Tilstede: Anniken Holtnæs, Ellen C Selland, Ellen B Haglund, Adriana Frangu, Ståle Myrvold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstede: Anniken Holtnæs, Ellen C Selland, Ellen B Haglund, Adriana Frangu, Ståle Myrvold"

Transkript

1 Møtereferat fra Styremøte avholdt Sted: Vålerbanen Tilstede: Anniken Holtnæs, Ellen C Selland, Ellen B Haglund, Adriana Frangu, Ståle Myrvold Fraværende: Tor Kvilshaugsvik, Birgit Gjeldnes, Charlotte K Fjeldheim Agenda: -Valg av referent -Godkjenning av innkallingen -Sak 1/09: Veien videre etter NMHK uravstemningen -Sak 2/09: Mål og handlingsplan -Sak 3/09: Fordeling av oppgaver -Sak 4/09: Medlemsbladet -Sak 5/09: Godkjenning av avlsrådet -Sak 6/09: Dogs4All -Sak 7/09: Regionsombud -Sak 8/09: Organisasjonskurs -Sak 9/09: Årbok med kritikker -evt. -Neste styremøte Møteleder: Ståle Myrvold Referent: Ståle Myrvold Godkjenning av innkallingen: Godkjent Sak1/09 Veien videre etter NMHK uravstemningen NKK ber oss å avvente inntil det kommer mer info (fra NKK) om hva som skjer videre. Sak2/09 Mål og handlingsplan Alle mål godkjent bortsett fra mål nr. 4 som ble endret. Mål nr. 4 ble endret fra Fortsette å prøve å samle miljøet (både NMHK medlemmer med rasetilhørighet og ikke medlemmer men med rasetilhørighet) til Fortsette å prøve å samle miljøet og få ikke medlemmer til å melde seg inn i klubben. Handlingsplanen ble revidert vesentlig. Både revidert mål og handlingsplan er vedlagt som vedlegg 1.

2 Sak 3/09 Fordeling av oppgaver Oppgaver og utpekte ansvarlige er finner man i vedlegg 2. Jobb beskrivelser finner man i vedlegg 3. Sak4/09 Medlemsbladet Mulig innhold i et medlemsblad ble foreslått: -highlights -store bragder -nye champions -intervjuer (med oppdrettere, dommere, eiere i Norge og utlandet) - konkurranser (RC har sagt seg villig til å sponse) - referater fra ustillinger -leser innlegg -temaer -bursdager -presentasjoner (styre, avlsrådet, oppdretter, eier, dommere, osv.) - fem på utstillinger -info om hvordan man stiller i utlandet (påmelding, premiering, osv.) Listen legges ut på styrets diskusjonsforum slik at medlemmer i styret kan legge til flere forslag. Frem til neste styremøte skal det undersøkes hvem som kan evt. trykke opp et medlemsblad (ansv: Adriana). Det er ønskelig at noen sider er i farger. Besluttet at bladet skal gis ut 4 ganger i året. Sak 5/09 Godkjenning av avlsrådet Enstemmig godkjent av styret.

3 Sak6/09 Dogs4All Chihuahuaringen skal ha en stand på Dogs4 All messa i Lillestrøm samtidig som NV ustillingen pågår. Det bør være alltid minst 2 personer ved standen hvor en er en oppdretter. Håper å finne nok folk som kan stå ved standen slik at vi kan bytte etter noen timer. Det ble foreslått å legge ut et forslag ut på hjemmesiden om det er noen som er interessert å stå ved standen den helgen i noen timer. Flere av styremedlemmene har anledning til å stå ved standen. Da dette kolliderer med rasebedømmelsen på lørdag så kan det være vanskelig å få noen til å stå ved standen akkurat i den perioden. Tenker også at man kunne ha noen rolige, stille og sosialisert rasetypiske chihuahuaer i bur ved standen slik at folk kunne se rasen. Følgende oppgaver er skal utføres: Slide show (Anniken)- Anniken tar med laptop og vi skal dle strøm med nabo standen. Poster/Plakat (Adriana) NMHK logo (Ståle) Brosjyre (Ståle kommer med forslag) Bord og stoler (Ståle) Duk med logo (Ellen B) Oppgave listen legges up på diskusjonsforumet til styret slik at man kan tilføye nye oppgaver fortløpende. Vi håper også å kunne verve flere medlemmer enten ved å ha et registreringsskjema eller info om hvordan man går frem å melde seg inn elektronisk (Ståle sjekker med NKK hvordan vi enklest kan få dette til). Sak 7/09 Regionsombud Besluttet at ordningen med regionsombud skal tre i kraft Retningslinjer må utarbeides men det er tenkt at regionsombud skal ha hovedansvarlig for treff, ringtrening og arrangementer. Det ble også besluttet å ha et ombud i hvert fylke. Da det er flere som ønsker å være ombud for mer enn et fylke vil de få lov til det midlertidig.

4 Regionsombudene er foreløpig: Akershus Vest/Oslo Vest: Tone Hellvin Akershus Øst/Oslo minus Oslo Vest: Christina Denice Wulff-Pedersen Buskerud: Tone Hellvin (Midlertidig) Hedmark: Ledig Oppland: Ledig Telemark: Heidi Schulz Vestfold: Heidi Schulz (Midlertidig) Østfold: Ledig Aust-Agder: Ledig Vest-Agder: Elisabeth Aamodt Hordaland: Ann Kristin Lavik Møre og Romsdal: Ledig Rogaland minus Haugesund: Susanne Nevland Sogn og Fjordane: Ledig Nord-Trøndelag: Ledig Sør-Trøndelag: Lena Skjelbakken Troms: Ida Kristine Fredriksen Finnmark: Ida Kristine Fredriksen (Midlertidig) Nordland: Ida Kristine Fredriksen (Midlertidig) Regionsombudene blir kontaktet av Ståle for orientering. Sak 8/09: Organisasjonskurs Siden det ser ut som vi blir snart egen klubb så er det viktig at alle deltar på NKK s organisasjonskurs. Det er to på høsten, sept i Hokksund og Okt i Fredrikstad. Hvem som drar denne runden og når ble ikke avklart. Dette må avklares på neste styremøte. Det må også avklares de økonomiske rammene ved neste styremøte. Sak9/09: Årbok med Kritikker Adriana kom med et eksempel fra en annen klubb. Det ble besluttet å lage en slik bok. Adriana har hovedansvaret men vil få hjelp fra flere styremedlemmer til å skrive kritikkene i word. Adriana kontakter Lene K for å få de n rosa delen av kritikkskjemaene. Adriana sjekker vedrørende pris til trykking. Evt. Det ble besluttet at rosett og diplomutdeling til de 10 beste på mestvinnerlistene skal ordnes. Anniken har ansvaret for diplom laging.

5 Ellen B skal sjekke pris på rosettene siden plass 5 til 10 må kjøpes av vinneren. De som har plassert seg på plass 5 til 10 blir kontaktet når vi vet prisen. Neste Styremøte Avholdes på Bjerke etter rasebedømmelsen søndag den 16. August.

6 Vedlegg 1 Mål og Handlingsplan for Chihuahua Ringen (juli mai 2010) Mål Nr/# TEMA/ISSUE Beskrivelse 1 Mål rettet mot rasen Fortsette å fremme god helse, godt temperament, rasetypiske egenskaper samtidig som man utvider den genetiske variasjonen 2 Mål rettet mot oppdretter og eiere Øke kunnskapen og bevistheten om chihuahua, avl, helseproblemer til alle chihuahua oppdrettere og eiere 3 Mål rettet mot medlemmene Øke medlemmenes tilfredshet med styret og styretsarbeid 4 Mål rettet mot miljøet Fortsette å prøve å samle miljøet og få ikke medlemmer til å melde seg inn i klubben. 5 Mål rettet mot medlemmene Øke medlemmenes engasjement for chi relaterte saker og aktiviter 6 Mål rettet mot økonomi Sette som mål å gå med overskudd med kr innen neste årsmøte

7 HANDLINGSPLAN Chihuahuastyret Nr/# TEMA/ISSUE HANDLING/ACTION Ansv./Resp. Prioritet Planlagt ferdig (H = høy M= Med L= Lav) 1 Jobb/stillingsbeskrivelse Tildele alle i styret oppgaver. Ståle H Q Utarbeide stilling eller jobb beskrivelse for alle i styret og legge ut på hjemmesiden. (se vedlegg 2 og 3) 2 Egen klubb Hvis vi skal utføre uravstemning på Bjerke for eller imot egen raseklubb så må vi komme med styrets innstilling og muligens ha en enkel FAQ del ifbm informasjonen som vi legger ut til medlemmene 3 Utstillinger 2011 Sikre at vi blir invitert til utstillinger i Vi skal også sende inn forslag til dommere. 4 Medlemsblad Få etablert et medlemsblad som skal utgis 4 ganger i året (sak 04/09 i referatet) Styret H Q Styret M Q Styret H Q1-2010

8 5 Avlsråd Danne nytt avlsråd og jobbe videre med avlsundersøkelsen og dommerkonferansen. De har ansvaret for rasekompendiet, avlsetiske retningslinjene og registrering av PL og øyelysing resulatene 6 Dogs4All Planlegge og utføre Dogs4All messe på Lillestrøm ifbm NV utstillingen ( sak 06/09 i referatet) 7 Organisasjonskurs Prøve å få så mange som mulig på organisasjonskurs, enten i Hokksund i sept eller Fredrikstad i Okt. (sak 08/09 i referatet) Tor H Fortløpende Adriana H Q Ståle H Q Årbok med kritikker Utarbeide et årbok med kritikker fra 2009 utstillinger (sak 09/09 i referatet) Adriana H Q Utstillingsresultater Utarbeide komplett oversikt over utstillingsresultater og poengtabeller: BIS/BIG/BIR/BIM voksne, valp, veteran, beste oppdretter og avl. Pluss poengtabeller for valp, voksne, veteran, oppdretter, avl. Alt skal da legges ut på hjemmesiden. (se vedlegg 3) 10 BIR/BIM bilder Oppdatere hjemmesiden med bilder av BIS/BIG/BIR/BIM vinnere. Ellen lager et galleri. Folk skal kunne legge inn selv. 11 Champion oversikt Oppdatere hjemmesiden med champion oversikt med bilder (spørsmålet om vi skal ta en engangsavgift for dette?) Ståle/ Anniken/ Ellen C Ellen C M M Utgår 12 Regionsombuder Jobbe videre med å få på plass regionsombuder. (sak 07/09 i referatet) Ståle H Oppdretterliste Legge ut på hjemmesiden en oppdretterliste (noe lik det som chihuahua cirkeln har) Se vedlegg 3 Charlotte M 14 Medlemsliste Lage en medlemsliste med epost adresser for intern bruk Ellen C L

9 15 Treff Planlegge treff og arrangementer. Overføres tilregionsombud Regionsom bud L 16 Arrangement/aktivitet Planlegge et kurs, foredrag eller seminar. Ståle sjekker mulighet for å ha handler kurs både for nybeguynnere og videregående i samme helg. 17 Undersøkelser/polls Utføre diverse undersøkelser om medlemmenes tilfredshet med styret, avlsrådet, regionsombudene, hjemmesiden, og mm. Ståle M 2010 L 18 Chi Nyheter (blir et underpunkt til punkt 4, medlemsblad) Fortløpenede innhente diverse nyheter fra både Norge og utlandet som har relevans til chi-miljøet. Dette skal legges ut på hjemmesiden og i medlemsbladet. M 19 Info hva styret jobber med Informere medlemmene fortløpende og på en mer aktiv måte om hva styret jobber med. Ståle H 20 Hjemmesiden Oversette hjemmesiden til engelsk. Ellen C og Isabella L 21 Hundedatabasen Fullføre hundedatabasen Ellen C H 22 Rasespesialen 2010 Planlegge rasespesialen for Sponsing av pokaler og gaver. Bestilling av pokaler og rosetter, også mest vinnende rosetter. 23 Chi lotteriet Utføre chihuahua lotteriet for Ellen B sjekker vedrørende retningslinjer Ellen B Ellen B L L

10 24 Flere inntekskilder Bortsett fra lotteriet så har vi inntekter fra annonering på hjemmesiden, salg av rasekompendium og kulepenner. Er det andre artikler eller varer som vi kan få inntekter på (for eksempel kalender, bøker, T-skjorter, osv..) 25 Hannhundliste Legge ut på hjemmesiden en liste av hannhunder som kan brukes til avl. Det må skrives litt om hva slags kriterier vi krever. Legger ut som en tråd på diskusjonsforumet til styret slik at vi kan komme med ideer. Birgit? L L

11 Vedlegg 2. Styrets Oppgaver Oppgavene som styret skal jobbe med frem til neste valg. Alle har ansvar for en hovedoppgave som kommer utenom de periodiske oppgavene som styret skal jobbe med. At man er ansvarlig betyr ikke at du må gjøre hele jobben selv men det betyr at du er ansvarlig for at oppgaven blir utført, at du fordeler arbeidsmengden blant styret og hvis nødvendig medlemmene og innhenter resurser også hvis nødvendig (både eksterne og interne resurser). Følgende hovedoppgaver ønsker jeg skal fordeles blant styret (beskrivelse av oppgaven starter på side 2): 1. Ansvarlig for treff og arrangementer (regionsombud). 2. Ansvarlig for oppdatering av utstillingsresultater (Ståle/Ellen C/Anniken) 3. Leder av avlsrådet (Tor) 4. Webmaster (Ellen C) 5. Informasjonsansvarlig (Ståle) 6. Journalist(er) (Anniken) 7. PL og øyenlysning ansvarlig (Avlsrådet) 8. Redaktør for medlemsbladet (Anniken) 9. Ansvarlig for undersøkelser/polls 10. Champion ansvarlig (Utgår) 11. Oppdretterliste ansvarlig (Charlotte) 12. Medlemsliste ansvarlig (Ellen C) 13. Marked og Salg ansvarlig (Birgit?) Følgende er periodiske oppgaver: 1. Utstillingsansvarlig (Styret med Ellen B ansvarlig for pokaler og rosetter) 2. Lotteri ansvarlig (Ståle/Ellen B)

12 3. Utgivelse av chihuahuablandet i Q (Styret) Beskrivelse av hovedoppgavene Treff og Arrangement Ansvarlig Dette er en veldig krevende oppgave. Man vil være ansvarlig for å koordinere treff og arrangement som planlegges av chihuahua-ringen. Hovedansvarlig skal koordinere innkjøp og organisere av grill/kurv fester. Håper å få til et treff eller sosial aktivitet i I 2010 foreslår jeg at vi skal ha minst to treff i forbindelse med rasespesialen og i forbindelse med Crufts og NV ustillingen i august. Ønsker også å få til et arrangement (kurs, fordrag, seminar eller lignende). I tillegg vil denne personen være hovedkontakten til regionsombudene. Ansvarlig for Oppdatering av Utstillingsresultater Hovedansvarlig skal oppdatere forløpende - BIR/BIM resultater for voksne, - BIR/BIM resultater for valp, -BIR/BIM resultater for veteran -beste oppdretter resultater -beste avls resultater -BIG og BIS resultater for både voksne og valp - utregne poengsum for voksne, - utregne poengsum for valp, - legge ut på hjemmesiden til chihuahua-ringen alle resultatene og poengtabellene Dersom det er tatt bilder av BIR/BIM bilder så er man ansvarlig for å legge disse ut også. Dette er en utrolig krevende jobb hvor man må jobbe ukentlig med oppdatering.

13 Leder av avlsrådet Ønsker at et styremedlem skal lede avlsrådet. Hvem som skal inn i avlsrådet og hvordan dette skal skje er noe vi må diskutere videre men jeg foreslår at avlsrådet kan bestå av vanlig medlemmer og ikke bare styremedlemmer slik det har gjort tidligere. Avlsrådet vil fortsette arbeidet rundt avlsundersøkelsen og dommerkonferansen. I tillegg så at medlemmene ønsket at de avls etiske retningslinjene skal gjennomgås på nytt. Avlsrådet vil som tidligere ta i mot henvendelser og spørsmål fra medlemmene. Det er ønskelig at avlsrådet foreslår andre oppgaver som for eksempel kartlegging av PL, PRA og andre sykdommer og arvelig feil. Webmaster Denne oppgaven bør tildeles til den som kan mest om hjemmesiden fra før. Man er ansvarlig for vedlikehold, drift og videre utvikling av hjemmesiden. I tillegg skal man gi opplæring til de som får ansvar for oppdatering en eller flere deler av hjemmesiden og fremme tekniske løsninger til relevante problemstillinger. Oppgaven går ikke ut på at man skal være alene om å oppdatere alle sider til hjemmesiden. Informasjonsansvarlig Ansvarlig har som oppgave å holde både medlemmene og NMHK HS oppdatert på hva styret jobber med, samt svare på spørsmål fra medlemmene og NMHK. Dette er en naturlig oppgave for rase representanten.

14 Journalist(er) Det er ønskelig å ha en (kanskje to) som kan jobbe som journalister å innhente informasjon, nyheter og annet til chihuahua-nytt i mini-nytt, til hjemmesiden og til chihuahua bladet som mange medlemmer ønsker å få i gang på nytt. Det er ikke bare nyheter her i Norge men også utlandet som er ønskelig. For eksempel, resultater fra noen av de store utstillingene i utlandet, litt om noen av de store utlandske oppdrettere og litt om noen av de kjente chihuahuaene i utlandet som gjør det bra. Tror medlemmene syns dette kunne vært fint om vi kunne få til spalter med intervjuer av utlandske oppdrettere og dommere. Her er det kun kreativiteten som setter grenser på hva som man kan skrive om. Det er mye som skjer i chi miljøet både i Norge og utlandet som mange kunne tenke seg å få nyheter om. Enda noe interessant kunne være å informere medlemmene om nye websider/hjemmesider og databaser som er nyttig og relevant for chihuahua miljøet. I utgangspunktet så er dette mye arbeid men man kan delegere en del til både regionsombudene og muligens medlemmene. Men tror det vil være likevel fint om to personer kunne jobbe med dette. PL- og Øyenlysningsansvarlig Dette er en mindre krevende jobb hvor man bare registrering PL- og øyenlysningsresultater. Redaktør for Mini-Nytt og Chihuahua Bladet Sette sammen manus til mini-nytt og chihuahua bladet (når evt. det blir aktuelt). I tillegg å hjelpe til å legge ut nyhetene på hjemmesiden. Krever en del arbeid i perioder. Ansvarlig for undersøkelser/polls Ansvarlig person skal undersøke medlemmenes tilfredshet med styret, avlsrådet, regionsombudene, hjemmesiden, og mm. Dette kan enten gjøres via undersøkelser eller avstemning på hjemmesiden. Det er også ønskelig å foreta polls på forslag fra medlemmene eller styret. Krever en del arbeid i perioder.

15 Champion ansvarlig Ansvarlig for å lage en oversikt med bilder, titler, eier, oppdretter og mm av alle Norsk registrerte champion chihuahuaer. Dette skal legges ut på hjemmesiden. Oversikten må også vedlikeholdes og oppdateres. Dette vil kreve mye arbeid i begynnelsen. Oppdretterliste ansvarlig Ansvarlig for å lage en oversikt over alle chihuahua oppdrettere i hele landet med kennel navn, lokalisering og mm (men ikke linker siden dette vil da betraktes som annonsering). Mulig at det skal deles opp i to, de som er tilknyttet NMHK og de som ikke er. Oversikten skal vedlikeholdes og oppdateres. Dette vil kreve mye arbeid i begynnelsen. Medlemsliste ansvarlig Ansvarlig for å lage en oversikt over alle medlemmene tilknyttet NMHK med rasetilhørighet. Navn, sted og e-post adresse skal følge med i oversikten. Oversikten skal vedlikeholdes og oppdateres. Dette vil kreve mye arbeid i begynnelsen. Marked og Salgsansvarlig Være hovedansvarlig for annonseringsdelen på hjemmesiden, dvs. sende ut brev og tilbud samt oppdatere hjemmesiden. Ha hovedansvaret for salg av artikler og varer for chihuahua-ringen. Akkurat når er det kun kulepenner og rasekompendium som selges. Foreslå og realisere andre ideer som kan innhente inntekter (for eksempel salg av kalender, T- skjorter, bøker, osv..) Prøve å få sponsorer for chihuahua-ringen, for eksempel bedrifter, butikker, produsenter, leverandører mot gratis annonsering (antagelig lettest å få hundesponsorer men kan takke ja til nesten hvem som helst). Dette krever en person som har litt erfaring med salg.

16 Beskrivelse av Periodiske Oppgavene Utstillingsansvarlig Ansvarlig for å bestille inn pokaler og rosetter og få inn sponsorene til pokalene og gavepremier. Her er det meningen at man skal lede oppgaven og ikke nødvendigvis gjøre alt alene. Dette er en stor oppgave i en kort periode slik at man kan evt. delegere noen av oppgavene til andre i styret men at man selv leder og har oversikten over det hele. Man vil også være den som er ansvarlig for koordinering av BIS konkurransen, dvs. være ansvarlig for å rigge til og legge ut pokaler og gaver i BIS ringen. I tillegg til å informere ringsekretæren om opplegget. Man kan gjerne få hjelp fra andre i styret og medlemmene men man må selv koordinere hele opplegget. Lotteri ansvarlig Chihuahua lotteriet bør komme i gang så tidlig som høsten Dette vil gi mulighet for å selge flere loddbøker og bedre tid til å finne sponsorene av loddpremier. Ansvarlig skal trykke opp loddbøker, distribuere, være hovedkontakt person og ta i mot innbetalinger og kjøpte loddbøker. Ansvarlig skal også koordinere loddtrekningen. Dette er nok en krevende jobb til tider. Utgivelse av Chihuahua Bladet Q Her er det mye som skal gjøres i løpet av høsten for å få på plass et chihuahuablad innen Q Trenger en person som kan jobbe mye med dette i løpet av de neste månedene. Vi trenger å finne et sted som kan evt. Trykke opp bladene til en rimelig pris. Dette er en potensiell inntektskilde som ville være fint å benytte oss av for å hjelpe til med økonomien (pris på abonnement må vi diskutere senere). Forhåpentlig så vil våre journalister og medlemmene kunne innhente og bidra med artikler. Ser for meg at denne jobben ville passe den som påtar seg å være redaktør hovedoppgaven. Den som påtar seg denne oppgaven vil nødvendigvis jobbe tett sammen med informasjonsansvarlig, journalistene, regionsombudene og medlemmene.

17 Vedlegg 3: Jobb Beskrivelser: Ståle Myrvold (Raserepresentant): Ståle er hovedkontakten for medlemmene og kontakt personen til NMHK og NKK. Han har hovedansvaret for å informere medlemmene og NMHK om nye saker og være formidler mellom partene. Han har også ansvaret for BIR/BIM valp oversikten, poengtabellene, chi lotteriet og å få på plass regionsombud. Charlotte K Fjeldheim (Vara raserepresentant): Hovedansvarlig for å sette sammen og oppdatere oppdretterlisten. Adriana Frangu (Kasserer): Hovedoppgaven er å jobbe med rasegruppens regnskap. Hun jobber også aktivt med planlegging av Dog4 All messa, sammensetting av en årbok med kritikker for 2009 og med chihuahua medlemsbladet. Ellen Cecilie Selland (Styremedlem): Ellen er webmaster for hjemmesiden og hundedatabasen hvor hun jobber aktivt med nye oppdateringer og forbedringer. Hun har også ansvaret for å legge inn utstillingsresultater forløpende. Anniken Holtnæs (Styremedlem): Har deloppgaver innenfor planlegging av Dogs4All (hvor hun setter sammen en slide show), jobber med den årboken med kritikker for 2009 og en av hovedbidragsytere til chihuahua medlemsbladet. Hun har også ansvaret for å oppdatere BIR/BIM oversikten for voksne. Tor Kvilhaugsvik (Styremedlem): Leder avlsrådet. Avlsrådet er ansvarlig for registrering av PL og øyenlysning resultatene. Avlsrådet via Tor er hovedkontakten for spørsmål relatert til de avlsetiske retningslinjene, rasekompendiet (både spørsmål og salg) og avslundersøkelser. Tor holder også i dommerkonferansen. Ellen B Haglund (Styremedlem): Har ansvaret for sponsing og bestilling av pokaler, rosetter og gave premier. Hun jobber også med chi lotteriet. Birgit Gjeldnes (Styremedlem): Jobber med ideer til flere inntektskilder som for eksempel diverse varer med chi motiv.

18

Fraværende: Birgit Gjeldnes, Tor Kvilhaugsvik, Ellen C. Selland, Linn Connie Sandvik.

Fraværende: Birgit Gjeldnes, Tor Kvilhaugsvik, Ellen C. Selland, Linn Connie Sandvik. Referat fra Styremøte i NChK avholdt 08.05.2010 Sted: Kristiansand Tilstede: Anniken Holtnæs, Heidi Schulz, Ellen C. Selland, Linn Connie Sandvik, Ståle Myrvold, Christina Denice Wulff-Pedersen (kun for

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Chihuahuaposten, totalt (inkludert frakt) etter reforhandling av avtale: kr. 100.000,-

Chihuahuaposten, totalt (inkludert frakt) etter reforhandling av avtale: kr. 100.000,- Styremøte i Norsk Chihuahua klubb, 10 januar 2015 Sted: Elvestadveien 777, Hobøl Til stede: Karolina Linderoth (leder), Kari Kristiansen (nestleder), Line Flobergseter (styremedlem), Kristin Halvorsen

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Referat fra årsmøtet 01/ Sted: Nils Hansens vei 20, NKK s Lokaler

Referat fra årsmøtet 01/ Sted: Nils Hansens vei 20, NKK s Lokaler Referat fra årsmøtet 01/06-2014 Sted: Nils Hansens vei 20, NKK s Lokaler Dagsorden: 1: Konstituering av årsmøtet a: Godkjenning av innkalling og saksliste b: Valg av ordstyrer c: Valg av referent d: Valg

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind,,, Leon, Tove, Heidi, Nina Dato: 08. april Kl.: 19:15 Sted: Inndalsveien, hos Fremmøtte: (skype), Øyvind,, og Tove Ikke møtt: Susanne, Leon, Heidi og Nina AGENDA

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Styremøte 25. februar 2013

Styremøte 25. februar 2013 Styremøte 25. februar 2013 Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Tone Granli, Ingunn Terjesen og Anne Lovise Dirdal (referent) Faste poster: A) Godkjenning av saksliste B) Medlemsutvikling Pr 18. februar

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NDK 23.02.2011

REFERAT FRA STYREMØTE I NDK 23.02.2011 Tilstede : Arild Harjen Shona Nedgungadi Meldt forfall: Tor-Arild Dirdal Heidi Nilsen Eileen Strand Trude Johansen Ann Kristin Diskerud GJENNOMGANG AV FORRIGE REFERAT : SAK 23/10 WAFDAL 2011 Styret har

Detaljer

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall:

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall: Lesja den 19.02.13 Tlf: 90261850 e-post: karigravseth@hotmail.com Møtereferat Chinchilla Norge Møtedato: 17.02.13 Møtetid: 17:00 Møtested: Kolbu Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett

Detaljer

Stillingsinstruks for verv i Norsk Islandshundklubb

Stillingsinstruks for verv i Norsk Islandshundklubb Innledning: Instruksene er utarbeidet for å fremme informasjon, kunnskap og forståelse til kandidater som blir forespurt eller selv ønsker tiltredelse til verv innenfor de forskjellige instansene i Norsk

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Referat fra styremøte 21. januar 2012

Referat fra styremøte 21. januar 2012 Referat fra styremøte 21. januar 2012 Tilstede: Ivar, Per Olav, Knut, Nancy og Line Fravær: Bjørg Sak 1: Saksliste Sakslisten mangler en sak vedr. avvikling av utstillinger i klubben. Denne sendes inn

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Årsberetning Hvit Gjeterhundklubb 2016

Årsberetning Hvit Gjeterhundklubb 2016 Årsberetning Hvit Gjeterhundklubb 2016 Styret har i 2016 bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Knut Heimen Kariann Henriksen Ann Kristin Stormo Linda Supersaxo Bente Hagelund Monica

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA MØTEREFERAT STYREMØTE Til:, Susanne, Øyvind, Sigrid,, Anne, Gro-Elin, Maren Dato: 26. November 2013 Kl.: 19:00-23:00 Sted: Sandslimarka, hos Sigrid Fremmøtte:, Susanne, Øyvind, Sigrid,, Anne, Gro-Elin,

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE

MØTEREFERAT STYREMØTE MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind, Norma, Ingunn, Tove, Leon, Heidi og Nina Dato: 29.11.2012 Kl.: 19:15-22:30 Sted: Inndalsv. 108, hos Ingunn Deltagere: Susanne, Øyvind, Ingunn, Tove, på skype

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Innkalling(til(årsmøte(2015 ( Tid:( Søndag(22.(Mars(2015,(kl.(12.15( ( Sted:( PettVett(Dyresykehus( ( Uelandsgate(85,(Oslo(

Innkalling(til(årsmøte(2015 ( Tid:( Søndag(22.(Mars(2015,(kl.(12.15( ( Sted:( PettVett(Dyresykehus( ( Uelandsgate(85,(Oslo( Innkallingtilårsmøte2015 DuinnkallesmeddettetilårsmøteiRaseklubbfordansk/svenskgårdshund, Tid: Søndag22.Mars2015,kl.12.15 Registreringvilskjefrakl.12) Sted: PettVettDyresykehus Uelandsgate85,Oslo http://www.1881.no/veterinaer/veterinaerioslo/veterinaerisagene/petvettidyresykehus_103676289s1/kart/

Detaljer

Styremøte 05.11.2012. Tilstede. Line Orlund, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste

Styremøte 05.11.2012. Tilstede. Line Orlund, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Styremøte 05.11.2012 Tilstede. Line Orlund, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Den framlagte sakslisten godkjennes. B) Medlemsutvikling. Pr. i dag (25.10.12)

Detaljer

Styremøteprotokoll. Norsk Araberhestforening

Styremøteprotokoll. Norsk Araberhestforening Styremøteprotokoll Norsk Araberhestforening Møtested: Skype Møtedato: 24.juni 2013 Tid: 10.00 Innkalt: Navn: Forfall: Funksjon: Leder: Boel E. Valsø Nestleder: Kasserer: Thor Egil Øvrebotten Kamilla Berger-Andersen

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum DAGSORDEN 1. Valg av møteleder, referent 2 medlemmer

Detaljer

Materialforvalter: Anica og Frode Johannessen. Anica Johannessen og Raymond Sæbjørnsen

Materialforvalter: Anica og Frode Johannessen. Anica Johannessen og Raymond Sæbjørnsen Styremøte i HS 19. 21.september 2014 Tilstede: Styrets leder: Donné Nestleder: Johannessen Styremedlem: Hansen Styremedlem: Anne Berit Kristensen Styremedlem: Linda Iversen Varamedlem: Elisabeth Nordmark

Detaljer

Referat fra styremøte den 21.9.2011 i Norsk Lundehund klubb på skype.

Referat fra styremøte den 21.9.2011 i Norsk Lundehund klubb på skype. Referat fra styremøte den 21.9.2011 i Norsk Lundehund klubb på skype. Til stede: Merete Evenseth, Jan H. Opsanger, Sigrunn Rytter, Irene Stølan, Kristin Einvik Killi (til sak 26/2011), Turid Helfjord (ref.)

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen.

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Styremøte 09.05.2012 Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Følgende saker tilføyes den fremlagte sakslisten: Endring

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

Styremøte 26. februar 2014

Styremøte 26. februar 2014 Styremøte 26. februar 2014 Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Kersti Winger, Henning Lund, Tone Granli, Ingunn Terjesen, Linda Acay (via skype) Faste poster: Godkjenning av referat fra forrige møte A)

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

UTSTILLINGSVEILEDER. Å arrangere en utstilling

UTSTILLINGSVEILEDER. Å arrangere en utstilling UTSTILLINGSVEILEDER Å arrangere en utstilling Søknad om avholdelse av utstilling: Det er Norsk Kennel Klubb det skal søkes om å avholde utstilling, I Retrieverklubben søker vi Retrieverklubben som i sin

Detaljer

Onsdag 10. juni 2015 kl 18.30 Hos ERFA Consult, Marcus Thranes vei 20, Lørenskog.

Onsdag 10. juni 2015 kl 18.30 Hos ERFA Consult, Marcus Thranes vei 20, Lørenskog. Referat fra STYREMØTE I NORSK BRIARD KLUBB Onsdag 10. juni 2015 kl 18.30 Hos ERFA Consult, Marcus Thranes vei 20, Lørenskog. Tilstede: Forfall: Hagen, Else Marie Ulimoen, Svein Eslund, Trude Solhaug, Eric

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

SJEKKLISTE FOR KJØP AV HUND/VALP

SJEKKLISTE FOR KJØP AV HUND/VALP SJEKKLISTE FOR KJØP AV HUND/VALP Raseklubben har laget et skjema som kan hjelpe dere til å få et så godt utgangspunkt som mulig i valg av valp.helse, gemytt og valg av oppdretter er viktig for at dere

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Vedlegg 6 Innkomne forslag

Vedlegg 6 Innkomne forslag Vedlegg 6 Innkomne forslag Forslag til Årsmøtet i NSK 26. mai 2007; Lovendringer Forslagsstiller Lisbeth Høyem Forslag 1: Datering av lovene Dato for første lover og siste oppdatering må inn i lovoverskriften.

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Saker til behandling Frist Ansvarlig

Saker til behandling Frist Ansvarlig Møte: Styremøte 1 Dato: 15.4.2009 Referent: Til stede: Forfall: Sted: Kari, Vigdis, Barbro, Kari, Terje, Kjetil,. rine, Randi, Jette, Kåre-Bjørn, Birgit, sak 1-3. Anne, Christina Sak 01/01 Gjennomgang

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Referent Heidi Sveia Ruud.

Referent Heidi Sveia Ruud. Styremøte via Skype 2. august 15. Tilstede: Petter, Gunn Merethe, Mai Lis, Geir, Hèlen, Annette og Heidi. Ikke tilstede: Lene. 23/14 Høst Open Heidi tok kontakt med Merket for å avlyse bookingen til gruppen.

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Temadag skred og skredvarsling 10.4.2013 Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Randi Harnes Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Oppsummering av arbeidet til nå Oppdateringen av de regionvise

Detaljer

ÅRSMØTET 2014 - FORSLAG FRA STYRET

ÅRSMØTET 2014 - FORSLAG FRA STYRET ÅRSMØTET 2014 - FORSLAG FRA STYRET VESTFOLDBOXER - KONTAKTOMRÅDE ELLER AVDELING? Bakgrunn for forslaget Det har i flere år vært diskutert hvorvidt Vestfoldboxer burde gå over fra å være kontaktområde til

Detaljer

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse:

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse: Referat fra møte i Gjeterhundrådet Tid: Fredag 9. oktober Sted: Quality Panorama hotell, Trondheim Tilstede: Atle Arnesen, Oddbjørn Kaasa, Anne Kari Veiklenget og Stig-Runar Størdal Saksliste: Sak 37/

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne, Jannikke, Øyvind,, Norma,Tove, Leon, Heidi, Nina Dato: 05. September 2013 Kl.: 19:00 Sted: Inndalsveien, hos Fremmøtte: Susanne, Jannikke (skype), Øyvind,, Norma og

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Styremøte 06.06.2012. Faste poster: Tilstede. Line Orlund, Tone Granli og Ingunn Terjesen. På skype/telefon. Aud Perly Undheim og Ørjan Moss

Styremøte 06.06.2012. Faste poster: Tilstede. Line Orlund, Tone Granli og Ingunn Terjesen. På skype/telefon. Aud Perly Undheim og Ørjan Moss Styremøte 06.06.2012 Tilstede. Line Orlund, Tone Granli og Ingunn Terjesen. På skype/telefon. Aud Perly Undheim og Ørjan Moss Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Den framlagte sakslisten godkjennes.

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Kvinnebasen er et redskap for bedrifter, institusjoner og organisasjoner på jakt etter de «beste hodene». Både offentlig og privat sektor kan tjene på å bruke

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Sted: Storsandcamping, Trondheim

Sted: Storsandcamping, Trondheim Referat fra Norsk Chihuahuaklubb sitt årsmøte 23 mai 2015 Sted: Storsandcamping, Trondheim Dagsorden: 1. Konstituering av møtet. a. Godkjenne innkalling og dagsorden. b. Oppnevne møteleder/ ordstyrer c.

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

Årsmøte

Årsmøte Sted: Årsmøte 2017 22.04.2017 Begbyvein 16A, Fredrikstad Møtedato/-tid: Lørdag 22.04 2016, kl 12.45-13.55 Tilsted: 6 stemmeberettigede tilstede Saksnummer Sak 1a) Godkjenning av innkalling Tove Stalder

Detaljer

Evaluering UltraBirken sykkel 2012

Evaluering UltraBirken sykkel 2012 Evaluering UltraBirken sykkel 2012 Ada Rolsdorph Braaten Evaluering UltraBirken Denne rapporten er utarbeidet av Birkebeinerrittet AS på bakgrunn av en markedsundersøkelse gjennomført i Questback. Undersøkelsen

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

NVK Sør Trøndelag. Styremøte 5.apr.2011. Agenda. Planlegging av kommende aktiviteter MØTEREFERAT M/AKSJONSLISTE. Sted Marie, Trondheim Møteleder

NVK Sør Trøndelag. Styremøte 5.apr.2011. Agenda. Planlegging av kommende aktiviteter MØTEREFERAT M/AKSJONSLISTE. Sted Marie, Trondheim Møteleder Styremøte 5.apr.2011 Sted Marie, Trondheim Møteleder Ref.nr. Sve Navn Til stede Merk. Arne Aalberg Ref. sendt pr. mail Einar Malm x Ref. sendt pr. mail Frode Nossum x Ref. sendt pr. mail Sve x Ref. sendt

Detaljer

Agenda til styremøte i Norsk Araberhestforening Oslo 7. april 2013 kl.11:00. 1 Møtet åpnes presis. 2 Valg av møteleder og referent

Agenda til styremøte i Norsk Araberhestforening Oslo 7. april 2013 kl.11:00. 1 Møtet åpnes presis. 2 Valg av møteleder og referent Agenda til styremøte i Norsk Araberhestforening Oslo 7. april 2013 kl.11:00 Saksnummer/ paragraf Sak 1 Møtet åpnes presis 2 Valg av møteleder og referent 3 1.1-2013 1.2-2013 4 10.09.09.12 3.13.01.13 Godkjennelse

Detaljer

Norsk Whippetklubb Innkalling Generalforsamling 2016 Lørdag kl 16

Norsk Whippetklubb Innkalling Generalforsamling 2016 Lørdag kl 16 Norsk Whippetklubb Generalforsamling 2016 Dagsorden: Norsk Whippetklubb Innkalling Generalforsamling 2016 Lørdag 21.5.2016 kl 16 Brannfjell Skole Ekebergveien 111 1178 Oslo 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Sted Nina, Trondheim Møteleder

Sted Nina, Trondheim Møteleder Styremøte 31.mai.2011 Sted Nina, Trondheim Møteleder Ref.nr. Marie Houge, Arne Aalberg Navn Til stede Merk. Arne Aalberg Ok Ref. sendt pr. mail Einar Malm Ok Ref. sendt pr. mail Frode Nossum Ok Ref. sendt

Detaljer

Sted: Hjemme hos Marie Møteleder:

Sted: Hjemme hos Marie Møteleder: Styremøte nr.2-19.mai 2014 Sted: Hjemme hos Møteleder: Sve Ref.nr.: NVK-T_Styremøte_nr2_19.mai.14 Navn styremedlemmer Til stede Merk. Arne Aalberg x Ref. sendt pr. mail Jeanette Årsund x Ref. sendt pr.

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Myndeklubb Dato 18.08.2015

Referat fra styremøte i Norsk Myndeklubb Dato 18.08.2015 Referat fra styremøte i Norsk Myndeklubb Dato 18.08.2015 Tilstede: Forfall: Kopi Foss, Siv-Lene Havold Stene, Svein Aaslund, Tone K. Berger, Arstad og Uvaag Hovden 1 Sak: Godkjenning av forrige referat

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Protokoll Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Protokoll Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Protokoll Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Søndag 25.mai 2014 Kl.15.00 Norsjø Ferieland, 3812 Akkerhaugen Leder ønsket alle velkommen og det var 15 stemmeberettigede medlemmer tilstede. 1. Valg av møtedirigent

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016 Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016 Versjon: 1 (Test) Status endret : 05.09.2016 15:01:15 Om søker Idrettslag Idrettslag Idrettskrets Akershus Idrettskrets Aust-Agder Idrettskrets Buskerud

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 3. mars kl. 11:00 til fredag 4. mars 2016 kl. 15:00 Sted: Til

Detaljer

NRR Årets-katt-konkurranser UtregnÅrKatt13 pr. 01.01.2013 nr. 2 Side 2 av 7

NRR Årets-katt-konkurranser UtregnÅrKatt13 pr. 01.01.2013 nr. 2 Side 2 av 7 UtregnÅrKatt13 pr. 01.01.2013 nr. 2 Side 1 av 7 Endring vedtatt av GF 22. februar 2013 satt i rødt og med loddrett strek til venstre. Regler for Årets katt-konkurranser 1 Innhold REGLER FOR ÅRETS KATT-KONKURRANSER...

Detaljer

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014 Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Tilstede: Fredrik Aalerud, Stein Martinsen, Dorthe Haugen, Birgit Ranheim, Oddmund Sordal, Øystein Heggelund Dahl Forfall: Hans

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER

ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER Hvordan opprette en profil for skolen og en profil for lærer på EwB-nettsiden: http://www.jaewb.org/ 1. Før ungdomsbedriften oppretter en profil på EwB-nettsiden,

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Velkommen til alle våre medlemmer! Saksliste God kjenning av innkalling og saksliste 1-VALG AV Møteleder

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Årsmøtepapirer NKKU 2014

Årsmøtepapirer NKKU 2014 Årsmøtepapirer NKKU 2014 På vegne av NKKU vil jeg takke for et innholdsrikt år med både nye og gamle medlemmer. Det er flott å se hvordan pågangen har vært stor på kurs og andre arrangementer og at hundeungdommer

Detaljer

Styremöte 15/ Tilstede: Kristin, Line, Kine, Ståle, Siv og Karolina. 1. Økonomia) Saldo (sammlet for alle konto) per 30/12-16 : ,07 kr

Styremöte 15/ Tilstede: Kristin, Line, Kine, Ståle, Siv og Karolina. 1. Økonomia) Saldo (sammlet for alle konto) per 30/12-16 : ,07 kr Styremöte 15/1-2017 Tilstede: Kristin, Line, Kine, Ståle, Siv og Karolina 1. Økonomia) Saldo (sammlet for alle konto) per 30/12-16 : 218535,07 kr b) Sammanslåing av konton Lotterikontot slås sammen med

Detaljer