopplegg ikke er nødvendig. Plasseringen er mer fleksibel ved at man ikke behøver å ta hensyn til avstand til avløp. Konstruksjon Aggregatets ytterskap er utført i hvitlakkerte stålplater. Innerskapet har galvaniserte stålplater og 15 mm kondensisolasjon. Frontdøren er av plast for å redusere vekten og for å gjøre inspeksjon og service enklere. Døren har en buet form og åpnes/lukkes med trykknapper. Kanaltilkoblinger Tilkoblingsdimensjonen er mm nippelmål. Løsningen er fleksibel ved at det er laget flyttbare stusser og blendelokk sørger for tetting av de kanaluttak som ikke benyttes. Disse låses med skruer ved montering (Fig. 7). Aggregatet finnes i høyre- og venstreutførelse. Roterende gjenvinner Flexit SL4 R er utstyrt med effektiv roterende gjenvinner. For å beskytte luftstrømmene fra hverandre er gjenvinneren utstyrt med en renblåsningssektor. I tillegg blir både avtrekk og tilluft filtrert slik at forurensning ikke kommer i kontakt med rotormaterialet. Fig. 7 7

7 Temperaturinnstilling Med aggregatet leveres en elektronisk temperaturføler som skal monteres i tilluftskanalen. Ønsket tillufts-temperatur stilles inn på styringspanel og temperaturen opprettholdes av aggregatets roterende gjenvinner og ettervarmebatteri. Vifter Flexit SL4 R er utstyrt med enkeltsugende F-hjuls radialvifter. Viftene har lavt støynivå og stor kapasitet selv ved lange kanalstrekk. Dekslet foran viften kan fjernes ved å trykke på sneppene i nedkant. Viften kan trekkes ut av sporet. Selve motoren med vifteskovler tas ut ved å skru ut de fire skruene i den runde motorplaten og motoren trekkes forsiktig ut av motorhuset. opprettholdes kun ved hjelp av rotoren kobler ettervarmebatteriet inn automatisk etter behov. I den varme årstiden når varmebehovet er minimalt stopper rotoren slik at tilluften unngår oppvarming. Med CI 50 kan viftene stilles i tre hastigheter og rotor/ettervarme kan aktiveres. Panelet har signallamper som viser valgt hastighetstrinn og om varmesekvensen er aktivert. En lampe varsler brann/overheting og om filteret bør skiftes. Viftehastigheter Ønsket hastighet velges på aggregatets styrepanel, CI 50. Forsert luftmengde oppnås enten ved å endre trykkfallet i kanalnettet ved bruk av avtrekksventil med snortrekk eller tilsvarende, eller ved å øke hastigheten på viftene til maks nivå. Varmeelement elektrisk eller vannbasert For at tilluften skal sikres riktig komforttemperatur og ikke føles som kald trekk er aggregatene utstyrt med et elektronisk styrt ettervarmeelement eller vannvarmebatteri. Dette kobles inn når tilluftstemperaturen faller under innstilt nivå og sørger for nødvendig temperaturheving. Sommerdrift Den roterende varmeveksleren er elektronisk styrt og regulerer innblåsningstemperaturen. I den varme årstiden kobles gjenvinnerfunksjonen automatisk ut når det ikke er behov. Sommerkassett er derfor ikke nødvendig. Filter Aggregatet er utstyrt med tilluft- og avtrekksfilter i F7-klasse. Filtrene skiftes enkelt uten bruk av verktøy. Luftbehandlingsaggregatet krever jevnlig skifte av filter (1 2 ganger pr. år) for å sikre ren og frisk luft og problemfri drift. Styring Flexit SL4 R er utstyrt med elektronisk styring som via et kretskort styrer aggregatet automatisk. Styringspanel CI 50 med 12 m signalkabel med ISDN teleplugg for enkel og fleksibel montering av styringspanelet medfølger. Tilluftstemperaturen opprettholdes ved hjelp av den høyeffektive varmegjenvinningen i rotoren. Rotoren reguleres etter ønsket innblåsningstemperatur. Hvis ikke tilluftstemperaturen kan 8

8 Ny automatikk CI 50 Sammen med det nye aggregatet, Flexit SL4 R, leveres også nyutviklet automatikk, CS 50 som består av styrepanel, CI 50, og hovedkort, CU 50. Styrepanelet har en moderne design for plassering på vegg. Det er enkelt å styre anlegget fra panelet med trykknapper med tydelige symboler. Luftmengder og forsering ved for eksempel dusjing og ønsket luftskifte kan styres fra panelet. Ønsket ettervarme kan reguleres og lampe lyser når ettervarme ligger inne. Lampe lyser også for filterbytte. Trinn 2 er normal driftsventilasjon. I denne stilling kjøres anlegget til daglig. Trinn 1 brukes når det ikke er like stort behov for ventilasjon som vanlig. Trinn 3 brukes når det er behov for økt ventilasjon i våtrom eller i hele boligen, og brukes under og en stund etter for eksempel dusjing og klestørking. Som standard medfølger styrepanelet, CI 50, for innfelt montering i vegg. Dobbel veggboks, type Elko, må da brukes. Utenpåliggende boks for montering av styrepanel på veggen kan leveres som tilbehør. Som tilleggsutstyr til automatikken leveres ekstra forserings-/styringsbryter, CI 50, for plassering i nærheten av for eksempel bad. CI 500 Det finnes et eget styrepanel CI 500 med urfunksjon for automatisk styring av aggregatet etter ur. Se oversikt under Tilbehør Indikering, alarm 2. Indikering, hastighet, steg 1 3. Indikering, hastighet, steg 2 4. Indikering, hastighet, steg 3 5. Indikering, filterbytte 6. Indikering, ettervarme aktivere (elementvarme) 7. Indikering, ettervarme AV/PÅ 8. Bryter, økt viftehastighet 9. Bryter, redusert viftehastighet 10. Bryter, redusert tilluftstemperatur 11. Bryter, økt tilluftstemperatur 12. Bryter, forsering 13. Indikering, viser innstilt temperatur fra 15 til 25 C 13 9

9 Tilbehør Filtersett (F7) på avtrekk og tilluft Art.nr. Type Filtersett, F Ekstra forserings-/styringsbryter Brasserie-E (hvit) Brasserie-E (stål) Fondu-E Slime line Bistro-E, innbyggingshette Kommer høsten 06 Eksternt vannbatteri med styring Utenpåliggende boks CI 500, styrepanel med urfunksjon Ekstra forseringsog styringsbryter Styrepanel, CI 500 Kjøkkenhetter for ekstern tilkobling Brasserie-E, hvit Fondue-E Brasserie-E, stål Bistro-E Flexit SL4 R Art.nr. Type SL4 REL AC venstremodell med el.batteri og AC-vifte SL4 RER AC høyremodell med el.batteri og AC-vifte SL4 RWL AC venstremodell med vannbatteri og AC-vifte SL4 RWR AC høyremodell med vannbatteri og AC-vifte SL4 REL EC venstremodell med el.batteri og EC-vifte SL4 RER EC høyremodell med el.batteri og EC-vifte SL4 RWL EC venstremodell med vannbatteri og EC-vifte SL4 RWR EC høyremodell med vannbatteri og EC-vifte 10

10 Tekniske data SL4 RE SL4 RE EC SL4 RW SL4 RW EC Merkespenning: 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz Sikringsstørrelse: 10 A 10 A 10 A 10 A Merkestrøm, total: 5,4 A 4,4 A 1,5 A 0,5 A Merkeeffekt, total: W W 335 W 105 W Merkeeffekt. el-batteri: 900 W 900 W - - Merkeeffekt, vifter: 2 x 165 W 2 x 50 W 2 x 165 W 2 x 50 W Viftetype: F-hjul F-hjul F-hjul F-hjul Viftemotorstyring: Trafo EC-trinnløs Trafo EC-trinnløs Viftehastighet-turtall, maks: o/min o/min o/min o/min Automatikk standard: CS50 CS50 CS50 CS50 Filtertype (TIL/AVTR): F 7/F 7 F 7/F 7 F 7/F 7 F 7/F 7 Filtermål TIL (B x H x D): 350x185x50 mm 350x185x50 mm 350x185x50 mm 350x185x50 mm Filtermål AVTR (B x H x D): 350x185x50 mm 350x185x50 mm 350x185x50 mm 350x185x50 mm Vekt: 47 kg 47kg 47 kg 47 kg Kanaltilkobling: Ø 160 mm Ø 160 mm Ø 160 mm Ø 160 mm Høyde: 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm Bredde: 598 mm 598 mm 598 mm 598 mm Dybde: 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm AC-vifte: Normalhastighet er innstilt fra fabrikk på 150 V EC-vifte: Normalhastighet er innstilt fra fabrikk på 7 V Symbolbruk Dette produktet har en rekke symboler som brukes til merking av selve produktet og i innstallasjons- og brukerdokumentasjon. Her følger en forklaring på noen av de vanligste symbolene: TILLUFT AVTREKK AVKAST UTELUFT Flexit SL4 R, høyremodell Flexit SL4 R, venstremodell Kjøkkenhette Kjøkkenhette Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå. 11

11 Systemskisse Avtrekk Tilluft Uteluft Avkast FI2 M1 EB1 F10 F20 FI1 M2 B1 Temperaturføler tilluft EB1 Ettervarmeelement F10 Overhetingstermostat, MANUELL RESET F20 Overhetingstermostat, AUTOMATISK RESET FI1 Tilluftsfilter FI2 Avtrekksfilter M1 Tilluftvifte M2 Avtrekksvifte HR-R Rotorveksler M4 Rotormotor K Kjøkkenhette (tilbehør) HR-R M Målskisse Vist som høyremodell 320 Mål i mm VENSTREMODELL ER SPEILVENDT Ø Ø125 Kjøkkenhette Ø125 Vist fra underside Vist fra topp Front

12 Kapasitetsdiagram SL4 R W/E (AC-vifte) (målt med F 7-filter) Tilluftsside Luftmengde l/s l/s Anleggsmotstand i Pa Pa W Effektforbruk i Watt m 3 /h Pa 0 Luftmengde m 3 /h - Korreksjonsfaktor trykk Avtrekksside Luftmengde l/s 0 Anleggsmotstand i Pa Pa W Effektforbruk i Watt m 3 /h Pa 0 Luftmengde m 3 /h - Korreksjonsfaktor trykk Lyddata er angitt ved lydeffektnivå LwA i kapasitetsdiagrammene og korrigeres med tabellen nedenfor for de ulike oktavbånd. Avstrålt støy gir Lw i de ulike oktavbåndene og LwA tot. Avstrålt støy regnes ut ved å ta støyverdi fra tilluftstabell og trekke fra totalverdi fra korreksjonsfaktortabell. Korreksjonsfaktorer for Lw Hz LwA Tilluft Avtrekk Avstrålt ,1 Temperaturvirkningsgrad Virkningsgrad er angitt som komponentvirkningsgrad og aggregatvirkningsgrad. Komponentvirkningsgrad (teoretisk virkningsgrad på rotor) er 83-85% ved m 3 /h. Aggregatvirkningsgrad (målt virkningsgraden til hele aggregatet, inkludert tap og andre forhold) er ca. 75% ved 200m 3 /h. 13

13 Kapasitetsdiagram SL4 R W/E (EC-vifte) (målt med F 7-filter) Tilluftsside Luftmengde l/s 0 Anleggsmotstand i Pa Effektforbruk i Watt Pa W m 3 /h Pa 0 Luftmengde m 3 /h - Korreksjonsfaktor trykk Avtrekksside Luftmengde l/s 0 Anleggsmotstand i Pa Effektforbruk i Watt Pa W m 3 /h Pa 0 Luftmengde m 3 /h - Korreksjonsfaktor trykk F5-filter Lyddata er angitt ved lydeffektnivå LwA i kapasitetsdiagrammene og korrigeres med tabellen nedenfor for de ulike oktavbånd. Avstrålt støy gir Lw i de ulike oktavbåndene og LwA tot. Avstrålt støy regnes ut ved å ta støyverdi fra tilluftstabell og trekke fra totalverdi fra korreksjonsfaktortabell. Korreksjonsfaktorer for Lw Hz LwA Tilluft Avtrekk Avstrålt ,1 Temperaturvirkningsgrad Virkningsgrad er angitt som komponentvirkningsgrad og aggregatvirkningsgrad. Komponentvirkningsgrad (teoretisk virkningsgrad på rotor) er 83-85% ved m 3 /h. Aggregatvirkningsgrad (målt virkningsgraden til hele aggregatet, inkludert tap og andre forhold) er ca. 75% ved 200m 3 /h. 14

14

15 Bygg: Tlf VVS: Tlf Internett: Art.nr /2006

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Energieffektivt Ny automatikk Mulighet for oppkobling mot SD-anlegg Enkel innregulering Plasseringsvennlig Brukervennlig F O R E T S U N T

Detaljer

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med kjøkkenhette

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med kjøkkenhette Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med kjøkkenhette PATENTERT Et av markedets mest stillegående Moderne design Energieffektiv klarer kravene i TEK 10 Plassering i kjøkken Gir et optimalt inneklima FOR

Detaljer

Luftbehandlingsaggregat og styring. Det nye luftbehandlingsaggregatet UNI 3 reduserer varmekostnader, sparer byggekostnader og løser problemhus.

Luftbehandlingsaggregat og styring. Det nye luftbehandlingsaggregatet UNI 3 reduserer varmekostnader, sparer byggekostnader og løser problemhus. Markedets beste produkt? Flexit NYHET SPIRIT UNI 3 Luftbehandlingsaggregat og styring Det nye luftbehandlingsaggregatet UNI 3 reduserer varmekostnader, sparer byggekostnader og løser problemhus. UNI 3

Detaljer

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Marin A/S Puddefjorden BL Leilighetsprosjekt 2007 Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Leverandør: Fredlundvegen 46 5073 BERGEN Tlf: 55 54 69 00 Faks: 55 54 69 01 e-post: post@hordavent.no Web: hordavent.no

Detaljer

110674N-08 2015-02. Spirit UNI 4. Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110674N-08 2015-02. Spirit UNI 4. Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110674N-08 2015-02 Spirit UNI 4 Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Planlegging og forberedende arbeid 4 1.1 Snekker / montør 4 1.2 Rørlegger (om anlegget har vannbatteri)

Detaljer

Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W Albatros L20 Kryss 230 V: Art. nr. 14610 Albatros L20 Kryss V: Art. nr. 14611 Albatros L20 Kryss

Detaljer

DOMEKT. Luftbehandlingsaggregater

DOMEKT. Luftbehandlingsaggregater Luftbehandlingsaggregater OMEKT Luftbehandlingsaggregater OMEKT 1 KOMFOVENT OMEKT luftbehandlingsaggregat Komfovent luftbehandlingsaggregat er laget for å skape godt inneklima og sikre effektiv energisparing.

Detaljer

Flexit kjøkkenventilasjon

Flexit kjøkkenventilasjon Flexit kjøkkenventilasjon Kjøkkenventilatorer med motor Kjøkkenhetter for eksterne avtrekksvifter Kjøkkenhetter for fellesanlegg Kjøkkenhetter for tilkobling til luftbehandlingsaggregater FOR ET SUNT INNEMILJØ

Detaljer

21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554. Villavent -anlegg. Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold

21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554. Villavent -anlegg. Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold 21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554 Villavent -anlegg Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold Innholdsfortegnelse side Introduksjon... 3 Generelt... 3 Energieffektivitet... 3 Montasje... 5 Plassering/adkomst

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110737N-05 2013-07 Spirit UNI 3 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA W1 Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 2 m².også egnet for renoveringsobjekter.

Detaljer

Boligventilasjon: Fra et produkt for spesielt interesserte. - til noe alle må ha. - også de som ikke vil

Boligventilasjon: Fra et produkt for spesielt interesserte. - til noe alle må ha. - også de som ikke vil Rev 4.1.12 Boligventilasjon: Fra et produkt for spesielt interesserte. - til noe alle må ha. - også de som ikke vil 2 Flexit Hovedkontor på Ørje i Østfold, 9 mil syd-øst for Oslo, 6 km fra svenskegrensen.

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk 208116-NO 14-02-2013 A002 2013 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB

Detaljer

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Swegon CASA W130 EC Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Innhold Bruk For brukeren Viktig informasjon 3 Styring fra Premium-kjøkkenhette 4 Styring fra Premium-kontrollpanel 4 Filterbytte 5 Alarm

Detaljer

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning. Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning. Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001 Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001 Originale instruksjoner er skrevet på engelsk. Instruksjoner på andre språk er en oversettelse av originale instruksjoner. (Direktiv 2006/42/EF)

Detaljer

Flexit. sentralstøvsuger. Monteres enkelt i nye og i eksisterende boliger. Gir renere luft og renere gulv. Blåser det skadelige finstøvet ut av huset

Flexit. sentralstøvsuger. Monteres enkelt i nye og i eksisterende boliger. Gir renere luft og renere gulv. Blåser det skadelige finstøvet ut av huset Flexit NY MODELL m/radiofjernstyring! sentralstøvsuger Monteres enkelt i nye og i eksisterende boliger Gir renere luft og renere gulv Blåser det skadelige finstøvet ut av huset F O R E T S U N T I N N

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Liggende ventilasjonsaggregater

Liggende ventilasjonsaggregater VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983-1 400 m³/h Liggende ventilasjonsaggregater Når du har kontroll over inneluften har du også kontroll over din helse I vårt nordiske klima tilbringer vi en stor

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 2014 Copyright Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB forbeholder seg retten til å endre produktene uten forvarsel.

Detaljer

Pax hjelper hjemmet ditt til å puste. Vifter Tilluftsventiler Ventilation med varmegjenvinning

Pax hjelper hjemmet ditt til å puste. Vifter Tilluftsventiler Ventilation med varmegjenvinning Pax hjelper hjemmet ditt til å puste Vifter Tilluftsventiler Ventilation med varmegjenvinning Pax hjelper hjemmet ditt til å puste På et viktig punkt er du og ditt hus ganske like hverandre, dere trenger

Detaljer

Ventilèr med god samvittighet. Vi gir deg varmen tilbake.

Ventilèr med god samvittighet. Vi gir deg varmen tilbake. DESENTRALISERT KOMFORTVENTILASJON MED VARMEGJENVINNING Ventilèr med god samvittighet. Vi gir deg varmen tilbake. M-WRG LÜFTUNG & WÄRMERÜCKGEWINNUNG MED OSS VENTILERER DU RIKTIG OM OSS INNOVASJON drivkraften

Detaljer

Ventilasjonssystemer Pust Pus tdy d p y t p inn n og og spa s r pa r ener ene g r i gi

Ventilasjonssystemer Pust Pus tdy d p y t p inn n og og spa s r pa r ener ene g r i gi Ventilasjonssystemer Pust dypt inn og spar energi Hvorfor investere i et ventilasjonsanlegg? Renere friskluft eller å spare energi? Gjennom ventilasjonsaggregatene til Genvex får du begge deler. Uavhengig

Detaljer

PRISLISTE BOLIGVENTILASJON

PRISLISTE BOLIGVENTILASJON PRISLISTE BOLIGVENTILASJON 2015 Salgs- og leveringsvilkår Gjelder fra 2015 Priser: Prisene i denne listen og eventuelle datafiler gjelder fritt våre lager, eks. mva. Paller belastes med kr. 90,- pr. stk.

Detaljer

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Baderomsvifter Kanalvifter Varmeflyttere FOR ET SUNT INNEMILJØ Moderne og effektive baderomsvifter Flexit baderomsvifter - fjerner fukt og dårlig

Detaljer

DOMEKT ReGO P Series Ventilasjonsaggregater Installasjons- og vedlikeholdsmanual

DOMEKT ReGO P Series Ventilasjonsaggregater Installasjons- og vedlikeholdsmanual DOMEKT ReGO P Series Ventilasjonsaggregater Installasjons- og vedlikeholdsmanual NO Innhold Sikkerhetskrav...3 Transportering...4 Kort beskrivelse av aggregatet...5 Installasjon...6 Vedlikehold...7 Teknisk

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.03 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer