Brukermanual for Visual Card Designer Ver 2.6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual for Visual Card Designer Ver 2.6"

Transkript

1 Brukermanual for Visual Card Designer Ver Darkling Software Brukermanual VCD ver

2 Innhold Registrering av lisens Introduksjon Hvorfor Visual Card Designer Å komme i gang...6 Hovedvindu Statiske objekter Design objekter Database objekter Tips...10 Markering og flytting av objekter på kortet Hvordan lage et lysere felt med stiplede linjer i VCD Egenskaper Bildebehandling: Bruk av database Database kontroller Database egenskaper Fremgangsmåte for å legge bilder inn i database Redigering av databasen...17 Navigering...17 Redigering Søking i databasen Utskrift på kort Printer setup Lagring av ferdig prosjekt Åpne lagrede prosjekt Slette lagrede prosjekt Alternativ magnetspor programmering Skole databaser: SATS og IST...25 Visual Commverter Valg av oppsett under "Fil" knappen Brukerstøtte...29 Brukermanual VCD ver

3 Registrering av lisens Før Visual Card Designer kan tas i bruk må programvaren på den leverte "Visual Card Designer" CD'en installeres. Denne CD'en vil starte automatisk når du setter den inn i din PC. Hvis ikke, bruk "Kjør" kommandoen under "Start" og åpnet.exe filen. Følg instruksjonene på skjermen. Når programmet er installert kan det åpnes, nederst på skjermbilde vil der stå en melding om at lisens ikke er registrert. For å registrere lisenskodene, gjør som følger: 1) Trykk deg inn på "Hjelp" og videre til "Register Visual Card Designer" 2) (Koden i illustrasjonen er ett eksempel, skriv inn tilsendt kode) 3) Trykk OK knappen 4) Lukk programmet og åpne det på nytt. Meldingen nederst om ikke gyldig lisens skal nå være borte. Brukermanual VCD ver

4 1 Introduksjon Introduksjon til Visual Card Designer Visual Card Designer er et brukervennlig program, som gir deg en kostnadseffektiv og rask måte å lage dine egne medlems-, ID- og adgangskort i "bankkort" størrelse. Visual Card Designer er utviklet i Norge av datavareleverandøren Darkling Software, i nært samarbeid med, og for eksklusivt bruk av, IG-Solutions AS og dette firmaets kunder. Visual Card Designer er utviklet spesielt for bruk til design og produksjon av medlems-, IDog adgangskort i plast for utskrift på Evolis plastkort skrivere. Visual Card Designer er lisenspliktig, og selges sammen med, eller for bruk med, Evolis skrivere fra IG-Solutions AS. Kjøper har kun rett til kopiering av Visual Card Designer for installasjon på flere PC'er for eget bruk, i forbindelse med skrivere levert av IG-Solutions AS. Dette for å muliggjøre bruk av Visual Card Designer i PC-nettverk hos kjøper. IG-Solutions AS er den eneste lovlige rettighetshaveren til Visual Card Designer. Det er ikke tillat å kopiere/distribuere Visual Card Designer til tredje part uten skriftlig tillatelse fra IG-Solutions AS. Brukermanual VCD ver

5 2 Hvorfor Visual Card Designer Spar tid Visual Card Designer hjelper deg å lage ID kort raskere. Spar penger Visual Card Designer er rimelig, og lett å lære. Øyeblikkelig resultat Rask produksjon av kort serier. Design kan være gøy Vanskelig å tro? Vel, bare prøv Brukermanual VCD ver

6 3 Å komme i gang Hovedvindu Her ser du hovedvinduet, som viser kortets fremside. Øverst ser du hovedmenyen, og rett under den ser du komponentmenyen. Høyre side av panelet lar deg kontrollere alle objekter, både statiske og fra databaser. Venstre side gjelder åpning og lagring, forhåndsvisning etc. Brukermanual VCD ver

7 OBS; brukere av Evolis Dualys og Quantum skrivere må merke av i boksen for dette for å få to-sidige utskrifter! Nytt prosjekt/åpne eksisterende prosjekt Lagre prosjekt Dreie kort fra stående til liggende Forhåndsvisning av kort Koding av magnetstripe (kun for skrivere med MAG funksjon) Justering av tekstplassering Skriveroppsett Ved å føre musepeker til øvre venstre hjørne (Files) og velge "Innstillinger" kan åpningsvinduet endres. I tillegg kan enkelte funksjoner forandres etter ønske. Prøv dette for å oppdage mulighetene. Brukermanual VCD ver

8 4 Statiske objekter Brukes bl.a. der en lager "statisk" tekst, bilder eller logoer som skal være på alle kort i prosjektet. Bilde Brukes til å legge små bilder på kort. Støttede filformater: JPEG og BMP. Tekst etikett For å skrive tekst som skal vises på kortet Skråstilt tekst Som tekst etikett, men med mulighet for å skråstille (valgfri vinkel) 5 Design objekter Figurvalg, gir valg av sirkel, rektangel, etc. Gradert objekt Kan brukes til å lage ett objekt med reduserende fargeeffekt. Valgfri farge. Gradert effekt I stor grad som Gradert objekt Brukermanual VCD ver

9 6 Database objekter Database tekst Oppretter felt for tekst som skal hentes fra database Som ovenfor, men med mulighet for skråstilling Opprette felt for strekkode Verdiene hentes fra database Opprette felt for foto Foto hentes fra database Legg teksten frem Merk av teksten (venstre klikk mus) og trykk på denne. Teksten vil da legge seg over bilde/designet som skal ligge bakerst Align Justering av tekstplassering Ett trykk på dette ikonet gir følgende menyvindu: Flere tekstlinjer kan markeres (hold nede skift tasten og klikk på flere tekster), og justeres i forhold til hverandre. Øverste rekke gjelder horisontale tekster, nederste gjelder vertikale tekster. Brukermanual VCD ver

10 7 Tips Markering og flytting av objekter på kortet. Markering av objekt: Markering av ett objekt gjøres ved å føre musepekeren til objektet og venstreklikke Markering av flere objekt samtidig gjøres ved å holde inne "shift" tasten og markere objektene som beskrevet ovenfor. Flytting av objekt: Å "grovjustere" plasseringen av ett markert objekt gjør man ved å bruke venstre musetast til "dra og slipp". "Finjustering" av markerte objekt kan gjøres ved å bruke piltastene. CTRL og piltast vil flytte hele objektet Shift og piltast vil flytte høyre side av objektet (høyre/venstre piltast), evt. underkant av objektet (opp/ned piltast)) Justering av flere markerte objekt samtidig: hold "Ctrl" tasten inne, marker objektene, flytt med piltastene som beskrevet ovenfor. Brukermanual VCD ver

11 8 Hvordan lage et lysere felt med stiplede linjer i VCD Velg en figur fra objekt paletten og plasser denne en plass på kortet Ekspander boksen som heter kantlinjer og velg stil til prikker, figuren vil da få en prikkete kantlinje, Andre prikk formater er også tilgjengelig, som streker, og kombinasjoner av prikker og streker. Brukermanual VCD ver

12 9 Egenskaper Dette panelet viser flere kort innstillinger Tekst egenskaper: Venstre/høyre/senter stilling Tekst: Viser selve teksten Horisontal justering: brukes til å velge venstre/høyre/senter plassering av tekst i teksfeltet (se autostørrelse nedenfor) Autostørrelse: Tilpasser teksten til tekstfeltet. (brukes "nei" kan en f.eks. strekke tekstfeltet over hele kortbredden og senterjustere teksten på kortet) Farge farge på evt. bakgrunnsfelt Gjennomsiktig: Teksten blir uten bakgrunnsfelt. Linjebrekk: Muliggjør å skrive tekst over mer enn en linje. Skrift: Valg av fonter, skriftstørrelse og farge, etc, Vertikal justering: som horisontal justering, men for vertikal tekst 10 Bildebehandling: Ramme: gir mulighet for å lage ramme rundt bildet. Ramme farge: valg av rammefarge Ramme bredde: tykkelse av strek i rammen For å åpne innhenting av bilder fra fil kan man dobbelklikke på bilderammen Brukermanual VCD ver

13 11 Bruk av database Open MS access/excel file Trykk her for å åpne en lokal database som MS Access eller MS Excell. Use ODBC connection Her velges tilknytting til de databasene VCD ikke selv kan finne, for eksempel på servere etc. Open database table Her velges database tabellen som skal brukes. Database redigering Viser alle kolonner og linjer i databasen. Hvis du ønsker å forandre eller legge til data i databasefilen, gjøres dette her. Svevende database redigering Viser enkeltlinjer i databasen, ellers som Database redigering Nullstille feltverdier Dette vil "nullstille" innholdet av alle datafelt på kortdesignet Lukk database kopling Dette vil stenge database forbindelsen. Piltaster Bla frem og tilbake i databasen Marker kort for utskrift Hvis du vil merke ett utvalg av kort fra databasen, kan du velge hvert enkelt kort for utskrift ved å trykke på denne knappen. For å fjerne alle valgte kort fra listen, trykk på Fjern alle merkede kort. Brukermanual VCD ver

14 12 Database kontroller Dette panelet viser forskjellige innstillingspanelet forinnhenting av data fra databasen Her velges databasefeltet som skal brukes Brukermanual VCD ver

15 13 Database egenskaper Database tekst Denne brukes nesten på samme måte som statisk tekst men er tilknyttet databasen og henter innholdet fra ett database felt. Strekkode Brukes til å lage strekkode på kortene. Database felt: Henter verdiene direkte fra databasen Kode: Her kan du skrive inn koden manuelt. Kan brukes med eller uten tilknytting til database felt. Sjekksum tegn: Her kan du velge om verdien skal skrives i klartekst eller ikke under strekkoden. Kodetype: Velg mellom mange vanlige typer strekkoder, fra UPC A til Code128. Kode128 versjon: Gir deg mulighet til å velge hvilken kode 128 versjon som skal brukes Høyde, bredde etc. er valgfri Hint: Når Code128 brukes, bruk kun "engelsk" alfabet. Æ, Ø, Å, etc. kan ikke brukes. Brukermanual VCD ver

16 Database bilde Database bilde Brukes til å hente inn bilder fra datafiler. Definerer plassering og størrelse av bildet som hentes fra databasefeltet, Feltet kan flyttes og størrelsen kan endres. Det anbefales å unngå store bilder. Bildefelt: viser til kolonnen i databasen bildet hentes fra (for eksempel "Foto") Ramme: gir mulighet for å lage en ramme rundt bildet Ramme farge: Gjør valg av rammens farge Ramme bredde: valg av strektykkelse i rammen 14 Fremgangsmåte for å legge bilder inn i database. 1. Knytt deg til en database Åpne lokal database. 2. Velge tabell 3. Klikk på "Rediger Database" 4. Nederst finnes knappen "Bilde felt", her velger du det databasefeltet (kolonnen) som skal inneholde bilde, /f.eks. bilde, foto, e.l.). 5. Klikk "Lokaliser bilde" og finn frem til ønskelig bildefil 6. Klikk så "Lagre bilde til felt" Brukermanual VCD ver

17 15 Redigering av databasen Navigering # Knapp fra venstre 1: Gå til første dokument 2: Gå til forrige dokument 3: Gå til neste dokument 4: Gå til siste Redigering # Knapp fra venstre 1: Legg til nytt dokument 2: Rediger aktuelt dokument 3: Aksepter forandringer 4: Fornye aktuelt dokument 5: Kanseller redigering 6: Slett dokument 7: Marker for utskrift Ved å føre musepekeren over symbolet vil en hjelpetekst fremkomme. Brukermanual VCD ver

18 16 Søking i databasen Det er mulig å søke på alle datafelt hvis du skal, f. eks. skrive ut ett kort for en bestemt person; Velg hvilket datafelt det skal søkes på ved å bruke "nedtrekk menyen og søke på navn, skriv noen, eller alle, bokstaver/tall fra det du søker; i eksempelet over har vi valgt å søke på etternavn. Vi ønsker å finn data for Olsen. I feltet "søk på felt" valgte vi å skrive kun de første 3 bokstavene, ols. Søkeren finner det første etternavnet som begynner med disse bokstavene. Hvis dette ikke er riktig person, kan du så bla frem med å bruke tasten. Brukermanual VCD ver

19 17 Utskrift på kort Ved å trykke på utskrifts ikonet får du frem dette vinduet. Kontroller at riktig skriver er valgt, evt. endre til riktig skriver. OBS! Print on both card sides kan ikke brukes på ensidige skrivere som Tattoo og Pebble!! Bilde 1 Skriv ut utvalg Skriv ut alle merkede kort Utvalg: fra nr X til nr X Skriv ut alle kort i denne databasen Skriv bare dette kortet OBS! Ved f.eks. skriving av kort som skal hulles for oppheng påse at hullet ikke kommer i konflikt med magnetstripen på baksiden, eller med tekst/bilde på fremsiden. Kanskje må kortet skrives ut "opp-ned"? I så fall kan dette gjøres ved å merke av boksen "Dreie kort 180 grader" på dette skjermbildet OBS! Evolis skriveren skal vanligvis stå som standardskriver (default). Finnes flere skrivere tilkoblet PC'en eller nettverket, eller hvis du skifter fargebåndtype (fra f.eks. sv/hv til farge e.l.) les neste side! Brukermanual VCD ver

20 18 Printer setup OBS følgende skjermbilder gjelder Evolis Pebble modellen. Bildene vil avvike på andre Evolis modeller. Før førstegangs utskrift, og etter skifte av fargebånd type anbefales å klikke seg inn på "Skriver egenskaper for å åpne "Setup" (bilde 2) og kontrollere at skriverinnstillingene er korrekte. Bilde 2 Kontroller utskriftsretning "Portrait" (stående) eller "Landscape" (liggende). Trykk så på knappen "Properties" for å åpne bilde nr 3. Brukermanual VCD ver

21 Bilde 3 Her velges fargebånd type (farge, monokrom, etc.). Etter du har valgt fargebånd husk å trykke "Set ribbon" knappen. Kontroller utskriftsretning "Portrait" (stående) eller "Landscape" (liggende). Etter evt. justering trykk "OK" knappen for å gå tilbake bilde 2, "OK" igjen for å lukke dette. OBS! Bruk ikke "Rotate by 180 o " på dette bildet. Bruk heller muligheten som er beskrevet på forrige side. Gjør dette konsekvent for å unngå problemer med utsriftsretning. Nå er du tilbake på bilde 1, og alt er klart for utskrifter. Merk av ønskede kort, og skriv ut Se ellers egen skriver manual. Brukermanual VCD ver

22 19 Lagring av ferdig prosjekt Når du er ferdig med prosjektet, før musepekeren opp til venstre hjørne, velg for å lagre prosjektet. Skriv inn ett logisk navn på prosjektet der som du nå ser "Uten tittel", f.eks idkort ansatte. Trykk "Lagre prosjekt" OBS! Har du endret design eller objektformater på eksisterende prosjekt, finn prosjektet ved hjelp av nedtrekk knappen, merk av prosjektnavnet og trykk "Lagre prosjekt". Programmet vil da spør om du skal overskrive eksisterende prosjekt, svar JA, hvis ikke vil ikke slike endringen lagres. Dette kan du trygt gjøre selv om du er i tvil om nødvendigheten. Brukermanual VCD ver

23 20 Åpne lagrede prosjekt Å åpne lagrede prosjekt kan gjøres på 2 måter: 1) Trykk på symbolet på Hovedvinduet. 2) Klikk på prosjektet du vil åpne, trykk så på Open project 3)Får å forenkle fremtidig åpning av prosjekt kan du gå til "Fil" knappen i Hovedvinduet, gå inn på "Innstillingert" og hake av "Show project page on startup" Neste gang du starter programmet vil Prosjektmenyen åpnes automatisk 21 Slette lagrede prosjekt Merk prosjektet som skal slettes. Nederst på prosjektvinduet finnes en knapp: ved å trykke på denne blir prosjektet permanent slettet. Brukermanual VCD ver

24 22 Alternativ magnetspor programmering Magnet stripen på kortet kan programmeres på flere måter; 1) Det vanligste er å velge kode fra databasen (krever at filen har ett felt der dette er lagret, i eksempelet nedenfor har feltet "mag kode" som tittel). Brukeren har valgt å legge denne verdien på spor 2 (ISO track 2) 2) Det er også mulig å programmere stripen ved å gå via printer "setup" og "printer options". Her kan en også velge hvilken ISO standard som skal brukes. (eksempelet viser de mest brukte standarder). 2) Det er også mulig å både skrive og lese magnetstriper via "Skriveroppsett"/ "Egenskaper" og "Tools". Ved lesing via denne funksjon; vær obs på at ISO standarden som er brukt fremkommer ikke. Vær derfor oppmerksom på dette hvis f.eks. koden leses korrekt, men magnetlås eller annen leser ikke registrerer koden fra kortet. I så fall sjekk "Setup" (ref. fig. 2) og kontroller at riktig ISO kode er valgt. Standarden du setter her må settes likt i VCD! Se ellers manualen for printeren. Brukermanual VCD ver

25 23 Skole databaser: SATS og IST Visual Commverter Visual Commverter er et verktøy utviklet for norske skoler som bruker database-systemet SATS eller IST sammen med skolefotograf. Programmets oppgave er å konvertere en tekstfil database til Microsoft Access. Programmet kan også brukes av andre som har en tekst database som dem ønsker å bruke sammen med Visual Card designer. Programmet er inkludert i Visual Card Designer og denne anvisningen er beregnet for dette, men programmet er også tilgjengelig som et selvstendig program for emedia brukere. Se din emedia manual for dette. Bruk av programmet - Start først Visual Card Designer. Under menyen Extra vil du finne Visual Commverter. Klikk på navnet for å starte. 1) åpne programmet. Trykk på Create new database Brukermanual VCD ver

26 2) Velg hvor du vil lagre denne og gi databasen ett enkelt navn ( i vårt eksempel test8) 3) trykk på fanen Image folder og velg mappen med de lagrede bildene 3) Nytt bilde vil se slik ut ( i vårt eksempel er bildene lagret i mappe godalbilder): Brukermanual VCD ver

27 5) Trykk så fanen S.A.T.S import og trykk Select file to import, velg Excel filen Bildet vil da bli som vist (i vårt eksempel heter Excel filen sats.xls) Merk av Excel ark som brukes (vanligvis Ark 1, du får da opp en liste i midterste felt som viser kollonenavnene fra Excel arket. I høyre felt av skjermbildet merker du av hvilket felt som brukes til å lagre bildene i. Trykk på Create import list. Bildene vil nå bli importert. 6) Skjermbilde blir nå som vist: Brukermanual VCD ver

28 7) ved ferdig convertering (innhenting) av bilder ser skjermbildet slik ut: I vinduet vises også hvor basen er lagret, dette som info. Trykk OK og lukk bildet (trykk på kryss i øvre hjørnet. Når bildet er avsluttet. Kan du åpne VCD programmet for å lage kort. Åpne databasen som er blitt lagret som Access fil. Videre vanlig fremgangsmåte. OBS! enkelte fotografer lagrer bildene litt annerledes, (f.eks. Photoline), i så fall vil ikke bildene fremkomme i kolonnen "Person" som vist ovenfor. En må da først kjøre funksjonen "Photoline patch" som du finner under flagget "Tillegg". Prosedyren videre er: Start Photoline patch 1. klikke på "Søk etter mappe, og endre navn" 2. programmet lagrer en backup av de originale bildene under et datagenerert navn 3. lag en mappe i c:\ som heter f.eks "Skolebilder 2005" 4. kopier så bilde mappene til mappen du nettopp laget Start Visual Commverter 1. Create database - lag en ny database 2. go til Image Folder 3. klikk deg frem til bilde mappen du laget fra Photoline patch (ikke backup mappen - som starter og slutter med " ") 4. gå til S.A.T.S Import 5. Velg excel filen som inneholder all informasjon 6. Velg ønsket tabell, samt bilde feltet 7. Velg prview table 8. dersom alt stemmer er det bare å trykke import og alt skal være ok. I VCD velges da, i vårt eksempel, databasen "Skolebilder 2005" Brukermanual VCD ver

29 24 Valg av oppsett under "Fil" knappen Ved å klikke på "File" knappen finner du flere innstillingsmuligheter og snarveier. Det er ikke nødvendig å lære disse, men mange foretrekker å bruke disse da en slik oppbygging er kjent fra mange andre Windows program. (Utsnittbilde:) 21 Brukerstøtte Skulle manualen ikke gi svar på dine spørsmål ang. bruk av Visual Card Designer, eller dersom du finner feil eller mangler i manualen, vennligst ta kontakt med oss via ett av følgende alternativer; Daglig Leder, Georg S. Gundersen, tlf , Utviklingsleder, Ravn Gundersen, tlf , Vi håper at du får stor nytte og glede av din Evolis skriver og Visual Card Designer, og ønsker deg lykke til! Med vennlig hilsen IG-Solutions AS Georg S. Gundersen Daglig Leder Brukermanual VCD ver

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Communicate: In Print Veiledning

Communicate: In Print Veiledning Communicate: In Print Veiledning Velkommen til In Print (På Trykk), et av programmene i Kommuniser: serien fra Widgit Software. Norske versjoner ved NorMedia as. Manualen inneholder detaljerte informasjoner

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

1. Grafikk skrevet ut fra Widgit Lese og Skrive Symbolsett, Widgit Picture sett og andre bilderessurser i pakken.

1. Grafikk skrevet ut fra Widgit Lese og Skrive Symbolsett, Widgit Picture sett og andre bilderessurser i pakken. Communicate: In Print 2 (Kommuniser: På Trykk) Widgit Software 2005-2009 Utviklet av Widgit Software Widgit Lese og Skrive Symboler Widgit Software 2000-2009 Widgit pictures Widgit Software 2005-2009.

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Nettveiledning for krets- og gruppesider

Nettveiledning for krets- og gruppesider Nettveiledning for krets- og gruppesider Versjon 30.01.2012 Gratulerer med nye nettsider! Sidene likner forbundets nettsider, men har et noe enklere uttrykk. Vi håper dere blir godt fornøyde med nettsiden.

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Lag trykksaker med Scribus

Lag trykksaker med Scribus Lag trykksaker med Scribus Scribus er et gratis open source, desktop publishing program som brukes til å lage trykksaker med. Du laster ned programmet fra Scribus hjemmeside http://www.scribus.net/index.php.

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare

kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Fri grafisk programvare... 3 Hva er fri programvare?... 3 Om programmene i dette kapittelet... 4 Scribus...

Detaljer

Brukermanual Idium portal 4.xx

Brukermanual Idium portal 4.xx Brukermanual Idium portal 4.xx Versjon 31.08.2012 - Beta_09.21 Gratulerer med nye nettsider! Vi håper og tror at dere vil bli fornøyd. Denne brukermanualen skal forklare det som er standard for portaløsninger

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Komme i gang med BarTender Application Suite Oversikt, installasjon og grunnleggende bruk (Norsk utgave) Rev. 12.09.20.1154

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530

Detaljer

NetCom pcsmsogmms Selvstendig

NetCom pcsmsogmms Selvstendig NetCom pcsmsogmms Selvstendig Brukerveiledning Versjon: 1.3 30.03. 2009 Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON... 3 FORUTSETNINGER... 3 INSTALLASJON... 3 INSTALLASJONSVEIVISEREN...3 HVORDAN REGISTRERE SEG SOM

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Excel 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Excel 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer