Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07."

Transkript

1

2 Prosjekt: Grue Skole Side Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201

3 Prosjekt: Grue Skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende anbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende Grue Skole til de priser som er oppført i anbudet og som samlet gir en sum på: kr... eks. mva. 2. INDEKSREGULERING (NS 8405, 27.1) Prisstigning inkluderes ikke i tilbudssum 3. BYGGETID Undertegnede forplikter seg til utføre arbeidet innen:... (Anall virkedager fra oppstartsdato, eks. ferie) 4. BYGGEPLASSADMINISTRASJON OG FREMDRIFTSKONTROLL AV SIDEENTREPRENØRER (NS 8405, 16.3, 16.4) a) Administrasjon av sideentrepriser administreres for: kr... inkl. mva, b) eller som regulering etter % av sideentrepriser....% Sted / dato:... den... Signatur:... Adresse:... Telefon:...

4 Prosjekt: Grue Skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader Rivingsarbeider RIB Grunn- og utomhusarbeider RIB Betongarbeider RIB Stålarbeider RIB Takarbeider RIB Rivingsarbeider Tømmer og snekkerarbeider Dør- og Vindusarbeider Mur og Flisarbeider Malerarbeider Blikkenslagerarbeider Gartnerarbeider Sum % mva Sum inkl. mva. Y:\-2006\ Grue skole\3_beskrivelse\detaljprosjekt\grue-skole.ga1

5 Prosjekt: Grue Skole Side 00-3 G5 REGLER FOR REGNINGSARBEID FOR BYGG NS 4805, 20 Endringer, 31 Regningsarbeider Alle endringer skal i hovedsak registreres og føres i E-lister, og ende i en endringsordre. Ved unntak kan endringsarbeider utføres etter nærmere avtale med byggherre selv, hans represetant. Det skal for slike arbeider føres arbeidslister, påført timer forbruk og materialkost inkl. påslagsprosent. Timepris kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider... eks. mva. Læregutt/Lærling... Påslag for materialer... Påslag for andre kostnader... % % Alle faktorer og timepriser er eksklusive merverdiavgift.

6 Prosjekt: Grue Skole Side 00-4 G7 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA NS 8405 pkt.15 Bruk av underentreprenør Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det tilbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører som firmaet antas å benytte: FAG FIRMA

7 Prosjekt: Grue Skole Side 01-1 Kapittel: 01 Felleskostnader 01 Felleskostnader 01.1 B Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging Rigg og drift samlet Ny post etter anbud! RS Rigging osv B RIGGING AV BYGGE PLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 Rund sum RS B NEDRIGGING AV BYGGE PLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 Rund sum RS B RIGGING AV BYGGEPLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 Rund sum RS B NEDRIGGING AV BYGGE PLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 Rund sum RS Drift av byggeplass B DRIFT AV BYGGEPLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 Rund sum RS B DRIFT AV BYGGEPLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 Rund sum RS Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

8 Prosjekt: Grue Skole Side 01-2 Kapittel: 01 Felleskostnader Entrepriseadministrasjon B OPPSTART BYGGEPLASSADMINISTRASJON ALLE ARBEIDER Rund sum RS B UTARBEIDELSE OG SAMORDNING KS- PLANER/KONTROLLPLANER ALLE ARBEIDER Rund sum RS B UTARBEIDELSE HMS-PROSEDYRER ALLE ARBEIDER Rund sum RS BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS GRUNNARBEIDER GRUNNARBEIDER. INNVENDIGE. H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT BUNNBREDDE 0,6 m DYBDE 0,5 M GRAVESKRÅNING VALGFRI Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Gjelder for grøft med 1 ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. Gjennomgående lengde m 210, H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT BUNNBREDDE 0,6 m DYBDE 0,5 M GRAVESKRÅNING VALGFRI Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Gjelder for grøft med 2 ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. Gjennomgående lengde m 113,00 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

9 Prosjekt: Grue Skole Side 01-3 Kapittel: 01 Felleskostnader H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 1,0 m. DYBDE INNTIL 1,0 m. GRAVESKRÅNING 1:1 Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Gjelder for grøft med 2 ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. Gjennomgående lengde m 37, BETONGARBEIDER BETONGARBEIDER. C HULLTAKING I DEKKE. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Kjerneboring i dekker med tykkelse 250 mm. Dim.0-ø50 mm stk 159 C HULLTAKING I DEKKE. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Kjerneboring i dekker med tykkelse 250 mm. Dim.ø50-ø100 mm stk 58 C HULLTAKING I DEKKE. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Kjerneboring i dekker med tykkelse 250 mm. Dim.ø100-ø150 mm stk 66 C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Saging i dekker med tykkelse 250 mm. Dim.410x160 mm stk 2 C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Endel oppstikk for bunnledninger skal fjernes og her inkluderes saging/meisling rundt røroppstikkene som er ca. 75 mm i diameter. Det sages/meisles med ca. 50 mm dybde rundt oppstikkene. stk 30 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

10 Prosjekt: Grue Skole Side 01-4 Kapittel: 01 Felleskostnader C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Deler av eksisterende betonggulv skal sages, fjernes og sjaues ut av bygget. Inklusive støping av nytt gulv med innlagt dampsperre. Dekketykkelse 100 mm inkl. armering. Komplette arbeider m 2 40, C HULLTAKING I YTTERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende grunnmurer. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.ø210 mm stk 10 C HULLTAKING I YTTERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder nye grunnmurer. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø210 mm stk 4 C HULLTAKING I YTTERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø0-ø50 mm stk 9 C HULLTAKING I YTTERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø210 mm stk 4 C HULLTAKING I YTTERVEGG SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.210x210 mm Antall hulltakinger stk C HULLTAKING I YTTERVEGG SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.310x310 mm Antall hulltakinger stk 2 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

11 Prosjekt: Grue Skole Side 01-5 Kapittel: 01 Felleskostnader C HULLTAKING I YTTERVEGG SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.550x600 mm Antall hulltakinger stk C HULLTAKING I YTTERVEGG SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.550x1150 mm Antall hulltakinger stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø0-ø50 mm stk 158 C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø50-ø100 mm stk 14 C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø100-ø150 mm stk 48 C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø170 mm stk 2 C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø210 mm stk 20 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

12 Prosjekt: Grue Skole Side 01-6 Kapittel: 01 Felleskostnader C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø260 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende betongvegger for svømmebasseng. (For innløpsdyser). Tykkelse vegg: 250 mm. Dim.ø100 mm stk 8 C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende betongvegger for svømmebasseng. (For bunnsuging av basseng) Tykkelse vegg: 350 mm. Dim.ø100 mm stk 1 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.260x110 mm stk 2 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.260x160 mm stk 6 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.310x110 mm stk 1 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.410x160 mm stk 4 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.410x310 mm stk 1 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

13 Prosjekt: Grue Skole Side 01-7 Kapittel: 01 Felleskostnader C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.510x210 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.610x210 mm stk 3 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.610x260 mm stk 2 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.610x310 mm stk 6 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.610x410 mm stk 1 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger under basseng - i kryperom. Tykkelse vegg:250 mm. Dim.610x510 mm stk 1 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.710x260 mm stk 4 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.1010x410 mm stk 1 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

14 Prosjekt: Grue Skole Side 01-8 Kapittel: 01 Felleskostnader C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.1310x410 mm stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betongdekker etter at tekniske installasjoner er installert. Antall stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betongdekke for svømmebasseng for 3 stk utsparinger for slukavløp som skal utgå. Dim.450x300x70mm. (bxlxh) Antall stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betonggulv etter at rørlegger har terset oppstikk for bunnledninger som det er saget/meislet rundt. Antall stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betongvegger etter at tekniske installasjoner er installert. Antall stk L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT Utsparinger i betongvegger med tykkelse 200 mm. Dim. 150x50 mm. stk 4 L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT Utsparinger i betongvegger med tykkelse 200 mm. Dim. 200x200 mm. stk 3 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

15 Prosjekt: Grue Skole Side 01-9 Kapittel: 01 Felleskostnader L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT Utsparinger i betongvegger med tykkelse 200 mm. Dim. 250x250 mm. stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betongvegger etter at tekniske installasjoner er installert. Antall stk C SLISSING I VEGG AV BETONG Dim.200x50 mm. Lengde sliss, 2,5 m stk C SLISSING I GULV AV BETONG Dim.200x150 mm. Lengde sliss 8,0 lm stk L45 Gjenstøping Gjenstøping av sliss. Lengde 2,5 meter. stk 2 L45 Gjenstøping Gjenstøping av sliss. Lengde 8,0 meter. stk 5 L PLASSTØPT NORMALBETONG. FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20. BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLLKONSTRUKSJONSTOLERANSEKLAS SE 1/-OVERFLATETOLERANSEKLASSE Overflatetoleranseklasse etter tabell L Fundament for moppevaskemaskin. Dim.1000x1000x250 mm.(lxbxh) Støpes ca 320 mm fra bakvegg slik at lokasse kan monteres. Fundamentet utstøpes på 50 mm tung isolasjon som inkluderes. stk 1 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

16 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader L PLASSTØPT NORMALBETONG. FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20. BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLLKONSTRUKSJONSTOLERANSEKLAS SE 1/- OVERFLATETOLERANSEKLASSE Overflatetoleranseklasse etter tabell L Fundament for varmtvannsberedere. Dim.3000x700x100 mm.(lxbxh) stk L PLASSTØPT NORMALBETONG. FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20. BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLLKONSTRUKSJONSTOLERANSEKLAS SE 1/- OVERFLATETOLERANSEKLASSE Overflatetoleranseklasse etter tabell L Fundament for doseringstanker. Dim.2500x800x100 mm.(lxbxh) stk L PLASSTØPT NORMALBETONG. FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20. BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLLKONSTRUKSJONSTOLERANSEKLAS SE 1/- OVERFLATETOLERANSEKLASSE Overflatetoleranseklasse etter tabell L Fundament for sandtrykkfilter. Dim.5000x1000x1000 mm.(lxbxh) stk L PLASSTØPT NORMALBETONG. FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20. BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLLKONSTRUKSJONSTOLERANSEKLAS SE 1/- OVERFLATETOLERANSEKLASSE Overflatetoleranseklasse etter tabell L Fundament for Varmtvannsberedere. Dim.3000x700x100 mm.(lxbxh) stk 1 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

17 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader P14.2 Innstøpningsgods Innstøping av dysegjennomføringer av PVC i bassengvegg med ekspaderende mørtel. Dimensjon ø100 mm stk P14.2 Innstøpningsgods Innstøping av kantrenneavløp i PVC med ekspanderende mørtel. Dimensjon ø100 mm stk P14.2 Innstøpningsgods Innstøping av bunnsuggjennomføring av PVC i bassengvegg med ekspanderende mørtel. Dimensjon ø100 mm stk P14.2 Innstøpningsgods Innstøping av bunnsluk. Dimensjon ø50 mm stk MURARBEIDER MURARBEIDER. N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Åpninger i murverk med tykkelse ca. 150 mm. Dim.0-ø50 mm stk 16 N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Åpninger i murverk med tykkelse ca. 150 mm. Dim.ø50-ø100 mm stk 1 N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Åpninger i murverk med tykkelse ca. 150 mm. Dim.ø100-ø150 mm stk 16 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

18 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Åpninger i murverk med tykkelse ca. 150 mm. Dim.ø170 mm stk N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Åpninger i murverk med tykkelse ca. 150 mm. Dim.260x210 mm stk 3 N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Åpninger i murverk med tykkelse ca. 150 mm. Dim.310x160 mm stk 1 N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Åpninger i murverk med tykkelse ca. 150 mm. Dim.410x210 mm stk 5 N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Åpninger i murverk med tykkelse ca. 150 mm. Dim.610x210 mm stk 3 N GJENMURING AV ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN. MED FUGING Antall stk N15.31 AVSETTING AV SLISSER I MURVERK Dim.200x150 mm. bxd Lengde 1000 mm stk N15.31 AVSETTING AV SLISSER I MURVERK Dim.200x70 mm. bxd Lengde 1000 mm stk N15.31 AVSETTING AV SLISSER I MURVERK Dim.200x50 mm. bxd Lengde 2400 mm stk 6 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

19 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader N GJENMURING AV SLISSER I MURVERK AV TEGLSTEIN Dim. 200x50 mm. Lengde 1000 mm Antall stk N GJENMURING AV SLISSER I MURVERK AV TEGLSTEIN Dim. 200x70 mm. Lengde 1000 mm Antall stk N GJENMURING AV SLISSER I MURVERK AV TEGLSTEIN Dim. 200x50 mm. Lengde 2400 mm Antall stk TØMMER OG SNEKKERARBEIDER TØMMER OG SNEKKERARBEIDER. Q SPIKERSLAG FOR FESTE AV INNREDNING Spikerslag for feste av radiatorer. stk 105 Q SPIKERSLAG FOR FESTE AV INNREDNING Spikerslag for feste av servanter, u.vasker etc. stk 91 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Eksisterende yttervegg. Tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging.dim.ø315 mm stk 4 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Eksisterende yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging.dim.210x210 mm stk 3 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Eksisterende yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Inklusive flikking/fuging.dim.310x310 mm stk 1 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

20 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Eksisterende yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.510x410 mm stk C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Eksisterende yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging.dim.1010x510 mm stk 1 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Ny yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging.dim.ø0-ø50 mm stk 8 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Ny yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging.dim.160x160 mm stk 2 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Ny yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging.dim.210x210 mm stk 1 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Ny yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging.dim.1010x1810 mm stk 2 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Ny yttervegg.tykkelse vegg:ca.200 mm. Inklusive flikking/fuging.dim.1810x1810 mm stk 2 C HULLTAKING I DEKKE SAGING GJENNOM TRE Hulltaking gjennom eksisterende tak inklusive tekking til papptak.inklusive flikking/fuging. Dim.ø100-ø150 mm stk 9 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

21 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader C HULLTAKING I DEKKE SAGING GJENNOM TRE Hulltaking gjennom eksisterende tak inklusive tekking til papptak.inklusive flikking/fuging. Dim.400x400 mm stk Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.ø0-ø50 mm. stk 334 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.ø50-ø100 mm. stk 26 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.ø100-ø150 mm. stk 71 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull.dim.ø170 mm. stk 31 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.ø210 mm. stk 37 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull.dim.ø260 mm. stk 43 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.ø325 mm. stk 57 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

22 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.ø410 mm. stk Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.260x60 mm. stk 2 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.310x310 mm. stk 6 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.360x210 mm. stk 8 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.360x310 mm. stk 1 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.410x210 mm. stk 6 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.410x310 mm. stk 2 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.510x210 mm. stk 3 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

23 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.510x310 mm. stk Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.510x410 mm. stk 4 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.610x210 mm. stk 12 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.610x310 mm. stk 1 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm.inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.710x260 mm. stk 26 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.710x310 mm. stk 1 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.710x360 mm. stk 7 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.810x360 mm. stk 2 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

24 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.1110x760 mm. stk Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gipsvegger/trevegger. Nye og eksisterende vegger Tykkelse vegg:ca.120 mm. Inklusive flikking/fuging rundt hull. Dim.1210x360 mm. stk 3 R13.1 Platehimlinger HULLTAKING I HIMLING Dim.ø0-ø50 mm stk 523 R13.1 Platehimlinger HULLTAKING I HIMLING Dim.ø100-ø150 mm stk 185 R13.1 Platehimlinger HULLTAKING I HIMLING Dim.ø170 mm stk 14 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.ø100-ø150 mm stk 8 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.ø170 mm stk 6 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.ø210 mm stk 8 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.ø260 mm stk 4 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

25 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.ø325 mm stk Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.ø410 mm stk 1 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.310x810 mm stk 1 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.410x510 mm stk 1 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.500x500 mm stk 1 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.510x810 mm stk 1 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.650x650 mm stk 1 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.710x810 mm stk 1 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.1450x1450 mm stk 1 Q14 Takverk av tre Åpninger i Lettak inkl. forsterkning. Dim.410x510 mm stk 1 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

26 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader MALERARBEIDER MALERARBEIDER. Nedenfor skal oppgis enhetspriser for maling av rør og kanaler. T77.14 MALEBEHANDLING PÅ STÅLRØR. 2 STRØK MALING Dim. DN 25 Pris pr lm kr T77.14 MALEBEHANDLING PÅ STÅLRØR. 2 STRØK MALING Dim. DN 65 Pris pr lm kr Stålkanaler. 2 strøk maling. Pris pr.m2 kanal. kr... Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

27 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader HJELPEARBEIDER ELEKTRO Angitte masser er medtatt i bygningsmessig beskrivelser og skal ikke prises av elektroentreprnør. Spesifikasjon vedlegges kun som orientering Grunn og terreng H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 0,5 m. DYBDE INNTIL 0,7 m. Tillatt høydeavvik - 80mm Tillatt sideavvik - 80mm Posten omhandler graving av kabelgrøft fra Rådhuset til skolen H Antall m 155,00 KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 0,5 m. DYBDE INNTIL 0,7 m. Tillatt høydeavvik - 80 mm Tillatt sideavvik - 80 mm Posten omhandler grøft for utvendig belysning Antall m 155, H23.2 Fundamenter av løsmasser for kabler, kabelkanaler og kabelrør Normalt kommprimert Det benyttes pukk for støtte til fundamenter iht. leverandørens anvisning. For fundamenter for pullert og mastearmaturer Antall stk H75.31 INNMÅLING AV RØRLEDNING Nedlagte kabler/rør innmåles mot referansepunkt, for oppfatering av utomhusplan Rund sum RS Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

28 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader H65.11 TREKKETAU FOR KABLER Alle nedlagte rør tilpasses med trekketråd. Det benyttes 5 mm nylontau. Lengde RS H KABELRØR I LØSMASSER. PVC-U. DN 110 Nedlegging av rør til føringer av kabler og ledninger i ferdig opparbeid grøft / fyllmasse. Lengde rørledning m 155,00 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

29 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader Tømmer og snekker Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Dimensjon for åpning: ø 75 mm Åpning for: Veggboks Type bindingsverk:gipsplater ÅPNINGER I HIMLINGSPLATER Dimensjon for åpning: ø 250 Åpning for: Downlight Type bindingsverk:60x60 himling stk 1839 stk Q13.41 FORSTERKNING I BINDINGSVERK Kubbing for skjulte veggbokser mellom stendere Antall stk Q13.41 FORSTERKNING I BINDINGSVERK Kubbing for oppheng av fester for sengeheis Antall RS Q13.41 FORSTERKNING I BINDINGSVERK Kubbing for skjulte takbokser. Antall stk 144 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

30 Prosjekt: Grue Skole Side Kapittel: 01 Felleskostnader Maler og tapetserer T73.3 Behandling på ubehandlet gipsplatrer FLIKKING Støvbindende maling i elektrofordelere. Hvit. m 2 35,00 Flikk etter hulltaking og sår vedrørende elektrotekniske installasjoner R.S. Sum Kapittel 01 Felleskostnader:

31 10 RIVINGSARBEIDER GENERELT Generelt gjelder NS 3420-C1, 3. utg., mht. måleregler og tekniske bestemmelser. Mengdene skal, før kontrakt inngås, kontrolleres av entreprenøren og vil bli å betrakte som faste masser som ikke avregnes uten at tegninger endres. Untatt herfra er poster som er beskrevet avregnet. Entreprenøren skal i nedenforstående poster medta alle kostnader som er nødvendig for å kunne tilby en komplett leveranse. NB! Ytelsen inkluderer nødvendig understøttelse, oppstempling og avstiving av de delene som skal rives, for at rivingsarbeidet skal kunne utføres trygt. Ytelsen inkluderer også nødvendig, midlertidig understøttelse, oppstempling og avstiving av de delene som ikke skal rives, men som har samvirke med konstruksjoner som skal rives, før nye løsninger er permanente. Dette gjelder eksempelvis midlertidig understøttelse av dekker i perioder hvor bærende vegger rives og erstattes med ny permanent understøttelse av søyler/bjelker. Før riving av byggverksdeler igangsettes, skal den utførende påse at nødvendig stabilitet for deler som ikke skal rives er dokumentert. Den utførende står fritt til å velge rivingsmetode så lenge annet ikke er oppgitt. Rivingsmetoden skal ikke påføre gjenværende bygnings- eller anleggsdeler skade. Om nødvendig skal slike tildekkes. Alt avfall fra rivingen skal fjernes og transporteres til godkjent avfallsdeponi Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-1 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Tippsted: Entreprenøren må selv skaffe tipplass. Evt. tippavgift skal være inkludert. Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

32 GOLV PÅ GRUNN C RIVING AV GULV PÅ GRUNN, AREAL Materialer: 100mm betonggolv støpt på fast grus Byggeår: ca 1956 Sted: Vestfløy Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-2 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Gjelder komplett riving/fjerning av kjellergolv inkl fjerning av underliggende 150mm gruslag og avretting av underliggende masser før oppbygning av ny golvkonstruksjon. m 2 56, C RIVING AV GULV PÅ GRUNN, AREAL Materialer: Lecaisolert golv på grunnen Byggeår: ca 1962 Sted: Midtfløy - garderobeanlegg Gjelder komplett riving/fjerning av kjellergolv inkl fjerning av underliggende 150mm leca og avretting av underliggende masser før oppbygning av ny golvkonstruksjon. m 2 160, C RIVING AV GULV PÅ GRUNN, AREAL Materialer: Lecaisolert golv på grunnen Byggeår: ca 1962 Sted: Sydfløy Gjelder komplett riving/fjerning av kjellergolv inkl fjerning av underliggende masser og avretting av underliggende masser før oppbygning av ny golvkonstruksjon. Golvet skal senkes ca 90 cm før ny golvkonstruksjon etableres. Fjerningen av underliggende leca/grus er derfor av større omfang enn tidligere beskrvne poster. m 2 42,0 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

33 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-3 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER SØYLER OG BJELKER C RIVING AV BJELKER, ANTALL Materialer: Betongbjelker Byggeår: ca 1962 Dimensjon: B/H=350mm/650mm Lengde: ca 11,9m Bæring: Delvis innstøpt og bærende for dekke over svømmehall Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ihht NS 3420-C1:2000 generelle bestemmelse står utførende fritt til å velge rivingsmetode. Rivingsarbeidene skal inkludere alle ytelser for at rivingen skal kunne utføres trygt. stk 5 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

34 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-4 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER DEKKER C RIVING AV DEKKER, AREAL Materialer: betongdekke Byggeår: ca 1962 Dimensjon: t=100mm Bæring: Gjelder bærende betongdekke over svømmehall Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ihht NS 3420-C1:2000 generelle bestemmelse står utførende fritt til å velge rivingsmetode. Rivingsarbeidene skal inkludere alle ytelser for at rivingen skal kunne utføres trygt C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder røykluke i dekke over plan 3 Dimensjon hull: 1200x1200 Tykkelse dekke: ca 200mm m 2 250,0 stk C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 3 Dimensjon hull: 1680x900 Tykkelse dekke: ca 200mm stk C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 2 Dimensjon hull: 1150x500 Tykkelse dekke: ca 200mm C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 2 Dimensjon hull: 2500x400 Tykkelse dekke: 200mm stk 1 stk 1 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

35 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-5 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 2 Dimensjon hull: 1700x900 Tykkelse dekke: ca 200mm C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 2 Dimensjon hull: 1800x625 Tykkelse dekke: ca 200mm C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 1 Dimensjon hull: 1100x550 Tykkelse dekke: ca 200mm C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 1 Dimensjon hull: 1715x450 Tykkelse dekke: ca 200mm C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 1 Dimensjon hull: 930x210 Tykkelse dekke: ca 200mm C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder VVS-sjakt i dekke over plan 1 Dimensjon hull: 1800x500 Tykkelse dekke: ca 200mm stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

36 C HULLTAKING I DEKKE GJENNOM BETONG Dimensjoner: ca 1000x1400xt Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-6 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Gjelder meisling og avretting under meislet flate med masse. Tilpasses etterkommende fotmattte. Dybde tilpasses etterkommende matte. stk 2 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

37 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-7 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER YTTERVEGGER C13.11 RIVING AV BYGGVERK KOMPLETT POST: Gjelder riving/fjerning av inngangsparti til vestfløy. Inkl betongvegger over og i grunnen, tilhørende fundamenter og overliggende takplate/betongdekke. Materialer: betong Byggeår: ca 1956 RS C RIVING AV YTTERVEGG, AREAL Gjelder eks. bærende yttervegg i vestfløy. Veggen skal erstattes med etterkommende stålsøyler og bjelker. Materialer: Betong og utv. siporex Byggeår: ca 1956 Dimensjon: 150mm betong + 125mm siporex Vidusutsparinger utgjør ca 20% av brutto areal. Dvs netto rivingsareal utgjør 80% av bruttu areal. Vegg i plan 2, brutto areal 120,0 Vegg i plan 3, brutto areal 120,0 m 2 240, C RIVING AV YTTERVEGG, AREAL Gjelder eks. bærende yttervegg i plan 2, midtfløy. Veggen skal erstattes med etterkommende stålsøyler og bjelke Materialer: Betong og innv. siporex Byggeår: ca 1962 Dimensjon: 150mm betong + 125mm siporex Brutto areal m 2 26, C RIVING AV YTTERVEGG, AREAL Gjelder eks. bærende yttervegg i plan 2, midtfløy. Veggen skal erstattes med etterkommende stålsøyler og bjelke Materialer: Betong og innv. isopor Byggeår: ca 1962 Dimensjon: 150mm betong + 30mm isopor Brutto areal m 2 8,5 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

38 C RIVING AV YTTERVEGG, AREAL Gjelder eks. bærende yttervegg i plan 2 og 3ved inngangspart, vestfløy og midtfløy. Veggen skal erstattes med etterkommende stålsøyler og bjelke Materialer: Betong Byggeår: ca Dimensjon: 200mm betong Vindusutsparing utgjør tilnærmet 60% av arealet Brutto areal m 2 53, Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-8 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

39 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 10-9 Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER INNERVEGGER C RIVING AV BYGNINGSDEL, ANTALL Gjelder komplett riving/fjerning av vindfang, vegger og dekke, i forbindelse med hovedinngang og inngang til vestfløy Plassering: Plan 2 Materialer: Betong Byggeår: ca C RIVING AV INNERVEGG, AREAL Plassering: Plan 1 (kjeller) Midtfløy (garderobe) Materialer: Betong Byggeår: ca 1962 Dimensjon: totalt ca 8760x2200x C RIVING AV INNERVEGG, AREAL Plassering: Plan 1 (kjeller) Vestfløy Materialer: Betong Byggeår: ca 1956 Dimensjon: 2400x2400x C RIVING AV INNERVEGG, AREAL Plassering: Plan 2, midtfløy Materialer: Betong Byggeår: ca 1962 Dimensjon: 5500x3200x150 stk 2 m 2 20,0 m 2 5,8 m 2 17, C RIVING AV INNERVEGG, AREAL Plassering: Plan 2, vestfløy Materialer: Betong Byggeår: ca 1956 Dimensjon: 2300x3200x200 Veggen har 1 stk utsparing for dør Brutto areal m 2 7, C RIVING AV INNERVEGG, AREAL Plassering: Plan 3, estfløy Materialer: Betong Byggeår: ca 1956 Dimensjon: 6500x3150x200 m 2 20,5 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

40 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Plassering: Plan 1 (kjeller) Vestfløy Gjelder utvidelse av eks dørutsparing Dimensjon hull: 1400x2050 Tykkelse vegg:200mm C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Plassering: Plan 1 (kjeller) Vestfløy Gjelder utvidelse av eks dørutsparinger Dimensjon hull: x2110 Tykkelse vegg:200mm C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Plassering: Plan 1 (kjeller) Vestfløy Gjelder utvidelse av eks dørutsparinger Dimensjon hull: 700x2110 Tykkelse vegg:600mm C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Plassering: Plan 1 (kjeller) Vestfløy Gjelder ny døråpning Dimensjon hull: 1320x2110 Tykkelse vegg:200mm C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Plassering: Plan 1 (kjeller) Midtfløy/svømmehall Gjelder ny døråpning Dimensjon hull: 1020x2110 Tykkelse vegg:400mm stk 1 stk 4 stk 1 stk 1 stk 1 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

41 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER GOLVSYSTEM C RIVING AV BYGNINGSDEL, LENGDE Gjelder utsaging av eks. skvalperenner i basseng i forbindelse med utskifting av eks. renner med nye "deck-level" renner. Utføres ihht detaljsnitt på tegn nr K-02-B1 m 35,0 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

42 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER TRAPPER OG RAMPER C13.11 RIVING AV BYGGVERK KOMPLETT POST: Gjelder riving/fjerning av hovedinngang for midtfløy inkl. trapper, rampe, dekker (160mm og 100mm), betongvegger over og i grunnen med tilhørende fundamenter. Inkl også riving/fjering av stålsøyler og bjelker for bæring av tak langs svømmehall, samt rekkverk langs rame, med tilhørende betongkonstruksjoner/fundamenter. Materialer: betong/stål Byggeår: ca C13.11 RIVING AV BYGGVERK KOMPLETT POST: Gjelder riving/fjerning inngang for vestfløy og underliggende lagerrom inkl. trapp, dekke, betongvegger over og i grunnen og tilhørende fundamenter. Materialer: betong Byggeår: ca 1956 RS RS Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

43 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER BALKONGER C13.11 RIVING AV BYGGVERK KOMPLETT POST: Gjelder riving/fjerning balkong/terrasse på enden av vestfløy. Inkl underliggende lagerrom inkl. trapp, dekke, betongvegger over og i grunnen og tilhørende fundamenter. Materialer: betong Byggeår: ca C13.11 RIVING AV BYGGVERK KOMPLETT POST: Gjelder riving/fjerning balkong/terrasse på enden av sydfløyfløy. Materialer: betong Byggeår: ca 1962 RS RS REGNINGSARBEID Posten gjelder forventet ekstra-arbeide som ikke er beskrevet. Avregnes mot virkelig medgåtte timer/ekstraarbeid. Timepris i anbudsskjema skal benyttes. Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med byggherre/byggeleder. Timeprisen skal kunne benyttes for alle rivingsarbeider. Arbeidstimer mannskap time 300,0 Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

44 HJELP.ARB. VVS RIVINGSARBEIDER C HULLTAKING I DEKKE. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Kjerneboring i dekker med tykkelse 250 mm. Dim.0-ø50 mm stk C HULLTAKING I DEKKE. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Kjerneboring i dekker med tykkelse 250 mm. Dim.ø50-ø100 mm stk C HULLTAKING I DEKKE. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Kjerneboring i dekker med tykkelse 250 mm. Dim.ø100-ø150 mm stk C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Saging i dekker med tykkelse 250 mm. Dim.410x160 mm stk C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Endel oppstikk for bunnledninger skal fjernes og her inkluderes saging/meisling rundt røroppstikkene som er ca. 75 mm i diameter. Det sages/meisles med ca. 50 mm dybde rundt oppstikkene. stk C HULLTAKING I DEKKE. SAGING GJENNOM BETONG Deler av eksisterende betonggulv skal sages, fjernes og sjaues ut av bygget. Inklusive støping av nytt gulv med innlagt dampsperre. Dekketykkelse 100 mm inkl. armering. Komplette arbeider m 2 40, C HULLTAKING I YTTERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende grunnmurer. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.ø210 mm stk Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

45 C HULLTAKING I YTTERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder nye grunnmurer. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø210 mm stk C HULLTAKING I YTTERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø0-ø50 mm stk C HULLTAKING I YTTERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø210 mm stk C HULLTAKING I YTTERVEGG SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.210x210 mm stk C HULLTAKING I YTTERVEGG SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.310x310 mm stk C HULLTAKING I YTTERVEGG SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.550x600 mm stk C HULLTAKING I YTTERVEGG SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende yttervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.550x1150 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø0-ø50 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø50-ø100 mm stk Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

46 C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø100-ø150 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø170 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø210 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg: 200 mm. Dim.ø260 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende betongvegger for svømmebasseng. (For innløpsdyser). Tykkelse vegg: 250 mm. Dim.ø100 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende betongvegger for svømmebasseng. (For bunnsuging av basseng) Tykkelse vegg: 350 mm. Dim.ø100 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.260x110 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.260x160 mm stk Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

47 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.310x110 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.410x160 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.410x310 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.510x210 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.610x210 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.610x260 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.610x310 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.610x410 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger under basseng - i kryperom. Tykkelse vegg:250 mm. Dim.610x510 mm stk Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Akkumulert Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

48 C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.710x260 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.1010x410 mm stk C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Gjelder eksisterende innervegger. Tykkelse vegg:200 mm. Dim.1310x410 mm stk C SLISSING I VEGG AV BETONG Dim.200x50 mm. stk C SLISSING I GULV AV BETONG Dim.200x150 mm. Lengde sliss 8,0 lm stk Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 10 RIVINGSARBEIDER Sum Kapittel 10 RIVINGSARBEIDER :

49 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS F 3.2 utgave mars 2003 Arbeidene i dette kapitlet omfatter graving og tilfylling i byggegrop med tilhørende arbeider som transport/deponering, komprimering, avretting etc. Det presiseres at alle mengder er oppgitt i prosjekterte faste masser, dvs. utvidelsesfaktor 1,0. Mengdene skal avregnes etter virkelig medgåtte mengder etter teoretisk profil. Entreprenøren skal selv foreta oppmåling og fremlegge resultat for byggherren eller dennes representant. Før oppmåling skal byggherren eller dennes representant varsles, og gis mulighet til å delta på oppmålingen. Krav om tillegg i masser uten at dette er utført vil bli avvist. Når det gjelder grunnforholdene er disse antatt å bestå av blandingsmasser av sand/grus Tilfylling og komprimering skal skje ihht. NS "Normal komprimering" hvis ikke annet er angitt Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-1 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

50 GRUNNARBEIDER F31.12 GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER UAVSTIVET INKLUDERT OPPLASTING Type masser: Humusholdige masser Eks. asfalt Torv og jord Sand og grus Inkl. asfaltdekke og underliggende "forurensede" masser Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-2 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder. m 3 650, F31.11 GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER UAVSTIVET INKLUDERT OPPLEGGING Type masser: Sand og grus Alle drenerende, selvkomprimerende masser som er egnet som tilbakefylling. Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder F33.01 KOMPLETTE TILTAK MOT VANNULEMPER Gjelder nødvendig lensing av byggegrop utover 350 l/min. Behov vurderes i samråd med byggherre eller dens representant. m ,0 RS F TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET AV LØSMASSER FRA UTGRAVING TRANSPORTLENGDE Tippsted: Entreprenøren må selv skaffe tipplass. Evt. tippavgift skal være inkludert. Type masser: Alle masser som ikke er egnet som tilbakefylling. Inkl. asfaltdekke og underliggende "forurensede" masser Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder. m 3 650,0 Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

51 F LEVERING, UTLEGGING OG KOMPRIMERING AV LØSMASSER 0-22 mm NORMAL KOMPRIMERING Tykkelse under golv på grunn: min 300mm Tykkelse under fundamenter: min 100mm Inkl oppfylling. Gjelder drenerende, selvkomprimerende sand/grusmasser. Massene kan erstattes med lette masser dersom stabilitets og/eller setningsforhold tilsier det Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-3 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Omfang er antatt og avregnes. m , F LEVERING, UTLEGGING OG KOMPRIMERING AV LØSMASSER NORMAL KOMPRIMERING Gjelder fylling av lette masser, dvs masser med tyngdetetthet < KN/m3, ved heving av terreng under golv på grunnen. F.eks. Løsmassser av lettklinker. Massene kan erstattes med sand/grus dersom stabilitets og/eller setningsforhold tilsier det. Omfang er antatt og avregnes F AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER TILLATT HØYDEAVVIK ± 20 mm TILLATT PLANHETSAVVIK ± 20 mm Gjelder avretting av masser under fundamenter og golv på grunn F GJENFYLLING MED TILFØRTE MASSER NORMAL KOMPRIMERING Gjenfylling med finpukk 4-16mm rundt drenering m ,0 m 2 258,0 m 3 100, F56.21 GJENFYLLING MED MASSER LAGRET VED UTGRAVING NORMAL KOMPRIMERING Gjelder tilbakefylling av utgravde sand/og grusmasser mot utgravde kjellervegger. Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder. m ,0 Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

52 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-4 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER H GLATTE DRENSLEDNINGER AV PE DN 100 Gjelder drensledning rundt tilbygget med stikk til kum. Bend, tilkoblingsenhet til kum skal være inkludert i posten. m 200, H37.9 STAKEPUNKT TIL DRENSLEDNINGER Inkludert i posten skal være : - grenrør 45º, tilkoblet drenering - bend 45º - stakerør m/skrulokk, antatt lengde 0,8 m Omfang er antatt og avregnes. stk I44.11 GEOTEKSTIL FOR SEPARERING UNDER FYLLING Gjelder fiberduk rundt finpukk rundt drensledning. Alle arbeider med oppbrett rundt drenering skal være inkludert. m 2 400,0 Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

53 HJELP.ARB VVS GRUNNARBEIDER. INNVENDIGE H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT BUNNBREDDE 0,6 m DYBDE 0,5 M GRAVESKRÅNING VALGFRI Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Gjelder for grøft med 1 ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. m 210, H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT BUNNBREDDE 0,6 m DYBDE 0,5 M GRAVESKRÅNING VALGFRI Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Gjelder for grøft med 2 ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. m 113, H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 1,0 m. DYBDE INNTIL 1,0 m. GRAVESKRÅNING 1:1 Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Gjelder for grøft med 2 ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. m 37, Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-5 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

54 HJELP.ARB EL H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 0,5 m. DYBDE INNTIL 0,7 m. Tillatt høydeavvik - 80mm Tillatt sideavvik - 80mm Posten omhandler graving av kabelgrøft fra Rådhuset til skolen H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 0,5 m. DYBDE INNTIL 0,7 m. m 155, Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-6 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Tillatt høydeavvik - 80 mm Tillatt sideavvik - 80 mm Posten omhandler grøft for utvendig belysning m 710, H23.2 Fundamenter av løsmasser for kabler, kabelkanaler og kabelrør Normalt kommprimert Det benyttes pukk for støtte til fundamenter iht. leverandørens anvisning. For fundamenter for pullert og mastearmaturer stk H75.31 INNMÅLING AV RØRLEDNING Nedlagte kabler/rør innmåles mot referansepunkt, for oppfatering av utomhusplan RS H65.11 TREKKETAU FOR KABLER Alle nedlagte rør tilpasses med trekketråd. Det benyttes 5 mm nylontau. RS H KABELRØR I LØSMASSER. PVC-U. DN 110 Nedlegging av rør til føringer av kabler og ledninger i ferdig opparbeid grøft / fyllmasse. m 80,0 Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

55 UTOMHUSARBEIDER F VEGETASJONSRYDDING, KOMPLETT Område som skal ryddes: Gjelder rydding og fjerning av stedvise busker og store trær fra byggeområdet. Utførende må selv vurdere omfanget av arbeidene Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-7 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Posten kan utgå dersom utbygger påtar seg oppgaven. RS F31.12 GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER UAVSTIVET INKLUDERT OPPLASTING Type masser: Humusholdige masser Eks. asfalt Torv og jord Sand og grus Inkl graving/ferning av eks asfaltareal som skal bygges opp på ny og reasfalteres. NB! Ved graving mot eks. steinmur mot kirkegården må det tas hensyn til at Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder F42.11 OPPLASTING AV LØSMASSER Gjelder deler av utgravde masser som er mest egnet til og skal benyttes til opparbeiding av utomhusanlegg. m ,0 m 3 175,0 Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

56 F TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET AV LØSMASSER FRA UTGRAVING TRANSPORTLENGDE Tippsted: Entreprenøren må selv skaffe tipplass. Evt. tippavgift skal være inkludert Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-8 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Type masser: Alle masser som ikke er egnet som tilbakefylling eller til opparbeiding av nytt utomhusanlegg. Inkl. asfaltdekke og underliggende "forurensede" masser Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder. m , F TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET AV LØSMASSER FRA UTGRAVING TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT Tippsted: På byggplass (<500m) Type masser: Humusholdige masser. Torv/jord Gjelder deler av utgravde masser som er mest egnet til og skal benyttes til opparbeiding av utomhusanlegg. Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder. m 3 175, F TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET AV LØSMASSER FRA DEPOT TIL STED FOR DIREKTE ANVENDELSE Tippsted: På byggplass (<500m) Type masser: Humusholdige masser. Torv/jord Gjelder deler av utgravde masser som er mest egnet til og skal benyttes til opparbeiding av utomhusanlegg. Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder. m 3 175,0 Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

57 I FORSTERKNINGSLAG AV PUKK. SORTERING 20/100 Tykkelse: min 400 mm Gjelder under etterkommende bærelag og dekke Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 11-9 Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder. m , I BÆRELAG AV KNUST FJELL. SORTERING 0/22 TYKKELSE 150 mm Gjelder under etterkommende dekke. Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder. m 3 580, I DEKKE AV ASFALTGRUSBETONG. Agb 16. BINDEMIDDEL VALGFRITT. TYKKELSE 50 mm ÅDT: Dekke beregnet 125kg/m2 Omfang er antatt og avregnes i samråd med byggeleder K DRENSLAG PÅ GRUNN Gjelder 100mm drenslag av sand/grus mellom eks underbygning og etterkommende vekstjordlag. m ,0 m 2 600, REGNINGSARBEID Posten gjelder forventet ekstra-arbeide som ikke er beskrevet. Avregnes mot virkelig medgåtte timer/ekstraarbeid. Timepris i anbudsskjema skal benyttes. Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med byggherre/byggeleder. Timeprisen skal kunne benyttes for alle grunn og utomhusarbeider. Arbeidstimer mannskap time 75,0 Akkumulert Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

58 REGNINGSARBEID Posten gjelder forventet ekstra-arbeide som ikke er beskrevet. Avregnes mot virkelig medgåtte timer/ekstraarbeid. Timepris i anbudsskjema skal benyttes. Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med byggherre/byggeleder. Timeprisen skal kunne benyttes for alle grunn og utomhusarbeider. Arbeidstimer maskin time 75, Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER Sum Kapittel 11 GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER :

59 12 BETONGARBEIDER GENERELT Generelt gjelder NS 3420-L, 3.2. utg., mht. måleregler og tekniske bestemmelser. Mengdene skal, før kontrakt inngås, kontrolleres av entreprenøren og vil bli å betrakte som faste masser som ikke avregnes uten at tegninger endres. Untatt herfra er armeringsmengder som blir avregnet fra bøyelister og poster som er beskrevet avregnet. Entreprenøren skal i nedenforstående poster medta alle kostnader som er nødvendig for å kunne tilby en komplett leveranse. Arbeidene skal utføres i samsvarmed NS utgave september 2003, NS-EN utgave april 2001 og NS 3420-L utgave mars NS utgave september Hvis ikke annet er spesifisert i underpostene gjelder bestemmelsene for "Normal kontroll" mht. arbeidsledelse og kontroll. Alt synlig innstøping-stål som ikke er varmforsinket skal rengjøres og påføres 2 strøk blymønje Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-1 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

60 GRUNN OG FUNDAMENTER L FORSKALING AV FUNDAMENT VERTIKAL FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder forskaling av alle fundamenter Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-2 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Stripefundamenter 230,1 Punktfundamenter 65, L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig armering med kamstenger i grunn og fundamenter. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister. m 2 295,6 kg 13400, L PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder alle fundamenter. Stripefundamenter 84,3 Punktfundamenter 27,3 m 3 111, L INNSTØPTE FORANKRINGSJERN BORING OG FASTGYSING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder borring og fastgysing av nødvendige armeringsjern til eks. fundament ved utvidelse av disse. Forskaling, forskaling, armering ifm utvidelse av eks. fundamenter inngår i øvrige poster. Sted: Midtfløy Prises pr fundament stk S ISOLASJON AV EPS TYKKELSE: 80 mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) Gjelder ved frostsikring av fundamenter. m 2 275,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

61 S ISOLASJON AV EPS TYKKELSE: 150 mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-3 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Gjelder ved frostsikring av fundamenter. m 2 405, S ISOLASJON AV XPS TYKKELSE: 80 mm Trykkstyrke: min 250 KN/m2. (korttidslast) min 90 KN/m2. (langtidslast) Min λ=0,038 W/(mK) Gjelder frostsikring under fundamenter. m 2 205, S ISOLASJON AV XPS TYKKELSE: 150 mm Trykkstyrke: min 250 KN/m2. (korttidslast) min 90 KN/m2. (langtidslast) Min λ=0,038 W/(mK) Gjelder frostsikring under fundamenter. m 2 100,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

62 GOLV PÅ GRUNN L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Dimensjoner: ca 1000x Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-4 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Gjelder utsparing i golv på grunnen for fotmattte. Dybde tilpasses etterkommende matte. Antatt ca 10mm L SPESIELL FORSKALING AV STØPESKJØTER STØPESKJØT MED GJENNOMGÅENDE ARMERING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder spesialforskaling i golv på grunnen. Mengde er antatt og må avregnes L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig tilleggsarmering med kamstenger i golv på grunnen. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister L21.59 ARMERING MED ARMERINGSNETT Gjelder nødvendig armering med nett i golv på grunn. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot medgått mengde. stk 6 m 60,0 kg 200,0 kg 8400, L PLASSTØPT NORMALBETONG GULV PÅ GRUNNEN FASTHETSKLASSE B25 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONTROLL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Inkl alle arbeider med avretting av flater ihht etterkommende overflatebehandling. Lokalt fall mot sluker og renner skal være inkludert i posten. H=90mm Plan 1 23,2 Plan 2 144,2 m 3 167,4 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

63 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-5 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER S ISOLASJON AV EPS I GULV DIREKTE PÅ GRUNN TYKKELSE: 50 mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) S ISOLASJON AV EPS I GULV DIREKTE PÅ GRUNN TYKKELSE: 100 mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) m ,0 m , S DAMPSPERRESJIKT AV PLAST 0,2 mm plastfolie mellom isolasjon og betongolv. Alle arbeider knyttet til avsluting i form av oppbrett skal være inkludert. Ved oppdeling av isolasjonslagene legges dampsperren mellom lagene 50mm EPS og 100mm EPS. m , T13.31 AVRETTING AV BETONGUNDERGULV TOLERANSEKLASSE A Gjelder flytende avrettingsmasse før etterkommende belegg beskrevet av arkitekt. Avrettingsmassen skal være egnet for gulvets tiltenkte bruk. t=10mm. Delproduktet inkl. heftstrøk der dette anbefales av leverandør. Avrettet flate i rom med slik skal ikke ha bakfall utover det tillatte avviket ihht toleranseklasse I våtrom skal massen ha tilfredstillende vannfasthet og dimensjonsstabilitet. m ,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

64 VEGGER MOT GRUNN ETTERKOMMENDE POSTER GJELDER ALLE NYE RINGMURER OG INNVENDIGE VEGGER UNDER GOLV PÅ GRUNNEN Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-6 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L FORSKALING AV VEGG PLAN FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder alle ringmurer og innvendige vegger under golv på grunnen L FORSKALING AV SLISSER VALGFRI FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Dimensjon: 50mm x 250mm Innvendig ringmur L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig armering med kamstenger i vegger. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister L PLASSTØPT NORMALBETONG VEGG FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Inkl avretting av topp ringmur S ISOLASJON AV EPS INNVENDIG PÅ RINGMUR TYKKELSE: 80 mm Min λ=0,038 W/(mK) S ISOLASJON AV EPS INNVENDIG PÅ RINGMUR TYKKELSE: Gjelder kuldebrobryter på innsiden av ringmur Dimensjon: 20mmx100mm Min λ=0,038 W/(mK) m 2 741,0 m 254,0 kg 7950,0 m 3 79,5 m 2 505,0 m 254,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

65 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-7 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L INNSTØPTE PLATER SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 140x140x10 inkl 4Ø10 forankringsjern. stk 99 ETTERKOMMENDE POSTER EKS VEGGER UNDER TERRENG S ISOLASJON AV XPS UTENPÅ VEGG AV BETONG TYKKELSE: 80 mm Gjelder sammesatt plate med 80mm XPS med fiberduk (drensplate). Utføres ihht leverandør. Alle materialer for tilslutning mot betongvegg, samt avslutningslist skal være inkludert. Trykkstyrke: min 250 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) Type oppgis:... m 2 510,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

66 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-8 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER SØYLER OG BJELKER L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder søyler over terreng Dimensjon: diameter 300mm 1 stk a 4690mm L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder søyler over terreng Dimensjon: diameter 300mm 4 stk a 4680mm L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng Dimensjon: 300mmx300mm 9 stk a 2550mm L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng Dimensjon: 300mmx300mm 4 stk a 300mm L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng Dimensjon: 400mmx300mm 2 stk a 4350mm 2 stk a 850mm m 2 4,4 m 2 17,6 m 2 27,5 m 2 1,5 m 2 14,6 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

67 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side 12-9 Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng Dimensjon: 350mmx350mm 1 stk a 850mm L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng Dimensjon: 350mmx250mm 2 stk a 850mm L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng Dimensjon: 250mmx250mm 8 stk a 850mm L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng Dimensjon: spesiell 1 stk a 850mm L FORSKALING AV SØYLE REKTANGULÆR GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng Dimensjon: 250mmx250mm 5 stk a 870mm m 2 1,2 m 2 2,0 m 2 6,8 m 2 1,3 m 2 4,4 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

68 L FORSKALING AV BJELKE SIDE- OG UNDERFORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder forskaling av nye plasstøpte bjelker over svømmehall Dimensjon: 450x750 (innstøpt i 200mm dekke) 5 stk a 12250mm m 2 95, Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig armering med kamstenger i søyler og bjelker. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister L PLASSTØPT NORMALBETONG SØYLE FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder søyler over terreng L PLASSTØPT NORMALBETONG SØYLE FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Gjelder søyler under terreng L PLASSTØPT VANNTETT NORMALBETONG BJELKE FASTHETSKLASSE B35 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M45 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder betong i nye plasstøpte bjelker over svømmehall L INNSTØPTE PLATER SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 140x140x10 inkl 4Ø10 forankringsjern. kg 4000,0 m 3 1,7 m 3 4,5 m 3 15,2 stk 2 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

69 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L INNSTØPTE PLATER SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 150x150x15 inkl 4Ø12 forankringsjern L INNSTØPTE PLATER SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 150x200x15 inkl 4Ø12 forankringsjern L INNSTØPTE PLATER SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 200x300x15 inkl 4Ø12 forankringsjern. stk 23 stk 2 stk 3 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

70 DEKKER L KOMPLETT POST:BETONG Inkl. materialer og arbeider. Forskaling, armering, plasstøpt betong, overflatebehandling etc. Gjelder gjenstøping av pipehull i dekke over tidligere agregatrom i sydfløy Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Antatt omfang: 600x600x200 stk L FORSKALING AV DEKKE PLAN, HORISONTAL FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Alle flate dekker Dekke over svømmehall 206,0 Dekke over plan 2 403,0 Dekke over plan 3 244, L FORSKALING AV SPRANG VERTIKALT SPRANG I VEGG GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Dimensjon: 20-30mm Gjelder overgang mellom forskjellige dekketykkelser L FORSKALING AV FORKANT GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 Dimensjon: 200mm Gjelder dekke over svømmehall L FORSKALING AV FORKANT GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 Dimensjon: mm Gjelder dekke over plan 2 og 3 - vestfløy m 2 853,0 m 11,0 m 65,0 m 160,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

71 L SPESIELL FORSKALING AV STØPESKJØTER STØPESKJØT MED GJENNOMGÅENDE ARMERING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder støpeskjøter i dekker Antatt omfang m 11, Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig armering med kamstenger i dekker. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister L21.59 ARMERING MED ARMERINGSNETT Gjelder nødvendig armering med nett i dekker. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot medgått mengde L PLASSTØPT NORMALBETONG DEKKE FASTHETSKLASSE B35 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder dekker generelt med unntak av dekke over svømmehall. Inkl alle arbeider med avretting av flater ihht etterkommende overflatebehandling L PLASSTØPT VANNTETT NORMALBETONG DEKKE FASTHETSKLASSE B35 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M45 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder dekke over svømmehall. kg 24100,0 kg 500,0 m 3 144,0 m 3 50,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

72 L INNSTØPTE PLATER BORING OG FASTGYSING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 150x150x15 inkl 4Ø12 forankringsjern Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Horisontale plater på OK dekke eller OK bjelke for dekke over plan 2 vestibyle. stk L INNSTØPTE PLATER BORING OG FASTGYSING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 150x150x15 inkl 4Ø12 forankringsjern. Platen skal meisles ca 50mm ned i dekket og gjenstøpes etter montering av stålsøyle. Alle materialer og arbeider med dette skal være inkl. i denne posten. stk L INNSTØPTE PLATER BORING OG FASTGYSING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 250x200x15 inkl 4Ø12 forankringsjern. Platen skal meisles ca 50mm ned i dekket og gjenstøpes etter montering av stålsøyle. Alle materialer og arbeider med dette skal være inkl. i denne posten stk L INNSTØPTE PLATER BORING OG FASTGYSING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 300x200x15 inkl 4Ø12 forankringsjern. Platen skal meisles ca 50mm ned i dekket og gjenstøpes etter montering av stålsøyle. Alle materialer og arbeider med dette skal være inkl. i denne posten stk 1 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

73 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L BEARBEIDING AV FERSK BETONGOVERFLATE STÅLGLATTET FLATE OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder bearbeiding av dekke over svømmehall for etterkommende dampsperre. m 2 250, L INNSTØPTE FORANKRINGSJERN BORING OG FASTSTØPING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder forankringsjern mellom eks betongdekker og nye tilstøtene plasstøpte, armerte betongdekker Antatt ø16 c c/c500mm, L=1000m. Mende er anslått og avregnes mot medgått mengde. stk S ISOLASJON AV EPS TYKKELSE: 50 mm Gjelder kuldebrobryter på yttersiden av plasstøpte dekker. Limes/festes til dekker. Dimensjon: 50mmx340mm Min λ=0,038 W/(mK) Prises pr lm m 97,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

74 YTTERVEGGER L FORSKALING AV VEGG PLAN FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Tykkelse vegg: 250 Utvidelse av brannvegg eks. brannvegg Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Mengde anttatt og må avregnes L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig armering med kamstenger i yttervegger. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister. m 2 20,0 kg 350, L PLASSTØPT NORMALBETONG VEGG FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Tykkelse vegg: 250 Utvidelse av brannvegg eks. brannvegg Mengde anttatt og må avregnes m 3 2, L INNSTØPTE FORANKRINGSJERN BORING OG FASTGYSING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 ø12 c/c 500, L=500mm Mengde anttatt og må avregnes stk 40 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

75 INNERVEGGER L KOMPLETT POST:BETONG Inkl. materialer og arbeider. Forskaling, armering, plasstøpt betong, overflatebehandling etc. Gjelder utjevningstanker for basseng ihht VVS konsulent. Støpes i teknisk rom for basseng Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Bredde: Lengde: Høyde: Som bassengkropp Mellom bassengkropp og pumpekum Som teknisk rom Kummens langside deles i to like deler med skillevegg. 1 stk inspeksjonsåpning 600mmx600mm i topp av begge kumdelene. Innvendig utføres kummene med membran/duk for nødvendig tetthet L FORSKALING AV VEGG PLAN FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Tykkelse vegg: 200mm L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Dimensjoner: 1385x L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Dimensjoner: 820x L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig armering med kamstenger i vegger. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister. RS m 2 152,0 stk 1 stk 1 kg 1500,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

76 L PLASSTØPT NORMALBETONG VEGG FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE Gjelder påføring av EKSPANDERENDE betong i overgangen mellom ny stålbjelke og betongvegg. Overgangen (som er ru etter revet betongvegg) skal rettes av og tettes med betong Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Prises pr m. stålbjelke L PLASSTØPT NORMALBETONG VEGG FASTHETSKLASSE B35 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder nye innvendige vegger m 112,0 m 3 14, L INNSTØPTE PLATER SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 150x150x15 inkl 4Ø12 forankringsjern. Gjelder innstøping av plater i betongvegg for forankring av etterkommende tak. Antatt omfang 1 stk pr 1,2 m L INNSTØPTE FORANKRINGSJERN BORING OG FASTSTØPING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder boring og forankring av forankringsjern til omliggende betongkonstruksjoner for ny betongvegg i plan 1. Antatt ø12 c/c 500 stk 12 stk 20 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

77 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L INNSTØPTE FORANKRINGSJERN BORING OG FASTSTØPING KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder konsoller L150x14, bredde ca 150mm med stiveplate. Festes til eks. betongvegger. Benyttes som opplegg for etterkommende stålbjelker. Liten/Moderat etterkommende last. stk 8 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

78 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER PÅSTØP L FORSKALING AV FORKANT GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 Dimensjon: 60mm Gjelder forskaling av påstøp på dekkerover plan 2 m 107, L SPESIELL FORSKALING AV STØPESKJØTER STØPESKJØT MED GJENNOMGÅENDE ARMERING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder støpeskjøter i påstøp. Antatt omfang m 11, L PLASSTØPT NORMALBETONG PÅSTØP FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Inkl alle arbeider med avretting av flater ihht etterkommende overflatebehandling L21.59 ARMERING MED ARMERINGSNETT Gjelder nødvendig armering med nett i påstøp. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot medgått mengde. m 3 24,2 kg 1200, T13.31 AVRETTING AV BETONGUNDERGULV TOLERANSEKLASSE A Gjelder flytende avrettingsmasse før etterkommende belegg beskrevet av arkitekt. Avrettingsmassen skal være egnet for gulvets tiltenkte bruk. t=10mm. Delproduktet inkl. heftstrøk der dette anbefales av leverandør. Avrettet flate i rom med slik skal ikke ha bakfall utover det tillatte avviket ihht toleranseklasse I våtrom skal massen ha tilfredstillende vannfasthet og dimensjonsstabilitet. m 2 405,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

79 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER S ISOLASJON AV EPS PÅ UNDERGULV TYKKELSE: 50 mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) S ISOLASJON AV EPS PÅ UNDERGULV TYKKELSE: 120 mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) S ISOLASJON AV EPS PÅ UNDERGULV TYKKELSE: Tykkelse: 20mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) S ISOLASJON AV EPS PÅ UNDERGULV TYKKELSE: ykkelse: 70mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) m 2 70,0 m 2 51,0 m 2 110,0 m 2 175,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

80 GOLVSYSTEM L KOMPLETT POST: BETONG Inkl. materialer og arbeider. Forskaling, armering, plasstøpt, vanntett betong, overflatebehandling, forankring til omliggende konstruksjoner, støpeskjøt med tettelist og injeksjonsslange etc. Gjelder alle arbeider og materialer i utførelsen av nye "deck-level" renner til bassenget Utføres ihht detaljsnitt på tegn nr K-02-B Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Prise pr meter renne m 35,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

81 UTV. OVERFLATER L BEARBEIDING FOR OVERFLATESTRUKTUR AV: VEGGFLATE OVERFLATETOLERANSEKLASSE Gjelder nødvendig rehabilitering av yttervegger av betong. Meisling/sandblåsing + gjenstøping og overflatebearbeidelse. Det må antas en god del reperasjonsarbeider på eks yttervegger. Posten gjelder generell betongrehabilitering av deler av eks. yttervegger hvor konstruksjoner er revet eller hvor overflater er i allminnelig dårlig forfatning. Omfanget av disse arbeidene er ikke nøyaktig kartlagt og er derfor antatt i denne posten. Utførende, sammen med byggeleder, må foreta en befaringsrunde på hele bygget for å avgjøre omfanget. Posten avregnes. Antatt mengde. m 2 200, Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

82 INNV. OVERFLATER L BEARBEIDING FOR OVERFLATESTRUKTUR AV: VEGGFLATE OVERFLATETOLERANSEKLASSE Gjelder nødvendig rehabilitering av innervegger av betong. Meisling/sandblåsing + gjenstøping og overflatebearbeidelse. Det må antas en god del reperasjonsarbeider på eks innervegger. Posten gjelder generell betongrehabilitering av deler av eks. innervegger hvor konstruksjoner er revet eller hvor overflater er i allminnelig dårlig forfatning. Omfanget av disse arbeidene er ikke nøyaktig kartlagt og er derfor antatt i denne posten. Utførende, sammen med byggeleder, må foreta en befaringsrunde på hele bygget for å avgjøre omfanget. Posten avregnes. Antatt mengde. m 2 300, L BEARBEIDING FOR OVERFLATESTRUKTUR AV: VEGGFLATE OVERFLATETOLERANSEKLASSE Gjelder nødvendig rehabilitering av utvendig bassengkropp av betong. Meisling/sandblåsing + gjenstøping og overflatebearbeidelse. Ihht utarbeidet tilstandsanalyse for bassenget, fremstår bassengkroppen uten skader av større omfang. Denne posten gjelder en generell betongrehabilitering av bassengkroppen utvendig, i samsvar med analyserapporten. Posten avregnes. Antatt mengde. m 2 50, Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

83 TRAPPER, RAMPER OG DIVERSE L KOMPLETT POST:BETONG Inkl. materialer og arbeider. Forskaling, armering, plasstøpt betong, overflatebehandling etc. Gjelder gruber for fotskraperister 1900x Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Bredde: Lengde: Høyde: 1140mm 2040mm ca 600mm Vegger utføres i plasstøpt, armert betong 120mm med slisse for etterkommende fotskraperist. I bunn av grube støpes dekke/golv med fall mot oppstikkende rør som føres ned i grunnen (avløp). stk L KOMPLETT POST:BETONG Inkl. materialer og arbeider. Forskaling, armering, plasstøpt betong, overflatebehandling etc. Gjelder støping av nye ramper på eks. dekker/ golv for å oppta høydeforskjeller mellom de fordkjellige nivåer. Rampen støpes med 120mm plasstøpte, armerte, skrå vegger av betong. Området som skal heves fylles med løs lettklinker og gjenstøpes med en 80mm armert påstøp. Armeres med nett K-189 og trekkes/rettes av for etterkommende golvbelegg. Veilledende mål: Bredde: Lengde: Høyde: mm mm mm Tilpasninger mot eksisterende konstruksjoner må antas. stk 3 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

84 L KOMPLETT POST:BETONG Inkl. materialer og arbeider. Forskaling, armering, plasstøpt betong, overflatebehandling etc. Gjelder støping av nytt repo for rampe på eks. dekker/ golv. Repoet støpes med 120mm plasstøpte, armerte vegger av betong. Området som skal heves fylles med løs lettklinker og gjenstøpes med en 80mm armert påstøp. Armeres med nett K-189 og trekkes/rettes av for etterkommende golvbelegg. Veilledende mål: Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Bredde: Lengde: Høyde: 1565 mm 1950 mm 400 mm Tilpasninger mot eksisterende konstruksjoner må antas. stk L FORSKALING AV VEGG PLAN FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder forskaling av vegger i forbindelse med trapper og ramper L FORSKALING AV DEKKE PLAN, SKRÅ FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Gjelder dekker med skrå underkant i forbindelse med trapper og ramper. m 2 541,0 m 2 9, L FORSKALING AV TRAPP UNDERSIDE, RETT LØP GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Alle trapper m 2 35, L FORSKALING AV TRAPP SIDEKANT, REPOS GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Sidekant alle trapper m 2 6,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

85 Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER L FORSKALING AV TRAPP OPPTRINN GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/ 1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Opptrinn alle trapper L21.49 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Gjelder nødvendig armering med kamstenger i trapper og ramper. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot bøyelister L21.59 ARMERING MED ARMERINGSNETT Gjelder nødvendig armering med nett i trapper og ramper. Mengde er anslått og vil bli avregnet mot medgått mengde L PLASSTØPT NORMALBETONG VEGG FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Alle trapper L PLASSTØPT NORMALBETONG DEKKE FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Dekker i forbindelse med trapper og ramper L PLASSTØPT NORMALBETONG TRAPP FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Alle trapper m 2 53,0 kg 5800,0 kg 800,0 m 3 54,1 m 3 2,7 m 2 22,5 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

86 L PLASSTØPT NORMALBETONG GULV PÅ GRUNNEN FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE C Inkl alle arbeider med avretting av flater ihht etterkommende overflatebehandling. Alle arbeider med fall på på golv i ramper skal være inkl Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER H=100mm 3,3 H=120mm 14, L INNSTØPTE PLATER SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 120x120x10 inkl 4Ø10 forankringsjern L INNSTØPTE PLATER SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Gjelder innstøping av sveiseplater 150x150x10 inkl 4Ø12 forankringsjern S ISOLASJON AV EPS I GULV DIREKTE PÅ GRUNN TYKKELSE: 50 mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) S ISOLASJON AV EPS I GULV DIREKTE PÅ GRUNN TYKKELSE: 100 mm Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) Min λ=0,038 W/(mK) m 3 17,7 stk 37 stk 2 m 2 180,0 m 2 40,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

87 S DAMPSPERRESJIKT AV PLAST 0,2 mm plastfolie mellom isolasjon og betongolv. Alle arbeider knyttet til avsluting i form av oppbrett skal være inkludert Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Ved oppdeling av isolasjonslagene legges dampsperren mellom lagene 50mm EPS og 100mm EPS. m 2 180, T13.31 AVRETTING AV BETONGUNDERGULV TOLERANSEKLASSE A Gjelder flytende avrettingsmasse før etterkommende belegg beskrevet av arkitekt. Avrettingsmassen skal være egnet for gulvets tiltenkte bruk. t=10mm. Delproduktet inkl. heftstrøk der dette anbefales av leverandør. Avrettet flate i rom med slik skal ikke ha bakfall utover det tillatte avviket ihht toleranseklasse For utvendige trapper og ramper skal massen ha tilfredstillende vannfasthet og dimensjonsstabilitet. m 2 160, REGNINGSARBEID Posten gjelder forventet ekstra-arbeide som ikke er beskrevet. Avregnes mot virkelig medgåtte timer/ekstraarbeid. Timepris i anbudsskjema skal benyttes. Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med byggherre/byggeleder. Timeprisen skal kunne benyttes for alle betongarbeider. Arbeidstimer mannskap. time 250,0 Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

88 HJELP.ARB VVS BETONGARBEIDER L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betongdekker etter at tekniske installasjoner er installert. stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betongdekke for svømmebasseng for 3 stk utsparinger for slukavløp som skal utgå. Dim.450x300x70mm. (bxlxh) stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betonggulv etter at rørlegger har terset oppstikk for bunnledninger som det er saget/meislet rundt. stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betongvegger etter at tekniske installasjoner er installert. stk L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT Utsparinger i betongvegger med tykkelse 200 mm. Dim. 150x50 mm. stk L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT Utsparinger i betongvegger med tykkelse 200 mm. Dim. 200x200 mm. stk L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT Utsparinger i betongvegger med tykkelse 200 mm. Dim. 250x250 mm. stk L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i betongvegger etter at tekniske installasjoner er installert. stk L45 Gjenstøping Gjenstøping av sliss. Lengde 2,5 meter. stk Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

89 L45 Gjenstøping Gjenstøping av sliss. Lengde 8,0 meter. stk L PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Fundament for moppevaskemaskin. Dim.1000x1000x250 mm.(lxbxh) Støpes ca 320 mm fra bakvegg slik at lokasse kan monteres. Fundamentet utstøpes på 50 mm tung isolasjon som inkluderes. stk L PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Fundament for varmtvannsberedere. Dim.3000x700x100 mm.(lxbxh) stk L PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Fundament for doseringstanker. Dim.2500x800x100 mm.(lxbxh) stk L PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Fundament for sandtrykkfilter. Dim.5000x1000x1000 mm.(lxbxh) stk Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Akkumulert Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

90 L PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B30 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Fundament for Varmtvannsberedere. Dim.3000x700x100 mm.(lxbxh) stk P14.2 Innstøpningsgods Innstøping av dysegjennomføringer av PVC i bassengvegg med ekspaderende mørtel. Dimensjon ø100 mm stk P14.2 Innstøpningsgods Innstøping av kantrenneavløp i PVC med ekspanderende mørtel. Dimensjon ø100 mm stk P14.2 Innstøpningsgods Innstøping av bunnsuggjennomføring av PVC i bassengvegg med ekspanderende mørtel. Dimensjon ø100 mm stk P14.2 Innstøpningsgods Innstøping av bunnsluk. Dimensjon ø50 mm stk Prosjekt: GRUE BARNE OG UNGDOMSKOLE Side Kapittel: 12 BETONGARBEIDER Sum Kapittel 12 BETONGARBEIDER :

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER 1 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL 00.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 00.0.1

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-1 NS 3420 Versjon 4 VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: Bygning ARK Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-2 01

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

26 Bygningsmessige Elektro

26 Bygningsmessige Elektro Prosjekt: Langset Skole Side: 26-1 26 Bygningsmessig hjelpearbeider elektro 26 Bygningsmessige Elektro Orientering Denne beskrivelse er basert på NS 3420-Utgave 4 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER 21.03.2011 Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER s Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 0 Elister Hovedentreprise : Beskrivelsen

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg B02 12.12.14 612 KONKURRANSEGRUNNLAG ST MJ CH A01 28.11.14 612: TFK + IDK ST MJ CH Revisjon Dato

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Beskrivelsemal PoA Kapittel:

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: A.F. Skrøvseth H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005

Detaljer

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 FROLAND KOMMUNE Verkstedbygg Utvidelse og ombygging Tilbudsgrunnlag Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 Tilbudsgrunnlag Side: 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1. TILBUDSSKJEMA... 5 1.1 Tilbudssum...

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 01.04.09 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1

Detaljer

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2 FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN SINNBYDELSE OG _ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Del 2 Porsgrunn 18. des. 2013 ARK RIB RIV RIE RIBr Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as Siv.ing Tore Mathisen as Sweco

Detaljer

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 D01 BESRIVENDE DEL BYGNING... 4 20.0 BYGNING GENERELT... 4 20.1 Ansvar for prosjektering og utførelse... 4 20.2 Standarder og forskrifter... 5 20.3 Universell

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 R E T N I N G S L I N J E R Håndbok 026 026 November 2007 Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og

Detaljer

Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8

Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 026 Desember 2012 Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 Desember 2012 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie,

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 Konsulent: Storfjord kommune, driftsetaten.

Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 Konsulent: Storfjord kommune, driftsetaten. Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 STORFJORD KOMMUNE TILBUD VA-ANLEGG STEINDALEN Dato: 14.03.2013 Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP Bok 0 / Felles tilbudsgrunnlag PA-BOK SHA-plan Tekniske redegjørelse Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll Norge AS RIB - Trønder-Plan

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE Flytekai Vassdalen industriområde Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen Mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 ANNBUDSINNBYDELSE... 5 ANBUDSSKJEMA...

Detaljer

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE 18.03.2011 Prosjekt: K 601 KVAM SKOLE Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Steinkjer kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Heistekniske

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsgiver Hurum Kommune Rapporttype Ark Bygningsbeskrivelse 2014-11-14 Vedlegg 1.1 TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 3 (23) TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsnr.:

Detaljer