Trådløs basestation 11g

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trådløs basestation 11g"

Transkript

1 Trådløs basestation 11g CPWBS054 Bruksanvisning Versjon 1.0

2 2

3 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWBS054 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Finnish Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC vakuuttaa täten että CPWBS054 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Dutch Hierbij verklaart, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dat het toestel CPWBS054 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. French Par la présente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, déclare que l'appareil CPWBS054 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE Swedish Härmed intygar, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, att denna CPWBS054 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Danish Undertegnede Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC erklærer herved, at følgende udstyr CPWBS054 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF German Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC die Übereinstimmung des Gerätes CPWBS054 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡOΥΣΑ Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals & Accessories ΤΗΛ ΫΝΕΙ OΤΙ CPWUA054 ΣΥΜΜOΡΦ ΫΝΕΤΑΙ ΠΡOΣ ΤΙΣ OΥΣΙ ΫΤΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛOΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ OΤΗΓΙΑΣ 1999/5/ Italian Con la presente Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dichiara che questo CPWBS054 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Spanish Por medio de la presente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declara que el CPWBS054 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE Portuguese Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC declara que este CPWBS054 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

4 4 Helpline België/Belgique/Belgien Luxemburg/Luxembourg Danmark Deutschland España France Έλληνας Ireland Nederland Norge Österreich Portugal Schweiz/Suisse/Svizzera Suomi Sverige UK (United Kingdom) Italia Cyprus CPWBS054/00 R&TTE Directive 1999/5/EC BE DK GR ES FR IRE IT LU NL AT PT FI SE UK NO DE CH

5 NORSK 5 Innhold Trådløs basestasjon 11g...6 Beskrivelse / Innholdet i pakken...6 Lysindikatorer...7 Viktig informasjon/ Ansvarsfraskrivelse...8 Installere den trådløse basestasjonen 11g...9 Hvordan bruke installasjonsprogrammet...10 Hvordan opprette et kablet nettverk med Ethernet-kabler...11 Hvordan opprette et trådløst nettverk...11 Installere og konfigurere TCP/IP...13 Installere TCP/IP...13 Konfigurere en Macintosh-datamaskin...13 Konfigurere den trådløse basestasjonen 11g...14 Deaktivere proxy-tilkobling...14 Tilpasse nettleserkonfigurasjonen: for Internet Explorer...14 for Macintosh...15 Åpne innstillingsmenyene for den trådløse basestasjonen...15 Navigere i nettlesergrensesnittet...16 Installasjonsveiviseren...17 Time Zone (Tidssone)...17 Broadband Type (Bredbåndstype)...17 Advanced Setup (Avanserte innstillinger)...20 System...21 Internett-innstillinger...22 Lokalt nettverk...25 Trådløst...26 Oversettelse av nettverksadresser (NTA)...28 Brannmur...30 Dynamiske DNS-innstillinger...35 Verktøy...36 Status...38 Hvordan sikre den trådløse basestasjonen 11g...39 Velge et passord for å begrense adgangen til konfigurasjonsmenyen for trådløs basestasjon...39 Stille inn en kryptering for det trådløse nettverket...42 Hvordan tilbakestille den trådløse basestasjonen 11g til standardinnstillingene...45 Hvordan installere et datanettverk...46 Hvilken Windows-versjon har du?...46 For Windows XP og Windows For Windows 98SE og Windows Me...52 Problemløsing...56 Spesifikasjoner...58

6 6 NORSK Trådløs basestasjon 11g CPWBS054 Takk for at du kjøpte Philips Trådløs basestasjon 11g.Trådløs basestasjon 11g er en 54 Mbps trådløs innebygd gateway, spesielt utformet for å gi en enkel og rimelig løsning for trådløs deling av Internett-tilkobling både for hjemmeog kontorbrukere. I tillegg til å gi fleksibel tilkobling for hjemmenettverk tilbyr den trådløse basestasjonen 11g også funksjoner for nettverkssikkerhet og administrasjon for brukere, for eksempel oversettelse av nettverksadresser (Network Address Translation/NAT), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), avansert pakkefiltrering med overvåking for hacker-angrep, logging og tilstandsfull pakkeinspeksjon (brannmur-spi). Dessuten støttes Universal Plug and Play (UPnP), Dynamisk DNS (DDNS), WPA (WiFi Protected Access), 802.1x + TKIP og opprettelse av bro mellom trådløst til kablet Ethernet. Innholdet i pakken Kontroller at alle de følgende delene finnes i esken med den trådløse basestasjonen 11g. De er nødvendige når du skal installere og bruke trådløs basestasjon 11g. Kontakt din Philips-forhandler hvis det er deler som mangler. Trådløs basestasjon 11g Strømadapter Ethernet-kabel klasse RJ-45 Installasjons-CD Hvordan? -hefte

7 NORSK 7 Din trådløse basestasjon 11g ➊ ➊ ➋➍ ➌ ➌ ➎ 1 Antenner For å koble til de trådløse nettverksadapterne (også kalt WLAN eller WiFi). 2 Tilbakestillingsknapp Trykk og hold den inne i 2 sekunder for å starte den trådløse basestasjonen 11g på nytt. Hold den inne i mer enn 5 sekunder hvis du vil gjenopprette standardinnstillingene fra fabrikken. 3 Ethernet-porter RJ45-kontakter for bredbåndsmodem og Ethernet-nettverkskabler. 4 Strøm Kontakt for tilkobling av strømadapter til trådløs basestasjon 11g. 5 Indikatorlamper Viser nettverksstatusen. Lysdiode Farge Betydning Strøm Blå Av når strømmen er frakoblet På når enheten får strøm. Trådløs Av når trådløs er deaktivert (Trådløst Blå På når trådløs er aktivert og klient er aktiv. hjemmenettverk) Blinker ved overføring. Modem Blå På når en forbindelse er opprettet. (Internett-modem) Blinker ved overføring. 1/2/3/4 LAN Gul (10 Mbps) Av hvis ikke tilkoblet (Kablet hjemme- Blå (100 Mbps) På når en forbindelse er opprettet. nettverk) Blinker ved overføring. 6 Etikett med MAC-adresse MAC-adressen består av 12 tegn (f.eks. 00:30:F1:A1:F4:A5 eller, generelt: xx:xx:xx:xx:xx:xx) og er den unike maskinvareadressen til nettverksenheten. Enkelte sikkerhets- eller nettverksidentifikasjonsfunksjoner trenger denne MAC-adressen.

8 8 NORSK Viktig informasjon Du bør bare installere og koble til produktet i rekkefølgen som er beskrevet i Hvordan...? -heftet. Det sikrer best mulig resultat av installasjonen og minst mulig teknisk bryderi. Les denne håndboken og Hvordan? -heftet nøye før du tar i bruk trådløs basestasjon 11g, og ta vare på disse dokumentene for senere bruk. De siste nedlastingene og den aller nyeste informasjonen for dette produktet er tilgjengelig via vårt webområde Under oppsett og installasjon kan det være nyttig å ha instruksjonene for PCen og andre nettverkskomponenter for hånden. Sikkerhetsforanstaltninger Kontroller at spenningen som er angitt på typeplaten på adapteren, samsvarer med den lokale strømspenningen, før du kobler til nettstrømforsyningen. Radioutstyr for trådløse apparater er ikke beskyttet mot forstyrrelser fra andre radiotjenester. Ikke utsett produktet for stor fuktighet, regn, sand eller varmekilder. Produktet må ikke utsettes for sprut eller søl. Gjenstander fylt med væsker, som vaser eller lignende, må ikke settes oppå produktet. Hold produktet unna oppvarmingsutstyr og direkte sollys. Sørg for at det er nok ledig plass rundt hele produktet til å oppnå nødvendig ventilasjon. Ikke åpne dette produktet. Kontakt din Philips-forhandler hvis du får tekniske problemer. Miljøinformasjon Alt unødvendig innpakningsmateriale er unngått.vi har gjort vårt ytterste for å gjøre pakningen lett å skille i tre separate materialtyper: kartong (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, skumplastemballasje). Apparatet består av materialer som kan gjenvinnes hvis de demonteres av et firma med spesialkompetanse. Følg lokale bestemmelser for deponering av innpakningsmateriale, brukte batterier og gammelt utstyr. Ansvarsfraskrivelse Dette produktet leveres av Philips slik det foreligger, og Philips fraskriver seg enhver form for direkte eller indirekte garanti, herunder, men ikke begrenset til, stilltiende garantier om salgbarhet og anvendelighet for særskilte formål. Philips har intet erstatningsansvar for direkte skade, indirekte skade, tilfeldig, spesiell skade, exemplary damages (straffende erstatningsansvar ifølge amerikansk rett) eller følgeskader (herunder, men ikke begrenset til, anskaffelse av erstatningsvarer eller -tjenester; tap av informasjon, data eller fortjeneste; eller forretningsavbrudd) uansett hvem som har forårsaket den, og på enhver teori om erstatningsansvar, enten i kontrakt, skadeerstatning eller tort (inkludert uaktsomhet eller annet) som på en eller annen måte oppstår som følge av bruken eller manglende brukbarhet av dette produktet, selv om det er informert om muligheten for slik skade. Philips gir heller ingen garanti om at informasjonen, teksten, grafikken, koblingene eller andre elementer som overføres av dette produktet, er nøyaktig eller fullstendig.

9 NORSK 9 Installere den trådløse basestasjonen Installer programvaren til den trådløse basestasjonen 11g fra installasjons- CDen, og bruk Hvordan..? -heftet som hjelp til å installere og konfigurere den trådløse basestasjonen 11g. Du må ikke koble til noe maskinvare før du blir bedt om å gjøre det i installasjonsveiviseren. 1 Sett CDen som følger med i esken, inn i stasjonen i datamaskinen, og start installering av programvaren. > CDen skal starte automatisk. Hvis ikke, dobbeltklikker du Min datamaskin, deretter CD-ROM-stasjonsikonet og til slutt filen Setup.exe for å starte CDen. 2 Følg anvisningene på skjermen for å installere den trådløse basestasjonen 11g. 3 Se etter bildet av den trådløse basestasjonen 11g på skjermen i installasjonsprogrammet, og klikk på det for å fortsette installasjonsprosedyren.

10 10 NORSK Hvordan bruke installasjonsprogrammet Installasjonsprogrammet vil hjelpe deg med å koble til maskinvaren for trådløs basestasjon 11g i riktig rekkefølge. Det vil også forsøke å oppdage de eksisterende nettverks- og Internett-innstillingene og bruke dem i den nye situasjonen. For en enkel installasjon av trådløs basestasjon 11g følger du anvisningene på skjermen. 1 Grafisk fremstilling av nettverket ditt, nettverkstilkoblingene og statusen for dem. Utilgjengelige komponenter vil være blå, og bare de tilgjengelige tilkoblingene vil bli vist i grønt. 2 Tekstvindu som gir deg informasjon om status og hva det neste er du skal gjøre. 3 Kontrollknapper for å navigere i installasjonsprogrammet ➊ ➋ ➌ Dette var alt om installasjonssprosedyren. Se de neste avsnittene om tilkobling, konfigurering og bruk av den trådløse basestasjonen 11g. Hvis du får feilmeldinger eller forespørsler om mer informasjon på skjermen, bør du lese håndboken og avsnittet Feilsøking. Med informasjonen i denne håndboken bør du kunne løse mange problemer med installering og bruk av trådløs basestasjon 11g. Besøk vårt webområde på hvis du trenger mer hjelp. Eller ring vår Help Desk for assistanse.telefonnumrene til Help Desk står på de første sidene i denne håndboken.

11 NORSK 11 Hvordan opprette et kablet nettverk med Ethernetkabler Ethernet-portene vil tilpasse seg automatisk til den tilkoblede kabeltypen. Det betyr at du kan bruke begge typene Ethernet-kabel, rett eller krysset, forutsatt den er av kategori 5 eller høyere kvalitet. De fire lokale nettverksportene 1, 2, 3 og 4 på den trådløse basestasjonen 11g vil automatisk forhandle frem tilkoblingshastigheten til 10 Mbps Ethernet eller 100 Mbps Fast Ethernet, og overføringsmodusen til halv dupleks eller full dupleks. Bruk tvunnet trådparkabel for å koble til en av de fire lokalnettportene 1, 2, 3 og 4 på den trådløse basestasjonen 11g til en Ethernet-adapter på PCen. Ellers kan du utvide kaskademessig en av lokalnettportene 1, 2, 3 og 4 på den trådløse basestasjonen 11g til en Ethernet-hub eller svitsj, og deretter koble til PCen eller annet nettverksutstyr til huben eller svitsjen. Når du setter inn en RJ45-kontakt, må du passe på at kontakten klikker på plass, for å forsikre deg om at den er skikkelig festet. Advarsel: Ikke koble til en telefonkontakt i noen RJ45-port. Det kan skade den trådløse basestasjonen 11g. I stedet bør du bruke bare tvunnede parkabler med RJ45 -kontakter. Hvordan opprette et trådløst nettverk Du finner et eksempel i kapittelet Hvordan installere et datanettverk bakerst i denne håndboken. Installer en trådløs nettverksadapter i hver datamaskin som skal kobles til Internett eller det lokale nettverket via radiosignaler. Philips tilbyr for øyeblikket flere ulike trådløse nettverksadaptere, inklusive Philips trådløs USB Adapter og Philips trådløs adapter for bærbar PC. Drei begge antennene på baksiden av den trådløse basestasjonen 11g til ønsket posisjon. For å få mer effektiv dekning bør du plassere antennene langs forskjellige akser, for eksempel ca. 45 til 90 grader fra hverandre.

12 12 NORSK Prøv å plassere den trådløse basestasjonen 11g midt i det trådløse nettverket.vanligvis får du bedre ytelse desto høyere du plasserer antennen. Sørg for at plasseringen av den trådløse basestasjonen gir optimalt mottak i hele boligen eller kontoret. Datamaskiner som er utstyrt med en trådløs adapter, kan kommunisere med hverandre som et uavhengig trådløst lokalt nettverk hvis alle datamaskinene er konfigurert til samme radiokanal. Den trådløse basestasjonen 11g kan imidlertid gi tilgang til det kablede/trådløse lokalnettverket eller til Internett for alle trådløse arbeidsstasjoner. Alle trådløse PCer i denne nettverksinfrastrukturen kan snakke med alle datamaskiner i den trådløse gruppen via en radiokobling, eller få tilgang til andre datamaskiner eller nettverksressurser i det kablede lokalnettinfrastrukturen eller over Internett via den trådløse basestasjonen 11g. Den trådløse infrastrukturkonfigurasjonen utvider ikke bare tilgjengeligheten for trådløse PCer til det kablede lokale nettverket, men øker også den effektive trådløse rekkevidden for overføring for trådløse PCer ved å overføre innkommende radiosignal på nytt gjennom den trådløse basestasjonen 11g. En trådløs infrastruktur kan brukes for å få tilgang til en sentral database, eller som en kobling mellom mobile medarbeidere, som vist i følgende figur: Opprette trådløse lokalnettilkoblinger

13 NORSK 13 Installere og konfigurere TCP/IP Hvis du ikke har brukt Internett eller installert et datamaskinnettverk på PCen før, bør du lese neste avsnitt. Installere TCP/IP Windows 98SE/Me/2000 og XP Klikk Start/Hjelp, og søk etter teksten TCP/IP.Velg emnet som omhandler å installere nettverksprotokoller, og følg anvisningene som står i Hjelp for Windows. Still inn TCP/IP-protokollen du installerer, til DHCP for å tildele IP-adresser innenfor nettverket dynamisk. Bruk Hjelp-funksjonen i Windows hvis du trenger mer informasjon. Kjør installasjonsprogrammet fra installasjons-cden på nytt etter at du har installert TCP/IP-protokollen. Konfigurere en Macintosh-datamaskin DHCP IP-konfigurasjon 1. Åpne Apple-menyen. Klikk Kontrollpanel og velg TCP/IP. 2. I dialogboksen TCP/IP kontrollerer du at Ethernet er valgt i Koble til via: feltet. 3. Velg Bruk DHCP Server i Konfigurer-feltet. 4. Lukk TCP/IP-vinduet.

14 14 NORSK Konfigurere den trådløse basestasjonen 11g Den trådløse basestasjonen 11g kan konfigureres via Internet Explorer (versjon 5.5 eller høyere) eller Netscape (versjon 4.7 eller høyere).ved hjelp av grensesnittet for webadministrasjon kan du konfigurere den trådløse basestasjonen 11g og vise statistikk for å overvåke nettverksaktiviteten. Merk: Før du forsøker å konfigurere den trådløse basestasjonen 11g, bør du besøke og laste ned den siste fastvareoppdateringen for å sikre at den trådløse basestasjonen 11g kjører den nyeste fastvareversjonen, hvis du har tilgang til Internett. Før du prøver å logge deg på de webbaserte innstillingene for den trådløse basestasjonen, bør du kontrollere at du har deaktivert eventuelle brannmureller sikkerhetsprogrammer som kan være aktive. Deaktivere proxy-tilkobling Du må også kontrollere at HTTP Proxy-funksjonen i nettleseren er deaktivert. Dette er nødvendig for at nettleseren skal kunne vise konfigurasjonssidene for den trådløse basestasjonen 11g. Den følgende fremgangsmåten gjelder for Internet Explorer. Finn ut hvilken nettleser du bruker, og følg den aktuelle fremgangsmåten. Tilpasse nettleserkonfigurasjonen for: Internet Explorer (5 eller senere) 1. Åpne Internet Explorer. Klikk Verktøy, og velg deretter Alternativer for Internett. 2. Klikk kategorien Tilkoblinger i vinduet Alternativer for Internett. 3. Klikk knappen LAN-innstillinger. 4. Fjern merket i alle avkrysningsboksene, og klikk OK for å lagre disse innstillingene for lokalnett (LAN). 5. Klikk OK igjen for å lukke vinduet Alternativer for Internett. 6. Start Internet Explorer på nytt for å ta i bruk endringene.

15 NORSK 15 Tilpasse nettleserkonfigurasjonen for: Internet Explorer (for Macintosh) 1. Åpne Internet Explorer. Klikk Explorer/Innstillinger. 2. Velg Proxy-servere under Nettverk i vinduet Internet Explorerinnstillinger. 3. Fjern merket i alle avkrysningsbokser, og klikk OK. Åpne innstillingsmenyene for den trådløse basestasjonen For å åpne administrasjonsgrensesnittet for den trådløse basestasjonen, skriver du inn IP-adressen til basestasjonen i nettleseren: Klikk deretter LOGIN (Logg på). (Som standard er det ingen passord.) Hjemmesiden viser installasjonsveiviseren (Setup Wizard) og avanserte innstillinger (Advanced Setup).

16 16 NORSK Navigere i nettlesergrensesnittet Administrasjonsgrensesnittet for den trådløse basestasjonen inneholder en installasjonsveiviser (Setup Wizard) og en del for avanserte innstillinger (Advanced Setup). Bruk installasjonsveiviseren hvis du vil installere den trådløse basestasjonen 11g raskt til bruk med et kabelmodem eller DSL-modem. De avanserte innstillingene bruker mer avanserte funksjoner som oppdagelse av hacker-angrep, IP- og MAC-adressefiltrering, oppdaging av inntrenging, virtuelt serveroppsett, virtuelle DMZ-vertsmaskiner og andre avanserte funksjoner. Gjøre endringer i konfigurasjonen Parametere som kan konfigureres, har en dialogboks eller en rullegardinmeny. Når du har gjort en konfigurasjonsendring på en side, må du huske å klikke APPLY (Bruk) eller NEXT (Neste) nederst på siden for å aktivere den nye innstillingen. Merk: For å sikre riktig oppdatering av skjermen etter at du har angitt en kommando, må du kontrollere at Internet Explorer 5.0 er konfigurert på følgende måte: Under menyen Verktøy/Alternativer for Internett/Generelt/ Midlertidige Internett-filer/Innstillinger skal innstillingen for Se etter nyere versjoner av lagrede sider være Hver gang siden vises.

17 NORSK 17 Installasjonsveiviseren Hvis du fullførte installasjonsveiviseren fra installasjons-cden, behøver du ikke å endre noen av disse innstillingene. Gå til Advanced Setup (Avanserte innstillinger) for å administrere den trådløse basestasjonen 11g. Time Zone (Tidssone) Klikk på bildet av installasjonsveiviseren. Det første punktet i installasjonsveiviseren er innstilling av tidssone (Time Zone). For å oppnå nøyaktig tidspunkt for klientfiltrering og logghendelser, må du stille inn tidssonen.velg tidssonen du befinner deg i fra rullegardinmenyen, og klikk NEXT (Neste). Broadband Type (Bredbåndstype) Velg den typen bredbåndstilkobling du har, Cable Modem (Kabelmodem) eller ADSL. De neste sidene har nærmere informasjon om tilkoblingstypen. Cable Modem (Kabelmodem) Internett-leverandøren din har kanskje gitt deg et vertsnavn. I så fall skriver du det inn i feltet. Skriv inn eller kopier MAC-adressen til modemet for å identifisere maskinvaren til Internett-leverandøren din. Klikk Finish (Fullfør) for å fullføre installasjonen. Status-siden blir åpnet, der du kan se tilkoblingsstatusen og annen informasjon. Se under Status for nærmere informasjon.

18 18 NORSK Fixed-IP xdsl (xdsl med fast IP-adresse) Noen leverandører av xdsl-internett-tilkobling kan tildele en fast (statisk) IP-adresse. Hvis du har mottatt slik informasjon, velger du dette alternativet og angir den tildelte IP-adressen, gateway-ip-adressen, DNS IP-adressene og delnettmasken. Klikk FINISH (Fullfør) for å fullføre innstillingene. PPPoE xdsl Skriv inn PPPoE User Name (PPPoE-brukernavn) og Password (Passord) du har fått tildelt av tjenesteleverandøren. Service Name (Tjenestenavn) er vanligvis valgfritt, men kan bli krevd av enkelte tjenesteleverandører. Behold standardverdien for Maximum Transmission Unit (MTU) (Maks. overføringsenhet) med mindre du har en bestemt grunn til å endre den. Angi en Maximum Idle Time (Maksimal uvirksom tid) (i minutter) for å definere en maksimaltid for hvor lenge Internett-tilkoblingen opprettholdes hvis den er uvirksom. Hvis tilkoblingen ikke er aktiv lenger enn Maximum Idle Time, blir den stoppet. (Standard: 10) Aktiver alternativet Auto-reconnect (Koble til på nytt automatisk) hvis du vil at tilkoblingen skal gjenopprettes automatisk så snart du prøver å få tilgang til Internett igjen. Klikk FINISH (Fullfør) for å fullføre installasjonen.

19 NORSK 19 PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) Point-to-Point Tunneling Protocol er en vanlig tilkoblingsmetode som brukes for xdsl-tilkoblinger i Europa. Den kan brukes til å knytte sammen ulike fysiske nettverk ved hjelp av Internett som mellomledd. Hvis du har fått den informasjonen som er vist på skjermen, angir du den tildelte IP-adressen, delnettmasken, standard gateway-ip-adresse, bruker-id og passord og PPTP Gateway. MTU (Maximum Transmission Unit) styrer maksimumsstørrelsen på datapakker. Bruk standardverdien (1460) for denne, med mindre du har en bestemt grunn til å endre den. Angi en Maximum Idle Time (Maksimal uvirksom tid) (i minutter) for å definere en maksimaltid for hvor lenge Internett-tilkoblingen skal opprettholdes hvis den er uvirksom. Hvis tilkoblingen ikke er aktiv lenger enn Maximum Idle Time, blir den stoppet. (Standard: 0) Aktiver alternativet Auto-reconnect (Koble til på nytt automatisk) hvis du vil at tilkoblingen skal gjenopprettes automatisk så snart du prøver å få tilgang til Internett igjen. Klikk FINISH (Fullfør) for å fullføre installasjonen.

20 20 NORSK Advanced Setup (Avanserte innstillinger) Bruk grensesnittet for webadministrasjon for å definere systemparametere, administrere og kontrollere den trådløse basestasjonen 11g og portene i den, eller overvåke nettverkstilstanden. Tabellen nedenfor viser valgene som kan velges fra dette programmet. Meny System Beskrivelse Stiller inn den lokale tidssonen, passordet for administratortilgang og IPadressen til en PC som skal ha rettigheter til å administrere den trådløse basestasjonen 11g eksternt. Internet Settings Angir Internett-tilkoblingstypen: (Internett-innstillinger) Dynamisk IP-vertskonfigurasjon og den fysiske MAC-adressen til hvert mediegrensesnitt PPPoE-konfigurasjon PPTP Statisk IP- og ISP-gateway-adresse Angir DNS-servere som skal brukes til domenenavneløsing. Local network (Lokalnett (LAN)) Wireless (Trådløs) NAT Firewall (Brannmur) DDNS Tools (Verktøy) Status Stiller inn TCP/IP-konfigurasjonen for lokalnettgrensesnittet og alle DHCP-klienter for den trådløse basestasjonen. Konfigurerer radiofrekvensen, nettverksnavnet (SSID) og krypteringen for trådløs kommunikasjon. Deler en enkelt ISP-konto med flere brukere, installerer virtuelle servere. Konfigurerer en rekke sikkerhetsfunksjoner og spesialiserte funksjoner, blant annet disse: Access Control (Tilgangskontroll), Intrusion Detection (Oppdaging av inntrenging) og DMZ. Dynamisk DNS gir brukere på Internett en metode for å binde domenenavnet/-navnene sitt/sine til datamaskiner eller servere. Inneholder alternativer for å sikkerhetskopiere og gjenopprette gjeldende konfigurasjon, gjenopprette alle konfigurasjonsinnstillinger til standardverdiene, oppgradere systemfastvaren eller tilbakestille systemet. Viser type og status for Internett-tilkoblingen, versjonnumre for fastvare og maskinvare, IP-innstillinger for systemet samt informasjon om DHCP, NAT og brannmur. Viser antall tilkoblede klienter, fastvareversjonene, den fysiske MAC-adressen for hvert mediegrensesnitt, og serienummeret og versjonen for maskinvaren. Viser loggen for sikkerhet og DHCP-klient.

21 NORSK 21 System Time Zone (Tidssone) Velg tidssonen og tidsserveren din fra rullegardinmenyen for den trådløse basestasjonen 11g. Denne informasjonen brukes til loggoppføringer og klienttilgangskontroll. Password Settings (Passordinnstillinger) Bruk denne menyen til å begrense tilgangen ved hjelp av et passord. Som standard er det ingen passord. Av sikkerhetshensyn bør du tildele et passord før du eksponerer den trådløse basestasjonen 11g til Internett. Passord kan inneholde 3 12 alfanumeriske tegn og skiller ikke mellom små og store bokstaver. Merk: Hvis du mister passordet, eller du ikke får tilgang til brukergrensesnittet, trykker du nullstillingsknappen (hold den inne i minst fem sekunder) for å gjenopprette standardverdiene fra fabrikken. (Som standard er det ingen passord.) Angi en maksimal utkoblingstid ved uvirksomhet (Idle Time Out) (i minutter) for å definere hvor lenge påloggingsøkten maksimalt skal opprettholdes ved inaktivitet. Hvis tilkoblingen er inaktiv lenger enn den maksimale tiden for uvirksomhet, blir systemet logget av, og du må logge deg på webadministrasjonssystemet igjen. (Standard: 9 minutter)

22 22 NORSK Remote Management (Fjernadministrasjon) Remote Management (Fjernadministrasjon) lar en ekstern PC konfigurere, administrere og overvåke den trådløse basestasjonen 11g ved hjelp av en standard nettleser. Merk av for Enable (Aktiver), og angi IP-adressen til den eksterne vertsmaskinen. Klikk APPLY (Bruk). Merk: Hvis du angir som denne IP-adressen, kan en hvilken som helst vertsmaskin administrere den trådløse basestasjonen 11g. Internet Settings (Internett-innstillinger) Angi Internett-tilkoblingstypen du har fra Internett-leverandøren din, og klikk deretter More Configuration (Mer konfigurasjon) for å angi detaljerte konfigurasjonsparametere for den valgte tilkoblingstypen. Dynamic IP (Dynamisk IP) Host Name (Vertsnavn) er valgfritt, men kan bli krevd av enkelte Internettleverandører. Standard MAC-adresse er angitt til det fysiske Internettgrensesnittet på den trådløse basestasjonen 11g. Bruk denne adressen når du registrerer deg for Internett-tjenester, og ikke endre den med mindre Internett-leverandøren krever det. Hvis Internett-leverandøren brukte MACadressen til et Ethernet-kort som en identifikator første gang bredbåndskontoen din ble satt opp, kobler du bare til PCen med den registrerte MAC-adressen til den trådløse basestasjonen 11g og klikker knappen Clone MAC Address (Klone-MAC-adresse). Dette vil erstatte den nåværende MAC-adressen til den trådløse basestasjonen med den allerede registrerte MAC-adressen til Ethernet-kortet. Hvis du er usikker på hvilken PC som opprinnelig var satt opp av bredbåndsteknikeren, bør du ringe

23 NORSK 23 Internett-leverandøren og be om at de registrerer en ny MAC-adresse for kontoen din. Registrer den standard MAC-adressen til den trådløse basestasjonen 11g. Point-to-Point Over Ethernet (PPPoE) Skriv inn PPPoE User Name (PPPoE-brukernavn) og Password (Passord) du har fått tildelt av tjenesteleverandøren. Service Name (Tjenestenavn) er vanligvis valgfritt, men kan bli krevd av enkelte tjenesteleverandører. MTU (Maximum Transmission Unit) styrer maksimumsstørrelsen på datapakker. Bruk standardverdien (1492) for denne, med mindre du har en bestemt grunn til å endre den. Angi en Maximum Idle Time (Maksimal uvirksom tid) (i minutter) for å definere en maksimaltid for hvor lenge Internett-tilkoblingen opprettholdes hvis den er uvirksom. Hvis tilkoblingen ikke er aktiv lenger enn Maximum Idle Time, blir den stoppet. (Standard: 10 minutter). Aktiver alternativet Auto-reconnect (Koble til på nytt automatisk) hvis du vil at tilkoblingen skal gjenopprettes automatisk så snart du prøver å få tilgang til Internett igjen. Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) kan brukes til å knytte sammen ulike fysiske nettverk med Internett som mellomledd.ved hjelp av skjermbildet over kan klient-pcer opprette en vanlig PPTP-økt, og vinduet tilbyr en brukervennlig konfigurering av PPTP-klienten på hver klient-pc.

24 24 NORSK Angi IP-adressen, delnettmasken og standard gateway-ip-adressen (gis vanligvis av Internett-leverandøren) du har fått tildelt, og deretter PPTPbruker-ID, Passord og PPPTP-gateway-IP-adresse. MTU (Maximum Transmission Unit) styrer maksimumsstørrelsen på datapakker. Bruk standardverdien (1460) for denne, med mindre du har en bestemt grunn til å endre den. Angi en maksimal Idle Time Out (Tidsutkobling ved uvirksomhet) (i minutter) for å definere en maksimal tidsperiode som PPTP-tilkoblingen skal opprettholdes ved inaktivitet. Hvis tilkoblingen ikke er aktiv lenger enn Maximum Idle Time, blir den stoppet. (Standard: 0 minutter). Aktiver alternativet Auto-reconnect (Koble til på nytt automatisk) hvis du vil at tilkoblingen skal gjenopprettes automatisk så snart du prøver å få tilgang til Internett igjen. Static IP (Statisk IP) Hvis Internett-leverandøren din har tildelt en fast IP-adresse, angir du den tildelte adressen og nettverksmasken for den trådløse basestasjonen 11g. Angi deretter gateway-adressen til Internett-leverandøren. DNS DNS-servere (Domain Name Servers) oversetter numeriske IP-adresser til det tilsvarende domenenavnet (f.eks. Internettleverandøren skal gi IP-adressen til én eller flere domenenavnservere. Angi disse adressene i dette skjermbildet.

Adapter for bærbar PC 11a/g

Adapter for bærbar PC 11a/g Adapter for bærbar PC 11a/g CPWNA100 Instruksjoner for bruk VERSJON 1.0 Innhold 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWNA100 is in compliance with the essential

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS SNU5600 http://no.yourpdfguides.com/dref/1000726

Din bruksanvisning PHILIPS SNU5600 http://no.yourpdfguides.com/dref/1000726 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. SL50i

Bruksanvisning. SL50i Bruksanvisning SL50i A) Sett forfra B) Sett bakfra Helpline België/Belgique/Belgien/ 02 275 0701 Luxemburg/Luxembourg 26 84 3000 Danmark 35 25 87 61 Deutschland 0696 698 4712 España 9 17 45 62 46 France

Detaljer

My Net. N600-, N750- og N900-rutere. Brukerveiledning

My Net. N600-, N750- og N900-rutere. Brukerveiledning My Net N600-, N750- og N900-rutere Brukerveiledning WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmålene

Detaljer

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste Norks Versjon LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter Ikke utsett Sweex Wireless 300N-ruteren for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produktet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Ikke bruk

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3

Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3 Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mai 2011 208-10781-02 v1.0 2011 av NETGEAR, Inc. Med enerett.

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português.

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português. norsk N300 Trådløs router til hjemmenetværk English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Brugervejledning РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe

Detaljer

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe - og Acrobat -logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350 BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER Modellnr. E8350 Innholdsfortegnelse Produktoversikt E8350..................................... 1 Konfigurere ruteren av E-serie Her finner du mer hjelp..........................2

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket rukerhåndbok for nettverket TD-serien Denne brukerhåndboken for nettverk tilbyr nyttig informasjon om innstillinger for kablede og trådløse nettverk du bruker sammen med rother-skriveren din. Du vil også

Detaljer

Guide for trådløst oppsett

Guide for trådløst oppsett Guide for trådløst oppsett 2008 Lexmark International, Inc. Med enerett. Utgivelsesmerknad September 2008 Følgende paragraf gjelder ikke i land der slike bestemmelser ikke er i overensstemmelse med lokal

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk Wireless N+ RUTER N600 DB Brukerveiledning F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00 Norsk Innhold Komme i gang... 1 Esken inneholder:... 1 Førstegangsinstallasjon... 1 Slik skal den installeres:... 2 Koble til

Detaljer

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk My Book World Edition Brukerveiledning Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2.

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

WD ShareSpace Nettverkslagringssystem Brukerveiledning

WD ShareSpace Nettverkslagringssystem Brukerveiledning WD ShareSpace Nettverkslagringssystem Brukerveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2. Koble produktet fra stikkontakten før rengjøring.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET DCP-9010CN MFC-9010CN MFC-9120CN MFC-9320CW Ikke

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig 625n 620n en3700 ew2400 HP Jetdirect-utskriftsservere 625n, 620n, en3700, ew2400 Brukerhåndbok for systemansvarlig 2002-2005 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere protokoller BRUKERHÅNDBOK f FOR NETTVERKET HL-5250DN HL-5270DN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese

Detaljer

Trådløst IP-kamera. Artikkelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com NORSK. Ver. 200805

Trådløst IP-kamera. Artikkelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com NORSK. Ver. 200805 Trådløst IP-kamera Artikkelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK Ver. 200805 www.clasohlson.com 2 Trådløst IP-kamera Artikkelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK Les igjennom hele bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok. 2. utgave

Brukerhåndbok. 2. utgave Brukerhåndbok 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktet DTE-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):1999/5/EC.

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig (Fastvare V.38)

HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig (Fastvare V.38) HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig (Fastvare V.38) 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det er forbudt å reprodusere, bearbeide eller oversette dette materialet

Detaljer

Logitech. Musikknettverk. Brukerveiledning. engelsk (emea)

Logitech. Musikknettverk. Brukerveiledning. engelsk (emea) Logitech Musikknettverk Brukerveiledning engelsk (emea) Brukerveiledning for Squeezebox Duet 1 Contents Om Squeezebox Duet...2 Få hjelp...2 Pakningens innhold...3 Systemkrav...3 Før du starter...4 Velge

Detaljer