Prosjekt: Fygle Skole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum"

Transkript

1 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS F, 3.2 utg., mars Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som transport, komprimering, avretting etc. Det presiseres at alle mengder er oppgitt i prosjekterte faste masser, dvs. utvidelsesfaktor 1,0. Tilfylling og komprimering skal skje ihht. NS "Normal komprimering" hvis ikke annet er angitt. Det er ikke medtatt egen post for vannlensing. Evt. behov for dette i byggetiden skal være inkalkulert i de øvrige postene. Prosjekt: Fygle Skole Side Kapittel: 1.01 GRUNNARBEIDER 1.1 F31.11 GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER UAVSTIVET INKLUDERT OPPLEGGING Graving for fundament til skjermvegg mellom bygg B og D. Massene legges opp på stedet for senere tilbakefylling. m 3 100, F31.11 GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER UAVSTIVET INKLUDERT OPPLEGGING Graving for fundament til tremmegolv, bygg C. Massene legges opp på stedet for senere tilbakefylling. 1.2 F31.12 GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER UAVSTIVET INKLUDERT OPPLASTING Gjelder graving for nybygg, bygg C F31.12 GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER UAVSTIVET INKLUDERT OPPLASTING Gjelder graving for søylefundament og ristgrube, ved inngang mellombygg A-B. m 3 60,00 m 3 100,00 m 3 20,00 Akkumulert Kapittel 1 GRUNNARBEIDER :

2 1.3 F TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET AV LØSMASSER FRA UTGRAVING TRANSPORTLENGDE Tippsted: Bestemmes av entreprenør. Gjelder masser fra utgraving for nybygg bygg C og inngang mellombygg A-B. Prosjekt: Fygle Skole Side Kapittel: 1.01 GRUNNARBEIDER Alle avgifter skal være inkludert. m 3 120, F LEVERING, UTLEGGING OG KOMPRIMERING AV LØSMASSER 8-16 mm NORMAL KOMPRIMERING Gjelder oppfylling av drenerende masser under fundament (min 10 cm) og golv på grunn (min. 30 cm), samt rundt og over drensledning. Gjelder nybygg bygg C. 1.5 F AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER TILLATT HØYDEAVVIK 20 mm TILLATT PLANHETSAVVIK 20 mm Avretting av tilkjørte, utlagte og komprimerte masser under fundamenter og golv på grunn F AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER TILLATT HØYDEAVVIK ± 20 mm TILLATT PLANHETSAVVIK ± 20 mm Avretting av utgraving under søylefundament og ristgrube. 1.6 F56.21 GJENFYLLING MED MASSER LAGRET VED UTGRAVING NORMAL KOMPRIMERING Gjelder: Gjenfylling og komprimering av tidligere utgravde masser mot søyler i grunnen. Gjelder ved skjermvegg mellom bygg B og D, og tremmegolv bygg C. Posten skal også inkludere avretting av terrenget i OK. m 3 90,00 m 2 180,00 m 2 15,00 m 3 160,00 Akkumulert Kapittel 1 GRUNNARBEIDER :

3 Prosjekt: Fygle Skole Side Kapittel: 1.01 GRUNNARBEIDER 1.7 H GLATTE DRENSLEDNINGER AV PE. DN 100 Drensledning rundt nybygg, bygg C. Bend, tilkoplingsenheter og tilkobling drenskum skal være inkludert. m 70, H37.9 STAKEPUNKT TIL DRENSLEDNINGER Inkludert i posten skal være : - grenrør 45º, tilkoblet drenering - bend 45º - stakerør m/skrulokk, antatt lengde 1,0 m 1.9 I GEOTEKSTIL SOM FILTER I GRØFTER. Fiberduk som omslutter fylling rundt drensrør I BÆRELAG AV KNUST GRUS. SORTERING 0/16 TYKKELSE Gjelder oppfylling rundt ristgrube og søyler ved inngang til mellombygg A-B. Underlag for asfalt I DEKKE AV ASFALTGRUSBETONG. Agb 16. BINDEMIDDEL VALGFRITT. TYKKELSE 40 mm ÅDT: Dekke inkl. bindemiddel på asfalterte areal. Gjelder asfaltering av utgravd område ved inngang til mellombygg A-B. Tilpasning mot ristgrube, betongsøyler osv. stk 3 lm 70,00 m 3 12,00 m 2 24, I RIVING AV FAST DEKKE. HEL RIVING. ASFALT. Gjelder fjærning av eksisterende asfalt nødvendig for utgraving til søylefundament og ristgrube. Gjelder inngang til mellombygg A-B. Posten skal inkludere bortkjøring og deponering av avfall på godkjent depot. m 2 30,00 Sum Kapittel 1 GRUNNARBEIDER :

4 2 BETONGARBEIDER GENERELT Generelt gjelder NS 3420-L, 3.2. utg.,mars 2003, mht. måleregler og tekniske bestemmelser. Mengdene skal, før kontrakt inngås, kontrolleres av entreprenøren og vil bli å betrakte som faste masser som ikke avregnes uten at tegninger endres. Untatt herfra er armeringsmengder som blir avregnet fra bøyelister og poster som er beskrevet avregnet. Entreprenøren skal i nedenforstående poster medta alle kostnader som er nødvendig for å kunne tilby en komplett leveranse. Arbeidene skal utføres i samsvarmed NS utgave september 2003, NS-EN utgave april 2001 og NS 3420-L utgave mars NS utgave september Hvis ikke annet er spesifisert i underpostene gjelder bestemmelsene for "Normal kontroll" mht. arbeidsledelse og kontroll. Alt synlig innstøping-stål som ikke er varmforsinket skal rengjøres og påføres 2 strøk blymønje. Prosjekt: Fygle Skole Side Kapittel: 1.02 BETONGARBEIDER Akkumulert Kapittel 2 BETONGARBEIDER :

5 Prosjekt: Fygle Skole Side Kapittel: 1.02 BETONGARBEIDER 2.21 GRUNN OG FUNDAMENTER L FORSKALING AV FUNDAMENT VERTIKAL FORSKALING GLATT FOR FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder stripefundament under nybygg, bygg C. H=200 mm L FORSKALING AV FUNDAMENT VERTIKAL FORSKALING GLATT FOR FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder alle søylefundamenter i grunnen. H=200 mm. m 2 18,70 m 2 10, L FORSKALING AV SLISSER GLATT FOR FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder 200x50 mm sprang i topp grunnmur - jfr. grunnmursdetalj 2. m 12, L FORSKALING AV SØYLE SIRKULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/ 1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder 8 stk. ø250 mm søyler, L=1,15 m, til skjermvegg mellom bygg B og D L FORSKALING AV SØYLE SIRKULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/ 1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder 11 stk. ø230 mm søyler, L=0,35 m, til tremmegolv ved bygg C L FORSKALING AV VEGG PLAN FORSKALING GLATT FOR FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Tykkelse vegg: Gjelder 200 mm grunnmur i yttervegg, bygg C, ihht. grunnmursdetaljer. m 2 7,30 m 2 2,80 m 2 41,70 Akkumulert Kapittel 2 BETONGARBEIDER :

6 Prosjekt: Fygle Skole Side Kapittel: 1.02 BETONGARBEIDER L FORSKALING AV VEGG PLAN FORSKALING GLATT FOR FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Tykkelse vegg: Gjelder 80 mm vegger i ristgrube, mellombygg A- B. H=400 mm L FORSKALING AV STENG I DEKKE HORISONTALE BORD FOR Dimensjon: 80 mm Gjelder bunnplate i ristgrube, mellombygg A-B L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig armering med kamstenger i fundamenter, grunnmurer og søyler i grunnen. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister. m 2 8,80 m 11,00 kg 1200, L21.52 ARMERING MED ARMERINGSNETT K 189 Gjelder vegg og bunnplate i ristgrube L PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B25 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLL Gjelder for stripefundament bygg C. Avtrekking skal være inkludert L PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B25 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLL Gjelder for alle søylefundament. Avtrekking skal være inkludert. kg 40,00 m 3 5,60 m 3 1,80 Akkumulert Kapittel 2 BETONGARBEIDER :

7 Prosjekt: Fygle Skole Side Kapittel: 1.02 BETONGARBEIDER L PLASSTØPT NORMALBETONG SØYLE FASTHETSKLASSE B25 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLL OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder søyler i grunnen under tremmegolv, bygg C, og til skjermvegg mellom bygg B og D. m 3 0, L PLASSTØPT NORMALBETONG VEGG FASTHETSKLASSE B25 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLL OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder 200 mm grunnmurer av betong i yttervegg - bygg C. Avtrekking skal være inkludert L PLASSTØPT NORMALBETONG VEGG FASTHETSKLASSE B25 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLL OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder 80 mm vegger i ristgruber L PLASSTØPT NORMALBETONG GULV PÅ GRUNNEN FASTHETSKLASSE B25 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLL OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder plate i ristgrube, t=80 mm. Avtrekking skal være inkludert L INNSTØPTE SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Dykket avløp innstøpt i bunnplate ristgruber. Tilkobles eksisterende takrenne. m 3 3,90 m 3 0,36 m 3 0,50 stk 1 Akkumulert Kapittel 2 BETONGARBEIDER :

8 Prosjekt: Fygle Skole Side Kapittel: 1.02 BETONGARBEIDER L INNSTØPTE SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Levering og innstøping av søylesko tilpasset limtresøyler 140x135 mm L INNSTØPTE SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Levering og innstøping av søylesko. Gjelder 4"-bjelker i topp betongsøyler, til tremmegolv bygg C. stk 1 stk L INNSTØPTE SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Levering og innstøping av bjelkesko. Gjelder innfesting av 2"x8"-bjelker til grunnmur. Til tremmegolv bygg C. Bjelkesko kan evt. forankres i ettertid. Forankring skal være inkludert L INNSTØPTE BORING OG FASTGYSING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Levering og forankring av søylesko tilpasset limtresøyler 140x135 mm på eksisterende grunnmur. stk 35 stk L INNSTØPING AV SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Posten gjelder innstøping av UNP-søyler i betongsøyler i grunnen. Gjelder skjærmvegg mellom bygg B og D. Levering av stolper medtas i annen post. stk 8 Akkumulert Kapittel 2 BETONGARBEIDER :

9 P GITTERRISTER Dimensjon : 4x1,5 m Gjelder mellombygg A-B. Levering og montering av entrerist i ristgrube. Innstøpingsramme skal være inkludert. TYPE OPPGIS : stk S ISOLASJON AV EPS INNVENDIG PÅ RINGMUR TYKKELSE: 50 mm Trykkstyrke: 80 KN/m2 Gjelder frostsikring med 50 mm ekspandert polystyren på innside av grunnmur og bankett på nybygg, bygg C. Jfr.grunnmursdetaljer. m 2 28, S ISOLASJON AV EPS TYKKELSE: 50 mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. Min λ=0,038 W/(mK) Gjelder frostsikring med plate av EPS rundt nybygg, under og rundt ristgrube og rundt søylefundament (gjelder ikke ved skjermvegg). Prosjekt: Fygle Skole Side Kapittel: 1.02 BETONGARBEIDER Utstrekning utenfor konstruksjoner : - Nybygg : 60 cm (1,2 m i hjørner) - Kalde konstruksjoner : 90 mm S ISOLASJON AV XPS TYKKELSE: 50 mm Trykkstyrke: 250 KN/m2 Gjelder frostsikring med 50 mm XPS under ny bankett, bygg C. Gjelder også under søylefundament (til tremmegolv i bygg C og inngang mellombygg A-B). m 2 120,00 m 2 35, SØYLER L FORSKALING AV SØYLE SIRKULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/ 1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder 2 stk. ø250 mm søyler, L=3,615 m, ved inngang, mellombygg A-B. Gjelder fra fundament. m 2 5,70 Akkumulert Kapittel 2 BETONGARBEIDER :

10 Prosjekt: Fygle Skole Side Kapittel: 1.02 BETONGARBEIDER L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig armering med kamstenger i sirkulære betongsøyler. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister L PLASSTØPT NORMALBETONG SØYLE FASTHETSKLASSE B25 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLL OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder sirkulære søyler ø250 mm, ved inngang mellombygg A-B. kg 50,00 m 3 0, L INNSTØPTE PLATER SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 160x160x10 mm inkl forankringsjern. Gjelder i OK stålsøyler, til opplegg av stålbjelke. stk DEKKER T STØPT BELEGG FESTET DIREKTE TIL UNDERLAGET. UARMERT. BETONGBELEGG. GLATTET. TOLERANSEKLASSE 2 Teoretisk tykkelse: 20 mm Underlag: Dekke av lettklinker. Gjelder ventilasjonsrom i mellombygg A-B. Type oppgis:... m 2 33,00 Akkumulert Kapittel 2 BETONGARBEIDER :

11 N22.39 DEKKE AV ELEMENTER AV LETTKLINKERBETONG Lastforutsetning: - ventilasjonsrom : nyttelast 3 KN/m2 (bruk) - tak : karrateristisk snølast 4 KN/m2 Type dekkeelement: Dimensjon:max. 250 mm tykkelse Antall elementer: ihht. leverandør Brannkrav: R30 Lydklasse: Opplegg på stålbjelker og eksisterende betongvegger. Prosjekt: Fygle Skole Side Kapittel: 1.02 BETONGARBEIDER Dekket skal dimensjoneres av leverandør, og posten skal omfatte alle forankringer, oppleggsdetaljer, forsterkninger, tilpasninger og tilsv. som er nødvendig for en komplett leveranse. m 2 53, GOLV PÅ GRUNN L FORSKALING AV STENG I DEKKE GLATT FOR Gjelder nedsenkning for matte. Dimensjon: 10 mm L FORSKALING AV STENG I DEKKE GLATT FOR Gjelder dekkekant ved grunnmursdetalj 2. Dimensjon: 100 mm. m 4,40 m 12, L21.52 ARMERING MED ARMERINGSNETT K 189 Gjelder alle golv på grunn. kg 470,00 Akkumulert Kapittel 2 BETONGARBEIDER :

12 L PLASSTØPT NORMALBETONG DEKKE FASTHETSKLASSE B25 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLL OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Tykkelse: 100 mm. Prosjekt: Fygle Skole Side Kapittel: 1.02 BETONGARBEIDER Tilstrekkelig avtrekking som underlag før overflatebehandling skal være inkludert L BEARBEIDING AV FERSK BETONGOVERFLATE STÅLGLATTET FLATE Glatting i eget fett, tilsvarende toleranseklasse 2. Flaten skal være tilstrekkelig for legging av golvbelegg L BEARBEIDING AV FERSK BETONGOVERFLATE STÅLGLATTET FLATE Glatting i eget fett, tilsvarende toleranseklasse 3. Flaten skal være tilstrekkelig for legging av flis S ISOLASJON AV EPS TYKKELSE: 20 mm isolasjon som kuldebrobryter/steng mellom grunnmur og golv på grunn - jfr. grunnmursdetalj 1. H~=100 mm S ISOLASJON AV EPS TYKKELSE: 20 mm isolasjon som kuldebrobryter/steng mellom grunnmur og golv på grunn - jfr. grunnmursdetalj 2. H~=100 mm. NB! Må tilpasses stålvinkel. m 3 14,80 m 2 38,00 m 2 110,00 m 34,20 m 12, S DAMPSPERRESJIKT AV PLAST 0,2 mm plastfolie mellom frostsikring/isolasjon og betongdekke. Arbeider knyttet til avsluting i form av oppbrett skal være inkludert. Gjelder mellom isolasjonslag i alle golv på grunn, jfr. grunnmursdetaljer. m 2 155,00 Akkumulert Kapittel 2 BETONGARBEIDER :

13 S ISOLASJON AV EPS I GULV DIREKTE PÅ GRUNN TYKKELSE: 100 mm Trykkstyrke: 80 KN/m2. Min λ=0,036 W/(mK) Prosjekt: Fygle Skole Side Kapittel: 1.02 BETONGARBEIDER Gjelder begge lag i alle golv på grunn, jfr. grunnmursdetaljer. m 2 296, N FINKORNET PUSSOVERFLATE. LENGDE GRUNNING M/ ARMERING VALGFRITT MELLOMSJIKT FINPUSS MED PUSSUNDERLAG AV POLYSTYR ÉN (EPS/ XPS) EKSPONERINGSKLASSE TOLERANSEKLASSE C Posten gjelder puss av forkant golv på grunn ved grunnmursdetalj 2. Tykkelse ca. 15 mm, høyde ca. 200 mm. m 12, L INNSTØPING AV SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av stålvinkel i dekkekant, jfr. grunnmursdetalj 2. Leverig av stålvinkel medtas i annen post. lm 12,50 Sum Kapittel 2 BETONGARBEIDER :

14 3 STÅLARBEIDER GENERELT Generelt gjelder at arbeidene skal utføres i hht. NS 3472, 3. utg., september 2001, og NS 3420-P, 4. utg., desember Entreprenøren skal i nedenforstående poster medta alle kostnader som er nødvendig for å kunne tilby en komplett leveranse. Mengdene skal, før kontrakt inngås, kontrolleres av entreprenøren og vil bli å betrakte som faste masser som ikke avregnes uten at tegninger endres. Untatt herfra er poster som er beskrevet avregnet. Det skal benyttes stålkvalitet : For HEA-bjelke : S355J2G4 For UNP-søyler : S235JRG2 Overflatebehandling med sandblåsing Sa2 skal inngå i prisen. Sveisekvalitet C. Hvis ikke annet er angitt utføres sveiser som kilsveis 6. Prosjekt: Fygle Skole Side Kapittel: 1.03 STÅLARBEIDER Brannbeskyttelse av stål : Det skal brukes godkjente produkter. Norsk godkjennelse skal oversendes oppdragsgiver som en del av dokumentasjonen. Alt stål skal brannbeskyttes basert på at stålet er 100% utnyttet og med kritisk ståltemperatur på 500 C. En eventuell reduksjon i lastutnyttelsen vil konsulent vurdere på et senere tidspunkt. Innfesting av beskyttelse er i h.h.t. leverandør SØYLER P SØYLER AV VALSEPROFILER Galvaniserte stolper UNP 100, L=3,0 m. Gjelder stolper i skjermvegg mellom bygg B og D. Det skal være medtatt hull c/c 16 cm i øverste 1,5 m, til innfesting av vegg. Posten gjelder kun levering. stk 8 Akkumulert Kapittel 3 STÅLARBEIDER :

15 P SØYLER AV RUNDE HULPROFILER Diameter: tilnærmet 100mm Tykkelse: tilnærmet 6,0mm Korrosjonsbehandling med maling skal være inkludert. Prosjekt: Fygle Skole Side Kapittel: 1.03 STÅLARBEIDER Gjelder mellombygg A-B. m 2, T MALEBEHANDLING PÅ STÅLBJELKER OG - SØYLER. 2 STRØK MALING Brannmaling av synlig stålsøyle. Gjelder sirkulært stålrør ø100x6 mm. Brannbeskyttes til brannklasse R60. m 2, BJELKER P11.21 BJELKER AV VALSEPROFILER Sveises til omliggende konstruksjoner. HEA 160 Gjerlder som bæring av takkonstruksjon (lettklinker dekke) ved inngang til mellombygg A-B. kg 148, P11.21 BJELKER AV VALSEPROFILER Sveises til omliggende konstruksjoner. HEA 140 Gjerlder som bæring av takkonstruksjon (lettklinker dekke). Gjelder mellombygg A-B. kg 105, P BJELKER OPPSVEIST AV PROFILER/PLATER Posten gjelder levering av stålvinkel L80x40x6 påsveist forankringsjern, til innstøping i dekkekant - jfr. grunnmursdetalj 2. Pris for innstøping medtas i annen post P14.13 KONSOLLER, ANTALL Stålkonsoll fastboltet til eksisterende betongvegg for opplegg av stålbjelke. Bolter m/borring skal være inkludert. lm 12,50 stk 1 Akkumulert Kapittel 3 STÅLARBEIDER :

16 S ISOLERING AV STÅLPROFIL MED Hardpressede steinullplater. Tykkelse: max. 25mm Profil: HEA 160 Antall isolerte sider: 3 Brannmotstand: R30 Utførelse og innfesting ihht leverandør. Prosjekt: Fygle Skole Side Kapittel: 1.03 STÅLARBEIDER Type oppgis:... m 4, S ISOLERING AV STÅLPROFIL MED Hardpressede steinullplater. Tykkelse: max. 25mm Profil: HEA 140 Antall isolerte sider: 3 Brannmotstand: R30 Utførelse og innfesting ihht leverandør. Type oppgis: S ISOLERING AV KONSOLL MED Hardpressede steinullplater. Tykkelse : max. 25mm Brannmotstand : R30 Gjelder konsoll til opplegg av stålbjelker på betongvegg. m 4,20 stk 1 Sum Kapittel 3 STÅLARBEIDER :

17 4 BÆRENDE TREKONSTRUKSJONER 4.1 Q ÅPNINGER I BJELKELAG AV HELTRE Åpning for: nedsenket gitterrist Mål på åpning: 1x1,2 m Dimensjon bjelker i bjelkelag: Bjelkelagstype: Forsterkning: Posten gjelder arbeide med tilpasning av trevirke for nedsenkning av gitterrist i terrassedekke. Understøttende bjelker 2"x8" må skjæres i OK. Prosjekt: Fygle Skole Side Kapittel: 1.04 BÆRENDE TREKONSTRUKSJONER Tilpasses rist. 4.2 Q STOLPER AV LIMTRE FASTHETSKLASSE L 40 FOR TOLERANSEKLASSE C Dimensjoner : 140x135 mm Lengde ~2,3 m stk 2 stk Q BJELKER AV HELTRE FASTHETS-/ SORTERINGSKLASSE C24/T2 FOR TOLERANSEKLASSE C Dimensjoner (b x h x l): 2"x8" Festemåte: Søyle/bjelkesko - jfr. annen post. Trykkimpregnert. Som underlag for terrassegolv, bygg C. Utstrekning ihht. tegning AP-1. lm 211, Q BJELKER AV LIMTRE FASTHETSKLASSE L 40 FOR TOLERANSEKLASSE C Dimensjoner (b x h): 140x360 mm Gjelder bæring av tak, bygg C. 4.5 Q43.2 TERRASSEGULV Dimensjon bord: Tykkelse 28 mm Bredde spalte: "kant i kant" Utstrekning ihht. tegning AP-1. lm 13,80 m 2 70,00 Akkumulert Kapittel 4 BÆRENDE TREKONSTRUKSJONER :

18 4.6 P GITTERRISTER Dimensjon : 1x1,2 m Gjelder Levering og montering av nedsenket gitterrist i terrassegolv, bygg C. TYPE OPPGIS : stk 2 Prosjekt: Fygle Skole Side Kapittel: 1.04 BÆRENDE TREKONSTRUKSJONER Sum Kapittel 4 BÆRENDE TREKONSTRUKSJONER :

19 5 TEGNINGSLISTE / VEDLEGG 5.1 TEGNING INNHOLD K-10 Fundament, grunnmurer og golv på grunn K-11 Plan 1 m/dekke over Prosjekt: Fygle Skole Side Kapittel: 1.05 TEGNINGSLISTE / VEDLEGG Sum Kapittel 5 TEGNINGSLISTE / VEDLEGG :

20

Prosjekt: Buksnes Skole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Buksnes Skole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNN-/UTOMHUSARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt NS 3420-0, 3.5 utg., april 2006 - tabell 1. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012 RIB-01 Gangbro Brandaneset Askøy Prosjekt: Brandaneset Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del... 1 1 Anbudssammendrag... 2 2 Teknisk beskrivelse... 3 3 Arbeidsomfang entreprise... 4 4 Tegningsliste...

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet.

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet. Trønder-plan as 0625 YSTERHAGAN BOFELLESKAP Rådg.ing. MRIF KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 7800 NAMSOS Tilbud 08.12.2009 KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE. 20 GENERELT Dette kapitlet beskriver følgende

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt Prosjekt: Mo i RANA 2017-02 Side: 01-1 Område: 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01.02 Riving for klargjøring av tomt 01.02.1 CH1.13A HULLTAKING Antall hulltakinger... Materiale:

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Tyngdekraft Nor Prosjekt: Nydalselva Kraftverk Side 0 Entreprise: Betongarbeider Summeringsskjema Postnr Spesifikasjon Enh Mengde Pris Sum

Tyngdekraft Nor Prosjekt: Nydalselva Kraftverk Side 0 Entreprise: Betongarbeider Summeringsskjema Postnr Spesifikasjon Enh Mengde Pris Sum Prosjekt: Nydalselva Kraftverk Side 0 Summeringsskjema A1 Rigg og drift 1 kap B1 Inntak 1 kap C1 Forankringsklosser 1 kap D1 Kraftstasjon 1 kap F1 Regningsarbeider 1 kap Sum betongarbeider: Prosjekt: Nydalselva

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune

NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune Tilbudsgrunnlag februar 2008 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks 376 7801 NAMSOS Tlf: 74

Detaljer

Eidebakken skole BOK 1. Lyngen kommune BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR

Eidebakken skole BOK 1. Lyngen kommune BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR Eidebakken skole Lyngen kommune BOK 1 BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER BETONGARBEIDER, PLASSTØPT BETONGARBEIDER, PREFAB STÅLARBEIDER Prosjekt: Eidebakken skole Side 10-2 B2 Kapittelsammendrag

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 2 Bygningsmessige beskrivelse Del 2ii Nytt tilbygg Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2ii Nytt tilbygg: GENERELLE BESTEMMELSER Ferdig bygning skal tilfredsstille

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 25-1 Postnr Tekst 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 25.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider VVS, inne og ute/ i grunnen 25.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE mai 2014 Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as Prosjekt: Omsorgsbolig Helsetunet Side 00-1 00 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 10913 Hasvik kommune - Breivikbotn havn Side 72-1 72 KONSTRUKSJONER Stålarbeider Bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave og NS 3472 gjelder som generelle krav for stålarbeidene. Generelle bestemmelser:

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Prosjekt: Venastul Side 01-1 01 Drenering av grunnmur 01.1 KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Eksisterende drenering langs nordsiden av bygget skal rehabiliteres. Ny drenering etableres

Detaljer

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre Side 1 av 21 00 Generelt 00 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Elvefaret kulvert Side 01-1 Kapittel: 01 Grunnarbeid 01 Grunnarbeid 01.21 Grunn og fundamenter 01.21.1 GENERELT Alle poster i dette kapittelet er regulerbare. 01.21.14 FD1.13113 GRAVING TIL GENERELLE

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 00-1 Kapittel: 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Postnr Tekst 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT 00.1 TILBUDSKJEMA FOR DETTE DOKUMENT Hit overføres sum tilbud

Detaljer

09c.16 Leca Maxi Pipe

09c.16 Leca Maxi Pipe Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09c - 1 09c Pipe 09c.16 Leca Maxi Pipe 09c.16.1 NB5.2332342A (2013) MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 34 500,00 Sum 00 Generelt 42 550,00 Side 2

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Rivingsarbeider Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Ny heis Van den Graf generator, dekker og vegger må fjernes. Nødvendig stemplingsarbeider inkluderes i enhetsprisene.

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

Beskrivende masseberegning

Beskrivende masseberegning Utomhusplan ombygging til omsorgsboliger 7.11.213 Beskrivende masseberegning Post Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum kr. 1 GENERELE KOSTNADER 1,1 Tilrigging RS 1 1,2 Utstikking RS 1 1,3 Opprydding RS

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 05-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 05-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 05-1 05 Betongarbeid 05.1 DETTE KAPITTEL - Betongarbeider sålefundamenter kjeller ringmur gulv på grunnen heissjakt betongvegger påstøper sparkling. 05.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps

09 Murerarbeid. 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps 09.14.1 NB5.2332342A MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Vadsø3211 Vadsø ungdomsskole

Vadsø3211 Vadsø ungdomsskole Prosjekt: Vadsø3211 Vadsø ungdomsskole Side 00-1 Vadsø3211 Vadsø ungdomsskole FELLES TILBUDSGRUNNLAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Y:\-2004\2004-08 Vadsø Ungdomsskole\3_BESKRIVELSE\Tilbudsgrunnlag (mars 2006)\Tilbudsgrunnlag

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Prosjekt: Tårnet barnehage - Bygningsmessige arbeider RIB Side 00-1 00 FORSIDE Tårnet barnehage, Vikna kommune HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2.1 Grunn, betong og stålarbeider Prosjekt: Tårnet barnehage

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1 Spesifikasjon P STÅL- OG METALLARBEIDER Beskrivelse av arbeidene og statisk virkemåte Dette kapitlet gir de overordnede tekniske bestemmelsene for

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN 13.09.011 Prosjekt: 1044 SULITJELMA K0-1 HOVED Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL Tekst SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE. K01- RIB-ARBEIDER OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER,

Detaljer

07 Stålkonstruksjoner (bærende)

07 Stålkonstruksjoner (bærende) 43(555) 07 Stålkonstruksjoner (bærende) 00.07.1 Stålkonstruksjoner Posten gjelder generelt og overordnet for alle øvrige poster for arbeider med stålkonstruksjoner. Enhetsprisene skal inkludere utarbeidelse

Detaljer

Betongstøttevegger. Produktark og vedlegg

Betongstøttevegger. Produktark og vedlegg Produktark og vedlegg Støttevegger i betong VEDLEGG 1 Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. Standard løsning for intilfylling av bakre yttervegg med forsterkning

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER 1 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL 00.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 00.0.1

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule 1 Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule Beskrivelsen er nummerert iht. NS3450. Innhold: 00 Bygningsteknisk arbeid generelt 01 Rigg og Drift 09 Murerarbeid 12 Tømrerarbeider 14 Vinduer

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2016) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 210 Flisarbeid - Stavanger Forum Side 09-1 KAP. 9 MURERARBEID I dette kapitlet er det medtatt Innvendig murvegg PRODUKTHENVISNING Der det er benyttet henvisning til spesielle produkter er dette

Detaljer

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen.

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen. Kap. A Generelt Overordnede Krav Enhetsprisene skal omfatte følgende kostnader i den grad disse ikke er tatt med i poster for rigg og drift av byggeplassen: 1. Materialer og hjelpematerialer 2. Arbeidslønn

Detaljer

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING BERGEN KOMMUNALE BYGG SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING Tilbudsbeskrivelse juni 2010 Entreprise BY-01 Hovedentreprise bygningsmessige arbeider tilbyder:.. (Firmastempel) prosjekteringsgruppe:

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1:

SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1: Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1: Grunn- og utomhusarbeider Betongarbeider og betongelementer Stålkonstruksjoner og takelementer Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen

Detaljer

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del Kunstgressbane Giske grunn_betong 00 Generell del Side 00-1 00 Generell del Det skal bygges en kunstgressbane ved eksisterende grusbane/parkeringsareal mellom Giske barneskole og Giske barnehage. Det er

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07.

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1 2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger

Detaljer

A127372 Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 07-1

A127372 Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 07-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 07-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50 Prosjekt: Vannledning Fossen - Bakken Side 01-1 01.11.04.10 FS2.21276132A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 50 Type lag: Drenslag Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 1 FOREDRAG KL 17.45 18.1515 BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING - NS 3420 og installasjoner Et komplett system for

Detaljer

KONTROLLPLAN for entreprenør

KONTROLLPLAN for entreprenør Statens vegvesen Region vest Prosjektnr: PROFn: Arkivref: KONTROLLPLAN for entreprenør PROSJEKT : Dok.dato: Rev.dato: Dok.ansvarlig: Kontroll av prosess Krav/Spesifikasjoner Kontrollfrekvens Ansvarlig

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 219 Taktekking - Stavanger Forum Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEIDER I dette kapitlet er medtatt: Tekking av yttertak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

Dokumentplan. Gand videregående skole. Oppdragsgiver: 215942. Prosjekt: Dok.nr. Tittel Dato Rev. Side 1 av 3. Rev./ Forsendelsenr 01 Dato: 24.09.

Dokumentplan. Gand videregående skole. Oppdragsgiver: 215942. Prosjekt: Dok.nr. Tittel Dato Rev. Side 1 av 3. Rev./ Forsendelsenr 01 Dato: 24.09. Dokumentplan Oppdragsgiver: 215942 Prosjekt: Gand videregående skole Rev./ Forsendelsenr 01 Dato: 24.09.2013 Prosjektnr: 215942 f = fullformattegning n = nedfotografert fra A1/A0 til A3/A2 Dok.nr. Tittel

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

07 Stålkonstruksjoner GENERELT. Alle stålkonstruksjoner skal produseres, leveres og monteres i samsvar med NS 3420, siste utg.

07 Stålkonstruksjoner GENERELT. Alle stålkonstruksjoner skal produseres, leveres og monteres i samsvar med NS 3420, siste utg. Prosjekt: Langset Skole Side: 07-1 07 Stålkonstruksjoner GENERELT Alle stålkonstruksjoner skal produseres, leveres og monteres i samsvar med NS 3420, siste utg. For prisgrunnlag og målereglene gjelder

Detaljer

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n En del av Sunde-gruppen

Detaljer

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater.

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. Prosjekt: Strandgaten Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS342 utg. 4 (2141). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. O:\5357\4\9_Beskrivelse\5357-4_Bb1_Strandgaten

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

Entreprenøren skal besørge godkjennelse av beregninger og arbeidstegninger fra respektive myndigheter.

Entreprenøren skal besørge godkjennelse av beregninger og arbeidstegninger fra respektive myndigheter. 4.1 Funksjonsbeskrivelse byggeteknikk - RIB 4.1.1 Generelt Det er utarbeidet arkitekttegninger og kravspesifikasjon. Det er opp til anbyder å foreslå alternative løsninger til de som er vist på tegning

Detaljer

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 210 Graving av grøfter og innstallasjoner i grunn Side 1 Bygningsmessige hjelpearbeider elektro 210 Graving av grøfter og innstallasjoner i grunn 210.1 FV3.11100 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Omfang: Inkludert

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 07-1 07 Stålkonstruksjoner 07.1 DETTE KAPITTEL - stålarbeider for bæresystem søyler bjelker avstivende fagverk tilhørende detaljer. 07.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-1 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon AVF 03 03.20 03.20.1 AVFALLSBEHANDLING GRUNNARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle

Detaljer

190 cm. 158 cm. Bredde av laftaplank 7cm

190 cm. 158 cm. Bredde av laftaplank 7cm 190 cm 158 cm Bredde av laftaplank 7cm 255 67 71 225 66 73 190 cm 158 cm Bredde av laftaplank 7cm 3 fase strømledning fra stolpe 25 mm i ytre diameter kapasitet skal stå på ledningen Stuevindu 3x6 ruter

Detaljer