Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune"

Transkript

1 Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

2 Prosjekt: Lenden skole Side Generell del INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420, 4.utgave. Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 siste versjon og NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normalt toleranse for det enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles. Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse. Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende beskrivelse. Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner, installasjoner, m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene for de enkelte arbeider. Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning. Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler. Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende bygninger, så vel som hensyn til naboer. E3.1 Prissammendrag Kapittel: kr 01 Rigg og drift 02 Grunn og betong Sum eksklusive merverdiavgift % merverdiavgift Tilbudt sum inkl. merverdiavgift F:\Data Prosjektil Konstruksjon\Stavanger Kommune - Lenden Skole\Beskrivelse\Grunn, betong og utomhusarbeider E 2.03.ga1

3 Prosjekt: Lenden skole Side Generell del E3.2 Påslag og timepriser Adminstrasjon av sideentrepriser (når det er aktuelt) Administrasjon og fremdriftskontroll:... % påslag Tiltransport (når det er aktuelt) Vårt påslag på tiltransportert kontrakter er... % av det endelige og totale vederlaget eksklusiv merverdiavgift til tiltransportert entreprenør. Regningsarbeider For eventuelle regningsarbeider og pålagt overtid gjelder følgende priserog påslag: Fagarbeider Hjelparbeider Lærling Normaltid Overtid 50 % Overtid 100% E3.3 Underskrift Dette tilbudet er supplert med tilbudsbrev datert den Underskrift og stempel F:\Data Prosjektil Konstruksjon\Stavanger Kommune - Lenden Skole\Beskrivelse\Grunn, betong og utomhusarbeider E 2.03.ga1

4 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AB1 FORSIKRING AV ANSVAR Nei Rund sum RS 01.2 AB2 FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID Nei Rund sum RS 01.3 AE1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Nei Rund sum RS 01.4 AJ1.1 PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Nei Rund sum RS 01.5 AM1.11 ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Nei Rund sum RS 01.6 AV5.1 NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Nei Rund sum RS 01.7 AU2.1 SLUTTDOKUMENTASJON Dokumentasjonskrav: Nei Rund sum RS Sum Kapittel 01 Rigg og drift:

5 02 Grunn og betong Rivearbeider CD A RIVING - LENGDE Bygningsdel: Grunn og fundamenter Lokalisering: Betongmur mot Nedre Dalgate. Tilgjengelighet: God Materialer: Armert betong Byggeår: Dimensjon: 250x700 med søyler på 250x250x800 hver 2 meter. Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: Smijernsgjerde mellom betongsøyler skal demonteres og brukes på nytt. Posten omfatter komplett riving og opplasting Lengde m 20, CD A RIVING - AREAL Bygningsdel: Dekker Lokalisering: Skolegård Tilgjengelighet: God Materialer: Gummiheller på lekeplass Byggeår: Dimensjon: 60x60 cm Konstruksjon/bæring: Ikke relevant Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: Posten omfatter riving, transport til deponi inkludert deponiavgift, samt fjerning og oppbevaring av 40 meter kanstein som omslutter gummidekket. Areal m 2 85,00

6 FB1.251A FELLING AV ENKELT-TRÆR Hvilke trær: Trær i skolegården Posten omfatter også opplasting og transport til godkjent deponi inkl deponiavgift. Antall trær stk FM1.559 OPPLASTING - VEKT Type masse: Asfalt Lokalisering: Skolegård Nei Vekt tonn 80, FM2.559 TRANSPORT - VEKT Type masse: Asfalt Lokalisering: Skolegård Leveringssted: Godkjent deponi Nei Vekt tonn 80, FM2.559 TRANSPORT - VEKT TYPE MASSE: Betongmasser Lokalisering: Leveringssted: Nei Vekt tonn 0, FM LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT TYPE AVFALL: BETONG MED ARMERINGSJERN Lokalisering: Fra kjellergolv+skolegård Leveringssted: Godkjent deponi Nei Vekt tonn 0,00

7 FM LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT Type avfall: Asfalt Lokalisering: Skolegård Leveringssted: Godkjent deponi Nei Vekt tonn 80, ZB7.29 RIVING AV FAST DEKKE Dekketype: Asfaltdekke Total dybde: 40 mm Lokalisering: Skolegård Spesielle forhold: Nei Nei Areal m 2 750, ZB7.33A RIVING AV FAST DEKKE DEKKETYPE: BETONGDEKKE TOTAL DYBDE: FRA 100 TIL 150 mm Lokalisering: Kjellergolv i hovedhus Spesielle forhold: Posten innbefatter opplasting. Areal m 2 20,00

8 Grunn og utomhusarbeider KLARGJØRING OG GRUNNARBEIDER CD A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Bygningsdel: Utstyr Lokalisering: sykkelstativ på hovedbyggets vegg, ved inngang til skolegården Tilgjengelighet: god Konstruksjon: - Byggeår: - Materialer:- Dimensjon: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: - Posten inkluderer demontering, lagring på nabotomten og gjenmontering på samme sted på husmuren Antall stk CD A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Bygningsdel: Utstyr Lokalisering: Flaggstang i skolegården Tilgjengelighet: god Konstruksjon: - Byggeår: - Materialer:- Dimensjon: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: - Posten inkluderer demontering av flaggstang, plassering av nytt fundament for flaggstang samt oppsetting av eksisterende flaggstang x) Mengderegler Mengder endret til rundsum Rund sum RS

9 CD A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Bygningsdel: Utstyr Lokalisering: Lekeutstyr Supernova Tilgjengelighet: god adkomst Konstruksjon: - Byggeår: - Materialer:- Dimensjon: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: - Supernova lagres på nabotomt (se riggplan) og gjenmonteres iht. plan Antall stk CD A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Bygningsdel: Utstyr Lokalisering: Smijernsgjerde på betongmur, ved inngang til skolegården Tilgjengelighet: god Konstruksjon: - Byggeår: ukjent Materialer: smijern Dimensjon: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: - Posten gjelder demontering av 7 stk, ca.2200mm lange og 1200mm høye enheter smijernsgjerde(se vedlagt foto), Gjerdene skal sandblåses, galvaniseres, lakkerers sort (RAL 9017) og gjenmonteres på en gjenstøpt betongmur. 2 av gjerdene skal tilpasses for å kunne monteres i ny mur ved garasjebygg/ innkjørsel. Posten gjelder i tillegg en mulig lagring av gjerdet, på nabotomt i anleggsperioden (se riggplan) x) Mengderegler Endret til rundsum Rundsum RS

10 CD A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Bygningsdel: Utstyr Lokalisering: Trafikk bommer ved inngang i skolegården Tilgjengelighet: god Konstruksjon: - Byggeår: - Materialer: - Dimensjon: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: - Posten gjelder demontering, lagring på nabotomt og gjenmontering av trafikk bommer Antall stk CD A RIVING - LENGDE Bygningsdel: Storgatestein på lekeplass Lokalisering: Riving av storgatestein rundt lekeplass med gummimåtter Tilgjengelighet: bra Materialer: Kantstein av naturstein Byggeår: Ukjent Dimensjon: Ca 140x140x200mm Konstruksjon/bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - Sluttilstand for gjenværende deler: - Posten inkluderer riving og plassering på nytt sted innenfor. Storgatesteinen skal brukes som en del i innrammning av nytt lekeområde av plassstøpt gummi Lengde m 40,00

11 Gravearbeider FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Type lag: Bærelag av knust berg, fk Type masse/sortering: 0/32 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Bærelag i skolegård Underlag: Forsterkningslag Tykkelse: 20 cm b) Materialer Bærelag skal tilfredsstille kommunale normer Prosjektert areal m 2 750, FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Ikke relevant Lokalisering: Inne i gymbygget Formål: Rehabilitering av gulv i gymbygg Grunnforhold: Løsmasser Posten omfatter også transport til entreprenørens deponi inkludert deponiavgift. Prosjektert fast volum m 3 30, FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Type lag: Drenslag Type masse/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Inne i gymbygg Underlag: Løsmasser Tykkelse: Varierende Nei Prosjektert anbrakt volum m 3 45,00

12 FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Lokalisering: Garasje Formål: Utgraving byggegrop Grunnforhold: Løsmasser Posten omfatter ugraving av 48 meter ringmur til 30 cm under generelt gravenivå. Posten omfatter også transport til entreprenørens deponi inkludert deponiavgift. Prosjektert fast volum m 3 45, FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Lokalisering: Kjeller i hovedhus Formål: Rehabilitering av gulv i hovedbygg Grunnforhold: Løsmasser Posten omfatter også transport til entreprenørens deponi inkludert deponiavgift. Prosjektert fast volum m 3 155, FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Type lag: Drenslag Type masse/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Kjeller i hovedhus, rundt funfament Underlag: Løsmasser Tykkelse: Varierende Nei Prosjektert anbrakt volum m 3 4,00

13 FF1.41A AVRETTING VED FJERNING AV MASSE Lokalisering: Skolegård Masser i underlaget: Løsmasser Tykkelse som skal fjernes: 200 mm Posten omfatter opplasting, transport til entreprenørens deponi inkl deponiavgift. Areal m 2 750, FD A GRAVING AV GROPER - VOLUM Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Lokalisering: Påbygg ved hovedhus Type grop: Utgraving til ringmur Dimensjoner: Grunnforhold: Løsmasser Posten omfatter tilbakefylling og transport av overskuddsmasser til entreprenørens deponi inkl deponiavgift. Prosjektert fast volum m 3 20,00

14 FD A GRAVING AV GROPER - VOLUM Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Lokalisering: Under 1. etg. i hovedhus Type grop: Utgraving av heisgrube Dimensjoner: 2500x2500x1750 mm (utvendige mål Grunnforhold: Ukjendt Posten omfatter tilbakefylling og transport av overskuddsmasser til entreprenørens deponi inkl deponiavgift. c) Utførelse Det må påregnes at utgraving vil skje etappevis i samarbeid med betongentreprenør. Prosjektert fast volum m 3 20, FD A GRAVING AV GROPER - VOLUM Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Lokalisering: For fundamenter i kjeller hovedhus (6 stk.) Posten omfatter tilbakefylling og transport av overskuddsmasser til entreprenørens deponi inkl deponiavgift. Prosjektert fast volum m 3 6,00

15 Betongarbeider LV PLATER PÅ MARK Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Armering: Armeringsnett, K 189 Overflatebearbeiding: Stålglatting Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Gulv mot grunn i gymbygg Tykkelse: 100 mm Armeringsmengde: 10 kg/m2 Nei Areal m 2 140, SB ISOLERING UNDER DEKKE PÅ GRUNNEN Materiale: EPS, plater Tykkelse: 250 mm Lokalisering: Gulv mot grunn i gymbygg Krav til fysiske egenskaper: EPS klasse: 150 Utstikk: Ja Nei Areal m 2 140, LB FORSKALING AV FUNDAMENT Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Vertikal Lokalisering: Garasje/skur, rundt plate på mark Nei Areal forskaling m 2 6, LV PLATER PÅ MARK Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Armering: Armeringsnett, K 189 Overflatebearbeiding: Stålglatting Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Gulv mot grunn Garasje/skur Tykkelse: 150 mm Armeringsmengde: K189, 2 lag Nei Areal m 2 68,60

16 SB ISOLERING UNDER DEKKE PÅ GRUNNEN Materiale: EPS, plater Tykkelse: 150 mm Lokalisering: Gulv mot grunn Garasje/skur Krav til fysiske egenskaper: EPS klasse: 150 Utstikk: Ja Nei Areal m 2 86, LB1.7092A FORSKALING AV HVELV/SKALL Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Valgfri Lokalisering: 1. etasje hovedbygg Dimensjon: Ytre mål: 2500x2500x1750 mm Vegg og gulvtykkelse: 250 mm Posten omfatter forskaling vegger og støping av bunn i heisgrube med gitte dimensjoner. d) Toleranser Heisgruben skal være vanntett Areal forskaling m 2 30, LC1.1332A ARMERING MED KAMSTENGER Armeringsklasse: B500NC Diameter: 12 mm Lokalisering: Gulv og vegger i heisgrube. Armeringsnett K 189 i bunn av heisgrube Masse kg 750,00

17 LG A PLASSTØPT NORMALBETONG Konstruksjonsdel: Heisgrube Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: 1. etasje hovedbygg Ytre mål: 2500x2500x1750 mm Tykkelse vegg og gulv: 250 mm inkl svellebånd og injeksjonsslange d) Toleranser Vanntett Volum m 3 6, LB1.1112A FORSKALING AV FUNDAMENT Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Vertikal Lokalisering: Utbygging av hovedhus Posten omfatter forskaling av ringmur i forbindelse med påbygg av hovedhus Dimensjon ringmur: 200x600 mm Lengde ringmur lm 10, LC ARMERING MED KAMSTENGER Armeringsklasse: B500NC Diameter: 12 mm Lokalisering: Utbygging av hovedhus Nei Masse kg 120,00

18 LG A PLASSTØPT NORMALBETONG Konstruksjonsdel: Fundament Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Utbygging av hovedhus Ringmur for påbygg Dimensjon: 200x600 mm Volum m 3 1, LB1.1112A FORSKALING AV FUNDAMENT Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Vertikal Lokalisering: Ringmur for garasje Posten omfatter forskaling av 5 stk fundament i forbindelse med bygging av uværsskur i forlengelse av garasje Dimensjon Fundament: 800x800x300 Dimensjon Sokkel: 200x200x400 Areal m 2 7, LC ARMERING MED KAMSTENGER Armeringsklasse: B500NC Diameter: 12 mm Lokalisering: Fundament og bankett uværsskur Nei Masse kg 150,00

19 LG A PLASSTØPT NORMALBETONG Konstruksjonsdel: Fundament Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Uværsskur Bankett og fundament i forbindelse med uværsskur Dimensjon: varierende Volum m 3 1, LB FORSKALING AV TRAPP Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Opptrinn Lokalisering: Påskjøting av eksisterende trapp i kjeller 2 trinn Dimensjon: Høyde 170 Bredde 1155 Areal forskaling m 2 1, LB1.4112A FORSKALING AV VEGG Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Lokalisering: Påskjøting av eksisterende trapp i kjeller Trappevange forhøyes 300 mm og forlenges ca 500mm Posten omfatter nedboring av skjøtarmering Areal forskaling m 2 4,00

20 LV x210A PLASSTØPT BETONGTRAPP Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Armering: Armering Overflatebearbeiding: Grovavtrekking Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Påskjøting av eksisterende trapp i kjeller Trappevange forhøyes 300 mm og forlenges ca 500mm Type trapp: Kjellertrapp Trappebredde: 1155 mm Antall opptrinn: 2 Trinndybde: 250 mm Posten omfatter komplett støping av trapp. Armering medtas i post (100kg) + betong (0,5m3) Rund sum RS LB1.1012A FORSKALING AV FUNDAMENT Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Vertikal Lokalisering: Fundament under rømningstrapp ved gymhus. Forskaling av fundament 1000x1000x300 mm med søyle 200x200x400 mm i senter av fundament. Areal forskaling m 2 3, LC ARMERING MED KAMSTENGER Armeringsklasse: B500NC Diameter: 12 mm Lokalisering: Fundament under rømningstrapp ved gymhus Dimensjon: 1000x1000x300 Nei Masse kg 100,00

21 LG PLASSTØPT NORMALBETONG Konstruksjonsdel: Fundament Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Fundament under rømningstrapp ved gymhus. Nei Volum m 3 0, LB1.1112A FORSKALING AV FUNDAMENT Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Vertikal Lokalisering: Murgjerde i utkant av skolegård mot Nedre Dalgate. Posten omfatter forskaling og støping av murgjerde inkl bankett. Dimensjon: b=350, h=680 Bankett: b=500, h=250 (total høyde=930) Lengde lm 20, LB1.2---A FORSKALING AV SØYLE Forskalingsoverflate: Forskalingsoverflate Forskalingstype: Forskalingstype Utførelse og kontroll: Utførelse og kontroll Lokalisering: Murgjerde i utkant av skolegård mot Nedre Dalgate. Dimensjon: 350x350x1300 med buet topp. Posten omfatter forskaling av søyler på bankett. Antall stk 9

22 LC ARMERING MED KAMSTENGER Armeringsklasse: B500NC Diameter: 12 mm Lokalisering: Murgjerde i utkant av skolegård mot Nedre Dalgate. Dimensjon: Varierende Nei Masse kg 1400, LG PLASSTØPT NORMALBETONG Konstruksjonsdel: Fundament Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Murgjerde i utkant av skolegård mot Nedre Dalgate. Nei Volum m 3 9, TK8.43A RISTER I STØPT BELEGG Lokalisering: Gymbygg Type: Fotskraperist Posten omfatter forskaling og støping av 3 meter lang rampe og fundamenter. Antall stk 1

23 TK8.43A RISTER I STØPT BELEGG Lokalisering: Hovedhus Type: Fotskraperist Posten omfatter forskaling og støping av fundamenter inkl levering og montering av fotskraperist. Antall stk LG A PLASSTØPT NORMALBETONG Konstruksjonsdel: Undergraving og understøp av grunnmur Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Grunnmur i hovedbygg Posten omfatter undergraving, uttak og opplasting av masser, samt understøping av eksisterende grunnmur. Merk: Usikkerhet rundt post. Kan utgå utgå i sin helhet. Lengde lm 100, LB FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL UTFØRELSE OG KONTROLL: Ingen krav ILokalisering: Fundament i hovedbygg Nei Areal forskaling m 2 9,60

24 LC ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: USPESIFISERT UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Fundament i kjeller hovedhus Nei Masse kg 400, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Fundament i kjeller hovedhus Nei Volum m 3 2, LB FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL UTFØRELSE OG KONTROLL: Ingen krav ILokalisering: Stripefundament i krypkjeller L=14m Dimensjon 200x400 Nei Areal forskaling m 2 6, LC ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: USPESIFISERT UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Stripefundament i krypkjeller L=14m Dimensjon 200x400 Nei Masse kg 150,00

25 LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Stripefundament i krypkjeller L=14m Dimensjon 200x400 Nei Volum m 3 1,20 Sum Kapittel 02 Grunn og betong:

26 Prosjekt: Lenden skole Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del Generell del Rigg og drift Grunn og betong Rivearbeider Grunn og utomhusarbeider KLARGJØRING OG GRUNNARBEIDER Gravearbeider Betongarbeider F:\Data Prosjektil Konstruksjon\Stavanger Kommune - Lenden Skole\Beskrivelse\Grunn, betong og utomhusarbeider E 2

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Elvefaret kulvert Side 01-1 Kapittel: 01 Grunnarbeid 01 Grunnarbeid 01.21 Grunn og fundamenter 01.21.1 GENERELT Alle poster i dette kapittelet er regulerbare. 01.21.14 FD1.13113 GRAVING TIL GENERELLE

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del Kunstgressbane Giske grunn_betong 00 Generell del Side 00-1 00 Generell del Det skal bygges en kunstgressbane ved eksisterende grusbane/parkeringsareal mellom Giske barneskole og Giske barnehage. Det er

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

Hjellnes Consult AS Prosjekt: Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1

Hjellnes Consult AS Prosjekt: Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1 Prosjekt: 500233 Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1 76 Veier og plasser 76.01 Tekniske bestemmelser 76.01.1 76 VEIER OG PLASSER Generelt Dette kapitlet omfatter alle arbeider, materialer

Detaljer

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012 RIB-01 Gangbro Brandaneset Askøy Prosjekt: Brandaneset Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del... 1 1 Anbudssammendrag... 2 2 Teknisk beskrivelse... 3 3 Arbeidsomfang entreprise... 4 4 Tegningsliste...

Detaljer

Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1

Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1 Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1 Delprosjekt: 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER RIGG, DRIFT og NEDRIGGING GENERELT

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 03 Grunnarbeider sprengning/alun GENERELT Det er ikke utført grunnundersøkelser. Poster i denne beskrivelsen medtas som grunnlag for avregning i tilfelle fjell eller

Detaljer

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 00-1 Kapittel: 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Postnr Tekst 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT 00.1 TILBUDSKJEMA FOR DETTE DOKUMENT Hit overføres sum tilbud

Detaljer

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt Prosjekt: Mo i RANA 2017-02 Side: 01-1 Område: 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01.02 Riving for klargjøring av tomt 01.02.1 CH1.13A HULLTAKING Antall hulltakinger... Materiale:

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING BERGEN KOMMUNALE BYGG SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING Tilbudsbeskrivelse juni 2010 Entreprise BY-01 Hovedentreprise bygningsmessige arbeider tilbyder:.. (Firmastempel) prosjekteringsgruppe:

Detaljer

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN 13.09.011 Prosjekt: 1044 SULITJELMA K0-1 HOVED Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL Tekst SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE. K01- RIB-ARBEIDER OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER,

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 Orientering I Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 2 Bygningsmessige beskrivelse Del 2ii Nytt tilbygg Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2ii Nytt tilbygg: GENERELLE BESTEMMELSER Ferdig bygning skal tilfredsstille

Detaljer

Rehabilitering av dam Krokvatn

Rehabilitering av dam Krokvatn Multiconsult AS Rehabilitering av dam Krokvatn 124930 Os kommune Tillegg - Mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Mengdebeskrivelse dam Krokvatn Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG

Detaljer

NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong

NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong 16.03.01 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 00-1 Fag: 00 Alminnelig Del Postnr 00 Alminnelig Del 00.00 FORSIDE Tekst NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus E0 Grunn og betong

Detaljer

Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato:

Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato: Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato: 28.10.2014 Side 00-1 Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på

Detaljer

Prosjekt: Molo Berlevåg, skadereparasjon Side 1-1

Prosjekt: Molo Berlevåg, skadereparasjon Side 1-1 Prosjekt: Molo Berlevåg, skadereparasjon Side 1-1 Delprosjekt: 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER RIGG, DRIFT og NEDRIGGING GENERELT Postene

Detaljer

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:...

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... Tilbudsbrev 1 Tilbyder Firmanavn: Org. nr:....... Postadresse:...Tlf:........ Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... 2 Mengdefortegnelse Nr. Post Mengde Enhetspris Sum 1 Rigg, drift, nedrigging,

Detaljer

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE mai 2014 Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as Prosjekt: Omsorgsbolig Helsetunet Side 00-1 00 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Buøy skole - Grunn og betongarbeider

Buøy skole - Grunn og betongarbeider Buøy skole - Grunn og betongarbeider BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning

Detaljer

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Ibestad kommune Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Del III - Teknisk mengdebeskrivelse (NS3420-ver.2016) Betongrenovering svømmebasseng, luftsiden 25.11.2016 Prosjekt: Renovering

Detaljer

Ombygging av adminstrasjonsbygg i Lodalen

Ombygging av adminstrasjonsbygg i Lodalen Ombygging av adminstrasjonsbygg i Lodalen Generalentreprise Rev.0 11.05.2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Ombygging av administrasjonsbygg i Lodalen Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift:

Detaljer

ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS

ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS A ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS Side A-1 A ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS Dette kapittel er basert på NS 3420, 4 utgave (2016). Kodene ved de

Detaljer

Bok 1 Teknisk beskrivelse

Bok 1 Teknisk beskrivelse Bok 1 Teknisk beskrivelse 422908-4 Fosslibekken - sikringstiltak 18.10.2016 Rev 26.10.2016 Detaljbeskrivelse etter NS 3420 INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjekt: SikringstiltakFosslia-beskrivelse Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 05-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 05-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 05-1 05 Betongarbeid 05.1 DETTE KAPITTEL - Betongarbeider sålefundamenter kjeller ringmur gulv på grunnen heissjakt betongvegger påstøper sparkling. 05.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

Asplan Viak AS Prosjekt: Beskrivelse_Alfeimkrysset Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Asplan Viak AS Prosjekt: Beskrivelse_Alfeimkrysset Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Beskrivelse_Alfeimkrysset Side 1 Kapittel: 1 Sykkelveg over Tromsøya Delprosjekt 1: Alfheimkrysset/Kirkegårdsvegen. Tromsø kommune ved Sykkelbyen Tromsø skal etablere en sykkelveg over Tromsøya,

Detaljer

Asplan Viak AS Prosjekt: Steinesjøen mengdebeskrivelse Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Asplan Viak AS Prosjekt: Steinesjøen mengdebeskrivelse Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Steinesjøen mengdebeskrivelse Side 1 1 A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Rigg og drift er beskrevet som sammensatte arbeider. Entreprenøren kan spesifisere de enkelte

Detaljer

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 OSLO LUFTHAVN AS 27.11.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid ORIENTERING Kapittelet omfatter arbeider forbundet med

Detaljer

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS 3420- F, 3.2 utg., mars 2003. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som

Detaljer

Prosjekt: Vedlikehold Kvassheim fiskerihavn Side GENERELL INNLEDENDE TEKSTER

Prosjekt: Vedlikehold Kvassheim fiskerihavn Side GENERELL INNLEDENDE TEKSTER Prosjekt: Vedlikehold Kvassheim fiskerihavn Side 00-1 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER ORIENTERING Anbyder må selv gjøre seg kjent med forholdene på stedet. Krav som følge av manglende forhåndsbefaring og

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Ibestad kommune. IBESTAD SKOLE Entreprise K201 Bygningsmessige arbeider Tilbud U2 ARKITEKTER AS COWI AS

Ibestad kommune. IBESTAD SKOLE Entreprise K201 Bygningsmessige arbeider Tilbud U2 ARKITEKTER AS COWI AS Ibestad kommune IBESTAD SKOLE Entreprise K201 Bygningsmessige arbeider Tilbud 15.02.15 U2 ARKITEKTER AS COWI AS U2 ARKITEKTER AS - COWI AS 1. Tilbudsinnbydelse 1.01 Innbydelse og orientering Ibestad kommune

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

Prosjekt: Sandnes helsesenter Side 1 SANDNES HELSESENTER OMBYGGING OG REHABILITERING ANBUDSDOKUMENT: B22 STÅL- OG BETONGARBEIDER

Prosjekt: Sandnes helsesenter Side 1 SANDNES HELSESENTER OMBYGGING OG REHABILITERING ANBUDSDOKUMENT: B22 STÅL- OG BETONGARBEIDER Prosjekt: Sandnes helsesenter Side 1 Kapittel: Bygn.del: 1 SANDNES HELSESENTER OMBYGGING OG REHABILITERING ANBUDSDOKUMENT: B22 STÅL- OG BETONGARBEIDER Prosjekt: Sandnes helsesenter Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

Marnadal kommune, Marnarheimen

Marnadal kommune, Marnarheimen Marnadal kommune, Marnarheimen Marnarheimen Marnardal kommune Beskrivelse 12.07.2013 Marnadal kommune, Marnarheimen 01 RIGG OG DRIFT Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT Dette kapitel omfatter alle arbeider som

Detaljer

Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune

Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune 15.02.2013 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Lenden skole Side 00-2 00 Generell del INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE For anbudets priser, krav til

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Jordbrekkskogen barnehage Side 00-1 Kapittel: 00 Etablering, drift og avvikling av anleggsplass 00 Etablering, drift og avvikling av anleggsplass 00.1 AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-1 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon AVF 03 03.20 03.20.1 AVFALLSBEHANDLING GRUNNARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle

Detaljer

Prosjekt: Operativt Treningssenter, PHS Sæter Gård Side 01-1

Prosjekt: Operativt Treningssenter, PHS Sæter Gård Side 01-1 Prosjekt: Operativt Treningssenter, PHS Sæter Gård Side 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Vedlikeholdstiltak Granåsen skisenter - Malerarbeider Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelle bestemmelser: I etterfølgende poster skal det medtas slike kostnader som

Detaljer

Multiconsult AS Prosjekt: Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1

Multiconsult AS Prosjekt: Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1 Prosjekt: 417634 Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1 Kapittel: 00 Veiledning 00 Veiledning 00.1 Generelle bestemmelser Ytelsene er spesifisert i henhold til siste gjeldende utgave av NS3420,

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Underkapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (200901).

Underkapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (200901). Prosjekt: 526461_Prinsenkrysset kollektivknutepunkt Side 9-1 Underkapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (200901). Prosjekt: 526461_Prinsenkrysset kollektivknutepunkt

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER 1 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL 00.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 00.0.1

Detaljer

HFK BYSTASJONEN AS TERMINAL SØR. Bok 1 Beskrivelse HFK

HFK BYSTASJONEN AS TERMINAL SØR. Bok 1 Beskrivelse HFK HFK-13-0022 BYSTASJONEN AS TERMINAL SØR Bok 1 Beskrivelse HFK-13-0022 BYSTASJONEN AS TERMINAL SØR Bok 1 Beskrivelse HFK-13-0022 BYSTASJONEN AS TERMINAL SØR Bok 1 Beskrivelse Punkt Tekst INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 00-1 A3 Orientering om prosjektet

Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 00-1 A3 Orientering om prosjektet Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 00-1 A3 Orientering om prosjektet Orientering om prosjektet Arbeidene består i hovedsak å etablere understøttelse av eksisterende stålfagverk

Detaljer

SKI RÅDHUSKVARTALET K 202 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

SKI RÅDHUSKVARTALET K 202 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Prosjekt: SKI RÅDHUSKVARTALET Side 00-1 SKI RÅDHUSKVARTALET K 202 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Prosjekt: SKI RÅDHUSKVARTALET Side 00-2 TILBUDSSAMMENDRAG: Kapittel Sum kr. 01 RIGG OG DRIFT kr. 03 GRAVING; SPRENGING

Detaljer

RAMSUND SKOLE

RAMSUND SKOLE TJELDSUND KOMMUNE 556887 - RAMSUND SKOLE GENERALENTREPRISE NYTT SKOLEBYGG Vedlegg 06 Tilbudssammenstilling og beskrivende mengdeberegning (NS3420). Oppdragsnr.: 556887 Dokumentnr.: G03 Versjon: J02 206-04-8

Detaljer

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420.

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420. Landskapsarbeider beskrives etter kapitlene: Teknisk beskrivelse iht. NS3420 0.0 Generelle betingelser 1.0 Grunn- og terrengarbeider 2.0 Stein & dekkearbeider 3.0 Planter og vekstjord 4.0 Utstyr Teknisk

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

Grindaker AS Prosjekt: Apalløkka turvei Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Grindaker AS Prosjekt: Apalløkka turvei Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Apalløkka turvei Side 70-1 Kapittel: 70 Utendørs generelt, rigg og drift 70 Utendørs generelt, rigg og drift 70.1 AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum RS Det må påberegnes bruk av

Detaljer

Stærk & Co AS Prosjekt: Bomuldsfabriken kunsthall - Gangbaner Torbjørnsbu gruver Side 01-1

Stærk & Co AS Prosjekt: Bomuldsfabriken kunsthall - Gangbaner Torbjørnsbu gruver Side 01-1 Prosjekt: Bomuldsfabriken kunsthall - Gangbaner Torbjørnsbu gruver Side 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker.

Detaljer

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen.

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen. Kap. A Generelt Overordnede Krav Enhetsprisene skal omfatte følgende kostnader i den grad disse ikke er tatt med i poster for rigg og drift av byggeplassen: 1. Materialer og hjelpematerialer 2. Arbeidslønn

Detaljer

Eidebakken skole BOK 1. Lyngen kommune BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR

Eidebakken skole BOK 1. Lyngen kommune BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR Eidebakken skole Lyngen kommune BOK 1 BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER BETONGARBEIDER, PLASSTØPT BETONGARBEIDER, PREFAB STÅLARBEIDER Prosjekt: Eidebakken skole Side 10-2 B2 Kapittelsammendrag

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side 73-1 73 UTENDØRS RØRANLEGG 73.14 OPSJON Drensledninger mellom gravene og spylekummer på samleledninger 73.14.1 FD2.13219A GRAVING AV GRØFT - Prosjektert fast volum m 3

Detaljer

Cowi AS Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Cowi AS Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag RIGG

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE GJØVIK BARNEHAGE BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE BOK D - ANBUDSBESKRIVELSE

GJØVIK KOMMUNE GJØVIK BARNEHAGE BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE BOK D - ANBUDSBESKRIVELSE Gjøvik kommune Gjøvik barnehage Entreprise 214321 Bygningsmessig hovedentreprise GJØVIK KOMMUNE GJØVIK BARNEHAGE 215321 BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE BOK D - ANBUDSBESKRIVELSE Anbudsgrunnlaget består

Detaljer

Riving av internatbygg

Riving av internatbygg Riving av internatbygg Øksnevad Videregående Skole Rogaland Fylkeskommune 25.01.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 1 Rigg og drift Side 1-1 1 Rigg og drift 1.1 AB1 FOIKRING AV ANSVAR Nei 1.2 AB2 FOIKRING

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Kapittel: 00 GENERELT ENDRING: RIA-01 Konsekvens av endring: Supplering av tilbudsgrunnlag Årsak til endring: Tillegg

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: BOK2 Bygg aust - Førde Sentralsjukehus Side GENERELL INNLEDENDE TEKSTER

Norconsult AS Prosjekt: BOK2 Bygg aust - Førde Sentralsjukehus Side GENERELL INNLEDENDE TEKSTER BYGG AUST E01 Bygningsmessig arbeid ARK - Nordplan RIA - Nordplan v/cowi RIB - ivest Consult RIE - Sweco RIV - Norconsult RIBr - Norconsult RIG - Norconsult LARK - Norconsult Prosjekt: BOK2 Bygg aust -

Detaljer

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater.

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. Prosjekt: Strandgaten Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS342 utg. 4 (2141). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. O:\5357\4\9_Beskrivelse\5357-4_Bb1_Strandgaten

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Prosjekt: Tårnet barnehage - Bygningsmessige arbeider RIB Side 00-1 00 FORSIDE Tårnet barnehage, Vikna kommune HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2.1 Grunn, betong og stålarbeider Prosjekt: Tårnet barnehage

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: Saggrendadammen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Sweco Norge AS Prosjekt: Saggrendadammen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 12701001 Saggrendadammen Side 01-1 Kapittel: 01 Orientering 01 Orientering Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser

Detaljer

Lurabyen Eiendom AS Lura Bydelssenter - VVA. Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur

Lurabyen Eiendom AS Lura Bydelssenter - VVA. Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur Lurabyen Eiendom AS Lura Bydelssenter - VVA Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur Utgave: 01-A Dato:27.05.2016 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - Dokumentliste Side A-1 A PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Andøy kommune - ny fendring industrikai Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

TØRMO KAPELL. Rehabilitering og tilbygg 01.07.2014

TØRMO KAPELL. Rehabilitering og tilbygg 01.07.2014 1 TØRMO KAPELL Rehabilitering og tilbygg Prosjekt: Tørmo kapell Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Rigg og drift 2 02 Rivearbeider 6 03 Grunn og fundamenter 15 05 Betongarbeid 22 07 Stålkonstruksjoner 35

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

Prosjekt: Granåsen hoppanlegg.støttemur sydøst Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: Granåsen hoppanlegg.støttemur sydøst Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 01 RIGG OG DRIFT Dette kapittelet er basert på ny NS3420. Kapitalytelser,rigging,drift og nedrigging. Alle ytelser som ikke dekkes av byggherre skal være medtatt. Arbeidene skal utføres inne på et område

Detaljer

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet.

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet. Trønder-plan as 0625 YSTERHAGAN BOFELLESKAP Rådg.ing. MRIF KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 7800 NAMSOS Tilbud 08.12.2009 KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE. 20 GENERELT Dette kapitlet beskriver følgende

Detaljer

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT:

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: 4 BESKRIVELSE 4.00 RIGG OG DRIFT 4.00.01 Rigg 4.00.01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering:

Detaljer

HETLANDSHALLEN DUSJANLEGG SPORTSHALL 2 ETASJE STAVANGER KOMMUNE/ STAVANGER EIENDOM AUGUST 2016

HETLANDSHALLEN DUSJANLEGG SPORTSHALL 2 ETASJE STAVANGER KOMMUNE/ STAVANGER EIENDOM AUGUST 2016 Varde Byggeadministrasjon AS HETLANDSHALLEN DUSJANLEGG SPORTSHALL 2 ETASJE STAVANGER KOMMUNE/ STAVANGER EIENDOM AUGUST 2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Hetlandshallen flisearbeider idrettshall

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

Nytt bygg i Lakselv. Del II Vedlegg C1. Beskrivelse bygningsmessige arbeider og utomhusanlegg

Nytt bygg i Lakselv. Del II Vedlegg C1. Beskrivelse bygningsmessige arbeider og utomhusanlegg Nytt bygg i Lakselv Del II Vedlegg C1 Beskrivelse bygningsmessige arbeider og utomhusanlegg 17.06.2016 Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 1 A2 Kunngjøring av konkurranse Tilbudsinnbydelse Kunngjøring

Detaljer

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 .ga1 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 21 Grunn og fundamenter... 03-2 211 Klargjøring av tomt...

Detaljer

Prosjekt: A-549 Rehabilitering av eksisterende Hyggenveien Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: A-549 Rehabilitering av eksisterende Hyggenveien Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: A-549 Rehabilitering av eksisterende Hyggenveien Side 01-1 : 01 FORBEREDENDE OG DIVERSE ARBEIDER 01 FORBEREDENDE OG DIVERSE ARBEIDER Beskrivelse etter NS 3420, utg.4, 2011. 01.4 AB1 FORSIKRING

Detaljer