ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015"

Transkript

1 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE POGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

2 Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for Brevik oppvekstsenter er utarbeidet av: Rådgivere : PGL og ARK Espen Aursand Arkitektkontor AS Rådgivere : RIB, RIV, RIE, RIAKU, RIBR VSO Consulting AS VSO CONSULTING Rådgivere: LARK Rambøll Norge AS Byggherre : Porsgrunn kommune BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

3 VSO Consulting AS Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 00-1 E56: 00 Alminnelig del Underdel 00 Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Sum 00 Alminnelig del 00.1 Prissammenstilling Hovedpriser angis i posten som følger: 0? Rigg og Drift kr: 02 Fellesytelser kr: 4341 Fordelinger for driftstekniske anlegg kr: 5622 Sentralutstyr for sentral driftskontroll kr: 5632 Sentralutstyr for lokal automatisering kr: 5633 Utstyr og ytelser for lokal automatisering kr: 5643 Utstyr og ytelser for bussystem kr: = TILBUDSUM EKS.MVA. kr: 00.2 Tilbudsgrunnlag Hovedbeskrivelsen Komponenttabell lokal automatikk Komponenttabell bussystem Funksjonsbeskrivelser pr. system Funksjonsbeskrivelse pr. romtype for bussystem Enhetsprisliste for komponenter lokal automatikk Enhetsprisliste for komponenter bussystem Grensesnittbeskrivelse for automatiseringsanlegget Prosjektanvisning detaljprosjektert anlegg Følgende dokumenter er vedlagt tilbudet til orientering: Fordelingsoversikt automatiseringsanlegg Systemskjemaer (dersom disse sendes ut) Sum Bygningdel 00 Brevik oppvekstsenter - beskrivelse - RIE - 56 SD.ga1

4 VSO Consulting AS Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 02-1 E56: 02 Fellesytelser Underdel 02 Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Sum 02 Fellesytelser 02.7 Opplæring Prisbærende post i henhold til krav i vedlagte Prosjektanvisning. Sum Bygningdel 02 Brevik oppvekstsenter - beskrivelse - RIE - 56 SD.ga1

5 VSO Consulting AS Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 43-1 E56: 43 Lavspent forsyning Underdel 4341 Fordelinger for driftstekniske installasjoner Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Sum 43 Lavspent forsyning 43.4 Elkraftanlegg til driftstekniske installasjoner Fordelinger for driftstekniske installasjoner Enhetspriser fordelinger. Prisene for fordelinger skal være i henhold til krav i vedlagte Prosjektanvisning. Akkumulert Bygningdel 4341 Fordelinger for driftstekniske installasjoner Brevik oppvekstsenter - beskrivelse - RIE - 56 SD.ga1

6 VSO Consulting AS Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 43-2 E56: 43 Lavspent forsyning Underdel 4341 Fordelinger for driftstekniske installasjoner Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Sum Underfordeling +01= Underfordeling +02= Underfordeling +03= Sum Bygningdel 4341 Fordelinger for driftstekniske installasjoner Brevik oppvekstsenter - beskrivelse - RIE - 56 SD.ga1

7 VSO Consulting AS Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 56-1 Underdel 5622 Sentralutstyr for sentral driftskontroll 56 Automatisering 56.2 Sentral driftskontroll og automatisering Sentralutstyr for sentral driftskontroll Hovedsentral Hovedsentral Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Sum Sentralenhet Det er i Prosjektanvisning angitt at entreprenøren kan tilby sentralenhet for Mindre anlegg eller for Større anlegg. Det skal oppgis i tilbudet hvilket alternativ som er tilbudt og de begrensinger denne har i forhold til hovedsentral for Større anlegg dersom Mindre anlegg tilbys. Byggherren skal da kunne velge sentralenhet for Større anlegg dersom det er ønskelig for prosjektet. Dette betyr at det skal oppgis pris for Større anlegg dersom mindre anlegg er valgt. Opsjonspris for Større anlegg er angitt i etterfølgende post. Øvrige kostnader for sentralenhet Opsjonspris for sentralenhet For Større anlegg i henhold til krav i vedlagte Prosjektanvisning. Opsjonspris Grunnprogramvare Det er i Prosjektanvisning angitt at entreprenøren kan tilby grunnprogramvare for Mindre anlegg eller for Større anlegg. Det skal oppgis i tilbudet hvilket alternativ som er tilbudt og de begrensinger denne har i forhold til hovedsentral for Større anlegg dersom Mindre anlegg tilbys. Byggherren skal da kunne velge grunnprogramvare for Større anlegg dersom det er ønskelig for prosjektet. Dette betyr at det skal oppgis pris for Større anlegg dersom mindre anlegg er valgt. Opsjonspris for Større anlegg er angitt i etterfølgende post. Prisbærende post for grunnprogramvare i henhold til krav i vedlagte Prosjektanvisning. Akkumulert Bygningdel 5622 Sentralutstyr for sentral driftskontroll Brevik oppvekstsenter - beskrivelse - RIE - 56 SD.ga1

8 VSO Consulting AS Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 56-2 Underdel 5622 Sentralutstyr for sentral driftskontroll Opsjonspris for grunnprogramvare Hovedsentral Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Sum For Større anlegg dersom Mindre anlegg er tilbudt, i henhold til krav i vedlagte Prosjektanvisning. Opsjonspris Applikasjonsprogrammer Prosess- og oversiktsbilder Priser i henhold til krav i vedlagte Prosjektanvisning skal medtas i øvrige poster Tidstyreprogram Priser i henhold til krav i vedlagte Prosjektanvisning skal medtas i øvrige poster Driftstidsregistrering Prisbærende post i henhold til krav i vedlagte Prosjektanvisning Alarmoverføring til mobilt utstyr og E-post Prisbærende post i henhold til krav i vedlagte Prosjektanvisning. Opsjonspris for alarmer som SMS-meldinger i henhold til krav i vedlagte Prosjektanvisning. Opsjonspris kr Betjening via internett/intranet Prisbærende post i henhold til krav i vedlagte Prosjektanvisning Forbruksovervåking av 3-parts firma via internet Prisbærende post i henhold til krav i vedlagte Prosjektanvisning Betjening av bussystem Prisbærende post i henhold til krav i vedlagte Prosjektanvisning. Akkumulert Bygningdel 5622 Sentralutstyr for sentral driftskontroll Brevik oppvekstsenter - beskrivelse - RIE - 56 SD.ga1

9 VSO Consulting AS Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 56-3 Underdel 5622 Sentralutstyr for sentral driftskontroll Andre kostnader Applikasjonsprogrammer Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Sum Prisbærende post i henhold til krav i vedlagte Prosjektanvisning. Sum Bygningdel 5622 Sentralutstyr for sentral driftskontroll Brevik oppvekstsenter - beskrivelse - RIE - 56 SD.ga1

10 VSO Consulting AS Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 56-4 Underdel 5632 Sentralutstyr for lokal automatisering Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Sum 56.3 Lokal automatisering Sentralutstyr for lokal automatisering Prisene for undersentraler skal være i henhold til krav i vedlagte Prosjektanvisning Opsjon Lokal betjening med display. Pris for opsjonen i henhold til krav i vedlagte Prosjektanvisning. Prisen skal omfatte sum for alle tilbudte undersentraler. Opsjonspris Opsjoner Lokal betjening med bærbart utstyr. Pris for opsjonen i henhold til krav i vedlagte Prosjektanvisning. Prisen skal omfatte sum for alle tilbudte undersentraler. Opsjonspris Undersentral +01= OU Undersentral +02= OU Undersentral +03= OU Utstyr og ytelser for lokal automatisering Enhetspriser for lokal automatikk. Denne prisliste skal fylles ut av entreprenør og vedlegges tilbudet. Enhetspriser for lokal automatikk skal inneholde følgende ytelser og utstyr: Krav i henhold til Prosjektanvisning skal være ivaretatt. Utstyr Merking Montasjeanvisninger og montasjekontroll. (Se avsnitt Montasje) Prosessbilde inkl. beskrevne betjeningsfunksjoner i funksjonsbeskrivelse. Dokumentasjon Programmering og idriftsettelse Akkumulert Bygningdel 5632 Sentralutstyr for lokal automatisering Brevik oppvekstsenter - beskrivelse - RIE - 56 SD.ga1

11 VSO Consulting AS Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 56-5 Underdel 5633 Utstyr og ytelser for lokal automatisering Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Sum Prisoversikt systemer Systemnr. Betjener Sum Sum Bygningdel 5633 Utstyr og ytelser for lokal automatisering Brevik oppvekstsenter - beskrivelse - RIE - 56 SD.ga1

12 VSO Consulting AS Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 56-6 Underdel 5643 Utstyr og ytelser for buss-system 56.4 Buss-system Utstyr og ytelser for buss-system Spesielle krav Spesielle krav Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Sum Generelle krav Det er i prosjektanvisning angitt hvilke krav som skal gjelde dersom bussystemet skal være forberedt for en fleksibel utvidelse av anlegget. Kravene til en fleksibel utvidelse er ikke nødvendig i dette prosjektet Romtermostater og temp.givere i rom. Det er i prosjektanvisning angitt at romtermostater skal ha et ratt eller display for lokal betjening. Videre er det i funksjonsbeskrivelse angitt om det skal være lokal omstilling av temperatur. For lokal betjening skal dette prosjekt ratt display benyttes dersom det skal være lokal omstilling av temperatur. Akkumulert Bygningdel 5643 Utstyr og ytelser for buss-system Brevik oppvekstsenter - beskrivelse - RIE - 56 SD.ga1

13 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 56-7 Underdel: 5643 Utstyr og ytelser for buss-system Prisbærende poster Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Ant. Pris Sum Prisbærende poster Dokumentasjon. Prisbærende post for dokumentasjon i henhold til krav i vedlagte Prosjektanvisning Kommunikasjonsutstyr I denne post skal tilbys det utstyr som er nødvendig som repeatere, routere, områdekoblere, linjekobler, konvertere for KNX, LonWorks eller TCP/IP, m.m. samt spenningsforsyning for å etablere bussforbindelse for hele anlegget. Dette gjelder også nødvendig utstyr for kommunikasjon mellom SD-anlegget og buss-systemet. Kabel skal ikke leveres av entreprenør. Konvertere for RK-buss/LY-buss. Type LY-buss for lysutstyr kan ikke bestemmes i dette dokument. Dette blir kjent senere når lysutstyret er bestemt. Entreprenør skal kalkulere anlegg med en LY-buss for Dali. Det skal angis enhetspriser for følgende konvertere i etterfølgende poster: RK/Dali RK/DSI RK/KNX Annen Enhetspriser over og i totalsum for posten skal omfatte alle nødvendige ingeniørarbeider for å etablere kommunikasjon mellom de ulike komponenter og hovedsentral. Tilbudet skal også omfatte alle nødvendige ingeniørarbeider for å etablere kommunikasjon mellom de ulike komponenter og hovedsentral Konverter Hovedbuss/Dali Enhetsprisen skal kunne benyttes som fradrag dersom en annen konverter benyttes Konverter Hovedbuss/DSI Enhetsprisen skal kunne benyttes som tillegg dersom konverter for Dali utgår og ikke benyttes som kalkulert i tilbudet. Akkumulert Bygningsdel 5643 Utstyr og ytelser for buss-system S:\2012\12232\v\Rafmagn\Verklýsingar\Detaljprosjekt\Oppvekstsenter\Brevik oppvekstsenter - beskrivelse - RIE - 56 SD.g

14 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 56-8 Underdel: 5643 Utstyr og ytelser for buss-system Prisbærende poster Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Ant. Pris Sum Konverter Hovedbuss/KNX Enhetsprisen skal kunne benyttes som tillegg dersom konverter for Dali utgår og ikke benyttes som kalkulert i tilbudet Konverter Hovedbuss/Annen Enhetsprisen skal kunne benyttes som tillegg dersom konverter for Dali utgår og ikke benyttes som kalkulert i tilbudet Utstyr for kommunikasjon med bussbaserte VAVspjeld Prisbærende post for kommunikasjon med bussbaserte VAV-spjeld i henhold til krav i vedlagte Prosjektanvisning Utstyr knyttet til det enkelte rom Prisen skal omfatte alt utstyr i henhold til Komponenttabell bussystem. Lokale sentraler prises i egen post. I pris skal også inngå dokumentasjon, programmering, idriftsettelse og andre ytelser, som er nødvendig for å oppfylle kravspesifikasjon og funksjonsbeskrivelse. Pris for de ulike romtyper angis i etterfølgende poster Akkumulert Bygningsdel 5643 Utstyr og ytelser for buss-system S:\2012\12232\v\Rafmagn\Verklýsingar\Detaljprosjekt\Oppvekstsenter\Brevik oppvekstsenter - beskrivelse - RIE - 56 SD.g

15 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 56-9 Underdel: 5643 Utstyr og ytelser for buss-system Prisbærende poster Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Ant. Pris Sum Romtype 1, Klasserom. SFO, Bilbliotek Romtemperaturregulator styrer reguleringsventil(er) for radiatorer og VAV-spjeld mellom min. og maks luftmengde i sekvens. I temperaturregulator er innstilt en dødsone slik at romtemperaturen må stige innstilt verdi f.eks. 2 o C før VAV-spjeld begynner å åpne. Dersom styresignal fra luftkvalitetsgiver er høyere enn fra temperaturregulator styres VAV-spjeld av luftkvalitetsgiver. VAV-spjeld er styrt til minimum når børverdi er Natt eller Standby. Temperaturregulatorens grunnverdi innstilles i SDanlegget. Børverdi Natt er fast innstilt i til 4 grader lavere enn komforttemperatur. Børverdi Standby er fast innstilt i termostat til 2 grader lavere enn komfort-temperatur. Tidstyreprogram i SD-anlegget veksler mellom natt- og standbytemperatur. Utenfor brukstid velger tidstyreprogrammet nattemperatur. Komfortemperatur velges av tidstyreprogram i SDanlegget i brukstiden. stk 11 Akkumulert Bygningsdel 5643 Utstyr og ytelser for buss-system S:\2012\12232\v\Rafmagn\Verklýsingar\Detaljprosjekt\Oppvekstsenter\Brevik oppvekstsenter - beskrivelse - RIE - 56 SD.g

16 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side Underdel: 5643 Utstyr og ytelser for buss-system Prisbærende poster Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Ant. Pris Sum Romtype 2, Klasserom. kantine Romtemperaturregulator styrer reguleringsventil(er) for radiatorer og VAV-spjeld mellom min. og maks luftmengde i sekvens. I temperaturregulator er innstilt en dødsone slik at romtemperaturen må stige innstilt verdi f.eks. 2 o C før VAV-spjeld begynner å åpne. Dersom styresignal fra luftkvalitetsgiver er høyere enn fra temperaturregulator styres VAV-spjeld av luftkvalitetsgiver. VAV-spjeld er styrt til minimum når børverdi er Natt eller Standby. Temperaturregulatorens grunnverdi innstilles i SDanlegget. Børverdi Natt er fast innstilt i til 4 grader lavere enn komforttemperatur. Børverdi Standby er fast innstilt i termostat til 2 grader lavere enn komfort-temperatur. Tidstyreprogram i SD-anlegget veksler mellom natt- og standbytemperatur. Utenfor brukstid velger tidstyreprogrammet nattemperatur. Komfortemperatur velges av tidstyreprogram i SDanlegget i brukstiden. stk 6 Akkumulert Bygningsdel 5643 Utstyr og ytelser for buss-system S:\2012\12232\v\Rafmagn\Verklýsingar\Detaljprosjekt\Oppvekstsenter\Brevik oppvekstsenter - beskrivelse - RIE - 56 SD.g

17 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side Underdel: 5643 Utstyr og ytelser for buss-system Prisbærende poster Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Ant. Pris Sum Romtype 3, Grupperom skole, møterom, kontor, arbeidsrom Romtemperaturregulator styrer reguleringsventil(er) for radiatorer og VAV-spjeld mellom min. og maks luftmengde i sekvens. I temperaturregulator er innstilt en dødsone slik at romtemperaturen må stige innstilt verdi f.eks. 2 o C før VAV-spjeld begynner å åpne. Tilstedeværelsesdetektor styrer VAV-spjeld, skifter mellom min /maks luftmengde. VAV-spjeld er styrt til minimum når børverdi er Natt eller Standby. Temperaturregulatorens grunnverdi innstilles i SDanlegget og kan omstilles lokalt +/- 3 o C. Grunnverdi + lokal omstilling = Komforttemperatur. Børverdi Natt er fast innstilt i til 4 grader lavere enn komforttemperatur. Børverdi Standby er fast innstilt i termostat til 2 grader lavere enn komfort-temperatur. Tidstyreprogram i SD-anlegget veksler mellom natt- og standbytemperatur. Komfortemperatur velges automatisk i brukstiden når tilstedeværelsesdetektor kjenner bevegelse i rommet. Utenfor brukstid velger tidstyreprogrammet nattemperatur. stk 25 Akkumulert Bygningsdel 5643 Utstyr og ytelser for buss-system S:\2012\12232\v\Rafmagn\Verklýsingar\Detaljprosjekt\Oppvekstsenter\Brevik oppvekstsenter - beskrivelse - RIE - 56 SD.g

18 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side Underdel: 5643 Utstyr og ytelser for buss-system Prisbærende poster Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Ant. Pris Sum Romtype 4, Garderober skole, personale Romtemperaturregulator styrer reguleringsventil(er) for radiatorer. Temperaturregulatorens grunnverdi innstilles i SDanlegget. Børverdi Natt er fast innstilt i til 4 grader lavere enn komforttemperatur. Børverdi Standby er fast innstilt i termostat til 2 grader lavere enn komfort-temperatur. Tidstyreprogram i SD-anlegget veksler mellom natt- og standbytemperatur. Komfortemperatur velges automatisk i brukstiden når tilstedeværelsesdetektor kjenner bevegelse i rommet. Utenfor brukstid velger tidstyreprogrammet nattemperatur. Komforttemperatur velges av tidstyreprogram i SDanlegget i brukstiden. stk 11 Akkumulert Bygningsdel 5643 Utstyr og ytelser for buss-system S:\2012\12232\v\Rafmagn\Verklýsingar\Detaljprosjekt\Oppvekstsenter\Brevik oppvekstsenter - beskrivelse - RIE - 56 SD.g

19 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side Underdel: 5643 Utstyr og ytelser for buss-system Prisbærende poster Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Ant. Pris Sum Romtype 5, Baserom barnehage Romtemperaturregulator styrer reguleringsventil(er) for gulvvarme og VAV-spjeld mellom min. og maks luftmengde i sekvens. I temperaturregulator er innstilt en dødsone slik at romtemperaturen må stige innstilt verdi f.eks. 2 o C før VAV-spjeld begynner å åpne. Tilstedeværelsesdetektor styrer VAV-spjeld, skifter mellom min /maks luftmengde. VAV-spjeld er styrt til minimum når børverdi er Natt eller Standby. Temperaturregulatorens grunnverdi innstilles i SDanlegget. Børverdi Natt er fast innstilt i til 4 grader lavere enn komforttemperatur. Børverdi Standby er fast innstilt i termostat til 2 grader lavere enn komfort-temperatur. Tidstyreprogram i SD-anlegget veksler mellom natt- og standbytemperatur. Komfortemperatur velges automatisk i brukstiden når tilstedeværelsesdetektor kjenner bevegelse i rommet. Utenfor brukstid velger tidstyreprogrammet nattemperatur. stk 7 Akkumulert Bygningsdel 5643 Utstyr og ytelser for buss-system S:\2012\12232\v\Rafmagn\Verklýsingar\Detaljprosjekt\Oppvekstsenter\Brevik oppvekstsenter - beskrivelse - RIE - 56 SD.g

20 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side Underdel: 5643 Utstyr og ytelser for buss-system Prisbærende poster Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Ant. Pris Sum Romtype 6, Leke-,/hvilerom, garderober barnehage Romtemperaturregulator styrer reguleringsventil(er) for gulvvarme. Temperaturregulatorens grunnverdi innstilles i SDanlegget. Børverdi Natt er fast innstilt i til 4 grader lavere enn komforttemperatur. Børverdi Standby er fast innstilt i termostat til 2 grader lavere enn komfort-temperatur. Tidstyreprogram i SD-anlegget veksler mellom natt- og standbytemperatur. Komfortemperatur velges automatisk i brukstiden når tilstedeværelsesdetektor kjenner bevegelse i rommet. Utenfor brukstid velger tidstyreprogrammet nattemperatur. Komforttemperatur velges av tidstyreprogram i SDanlegget i brukstiden. stk 14 Akkumulert Bygningsdel 5643 Utstyr og ytelser for buss-system S:\2012\12232\v\Rafmagn\Verklýsingar\Detaljprosjekt\Oppvekstsenter\Brevik oppvekstsenter - beskrivelse - RIE - 56 SD.g

21 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side Underdel: 5643 Utstyr og ytelser for buss-system Prisbærende poster Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Ant. Pris Sum Romtype 7, Amfi Romtemperaturregulator styrer reguleringsventil(er) for radiatorer, ettervarmebatteri og VAV-spjeld mellom min. og maks luftmengde i sekvens. I temperaturregulator er innstilt en dødsone slik at romtemperaturen må stige innstilt verdi f.eks. 2 o C før VAV-spjeld begynner å styres fra minimum. Maks tilluftstemperatur velges i SD-anlegget. Dersom styresignal fra luftkvalitetsgiver er høyere enn fra temperaturregulator styres VAV-spjeld av luftkvalitetsgiver. VAV-spjeld er styrt til minimum når børverdi er Natt eller Standby. Temperaturregulatorens grunnverdi innstilles i SDanlegget. Børverdi Natt er fast innstilt i til 4 grader lavere enn komforttemperatur. Børverdi Standby er fast innstilt i termostat til 2 grader lavere enn komfort-temperatur. Tidstyreprogram i SD-anlegget veksler mellom natt- og standbytemperatur. Utenfor brukstid velger tidstyreprogrammet nattemperatur. Komfortemperatur velges av tidstyreprogram i SDanlegget i brukstiden. stk Romtype 8, Avtrekk felles for flere rom SD-anlegget styrir VAV-spjeld i felles avtrekkskanal til samme luftmengde som målt i Strømningsmåler montert i tilluftskanal. stk Romtype 9, CAV felles for flere rom Luftmengde for CAV-spjeld innstilles fra SD-anlegget. stk 5 Akkumulert Bygningsdel 5643 Utstyr og ytelser for buss-system S:\2012\12232\v\Rafmagn\Verklýsingar\Detaljprosjekt\Oppvekstsenter\Brevik oppvekstsenter - beskrivelse - RIE - 56 SD.g

22 Romtype 10, Vogn rom Romtemperaturregulator styrer el-paneler fra min til maks. Ved aktivert dørsensor slår varme av Temperaturregulatorens grunnverdi innstilles i SDanlegget. Børverdi Natt er fast innstilt i til 4 grader lavere enn komforttemperatur. Børverdi Standby er fast innstilt i termostat til 2 grader lavere enn komfort-temperatur. Tidstyreprogram i SD-anlegget veksler mellom natt- og standbytemperatur. Komfortemperatur velges automatisk i brukstiden når tilstedeværelsesdetektor kjenner bevegelse i rommet. Utenfor brukstid velger tidstyreprogrammet nattemperatur Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side Underdel: 5643 Utstyr og ytelser for buss-system Prisbærende poster Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Ant. Pris Sum Komforttemperatur velges av tidstyreprogram i SDanlegget i brukstiden. stk Øvrig utstyr i henhold til komponenttabeller. Prisbærende post etableres for øvrig utstyr i henhold til komponenttabeller i henhold til krav i vedlagte Prosjektanvisning. Følgende tekst skal angis foran de prisbærende postene: Prisen skal omfatte alt utstyr i henhold til Komponenttabell bussystem som værstasjon o.l. Lokale sentraler prises i egen post. I pris skal også inngå dokumentasjon, programmering, idriftsettelse og andre ytelser, som er nødvendig for å oppfylle kravspesifikasjon og funksjonsbeskrivelsen. Planlegging Prisbærende post etableres for planlegging i henhold til krav i vedlagte Prosjektanvisning. Akkumulert Bygningsdel 5643 Utstyr og ytelser for buss-system S:\2012\12232\v\Rafmagn\Verklýsingar\Detaljprosjekt\Oppvekstsenter\Brevik oppvekstsenter - beskrivelse - RIE - 56 SD.g

23 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side Underdel: 5643 Utstyr og ytelser for buss-system Prisbærende poster Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Ant. Pris Sum Lokale sentraler Prisbærende post etableres for lokale sentraler i henhold til krav i vedlagte Prosjektanvisning. Øvrig felles utstyr og ytelser Prisbærende post etableres for øvrig felles utstyr og ytelser i henhold til krav i vedlagte Prosjektanvisning. Sum Bygningsdel 5643 Utstyr og ytelser for buss-system S:\2012\12232\v\Rafmagn\Verklýsingar\Detaljprosjekt\Oppvekstsenter\Brevik oppvekstsenter - beskrivelse - RIE - 56 SD.g

24 VSO Consulting AS Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Alminnelig del Fellesytelser Lavspent forsyning Elkraftanlegg til driftstekniske installasjoner Fordelinger for driftstekniske installasjoner Automatisering Sentral driftskontroll og automatisering Sentralutstyr for sentral driftskontroll Hovedsentral Applikasjonsprogrammer Lokal automatisering Sentralutstyr for lokal automatisering Utstyr og ytelser for lokal automatisering Buss-system Utstyr og ytelser for buss-system Spesielle krav Prisbærende poster S:\2012\12232\v\Rafmagn\Verklýsingar\Detaljprosjekt\Oppvekstsenter\Brevik oppvekstsenter - beskrivelse - RIE - 56 SD.g

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL POGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for Brevik

Detaljer

Hovedbeskrivelse. for. Bygningsautomatisering. detaljprosjektert anlegg

Hovedbeskrivelse. for. Bygningsautomatisering. detaljprosjektert anlegg Hovedbeskrivelse for Bygningsautomatisering Anleggsnavn Dokumentnr.: Revisjonsnr. : Dato: dd.mm.år Hovedbeskrivelse for bygningsautomatisering Side 2 av 7 Hovedbeskrivelse bygningsautomatisering Generelt

Detaljer

Prissammendrag. for. Bygningsautomatisering i totalentreprise

Prissammendrag. for. Bygningsautomatisering i totalentreprise Prissammendrag for Bygningsautomatisering i Rælingen kommune, Løvenstad demessenter Dokumentnr.: 1.4.1 Prissammendrag Automasjon Revisjonsnr. : Dato: 15.12.2014 Prosjekteringsanvisning for bygningsautomatisering

Detaljer

Hovedbeskrivelse. for. Bygningsautomatisering. detaljprosjektert anlegg

Hovedbeskrivelse. for. Bygningsautomatisering. detaljprosjektert anlegg Hovedbeskrivelse for Bygningsautomatisering Ny ungdomskole i Stokke Dokumentnr.: K501-2 Revisjonsnr. : Dato: 04.04.2016 Hovedbeskrivelse for bygningsautomatisering Side 2 av 9 Hovedbeskrivelse bygningsautomatisering

Detaljer

Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse

Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse Side 1 av 6 Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse Anleggsnavn (Angis av entreprenør) Dato for egenkontroll Rapport utført av Rælingen kommune Dokumentnr.:

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Kapittel: BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE, BARNEHAGE OG FLERBRUKSHALL PORSGRUNN BOS B0 3 TILBUDSSKJEMA Utført av : Espen Aursand Arkitektkontor AS PGL og ARK Konsulenter

Detaljer

Prosjektanvisning. for. Bygningsautomatisering i detaljprosjektert anlegg

Prosjektanvisning. for. Bygningsautomatisering i detaljprosjektert anlegg Prosjektanvisning for Bygningsautomatisering i Porsgrunn kommune Dokumentnr.: Revisjonsnr. : Dato: 25.2.2015 Prosjektanvisning bygningsautomatisering Side 2 av 77 Innholdsfortegnelse 01 Orientering...

Detaljer

Prosjekteringsanvisning

Prosjekteringsanvisning Prosjekteringsanvisning Bygningsautomatisering detaljprosjektert anlegg Oppegård kommune Dokumentnr.: Revisjonsnr. : Dato: 4.12.2015 Prosjekteringsanvisning for bygningsautomatisering Side 2 av 41 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommune 00 Alminnelig del - 5200 Alminnelig del - Dato: 20.12.2012 Side 52-1 5200.1 Prissammenstilling Sum overført fra delposter 5202 Fellesytelser Kr: 524341 Fordelinger for driftstekniske anlegg Kr: 525622

Detaljer

Prosjekt: TONSENHAGEN SKOLE - LUFTBEHANDLINGSANELGG 56 Automatisering 563 Romregulering Dato: Side

Prosjekt: TONSENHAGEN SKOLE - LUFTBEHANDLINGSANELGG 56 Automatisering 563 Romregulering Dato: Side Dato: 05.03.2013 Side 56563-1 1 D563 AUTOMATIKK / SD ANLEGG / ROMREGULERING Det skal i Tonsenhagen skole i klasserom og flerbruksrom monteres inn utstyr for romregulering, basert på temperatur og CO 2.

Detaljer

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK ORIGOBYGGET RENOVERING Prosjektnummer Sweco: 356970 Dato Oppdragsgiver: Navn Firma Fork. Anmerkning Tilbydere Kopi til: Utarbeidet av: Svein Solvang Sweco SS I dette vedlegget beskrives funksjoner og omfang

Detaljer

Side 7.56. 1 VVS-anlegg Automatikkanlegg og Tavler 01.06.2015

Side 7.56. 1 VVS-anlegg Automatikkanlegg og Tavler 01.06.2015 7.56. 1 1.01PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Oslo fengsel

Innholdsfortegnelse. Oslo fengsel Funksjonstekster for prosjektet Dato:06.09.2013 Side av 1 av 16 Innholdsfortegnelse Orientering....2 BE Beregninger som skal vises i aktuelle prosessbilder....3 Eksempel på sammensatt funksjonsbeskrivelse...11

Detaljer

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON Mai 2016 Side: 2 av 5 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon

Detaljer

Oslo Fengsel Tilbudsbeskrivelse SD-anlegg

Oslo Fengsel Tilbudsbeskrivelse SD-anlegg Tilbudsbeskrivelse SD-anlegg Tilbudsbeskrivelse SD-anlegg Side 2 av 16 Innhold 00 Alminnelig del...3 02 Fellesytelser...4 56 Automatisering...8 562 Sentral driftskontroll og automatisering...8 5622 Sentralutstyr

Detaljer

Prosjektanvisning bygningsautomatisering Side 1 av 92 totalentreprise. Prosjektanvisning. Bygningsautomatisering. totalentreprise

Prosjektanvisning bygningsautomatisering Side 1 av 92 totalentreprise. Prosjektanvisning. Bygningsautomatisering. totalentreprise Prosjektanvisning bygningsautomatisering Side 1 av 92 Prosjektanvisning Bygningsautomatisering Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Dokumentnr.: 3.1 Revisjonsnr. : Dato: 7.11.2016 Prosjektanvisning bygningsautomatisering

Detaljer

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 Støahagen Totalentreprise side 1 Innholdsfortegnelse 1 PRISBETINGELSER 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontraktssum 2 1.3 Opsjoner 2 2 PRISTILBUD 4 2.1 TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 2.2 Opsjoner

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E62 Heis beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter. Anbudsdokumenter for Brevik oppvekstsenter er utarbeidet av:

ANBUDSBESKRIVELSE E62 Heis beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter. Anbudsdokumenter for Brevik oppvekstsenter er utarbeidet av: Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE POGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E62 Heis beskrivelse Dato : mars 2015 Anbudsdokumenter for Brevik oppvekstsenter er utarbeidet av: Rådgivere : PGL

Detaljer

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB Oslo Lufthavn AS 28.06.2013 Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For

Detaljer

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Forsvarsbygg Utvikling Nord Bodø E0 For tilbud 11.11.09 OJ 1 Oppdatering

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt.

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt. Prisskjema Vedlegg 1 0. Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan føre til

Detaljer

SWECO Norge AS. Funksjonsbeskrivelse. Automasjon for Paviljong

SWECO Norge AS. Funksjonsbeskrivelse. Automasjon for Paviljong SWECO Norge AS Funksjonsbeskrivelse Automasjon for Paviljong Dato: 10.03.2014 Funksjonstekster for prosjektet Dato:10.03.2014 Side av 1 av 8 Innholdsfortegnelse Orientering....2 Endringer...2 BE Beregninger

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN 2015-09-07 Side 1 av 9 Innhold 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 3 2 FORPROSJEKT 4 3 OPSJONER 7 3.1 OPSJON: KRAV OG FUNKSJONSBESKRIVELSE SOM

Detaljer

Totalentreprise Anbudsskjema Lislebyhallen Vedlegg nr. 1 Innhold

Totalentreprise Anbudsskjema Lislebyhallen Vedlegg nr. 1 Innhold Innhold ANBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE... 2 VEDLIKEHOLDSAVTALER... 3 LISTE OVER UNDERENTREPRENØRER OG PROSJEKTERENDE... 4 REGNINGSARBEIDER TIMEPRISER OG PÅSLAG... 5 ADMINISTRASJONSPÅSLAG ENTREPRENØRER/PROSJEKTERENDE...

Detaljer

Tabell 1.Samlet tilbudsskjema Konto Bygningsdel NOK 1 Fra tilbudsskjema 1.3 Kalvsjø Barnehage alternativ 1

Tabell 1.Samlet tilbudsskjema Konto Bygningsdel NOK 1 Fra tilbudsskjema 1.3 Kalvsjø Barnehage alternativ 1 Side 1 av 6 D TILBUDET 1. Tilbudsskjema De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for følgende fastpris/leie pr mnd (alle poster skal utfylles): På

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Ekrheim Elconsult AS Stavanger kommune Prosjekt: Stavanger kommune, Vålandsbassenget Side 1 Kapittel/fag: 43 LAVSPENT FORSYNING 43.42.8 WL1.311A PUNKT Antall stk 2 Anvendelse: For elkraft Lokalisering:

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

Prosjektering og installasjonsveiledning

Prosjektering og installasjonsveiledning Prosjektering og installasjonsveiledning 2013 11 19 Med forbehold om endringer Miba AS Tlf. 02650 Side 1 Frigus Aero trinnløs kjøle og varmepumpe for ventilasjon 1. Ventilasjonsaggregat: Kjøledrift: Generelle

Detaljer

Protokoller 19. mar. 2012

Protokoller 19. mar. 2012 Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr.: 10007110 Protokoller 19. mar. 2012 01. Innregulering system 360.01 02. Innregulering system 360.05-06 03. Innregulering system 360.08

Detaljer

Prosjektanvisning. Bygningsautomatisering. detaljprosjektert anlegg

Prosjektanvisning. Bygningsautomatisering. detaljprosjektert anlegg Prosjektanvisning Bygningsautomatisering detaljprosjektert anlegg Stokke kommune Dokumentnr.: Revisjonsnr. : Dato: 04.04.2016 Prosjektanvisning bygningsautomatisering Side 2 av 92 Innholdsfortegnelse 01

Detaljer

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS Renovering luftbehandlingsanlegg 360.005 (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 Tilbudsforespørsel vedrørende: Bygningsmessige arbeider Elektro Haugesund 18.05.2016

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Lillestrøm VGS Bygg 6 - Nybygg V 56-AFT Funksjonstekster for prosjektet Dato: Side av 1 av 25

Innholdsfortegnelse. Lillestrøm VGS Bygg 6 - Nybygg V 56-AFT Funksjonstekster for prosjektet Dato: Side av 1 av 25 Funksjonstekster for prosjektet Dato:10.12.2012 Side av 1 av 25 Innholdsfortegnelse Orientering.... 2 Endringer... 2 BE Beregninger som skal vises i aktuelle prosessbilder.... 3 IG UPS og reservekraft...

Detaljer

ENDRINGSLOGG (Bok 1) E01-E20 Spørsmål og svar i forbindelse med anbud.

ENDRINGSLOGG (Bok 1) E01-E20 Spørsmål og svar i forbindelse med anbud. YTTEREN ungdomsskole ENDRINGSLOGG (Bok 1) E01-E20 Spørsmål og svar i forbindelse med anbud. Dato : sept. 2015 Utført av : Espen Aursand Arkitektkontor AS PGL og ARK Konsulenter : Trønder-plan AS RIB Norconsult

Detaljer

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE01, VE02, VE03, VE04. System nr Betjener Luftmengde

Detaljer

Beskrivelse av styring av lys, varme og ventilasjon i et rom.

Beskrivelse av styring av lys, varme og ventilasjon i et rom. SD anlegg Statens Hus Vadsø Beskrivelse av styring av lys, varme og ventilasjon i et rom. Innholdsfortegnelse 1. Romkontroll... 2 2. Bestemme tiden for forhåndsvarming av rom... 3 3. Hvis et rom ikke har

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

Emne: Vestfossen -flerbrukshallen og barneskolen problemer med varme. Innledning 1 Vestfossen flerbrukshall 2

Emne: Vestfossen -flerbrukshallen og barneskolen problemer med varme. Innledning 1 Vestfossen flerbrukshall 2 NOTAT Opprettet dato: mandag 12. desember 2011 Opprettet av: Tord A. Storberget Emne: Vestfossen -flerbrukshallen og barneskolen problemer med varme Innholdsfortegnelse: Innledning 1 Vestfossen flerbrukshall

Detaljer

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 SIDE: 1 YTELSESSPESIFIKASJON AUTOMASJON Innhold 56. AUTOMASJON 3 56.1 GENERELT 3 56.11 Dokumentasjon i tilbudet 3 56.12

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

Kampen skole, funksjonsbeskrivelse

Kampen skole, funksjonsbeskrivelse Kampen skole, funksjonsbeskrivelse Versjon A Dato: 31.01.2014 Innhold Generelt... 2 Sanitæranlegg... 2 Varmtvann... 2 System =310.100... 2 System =310.200... 3 Varmeanlegg:... 4 Radiatorkurs... 4 Gulvvarme...

Detaljer

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema Tilbud- og prisskjema 15.04.2016, revidert 20.05.2016 NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet. Prisskjemaer for de enkelte fag skal fylles

Detaljer

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE TILBUDSSKJEMA Hitra kommune renovering Fillan barnehage 10.desember 2015 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser

Detaljer

Vedlegg 12.1 TILBUDSDOKUMENTER PROSJEKTERING REGIONAL HELSEPARK TILBUDSSKJEMA RÅDGIVERGRUPPE (PG)

Vedlegg 12.1 TILBUDSDOKUMENTER PROSJEKTERING REGIONAL HELSEPARK TILBUDSSKJEMA RÅDGIVERGRUPPE (PG) Vedlegg 12.1 TILBUDSDOKUMENTER PROSJEKTERING REGIONAL HELSEPARK TILBUDSSKJEMA RÅDGIVERGRUPPE (PG) MAI 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 TILBUDETS TOTALSUM... 3 2.0 TIMEPRISER VED EVENTUELLE BESTILTE TILLEGGSARBEIDER...

Detaljer

Trondheim eiendom. Treningshall for ballidretter i Trondheim. Bilag B Vederlag.docx

Trondheim eiendom. Treningshall for ballidretter i Trondheim. Bilag B Vederlag.docx Trondheim eiendom Treningshall for ballidretter i Trondheim BILAG B VEDERLAG Bilag B Vederlag.docx INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG TILBUDSPRIS... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 5 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Nordland Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune Nordland Fylkeskommune BOK 1 Brønnøysund VGS Utskiftning av ventilasjonsaggregat Fløy Øst & Sør Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Dokumentkontroll... 3 1 Innledning... 4 1.1 Generelt... 4

Detaljer

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Trondheim eiendom BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Bilag B Vederlag Entreprise E 4101 Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG...

Detaljer

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL Enhetspriser/Opsjoner VVS Moss kommune.2.206 E VVS Innholdsfortegnelse ENHETSPRISER OG OPSJONER FOR VVS... E0. ENHETSPRISER... E0.2 OPSJONSPRISER... 6 E0. ØVRIGE

Detaljer

Retningslinjer for prosjektering av byggautomasjon og anlegg for sentral driftskontroll.

Retningslinjer for prosjektering av byggautomasjon og anlegg for sentral driftskontroll. Side: 1 0. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning og generelt. 2. Struktur. 3. Kommunikasjonsnettverk. 4. Utstyr for betjening av anleggene. 5. Feilmeldinger og alarmer utenom arbeidstiden. 6. Funksjonskrav

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. 1.1 Timepriser og reisekostnader for oppdraget og eventuelle tilleggsarbeider

TILBUDSSKJEMA. 1.1 Timepriser og reisekostnader for oppdraget og eventuelle tilleggsarbeider TILBUDSSKJEMA 1 TILBUD Oppdraget skal honoreres etter medgått tid. 1.1 Timepriser og reisekostnader for oppdraget og eventuelle tilleggsarbeider Timeprisene nedenfor er tilbyders timepris for de ytelser

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising 30.08.16 TILTAKSHAVER OG BYGGHERRE NORSK FOLKEMUSEUM 2 ORIENTERING Addendum

Detaljer

Micro Matic Norge Etablert 1969 I 42 ansatte I Hovedkontor i Asker I Omsetning på 229 mill. kr. i 2013

Micro Matic Norge Etablert 1969 I 42 ansatte I Hovedkontor i Asker I Omsetning på 229 mill. kr. i 2013 www.micro-matic.no Micro Matic Norge Etablert 1969 I 42 ansatte I Hovedkontor i Asker I Omsetning på 229 mill. kr. i 2013 Demand Controlled Ventilation DCV: DCV står for Demand Controlled Ventilation og

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE. E6 Andre installasjoner. - FAG 621 Heisanlegg

Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE. E6 Andre installasjoner. - FAG 621 Heisanlegg Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE E6 Andre installasjoner - FAG 621 Heisanlegg Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Sokndal Skule, Heiseanlegg Side 0-3 På vegne av Sokndal kommune innbyr

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Kravspesifikasjon SD-anlegg Varden skole. Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 2 2 KRAV TIL SD-ANLEGGET 2 3 ANLEGGSBESKRIVELSE 4 4 ALTERNATIVE LØSNINGER 5

Kravspesifikasjon SD-anlegg Varden skole. Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 2 2 KRAV TIL SD-ANLEGGET 2 3 ANLEGGSBESKRIVELSE 4 4 ALTERNATIVE LØSNINGER 5 Kravspesifikasjon SD-anlegg Varden skole Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 2 2 KRAV TIL SD-ANLEGGET 2 3 ANLEGGSBESKRIVELSE 4 4 ALTERNATIVE LØSNINGER 5 Side 1 av 5 1 Generelt 1.1 Faglig standard Arbeidene

Detaljer

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A VE 05 Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE05 og VE06. VE05 betjener lokaler

Detaljer

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall INNHOLDSFORTEGNELSE System informasjon... 2 Ventilasjon... 2 Driftsinformasjon... 3 Ventilasjon... 3 Styring lokalt... 3 Styring via Sd-anlegget... 3 Forriglinger... 4 Driftsignaler... 4 Alarmer... 4 Temperaturregulering...

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: I0380 FYSAK

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON NOVEMBER 2010 Rev: Juni 2016 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon for alle fag. 1. INNLEDNING Denne kravspesifikasjon skal legges til

Detaljer

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Prosjekt nr. 1501149 Vedlegg 4 TILBUDSKJEMA PROSJEKTNR: 1501149 PROSJEKTNAVN: Bærum Rådhus Utskifting av vinduer 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Eidsvåg skole rehabilitering

Detaljer

Dato:.../... Sign:...

Dato:.../... Sign:... Side 1 ENDRINGSLISTE NR: 1 Konsekvens av endring: Ved: Tegn.nr. Siste korr.dato Korr. indeks Arkitekt/interiørarkitekt(ARK) Rådg. ing. bygg (RIB) Rådg. ing. VVS (RIV) Rådg. ing. EL (RIE) Landskapsarkitekt

Detaljer

Årsak til endring: Nye oplysninger fra Fortum Distribution AS vedr. kabelanlegg i jord. Dato:.../... Sign:...

Årsak til endring: Nye oplysninger fra Fortum Distribution AS vedr. kabelanlegg i jord. Dato:.../... Sign:... Prosjekt: SPUNT, EL OG VVA I DEL AV FOSSEVEIEN ENDRINGSLISTE 1 22.03.2012 Nr: 1 Side 00-1 Konsekvens av endring: Mengder i følgende Poster er endret Ved: Tegn.nr. Siste korr.dato Korr. indeks Rådg. ing.

Detaljer

BNES, Bergen kommunale bygg (BKB) OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BNES, Bergen kommunale bygg (BKB) OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR YTELSESINSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Nattland oppveksttun, utvidelse -

Detaljer

Anbudsbeskrivelse FUNKSJONSBEKRIVELSE - HYBRID VENTILASJON

Anbudsbeskrivelse FUNKSJONSBEKRIVELSE - HYBRID VENTILASJON Anbudsbeskrivelse Oppdragsgiver: Randaberg Kommune Oppdrag: 528144 Randaberg kultursenter - hybrid ventilasjon Del: Dato: 2011-10-14 Skrevet av: Arne Førland-Larsen Kvalitetskontroll: FUNKSJONSBEKRIVELSE

Detaljer

Jendem skole Nybygg og ombygging

Jendem skole Nybygg og ombygging Fræna kommune Jendem skole og ombygging Elektrotekniske anlegg og heis Forprosjekt og kalkyle Oppdragsnr.: 5166968 Dokumentnr.: 5166968_Forprosjekt_RIE Versjon: D01 2017-09-20 Oppdragsgiver: Fræna kommune

Detaljer

Tastesensoren 2 plus Bruksanvisning

Tastesensoren 2 plus Bruksanvisning dobbel 3-dobbel (1+2) 6-dobbel (2+4) Art. Nr.: 2052 xx Art. Nr.: 2053 xx Art. Nr.: 2056 xx Innhold 1. Funksjon 2. Displayvindu 3. Konfigurasjon 4. Sperring av funksjoner 5. Romtemperaturregulator 5.1 Driftsmodi

Detaljer

Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal

Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal GK for et bedre miljø v/torgeir Nilsen 1 Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal GK for et bedre miljø 2 Lerkendal hotell, kongress og kontorbygg GK Norge

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Regulering. variantvvs.no. Variant Waterline system -WLM2. Masteren er systemets hjerne. Termostater

Regulering. variantvvs.no. Variant Waterline system -WLM2. Masteren er systemets hjerne. Termostater PRISKATALOG 2016 77 WLM2 variantvvs.no Variant Waterline system -WLM2 Variant Waterline System er et reguleringssystem fra OJ Electronics som optimerer samspillet mellom kjele, pumper og kjelevann. Først

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

I kjelleretasje, tekniske rom, underordnede rom, trapper, og over himling benyttes hvitt materiell.

I kjelleretasje, tekniske rom, underordnede rom, trapper, og over himling benyttes hvitt materiell. K401 Spørsmål og svar pr 12.01.17.16 (Spørsmål 1-24 er besvart tidligere) Spørsmål nr 25 Spm. Ang krav om farge: Etter RAL-koder. Lakkering av komponenter skal inkluderes i prisen. Spørsmålet gjelder alle

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGET RIB,RIV,RIE.

KONKURRANSEGRUNNLAGET RIB,RIV,RIE. Side 1 av 2 Espen Aursand Fra: "Espen Aursand" Til: "Eikanger Magne" Sendt: 30. juni 2006 12:45 Legg ved: Vedlegg 7.Teging trafikkløsning vest.pdf; Vedlegg 1.Plan

Detaljer

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: TILBUDSKJEMA PROSJEKTNR: 1000003 PROSJEKTNAVN: Bekkestua Bibliotek 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Kapittel 0:

Detaljer

Prosjekt Andøya flystasjon utbedring av hovedrullebane og øvrige flyplassdekker. Tilbud/Kontrakt Prosjekteringsgruppe

Prosjekt Andøya flystasjon utbedring av hovedrullebane og øvrige flyplassdekker. Tilbud/Kontrakt Prosjekteringsgruppe Prosjekt 2455311 Andøya flystasjon utbedring av hovedrullebane og øvrige flyplassdekker Tilbud/Kontrakt 450625 Prosjekteringsgruppe KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B2 HONORAR/SUMMERINGSSKJEMA for PROSJEKTERINGSGRUPPE

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

Kravspesifikasjon Sd-anlegg Tvedestrand Kommune

Kravspesifikasjon Sd-anlegg Tvedestrand Kommune Tvedestrand Kommune Side: 1 av 8 Kravspesifikasjon Sd-anlegg Tvedestrand Kommune Jon Øivind Berntsen Arendal 10.09.2015 Tvedestrand Kommune Side: 2 av 8 INNHOLD: Generelt om Sd-anlegg side 2 Tekniskeanlegg

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Kongsvinger fengsel, ny celleavdeling K201 Totalentreprise Doculive nr.

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Kongsvinger fengsel, ny celleavdeling K201 Totalentreprise Doculive nr. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

Konkurransegrunnlagets del II

Konkurransegrunnlagets del II Dato: 16.04.2012 Konkurransegrunnlagets del II B.2.1 TILBUDSKJEMA 501580 Oppgradering Rud - Convis Dato Rev. Rev. index 16.04.2012 Tilbudsgrunnlag Total kvalitetsledelse Bærum kommune Eiendom TKL Eiendom

Detaljer

1.0 REVISJONSKOMMENTAR... 4 2.0 ORIENTERING OM SD-ANLEGG... 5 3.0 PROSJEKTERING, KOORDINERING OG GJENNOMFØRING AUTOMATIKKENTREPRISE...

1.0 REVISJONSKOMMENTAR... 4 2.0 ORIENTERING OM SD-ANLEGG... 5 3.0 PROSJEKTERING, KOORDINERING OG GJENNOMFØRING AUTOMATIKKENTREPRISE... NR KS50001 Trondheim eiendom Lagret som: KS50001 Dato godkjent: 04.01.2016 Revisjon: 6.1 Kvalitetssystem Filformat: pdf Utført av: Ketil Hansen Side: 1 av 81 Innhold 1.0 REVISJONSKOMMENTAR... 4 2.0 ORIENTERING

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku:

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku: AVTALEDOKUMENT 1. Partene Oppdragsgiver Navn, eiendomsavdelingen Postadresse Skoleveien 1 Postnr 1430 Poststed Ås Organisasjonsnr 964 948 798 Telefon/mobiltelefon E-postadresse Og Prosjekterende/prosjekteringsgruppe,

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

INTERNKONTROLL Entreprenøren skal gjennomføre kvalitetssikring og utføre internkontroll for å sikre at installasjonen er forskriftsmessig utført.

INTERNKONTROLL Entreprenøren skal gjennomføre kvalitetssikring og utføre internkontroll for å sikre at installasjonen er forskriftsmessig utført. ELAFT, TELE OG AUTOMATISERING GENERELLE BESTEMMELSER LOVER, FORSIFTER OG STANDARDER De elektrotekniske installasjoner skal utføres i samsvar med gjeldene offentlige lover og forskrifter, standarder og

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

Stavanger eiendom. Sist lagret: 8. mars 2012 Side 1 av 6

Stavanger eiendom. Sist lagret: 8. mars 2012 Side 1 av 6 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 4 ELKRAFT... 4 40 ELKRAFT, GENERELT... 4 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT... 4 411 SYSTEMER FOR KABELFØRING... 4 412 SYSTEMER FOR JORDING... 4 42 HØYTSPENT

Detaljer

Tekniske data Reguleringsventil CA-

Tekniske data Reguleringsventil CA- Tekniske data Regulerings CA- COVA AS, Røysland industrifelt, 4387 Bjerkreim, Norge - Telefon: +47 51 45 02 00 - www.cova.no COVA Regulerings CA- Ny teknologi som gir mange fordeler Det perfekte valg for

Detaljer

KAP. 1 RIGGING OG DRIFT

KAP. 1 RIGGING OG DRIFT NMU SOLSKJERMING KAPITTEL 1 OG 2 TEKNISK BESKRIVELSE SIDE 9 KAP. 1 RIGGING OG DRIFT Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. ARBEIDSSTEDET.

Detaljer

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider Omsorgsboliger Leira PRISSKJEMA SOM SKAL MEDFØLGE TILBUD: O. Sammenstilling A. Hovedkapitler Kapittel 1 Generelle kostnader 1.1 Kapitalytelser 1.2 Tilrigging 1.3 Drift 1.4 Nedrigging 1.5 Prosjektering

Detaljer

Hinnstein AS. Harstad kommune. SD-anlegg 2015. E560 Automatisering

Hinnstein AS. Harstad kommune. SD-anlegg 2015. E560 Automatisering Hinnstein AS Harstad kommune SD-anlegg 2015 E560 Automatisering 15.12.2015 Prosjekt: Harstad kommune, SD-anlegg 2015 Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Dokumentkontroll... 00-1 01 Tilbudsskjema... 01-1 02

Detaljer