Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07."

Transkript

1

2 Prosjekt: Grue Skole Side Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201

3 Prosjekt: Grue Skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende anbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende Grue Skole til de priser som er oppført i anbudet og som samlet gir en sum på: kr... eks. mva. 2. INDEKSREGULERING (NS 8405, 27.1) Prisstigning inkluderes ikke i tilbudssum 3. BYGGETID Undertegnede forplikter seg til utføre arbeidet innen:... (Anall virkedager fra oppstartsdato, eks. ferie) 4. BYGGEPLASSADMINISTRASJON OG FREMDRIFTSKONTROLL AV SIDEENTREPRENØRER (NS 8405, 16.3, 16.4) a) Administrasjon av sideentrepriser administreres for: kr... inkl. mva, b) eller som regulering etter % av sideentrepriser....% Sted / dato:... den... Signatur:... Adresse:... Telefon:...

4 Prosjekt: Grue Skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader Rivingsarbeider RIB Grunn- og utomhusarbeider RIB Betongarbeider RIB Stålarbeider RIB Takarbeider RIB Rivingsarbeider Tømmer og snekkerarbeider Dør- og Vindusarbeider Mur og Flisarbeider Malerarbeider Blikkenslagerarbeider Gartnerarbeider Sum % mva Sum inkl. mva. Y:\-2006\ Grue skole\3_beskrivelse\detaljprosjekt\grue-skole.ga1

5 Prosjekt: Grue Skole Side 00-3 G5 REGLER FOR REGNINGSARBEID FOR BYGG NS 4805, 20 Endringer, 31 Regningsarbeider Alle endringer skal i hovedsak registreres og føres i E-lister, og ende i en endringsordre. Ved unntak kan endringsarbeider utføres etter nærmere avtale med byggherre selv, hans represetant. Det skal for slike arbeider føres arbeidslister, påført timer forbruk og materialkost inkl. påslagsprosent. Timepris kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider... eks. mva. Læregutt/Lærling... Påslag for materialer... Påslag for andre kostnader... % % Alle faktorer og timepriser er eksklusive merverdiavgift.

6 Prosjekt: Grue Skole Side 00-4 G7 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA NS 8405 pkt.15 Bruk av underentreprenør Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det tilbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører som firmaet antas å benytte: FAG FIRMA

7 Prosjekt: Grue Skole Side 01-1 Kapittel: 01 Felleskostnader 01 Felleskostnader 01.1 B Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging Rigg og drift samlet Ny post etter anbud! RS Rigging osv B RIGGING AV BYGGE PLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 Rund sum RS B NEDRIGGING AV BYGGE PLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 Rund sum RS B RIGGING AV BYGGEPLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 Rund sum RS B NEDRIGGING AV BYGGE PLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 Rund sum RS Drift av byggeplass B DRIFT AV BYGGEPLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 Rund sum RS B DRIFT AV BYGGEPLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 Rund sum RS Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

8 Prosjekt: Grue Skole Side 01-2 Kapittel: 01 Felleskostnader Entrepriseadministrasjon B OPPSTART BYGGEPLASSADMINISTRASJON ALLE ARBEIDER Rund sum RS B UTARBEIDELSE OG SAMORDNING KS- PLANER/KONTROLLPLANER ALLE ARBEIDER Rund sum RS B UTARBEIDELSE HMS-PROSEDYRER ALLE ARBEIDER Rund sum RS BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS GRUNNARBEIDER GRUNNARBEIDER. INNVENDIGE. H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT BUNNBREDDE 0,6 m DYBDE 0,5 M GRAVESKRÅNING VALGFRI Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Gjelder for grøft med 1 ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. Gjennomgående lengde m 210, H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT BUNNBREDDE 0,6 m DYBDE 0,5 M GRAVESKRÅNING VALGFRI Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Gjelder for grøft med 2 ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. Gjennomgående lengde m 113,00 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

9 Prosjekt: Grue Skole Side 01-3 Kapittel: 01 Felleskostnader H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 1,0 m. DYBDE INNTIL 1,0 m. GRAVESKRÅNING 1:1 Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Gjelder for grøft med 2 ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. Gjennomgående lengde m 37, BETONGARBEIDER BETONGARBEIDER. C HULLTAKING I DEKKE. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Kjerneboring i dekker med tykkelse 250 mm. Dim.0-ø50 mm stk 159 C HULLTAKING I DEKKE. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Kjerneboring i dekker med tykkelse 250 mm. Dim.ø50-ø100 mm stk 58 C HULLTAKING I DEKKE. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Kjerneboring i dekker med tykkelse 250 mm. Dim.ø100-ø150 mm stk 66 C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Saging i dekker med tykkelse 250 mm. Dim.410x160 mm stk 2 C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Endel oppstikk for bunnledninger skal fjernes og her inkluderes saging/meisling rundt røroppstikkene som er ca. 75 mm i diameter. Det sages/meisles med ca. 50 mm dybde rundt oppstikkene. stk 30 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

10 Prosjekt: Grue Skole Side 01-4 Kapittel: 01 Felleskostnader C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Deler av eksisterende betonggulv skal sages, fjernes og sjaues ut av bygget. Inklusive støping av nytt gulv med innlagt dampsperre. Dekketykkelse 100 mm inkl. armering. Komplette arbeider m 2 40, C HULLTAKING I YTTERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende grunnmurer. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.ø210 mm stk 10 C HULLTAKING I YTTERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder nye grunnmurer. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø210 mm stk 4 C HULLTAKING I YTTERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø0-ø50 mm stk 9 C HULLTAKING I YTTERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø210 mm stk 4 C HULLTAKING I YTTERVEGG SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.210x210 mm Antall hulltakinger stk C HULLTAKING I YTTERVEGG SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.310x310 mm Antall hulltakinger stk 2 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

11 Prosjekt: Grue Skole Side 01-5 Kapittel: 01 Felleskostnader C HULLTAKING I YTTERVEGG SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.550x600 mm Antall hulltakinger stk C HULLTAKING I YTTERVEGG SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.550x1150 mm Antall hulltakinger stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø0-ø50 mm stk 158 C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø50-ø100 mm stk 14 C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø100-ø150 mm stk 48 C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø170 mm stk 2 C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø210 mm stk 20 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

12 Prosjekt: Grue Skole Side 01-6 Kapittel: 01 Felleskostnader C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø260 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende betongvegger for svømmebasseng. (For innløpsdyser). Tykkelse vegg: 250 mm. Dim.ø100 mm stk 8 C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende betongvegger for svømmebasseng. (For bunnsuging av basseng) Tykkelse vegg: 350 mm. Dim.ø100 mm stk 1 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.260x110 mm stk 2 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.260x160 mm stk 6 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.310x110 mm stk 1 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.410x160 mm stk 4 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.410x310 mm stk 1 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

13 Prosjekt: Grue Skole Side 01-7 Kapittel: 01 Felleskostnader C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.510x210 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.610x210 mm stk 3 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.610x260 mm stk 2 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.610x310 mm stk 6 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.610x410 mm stk 1 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger under basseng - i kryperom. Tykkelse vegg:250 mm. Dim.610x510 mm stk 1 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.710x260 mm stk 4 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.1010x410 mm stk 1 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

14 Prosjekt: Grue Skole Side 01-8 Kapittel: 01 Felleskostnader C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.1310x410 mm stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betongdekker etter at tekniske installasjoner er installert. Antall stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betongdekke for svømmebasseng for 3 stk utsparinger for slukavløp som skal utgå. Dim.450x300x70mm. (bxlxh) Antall stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betonggulv etter at rørlegger har terset oppstikk for bunnledninger som det er saget/meislet rundt. Antall stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betongvegger etter at tekniske installasjoner er installert. Antall stk L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT Utsparinger i betongvegger med tykkelse 200 mm. Dim. 150x50 mm. stk 4 L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT Utsparinger i betongvegger med tykkelse 200 mm. Dim. 200x200 mm. stk 3 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

15 Prosjekt: Grue Skole Side 01-9 Kapittel: 01 Felleskostnader L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT Utsparinger i betongvegger med tykkelse 200 mm. Dim. 250x250 mm. stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betongvegger etter at tekniske installasjoner er installert. Antall stk C SLISSING I VEGG AV BETONG Dim.200x50 mm. Lengde sliss, 2,5 m stk C SLISSING I GULV AV BETONG Dim.200x150 mm. Lengde sliss 8,0 lm stk L45 Gjenstøping Gjenstøping av sliss. Lengde 2,5 meter. stk 2 L45 Gjenstøping Gjenstøping av sliss. Lengde 8,0 meter. stk 5 L PLASSTØPT NORMALBETONG. FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20. BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLLKONSTRUKSJONSTOLERANSEKLAS SE 1/-OVERFLATETOLERANSEKLASSE Overflatetoleranseklasse etter tabell L Fundament for moppevaskemaskin. Dim.1000x1000x250 mm.(lxbxh) Støpes ca 320 mm fra bakvegg slik at lokasse kan monteres. Fundamentet utstøpes på 50 mm tung isolasjon som inkluderes. stk 1 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

16 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader L PLASSTØPT NORMALBETONG. FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20. BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLLKONSTRUKSJONSTOLERANSEKLAS SE 1/- OVERFLATETOLERANSEKLASSE Overflatetoleranseklasse etter tabell L Fundament for varmtvannsberedere. Dim.3000x700x100 mm.(lxbxh) stk L PLASSTØPT NORMALBETONG. FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20. BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLLKONSTRUKSJONSTOLERANSEKLAS SE 1/- OVERFLATETOLERANSEKLASSE Overflatetoleranseklasse etter tabell L Fundament for doseringstanker. Dim.2500x800x100 mm.(lxbxh) stk L PLASSTØPT NORMALBETONG. FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20. BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLLKONSTRUKSJONSTOLERANSEKLAS SE 1/- OVERFLATETOLERANSEKLASSE Overflatetoleranseklasse etter tabell L Fundament for sandtrykkfilter. Dim.5000x1000x1000 mm.(lxbxh) stk L PLASSTØPT NORMALBETONG. FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20. BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLLKONSTRUKSJONSTOLERANSEKLAS SE 1/- OVERFLATETOLERANSEKLASSE Overflatetoleranseklasse etter tabell L Fundament for Varmtvannsberedere. Dim.3000x700x100 mm.(lxbxh) stk 1 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

17 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader P14.2 Innstøpningsgods Innstøping av dysegjennomføringer av PVC i bassengvegg med ekspaderende mørtel. Dimensjon ø100 mm stk P14.2 Innstøpningsgods Innstøping av kantrenneavløp i PVC med ekspanderende mørtel. Dimensjon ø100 mm stk P14.2 Innstøpningsgods Innstøping av bunnsuggjennomføring av PVC i bassengvegg med ekspanderende mørtel. Dimensjon ø100 mm stk P14.2 Innstøpningsgods Innstøping av bunnsluk. Dimensjon ø50 mm stk MURARBEIDER MURARBEIDER. N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Åpninger i murverk med tykkelse ca. 150 mm. Dim.0-ø50 mm stk 16 N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Åpninger i murverk med tykkelse ca. 150 mm. Dim.ø50-ø100 mm stk 1 N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Åpninger i murverk med tykkelse ca. 150 mm. Dim.ø100-ø150 mm stk 16 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

18 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Åpninger i murverk med tykkelse ca. 150 mm. Dim.ø170 mm stk N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Åpninger i murverk med tykkelse ca. 150 mm. Dim.260x210 mm stk 3 N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Åpninger i murverk med tykkelse ca. 150 mm. Dim.310x160 mm stk 1 N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Åpninger i murverk med tykkelse ca. 150 mm. Dim.410x210 mm stk 5 N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Åpninger i murverk med tykkelse ca. 150 mm. Dim.610x210 mm stk 3 N GJENMURING AV ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN. MED FUGING Antall stk N15.31 AVSETTING AV SLISSER I MURVERK Dim.200x150 mm. bxd Lengde 1000 mm stk N15.31 AVSETTING AV SLISSER I MURVERK Dim.200x70 mm. bxd Lengde 1000 mm stk N15.31 AVSETTING AV SLISSER I MURVERK Dim.200x50 mm. bxd Lengde 2400 mm stk 6 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

19 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader N GJENMURING AV SLISSER I MURVERK AV TEGLSTEIN Dim. 200x50 mm. Lengde 1000 mm Antall stk N GJENMURING AV SLISSER I MURVERK AV TEGLSTEIN Dim. 200x70 mm. Lengde 1000 mm Antall stk N GJENMURING AV SLISSER I MURVERK AV TEGLSTEIN Dim. 200x50 mm. Lengde 2400 mm Antall stk TØMMER OG SNEKKERARBEIDER TØMMER OG SNEKKERARBEIDER. Q SPIKERSLAG FOR FESTE AV INNREDNING Spikerslag for feste av radiatorer. stk 105 Q SPIKERSLAG FOR FESTE AV INNREDNING Spikerslag for feste av servanter, u.vasker etc. stk 91 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Eksisterende yttervegg. Tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging.dim.ø315 mm stk 4 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Eksisterende yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging.dim.210x210 mm stk 3 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Eksisterende yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Inklusive flikking/fuging.dim.310x310 mm stk 1 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

20 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Eksisterende yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.510x410 mm stk C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Eksisterende yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging.dim.1010x510 mm stk 1 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Ny yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging.dim.ø0-ø50 mm stk 8 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Ny yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging.dim.160x160 mm stk 2 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Ny yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging.dim.210x210 mm stk 1 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Ny yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging.dim.1010x1810 mm stk 2 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Ny yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging.dim.1810x1810 mm stk 2 C HULLTAKING I DEKKE SAGING GJENNOM TRE Hulltaking gjennom eksisterende tak inklusive tekking til papptak.inklusive flikking/fuging. Dim.ø100-ø150 mm stk 9 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

21 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader C HULLTAKING I DEKKE SAGING GJENNOM TRE Hulltaking gjennom eksisterende tak inklusive tekking til papptak.inklusive flikking/fuging. Dim.400x400 mm stk Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.ø0-ø50 mm. stk 334 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.ø50-ø100 mm. stk 26 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.ø100-ø150 mm. stk 71 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull.dim.ø170 mm. stk 31 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.ø210 mm. stk 37 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull.dim.ø260 mm. stk 43 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.ø325 mm. stk 57 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

22 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.ø410 mm. stk Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.260x60 mm. stk 2 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.310x310 mm. stk 6 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.360x210 mm. stk 8 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.360x310 mm. stk 1 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.410x210 mm. stk 6 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.410x310 mm. stk 2 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.510x210 mm. stk 3 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

23 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.510x310 mm. stk Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.510x410 mm. stk 4 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.610x210 mm. stk 12 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.610x310 mm. stk 1 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.710x260 mm. stk 26 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.710x310 mm. stk 1 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.710x360 mm. stk 7 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.810x360 mm. stk 2 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

24 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.1110x760 mm. stk Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.1210x360 mm. stk 3 R13.1 Platehimlinger HULLTAKING I HIMLING Dim.ø0-ø50 mm stk 523 R13.1 Platehimlinger HULLTAKING I HIMLING Dim.ø100-ø150 mm stk 185 R13.1 Platehimlinger HULLTAKING I HIMLING Dim.ø170 mm stk 14 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.ø100-ø150 mm stk 8 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.ø170 mm stk 6 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.ø210 mm stk 8 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.ø260 mm stk 4 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

25 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.ø325 mm stk Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.ø410 mm stk 1 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.310x810 mm stk 1 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.410x510 mm stk 1 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.500x500 mm stk 1 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.510x810 mm stk 1 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.650x650 mm stk 1 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.710x810 mm stk 1 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.1450x1450 mm stk 1 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.410x510 mm stk 1 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

26 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader MALERARBEIDER MALERARBEIDER. Nedenfor skal oppgis enhetspriser for maling av rør og kanaler. T77.14 MALEBEHANDLING PÅ STÅLRØR. 2 STRØK MALING Dim. DN 25 Pris pr lm kr T77.14 MALEBEHANDLING PÅ STÅLRØR. 2 STRØK MALING Dim. DN 65 Pris pr lm kr Stålkanaler. 2 strøk maling. Pris pr.m2 kanal. kr... Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

27 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader HJELPEARBEIDER ELEKTRO Angitte masser er medtatt i bygningsmessig beskrivelser og skal ikke prises av elektroentreprnør. Spesifikasjon vedlegges kun som orientering Grunn og terreng H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 0,5 m. DYBDE INNTIL 0,7 m. Tillatt høydeavvik - 80mm Tillatt sideavvik - 80mm Posten omhandler graving av kabelgrøft fra Rådhuset til skolen H Antall m 155,00 KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 0,5 m. DYBDE INNTIL 0,7 m. Tillatt høydeavvik - 80 mm Tillatt sideavvik - 80 mm Posten omhandler grøft for utvendig belysning Antall m 155, H23.2 Fundamenter av løsmasser for kabler, kabelkanaler og kabelrør Normalt kommprimert Det benyttes pukk for støtte til fundamenter iht. leverandørens anvisning. For fundamenter for pullert og mastearmaturer Antall stk H75.31 INNMÅLING AV RØRLEDNING Nedlagte kabler/rør innmåles mot referansepunkt, for oppfatering av utomhusplan Rund sum RS Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

28 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader H65.11 TREKKETAU FOR KABLER Alle nedlagte rør tilpasses med trekketråd. Det benyttes 5 mm nylontau. Lengde RS H KABELRØR I LØSMASSER. PVC-U. DN 110 Nedlegging av rør til føringer av kabler og ledninger i ferdig opparbeid grøft / fyllmasse. Lengde rørledning m 155,00 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

29 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader Tømmer og snekker Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Dimensjon for åpning: ø 75 mm Åpning for: Veggboks Type bindingsverk:gipsplater ÅPNINGER I HIMLINGSPLATER Dimensjon for åpning: ø 250 Åpning for: Downlight Type bindingsverk:60x60 himling stk 1839 stk Q13.41 FORSTERKNING I BINDINGSVERK Kubbing for skjulte veggbokser mellom stendere Antall stk Q13.41 FORSTERKNING I BINDINGSVERK Kubbing for oppheng av fester for sengeheis Antall RS Q13.41 FORSTERKNING I BINDINGSVERK Kubbing for skjulte takbokser. Antall stk 144 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

30 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader Maler og tapetserer T73.3 Behandling på ubehandlet gipsplatrer FLIKKING Støvbindende maling i elektrofordelere. Hvit. m 2 35,00 Flikk etter hulltaking og sår vedrørende elektrotekniske installasjoner R.S. Sum Kapittel 01 Felleskostnader:

31 10 RIVINGSARBEIDER GENERELT Generelt gjelder NS 3420-C1, 3. utg., mht. måleregler og tekniske bestemmelser. Mengdene skal, før kontrakt inngås, kontrolleres av entreprenøren og vil bli å betrakte som faste masser som ikke avregnes uten at tegninger endres. Untatt herfra er poster som er beskrevet avregnet. Entreprenøren skal i nedenforstående poster medta alle kostnader som er nødvendig for å kunne tilby en komplett leveranse. NB! Ytelsen inkluderer nødvendig understøttelse, oppstempling og avstiving av de delene som skal rives, for at rivingsarbeidet skal kunne utføres trygt. Ytelsen inkluderer også nødvendig, midlertidig understøttelse, oppstempling og avstiving av de delene som ikke skal rives, men som har samvirke med konstruksjoner som skal rives, før nye løsninger er permanente. Dette gjelder eksempelvis midlertidig understøttelse av dekker i perioder hvor bærende vegger rives og erstattes med ny permanent understøttelse av søyler/bjelker. Før riving av byggverksdeler igangsettes, skal den utførende påse at nødvendig stabilitet for deler som ikke skal rives er dokumentert. Den utførende står fritt til å velge rivingsmetode så lenge annet ikke er oppgitt. Rivingsmetoden skal ikke påføre gjenværende bygnings- eller anleggsdeler skade. Om nødvendig skal slike tildekkes. Alt avfall fra rivingen skal fjernes og transporteres til godkjent avfallsdeponi Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-1 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Tippsted: Entreprenøren må selv skaffe tipplass. Evt. tippavgift skal være inkludert. Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

32 GOLV PÅ GRUNN C RIVING AV GULV PÅ GRUNN, AREAL Materialer: 100mm betonggolv støpt på fast grus Byggeår: ca 1956 Sted: Vestfløy Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-2 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Gjelder komplett riving/fjerning av kjellergolv inkl fjerning av underliggende 150mm gruslag og avretting av underliggende masser før oppbygning av ny golvkonstruksjon. m 2 56, C RIVING AV GULV PÅ GRUNN, AREAL Materialer: Lecaisolert golv på grunnen Byggeår: ca 1962 Sted: Midtfløy - garderobeanlegg Gjelder komplett riving/fjerning av kjellergolv inkl fjerning av underliggende 150mm leca og avretting av underliggende masser før oppbygning av ny golvkonstruksjon. m 2 160, C RIVING AV GULV PÅ GRUNN, AREAL Materialer: Lecaisolert golv på grunnen Byggeår: ca 1962 Sted: Sydfløy Gjelder komplett riving/fjerning av kjellergolv inkl fjerning av underliggende masser og avretting av underliggende masser før oppbygning av ny golvkonstruksjon. Golvet skal senkes ca 90 cm før ny golvkonstruksjon etableres. Fjerningen av underliggende leca/grus er derfor av større omfang enn tidligere beskrvne poster. m 2 42,0 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

33 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-3 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER SØYLER OG BJELKER C RIVING AV BJELKER, ANTALL Materialer: Betongbjelker Byggeår: ca 1962 Dimensjon: B/H=350mm/650mm Lengde: ca 11,9m Bæring: Delvis innstøpt og bærende for dekke over svømmehall Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ihht NS 3420-C1:2000 generelle bestemmelse står utførende fritt til å velge rivingsmetode. Rivingsarbeidene skal inkludere alle ytelser for at rivingen skal kunne utføres trygt. stk 5 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

34 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-4 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER DEKKER C RIVING AV DEKKER, AREAL Materialer: betongdekke Byggeår: ca 1962 Dimensjon: t=100mm Bæring: Gjelder bærende betongdekke over svømmehall Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ihht NS 3420-C1:2000 generelle bestemmelse står utførende fritt til å velge rivingsmetode. Rivingsarbeidene skal inkludere alle ytelser for at rivingen skal kunne utføres trygt C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder røykluke i dekke over plan 3 Dimensjon hull: 1200x1200 Tykkelse dekke: ca 200mm m 2 250,0 stk C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 3 Dimensjon hull: 1680x900 Tykkelse dekke: ca 200mm stk C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 2 Dimensjon hull: 1150x500 Tykkelse dekke: ca 200mm C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 2 Dimensjon hull: 2500x400 Tykkelse dekke: 200mm stk 1 stk 1 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

35 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-5 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 2 Dimensjon hull: 1700x900 Tykkelse dekke: ca 200mm C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 2 Dimensjon hull: 1800x625 Tykkelse dekke: ca 200mm C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 1 Dimensjon hull: 1100x550 Tykkelse dekke: ca 200mm C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 1 Dimensjon hull: 1715x450 Tykkelse dekke: ca 200mm C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 1 Dimensjon hull: 930x210 Tykkelse dekke: ca 200mm C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 1 Dimensjon hull: 1800x500 Tykkelse dekke: ca 200mm stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

36 C HULLTAKING I DEKKE GJENNOM BETONG Dimensjoner: ca 1000x1400xt Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-6 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Gjelder meisling og avretting under meislet flate med masse. Tilpasses etterkommende fotmattte. Dybde tilpasses etterkommende matte. stk 2 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

37 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-7 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER YTTERVEGGER C13.11 RIVING AV BYGGVERK KOMPLETT POST: Gjelder riving/fjerning av inngangsparti til vestfløy. Inkl betongvegger over og i grunnen, tilhørende fundamenter og overliggende takplate/betongdekke. Materialer: betong Byggeår: ca 1956 RS C RIVING AV YTTERVEGG, AREAL Gjelder eks. bærende yttervegg i vestfløy. Veggen skal erstattes med etterkommende stålsøyler og bjelker. Materialer: Betong og utv. siporex Byggeår: ca 1956 Dimensjon: 150mm betong + 125mm siporex Vidusutsparinger utgjør ca 20% av brutto areal. Dvs netto rivingsareal utgjør 80% av bruttu areal. Vegg i plan 2, brutto areal 120,0 Vegg i plan 3, brutto areal 120,0 m 2 240, C RIVING AV YTTERVEGG, AREAL Gjelder eks. bærende yttervegg i plan 2, midtfløy. Veggen skal erstattes med etterkommende stålsøyler og bjelke Materialer: Betong og innv. siporex Byggeår: ca 1962 Dimensjon: 150mm betong + 125mm siporex Brutto areal m 2 26, C RIVING AV YTTERVEGG, AREAL Gjelder eks. bærende yttervegg i plan 2, midtfløy. Veggen skal erstattes med etterkommende stålsøyler og bjelke Materialer: Betong og innv. isopor Byggeår: ca 1962 Dimensjon: 150mm betong + 30mm isopor Brutto areal m 2 8,5 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

38 C RIVING AV YTTERVEGG, AREAL Gjelder eks. bærende yttervegg i plan 2 og 3ved inngangspart, vestfløy og midtfløy. Veggen skal erstattes med etterkommende stålsøyler og bjelke Materialer: Betong Byggeår: ca Dimensjon: 200mm betong Vindusutsparing utgjør tilnærmet 60% av arealet Brutto areal m 2 53, Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-8 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

39 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-9 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER INNERVEGGER C RIVING AV BYGNINGSDEL, ANTALL Gjelder komplett riving/fjerning av vindfang, vegger og dekke, i forbindelse med hovedinngang og inngang til vestfløy Plassering: Plan 2 Materialer: Betong Byggeår: ca C RIVING AV INNERVEGG, AREAL Plassering: Plan 1 (kjeller) Midtfløy (garderobe) Materialer: Betong Byggeår: ca 1962 Dimensjon: totalt ca 8760x2200x C RIVING AV INNERVEGG, AREAL Plassering: Plan 1 (kjeller) Vestfløy Materialer: Betong Byggeår: ca 1956 Dimensjon: 2400x2400x C RIVING AV INNERVEGG, AREAL Plassering: Plan 2, midtfløy Materialer: Betong Byggeår: ca 1962 Dimensjon: 5500x3200x150 stk 2 m 2 20,0 m 2 5,8 m 2 17, C RIVING AV INNERVEGG, AREAL Plassering: Plan 2, vestfløy Materialer: Betong Byggeår: ca 1956 Dimensjon: 2300x3200x200 Veggen har 1 stk utsparing for dør Brutto areal m 2 7, C RIVING AV INNERVEGG, AREAL Plassering: Plan 3, estfløy Materialer: Betong Byggeår: ca 1956 Dimensjon: 6500x3150x200 m 2 20,5 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

40 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Plassering: Plan 1 (kjeller) Vestfløy Gjelder utvidelse av eks dørutsparing Dimensjon hull: 1400x2050 Tykkelse vegg:200mm C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Plassering: Plan 1 (kjeller) Vestfløy Gjelder utvidelse av eks dørutsparinger Dimensjon hull: x2110 Tykkelse vegg:200mm C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Plassering: Plan 1 (kjeller) Vestfløy Gjelder utvidelse av eks dørutsparinger Dimensjon hull: 700x2110 Tykkelse vegg:600mm C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Plassering: Plan 1 (kjeller) Vestfløy Gjelder ny døråpning Dimensjon hull: 1320x2110 Tykkelse vegg:200mm C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Plassering: Plan 1 (kjeller) Midtfløy/svømmehall Gjelder ny døråpning Dimensjon hull: 1020x2110 Tykkelse vegg:400mm stk 1 stk 4 stk 1 stk 1 stk 1 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

41 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER GOLVSYSTEM C RIVING AV BYGNINGSDEL, LENGDE Gjelder utsaging av eks. skvalperenner i basseng i forbindelse med utskifting av eks. renner med nye "deck-level" renner. Utføres ihht detaljsnitt på tegn nr K-02-B1 m 35,0 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

42 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER TRAPPER OG RAMPER C13.11 RIVING AV BYGGVERK KOMPLETT POST: Gjelder riving/fjerning av hovedinngang for midtfløy inkl. trapper, rampe, dekker (160mm og 100mm), betongvegger over og i grunnen med tilhørende fundamenter. Inkl også riving/fjering av stålsøyler og bjelker for bæring av tak langs svømmehall, samt rekkverk langs rame, med tilhørende betongkonstruksjoner/fundamenter. Materialer: betong/stål Byggeår: ca C13.11 RIVING AV BYGGVERK KOMPLETT POST: Gjelder riving/fjerning inngang for vestfløy og underliggende lagerrom inkl. trapp, dekke, betongvegger over og i grunnen og tilhørende fundamenter. Materialer: betong Byggeår: ca 1956 RS RS Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

43 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER BALKONGER C13.11 RIVING AV BYGGVERK KOMPLETT POST: Gjelder riving/fjerning balkong/terrasse på enden av vestfløy. Inkl underliggende lagerrom inkl. trapp, dekke, betongvegger over og i grunnen og tilhørende fundamenter. Materialer: betong Byggeår: ca C13.11 RIVING AV BYGGVERK KOMPLETT POST: Gjelder riving/fjerning balkong/terrasse på enden av sydfløyfløy. Materialer: betong Byggeår: ca 1962 RS RS REGNINGSARBEID Posten gjelder forventet ekstra-arbeide som ikke er beskrevet. Avregnes mot virkelig medgåtte timer/ekstraarbeid. Timepris i anbudsskjema skal benyttes. Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med byggherre/byggeleder. Timeprisen skal kunne benyttes for alle rivingsarbeider. Arbeidstimer mannskap time 300,0 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

44 HJELP.ARB. VVS RIVINGSARBEIDER C HULLTAKING I DEKKE. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Kjerneboring i dekker med tykkelse 250 mm. Dim.0-ø50 mm stk C HULLTAKING I DEKKE. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Kjerneboring i dekker med tykkelse 250 mm. Dim.ø50-ø100 mm stk C HULLTAKING I DEKKE. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Kjerneboring i dekker med tykkelse 250 mm. Dim.ø100-ø150 mm stk C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Saging i dekker med tykkelse 250 mm. Dim.410x160 mm stk C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Endel oppstikk for bunnledninger skal fjernes og her inkluderes saging/meisling rundt røroppstikkene som er ca. 75 mm i diameter. Det sages/meisles med ca. 50 mm dybde rundt oppstikkene. stk C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Deler av eksisterende betonggulv skal sages, fjernes og sjaues ut av bygget. Inklusive støping av nytt gulv med innlagt dampsperre. Dekketykkelse 100 mm inkl. armering. Komplette arbeider m 2 40, C HULLTAKING I YTTERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende grunnmurer. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.ø210 mm stk Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

45 C HULLTAKING I YTTERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder nye grunnmurer. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø210 mm stk C HULLTAKING I YTTERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø0-ø50 mm stk C HULLTAKING I YTTERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø210 mm stk C HULLTAKING I YTTERVEGG SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.210x210 mm stk C HULLTAKING I YTTERVEGG SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.310x310 mm stk C HULLTAKING I YTTERVEGG SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.550x600 mm stk C HULLTAKING I YTTERVEGG SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.550x1150 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø0-ø50 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø50-ø100 mm stk Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

46 C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø100-ø150 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø170 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø210 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø260 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende betongvegger for svømmebasseng. (For innløpsdyser). Tykkelse vegg: 250 mm. Dim.ø100 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende betongvegger for svømmebasseng. (For bunnsuging av basseng) Tykkelse vegg: 350 mm. Dim.ø100 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.260x110 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.260x160 mm stk Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

47 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.310x110 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.410x160 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.410x310 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.510x210 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.610x210 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.610x260 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.610x310 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.610x410 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger under basseng - i kryperom. Tykkelse vegg:250 mm. Dim.610x510 mm stk Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

48 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.710x260 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.1010x410 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.1310x410 mm stk C SLISSING I VEGG AV BETONG Dim.200x50 mm. stk C SLISSING I GULV AV BETONG Dim.200x150 mm. Lengde sliss 8,0 lm stk Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Sum Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

49 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS F 3.2 utgave mars 2003 Arbeidene i dette kapitlet omfatter graving og tilfylling i byggegrop med tilhørende arbeider som transport/deponering, komprimering, avretting etc. Det presiseres at alle mengder er oppgitt i prosjekterte faste masser, dvs. utvidelsesfaktor 1,0. Mengdene skal avregnes etter virkelig medgåtte mengder etter teoretisk profil. Entreprenøren skal selv foreta oppmåling og fremlegge resultat for byggherren eller dennes representant. Før oppmåling skal byggherren eller dennes representant varsles, og gis mulighet til å delta på oppmålingen. Krav om tillegg i masser uten at dette er utført vil bli avvist. Når det gjelder grunnforholdene er disse antatt å bestå av blandingsmasser av sand/grus Tilfylling og komprimering skal skje ihht. NS "Normal komprimering" hvis ikke annet er angitt Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-1 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

50 GRUNNARBEIDER F31.12 GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER UAVSTIVET INKLUDERT OPPLASTING Type masser: Humusholdige masser Eks. asfalt Torv og jord Sand og grus Inkl. asfaltdekke og underliggende "forurensede" masser Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-2 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder. m 3 650, F31.11 GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER UAVSTIVET INKLUDERT OPPLEGGING Type masser: Sand og grus Alle drenerende, selvkomprimerende masser som er egnet som tilbakefylling. Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder F33.01 KOMPLETTE TILTAK MOT VANNULEMPER Gjelder nødvendig lensing av byggegrop utover 350 l/min. Behov vurderes i samråd med byggherre eller dens representant. m ,0 RS F TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET AV LØSMASSER FRA UTGRAVING TRANSPORTLENGDE Tippsted: Entreprenøren må selv skaffe tipplass. Evt. tippavgift skal være inkludert. Type masser: Alle masser som ikke er egnet som tilbakefylling. Inkl. asfaltdekke og underliggende "forurensede" masser Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder. m 3 650,0 Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

51 F LEVERING, UTLEGGING OG KOMPRIMERING AV LØSMASSER 0-22 mm NORMAL KOMPRIMERING Tykkelse under golv på grunn: min 300mm Tykkelse under fundamenter: min 100mm Inkl oppfylling. Gjelder drenerende, selvkomprimerende sand/grusmasser. Massene kan erstattes med lette masser dersom stabilitets og/eller setningsforhold tilsier det Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-3 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Omfang er antatt og avregnes. m , F LEVERING, UTLEGGING OG KOMPRIMERING AV LØSMASSER NORMAL KOMPRIMERING Gjelder fylling av lette masser, dvs masser med tyngdetetthet < KN/m3, ved heving av terreng under golv på grunnen. F.eks. Løsmassser av lettklinker. Massene kan erstattes med sand/grus dersom stabilitets og/eller setningsforhold tilsier det. Omfang er antatt og avregnes F AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER TILLATT HØYDEAVVIK ± 20 mm TILLATT PLANHETSAVVIK ± 20 mm Gjelder avretting av masser under fundamenter og golv på grunn F GJENFYLLING MED TILFØRTE MASSER NORMAL KOMPRIMERING Gjenfylling med finpukk 4-16mm rundt drenering m ,0 m 2 258,0 m 3 100, F56.21 GJENFYLLING MED MASSER LAGRET VED UTGRAVING NORMAL KOMPRIMERING Gjelder tilbakefylling av utgravde sand/og grusmasser mot utgravde kjellervegger. Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder. m ,0 Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

52 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-4 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER H GLATTE DRENSLEDNINGER AV PE DN 100 Gjelder drensledning rundt tilbygget med stikk til kum. Bend, tilkoblingsenhet til kum skal være inkludert i posten. m 200, H37.9 STAKEPUNKT TIL DRENSLEDNINGER Inkludert i posten skal være : - grenrør 45º, tilkoblet drenering - bend 45º - stakerør m/skrulokk, antatt lengde 0,8 m Omfang er antatt og avregnes. stk I44.11 GEOTEKSTIL FOR SEPARERING UNDER FYLLING Gjelder fiberduk rundt finpukk rundt drensledning. Alle arbeider med oppbrett rundt drenering skal være inkludert. m 2 400,0 Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

53 HJELP.ARB VVS GRUNNARBEIDER. INNVENDIGE H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT BUNNBREDDE 0,6 m DYBDE 0,5 M GRAVESKRÅNING VALGFRI Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Gjelder for grøft med 1 ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. m 210, H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT BUNNBREDDE 0,6 m DYBDE 0,5 M GRAVESKRÅNING VALGFRI Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Gjelder for grøft med 2 ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. m 113, H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 1,0 m. DYBDE INNTIL 1,0 m. GRAVESKRÅNING 1:1 Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Gjelder for grøft med 2 ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. m 37, Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-5 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

54 HJELP.ARB EL H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 0,5 m. DYBDE INNTIL 0,7 m. Tillatt høydeavvik - 80mm Tillatt sideavvik - 80mm Posten omhandler graving av kabelgrøft fra Rådhuset til skolen H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 0,5 m. DYBDE INNTIL 0,7 m. m 155, Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-6 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Tillatt høydeavvik - 80 mm Tillatt sideavvik - 80 mm Posten omhandler grøft for utvendig belysning m 710, H23.2 Fundamenter av løsmasser for kabler, kabelkanaler og kabelrør Normalt kommprimert Det benyttes pukk for støtte til fundamenter iht. leverandørens anvisning. For fundamenter for pullert og mastearmaturer stk H75.31 INNMÅLING AV RØRLEDNING Nedlagte kabler/rør innmåles mot referansepunkt, for oppfatering av utomhusplan RS H65.11 TREKKETAU FOR KABLER Alle nedlagte rør tilpasses med trekketråd. Det benyttes 5 mm nylontau. RS H KABELRØR I LØSMASSER. PVC-U. DN 110 Nedlegging av rør til føringer av kabler og ledninger i ferdig opparbeid grøft / fyllmasse. m 80,0 Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

55 UTOMHUSARBEIDER F VEGETASJONSRYDDING, KOMPLETT Område som skal ryddes: Gjelder rydding og fjerning av stedvise busker og store trær fra byggeområdet. Utførende må selv vurdere omfanget av arbeidene Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-7 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Posten kan utgå dersom utbygger påtar seg oppgaven. RS F31.12 GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER UAVSTIVET INKLUDERT OPPLASTING Type masser: Humusholdige masser Eks. asfalt Torv og jord Sand og grus Inkl graving/ferning av eks asfaltareal som skal bygges opp på ny og reasfalteres. NB! Ved graving mot eks. steinmur mot kirkegården må det tas hensyn til at Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder F42.11 OPPLASTING AV LØSMASSER Gjelder deler av utgravde masser som er mest egnet til og skal benyttes til opparbeiding av utomhusanlegg. m ,0 m 3 175,0 Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

56 F TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET AV LØSMASSER FRA UTGRAVING TRANSPORTLENGDE Tippsted: Entreprenøren må selv skaffe tipplass. Evt. tippavgift skal være inkludert Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-8 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Type masser: Alle masser som ikke er egnet som tilbakefylling eller til opparbeiding av nytt utomhusanlegg. Inkl. asfaltdekke og underliggende "forurensede" masser Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder. m , F TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET AV LØSMASSER FRA UTGRAVING TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT Tippsted: På byggplass (<500m) Type masser: Humusholdige masser. Torv/jord Gjelder deler av utgravde masser som er mest egnet til og skal benyttes til opparbeiding av utomhusanlegg. Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder. m 3 175, F TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET AV LØSMASSER FRA DEPOT TIL STED FOR DIREKTE ANVENDELSE Tippsted: På byggplass (<500m) Type masser: Humusholdige masser. Torv/jord Gjelder deler av utgravde masser som er mest egnet til og skal benyttes til opparbeiding av utomhusanlegg. Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder. m 3 175,0 Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

57 I FORSTERKNINGSLAG AV PUKK. SORTERING 20/100 Tykkelse: min 400 mm Gjelder under etterkommende bærelag og dekke Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-9 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder. m , I BÆRELAG AV KNUST FJELL. SORTERING 0/22 TYKKELSE 150 mm Gjelder under etterkommende dekke. Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder. m 3 580, I DEKKE AV ASFALTGRUSBETONG. Agb 16. BINDEMIDDEL VALGFRITT. TYKKELSE 50 mm ÅDT: Dekke beregnet 125kg/m2 Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder K DRENSLAG PÅ GRUNN Gjelder 100mm drenslag av sand/grus mellom eks underbygning og etterkommende vekstjordlag. m ,0 m 2 600, REGNINGSARBEID Posten gjelder forventet ekstra-arbeide som ikke er beskrevet. Avregnes mot virkelig medgåtte timer/ekstraarbeid. Timepris i anbudsskjema skal benyttes. Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med byggherre/byggeleder. Timeprisen skal kunne benyttes for alle grunn og utomhusarbeider. Arbeidstimer mannskap time 75,0 Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

58 REGNINGSARBEID Posten gjelder forventet ekstra-arbeide som ikke er beskrevet. Avregnes mot virkelig medgåtte timer/ekstraarbeid. Timepris i anbudsskjema skal benyttes. Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med byggherre/byggeleder. Timeprisen skal kunne benyttes for alle grunn og utomhusarbeider. Arbeidstimer maskin time 75, Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Sum Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

59 12 BETONGARBEIDER GENERELT Generelt gjelder NS 3420-L, 3.2. utg., mht. måleregler og tekniske bestemmelser. Mengdene skal, før kontrakt inngås, kontrolleres av entreprenøren og vil bli å betrakte som faste masser som ikke avregnes uten at tegninger endres. Untatt herfra er armeringsmengder som blir avregnet fra bøyelister og poster som er beskrevet avregnet. Entreprenøren skal i nedenforstående poster medta alle kostnader som er nødvendig for å kunne tilby en komplett leveranse. Arbeidene skal utføres i samsvarmed NS utgave september 2003, NS-EN utgave april 2001 og NS 3420-L utgave mars NS utgave september Hvis ikke annet er spesifisert i underpostene gjelder bestemmelsene for "Normal kontroll" mht. arbeidsledelse og kontroll. Alt synlig innstøping-stål som ikke er varmforsinket skal rengjøres og påføres 2 strøk blymønje Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-1 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

60 GRUNN OG FUNDAMENTER L FORSKALING AV FUNDAMENT VERTIKAL FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder forskaling av alle fundamenter Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-2 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Stripefundamenter 230,1 Punktfundamenter 65, L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig armering med kamstenger i grunn og fundamenter. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister. m 2 295,6 kg 13400, L PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder alle fundamenter. Stripefundamenter 84,3 Punktfundamenter 27,3 m 3 111, L INNSTØPTE FORANKRINGSJERN BORING OG FASTGYSING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder borring og fastgysing av nødvendige armeringsjern til eks. fundament ved utvidelse av disse. Forskaling, forskaling, armering ifm utvidelse av eks. fundamenter inngår i øvrige poster. Sted: Midtfløy Prises pr fundament stk S ISOLASJON AV EPS TYKKELSE: 80 mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) Gjelder ved frostsikring av fundamenter. m 2 275,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

61 S ISOLASJON AV EPS TYKKELSE: 150 mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-3 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Gjelder ved frostsikring av fundamenter. m 2 405, S ISOLASJON AV XPS TYKKELSE: 80 mm Trykkstyrke: min 250 KN/m2. (korttidslast) min 90 KN/m2. (langtidslast) Min λ=0,038 W/(mK) Gjelder frostsikring under fundamenter. m 2 205, S ISOLASJON AV XPS TYKKELSE: 150 mm Trykkstyrke: min 250 KN/m2. (korttidslast) min 90 KN/m2. (langtidslast) Min λ=0,038 W/(mK) Gjelder frostsikring under fundamenter. m 2 100,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

62 GOLV PÅ GRUNN L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Dimensjoner: ca 1000x Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-4 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Gjelder utsparing i golv på grunnen for fotmattte. Dybde tilpasses etterkommende matte. Antatt ca 10mm L SPESIELL FORSKALING AV STØPESKJØTER STØPESKJØT MED GJENNOMGÅENDE ARMERING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder spesialforskaling i golv på grunnen. Mengde er antatt og må avregnes L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig tilleggsarmering med kamstenger i golv på grunnen. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister L21.59 ARMERING MED ARMERINGSNETT Gjelder nødvendig armering med nett i golv på grunn. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot medgått mengde. stk 6 m 60,0 kg 200,0 kg 8400, L PLASSTØPT NORMALBETONG GULV PÅ GRUNNEN FASTHETSKLASSE B25 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Inkl alle arbeider med avretting av flater ihht etterkommende overflatebehandling. Lokalt fall mot sluker og renner skal være inkludert i posten. H=90mm Plan 1 23,2 Plan 2 144,2 m 3 167,4 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

63 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-5 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER S ISOLASJON AV EPS I GULV DIREKTE PÅ GRUNN TYKKELSE: 50 mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) S ISOLASJON AV EPS I GULV DIREKTE PÅ GRUNN TYKKELSE: 100 mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) m ,0 m , S DAMPSPERRESJIKT AV PLAST 0,2 mm plastfolie mellom isolasjon og betongolv. Alle arbeider knyttet til avsluting i form av oppbrett skal være inkludert. Ved oppdeling av isolasjonslagene legges dampsperren mellom lagene 50mm EPS og 100mm EPS. m , T13.31 AVRETTING AV BETONGUNDERGULV TOLERANSEKLASSE A Gjelder flytende avrettingsmasse før etterkommende belegg beskrevet av arkitekt. Avrettingsmassen skal være egnet for gulvets tiltenkte bruk. t=10mm. Delproduktet inkl. heftstrøk der dette anbefales av leverandør. Avrettet flate i rom med slik skal ikke ha bakfall utover det tillatte avviket ihht toleranseklasse I våtrom skal massen ha tilfredstillende vannfasthet og dimensjonsstabilitet. m ,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

64 VEGGER MOT GRUNN ETTERKOMMENDE POSTER GJELDER ALLE NYE RINGMURER OG INNVENDIGE VEGGER UNDER GOLV PÅ GRUNNEN Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-6 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L FORSKALING AV VEGG PLAN FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder alle ringmurer og innvendige vegger under golv på grunnen L FORSKALING AV SLISSER VALGFRI FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Dimensjon: 50mm x 250mm Innvendig ringmur L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig armering med kamstenger i vegger. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister L PLASSTØPT NORMALBETONG VEGG FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Inkl avretting av topp ringmur S ISOLASJON AV EPS INNVENDIG PÅ RINGMUR TYKKELSE: 80 mm Min λ=0,038 W/(mK) S ISOLASJON AV EPS INNVENDIG PÅ RINGMUR TYKKELSE: Gjelder kuldebrobryter på innsiden av ringmur Dimensjon: 20mmx100mm Min λ=0,038 W/(mK) m 2 741,0 m 254,0 kg 7950,0 m 3 79,5 m 2 505,0 m 254,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

65 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-7 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L INNSTØPTE PLATER SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 140x140x10 inkl 4Ø10 forankringsjern. stk 99 ETTERKOMMENDE POSTER EKS VEGGER UNDER TERRENG S ISOLASJON AV XPS UTENPÅ VEGG AV BETONG TYKKELSE: 80 mm Gjelder sammesatt plate med 80mm XPS med fiberduk (drensplate). Utføres ihht leverandør. Alle materialer for tilslutning mot betongvegg, samt avslutningslist skal være inkludert. Trykkstyrke: min 250 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) Type oppgis:... m 2 510,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

66 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-8 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER SØYLER OG BJELKER L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder søyler over terreng Dimensjon: diameter 300mm 1 stk a 4690mm L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder søyler over terreng Dimensjon: diameter 300mm 4 stk a 4680mm L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng Dimensjon: 300mmx300mm 9 stk a 2550mm L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng Dimensjon: 300mmx300mm 4 stk a 300mm L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng Dimensjon: 400mmx300mm 2 stk a 4350mm 2 stk a 850mm m 2 4,4 m 2 17,6 m 2 27,5 m 2 1,5 m 2 14,6 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

67 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-9 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng Dimensjon: 350mmx350mm 1 stk a 850mm L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng Dimensjon: 350mmx250mm 2 stk a 850mm L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng Dimensjon: 250mmx250mm 8 stk a 850mm L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng Dimensjon: spesiell 1 stk a 850mm L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng Dimensjon: 250mmx250mm 5 stk a 870mm m 2 1,2 m 2 2,0 m 2 6,8 m 2 1,3 m 2 4,4 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

68 L FORSKALING AV BJELKE SIDE- OG UNDERFORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder forskaling av nye plasstøpte bjelker over svømmehall Dimensjon: 450x750 (innstøpt i 200mm dekke) 5 stk a 12250mm m 2 95, Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig armering med kamstenger i søyler og bjelker. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister L PLASSTØPT NORMALBETONG SØYLE FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder søyler over terreng L PLASSTØPT NORMALBETONG SØYLE FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng L PLASSTØPT VANNTETT NORMALBETONG BJELKE FASTHETSKLASSE B35 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M45 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder betong i nye plasstøpte bjelker over svømmehall L INNSTØPTE PLATER SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 140x140x10 inkl 4Ø10 forankringsjern. kg 4000,0 m 3 1,7 m 3 4,5 m 3 15,2 stk 2 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

69 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L INNSTØPTE PLATER SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 150x150x15 inkl 4Ø12 forankringsjern L INNSTØPTE PLATER SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 150x200x15 inkl 4Ø12 forankringsjern L INNSTØPTE PLATER SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 200x300x15 inkl 4Ø12 forankringsjern. stk 23 stk 2 stk 3 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

70 DEKKER L KOMPLETT POST:BETONG Inkl. materialer og arbeider. Forskaling, armering, plasstøpt betong, overflatebehandling etc. Gjelder gjenstøping av pipehull i dekke over tidligere agregatrom i sydfløy Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Antatt omfang: 600x600x200 stk L FORSKALING AV DEKKE PLAN, HORISONTAL FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Alle flate dekker Dekke over svømmehall 206,0 Dekke over plan 2 403,0 Dekke over plan 3 244, L FORSKALING AV SPRANG VERTIKALT SPRANG I VEGG GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Dimensjon: 20-30mm Gjelder overgang mellom forskjellige dekketykkelser L FORSKALING AV FORKANT GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 Dimensjon: 200mm Gjelder dekke over svømmehall L FORSKALING AV FORKANT GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 Dimensjon: mm Gjelder dekke over plan 2 og 3 - vestfløy m 2 853,0 m 11,0 m 65,0 m 160,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

71 L SPESIELL FORSKALING AV STØPESKJØTER STØPESKJØT MED GJENNOMGÅENDE ARMERING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder støpeskjøter i dekker Antatt omfang m 11, Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig armering med kamstenger i dekker. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister L21.59 ARMERING MED ARMERINGSNETT Gjelder nødvendig armering med nett i dekker. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot medgått mengde L PLASSTØPT NORMALBETONG DEKKE FASTHETSKLASSE B35 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder dekker generelt med unntak av dekke over svømmehall. Inkl alle arbeider med avretting av flater ihht etterkommende overflatebehandling L PLASSTØPT VANNTETT NORMALBETONG DEKKE FASTHETSKLASSE B35 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M45 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder dekke over svømmehall. kg 24100,0 kg 500,0 m 3 144,0 m 3 50,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

72 L INNSTØPTE PLATER BORING OG FASTGYSING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 150x150x15 inkl 4Ø12 forankringsjern Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Horisontale plater på OK dekke eller OK bjelke for dekke over plan 2 vestibyle. stk L INNSTØPTE PLATER BORING OG FASTGYSING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 150x150x15 inkl 4Ø12 forankringsjern. Platen skal meisles ca 50mm ned i dekket og gjenstøpes etter montering av stålsøyle. Alle materialer og arbeider med dette skal være inkl. i denne posten. stk L INNSTØPTE PLATER BORING OG FASTGYSING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 250x200x15 inkl 4Ø12 forankringsjern. Platen skal meisles ca 50mm ned i dekket og gjenstøpes etter montering av stålsøyle. Alle materialer og arbeider med dette skal være inkl. i denne posten stk L INNSTØPTE PLATER BORING OG FASTGYSING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 300x200x15 inkl 4Ø12 forankringsjern. Platen skal meisles ca 50mm ned i dekket og gjenstøpes etter montering av stålsøyle. Alle materialer og arbeider med dette skal være inkl. i denne posten stk 1 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

73 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L BEARBEIDING AV FERSK BETONGOVERFLATE STÅLGLATTET FLATE OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder bearbeiding av dekke over svømmehall for etterkommende dampsperre. m 2 250, L INNSTØPTE FORANKRINGSJERN BORING OG FASTSTØPING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder forankringsjern mellom eks betongdekker og nye tilstøtene plasstøpte, armerte betongdekker Antatt ø16 c c/c500mm, L=1000m. Mende er anslått og avregnes mot medgått mengde. stk S ISOLASJON AV EPS TYKKELSE: 50 mm Gjelder kuldebrobryter på yttersiden av plasstøpte dekker. Limes/festes til dekker. Dimensjon: 50mmx340mm Min λ=0,038 W/(mK) Prises pr lm m 97,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

74 YTTERVEGGER L FORSKALING AV VEGG PLAN FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Tykkelse vegg: 250 Utvidelse av brannvegg eks. brannvegg Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Mengde anttatt og må avregnes L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig armering med kamstenger i yttervegger. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister. m 2 20,0 kg 350, L PLASSTØPT NORMALBETONG VEGG FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Tykkelse vegg: 250 Utvidelse av brannvegg eks. brannvegg Mengde anttatt og må avregnes m 3 2, L INNSTØPTE FORANKRINGSJERN BORING OG FASTGYSING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 ø12 c/c 500, L=500mm Mengde anttatt og må avregnes stk 40 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

75 INNERVEGGER L KOMPLETT POST:BETONG Inkl. materialer og arbeider. Forskaling, armering, plasstøpt betong, overflatebehandling etc. Gjelder utjevningstanker for basseng ihht VVS konsulent. Støpes i teknisk rom for basseng Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Bredde: Lengde: Høyde: Som bassengkropp Mellom bassengkropp og pumpekum Som teknisk rom Kummens langside deles i to like deler med skillevegg. 1 stk inspeksjonsåpning 600mmx600mm i topp av begge kumdelene. Innvendig utføres kummene med membran/duk for nødvendig tetthet L FORSKALING AV VEGG PLAN FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Tykkelse vegg: 200mm L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Dimensjoner: 1385x L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Dimensjoner: 820x L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig armering med kamstenger i vegger. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister. RS m 2 152,0 stk 1 stk 1 kg 1500,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

76 L PLASSTØPT NORMALBETONG VEGG FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE Gjelder påføring av EKSPANDERENDE betong i overgangen mellom ny stålbjelke og betongvegg. Overgangen (som er ru etter revet betongvegg) skal rettes av og tettes med betong Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Prises pr m. stålbjelke L PLASSTØPT NORMALBETONG VEGG FASTHETSKLASSE B35 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder nye innvendige vegger m 112,0 m 3 14, L INNSTØPTE PLATER SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 150x150x15 inkl 4Ø12 forankringsjern. Gjelder innstøping av plater i betongvegg for forankring av etterkommende tak. Antatt omfang 1 stk pr 1,2 m L INNSTØPTE FORANKRINGSJERN BORING OG FASTSTØPING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder boring og forankring av forankringsjern til omliggende betongkonstruksjoner for ny betongvegg i plan 1. Antatt ø12 c/c 500 stk 12 stk 20 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

77 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L INNSTØPTE FORANKRINGSJERN BORING OG FASTSTØPING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder konsoller L150x14, bredde ca 150mm med stiveplate. Festes til eks. betongvegger. Benyttes som opplegg for etterkommende stålbjelker. Liten/Moderat etterkommende last. stk 8 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

78 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER PÅSTØP L FORSKALING AV FORKANT GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 Dimensjon: 60mm Gjelder forskaling av påstøp på dekkerover plan 2 m 107, L SPESIELL FORSKALING AV STØPESKJØTER STØPESKJØT MED GJENNOMGÅENDE ARMERING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder støpeskjøter i påstøp. Antatt omfang m 11, L PLASSTØPT NORMALBETONG PÅSTØP FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Inkl alle arbeider med avretting av flater ihht etterkommende overflatebehandling L21.59 ARMERING MED ARMERINGSNETT Gjelder nødvendig armering med nett i påstøp. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot medgått mengde. m 3 24,2 kg 1200, T13.31 AVRETTING AV BETONGUNDERGULV TOLERANSEKLASSE A Gjelder flytende avrettingsmasse før etterkommende belegg beskrevet av arkitekt. Avrettingsmassen skal være egnet for gulvets tiltenkte bruk. t=10mm. Delproduktet inkl. heftstrøk der dette anbefales av leverandør. Avrettet flate i rom med slik skal ikke ha bakfall utover det tillatte avviket ihht toleranseklasse I våtrom skal massen ha tilfredstillende vannfasthet og dimensjonsstabilitet. m 2 405,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

79 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER S ISOLASJON AV EPS PÅ UNDERGULV TYKKELSE: 50 mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) S ISOLASJON AV EPS PÅ UNDERGULV TYKKELSE: 120 mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) S ISOLASJON AV EPS PÅ UNDERGULV TYKKELSE: Tykkelse: 20mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) S ISOLASJON AV EPS PÅ UNDERGULV TYKKELSE: ykkelse: 70mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) m 2 70,0 m 2 51,0 m 2 110,0 m 2 175,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

80 GOLVSYSTEM L KOMPLETT POST: BETONG Inkl. materialer og arbeider. Forskaling, armering, plasstøpt, vanntett betong, overflatebehandling, forankring til omliggende konstruksjoner, støpeskjøt med tettelist og injeksjonsslange etc. Gjelder alle arbeider og materialer i utførelsen av nye "deck-level" renner til bassenget Utføres ihht detaljsnitt på tegn nr K-02-B Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Prise pr meter renne m 35,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

81 UTV. OVERFLATER L BEARBEIDING FOR OVERFLATESTRUKTUR AV: VEGGFLATE OVERFLATETOLERANSEKLASSE Gjelder nødvendig rehabilitering av yttervegger av betong. Meisling/sandblåsing + gjenstøping og overflatebearbeidelse. Det må antas en god del reperasjonsarbeider på eks yttervegger. Posten gjelder generell betongrehabilitering av deler av eks. yttervegger hvor konstruksjoner er revet eller hvor overflater er i allminnelig dårlig forfatning. Omfanget av disse arbeidene er ikke nøyaktig kartlagt og er derfor antatt i denne posten. Utførende, sammen med byggeleder, må foreta en befaringsrunde på hele bygget for å avgjøre omfanget. Posten avregnes. Antatt mengde. m 2 200, Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

82 INNV. OVERFLATER L BEARBEIDING FOR OVERFLATESTRUKTUR AV: VEGGFLATE OVERFLATETOLERANSEKLASSE Gjelder nødvendig rehabilitering av innervegger av betong. Meisling/sandblåsing + gjenstøping og overflatebearbeidelse. Det må antas en god del reperasjonsarbeider på eks innervegger. Posten gjelder generell betongrehabilitering av deler av eks. innervegger hvor konstruksjoner er revet eller hvor overflater er i allminnelig dårlig forfatning. Omfanget av disse arbeidene er ikke nøyaktig kartlagt og er derfor antatt i denne posten. Utførende, sammen med byggeleder, må foreta en befaringsrunde på hele bygget for å avgjøre omfanget. Posten avregnes. Antatt mengde. m 2 300, L BEARBEIDING FOR OVERFLATESTRUKTUR AV: VEGGFLATE OVERFLATETOLERANSEKLASSE Gjelder nødvendig rehabilitering av utvendig bassengkropp av betong. Meisling/sandblåsing + gjenstøping og overflatebearbeidelse. Ihht utarbeidet tilstandsanalyse for bassenget, fremstår bassengkroppen uten skader av større omfang. Denne posten gjelder en generell betongrehabilitering av bassengkroppen utvendig, i samsvar med analyserapporten. Posten avregnes. Antatt mengde. m 2 50, Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

83 TRAPPER, RAMPER OG DIVERSE L KOMPLETT POST:BETONG Inkl. materialer og arbeider. Forskaling, armering, plasstøpt betong, overflatebehandling etc. Gjelder gruber for fotskraperister 1900x Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Bredde: Lengde: Høyde: 1140mm 2040mm ca 600mm Vegger utføres i plasstøpt, armert betong 120mm med slisse for etterkommende fotskraperist. I bunn av grube støpes dekke/golv med fall mot oppstikkende rør som føres ned i grunnen (avløp). stk L KOMPLETT POST:BETONG Inkl. materialer og arbeider. Forskaling, armering, plasstøpt betong, overflatebehandling etc. Gjelder støping av nye ramper på eks. dekker/ golv for å oppta høydeforskjeller mellom de fordkjellige nivåer. Rampen støpes med 120mm plasstøpte, armerte, skrå vegger av betong. Området som skal heves fylles med løs lettklinker og gjenstøpes med en 80mm armert påstøp. Armeres med nett K-189 og trekkes/rettes av for etterkommende golvbelegg. Veilledende mål: Bredde: Lengde: Høyde: mm mm mm Tilpasninger mot eksisterende konstruksjoner må antas. stk 3 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

84 L KOMPLETT POST:BETONG Inkl. materialer og arbeider. Forskaling, armering, plasstøpt betong, overflatebehandling etc. Gjelder støping av nytt repo for rampe på eks. dekker/ golv. Repoet støpes med 120mm plasstøpte, armerte vegger av betong. Området som skal heves fylles med løs lettklinker og gjenstøpes med en 80mm armert påstøp. Armeres med nett K-189 og trekkes/rettes av for etterkommende golvbelegg. Veilledende mål: Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Bredde: Lengde: Høyde: 1565 mm 1950 mm 400 mm Tilpasninger mot eksisterende konstruksjoner må antas. stk L FORSKALING AV VEGG PLAN FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder forskaling av vegger i forbindelse med trapper og ramper L FORSKALING AV DEKKE PLAN, SKRÅ FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder dekker med skrå underkant i forbindelse med trapper og ramper. m 2 541,0 m 2 9, L FORSKALING AV TRAPP UNDERSIDE, RETT LØP GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Alle trapper m 2 35, L FORSKALING AV TRAPP SIDEKANT, REPOS GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Sidekant alle trapper m 2 6,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

85 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L FORSKALING AV TRAPP OPPTRINN GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/ 1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Opptrinn alle trapper L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig armering med kamstenger i trapper og ramper. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister L21.59 ARMERING MED ARMERINGSNETT Gjelder nødvendig armering med nett i trapper og ramper. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot medgått mengde L PLASSTØPT NORMALBETONG VEGG FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Alle trapper L PLASSTØPT NORMALBETONG DEKKE FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Dekker i forbindelse med trapper og ramper L PLASSTØPT NORMALBETONG TRAPP FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Alle trapper m 2 53,0 kg 5800,0 kg 800,0 m 3 54,1 m 3 2,7 m 2 22,5 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

86 L PLASSTØPT NORMALBETONG GULV PÅ GRUNNEN FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Inkl alle arbeider med avretting av flater ihht etterkommende overflatebehandling. Alle arbeider med fall på på golv i ramper skal være inkl Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER H=100mm 3,3 H=120mm 14, L INNSTØPTE PLATER SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 120x120x10 inkl 4Ø10 forankringsjern L INNSTØPTE PLATER SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 150x150x10 inkl 4Ø12 forankringsjern S ISOLASJON AV EPS I GULV DIREKTE PÅ GRUNN TYKKELSE: 50 mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) S ISOLASJON AV EPS I GULV DIREKTE PÅ GRUNN TYKKELSE: 100 mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) m 3 17,7 stk 37 stk 2 m 2 180,0 m 2 40,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

87 S DAMPSPERRESJIKT AV PLAST 0,2 mm plastfolie mellom isolasjon og betongolv. Alle arbeider knyttet til avsluting i form av oppbrett skal være inkludert Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Ved oppdeling av isolasjonslagene legges dampsperren mellom lagene 50mm EPS og 100mm EPS. m 2 180, T13.31 AVRETTING AV BETONGUNDERGULV TOLERANSEKLASSE A Gjelder flytende avrettingsmasse før etterkommende belegg beskrevet av arkitekt. Avrettingsmassen skal være egnet for gulvets tiltenkte bruk. t=10mm. Delproduktet inkl. heftstrøk der dette anbefales av leverandør. Avrettet flate i rom med slik skal ikke ha bakfall utover det tillatte avviket ihht toleranseklasse For utvendige trapper og ramper skal massen ha tilfredstillende vannfasthet og dimensjonsstabilitet. m 2 160, REGNINGSARBEID Posten gjelder forventet ekstra-arbeide som ikke er beskrevet. Avregnes mot virkelig medgåtte timer/ekstraarbeid. Timepris i anbudsskjema skal benyttes. Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med byggherre/byggeleder. Timeprisen skal kunne benyttes for alle betongarbeider. Arbeidstimer mannskap. time 250,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

88 HJELP.ARB VVS BETONGARBEIDER L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betongdekker etter at tekniske installasjoner er installert. stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betongdekke for svømmebasseng for 3 stk utsparinger for slukavløp som skal utgå. Dim.450x300x70mm. (bxlxh) stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betonggulv etter at rørlegger har terset oppstikk for bunnledninger som det er saget/meislet rundt. stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betongvegger etter at tekniske installasjoner er installert. stk L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT Utsparinger i betongvegger med tykkelse 200 mm. Dim. 150x50 mm. stk L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT Utsparinger i betongvegger med tykkelse 200 mm. Dim. 200x200 mm. stk L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT Utsparinger i betongvegger med tykkelse 200 mm. Dim. 250x250 mm. stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betongvegger etter at tekniske installasjoner er installert. stk L45 Gjenstøping Gjenstøping av sliss. Lengde 2,5 meter. stk Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

89 L45 Gjenstøping Gjenstøping av sliss. Lengde 8,0 meter. stk L PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Fundament for moppevaskemaskin. Dim.1000x1000x250 mm.(lxbxh) Støpes ca 320 mm fra bakvegg slik at lokasse kan monteres. Fundamentet utstøpes på 50 mm tung isolasjon som inkluderes. stk L PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Fundament for varmtvannsberedere. Dim.3000x700x100 mm.(lxbxh) stk L PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Fundament for doseringstanker. Dim.2500x800x100 mm.(lxbxh) stk L PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Fundament for sandtrykkfilter. Dim.5000x1000x1000 mm.(lxbxh) stk Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

90 L PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Fundament for Varmtvannsberedere. Dim.3000x700x100 mm.(lxbxh) stk P14.2 Innstøpningsgods Innstøping av dysegjennomføringer av PVC i bassengvegg med ekspaderende mørtel. Dimensjon ø100 mm stk P14.2 Innstøpningsgods Innstøping av kantrenneavløp i PVC med ekspanderende mørtel. Dimensjon ø100 mm stk P14.2 Innstøpningsgods Innstøping av bunnsuggjennomføring av PVC i bassengvegg med ekspanderende mørtel. Dimensjon ø100 mm stk P14.2 Innstøpningsgods Innstøping av bunnsluk. Dimensjon ø50 mm stk Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Sum Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

Vadsø3211 Vadsø ungdomsskole

Vadsø3211 Vadsø ungdomsskole Prosjekt: Vadsø3211 Vadsø ungdomsskole Side 00-1 Vadsø3211 Vadsø ungdomsskole FELLES TILBUDSGRUNNLAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Y:\-2004\2004-08 Vadsø Ungdomsskole\3_BESKRIVELSE\Tilbudsgrunnlag (mars 2006)\Tilbudsgrunnlag

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune

NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune Tilbudsgrunnlag februar 2008 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks 376 7801 NAMSOS Tlf: 74

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap anbudsskjema Side 0-1 YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 RIVING FELLES - Bok 2 BYGNING RIB Del 1 - Bok 2 DEL 2, 3 BYGNING ARK Prosjekt:

Detaljer

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet.

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet. Trønder-plan as 0625 YSTERHAGAN BOFELLESKAP Rådg.ing. MRIF KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 7800 NAMSOS Tilbud 08.12.2009 KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE. 20 GENERELT Dette kapitlet beskriver følgende

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 26-1 Postnr Tekst 26 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL 26.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider EL, inne og ute/ i grunnen 26.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS 3420- F, 3.2 utg., mars 2003. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Eidebakken skole BOK 1. Lyngen kommune BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR

Eidebakken skole BOK 1. Lyngen kommune BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR Eidebakken skole Lyngen kommune BOK 1 BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER BETONGARBEIDER, PLASSTØPT BETONGARBEIDER, PREFAB STÅLARBEIDER Prosjekt: Eidebakken skole Side 10-2 B2 Kapittelsammendrag

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen.

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen. Kap. A Generelt Overordnede Krav Enhetsprisene skal omfatte følgende kostnader i den grad disse ikke er tatt med i poster for rigg og drift av byggeplassen: 1. Materialer og hjelpematerialer 2. Arbeidslønn

Detaljer

25 Bygningsm. arb. for VVS

25 Bygningsm. arb. for VVS 226(555) 25 Bygningsm. arb. for VVS 01.25.1 Hulltaking og slissing i bygningsdeler RIV vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for VVS entreprenørens rørføringer gjennom betongvegger

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre Side 1 av 15 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 115 000,00 115 000,00 Arkitekt, Kons. KR 100 000,00 1,15

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Prosjekt: Tårnet barnehage - Bygningsmessige arbeider RIB Side 00-1 00 FORSIDE Tårnet barnehage, Vikna kommune HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2.1 Grunn, betong og stålarbeider Prosjekt: Tårnet barnehage

Detaljer

26 Bygningsmessige Elektro

26 Bygningsmessige Elektro Prosjekt: Langset Skole Side: 26-1 26 Bygningsmessig hjelpearbeider elektro 26 Bygningsmessige Elektro Orientering Denne beskrivelse er basert på NS 3420-Utgave 4 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg

Detaljer

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 210 Graving av grøfter og innstallasjoner i grunn Side 1 Bygningsmessige hjelpearbeider elektro 210 Graving av grøfter og innstallasjoner i grunn 210.1 FV3.11100 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Omfang: Inkludert

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE - ANBUDSKJEMA Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

Detaljer

Tyngdekraft Nor Prosjekt: Nydalselva Kraftverk Side 0 Entreprise: Betongarbeider Summeringsskjema Postnr Spesifikasjon Enh Mengde Pris Sum

Tyngdekraft Nor Prosjekt: Nydalselva Kraftverk Side 0 Entreprise: Betongarbeider Summeringsskjema Postnr Spesifikasjon Enh Mengde Pris Sum Prosjekt: Nydalselva Kraftverk Side 0 Summeringsskjema A1 Rigg og drift 1 kap B1 Inntak 1 kap C1 Forankringsklosser 1 kap D1 Kraftstasjon 1 kap F1 Regningsarbeider 1 kap Sum betongarbeider: Prosjekt: Nydalselva

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 25-1 Postnr Tekst 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 25.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider VVS, inne og ute/ i grunnen 25.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING BERGEN KOMMUNALE BYGG SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING Tilbudsbeskrivelse juni 2010 Entreprise BY-01 Hovedentreprise bygningsmessige arbeider tilbyder:.. (Firmastempel) prosjekteringsgruppe:

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Prosjekt: Norheimsund nye barneskule Side 00-2 02 POST A Tilbudsskjema del 1 Post A TILBUDSSKJEMA SAMMENDRAG Bok K201 Felles rigg- og drift Kap. 01 Rigg- og

Detaljer

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for:

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for: Side 1 TILBUDSSKJEMA 1 TILBUDSSAMMENDRAG Bok 1 inneholder tilbudsskjema, krav til opplysninger om tilbyder, teknisk beskrivelse m.v., og skal sees i sammenheng med Bok 0 og tegningene. Undertegnede tilbyr

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER 1 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL 00.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 00.0.1

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 10913 Hasvik kommune - Breivikbotn havn Side 72-1 72 KONSTRUKSJONER Stålarbeider Bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave og NS 3472 gjelder som generelle krav for stålarbeidene. Generelle bestemmelser:

Detaljer

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 34 500,00 Sum 00 Generelt 42 550,00 Side 2

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre Side 1 av 21 00 Generelt 00 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG INDRE ARNA SKOLE REHABILITERING AV SKOLENES FASADER Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 21 2 Tilbudsskjema med mer.

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap Felles riving Bok 1 Side 00-1 01 FORSIDE YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Rivingsarbeider felles hagan bo Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Kapittel: BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE, BARNEHAGE OG FLERBRUKSHALL PORSGRUNN BOS B0 3 TILBUDSSKJEMA Utført av : Espen Aursand Arkitektkontor AS PGL og ARK Konsulenter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

26 Bygningsm. arb. for EL

26 Bygningsm. arb. for EL 244(555) 26 Bygningsm. arb. for EL 01.26.0.1 Det elektriske anlegget vil bli utført som åpent anlegg. RIE vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for el. entreprenørens rør- og kabelføringer

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 13.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-1 B0 FORSIDE

Espen Aursand Arkitektkontor AS 13.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-1 B0 FORSIDE Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-1 B0 FORSIDE SOKNDAL SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 3 Rivingsarbeider Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-2

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

Prisskjema Vedlegg 2-4

Prisskjema Vedlegg 2-4 Feil! Ukjent Prisskjema Vedlegg 2-4 15/584 Konkurranse med forhandling for kjøp av: Totalentreprise for turn- og flerbrukshall på Kjenn Innhold 1 Generelt... 2 2 Tilbudsskjema... 2 3 Opsjoner... 3 4 Regningsarbeider...

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider Dato: 28.04.2015 Side 07.38-1 384.1 38 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR VVS 384.2 384. TØMMERARBEIDER 384.3 384.01 Generelt Denne beskrivelse er basert på NS 3420, utgave 4 (201101). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

HFKF (R22) 14V115K302.02

HFKF (R22) 14V115K302.02 TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997.

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 10 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag 1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av

Detaljer

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE TILBUDSSKJEMA Hitra kommune renovering Fillan barnehage 10.desember 2015 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene.

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 25.291.1 291 Bygningsmessige arbeider for VVS installasjoner Alle Postene i bygningsmessig arbeider er regulerbare poster. Alle mål må kontrolleres

Detaljer

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E Svardokumenter 3 Prissammendrag revidert 10.03.2014 CD FMH CD 2 Konkurransegrunnlag revidert 28.02.2014 CD RL CD 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Prosjekt: EKEBERG SKOLE - VARMEPUMPEANLEGG Side 2-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: EKEBERG SKOLE - VARMEPUMPEANLEGG Side 2-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: EKEBERG SKOLE - VARMEPUMPEANLEGG Side 2-1 2 GRUNNARBEIDER VVS Denne beskrivelsen er basert på ny NS 3420 hvor annet ikke er oppgitt. Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser

Detaljer

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand til oppdragsgiver. Det påføres initialer på hver side av person som har fullmakt

Detaljer

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre Side 1 av 20 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A127372 Økt toalettkapasitet Pir øst Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider B01 03.02.2014 For tilbud GMRBN GMSNG GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

Prosjekt Archi Avant(1) Kopi (31) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Avant(1) Kopi (31) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 30 000,00 1,15 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 Sum 00 Generelt

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1:

SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1: Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1: Grunn- og utomhusarbeider Betongarbeider og betongelementer Stålkonstruksjoner og takelementer Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A131059 Tralleheis forplass Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider E01 20.1.2014 For tilbud GMOJK GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

3 Prisskjema med sammendrag

3 Prisskjema med sammendrag 3 Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Leverandøren tilbyr å utføre arbeidene i rammeavtalen med de enhetspriser og øvrige priselementer som framkommer av dette prisskjemaet og den prisede beskrivelsen

Detaljer

Prosjekt Archi Miagra(2) Kopi (47) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 17 Byggherre

Prosjekt Archi Miagra(2) Kopi (47) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 17 Byggherre Side 1 av 17 00 Generelt 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 30 000,00 1,15 00.2 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 Sum 00 Generelt

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.:

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.: - Rom nr. 201 Korridor Dette rommet er i dag oppdelt i 4 små rom med lettvegger mellom, samt eksisterende bad: Toalett, gang og to skap, det ene av skapene med utslagsvask/kosteskap. Bod og bøttekott er

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 15.06.

2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 15.06. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1 2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger

Detaljer

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN 13.09.011 Prosjekt: 1044 SULITJELMA K0-1 HOVED Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL Tekst SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE. K01- RIB-ARBEIDER OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap bygging ARK Bok 2-Del2 Side 00-1 01 FORSIDE YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2-Del 2 Bygning ARK hagan bo Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn Tittel: Bilag B1 - Vederlag Minikonkurranse 72612 Forenklet Transfer Bygningsmessige arbeider E01 15.12.2014 For tilbud GMBFL GMJSK GMALH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Prosjekt nr. 1501149 Vedlegg 4 TILBUDSKJEMA PROSJEKTNR: 1501149 PROSJEKTNAVN: Bærum Rådhus Utskifting av vinduer 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

Lindås kommune. Dato: Side 1 A Lindås Barneskule. Lindås Kommune. 25 Bygningsmessig arbeid for tekniske installasjoner

Lindås kommune. Dato: Side 1 A Lindås Barneskule. Lindås Kommune. 25 Bygningsmessig arbeid for tekniske installasjoner Lindås kommune - Dato: 21.02.2011 Side 1 A015372 Lindås Barneskule Lindås Kommune 25 Bygningsmessig arbeid for tekniske installasjoner Lindås kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Dato: 21.02.2011 Side I-1 25 VVS

Detaljer