RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012"

Transkript

1 RIB-01 Gangbro Brandaneset Askøy

2 Prosjekt: Brandaneset Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del Anbudssammendrag Teknisk beskrivelse Arbeidsomfang entreprise Tegningsliste Rigg og drift Graving, Sprengning Grunn og fundamenter Klargjøring av tomt Byggegrop Fundamentering Betongarbeid Grunn og fundamenter Dekker Gulv på grunn Andre bygningstekniske deler Utvendørs konstruksjoner Naturarbeid Dekker W:\ \1146 Brandaneset Askøy\06 Beskrivelser\Anbudsbeskrivelse.ga1

3 Prosjekt: Brandaneset Side 2 Kap.: 00 Generell del, 1 Anbudssammendrag ANBUDSSAMMENDRAG RIB OG LARK 01 Rigg og drift kr. 03 Graving og sprengning kr. 05 Betongarbeider kr. 11 Naturarbeid kr. Sum RIB og LARK eks. mva. Mva 25%. kr. kr. Sum RIB og LARK inkl. mva. kr. W:\ \1146 Brandaneset Askøy\06 Beskrivelser\Anbudsbeskrivelse.ga1

4 Prosjekt: Brandaneset Side 3 Kap.: 00 Generell del, 2 Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS utgave 2011 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger Bok 0 For øvrig generell informasjon henvises det til Bok 0 m/vedlegg. Rigg og drift prises i bok 0. Kapittelinndeling Denne beskrivelse er inndelt etter følgende; 1.nivå (01-11) Kontoplan 2.nivå NS 3451:2009 Bygningsdelstabell 2-sifret 3.nivå NS 3451:2009 Bygningsdelstabell 3-sifret Krav: NS-EN 1990: Pålitelighetsklasse 2 NS-EN 1990: Normal kontroll NS-EN 1990: Kontrollform utførelse IL2 NS-EN : Utførelsesklasse EXC2 NS-EN Utførelsesklasse 2 W:\ \1146 Brandaneset Askøy\06 Beskrivelser\Anbudsbeskrivelse.ga1

5 Prosjekt: Brandaneset Side 4 Kap.: 00 Generell del, 3 Arbeidsomfang entreprise Introduksjon: Dette dokumentet beskriver RIB og LARK arbeider i forbindelse med etablering av ny gangbro. Bearbeiding av eksisterende terreng; -Riving av murkant -Graving av eksisterende asfalt og terreng Nye konstruksjoner; -Nye fundamenter og ringmurer -Grube og fotskraperist -Forstøtningsmur Terrengarbeider -Terrengbearbeiding -Asfaltering -Tilsåing -Kantstein W:\ \1146 Brandaneset Askøy\06 Beskrivelser\Anbudsbeskrivelse.ga1

6 Prosjekt: Brandaneset Side 5 Kap.: 00 Generell del, 4 Tegningsliste Tegningsnavn Tegningsnummer Dato Arkitekt tegninger A20 Planer Plan 1 A Plan U A Himlingsplan A A40 Snitt Fasade Vest, snitt DD A41 01 A60 Detaljer Tverrsnitt A RIB tegninger B20 Planer Fundamentplan B B60 Detaljer Snitt til fundamentplan B Bærekonstruksjon, snitt og tverrsnitt B W:\ \1146 Brandaneset Askøy\06 Beskrivelser\Anbudsbeskrivelse.ga1

7 Rigg og drift 1 A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Prosjekt: Brandaneset Side 6 Byggetrinn: 01 Rigg og drift,, Rigg og drift kapittel prises i Bok 0. Overført fra Bok 0 RS Sum Kapittel :

8 Graving, Sprengning Grunn og fundamenter 1 Klargjøring av tomt GENERELT Klargjøring av tomt omhandler fjerning av asfalt, bed, gress, belegningsstein, murer etc. Prosjekt: Brandaneset Side 7 Byggetrinn: 03 Graving, Sprengning, 21 Grunn og fundamenter, 1 Klargjøring av tomt 1 RIVING EKSISTERENDE ASFALTDEKKE 1.1 CD RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: PARKER OG HAGER Lokalisering: Eksisterende asfaltdekke ved nedenforliggende hus som kommer i konflikt med opprettelse av gangbro. Materialer: Asfalt Areal m 2 45,0 1.2 CD7.21 OPPLASTING OG TRANSPORT AV RIVEMASSER Lokalisering: Eksisterende asfaltdekke Type materiale: Asfalt Leveringssted: Egnet depot. Vekt kg 6750,0 1.3 CD7.22 LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR RIVEMASSER Lokalisering: Eksisterende asfaltdekke Type materiale: Asfalt Leveringssted: Egent depot Vekt kg 6750,0 Akkumulert Kapittel 1 Klargjøring av tomt:

9 1.4 FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI Lokalisering: Under eksisterende asfaltdekke Formål: Senke terreng under asfalt til kote +37,90. Evnt. avgraving til OK fjell. Grunnforhold: Pukk/ grus Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Senke terreng ca. 600mm under eksisterende OK asfalt nivå. Prosjektert fast volum m 3 23,0 1.5 FF1.2250A AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER OVERFLATE: UTGRAVD FLATE TILLATT HØYDEAVVIK: ± 30 mm Lokalisering: Under eksisterende asfaltdekke Masser i underlaget: Pukk/ grus Andre krav: c) Utførelse Komprimeres iht normal komprimering Areal m 2 45,0 2 RIVING EKSISTERENDE GJERDE 2.1 CD RIVING - LENGDE BYGNINGSDEL: GJERDER, PORTER OG BOMMER Lokalisering: Over eksisterende ringmur / støttemur, se vedlagte bilder. Materialer: Netting-gjerde Lengde m 30,0 Prosjekt: Brandaneset Side 8 Byggetrinn: 03 Graving, Sprengning, 21 Grunn og fundamenter, 1 Klargjøring av tomt Akkumulert Kapittel 1 Klargjøring av tomt:

10 2.2 CD7.21 OPPLASTING OG TRANSPORT AV RIVEMASSER Lokalisering: Eksisterende gjerde Type materiale: Gjerde Leveringssted: Egnet depot. Vekt kg 100,0 2.3 CD7.22 LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR RIVEMASSER Lokalisering: Eksisterende gjerde Type materiale: Nettinggjerde Leveringssted: Egent depot Prosjekt: Brandaneset Side 9 Byggetrinn: 03 Graving, Sprengning, 21 Grunn og fundamenter, 1 Klargjøring av tomt Vekt kg 100,0 3 RIVING EKSISTERENDE STØTTEMUR I BETONG 3.1 CD RIVING - LENGDE BYGNINGSDEL: STØTTEMURER OG ANDRE MURER Lokalisering: Eksisterende støttemur Materialer: Betong Dimensjon: Høyde varierer Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: Fare for utglidning av terreng under riving. Lengde m 30,0 3.2 CD7.21 OPPLASTING OG TRANSPORT AV RIVEMASSER Lokalisering: Eksisterende støttemur Type materiale: Betong Leveringssted: Egnet depot. Vekt kg 8000,0 Akkumulert Kapittel 1 Klargjøring av tomt:

11 3.3 CD7.22 LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR RIVEMASSER Lokalisering: Eksisterende støttemur Type materiale: Betong Leveringssted: Egent depot Prosjekt: Brandaneset Side 10 Byggetrinn: 03 Graving, Sprengning, 21 Grunn og fundamenter, 1 Klargjøring av tomt Vekt kg 8000,0 4 RIVING EKSISTERENDE NATURSTEINSMUR 4.1 CD RIVING - LENGDE BYGNINGSDEL: STØTTEMURER OG ANDRE MURER Lokalisering: Ved eksisterende belegningssteinsdekke. Materialer: Natursteinsmur Dimensjon: Høyde varierer Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: Lengde m 20,0 4.2 CD7.21 OPPLASTING OG TRANSPORT AV RIVEMASSER Lokalisering: Eksisterende gangveisdekke Type materiale: Naturstein Leveringssted: Egnet midlertidig depot til gjenbruk i byggefase. Vekt kg 3200,0 5 RIVING AV LYKTESTOLPE 5.1 CD RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: Lyktestolpe Lokalisering: Ved plen. Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 1 Klargjøring av tomt:

12 5.2 CD7.21 OPPLASTING OG TRANSPORT AV RIVEMASSER Lokalisering: Eksisterende lyktestolpe Leveringssted: Egnet depot. Prosjekt: Brandaneset Side 11 Byggetrinn: 03 Graving, Sprengning, 21 Grunn og fundamenter, 1 Klargjøring av tomt Antall stk CD7.22 LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR RIVEMASSER Lokalisering: Eksisterende lyktestolpe Leveringssted: Egent depot Antall stk 1 6 RIVING AV GANGVEI 6.1 CD RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: VEIER Lokalisering: Gangvei Materialer: Belegninsstein Dimensjon: ca 2 meters bredde. Mengde må avregnes Areal m 2 50,0 6.2 CD7.21 OPPLASTING OG TRANSPORT AV RIVEMASSER Lokalisering: Eksisterende gangveisdekke Type materiale: Belegningsstein Leveringssted: Egnet midlertidig depot til gjenbruk i byggefase. Vekt kg 5300,0 7 RIVING AV GRESSAREALER Akkumulert Kapittel 1 Klargjøring av tomt:

13 7.1 CD RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: GRESSAREALER Lokalisering: Eksisterende terreng som kommer i konflikt med nybygg. Materialer: Gress Areal m 2 100,0 7.2 FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI Lokalisering: Under eksisterende gressarealer Formål: Senke terreng under nytt gulv på grunn til kote +39,67. Se tegn. nr. B Grunnforhold: Pukk/ grus / jordlige masser Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Prosjektert fast volum m 3 5,0 7.3 FF1.2250A AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER OVERFLATE: UTGRAVD FLATE TILLATT HØYDEAVVIK: ± 30 mm Lokalisering: Under eksisterende gressarealer Masser i underlaget: Pukk/ grus Andre krav: c) Utførelse Komprimeres iht normal komprimering Areal m 2 25,0 Prosjekt: Brandaneset Side 12 Byggetrinn: 03 Graving, Sprengning, 21 Grunn og fundamenter, 1 Klargjøring av tomt Sum Kapittel 1 Klargjøring av tomt:

14 2 Byggegrop 1 GULV PÅ GRUNN OG RINGMURER 1.1 FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: UNDERLAG FOR GULV PÅ GRUNN TYPE MASSE/SORTERING: FINPUKK 4/16 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Gulv på grunn Underlag: Stedlige masser Tykkelse: 100 mm Prosjektert anbrakt volum m 3 2,5 2 STØTTEMUR FOR TERRENG 2.1 FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI Lokalisering: Ved ny støttemur Formål: Planere og avrette område rundt støttemur for å gjøre base for støttemur stabil. Grunnforhold: Pukk/ grus / Stedlige masser Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Prosjektert fast volum m 3 10,0 Prosjekt: Brandaneset Side 13 Byggetrinn: 03 Graving, Sprengning, 21 Grunn og fundamenter, 2 Byggegrop Akkumulert Kapittel 2 Byggegrop:

15 2.2 FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: AVRETTING TYPE MASSE/SORTERING: 0/22 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Under støttemur for terreng Underlag: Stedlige forhold Tykkelse: 100 mm Andre krav: Avretting av sprengstein under støttemur. Underlag for forskaling og armering. Prosjektert anbrakt volum m 3 3,0 2.3 FS A TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM TYPE UTLEGGING: GJENFYLLING TYPE MASSER/SORTERING: USPESIFISERT LEVERING: STEDLIGE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Fundamenter nybygg Type konstruksjon: Fundamenter Underlag: Eksisterende masser Nivå/kote: Se snitt Toleranse: Andre krav: b) Materialer Stedlige masser fra planering av terreng benyttes til tilbakefylling. Entreprenør velger ut egnede masser til tilbakefylling. Resterende bortkjøres. Prosjektert anbrakt volum m 3 10,0 3 BETONGPLATE Prosjekt: Brandaneset Side 14 Byggetrinn: 03 Graving, Sprengning, 21 Grunn og fundamenter, 2 Byggegrop Akkumulert Kapittel 2 Byggegrop:

16 3.1 FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: UNDERLAG FOR GULV PÅ GRUNN TYPE MASSE/SORTERING: FINPUKK 4/16 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Gulv på grunn Underlag: Stedlige masser Tykkelse: 100 mm Prosjektert anbrakt volum m 3 0,9 4 SPRENGNINGSARBEIDER 4.1 FH1.12 SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND SUM Lokalisering: under fundamenter ved behov Prosjekt: Brandaneset Side 15 Byggetrinn: 03 Graving, Sprengning, 21 Grunn og fundamenter, 2 Byggegrop Rund sum RS 4.2 FH1.821 MERKOSTNAD FOR FLÅSPRENGNING Lokalisering: under fundamenter ved behov masse avregnes Areal m 2 10,0 4.3 FH SPRENGNING I DAGEN KRAV TIL KONTUR: under fundamenter ved behov Lokalisering: under fundamenter ved behov Formål: Restriksjoner: Krav til underboring: masse avregnes Prosjektert fast volum m 3 5,0 Sum Kapittel 2 Byggegrop:

17 6 Fundamentering 1 SB ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN MED CELLEMATERIALER ISOLASJONSMATERIALE: XPS MONTASJE: INNVENDIG PÅ RINGMUR TYKKELSE: 50 mm Lokalisering: Ringmurer [snitt 5, B60 01] Krav til fysiske egenskaper: -Varmeledningsevne 0,038 eller bedre. Krav til beskyttelse: Isolert areal m 2 2,6 2 SB A ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN MED CELLEMATERIALER ISOLASJONSMATERIALE: XPS MONTASJE: UTVENDIG PÅ RINGMUR TYKKELSE: 100 mm Lokalisering: Ringmurer [snitt 5, B60 01] Krav til fysiske egenskaper: -Varmeledningsevne 0,038 eller bedre. Krav til beskyttelse: Andre krav: c) Utførelse Avsluttes i overkant under stålvinkel Isolert areal m 2 7,6 Prosjekt: Brandaneset Side 16 Byggetrinn: 03 Graving, Sprengning, 21 Grunn og fundamenter, 6 Fundamentering Sum Kapittel 6 Fundamentering:

18 Betongarbeid Grunn og fundamenter 1 RINGMUR TYPE 1 BxH = 200x430 Se tegning [B60-01] 1.1 LB FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL Lokalisering: Ringmur 1 Areal forskaling m 2 15,2 1.2 LB3.202 FORSKALING AV SLISS FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI Lokalisering: Ringmur type 1 Dimensjon: BxH = 50x130mm Lengde m 17,7 1.3 LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M45 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Ringmur 1 Volum m 3 1,3 Prosjekt: Brandaneset Side 17 Byggetrinn: 05 Betongarbeid, 21 Grunn og fundamenter, Akkumulert Kapittel :

19 1.4 LG OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT OVERFLATEBEARBEIDING: BRETTSKURING Lokalisering: Ringmur 1 Areal m 2 3,6 1.5 LM INNSTØPINGSGODS TYPE: OPPHENGNINGSANORDNINGER FASTSTØPINGSMETODE: BORING OG FASTGYSING Lokalisering: Søylefundamenter Typebetegnelse: Bjelkesko Dimensjon innstøpingsgods: Overflatebehandling: galvanisert Innstøpingsmørtel: Antall stk 20 2 RINGMUR TYPE 2 BxH = 200x430 Se tegning [B60-01] 2.1 LB FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL Lokalisering: Ringmur 2 Areal forskaling m 2 5,2 2.2 LB3.202 FORSKALING AV SLISS FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI Lokalisering: Ringmur type 1 Dimensjon: BxH = 30x70mm, avhengig av størrelse og type gruberist som velges. Lengde m 6,0 Prosjekt: Brandaneset Side 18 Byggetrinn: 05 Betongarbeid, 21 Grunn og fundamenter, Akkumulert Kapittel :

20 2.3 LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M45 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Ringmur 2 Volum m 3 0,5 2.4 LG OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT OVERFLATEBEARBEIDING: BRETTSKURING Lokalisering: Ringmur 2 Areal m 2 1,2 3 RINGMUR TYPE 3 BxH = 290x430 Se tegning [B60-01] 3.1 LB FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL Lokalisering: Ringmur 3 Areal forskaling m 2 2,6 3.2 LB3.202 FORSKALING AV SLISS FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI Lokalisering: Ringmur 3 Dimensjon: BxH = 30x70mm, avhengig av størrelse og type gruberist som velges. Lengde m 3,0 Prosjekt: Brandaneset Side 19 Byggetrinn: 05 Betongarbeid, 21 Grunn og fundamenter, Akkumulert Kapittel :

21 3.3 LB3.202 FORSKALING AV SLISS FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI Lokalisering: Ringmur 3 Dimensjon: BxH = 50x130mm Lengde m 3,0 3.4 LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M45 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Ringmur 3 Volum m 3 0,3 3.5 LG OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT OVERFLATEBEARBEIDING: BRETTSKURING Lokalisering: Ringmur 3 Areal m 2 0,9 4 STØTTEMUR Konsoll L-formet. Dimensjoner BxLxt= var x var x 200. Se [B60 01] 4.1 LB3.412 FORSKALING AV FORKANT FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT Lokalisering: Støttemur Dimensjon: 200 Lengde m 28,0 Prosjekt: Brandaneset Side 20 Byggetrinn: 05 Betongarbeid, 21 Grunn og fundamenter, Akkumulert Kapittel :

22 4.2 LB FORSKALING AV VEGG FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: VALGFRI Lokalisering: Støttemur Tykkelse vegg: 200mm Areal forskaling m 2 53,2 4.3 LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: KONSOLL FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Støttemur Volum m 3 13,0 4.4 LG OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: KONSOLL OVERFLATEBEARBEIDING: BRETTSKURING Lokalisering: Støttemur Areal m 2 5,6 5 SØYLEFUNDAMENTER 5 stk. Base størrelse: LxBxH = 0,6x0,6x0,2m Kronestørrelse: LxBxH = 0,2x0,2x0,1m Prosjekt: Brandaneset Side 21 Byggetrinn: 05 Betongarbeid, 21 Grunn og fundamenter, Akkumulert Kapittel :

23 5.1 LB FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL Lokalisering: Base fundamenter Areal forskaling m 2 2,4 5.2 LB FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL Lokalisering: Krone på fundamenter Areal forskaling m 2 0,4 5.3 LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M45 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Søylefundamenter Volum m 3 0,4 5.4 LG OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT OVERFLATEBEARBEIDING: BRETTSKURING Lokalisering: Ringmur BB9 Areal m 2 1,8 Prosjekt: Brandaneset Side 22 Byggetrinn: 05 Betongarbeid, 21 Grunn og fundamenter, Akkumulert Kapittel :

24 5.5 LM INNSTØPINGSGODS TYPE: OPPHENGNINGSANORDNINGER FASTSTØPINGSMETODE: BORING OG FASTGYSING Lokalisering: Søylefundamenter Typebetegnelse: Bjelkesko Dimensjon innstøpingsgods: Overflatebehandling: galvanisert Innstøpingsmørtel: Antall stk 5 6 BETONGPLATE LxBxH = 2,89x3,13x0,2 Se tegn. nr. : [B20 00] og [B60 01] 6.1 LB FORSKALING AV STENG - LENGDE TYPE KONSTRUKSJON: DEKKE FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT Lokalisering: Betongplate Dimensjon: 200mm Lengde m 12,0 6.2 LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: MF45 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Betongplate Volum m 3 1,8 Prosjekt: Brandaneset Side 23 Byggetrinn: 05 Betongarbeid, 21 Grunn og fundamenter, Akkumulert Kapittel :

25 6.3 LB FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL Lokalisering: Betongstøtter fra betongplate Areal forskaling m 2 1,9 6.4 LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: MF45 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Betongstøtter fra betongplater Volum m 3 0,1 6.5 LG OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT OVERFLATEBEARBEIDING: BRETTSKURING Lokalisering: Areal m 2 9,0 6.6 LM INNSTØPINGSGODS TYPE: OPPHENGNINGSANORDNINGER FASTSTØPINGSMETODE: BORING OG FASTGYSING Lokalisering: Søylefundamenter Typebetegnelse: Bjelkesko Dimensjon innstøpingsgods: Overflatebehandling: galvanisert Innstøpingsmørtel: Antall stk 4 Prosjekt: Brandaneset Side 24 Byggetrinn: 05 Betongarbeid, 21 Grunn og fundamenter, Akkumulert Kapittel :

26 7 LC ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC Lokalisering: Alle fundamenter og ringmurer Avregnes etter bøyelister Masse kg 1500,0 Prosjekt: Brandaneset Side 25 Byggetrinn: 05 Betongarbeid, 21 Grunn og fundamenter, Sum Kapittel :

27 Dekker 2 Gulv på grunn 1 LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN FASTHETSKLASSE: B25 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Grovstøp gulv på grunn 50 mm uarmert grovstøp. Støpes på avrettet pukk. Volum m 3 0,8 2 LG OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN OVERFLATEBEARBEIDING: VALGFRI Lokalisering: Grovstøp gulv på grunn Areal m 2 16,5 Prosjekt: Brandaneset Side 26 Byggetrinn: 05 Betongarbeid, 25 Dekker, 2 Gulv på grunn Akkumulert Kapittel 2 Gulv på grunn:

28 3 SB A ISOLERING AV GULV MED CELLEMATERIALER ISOLASJONSMATERIALE: EPS MONTASJE: I GULV PÅ GRUNNEN TYKKELSE: 250 mm Lokalisering: Gulv på grunn Krav til fysiske egenskaper: Varmeledningsevne 0,034 eller bedre. Dimensjonerende belastning: Trykkfasthet ved kortidslast 10% def. 80 kpa Trykkfasthet ved langtidslast 2% def. 24 kpa Andre krav: c) Utførelse Legges løst direkte på grovstøp. Før isolasjon legges skal grovstøp rengjøres og gjøres fri for vann. Legges i flere lag med forskjøvet overlapp mellom lagene. Underlag for radonsperre. Isolert areal m 2 16,5 4 SB A ISOLERING AV GULV MED CELLEMATERIALER ISOLASJONSMATERIALE: EPS MONTASJE: I GULV PÅ GRUNNEN TYKKELSE: 50 mm Lokalisering: Gulv på grunn Krav til fysiske egenskaper: Varmeledningsevne 0,034 eller bedre. Dimensjonerende belastning: Trykkfasthet ved kortidslast 10% def. 80 kpa Trykkfasthet ved langtidslast 2% def. 24 kpa Andre krav: c) Utførelse Gjelder øvre del av isolasjonen, legges over radonsperre. Underlag for påstøp. Prosjekt: Brandaneset Side 27 Byggetrinn: 05 Betongarbeid, 25 Dekker, 2 Gulv på grunn Isolert areal m 2 16,5 Akkumulert Kapittel 2 Gulv på grunn:

29 5 SF1.331A MEMBRAN AV PLAST- ELLER GUMMIBASERT BELEGG Lokalisering: Gulv på grunn Underlag: 250mm EPS Antall lag: 1 Materiale: Radonsperre Festemetode: Iht leverandørens anvisning Tykkelse: Min. 0,4mm Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag I sum areal er det medtatt mengde for tilslutninger og avslutninger mot vegger og ringmurer som er beskrevet i egne poster. b) Materialer Godkjent Radonsperre av polyolefin eller andre godkjente produkter. Klasse iht NS (Membransperre i bruksklasse B). c) Utførelse Utføres iht leverandørens anvisninger. Montasjeanvisning til produktet skal følges. Skjøter skal være lufttette med minimum 150mm overlapp som klebes og limes. e) Prøving og kontroll Iht leveranørens anvisninger Areal m 2 20,0 Prosjekt: Brandaneset Side 28 Byggetrinn: 05 Betongarbeid, 25 Dekker, 2 Gulv på grunn Akkumulert Kapittel 2 Gulv på grunn:

30 6 SF1.383A TILSLUTNINGER AV MEMBRAN Lokalisering: Gulv på grunn Type tilslutning: Ringmur, ut over svill. Form: Under svill etter leveranørens anvisning. Lengde ca. 250mm Andre krav: b) Materialer Godkjent Radonsperre av polyolefin eller andre godkjente produkter. Klasse iht NS (Membransperre i bruksklasse B). c) Utførelse Utføres iht leverandørens anvisninger. Montasjeanvisning til produktet skal følges. Skjøter skal være lufttette med minimum 150mm overlapp som klebes og limes. e) Prøving og kontroll Iht leveranørens anvisninger x) Mengderegler Areal av oppbrett er medtatt i post for radonsperre. Lengde m 20,0 7 SF1.385A AVSLUTNING MOT GJENNOMFØRINGER I MEMBRAN Lokalisering: Gulv på grunn bygg A + kobling mot bygg B/C [B20-00-A, B20-00]. Radonsperre. Type gjennomføring: Stålsøyler Form: Firkantsøyler Andre krav: c) Utførelse Utføres iht leverandørens anvisninger. Montasjeanvisning til produktet skal følges. Avslutning skal være lufttette. e) Prøving og kontroll Iht leveranørens anvisninger Antall stk 6 Prosjekt: Brandaneset Side 29 Byggetrinn: 05 Betongarbeid, 25 Dekker, 2 Gulv på grunn Akkumulert Kapittel 2 Gulv på grunn:

31 8 LC2.122A ARMERING MED ARMERINGSNETT NETTYPE: K 189 Lokalisering: Gulv på grunn Andre krav: c) Utførelse Skjøter forskyves. Enkel armert plate, armering legges i øvre del av gulvet. x) Mengderegler Nett legges med 350mm overlapp i skjøter. I masseberegning er det antatt netto masser + 20% for skjøt/kapp. Masse kg 58,6 9 LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: PÅSTØP FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 HERDETILTAK: HERDING MED HERDEMEMBRAN Lokalisering: Gulv på grunn. H=70mm Volum m 3 1,2 10 LG8.5232A OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN OVERFLATEBEARBEIDING: STÅLGLATTING Lokalisering: Gulv på grunn Andre krav: Prosjekt: Brandaneset Side 30 Byggetrinn: 05 Betongarbeid, 25 Dekker, 2 Gulv på grunn Areal m 2 16,5 Akkumulert Kapittel 2 Gulv på grunn:

32 11 SF3.1218A TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE MATERIALE: POLYURETAN ISOLASJON: MINERALULL FUGEAVDEKNING: INGEN Lokalisering: Gulv på grunn mot søyler, H=130mm Fugebredde: 10mm Etterbehandling: Andre krav: c) Utførelse Inkludert bunnfyllingslist egnet for formålet. Lengde tettet fuge m 2,0 12 SB A ISOLERING AV GULV MED CELLEMATERIALER ISOLASJONSMATERIALE: EPS MONTASJE: I GULV PÅ GRUNNEN TYKKELSE: 50 mm Lokalisering: Gulv på grunn, betongsliss i ringmur/ fundamenter [detalj 1 B50-01-C]. Krav til fysiske egenskaper: Varmeledningsevne 0,034 eller bedre. Dimensjonerende belastning: Trykkfasthet ved kortidslast 10% def. 80 kpa Trykkfasthet ved langtidslast 2% def. 24 kpa Andre krav: c) Utførelse Isolasjon i sliss til ringmur iht detaljtegning Isolert areal m 2 2,6 Prosjekt: Brandaneset Side 31 Byggetrinn: 05 Betongarbeid, 25 Dekker, 2 Gulv på grunn Sum Kapittel 2 Gulv på grunn:

33 Andre bygningstekniske deler 6 LM INNSTØPINGSGODS TYPE: PLATER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES Lokalisering: Overkant fundamenter (UK søyler). Stålplate fastøptes i betong langs ringmur type 1. Se tegn. nr. B60 02 snitt 6. Virker som opplegg til overliggende stålsøyler. Typebetegnelse: Ikke navnsatt Dimensjon innstøpingsgods: Bxt= 100x100x10mm Overflatebehandling: Stål primes. Innstøpingsmørtel: Støpes inn i fersk betong. Forankres med armering B500C 4xØ20 L=200. Antall stk 6 Prosjekt: Brandaneset Side 32 Byggetrinn: 05 Betongarbeid, 29 Andre bygningstekniske deler, Sum Kapittel :

34 Utvendørs konstruksjoner 1 GRUBER OG FOTSKRAPERISTER Det støpes gruber for fotskraperister foran inngangsparti. Prisen skal være komplett og uavhengig av valgt løsning. 1.4 PB3.1142A PLASSMONTERTE SUPPLERENDE STÅLKOMPONENTER - ANTALL KOMPONENT: GITTERRISTER UTFØRELSESKLASSE: EXC2 Lokalisering: Fotskraperist Type/utforming: Rist BxL = 2,66x1,50m + opplegg Materiale: Stål Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Varmgalvanisert Utførelseskrav: Ramme inngår i pris og støpes fast i omliggende ringmurer. Eventuelle forsterkninger med stålbjelker etc. skal være inkludert. Rist dimensjoneres for persontrafikk 5 kn/m 2. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Eventuell oppdeling av rist i seksjoner skal avklares med LARK/ARK og være inkludert i pris. Antall stk 1 Prosjekt: Brandaneset Side 33 Byggetrinn: 05 Betongarbeid, 72 Utvendørs konstruksjoner, Sum Kapittel :

35 Prosjekt: Brandaneset Side 34 Byggetrinn: 11 Naturarbeid 11 Naturarbeid Dekker Asfalt dekke JH VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE FORMÅL: GANG- OG SYKKELVEG ASFALTTYPE : GB NOMINELL STEINSTØRRELSE : 16 LAG : SLITELAG BELASTNING: ÅDT < 300 TYKKELSE VALGFRI Lokalisering: Uteområde Bindemiddel: Steinkvalitet: Andre krav: 100 kg / m2 Areal m 2 11, GRESSPLEN KB VEKSTJORDLAG AREALTYPE: GRASPLEN Lokalisering: under gresspen Lagtykkelse: 400mm Innhold av organisk materiale: Nedbørsmengde: Areal m 2 108, KB4.-- GRASDEKKE FORMÅL: Formål METODE: Metode Lokalisering: Frøblanding: Frømengde per areal: Type vekstjord: Dokumentasjon: Areal m 2 108, BELEGNINGSSTEIN W:\ \1146 Brandaneset Askøy\06 Beskrivelser\Anbudsbeskrivelse.ga1 Akkumulert Kapittel :

36 KD BELEGG AV BELEGNINGSSTEIN AV TEGL SETTELAG: VALGFRITT MATERIALE BRUDDLAST: USPESIFISERT SLITASJEMOTSTAND: USPESIFISERT SKLIMOTSTAND: USPESIFISERT DIMENSJONSTOLERANSE: USPESIFISERT Lokalisering: utendørs se [A20 01] Underlag under settelag: pukk Type: Flater: Dimensjon: Leggemønster: Fuger: Areal m 2 36, MIDLERTIDIG OMLEGGING AV ADKOMSTI Eksisterende hovedinngangsti til hus i Nord, må flyttes ca. 3 meter i byggeperiode. Da den ligger der ny gangbro skal bygges. Prosjekt: Brandaneset Side 35 Byggetrinn: 11 Naturarbeid Rund Sum RS W:\ \1146 Brandaneset Askøy\06 Beskrivelser\Anbudsbeskrivelse.ga1 Sum Kapittel :

37 Prosjekt: Brandaneset Side A-1 Anbudsskjema 01 Rigg og drift Klargjøring av tomt Byggegrop Fundamentering Grunn og fundamenter 03 Graving, Sprengning Grunn og fundamenter Gulv på grunn Dekker Andre bygningstekniske deler Utvendørs konstruksjoner 05 Betongarbeid Dekker 11 Naturarbeid W:\ \1146 Brandaneset Askøy\06 Beskrivelser\Anbudsbeskrivelse.ga1

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 2 Bygningsmessige beskrivelse Del 2ii Nytt tilbygg Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2ii Nytt tilbygg: GENERELLE BESTEMMELSER Ferdig bygning skal tilfredsstille

Detaljer

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS 3420- F, 3.2 utg., mars 2003. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE mai 2014 Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as Prosjekt: Omsorgsbolig Helsetunet Side 00-1 00 Innholdsfortegnelse

Detaljer

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN 13.09.011 Prosjekt: 1044 SULITJELMA K0-1 HOVED Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL Tekst SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE. K01- RIB-ARBEIDER OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER,

Detaljer

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING BERGEN KOMMUNALE BYGG SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING Tilbudsbeskrivelse juni 2010 Entreprise BY-01 Hovedentreprise bygningsmessige arbeider tilbyder:.. (Firmastempel) prosjekteringsgruppe:

Detaljer

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt Prosjekt: Mo i RANA 2017-02 Side: 01-1 Område: 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01.02 Riving for klargjøring av tomt 01.02.1 CH1.13A HULLTAKING Antall hulltakinger... Materiale:

Detaljer

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 03 Grunnarbeider sprengning/alun GENERELT Det er ikke utført grunnundersøkelser. Poster i denne beskrivelsen medtas som grunnlag for avregning i tilfelle fjell eller

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 00-1 Kapittel: 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Postnr Tekst 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT 00.1 TILBUDSKJEMA FOR DETTE DOKUMENT Hit overføres sum tilbud

Detaljer

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Elvefaret kulvert Side 01-1 Kapittel: 01 Grunnarbeid 01 Grunnarbeid 01.21 Grunn og fundamenter 01.21.1 GENERELT Alle poster i dette kapittelet er regulerbare. 01.21.14 FD1.13113 GRAVING TIL GENERELLE

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del Kunstgressbane Giske grunn_betong 00 Generell del Side 00-1 00 Generell del Det skal bygges en kunstgressbane ved eksisterende grusbane/parkeringsareal mellom Giske barneskole og Giske barnehage. Det er

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

Isola AS 22.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak ettlags helklebet membran Side 01-1

Isola AS 22.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak ettlags helklebet membran Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak ettlags helklebet membran Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2016) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv

Detaljer

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Skjold leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og re-asfalteres.

Detaljer

Isola AS 22.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak Ettlag løstliggende membran Side 01-1

Isola AS 22.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak Ettlag løstliggende membran Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak Ettlag løstliggende membran Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 Orientering I Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 05-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 05-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 05-1 05 Betongarbeid 05.1 DETTE KAPITTEL - Betongarbeider sålefundamenter kjeller ringmur gulv på grunnen heissjakt betongvegger påstøper sparkling. 05.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50 Prosjekt: Vannledning Fossen - Bakken Side 01-1 01.11.04.10 FS2.21276132A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 50 Type lag: Drenslag Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne

Detaljer

RISSA OMSORGSBOLIGER BERGE NORD TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as

RISSA OMSORGSBOLIGER BERGE NORD TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as RISSA OMSORGSBOLIGER BERGE NORD TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE mai 2014 Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as 23.05.2014 Prosjekt: Omsorgsbolig Berge nord Side 00-1 00 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rehabilitering av dam Krokvatn

Rehabilitering av dam Krokvatn Multiconsult AS Rehabilitering av dam Krokvatn 124930 Os kommune Tillegg - Mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Mengdebeskrivelse dam Krokvatn Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG

Detaljer

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 OSLO LUFTHAVN AS 27.11.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid ORIENTERING Kapittelet omfatter arbeider forbundet med

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Prosjekt: Tårnet barnehage - Bygningsmessige arbeider RIB Side 00-1 00 FORSIDE Tårnet barnehage, Vikna kommune HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2.1 Grunn, betong og stålarbeider Prosjekt: Tårnet barnehage

Detaljer

NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong

NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong 16.03.01 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 00-1 Fag: 00 Alminnelig Del Postnr 00 Alminnelig Del 00.00 FORSIDE Tekst NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus E0 Grunn og betong

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER 1 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL 00.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 00.0.1

Detaljer

Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1

Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1 Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1 Delprosjekt: 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER RIGG, DRIFT og NEDRIGGING GENERELT

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

Isola AS Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Grønne tak Ettlags helklebet membran Side 01-1

Isola AS Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Grønne tak Ettlags helklebet membran Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Grønne tak Ettlags helklebet membran Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er

Detaljer

Dekker / gulv. 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv

Dekker / gulv. 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09e - 1 09e Dekker / gulv 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv 09e.13.1 NW2.32A (2013) DEKKE AV ELEMENTER AV LETTKLINKERBETONG AREAL Type dekkeelement: Leca Byggeplank

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune

Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune 15.02.2013 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Lenden skole Side 00-2 00 Generell del INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE For anbudets priser, krav til

Detaljer

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

Hjellnes Consult AS Prosjekt: Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1

Hjellnes Consult AS Prosjekt: Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1 Prosjekt: 500233 Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1 76 Veier og plasser 76.01 Tekniske bestemmelser 76.01.1 76 VEIER OG PLASSER Generelt Dette kapitlet omfatter alle arbeider, materialer

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 .ga1 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 21 Grunn og fundamenter... 03-2 211 Klargjøring av tomt...

Detaljer

Isola AS Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Grønne tak Ettlags løstliggende membran Side 01-1

Isola AS Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Grønne tak Ettlags løstliggende membran Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Grønne tak Ettlags løstliggende membran Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

15.05.2013 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.05.2013 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE BMU,

STAVANGER KOMMUNE BMU, STAVANGER KOMMUNE BMU, Stavanger eiendom KVERNEVIK SVØMMEHALL Nybygg ANBUD 2.07 Stålbassenget, renne rundt og startblokker Januar 2013 00 Generelt Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420

Detaljer

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 25-1 Postnr Tekst 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 25.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider VVS, inne og ute/ i grunnen 25.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Eidebakken skole BOK 1. Lyngen kommune BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR

Eidebakken skole BOK 1. Lyngen kommune BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR Eidebakken skole Lyngen kommune BOK 1 BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER BETONGARBEIDER, PLASSTØPT BETONGARBEIDER, PREFAB STÅLARBEIDER Prosjekt: Eidebakken skole Side 10-2 B2 Kapittelsammendrag

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-1 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon AVF 03 03.20 03.20.1 AVFALLSBEHANDLING GRUNNARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle

Detaljer

Prosjekt: Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 03 Uttak av byggegrop Kapittelet omfatter masseuttak for industriområde med tilhørende poster. Uttaket skal gjøres tett inntil lagerbygg, høy silo, kai, nettstasjon og driftsbygninger. Det vil derfor være

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 72-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 72-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 72-1 72 Landskap 72.02 Grunnarbeider 72.02.1 FV1.1 VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT Areal Område som skal ryddes: Område sør og øst for ny flerbrukshall RS Inkl.

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER 262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.50.01 SVØMMEHALL - VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak

Detaljer

GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING

GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING 2013-01-30 Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE D1 beskrivende del... D1.00-1 00 Generell del... D1.00-1 B0 TILBUD... D1.00-3

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1:

SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1: Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1: Grunn- og utomhusarbeider Betongarbeider og betongelementer Stålkonstruksjoner og takelementer Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen

Detaljer

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 34 500,00 Sum 00 Generelt 42 550,00 Side 2

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Kapittel: 00 GENERELT ENDRING: RIA-01 Konsekvens av endring: Supplering av tilbudsgrunnlag Årsak til endring: Tillegg

Detaljer

Pöyry Forest Industry AS 10.02.2014 Ny pumpestasjon Sellebakk. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Pöyry Forest Industry AS 10.02.2014 Ny pumpestasjon Sellebakk. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Kapittel: 00 GENERELT 00 GENERELT Generelt Denne beskrivelsen er basert på: NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner", utgave 4 (201101), med kapittelinndeling iht. NS 3450 "Prosjektdokumenter

Detaljer

Prosjekt: Norges Musikkhøyskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Norges Musikkhøyskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Tårn 01.01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder

Detaljer

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG 262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.02 STÅLPLATEUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

D Beskrivende del D1 Beskrivelse Kapittel C01: Tunnelarbeider vedlegg Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

D Beskrivende del D1 Beskrivelse Kapittel C01: Tunnelarbeider vedlegg Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. C01 C01.D1 C01.D1.1 Tunnelarbeider vedlegg Tunnelarbeider CD4.12210A RIVING - AREAL Areal m 2 40,0 Bygningsdel: Grunn og fundamenter Lokalisering: Gjelder riving av gulv på grunn i midtre tverrløp Tilgjengelighet:

Detaljer

TERRASSER TILDEKKET

TERRASSER TILDEKKET 262.20.04 TERRASSER TILDEKKET Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.04 TERRASSEMEMBRAN TILDEKKET - GENERELT Til tekning av terrasser over bærende konstruksjon benyttes Protan membran eller

Detaljer

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG 262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.01 BETONGUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med plasstøpt

Detaljer

Sundt ogthomassen AS 22.08.2013 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Sundt ogthomassen AS 22.08.2013 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt 70 Utendørs, generelt 70.1 Rigg og drift 70.1.1 AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Hele anleggsplassen

Detaljer

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater.

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. Prosjekt: Strandgaten Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS342 utg. 4 (2141). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. O:\5357\4\9_Beskrivelse\5357-4_Bb1_Strandgaten

Detaljer

09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk

09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk 09f.42.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

Alta Kommune. Beskrivelse Bygningsmessig entreprise Gjenoppbygging av fløy A på Elvebakken skole etter brann.

Alta Kommune. Beskrivelse Bygningsmessig entreprise Gjenoppbygging av fløy A på Elvebakken skole etter brann. Alta Kommune Beskrivelse Bygningsmessig entreprise Gjenoppbygging av fløy A på Elvebakken skole etter brann. i Oppdrag 661611; p:\291\664891 elvebakken skole - oppfølging skadesak - gjensidige forsikring\06

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Kristiansand kommune - Badmingtonhallen Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Fag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

09c.16 Leca Maxi Pipe

09c.16 Leca Maxi Pipe Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09c - 1 09c Pipe 09c.16 Leca Maxi Pipe 09c.16.1 NB5.2332342A (2013) MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum.

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. 24.04.2014 Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side 02-1 02 Graving og sprenging av grøfter 02.02.7 FD2.11210 GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING:

Detaljer

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1 NS 3420-2017 Eksempler på poster - Passiv brannsikring INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Branntetting... 1 1 Brannfuging... 1 1 Branntetting av bevegelig fuge med fugemasse... 1 2 Branntetting av fuge med tettelist...

Detaljer

Bok 1 Teknisk beskrivelse

Bok 1 Teknisk beskrivelse Bok 1 Teknisk beskrivelse 422908-4 Fosslibekken - sikringstiltak 18.10.2016 Rev 26.10.2016 Detaljbeskrivelse etter NS 3420 INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjekt: SikringstiltakFosslia-beskrivelse Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

VAKUUM FESTET PÅ BETONGELEMENTER

VAKUUM FESTET PÅ BETONGELEMENTER 262.10.05 VAKUUM FESTET PÅ BETONGELEMENTER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.10.05 VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon benyttes

Detaljer