KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER"

Transkript

1 KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER 1

2 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL 00.0 INNHOLDSFORTEGNELSE A ANBUDSINNBYDELSE Tekst B SAMMENDRAG AV ANBUDET ANBUDSSKJEMA KAPITTELSAMMENDRAG PÅSLAGSPROSENTER SAMARBEIDENDE FIRMA C TEGNINGSLISTE

3 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00 - Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00.A ANBUDSINNBYDELSE Tekst 00.A.1 På vegne av Steinkjer kommune innbys De herved til å gi anbud på KVAM SKOLE, 773 STEINKJER Anbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de anbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. Det vil bli avholdt anbudsbefaring kl Kontrakts- og anbudsbestemmelser fremgår av Bok 0. For å være med i anbudskonkurransen må anbudet være ankommet til: Postboks Namsos innen kl Anbudet skal være merket: "Anbud Kvam skole - K01-1". Det vil bli avholdt offisiell anbudsåpning. Ved bedømmelse av tilbud vil det bli lagt vekt på: Tilbudspris og økonomisk sikkerhet/soliditet. Kvalitet, herunder system for kvalitetskontroll og internkontroll Framdriftskapasitet Av disse hovedposter vil den økonomiske side bli tillagt størst vekt, forutsatt at beskrevne rammekrav til standard, kvalitet og framdrift er oppfylt. Namsos

4 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-3 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00.B SAMMENDRAG AV ANBUDET ANBUDSSKJEMA Tekst I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger som er gitt i medfølgende anbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre komplette arbeider og ytelser vedrørende: KVAM SKOLE til de priser som er oppført i anbudet og som samlet gir en sum på: Kr... inkl. mva. Dersom anbyder ønsker tillegg for lønns- og prisstigning på arbeidene i perioden oppgis dette som fast sum: Kr... inkl. mva Undertegnede forplikter seg til utføre arbeidet innen:... ( kfr. Bok 0. ) Undertegnede er autorisert i kl.:... Opplysninger om underentreprenører og samarbeidende firmaer er gitt i skjema B.7. Tilbud vedrørende påslagsprosenter ved regningsarbeid er gitt i skjema B.5 / B.6. Øvrige opplysninger vedrørende anbudet er gitt i medf lgende anbudsbrev.... den Anbyder stempel Adresse Telefon

5 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-4 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr Tekst KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: Kr 01. RIGG OG DRIFT 03. GRUNNARBEIDER 5. BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS SUM + 5% merverdiavgift SUM TOTAL

6 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-5 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr PÅSLAGSPROSENTER / TIMESATSER: Tekst Det tilbys følgende påslagsprosenter: For materialer:... % Regningsarbeider som utføres timebasert tilbys for:... kr./time (Her gjøres oppmerksom på at det i bedømmelsen av anbudet vil bli inkludert 00 timeverk med tilbudt timepris i prisgrunnlaget).

7 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-6 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr Tekst SAMARBEIDENDE FIRMA / UNDERENTREPRENØRER: I anbudet er følgende firma forutsatt som samarbeidfarter / underentreprenører: Firma: Funksjon:

8 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-7 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00.C LISTE OVER TEGNINGER, SKJEMAER OG TABELLER FRA ARKITEKTER OG KONSULENTER TEGNINGSLISTE Tekst Følgende tegninger inngår som grunnlag for anbudet for denne entreprise: B Graveplan B Drensplan B -01 Fundamentplan B -0 Markisolasjon B 3-01 Golv på grunn B 4-01 Grunnmurer B 4-0 Vegger 1. etg. B 4-03 Vegger. etg. B 4-04 Dekke over 1. etg. B Snitt graveplan B 40-0 Hovedsnitt B Tverrsnitt akse C3 og C6 B Detaljer

9 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Bok 0 inngår som en del av denne entreprise. I Bok 0, kap. G "Entreprenørenes forhold på byggeplass", er beskrevet hva som inngår av felles riggforhold og hvem som ivaretar disse ytelser. All rigg og drift ut over dette som er nødvendig for å ferdigstille egne arbeider skal entreprenøren ta med her Rigging og klargjøring AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: På tomten Rund sum... RS AV4.1 TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: På tomten Rund sum... RS Drift av byggeplass AV.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: På tomten Rund sum... RS AV3.1 AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: På tomten Rund sum... RS AV5.1 NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: På tomten Rund sum... RS... Sum Kapittel 01:

10 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 03-1 Kapittel: 03 GRUNNARBEIDER 03 GRUNNARBEIDER Denne beskrivelse er basert på NS utgave Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte utførelser. Dette kapitlet omhandler: Klargjøring av tomt 03.1 Byggegrop Drenering Entreprenøren skal selv foreta måling av eksisterende terreng, som grunnlag for masseoppgjør, men skal varsle byggherrens representant i forkant av slik måling. Uten at byggherrens representant får anledning til kontroll av målingene mens de gjøres, vil krav om massereguleringer bli avvist Grunn og fundamenter Det er utført geotekniske undersøkelser på tomta. Fra geoteknisk rapport utarbeidet av Multiconsult AS refereres: I byggeområdet er det påvist et øvre, ca.,5 m tykt middels fast leirlag. Videre ned til ca. 15 m dybde er det bløt og middels fast leire med siltlag. Området har til nå vært oppdyrket, og det antas derfor at det er et øvre vekstjordlag. Antatt tykkelse 0,3 m Klargjøring av tomt FB. AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT - FAST VOLUM Område som skal avdekkes: Se graveplan. Det er antatt en tykkelse på 0,3 m på vekstlaget. Prosjektert fast volum... m³ 600, FM.1314 TRANSPORT FRA MARKRYDDING - VOLUM OPPLASTINGSSTED: GRAVESTED TYPE MASSE: VEKSTJORD Lokalisering: Ikke relevant Leveringssted: På tomteområdet etter anvisning fra byggeleder Byggegrop Volum før opplasting... m³ 600,

11 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 03 - Kapittel: 03 GRUNNARBEIDER FD GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: VALGFRI Lokalisering: Se graveplan Formål: Ikke relevant Grunnforhold: Ikke relevant Prosjektert fast volum... m³ 810, FM.3119 TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM OPPLASTINGSSTED: GRAVESTED TOTAL TRANSPORTLENGDE: Bortkjøring av gravemasser. entreprenøren må selv skaffe depotplass. Lokalisering: Ikke relevant Leveringssted: Ikke relevant Type masser: Leire Prosjektert fast volum... m³ FM.1311 TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT OPPLASTINGSSTED: GRAVESTED Lokalisering: På tomta Type masser: Leire - masser for tilbakefylling Tippsted: Ikke relevant Prosjektert fast volum... m³ GU6.1 GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON IKKE TRAFIKKERT AREAL ANVENDELSESOMRÅDE: GRUNNARBEIDER/FUNDAMENTERING/ STØTTEKONSTRUKSJON Lokalisering: Utlegging på graveplanum Strekkfasthet: Ikke relevant Statisk gjennomhulling (CBR): Ikke relevant Bestandighet: Ikke relevant Utførelse: Ikke relevant Areal... m² 090, FS.3331 UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: FORSTERKNINGSLAG AV PUKK/KULT TYPE MASSE/SORTERING: /10

12 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 03-3 Kapittel: 03 GRUNNARBEIDER LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Under golv på grunn. Underlag: Ikke relevant Tykkelse: Ikke relevant Prosjektert anbrakt volum... m³ 1 030, FS.3331 UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: FORSTERKNINGSLAG AV PUKK/KULT TYPE MASSE/SORTERING: 8/ LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Skoledelen Underlag: Ikke relevant Tykkelse: 100 mm, underlag for isolering. Prosjektert anbrakt volum... m³ 85, FS8.53A UTLEGGING AV CELLEGLASS Lokalisering: Hall Formål: Kompensere for tilleggslast på terreng fra oppfylling under golv på grunn Underlag: Pukk /10 Sortering: Ikke relevant Komprimering: Ikke relevant Tykkelse/lagdeling: Varierende fra 0,4 m ved akse C5 til 1, m ved akse C1. Skråningshelning: Ikke relevant Tillatt høydeavvik: Ikke relevant Tillatt sideavvik: Ikke relevant Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer Romvekt maks 700 kg/m3 Prosjektert anbrakt volum... m³ 455, FS4.300 TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM TYPE UTLEGGING: GJENFYLLING TYPE MASSER/SORTERING: USPESIFISERT LEVERING: MASSER FRA DEPOT KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Gjenfylling med gravemasser utenfor drenssjikt utenfor grunnmurer.

13 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 03-4 Kapittel: 03 GRUNNARBEIDER Drenering Type konstruksjon: Ikke relevant Underlag: Ikke relevant Nivå/kote: Ikke relevant Toleranse: Ikke relevant Prosjektert anbrakt volum... m³ 95, GU6. GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON IKKE TRAFIKKERT AREAL ANVENDELSESOMRÅDE: DRENERINGSSYSTEM Lokalisering: Ompakking av drensrør inkl. pukkpute 8/16 Strekkfasthet: Ikke relevant Statisk gjennomhulling (CBR): Ikke relevant Bestandighet: Ikke relevant Utførelse: Ikke relevant Areal... m² 513, UB DRENSLEDNINGER AV PLAST - GLATTE MATERIALE: PE NOMINELL DIAMETER: DN 100 Lokalisering: Rundt bygget samt langs senterlinje Underlag: Ikke relevant Relativ deformasjon: Ikke relevant Dimensjon: Ikke relevant l. Lengde... m 85, FS.3311 UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: DRENSLAG TYPE MASSE/SORTERING: 8/16 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Omfylling av drensledning utenfor grunnmurer og drensledning langs senterlinje Underlag: Ikke relevant Tykkelse: Ikke relevant Prosjektert anbrakt volum... m³ 43, GU6. GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON IKKE TRAFIKKERT AREAL ANVENDELSESOMRÅDE: DRENERINGSSYSTEM Lokalisering: Utvendig grunnmurer mellom pukk /10 og tilbakefylte gravemasser Strekkfasthet: Ikke relevant

14 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 03-5 Kapittel: 03 GRUNNARBEIDER Statisk gjennomhulling (CBR): Ikke relevant Bestandighet: Ikke relevant Utførelse: Ikke relevant Areal... m² 430, FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: DRENSLAG TYPE MASSE/SORTERING: /10 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Drenssjikt bredde 0,5 m utenfor grunnmurer Underlag: Ikke relevant Tykkelse: Ikke relevant Prosjektert anbrakt volum... m³ 105, UB DRENSLEDNINGER AV PLAST - GLATTE MATERIALE: PE NOMINELL DIAMETER: DN 100 Lokalisering: Hjørner skolefløy Underlag: Ikke relevant Relativ deformasjon: Ikke relevant Dimensjon: Ikke relevant Totalt 4 stakepunkter. Inkl. bend tilkoblet drensledning og topplokk (demonterbart). Lengde... m 5, UF.173 INSPEKSJONSKUM AV PLAST TYPE GJENNOMLØP: UTEN RENNELØP NOMINELL DIAMETER: DN 400 Lokalisering: Drenskum komplett ved utløp drensledninger Kumhøyde: Ikke relevant Rørledningsdimensjon: 100 mm Antall... stk Sum Kapittel 03:

15 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 04-1 Kapittel: 04 BETONGARBEIDER 04 BETONGARBEIDER 04.1 Denne beskrivelse er basert på NS utgave Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte utførelser. Dersom annet ikke er angitt gjelder "Normal kontroll". Arbeidene skal utføres i hht. NS-EN :004+NA:008 Prosjektering av betongkonstruksjoner NS-EN Sement: Sammensetning, krav NS-EN 1390 Prøving av herdnet betong NS-EN Armeringsstål ENV Utførelse av betongkonstruksjoner Dette kapitlet omhandler: 04.1 Grunn og fundamenter 04.3 Yttervegger - Grunnmurer opp til golv 1. etg Innervegger - Grunnmurer opp til golv 1. etg Dekker - Golv på grunn Entreprenøren skal før kontrakt inngås kontrollere mengder. Kontrakten vil dermed bli fix-sum med regulering av poster og mengder kun dersom tegninger endres. Unntatt herfra er armeringsmengder for plasstøpte konstruksjoner som avregnes etter bøyelister Grunn og fundamenter Kapitlet omfatter plasstøpte fundamenter (banketter og såler samt søyler på fundamenter utendørs) Direkte fundamentering SB ISOLERING UNDER PUNKTFUNDAMENT I GRUNNEN MATERIALE: EPS, PLATE R TYKKELSE: 100 mm Lokalisering: Under utv. fundamenter Krav til fysiske egenskaper: Langtidslast 70 kpa Fundament (bredde x lengde): Se fund.plan Utstikk: Se fund.plan Antall... stk LG6.1 MAGERBETONG - AREAL Lokalisering: Under banketter og såler. Utstøpes på

16 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 04 - Kapittel: 04 BETONGARBEIDER filterduk. Tykkelse: 50 mm Prosjektert areal... m² 417, LB1.111 FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL Lokalisering: Sidekanter i fundamenter og banketter Areal forskaling... m² 40, LB1.1 FORSKALING AV SØYLE FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: SIRKULÆR Lokalisering: Søyler på utvendige fundamenter. Dimensjon: Diameter Ø 00 mm Areal forskaling... m² 3, LC1.130 ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: USPESIFISERT Lokalisering: Fundamenter og søyler på fundamenter Masse... kg , LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Fundamenter og søyler på fundamenter Volum... m³ 130, LM1.131 INNSTØPINGSGODS TYPE: FORANKRINGSJERN FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES

17 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 04-3 Kapittel: 04 BETONGARBEIDER Lokalisering: Topp søyler på fundamenter Typebetegnelse: Stålsko for innfesting av limtresøyler Dimensjon innstøpingsgods: mm bredde Overflatebehandling: Galvanisert Innstøpingsmørtel: Ikke relevant Antall... stk SB ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN MED CELLEMATERIALER ISOLASJONSMATERIALE: XPS MONTASJE: Utvendig markisolasjon, horisontalt TYKKELSE: 100 mm Lokalisering: Topp bankett Krav til fysiske egenskaper: Trykkstyrke: 300 kpa korttid Krav til beskyttelse: Ikke relevant 04.3 Yttervegger Isolert areal... m² 370, Kapitlet omfatter plasstøpte grunnmurer på banketter inkl. innvendig og utvendig isolering av samme, f.eks. type BEWI, Sundolitt, Jackon eller tilsvarende. Det skal benyttes thermomur, dvs. system bestående av innvendig og utvendig 100 mm EPS-isolasjon forbundet med hverandre. Mellomrom 00 mm armeres og istøpes. Utvendig skal isolasjonen enten pusses 5 mm eller være levert med fastmontert tilsvarende sementplate (beskrevet som isolasjon i etterfølgende) I hallen skal betongsjiktet utvides innenfor veggens totale tykkelse ved at innvendig isolasjonssjikt sløyfes og ytre isolasjonssjikt minskes (beskrevet som pilaster i etterfølgende). Da det skal monteres betongelementer på topp av deler av grunnmurene skal det innstøpes festedetaljer for disse elementene. Disse festedetaljer er medtatt i annen entreprise, og entreprenøren må derfor koordinere dette med entreprise "K01- Stålarbeider inkl. y-vegg elementer og lett-tak for hall" før støping skjer Bærende yttervegger SB ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN MED CELLEMATERIALER

18 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 04-4 Kapittel: 04 BETONGARBEIDER ISOLASJONSMATERIALE: EPS MONTASJE: Isolasjonssystem for grunnmurer, komplett inkl. alle bindere, hjørner og yttersjikt. TYKKELSE: 100 mm Lokalisering: Grunnmurer Krav til fysiske egenskaper: Isolasjon 100 mm både utvendig og innvendig Krav til beskyttelse: Ikke relevant GRUNNMURSSYSTEM THERMOMUR. AVREGNES SOM m YTTERFLATE AV GRUNNMURER. Isolert areal... m² 15, LB.01 FORSKALING AV PILASTER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORSKALINGSTYPE: REKTANGULÆR Lokalisering: Utvidelse av betongsjikt i grunnmurskonstruksjon, kfr. post Dimensjon: Ikke relevant Lengde... m 14, LB8.10 FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: SIRKULÆR Lokalisering: Drensutsparing i uk. grunnmurer Dimensjoner: Ø 100 mm Antall... stk LC1.130 ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: USPESIFISERT Lokalisering: Ikke relevant Masse... kg 4 300, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: VEGG FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60

19 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 04-5 Kapittel: 04 BETONGARBEIDER KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Ikke relevant Volum... m³ 43, LM1.111 INNSTØPINGSGODS TYPE: BOLTER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES Lokalisering: Akse C1 og CE Typebetegnelse: Fotbolter for stålsøyler i grupper a stk. Posten avregnes pr. gruppe. Dimensjon innstøpingsgods: M 0 x 500 med mutre i topp på hver bolt og forankringsplate 8x75x300 i bunn mellom boltene. Overflatebehandling: Ikke relevant Innstøpingsmørtel: Ikke relevant Antall... stk LM1.111 INNSTØPINGSGODS TYPE: BOLTER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES Lokalisering: Akse C1 hjørner Typebetegnelse: Fotbolter for stålsøyler i grupper a stk. Posten avregnes pr. gruppe. Dimensjon innstøpingsgods: M 0 x 500 med mutre i topp på hver bolt og forankringsplate 8x75x100 i bunn av hver bolt. Overflatebehandling: Ikke relevant Innstøpingsmørtel: Ikke relevant Antall... stk Innervegger Kapitlet omfatter plasstøpte grunnmurer opp til UK. golv på grunn (akse C6, C7 og C8) Bærende innervegger LB1.411 FORSKALING AV VEGG

20 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 04-6 Kapittel: 04 BETONGARBEIDER FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: PLAN, VERTIKAL FORSKALING Lokalisering: Akse CA, C6, C7 og C8 Tykkelse vegg: 00 mm Areal forskaling... m² 89, LB.11 FORSKALING AV PILASTER FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: REKTANGULÆR Lokalisering: Akse CA Dimensjon: Inntil 300x300 Lengde... m 5, LC1.130 ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: USPESIFISERT Lokalisering: Ikke relevant Masse... kg 900, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: VEGG FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Ikke relevant Volum... m³ 9, LM1.11 INNSTØPINGSGODS TYPE: PLATER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES Lokalisering: Topp grunnmur Typebetegnelse: Dimensjon innstøpingsgods: Stålplate 00x00x10 med 4 klør kamstål Ø1 x 500

21 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 04-7 Kapittel: 04 BETONGARBEIDER Overflatebehandling: Ikke relevant Innstøpingsmørtel: Ikke relevant Antall... stk LM1.111 INNSTØPINGSGODS TYPE: BOLTER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES Lokalisering: Akse CA Typebetegnelse: Fotbolter for stålsøyler i grupper a stk. Posten avregnes pr. gruppe. Dimensjon innstøpingsgods: M 0 x 500 med mutre i topp på hver bolt og forankringsplate 8x75x300 i bunn mellom boltene. Overflatebehandling: Ikke relevant Innstøpingsmørtel: Ikke relevant Antall... stk Gulv på grunn Under golv på grunn skal det utlegges isolasjon i sjikt. På topp av isolasjonen legges ut radonsperre som også fungerer som diffusjonssperre. Radonsperren skal forlenges over topp grunnmurer og klemmes mellom grunnmur og yttervegg. Betongentreprenøren er ansvarlig for å sikre at radonsperren blir tilstrekkelig klemt. Under golvisolasjonen skal det legges ut et radon luftesystem. Systemet består av radonbrønner og lufterør som føres ut gjennom grunnmur og avsluttes med oppstikk som påsettes lokk VB A VENTILASJONSKANAL I GRUNNEN MATERIALE: PE SKJØTEMETODE: VALGFRI PLASSERING: OVER GRUNNVANN RINGSTIVHET: VALGFRI Lokalisering: Under golvisolasjon Dimensjon: Ø 100 mm RADONVENTILASJON INKL. OPPSTIKK MED LOKK Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkl. graving i oppfylte masser, legging av rørene og tilbakefylling

22 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 04-8 Kapittel: 04 BETONGARBEIDER b) Materialer Plast Lengde... m 5, VB4. SEPARAT TILKOBLING AV KANAL FOR AVTREKK Lokalisering: Under golvisolasjon Tilkoblet utstyr (fabrikat/type): Radonbrønn Medium i avtrekk: Ikke relevant Kanaltype og dimensjon: Ø 100 mm RADONBRØNN a) Omfang og prisgrunnlag Antall... stk SB ISOLERING AV GULV MED CELLEMATERIALER ISOLASJONSMATERIALE: EPS MONTASJE: I GULV PÅ GRUNNEN TYKKELSE: 00 mm Lokalisering: Under golv på grunn Krav til fysiske egenskaper: Utlegges i sjikt a 100 mm Dimensjonerende belastning: Min. 80 kpa korttidslast Isolert areal... m² 1 410, SF1.331 MEMBRAN AV PLAST- ELLER GUMMIBASERT BELEGG Lokalisering: Under betonggolv Underlag: Isolasjon Antall lag: 1 lag Materiale: Radonsperre, bruksgruppe B, radonmotstand min 130x10^6, inkl. alt skjøtetilbehør. Festemetode: Ikke relevant Tykkelse: Ca. 1 mm Areal... m² 1 500, SF1.11 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Lokalisering: Glidesjikt på radonsperre Materiale: Plastfolie Tykkelse: 0.1 mm Fuktkontroll: Ikke relevant Skjøtemetode: Ikke relevant Innfesting: Ikke relevant Areal... m² 1 410,

23 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 04-9 Kapittel: 04 BETONGARBEIDER LB3.31 FORSKALING AV SPRANG FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT TYPE SPRANG: OVERLIGGENDE SPRANG I DEKKE Lokalisering: Forsenking for heis i golv på grunn Dimensjon: Dybde 100 mm Lengde... m 8, LB3.31 FORSKALING AV SPRANG FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT TYPE SPRANG: OVERLIGGENDE SPRANG I DEKKE Lokalisering: Forsenking for spesielt golvbelegg Dimensjon: Ca. 10 mm Lengde... m, LC.13 ARMERING MED ARMERINGSNETT NETTYPE: K 57 Lokalisering: Sentrisk i golv Masse... kg 6 800, LG1.1310A PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Golv på grunn Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Tykkelse 100 mm NB! ANNEN ENTREPRENØR SKAL LEGGE GOLVVARMERØR OPPE PÅ ARMERINGSNETTET Volum... m³ 141, LG8.53 OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN

24 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: Kapittel: 04 BETONGARBEIDER OVERFLATEBEARBEIDING: STÅLGLATTING Lokalisering: Golv på grunn Areal... m² 1 385, LG8.53A OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN OVERFLATEBEARBEIDING: STÅLGLATTING Lokalisering: Golv i garderober Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag c) Utførelse Fall til sluker Areal... m² 5, Gulvoverflate Gjelder flytende betonggolv i teknisk rom. Utstøping mot vegger avgrenses med 10 mm mineralull for hindring av lydforplantning SB1.136A ISOLERING AV GULV MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL MONTASJE: PÅ DEKKE TYKKELSE: 50 mm Lokalisering: Teknisk rom Krav til fysiske egenskaper: Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Under betonggolv b) Materialer Tung mineralullplate, trykkfasthet min. 40 kpa Isolert areal... m² 37, SB ISOLERING AV GULV MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL MONTASJE: Mellom betonggolv og tilstøtende vegger. TYKKELSE: 10 mm Lokalisering: Ikke relevant Krav til fysiske egenskaper: Ikke relevant Isolert areal... m²,

25 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: Kapittel: 04 BETONGARBEIDER LC.1 ARMERING MED ARMERINGSNETT NETTYPE: K 189 Lokalisering: Golv i teknisk rom. Sentrisk plassering Masse... kg 150, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Golv i teknsik rom Volum... m³ 3, LG8.53 OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN OVERFLATEBEARBEIDING: STÅLGLATTING Lokalisering: Golv i teknisk rom Areal... m² 37, Sum Kapittel 04:

26 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 5-1 Kapittel: 5 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 5 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 5.03 GRUNNARBEIDER Generelt. Alle grøfter skal utføres i hht SFT `s retningslinjer TA 53 og "Forskrifter om graving og avstiving av grøfter" fastsatt av direktoratet for arbeidstilsynet 19.november Grunnarbeider innvendige FD Uttak av grøft Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Bredde 600 mm, dybde 400 mm Gjelder for grøft med 1 ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. lm 90, FD Uttak av grøft Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Bredde 600 mm, dybde 600 mm Gjelder for grøft med 1 ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. lm 35, FD Uttak av grøft Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Bredde 600 mm, dybde 800 mm Gjelder for grøft med 1 ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. lm 35, FD Uttak av grøft Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Bredde 600 mm, dybde 800 mm Gjelder for grøft med ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. lm 35, BETONGARBEIDER

27 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 5 - Kapittel: 5 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS BETONGARBEIDER LB8.111 FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORM: REKTANGULÆR Forskaling av grunnmurer med tykkelse ca. 00 mm. Dim.00x00 mm. Inklusive gjenstøping etter at ledninger er lagt. Antall... stk Sum Kapittel 5:

28 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: i - 1 Innholdsfortegnelse 00 ALMINNELIG DEL INNHOLDSFORTEGNELSE A ANBUDSINNBYDELSE B SAMMENDRAG AV ANBUDET C LISTE OVER TEGNINGER, SKJEMAER OG TABELLER FRA ARKITEKTER OG KONSULENTER RIGG OG DRIFT Rigging og klargjøring Drift av byggeplass GRUNNARBEIDER Grunn og fundamenter Klargjøring av tomt Byggegrop Drenering BETONGARBEIDER Grunn og fundamenter Direkte fundamentering Yttervegger Bærende yttervegger Innervegger Bærende innervegger Gulv på grunn Gulvoverflate BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS GRUNNARBEIDER BETONGARBEIDER

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN 13.09.011 Prosjekt: 1044 SULITJELMA K0-1 HOVED Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL Tekst SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE. K01- RIB-ARBEIDER OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER,

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 2 Bygningsmessige beskrivelse Del 2ii Nytt tilbygg Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2ii Nytt tilbygg: GENERELLE BESTEMMELSER Ferdig bygning skal tilfredsstille

Detaljer

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012 RIB-01 Gangbro Brandaneset Askøy Prosjekt: Brandaneset Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del... 1 1 Anbudssammendrag... 2 2 Teknisk beskrivelse... 3 3 Arbeidsomfang entreprise... 4 4 Tegningsliste...

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 00-1 Kapittel: 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Postnr Tekst 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT 00.1 TILBUDSKJEMA FOR DETTE DOKUMENT Hit overføres sum tilbud

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Elvefaret kulvert Side 01-1 Kapittel: 01 Grunnarbeid 01 Grunnarbeid 01.21 Grunn og fundamenter 01.21.1 GENERELT Alle poster i dette kapittelet er regulerbare. 01.21.14 FD1.13113 GRAVING TIL GENERELLE

Detaljer

Eidebakken skole BOK 1. Lyngen kommune BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR

Eidebakken skole BOK 1. Lyngen kommune BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR Eidebakken skole Lyngen kommune BOK 1 BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER BETONGARBEIDER, PLASSTØPT BETONGARBEIDER, PREFAB STÅLARBEIDER Prosjekt: Eidebakken skole Side 10-2 B2 Kapittelsammendrag

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS 3420- F, 3.2 utg., mars 2003. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 25-1 Postnr Tekst 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 25.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider VVS, inne og ute/ i grunnen 25.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Rehabilitering av dam Krokvatn

Rehabilitering av dam Krokvatn Multiconsult AS Rehabilitering av dam Krokvatn 124930 Os kommune Tillegg - Mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Mengdebeskrivelse dam Krokvatn Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE mai 2014 Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as Prosjekt: Omsorgsbolig Helsetunet Side 00-1 00 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side 73-1 73 UTENDØRS RØRANLEGG 73.14 OPSJON Drensledninger mellom gravene og spylekummer på samleledninger 73.14.1 FD2.13219A GRAVING AV GRØFT - Prosjektert fast volum m 3

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del Kunstgressbane Giske grunn_betong 00 Generell del Side 00-1 00 Generell del Det skal bygges en kunstgressbane ved eksisterende grusbane/parkeringsareal mellom Giske barneskole og Giske barnehage. Det er

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 03 Grunnarbeider sprengning/alun GENERELT Det er ikke utført grunnundersøkelser. Poster i denne beskrivelsen medtas som grunnlag for avregning i tilfelle fjell eller

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50 Prosjekt: Vannledning Fossen - Bakken Side 01-1 01.11.04.10 FS2.21276132A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 50 Type lag: Drenslag Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne

Detaljer

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Prosjekt: Venastul Side 01-1 01 Drenering av grunnmur 01.1 KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Eksisterende drenering langs nordsiden av bygget skal rehabiliteres. Ny drenering etableres

Detaljer

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1:

SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1: Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1: Grunn- og utomhusarbeider Betongarbeider og betongelementer Stålkonstruksjoner og takelementer Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Prosjekt: Tårnet barnehage - Bygningsmessige arbeider RIB Side 00-1 00 FORSIDE Tårnet barnehage, Vikna kommune HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2.1 Grunn, betong og stålarbeider Prosjekt: Tårnet barnehage

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt Prosjekt: Mo i RANA 2017-02 Side: 01-1 Område: 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01.02 Riving for klargjøring av tomt 01.02.1 CH1.13A HULLTAKING Antall hulltakinger... Materiale:

Detaljer

NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong

NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong 16.03.01 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 00-1 Fag: 00 Alminnelig Del Postnr 00 Alminnelig Del 00.00 FORSIDE Tekst NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus E0 Grunn og betong

Detaljer

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet.

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet. Trønder-plan as 0625 YSTERHAGAN BOFELLESKAP Rådg.ing. MRIF KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 7800 NAMSOS Tilbud 08.12.2009 KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE. 20 GENERELT Dette kapitlet beskriver følgende

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-1 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon AVF 03 03.20 03.20.1 AVFALLSBEHANDLING GRUNNARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150 Prosjekt: 534693 Veg Campus - Myklebust. VA-ledninger Side 01-1 Kapittel: 01 GRØFTER 01 GRØFTER 01.1 VA-grøft 01.1.1 FV3.11101 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 150 Omfang: Inkludert opplegging

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-2 STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-2 STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01- STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL 1 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07.

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1 2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING BERGEN KOMMUNALE BYGG SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING Tilbudsbeskrivelse juni 2010 Entreprise BY-01 Hovedentreprise bygningsmessige arbeider tilbyder:.. (Firmastempel) prosjekteringsgruppe:

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune

Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune 15.02.2013 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Lenden skole Side 00-2 00 Generell del INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE For anbudets priser, krav til

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 10913 Hasvik kommune - Breivikbotn havn Side 72-1 72 KONSTRUKSJONER Stålarbeider Bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave og NS 3472 gjelder som generelle krav for stålarbeidene. Generelle bestemmelser:

Detaljer

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER 262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.50.01 SVØMMEHALL - VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak

Detaljer

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG 262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.01 BETONGUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med plasstøpt

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum.

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. 24.04.2014 Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side 02-1 02 Graving og sprenging av grøfter 02.02.7 FD2.11210 GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING:

Detaljer

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 .ga1 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 21 Grunn og fundamenter... 03-2 211 Klargjøring av tomt...

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

03 GRAVING OG SPRENGNING

03 GRAVING OG SPRENGNING Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 03-1 03 Graving, Spregning 03 GRAVING OG SPRENGNING Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 03-2 03.100 Orientering om arbeida INNHOLDSLISTE ORIENTERING

Detaljer

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT:

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: 4 BESKRIVELSE 4.00 RIGG OG DRIFT 4.00.01 Rigg 4.00.01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering:

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-1 Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-2 9.1

Detaljer

RISSA OMSORGSBOLIGER BERGE NORD TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as

RISSA OMSORGSBOLIGER BERGE NORD TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as RISSA OMSORGSBOLIGER BERGE NORD TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE mai 2014 Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as 23.05.2014 Prosjekt: Omsorgsbolig Berge nord Side 00-1 00 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater.

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. Prosjekt: Strandgaten Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS342 utg. 4 (2141). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. O:\5357\4\9_Beskrivelse\5357-4_Bb1_Strandgaten

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG 262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.02 STÅLPLATEUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med

Detaljer

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 OSLO LUFTHAVN AS 27.11.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid ORIENTERING Kapittelet omfatter arbeider forbundet med

Detaljer

Bok 1 Teknisk beskrivelse

Bok 1 Teknisk beskrivelse Bok 1 Teknisk beskrivelse 422908-4 Fosslibekken - sikringstiltak 18.10.2016 Rev 26.10.2016 Detaljbeskrivelse etter NS 3420 INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjekt: SikringstiltakFosslia-beskrivelse Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 05-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 05-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 05-1 05 Betongarbeid 05.1 DETTE KAPITTEL - Betongarbeider sålefundamenter kjeller ringmur gulv på grunnen heissjakt betongvegger påstøper sparkling. 05.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser

Detaljer

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen.

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen. Kap. A Generelt Overordnede Krav Enhetsprisene skal omfatte følgende kostnader i den grad disse ikke er tatt med i poster for rigg og drift av byggeplassen: 1. Materialer og hjelpematerialer 2. Arbeidslønn

Detaljer

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen ENDRINGSLISTE E-01 PROSJEKT : 527247_Hommelvik sjøside-infrastruktur KONTRAKT: ENTREPRENØR: Beskrivelsen UTARBEIDET AV: Asplan Viak AS ENDRINGSLISTE: 1, versjon 02 DATO: 15.12.2011 TITTEL: TEGNINGSREK.

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Prosjekt: Buksnes Skole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Buksnes Skole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNN-/UTOMHUSARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt NS 3420-0, 3.5 utg., april 2006 - tabell 1. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt 70 Utendørs, generelt Generell post: 1. Denne beskrivelsen tar utgangspunkt i følgende arbeider som skal utføres: Breddeutvidelse

Detaljer

Ivest Consult AS Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Ivest Consult AS Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser

Detaljer

VAKUUM FESTET PÅ PLASSTØPT BETONG

VAKUUM FESTET PÅ PLASSTØPT BETONG 262.10.06 VAKUUM FESTET PÅ PLASSTØPT BETONG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.10.06 VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon benyttes

Detaljer

Prosjekt: EKEBERG SKOLE - VARMEPUMPEANLEGG Side 2-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: EKEBERG SKOLE - VARMEPUMPEANLEGG Side 2-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: EKEBERG SKOLE - VARMEPUMPEANLEGG Side 2-1 2 GRUNNARBEIDER VVS Denne beskrivelsen er basert på ny NS 3420 hvor annet ikke er oppgitt. Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser

Detaljer

VAKUUM FESTET PÅ BETONGELEMENTER

VAKUUM FESTET PÅ BETONGELEMENTER 262.10.05 VAKUUM FESTET PÅ BETONGELEMENTER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.10.05 VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon benyttes

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Kristiansand kommune - Badmingtonhallen Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Fag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

Ombygging av adminstrasjonsbygg i Lodalen

Ombygging av adminstrasjonsbygg i Lodalen Ombygging av adminstrasjonsbygg i Lodalen Generalentreprise Rev.0 11.05.2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Ombygging av administrasjonsbygg i Lodalen Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift:

Detaljer

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Ibestad kommune Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Del III - Teknisk mengdebeskrivelse (NS3420-ver.2016) Betongrenovering svømmebasseng, luftsiden 25.11.2016 Prosjekt: Renovering

Detaljer

ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014

ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014 COWI AS ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014 ADDENDUM 01 - OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION COWI AS 17.09.2014 Prosjekt: ADDENDUM 01

Detaljer

Prosjekt: Granåsen hoppanlegg.støttemur sydøst Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: Granåsen hoppanlegg.støttemur sydøst Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 01 RIGG OG DRIFT Dette kapittelet er basert på ny NS3420. Kapitalytelser,rigging,drift og nedrigging. Alle ytelser som ikke dekkes av byggherre skal være medtatt. Arbeidene skal utføres inne på et område

Detaljer