Chihuahuaposten, totalt (inkludert frakt) etter reforhandling av avtale: kr ,-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Chihuahuaposten, totalt (inkludert frakt) etter reforhandling av avtale: kr. 100.000,-"

Transkript

1 Styremøte i Norsk Chihuahua klubb, 10 januar 2015 Sted: Elvestadveien 777, Hobøl Til stede: Karolina Linderoth (leder), Kari Kristiansen (nestleder), Line Flobergseter (styremedlem), Kristin Halvorsen (vara med stemmerett), Christina Denice Wulff-Pedersen (vara med stemmerett), Ståle Myrvold (vara, ikke stemmerett i dag), Tone Hellvin (styremedlem, referent). 1. Økonomi (a) Kasserer Bjørn Olavsen vil være behjelpelig med å føre regnskapet. Det er ønskelig at praksis i klubben endres, slik at leder står for utbetalinger. Originalen til bilag skal alltid ligge i klubben (oppbevares i perm hos leder). Bruk egne skjema for oppgjør (Karolina ordner skjema). Karolina betaler dermed klubbens regninger og fjerner Nadjas tilgang. Tone har tilgang til innsyn i konto (via egen nettbank), og kontrollerer hva som går ut av konto. (b) Regnskap 2014 Bjørn Olavsen skriver dette. Se forøvrig punkt 1.a). (c1) Budsjett 2015 Utgifter, beregnet: Chihuahuaposten, totalt (inkludert frakt) etter reforhandling av avtale: kr ,- Totalt anslag over møteutgifter i 2015 (styret bør møtes 4 ganger pr år) : kr ,- Kurs og konferanser: ,- Innkallinger til årsmøtet: kr. 7000,- Postutsendelse: kr. 2000,- Drift av hjemmeside: kr. 5000,- Stand på Oslo Pet Show: kr. 5000,-

2 Drift bankkonto: kr. 1500,- Mestvinnerrosettene: kr ,- Valpeformidlertelefonen: kr. 500,- Brønnøysundregisteret: kr. 135,- Totalt anslag utgifter 5 års jubileumet: kr ,- Vervepremie: kr. 700,- Utstillingskomiteen, innkjøp av telt: kr. 6000,- UTGIFTER TOTALT: kr ,- Inntekter: Medlemskontingent: ,- Annonsering chihuahuaposten: 1000,- Momskompensasjon: kr. 7000,- Renter: kr. 500,- Mestvinnerrosetter: kr. 7200,- INNTEKTER TOTALT: kr ,- Eget budsjett, Rasespesialen 2015 UTGIFTER Rasespesialen, arrangering: kr ,- INNTEKTER Inntekter for Rasespesialen: kr ,-

3 Kommentarer: Det ble foreslått å øke medlemskontingenten til kr. 285,- Sendes inn til Årsmøtet. (c2) Utgifter til Norsk Chihuahua Klubbs 5 årsjubileum? Årsmøtet med grillfest på kvelden i forbindelse med rasespesialen, beregnet: kr. 5000,- 5-års fest (ikke i forbindelse med utstilling): kr. 5000,- Det ble diskutert hvor dette skal avholdes, feks Ekebergsletta. Styret fortsetter å jobbe med å finne sted for denne markeringen. Distriktskontaktene kan søke om penger for å arrangere aktiviteter for medlemmene i forbindelse med «jubileumsåret» (som feks. julebord, anatomikurs/diverse kurs, open show, foredrag, grilltreff etc), det settes av en pott på kr ,- NB styret må informere om dette. Tone sender ut mail til distriktskontaktene. Totalt anslag utgifter til jubileet kr ,- (inkludert i utgiftsposten, se pkt. 1.c1) 2. Handlingsplan Forslag til handlingsplan Norsk chihuahuaklubb skal fortsette å ivareta medlemmenes interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med chihuahua og utviklingen av rasen. - STYRET Skal sørge for å opprettholde en god økonomi, arrangere årsmøte, 5 års jubileum/ markering, romjulsavslutning 2015, gi ut 4 medlemsblader i året, oppdatere hjemmeside og facebookside regelmessig, være nkks talerør ut til medlemmene, delta på RS, sende saker til RS dersom vi har noen, ha stand på Oslo Pet Show, jobbe med å få inn distriktskontakter der det mangler, sende styremedlemmer på organisasjonskurs, sende styremedlemmer på avlsrådkurs, planlegge kurs eller seminar for medlemmer, muligens arrangere nordisk chihuahusmøte for styremedlemmer, opprettholde god kontakt med de andre nordiske klubbene, samt kontakt med media for å fremme en positiv fremstilling av chihuahuaen. - RAS-UTVALGET ferdigstiller RAS, som overleveres styret til gjennomlesning og godkjenning innen påsken Arbeidet leveres deretter NKK innen 1. juni AVLSRÅDET skal jobbe for å fremme rasens helse og utarbeide avlsetiske retningslinjer, samt være behjelpelig for medlemmer, og fremstå som en god kanal å hente informasjon fra. Avlsrådet skal også kartlegge katarakt/øyesykdommer på rasen, samt å bidra med materiale til Chihuahuaposten.

4 - UTSTILLINGSKOMITEEN skal gjennomføre rasespesialen og har ansvar for å finne sponsorer til denne (BIS premier, pokaler), finne annonsører til katalogen, finne aktører som vil ha stands på rasespesialen, jobbe med å få mediedekning til rasespesialen, bidra til Chihauhuaposten, føre budsjett og regnskap (gevinster av loddsalg mm.), samt årsrapport, og evaluere utstillingene de har holdt. - DISTRIKTSKONTAKTENE skal være et aktivt bindeledd mellom Nchk og medlemmene i regionen. Disse skal arrangere treff, aktiviteter og arrangementer i regionen sin, og bidra med materiale til hvert nummer av Chihuahuaposten (dette uavhengig av om det har vært aktivitet i regionen siden sist; er det ikke det kan man skrive at man oppfordrer medlemmene i regionen til å ta kontakt for ønsker eller forslag til aktiviteter). - VALGKOMITEEN skal finne kandidater til styreverv samt gjennomføre valget. 3. Retningslinjer (a) Utstillingskomiteen Styret har satt pris på at utstillingskomiteen har tatt oppfordringen om å utarbeidet et forslag til retningslinjer. Styret har gått gjennom forslaget og diskuterte endringer til dette. Kari Kristiansen utarbeider et endelig utkast som styret deretter skal gjennomgå. -Innkommet sak fra Marianne Marthinsen: skal hun ha ansvaret for Mestvinnerrosettene? Utstillingskomiteen har ansvar for å bestille rosetter, men utstillingskomiteen i samarbeid med styret avtaler fra gang til gang på hvilken måte de skal distribueres. -Innkommet av utstillingskomiteen: Forespørsel om innkjøp av tre telt. Godkjent, send styret info om hva de ønsker så godkjennes og betales det av Karolina. Line Flobergseter har tips til hvilke telt som kan være aktuelle. Se forøvrig utgiftspost, pkt 1.c1. (b) Nchk s facebook-side(r) Kina, Tone, og Shamini har tilgang til klubbens offisielle side. Guro kan publisere innlegg, men har ikke administrasjonsrett. Info som kan deles på siden er for eksempel artikler fra Matilsynets hjemmeside, NKK s hjemmeside og klubbens hjemmeside. Distriktskontaktene har egne facebooksider, men det er usikker om hvorvidt den enkelte distriktskontakt har administratorrettigheter. Ytringer av privat karakter (den enkeltes meninger etc) skal ikke legges ut på noen av sidene, ei heller materiale av støtende karakter. Kommersiell reklame legges ikke ut på sidene. 4. Chihuahuaposten Styret etterlyser medlemmer som kan være i redaksjonen og bidra med stoff til Chihuahuaposten (Karolina legger ut etterlysning på hjemmeside/facebook). Oppstart av

5 medlemsstafett (feks kalt "La benet gå") som er intervju av medlem der denne forteller om seg selv og hva de eventuelt er aktive med med sin chihuahua. Medlemmet sender deretter stafettpinnen videre til et nytt medlem. Styret søker om tillatelse til å trykke artikkelen «Oppdretteren» av Astrid Indrebø skrevet for NKK i Chihuahuaposten (over flere nummer). Styret ønsker den gamle malen for utstillingssidene tilbake, blant annet det tidligere systemet med «BIR og BIM-kavalkade» og «Store bragder» som egen spalte (presisere hva disse spaltene kan inneholde; feks «Store bragder» kan også omfatte en hund som tar sitt første cert/ck). De nye cert-reglene publiseres i bladet. Medlemmene i redaksjonen skal få tilgang til delen på forumet som omhandler Chihuahuaposten. 5. Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) Utvalget består av Lene strand, Kari Kristiansen og Toril Celius. Retningslinjene er under utarbeidelse og er godt i gang, tatt i betraktning at dette prosjektet har ligget på is. 6. Avlsrådet Drøfting av innkommet forslag fra Marianne Martinsen om tilbakebetaling ved øyenlysning: Den svenske chihuahuaklubben betaler tilbake kr 300,- til alle som øyelyser hunder over 8 år. Vi trenger å vite hvordan reglene for øyelysning er før vi tar en avgjørelse på dette. Øyelysningsforslaget legges på is til neste årsmøtevedtak. Medlemmene gis informasjon om dette. Styret sender forslag til NKK med alternativ til Sunnhetsforslagets nåværende forslag om øyelysningskrav på rasen. 7. Utstillingskomiteen - utstilling 2015 Det ble drøftet muligheter for bedre kommunikasjon mellom styret og utstillingskomiteen. Styret i samarbeide med utstillingskomiteen vil jobbe videre med dette. 8. Godkjenning av nye medlemmer i Nchk Medlemmer innmeldt etter må godkjennes av styret. Liste sendes pr mail til styrets medlemmer som alle gjennomgår. Ståle Myrvold og Tone Hellvin skal i tillegg til leder, ha ansvar for å holde oversikten oppdatert og legge inn nye medlemmer. 9. Vervekampanjen Oppstart vervekampanje av nye medlemmer, hvorav én for oppdrettere én for medlemmer. Informasjon om hvordan man verver medlemmer publiseres i Chihuahuaposten, med fast side i hvert blad. Premie er: gratis medlemsskap i Nchk og et gavekort hos Tropehagen zoo pålydende kr 500.

6 Vinner for fjorårets kampanje ble trukket på styremøtet og Elisabeth Mortensen ble den heldige vinneren (får gavekort og gratis medlemsskap 2015). Melding til henne sendes fra styr en (av Karolina). 10. Årsmøte 2015 Avholdes på rasespesialen på lørdag 23. mai. Etter årsmøtet vil det være grilling og sosialt samvær. 11. Innkomne saker 1. Sak ikke offentlig. 2. Sak innkommet fra Tone Hellvin: samarbeid med Oslo Hundeskole. Godkjennes. Tone tar kontakt med OHS. 3. Sak innkommet fra Karolina Linderoth: Styrets forum bør benyttes 1-2 gånger i uken av alle styre- og varamedlemmer. Mailen må også leses regelmessig. Autosvar endres til en «svarfrist» med svar ila en uke. Nye tråder i forumet kan varsles via mail (styr en) med link til tråden det er snakk om. Når det gjelder hastesaker bør terskelen være noe høyere enn den har vært per i dag for å kalle det en hastesak. Med ny retningslinje for svarfrist skal en sak være av betydelig grov karakter før man avviker svarfristen på 7 dager (for eksempel alvorlige dyrevernssaker). Alle i styret får fra nå av tilgang til å svare fra styr en. Vedkommende som svarer på mailen skal signere med: «med vennlig hilsen NN for styret i Nchk». 4. Sak innkommet fra Kari Kristiansen: Hvordan forholder klubben seg til medlemmers brudd på regelverket, og hvilke reaksjoner skal dette medføre? Styret må forholde seg til alle saker som blir meldt inn. Styret kan komme med en generell oppfordring til medlemmene om å følge regelverket. Man diskuterte blant annet regler for utstilling av drektig tispe, og hvordan disse kan tolkes ulikt. Christina Denice sender forespørsel til NKK hva de mener i dette tilfellet (tolkning av formulering). Oslo, den Tone Hellvin, referent

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB består av leder, fire styremedlemmer og to vararepresentanter som alle velges av. 4-3 s oppgaver a) Lede klubben mellom årsmøtene b) Avholde årsmøte c) Drive

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen.

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Styremøte 09.05.2012 Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Følgende saker tilføyes den fremlagte sakslisten: Endring

Detaljer

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo J.nr. 486/09-10 ET REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009 Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning v/leder Ole-Andreas Holmsen åpnet møtet

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08 MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008 Hovedstyret Sted: Quality Airport Hotell Gardermoen Tid: 3. 4.oktober 08 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TS Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Anders Sten Nessem

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo 1 REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015 Scandia Holberg Hotell, Oslo SAKSLISTE: Sak 1 Åpning v/nestleder Sak 2 Registrering av deltakere v/nestleder: Utvalg og Råd: Erik Reichmann (Yrkesetisk

Detaljer

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORMÅL... 2 2. ORGANISASJON - OPPGAVER OG ANSVARSFORDELING... 2 2.1. STYRET I VELFORENINGEN... 2 2.1.1. Oppgaver og Ansvar for Styret

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORMÅL... 2 2. ORGANISASJON - OPPGAVER OG ANSVARSFORDELING... 2 2.1. STYRET I VELFORENINGEN... 2 2.1.1. Oppgaver og Ansvar for Styret

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer