Norsk digitalt bibliotek

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk digitalt bibliotek"

Transkript

1 Norsk digitalt bibliotek utfordringer og muligheter Svein Arne Solbakk Nasjonalbiblioteket

2 Norsk digitalt bibliotek Hvem er jeg? Arkitektur Norsk digitalt bibliotek Tjenester, rammeverk, metadata Utfordringer Anbefalinger Muligheter for norsk ABM-sektor?

3 Hvem er jeg? IT-sjef Nasjonalbiblioteket (NB > 10 år) Styremedlem BIBSYS Arbeidsgruppe Norsk digitalt bibliotek Sivilingeniør IKT 1986 Tidl. forsker raske datanettverk og distribuerte systemer SI/SINTEF (Oslo) og NORUT (Tromsø)

4 Arkitektur - NDB Norsk digitalt bibliotek Brukere Brukergrensesnitt Tjeneste Tjeneste Tjeneste Tjeneste Rammeverk Metadata Innhold Leverandører

5 Tjenester Søke etter, hente og vise innhold Organisere innhold Støtte produksjon av innhold La andre utnytte innhold og metadata Støttetjenester Oversetting, kopibestilling, formatkonvertering, betalingstjenester, tilgangskontroll, bevare innhold,

6 Arkitektur - NDB Norsk digitalt bibliotek Brukere Brukergrensesnitt Tjeneste Tjeneste Tjeneste Tjeneste Rammeverk Metadata Innhold Leverandører

7 Rammeverket Limet som gjør det mulig å integrere tjenester, metadata og innhold fra mange leverandører i et felles digitalt bibliotek Basistjenester og standarder

8 Rammeverket Basistjenester autentifisering og autorisering betalingssystemer rettighetsadministrasjon personifisering navnetjenester oversetting, kopibestilling, formatkonvertering bevaring

9 Rammeverket Standarder metadataformat og registreringspraksis utveksling av metadata og innhold distribuerte søk dataformat identifisering autentisering og autorisering tekstkoding

10 Perspektiv Internasjonalt Europeisk Nordisk Nasjonalt Regionalt Lokalt

11 Utfordringer Samordning og samhandling Utnytte totale ressurser bedre Bedre tjenester til brukerne Innhold Metadata Tjenester Brukergrensesnitt Rammeverk Brukere Leverandører

12 Innhold Lisenser og kostnader Opphavsrett Arkivering Norsk innhold Kvalitet Statistikk

13 Metadata Gjenbruk og sambruk Autoritetsregistre Sektorovergripende samordning Indeksering av tidsskriftartikler

14 Tjenester Samsøk Dokumentlevering Referansetjenester Portaler Elektronisk publisering Katalogisering Forskningsdokumentasjon Adgangskontroll E-læring

15 Brukergrensesnitt Enhetlig grensesnitt Språk Personifisering

16 Rammeverk Standardisering Basistjenester Verktøy Teknisk infrastruktur Langtidslagring

17 Brukere Kompetanse Markedsføring Felles låntakerregister

18 Leverandører Fleksibelt samspill mellom ABMinstitusjoner og kommersielle Få kommersielle leverandører til å tilpasse seg NDBs rammeverk

19 Brukerrelaterte tjenester Anbefalinger Styringsgruppe Tjenesten Norsk digitalt bibliotek Resultater Rammeverk Arbeids grupper FoU og kompetanse utvikling Sekretaria t Prosjektmidler Kompetansesentr e Referansegruppe

20 Anbefalinger Kompetansesentre Opphavsrett Metadata Digitalisering -> Nasjonalbiblioteket

21 Anbefalinger Arbeidsgrupper Håndtering av lisenser Digitaliseringsprogram norsk materiale Nasjonale metadatastandarder

22 Anbefalinger Videre utredning FoU-program Kvalitetbasert ressursutvelgelse Samsøking Brukergrensesnitt Teknologiske valg i rammeverket Digital arkivering Nasjonale autoritetsregistre

23 Nye muligheter Mer ut av tilgjengelige ressurser for hver enkelt institusjon Fokus på digital tjenesteutvikling Helt nye muligheter for brukerne!

24 Informasjonssøkere Se flere tjenester/databaser under ett enkelt og avansert fellessøk Spesialiserte systemer Tilgang til selve dokumentet! ulike kvalitetsnivå, jus + infrastruktur

25 Dagens situasjon Internett Nasjonalbiblioteket

26 Ønsket situasjon Nasjonalbiblioteket id Internett meta CMS

27 Metadata Id Metadatakjerne lokalt -> nasjonalt -> nordisk -> europeisk -> globalt

28 Tilpass profil Personifisering Personlig grensesnitt tilpasset rolle, interesser, språk, egne ønsker, Definere egne ressurslister Mappa mi (lenker, søk, resultat, dokumenter, ) Varsel når nye ting av interesse dukker opp

29 Informasjonsprodusent Digitalisering Publisering og digital pliktavlevering Håndtering og bevaring (Digitalt sikringsmagasin) Autorisert tilgang Samarbeid om metadata Tildeling av unike identifikatorer Elektronisk håndtering av opphavsrett

30 Informasjonstilbyder Z39.50 OAI OpenURL Råmateriale til videreforedling, eller kunnskapsbank?

31 Hvordan organisere kunnskapen? UTFORDRINGER: Det publiseres i et stadig høyere tempo Det publiseres på stadig nye måter Det publiseres av stadig nye aktører -> STORE mengder digitalt innhold!

32 antall antall antall MENGDER! Deepweb Internett Konvensjonelle dok konvensjonell pliktavlevering tid no konvensjonell pliktavlevering tid norsk deepweb.no konvensjonell pliktavlevering tid

33 MENGDER! Svært ønskelig å samordne og effektivisere katalogisering! Seleksjon -> velge det viktigste ulike beskrivelsesnivå samarbeid med utgivere om metadatakjerne nye metoder for gjenfinning?

34 Aktuelle standarder Dublin Core (www.dublincore.org) ONIX (www.editeur.org/onix.html) MARC 21 (www.loc.gov/marc/) METS (www.loc.gov/standards/mets/)

35 Regler! Må ha regler for å gjøre data sammenliknbare! Katalogiseringsregler og praksis Nasjonale autoritetsregistre Nasjonal Dublin Core-profil

36 Nye metoder Nye metoder for gjenfinning Søk i fulltekst (Internett-metoden ) Automatisk indeksering Kontekst-sensitive referanselinking (OpenURL) Mønstergjenkjenning i lyd og bilder

37 JUS Fortsatt betydelige utfordringer knyttet lovgivningen i det digitale domenet implementering av EUs opphavsrettsdirektiv digitalisering for konservering, sikring og forskning digital artikkellevering personvern avtaler som ivaretar rettighetshavernes interesser

38 analog -> digital riktig infrastruktur riktig kvalitet standarder gjenfinning? tilgang? bevaring?

39 Kompetanse og organisering Dagens bibliotek vanligvis tilpasset arbeidet med fysiske dokumenter trenger vi ny kompetanse i cyberspace? kan arbeid med digitale og tradisjonelle dokumenter gå hånd i hånd, eller må vi tenke nytt?

40 Kompetanse og organisering Aktiv tjenesteutvikler heller enn tjenesteformidler? Brukerorientering Større grad av tverrfaglighet Kombinere det digitale med det tradisjonelle Se nye muligheter utvikle bibliotekets rolle!

41

42 Søk i fulltekst OCR-behandle bilder av tekst Generere tekst fra lyddokumenter Eksportere databaser til tekstfiler Ustrukturert eller strukturert Indeksere tekst Bruke rask søkemotor Lenke til digitalt innhold

43 Søk i fulltekst Hva med fullstendighet og presisjon? Støy? Hvor presist klarer verktøy å vekte treff? Gevinst ved å strukturere tekst? Mulig gevinst i forhold til ordinær katalogisering? Hva er alternativet?

44 Automatisk indeksering Indeksere og hyperlinke dokumenter ut fra automatisk deteksjon av viktigste begreper + sammenheng mellom dokumenter

45 OpenURL Med utgangspunkt i metadata oversendt via OpenURL lokaliseres andre relevante ressurser for brukeren

46 Mønstergjenkjenning Ut fra et gitt lyd eller bildemønster finne relatert informasjon i lyd, bilder eller levende bilder Enda fremtidsmusikk

47 Andre innfallsporter Portaler Geografisk tilnærming Tidfesting Historiefortelling

48 Portaler Temainngang Deweyportal Jusportal Kulturportal -> Ressurskrevende! Dynamisk portal?

49 Geografisk tilnærming Brukervennlig Krav til metadata Geografiske navn tidsavhengige

50 Tidfesting Tidsakse interessant Krav til metadata Kombinasjon tid, sted, søk

51 Historiefortelling Interaktiv fortelling Assosiasjoner Vise vei gjennom innhold Ressurskrevende!

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009)

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innst. S. nr. 313 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Nasjonal strategi for digital bevaring

Detaljer

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Jan Erik Røed Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Michael 2008;5:62 69. Den grunnleggende rollen for et bibliotek er å gjøre kunnskap tilgjengelig. Biblioteket kan defineres som et verktøy som skal

Detaljer

Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no

Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no Forgjengelig eller tilgjengelig Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no Forsidefoto: Gudmund Hauge Løkken Innhold 1 Innledning...1 1.1 Organisering av arbeidet...1 1.2 Nasjonale

Detaljer

Det digitale Nasjonalbiblioteket Digitalisering i NB

Det digitale Nasjonalbiblioteket Digitalisering i NB Det digitale Nasjonalbiblioteket Digitalisering i NB - eller: finnes det ikke på nett, finnes det ikke i det hele tatt Svein Arne Brygfjeld Nasjonalbiblioteket Tidene skifter vi skal endres Nasjonalbiblioteket

Detaljer

Behovsanalyse. Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008

Behovsanalyse. Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008 Behovsanalyse Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 MANDAT... 3 1.2 BAKGRUNN... 4 2 BIBLIOTEKENES OPPDRAG... 6 2.1 UH-BIBLIOTEKENES HOVEDOPPGAVER...

Detaljer

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet En standard løsning for dokument- og informasjonshåndtering i SharePoint som gir kontroll over informasjon, god kunnskapsdeling og effektive prosesser 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner (UHR beklager at figurene ikke er synlige i nettversjonen, ta kontakt med Vidar Røeggen får å få tilsendt publikasjonen) Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner Opprettelse av nasjonale registre

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 Nord-Sør biblioteket Nord-Sør biblioteket ble opprettet høsten 1993, som ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Emnekart basert på standarder

Emnekart basert på standarder Marit Brodshaug Emnekart basert på standarder Trondheim, Februar 2006 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk

Detaljer

Marte Brekke. Fellessøk er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer

Marte Brekke. Fellessøk er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer Marte Brekke Fellessøk er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer Masteroppgave Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag Sammendrag Norske museer

Detaljer

GEODATAPLAN 2014-2017

GEODATAPLAN 2014-2017 GEODATAPLAN 2014-2017 SAMMENDRAG Sentral geodataforvaltning for Kystverket ble vedtatt på ledermøte 03/2009. Geodataplanen er et detaljert plan- og styringsdokument for Kystverkets geodataforvaltning og

Detaljer

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold Arkivsak 201000807-8 Arkivnr. E: C00 &10 Saksbehandler Unni Wenche Minsås Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 03.05.2011 18/11 Handlingsplan digitalisering ABM-området

Detaljer

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING av de felles administrative IT-systemene i universitets- og høgskolesektoren Universitets- og høgskolerådets utvalg for felles administrative systemer Illustrasjonen på

Detaljer

- en informasjonsstandard for offentlige tjenester

- en informasjonsstandard for offentlige tjenester din veiviser i det offentlige TINGLYSING BARNEHAGE SOSIALHJELP RENOVASJON BYGGEMELDING BOSTØTTE Håndbok for innføring av Los - en informasjonsstandard for offentlige tjenester www.norge.no Håndbok for

Detaljer

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling DIFI Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling Prosjektdokument fra Semicolon Dato: 19. mars 2014 Versjon: 0.9 Forfattere: DNV GL: Per Myrseth Karde: Erlend Øverby Karde: Geir Jevne Karde:

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Sluttrapport for SAK-prosjekt: Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Versjon 1.1 17. januar 2012 Best før 2013 1 Innhold 1 Sammendag 4 2 Innledning 6 2.1 Deltakere

Detaljer

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren Juni 2003 En utredning for programstyret i HØYKOM Tove Kristiansen Solfrid Grøndahl Doris Jorde Magnus Kvingedal Ingrid Melve/Gunnar Bøe Torbjørn Moe Arne Vegard Sveen Morten Søby Vibeke Kløvstad Skole

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis Handelshøgskolen og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat

Detaljer

Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter

Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter Notat 2002:11 Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter Utredning av fellesløsninger for lagring og tilgjengeliggjøring av elektroniske saksdokumenter. Forord Innføring av elektronisk saksbehandling

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

ecampus Norge Vedlegg 2 UNINETT ABC

ecampus Norge Vedlegg 2 UNINETT ABC ecampus Norge Vedlegg 2 UNINETT ABC (Skrift i kursiv betyr at det kommer fra opprinnelig dokument fra USIT/DML) Læringsplattformer Per i dag foregår diskusjonen om utvikling av utdanningen vha LMS innenfor

Detaljer

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene?

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? Vigdis Moe Skarstein NBF Bergen 8.4. Innlegg til debatt Nasjonalbiblioteket

Detaljer

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013 5. september 2013 Notat Om adresser og kontaktinformasjon 1. Bakgrunn og formål 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur 3. Regjeringens digitaliseringsprogram 4. Fysiske adresseopplysninger

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer