KS SvarUt. Steinar Brun. KommIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KS SvarUt. Steinar Brun. KommIT"

Transkript

1 KS SvarUt Steinar Brun

2 Agenda Velkommen, presentasjon og forventninger Innledning hva er SvarUt? Funksjonalitet i SvarUt Demonstrasjon av en forsendelse Kaffepause og utstillervandring Teknisk gjennomgang Grensesnitt Konfigurering, inkl. demonstrasjon Kort benstrekk og bytte sesjon Oppfølging av forsendelser og manuell print Hvordan komme i gang? Videreutvikling av SvarUt Oppsummering

3 IKT i kommunal sektor

4 HISTORIEN OM SVARUT

5 Innbyggere, næringsliv og organisasjoner Felles prosesstilnærming digitale tjenester Tjenestebeskrivelse Elektronisk skjema/ dialog Saksbehandling Vedtak/ Svar KS SvarUt Elektronisk dialog Politisk behandling ID Hvorfor KS SvarUt? Kommunenes behov Forventninger fra målgruppene (innbyggere, næringsliv og organisasjoner) Regjeringens mål/krav

6 Historien om SvarUt det startet i Bergen 2010 Beslutning om å starte elektronisk utsending 2011 Startet med utsending - først til norge.no, overført til Altinn i Overlevert til KS som grunnlag for etablering av felleskomponent Alle tjenesteområder har mulighet for elektronisk og sentralisert utsending. > utsendinger i 2013 > totalt siden oppstart.

7 KS SvarUt 2011 Søknad til FAD om midler til prosjektet 2012 Startet arbeid med etablering av KS SvarUt. Etablert avtaler, standardiserte grensesnitt, utviklet ny komponent og startet pilot (sentral drift). Pilotering i følgende kommuner: Sørum kommune Lyngdal kommune Trondheim kommune Røyken kommune (D-IKT) Sør-Trøndelag fylkeskommune Oslo kommune v/kemneren Finnmark fylkeskommune 2013 (høst) Prosjekt avsluttet Overlevert for forvaltning og videreutvikling

8 SVARUT I DAG

9 Kommunal felleskomponent SvarUt En løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og som sentralisert løsning for utsending av vanlig brevpost SvarUt loggfører, overvåker og kontrollerer https://svarut.ks.no

10 Kommuner med avtale per 17. september Agdenes kommune Alta kommune Aure kommune Averøy kommune Bergen kommune Bodø kommune Bærum kommune Drammen kommune Eide kommune Finnmark fylkeskommune Fjell kommune Frogn kommune Frosta kommune Fræna kommune Gjemnes kommune Halden kommune Halsa kommune Hamar kommune Harstad kommune Hemne kommune Hitra kommune Jevnaker kommune Kongsberg kommune Kragerø kommune Kristiansand kommune Kristiansund kommune Lyngdal kommune Malvik kommune Meråker kommune Nesset kommune Nord Trøndelag Fylkeskommune Notodden kommune Oppdal kommune Orkdal kommune Oslo kommune Rana kommune Rennebu kommune Rindal kommune Rollag kommune Rygge kommune Røyken kommune Sandnes kommune Selbu kommune Skaun kommune Skedsmo kommune Smøla kommune Snillfjord kommune Stavanger kommune Stjørdal kommune Sunndal kommune Surnadal kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Sørum kommune Telemark fylkeskommune Tingvoll kommune Tinn Kommune Troms fylkeskommune Tromsø kommune Trondheim kommune Tydal kommune Vanylven kommune Vest-Agder fylkeskommune Ås kommune KS

11 Kommuner med avtale ordinær drift Bergen kommune Bærum kommune Finnmark fylkeskommune Lyngdal kommune Oslo kommune Røyken kommune Sandnes kommune Skedsmo kommune Stjørdal kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Sørum kommune Tinn kommune Trondheim kommune Vanylven kommune

12 Ulike typer forsendelser Forsendelser i 2014 Papir: 72 % Elektronisk: 28 % Typer forsendelser Skoleskyss Byggesaker Parkeringsbevis Varsel til elever Kemnerkontoret Barnehageplass Generelle saker (all post sendes her) Gevinster Elektronisk forsendelse Papir forsendelse Priser Kvalitet Saksbehandling Kortere saksbehandlingstid Økt automatisering Sporbarhet Dokumentforvaltning Vi gir ordet til Torbjørn Moen i Oslo kemnerkontor

13 Forsendelser gjennom SvarUt 2014 Per 27.05

14 SvarUt kost/nytte Generelle kostnadselementer: Merknader Kostnad per årsverk, inkl. sosiale omkostninger (kr): Antall timer per årsverk: Antall forsendelser per år: Andel digitale forsendelser i SvarUt: 25 % 1 Kostnadselementer forbundet med utskrift, konvoluttering, frankering m.m: Uten SvarUt Med SvarUt Merknader Tid for utskrift konvoluttering, frankering, m.m per forsendelse (minutter): Kostnader for papir, konvolutter, m.m per forsendelse (kr): ,4 Gjennomsnittelig porto per forsendelse (kr): ,6 Kostnader per forsendelse sendt som brevpost: Uten SvarUt Med SvarUt Besparelse Lønn: Produksjonskonstnader: Porto: Totalt per forsendelse Uten SvarUt Med SvarUt Besparelse Totalt per år: Merknader: 1) Andel digitale forsendelser er basert på erfaringstall (25 % per ). 2) Tid for utskrift, konvoluttering, m.s er basert på erfaringstall fra Bergen kommune 3) Kostnader for papir, konvolutter, m.m uten SvarUt er basert på erfaringstall fra Bergen kommune 4) Kostnader for papir, konvulutter, m.m med SvarUt er basert på erfaringstall (Kr 5.70 per ). 5) Porto uten SvarUt er basert på Postens portosatser for 80 % A-post med erfaringstall for vekt (Kr 13,- per ). 6) Porto med SvarUt er basert på erfaringstall (Kr 7,50 per ). T i l r e g n e a r k e t

15 Spørsmål?

16 FUNKSJONALITET

17 KS SvarUt Hensikten er å foreta en rimelig, effektiv og sikker formidling av dokumenter med innbyggere, private virksomheter, offentlige virksomheter og andre KS SvarUt sørger for forsendelse til mottaker, via meldingstjeneste i Altinn eller via sentral utskriftsleverandør

18 Men hva er SvarUt?

19 Veien fra saksbehandler til mottakerens postkasse

20 Trinn for trinn Innsending Integrasjon med fagsystemer og/eller sak- og arkivsystem. Kan også benytte manuelt grensesnitt særlig for test. 2. Validitetssjekk av forsendelsen Fullstendig adresseinformasjon, syntaktisk korrekt organisasjons- eller fødselsnummer, korrekt PDF-format 3. Lagring Forsendelsen lagres i forsendelsesarkivet 4. Vurdering om forsendelsen kan skje elektronisk Sendes Altinn dersom fødsels- eller organisasjonsnummer eksisterer i Altinn og mottaker har godkjent bruk av meldingstjenesten. Dersom forsendelsen ikke kan skje elektronisk, sendes det hele til utskrift og postlegging som ordinær brevpost (punkt 7).

21 Trinn for trinn Altinn-meldingsboks Meldingen er tilgjengelig for innbygger i Altinns meldingsboks med tekst basert på forsendelsesdata og predefinert meldingstekst fra kommunen og tilhørende lenke til dokumentet i forsendelsesarkivet. Varsel om meldingen sendes fra Altinn som SMS eller e-post. 6. Lesing i Altinn Hvis innbygger følger lenken i Altinn-meldingen vil nedlastning av den aktuelle filen fra KS SvarUts forsendelsesarkiv starte og meldingen vil bli markert som "lest". Forsendelsen markeres som utført når nedlastningen er fullført. Merk at filen fortsatt vil være tilgjengelig i forsendelsesarkivet i 3 måneder for senere nedlastinger. 7. Send post Om meldingen ikke er lest i Altinn innen 2 virkedager vil prosessen gå videre til levering per brevpost. Det samme skjer om metainformasjonen som følger forsendelsen inn i KS SvarUt ikke inneholder tilstrekkelig informasjon (organisasjonsnummer eller fødselsnummer) til å formidle varselet gjennom Altinn.

22 Spørsmål?

23 DEMONSTRASJON AV FORSENDELSE

24 Case: Invitasjon til informasjonsmøte om SvarUt Storevik kommune har besluttet å innføre SvarUt Ønsker å informere innbyggerne om dette Inviterer til informasjonsmøte (helt unødvendig, egentlig ) Skriver brev og vil sende dette gjennom SvarUt

25 Case: Invitasjon til informasjonsmøte om SvarUt Vi har ikke noe sak/arkiv og sender dette manuelt gjennom SvarUt Til https://svarut.ks.no

26 30 MINUTTERS KAFFEPAUSE OG UTSTILLERVANDRING

27 Steinar Brun ENKEL TEKNISK GJENNOMGANG

28 Åpen programvare Javascript og Java Biblioteker og komponenter jquery og Backbone på klientsiden Jetty, Spring, Akka og MongoDB på serversiden VM-bokser av Vagrant, og alle miljøer rulles ut på og oppgraderes ved bruk av Puppet. Dokumentasjonen er tilgjengelig for kommuner med avtale

29 SvarUt Lastbalanserer med Apache webserver Akka-cluster bestående av 1 eller flere Jetty applikasjonservere Filserver med MongoDB database

30 Grensesnitt eksponert av KS SvarUt Grensesnitt benyttet av KS SvarUt Mottaker Avsender Nedlastingsservice Forsendelsesservice Forvaltningsweb KS SvarUt Altinn ID porten Administrasjonsweb Utskrift Administrator Kryptering All trafikk, både mot web-sider og tjenester, beskyttes med https/ssl og KS SvarUts server-side sertifikat. Det anvendes ikke klientsertifikater.

31 ALTINN

32 Spørsmål?

33 Steinar Brun GRENSESNITT OG STATUSER

34 Fagsystemer med integrasjon mot SvarUt Avsender (kommune) Sak- og arkivsystem, gjennom ekspederingsmodul Evry/ePhorte Evry/ESA7, ESA8 SI/360 SI/DocuLive *ACOS/Websak Egne løsninger i kommuner Skoleskyss (Finnmark fylkeskommune) Manuell opplasting - InfoUt (Oslo kommune, kemneren) EMU/BizTalk (Sør-Trøndelag fylkeskommune) Fagsystemer Agresso (Visma)

35 Grensesnittet fra fagsystem til SvarUt For utsending av forsendelser via KS-SvarUt benyttes en SOAP-basert web service (WSDL). Denne servicen mottar forsendelsen og relevante metadata, og besørger videre ekspedering.

36 Innholdet i meldingen Felt Beskrivelse Validering Mottaker PrivatPerson eller Organisasjon, full adresse må være utfylt, for sending til Altinn må orgnr/fødselsnr være utfylt. Avgivende system Identifikator som identifiserer systemet som gjør webservice kallet, vil blant annet kunne benyttes for statistikk og feilsøking. Ikke obligatorisk felt. Tittel Tittel på forsendelsen. Tittel blir vist i tittelfeltet på melding til Altinn, og i listen over innkommende meldinger. Må være utfylt Konteringskode Kode som beskriver faktureringskonto for forsendelsen. Kan benyttes for å gruppere meldingsstatistikk gjennom forvaltningsløsningen, og sendes videre til printleverandør. Printkonfigurasjon Konfigurasjon for hvordan dokumentet skal printes, dobbeltsidig, fargeprint, A-Post, B-Post ^[a-za-z0-9\\-]{0,20}$ Liste med pdf filer Rekkefølgen er rekkefølgen de kommer i brevet. Filnavn er for intern bruk, må være unikt i en forsendelse. Mimetype må være application/pdf. Kun det som blir støttet nå.

37

38 Statuser tilbake retrieveforsendelsestatus Henter status for en forsendelse. En forsendelse kan ha en av tilstandene beskrevet under: Tilstander (normalløp): Mottatt Et kall mottatt på forsendelses-service. En id blir tildelt forsendelsen. Akseptert Meldingen er validert og forsendelsesfil dannet. Varslet Et varsel om forsendelsen er sendt til varslingstjenesten. Sendt digitalt Forsendelsen er blitt sendt kun digitalt (ikke på papir) Lest En forsendelse er lest når hele forsendelsesfilen er lastet ned av mottaker. Sendt print Forsendelsen er blitt overført til printleverandør Printet Kvittering mottatt fra printleverandør eller manuell print bekreftet Tilstander (unntak): Avvist Forsendelsen er ikke validert pga. manglende/korrupt metadata, eller fordi forsendelsesfil ikke kunne dannes. Manuelt håndtert Forsendelsen er manuelt avsluttet, f.eks. pga en feilsituasjon.

39 Informasjon fra utskriftsleverandør Antall sort/hvit sider Antall fargesider Antall konvoluttert automatisk Antall ekstra-ark automatisk Antall konvoluttert manuell Antall ekstra-ark manuell Vekt Produksjonskostnad Porto Konteringskode

40 Spørsmål?

41 Steinar Brun KONFIGURERE SVARUT

42 Pålogging skjer via ID-porten Send fullt fødselsnummer (11 siffer) til for å få tilgang Alternativt som SMS Eller i telefonsamtale KS oppretter organisasjonen og gir lokal administrator tilgang Lokal administrator kan senere gi flere personer i kommunen tilsvarende tilgang

43 Pålogging i produksjon Adresse: https://svarut.ks.no Velg e-id tilbyder MinID med PIN-kode fra kodebrev eller engangskode som SMS BankID Buypass Comfides Følg prosedyren for valgt e-id tilbyder

44 Pålogging i testmiljøet 1. Adresse https://test.svarut.ks.no 2. Logg inn med MinID! 3. Tast «fødselsnummer» og passord Kun fiktive fødselsnummer KS deler ut «fødselsnummer» 4. Klikk [Neste] 5. Klikk «Bruk kode fra PIN-kodebrev» 6. Tast inn PIN-kode Du blir nå logget inn i SvarUt og Altinns testmiljøer Du kan ikke benytte BankID, Buypass eller Comfides! Vi logger inn i testmiljøet! Vi logger inn i produksjon!

45 Forvaltningsweben en oversikt 7 menyvalg på sort bunn øverst: KS SvarUt: Statistikker over forsendelsene fra organisasjonen Forsendelser: Liste over alle forsendelser Manuell print: For utskrift av dokumentene, dersom Sentral utskriftsleverandør (Grafisk Digital) ikke er valgt Send forsendelse: Manuell forsendelse utenom fagsystem (sak/arkiv) Konfigurasjon: Definisjon av tilganger, tekster, servicepassord m.m. Hjelp: Diverse hjelp-informasjon Fødselsnummeret: Utlogging

46 Konfigurasjon Klikk [Konfigurasjon] Klikk avsender til venstre (vanligvis kun én)

47 Konfigurasjonsmenyen Menyen Forside: Tekster på første side i forsendelsen Varsling: Meldingene fra Altinn til mottaker Print: Valg av printleverandør Servicepassord: For sammenkopling av sak/arkiv (eller annet fagsystem) Tilganger: Definerer flere lokale administratorer

48 Konfigurasjon av Forside - siden foran første side i forsendelsen Avsender: Navnet på kommune/ fylkeskommune - obligatorisk Adresselinje 1-3 ikke obligatorisk Postnummer - obligatorisk Poststed obligatorisk Forsidetekst: Fremkommer som fast tekst på forsiden

49 Forside eksempel fra Oslo kemnerkontor

50 Konfigurasjon av Varsling - teksten i meldingen fra Altinn Her konfigureres innholdet i meldingene som sendes fra Altinn Varslingstjeneste: Altinn er eneste varslingstjeneste i dag Avsendertekst: Navnet på kommunen Ekstra tekst: Plasseres til slutt i varslingsmeldingen Disse feltene benyttes for å lage standard meldinger i Altinns meldingsboks, i SMS-varselet og i e-postvarselet.

51 Konfigurasjon av Print - valg av printleverandør Vi har avtale med Grafisk Digital. Alternativet er manuell print i egen kommune. Bruk manuell print når du skal teste! Når kommunen går i ordinær produksjon: Husk å bytte til Grafisk Digital Gi beskjed til

52 Konfigurasjon av Servicepassordet - for å kople sak/arkiv (og/eller andre fagsystemer) til SvarUt For å kople sak/arkiv til SvarUt må disse identifisere seg med Brukernavn = Avsendernavn (her «0301_oslo_kem») Passord genereres ved å klikke på [Generer nytt servicepassord] OBS!! Dersom du klikker [Generer nytt ] må nytt passord defineres også i sak/arkiv!

53 Konfigurasjon av Tilganger - for å gi flere personer tilganger til forvaltningsweben (dette nettstedet) Tilgang kan gis til hele organisasjonen eller (som her) for en konkret avsender (0301_oslo_kem) Skriv inn navnet og fullt fødselsnummer (11 siffer, ingen andre tegn)

54 Begrenset tilgang Det kan opprettes brukere med begrenset tilgang Knyttet til avsendere (ikke organisasjonen) Får kun tilgang til «Send forsendelse»

55 Spørsmål?

56 DEMONSTRASJON AV KONFIGURASJON

57 Vi konfigurer 0003_storevik Nylig opprettet i testmiljøet Vi definerer informasjonen til Følgebrevets forside Varlingsmeldingene i Altinn Valg av utskriftsleverandør Servicepassordet Tilganger Til https://test.svarut.ks.no

58 10 MINUTTERS BENSTREKK OG BYTTE AV SESJON

59 Steinar Brun OPPFØLGING AV FORSENDELSER OG MANUELL PRINT

60 Oppfølging av forsendelser Kan søke en enkelt forsendelse ved forsendelsesid Kan søke innenfor tidsrom, avsender, status, mottaker, osv Kronologisk liste over forsendelser

61 Oppfølging av forsendelser - detaljer Detaljer om forsendelsen Detaljert historikk Lokale adm. har færre tilganger

62 Manuell forsendelse Benyttes dersom det ikke er mulig å sende via sak/arkiv (eller andre fagsystemer) Eksempel fra Oslo kommune: Kemnerkontoret benytter Sofie (som alle andre kommuner) Sofie kommuniserer ikke med SvarUt Saksbehandler sender derfor forsendelsen manuelt Oslo kommune har eget grensesnitt InfoUt Samme grensesnitt i SvarUt under «Send forsendelse»

63 Manuell print For kommuner som ønsker å kjøre noen testforsendelser før ordinær drift For kommuner som ikke ønsker å benytte Grafisk Digital Ingen per i dag!

64 Hjelp All brukerdokumentasjon Dokumentasjon for de som utvikler grensesnitt (sak/arkiv og fagsystemer) Systemdokumentasjon Versjonsmerknader

65 Spørsmål?

66 Steinar Brun HVORDAN KOMME I GANG?

67 6 enkle trinn 1. Kommunen kontakter leverandør av sak/arkivsystemet Behov for ekspederingsmodul 2. Avtale mellom kommunen og KS 3. oppretter kommunen som bruker og gir tilgang til lokal administrator 4. Kommunen foretar enkle konfigurasjoner og genererer servicepassord (enkelt!!) 5. Sak/arkiv-leverandøren bruker servicepassordet for å knytte systemene sammen 6. Kommunen gir beskjed til om at kommunen skal gå i ordinær drift og at Grafisk Digital skal starte utskrift.

68 Avtalen med KS Avtalesettet består av Avtalen Bilag 1: Beskrivelse av tjeneste og funksjonalitet. Bilag 2: Teknisk grensesnitt Bilag 3: Databehandleravtale Bilag 4: Kontaktpersoner Bilag 5: Kostnader Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 7: Endringer av leveransen etter avtaleinngåelse Rutinen for avtaleinngåelse 1. KS sender avtalesettet på forespørsel 2. Kommunen fyller ut bilag 4 (kontaktpersoner og fakturaadresse) 3. Kommunen signerer Avtalen 4. Kommunen skanner alt og sender dette til 5. KS signerer og returnerer avtalen

69 Andre forberedelser i kommunen SvarUt er bare en ny kanal for ekspedering av forsendelser SvarUt krever få eller ingen rutineendringer i kommunen Kommunene velger ulike strategier for utrulling Sektor for sektor? Hele organisasjonen? SvarUt krever ikke endringer for mottakerne - kan unnlate å lese digitalt Begrenset behov for informasjon til innbyggere og virksomheter

70 Steinar Brun KS SVARUT 2.0

71 KS SvarUt videre utvikling KS skal videreutvikle KS SvarUt til en robust meldingsformidler for norske kommuner og fylkeskommuner.

72 Delprosjekt 5: Samkjøring med Sikker Digital Post (DIFI) - Innbyggerpost

73 Forsendelse Utskrift og forsendelse Kommune Forsendelse KS SvarUt og forsendelsesarkiv Lenke til forsendelse Altinn Lenke til forsendelse Næringsliv Digital kontaktinformasjon med reservasjonsstatus Forsendelse Lenke til forsendelse Innbygger Statlig virksomhet Digital Kontaktinformasjon med Reservasjonsstatus Oppslagstjeneste Kontaktinformasjon og reservasjon Meldingsformidler Forsendelse Postkasse Forsendelse Forsendelse Sikker digital posttjeneste

74 Difi om SvarUt: KS SvarUt vil kobles til Sikker digital post til innbygger slik at innbygger, når de har valgt digital postkasse, vil få lenke til brevet i sin digitale postkasse, i stedet for i Altinn. Denne tilkoblingen håndteres av Difi og KS/, og kommunene som har tatt SvarUt i bruk vil få en sømløs overgang. 11. juni

75 Nivå4 i SvarUt

76 SvarInn post til kommunen Hvordan motta post som importeres direkte i sak/arkiv? Hvilke krav sendes til avsender? Starter med post fra kommuner med SvarUt.

77 Steinar Brun OPPSUMMERING

78 Brukerstyrte organer i SvarUt Brukermøter Arrangeres 4-6 gange per år, eller etter behov Alle kommuner med avtale inviteres Faglige foredrag, gjerne fra eksterne aktører Status og diskusjon Koordinerings- og prioriteringsrådet Medlemmer fra kommunene og andre aktører med tilknytning til SvarUt Prioriterer videreutviklingsaktivitetene og beslutter idriftsetting

79 Spørsmål? Kommentarer? Innspill? Tilbakemeldinger på kurset?

80 Lykke til med bruk av SvarUt! Hilsen fra

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

Digital post - KS SvarUt 4. desember 2014 Bodø

Digital post - KS SvarUt 4. desember 2014 Bodø Digital post - KS SvarUt 4. desember 2014 Bodø Astrid Øksenvåg KS Et program i KS for samordning av IKT i kommunesektoren. Programmets visjon: En samordnet kommunal sektor leverer digitale tjenester som

Detaljer

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS, Astrid Øksenvåg IKT i kommunal sektor er et program i KS for sam ord ning av IKT i kommune sektoren. Programmets visjon: En samordnet

Detaljer

WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang

WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang ForsendelseServiceV5 Her beskrives funksjonalitet for ForsendelseServiceV5 WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang For å benytte webservicen må en bruke HTTP Basic autentication

Detaljer

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Brev Hva er SvarUt? Sak/Arkiv En løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og Fagsystem

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 1.1 februar 2014 KS SvarUt Side 2 av 19 Innhold 1. Innledning... 3 2. Sende, behandle og motta en forsendelse... 4 3. Konfigurer KS

Detaljer

KS KommIT KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS KommIT KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 3.1, februar 2015 KS SvarUt Side 2 av 15 Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva er SvarUt?... 4 3. Fra saksbehandler til mottaker... 5

Detaljer

KS SvarUt Bilag 1: Beskrivelse av tjeneste og funksjonalitet Funksjonalitet Prosess for mottak og utsending av forsendelser Flyten i mottak og videresending av en forsendelse til KS SvarUt er beskrevet

Detaljer

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 8, september 2015 KS SvarUt Side 2 av 18 Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva er SvarUt?... 4 3. Fra saksbehandler til mottaker... 6

Detaljer

KS SvarUt Årsrapport KommIT

KS SvarUt Årsrapport KommIT KS SvarUt Årsrapport 2014 Innledning - hva er SvarUt? en tjeneste for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og for å innføre sentralisert tjeneste for utsending av vanlig brevpost

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Hva er SvarUt? En løsning for å kunne sende digital utgående post fra kommunen i et elektronisk

Detaljer

KS SvarUt Brukermanual for å konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS SvarUt Brukermanual for å konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Brukermanual for å konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 05, juli 2013 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no org.nr. 989 466 852 Telefon: 901 14 042 KS

Detaljer

KS TROMS HØSTKONFERANSE oktober 2017

KS TROMS HØSTKONFERANSE oktober 2017 KS TROMS HØSTKONFERANSE - 13. oktober 2017 Astrid Øksenvåg Digitaliseringsavdelingen «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Digitaliseringsarbeidet i KS innrettes etter: Overordnede mål i digitaliseringsstrategien

Detaljer

KS KommIT. KS SvarUt Brukermøter 3. og 6. mars KommIT

KS KommIT. KS SvarUt Brukermøter 3. og 6. mars KommIT KS KS SvarUt Brukermøter 3. og 6. mars 2015 Pålogging til gjestenettet hos Sør-Trøndelag FK Nett: Stfk-gjest Agenda 10:00 Velkommen og agenda 10:15 Status SvarUt siden forrige møte 10:30 SvarUt i 2014

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Agenda Digital forsendelse med SvarUt Hvordan fungerer løsningen Erfaringer og hva er

Detaljer

Spørsmål. https://sli.do. #brukar

Spørsmål. https://sli.do. #brukar Spørsmål https://sli.do #brukar Nasjonal løsning som gir offentlige virksomheter sikker og enkel utveksling av dokumenter INTEGRASJONSPUNKT FOR eformidling Utfordringene som vi står overfor Norges inntekter

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

Digital forsendelse. KK2014, 21.05.14 Trond Persson, Fylkesmannen i S-T. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Digital forsendelse. KK2014, 21.05.14 Trond Persson, Fylkesmannen i S-T. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Digital forsendelse KK2014, 21.05.14 Trond Persson, Fylkesmannen i S-T Folkehelse Fylkesgrep 2014 Samhandlingsreformen og omsorgsplan 2015 Barn og unge Kompetanseutfordringer

Detaljer

Digital forsendelse i praktisk bruk

Digital forsendelse i praktisk bruk Digital forsendelse i praktisk bruk eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no SvarUt Når det piper i telefonen Som en sjøsyk fiolin Er det kommun som ringer

Detaljer

SvarUt Bodø kommune. Kontaktkonferansen Arkiv i Nordland 6.mai

SvarUt Bodø kommune. Kontaktkonferansen Arkiv i Nordland 6.mai SvarUt Bodø kommune Kontaktkonferansen Arkiv i Nordland 6.mai Hva skal jeg snakke om Organisering Mål og milepæler Sjekkliste Kommunikasjon og service Kommunikasjon, arkiv og servicetorg samlokalisert

Detaljer

SvarUt SvarInn, Status og erfaringer. Fagleder Astrid Øksenvåg

SvarUt SvarInn, Status og erfaringer. Fagleder Astrid Øksenvåg SvarUt SvarInn, Status og erfaringer Fagleder Astrid Øksenvåg Hvordan digitalisere og samhandle Kommunale tjenesteområder Plan, bygg og geodata Helse, sosial og omsorg Oppvekst og utdanning Kultur, idrett

Detaljer

SvarUt. SvarUt er en løsning i Websak Fokus som gjør at vi kan sende digital post til innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ.

SvarUt. SvarUt er en løsning i Websak Fokus som gjør at vi kan sende digital post til innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. SvarUt SvarUt er en løsning i Websak Fokus som gjør at vi kan sende digital post til innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. SvarUt er godkjent for forsendelser som har innhold med sensitive

Detaljer

SvarUt fra Websak Fokus

SvarUt fra Websak Fokus SvarUt fra Websak Fokus SvarUt er en løsning for kommuner til å formidle digital post fra Websak Fokus til innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. SvarUt er godkjent for forsendelser som har

Detaljer

Status Digital forsendelse

Status Digital forsendelse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Status Digital forsendelse eforum, 11.11.14 Elin Wikmark Darell, Værnesregionen Trond Persson, Fylkesmannen i S-T Skjønnsmidler - Fylkesgrep 2014 Folkehelse Samhandlingsreformen

Detaljer

Avtale om bruk av KS SvarUt

Avtale om bruk av KS SvarUt Avtale om bruk av KS SvarUt mellom Rissa kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) Og KS KommIT (heretter kalt Leverandøren) Side 1 av 7 getdoc lnnhold lnnhold..... 2 Avtalens formål..... 3 Formål.....3

Detaljer

Digital postkasse til innbyggerne. Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi

Digital postkasse til innbyggerne. Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi Digital postkasse til innbyggerne Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi Sikkerhet, robusthet og personvern Tilpasset regelverk Digital kommunikasjon som hovedregel Privatpersoner kan reservere

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Tema Bakgrunn Endret eforvaltningsforskrift Kontakt- og reservasjonsregister Samspelet med KS SvarUT Finansiering Hvordan komme i gang? Informasjon til innbyggere Fra

Detaljer

Digital postkasse ved UiO

Digital postkasse ved UiO Digital postkasse ved UiO Regjeringen har bestemt at alle statlige forvaltningsorgan som i dag sender post på papir skal ta i bruk Difis løsning for digital post til «Vi vil nå gjøre digital post til hovedregelen

Detaljer

Olav Skarsbø

Olav Skarsbø Olav Skarsbø olav.skarsbo@difi.no Manuelle prosesser blir digitale Difi leverer nasjonale fellesløsninger til hele offentlig sektor. Bakgrunn Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

Samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor KS FIKS. Astrid Øksenvåg

Samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor KS FIKS. Astrid Øksenvåg Samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor KS FIKS Astrid Øksenvåg KS har fått i oppdrag å koordinere innsatsen og samordne kommunal sektor innenfor digitaliseringsområdet. Dagens forståelse

Detaljer

Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen

Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen v/nina Fossbakken - 27.mai 2014 Digital forsendelse SvarUt Tekniske forutsetninger Riktig

Detaljer

Digitalt førstevalg. Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen. FINF 4001 høst 2016

Digitalt førstevalg. Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen. FINF 4001 høst 2016 Digitalt førstevalg Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen FINF 4001 høst 2016 stig.hornnes@difi.no Agenda Del I: Fra samtykke til reservasjon Regelverk for digitalt førstevalg

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2016

Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2016 Digital postkasse til innbyggere iklingsplan 2016 Endringer i denne versjon Oppdatert med status for 2016 Direktoratet for forvaltning og IKT Digital postkasse til innbyggere Essensen («hva digital postkasse

Detaljer

Sikker digital posttjeneste

Sikker digital posttjeneste Sikker digital posttjeneste Bakgrunn Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv Digital forvaltning skal gi bedre tjenester Mer effektiv

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 14.08.2016 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Meldinger/SMS... 5 Samtykke... 6 Info/foresatte... 7 Fravær... 8 Anmerkninger...

Detaljer

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund SvarUt spørsmål inn? Endringer for offentlig avsender og privat mottaker Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund Oslo kommunes program for utvikling av digitale tjenester 2014-2017 Mål Kommunen

Detaljer

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet?

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Samdok konferansen 2013 Gardermoen, 3. desember 2013 Kristian Bergem, Difi Målbildet for offentlig sektor Brukerorientert

Detaljer

Endringsanmodning - Alternativ 2 Videresending post_v1_0

Endringsanmodning - Alternativ 2 Videresending post_v1_0 2015-03-03-Endringsanmodning - Alternativ 2 Videresending post_v1_0 Sak:Videresending av post til Innbyggers postkasse via Altinn Fagansvarlig: Morten Græsby. Endringsanmodning Til: Altinn Leverandør Fra:

Detaljer

Sikker digital posttjeneste

Sikker digital posttjeneste Sikker digital posttjeneste Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret Jan Molund November 2014 Bakgrunn «Innbyggerne skal kunne velge mellom markedsbaserte postkasseløsninger,

Detaljer

KS KommIT KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruuke og administrere tjenesten Versjon 2, september 2014

KS KommIT KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruuke og administrere tjenesten Versjon 2, september 2014 KS SvarUt konfigurere, bruke og administrere Side 2 av 14 Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva er SvarUt?... 4 3. Fra saksbehandler til mottaker... 5 3.1. Saksbehandler ekspederer brevet... 5 3.2. Er forsendelsen

Detaljer

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Vedlegg til brev fra KMD til forvaltningen Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon er nå hovedregelen

Detaljer

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT Anskaffelseskonferansen Oslo 13.11.14

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT Anskaffelseskonferansen Oslo 13.11.14 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Anskaffelseskonferansen Oslo 13.11.14 Agenda KommIT på 1-2-3 Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Kostnadskontroll, kvalitet

Detaljer

Utfordringer med å sende direkte til mottaker

Utfordringer med å sende direkte til mottaker 25. april 2012 Bakgrunn Utfordringer med å sende direkte til mottaker E-post til nå eneste mulighet for utsendelse direkte til mottakers egen postkasse Andel som fortatt må gå fysisk fordi innholdet ikke

Detaljer

Sikker digital post til innbygger

Sikker digital post til innbygger Sikker digital post til innbygger NOKIOS Trondheim 30.oktober 2013 Olav Skarsbø og Stig Hornnes, Difi Bakgrunn Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere

Detaljer

Digital postkasse og mye attåt

Digital postkasse og mye attåt Digital postkasse og mye attåt Trondheim Bibliotek, 18 november 2015 Seniorrådgiver Mona Hovland Jakobsen Avdeling for digital forvaltning, DIFI. Dagens meny 1 Introduksjon - ca 1 time Om Direktoratet

Detaljer

Meldingsutveksling i forvaltningen - EDU

Meldingsutveksling i forvaltningen - EDU Meldingsutveksling i forvaltningen - EDU Fylkesmannen sine roller og oppgåver Fylkesmannen er Kongen og Regjeringa sin fremste representant i fylket og utfører mange og allsidige forvaltningsoppgåver.

Detaljer

«Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet. Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3.

«Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet. Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3. «Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3. desember 2015 Innovasjon@altinn fra sist Da svigerfar skulle søke omsorgsbolig

Detaljer

Sammen om digitalisering - Digitaliseringsstrategi i kommunal sektor

Sammen om digitalisering - Digitaliseringsstrategi i kommunal sektor Sammen om digitalisering - Digitaliseringsstrategi i kommunal sektor Line Richardsen Avdelingsdirektør Digitalisering Line.Richardsen@ks.no Tlf. nr. 917 61 877 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Detaljer

Sikker digital post. Jan Harald Nordseth, Posten Norge AS, Digipost jan.harald.nordseth@bring.com

Sikker digital post. Jan Harald Nordseth, Posten Norge AS, Digipost jan.harald.nordseth@bring.com Sikker digital post Jan Harald Nordseth, Posten Norge AS, Digipost jan.harald.nordseth@bring.com Agenda Bakgrunn Digitalisering offentlig sektor Målbilde og løsninger Digital postkasse - Digipost Oppsummering

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Sikker digital post. Først 2015. Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost

Sikker digital post. Først 2015. Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost Sikker digital post Først 2015 Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost 1. Status 2. Digitalisering i offentlig sektor 3. «Send til nettbank» 4. Gevinster 5. Muligheter i dag Fordelene ved et nasjonalt

Detaljer

SvarUT i Trondheim kommune

SvarUT i Trondheim kommune SvarUT i eller DDT 09.04.14 Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Fremtidig kommunikasjon med kommunen 2 SvarUt SMS 3 Altinn 4 Dokument sendt via SvarUT Følgebrev

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Barnehage Skole Eldreomsorg Idrett Vei/tekniske tjenester Helse Kultur Grønn etat Næring/ konkurranse Vann/Avløp Bolig Kirke Kjetil Århus IKTdirektør

Detaljer

KS finansieringsordning for digital transformasjon. Hallvard Hoen

KS finansieringsordning for digital transformasjon. Hallvard Hoen KS finansieringsordning for digital transformasjon Hallvard Hoen Digital transformasjon Hva menes med digitalisering? hjelp «Forenkling og forbedring av arbeidsprosesser ved av IKT» Det er sånn sett mer

Detaljer

«Samspillet Altinn og Sikker digital postkasse»

«Samspillet Altinn og Sikker digital postkasse» «Samspillet Altinn og Sikker digital postkasse» Samarbeidsgruppemøte 2015-09-02 Morten Græsby Løsningsarkitekt Avdeling for Altinn og Seres, Brønnøysundregistrene «Post og post, fru Blom!» - et dramatisk

Detaljer

Sikker digital posttjeneste status og tilknytning av avsendervirksomheter

Sikker digital posttjeneste status og tilknytning av avsendervirksomheter Sikker digital posttjeneste status og tilknytning av avsendervirksomheter Høstseminar Norsk arkivråd Oslo, 24. oktober 2013 Helge Bang, Difi Bakgrunn Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens

Detaljer

Straffesaksforsendelse som tjeneste i Altinn

Straffesaksforsendelse som tjeneste i Altinn Brukerveiledning Straffesaksforsendelse som tjeneste i Altinn Digitale aktorater og fengslinger Dokumentinformasjon VERSJON 1.0 KOMMENTAR Godkjent PRODUSERT DATO 23. mars 2017 SIST OPPDATERT 24.08.2017

Detaljer

Installasjon og Dokumentasjon

Installasjon og Dokumentasjon Installasjon og - Kvalitet gjennom engasjement - 1 Copyright A/S 1.1 Innholdsfortegnelse... 1 1.1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Import av Digitale skjema.... 3 2.1 Hvordan fungerer.... 4 2.2 Installasjon....

Detaljer

Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy

Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy 1. Nødvendige settinger i InfoEasy Lønn: Oppgavetreet Lønn - Ajourhold Lønnsfirma ajourhold fanen Statistikk/Kontakter: Nye felter for Altinn

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger IS-0526 1 Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Kolofon Publikasjonens tittel: Brukerveiledning til registrering

Detaljer

Sikker digital posttjeneste. Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret

Sikker digital posttjeneste. Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret Sikker digital posttjeneste Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret Bakgrunn «Innbyggerne skal kunne velge mellom markedsbaserte postkasseløsninger, og kunne få post fra det

Detaljer

Spesielle bruksvilkår for digital postkasse til innbyggere

Spesielle bruksvilkår for digital postkasse til innbyggere Spesielle bruksvilkår for digital Versjon 1.1 gjeldende fra 01.01.2017 1 Om digital postkasse til innbyggere Digital er en felleskomponent offentlige virksomheter kan benytte for å sende post digitalt

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

Rutine for innrapportering pass og stell av barn 2015 via Altinn

Rutine for innrapportering pass og stell av barn 2015 via Altinn Rutine for innrapportering pass og stell av barn 2015 via Altinn 1 Skatteetaten krever at alle barnehager, SFO og andre fritidsordninger skal innrapportere opplysninger om kostnader til pass og stell av

Detaljer

Web-TA Brukermanual Schenker AS www.web-ta.no

Web-TA Brukermanual Schenker AS www.web-ta.no Web-TA Brukermanual INNHOLD HVA TRENGER DU FOR Å BRUKE WEB-TA? 3 HVORDAN LOGGER MAN SEG PÅ WEB-TA? 3 HVOR REGISTRERER MAN EN SENDING? 5 REGISTRERE EN SENDING 6 TILGJENGELIGE MALER 6 SENDINGSREFERANSER

Detaljer

Tekniske forutsetninger - fakturadistribusjon. Drift torsdag 17. sept 1030-1115

Tekniske forutsetninger - fakturadistribusjon. Drift torsdag 17. sept 1030-1115 Tekniske forutsetninger - fakturadistribusjon Drift torsdag 17. sept 1030-1115 Elektronisk fakturadistribusjon, oversikt efaktura og Avtalegiro - NETS Andre selskap internt (Epost faktura sendes på epost)

Detaljer

2016 Visma Software AS 1 (21)

2016 Visma Software AS 1 (21) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Hvorfor digitalisering? Hvordan hadde Bergen kommune sett ut om vi hadde startet etableringen i dag? og kan nye innovative løsninger

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Sammen om digitalisering - hva nå?

Sammen om digitalisering - hva nå? Sammen om digitalisering - hva nå? Line Richardsen Avdelingsdirektør Digitalisering Line.Richardsen@ks.no Tlf. nr. 917 61 877 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Digitaliseringsarbeidet i KS innrettes

Detaljer

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger.

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger. Utdanningsdirektoratet innfører en ny tjeneste for å administrere eksamen på www.udir.no. Den nye tjenesten åpner for påmelding av kandidater til grunnskoleeksamen 11. januar 2016. Tjenesten erstatter

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Opprette rekvisisjon

Opprette rekvisisjon Opprette rekvisisjon Hvordan opprette en rekvisisjon Hvordan ser en ferdig innkjøpsordre ut Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen Sist oppdatert: 08.07.2016 Janne Alfheim INNHOLD BESTILLING AV VARER

Detaljer

Prosjekt E-skjema fase 3. Kundeinformasjon

Prosjekt E-skjema fase 3. Kundeinformasjon Prosjekt E-skjema fase 3 Kundeinformasjon 03.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda Bakgrunn En løsning for eksterne Gevinster Løsningen i hovedtrekk Krav og kostnader Informasjon og utrulling

Detaljer

BRUKERMANUAL 2016. MinGnist

BRUKERMANUAL 2016. MinGnist BRUKERMANUAL 2016 MinGnist MinGnist MinGnist er en foreldreportal hvor vi daglig utveksler informasjon og beskjeder med foreldre. Dette gjør det mulig å følge opp barnet på en bedre måte, og hverdagen

Detaljer

Felleskomponenter. kommunal sektor. kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no

Felleskomponenter. kommunal sektor. kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no Felleskomponenter og IKT styring i kommunal sektor kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no Felleskomponenter og IKT styring i kommunal sektor» Utfordringen!» Hvorfor felleskomponenter?»

Detaljer

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005 1. Generelt 1.1. Innledning Det skal utvikles en databasert løsning for å lette arbeidet rundt tilskudd til kompletterende undervisning i fagene norsk, samfunnsfag og kristendomskunnskap med religions-

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Difis digitaliseringskonferanse 30.

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Difis digitaliseringskonferanse 30. På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Difis digitaliseringskonferanse 30. mai 2012 Påstander om det offentlige resultater 2012 og 2009 35% Det offentliges

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 13.04.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Basis interoperabilitetstest - ebxml

Basis interoperabilitetstest - ebxml Basis interoperabilitetstest - ebxml Testversjon: 1.0 2 Basis interoperabilitetstest - ebxml Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk... 3 2. Basis interoperabilitetstest - ebxml... 4 Hvordan gjennomføre

Detaljer

NY NETTBANK BEDRIFT. Innledning

NY NETTBANK BEDRIFT. Innledning NY NETTBANK BEDRIFT Her er en oversikt over viktige endringer for deg som bruker For NYE avtaler om nettbank bedrift fra 4. april 2011 For NÅVÆRENDE avtaler etter konvertering 6. juni 2011 Innledning konverterer

Detaljer

Retningslinjer for vedtak og saksbehandling omkring skoleplass og bytte av skole i Oppdal kommune

Retningslinjer for vedtak og saksbehandling omkring skoleplass og bytte av skole i Oppdal kommune Retningslinjer for vedtak og saksbehandling omkring skoleplass og bytte av skole i Oppdal kommune Vedtatt av kommunestyret... dato.. Innhold Rutiner for vedtak og saksbehandling omkring skoleplass og bytte

Detaljer

Ensafer Brukerveiledning. Versjon 0.1.4 (Juli 2016)

Ensafer Brukerveiledning. Versjon 0.1.4 (Juli 2016) Ensafer Brukerveiledning Versjon 0.1.4 (Juli 2016) Introduksjon Hva er Ensafer? Ensafer er et kryptert, saksbasert samarbeidssystem. Det lar brukere enkelt dele informasjon, dokumenter og kommentarer på

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Brukerveiledning for StudentWeb

Brukerveiledning for StudentWeb Brukerveiledning for StudentWeb Innlogging Du kan logge deg inn med fødselsnummer og pinkode eller ved å bruke ditt vanlige brukernavn og passord ved Høgskolen (Feide). 1 Innlogging vha brukernavn og passord

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2016 er det enda enklere å levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk. Her får du en beskrivelse av hvordan du søker

Detaljer

Visma Enterprise - Økonomi

Visma Enterprise - Økonomi Visma Enterprise - Økonomi RAPPORTER og SPØRRING Kort innføring Fagenhet økonomi mars 2015 Del I Rapporter: Hvor mye penger har vi brukt, og hvordan ligger min avdeling an i forhold til budsjett. Hva er

Detaljer

Elektronisk tilbudsinnlevering

Elektronisk tilbudsinnlevering Elektronisk tilbudsinnlevering Anskaffelseskonferansen 5. november 2015 Vibeke Engesæth Direktoratet for forvaltning og IKT Prosjektleder elektronisk tilbudsinnlevering Avdeling for offentlige anskaffelser

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Digital kommunikasjon som hovedregel

Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon som hovedregel Digitaliseringsprosjekt i Statens vegvesen Odd Børge Jensen Virksomhetsarkitekt hos Statens vegvesen /Vegdirektoratet Jobber nå med «Digital kommunikasjon som hovedregel»

Detaljer

DEN INNOVATIVE DIGITALE KOMMUNEN?

DEN INNOVATIVE DIGITALE KOMMUNEN? DEN INNOVATIVE DIGITALE KOMMUNEN? 12.05.2016 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Digitalisering og innovasjon - digitalisering av arbeidsprosesser og arbeidsmåter Ny sak-arkivløsning Public 360

Detaljer

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn Tilskudd til organisert beitebruk Elektronisk søknad i Altinn Før du begynner: Husk at alle beitelagsmedlemmene må være registrert i Enhetsregisteret slik at de har et organisasjonsnummer. Ha listen over

Detaljer