Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 05-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum"

Transkript

1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Betongarbeid 05.1 DETTE KAPITTEL - Betongarbeider sålefundamenter kjeller ringmur gulv på grunnen heissjakt betongvegger påstøper sparkling PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift (eget dokument) 2.0: Bygning (dette dokument) - Kapittel 00 Tilbudskjema og prisgr. generelt - Dette kapittel 05.3 KRAV TIL YTELSER, MATERIALER OG UTFØRELSE Generelt skal benyttes betongkvaliteter som angitt i de enkelte poster og på tegninger Alle fundamenter skal støpes med høydetoleranse +0/-20 mm. Fundamentene skal være klare for montering av stålkonstruksjoner. Dette omfatter: Stålplater skal være innstøpt i ringmur / fundamenter og dekker for senere montasje av stålsøyler Alle synlige betongkanter skal ha avfasing 10 mm hvis ikke annet er angitt ved hver enkelt post. Dette skal medtas i prisene under hver enkelt post Grunn og fundamenter LB FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL Lokalisering: Se underposter Areal forskaling For baldakin. 1000x1000x300 m 2 12,00

2 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Stripefundamenter 2700 x 300 m 2 31, Stripefundamenter 3000 x 350 m 2 23, Stripefundamenter 1100 x 300 m 2 6, Fundamentplate for utvendig rømningstrapp 3,3m x 5,1m x 0,25m Kantforskaling m 2 4, LB1.1012A FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL Lokalisering: Bunnplate under kjeller, dimensjon x x 300 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Inklusive waterstop i skjøter mot yttervegger Areal forskaling m 2 11, LB1.1012A FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL Lokalisering: Bunnplate heisgrube Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Inklusive waterstop i støpeskjøt mot yttervegger Areal forskaling m 2 2, LB FORSKALING AV VEGG FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORSKALINGSTYPE: VALGFRI Lokalisering: Ringmur Tykkelse vegg: 250mm Se underposter Areal forskaling Høyde 0,87m m 2 190, Høyde 0,82m m 2 16,80

3 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Høyde 1,65m m 2 57, Høyde 1,60m m 2 59, Høyde 1,35m m 2 41, Høyde 1,26-1,30m m 2 18, Høyde 0,50m (baldakin) m 2 51, LB A FORSKALING AV SOKKEL - LENGDE Lokalisering: På utside av ringmur Dimensjon: Tykkelse 100mm, høyde se underposter Andre krav: c) Utførelse: Med bindere støpt inn i ringmur og inn i sokkel Lengde Høyde 0,6m m 92, Høyde 0,73m m 57, Høyde 0,71m m 3, LC Lokalisering: Fundamenter, se underposter Masse For baldakin kg 300, Stripefundamenter 2700 x 300 kg 8360, Stripefundamenter 3000x , Stripefundamenter 1100 x 300 kg 670,00

4 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LC Lokalisering: Bunnplate under kjeller Masse kg 3220, LC Lokalisering: Bunnplate heisgrube Masse kg 150, LC Lokalisering: Ringmur Masse kg 4320, LC Lokalisering: Sokkel for bæring av tegl på utside av ringmur Masse kg 520, LC2.102 ARMERING MED ARMERINGSNETT NETTYPE: USPESIFISERT Lokalisering: Gulv på grunnen i - trapperom u-etg Masse kg 900,00

5 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LC2.102 ARMERING MED ARMERINGSNETT NETTYPE: USPESIFISERT Lokalisering: Gulv på grunnen i - korridor i 1. etg Masse kg 1540, LC2.102 ARMERING MED ARMERINGSNETT NETTYPE: USPESIFISERT Lokalisering: Gulv på grunnen i auditorium Masse kg 2250, LC2.102 ARMERING MED ARMERINGSNETT NETTYPE: USPESIFISERT Lokalisering: Øvrige gulv i 1. etg Masse kg 5720, LC2.102 ARMERING MED ARMERINGSNETT NETTYPE: USPESIFISERT Lokalisering: Fundamentplate for rømningstrapp Masse kg 300, LG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT Lokalisering: Fundamenter, se underposter Volum For baldakin m 3 3,00

6 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side For stripefundamenter 2700 x 300 m 3 84, For stripefundamenter 3000 x 350 m 3 70, For stripefundamenter 1100 x 300 m 3 7, Fundamentplate for rømningstrapp m 3 4, LG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT Lokalisering: Bunnplate under kjeller Volum m 3 38, LG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT Lokalisering: Bunnplate heisgrube Volum m 3 2, LG KONSTRUKSJONSDEL: VEGG Lokalisering: Ringmur Volum m 3 51,00

7 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LG KONSTRUKSJONSDEL: Sokkel for tegl Lokalisering: Sokkel for bæring av tegl på utside av ringmur Volum m 3 10, LG KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN FASTHETSKLASSE: B30 Lokalisering: Gulv på grunnen i - trapperom i u.etg Gulvtykkelse 100mm Gulvareal: 9m2 Volum m 3 9,00

8 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LG A KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN FASTHETSKLASSE: B30 HERDETILTAK: Se tekst under Lokalisering: Gulv på grunnen i - Korridorer i 1. etg Gulvtykkelse 100mm Gulvareal 154m2 Andre krav: c) Utførelse: Det legges stor vekt på utseendet og bestandigheten til slipte betonggulv, og entreprenøren må velge leverandør med gode kunnskaper, lang erfaring og gode referanser med slipte betonggulv. Gulvstøp utføres med betong B30 med tilslag av elvegrus i fraksjon 0/8 eventuelt 8/12. Grusen velges i samråd med arkitekt mtp fargevalg Gulvene skal seksjoneres ved hjelp av rissanvisere (oppsaging eller plassering av innstøpingsskinner) i større flater og på kritiske punkter for sprekkdannelse. Eventuell oppsaging foretas ett døgn etter utstøping. Sagfuge fylles med egnet fugemateriale (Sikaflex eller tilsvarende) Gulvene grovslipes ca to døgn etter utstøping og impregneres med EverCrete eller tilsvarende for beskyttelse i byggeperioden. Polering og sluttbehandling foretas kort tid før overlevering når alle andre fag er ferdige Det vises også til bestemmelsene i LP1.1. Volum m 3 15,40

9 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LG KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN FASTHETSKLASSE: B30 Lokalisering: Gulv på grunnen i auditorium Gulvtykkelse 150mm, Gulvareal 150m2 Volum m 3 22, LG KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN FASTHETSKLASSE: B30 Lokalisering: Øvrige gulv i 1. etasje Gulvtykkelse 100mm Volum m 3 57, LG OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT OVERFLATEBEARBEIDING: VALGFRI Lokalisering: Fundamenter, se underposter Areal For baldakin. 1000x1000x300 m 2 12, Stripefundamenter 2700 x 300 m 2 31, Stripefundamenter 3000 x 350 m 2 23, Stripefundamenter 1100 x 300 m 2 6,10

10 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LG OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT OVERFLATEBEARBEIDING: VALGFRI Lokalisering: Bunnplate under kjeller, dimensjon x x 300 Areal m 2 135, LG OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT OVERFLATEBEARBEIDING: VALGFRI Lokalisering: Bunnplate heisgrube Areal m 2 7, LG OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT OVERFLATEBEARBEIDING: STÅLGLATTING Lokalisering: Topp ringmur Areal m 2 47, LG8.5112A OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT OVERFLATEBEARBEIDING: KOSTING Lokalisering: Topp av sokkel for tegl på utside ringmur for bæring av tegl Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Der sokkelen føres helt opp ifm dører og vinduer til gulv skal overkanten stålglattes. Egen post Areal m 2 10,40

11 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LG OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT OVERFLATEBEARBEIDING: STÅLGLATTING Lokalisering: Topp av sokkel for tegl på utside ringmur der den føres helt opp til gulvnivå ifm dører og vinduer til gulv Areal m 2 5, LG OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN OVERFLATEBEARBEIDING: STÅLGLATTING Lokalisering: Alle gulv på grunn som skal ha belegg Areal m 2 812, SB ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN MED CELLEMATERIALER ISOLASJONSMATERIALE: XPS MONTASJE: UTVENDIG PÅ RINGMUR TYKKELSE: 50 mm Lokalisering: Mellom ringmur og betongsokkel under teglforblending Krav til fysiske egenskaper: Dimensjonerende varmekonduktivitet 0,037W/(mK) Krav til beskyttelse: - Isolert areal m 2 100,00

12 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LV A PLATER PÅ MARK FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: MF45 KLORIDKLASSE: Cl 0,10 ARMERING: KAMSTENGER, B500NC OVERFLATEBEARBEIDING: STÅLGLATTING Lokalisering: Utvendig plate for fotskraperist ved inngang Tykkelse: Tykkelse: 200mm. B x L = 2,94 x 2,84m Armeringsmengde: 150 Andre krav: c) Utførelse: Med sidekant 180 x 300 med opplegg for fotskraperist. Sluk. Areal m 2 8, LM INNSTØPINGSGODS TYPE: PLATER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES Lokalisering: Ringmur og indre fundamenter, under søyler Typebetegnelse: Se underpost Dimensjon innstøpingsgods: Se underpost Overflatebehandling: - Innstøpingsmørtel: - Antall Typebetegnelse: Type 1, For trykkoverføring Dimensjon innstøpingsgods: 180x180x15 med klør Antall stk Typebetegnelse: Type 2, For strekk-/trykk- og horisontallastoverføring Dimensjon innstøpingsgods: 180x180x15 med klør Antall stk Typebetegnelse: Type 3, For trykkoverføring Dimensjon innstøpingsgods: 260x180x15 med klør Antall stk 28

13 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Typebetegnelse: Type 4, For strekk-/trykk- og horisontallastoverføring Dimensjon innstøpingsgods: 260x180x15 med klør Antall stk Typebetegnelse: Type 5, For baldakin og rømningstrapp Dimensjon innstøpingsgods: 160x160x15 med klør Antall stk Yttervegger LB FORSKALING AV VEGG FORSKALINGSTYPE: VALGFRI Lokalisering: Vegger i u-etg Tykkelse vegg: 200mm Areal forskaling m 2 166, LB FORSKALING AV KONSOLL - LENGDE FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI Lokalisering: Konsoll for opplegg av tegl på yttervegger u-etg Dimensjon: 300 x 300 Lengde m 20, LB FORSKALING AV VEGG FORSKALINGSTYPE: VALGFRI Lokalisering: Vegger i 1. etg Tykkelse vegg: 200mm Areal forskaling m 2 66,80

14 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LB FORSKALING AV VEGG FORSKALINGSTYPE: VALGFRI Lokalisering: Vegger i 2. etg Tykkelse vegg: 200mm Areal forskaling m 2 66, LB FORSKALING AV VEGG FORSKALINGSTYPE: VALGFRI Lokalisering: Vegger i 3. etg Tykkelse vegg: 200mm Areal forskaling m 2 66, LB FORSKALING AV VEGG FORSKALINGSTYPE: VALGFRI Lokalisering: Topp av vegger (i 4. etg) Tykkelse vegg: 200 Areal forskaling m 2 13, LB FORSKALING AV SPRANG TYPE SPRANG: VERTIKALT SPRANG I VEGG Lokalisering: I vegg i akse 6+ ved inngang. Nisje i vegg Dimensjon: Dybde 20mm, Bredde 1500mm, høyde 1000mm Lengde m 0,00

15 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LC Lokalisering: Vegger i u-etg Masse kg 1654, LC Lokalisering: konsoll for tegl i u-etg Masse kg 164, LC Lokalisering: Vegger i 1. etg Masse kg 460, LC Lokalisering: Vegger i 2. etg Masse kg 610, LC Lokalisering: Vegger i 3. etg Masse kg 610,00

16 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LC Lokalisering: Topp av vegger (i 4. etg) Masse kg 120, LG KONSTRUKSJONSDEL: VEGG Lokalisering: Vegger i u-etg Volum m 3 18, LG KONSTRUKSJONSDEL: Konsoll på utside vegg Lokalisering: Konsoll for tegl på utside vegg Volum m 3 2, LG KONSTRUKSJONSDEL: VEGG Lokalisering: Vegger 1. etg Volum m 3 5,20

17 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LG KONSTRUKSJONSDEL: VEGG Lokalisering: Vegger 2. etg Volum m 3 7, LG KONSTRUKSJONSDEL: VEGG Lokalisering: Vegger 3. etg Volum m 3 7, LG KONSTRUKSJONSDEL: VEGG Lokalisering: Topp av vegger (4. etg) Volum m 3 1, LG OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT OVERFLATEBEARBEIDING: BRETTSKURING Lokalisering: OK vegger Areal m 2 1,40

18 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LM INNSTØPINGSGODS TYPE: PLATER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES Lokalisering: I vegg for opplegg av bjelke Typebetegnelse: Type 11 Dimensjon innstøpingsgods: 200 x 220mm med klør Overflatebehandling: -Slyngrenset og primet Innstøpingsmørtel: - Antall stk Innervegger LB FORSKALING AV VEGG FORSKALINGSTYPE: VALGFRI Lokalisering: Vegger i u-etg Tykkelse vegg: 200mm Areal forskaling m 2 209, LB FORSKALING AV VEGG FORSKALINGSTYPE: VALGFRI Lokalisering: Heissjaktvegger i u. etg inkl grube Tykkelse vegg: 200 Areal forskaling m 2 63, LB FORSKALING AV BJELKE FORSKALINGSTYPE: SIDE- OG UNDERFORSKALING Lokalisering: Over heissjaktdør u-etg Dimensjon: 200x 225 Areal forskaling m 2 1,30

19 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LB FORSKALING AV VEGG FORSKALINGSTYPE: VALGFRI Lokalisering: Vegger i 1. etg Tykkelse vegg: 200mm Areal forskaling m 2 63, LB FORSKALING AV VEGG FORSKALINGSTYPE: VALGFRI Lokalisering: Heissjaktvegger i 1. etg Tykkelse vegg: 200 Areal forskaling m 2 61, LB FORSKALING AV BJELKE FORSKALINGSTYPE: SIDE- OG UNDERFORSKALING Lokalisering: Over heissjaktdør 1.etg Dimensjon: 200x 625 Areal forskaling m 2 2, LB FORSKALING AV VEGG FORSKALINGSTYPE: VALGFRI Lokalisering: Vegger i 2. etg Tykkelse vegg: 200mm Areal forskaling m 2 63,80

20 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LB FORSKALING AV VEGG FORSKALINGSTYPE: VALGFRI Lokalisering: Heissjaktvegger i 2. etg Tykkelse vegg: 200 Areal forskaling m 2 61, LB FORSKALING AV BJELKE FORSKALINGSTYPE: SIDE- OG UNDERFORSKALING Lokalisering: Over heissjaktdør 2.etg Dimensjon: 200x 625 Areal forskaling m 2 2, LB FORSKALING AV VEGG FORSKALINGSTYPE: VALGFRI Lokalisering: Vegger i 3. etg Tykkelse vegg: 200mm Areal forskaling m 2 63, LB FORSKALING AV VEGG FORSKALINGSTYPE: VALGFRI Lokalisering: Heissjaktvegger i 3. etg Tykkelse vegg: 200 Areal forskaling m 2 61,60

21 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LB FORSKALING AV BJELKE FORSKALINGSTYPE: SIDE- OG UNDERFORSKALING Lokalisering: Over heissjaktdør 3.etg Dimensjon: 200x 625 Areal forskaling m 2 3, LC Lokalisering: Vegger i u-etg Masse kg 1880, LC Lokalisering: Heissjaktvegger i u-etg inkl. grube Masse kg 572, LC Lokalisering: I bjelke over heisdør i u-etg Masse kg 10, LC Lokalisering: Vegger i 1. etg Masse kg 580,00

22 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LC Lokalisering: Heissjaltvegger i 1. etg Masse kg 560, LC Lokalisering: Bjelke over heissjaktdør i 1. etg Masse kg 25, LC Lokalisering: Vegger i 2. etg Masse kg 580, LC Lokalisering: Heissjaktvegger i 2. etg Masse kg 560, LC Lokalisering: Bjelke overheissjaktdør i 2. etg Masse kg 25,00

23 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LC Lokalisering: Vegger i 3. etg Masse kg 530, LC Lokalisering: Heissjaktvegger i 3. etg Masse kg 560, LC Lokalisering: Bjelke over heissjaktdør i 3. etg Masse kg 28, LG KONSTRUKSJONSDEL: VEGG Lokalisering: Vegger u-etg Volum m 3 21,00

24 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LG KONSTRUKSJONSDEL: VEGG Lokalisering: Heissjaktvegger i u-etg inkl. grube og bjelke over heisjaktdør Volum m 3 6, LG KONSTRUKSJONSDEL: VEGG Lokalisering: Vegger i 1. etg Volum m 3 6, LG KONSTRUKSJONSDEL: VEGG Lokalisering: Heissjaktvegger i 1-etg inkl. bjelke over heissjaktdør Volum m 3 6,50

25 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LG KONSTRUKSJONSDEL: VEGG Lokalisering: Vegger i 2. etg Volum m 3 6, LG KONSTRUKSJONSDEL: VEGG Lokalisering: Heissjaktvegger i 2-etg inkl. bjelke over heissjaktdør Volum m 3 6, LG KONSTRUKSJONSDEL: VEGG Lokalisering: Vegger i 3. etg Volum m 3 5,90

26 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LG KONSTRUKSJONSDEL: VEGG Lokalisering: Heissjaktvegger i 3-etg inkl. bjelke over heissjaktdør Volum m 3 6, LG KONSTRUKSJONSDEL: VEGG Lokalisering:Vegger i 4-etg Volum m 3 1, LM INNSTØPINGSGODS TYPE: PLATER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES Lokalisering: I vegg for opplegg av bjelke Typebetegnelse: Type 11 Dimensjon innstøpingsgods: 200 x 220mm med klør Overflatebehandling: - Innstøpingsmørtel: - Antall stk 12

27 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Dekker LC2.102 ARMERING MED ARMERINGSNETT NETTYPE: USPESIFISERT Lokalisering: Påstøp på hulldekker i - trapperom i 1. etg, 2. etg, 3. etg - korridorer i 2. og 3. etg Masse kg 2640, LC2.102 ARMERING MED ARMERINGSNETT NETTYPE: USPESIFISERT Lokalisering: Påstøp på hulldekker i område "Teknikk" akse 2-6 i 3. etg Masse kg 710, SB ISOLERING AV GULV MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL MONTASJE: PÅ DEKKE TYKKELSE: 20 mm Lokalisering: På hulldekkelementer i område "Teknikk" akse 2-6 i 3. etg (under påstøp) Krav til fysiske egenskaper: Lydplate av hardpresset mineralull Isolert areal m 2 144,00

28 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LG A KONSTRUKSJONSDEL: PÅSTØP FASTHETSKLASSE: B30 HERDETILTAK: Foreslås av gulvleverandør Lokalisering: Påstøp på hulldekker i - trapperom i dekke i 1. etg, 2. etg. 3. etg - Korridorer i 2. etg, 3. etg, Totalt 534m2 Tykkelse påstøp 50mm Andre krav: c) Utførelse: Det legges stor vekt på utseendet og bestandigheten til slipte betonggulv, og entreprenøren må velge leverandør med gode kunnskaper, lang erfaring og gode referanser med slipte betonggulv. Påstøp utføres med betong B30 med tilslag av elvegrus i fraksjon 0/8 eventuelt 8/12. Grusen velges i samråd med arkitekt mtp fargevalg Påstøpen må limes ned med epoxy L eller tilsvarende for å unngå slipp. Gulvene skal seksjoneres ved hjelp av rissanvisere (oppsaging eller plassering av innstøpingsskinner) i større flater og på kritiske punkter for sprekkdannelse. Eventuell oppsaging foretas ett døgn etter utstøping. Sagfuge fylles med egnet fugemateriale (Sikaflex eller tilsvarende) Gulvene grovslipes ca to døgn etter utstøping og impregneres med EverCrete eller tilsvarende for beskyttelse i byggeperioden. Polering og sluttbehandling foretas kort tid før overlevering når alle andre fag er ferdige Det vises også til bestemmelsene i LP1.1, LP5.11 Volum m 3 28,00

29 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LG KONSTRUKSJONSDEL: PÅSTØP FASTHETSKLASSE: B30 Lokalisering: Påstøp på hulldekker i område "Teknikk" akse 2-6 i 3. etg. På lydplate. Tykkelse påstøp 50mm Volum m 3 7, TK2.1112A STØPT SEMENTBASERT BELEGG UNDERLAG: PÅ GULV OPPBYGNING: STØPT DIREKTE ARMERING: UARMERT OVERFLATE: GLATTET Lokalisering: Alle dekker i 2. og 3. etg som ikke har påstøp Eksisterende underlag: Hulldekker, ferdig fuget Rommets tiltenkte bruk: Skole Materialer: MA60, Cl0,4 Andre krav: c) Utførelse: Flytsparkel. Rengjort underlag primes før påføring Areal m , TK2.1112A STØPT SEMENTBASERT BELEGG UNDERLAG: PÅ GULV OPPBYGNING: STØPT DIREKTE ARMERING: UARMERT OVERFLATE: GLATTET Lokalisering: Dekke i tekniske rom på tak Eksisterende underlag: Hulldekker, ferdig fuget Rommets tiltenkte bruk: Teknisk rom Materialer: MA60, Cl0,4 Andre krav: c) Utførelse: Flytsparkel. Rengjort underlag primes før påføring Areal m 2 135,00

30 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LG OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN OVERFLATEBEARBEIDING: STÅLGLATTING Lokalisering: Gjelder påstøp på hulldekker i område "Teknikk" akse 2-6 i 3. etg Areal m 2 225, LM1.1212A INNSTØPINGSGODS TYPE: PLATER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES Lokalisering: På dekke over 3. etg for innfesting av søyler i ventilasjonsrom Typebetegnelse: Type 21 Dimensjon innstøpingsgods: 280 x 170 x15 med klør Overflatebehandling: - Innstøpingsmørtel: - Andre krav: c) Utførelse: Monteres på hulldekker og støpes fast i kanaler. Tilpasning til kanaler må påregnes. Antall stk LB FORSKALING AV SPRANG TYPE SPRANG: OVERLIGGENDE SPRANG I DEKKE Lokalisering: Ved inngang. Nedsenking i slipt gulv på grunn for matte. Dimensjon: Dybde 20mm. Bredde x lengde Lengde m 0,00

31 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LG8.612 ETABLERING AV FUGE TYPE FUGE: UFORSEGLET FUGE Lokalisering: Korridor i 1. etg, Gulv på grunn Utforming: Mellom gulv på grunn i korridor og tilstøtende rom, ekspandert polystyren Fugebredde: 20mm Lenge m 68, LG8.612 ETABLERING AV FUGE TYPE FUGE: UFORSEGLET FUGE Lokalisering: Trapperom i 1., 2. og 3. etg. Påstøp Utforming: Mellom påstøp i trapperom og tilstøtende vegger, ekspandert polystyren Fugebredde: 20mm Lenge m 93, LG8.612 ETABLERING AV FUGE TYPE FUGE: UFORSEGLET FUGE Lokalisering: Korridor i 2. og 3. etg. Påstøp Utforming: Mellom påstøp i korridor og gulv (påstøp / sparklede hulldekker) i tilstøtende rom, ekspandert polystyren Fugebredde: 20mm Lenge m 134, SB ISOLERING AV GULV MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL MONTASJE: PÅ DEKKE TYKKELSE: 20 mm Lokalisering: På hulldekkelementer i trapperom i 1., 2. og 3. etg (under påstøp) Krav til fysiske egenskaper: Lydplate av hardpresset mineralull Isolert areal m 2 233,00

32 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side SB ISOLERING AV GULV MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL MONTASJE: PÅ DEKKE TYKKELSE: 20 mm Lokalisering: På hulldekkelementer i korridor i 2. og 3. etg (under påstøp) Krav til fysiske egenskaper: Lydplate av hardpresset mineralull Isolert areal m 2 300,00 Sum Kapittel 05 Betongarbeid:

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 00-1 Kapittel: 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Postnr Tekst 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT 00.1 TILBUDSKJEMA FOR DETTE DOKUMENT Hit overføres sum tilbud

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Kap.: 05 Betongkonstruksjoner Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongkonstruksjoner Orientering Dette kapitelet omhandler betongarbeider. - Isolert

Detaljer

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt Prosjekt: Mo i RANA 2017-02 Side: 01-1 Område: 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01.02 Riving for klargjøring av tomt 01.02.1 CH1.13A HULLTAKING Antall hulltakinger... Materiale:

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

A127372 Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1

A127372 Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid ORIENTERING Kapittelet

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012 RIB-01 Gangbro Brandaneset Askøy Prosjekt: Brandaneset Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del... 1 1 Anbudssammendrag... 2 2 Teknisk beskrivelse... 3 3 Arbeidsomfang entreprise... 4 4 Tegningsliste...

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 07-1 07 Stålkonstruksjoner 07.1 DETTE KAPITTEL - stålarbeider for bæresystem søyler bjelker avstivende fagverk tilhørende detaljer. 07.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Elvefaret kulvert Side 01-1 Kapittel: 01 Grunnarbeid 01 Grunnarbeid 01.21 Grunn og fundamenter 01.21.1 GENERELT Alle poster i dette kapittelet er regulerbare. 01.21.14 FD1.13113 GRAVING TIL GENERELLE

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Seilingsmerker i Vatlestraumen

Seilingsmerker i Vatlestraumen Seilingsmerker i Vatlestraumen Prosjekt: Seilingsmerker i Vatlestraumen Side 00-2 A3 ORIENTERING OM PROSJEKTET A3 Orientering om prosjektet Prosjektet innebærer etablering av to seilingsmerker som markerer

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 2 Bygningsmessige beskrivelse Del 2ii Nytt tilbygg Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2ii Nytt tilbygg: GENERELLE BESTEMMELSER Ferdig bygning skal tilfredsstille

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2016) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN 13.09.011 Prosjekt: 1044 SULITJELMA K0-1 HOVED Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL Tekst SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE. K01- RIB-ARBEIDER OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER,

Detaljer

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS 3420- F, 3.2 utg., mars 2003. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune

Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune 15.02.2013 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Lenden skole Side 00-2 00 Generell del INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE For anbudets priser, krav til

Detaljer

Boye og Waage & Co AS Prosjekt: SOLA KOMMUNE. Grannes skole - Ressurssenter - E02 Betong- og stålarbeider Side 01-1

Boye og Waage & Co AS Prosjekt: SOLA KOMMUNE. Grannes skole - Ressurssenter - E02 Betong- og stålarbeider Side 01-1 Prosjekt: SOLA KOMMUNE. Grannes skole - Ressurssenter - E02 Betong- og stålarbeider Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelt. Dette kapittelet er basert på NS 3420-4. utg. (201301).

Detaljer

Prosjekt: Omsorgsboliger Beinskardet Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Omsorgsboliger Beinskardet Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 03 Graving, Sprengning GRUNNARBEIDER FOR ALLE BYGG Kapitlet er beskrevet etter NS 3420 utg. 4 (201101) Alle poster i dette kapitlet skal reguleres. Det er tatt med egen post for utarbeidelse av målebrev.

Detaljer

Prosjekt: Operativt Treningssenter, PHS Sæter Gård Side 01-1

Prosjekt: Operativt Treningssenter, PHS Sæter Gård Side 01-1 Prosjekt: Operativt Treningssenter, PHS Sæter Gård Side 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

Dekker / gulv. 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv

Dekker / gulv. 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09e - 1 09e Dekker / gulv 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv 09e.13.1 NW2.32A (2013) DEKKE AV ELEMENTER AV LETTKLINKERBETONG AREAL Type dekkeelement: Leca Byggeplank

Detaljer

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE mai 2014 Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as Prosjekt: Omsorgsbolig Helsetunet Side 00-1 00 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Rivingsarbeider Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Ny heis Van den Graf generator, dekker og vegger må fjernes. Nødvendig stemplingsarbeider inkluderes i enhetsprisene.

Detaljer

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 OSLO LUFTHAVN AS 27.11.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid ORIENTERING Kapittelet omfatter arbeider forbundet med

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 12-1 I dette kapitlet er det medtatt Klimavegger Kledninger Innervegger Gesimser PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Postnr Tekst 21 MALERARBEID 21.1 DETTE KAPITTEL Malingsbehandling inne. Ingen malebehandling utvendig 21.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 9 10.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

D Beskrivende del D1 Beskrivelse Kapittel C01: Tunnelarbeider vedlegg Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

D Beskrivende del D1 Beskrivelse Kapittel C01: Tunnelarbeider vedlegg Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. C01 C01.D1 C01.D1.1 Tunnelarbeider vedlegg Tunnelarbeider CD4.12210A RIVING - AREAL Areal m 2 40,0 Bygningsdel: Grunn og fundamenter Lokalisering: Gjelder riving av gulv på grunn i midtre tverrløp Tilgjengelighet:

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.08 Puss på luftet kledning "Weber Luftet Kledning" 09.23.08.1 QK1.114A (2009) UTLEKTING MED OPPRETTING FOR KLEDNING UTVENDIG

Detaljer

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del Kunstgressbane Giske grunn_betong 00 Generell del Side 00-1 00 Generell del Det skal bygges en kunstgressbane ved eksisterende grusbane/parkeringsareal mellom Giske barneskole og Giske barnehage. Det er

Detaljer

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING BERGEN KOMMUNALE BYGG SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING Tilbudsbeskrivelse juni 2010 Entreprise BY-01 Hovedentreprise bygningsmessige arbeider tilbyder:.. (Firmastempel) prosjekteringsgruppe:

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel L, N, S og T. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel L, N, S og T. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 6 10.1 10 FLISARBEID 10.100.1 INNHOLDSLISTE ORIENTERING OM FLISARBEID: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbudets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

Ny mannskapsforlegning Høybuktmoen

Ny mannskapsforlegning Høybuktmoen PROSJEKT 2455168 Ny mannskapsforlegning Høybuktmoen TILBUD / KONTRAKT 450723 Generalentreprise Fagbeskrivelse Alle fag Utarbeidet av: FORSVARSBYGG UTVIKLING NORD DATO: 2012-06-25 PROSJEKT 2455168 Ny mannskapsforlegning

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER 1 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL 00.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 00.0.1

Detaljer

NSB-kompetansesenter materialliste prosjektert bygg

NSB-kompetansesenter materialliste prosjektert bygg NSB-kompetansesenter materialliste prosjektert bygg Detaljert tabell med innlagte oppføringer og mengder id kode navn Ltid komponent mengde enhet Basismaterialer 1313655749 2-0-1-10 Aluminium 60 Vekt 1583

Detaljer

Prosjekt: Sandnes helsesenter Side 1 SANDNES HELSESENTER OMBYGGING OG REHABILITERING ANBUDSDOKUMENT: B22 STÅL- OG BETONGARBEIDER

Prosjekt: Sandnes helsesenter Side 1 SANDNES HELSESENTER OMBYGGING OG REHABILITERING ANBUDSDOKUMENT: B22 STÅL- OG BETONGARBEIDER Prosjekt: Sandnes helsesenter Side 1 Kapittel: Bygn.del: 1 SANDNES HELSESENTER OMBYGGING OG REHABILITERING ANBUDSDOKUMENT: B22 STÅL- OG BETONGARBEIDER Prosjekt: Sandnes helsesenter Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

Yttervegger. 09a.05 Leca Fasadeblokk

Yttervegger. 09a.05 Leca Fasadeblokk Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.05 Leca Fasadeblokk 09a.05.1 NB2.7333422A (2016) MURT FORBLENDING Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet:

Detaljer

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Postnr Tekst 18 BLIKKENSLAGERARBEID 18.1 DETTE KAPITTEL - Beslag mot dører, vinduer og glassfelt - Gesimsbeslag - Saltak: Tekking med forpatinert sink medtas kap. 18

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.113A (2013) UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Type kledning: Plane plater av Aquapanel Outdoor Dimensjon lekter:

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 10913 Hasvik kommune - Breivikbotn havn Side 72-1 72 KONSTRUKSJONER Stålarbeider Bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave og NS 3472 gjelder som generelle krav for stålarbeidene. Generelle bestemmelser:

Detaljer

Buøy skole - Grunn og betongarbeider

Buøy skole - Grunn og betongarbeider Buøy skole - Grunn og betongarbeider BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning

Detaljer

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING

GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING 2013-01-30 Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE D1 beskrivende del... D1.00-1 00 Generell del... D1.00-1 B0 TILBUD... D1.00-3

Detaljer

Ivest Consult AS Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Ivest Consult AS Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser

Detaljer

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1 NS 3420-2017 Eksempler på poster - Passiv brannsikring INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Branntetting... 1 1 Brannfuging... 1 1 Branntetting av bevegelig fuge med fugemasse... 1 2 Branntetting av fuge med tettelist...

Detaljer

09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk

09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk 09f.42.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Prosjekt: Venastul Side 01-1 01 Drenering av grunnmur 01.1 KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Eksisterende drenering langs nordsiden av bygget skal rehabiliteres. Ny drenering etableres

Detaljer

Bodø kommune Eiendomskontoret Prosjekt: Hålogalandsgata Sonebase og utleieboliger Side: 00-1 Kapittel: 00 Alminnelig del

Bodø kommune Eiendomskontoret Prosjekt: Hålogalandsgata Sonebase og utleieboliger Side: 00-1 Kapittel: 00 Alminnelig del Prosjekt: Hålogalandsgata 131 - Sonebase og utleieboliger Side: 00-1 Kapittel: 00 Alminnelig del Postnr 00 Alminnelig del 00.E3 Tilbudsskjema Tekst 00.E3.1 Prissammendrag basert på 1. kontonivå = Kapittel

Detaljer

NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong

NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong 16.03.01 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 00-1 Fag: 00 Alminnelig Del Postnr 00 Alminnelig Del 00.00 FORSIDE Tekst NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus E0 Grunn og betong

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 99

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 99 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 99 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

Stærk & Co AS Prosjekt: Bomuldsfabriken kunsthall - Gangbaner Torbjørnsbu gruver Side 01-1

Stærk & Co AS Prosjekt: Bomuldsfabriken kunsthall - Gangbaner Torbjørnsbu gruver Side 01-1 Prosjekt: Bomuldsfabriken kunsthall - Gangbaner Torbjørnsbu gruver Side 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker.

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva.

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 5 12.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

25 Bygningsm. arb. for VVS

25 Bygningsm. arb. for VVS 226(555) 25 Bygningsm. arb. for VVS 01.25.1 Hulltaking og slissing i bygningsdeler RIV vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for VVS entreprenørens rørføringer gjennom betongvegger

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side 1 Bygningsdel T Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side A1-1 Kapittel: A1 TILBYGG - 10 TØMRERARBEIDER

Detaljer

RISSA OMSORGSBOLIGER BERGE NORD TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as

RISSA OMSORGSBOLIGER BERGE NORD TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as RISSA OMSORGSBOLIGER BERGE NORD TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE mai 2014 Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as 23.05.2014 Prosjekt: Omsorgsbolig Berge nord Side 00-1 00 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh.

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh. Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side 12-1 12 Tømrerarbeider 12 Tømrerarbeider Denne beskrivelsen er basert på NS 3420:2017. 12.23 Yttervegger 12.23.1 BE3.211243288841188812 YTTERVEGG

Detaljer

BOK 1 1 NS 3420 BESKRIVELSE ALLE FAG

BOK 1 1 NS 3420 BESKRIVELSE ALLE FAG SOLHEIM SKOLE OMBYGGINGG Vedlegg 1 til BOK 1 NS 3420 BESKRIVELSE ALLE FAG Konkurransegrunnlag 11/3501 SENTRALADMINISTRASJONENN Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00, Faks: 67

Detaljer

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

Tyngdekraft Nor Prosjekt: Nydalselva Kraftverk Side 0 Entreprise: Betongarbeider Summeringsskjema Postnr Spesifikasjon Enh Mengde Pris Sum

Tyngdekraft Nor Prosjekt: Nydalselva Kraftverk Side 0 Entreprise: Betongarbeider Summeringsskjema Postnr Spesifikasjon Enh Mengde Pris Sum Prosjekt: Nydalselva Kraftverk Side 0 Summeringsskjema A1 Rigg og drift 1 kap B1 Inntak 1 kap C1 Forankringsklosser 1 kap D1 Kraftstasjon 1 kap F1 Regningsarbeider 1 kap Sum betongarbeider: Prosjekt: Nydalselva

Detaljer

15.05.2013 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.05.2013 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E21 RIB Beskrivelse

ANBUDSBESKRIVELSE E21 RIB Beskrivelse Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E21 RIB Beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO Consulting AS Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 21.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Teknisk kvalitetskontroll

Teknisk kvalitetskontroll Teknisk kvalitetskontroll Kritiske prosesser - BETONG Ved Reidar Kompen Formål med kontroll Avdekke behov for korreksjon av produksjonen mens det ennå er tid, før uopprettelige konsekvenser Dokumentere

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 8 1 5 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

21 Maler. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse

21 Maler. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse 201(555) 21 Maler 02.21.23.1.1 BEHANDLING PÅ UTVENDIG PUSS Lokalisering: Yttervegger, utvendig side Konstruksjon: Pusset betong Materialer: Silikatmaling med bindemiddelkombinasjon av kiselsol og vannglass,

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 130228_IKEA_Ringsaker_Kalkylemodell Side 09-1 09 Murarbeid 09.24 Innervegger 09.24.1 IV21 200mm Lettklinker Brannkrav REI240 Plan 1 507,25 Plan 2 1129,83 09.24.1.1 NB1.132913 MASSIV VEGG TRYKKFASTHET:

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 09-1 09 Murarbeider 09.23 Yttervegger 09.23.1 NB2.7173152 MURT FORBLENDING Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten behandling side

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 22-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 22-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 22-1 Kapittel: 22 BYGGTAPETSERING Postnr Tekst 22 BYGGTAPETSERING 22.1 DETTE KAPITTEL - Veggvinyl og membran på vegg - Sparkling av gulv - Myke gulvbelegg - Myke trappbelegg

Detaljer

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 12-2015 erstatter 12-2014. www.jackon.

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 12-2015 erstatter 12-2014. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Ringmur G R U N N For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk 12-2015 erstatter 12-2014 Jackon Ringmur Produktbeskrivelse Markedets bredeste sortiment Jackon Ringmur leveres i:

Detaljer

ANVISNING FOR Å SIKRE BEDRE BESKRIVELSE AV BETONGOVERFLATER MED SPESIELLE KRAV

ANVISNING FOR Å SIKRE BEDRE BESKRIVELSE AV BETONGOVERFLATER MED SPESIELLE KRAV ANVISNING FOR Å SIKRE BEDRE BESKRIVELSE AV BETONGOVERFLATER MED SPESIELLE KRAV Anvisningen er utarbeidet av: - Snorre Larsen, Dr. techn. Kristoffer Apeland AS - Steinar Helland, Skanska Norge AS - Vidar

Detaljer

ANVISNING FOR Å SIKRE BEDRE BESKRIVELSE AV BETONGOVERFLATER MED SPESIELLE KRAV

ANVISNING FOR Å SIKRE BEDRE BESKRIVELSE AV BETONGOVERFLATER MED SPESIELLE KRAV ANVISNING FOR Å SIKRE BEDRE BESKRIVELSE AV BETONGOVERFLATER MED SPESIELLE KRAV Anvisningen er utarbeidet av: - Snorre Larsen, Dr. techn. Kristoffer Apeland AS - Steinar Helland, Skanska Norge AS - Vidar

Detaljer

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER 262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.50.01 SVØMMEHALL - VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak

Detaljer

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon.

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Ringmur G R U N N NY LØSNING For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk 11-2007 erstatter 03-2007 Jackon Ringmur Produktbeskrivelse TG 2144 Markedets bredeste sortiment Jackon

Detaljer