Vedlikeholdsprosjektet EN+

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlikeholdsprosjektet EN+"

Transkript

1 Vedlikeholdsprosjektet EN+ FNDP i Sauda 2-3 juni 04 Presentasjon Sauda Fjordhotell Innhold Kort gjennomgang av vedlikeholdsprosjektet EN+ Mål Organisering Aktiviteter (delprosjekter) Litt om arbeidsform og lærdom i av 3 delprosjektene: Standardisere og forbedre rutiner på vibrasjonsovervåkning Bedring av daglig vedlikeholdsplanlegging Definere kjerne kompetanse inne vedlikehold

2 Vedlikeholdsprosjektet EN+ Overordnede målm Øke driftstidene på ovnene (gjennomsnitt med 1 % til et nivå på 98 %) Reduksjon av antallet ovn stanser Øke tilgjengeligheten på kraner og knuseanlegg Redusere vedlikeholdskost med 15 % (til et nivå på i størrelses orden 110 MNOK ) Etablere en organisatorisk struktur og arbeidsprosesser som etter prosjektet er avviklet fremdeles bidrar til forbedring av vedlikeholdet. Organisering Deltagere i styringskomiteen Knut Mørk (leder) Odd Husmo Snorre Smith Jan Daapan Hans Egil Rydningen Nils Martin Bakka Jon-Ove Helle Bernt-Jarle Dolmen Tom Johansen Terje Valskår Prosjekt leder Bjørn Kolbjørnsen Prosjekt deltagere (> 50 % av arb.tiden) Knut Løyland Dag Egil Wiik John-Tore Waldemarsen I tillegg Bred deltagelse fra hele organisasjon

3 Vedlikeholdsprosjektet EN+ Vektlagt mht organisering av hovedprosjektet Prosjekt leder må ha kompetanse innen vedlikehold Allokerer en intern prosjektleder på heltid har kjennskap til organisasjonen og dens historiske utvikling kjenner enkelt personer i organisasjonen relativt godt. Resten jobber i linjen for å få forbedringen til å skje innefra Generelt bred medvirkning, men organisering aktivitets bestemt. Noe bruk av eksterne konsulent bistand Skal bruke eksiterende datasystemer og heller videreutvikle/forbedre disse.

4 Vedlikeholdsprosjektet EN+ Hovedaktiviteter: Etablere vedlikeholdsstrategi. Inkl.: def. av kjerne kompetanse og mulige områder for outsourcing/tjenesteuts. Etablere vedlikeholdsmål. Forbedre vedlikeholdsprosessen. Hovedfokus på planlegging, forebyggende vedlikehold og kontinuerlige forbedringer. Registrer og evaluere vedlikeholdsbehov Planlegge vedlikehold Utføre vedlikehold Måle og evaluere og forbedre vedlikeholdet Planlegging av de daglige vedlikeholdsaktivitetene. Planlegge og forbedre det forbyggende vedlikeholdet. Forbedre de planlagte vedlikeholdsstansene. Forbedre langsiktig planlegging og vedlikeholdsbudsjettering. Etablere rutiner for evaluering og kontinuerlige forbedringer. Bla. undergrupper med konkrete forbedringsoppgaver

5 Forbedring av forebyggende vedlikehold Forbedre periodisk vedlikehold Forbedre tilstandsbasert vedlikehold enkle instrumenter og innsikt Prosessoperatør 70 % Vedlikehold 30% avanserte instrumenter og høy kompetanse

6 Et delprosj. av forbedring av forebyggende vedlikehold Mandat for gruppa: Standardisere og forbedre rutiner på vibrasjonsovervåkning Organisering av gruppa Liten ekspert gruppe (5 mann) 2 Prosjekt medarbeidere (> 50%) 1 vedlikeholdsoperatør fra Porsgrunn 2 vedlikeholdsoperatører fra Sauda Arbeidsform 3 møter 1. Gjøre opp dagens status og finne felles evalueringskriterier for vibrasjonsovervåkningssystem 2. Presentasjon fra leverandører 3. Felles vurdering og beslutning Felles opplæring og implementering på begge verk (med vedlikeholds operatører i delprosj. som superbrukere og positive ambassadører).

7 Forbedring av vedlikeholdsplanlegging (mandat og deltager) Mandat for gruppa: Bedre den daglige planleggingen for å få bedre kontroll over vedlikeholdet og der igjennom redusere kostnadene og sikre at de riktige tingene blir gjort. Dette skal gjøres ved å etablere en ny planleggings prosess som er felles for begge verk. Organisering av /deltagere i gruppa: Bred deltagelse fra begge verk (et representativt utvalg fra organisasjonen) Porsgrunn: Jon Ove Helle, Jan Ellefsen, Thor Øye, Knut Løyland, Tommy Fjeld, Roar Lunde, Rune Bringsværd, Espen Abrahamsen, Jostein Halstveit, Jan Rugstad, Steinar Ekeli Sauda: Nils-Martin Bakka, Odd Kåre Håvik, Egil Espeland, Tor Magne Ljostveit, Dag Egil Wiik, Alf Selvig, Helge Hustoft, Leif llstad, Alf Inge Øverbø, Bjarne Bertelsen. + Hydro BP : Helmer Henriksen, Frode Solem

8 Forbedring av vedlikeholdsplanlegging (arbeidsform) Arbeidsform for ny prosess beskrivelse: Planlagt 3 felles heldags møter (m/mye gruppearbeider på tvers av verk.) 1. Bevist gjøring i forhold til dagens situasjon og hensikten med arbeidet 2. Begynnende modellering av ny planleggings prosess 3. Rolleavklaringer Gjennomgang og detaljering modifisering av enkelte av ny planleggings del prosesser prosess med detaljer 4. Gjennomgang og modifisering av ny planleggings prosess med detaljer Bare jobbe med modellering av planleggings prosessen på felles heldagsmøter Hjemmelekser /forberedelser mellom hvert heldagsmøte (verks vis) Oppsummering av gruppearbeider og hjemmelekser innledningsvis på hvert heldagsmøte v/ Prosjekt leder Bedriftsbesøk m/tema vdl planlegging (Borealis, Noretyl, Norcem og Kårstø) Business Viewer brukt for å modellere planleggings prosessen.

9 Stillinger vs. roller matrise (for ENS og ENP) (i dag per feb.04) Rolle: Stilling Driftsleder ENS Driftsleder ENP Vedl. ansv ENP Vedl. koord ENS Vedl. Koord ENP Avd leder el/auto ENS Avd leder el/auto ENP Omr.Oper. Vdl ENP/ENS Funk.vdl fag Innmelder x x x x x x x x x Overordnet pl. (scheduling) x 1) x 1) x 1) x 1) Fag (detalj) pl. x x x x x x x Stans pl. (overordnet) X X x Mannskaps koord. X X X X X Personal ansv. X X X X X Budsjett ansv. X X X x 2) x 2) X Driftstids ansv. X X X x 3) Desentral innkjøper X X X X X X X X Utførende VDL. operatør X Utsteder av arb.tillatelse x 1) x 4)

10 Vedlikehode Vedlikeholds prosessen Forbedringstiltak Rammer mål og strategier Behov for vedlikehold og modifikasjoner Registrere, melde og vurdere vedlikeholds-, modifikasjon- og prosjektbehov SO til planlegging Planlegge vedlikehold, modifikasjoner og prosjektaktiviteter Vedlikeholdsplaner Utføre vedlikehold Seviceordre costed Måle, evaluere og forbedre utført vedlikehold Oppnådd mål (resultater med gitte ressurser)

11 Registrere, melde og vurdere vedlikeholds-, modifikasjon- og prosjektbehov Prosess med roller Innmelder Akutt behov Kontakte utførende vedlikehold og registrere behov Akutt behov registret og tilord utførende Er behovet akutt? Ja Nei Innmelder Registrere vedlikeholdsbehov pga utstyrets tilstand Registrert vedlikeholdsbehov til prioritering Drifttids ansv. Bud. ansv. Vurdere og prioritere vedlikeholdsbehov Avviste vedlikeholdsbeh Behov for vedlikehold og modifikasjoner Fastsette vedlikeholdsprogram SO til utførel inneværende ("hast") Overodnet pl (scheduling) Forbedringstiltak Foreta/oppdatere kritikalitets vurderingen av utstyret Kritikalisert utstyr Eksisterende VH-program Beslutte og etablere/oppdatere vedlikeholdsprogram Levarandør anbefalt FV-program FV-plan KV-plan Generere FV-aktiviteter SO til planlegging Rammer mål og strategier Fastsette prosjekter (vdl og inv) Prosjekt leder Behov for prosjekter HER prosj "Teknisk analyse" Godkjente prosjekter (vdl og inv) Lage Service ordre for gokjennete prosjekter

12 Planlegge vedlikehold, modifikasjoner og prosjektaktiviteter Del 1 Prosess med roller SO til utførelse inneværende uke ("hast") Mannskaps koord Tildele hoveansvarlig, tidfastsette og tildele ressurser (utsyr,mannskap) på "haste" Service ordre "Haste" SO tidfastsatt og tildelt ressurser Kostnadsestimere og vurdere modifikasjonsønske Avvist modifikasjon Godkjent modifikasjon SO til planlegging Er det en modifikasjon? Ja Er det en planlagtstans aktivitet? Nei Nei Overodnet pl (scheduling) Tildele hovedansvarlig for seoviceordre Overodnet pl (detalj) ogfag (scheduling) planlegger Estimere tid (og litt ressurser) for serviceordre Ressurs planer Overodnet pl (scheduling) Utarbeide aktivitetsplan (14 dager) Bud. ansv. Drifttids ansv. Godkjenne aktivitetsplan Kommunisere plan Godkjent aktivitetsplan Ja Stans pl (overordnet) Planlegging av vedlikeholdsstanser Stansplaner

13 Planlegge vedlikehold, modifikasjoner og prosjektaktiviteter Del 2 Prosess med roller Fag (detalj) planlegger Vurdere jobb og kontrolere prosedyrer og dukumentasjon "Haste" SO tidfastsatt og tildelt ressurser Fag (detalj) planlegger Desentral innkjøper Foreta bestillinger og reservasjoner "Haste" SO detaljplanlagt Kommunisere plan Godkjent aktivitetsplan Fag (detalj) planlegger Vurdere jobb og kontrolere prosedyrer og dukumentasjon Fag (detalj) planlegger Desentral innkjøper Foreta bestillinger og reservasjoner Mannskaps koord Tildele ressurser per godkjent SO (utsyr,mannskap) Ukeplan vedlikehold ferdig Er det behov for en omfattende sikker jobb analyse? Ja Nei Utføre omfattenede sikker jobbanalyse Godkjente SO planlagt med dokumentasjon Utførende vdl operatør Finne fram utstyr og reservedeler SO detaljplanlagt og nødvendig utstyr anskaffet Utførende operatø Søke på tilatelse, utføre en SJA

14 Spesifisering av kjerne kompetanse Mandat for gruppa: Trekke grensene mellom kjerne- og kritiskkompetanse og fremmer denne innstillingen for styringskomiteen i vedlikeholdsprosjektet EN+. Organisering av gruppa Så liten gruppe som mulig (helst ca 8) Bente B (Driftsleder primær) John Tore W (Prosj.medl. vdl prosj. EN+) Nils Martin B (Driftsleder raffinerer) Tor Magne L (Arb. leder el/auto) Kjell Steinar Andersen, (Pros.oper.) Ingve Handeland, (HVO og elektriker) Bjørn K (Prosj.leder. vdl prosj. EN+) Jon-Ove H (Driftsleder etterbeh.) Trond D (Driftsleder ovn 10) Tommy F (Arb. leder el/auto) Rune Bringsværd (Vdl oper, mek) Knut Røed (HVO og vdl oper, plate ) Arbeidsform 2 heldagsmøter 1. Gjennomgang og fastsettelse av systematikk begynnende analyse 2. Ferdigstillelse av gjennomangen/analysen

15 Kompetanse definisjoner vedlikehold Massetransport Kjerne kompetanse (prosessnært vedlikehold) Kritisk kompetanse (prosessnært vedlikehold) Nødvendig kompetanse Smelting Raffinering Basis kompetanse Etterbehandling Kjerne Kritisk kompetanse (prosessnært Nødvendig Basis kompetanse kompetanse (prosessnært vedlikehold) Er knyttet til Den vår kjernevirksomhet kompetanse og er er påkrevd kompetanse: for å kunne gjøre viktige reparasjoner og forbedringer på kritsk Den Grunnleggende kompetanse fag som kompetanse er påkrevd fagbrev, for å gi verkene erfaring høy med driftstid og lokalkunnskap (operabilitet), om Som er utstyr påkrevd ved smelteverkene. for å ha ansvar for Kompetansen og styre vedlikeholdet. må være tilgjengelig i nærområdet. og produksjonsutstyr for å overholde og arbeidsforholdene HMS&K krav, myndighets ved smelteverkene. krav og konsesjoner. (eks. Firma Dette vi har vil også rammeavtaler være støtte med kompetanse som Eid Mek, til utførelse Sauda installasjon ) av kritiske smelteverk jobber. (elektrode Kompetansen strengen). kan ha varierende tilgjengelighet i nærområdet. (eks: Elde, Karl Erik Johansen, Industriplan ) Som er påkrevd for å å kunne gjøre viktige reparasjoner og forbedringer på kritsk utstyr som er sereget for Der inngående prosessforståelse kreves for å gjøre viktige reparasjoner og forbedringer på kritsk utstyr Kompetansen skal være i bedriften, og forutsettes være fleksibel

16 Bruk av kompetanse definisjoner Outsoursing/Tjeneste utsetting Massetransport Smelting Raffinering Etterbehandling Kjerne kompetanse (prosessnært vedlikehold) Kritisk kompetanse (prosessnært vedlikehold) Nødvendig kompetanse Basis kompetanse Områder/fagfelt innenfor kritisk kompetanse kan bli outsourset/tjeneseutsatt. Her vil det trolig være forskjeller mellom Porsgrunn og Sauda

17 Spesifisering av kjerne kompetanse Mandat for gruppa: Trekke grensene mellom kjerne- og kritiskkompetanse og fremmer denne innstillingen for styringskomiteen i vedlikeholdsprosjektet EN+. Organisering av gruppa Så liten gruppe som mulig (helst ca 8) Bente B (Driftsleder primær) John Tore W (Prosj.medl. vdl prosj. EN+) Nils Martin B (Driftsleder raffinerer) Tor Magne L (Arb. leder el/auto) Kjell Steinar Andersen, (Pros.oper.) Ingve Handeland, (HVO og elektriker) Bjørn K (Prosj.leder. vdl prosj. EN+) Jon-Ove H (Driftsleder etterbeh.) Trond D (Driftsleder ovn 10) Tommy F (Arb. leder el/auto) Rune Bringsværd (Vdl oper, mek) Knut Røed (HVO og vdl oper, plate ) Arbeidsform 2 heldagsmøter 1. Gjennomgang og fastsettelse av systematikk begynnende analyse 2. Ferdigstillelse av gjennomangen/analysen

18 Spesifisering av kjerne kompetanse Framgangsmåte Tegne (gjennomgå) produksjons enheter, delanlegg og hjelpeanlegg/infrastruktur Begynner ytterst i forhold til prosess enhet å tegne grenser for hva som kan skjæres vekk (definers ut av kjernen) - finne naturlige grenser ---- Finne særegent kritisk utstyr. Som er påkrevd for å ha ansvar for og styre vedlikeholdet. Som er er påkrevd påkrevd for å åfor kunne å gjøre ha ansvar viktige reparasjoner for og styre og vedlikeholdet. Kjerne kompetanse (prosessnært vedlikehold) Er knyttet til vår kjernevirksomhet og er kompetanse: forbedringer på kritsk utstyr som er sereget for smelteverk. Der inngående prosessforståelse kreves for å gjøre viktige reparasjoner og forbedringer på kritsk utstyr Kompetansen skal være i bedriften, og forutsettes være fleksibel

19 Produksjons enhet Smelter og Raffinerer, med del anlegg Hjelpe systemer: Kjølevann Trykkluft Gass Etc. Miks Innkjøring (beltesystemer) Høyspent Smelteovn Liste del anlegg og hjelpeanlegg: Øser Våtrens (scruber/venturi) Slamavvanning Gasslevering Kraner ovnshus MOR MRU Sluttrens anlegg Utstøpning Avsug Tørrens X-tern gasslevering Pelletsanlegg

20 Relasjon til prosess (Merk hvis nei: så er vedlikeholdsakt heller ikke kjerne) Er produksjons aktiviteten definert som kjerne? Nei Tja Ja Er hjepeanlegg/infrastuktur kritisk for å opprettholde kjerne prod aktivitet Nei Tja Ja Dagens status Har ENP /ENS tjensesteutsatt/outsoursa hele eller deler (fag) i dag? Ja, hele Ja,deler Nei Rask "Kritikalitets vurdering" Vil konsekvensen av feil sansynligvis gi: stans på prosessanlegget Nei Ja, etter noe tid Ja,umiddelbart konsekvenser for miljø Nei Ja, moderate Ja,store gi økt sikkerhetsrisiko for peson risiko Nei Ja, moderate Ja store Foregår det/ligger FV-ruder i dag? av prosessoperatører Nei Ja (evt burde) Ja av vedlikehodsoperatører Nei Ja (evt burde) Ja, flere fag Naturlige grenser Er delanlegget utenfor (dvs anlegget nærmere grensne til omgivelsene) definfert som kjerne mht vdl. Nei Ja Kompleksitet/prosesskunnskap. Kan feil i anlegget lett detekteres Ja Nei Kan feil i anlegget gi følgefeil i de innenforliggene delanleggene Nei Ja Ja komplekse Trengs det prosesskunnsakp (i tillegg til utstyrkunskap) for å drive feilsøking på anlegget Nei Ja litt Ja,mye Trengs det prosesskunnsakp (i tillegg til utstyrkunskap) for å lokalisere feilen til dette delanlegget Nei Ja, litt Ja,mye Er vedlikehold av dette område i hovedsak kun ett eget fagfelt. Ja Nei Kritiskkometanse Kjernekometanse

21 Oppsummering Har fungert bra med gruppesammensetning i forhold til arb. oppgave. Representasjon fra drifts org. på begge verk hele tiden. Lik fordeling mhp. møte lokalisering (hvem som reiser). Bruke tid innledningsvis på hvorfor og hvordan Viktig å ha en strukturert arbeidsmetode i bunn. Fokuserer på likheter, Ulikheter trenger ikke hjelp til å bli fokusert, men må behandles Lik terminologi / bevissthet rundt terminologi er viktig Viktig at vi jobber sammen og trekker konklusjoner sammen.

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Rapport fra revisjon på prosjektstyring og prosjektarbeid i Jernbaneverket.

Rapport fra revisjon på prosjektstyring og prosjektarbeid i Jernbaneverket. ( -~ _ L 4\ Jernbaneverket Rapport fra revisjon på prosjektstyring og prosjektarbeid i Jernbaneverket. Revisjon 148/04 Gjennomført i oktober og november 2004 Rapport avgitt februar 2005 Arkiv nr.: 200403698

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Prosjekt: Felles Noark-5 basert løsning Dokumenttittel: Sluttrapport

Detaljer

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E)

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Veileder Energiledelse i Industrien

Veileder Energiledelse i Industrien Veileder Energiledelse i Industrien Vi vet du vil med energiledelse kan du få det til: Ta grep om energibruken Energiledelse kan etableres den ambisiøse veien gjennom å følge internasjonal standard (NS

Detaljer

Prosessperspektivet og modellering

Prosessperspektivet og modellering Prosessperspektivet og modellering Jon Iden, mars 2012 Prosessperspektivet Jeg begynte med prosesser fordi jeg ønsket å gjøre den bedriften jeg jobbet i mer velfungerende. Jeg hadde i flere år opplevd

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Consulting God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Oslo, Energi Norge Att.: Einar Westre Oslo, God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Vi overleverer med dette vår rapport

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER Fakta om PLP 1 2 Dette programmet er tilpasset detaktuelle omstillingsområdet og fokuserer på de viktigste områder som omstillingsledelsen

Detaljer

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS økonomistyring Innhold ØS 1 Introduksjon... 1 ØS 2 Oversikt... 1 ØS 3 Implementeringsveiledning... 4 ØS 4 Driftsveiledning...

Detaljer

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen»

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» Rapport fra e-handelsprosjektet for Hadelandskommunene «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» 01.04.2015 INNHOLD Innhold... 2 Sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår...

Detaljer

SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3

SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3 1. SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 ARBEIDSFORM OG ORGANISERING... 3 1.3 TIDSPLAN... 4 1.4 STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER... 4 2. MANDAT OG OPPNEVNING...7 2.1 2.2 STYRETS BEHANDLING...

Detaljer

ROS analyse IKT nettverk

ROS analyse IKT nettverk Referanse: RFK Versjon: 1.0 Dato: 25.10.2013 Ansvarlig: Øystein Hermansen ROS analyse nettverk Internett tilgang for VGS Ledelsessammendrag Rogaland Fylkeskommune tilbyr Internett til alle videregående

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsevne Dokumentasjon 2 dagers kurs INNOVASJONS- MILJØER Versjon 6.0 Fakta om PLP. 2 3 Mer detaljert program i word. Det er selvsagt mulig å starte dag 1 kl 08.00 eller 10.00 og forkorte/forlenge

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 HØGSKOLEN I BERGEN Avd.. for Helse- og sosialfag Vernepleierutdanningen Haugeveien 28, 5005 BERGEN Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 TIPS! Dere trenger ikke være

Detaljer

Kvalitetssystem, vedlikeholdssystem, kunnskapssytem er det noen sammenheng. Vedlikeholdsforum Oslo 11.9.12. Knut Ringsrud Eidsiva Vannkraft

Kvalitetssystem, vedlikeholdssystem, kunnskapssytem er det noen sammenheng. Vedlikeholdsforum Oslo 11.9.12. Knut Ringsrud Eidsiva Vannkraft Kvalitetssystem, vedlikeholdssystem, kunnskapssytem er det noen sammenheng Vedlikeholdsforum Oslo 11.9.12 Knut Ringsrud Eidsiva Vannkraft Eidsiva Vannkraft Datterselskap i Eidsiva Energi Selskapet forestår

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer