Trådløs basestation 11g

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trådløs basestation 11g"

Transkript

1 Trådløs basestation 11g CPWBS054 Bruksanvisning Versjon 1.0

2 2

3 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWBS054 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Finnish Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC vakuuttaa täten että CPWBS054 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Dutch Hierbij verklaart, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dat het toestel CPWBS054 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. French Par la présente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, déclare que l'appareil CPWBS054 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE Swedish Härmed intygar, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, att denna CPWBS054 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Danish Undertegnede Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC erklærer herved, at følgende udstyr CPWBS054 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF German Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC die Übereinstimmung des Gerätes CPWBS054 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡOΥΣΑ Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals & Accessories ΤΗΛ ΫΝΕΙ OΤΙ CPWUA054 ΣΥΜΜOΡΦ ΫΝΕΤΑΙ ΠΡOΣ ΤΙΣ OΥΣΙ ΫΤΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛOΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ OΤΗΓΙΑΣ 1999/5/ Italian Con la presente Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dichiara che questo CPWBS054 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Spanish Por medio de la presente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declara que el CPWBS054 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE Portuguese Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC declara que este CPWBS054 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

4 4 Helpline België/Belgique/Belgien Luxemburg/Luxembourg Danmark Deutschland España France Έλληνας Ireland Nederland Norge Österreich Portugal Schweiz/Suisse/Svizzera Suomi Sverige UK (United Kingdom) Italia Cyprus CPWBS054/00 R&TTE Directive 1999/5/EC BE DK GR ES FR IRE IT LU NL AT PT FI SE UK NO DE CH

5 NORSK 5 Innhold Trådløs basestasjon 11g...6 Beskrivelse / Innholdet i pakken...6 Lysindikatorer...7 Viktig informasjon/ Ansvarsfraskrivelse...8 Installere den trådløse basestasjonen 11g...9 Hvordan bruke installasjonsprogrammet...10 Hvordan opprette et kablet nettverk med Ethernet-kabler...11 Hvordan opprette et trådløst nettverk...11 Installere og konfigurere TCP/IP...13 Installere TCP/IP...13 Konfigurere en Macintosh-datamaskin...13 Konfigurere den trådløse basestasjonen 11g...14 Deaktivere proxy-tilkobling...14 Tilpasse nettleserkonfigurasjonen: for Internet Explorer...14 for Macintosh...15 Åpne innstillingsmenyene for den trådløse basestasjonen...15 Navigere i nettlesergrensesnittet...16 Installasjonsveiviseren...17 Time Zone (Tidssone)...17 Broadband Type (Bredbåndstype)...17 Advanced Setup (Avanserte innstillinger)...20 System...21 Internett-innstillinger...22 Lokalt nettverk...25 Trådløst...26 Oversettelse av nettverksadresser (NTA)...28 Brannmur...30 Dynamiske DNS-innstillinger...35 Verktøy...36 Status...38 Hvordan sikre den trådløse basestasjonen 11g...39 Velge et passord for å begrense adgangen til konfigurasjonsmenyen for trådløs basestasjon...39 Stille inn en kryptering for det trådløse nettverket...42 Hvordan tilbakestille den trådløse basestasjonen 11g til standardinnstillingene...45 Hvordan installere et datanettverk...46 Hvilken Windows-versjon har du?...46 For Windows XP og Windows For Windows 98SE og Windows Me...52 Problemløsing...56 Spesifikasjoner...58

6 6 NORSK Trådløs basestasjon 11g CPWBS054 Takk for at du kjøpte Philips Trådløs basestasjon 11g.Trådløs basestasjon 11g er en 54 Mbps trådløs innebygd gateway, spesielt utformet for å gi en enkel og rimelig løsning for trådløs deling av Internett-tilkobling både for hjemmeog kontorbrukere. I tillegg til å gi fleksibel tilkobling for hjemmenettverk tilbyr den trådløse basestasjonen 11g også funksjoner for nettverkssikkerhet og administrasjon for brukere, for eksempel oversettelse av nettverksadresser (Network Address Translation/NAT), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), avansert pakkefiltrering med overvåking for hacker-angrep, logging og tilstandsfull pakkeinspeksjon (brannmur-spi). Dessuten støttes Universal Plug and Play (UPnP), Dynamisk DNS (DDNS), WPA (WiFi Protected Access), 802.1x + TKIP og opprettelse av bro mellom trådløst til kablet Ethernet. Innholdet i pakken Kontroller at alle de følgende delene finnes i esken med den trådløse basestasjonen 11g. De er nødvendige når du skal installere og bruke trådløs basestasjon 11g. Kontakt din Philips-forhandler hvis det er deler som mangler. Trådløs basestasjon 11g Strømadapter Ethernet-kabel klasse RJ-45 Installasjons-CD Hvordan? -hefte

7 NORSK 7 Din trådløse basestasjon 11g ➊ ➊ ➋➍ ➌ ➌ ➎ 1 Antenner For å koble til de trådløse nettverksadapterne (også kalt WLAN eller WiFi). 2 Tilbakestillingsknapp Trykk og hold den inne i 2 sekunder for å starte den trådløse basestasjonen 11g på nytt. Hold den inne i mer enn 5 sekunder hvis du vil gjenopprette standardinnstillingene fra fabrikken. 3 Ethernet-porter RJ45-kontakter for bredbåndsmodem og Ethernet-nettverkskabler. 4 Strøm Kontakt for tilkobling av strømadapter til trådløs basestasjon 11g. 5 Indikatorlamper Viser nettverksstatusen. Lysdiode Farge Betydning Strøm Blå Av når strømmen er frakoblet På når enheten får strøm. Trådløs Av når trådløs er deaktivert (Trådløst Blå På når trådløs er aktivert og klient er aktiv. hjemmenettverk) Blinker ved overføring. Modem Blå På når en forbindelse er opprettet. (Internett-modem) Blinker ved overføring. 1/2/3/4 LAN Gul (10 Mbps) Av hvis ikke tilkoblet (Kablet hjemme- Blå (100 Mbps) På når en forbindelse er opprettet. nettverk) Blinker ved overføring. 6 Etikett med MAC-adresse MAC-adressen består av 12 tegn (f.eks. 00:30:F1:A1:F4:A5 eller, generelt: xx:xx:xx:xx:xx:xx) og er den unike maskinvareadressen til nettverksenheten. Enkelte sikkerhets- eller nettverksidentifikasjonsfunksjoner trenger denne MAC-adressen.

8 8 NORSK Viktig informasjon Du bør bare installere og koble til produktet i rekkefølgen som er beskrevet i Hvordan...? -heftet. Det sikrer best mulig resultat av installasjonen og minst mulig teknisk bryderi. Les denne håndboken og Hvordan? -heftet nøye før du tar i bruk trådløs basestasjon 11g, og ta vare på disse dokumentene for senere bruk. De siste nedlastingene og den aller nyeste informasjonen for dette produktet er tilgjengelig via vårt webområde Under oppsett og installasjon kan det være nyttig å ha instruksjonene for PCen og andre nettverkskomponenter for hånden. Sikkerhetsforanstaltninger Kontroller at spenningen som er angitt på typeplaten på adapteren, samsvarer med den lokale strømspenningen, før du kobler til nettstrømforsyningen. Radioutstyr for trådløse apparater er ikke beskyttet mot forstyrrelser fra andre radiotjenester. Ikke utsett produktet for stor fuktighet, regn, sand eller varmekilder. Produktet må ikke utsettes for sprut eller søl. Gjenstander fylt med væsker, som vaser eller lignende, må ikke settes oppå produktet. Hold produktet unna oppvarmingsutstyr og direkte sollys. Sørg for at det er nok ledig plass rundt hele produktet til å oppnå nødvendig ventilasjon. Ikke åpne dette produktet. Kontakt din Philips-forhandler hvis du får tekniske problemer. Miljøinformasjon Alt unødvendig innpakningsmateriale er unngått.vi har gjort vårt ytterste for å gjøre pakningen lett å skille i tre separate materialtyper: kartong (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, skumplastemballasje). Apparatet består av materialer som kan gjenvinnes hvis de demonteres av et firma med spesialkompetanse. Følg lokale bestemmelser for deponering av innpakningsmateriale, brukte batterier og gammelt utstyr. Ansvarsfraskrivelse Dette produktet leveres av Philips slik det foreligger, og Philips fraskriver seg enhver form for direkte eller indirekte garanti, herunder, men ikke begrenset til, stilltiende garantier om salgbarhet og anvendelighet for særskilte formål. Philips har intet erstatningsansvar for direkte skade, indirekte skade, tilfeldig, spesiell skade, exemplary damages (straffende erstatningsansvar ifølge amerikansk rett) eller følgeskader (herunder, men ikke begrenset til, anskaffelse av erstatningsvarer eller -tjenester; tap av informasjon, data eller fortjeneste; eller forretningsavbrudd) uansett hvem som har forårsaket den, og på enhver teori om erstatningsansvar, enten i kontrakt, skadeerstatning eller tort (inkludert uaktsomhet eller annet) som på en eller annen måte oppstår som følge av bruken eller manglende brukbarhet av dette produktet, selv om det er informert om muligheten for slik skade. Philips gir heller ingen garanti om at informasjonen, teksten, grafikken, koblingene eller andre elementer som overføres av dette produktet, er nøyaktig eller fullstendig.

9 NORSK 9 Installere den trådløse basestasjonen Installer programvaren til den trådløse basestasjonen 11g fra installasjons- CDen, og bruk Hvordan..? -heftet som hjelp til å installere og konfigurere den trådløse basestasjonen 11g. Du må ikke koble til noe maskinvare før du blir bedt om å gjøre det i installasjonsveiviseren. 1 Sett CDen som følger med i esken, inn i stasjonen i datamaskinen, og start installering av programvaren. > CDen skal starte automatisk. Hvis ikke, dobbeltklikker du Min datamaskin, deretter CD-ROM-stasjonsikonet og til slutt filen Setup.exe for å starte CDen. 2 Følg anvisningene på skjermen for å installere den trådløse basestasjonen 11g. 3 Se etter bildet av den trådløse basestasjonen 11g på skjermen i installasjonsprogrammet, og klikk på det for å fortsette installasjonsprosedyren.

10 10 NORSK Hvordan bruke installasjonsprogrammet Installasjonsprogrammet vil hjelpe deg med å koble til maskinvaren for trådløs basestasjon 11g i riktig rekkefølge. Det vil også forsøke å oppdage de eksisterende nettverks- og Internett-innstillingene og bruke dem i den nye situasjonen. For en enkel installasjon av trådløs basestasjon 11g følger du anvisningene på skjermen. 1 Grafisk fremstilling av nettverket ditt, nettverkstilkoblingene og statusen for dem. Utilgjengelige komponenter vil være blå, og bare de tilgjengelige tilkoblingene vil bli vist i grønt. 2 Tekstvindu som gir deg informasjon om status og hva det neste er du skal gjøre. 3 Kontrollknapper for å navigere i installasjonsprogrammet ➊ ➋ ➌ Dette var alt om installasjonssprosedyren. Se de neste avsnittene om tilkobling, konfigurering og bruk av den trådløse basestasjonen 11g. Hvis du får feilmeldinger eller forespørsler om mer informasjon på skjermen, bør du lese håndboken og avsnittet Feilsøking. Med informasjonen i denne håndboken bør du kunne løse mange problemer med installering og bruk av trådløs basestasjon 11g. Besøk vårt webområde på hvis du trenger mer hjelp. Eller ring vår Help Desk for assistanse.telefonnumrene til Help Desk står på de første sidene i denne håndboken.

11 NORSK 11 Hvordan opprette et kablet nettverk med Ethernetkabler Ethernet-portene vil tilpasse seg automatisk til den tilkoblede kabeltypen. Det betyr at du kan bruke begge typene Ethernet-kabel, rett eller krysset, forutsatt den er av kategori 5 eller høyere kvalitet. De fire lokale nettverksportene 1, 2, 3 og 4 på den trådløse basestasjonen 11g vil automatisk forhandle frem tilkoblingshastigheten til 10 Mbps Ethernet eller 100 Mbps Fast Ethernet, og overføringsmodusen til halv dupleks eller full dupleks. Bruk tvunnet trådparkabel for å koble til en av de fire lokalnettportene 1, 2, 3 og 4 på den trådløse basestasjonen 11g til en Ethernet-adapter på PCen. Ellers kan du utvide kaskademessig en av lokalnettportene 1, 2, 3 og 4 på den trådløse basestasjonen 11g til en Ethernet-hub eller svitsj, og deretter koble til PCen eller annet nettverksutstyr til huben eller svitsjen. Når du setter inn en RJ45-kontakt, må du passe på at kontakten klikker på plass, for å forsikre deg om at den er skikkelig festet. Advarsel: Ikke koble til en telefonkontakt i noen RJ45-port. Det kan skade den trådløse basestasjonen 11g. I stedet bør du bruke bare tvunnede parkabler med RJ45 -kontakter. Hvordan opprette et trådløst nettverk Du finner et eksempel i kapittelet Hvordan installere et datanettverk bakerst i denne håndboken. Installer en trådløs nettverksadapter i hver datamaskin som skal kobles til Internett eller det lokale nettverket via radiosignaler. Philips tilbyr for øyeblikket flere ulike trådløse nettverksadaptere, inklusive Philips trådløs USB Adapter og Philips trådløs adapter for bærbar PC. Drei begge antennene på baksiden av den trådløse basestasjonen 11g til ønsket posisjon. For å få mer effektiv dekning bør du plassere antennene langs forskjellige akser, for eksempel ca. 45 til 90 grader fra hverandre.

12 12 NORSK Prøv å plassere den trådløse basestasjonen 11g midt i det trådløse nettverket.vanligvis får du bedre ytelse desto høyere du plasserer antennen. Sørg for at plasseringen av den trådløse basestasjonen gir optimalt mottak i hele boligen eller kontoret. Datamaskiner som er utstyrt med en trådløs adapter, kan kommunisere med hverandre som et uavhengig trådløst lokalt nettverk hvis alle datamaskinene er konfigurert til samme radiokanal. Den trådløse basestasjonen 11g kan imidlertid gi tilgang til det kablede/trådløse lokalnettverket eller til Internett for alle trådløse arbeidsstasjoner. Alle trådløse PCer i denne nettverksinfrastrukturen kan snakke med alle datamaskiner i den trådløse gruppen via en radiokobling, eller få tilgang til andre datamaskiner eller nettverksressurser i det kablede lokalnettinfrastrukturen eller over Internett via den trådløse basestasjonen 11g. Den trådløse infrastrukturkonfigurasjonen utvider ikke bare tilgjengeligheten for trådløse PCer til det kablede lokale nettverket, men øker også den effektive trådløse rekkevidden for overføring for trådløse PCer ved å overføre innkommende radiosignal på nytt gjennom den trådløse basestasjonen 11g. En trådløs infrastruktur kan brukes for å få tilgang til en sentral database, eller som en kobling mellom mobile medarbeidere, som vist i følgende figur: Opprette trådløse lokalnettilkoblinger

13 NORSK 13 Installere og konfigurere TCP/IP Hvis du ikke har brukt Internett eller installert et datamaskinnettverk på PCen før, bør du lese neste avsnitt. Installere TCP/IP Windows 98SE/Me/2000 og XP Klikk Start/Hjelp, og søk etter teksten TCP/IP.Velg emnet som omhandler å installere nettverksprotokoller, og følg anvisningene som står i Hjelp for Windows. Still inn TCP/IP-protokollen du installerer, til DHCP for å tildele IP-adresser innenfor nettverket dynamisk. Bruk Hjelp-funksjonen i Windows hvis du trenger mer informasjon. Kjør installasjonsprogrammet fra installasjons-cden på nytt etter at du har installert TCP/IP-protokollen. Konfigurere en Macintosh-datamaskin DHCP IP-konfigurasjon 1. Åpne Apple-menyen. Klikk Kontrollpanel og velg TCP/IP. 2. I dialogboksen TCP/IP kontrollerer du at Ethernet er valgt i Koble til via: feltet. 3. Velg Bruk DHCP Server i Konfigurer-feltet. 4. Lukk TCP/IP-vinduet.

14 14 NORSK Konfigurere den trådløse basestasjonen 11g Den trådløse basestasjonen 11g kan konfigureres via Internet Explorer (versjon 5.5 eller høyere) eller Netscape (versjon 4.7 eller høyere).ved hjelp av grensesnittet for webadministrasjon kan du konfigurere den trådløse basestasjonen 11g og vise statistikk for å overvåke nettverksaktiviteten. Merk: Før du forsøker å konfigurere den trådløse basestasjonen 11g, bør du besøke og laste ned den siste fastvareoppdateringen for å sikre at den trådløse basestasjonen 11g kjører den nyeste fastvareversjonen, hvis du har tilgang til Internett. Før du prøver å logge deg på de webbaserte innstillingene for den trådløse basestasjonen, bør du kontrollere at du har deaktivert eventuelle brannmureller sikkerhetsprogrammer som kan være aktive. Deaktivere proxy-tilkobling Du må også kontrollere at HTTP Proxy-funksjonen i nettleseren er deaktivert. Dette er nødvendig for at nettleseren skal kunne vise konfigurasjonssidene for den trådløse basestasjonen 11g. Den følgende fremgangsmåten gjelder for Internet Explorer. Finn ut hvilken nettleser du bruker, og følg den aktuelle fremgangsmåten. Tilpasse nettleserkonfigurasjonen for: Internet Explorer (5 eller senere) 1. Åpne Internet Explorer. Klikk Verktøy, og velg deretter Alternativer for Internett. 2. Klikk kategorien Tilkoblinger i vinduet Alternativer for Internett. 3. Klikk knappen LAN-innstillinger. 4. Fjern merket i alle avkrysningsboksene, og klikk OK for å lagre disse innstillingene for lokalnett (LAN). 5. Klikk OK igjen for å lukke vinduet Alternativer for Internett. 6. Start Internet Explorer på nytt for å ta i bruk endringene.

15 NORSK 15 Tilpasse nettleserkonfigurasjonen for: Internet Explorer (for Macintosh) 1. Åpne Internet Explorer. Klikk Explorer/Innstillinger. 2. Velg Proxy-servere under Nettverk i vinduet Internet Explorerinnstillinger. 3. Fjern merket i alle avkrysningsbokser, og klikk OK. Åpne innstillingsmenyene for den trådløse basestasjonen For å åpne administrasjonsgrensesnittet for den trådløse basestasjonen, skriver du inn IP-adressen til basestasjonen i nettleseren: Klikk deretter LOGIN (Logg på). (Som standard er det ingen passord.) Hjemmesiden viser installasjonsveiviseren (Setup Wizard) og avanserte innstillinger (Advanced Setup).

16 16 NORSK Navigere i nettlesergrensesnittet Administrasjonsgrensesnittet for den trådløse basestasjonen inneholder en installasjonsveiviser (Setup Wizard) og en del for avanserte innstillinger (Advanced Setup). Bruk installasjonsveiviseren hvis du vil installere den trådløse basestasjonen 11g raskt til bruk med et kabelmodem eller DSL-modem. De avanserte innstillingene bruker mer avanserte funksjoner som oppdagelse av hacker-angrep, IP- og MAC-adressefiltrering, oppdaging av inntrenging, virtuelt serveroppsett, virtuelle DMZ-vertsmaskiner og andre avanserte funksjoner. Gjøre endringer i konfigurasjonen Parametere som kan konfigureres, har en dialogboks eller en rullegardinmeny. Når du har gjort en konfigurasjonsendring på en side, må du huske å klikke APPLY (Bruk) eller NEXT (Neste) nederst på siden for å aktivere den nye innstillingen. Merk: For å sikre riktig oppdatering av skjermen etter at du har angitt en kommando, må du kontrollere at Internet Explorer 5.0 er konfigurert på følgende måte: Under menyen Verktøy/Alternativer for Internett/Generelt/ Midlertidige Internett-filer/Innstillinger skal innstillingen for Se etter nyere versjoner av lagrede sider være Hver gang siden vises.

17 NORSK 17 Installasjonsveiviseren Hvis du fullførte installasjonsveiviseren fra installasjons-cden, behøver du ikke å endre noen av disse innstillingene. Gå til Advanced Setup (Avanserte innstillinger) for å administrere den trådløse basestasjonen 11g. Time Zone (Tidssone) Klikk på bildet av installasjonsveiviseren. Det første punktet i installasjonsveiviseren er innstilling av tidssone (Time Zone). For å oppnå nøyaktig tidspunkt for klientfiltrering og logghendelser, må du stille inn tidssonen.velg tidssonen du befinner deg i fra rullegardinmenyen, og klikk NEXT (Neste). Broadband Type (Bredbåndstype) Velg den typen bredbåndstilkobling du har, Cable Modem (Kabelmodem) eller ADSL. De neste sidene har nærmere informasjon om tilkoblingstypen. Cable Modem (Kabelmodem) Internett-leverandøren din har kanskje gitt deg et vertsnavn. I så fall skriver du det inn i feltet. Skriv inn eller kopier MAC-adressen til modemet for å identifisere maskinvaren til Internett-leverandøren din. Klikk Finish (Fullfør) for å fullføre installasjonen. Status-siden blir åpnet, der du kan se tilkoblingsstatusen og annen informasjon. Se under Status for nærmere informasjon.

18 18 NORSK Fixed-IP xdsl (xdsl med fast IP-adresse) Noen leverandører av xdsl-internett-tilkobling kan tildele en fast (statisk) IP-adresse. Hvis du har mottatt slik informasjon, velger du dette alternativet og angir den tildelte IP-adressen, gateway-ip-adressen, DNS IP-adressene og delnettmasken. Klikk FINISH (Fullfør) for å fullføre innstillingene. PPPoE xdsl Skriv inn PPPoE User Name (PPPoE-brukernavn) og Password (Passord) du har fått tildelt av tjenesteleverandøren. Service Name (Tjenestenavn) er vanligvis valgfritt, men kan bli krevd av enkelte tjenesteleverandører. Behold standardverdien for Maximum Transmission Unit (MTU) (Maks. overføringsenhet) med mindre du har en bestemt grunn til å endre den. Angi en Maximum Idle Time (Maksimal uvirksom tid) (i minutter) for å definere en maksimaltid for hvor lenge Internett-tilkoblingen opprettholdes hvis den er uvirksom. Hvis tilkoblingen ikke er aktiv lenger enn Maximum Idle Time, blir den stoppet. (Standard: 10) Aktiver alternativet Auto-reconnect (Koble til på nytt automatisk) hvis du vil at tilkoblingen skal gjenopprettes automatisk så snart du prøver å få tilgang til Internett igjen. Klikk FINISH (Fullfør) for å fullføre installasjonen.

19 NORSK 19 PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) Point-to-Point Tunneling Protocol er en vanlig tilkoblingsmetode som brukes for xdsl-tilkoblinger i Europa. Den kan brukes til å knytte sammen ulike fysiske nettverk ved hjelp av Internett som mellomledd. Hvis du har fått den informasjonen som er vist på skjermen, angir du den tildelte IP-adressen, delnettmasken, standard gateway-ip-adresse, bruker-id og passord og PPTP Gateway. MTU (Maximum Transmission Unit) styrer maksimumsstørrelsen på datapakker. Bruk standardverdien (1460) for denne, med mindre du har en bestemt grunn til å endre den. Angi en Maximum Idle Time (Maksimal uvirksom tid) (i minutter) for å definere en maksimaltid for hvor lenge Internett-tilkoblingen skal opprettholdes hvis den er uvirksom. Hvis tilkoblingen ikke er aktiv lenger enn Maximum Idle Time, blir den stoppet. (Standard: 0) Aktiver alternativet Auto-reconnect (Koble til på nytt automatisk) hvis du vil at tilkoblingen skal gjenopprettes automatisk så snart du prøver å få tilgang til Internett igjen. Klikk FINISH (Fullfør) for å fullføre installasjonen.

20 20 NORSK Advanced Setup (Avanserte innstillinger) Bruk grensesnittet for webadministrasjon for å definere systemparametere, administrere og kontrollere den trådløse basestasjonen 11g og portene i den, eller overvåke nettverkstilstanden. Tabellen nedenfor viser valgene som kan velges fra dette programmet. Meny System Beskrivelse Stiller inn den lokale tidssonen, passordet for administratortilgang og IPadressen til en PC som skal ha rettigheter til å administrere den trådløse basestasjonen 11g eksternt. Internet Settings Angir Internett-tilkoblingstypen: (Internett-innstillinger) Dynamisk IP-vertskonfigurasjon og den fysiske MAC-adressen til hvert mediegrensesnitt PPPoE-konfigurasjon PPTP Statisk IP- og ISP-gateway-adresse Angir DNS-servere som skal brukes til domenenavneløsing. Local network (Lokalnett (LAN)) Wireless (Trådløs) NAT Firewall (Brannmur) DDNS Tools (Verktøy) Status Stiller inn TCP/IP-konfigurasjonen for lokalnettgrensesnittet og alle DHCP-klienter for den trådløse basestasjonen. Konfigurerer radiofrekvensen, nettverksnavnet (SSID) og krypteringen for trådløs kommunikasjon. Deler en enkelt ISP-konto med flere brukere, installerer virtuelle servere. Konfigurerer en rekke sikkerhetsfunksjoner og spesialiserte funksjoner, blant annet disse: Access Control (Tilgangskontroll), Intrusion Detection (Oppdaging av inntrenging) og DMZ. Dynamisk DNS gir brukere på Internett en metode for å binde domenenavnet/-navnene sitt/sine til datamaskiner eller servere. Inneholder alternativer for å sikkerhetskopiere og gjenopprette gjeldende konfigurasjon, gjenopprette alle konfigurasjonsinnstillinger til standardverdiene, oppgradere systemfastvaren eller tilbakestille systemet. Viser type og status for Internett-tilkoblingen, versjonnumre for fastvare og maskinvare, IP-innstillinger for systemet samt informasjon om DHCP, NAT og brannmur. Viser antall tilkoblede klienter, fastvareversjonene, den fysiske MAC-adressen for hvert mediegrensesnitt, og serienummeret og versjonen for maskinvaren. Viser loggen for sikkerhet og DHCP-klient.

21 NORSK 21 System Time Zone (Tidssone) Velg tidssonen og tidsserveren din fra rullegardinmenyen for den trådløse basestasjonen 11g. Denne informasjonen brukes til loggoppføringer og klienttilgangskontroll. Password Settings (Passordinnstillinger) Bruk denne menyen til å begrense tilgangen ved hjelp av et passord. Som standard er det ingen passord. Av sikkerhetshensyn bør du tildele et passord før du eksponerer den trådløse basestasjonen 11g til Internett. Passord kan inneholde 3 12 alfanumeriske tegn og skiller ikke mellom små og store bokstaver. Merk: Hvis du mister passordet, eller du ikke får tilgang til brukergrensesnittet, trykker du nullstillingsknappen (hold den inne i minst fem sekunder) for å gjenopprette standardverdiene fra fabrikken. (Som standard er det ingen passord.) Angi en maksimal utkoblingstid ved uvirksomhet (Idle Time Out) (i minutter) for å definere hvor lenge påloggingsøkten maksimalt skal opprettholdes ved inaktivitet. Hvis tilkoblingen er inaktiv lenger enn den maksimale tiden for uvirksomhet, blir systemet logget av, og du må logge deg på webadministrasjonssystemet igjen. (Standard: 9 minutter)

22 22 NORSK Remote Management (Fjernadministrasjon) Remote Management (Fjernadministrasjon) lar en ekstern PC konfigurere, administrere og overvåke den trådløse basestasjonen 11g ved hjelp av en standard nettleser. Merk av for Enable (Aktiver), og angi IP-adressen til den eksterne vertsmaskinen. Klikk APPLY (Bruk). Merk: Hvis du angir som denne IP-adressen, kan en hvilken som helst vertsmaskin administrere den trådløse basestasjonen 11g. Internet Settings (Internett-innstillinger) Angi Internett-tilkoblingstypen du har fra Internett-leverandøren din, og klikk deretter More Configuration (Mer konfigurasjon) for å angi detaljerte konfigurasjonsparametere for den valgte tilkoblingstypen. Dynamic IP (Dynamisk IP) Host Name (Vertsnavn) er valgfritt, men kan bli krevd av enkelte Internettleverandører. Standard MAC-adresse er angitt til det fysiske Internettgrensesnittet på den trådløse basestasjonen 11g. Bruk denne adressen når du registrerer deg for Internett-tjenester, og ikke endre den med mindre Internett-leverandøren krever det. Hvis Internett-leverandøren brukte MACadressen til et Ethernet-kort som en identifikator første gang bredbåndskontoen din ble satt opp, kobler du bare til PCen med den registrerte MAC-adressen til den trådløse basestasjonen 11g og klikker knappen Clone MAC Address (Klone-MAC-adresse). Dette vil erstatte den nåværende MAC-adressen til den trådløse basestasjonen med den allerede registrerte MAC-adressen til Ethernet-kortet. Hvis du er usikker på hvilken PC som opprinnelig var satt opp av bredbåndsteknikeren, bør du ringe

23 NORSK 23 Internett-leverandøren og be om at de registrerer en ny MAC-adresse for kontoen din. Registrer den standard MAC-adressen til den trådløse basestasjonen 11g. Point-to-Point Over Ethernet (PPPoE) Skriv inn PPPoE User Name (PPPoE-brukernavn) og Password (Passord) du har fått tildelt av tjenesteleverandøren. Service Name (Tjenestenavn) er vanligvis valgfritt, men kan bli krevd av enkelte tjenesteleverandører. MTU (Maximum Transmission Unit) styrer maksimumsstørrelsen på datapakker. Bruk standardverdien (1492) for denne, med mindre du har en bestemt grunn til å endre den. Angi en Maximum Idle Time (Maksimal uvirksom tid) (i minutter) for å definere en maksimaltid for hvor lenge Internett-tilkoblingen opprettholdes hvis den er uvirksom. Hvis tilkoblingen ikke er aktiv lenger enn Maximum Idle Time, blir den stoppet. (Standard: 10 minutter). Aktiver alternativet Auto-reconnect (Koble til på nytt automatisk) hvis du vil at tilkoblingen skal gjenopprettes automatisk så snart du prøver å få tilgang til Internett igjen. Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) kan brukes til å knytte sammen ulike fysiske nettverk med Internett som mellomledd.ved hjelp av skjermbildet over kan klient-pcer opprette en vanlig PPTP-økt, og vinduet tilbyr en brukervennlig konfigurering av PPTP-klienten på hver klient-pc.

24 24 NORSK Angi IP-adressen, delnettmasken og standard gateway-ip-adressen (gis vanligvis av Internett-leverandøren) du har fått tildelt, og deretter PPTPbruker-ID, Passord og PPPTP-gateway-IP-adresse. MTU (Maximum Transmission Unit) styrer maksimumsstørrelsen på datapakker. Bruk standardverdien (1460) for denne, med mindre du har en bestemt grunn til å endre den. Angi en maksimal Idle Time Out (Tidsutkobling ved uvirksomhet) (i minutter) for å definere en maksimal tidsperiode som PPTP-tilkoblingen skal opprettholdes ved inaktivitet. Hvis tilkoblingen ikke er aktiv lenger enn Maximum Idle Time, blir den stoppet. (Standard: 0 minutter). Aktiver alternativet Auto-reconnect (Koble til på nytt automatisk) hvis du vil at tilkoblingen skal gjenopprettes automatisk så snart du prøver å få tilgang til Internett igjen. Static IP (Statisk IP) Hvis Internett-leverandøren din har tildelt en fast IP-adresse, angir du den tildelte adressen og nettverksmasken for den trådløse basestasjonen 11g. Angi deretter gateway-adressen til Internett-leverandøren. DNS DNS-servere (Domain Name Servers) oversetter numeriske IP-adresser til det tilsvarende domenenavnet (f.eks. Internettleverandøren skal gi IP-adressen til én eller flere domenenavnservere. Angi disse adressene i dette skjermbildet.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett AirLink 3000DG v3 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 3000DG v3 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtigstart NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider Modell PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Komme i gang Takk for at du har kjøpt NETGEAR PR2000, N300 reiseruter

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter Viktig! Veiviseren for oppsett finner du på Sweex CD-ROM Hvis leverandøren ikke kan konfigureres med oppsettsveiviseren, kontakt leverandøren din for riktige innstillinger

Detaljer

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din AirLink 29150 v6 eller AirLink 59300 v6 ruter. Innhold Side Oppsett av Virtual

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

N300 for utvidet trådløs rekkevidde

N300 for utvidet trådløs rekkevidde Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter Hurtigstartguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter, vennligst

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Installasjon N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RPv3

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RPv3 Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RPv3 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren EX6100 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

AC1600 Smart WiFi-ruter

AC1600 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider

Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

INNLEDNING. Innhold i esken. Minimum Requirements. Gratulerer med din KooBrick WiFi FEATURES

INNLEDNING. Innhold i esken. Minimum Requirements. Gratulerer med din KooBrick WiFi FEATURES Innhold INNLEDNING... 2 Gratulerer med din KooBrick WiFi... 2 FEATURES... 2 Innhold i esken... 2 Minimum Requirements... 2 Forstå din KooBrick WiFi... 3 Frontside... 3 Bakside... 4 Bakside knapp funksjoner...

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

AC1750 Smart WiFi-ruter

AC1750 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter Hurtigstartguide Billion BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP ADSL-modem/ruter, vennligst gå til

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3 Hurtigstart N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

Installasjon. NETGEAR ac trådløst tilgangspunkt WAC120. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA

Installasjon. NETGEAR ac trådløst tilgangspunkt WAC120. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Norsk versjon. LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps

Norsk versjon. LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps Norsk versjon LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps Viktig! Veiviseren for oppsett finner du på Sweex CD-ROM Denne installasjonsprosedyren vil vise deg trinn for trinn hvordan du setter opp ruteren

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Oppsett av brannmur / router 1.0. Innholdsfortegnelse

Oppsett av brannmur / router 1.0. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse. Innledning... 2 2. Ordforklaringer... 2. Router/brannmur... 2.. IP-adresser... 2.2. Portviderekobling... 2.. DMZ-host... 5 Side av 5 . Innledning Din hjemmesentral har en innebygget

Detaljer

2 Test Internett uten ruter først!

2 Test Internett uten ruter først! Produktinformasjon I H G F J A: Strømlampe B: Statuslampe C: Tilkopling/aktivitet Internett Installering A B C D E D: Trådløs aktivitet E: Tilkopling/aktivitet datamaskin F: Knapp for tilbakestilling til

Detaljer

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLASJONSVEILEDNING INNHOLD I PAKKEN Wireless AC1200 Dual Band Access Point Merk: Med to avtakbare antenner. 12 V 1 A STRØMADAPTER (INKLUDERT

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Trådløs multimedieadapter. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Installere 2 Kople til 3 Gled deg!

Trådløs multimedieadapter. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Installere 2 Kople til 3 Gled deg! NO Trådløs multimedieadapter SLM5500 Velkommen Instruks for hurtigstart 1 Installere Kople til Gled deg! Hva er i esken Welcome Quick start guide 1 Install Connect Enjoy a. SLM5500 trådløs multimedieadapter

Detaljer

Lynx 7000 avansert oppsett

Lynx 7000 avansert oppsett Lynx 7000 avansert oppsett I denne manualen finner du avansert oppsett som åpning av porter i brannmuren, bruk USB HDD, båndbreddekontroll, oppsett av AP etc. Oppsett av IP-adresse reservasjon...2 Oppsett

Detaljer

Hurtigstart. AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700

Hurtigstart. AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700 Hurtigstart AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Hurtigstart AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

Nettverksnavn og nettverkspassord (SSID og WPA)

Nettverksnavn og nettverkspassord (SSID og WPA) Routeren du har fått fra oss skal være ferdig konfigurert. Du kan gjøre endringer ved å følge denne brukerveiledningen. Alle endringer gjøres på eget ansvar. Vi anbefaler at du kobler en PC direkte i routeren

Detaljer

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Kontrollere nettverket Kontroller datamaskinens nettverksinnstillinger og velg hva du vil gjøre deretter. Følg nøye anvisningene for miljøet hvor

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Installasjon N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale signalkvaliteten

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt WiFi Booster....................................... 4 Frontdeksel og sidedeksel.............................

Detaljer

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows VPN for Norges idrettshøgskole, Windows Før du kobler til må du forsikre deg om følgende: 1. At du har oppdatert antivirusprogram/definisjoner. 2. Har installert siste sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft.

Detaljer

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell EX2700

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell EX2700 Hurtigstart N300 Trådløs nettverksforlenger Modell EX2700 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2 Brukermanual for oppsett av Wanscam overva kningskamera Utgave 2.0 wssurvhw0021 wssurvp2 Innhold Installasjon... 3 Koble kameraet til nettverk første gang... 3 Koble kameraet til trådløst nettverk... 8

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Install av VPN klient

Install av VPN klient Install av VPN klient Aksess til TeleComputing Customer Service Center Tel: +47 6677 6577 (oppgi ditt kundenummer) Fax: +47 66 85 48 40 (faxnr for bl.a. bestillinger) E-post: support@telecomputing.no (oppgi

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse INSTALLERE ANSATTPORTAL... 3 TEKNISKE KRAV (WINDOWS OG WEB)... 3 SERVERE OG NETTVERK... 3 MICROSOFT.NET RAMMEVERK 4.0 MÅ VÆRE INSTALLERT...

Detaljer

AirLink 7000AC v1 avansert oppsett

AirLink 7000AC v1 avansert oppsett AirLink 7000AC v1 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 7000ACv1 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

2 Plasser CDen i CD-stasjonen.

2 Plasser CDen i CD-stasjonen. Produktinformasjon A: Strøm-/koplingslampe (Kopling: lampe på/blinker) B: USB.0-kontakt C: Beskyttelseshette Installering På Start PCen. Disse instruksjonene beskriver installering for Windows XP. Installeringen

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Lynx 7000

Grunnleggende oppsett av Lynx 7000 Grunnleggende oppsett av Lynx 7000 Denne manualen hjelper deg med det mest grunnleggende oppsett av din Jensen Lynx 7000 som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv. Innhold side

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3100RPv2

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3100RPv2 Hurtigstart N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3100RPv2 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger utøker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer