Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07."

Transkript

1

2 Prosjekt: Grue Skole Side Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201

3 Prosjekt: Grue Skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende anbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende Grue Skole til de priser som er oppført i anbudet og som samlet gir en sum på: kr... eks. mva. 2. INDEKSREGULERING (NS 8405, 27.1) Prisstigning inkluderes ikke i tilbudssum 3. BYGGETID Undertegnede forplikter seg til utføre arbeidet innen:... (Anall virkedager fra oppstartsdato, eks. ferie) 4. BYGGEPLASSADMINISTRASJON OG FREMDRIFTSKONTROLL AV SIDEENTREPRENØRER (NS 8405, 16.3, 16.4) a) Administrasjon av sideentrepriser administreres for: kr... inkl. mva, b) eller som regulering etter % av sideentrepriser....% Sted / dato:... den... Signatur:... Adresse:... Telefon:...

4 Prosjekt: Grue Skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader Rivingsarbeider RIB Grunn- og utomhusarbeider RIB Betongarbeider RIB Stålarbeider RIB Takarbeider RIB Rivingsarbeider Tømmer og snekkerarbeider Dør- og Vindusarbeider Mur og Flisarbeider Malerarbeider Blikkenslagerarbeider Gartnerarbeider Sum % mva Sum inkl. mva. Y:\-2006\ Grue skole\3_beskrivelse\detaljprosjekt\grue-skole.ga1

5 Prosjekt: Grue Skole Side 00-3 G5 REGLER FOR REGNINGSARBEID FOR BYGG NS 4805, 20 Endringer, 31 Regningsarbeider Alle endringer skal i hovedsak registreres og føres i E-lister, og ende i en endringsordre. Ved unntak kan endringsarbeider utføres etter nærmere avtale med byggherre selv, hans represetant. Det skal for slike arbeider føres arbeidslister, påført timer forbruk og materialkost inkl. påslagsprosent. Timepris kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider... eks. mva. Læregutt/Lærling... Påslag for materialer... Påslag for andre kostnader... % % Alle faktorer og timepriser er eksklusive merverdiavgift.

6 Prosjekt: Grue Skole Side 00-4 G7 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA NS 8405 pkt.15 Bruk av underentreprenør Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det tilbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører som firmaet antas å benytte: FAG FIRMA

7 Prosjekt: Grue Skole Side 01-1 Kapittel: 01 Felleskostnader 01 Felleskostnader 01.1 B Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging Rigg og drift samlet Ny post etter anbud! RS Rigging osv B RIGGING AV BYGGE PLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 Rund sum RS B NEDRIGGING AV BYGGE PLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 Rund sum RS B RIGGING AV BYGGEPLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 Rund sum RS B NEDRIGGING AV BYGGE PLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 Rund sum RS Drift av byggeplass B DRIFT AV BYGGEPLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 Rund sum RS B DRIFT AV BYGGEPLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 Rund sum RS Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

8 Prosjekt: Grue Skole Side 01-2 Kapittel: 01 Felleskostnader Entrepriseadministrasjon B OPPSTART BYGGEPLASSADMINISTRASJON ALLE ARBEIDER Rund sum RS B UTARBEIDELSE OG SAMORDNING KS- PLANER/KONTROLLPLANER ALLE ARBEIDER Rund sum RS B UTARBEIDELSE HMS-PROSEDYRER ALLE ARBEIDER Rund sum RS BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS GRUNNARBEIDER GRUNNARBEIDER. INNVENDIGE. H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT BUNNBREDDE 0,6 m DYBDE 0,5 M GRAVESKRÅNING VALGFRI Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Gjelder for grøft med 1 ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. Gjennomgående lengde m 210, H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT BUNNBREDDE 0,6 m DYBDE 0,5 M GRAVESKRÅNING VALGFRI Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Gjelder for grøft med 2 ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. Gjennomgående lengde m 113,00 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

9 Prosjekt: Grue Skole Side 01-3 Kapittel: 01 Felleskostnader H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 1,0 m. DYBDE INNTIL 1,0 m. GRAVESKRÅNING 1:1 Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Gjelder for grøft med 2 ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. Gjennomgående lengde m 37, BETONGARBEIDER BETONGARBEIDER. C HULLTAKING I DEKKE. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Kjerneboring i dekker med tykkelse 250 mm. Dim.0-ø50 mm stk 159 C HULLTAKING I DEKKE. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Kjerneboring i dekker med tykkelse 250 mm. Dim.ø50-ø100 mm stk 58 C HULLTAKING I DEKKE. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Kjerneboring i dekker med tykkelse 250 mm. Dim.ø100-ø150 mm stk 66 C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Saging i dekker med tykkelse 250 mm. Dim.410x160 mm stk 2 C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Endel oppstikk for bunnledninger skal fjernes og her inkluderes saging/meisling rundt røroppstikkene som er ca. 75 mm i diameter. Det sages/meisles med ca. 50 mm dybde rundt oppstikkene. stk 30 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

10 Prosjekt: Grue Skole Side 01-4 Kapittel: 01 Felleskostnader C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Deler av eksisterende betonggulv skal sages, fjernes og sjaues ut av bygget. Inklusive støping av nytt gulv med innlagt dampsperre. Dekketykkelse 100 mm inkl. armering. Komplette arbeider m 2 40, C HULLTAKING I YTTERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende grunnmurer. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.ø210 mm stk 10 C HULLTAKING I YTTERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder nye grunnmurer. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø210 mm stk 4 C HULLTAKING I YTTERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø0-ø50 mm stk 9 C HULLTAKING I YTTERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø210 mm stk 4 C HULLTAKING I YTTERVEGG SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.210x210 mm Antall hulltakinger stk C HULLTAKING I YTTERVEGG SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.310x310 mm Antall hulltakinger stk 2 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

11 Prosjekt: Grue Skole Side 01-5 Kapittel: 01 Felleskostnader C HULLTAKING I YTTERVEGG SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.550x600 mm Antall hulltakinger stk C HULLTAKING I YTTERVEGG SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.550x1150 mm Antall hulltakinger stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø0-ø50 mm stk 158 C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø50-ø100 mm stk 14 C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø100-ø150 mm stk 48 C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø170 mm stk 2 C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø210 mm stk 20 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

12 Prosjekt: Grue Skole Side 01-6 Kapittel: 01 Felleskostnader C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø260 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende betongvegger for svømmebasseng. (For innløpsdyser). Tykkelse vegg: 250 mm. Dim.ø100 mm stk 8 C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende betongvegger for svømmebasseng. (For bunnsuging av basseng) Tykkelse vegg: 350 mm. Dim.ø100 mm stk 1 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.260x110 mm stk 2 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.260x160 mm stk 6 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.310x110 mm stk 1 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.410x160 mm stk 4 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.410x310 mm stk 1 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

13 Prosjekt: Grue Skole Side 01-7 Kapittel: 01 Felleskostnader C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.510x210 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.610x210 mm stk 3 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.610x260 mm stk 2 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.610x310 mm stk 6 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.610x410 mm stk 1 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger under basseng - i kryperom. Tykkelse vegg:250 mm. Dim.610x510 mm stk 1 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.710x260 mm stk 4 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.1010x410 mm stk 1 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

14 Prosjekt: Grue Skole Side 01-8 Kapittel: 01 Felleskostnader C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.1310x410 mm stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betongdekker etter at tekniske installasjoner er installert. Antall stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betongdekke for svømmebasseng for 3 stk utsparinger for slukavløp som skal utgå. Dim.450x300x70mm. (bxlxh) Antall stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betonggulv etter at rørlegger har terset oppstikk for bunnledninger som det er saget/meislet rundt. Antall stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betongvegger etter at tekniske installasjoner er installert. Antall stk L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT Utsparinger i betongvegger med tykkelse 200 mm. Dim. 150x50 mm. stk 4 L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT Utsparinger i betongvegger med tykkelse 200 mm. Dim. 200x200 mm. stk 3 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

15 Prosjekt: Grue Skole Side 01-9 Kapittel: 01 Felleskostnader L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT Utsparinger i betongvegger med tykkelse 200 mm. Dim. 250x250 mm. stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betongvegger etter at tekniske installasjoner er installert. Antall stk C SLISSING I VEGG AV BETONG Dim.200x50 mm. Lengde sliss, 2,5 m stk C SLISSING I GULV AV BETONG Dim.200x150 mm. Lengde sliss 8,0 lm stk L45 Gjenstøping Gjenstøping av sliss. Lengde 2,5 meter. stk 2 L45 Gjenstøping Gjenstøping av sliss. Lengde 8,0 meter. stk 5 L PLASSTØPT NORMALBETONG. FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20. BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLLKONSTRUKSJONSTOLERANSEKLAS SE 1/-OVERFLATETOLERANSEKLASSE Overflatetoleranseklasse etter tabell L Fundament for moppevaskemaskin. Dim.1000x1000x250 mm.(lxbxh) Støpes ca 320 mm fra bakvegg slik at lokasse kan monteres. Fundamentet utstøpes på 50 mm tung isolasjon som inkluderes. stk 1 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

16 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader L PLASSTØPT NORMALBETONG. FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20. BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLLKONSTRUKSJONSTOLERANSEKLAS SE 1/- OVERFLATETOLERANSEKLASSE Overflatetoleranseklasse etter tabell L Fundament for varmtvannsberedere. Dim.3000x700x100 mm.(lxbxh) stk L PLASSTØPT NORMALBETONG. FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20. BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLLKONSTRUKSJONSTOLERANSEKLAS SE 1/- OVERFLATETOLERANSEKLASSE Overflatetoleranseklasse etter tabell L Fundament for doseringstanker. Dim.2500x800x100 mm.(lxbxh) stk L PLASSTØPT NORMALBETONG. FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20. BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLLKONSTRUKSJONSTOLERANSEKLAS SE 1/- OVERFLATETOLERANSEKLASSE Overflatetoleranseklasse etter tabell L Fundament for sandtrykkfilter. Dim.5000x1000x1000 mm.(lxbxh) stk L PLASSTØPT NORMALBETONG. FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20. BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLLKONSTRUKSJONSTOLERANSEKLAS SE 1/- OVERFLATETOLERANSEKLASSE Overflatetoleranseklasse etter tabell L Fundament for Varmtvannsberedere. Dim.3000x700x100 mm.(lxbxh) stk 1 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

17 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader P14.2 Innstøpningsgods Innstøping av dysegjennomføringer av PVC i bassengvegg med ekspaderende mørtel. Dimensjon ø100 mm stk P14.2 Innstøpningsgods Innstøping av kantrenneavløp i PVC med ekspanderende mørtel. Dimensjon ø100 mm stk P14.2 Innstøpningsgods Innstøping av bunnsuggjennomføring av PVC i bassengvegg med ekspanderende mørtel. Dimensjon ø100 mm stk P14.2 Innstøpningsgods Innstøping av bunnsluk. Dimensjon ø50 mm stk MURARBEIDER MURARBEIDER. N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Åpninger i murverk med tykkelse ca. 150 mm. Dim.0-ø50 mm stk 16 N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Åpninger i murverk med tykkelse ca. 150 mm. Dim.ø50-ø100 mm stk 1 N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Åpninger i murverk med tykkelse ca. 150 mm. Dim.ø100-ø150 mm stk 16 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

18 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Åpninger i murverk med tykkelse ca. 150 mm. Dim.ø170 mm stk N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Åpninger i murverk med tykkelse ca. 150 mm. Dim.260x210 mm stk 3 N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Åpninger i murverk med tykkelse ca. 150 mm. Dim.310x160 mm stk 1 N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Åpninger i murverk med tykkelse ca. 150 mm. Dim.410x210 mm stk 5 N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Åpninger i murverk med tykkelse ca. 150 mm. Dim.610x210 mm stk 3 N GJENMURING AV ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN. MED FUGING Antall stk N15.31 AVSETTING AV SLISSER I MURVERK Dim.200x150 mm. bxd Lengde 1000 mm stk N15.31 AVSETTING AV SLISSER I MURVERK Dim.200x70 mm. bxd Lengde 1000 mm stk N15.31 AVSETTING AV SLISSER I MURVERK Dim.200x50 mm. bxd Lengde 2400 mm stk 6 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

19 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader N GJENMURING AV SLISSER I MURVERK AV TEGLSTEIN Dim. 200x50 mm. Lengde 1000 mm Antall stk N GJENMURING AV SLISSER I MURVERK AV TEGLSTEIN Dim. 200x70 mm. Lengde 1000 mm Antall stk N GJENMURING AV SLISSER I MURVERK AV TEGLSTEIN Dim. 200x50 mm. Lengde 2400 mm Antall stk TØMMER OG SNEKKERARBEIDER TØMMER OG SNEKKERARBEIDER. Q SPIKERSLAG FOR FESTE AV INNREDNING Spikerslag for feste av radiatorer. stk 105 Q SPIKERSLAG FOR FESTE AV INNREDNING Spikerslag for feste av servanter, u.vasker etc. stk 91 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Eksisterende yttervegg. Tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging.dim.ø315 mm stk 4 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Eksisterende yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging.dim.210x210 mm stk 3 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Eksisterende yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Inklusive flikking/fuging.dim.310x310 mm stk 1 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

20 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Eksisterende yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.510x410 mm stk C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Eksisterende yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging.dim.1010x510 mm stk 1 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Ny yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging.dim.ø0-ø50 mm stk 8 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Ny yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging.dim.160x160 mm stk 2 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Ny yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging.dim.210x210 mm stk 1 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Ny yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging.dim.1010x1810 mm stk 2 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Ny yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging.dim.1810x1810 mm stk 2 C HULLTAKING I DEKKE SAGING GJENNOM TRE Hulltaking gjennom eksisterende tak inklusive tekking til papptak.inklusive flikking/fuging. Dim.ø100-ø150 mm stk 9 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

21 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader C HULLTAKING I DEKKE SAGING GJENNOM TRE Hulltaking gjennom eksisterende tak inklusive tekking til papptak.inklusive flikking/fuging. Dim.400x400 mm stk Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.ø0-ø50 mm. stk 334 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.ø50-ø100 mm. stk 26 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.ø100-ø150 mm. stk 71 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull.dim.ø170 mm. stk 31 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.ø210 mm. stk 37 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull.dim.ø260 mm. stk 43 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.ø325 mm. stk 57 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

22 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.ø410 mm. stk Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.260x60 mm. stk 2 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.310x310 mm. stk 6 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.360x210 mm. stk 8 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.360x310 mm. stk 1 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.410x210 mm. stk 6 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.410x310 mm. stk 2 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.510x210 mm. stk 3 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

23 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.510x310 mm. stk Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.510x410 mm. stk 4 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.610x210 mm. stk 12 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.610x310 mm. stk 1 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.710x260 mm. stk 26 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.710x310 mm. stk 1 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.710x360 mm. stk 7 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.810x360 mm. stk 2 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

24 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.1110x760 mm. stk Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.1210x360 mm. stk 3 R13.1 Platehimlinger HULLTAKING I HIMLING Dim.ø0-ø50 mm stk 523 R13.1 Platehimlinger HULLTAKING I HIMLING Dim.ø100-ø150 mm stk 185 R13.1 Platehimlinger HULLTAKING I HIMLING Dim.ø170 mm stk 14 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.ø100-ø150 mm stk 8 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.ø170 mm stk 6 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.ø210 mm stk 8 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.ø260 mm stk 4 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

25 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.ø325 mm stk Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.ø410 mm stk 1 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.310x810 mm stk 1 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.410x510 mm stk 1 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.500x500 mm stk 1 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.510x810 mm stk 1 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.650x650 mm stk 1 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.710x810 mm stk 1 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.1450x1450 mm stk 1 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.410x510 mm stk 1 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

26 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader MALERARBEIDER MALERARBEIDER. Nedenfor skal oppgis enhetspriser for maling av rør og kanaler. T77.14 MALEBEHANDLING PÅ STÅLRØR. 2 STRØK MALING Dim. DN 25 Pris pr lm kr T77.14 MALEBEHANDLING PÅ STÅLRØR. 2 STRØK MALING Dim. DN 65 Pris pr lm kr Stålkanaler. 2 strøk maling. Pris pr.m2 kanal. kr... Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

27 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader HJELPEARBEIDER ELEKTRO Angitte masser er medtatt i bygningsmessig beskrivelser og skal ikke prises av elektroentreprnør. Spesifikasjon vedlegges kun som orientering Grunn og terreng H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 0,5 m. DYBDE INNTIL 0,7 m. Tillatt høydeavvik - 80mm Tillatt sideavvik - 80mm Posten omhandler graving av kabelgrøft fra Rådhuset til skolen H Antall m 155,00 KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 0,5 m. DYBDE INNTIL 0,7 m. Tillatt høydeavvik - 80 mm Tillatt sideavvik - 80 mm Posten omhandler grøft for utvendig belysning Antall m 155, H23.2 Fundamenter av løsmasser for kabler, kabelkanaler og kabelrør Normalt kommprimert Det benyttes pukk for støtte til fundamenter iht. leverandørens anvisning. For fundamenter for pullert og mastearmaturer Antall stk H75.31 INNMÅLING AV RØRLEDNING Nedlagte kabler/rør innmåles mot referansepunkt, for oppfatering av utomhusplan Rund sum RS Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

28 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader H65.11 TREKKETAU FOR KABLER Alle nedlagte rør tilpasses med trekketråd. Det benyttes 5 mm nylontau. Lengde RS H KABELRØR I LØSMASSER. PVC-U. DN 110 Nedlegging av rør til føringer av kabler og ledninger i ferdig opparbeid grøft / fyllmasse. Lengde rørledning m 155,00 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

29 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader Tømmer og snekker Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Dimensjon for åpning: ø 75 mm Åpning for: Veggboks Type bindingsverk:gipsplater ÅPNINGER I HIMLINGSPLATER Dimensjon for åpning: ø 250 Åpning for: Downlight Type bindingsverk:60x60 himling stk 1839 stk Q13.41 FORSTERKNING I BINDINGSVERK Kubbing for skjulte veggbokser mellom stendere Antall stk Q13.41 FORSTERKNING I BINDINGSVERK Kubbing for oppheng av fester for sengeheis Antall RS Q13.41 FORSTERKNING I BINDINGSVERK Kubbing for skjulte takbokser. Antall stk 144 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

30 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader Maler og tapetserer T73.3 Behandling på ubehandlet gipsplatrer FLIKKING Støvbindende maling i elektrofordelere. Hvit. m 2 35,00 Flikk etter hulltaking og sår vedrørende elektrotekniske installasjoner R.S. Sum Kapittel 01 Felleskostnader:

31 10 RIVINGSARBEIDER GENERELT Generelt gjelder NS 3420-C1, 3. utg., mht. måleregler og tekniske bestemmelser. Mengdene skal, før kontrakt inngås, kontrolleres av entreprenøren og vil bli å betrakte som faste masser som ikke avregnes uten at tegninger endres. Untatt herfra er poster som er beskrevet avregnet. Entreprenøren skal i nedenforstående poster medta alle kostnader som er nødvendig for å kunne tilby en komplett leveranse. NB! Ytelsen inkluderer nødvendig understøttelse, oppstempling og avstiving av de delene som skal rives, for at rivingsarbeidet skal kunne utføres trygt. Ytelsen inkluderer også nødvendig, midlertidig understøttelse, oppstempling og avstiving av de delene som ikke skal rives, men som har samvirke med konstruksjoner som skal rives, før nye løsninger er permanente. Dette gjelder eksempelvis midlertidig understøttelse av dekker i perioder hvor bærende vegger rives og erstattes med ny permanent understøttelse av søyler/bjelker. Før riving av byggverksdeler igangsettes, skal den utførende påse at nødvendig stabilitet for deler som ikke skal rives er dokumentert. Den utførende står fritt til å velge rivingsmetode så lenge annet ikke er oppgitt. Rivingsmetoden skal ikke påføre gjenværende bygnings- eller anleggsdeler skade. Om nødvendig skal slike tildekkes. Alt avfall fra rivingen skal fjernes og transporteres til godkjent avfallsdeponi Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-1 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Tippsted: Entreprenøren må selv skaffe tipplass. Evt. tippavgift skal være inkludert. Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

32 GOLV PÅ GRUNN C RIVING AV GULV PÅ GRUNN, AREAL Materialer: 100mm betonggolv støpt på fast grus Byggeår: ca 1956 Sted: Vestfløy Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-2 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Gjelder komplett riving/fjerning av kjellergolv inkl fjerning av underliggende 150mm gruslag og avretting av underliggende masser før oppbygning av ny golvkonstruksjon. m 2 56, C RIVING AV GULV PÅ GRUNN, AREAL Materialer: Lecaisolert golv på grunnen Byggeår: ca 1962 Sted: Midtfløy - garderobeanlegg Gjelder komplett riving/fjerning av kjellergolv inkl fjerning av underliggende 150mm leca og avretting av underliggende masser før oppbygning av ny golvkonstruksjon. m 2 160, C RIVING AV GULV PÅ GRUNN, AREAL Materialer: Lecaisolert golv på grunnen Byggeår: ca 1962 Sted: Sydfløy Gjelder komplett riving/fjerning av kjellergolv inkl fjerning av underliggende masser og avretting av underliggende masser før oppbygning av ny golvkonstruksjon. Golvet skal senkes ca 90 cm før ny golvkonstruksjon etableres. Fjerningen av underliggende leca/grus er derfor av større omfang enn tidligere beskrvne poster. m 2 42,0 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

33 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-3 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER SØYLER OG BJELKER C RIVING AV BJELKER, ANTALL Materialer: Betongbjelker Byggeår: ca 1962 Dimensjon: B/H=350mm/650mm Lengde: ca 11,9m Bæring: Delvis innstøpt og bærende for dekke over svømmehall Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ihht NS 3420-C1:2000 generelle bestemmelse står utførende fritt til å velge rivingsmetode. Rivingsarbeidene skal inkludere alle ytelser for at rivingen skal kunne utføres trygt. stk 5 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

34 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-4 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER DEKKER C RIVING AV DEKKER, AREAL Materialer: betongdekke Byggeår: ca 1962 Dimensjon: t=100mm Bæring: Gjelder bærende betongdekke over svømmehall Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ihht NS 3420-C1:2000 generelle bestemmelse står utførende fritt til å velge rivingsmetode. Rivingsarbeidene skal inkludere alle ytelser for at rivingen skal kunne utføres trygt C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder røykluke i dekke over plan 3 Dimensjon hull: 1200x1200 Tykkelse dekke: ca 200mm m 2 250,0 stk C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 3 Dimensjon hull: 1680x900 Tykkelse dekke: ca 200mm stk C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 2 Dimensjon hull: 1150x500 Tykkelse dekke: ca 200mm C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 2 Dimensjon hull: 2500x400 Tykkelse dekke: 200mm stk 1 stk 1 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

35 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-5 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 2 Dimensjon hull: 1700x900 Tykkelse dekke: ca 200mm C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 2 Dimensjon hull: 1800x625 Tykkelse dekke: ca 200mm C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 1 Dimensjon hull: 1100x550 Tykkelse dekke: ca 200mm C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 1 Dimensjon hull: 1715x450 Tykkelse dekke: ca 200mm C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 1 Dimensjon hull: 930x210 Tykkelse dekke: ca 200mm C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 1 Dimensjon hull: 1800x500 Tykkelse dekke: ca 200mm stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

36 C HULLTAKING I DEKKE GJENNOM BETONG Dimensjoner: ca 1000x1400xt Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-6 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Gjelder meisling og avretting under meislet flate med masse. Tilpasses etterkommende fotmattte. Dybde tilpasses etterkommende matte. stk 2 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

37 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-7 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER YTTERVEGGER C13.11 RIVING AV BYGGVERK KOMPLETT POST: Gjelder riving/fjerning av inngangsparti til vestfløy. Inkl betongvegger over og i grunnen, tilhørende fundamenter og overliggende takplate/betongdekke. Materialer: betong Byggeår: ca 1956 RS C RIVING AV YTTERVEGG, AREAL Gjelder eks. bærende yttervegg i vestfløy. Veggen skal erstattes med etterkommende stålsøyler og bjelker. Materialer: Betong og utv. siporex Byggeår: ca 1956 Dimensjon: 150mm betong + 125mm siporex Vidusutsparinger utgjør ca 20% av brutto areal. Dvs netto rivingsareal utgjør 80% av bruttu areal. Vegg i plan 2, brutto areal 120,0 Vegg i plan 3, brutto areal 120,0 m 2 240, C RIVING AV YTTERVEGG, AREAL Gjelder eks. bærende yttervegg i plan 2, midtfløy. Veggen skal erstattes med etterkommende stålsøyler og bjelke Materialer: Betong og innv. siporex Byggeår: ca 1962 Dimensjon: 150mm betong + 125mm siporex Brutto areal m 2 26, C RIVING AV YTTERVEGG, AREAL Gjelder eks. bærende yttervegg i plan 2, midtfløy. Veggen skal erstattes med etterkommende stålsøyler og bjelke Materialer: Betong og innv. isopor Byggeår: ca 1962 Dimensjon: 150mm betong + 30mm isopor Brutto areal m 2 8,5 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

38 C RIVING AV YTTERVEGG, AREAL Gjelder eks. bærende yttervegg i plan 2 og 3ved inngangspart, vestfløy og midtfløy. Veggen skal erstattes med etterkommende stålsøyler og bjelke Materialer: Betong Byggeår: ca Dimensjon: 200mm betong Vindusutsparing utgjør tilnærmet 60% av arealet Brutto areal m 2 53, Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-8 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

39 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-9 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER INNERVEGGER C RIVING AV BYGNINGSDEL, ANTALL Gjelder komplett riving/fjerning av vindfang, vegger og dekke, i forbindelse med hovedinngang og inngang til vestfløy Plassering: Plan 2 Materialer: Betong Byggeår: ca C RIVING AV INNERVEGG, AREAL Plassering: Plan 1 (kjeller) Midtfløy (garderobe) Materialer: Betong Byggeår: ca 1962 Dimensjon: totalt ca 8760x2200x C RIVING AV INNERVEGG, AREAL Plassering: Plan 1 (kjeller) Vestfløy Materialer: Betong Byggeår: ca 1956 Dimensjon: 2400x2400x C RIVING AV INNERVEGG, AREAL Plassering: Plan 2, midtfløy Materialer: Betong Byggeår: ca 1962 Dimensjon: 5500x3200x150 stk 2 m 2 20,0 m 2 5,8 m 2 17, C RIVING AV INNERVEGG, AREAL Plassering: Plan 2, vestfløy Materialer: Betong Byggeår: ca 1956 Dimensjon: 2300x3200x200 Veggen har 1 stk utsparing for dør Brutto areal m 2 7, C RIVING AV INNERVEGG, AREAL Plassering: Plan 3, estfløy Materialer: Betong Byggeår: ca 1956 Dimensjon: 6500x3150x200 m 2 20,5 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

40 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Plassering: Plan 1 (kjeller) Vestfløy Gjelder utvidelse av eks dørutsparing Dimensjon hull: 1400x2050 Tykkelse vegg:200mm C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Plassering: Plan 1 (kjeller) Vestfløy Gjelder utvidelse av eks dørutsparinger Dimensjon hull: x2110 Tykkelse vegg:200mm C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Plassering: Plan 1 (kjeller) Vestfløy Gjelder utvidelse av eks dørutsparinger Dimensjon hull: 700x2110 Tykkelse vegg:600mm C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Plassering: Plan 1 (kjeller) Vestfløy Gjelder ny døråpning Dimensjon hull: 1320x2110 Tykkelse vegg:200mm C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Plassering: Plan 1 (kjeller) Midtfløy/svømmehall Gjelder ny døråpning Dimensjon hull: 1020x2110 Tykkelse vegg:400mm stk 1 stk 4 stk 1 stk 1 stk 1 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

41 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER GOLVSYSTEM C RIVING AV BYGNINGSDEL, LENGDE Gjelder utsaging av eks. skvalperenner i basseng i forbindelse med utskifting av eks. renner med nye "deck-level" renner. Utføres ihht detaljsnitt på tegn nr K-02-B1 m 35,0 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

42 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER TRAPPER OG RAMPER C13.11 RIVING AV BYGGVERK KOMPLETT POST: Gjelder riving/fjerning av hovedinngang for midtfløy inkl. trapper, rampe, dekker (160mm og 100mm), betongvegger over og i grunnen med tilhørende fundamenter. Inkl også riving/fjering av stålsøyler og bjelker for bæring av tak langs svømmehall, samt rekkverk langs rame, med tilhørende betongkonstruksjoner/fundamenter. Materialer: betong/stål Byggeår: ca C13.11 RIVING AV BYGGVERK KOMPLETT POST: Gjelder riving/fjerning inngang for vestfløy og underliggende lagerrom inkl. trapp, dekke, betongvegger over og i grunnen og tilhørende fundamenter. Materialer: betong Byggeår: ca 1956 RS RS Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

43 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER BALKONGER C13.11 RIVING AV BYGGVERK KOMPLETT POST: Gjelder riving/fjerning balkong/terrasse på enden av vestfløy. Inkl underliggende lagerrom inkl. trapp, dekke, betongvegger over og i grunnen og tilhørende fundamenter. Materialer: betong Byggeår: ca C13.11 RIVING AV BYGGVERK KOMPLETT POST: Gjelder riving/fjerning balkong/terrasse på enden av sydfløyfløy. Materialer: betong Byggeår: ca 1962 RS RS REGNINGSARBEID Posten gjelder forventet ekstra-arbeide som ikke er beskrevet. Avregnes mot virkelig medgåtte timer/ekstraarbeid. Timepris i anbudsskjema skal benyttes. Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med byggherre/byggeleder. Timeprisen skal kunne benyttes for alle rivingsarbeider. Arbeidstimer mannskap time 300,0 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

44 HJELP.ARB. VVS RIVINGSARBEIDER C HULLTAKING I DEKKE. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Kjerneboring i dekker med tykkelse 250 mm. Dim.0-ø50 mm stk C HULLTAKING I DEKKE. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Kjerneboring i dekker med tykkelse 250 mm. Dim.ø50-ø100 mm stk C HULLTAKING I DEKKE. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Kjerneboring i dekker med tykkelse 250 mm. Dim.ø100-ø150 mm stk C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Saging i dekker med tykkelse 250 mm. Dim.410x160 mm stk C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Endel oppstikk for bunnledninger skal fjernes og her inkluderes saging/meisling rundt røroppstikkene som er ca. 75 mm i diameter. Det sages/meisles med ca. 50 mm dybde rundt oppstikkene. stk C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Deler av eksisterende betonggulv skal sages, fjernes og sjaues ut av bygget. Inklusive støping av nytt gulv med innlagt dampsperre. Dekketykkelse 100 mm inkl. armering. Komplette arbeider m 2 40, C HULLTAKING I YTTERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende grunnmurer. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.ø210 mm stk Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

45 C HULLTAKING I YTTERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder nye grunnmurer. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø210 mm stk C HULLTAKING I YTTERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø0-ø50 mm stk C HULLTAKING I YTTERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø210 mm stk C HULLTAKING I YTTERVEGG SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.210x210 mm stk C HULLTAKING I YTTERVEGG SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.310x310 mm stk C HULLTAKING I YTTERVEGG SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.550x600 mm stk C HULLTAKING I YTTERVEGG SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.550x1150 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø0-ø50 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø50-ø100 mm stk Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

46 C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø100-ø150 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø170 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø210 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø260 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende betongvegger for svømmebasseng. (For innløpsdyser). Tykkelse vegg: 250 mm. Dim.ø100 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende betongvegger for svømmebasseng. (For bunnsuging av basseng) Tykkelse vegg: 350 mm. Dim.ø100 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.260x110 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.260x160 mm stk Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

47 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.310x110 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.410x160 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.410x310 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.510x210 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.610x210 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.610x260 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.610x310 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.610x410 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger under basseng - i kryperom. Tykkelse vegg:250 mm. Dim.610x510 mm stk Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

48 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.710x260 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.1010x410 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.1310x410 mm stk C SLISSING I VEGG AV BETONG Dim.200x50 mm. stk C SLISSING I GULV AV BETONG Dim.200x150 mm. Lengde sliss 8,0 lm stk Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Sum Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

49 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS F 3.2 utgave mars 2003 Arbeidene i dette kapitlet omfatter graving og tilfylling i byggegrop med tilhørende arbeider som transport/deponering, komprimering, avretting etc. Det presiseres at alle mengder er oppgitt i prosjekterte faste masser, dvs. utvidelsesfaktor 1,0. Mengdene skal avregnes etter virkelig medgåtte mengder etter teoretisk profil. Entreprenøren skal selv foreta oppmåling og fremlegge resultat for byggherren eller dennes representant. Før oppmåling skal byggherren eller dennes representant varsles, og gis mulighet til å delta på oppmålingen. Krav om tillegg i masser uten at dette er utført vil bli avvist. Når det gjelder grunnforholdene er disse antatt å bestå av blandingsmasser av sand/grus Tilfylling og komprimering skal skje ihht. NS "Normal komprimering" hvis ikke annet er angitt Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-1 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

50 GRUNNARBEIDER F31.12 GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER UAVSTIVET INKLUDERT OPPLASTING Type masser: Humusholdige masser Eks. asfalt Torv og jord Sand og grus Inkl. asfaltdekke og underliggende "forurensede" masser Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-2 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder. m 3 650, F31.11 GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER UAVSTIVET INKLUDERT OPPLEGGING Type masser: Sand og grus Alle drenerende, selvkomprimerende masser som er egnet som tilbakefylling. Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder F33.01 KOMPLETTE TILTAK MOT VANNULEMPER Gjelder nødvendig lensing av byggegrop utover 350 l/min. Behov vurderes i samråd med byggherre eller dens representant. m ,0 RS F TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET AV LØSMASSER FRA UTGRAVING TRANSPORTLENGDE Tippsted: Entreprenøren må selv skaffe tipplass. Evt. tippavgift skal være inkludert. Type masser: Alle masser som ikke er egnet som tilbakefylling. Inkl. asfaltdekke og underliggende "forurensede" masser Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder. m 3 650,0 Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

51 F LEVERING, UTLEGGING OG KOMPRIMERING AV LØSMASSER 0-22 mm NORMAL KOMPRIMERING Tykkelse under golv på grunn: min 300mm Tykkelse under fundamenter: min 100mm Inkl oppfylling. Gjelder drenerende, selvkomprimerende sand/grusmasser. Massene kan erstattes med lette masser dersom stabilitets og/eller setningsforhold tilsier det Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-3 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Omfang er antatt og avregnes. m , F LEVERING, UTLEGGING OG KOMPRIMERING AV LØSMASSER NORMAL KOMPRIMERING Gjelder fylling av lette masser, dvs masser med tyngdetetthet < KN/m3, ved heving av terreng under golv på grunnen. F.eks. Løsmassser av lettklinker. Massene kan erstattes med sand/grus dersom stabilitets og/eller setningsforhold tilsier det. Omfang er antatt og avregnes F AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER TILLATT HØYDEAVVIK ± 20 mm TILLATT PLANHETSAVVIK ± 20 mm Gjelder avretting av masser under fundamenter og golv på grunn F GJENFYLLING MED TILFØRTE MASSER NORMAL KOMPRIMERING Gjenfylling med finpukk 4-16mm rundt drenering m ,0 m 2 258,0 m 3 100, F56.21 GJENFYLLING MED MASSER LAGRET VED UTGRAVING NORMAL KOMPRIMERING Gjelder tilbakefylling av utgravde sand/og grusmasser mot utgravde kjellervegger. Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder. m ,0 Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

52 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-4 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER H GLATTE DRENSLEDNINGER AV PE DN 100 Gjelder drensledning rundt tilbygget med stikk til kum. Bend, tilkoblingsenhet til kum skal være inkludert i posten. m 200, H37.9 STAKEPUNKT TIL DRENSLEDNINGER Inkludert i posten skal være : - grenrør 45º, tilkoblet drenering - bend 45º - stakerør m/skrulokk, antatt lengde 0,8 m Omfang er antatt og avregnes. stk I44.11 GEOTEKSTIL FOR SEPARERING UNDER FYLLING Gjelder fiberduk rundt finpukk rundt drensledning. Alle arbeider med oppbrett rundt drenering skal være inkludert. m 2 400,0 Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

53 HJELP.ARB VVS GRUNNARBEIDER. INNVENDIGE H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT BUNNBREDDE 0,6 m DYBDE 0,5 M GRAVESKRÅNING VALGFRI Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Gjelder for grøft med 1 ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. m 210, H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT BUNNBREDDE 0,6 m DYBDE 0,5 M GRAVESKRÅNING VALGFRI Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Gjelder for grøft med 2 ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. m 113, H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 1,0 m. DYBDE INNTIL 1,0 m. GRAVESKRÅNING 1:1 Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Gjelder for grøft med 2 ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. m 37, Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-5 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

54 HJELP.ARB EL H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 0,5 m. DYBDE INNTIL 0,7 m. Tillatt høydeavvik - 80mm Tillatt sideavvik - 80mm Posten omhandler graving av kabelgrøft fra Rådhuset til skolen H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 0,5 m. DYBDE INNTIL 0,7 m. m 155, Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-6 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Tillatt høydeavvik - 80 mm Tillatt sideavvik - 80 mm Posten omhandler grøft for utvendig belysning m 710, H23.2 Fundamenter av løsmasser for kabler, kabelkanaler og kabelrør Normalt kommprimert Det benyttes pukk for støtte til fundamenter iht. leverandørens anvisning. For fundamenter for pullert og mastearmaturer stk H75.31 INNMÅLING AV RØRLEDNING Nedlagte kabler/rør innmåles mot referansepunkt, for oppfatering av utomhusplan RS H65.11 TREKKETAU FOR KABLER Alle nedlagte rør tilpasses med trekketråd. Det benyttes 5 mm nylontau. RS H KABELRØR I LØSMASSER. PVC-U. DN 110 Nedlegging av rør til føringer av kabler og ledninger i ferdig opparbeid grøft / fyllmasse. m 80,0 Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

55 UTOMHUSARBEIDER F VEGETASJONSRYDDING, KOMPLETT Område som skal ryddes: Gjelder rydding og fjerning av stedvise busker og store trær fra byggeområdet. Utførende må selv vurdere omfanget av arbeidene Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-7 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Posten kan utgå dersom utbygger påtar seg oppgaven. RS F31.12 GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER UAVSTIVET INKLUDERT OPPLASTING Type masser: Humusholdige masser Eks. asfalt Torv og jord Sand og grus Inkl graving/ferning av eks asfaltareal som skal bygges opp på ny og reasfalteres. NB! Ved graving mot eks. steinmur mot kirkegården må det tas hensyn til at Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder F42.11 OPPLASTING AV LØSMASSER Gjelder deler av utgravde masser som er mest egnet til og skal benyttes til opparbeiding av utomhusanlegg. m ,0 m 3 175,0 Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

56 F TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET AV LØSMASSER FRA UTGRAVING TRANSPORTLENGDE Tippsted: Entreprenøren må selv skaffe tipplass. Evt. tippavgift skal være inkludert Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-8 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Type masser: Alle masser som ikke er egnet som tilbakefylling eller til opparbeiding av nytt utomhusanlegg. Inkl. asfaltdekke og underliggende "forurensede" masser Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder. m , F TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET AV LØSMASSER FRA UTGRAVING TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT Tippsted: På byggplass (<500m) Type masser: Humusholdige masser. Torv/jord Gjelder deler av utgravde masser som er mest egnet til og skal benyttes til opparbeiding av utomhusanlegg. Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder. m 3 175, F TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET AV LØSMASSER FRA DEPOT TIL STED FOR DIREKTE ANVENDELSE Tippsted: På byggplass (<500m) Type masser: Humusholdige masser. Torv/jord Gjelder deler av utgravde masser som er mest egnet til og skal benyttes til opparbeiding av utomhusanlegg. Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder. m 3 175,0 Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

57 I FORSTERKNINGSLAG AV PUKK. SORTERING 20/100 Tykkelse: min 400 mm Gjelder under etterkommende bærelag og dekke Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-9 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder. m , I BÆRELAG AV KNUST FJELL. SORTERING 0/22 TYKKELSE 150 mm Gjelder under etterkommende dekke. Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder. m 3 580, I DEKKE AV ASFALTGRUSBETONG. Agb 16. BINDEMIDDEL VALGFRITT. TYKKELSE 50 mm ÅDT: Dekke beregnet 125kg/m2 Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder K DRENSLAG PÅ GRUNN Gjelder 100mm drenslag av sand/grus mellom eks underbygning og etterkommende vekstjordlag. m ,0 m 2 600, REGNINGSARBEID Posten gjelder forventet ekstra-arbeide som ikke er beskrevet. Avregnes mot virkelig medgåtte timer/ekstraarbeid. Timepris i anbudsskjema skal benyttes. Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med byggherre/byggeleder. Timeprisen skal kunne benyttes for alle grunn og utomhusarbeider. Arbeidstimer mannskap time 75,0 Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

58 REGNINGSARBEID Posten gjelder forventet ekstra-arbeide som ikke er beskrevet. Avregnes mot virkelig medgåtte timer/ekstraarbeid. Timepris i anbudsskjema skal benyttes. Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med byggherre/byggeleder. Timeprisen skal kunne benyttes for alle grunn og utomhusarbeider. Arbeidstimer maskin time 75, Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Sum Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

59 12 BETONGARBEIDER GENERELT Generelt gjelder NS 3420-L, 3.2. utg., mht. måleregler og tekniske bestemmelser. Mengdene skal, før kontrakt inngås, kontrolleres av entreprenøren og vil bli å betrakte som faste masser som ikke avregnes uten at tegninger endres. Untatt herfra er armeringsmengder som blir avregnet fra bøyelister og poster som er beskrevet avregnet. Entreprenøren skal i nedenforstående poster medta alle kostnader som er nødvendig for å kunne tilby en komplett leveranse. Arbeidene skal utføres i samsvarmed NS utgave september 2003, NS-EN utgave april 2001 og NS 3420-L utgave mars NS utgave september Hvis ikke annet er spesifisert i underpostene gjelder bestemmelsene for "Normal kontroll" mht. arbeidsledelse og kontroll. Alt synlig innstøping-stål som ikke er varmforsinket skal rengjøres og påføres 2 strøk blymønje Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-1 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

60 GRUNN OG FUNDAMENTER L FORSKALING AV FUNDAMENT VERTIKAL FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder forskaling av alle fundamenter Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-2 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Stripefundamenter 230,1 Punktfundamenter 65, L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig armering med kamstenger i grunn og fundamenter. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister. m 2 295,6 kg 13400, L PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder alle fundamenter. Stripefundamenter 84,3 Punktfundamenter 27,3 m 3 111, L INNSTØPTE FORANKRINGSJERN BORING OG FASTGYSING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder borring og fastgysing av nødvendige armeringsjern til eks. fundament ved utvidelse av disse. Forskaling, forskaling, armering ifm utvidelse av eks. fundamenter inngår i øvrige poster. Sted: Midtfløy Prises pr fundament stk S ISOLASJON AV EPS TYKKELSE: 80 mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) Gjelder ved frostsikring av fundamenter. m 2 275,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

61 S ISOLASJON AV EPS TYKKELSE: 150 mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-3 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Gjelder ved frostsikring av fundamenter. m 2 405, S ISOLASJON AV XPS TYKKELSE: 80 mm Trykkstyrke: min 250 KN/m2. (korttidslast) min 90 KN/m2. (langtidslast) Min λ=0,038 W/(mK) Gjelder frostsikring under fundamenter. m 2 205, S ISOLASJON AV XPS TYKKELSE: 150 mm Trykkstyrke: min 250 KN/m2. (korttidslast) min 90 KN/m2. (langtidslast) Min λ=0,038 W/(mK) Gjelder frostsikring under fundamenter. m 2 100,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

62 GOLV PÅ GRUNN L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Dimensjoner: ca 1000x Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-4 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Gjelder utsparing i golv på grunnen for fotmattte. Dybde tilpasses etterkommende matte. Antatt ca 10mm L SPESIELL FORSKALING AV STØPESKJØTER STØPESKJØT MED GJENNOMGÅENDE ARMERING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder spesialforskaling i golv på grunnen. Mengde er antatt og må avregnes L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig tilleggsarmering med kamstenger i golv på grunnen. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister L21.59 ARMERING MED ARMERINGSNETT Gjelder nødvendig armering med nett i golv på grunn. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot medgått mengde. stk 6 m 60,0 kg 200,0 kg 8400, L PLASSTØPT NORMALBETONG GULV PÅ GRUNNEN FASTHETSKLASSE B25 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Inkl alle arbeider med avretting av flater ihht etterkommende overflatebehandling. Lokalt fall mot sluker og renner skal være inkludert i posten. H=90mm Plan 1 23,2 Plan 2 144,2 m 3 167,4 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

63 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-5 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER S ISOLASJON AV EPS I GULV DIREKTE PÅ GRUNN TYKKELSE: 50 mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) S ISOLASJON AV EPS I GULV DIREKTE PÅ GRUNN TYKKELSE: 100 mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) m ,0 m , S DAMPSPERRESJIKT AV PLAST 0,2 mm plastfolie mellom isolasjon og betongolv. Alle arbeider knyttet til avsluting i form av oppbrett skal være inkludert. Ved oppdeling av isolasjonslagene legges dampsperren mellom lagene 50mm EPS og 100mm EPS. m , T13.31 AVRETTING AV BETONGUNDERGULV TOLERANSEKLASSE A Gjelder flytende avrettingsmasse før etterkommende belegg beskrevet av arkitekt. Avrettingsmassen skal være egnet for gulvets tiltenkte bruk. t=10mm. Delproduktet inkl. heftstrøk der dette anbefales av leverandør. Avrettet flate i rom med slik skal ikke ha bakfall utover det tillatte avviket ihht toleranseklasse I våtrom skal massen ha tilfredstillende vannfasthet og dimensjonsstabilitet. m ,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

64 VEGGER MOT GRUNN ETTERKOMMENDE POSTER GJELDER ALLE NYE RINGMURER OG INNVENDIGE VEGGER UNDER GOLV PÅ GRUNNEN Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-6 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L FORSKALING AV VEGG PLAN FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder alle ringmurer og innvendige vegger under golv på grunnen L FORSKALING AV SLISSER VALGFRI FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Dimensjon: 50mm x 250mm Innvendig ringmur L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig armering med kamstenger i vegger. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister L PLASSTØPT NORMALBETONG VEGG FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Inkl avretting av topp ringmur S ISOLASJON AV EPS INNVENDIG PÅ RINGMUR TYKKELSE: 80 mm Min λ=0,038 W/(mK) S ISOLASJON AV EPS INNVENDIG PÅ RINGMUR TYKKELSE: Gjelder kuldebrobryter på innsiden av ringmur Dimensjon: 20mmx100mm Min λ=0,038 W/(mK) m 2 741,0 m 254,0 kg 7950,0 m 3 79,5 m 2 505,0 m 254,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

65 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-7 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L INNSTØPTE PLATER SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 140x140x10 inkl 4Ø10 forankringsjern. stk 99 ETTERKOMMENDE POSTER EKS VEGGER UNDER TERRENG S ISOLASJON AV XPS UTENPÅ VEGG AV BETONG TYKKELSE: 80 mm Gjelder sammesatt plate med 80mm XPS med fiberduk (drensplate). Utføres ihht leverandør. Alle materialer for tilslutning mot betongvegg, samt avslutningslist skal være inkludert. Trykkstyrke: min 250 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) Type oppgis:... m 2 510,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

66 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-8 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER SØYLER OG BJELKER L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder søyler over terreng Dimensjon: diameter 300mm 1 stk a 4690mm L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder søyler over terreng Dimensjon: diameter 300mm 4 stk a 4680mm L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng Dimensjon: 300mmx300mm 9 stk a 2550mm L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng Dimensjon: 300mmx300mm 4 stk a 300mm L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng Dimensjon: 400mmx300mm 2 stk a 4350mm 2 stk a 850mm m 2 4,4 m 2 17,6 m 2 27,5 m 2 1,5 m 2 14,6 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

67 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-9 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng Dimensjon: 350mmx350mm 1 stk a 850mm L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng Dimensjon: 350mmx250mm 2 stk a 850mm L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng Dimensjon: 250mmx250mm 8 stk a 850mm L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng Dimensjon: spesiell 1 stk a 850mm L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng Dimensjon: 250mmx250mm 5 stk a 870mm m 2 1,2 m 2 2,0 m 2 6,8 m 2 1,3 m 2 4,4 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

68 L FORSKALING AV BJELKE SIDE- OG UNDERFORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder forskaling av nye plasstøpte bjelker over svømmehall Dimensjon: 450x750 (innstøpt i 200mm dekke) 5 stk a 12250mm m 2 95, Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig armering med kamstenger i søyler og bjelker. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister L PLASSTØPT NORMALBETONG SØYLE FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder søyler over terreng L PLASSTØPT NORMALBETONG SØYLE FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng L PLASSTØPT VANNTETT NORMALBETONG BJELKE FASTHETSKLASSE B35 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M45 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder betong i nye plasstøpte bjelker over svømmehall L INNSTØPTE PLATER SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 140x140x10 inkl 4Ø10 forankringsjern. kg 4000,0 m 3 1,7 m 3 4,5 m 3 15,2 stk 2 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

69 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L INNSTØPTE PLATER SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 150x150x15 inkl 4Ø12 forankringsjern L INNSTØPTE PLATER SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 150x200x15 inkl 4Ø12 forankringsjern L INNSTØPTE PLATER SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 200x300x15 inkl 4Ø12 forankringsjern. stk 23 stk 2 stk 3 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

70 DEKKER L KOMPLETT POST:BETONG Inkl. materialer og arbeider. Forskaling, armering, plasstøpt betong, overflatebehandling etc. Gjelder gjenstøping av pipehull i dekke over tidligere agregatrom i sydfløy Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Antatt omfang: 600x600x200 stk L FORSKALING AV DEKKE PLAN, HORISONTAL FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Alle flate dekker Dekke over svømmehall 206,0 Dekke over plan 2 403,0 Dekke over plan 3 244, L FORSKALING AV SPRANG VERTIKALT SPRANG I VEGG GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Dimensjon: 20-30mm Gjelder overgang mellom forskjellige dekketykkelser L FORSKALING AV FORKANT GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 Dimensjon: 200mm Gjelder dekke over svømmehall L FORSKALING AV FORKANT GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 Dimensjon: mm Gjelder dekke over plan 2 og 3 - vestfløy m 2 853,0 m 11,0 m 65,0 m 160,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

71 L SPESIELL FORSKALING AV STØPESKJØTER STØPESKJØT MED GJENNOMGÅENDE ARMERING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder støpeskjøter i dekker Antatt omfang m 11, Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig armering med kamstenger i dekker. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister L21.59 ARMERING MED ARMERINGSNETT Gjelder nødvendig armering med nett i dekker. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot medgått mengde L PLASSTØPT NORMALBETONG DEKKE FASTHETSKLASSE B35 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder dekker generelt med unntak av dekke over svømmehall. Inkl alle arbeider med avretting av flater ihht etterkommende overflatebehandling L PLASSTØPT VANNTETT NORMALBETONG DEKKE FASTHETSKLASSE B35 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M45 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder dekke over svømmehall. kg 24100,0 kg 500,0 m 3 144,0 m 3 50,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

72 L INNSTØPTE PLATER BORING OG FASTGYSING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 150x150x15 inkl 4Ø12 forankringsjern Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Horisontale plater på OK dekke eller OK bjelke for dekke over plan 2 vestibyle. stk L INNSTØPTE PLATER BORING OG FASTGYSING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 150x150x15 inkl 4Ø12 forankringsjern. Platen skal meisles ca 50mm ned i dekket og gjenstøpes etter montering av stålsøyle. Alle materialer og arbeider med dette skal være inkl. i denne posten. stk L INNSTØPTE PLATER BORING OG FASTGYSING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 250x200x15 inkl 4Ø12 forankringsjern. Platen skal meisles ca 50mm ned i dekket og gjenstøpes etter montering av stålsøyle. Alle materialer og arbeider med dette skal være inkl. i denne posten stk L INNSTØPTE PLATER BORING OG FASTGYSING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 300x200x15 inkl 4Ø12 forankringsjern. Platen skal meisles ca 50mm ned i dekket og gjenstøpes etter montering av stålsøyle. Alle materialer og arbeider med dette skal være inkl. i denne posten stk 1 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

73 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L BEARBEIDING AV FERSK BETONGOVERFLATE STÅLGLATTET FLATE OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder bearbeiding av dekke over svømmehall for etterkommende dampsperre. m 2 250, L INNSTØPTE FORANKRINGSJERN BORING OG FASTSTØPING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder forankringsjern mellom eks betongdekker og nye tilstøtene plasstøpte, armerte betongdekker Antatt ø16 c c/c500mm, L=1000m. Mende er anslått og avregnes mot medgått mengde. stk S ISOLASJON AV EPS TYKKELSE: 50 mm Gjelder kuldebrobryter på yttersiden av plasstøpte dekker. Limes/festes til dekker. Dimensjon: 50mmx340mm Min λ=0,038 W/(mK) Prises pr lm m 97,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

74 YTTERVEGGER L FORSKALING AV VEGG PLAN FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Tykkelse vegg: 250 Utvidelse av brannvegg eks. brannvegg Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Mengde anttatt og må avregnes L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig armering med kamstenger i yttervegger. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister. m 2 20,0 kg 350, L PLASSTØPT NORMALBETONG VEGG FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Tykkelse vegg: 250 Utvidelse av brannvegg eks. brannvegg Mengde anttatt og må avregnes m 3 2, L INNSTØPTE FORANKRINGSJERN BORING OG FASTGYSING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 ø12 c/c 500, L=500mm Mengde anttatt og må avregnes stk 40 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

75 INNERVEGGER L KOMPLETT POST:BETONG Inkl. materialer og arbeider. Forskaling, armering, plasstøpt betong, overflatebehandling etc. Gjelder utjevningstanker for basseng ihht VVS konsulent. Støpes i teknisk rom for basseng Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Bredde: Lengde: Høyde: Som bassengkropp Mellom bassengkropp og pumpekum Som teknisk rom Kummens langside deles i to like deler med skillevegg. 1 stk inspeksjonsåpning 600mmx600mm i topp av begge kumdelene. Innvendig utføres kummene med membran/duk for nødvendig tetthet L FORSKALING AV VEGG PLAN FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Tykkelse vegg: 200mm L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Dimensjoner: 1385x L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Dimensjoner: 820x L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig armering med kamstenger i vegger. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister. RS m 2 152,0 stk 1 stk 1 kg 1500,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

76 L PLASSTØPT NORMALBETONG VEGG FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE Gjelder påføring av EKSPANDERENDE betong i overgangen mellom ny stålbjelke og betongvegg. Overgangen (som er ru etter revet betongvegg) skal rettes av og tettes med betong Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Prises pr m. stålbjelke L PLASSTØPT NORMALBETONG VEGG FASTHETSKLASSE B35 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder nye innvendige vegger m 112,0 m 3 14, L INNSTØPTE PLATER SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 150x150x15 inkl 4Ø12 forankringsjern. Gjelder innstøping av plater i betongvegg for forankring av etterkommende tak. Antatt omfang 1 stk pr 1,2 m L INNSTØPTE FORANKRINGSJERN BORING OG FASTSTØPING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder boring og forankring av forankringsjern til omliggende betongkonstruksjoner for ny betongvegg i plan 1. Antatt ø12 c/c 500 stk 12 stk 20 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

77 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L INNSTØPTE FORANKRINGSJERN BORING OG FASTSTØPING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder konsoller L150x14, bredde ca 150mm med stiveplate. Festes til eks. betongvegger. Benyttes som opplegg for etterkommende stålbjelker. Liten/Moderat etterkommende last. stk 8 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

78 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER PÅSTØP L FORSKALING AV FORKANT GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 Dimensjon: 60mm Gjelder forskaling av påstøp på dekkerover plan 2 m 107, L SPESIELL FORSKALING AV STØPESKJØTER STØPESKJØT MED GJENNOMGÅENDE ARMERING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder støpeskjøter i påstøp. Antatt omfang m 11, L PLASSTØPT NORMALBETONG PÅSTØP FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Inkl alle arbeider med avretting av flater ihht etterkommende overflatebehandling L21.59 ARMERING MED ARMERINGSNETT Gjelder nødvendig armering med nett i påstøp. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot medgått mengde. m 3 24,2 kg 1200, T13.31 AVRETTING AV BETONGUNDERGULV TOLERANSEKLASSE A Gjelder flytende avrettingsmasse før etterkommende belegg beskrevet av arkitekt. Avrettingsmassen skal være egnet for gulvets tiltenkte bruk. t=10mm. Delproduktet inkl. heftstrøk der dette anbefales av leverandør. Avrettet flate i rom med slik skal ikke ha bakfall utover det tillatte avviket ihht toleranseklasse I våtrom skal massen ha tilfredstillende vannfasthet og dimensjonsstabilitet. m 2 405,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

79 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER S ISOLASJON AV EPS PÅ UNDERGULV TYKKELSE: 50 mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) S ISOLASJON AV EPS PÅ UNDERGULV TYKKELSE: 120 mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) S ISOLASJON AV EPS PÅ UNDERGULV TYKKELSE: Tykkelse: 20mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) S ISOLASJON AV EPS PÅ UNDERGULV TYKKELSE: ykkelse: 70mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) m 2 70,0 m 2 51,0 m 2 110,0 m 2 175,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

80 GOLVSYSTEM L KOMPLETT POST: BETONG Inkl. materialer og arbeider. Forskaling, armering, plasstøpt, vanntett betong, overflatebehandling, forankring til omliggende konstruksjoner, støpeskjøt med tettelist og injeksjonsslange etc. Gjelder alle arbeider og materialer i utførelsen av nye "deck-level" renner til bassenget Utføres ihht detaljsnitt på tegn nr K-02-B Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Prise pr meter renne m 35,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

81 UTV. OVERFLATER L BEARBEIDING FOR OVERFLATESTRUKTUR AV: VEGGFLATE OVERFLATETOLERANSEKLASSE Gjelder nødvendig rehabilitering av yttervegger av betong. Meisling/sandblåsing + gjenstøping og overflatebearbeidelse. Det må antas en god del reperasjonsarbeider på eks yttervegger. Posten gjelder generell betongrehabilitering av deler av eks. yttervegger hvor konstruksjoner er revet eller hvor overflater er i allminnelig dårlig forfatning. Omfanget av disse arbeidene er ikke nøyaktig kartlagt og er derfor antatt i denne posten. Utførende, sammen med byggeleder, må foreta en befaringsrunde på hele bygget for å avgjøre omfanget. Posten avregnes. Antatt mengde. m 2 200, Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

82 INNV. OVERFLATER L BEARBEIDING FOR OVERFLATESTRUKTUR AV: VEGGFLATE OVERFLATETOLERANSEKLASSE Gjelder nødvendig rehabilitering av innervegger av betong. Meisling/sandblåsing + gjenstøping og overflatebearbeidelse. Det må antas en god del reperasjonsarbeider på eks innervegger. Posten gjelder generell betongrehabilitering av deler av eks. innervegger hvor konstruksjoner er revet eller hvor overflater er i allminnelig dårlig forfatning. Omfanget av disse arbeidene er ikke nøyaktig kartlagt og er derfor antatt i denne posten. Utførende, sammen med byggeleder, må foreta en befaringsrunde på hele bygget for å avgjøre omfanget. Posten avregnes. Antatt mengde. m 2 300, L BEARBEIDING FOR OVERFLATESTRUKTUR AV: VEGGFLATE OVERFLATETOLERANSEKLASSE Gjelder nødvendig rehabilitering av utvendig bassengkropp av betong. Meisling/sandblåsing + gjenstøping og overflatebearbeidelse. Ihht utarbeidet tilstandsanalyse for bassenget, fremstår bassengkroppen uten skader av større omfang. Denne posten gjelder en generell betongrehabilitering av bassengkroppen utvendig, i samsvar med analyserapporten. Posten avregnes. Antatt mengde. m 2 50, Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

83 TRAPPER, RAMPER OG DIVERSE L KOMPLETT POST:BETONG Inkl. materialer og arbeider. Forskaling, armering, plasstøpt betong, overflatebehandling etc. Gjelder gruber for fotskraperister 1900x Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Bredde: Lengde: Høyde: 1140mm 2040mm ca 600mm Vegger utføres i plasstøpt, armert betong 120mm med slisse for etterkommende fotskraperist. I bunn av grube støpes dekke/golv med fall mot oppstikkende rør som føres ned i grunnen (avløp). stk L KOMPLETT POST:BETONG Inkl. materialer og arbeider. Forskaling, armering, plasstøpt betong, overflatebehandling etc. Gjelder støping av nye ramper på eks. dekker/ golv for å oppta høydeforskjeller mellom de fordkjellige nivåer. Rampen støpes med 120mm plasstøpte, armerte, skrå vegger av betong. Området som skal heves fylles med løs lettklinker og gjenstøpes med en 80mm armert påstøp. Armeres med nett K-189 og trekkes/rettes av for etterkommende golvbelegg. Veilledende mål: Bredde: Lengde: Høyde: mm mm mm Tilpasninger mot eksisterende konstruksjoner må antas. stk 3 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

84 L KOMPLETT POST:BETONG Inkl. materialer og arbeider. Forskaling, armering, plasstøpt betong, overflatebehandling etc. Gjelder støping av nytt repo for rampe på eks. dekker/ golv. Repoet støpes med 120mm plasstøpte, armerte vegger av betong. Området som skal heves fylles med løs lettklinker og gjenstøpes med en 80mm armert påstøp. Armeres med nett K-189 og trekkes/rettes av for etterkommende golvbelegg. Veilledende mål: Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Bredde: Lengde: Høyde: 1565 mm 1950 mm 400 mm Tilpasninger mot eksisterende konstruksjoner må antas. stk L FORSKALING AV VEGG PLAN FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder forskaling av vegger i forbindelse med trapper og ramper L FORSKALING AV DEKKE PLAN, SKRÅ FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder dekker med skrå underkant i forbindelse med trapper og ramper. m 2 541,0 m 2 9, L FORSKALING AV TRAPP UNDERSIDE, RETT LØP GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Alle trapper m 2 35, L FORSKALING AV TRAPP SIDEKANT, REPOS GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Sidekant alle trapper m 2 6,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

85 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L FORSKALING AV TRAPP OPPTRINN GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/ 1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Opptrinn alle trapper L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig armering med kamstenger i trapper og ramper. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister L21.59 ARMERING MED ARMERINGSNETT Gjelder nødvendig armering med nett i trapper og ramper. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot medgått mengde L PLASSTØPT NORMALBETONG VEGG FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Alle trapper L PLASSTØPT NORMALBETONG DEKKE FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Dekker i forbindelse med trapper og ramper L PLASSTØPT NORMALBETONG TRAPP FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Alle trapper m 2 53,0 kg 5800,0 kg 800,0 m 3 54,1 m 3 2,7 m 2 22,5 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

86 L PLASSTØPT NORMALBETONG GULV PÅ GRUNNEN FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Inkl alle arbeider med avretting av flater ihht etterkommende overflatebehandling. Alle arbeider med fall på på golv i ramper skal være inkl Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER H=100mm 3,3 H=120mm 14, L INNSTØPTE PLATER SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 120x120x10 inkl 4Ø10 forankringsjern L INNSTØPTE PLATER SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 150x150x10 inkl 4Ø12 forankringsjern S ISOLASJON AV EPS I GULV DIREKTE PÅ GRUNN TYKKELSE: 50 mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) S ISOLASJON AV EPS I GULV DIREKTE PÅ GRUNN TYKKELSE: 100 mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) m 3 17,7 stk 37 stk 2 m 2 180,0 m 2 40,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

87 S DAMPSPERRESJIKT AV PLAST 0,2 mm plastfolie mellom isolasjon og betongolv. Alle arbeider knyttet til avsluting i form av oppbrett skal være inkludert Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Ved oppdeling av isolasjonslagene legges dampsperren mellom lagene 50mm EPS og 100mm EPS. m 2 180, T13.31 AVRETTING AV BETONGUNDERGULV TOLERANSEKLASSE A Gjelder flytende avrettingsmasse før etterkommende belegg beskrevet av arkitekt. Avrettingsmassen skal være egnet for gulvets tiltenkte bruk. t=10mm. Delproduktet inkl. heftstrøk der dette anbefales av leverandør. Avrettet flate i rom med slik skal ikke ha bakfall utover det tillatte avviket ihht toleranseklasse For utvendige trapper og ramper skal massen ha tilfredstillende vannfasthet og dimensjonsstabilitet. m 2 160, REGNINGSARBEID Posten gjelder forventet ekstra-arbeide som ikke er beskrevet. Avregnes mot virkelig medgåtte timer/ekstraarbeid. Timepris i anbudsskjema skal benyttes. Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med byggherre/byggeleder. Timeprisen skal kunne benyttes for alle betongarbeider. Arbeidstimer mannskap. time 250,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

88 HJELP.ARB VVS BETONGARBEIDER L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betongdekker etter at tekniske installasjoner er installert. stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betongdekke for svømmebasseng for 3 stk utsparinger for slukavløp som skal utgå. Dim.450x300x70mm. (bxlxh) stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betonggulv etter at rørlegger har terset oppstikk for bunnledninger som det er saget/meislet rundt. stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betongvegger etter at tekniske installasjoner er installert. stk L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT Utsparinger i betongvegger med tykkelse 200 mm. Dim. 150x50 mm. stk L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT Utsparinger i betongvegger med tykkelse 200 mm. Dim. 200x200 mm. stk L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT Utsparinger i betongvegger med tykkelse 200 mm. Dim. 250x250 mm. stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betongvegger etter at tekniske installasjoner er installert. stk L45 Gjenstøping Gjenstøping av sliss. Lengde 2,5 meter. stk Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

89 L45 Gjenstøping Gjenstøping av sliss. Lengde 8,0 meter. stk L PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Fundament for moppevaskemaskin. Dim.1000x1000x250 mm.(lxbxh) Støpes ca 320 mm fra bakvegg slik at lokasse kan monteres. Fundamentet utstøpes på 50 mm tung isolasjon som inkluderes. stk L PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Fundament for varmtvannsberedere. Dim.3000x700x100 mm.(lxbxh) stk L PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Fundament for doseringstanker. Dim.2500x800x100 mm.(lxbxh) stk L PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Fundament for sandtrykkfilter. Dim.5000x1000x1000 mm.(lxbxh) stk Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

90 L PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Fundament for Varmtvannsberedere. Dim.3000x700x100 mm.(lxbxh) stk P14.2 Innstøpningsgods Innstøping av dysegjennomføringer av PVC i bassengvegg med ekspaderende mørtel. Dimensjon ø100 mm stk P14.2 Innstøpningsgods Innstøping av kantrenneavløp i PVC med ekspanderende mørtel. Dimensjon ø100 mm stk P14.2 Innstøpningsgods Innstøping av bunnsuggjennomføring av PVC i bassengvegg med ekspanderende mørtel. Dimensjon ø100 mm stk P14.2 Innstøpningsgods Innstøping av bunnsluk. Dimensjon ø50 mm stk Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Sum Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

Vadsø3211 Vadsø ungdomsskole

Vadsø3211 Vadsø ungdomsskole Prosjekt: Vadsø3211 Vadsø ungdomsskole Side 00-1 Vadsø3211 Vadsø ungdomsskole FELLES TILBUDSGRUNNLAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Y:\-2004\2004-08 Vadsø Ungdomsskole\3_BESKRIVELSE\Tilbudsgrunnlag (mars 2006)\Tilbudsgrunnlag

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap anbudsskjema Side 0-1 YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 RIVING FELLES - Bok 2 BYGNING RIB Del 1 - Bok 2 DEL 2, 3 BYGNING ARK Prosjekt:

Detaljer

NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune

NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune Tilbudsgrunnlag februar 2008 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks 376 7801 NAMSOS Tlf: 74

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet.

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet. Trønder-plan as 0625 YSTERHAGAN BOFELLESKAP Rådg.ing. MRIF KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 7800 NAMSOS Tilbud 08.12.2009 KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE. 20 GENERELT Dette kapitlet beskriver følgende

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 Prosjekt: 12163 - Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K 201 - Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS Dette kapittel er basert på NS 3420. Orientering Generelt

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 26-1 Postnr Tekst 26 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL 26.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider EL, inne og ute/ i grunnen 26.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen.

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen. Kap. A Generelt Overordnede Krav Enhetsprisene skal omfatte følgende kostnader i den grad disse ikke er tatt med i poster for rigg og drift av byggeplassen: 1. Materialer og hjelpematerialer 2. Arbeidslønn

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Ivest Consult AS Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Ivest Consult AS Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS 3420- F, 3.2 utg., mars 2003. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

Eidebakken skole BOK 1. Lyngen kommune BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR

Eidebakken skole BOK 1. Lyngen kommune BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR Eidebakken skole Lyngen kommune BOK 1 BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER BETONGARBEIDER, PLASSTØPT BETONGARBEIDER, PREFAB STÅLARBEIDER Prosjekt: Eidebakken skole Side 10-2 B2 Kapittelsammendrag

Detaljer

25 Bygningsm. arb. for VVS

25 Bygningsm. arb. for VVS 226(555) 25 Bygningsm. arb. for VVS 01.25.1 Hulltaking og slissing i bygningsdeler RIV vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for VVS entreprenørens rørføringer gjennom betongvegger

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Eidebakken Skole - Bok 3 (Rivingsarbeider) Side 0-1 0B0 FORSIDE

Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Eidebakken Skole - Bok 3 (Rivingsarbeider) Side 0-1 0B0 FORSIDE Prosjekt: Eidebakken Skole - Bok 3 (Rivingsarbeider) Side 0-1 0B0 FORSIDE EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 3 Rivingsarbeider Prosjekt: Eidebakken Skole - Bok 3 (Rivingsarbeider)

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

Trysil ungdomsskole, rehabilitering av garderober

Trysil ungdomsskole, rehabilitering av garderober Trysil kommune Trysil ungdomsskole, rehabilitering av garderober Kravspesifikasjon 26 Bygningsmessige hjelpearbeider for elektro 2013-03-04 A 3013-03-04 ENDELIG NOTAT Erik Storsveen Kjetil Rønningen Erik

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema Bruviksveien 9 A og B Renovering av tomannsbolig Prisskjema Revisjoner (publisert 24.10.2016 på Doffin): Prisskjema er revidert iht. ulike faser beskrevet i revidert prisskjema. BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre Side 1 av 15 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 115 000,00 115 000,00 Arkitekt, Kons. KR 100 000,00 1,15

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE - ANBUDSKJEMA Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

Detaljer

68127 Sjukehusapotek Haugesund RIV

68127 Sjukehusapotek Haugesund RIV 68127 Sjukehusapotek Haugesund RIV INNHOLDSFORTEGNELSE Side I-1 D Beskrivende del... D-1 1 Detaljbeskrivelse... D-1 25 Bygningmessige hjelpearbeider... D-1 03 Forberedende ytelser... D-1 12 Tømrer... D-4

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for:

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for: Side 1 TILBUDSSKJEMA 1 TILBUDSSAMMENDRAG Bok 1 inneholder tilbudsskjema, krav til opplysninger om tilbyder, teknisk beskrivelse m.v., og skal sees i sammenheng med Bok 0 og tegningene. Undertegnede tilbyr

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

Selskapsform: Foretaksnr.: Gateadresse: Postadresse: E-postadresse: Kontaktperson for tilbudet: Prosjektleder: Anleggsleder:

Selskapsform: Foretaksnr.: Gateadresse: Postadresse: E-postadresse: Kontaktperson for tilbudet: Prosjektleder: Anleggsleder: Side 1 av 6 TILBUDSSKJEMA BYGNINGSARBEIDER Opplysninger om tilbyder Navn: Selskapsform: Foretaksnr.: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-postadresse: Kontaktperson for tilbudet: Prosjektleder:

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag -Bøler Skole- klimaskjerm og auditorie. 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget.

Detaljer

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 210 Graving av grøfter og innstallasjoner i grunn Side 1 Bygningsmessige hjelpearbeider elektro 210 Graving av grøfter og innstallasjoner i grunn 210.1 FV3.11100 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Omfang: Inkludert

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

tegningsliste arkitekttegninger utarbeidet av AURSAND OG SPANGEN AS 3 Timepriser og påslag 6 Byggetid 7

tegningsliste arkitekttegninger utarbeidet av AURSAND OG SPANGEN AS 3 Timepriser og påslag 6 Byggetid 7 1 INNHOLDSFORTEGNELSE side Tilbudsgrunnlaget: gjeldende dokumenter 2 tegningsliste arkitekttegninger utarbeidet av AURSAND OG SPANGEN AS 3 Tilbudsskjema: Tilbudsskjema - Sammendrag tilbudets hovedposter

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Prosjekt: Tårnet barnehage - Bygningsmessige arbeider RIB Side 00-1 00 FORSIDE Tårnet barnehage, Vikna kommune HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2.1 Grunn, betong og stålarbeider Prosjekt: Tårnet barnehage

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Bergen Bolig og Byfornyelse KF UTVENDIG REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29

Bergen Bolig og Byfornyelse KF UTVENDIG REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29 Bergen Bolig og Byfornyelse KF UTVENDIG REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29 BESKRIVELSE UTOMHUSARBEIDER Utarbeidet av: ABC Plan & Arkitektur AS Mars 2012 Utvendig rehabilitering- Løvstakkveien 27-29 Tilbudsgrunnlag-

Detaljer

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Prosjekt: Norheimsund nye barneskule Side 00-2 02 POST A Tilbudsskjema del 1 Post A TILBUDSSKJEMA SAMMENDRAG Bok K201 Felles rigg- og drift Kap. 01 Rigg- og

Detaljer

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING BERGEN KOMMUNALE BYGG SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING Tilbudsbeskrivelse juni 2010 Entreprise BY-01 Hovedentreprise bygningsmessige arbeider tilbyder:.. (Firmastempel) prosjekteringsgruppe:

Detaljer

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt.

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt. Prisskjema Vedlegg 1 0. Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan føre til

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 10913 Hasvik kommune - Breivikbotn havn Side 72-1 72 KONSTRUKSJONER Stålarbeider Bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave og NS 3472 gjelder som generelle krav for stålarbeidene. Generelle bestemmelser:

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 25-1 Postnr Tekst 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 25.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider VVS, inne og ute/ i grunnen 25.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema Side 1 Omsorgsbygg Oslo KF Riving og nybygg Skogvollveien 35 Prisskjema Side 2 Innholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 B. PRISSKJEMA.... 4 B.1 PRISSAMMENDRAG.... 4 REGNINGSARBEIDER.... 6 B.2 UNDERENTREPRENØRER/

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG INDRE ARNA SKOLE REHABILITERING AV SKOLENES FASADER Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 21 2 Tilbudsskjema med mer.

Detaljer

26 Bygningsm. arb. for EL

26 Bygningsm. arb. for EL 244(555) 26 Bygningsm. arb. for EL 01.26.0.1 Det elektriske anlegget vil bli utført som åpent anlegg. RIE vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for el. entreprenørens rør- og kabelføringer

Detaljer

Tyngdekraft Nor Prosjekt: Nydalselva Kraftverk Side 0 Entreprise: Betongarbeider Summeringsskjema Postnr Spesifikasjon Enh Mengde Pris Sum

Tyngdekraft Nor Prosjekt: Nydalselva Kraftverk Side 0 Entreprise: Betongarbeider Summeringsskjema Postnr Spesifikasjon Enh Mengde Pris Sum Prosjekt: Nydalselva Kraftverk Side 0 Summeringsskjema A1 Rigg og drift 1 kap B1 Inntak 1 kap C1 Forankringsklosser 1 kap D1 Kraftstasjon 1 kap F1 Regningsarbeider 1 kap Sum betongarbeider: Prosjekt: Nydalselva

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Ibestad kommune Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Del III - Teknisk mengdebeskrivelse (NS3420-ver.2016) Betongrenovering svømmebasseng, luftsiden 25.11.2016 Prosjekt: Renovering

Detaljer

26 Bygningsmessige Elektro

26 Bygningsmessige Elektro Prosjekt: Langset Skole Side: 26-1 26 Bygningsmessig hjelpearbeider elektro 26 Bygningsmessige Elektro Orientering Denne beskrivelse er basert på NS 3420-Utgave 4 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg

Detaljer

Hulltaking i vegger Hulltaking i himlinger Spikerslag for innfesting av teknisk utstyr Hensyntagen til røranlegg gjennom vegger/dekker

Hulltaking i vegger Hulltaking i himlinger Spikerslag for innfesting av teknisk utstyr Hensyntagen til røranlegg gjennom vegger/dekker Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Trondheim eiendom. Rosten skole garderobe og skillevegger. 4. Bilag D Vederlag

Trondheim eiendom. Rosten skole garderobe og skillevegger. 4. Bilag D Vederlag Trondheim eiendom Rosten skole garderobe og skillevegger BILAG D VEDERLAG 4. Bilag D Vederlag Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Kapittel: BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE, BARNEHAGE OG FLERBRUKSHALL PORSGRUNN BOS B0 3 TILBUDSSKJEMA Utført av : Espen Aursand Arkitektkontor AS PGL og ARK Konsulenter

Detaljer

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater.

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. Prosjekt: Strandgaten Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS342 utg. 4 (2141). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. O:\5357\4\9_Beskrivelse\5357-4_Bb1_Strandgaten

Detaljer

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS Renovering luftbehandlingsanlegg 360.005 (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 Tilbudsforespørsel vedrørende: Bygningsmessige arbeider Elektro Haugesund 18.05.2016

Detaljer

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Omsorgsboliger i Aure Aure kommune Konkurransegrunnlag Del II Bilag B 1 VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Totalentreprise Innhold 1 Tilbudssammendrag...3 1.1 Hovedsammendrag 3 1.2 Kapittelsammendrag ARK RIB 4 1.3

Detaljer

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt 06.06.2014 Bok 3 425914 Ole Richters gate 45 Totalentreprise Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE Bok 3 Vederlag Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt Innholdsfortegnelse 1 PRISSAMMENDRAG... 4 A. BYGG:...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 34 500,00 Sum 00 Generelt 42 550,00 Side 2

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som

Detaljer

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre Side 1 av 21 00 Generelt 00 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Drammen fengsel Pr.nr ST1 Doculive-nummer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Drammen fengsel Pr.nr ST1 Doculive-nummer TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER 1 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL 00.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 00.0.1

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

Trondheim eiendom. Treningshall for ballidretter i Trondheim. Bilag B Vederlag.docx

Trondheim eiendom. Treningshall for ballidretter i Trondheim. Bilag B Vederlag.docx Trondheim eiendom Treningshall for ballidretter i Trondheim BILAG B VEDERLAG Bilag B Vederlag.docx INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG TILBUDSPRIS... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 5 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap Felles riving Bok 1 Side 00-1 01 FORSIDE YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Rivingsarbeider felles hagan bo Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 13.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-1 B0 FORSIDE

Espen Aursand Arkitektkontor AS 13.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-1 B0 FORSIDE Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-1 B0 FORSIDE SOKNDAL SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 3 Rivingsarbeider Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-2

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 1 Felleskostnader og summeringsskjema Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2 Bygning - Arkitektfag Kap. 0 SAMMENDRAG: 1 Prisskjema KAPITTELSAMMENDRAG Hit overføres

Detaljer

Utbyggingsenheten. Biskop Darres gt. 13. Bilag D vederlag

Utbyggingsenheten. Biskop Darres gt. 13. Bilag D vederlag Utbyggingsenheten Biskop Darres gt. 13 BILAG D VEDERLAG Bilag D vederlag Trondheim kommune - Utbyggingsenheten Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Prosjekt: Hommersåk Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider

SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Prosjekt: Hommersåk Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider Dato: 23.06.2016 Side 07.38-1 384.1 38 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR VVS 384.2 384. TØMMERARBEIDER 384.3 384.01 Generelt Denne beskrivelse er basert på NS 3420, utgave 4 (201101). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997.

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 10 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

Prisskjema Vedlegg 2-4

Prisskjema Vedlegg 2-4 Feil! Ukjent Prisskjema Vedlegg 2-4 15/584 Konkurranse med forhandling for kjøp av: Totalentreprise for turn- og flerbrukshall på Kjenn Innhold 1 Generelt... 2 2 Tilbudsskjema... 2 3 Opsjoner... 3 4 Regningsarbeider...

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 183 Bygn.m.arb. byggmester el.inst. 183.1 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER I FORBINDELSE MED DET ELEKTRISKE ANLEGG FOR BYGGMESTER Den elektriske installasjon utføres hovedsakelig

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF: Fuglemyra barnehage Rehabilitering. Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE. Rehabilitering

Omsorgsbygg Oslo KF: Fuglemyra barnehage Rehabilitering. Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE. Rehabilitering Side 1 Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE Rehabilitering Innholdsfortegnelse Side 2 A. GENERELT... 3 B. TILBUDSSKJEMA... 4 B.1 PRISSAMMENDRAG... 4 B.2 REGNINGSARBEIDER.... 6 B.3 UNDERENTREPRENØRER/

Detaljer