KS KommIT KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KS KommIT KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten"

Transkript

1 KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 3.1, februar 2015

2 KS SvarUt Side 2 av 15 Innhold 1. Innledning Hva er SvarUt? Fra saksbehandler til mottaker Saksbehandler ekspederer brevet Er forsendelsen gyldig? Arkivering og videresending Varsling gjennom Altinn Mottaker leser meldingen i Altinn Mottakeren får brevet i posten Tilgang til tjenesten Konfigurasjon av SvarUt Konfigurasjon av organisasjonen Konfigurasjon av avsenderen Forsidetekst Varsling Print Servicepassord Tilganger Andre funksjoner Statistikker og grafiske fremstillinger Forsendelser Send forsendelse Brukere med begrenset tilgang Manuell print Hjelp Utlogging... 15

3 KS SvarUt Side 3 av Innledning Hensiktene med dette dokumentet er i første rekke å beskrive den konfigurasjonen som lokal administrator i kommunen eller fylkeskommunen må foreta for å ta i bruk tjenesten. Dokumentet inneholder også en kort beskrivelse av tjenesten og også beskrivelse av andre funksjoner som lokal administrator har tilgang til. Målgruppen er altså primært lokal administratorer i kommuner og fylkeskommuner, men dette kan også ha interesse for leverandører av sak/arkivsystemer og andre fagsystemer som skal kommunisere med SvarUt. I dette dokumentet er, for enkelhets skyld, begrepet «kommune» ensbetydende både med kommune og fylkeskommune. Spørsmål og andre henvendelser om SvarUt rettes til på epostadressen

4 KS SvarUt Side 4 av Hva er SvarUt? SvarUt er en løsning har etablert for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og for å innføre sentralisert løsning for utsending av vanlig brevpost. Denne komponenten implementeres mellom kommunens egne fagsystemer og Altinn. Oppgaven denne komponenten løser er distribusjon av meldinger/vedtak til riktig meldingstjeneste, nødvendig loggføringer og eventuell distribusjon til ordinær postgang. Forsendelsene adresseres på vanlig måte. I tillegg påføres fødselsnummer eller organisasjonsnummer for å oppnå digital forsendelse. Figur 1 viser det ene grensesnittet som er viktig for kommunen, nemlig fra fagsystemet til Svar- Ut. I Figur 2 vises hele gangen gjennom systemet. Her er det også illustrert et alternativt grensesnitt for manuell innsending av forsendelser. Figur 1: Enkel systemskisse Som skissen viser, foretas det først en validitetskontroll. Er forsendelsen riktig adressert? Er fødselsnummer og/eller organisasjonsnummer riktig skrevet? Følger selve brevet med? Figur 2: Forsendelser fra saksbehandler til mottaker Dersom forsendelsen er gyldig blir denne lagret i SvarUts forsendelsesarkiv. Deretter foretas det en vurdering av om det kan sendes digitalt, altså om det foreligger et gyldig fødsels- eller organisasjonsnummer. I så fall rutes dette videre til Altinn som sender varsel til mottaker. Dersom det ikke er mulig å sende dette digitalt, blir det sendt til utskrift og postlegging. SvarUt vil etter hvert også bli knyttet til Sikker Digital Post, slik at innbyggerne får posten til den meldingsboksen som er valgt. SvarUt vil således fullt ut tilfredsstille den nye eforvaltningsforskriften.

5 KS SvarUt Side 5 av Fra saksbehandler til mottaker For å illustrere forsendelsens vei fra saksbehandler i kommunen til innbyggeren mottar dette, har vi tatt utgangspunkt i et tenkt tilfelle hvor Storevik kommune inviterer til informasjonsmøte om SvarUt Saksbehandler ekspederer brevet Saksbehandler har skrevet brevet, som vist i Figur 3, og ekspederer dette gjennom kommunens sak/arkivsystem. I sak/arkivsystemet påføres fødselsnummer for posten til innbyggerne og organisasjonsnummer for post til virksomhetene, i tillegg til ordinær postadresse. Deretter ekspederes dette til SvarUt. Alternativt kan også saksbehandler også sende dette via SvarUts manuelle grensesnitt, som vist i Figur 4. Figur 3: Eksempel på brev 3.2. Er forsendelsen gyldig? Ved mottak vil SvarUt-komponenten kontrollere om forsendelsen er gyldig. Figur 4: Manuell forsendelse 3.3. Lagring og videresending Dersom forsendelsen er gyldig vil den lagres i SvarUts forsendelsesarkiv. Her vil brevet bli arkivert i minst 3 måneder. Deretter blir det foretatt en vurdering av om denne kan sendes digitalt. Det må da foreligge et gyldig fødsels- eller organisasjonsnummer. I vårt eksempel har vi adressert dette til et firma med et gyldig organisasjonsnummer Varsling gjennom Altinn Altinn sender et varsel til mottaker om at det har kommet post fra kommunen. Mottakeren får dette som SMS og/eller som epost som vist i Figur 5 Figur 5: SMS og epost fra Altinn

6 KS SvarUt Side 6 av Mottaker leser meldingen i Altinn Mottakeren logger inn i Altinn via ID-porten og finner meldingen i sin meldingsboks som vist i Figur 6. Mottakeren klikker på meldingen og får denne frem som vist i Figur 7. I meldingen klikker mottakeren igjen på linken til selve brevet som vist i Figur 8. SvarUt har satt inn et ark foran selve brevet som forteller at dette altså er post fra Storevik kommune. Standardteksten i dette brevet kan konfigureres av kommunen. Figur 6: Meldingsboksen i Altinn 3.6. Mottakeren får brevet i posten Dersom forsendelsen ikke er påført fødselseller organisasjonsnummer blir brevet sendt som ordinær brevpost. Det samme skjer om forsendelsen ikke leses digitalt innen 2 virkedager. Figur 7: Meldingen i Altinn Figur 8: Brevet fra kommunen

7 KS SvarUt Side 7 av Tilgang til tjenesten Før kommunen kan ta i bruk SvarUt må det tegnes en avtale med. Avtalesettet består av selve avtalen og 7 vedlegg. Kommunen får tilsendt dette avtalesettet ved henvendelse til på epost Kommunen peker deretter ut en lokal administrator som får ansvaret for konfigurasjon og øvrig overvåking av tjenesten. Det er utviklet en egen nettjeneste, et forvaltningsgrensesnitt, som har adressen https://svarut.ks.no. Tilgang til dette forvaltningsgrensesnittet skjer gjennom pålogging i IDporten, som illustrert i Figur 9. Kommunen må oversende navn og fullt fødselsnummer til lokal administrator. KommIT gir vedkommende tilgang til forvaltningsgrensesnittet og lokal administrator kan logge inn. Forvaltningsgrensesnittet inneholder flere funksjoner. Åpningssiden viser en overordnet status for kommunens bruk av SvarUt med oversikt over antall forsendelser med ulik status. Figur 9: Pålogging via ID-porten Figur 10: Forvaltningsgrensesnittet med hovedmenyen I dette dokumentet skal vi først og fremst konsentrere oss konfigurasjonen av SvarUt, men også kort beskrive de øvrige funksjonene.

8 KS SvarUt Side 8 av Konfigurasjon av SvarUt 5.1. Konfigurasjon av organisasjonen Klikk på «Konfigurasjon» i hovedmenyen. Figur 11: Menyvalget til Konfigurasjon Du kommer da inn i din organisasjons (kommunens) konfigurasjon med en meny til venstre som viser organisasjonens «avsendere» Tilganger Den neste figuren viser organisasjonen med én avsender. Figur 12: Konfigurering av brukertilganger for lokal administrator Det kan defineres tilgang for lokal administrator på organisasjonsnivå. Vedkommende får da full tilgang til konfigurasjon av organisasjonen og alle underliggende avsendere.

9 KS SvarUt Side 9 av Administrasjon Her registreres kommunens offisielle epostadresse, kommunenummeret og kommunens organisasjonsnummer. Figur 13: Epostadresse, kommunenummer og organisasjonsnummer Faktura Figur 14: Fakturainformasjon De kommuner som har valgt sentral utskriftsleverandør vil få faktura for utskrifter og porto tilsendt i EHF-format. All informasjon om dette legges inn under Faktura.

10 KS SvarUt Side 10 av Konfigurasjon av avsenderen Det er «avsenderen» som kommuniserer med kommunens fagsystem, f.eks. sak/arkivsystemet. En kommune kan ha flere avsendere, blant annet dersom det skal sendes post fra flere ulike fagsystemer. Det er da vanlig å knytte hvert enkelt fagsystem til hver sin avsender i SvarUt. På samme måten kan kommunen velge å knytte avsenderne til ulike avdelinger i kommunen. Det er imidlertid vanligst at en kommune kun har én avsender Forsidetekst Som vist i Figur 8 blir det generert en egen forside før det egentlige brevet fra kommunen. I dette finner vi øverst kommunens navn og adresse, deretter navn og adresse til mottaker, forsendelsens tittel, slik den er definert i sak/arkivsystemet (eller i skjermbildet for manuell forsendelse), og til slutt en forhåndsdefinert standardtekst. Kommunens navn og adresse og standardteksten legges inn under fanen «Forside» for avsenderen, som vist i Figur 15. Den røde stjernen markerer at avsenderens navn (kommunenavnet), postnummer og poststed er obligatorisk Varsling Figur 16 viser fanen «Varsling». Her konfigureres tekstene som sendes fra Altinn, som vist i Figur 5, både teksten som ligger i selve meldingen i Altinns meldingsboks og tekstene som vises i SMS-meldingen og eposten som inneholder varselet om at det har kommet post. I første felt velger du varslingstjeneste som altså er Altinn eller ingen tjeneste. Du skriver inn kommunens navn i «Avsendertekst» og en eventuell ekstra tekst. Ekstrateksten vil i så fall bli lagt til slutt i den teksten som vises i Altinns meldingsboks, som vist i Figur 6. De tekstene som da fremkommer i de tre boksene med grå bakgrunn er da sammensatt av «Avsendertekst», «Ekstra tekst» og de standardtekster som ligger i SvarUt. Du kan altså ikke redigere i disse grå boksene. Figur 15: Forsiden Figur 16: Varsling

11 KS SvarUt Side 11 av Print Under «Print» angir du om kommunen skal benytte den sentrale utskriftsleverandøren Grafisk Digital AS eller om kommunen selv vil printe og postlegge selv. Dersom Grafisk Digital velges som utskriftsleverandør skal også kommunenummeret angis. OBS! Når kommunen velger Grafisk Digital som utskriftsleverandør anses kommunen å ha gått i ordinær produksjon. Det betyr at Grafisk Digital da også vil skrive ut og postlegge alle forsendelser og at fakturering starter. Figur 17: Print Servicepassord Når kommunens fagsystemer, f.eks. sak/arkivsystemet skal knyttes til SvarUt må det i fagsystemet legges inn adressen til Svar- Ut-komponentens Web Service, et brukernavn og et passord. Figur 18: Servicepassord Det foreligger tre versjoner av SvarUts Web forsendelsesservice. Leverandøren av sak/arkivsystemet vet hvilken versjon som skal benyttes. De har omtrent samme navn: https://svarut.ks.no/tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev1 https://svarut.ks.no/tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev2 https://svarut.ks.no/tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev2 Brukernavnet er det samme som du ser som avsender i forvaltningsgrensensittet, som f.eks. «9999_storevik» i Figur 12: Konfigurering av brukertilganger for lokal administrator. Passordet genererer du i fanen «Servicepassord». Klikker du på knappen [Generer servicepassord] får du som retur et passord som legges inn i fagsystemet som passord. Vær klar over at dersom du genererer et nytt servicepassord må dette også legges inn i det aktuelle fagsystemet Tilganger Her definerer du brukere som skal ha tilgang til denne avsenderen alene, men ikke andre avsendere (om kommunen altså har flere avsendere). Merk at det også kan defineres tilganger på organisasjonsnivået, ref. 5.1 Konfigurasjon av organisasjonen. De brukere som gis tilgang på avsendernivået får kun tilgang til den aktuelle avsenderen, ikke organisasjonen og ikke andre avsendere. Det kan defineres brukere som har begrenset tilgang, nemlig til kun å generere manuelle forsendelser. Bruk da fanen «Begrenset tilgang».

12 KS SvarUt Side 12 av Andre funksjoner 6.1. Statistikker og grafiske fremstillinger Den første siden du kommer inn på etter innlogging inneholder statistikker og grafiske fremstillinger. Den finner du også ved å klikke på «KS SvarUt» i toppmenyen. Figur 19: Statistikk og grafiske fremstillinger Øverst til venstre finner du en status for alle forsendelser fra og med oppstart. Vær oppmerksom på at denne statusen kan være litt misvisende. Ved noen tilfeller velger mottaker å lese en forsendelse digital etter at den er mottatt på papir. I slike tilfeller vil forsendelsen telle med både i statusen for «Lest» og «Printet». Dersom alle tallene summeres vil dette kunne bli et litt høyere tall enn det faktiske antall forsendelser. Under denne statistikken vises antall forsendelser innenfor en angitt tidsperiode. Tidsperioden bestemmes ved å trekke i «hendlene» nederst. Alternativt kan du klikke på de små knappene øverst til venstre for å vise antall forsendelse innenfor 1 time, 1 dag, en arbeidsuke, osv. Grafen kan vise totalt antall forsendelser og prosentvis antall som er lest digitalt.

13 KS SvarUt Side 13 av Forsendelser Alle forsendelser loggføres. Loggen kan leses i funksjonen «Forsendelser». Her kan du søke etter en enkelt forsendelse dersom du har forsendelsesid. Du kan alternativt be om alle forsendelser innenfor et angitt tidsrom. Dersom du har ulike avgivende system, som f.eks. i Sør-Trøndelag fylkeskommune hvor de har STFK BIZTALK og 360, kan du velge ett av disse eller alle. Du kan videre be om å få alle forsendelser som har en bestemt status eller velge å få alle forsendelser, uavhengig av status. Til slutt kan du søke i fritekst etter bestemte mottakere. Du får umiddelbart opp forsendelsesloggen ut i fra de valg du har gjort. Figur 20: Forsendelsesloggen For hver enkelt forsendelse kan du klikke på pilen til venstre og få frem detaljer om denne, inkludert ekspederingshistorikken. Alternativt kan du velge å få dette som en kommaseparert fil [csv] eller som Excel-fil [xls] Send forsendelse Normalt vil alle forsendelser komme fra kommunens fagsystemer, f.eks. sak/arkivsystemet. I en del tilfeller kan det likevel være aktuelt å sende post utenom fagsystemene. Det kan f.eks. være fagsystemer som ikke har grensesnitt mot SvarUt, som f.eks. i skatteregnskapssystemet SOFIE som benyttes av kemnerkontorene.

14 KS SvarUt Side 14 av 15 I SvarUts forvaltningsgrensesnitt har vi derfor en egen funksjon for å sende manuelt: Figur 21: Manuelle forsendelser Dette skjermbildet er to-delt. Første del er knyttet til selve forsendelsen. Her legges først inn tittelen på forsendelsen. Deretter kan du velge at denne forsendelsen kun skal sendes digitalt. Det betyr at forsendelsen ikke under noen omstendighet vil bli printet ut og postlagt, heller ikke om den ikke leses digitalt.

15 KS SvarUt Side 15 av 15 Øverst til høyre legges dokumentene inn. Disse må være i rent PDF-format, uten passord og uten annotations, på samme måten som de forsendelsene som genereres i sak/arkivsystemene. Du bestemmer så printkonfigurasjonen. I neste del av skjermbildet angir du mottakerne. Du må velge om dette skal sendes til privatperson eller organisasjon. Dersom forsendelsen skal kunne formidles digitalt må du da angi fødselseller organisasjonsnummer. Dersom du oppgir organisasjonsnummeret kan du hente adresseinformasjon fra Enhetsregisteret. For privatpersoner må dette skrives inn. Du kan legge inn flere mottakere. Disse vises fortløpende nederst i skjermbildet. Helt nederst har du en knapp for å forhåndsvise forsendelsen og en knapp for å sende den Brukere med begrenset tilgang I kapittelet Tilganger har vi beskrevet hvordan det kan defineres brukere med begrenset tilgang. Disse brukerne vil kun ha tilgang til grensesnittet for å sende forsendelser, og har ikke tilgang til å lese forsendelsesloggen eller foreta konfigurasjonsendringer Manuell print Selv om det er normalt å velge sentral utskriftsleverandør, kan kommunen likevel velge selv å skrive ut og postlegge selv. Til dette er det en egen funksjon for manuell print. Figur 22: Manuell print Her listes alle printjobber. Ved å klikke på [Last ned] blir dokumentet lastet ned og kan deretter skrives ut lokalt. Når dette deretter er klart for postlegging, skal det kvitteres i SvarUt ved å klikke på [Bekreft manuelt printet] Hjelp Under «Hjelp» finner du dokumentasjonen av SvarUt og også versjonshistorikken. Her kan du se hvordan systemet har utviklet seg Utlogging Du klikker på det anonymiserte fødselsnummeret for å logge ut.

KS KommIT KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS KommIT KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 4, juni 2015 KS SvarUt Side 2 av 18 Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva er SvarUt?... 4 3. Fra saksbehandler til mottaker... 6 3.1.

Detaljer

KS KommIT KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruuke og administrere tjenesten Versjon 3, desember 2014

KS KommIT KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruuke og administrere tjenesten Versjon 3, desember 2014 KS SvarUt konfigurere, bruke og administrere Side 2 av 15 Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva er SvarUt?... 4 3. Fra saksbehandler til mottaker... 5 3.1. Saksbehandler ekspederer brevet... 5 3.2. Er forsendelsen

Detaljer

KS KommIT KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruuke og administrere tjenesten Versjon 2, september 2014

KS KommIT KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruuke og administrere tjenesten Versjon 2, september 2014 KS SvarUt konfigurere, bruke og administrere Side 2 av 14 Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva er SvarUt?... 4 3. Fra saksbehandler til mottaker... 5 3.1. Saksbehandler ekspederer brevet... 5 3.2. Er forsendelsen

Detaljer

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 1.1 februar 2014 KS SvarUt Side 2 av 19 Innhold 1. Innledning... 3 2. Sende, behandle og motta en forsendelse... 4 3. Konfigurer KS

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon:

EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon: EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Basisbrukerhefte med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.19 31.03.2014 EXTENSOR AS Telefon: 75

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

Kontakter. Et program for masseutsending av e-post og brev til vinduskonvolutter. Brukermanual

Kontakter. Et program for masseutsending av e-post og brev til vinduskonvolutter. Brukermanual Kontakter Et program for masseutsending av e-post og brev til vinduskonvolutter Brukermanual Utviklet av Jamar IKT AS Kiserødveien 30 3231 SANDEFJORD http://www.jamar.no thor.jonny@jamar.no tlf. 48 13

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer